1/12. Brytpunkt på Crufts. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig INNEHÅLL 1/12 ÅRGÅNG 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/12. Brytpunkt på Crufts. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig INNEHÅLL 1/12 ÅRGÅNG 36"

Transkript

1 1/12 ÅRGÅNG 36 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Brytpunkt på Crufts I Sverige har vi länge talat om vikten av att bedriva ett avelsarbete som ger friska, välmående djur utan egenskaper som försvårar deras liv. Via Internet nås vi nu av nyheter från den brittiska utställningen Crufts som visar att en attitydförändring är på gång i Storbritannien. Där införde man i år en veterinärkontroll för vinnare av Bäst i rasen inom 15 raser. Denna kontroll fick till följd att de hundar som utsetts till BIR inom raserna pekingese och bulldog inte fick tävla i konkurrensen om högre utmärkelser vid utställningen. Enligt Crufts hemsida infördes veterinärkontrollen för att säkerställa att hög re utmärkelser inte ges till hundar vilka har egenskaper som påverkar deras hälsa eller välbefinnande. En sten är i rullning till gagn för både hundar och uppfödare. Nu finns det även i Storbritannien en morot för att inte avla helt efter exteriöra egenskaper utan att även ta hänsyn till djurets hälsa och välmående. Det vinner alla på! Lisbeth Karlsson INNEHÅLL 1/12 n FÖRSÄKRING: Håll koll på din försäkring det lönar sig. Veterinärerna LENA MYRENIUS och ULLA BJÖRNEHAMMAR redogör för vilka olika försäkringar man kan välja och vad de innebär. Sid. 1 n DJURSKYDD: Voov hjälper vid våld i nära relationer. Frilansjournalist KRIS- TINA EDER har träffat en representant för föreningen Voov som hjälper våldsutsatta personer vilka har sällskapsdjur. Sid. 5 n BAKTERIER: Nyupptäckt fästingöverförd bakterie orsakar sjukdom. Vete rinär LENA MYRENIUS berättar om en bakterie som i likhet med anaplasma orsakar sjukdom hos både hund och människa. Sid. 6 n FODER: Ny märkningsförordning. Veterinär LENA MYRENIUS har kontrollerat vad den nya märkningsförordningen innebär för det som står på djurmatsförpackningarna. Sid. 7 n INNEHÅLLSREGISTER 2011 Sid. 7 När hunden eller katten skadats är det bra att ha kontroll över vad som sagts vid besiktning och hur försäkringen är upplagd. Foto: Lisbeth Karlsson. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig I Sverige är vi unika med en hög andel försäkrade hundar och katter, procent respektive 25 procent är försäkrade. Att försäkra sitt djur är självklart för de flesta men ändå händer det att djuret hamnar utanför försäkringsskyddet även när man har de bästa intentioner. Hos veterinärer runt om i Sverige finns det många exempel på hur tokigt det kan gå på grund av missförstånd och olyckliga omständigheter. För att undvika problem så kan vi lära oss av andras misstag. De exempel som tas upp i denna artikel gäller inte något specifikt ärende utan är allmängiltiga händelser som upprepas flera gånger varje år och därför kan vara av allmänt intresse. Vad är djuret försäkrat för? Försäkringen är uppbyggd av flera delar, en del gäller veterinärvård vid sjukdom samt olycksfall och en andra del gäller som en livförsäkring, det vill säga att ett belopp betalas ut vid dödsfall. Livvärdet eller livbeloppet minskas med djurets ökande ålder, oftast med 20 procent per år, och slutar sedan gälla vid åtta, tio eller tolv års ålder beroende på hundens ras. Ytterligare delar i försäkringen kan vara tilläggsförsäkring för avel, användbarhet (till exempel som tjänstehund), tandskador, rehabilitering, medicinkostnader med mera. En enklare försäkring är den så kallade olycksfallsförsäkringen som om den tecknas ensamt, bara ersätter just olycksfall och inga sjukdomar. Hur försäkringen är uppbyggd och vilka belopp som gäller för livvärde, maxbe- DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 1

2 FÖRSÄKRING Fig 2a. Mastcell med IgE antikroppar påkopplade. Illustration: Lisbeth Karlsson. Vid tecknandet av en försäkring kan försäkringsbolaget lägga in en reservation i försäkringsbrevet. I vissa fall kan dock den reservationen hävas när djuret tillfrisknat. Foto: Lisbeth Karlsson. lopp för veterinärvård och hur självrisken beräknas framgår på det försäkringsbrev som följer med din räkning. Vid vilken tidpunkt försäkrar du ditt djur? Valpar kan vara försäkrade från fem veckors ålder via tikens avelsförsäkring, eller från sex veckors ålder via en egen, enskild försäkring. Valpar kan till en början vara försäkrade av uppfödaren och sedan överförs försäkringen till den nya ägaren. När du köper din valp eller kattunge ska försäkringen tecknas så omgående som möjligt. I de flesta situationer och vid alla åldrar är besiktning att rekommendera, även då försäkringsbolagen inte kräver besiktning. Om besiktning görs så erbjuder till exempel vissa bolag att karenstiden tills försäkringen börjar gälla (normalt de första dagarna) tas bort. Däremot gäller försäkringen för akuta, traumatiska sjukdomsfall som inte kan ha uppstått innan försäkringen tecknades. Det är heller inte alltid som karenstiden gäller när en likvärdig försäkring flyttas mellan två försäkringsbolag. Men försäkringen gäller bara för sådan sjukdom som djuret inte visat symtom på och när inget glapp uppstår mellan försäkringarna. Både äldre hundar och katter kan försäkras men då krävs oftast en veterinär besiktning. Äldre djur får oftare reservationer på sin försäkring. Ett gott råd är att alltid försäkra husdjuret som valp eller kattunge och sedan inte låta det bli några avbrott i försäkringen. För den som övertar en hund eller katt kan det vara klokt att även överta den befintliga försäkringen utan avbrott. Vad innebär en dolda fel-försäkring? Från det att valparna eller kattungarna är sex veckor till senast tolv veckor gamla kan uppfödaren teckna en så kallad dolda fel-försäkring efter genomförd veterinärbesiktning. Försäkringen gäller för fel, det vill säga sjukdom eller defekt som börjat utvecklas före besiktningen eller leveransen men som inte visat symtom eller varit känd. Den dolda fel-försäkringen ska tecknas för hela kullen och gäller en bestämd tid, till exempel tre år och tre månader. Även en valp som uppfödaren behåller själv måste besiktigas som valp från åtta veckors ålder för att en dolda fel-försäkring ska gälla. Försäkringen kan inte förnyas. Villkoren kan skilja något mellan de olika försäkringsbolagen. Sjukdomar eller defekter som är ärftliga och inte har börjat utvecklas vid leveransen när besiktningen görs utan först vid högre ålder är inte ersättningsbara av dolda fel-försäkringen. Till exempel är allergi inte ett dolt fel. Vad innebär en reservation i försäkringen? Med reservation menas att försäkringsbolaget har gjort ett undantag för vad som ska ersättas vid sjukdom eller skada. Det är till exempel skador som förelegat redan innan försäkringen tecknas. Detta görs genom ett skriftligt förtydligande på försäkringsbrevet. Det kan gälla för en ensam individ eller en hel ras. Till exempel om en hund har en känd skada, en fraktur som är läkt i höger framben när den besiktigas för en försäkring, så kan ortopediska skador i det benet undantas från försäkringen genom en reservation. I vissa fall kan reservationen upphävas efter en tid, vilket bestäms av försäkringsbolaget. Till exempel kan en katt som behandlats för kräkningar samt diarré och besiktigas strax efter tillfrisknandet få en reservation. Som djurägare kan man be att få häva reservationen. Vissa reservationer kan vara omprövningsbara efter en ny medicinsk bedömning av veterinär. Försäkringsbolaget begär då in ett friskintyg efter en tid som bedöms relevant, i den ovan nämnda kattens fall efter några månader. Om 2 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

3 katten klarar denna nya besiktning så tas reservationen bort. Reservation som är knuten till en viss ras kan till exempel gälla kejsarsnitt men detta varierar mellan försäkringsbolagen. Var kan jag läsa om vad som ingår och inte ingår i min försäkring? Det kan finnas en del undantag för vad som ingår i försäkringen. Exempelvis ersätts inte livbeloppet vid avlivning till följd av lynnesfel, beteendeproblem och tandfel. Försäkringsvillkoren kan dock variera mycket mellan de olika försäkringsbolagen. Du hittar numera alla villkor lättillgängligt på ditt försäkringsbolags hemsida. Det är viktigt att veta exakt vad den försäkring heter som gäller för ditt djur eftersom det numera finns många olika varianter av försäkringar att välja på. Inga förebyggande behandlingar ingår i försäkringarna, som vaccinationer eller kastration/sterilisering för att nämna några exempel. Vid frågor är det alltid bra att kontakta försäkringsbolaget direkt för att reda ut oklarheter. När jag tar över en äldre hund, vad gör jag då? Ibland uppstår situationer då man inte vet om hunden är försäkrad. Ett gott råd är att inte ta något för givet utan teckna en ny försäkring. Det finns en ångerrätt även på djurförsäkring. Gäller alla försäkringar för komplikationer vid valpning eller kättling? Det är viktigt att försäkra in sin hund eller katt som avelsdjur redan från början om det är tanken att djuret ska gå i avel. För en vanlig sällskapshund eller utekatt som medvetet paras så är det viktigt att kolla upp villkoren i just din försäkring innan parning. Vid tjuvparningar på en utekatt som trots p-piller lyckas bli dräktig gäller de flesta försäkringar för förlossningskomplikationer vid ett tillfälle. Men villkoren varierar mellan bolagen och förändras från år till år så ett gott råd är att läsa villkoren noga vid varje betalningstillfälle. Vissa raser får inte ersättning som nämnts tidigare. Avelsförsäkring ska tecknas separat och hos vissa försäkringsbolag redan i tidig ålder. FÖRSÄKRING Hur beräknas självrisken på veterinärvårdsförsäkringen? När försäkringen utfaller vid en skada och räkningen ska betalas hos veterinären är det svårt för veterinären och djursjukvårdspersonalen att beräkna självrisken utan att det senast giltiga försäkringsbrevet finns med. Utan ett giltigt kvitto på betalningen eller besked från försäkringsbolaget direkt kan veterinären inte säkert veta att försäkringen är giltig. Idag finns flera typer av självrisker. Något försäkringsbolag erbjuder en fast självrisk och ersätter sedan hela det överstigande beloppet, vilket gör den försäkringen något dyrare. De flesta försäkringar delar upp självrisken i en fast del, där ett lägre belopp på den fasta delen också gör försäkringen något dyrare, samt en rörlig del som beräknas i procent (10 30 procent) av den del som överstiger den fasta självrisken. Självrisken är indelad i perioder. Du betalar självrisk endast en gång inom självriskperioden ( dagar) oavsett hur många gånger du nyttjar försäkringen inom perioden. Om maxbeloppet för ersättning från veterinärvårdsförsäkringen uppnås kan dock ingen mer ersättning begäras ut förrän en ny försäkringsperiod infaller efter nästa förfallodatum och då en ny premie betalats in. Det är oftast när större operationer och åtgärder ska diskuteras som självriskens storlek kommer på tal och blir aktuell att räkna ut på förhand. I akuta situationer måste beslut tas utan att försäkringsbolaget kan kontaktas. När det gäller planerade åtgärder så finns möjligheten att kontakta försäkringsbolaget, eventuellt skicka in en journalkopia från veterinären, för att få ett förhandsbesked om att försäkringen gäller för den diagnos och skada som behöver åtgärdas. Som exempel kan nämnas en knäskålsluxation, korsbandsskada eller juvertumör. Be alltid den försäkringstjänsteman som du har kontakt med att skriva in en notering i försäkringsbolagets arkiv om vad som sagts. Vad innebär direktreglering? Vid direktreglering behöver du som djurägare inte ligga ute med kostnader för veterinärvården i väntan på ersättning från försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget får det ekonomiska underlaget från veterinären per fax eller e-post och beräknar hur stor del av kostnaderna som de ska betala, det vill säga det som överstiger djurägarens självrisk. Ersättningen betalas direkt till veterinärkliniken eller djursjukhuset. Som kund överlåter du till kliniken att söka denna ersättning i ditt ställe. Du slipper att ligga ute med kostnaderna, men för denna service betalar du en avgift till kliniken. Denna direktregleringsavgift ligger oftast på kronor. Om du inte har tecknat en särskild, utökad försäkring som gäller för medi- En hund som är tänkt att gå i avel bör redan från början ha en särskild avelsförsäkring. Foto: Lisbeth Karlsson. DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 3

4 FÖRSÄKRING Organen i kattens bukhåla. I illustrationen syns inte den vid magsäcken och tunntarmen placerade bukspottkörteln. Illustration: Lisbeth Karlsson. Oförsäkrade djur som skadats i trafiken och tagits om hand kan till viss del få vård som finansieras via trafikskadefonden om olyckan polisanmäls. Foto: Lisbeth Karlsson. cinkostnader eller någon annan liknande tilläggsförsäkring så görs vid regleringen med försäkringsbolaget oftast vissa avdrag för kostnader som inte är ersättningsbara. Det kan gälla tandsten, mediciner eller rehabilitering. Den del som utgör självrisken samt kostnader som inte är ersättningsbara betalas av dig som djurägare direkt till kliniken. Tänk på att ta med det aktuella försäkringsbrevet vid veterinärbesöket och säg till redan när du anmäler dig vid besöket att du önskar direktreglering. Hur gör jag på jourtid om en akut behandling blir kostsam? Det finns tillfällen då försäkringsbolagen inte har öppet, kvällar och helger, då kliniken måste säga nej till direktreglering. Vissa försäkringsbolag erbjuder klinikerna möjlighet att via serveruppkoppling få ut uppgifter om att en försäkring är betald och att det finns ersättning kvar att ta ut på djurets försäkringsperiod. En förutsättning för att göra en sådan kontroll är givetvis att försäkringsnumret finns. Även dagtid kan direktreglering nekas om försäkringen är obetald eller om det finns försäkringstekniska eller veterinärmedicinska oklarheter om försäkringen gäller. Ett utdrag ur journalen kan behöva skickas till försäkringsbolagens veterinärer för granskning och det kan ta några dagar. I de fall direktreglering inte kan erbjudas får du betala kostnaderna till kliniken som vanligt och sedan skicka in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag i efterhand. Om mitt djur dör vem betalar omhändertagande och kremering? Kan hundar och katter obduceras? Kostnader för avlivning och kremering ersätts ibland av försäkringen. I vissa fall Fråga om både katter och hundar Mycket av Doggy-Rapports framgångar beror på Er läsare. Genom kontakten med Er får vi uppslag till nya artiklar. Ni är alltid välkomna att höra av er med önskemål om ämnen eller frågor om katt och hund, och gärna av allmänt intresse! Alla frågor och synpunkter diskuteras inom redaktionen även om de inte alltid leder till en artikel. Skriv, faxa, maila eller ring till oss. Adressen du når oss på är Doggy-Rapport, Vårgårda. Vill du faxa eller ringa så är telefonnumret och faxnumret Emelie Nilsson när det saknas en säker diagnos kan det vara aktuellt att försäkringsbolaget ersätter en obduktion. Det är särskilt när unga djur upp till två års ålder dör, eller om djuret är nyförsäkrat alternativt om livbeloppet nyligen höjts, som försäkringsbolaget kan kräva obduktion och ersätta kostnaden för detta. Om dödsorsaken till exempel visar sig vara en sjukdom som är medfödd så betalas livvärdet enbart ut om det finns en gällande dolda felförsäkring. En obduktion kan göras i större eller mindre omfattning. Vid kontakt med försäkringsbolaget kan vissa gånger prov på särskilda organ räcka som postmortal (efter död) undersökning. Min katt blev påkörd av en bil vars ägare hjälpte katten hem och vi fick åka akut in till djursjukhus. Måste jag betala kostnaderna för kattens vård? Oavsett om din katt är försäkrad av dig som ägare eller inte, så finns en så kallad trafikskadefond som kan ersätta en del av kostnaderna. Det måste då upprättas en polisanmälan om skadetillbudet som skickas med in till ditt ordinarie försäkringsbolag eller direkt till trafikskadefonden om du inte har en egen försäkring för din katt. Jag har en hund på fodervärdsavtal och försäkringen står på uppfödaren, hur gör jag? Det är inga problem att registrera djuret hos veterinären på den som är vårdnadshavare och försäkringsuppgifterna på annan person. Men det är alltid du som vårdnadshavare som har betalningsansvaret vid besöket. En mycket tråkig situation kan uppstå om vare sig uppfödare eller fodervärd har tecknat någon försäkring för djuret. Därför ska du alltid försäkra dig om att hunden eller katten som du tar på foder är försäkrad. Hur väljer jag försäkringsbolag? Det lönar sig att jämföra de olika bolagens erbjudanden så att du hittar den försäkring som passar bäst för din ekonomi och för dina planer för ditt djurs liv. Spara alltid alla papper, till exempel besiktningsintyget från valpbesiktningen, försäkringsbrev och kvitton på alla betalningar. Tänk på att när olyckan är framme så är det en trygghet att veta att du inte på grund av ebb i den egna kassan tvingas avstå från behandling av den fyrfota familjemedlemmen. Leg vet Lena Myrenius Leg vet Ulla Björnehammar 4 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

5 Voov hjälper vid våld i nära relationer Voov är en ideell förening med syfte att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer. Voov hjälper inte bara människor utan även de sällskapsdjur som finns i familjen. På grund av risken för allergi säger de flesta skyddade boenden nej till att ta emot husdjur. Detta betyder ofta att man säger nej till den som söker hjälp eftersom den hjälpsökande inte vill lämna sitt djur. Det är här vi kommer in och erbjuder familjens djur ett jourhem, säger Nathalie Nordén, projektledare. Voov är en förkortning av Veterinär omtanke om våldsutsatta. Grunden till föreningen lades av en veterinärstudent, Jonna Fallhagen Gohil, vars väninna levde i en mycket svår situation. Jonna inbjöd till en temakväll för att uppmärksamma problemet med våld i nära relationer och sprida kunskap om hur man kan hjälpa. På temakvällen kom frågan upp hur det går för djuren i de här situationerna och det visade sig att det ofta är ett stort problem. Djuret ses som en familjemedlem och eftersom det inte finns någon som kan ta hand om djuret blir det svårt att lämna relationen, säger Nathalie Nordén. Känner man ingen trygghet i sitt eget hem och saknar ett socialt nätverk är djuret ofta den enda trygghet som finns kvar för den som utsätts för våld och även för de barn som finns i familjen, säger Nathalie Nordén. Efter temakvällen bildades ett nätverk som gradvis fick en mer organiserad form. För två år sedan uppmärksammades föreningens arbete i media vilket resulterade i att många hörde av sig. Vi blev bland annat kontaktade av socialjourer och kvinnojourer och förstod att det här är ett stort problem, säger Nathalie Nordén. Voov sökte och fick bidrag från Allmänna arvsfonden till att starta Projekt Voov 2011 som syftar till att etablera Voov på flera orter runt om i landet. Bidraget från Allmänna arvsfonden går till utgifter som gäller kattlådor och jourtelefon. Löpande utgifter för husdjuret står ägaren för. Idag finns Voov i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö samt Skaraborg och lokalavdelningar är snart igång i Jönköping och Borlänge. Voov hjälper personer som är utsatta för våld i nära relationer och gör ingen skillnad på kön eller sexuell läggning. DJURSKYDD Våld i nära relationer drabbar inte bara människor, även husdjur far illa. Nu finns föreningen Veterinär omtanke om våldsutsatta som hjälper både människor och sällskapsdjur. Foto: Åsa Vilson. Vi jobbar alltid ihop med polis, socialtjänsten och kvinno- eller mansjourer, säger Nathalie Nordén. De djur som behöver hjälp får bo i ett jourhem under en begränsad tid. Hur länge bestäms i ett kontrakt som skrivs mellan jourhemmet och Voov. Djurägaren och jourhemmet har ingen kontakt och känner av säkerhetsskäl heller inte till varandras identitet. De flesta sällskapsdjur som tas emot är hundar och katter men föreningen hjälper också andra djur som gnagare och burfåglar. Jourhemmens förutsättningar avgör vilka djur vi kan ta emot. Vi vet att det finns ett behov för den här typen av hjälp även för lantbrukets djur men det är inte så lätt att erbjuda jourhem åt tjugo kor, till exempel. Men i de fall jourhemmet har möjlighet så kan vi ta emot en häst eller några får, säger Nathalie Nordén. Jourhemmet får ersättning för sina utlägg och Voov ser gärna att fler vill engagera sig och ta emot sällskapsdjur. Eftersom det ofta handlar om djur som varit utsatta för våld och stress eller farit illa på något annat sätt ser vi helst att personen har någon typ av passande utbildning eller stor erfarenhet och vana av att arbeta med djur, säger Nathalie Nordén. Voov har fått många bevis för att deras arbete är viktigt, bland annat från forskarhåll. Forskning visar att djur är viktiga för oss människor, inte minst vid rehabiliteringen av barn som haft det svårt. Kristina Eder Journalist KRISTINA EDER arbetar vid JFS i Eskilstuna. Så kommer du i kontakt med Voov På hemsidan finns kontaktuppgifter och mer att läsa om föreningen. Den som vill engagera sig är välkommen att kontakta Nathalie Nordén via mejl till DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 5

6 Nyupptäckt fästingöverförd bakterie orsakar sjukdom Under 2011 kunde ytterligare en fästingöverförd bakterie kopplas till allvarlig sjukdom hos människa. Bakterien, provisoriskt benämnd Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM), har visat sig vara nära släkt med bakterier av släktena Anaplasma och Ehrlichia. Enligt en artikel i Läkartidningen (okt 2011) fann forskare bakterien för sju år sedan i brunråtta och i fästingar på den japanska ön Mikura. Efter detta har bakterien även hittats i gnagare och fästingar på flera håll i både Europa och Asien. Forskare i Lund kunde nyligen rapportera att CNM är en vanlig infektion i skogssork, åkersork och skogsmöss i södra Sverige. Sjukdomsfall på människa där CNM har orsakat svår blodförgiftning har i Europa rapporterats från Sverige, Tyskland och Schweiz. Men bakterien förekommer även på våra husdjur. Förra året beskrevs ett fall hos hund. En tysk hund konstaterades redan 2007 vara infekterad med Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Det var en 8-årig irländsk setter som kom in till en djurklinik med anledning av juvertumörer, säger veterinär Anneli Bjöersdorff, VD för AB Läckeby Djursjukhus och som 2001 disputerade inom medicinsk mikrobiologi med avhandlingen Ehrlichia in animals and humans. Den irländska settertiken opererades och kastrerades utan problem men några dagar efter operationen tillstötte komplikationer i form av blodutgjutningar (hematom). Analyser visade att tiken drabbats av blodbrist (anemi) och minskat antal blodplättar (trombocytopeni). Tiken hade tidigare bott i USA och Mexiko. På grund av detta lät den behandlande veterinären analysera blodprov för olika infektioner som överförs vid till exempel bett av insekter eller fästingar. Provet gav positivt utslag för Ehrlichia. Hunden behandlades framgångsrikt med antibiotika och blodvärdena återgick till de normala. Vid återbesök under de följande tre månaderna konstaterades dock att mängden neutrofila leukocyter (vita blodkroppar) och mängden blodplättar återigen sjönk. Hunden upplevdes som slö och hade då och då seröst nosflöde. När ytterligare analyser gjordes var dessa positiva, varför BAKTERIER Fästingar kan överföra sjukdomar som borrelia och ehrlichia. Nu har ytterligare en fästingöverförd sjukdom upptäckts, en sjukdom som orsakas av bakterien Candidatus Neoehrlichia. Foto: Lisbeth Karlsson. tiken behandlades med antibiotika i ytterligare fyra veckor. Därefter bedömdes hunden som frisk. En uppföljande blodprovsanalys visade inte på någon smitta. Det finns många fall av dubbelinfektioner rapporterade, till exempel med infektion med både anaplasma och borrelia eller anaplasma och neoerlichia. Speciellt de infektioner som överförs av till exempel fästingar eller myggor och som ju har en gemensam källa, kan uppträda samtidigt hos patienten, säger Anneli Bjöersdorff. Behandling En infektion med neoerlichia behandlas med hjälp av antibiotika och även dubbelinfektion med anaplasma och neoerlichia behandlas med antibiotika som doxycyklin. De fall bland människor och hundar som har rapporterats har behandlats framgångsrikt med doxycyklin. Doseringen har varierat. Den tyska hunden som beskrevs tidigare behandlades i två omgångar med doxycyklin i hög dos innan den tillfrisknade helt, säger Anneli Bjöersdorff. På forskningsnivå så görs det screeningtester i mindre omfattning för att undersöka förekomsten av nyare sjukdomar som CNM hos hund och katt. Som alltid så är det svårt att finansiera den här typen av forskning och det redovisas sällan negativa resultat, det vill säga att man inte hittar någon smitta, säger Anneli Bjöersdorff. Det finns en möjlighet att hundar oftare har infektioner med anaplasma (ehrlichia) än människor eftersom hundarna oftare utsätts för fästingar. Om man jämför resultat av studier utförda i en population människor med resultat från studier på hundar så är det procentuellt fler hundar som bär på smittan, säger Anneli Bjöersdorff. Lena Myrenius 6 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

7 Ny märkningsförordning En ny märkningsförordning, 767/2009, om hur innehållet i hundoch kattfoder ska märkas, har införts av EU-kommissionen och ersätter de direktiv som tidigare gällde. En förordning gäller i alla EU-länder utan att den behöver föras in i den nationella lagstiftningen, vilket krävdes med de tidigare direktiven. Tillsatser som används i fodret ska liksom tidigare finnas med i foderförpackningens märkning. Vilka tillsatser och hur de ska deklareras framgår av en bilaga till förordningen, säger Kjell Wejdemar, Jordbruksverket. För den enskilda djurägaren är förändringen inte speciellt stor. I stora drag så är det ingen skillnad mot tidigare, däremot finns det en del detaljskillnader som till exempel nya benämningar. Batchnummer heter numera partinummer och analyserat innehåll kallas för analytiska beståndsdelar. Fodrets råvaruinnehåll kallas numera för fodrets sammansättning, säger Kjell Wejdemar. Råvarorna ska listas i fallande ordning enligt benämningarna i foderkatalogen, en särskild förteckning som utges i förordningsform. Branschen har upprättat ett register över råvarubenämningar som kallas foderregistret. Om inte en råvarubenämning finns med i EU:s råvarukatalog, till exempel om det är en ny produkt som används, så är den som är märkningsansvarig skyldig att registrera den använda benämningen i branschens foderregister. Vilka näringsupplysningar som ska anges på foderförpackningen styrs via en bilaga FODER till EU-förordningen, säger Kjell Wejdemar. The European Pet Food Industry (FE- DIAF) har dessutom en frivillig branschöverenskommelse för foder till sällskapsdjur som gäller utöver den nya EU-förordningen. FEDIAF:s märkningskod är ett komplement till EU-förordningen och ska ses som branschens råd till enskilda företagare om hur man ska lösa kraven i märkningsförordningen. Koden är inte godkänd av myndigheterna men vi har granskat den och den kan väl ses som en överenskommelse om hur man löser de krav som förordningen anger. Koden kan dock inte gå under de krav som förordningen ställer, dock kan branschen frivilligt ställa hårdare krav, säger Kjell Wejdemar. Den nya EU-förordningen ställer tydligare krav på såväl tillverkare som märkningsansvariga. På foderförpackningen måste finnas tillverkarens namn och adress och, i de fall det inte är samma företag, namn och adress till den som är märkningsansvarig (till exempel en importör). På förpackningar av foder till sällskapsdjur måste det även finnas kontaktuppgifter i form av ett gratis telefonnummer, e-post eller webbadress. Företagen är skyldiga att svara på uppgifter om vilka råvaror (volymsuppgifter +/- 15 procent) och tillsatser som ingår i fodret. Tillverkaren kan välja mellan två modeller att deklarera fodrets innehåll, en enskild deklaration där varje råvara deklareras för sig i fallande ordning, eller en gruppvis deklaration. Liksom tidigare ingår flera olika råvaror i gruppbeteckningarna, till exempel spannmål och kött och animaliska biprodukter, och det kan vara svårt att utläsa exakt vad produkten innehåller. Om en hund eller katt är allergisk mot fisk så kan man tryggt välja foder För katten blir det ingen skillnad efter att den nya märkningsförordningen införts. Maten smakar lika gott. Foto: Lisbeth Karlsson. med hjälp av märkningen på foderpåsen eftersom fisk ingår i gruppen fisk och fiskprodukter. När det däremot gäller att särskilja kött från olika djurslag så syns inte djurslaget i den gruppvisa benämningen Kött och köttbiprodukter, säger Kjell Wejdemar. Om en kund frågar så måste därför tillverkaren och märkningsansvarig kunna svara på vilka råvaror som ingår i fodret. Produktens namn och eventuella bilder påverkar också märkningen. Om någon råvara framhävs någonstans på förpackningen, till exempel i namnet eller på bild, så måste innehållet av denna råvara anges som mängd i procent i deklarationen, även om tillverkaren valt gruppvis deklaration, säger Kjell Wejdemar. Alla foder ska märkas enligt samma grundregler, även de medicinska foder (dietfoder) som säljs hos veterinärer. Medicinska påståenden är inte tilllåtna, förutom de som kan omfattas av regelverket kring dietfoder. Det vill säga, vissa påståenden är godkända, men i övrigt ska alla påståenden kunna bevisas. Ett exempel på en sådan benämning på foder för särskilda näringsbehov är Understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens, säger Kjell Wejdemar. Lena Myrenius Doggy-Rapport Register 2011 Författare: (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy-Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Axnér, E. Kattungedödlighet och felin neonatal isoerytrolys.11:03:18 Eliasson, C. Inflammation i bukspottkörtel hos katt. 11:04:28 Forshell, U. Importerade parasiter på hundar och katter. 11:02:11 Hultin Jäderlund, K. SAN en ärftlig sjukdom i nervsystemet hos golden retriever. 11:01:03 Löfqvist, K. Brucella canis nu också i Sverige. 11:04:31 Malm, S. Avelsarbete väg till bättre ledhälsa. 11:02:14 Mellgren, M. Collienos autoimmun sjukdom som anses ärftlig. 11:01:01 Mellgren, M. Allergitest på hund och katt. 11:04:25 Myrenius, L. Rävens dvärgbandmask. 11:02:09 Myrenius, L. Sterilisering med brister. 11:03:17 Myrenius, L. Nya regler vid resa inom EU. 11:04:32 Wilsson, E. Valptester och att välja valp. 11:01:05 Ämnesord (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy-Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Allergi 11:04:25 Allergitest 11:04:25 Autoimmuna sjukdomar 11:01:01 Armbågsleder 11:02:14 Arvsanlag 11:02:14 Atopi 11:04:25 Avel 11:02:14 Avelsvärden 11:02:14 Babesios 11:02:14 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 7

8 Göteborgs postregion Porto betalt Port payé P B Doggy-Rapport Register 2011 Beteende 11:01:05 Blodgrupper 11:03:21 Brucella canis 11:04:30 Brun hundfästing 11:02:12 Bukspottkörteln 11:04:28 Collienos 11:01:01 Cutan Lupus Erythematosus (CLE) 11:01:01 Discoid Lupus Erythematosus (DLE) 11:01:01 Dvärgbandmask 11:02:09 ED-index 11:02:14 Exokrin pankreasinsuffiens (EPI) 11:04:29 Fading kitten syndrome 11:03:21 Felin neonatal isoerytrolys 11:03:18 Fertilitet Felin neonatal isoerytrolys 11:03:18 Kattungedödlighet 11:03:18 Sterilisering 11:03:17 Fransk hjärtmask 11:02:13 Fruktsamhet 11:03:17 Fästingar 11:02:12 Förgiftning 11:03:23 Golden retriever 11:01:03 G-streptokocker 11:03:20 Giftinformation 11:03:23 Hakmask 11:02:12 Heskatest 11:04:26 HD-index 11:02:14 Hepatozoonos 11:02:14 Hundloppa 11:02:11 Höftleder 11:02:14 Immunförsvaret Allergi 11:04:25 Allergitest 11:04:25 Atopi 11:04:25 Collienos 11:01:01 Heskatest 11:04:26 Serumtest 11:04:26 Införselregler 11:03:23 11:04:32 Invärtes parasiter 11:02:12 Kattloppa 11:02:11 Kattungedödlighet 11:03:18 Kattpest 11:03:19 Kutan dirofilarios 11:02:13 Leishmanios 11:02:13 Lupus Erythematosus (LE) 11:01:01 Löp 11:03:17 Mentalitet 11:01:05 Nervsystemet 11:01:03 Neurologiska sjukdomar SAN 11:01:03 Organsjukdomar Bukspottkörtel 11:04:28 Parasiter Babesios 11:02:14 Brun hundfästing 11:02:12 Fransk hjärtmask 11:02:13 Fästingar 11:02:12 Fästinghalsband 11:02:11 Hakmask 11:02:12 Hepatozoonos 11:02:14 Hundloppa 11:02:11 Invärtes parasiter 11:02:12 Kattloppa 11:02:11 Kutan dirofilarios 11:02:13 Leishmanios 11:02:13 Rävens dvärgbandmask 11:02:09 Strongyloides 11:02:12 Toxoplasma gondii 11:03:20 Tropisk hjärtmask 11:02:13 Tungmask 11:02:12 Utvärtes parasiter 11:02:11 Rävens dvärgbandmask 11:02:09 Sensorisk Ataktisk Neuropati (SAN) 11:01:03 Serumtest 11:04:26 Sterilisering 11:03:17 Strongyloides 11:02:12 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 11:01:01 Toxoplasma gondii 11:03:20 Tropisk hjärtmask 11:02:13 Tungmask 11:02:12 Valpar Valptest 11:01:05 Virusinfektioner 11:03:19 Zoonoser Brucella canis 11:04:30 Östrogen 11:03:17 Uppfödare! Du är väl medlem i våra uppfödarklubbar? Klubb Doggy - för dig som använder Doggy och Doggy Professional. Läs mer på: Tel Bozita Breeders Club - för dig som använder Bozita, Bozita Robur och Bozita Feline. Läs mer på: Tel Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Ansvarig utgivare: Hans Nilsson Veterinärmedicinsk konsult: Leg. vet. Lena Myrenius I redaktionen: Fil.dr. Ann-Katrin Haraldsson Agronom Monica Ocklind Redaktionssekreterare: Emelie Nilsson Redigering: Karli Ord och Bild Förfrågningar om tidningen, artiklar i tidigare nummer m.m. besvaras gärna av tidningens redaktionssekreterare! För signerade artiklar svarar författaren. För osignerat material svarar redaktionen. För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Artiklar och bilder i Doggy-Rapport får endast återges med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse i varje enskilt fall med upphovsmannen, författaren och/eller fotografen. I sammanhanget skall det klart framgå från vilket nummer av Doggy-Rapport artikeln är hämtad. För närmare upplysningar tag kontakt med redaktions sekreteraren! Läsarservice: Tidigare nummer av Doggy- Rapport kan beställas och kostar då 20 kr (med reservation för att vissa nummer inte längre finns i lager). Fotostatkopiering av artiklar: 2:50 kr/sid. Samlingspärm: 32 kr. För varje beställning utgår en expeditionsavgift på 10 kr. Moms ingår. ISSN: Lantmännen Doggy uppfyller krav en i den internationella kvalitetsstandarden SS-EN ISO Certifikat nr 321, ut fär dat av SIS Certifiering AB. Postadress: Doggy-Rapport, Doggyvägen 1, Vårgårda Telefon: Från utlandet +46 (0) Telefax: Hemsida: Produceras av Prinfo Vårgårda AB, Box 45, Vårgårda. 8 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED 2010 Ömsens hundförsäkringar När din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan det bli kostsamt att gå till veterinären. Vi hjälper dig att välja en försäkring som

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

katt- och smådjursförsäkring

katt- och smådjursförsäkring katt- och smådjursförsäkring I SAMARBETE MED 2012 2 Ömsens katt och smådjursförsäkring Försäkringar skapta för att uppfylla dina behov Vi försöker alltid skapa flexibla lösningar för våra kunder. Det är

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01 H u n d F Ö R S Ä K R I N G Hund 2009 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos hundar

Försäkring för dolda fel hos hundar Försäkring för dolda fel hos hundar Vem är hundens bästa vän? Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar tiken? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund 1 (5) För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2015, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter:

Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01. Hej! Dina betalningsuppgifter: Faktura Hästförsäkring KD073528-2634-01 WIKANDER LINDER, CAMILLA EVA-LENA BARSEBÄCKSVÄGEN 186 261 93 LANDSKRONA 4SL 30 maj 2007 Hej! Tack för att du väljer If för din Hästförsäkring. Som If Plus-kund betyder

Läs mer

Hund-, katt- och smådjursförsäkring

Hund-, katt- och smådjursförsäkring Hund-, katt- och smådjursförsäkring Hundförsäkringar Sveland Junior Sveland Unghund Sveland Hund (D1) Sveland Olycksfall Sveland Jägarhund Sveland Kennel Sveland Flock 1 600 kr. Sveland Junior 1 600 kr.

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos katter

Försäkring för dolda fel hos katter Försäkring för dolda fel hos katter Ibland behövs mer än nio liv Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar honan? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Godkänd hovslagare och andra hovslagare

Godkänd hovslagare och andra hovslagare Syftet med detta kortfattade PM är att bringa litet klarhet i vissa frågor som följde på artikeln i Ridsport 2014-03-20. Tanken är att ni ska ha en utgångspunkt när ni får frågor. Trots antalet sidor är

Läs mer

Hej Whippetägare/uppfödare!

Hej Whippetägare/uppfödare! Hej Whippetägare/uppfödare! Det du nu håller i din hand är Svenska Whippetklubbens (SW) hälsoenkät 2008. 1989 beslutades att SW ska genomför hälsoenkäter med jämna intervaller. Sedan dess har fyra undersökningar

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra hundförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Våld mot djur och våld i nära relationer

Våld mot djur och våld i nära relationer Våld mot djur och våld i nära relationer Med svansen mellan benen Sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur är beroende av människors välvilja, att vi tar hand om dem och vill dem väl. När djur far illa

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia.

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. Funderar du på att ta med din hund eller katt på nästa semester utomlands? Då är du inte ensam. Ju mer vi människor reser, desto fler av oss vill också ta med

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Hund Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012

HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012 1 HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012 SAIGIT genomför våren 2012 en enkät med betoning på rasens hälsa och som kommer att utgöra ett underlag i arbetet med den Rasspecifika avelsstrategin (RAS)

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01 HUNDFÖRSÄKRING Hund 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

VOOV - VETERINÄR OMTANKE OM VÅLDSUTSATTA

VOOV - VETERINÄR OMTANKE OM VÅLDSUTSATTA VOOV - VETERINÄR OMTANKE OM VÅLDSUTSATTA Vad är VOOV? Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta Ideell förening startad 2008 i Uppsala av veterinärstudenter och veterinärer Samarbete med verksamheter som möter

Läs mer

Djurägare/Kunder: Feromonerna frågor och svar

Djurägare/Kunder: Feromonerna frågor och svar Lund 2015-07- 03 Djurägare/Kunder: Feromonerna frågor och svar Definition: Nya sortimentet - senaste lanseringen med den nya generationens teknologi Gamla sortimentet det tidigare sortimentet Kommande

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt

HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier 1 Födelseår Kön Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt annat, nämligen 1 Hur bedömer du hundens

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01 Försäkringsvillkor Agria Mjölk Gäller från 2013-10-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Mjölk... 3

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 www.kattstatus.se kattstatus@gmail.com Innehåll Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 Fotograf Linda Karlström - www.lkfoto.se Kattstatus

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se

Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se Valla Djurklinik För din bästa vän www.valladjurklinik.se valladjurklinik presentation 9 okt 09.indd 1 2009-10-11 17:12:28 Det krävs kunskap och omtanke för att ta hand om ett djur. På Valla Djurklinik

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2016, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från

För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från För- och efterköpsinformation för Agrias smådjursförsäkringar - gäller från 2017-04-01 Agria tillhandahåller i huvudsak djurförsäkring. En djurförsäkring ger ett skydd mot ekonomisk förlust om djuret dör,

Läs mer

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Ulrika Forshell, laboratorieveterinär Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi Parasitologisk diagnostik Vad är en katt? Har minimalt flockbeteende

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR FLOCK 2014-02-01 Särskilt villkor Flock Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten.

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 1 Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. Skriv ut dokumentet, fyll i och posta ditt svar till: Ingegerd Grünberger,Lingonv. 23 192 48 Sollentuna

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor.

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Information om receptbelagt läkemedel från din veterinär VARFÖR ANVÄNDA BRAVECTO? Döda fästingen

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK SÄRSKILT VILLKOR FLOCK Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBENS HÄLSOENKÄT 2003-2012

SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBENS HÄLSOENKÄT 2003-2012 SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBENS HÄLSOENKÄT 2003-2012 OBS! Om du har fått detta dokument i häftat A5-format kan du använda omslaget som returkuvert genom att det tas loss och vänds. Försegla med tejp på

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. PRO Husdjursförsäkring 2014-01-01

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRKÖPSINFORMATION. PRO Husdjursförsäkring 2014-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION 2014-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION PRO Husdjursförsäkring HUNDFÖRSÄKRING Din favorit vår specialitet Våra hundförsäkringar är framtagna för att passa för alla typer av hundar oavsett ras

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

HÄLSOENKÄT. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt

HÄLSOENKÄT. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt HÄLSOENKÄT Namn:. Födelseår Kön Regnr Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt annat, nämligen 1 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2017-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

et Juvertumörer Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund?

et Juvertumörer Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund? Djurägarinformation om Projektet et Juvertumörer hos hund Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund? Vi letar efter gener som orsakar juvertumörer. Varför? För att kunna testa symptomfria

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur 500 Ko 942 = 11 Gäller från 1 januari 2016 k g E CM Vi anpassar din försäkring Försäkringen är en viktig del i omsorgen om dig, dina djur och ditt företag.

Läs mer

ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE

ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE Okt 2006 ALLMÄNT Fr.o.m. 2005-01-01 krävs tillstånd för den, som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter

Läs mer

Priser och försäkring. Kort info för dig som vill veta mer

Priser och försäkring. Kort info för dig som vill veta mer Priser och försäkring Kort info för dig som vill veta mer Nöjda kunder en förutsättning för förnyat förtroende. Inom AniCura är vi övertygade om att högkvalitativ djursjukvård, utförd av kunnig och omtänksam

Läs mer

WestieAlliansens hälsoenkät 2008

WestieAlliansens hälsoenkät 2008 WestieAlliansens hälsoenkät 2008 Syfte: Vi skall få en god bild av hur rasen mår. Enkätsvaren ska ge en indikation på om det finns något som är onormalt högt representerat inom rasen och därmed ge vägledning

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01 Agria Katt Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Agria Avel...5 F Agria

Läs mer

Sammanställning av enkät rörande skakningar hos barbet

Sammanställning av enkät rörande skakningar hos barbet Bilaga 1 Sammanställning av enkät rörande skakningar hos barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarade enkäter uppger

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

WestieAlliansens hälsoenkät 2013

WestieAlliansens hälsoenkät 2013 WestieAlliansens hälsoenkät 2013 Syfte: Vi skall få en god bild av hur rasen mår. Enkätsvaren ska ge en indikation på det som är bra och det som är mindre bra inom rasen samt ge en vägledning om vad man

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Svedeas jakthundsförsäkring i samarbete med Jägarnas Riksförbund

VILLKORSSAMMANFATTNING Svedeas jakthundsförsäkring i samarbete med Jägarnas Riksförbund VILLKORSSAMMANFATTNING Svedeas jakthundsförsäkring i samarbete med Jägarnas Riksförbund 2017-03-01 Vår jakthundsförsäkring ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas

Läs mer