1/12. Brytpunkt på Crufts. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig INNEHÅLL 1/12 ÅRGÅNG 36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/12. Brytpunkt på Crufts. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig INNEHÅLL 1/12 ÅRGÅNG 36"

Transkript

1 1/12 ÅRGÅNG 36 Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Brytpunkt på Crufts I Sverige har vi länge talat om vikten av att bedriva ett avelsarbete som ger friska, välmående djur utan egenskaper som försvårar deras liv. Via Internet nås vi nu av nyheter från den brittiska utställningen Crufts som visar att en attitydförändring är på gång i Storbritannien. Där införde man i år en veterinärkontroll för vinnare av Bäst i rasen inom 15 raser. Denna kontroll fick till följd att de hundar som utsetts till BIR inom raserna pekingese och bulldog inte fick tävla i konkurrensen om högre utmärkelser vid utställningen. Enligt Crufts hemsida infördes veterinärkontrollen för att säkerställa att hög re utmärkelser inte ges till hundar vilka har egenskaper som påverkar deras hälsa eller välbefinnande. En sten är i rullning till gagn för både hundar och uppfödare. Nu finns det även i Storbritannien en morot för att inte avla helt efter exteriöra egenskaper utan att även ta hänsyn till djurets hälsa och välmående. Det vinner alla på! Lisbeth Karlsson INNEHÅLL 1/12 n FÖRSÄKRING: Håll koll på din försäkring det lönar sig. Veterinärerna LENA MYRENIUS och ULLA BJÖRNEHAMMAR redogör för vilka olika försäkringar man kan välja och vad de innebär. Sid. 1 n DJURSKYDD: Voov hjälper vid våld i nära relationer. Frilansjournalist KRIS- TINA EDER har träffat en representant för föreningen Voov som hjälper våldsutsatta personer vilka har sällskapsdjur. Sid. 5 n BAKTERIER: Nyupptäckt fästingöverförd bakterie orsakar sjukdom. Vete rinär LENA MYRENIUS berättar om en bakterie som i likhet med anaplasma orsakar sjukdom hos både hund och människa. Sid. 6 n FODER: Ny märkningsförordning. Veterinär LENA MYRENIUS har kontrollerat vad den nya märkningsförordningen innebär för det som står på djurmatsförpackningarna. Sid. 7 n INNEHÅLLSREGISTER 2011 Sid. 7 När hunden eller katten skadats är det bra att ha kontroll över vad som sagts vid besiktning och hur försäkringen är upplagd. Foto: Lisbeth Karlsson. Håll koll på din djurförsäkring, det lönar sig I Sverige är vi unika med en hög andel försäkrade hundar och katter, procent respektive 25 procent är försäkrade. Att försäkra sitt djur är självklart för de flesta men ändå händer det att djuret hamnar utanför försäkringsskyddet även när man har de bästa intentioner. Hos veterinärer runt om i Sverige finns det många exempel på hur tokigt det kan gå på grund av missförstånd och olyckliga omständigheter. För att undvika problem så kan vi lära oss av andras misstag. De exempel som tas upp i denna artikel gäller inte något specifikt ärende utan är allmängiltiga händelser som upprepas flera gånger varje år och därför kan vara av allmänt intresse. Vad är djuret försäkrat för? Försäkringen är uppbyggd av flera delar, en del gäller veterinärvård vid sjukdom samt olycksfall och en andra del gäller som en livförsäkring, det vill säga att ett belopp betalas ut vid dödsfall. Livvärdet eller livbeloppet minskas med djurets ökande ålder, oftast med 20 procent per år, och slutar sedan gälla vid åtta, tio eller tolv års ålder beroende på hundens ras. Ytterligare delar i försäkringen kan vara tilläggsförsäkring för avel, användbarhet (till exempel som tjänstehund), tandskador, rehabilitering, medicinkostnader med mera. En enklare försäkring är den så kallade olycksfallsförsäkringen som om den tecknas ensamt, bara ersätter just olycksfall och inga sjukdomar. Hur försäkringen är uppbyggd och vilka belopp som gäller för livvärde, maxbe- DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 1

2 FÖRSÄKRING Fig 2a. Mastcell med IgE antikroppar påkopplade. Illustration: Lisbeth Karlsson. Vid tecknandet av en försäkring kan försäkringsbolaget lägga in en reservation i försäkringsbrevet. I vissa fall kan dock den reservationen hävas när djuret tillfrisknat. Foto: Lisbeth Karlsson. lopp för veterinärvård och hur självrisken beräknas framgår på det försäkringsbrev som följer med din räkning. Vid vilken tidpunkt försäkrar du ditt djur? Valpar kan vara försäkrade från fem veckors ålder via tikens avelsförsäkring, eller från sex veckors ålder via en egen, enskild försäkring. Valpar kan till en början vara försäkrade av uppfödaren och sedan överförs försäkringen till den nya ägaren. När du köper din valp eller kattunge ska försäkringen tecknas så omgående som möjligt. I de flesta situationer och vid alla åldrar är besiktning att rekommendera, även då försäkringsbolagen inte kräver besiktning. Om besiktning görs så erbjuder till exempel vissa bolag att karenstiden tills försäkringen börjar gälla (normalt de första dagarna) tas bort. Däremot gäller försäkringen för akuta, traumatiska sjukdomsfall som inte kan ha uppstått innan försäkringen tecknades. Det är heller inte alltid som karenstiden gäller när en likvärdig försäkring flyttas mellan två försäkringsbolag. Men försäkringen gäller bara för sådan sjukdom som djuret inte visat symtom på och när inget glapp uppstår mellan försäkringarna. Både äldre hundar och katter kan försäkras men då krävs oftast en veterinär besiktning. Äldre djur får oftare reservationer på sin försäkring. Ett gott råd är att alltid försäkra husdjuret som valp eller kattunge och sedan inte låta det bli några avbrott i försäkringen. För den som övertar en hund eller katt kan det vara klokt att även överta den befintliga försäkringen utan avbrott. Vad innebär en dolda fel-försäkring? Från det att valparna eller kattungarna är sex veckor till senast tolv veckor gamla kan uppfödaren teckna en så kallad dolda fel-försäkring efter genomförd veterinärbesiktning. Försäkringen gäller för fel, det vill säga sjukdom eller defekt som börjat utvecklas före besiktningen eller leveransen men som inte visat symtom eller varit känd. Den dolda fel-försäkringen ska tecknas för hela kullen och gäller en bestämd tid, till exempel tre år och tre månader. Även en valp som uppfödaren behåller själv måste besiktigas som valp från åtta veckors ålder för att en dolda fel-försäkring ska gälla. Försäkringen kan inte förnyas. Villkoren kan skilja något mellan de olika försäkringsbolagen. Sjukdomar eller defekter som är ärftliga och inte har börjat utvecklas vid leveransen när besiktningen görs utan först vid högre ålder är inte ersättningsbara av dolda fel-försäkringen. Till exempel är allergi inte ett dolt fel. Vad innebär en reservation i försäkringen? Med reservation menas att försäkringsbolaget har gjort ett undantag för vad som ska ersättas vid sjukdom eller skada. Det är till exempel skador som förelegat redan innan försäkringen tecknas. Detta görs genom ett skriftligt förtydligande på försäkringsbrevet. Det kan gälla för en ensam individ eller en hel ras. Till exempel om en hund har en känd skada, en fraktur som är läkt i höger framben när den besiktigas för en försäkring, så kan ortopediska skador i det benet undantas från försäkringen genom en reservation. I vissa fall kan reservationen upphävas efter en tid, vilket bestäms av försäkringsbolaget. Till exempel kan en katt som behandlats för kräkningar samt diarré och besiktigas strax efter tillfrisknandet få en reservation. Som djurägare kan man be att få häva reservationen. Vissa reservationer kan vara omprövningsbara efter en ny medicinsk bedömning av veterinär. Försäkringsbolaget begär då in ett friskintyg efter en tid som bedöms relevant, i den ovan nämnda kattens fall efter några månader. Om 2 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

3 katten klarar denna nya besiktning så tas reservationen bort. Reservation som är knuten till en viss ras kan till exempel gälla kejsarsnitt men detta varierar mellan försäkringsbolagen. Var kan jag läsa om vad som ingår och inte ingår i min försäkring? Det kan finnas en del undantag för vad som ingår i försäkringen. Exempelvis ersätts inte livbeloppet vid avlivning till följd av lynnesfel, beteendeproblem och tandfel. Försäkringsvillkoren kan dock variera mycket mellan de olika försäkringsbolagen. Du hittar numera alla villkor lättillgängligt på ditt försäkringsbolags hemsida. Det är viktigt att veta exakt vad den försäkring heter som gäller för ditt djur eftersom det numera finns många olika varianter av försäkringar att välja på. Inga förebyggande behandlingar ingår i försäkringarna, som vaccinationer eller kastration/sterilisering för att nämna några exempel. Vid frågor är det alltid bra att kontakta försäkringsbolaget direkt för att reda ut oklarheter. När jag tar över en äldre hund, vad gör jag då? Ibland uppstår situationer då man inte vet om hunden är försäkrad. Ett gott råd är att inte ta något för givet utan teckna en ny försäkring. Det finns en ångerrätt även på djurförsäkring. Gäller alla försäkringar för komplikationer vid valpning eller kättling? Det är viktigt att försäkra in sin hund eller katt som avelsdjur redan från början om det är tanken att djuret ska gå i avel. För en vanlig sällskapshund eller utekatt som medvetet paras så är det viktigt att kolla upp villkoren i just din försäkring innan parning. Vid tjuvparningar på en utekatt som trots p-piller lyckas bli dräktig gäller de flesta försäkringar för förlossningskomplikationer vid ett tillfälle. Men villkoren varierar mellan bolagen och förändras från år till år så ett gott råd är att läsa villkoren noga vid varje betalningstillfälle. Vissa raser får inte ersättning som nämnts tidigare. Avelsförsäkring ska tecknas separat och hos vissa försäkringsbolag redan i tidig ålder. FÖRSÄKRING Hur beräknas självrisken på veterinärvårdsförsäkringen? När försäkringen utfaller vid en skada och räkningen ska betalas hos veterinären är det svårt för veterinären och djursjukvårdspersonalen att beräkna självrisken utan att det senast giltiga försäkringsbrevet finns med. Utan ett giltigt kvitto på betalningen eller besked från försäkringsbolaget direkt kan veterinären inte säkert veta att försäkringen är giltig. Idag finns flera typer av självrisker. Något försäkringsbolag erbjuder en fast självrisk och ersätter sedan hela det överstigande beloppet, vilket gör den försäkringen något dyrare. De flesta försäkringar delar upp självrisken i en fast del, där ett lägre belopp på den fasta delen också gör försäkringen något dyrare, samt en rörlig del som beräknas i procent (10 30 procent) av den del som överstiger den fasta självrisken. Självrisken är indelad i perioder. Du betalar självrisk endast en gång inom självriskperioden ( dagar) oavsett hur många gånger du nyttjar försäkringen inom perioden. Om maxbeloppet för ersättning från veterinärvårdsförsäkringen uppnås kan dock ingen mer ersättning begäras ut förrän en ny försäkringsperiod infaller efter nästa förfallodatum och då en ny premie betalats in. Det är oftast när större operationer och åtgärder ska diskuteras som självriskens storlek kommer på tal och blir aktuell att räkna ut på förhand. I akuta situationer måste beslut tas utan att försäkringsbolaget kan kontaktas. När det gäller planerade åtgärder så finns möjligheten att kontakta försäkringsbolaget, eventuellt skicka in en journalkopia från veterinären, för att få ett förhandsbesked om att försäkringen gäller för den diagnos och skada som behöver åtgärdas. Som exempel kan nämnas en knäskålsluxation, korsbandsskada eller juvertumör. Be alltid den försäkringstjänsteman som du har kontakt med att skriva in en notering i försäkringsbolagets arkiv om vad som sagts. Vad innebär direktreglering? Vid direktreglering behöver du som djurägare inte ligga ute med kostnader för veterinärvården i väntan på ersättning från försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget får det ekonomiska underlaget från veterinären per fax eller e-post och beräknar hur stor del av kostnaderna som de ska betala, det vill säga det som överstiger djurägarens självrisk. Ersättningen betalas direkt till veterinärkliniken eller djursjukhuset. Som kund överlåter du till kliniken att söka denna ersättning i ditt ställe. Du slipper att ligga ute med kostnaderna, men för denna service betalar du en avgift till kliniken. Denna direktregleringsavgift ligger oftast på kronor. Om du inte har tecknat en särskild, utökad försäkring som gäller för medi- En hund som är tänkt att gå i avel bör redan från början ha en särskild avelsförsäkring. Foto: Lisbeth Karlsson. DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 3

4 FÖRSÄKRING Organen i kattens bukhåla. I illustrationen syns inte den vid magsäcken och tunntarmen placerade bukspottkörteln. Illustration: Lisbeth Karlsson. Oförsäkrade djur som skadats i trafiken och tagits om hand kan till viss del få vård som finansieras via trafikskadefonden om olyckan polisanmäls. Foto: Lisbeth Karlsson. cinkostnader eller någon annan liknande tilläggsförsäkring så görs vid regleringen med försäkringsbolaget oftast vissa avdrag för kostnader som inte är ersättningsbara. Det kan gälla tandsten, mediciner eller rehabilitering. Den del som utgör självrisken samt kostnader som inte är ersättningsbara betalas av dig som djurägare direkt till kliniken. Tänk på att ta med det aktuella försäkringsbrevet vid veterinärbesöket och säg till redan när du anmäler dig vid besöket att du önskar direktreglering. Hur gör jag på jourtid om en akut behandling blir kostsam? Det finns tillfällen då försäkringsbolagen inte har öppet, kvällar och helger, då kliniken måste säga nej till direktreglering. Vissa försäkringsbolag erbjuder klinikerna möjlighet att via serveruppkoppling få ut uppgifter om att en försäkring är betald och att det finns ersättning kvar att ta ut på djurets försäkringsperiod. En förutsättning för att göra en sådan kontroll är givetvis att försäkringsnumret finns. Även dagtid kan direktreglering nekas om försäkringen är obetald eller om det finns försäkringstekniska eller veterinärmedicinska oklarheter om försäkringen gäller. Ett utdrag ur journalen kan behöva skickas till försäkringsbolagens veterinärer för granskning och det kan ta några dagar. I de fall direktreglering inte kan erbjudas får du betala kostnaderna till kliniken som vanligt och sedan skicka in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag i efterhand. Om mitt djur dör vem betalar omhändertagande och kremering? Kan hundar och katter obduceras? Kostnader för avlivning och kremering ersätts ibland av försäkringen. I vissa fall Fråga om både katter och hundar Mycket av Doggy-Rapports framgångar beror på Er läsare. Genom kontakten med Er får vi uppslag till nya artiklar. Ni är alltid välkomna att höra av er med önskemål om ämnen eller frågor om katt och hund, och gärna av allmänt intresse! Alla frågor och synpunkter diskuteras inom redaktionen även om de inte alltid leder till en artikel. Skriv, faxa, maila eller ring till oss. Adressen du når oss på är Doggy-Rapport, Vårgårda. Vill du faxa eller ringa så är telefonnumret och faxnumret Emelie Nilsson när det saknas en säker diagnos kan det vara aktuellt att försäkringsbolaget ersätter en obduktion. Det är särskilt när unga djur upp till två års ålder dör, eller om djuret är nyförsäkrat alternativt om livbeloppet nyligen höjts, som försäkringsbolaget kan kräva obduktion och ersätta kostnaden för detta. Om dödsorsaken till exempel visar sig vara en sjukdom som är medfödd så betalas livvärdet enbart ut om det finns en gällande dolda felförsäkring. En obduktion kan göras i större eller mindre omfattning. Vid kontakt med försäkringsbolaget kan vissa gånger prov på särskilda organ räcka som postmortal (efter död) undersökning. Min katt blev påkörd av en bil vars ägare hjälpte katten hem och vi fick åka akut in till djursjukhus. Måste jag betala kostnaderna för kattens vård? Oavsett om din katt är försäkrad av dig som ägare eller inte, så finns en så kallad trafikskadefond som kan ersätta en del av kostnaderna. Det måste då upprättas en polisanmälan om skadetillbudet som skickas med in till ditt ordinarie försäkringsbolag eller direkt till trafikskadefonden om du inte har en egen försäkring för din katt. Jag har en hund på fodervärdsavtal och försäkringen står på uppfödaren, hur gör jag? Det är inga problem att registrera djuret hos veterinären på den som är vårdnadshavare och försäkringsuppgifterna på annan person. Men det är alltid du som vårdnadshavare som har betalningsansvaret vid besöket. En mycket tråkig situation kan uppstå om vare sig uppfödare eller fodervärd har tecknat någon försäkring för djuret. Därför ska du alltid försäkra dig om att hunden eller katten som du tar på foder är försäkrad. Hur väljer jag försäkringsbolag? Det lönar sig att jämföra de olika bolagens erbjudanden så att du hittar den försäkring som passar bäst för din ekonomi och för dina planer för ditt djurs liv. Spara alltid alla papper, till exempel besiktningsintyget från valpbesiktningen, försäkringsbrev och kvitton på alla betalningar. Tänk på att när olyckan är framme så är det en trygghet att veta att du inte på grund av ebb i den egna kassan tvingas avstå från behandling av den fyrfota familjemedlemmen. Leg vet Lena Myrenius Leg vet Ulla Björnehammar 4 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

5 Voov hjälper vid våld i nära relationer Voov är en ideell förening med syfte att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer. Voov hjälper inte bara människor utan även de sällskapsdjur som finns i familjen. På grund av risken för allergi säger de flesta skyddade boenden nej till att ta emot husdjur. Detta betyder ofta att man säger nej till den som söker hjälp eftersom den hjälpsökande inte vill lämna sitt djur. Det är här vi kommer in och erbjuder familjens djur ett jourhem, säger Nathalie Nordén, projektledare. Voov är en förkortning av Veterinär omtanke om våldsutsatta. Grunden till föreningen lades av en veterinärstudent, Jonna Fallhagen Gohil, vars väninna levde i en mycket svår situation. Jonna inbjöd till en temakväll för att uppmärksamma problemet med våld i nära relationer och sprida kunskap om hur man kan hjälpa. På temakvällen kom frågan upp hur det går för djuren i de här situationerna och det visade sig att det ofta är ett stort problem. Djuret ses som en familjemedlem och eftersom det inte finns någon som kan ta hand om djuret blir det svårt att lämna relationen, säger Nathalie Nordén. Känner man ingen trygghet i sitt eget hem och saknar ett socialt nätverk är djuret ofta den enda trygghet som finns kvar för den som utsätts för våld och även för de barn som finns i familjen, säger Nathalie Nordén. Efter temakvällen bildades ett nätverk som gradvis fick en mer organiserad form. För två år sedan uppmärksammades föreningens arbete i media vilket resulterade i att många hörde av sig. Vi blev bland annat kontaktade av socialjourer och kvinnojourer och förstod att det här är ett stort problem, säger Nathalie Nordén. Voov sökte och fick bidrag från Allmänna arvsfonden till att starta Projekt Voov 2011 som syftar till att etablera Voov på flera orter runt om i landet. Bidraget från Allmänna arvsfonden går till utgifter som gäller kattlådor och jourtelefon. Löpande utgifter för husdjuret står ägaren för. Idag finns Voov i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö samt Skaraborg och lokalavdelningar är snart igång i Jönköping och Borlänge. Voov hjälper personer som är utsatta för våld i nära relationer och gör ingen skillnad på kön eller sexuell läggning. DJURSKYDD Våld i nära relationer drabbar inte bara människor, även husdjur far illa. Nu finns föreningen Veterinär omtanke om våldsutsatta som hjälper både människor och sällskapsdjur. Foto: Åsa Vilson. Vi jobbar alltid ihop med polis, socialtjänsten och kvinno- eller mansjourer, säger Nathalie Nordén. De djur som behöver hjälp får bo i ett jourhem under en begränsad tid. Hur länge bestäms i ett kontrakt som skrivs mellan jourhemmet och Voov. Djurägaren och jourhemmet har ingen kontakt och känner av säkerhetsskäl heller inte till varandras identitet. De flesta sällskapsdjur som tas emot är hundar och katter men föreningen hjälper också andra djur som gnagare och burfåglar. Jourhemmens förutsättningar avgör vilka djur vi kan ta emot. Vi vet att det finns ett behov för den här typen av hjälp även för lantbrukets djur men det är inte så lätt att erbjuda jourhem åt tjugo kor, till exempel. Men i de fall jourhemmet har möjlighet så kan vi ta emot en häst eller några får, säger Nathalie Nordén. Jourhemmet får ersättning för sina utlägg och Voov ser gärna att fler vill engagera sig och ta emot sällskapsdjur. Eftersom det ofta handlar om djur som varit utsatta för våld och stress eller farit illa på något annat sätt ser vi helst att personen har någon typ av passande utbildning eller stor erfarenhet och vana av att arbeta med djur, säger Nathalie Nordén. Voov har fått många bevis för att deras arbete är viktigt, bland annat från forskarhåll. Forskning visar att djur är viktiga för oss människor, inte minst vid rehabiliteringen av barn som haft det svårt. Kristina Eder Journalist KRISTINA EDER arbetar vid JFS i Eskilstuna. Så kommer du i kontakt med Voov På hemsidan finns kontaktuppgifter och mer att läsa om föreningen. Den som vill engagera sig är välkommen att kontakta Nathalie Nordén via mejl till DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 5

6 Nyupptäckt fästingöverförd bakterie orsakar sjukdom Under 2011 kunde ytterligare en fästingöverförd bakterie kopplas till allvarlig sjukdom hos människa. Bakterien, provisoriskt benämnd Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM), har visat sig vara nära släkt med bakterier av släktena Anaplasma och Ehrlichia. Enligt en artikel i Läkartidningen (okt 2011) fann forskare bakterien för sju år sedan i brunråtta och i fästingar på den japanska ön Mikura. Efter detta har bakterien även hittats i gnagare och fästingar på flera håll i både Europa och Asien. Forskare i Lund kunde nyligen rapportera att CNM är en vanlig infektion i skogssork, åkersork och skogsmöss i södra Sverige. Sjukdomsfall på människa där CNM har orsakat svår blodförgiftning har i Europa rapporterats från Sverige, Tyskland och Schweiz. Men bakterien förekommer även på våra husdjur. Förra året beskrevs ett fall hos hund. En tysk hund konstaterades redan 2007 vara infekterad med Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Det var en 8-årig irländsk setter som kom in till en djurklinik med anledning av juvertumörer, säger veterinär Anneli Bjöersdorff, VD för AB Läckeby Djursjukhus och som 2001 disputerade inom medicinsk mikrobiologi med avhandlingen Ehrlichia in animals and humans. Den irländska settertiken opererades och kastrerades utan problem men några dagar efter operationen tillstötte komplikationer i form av blodutgjutningar (hematom). Analyser visade att tiken drabbats av blodbrist (anemi) och minskat antal blodplättar (trombocytopeni). Tiken hade tidigare bott i USA och Mexiko. På grund av detta lät den behandlande veterinären analysera blodprov för olika infektioner som överförs vid till exempel bett av insekter eller fästingar. Provet gav positivt utslag för Ehrlichia. Hunden behandlades framgångsrikt med antibiotika och blodvärdena återgick till de normala. Vid återbesök under de följande tre månaderna konstaterades dock att mängden neutrofila leukocyter (vita blodkroppar) och mängden blodplättar återigen sjönk. Hunden upplevdes som slö och hade då och då seröst nosflöde. När ytterligare analyser gjordes var dessa positiva, varför BAKTERIER Fästingar kan överföra sjukdomar som borrelia och ehrlichia. Nu har ytterligare en fästingöverförd sjukdom upptäckts, en sjukdom som orsakas av bakterien Candidatus Neoehrlichia. Foto: Lisbeth Karlsson. tiken behandlades med antibiotika i ytterligare fyra veckor. Därefter bedömdes hunden som frisk. En uppföljande blodprovsanalys visade inte på någon smitta. Det finns många fall av dubbelinfektioner rapporterade, till exempel med infektion med både anaplasma och borrelia eller anaplasma och neoerlichia. Speciellt de infektioner som överförs av till exempel fästingar eller myggor och som ju har en gemensam källa, kan uppträda samtidigt hos patienten, säger Anneli Bjöersdorff. Behandling En infektion med neoerlichia behandlas med hjälp av antibiotika och även dubbelinfektion med anaplasma och neoerlichia behandlas med antibiotika som doxycyklin. De fall bland människor och hundar som har rapporterats har behandlats framgångsrikt med doxycyklin. Doseringen har varierat. Den tyska hunden som beskrevs tidigare behandlades i två omgångar med doxycyklin i hög dos innan den tillfrisknade helt, säger Anneli Bjöersdorff. På forskningsnivå så görs det screeningtester i mindre omfattning för att undersöka förekomsten av nyare sjukdomar som CNM hos hund och katt. Som alltid så är det svårt att finansiera den här typen av forskning och det redovisas sällan negativa resultat, det vill säga att man inte hittar någon smitta, säger Anneli Bjöersdorff. Det finns en möjlighet att hundar oftare har infektioner med anaplasma (ehrlichia) än människor eftersom hundarna oftare utsätts för fästingar. Om man jämför resultat av studier utförda i en population människor med resultat från studier på hundar så är det procentuellt fler hundar som bär på smittan, säger Anneli Bjöersdorff. Lena Myrenius 6 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

7 Ny märkningsförordning En ny märkningsförordning, 767/2009, om hur innehållet i hundoch kattfoder ska märkas, har införts av EU-kommissionen och ersätter de direktiv som tidigare gällde. En förordning gäller i alla EU-länder utan att den behöver föras in i den nationella lagstiftningen, vilket krävdes med de tidigare direktiven. Tillsatser som används i fodret ska liksom tidigare finnas med i foderförpackningens märkning. Vilka tillsatser och hur de ska deklareras framgår av en bilaga till förordningen, säger Kjell Wejdemar, Jordbruksverket. För den enskilda djurägaren är förändringen inte speciellt stor. I stora drag så är det ingen skillnad mot tidigare, däremot finns det en del detaljskillnader som till exempel nya benämningar. Batchnummer heter numera partinummer och analyserat innehåll kallas för analytiska beståndsdelar. Fodrets råvaruinnehåll kallas numera för fodrets sammansättning, säger Kjell Wejdemar. Råvarorna ska listas i fallande ordning enligt benämningarna i foderkatalogen, en särskild förteckning som utges i förordningsform. Branschen har upprättat ett register över råvarubenämningar som kallas foderregistret. Om inte en råvarubenämning finns med i EU:s råvarukatalog, till exempel om det är en ny produkt som används, så är den som är märkningsansvarig skyldig att registrera den använda benämningen i branschens foderregister. Vilka näringsupplysningar som ska anges på foderförpackningen styrs via en bilaga FODER till EU-förordningen, säger Kjell Wejdemar. The European Pet Food Industry (FE- DIAF) har dessutom en frivillig branschöverenskommelse för foder till sällskapsdjur som gäller utöver den nya EU-förordningen. FEDIAF:s märkningskod är ett komplement till EU-förordningen och ska ses som branschens råd till enskilda företagare om hur man ska lösa kraven i märkningsförordningen. Koden är inte godkänd av myndigheterna men vi har granskat den och den kan väl ses som en överenskommelse om hur man löser de krav som förordningen anger. Koden kan dock inte gå under de krav som förordningen ställer, dock kan branschen frivilligt ställa hårdare krav, säger Kjell Wejdemar. Den nya EU-förordningen ställer tydligare krav på såväl tillverkare som märkningsansvariga. På foderförpackningen måste finnas tillverkarens namn och adress och, i de fall det inte är samma företag, namn och adress till den som är märkningsansvarig (till exempel en importör). På förpackningar av foder till sällskapsdjur måste det även finnas kontaktuppgifter i form av ett gratis telefonnummer, e-post eller webbadress. Företagen är skyldiga att svara på uppgifter om vilka råvaror (volymsuppgifter +/- 15 procent) och tillsatser som ingår i fodret. Tillverkaren kan välja mellan två modeller att deklarera fodrets innehåll, en enskild deklaration där varje råvara deklareras för sig i fallande ordning, eller en gruppvis deklaration. Liksom tidigare ingår flera olika råvaror i gruppbeteckningarna, till exempel spannmål och kött och animaliska biprodukter, och det kan vara svårt att utläsa exakt vad produkten innehåller. Om en hund eller katt är allergisk mot fisk så kan man tryggt välja foder För katten blir det ingen skillnad efter att den nya märkningsförordningen införts. Maten smakar lika gott. Foto: Lisbeth Karlsson. med hjälp av märkningen på foderpåsen eftersom fisk ingår i gruppen fisk och fiskprodukter. När det däremot gäller att särskilja kött från olika djurslag så syns inte djurslaget i den gruppvisa benämningen Kött och köttbiprodukter, säger Kjell Wejdemar. Om en kund frågar så måste därför tillverkaren och märkningsansvarig kunna svara på vilka råvaror som ingår i fodret. Produktens namn och eventuella bilder påverkar också märkningen. Om någon råvara framhävs någonstans på förpackningen, till exempel i namnet eller på bild, så måste innehållet av denna råvara anges som mängd i procent i deklarationen, även om tillverkaren valt gruppvis deklaration, säger Kjell Wejdemar. Alla foder ska märkas enligt samma grundregler, även de medicinska foder (dietfoder) som säljs hos veterinärer. Medicinska påståenden är inte tilllåtna, förutom de som kan omfattas av regelverket kring dietfoder. Det vill säga, vissa påståenden är godkända, men i övrigt ska alla påståenden kunna bevisas. Ett exempel på en sådan benämning på foder för särskilda näringsbehov är Understödjande av njurfunktionen vid kronisk njurinsufficiens, säger Kjell Wejdemar. Lena Myrenius Doggy-Rapport Register 2011 Författare: (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy-Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Axnér, E. Kattungedödlighet och felin neonatal isoerytrolys.11:03:18 Eliasson, C. Inflammation i bukspottkörtel hos katt. 11:04:28 Forshell, U. Importerade parasiter på hundar och katter. 11:02:11 Hultin Jäderlund, K. SAN en ärftlig sjukdom i nervsystemet hos golden retriever. 11:01:03 Löfqvist, K. Brucella canis nu också i Sverige. 11:04:31 Malm, S. Avelsarbete väg till bättre ledhälsa. 11:02:14 Mellgren, M. Collienos autoimmun sjukdom som anses ärftlig. 11:01:01 Mellgren, M. Allergitest på hund och katt. 11:04:25 Myrenius, L. Rävens dvärgbandmask. 11:02:09 Myrenius, L. Sterilisering med brister. 11:03:17 Myrenius, L. Nya regler vid resa inom EU. 11:04:32 Wilsson, E. Valptester och att välja valp. 11:01:05 Ämnesord (Den första siffran anger år, den andra nummer och den tredje artikelns första sida. Från och med 1989 numreras sidorna i Doggy-Rapport löpande från nummer till nummer inom årgången.) Allergi 11:04:25 Allergitest 11:04:25 Autoimmuna sjukdomar 11:01:01 Armbågsleder 11:02:14 Arvsanlag 11:02:14 Atopi 11:04:25 Avel 11:02:14 Avelsvärden 11:02:14 Babesios 11:02:14 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1 7

8 Göteborgs postregion Porto betalt Port payé P B Doggy-Rapport Register 2011 Beteende 11:01:05 Blodgrupper 11:03:21 Brucella canis 11:04:30 Brun hundfästing 11:02:12 Bukspottkörteln 11:04:28 Collienos 11:01:01 Cutan Lupus Erythematosus (CLE) 11:01:01 Discoid Lupus Erythematosus (DLE) 11:01:01 Dvärgbandmask 11:02:09 ED-index 11:02:14 Exokrin pankreasinsuffiens (EPI) 11:04:29 Fading kitten syndrome 11:03:21 Felin neonatal isoerytrolys 11:03:18 Fertilitet Felin neonatal isoerytrolys 11:03:18 Kattungedödlighet 11:03:18 Sterilisering 11:03:17 Fransk hjärtmask 11:02:13 Fruktsamhet 11:03:17 Fästingar 11:02:12 Förgiftning 11:03:23 Golden retriever 11:01:03 G-streptokocker 11:03:20 Giftinformation 11:03:23 Hakmask 11:02:12 Heskatest 11:04:26 HD-index 11:02:14 Hepatozoonos 11:02:14 Hundloppa 11:02:11 Höftleder 11:02:14 Immunförsvaret Allergi 11:04:25 Allergitest 11:04:25 Atopi 11:04:25 Collienos 11:01:01 Heskatest 11:04:26 Serumtest 11:04:26 Införselregler 11:03:23 11:04:32 Invärtes parasiter 11:02:12 Kattloppa 11:02:11 Kattungedödlighet 11:03:18 Kattpest 11:03:19 Kutan dirofilarios 11:02:13 Leishmanios 11:02:13 Lupus Erythematosus (LE) 11:01:01 Löp 11:03:17 Mentalitet 11:01:05 Nervsystemet 11:01:03 Neurologiska sjukdomar SAN 11:01:03 Organsjukdomar Bukspottkörtel 11:04:28 Parasiter Babesios 11:02:14 Brun hundfästing 11:02:12 Fransk hjärtmask 11:02:13 Fästingar 11:02:12 Fästinghalsband 11:02:11 Hakmask 11:02:12 Hepatozoonos 11:02:14 Hundloppa 11:02:11 Invärtes parasiter 11:02:12 Kattloppa 11:02:11 Kutan dirofilarios 11:02:13 Leishmanios 11:02:13 Rävens dvärgbandmask 11:02:09 Strongyloides 11:02:12 Toxoplasma gondii 11:03:20 Tropisk hjärtmask 11:02:13 Tungmask 11:02:12 Utvärtes parasiter 11:02:11 Rävens dvärgbandmask 11:02:09 Sensorisk Ataktisk Neuropati (SAN) 11:01:03 Serumtest 11:04:26 Sterilisering 11:03:17 Strongyloides 11:02:12 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 11:01:01 Toxoplasma gondii 11:03:20 Tropisk hjärtmask 11:02:13 Tungmask 11:02:12 Valpar Valptest 11:01:05 Virusinfektioner 11:03:19 Zoonoser Brucella canis 11:04:30 Östrogen 11:03:17 Uppfödare! Du är väl medlem i våra uppfödarklubbar? Klubb Doggy - för dig som använder Doggy och Doggy Professional. Läs mer på: Tel Bozita Breeders Club - för dig som använder Bozita, Bozita Robur och Bozita Feline. Läs mer på: Tel Veterinärinformation från Lantmännen Doggy AB Ansvarig utgivare: Hans Nilsson Veterinärmedicinsk konsult: Leg. vet. Lena Myrenius I redaktionen: Fil.dr. Ann-Katrin Haraldsson Agronom Monica Ocklind Redaktionssekreterare: Emelie Nilsson Redigering: Karli Ord och Bild Förfrågningar om tidningen, artiklar i tidigare nummer m.m. besvaras gärna av tidningens redaktionssekreterare! För signerade artiklar svarar författaren. För osignerat material svarar redaktionen. För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Artiklar och bilder i Doggy-Rapport får endast återges med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse i varje enskilt fall med upphovsmannen, författaren och/eller fotografen. I sammanhanget skall det klart framgå från vilket nummer av Doggy-Rapport artikeln är hämtad. För närmare upplysningar tag kontakt med redaktions sekreteraren! Läsarservice: Tidigare nummer av Doggy- Rapport kan beställas och kostar då 20 kr (med reservation för att vissa nummer inte längre finns i lager). Fotostatkopiering av artiklar: 2:50 kr/sid. Samlingspärm: 32 kr. För varje beställning utgår en expeditionsavgift på 10 kr. Moms ingår. ISSN: Lantmännen Doggy uppfyller krav en i den internationella kvalitetsstandarden SS-EN ISO Certifikat nr 321, ut fär dat av SIS Certifiering AB. Postadress: Doggy-Rapport, Doggyvägen 1, Vårgårda Telefon: Från utlandet +46 (0) Telefax: Hemsida: Produceras av Prinfo Vårgårda AB, Box 45, Vårgårda. 8 DOGGY-RAPPORT 2012 ÅRGÅNG 36 NR 1

Veterinärinformation från Doggy AB. allt detta även inom hund- och kattmatsindustrin.

Veterinärinformation från Doggy AB. allt detta även inom hund- och kattmatsindustrin. 2/97 4/99 ÅRGÅNG 23 Veterinärinformation från Doggy AB Konsumentvänliga vindar i Brüssel Det händer för närvarande mycket som har med djurmat att göra i Europa. Allmänt kan sägas att den nya EUkommissionen

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB

Veterinärinformation från Doggy AB 2/97 2/04 ÅRGÅNG 28 Veterinärinformation från Doggy AB Att ta sitt ansvar Dagens samhälle präglas av allt fler trender. Djurmatsindustrin och hela industrin runt våra sällskapsdjur är inget undantag. På

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2 2/97 2/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB Sommaren är här! Sommartider - härliga dagar med sol och bad. Men där ute lurar också faror, framför allt för våra hundar och katter. Det blir ofta

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur

Veterinärinformation från Doggy AB. Smärta hos djur 2/97 4/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB God Jul Med detta årets sista nummer vill vi på redaktionen passa på att tacka alla våra läsare och medarbetare och önska en riktigt God Jul och ett

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Valpar och bilåkning

Veterinärinformation från Doggy AB. Valpar och bilåkning 2/97 2/00 ÅRGÅNG 24 Veterinärinformation från Doggy AB Sommartiduteliv med njutning och faror! Klockorna ändrade till sommartid - ljuset och värmen lockar oss ut i naturen! Det mesta är skönt men det lurar

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr?

Veterinärinformation från Doggy AB. Vitaminer mot grå starr? 2/97 1/01 ÅRGÅNG 25 Veterinärinformation från Doggy AB Tack för mig! Det var på mitten av 80-talet som jag kom in i bilden som redaktionssekreterare för Doggy-Rapport. Och nu är det dags att jag med ålderns

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Nöt

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga.indd 1 2013-05-29 09.40 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 15 VÅRA SÄLLSKAPSDJUR 3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR Fredrik

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen AVTAL BRA FÖR ALLA! Att skriva avtal ska det verkligen vara nödvändig

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Fredrik Steen. Så hittar du rätt hundskola. 5-8 jan 2012 VINN! Psst! Du vet väl att nya Lill-Skansen öppnar i vår? biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN!

Fredrik Steen. Så hittar du rätt hundskola. 5-8 jan 2012 VINN! Psst! Du vet väl att nya Lill-Skansen öppnar i vår? biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN! Denna bilaga är en annons från Medföljer som bilaga i Aftonbladet december 2011 Nr 1 2011 VINN! biljetter till HUSDJURS- MÄSSAN! Fullt upp för djurskyddspolisen Sid 8 Husdjur på recept Fredrik Steen Så

Läs mer

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att föda upp HUNDAR. inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN Att föda upp HUNDAR inom Svenska Kennelklubben Regler och bedömningsgång i sammandrag SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDUPPFÖDARE Svenska Kennelklubben har drygt 14 000 aktiva uppfödare. Som en av dem ingår du

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Dubbelsporren BEVAKNINGSHUND. S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 2 2 0 1 0. från träning till allvar

Dubbelsporren BEVAKNINGSHUND. S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 2 2 0 1 0. från träning till allvar Dubbelsporren S V E N S K A B E A U C E R O N K L U B B E N S M E D L E M S T I D N I N G n r 2 2 0 1 0 BEVAKNINGSHUND från träning till allvar omplaceringshund en vuxen hund som ny familjemedlem NYA ansikten

Läs mer

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr 1-2014 Åsas bror förändrade hennes liv BOENDE: Nu får Nandi sina pengar UTTALANDE: Läkemedel - men inte till varje pris GRANSKNING: Satsning når inte målgruppen 2 Medlemsbladet

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

DJURSKYDDET NÄR DITT DJUR BLIR SJUKT. Ny ordförande TIPS PÅ HUR DU HJÄLPER DE VILDA DJUREN I VINTER TIDNINGEN

DJURSKYDDET NÄR DITT DJUR BLIR SJUKT. Ny ordförande TIPS PÅ HUR DU HJÄLPER DE VILDA DJUREN I VINTER TIDNINGEN TIDNINGEN DJURSKYDDET MEDLEMSTIDNING FÖR DJURSKYDDET SVERIGE NUMMER 4/2014 ÅRGÅNG 124 Ny ordförande Linda Maria Vonstad är redo att kavla upp ärmarna. sid 18 + drömmen om djurhem Djurskyddet Sunne sliter

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar Rapport 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar 2012:2 Djurförsäkringar En granskning av marknadsföring och försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsbedrägerier. Motor

Försäkringsbedrägerier. Motor Försäkringsbedrägerier Motor Författare: Danny Asfatoun Handledare: Bo Sundmark Maj 2012 Förord Jag har haft nöjet att skriva denna uppsats om det intressanta ämnet Försäkringsbedrägerier på motorfordon.

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Fästingsjukdomar inte bara borrelios

Fästingsjukdomar inte bara borrelios Fästingsjukdomar inte bara borrelios Efter fästingbetten 1995 (se sid. 22) fick jag borrelios, och efter fästingbettet 1997 fick jag feber och något som liknade en virusinfektion. Efter ett tag upptäckte

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer