Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m"

Transkript

1 Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar och med hur stort belopp, skiljer mellan bolagen. Du kan i vissa bolag sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din häst måste besöka veterinären. Förutom den fasta självrisken betalar du en rörlig självriskdel på 15 till 20 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken. Hos Sveland kan du välja att bara ha en fast självrisk, men då blir försäkringen dyrare.

2 Allmänt Försäkringen är ett ettårsavtal. Vid försäkringens årliga huvudförfallodag kan premien och villkoren ändras. Karenstiden avser bara sjukdom, inte olycksfall. Bolag Aktuellt villkor Försäkringens benämning Agria Djurförsäkring Agria Häst Dina Försäkringar Folksam If Sveland Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Häst 1 maj 2011 Försäkringsvillkor februari 2012 Sveland Häst Favorit Agria A1 Liv & Användbarhet/ Veterinärvård (A1) Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård Livförsäkring + veterinärvård A1 Karenstid - sjukdom Tillämpas vid nyteckning. Ingen ny karens om du byter bolag. Obs! Folksam och If ersätter inte om djuret insjuknat under karensen, men Agria, Dina och Sveland har en vidare tolkning och ersätter inte heller om djuret enligt veterinärmedicinsk bedömning har blivit smittat under karenstiden 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år 20 dagar 2 dagar- t o m 15 år alt. 17 år beroende på ras För hästar av raserna Arabiskt fullblod, Islandshäst, Lipizzaner och Shetlandsponny kan försäkring tecknas i Folksam till och med det år då hästen uppnår 17 års ålder. 2 dagar- t o m 15 år alt. 17 år beroende på ras För hästar av raserna Arabiskt fullblod, Islandshäst, Lipizzaner och Shetlandsponny kan försäkring tecknas i Folksam till och med det år då hästen uppnår 17 års ålder. 20 dagar 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år 20 dagar ersätter ej vid smitta under karenstiden 2 dagar- t o m 15 år 2 dagar- t o m 15 år

3 Livförsäkring Livbeloppet, det vill säga det försäkringsbelopp man försäkrar hästen för ska högst motsvara marknadsvärdet. Marknadsvärdet grundas på bland annat inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter. Försäkringen gäller inte för skada eller sjukdom som är medfödd eller som förelåg (påbörjats) innan försäkringen började gälla oavsett när skadan/sjukdomen först kunnat iakttas. Bolag Livbeloppet sänks årligen med Livbeloppet upphör (hästens ålder) Agria Djurförsäkring 20% från 16 år 21 år Övergår då till Agria A2 Liv som upphör vid förfallodagen det kalenderår hästen uppnår 24 års ålder. Lägsta livbelopp - innan det upphör Undantag livförsäkring kr Agrias A1 liv- och användbarhet ersätter inte om hästen har dött eller avlivats till följd av: beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor; stelkramp om hästen varit otillräckligt vaccinerad; bristande eller upphörd avelsduglighet; oanvändbarhet av avelshygieniska skäl; Försäkringen ersätter inte heller om hästen har kommit bort genom olovligt förfogande; för kostnader för avlivning, destruktion, kremering eller nedgrävning. Dina Försäkringar 20% från 16 år 25 år Ingen nedre gräns Du får inte ersättning för Häst som tränas för eller deltar i trav- och galopptävlingar. Undantaget gäller inte ponnytravare. Beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani, headshaking, eller andra ovanor. Stelkramp om hästen varit otillräckligt vaccinerad. Bristande eller upphörd avelsduglighet. Avlivning eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl. Folksam 15% från 16 år För hästar av raserna Arabiskt fullblod, Islandshäst, Lipizzaner och Shetlandsponny sker sänkningen från och med det kalenderår då hästen uppnår 18 års ålder. 24 år alt. 26 år beroende på ras För hästar av raserna Arabiskt fullblod, Islandshäst, Lipizzaner och Shetlandsponny upphör livförsäkringen i Folksam att gälla när hästen uppnår 26 års ålder kr Folksams livförsäkring gäller inte för skador som består i och/eller är en följd av lynnesfel, beteenderubbningar, olater eller nymfomani avlivning, obduktion och kremering häst som tränas för eller deltar i trav- eller galopptävling. Undantaget gäller inte ponnytravare bristande eller upphörd avelsduglighet oanvändbarhet av avelshygieniska skäl osteochondros och övriga lösa benbitar på varm- och kallblodig travhäst.

4 If 20% från 16 år 25 år Ingen nedre gräns If:s livförsäkringen gäller inte vid avlivning som är en följd av hälta eller rörelsestörning som har andra orsaker än fraktur eller fissur av ben, sårskada eller avskuren sena, utvecklingsrubbning (t ex osteochondros eller senkontraktur), lynnesfel, beteenderubbning eller nymfomani. Beträffande foster och föl som omfattas av stoets försäkring gäller den max 2 gånger per sto för förlust av foster; den ger inte ersättning för mer än ett foster eller föl vid tvilling- eller trillingdräktighet/födsel och ersätter inte heller om försäkringen tecknats senare än nio månader efter sista betäckningen eller om enskild försäkring för fölet har tecknats. Sveland 20% från 16 år 24 år alt. 26 år beroende på ras Åldersgränsen 26 år gäller för hästar av raserna arabiskt fullblod, islandshäst, lippizzaner samt shetlandsponny kr Svelands försäkring gäller inte för hältor, kroniska rörelsestörningar eller akutisering av dessa kronisk luftvägssjukdomar eller akutisering av dessa lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani tandsjukdomar eller bettavvikelser trav- och galopphästar som tränas för eller deltar i tävling bristande eller upphörd avelsduglighet hos sto som är 20 år och äldre avlivning till följd av avelshygieniska skäl.

5 Veterinärvård Behandling och vård ska utföras av legitimerad veterinär. Försäkringen gäller aldrig för skada eller sjukdom som är medfödd eller som förelåg (påbörjats) innan försäkringen började gälla oavsett när skadan/sjukdomen först kunnat iakttas. Den gäller inte heller för sjukdomar som påbörjas inom karenstiden. Receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel, förebyggande behandling, resor, transporter eller inackordering ersätts inte. Hos Agria, Folksam och If kan du teckna tilläggsförsäkring som ger viss ersättning för läkemedel, veterinärs resor, transport samt avlivning och omhändertagande. Bolag Agria Djurförsäkring Maxersättning/år, veterinärvård , eller kr Agria har från den 1 januari det år hästen fyller fyra år ett maxbelopp på kronor per försäkringsår för hältor, rörelestörningar, sjukdomar i bröst och ländrygg, gaffelband, ligament samt frakturer/fissurer som har tecken på artrosförändring. Möjlighet teckna tillägg för högre maxersättning, upp til kr per försäkringsår för hältor. Kan tecknas från den 1 januari det år hästen fyller fyra år. Undantag veterinärvård Försäkringarnas grundskydd ersätter inte förebyggande åtgärder som t ex vaccination, resor, transporter, tandsjukdomar. Agria Veterinärvård Plus kan ersätta kostnader för resor till och från veterinär med specialistkompetens, om du har fått en remiss av behandlande veterinär. Agrias veterinärvårdsförsäkring ersätter inte kastration eller klapphingstoperation stelkramp om hästen är otillräckligt vaccinerad hovslageriarbete eller sjukbeslag tandvård förebyggande vård beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor behandling för att få sto dräktigt provtagning och analys för bestämning av antikroppar eller antikroppstitrar alternativbehandling, t.ex. kiropraktik, stötvågsterapi, och laserbehandling. fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder. jouravgifter och motsvarande kostnader, om inte medicinskt nödvändigt medicinskt foder avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning. veterinärens resor, transport av hästen eller andra resor.

6 Dina Försäkringar kr, upp till kr Du får inte ersättning för Behandling av stelkramp om hästen är otillräckligt vaccinerad. Förebyggande vård. Resor, transport av hästen och inackordering. Kastration eller klapphingstoperation. Behandling där avsikten är att få sto dräktigt, t.ex. livmodersköljning, provtagning, eller allmän behandling. Alternativ behandling. Fakturering och intygsskrivning. Jourkostnader där det inte varit medicinskt motiverat med vård under jourtid. Receptbelagda eller receptfria läkemedel från apotek samt läkemedel som veterinären lämnat ut. Medicinskt foder och andra produkter ersätts heller inte. Ersättning utgår dock för medicin och förbandsmateriel på apotek eller utlämnat av veterinären, dock endast i direkt samband med ersättningsbar skada och med högst kr per försäkringsperiod. Avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning. Obduktion ersätts dock om vi har begärt den. Moms för momspliktiga. Behandling av häst som tränas för eller deltar i trav- eller galopptävlingar.

7 Folksam kr, upp till kr Folksams veterinärvårdsförsäkring gäller inte för skador som består i och/eller är en följd av lynnesfel, beteenderubbningar, olater eller nymfomani. Inte heller för kostnader för undersökning och behandling som inte är medicinskt motiverad eller som inte utförts enligt veterinärmedicinsk praxis alternativ behandling DMSO-behandling i led fördyrade veterinärkostnader då veterinärbesök ägt rum under jourtid utan att detta varit nödvändigt MR eller Scintigrafi till ett högre ersättningsbelopp än kronor per försäkringsår artroscopi som inte godkänts av Folksam provtagning och behandling avseende borrelia kastrering, klapphingstoperation, sterilisering och komplikationer till följd av sådana ingrepp behandling, undersökning och vård för att få sto dräktigt undersökning/behandling av tänder borttagande av vargtänder. Dock ersätts kostnader för tand- och bettbesvär som är en direkt följd av olycksfall samt komplikationer därav. sjukbeslag. Dock ersätts ett sjukbeslag per självriskperiod Vid följande diagnoser: Fång, strålbenshälta, hovbensosteit, hovbensfraktur, hovbensfissur, hornspricka, hovböld, hålvägg, traumatiska hovskador Arbetet ska utföras på hästklinik, eller av utbildad hovslagare om remiss från veterinär avlivning, obduktion och kremering fakturering och intyg.

8 If kr, upp till kr Sveland kr, upp till kr If:s veterinärvårdsförsäkring gäller inte för: lynnesfel, beteenderubbning eller nymfomani förebyggande behandling t.ex. vaccination, borttagande av vargtänder och övrig tandvård vård på grund av tand- eller bettbesvär som inte är en direkt följd av olycksfall operation av medfödda fel, t.ex. navelbråck kastration, klapphingstoperation, sterilisering behandling med avsikten att få ett sto dräktigt hovvård vid andra diagnoser än fång, fraktur eller fissur av hovben, hovböld, hålvägg, spiktramp, hornspricka, bockhov, felställningar av ben samt traumatiska hovskador. Svelands veterinärvårdsförsäkringen lämnar ej ersättning för receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel, förebyggande behandling, resor, transporter eller inackordering kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort, fördyrade veterinärvårdskostnader under jourtid utan att detta är erforderligt, mervärdeskatt för momsredovisningsskyldiga undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor kastration, klapphingstoperation, sterilisering avlivning, obduktion eller kremering undersökning/behandling av tandsjukdomar och bettavvikelser. Dock ersätts kostnader för akut tandfraktur eller rotspetsabcess alternativ behandling MR- MRI- CT- (magnetresonans- och datortomografiundersökningar) trav- och galopphästar som tränas för eller deltager i tävling avlivning eller oanvändbarhet till följd av avelshygieniska skäl.

9 Självrisker I vissa bolag kan du sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din häst behandlas av veterinären. Förutom den fasta självrisken betalar du i alla försäkringsbolag utom Sveland, en rörlig självriskdel på 15 till 20 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken. Bolag Självrisk, högsta alternativ Självrisk, lägsta alternativ Självriskperiod - antal dagar Agria Djurförsäkring kr + 20% kr + 20% 125 Dina Försäkringar kr + 20% kr + 20% 120 (4 månader) Folksam kr + 15% kr + 15% 125 If kr + 20 % kr + 20 % 100 Sveland kr + 20 % kr 150

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård

A1 Veterinärvård och A1 Liv och Användbarhet Hel Liv- och Hel Veterinärvårdsförsäk ring A1 liv + A1 Veterinärvård Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar,

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt

Livförsäkring katt + veterinärvårdsförsäk ring katt Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när katten blir äldre. Från

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2008 Gäller från 2008-04-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01 Agria Häst Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01 Agria Häst Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST 2014-01-01 Islandshäst Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT Särskilt villkor 2014-01-01 Häst Favorit Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01 Agria Häst Gäller från 2015-07-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL 2014-01-01 Särskilt villkor Häst Special Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2018 Gäller från 2018-05-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår hästförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01 Agria Häst Gäller från 2015-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01 Agria Häst Gäller från 2016-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 5 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 10 E A1 Guld, tilläggsförsäkring

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Fågel. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs!

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs! Rehab Extra Försäkring för hästar 1 november 2006 Öppna och läs! Äntligen! Utvecklingen går framåt. Samarbetet mellan hovslagare, fysioterapeuter, veterinärer och equiterapeuter ökar. Bland hästägarna

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Häst Favorit...4 Sveland Häst Special...6 Sveland Häst Maximal...8

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-06-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Häst Favorit...4 Sveland Häst Special...6 Sveland Häst Maximal...8

Läs mer

Försäkringsvillkor februari 2018

Försäkringsvillkor februari 2018 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor februari 2018 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0770-117 177 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor februari 2018

Försäkringsvillkor februari 2018 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor februari 2018 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0770-78 00 00 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor oktober 2018

Försäkringsvillkor oktober 2018 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor oktober 2018 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0770-78 00 00 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor februari 2017

Försäkringsvillkor februari 2017 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor februari 2017 Här har vi samlat allt som vår hästförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Hästförsäkring. villkor. 01.04.2010 I samarbete med. www.omsen.ax

Hästförsäkring. villkor. 01.04.2010 I samarbete med. www.omsen.ax Hästförsäkring villkor 01.04.2010 I samarbete med www.omsen.ax Ö 76B HÄSTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.04 2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HÄSTFÖRSÄKRING 2-5 LIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-06-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Häst Favorit...4 Sveland Häst Special...6 Sveland Häst Maximal...8

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-06-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Islandshäst. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller från Trygghet

Gäller från Trygghet Agria Häst Gäller från 2018-01-01 Trygghet Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 6 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 11 E A1

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Även någon med nio liv kan behöva en veterinär.

Även någon med nio liv kan behöva en veterinär. Kotja, brittiskt korthår, och Dima Vi kan försäkringar, sparande och pension Innehåller förköpsinformation Kattförsäkring 2018 Även någon med nio liv kan behöva en veterinär. Med en kattförsäkring hos

Läs mer

Gäller från Trygghet

Gäller från Trygghet Agria Häst Gäller från 2017-01-01 Trygghet Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 6 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 11 E A1

Läs mer

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Travhäst Tävling...4 Sveland Travhäst Avel...6 Utökade skydd...8

Läs mer

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2015-09-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Travhäst Tävling...4 Sveland Travhäst Avel...6 Utökade skydd...8

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2018, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Avel. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det dig

Läs mer

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01 Agria Trav och Galopp Gäller från 2013 01 01 3 Har du försäkrat din vinnare? Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Tävling. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det

Läs mer

Agria Häst. Gäller från

Agria Häst. Gäller från Agria Häst Gäller från 2019-01-01 Villkor Häst Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 6 C Breeding Veterinärvård 9 D A2 Limited Veterinärvård 12

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL 2014-04-01 Hund Special Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-06-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Hundförsäkring Försäkringen för din bästa vän. Fördelar med försäkringen: Vi kan försäkringar, sparande och pension

Hundförsäkring Försäkringen för din bästa vän. Fördelar med försäkringen: Vi kan försäkringar, sparande och pension Vi kan försäkringar, sparande och pension Nova, labrador, och Emma Innehåller förköpsinformation Hundförsäkring 2019 Försäkringen för din bästa vän. Självklart vill du att din hund ska få bästa möjliga

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Hundförsäkring Försäkringen för din bästa vän. Fördelar med försäkringen: Vi kan försäkringar, sparande och pension

Hundförsäkring Försäkringen för din bästa vän. Fördelar med försäkringen: Vi kan försäkringar, sparande och pension Vi kan försäkringar, sparande och pension Nova, labrador, och Emma Innehåller förköpsinformation Hundförsäkring 2018 Försäkringen för din bästa vän. Självklart vill du att din hund ska få bästa möjliga

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Hund. Särskilt villkor Hundförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Hund Särskilt villkor Hundförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning... 4 Livförsäkringsbelopp... 4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Tävling. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Hund 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - HUND 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Hund Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Smådjursförsäkring 2019

Smådjursförsäkring 2019 Vi kan försäkringar, sparande och pension Nina, lejonhuvad dvärgkanin, och Axel Innehåller förköpsinformation Smådjursförsäkring 2019 Även små djur kan råka ut för stora olyckor. Med en smådjursförsäkring

Läs mer

Smådjursförsäkring 2018

Smådjursförsäkring 2018 Vi kan försäkringar, sparande och pension Nina, lejonhuvad dvärgkanin, och Axel Innehåller förköpsinformation Smådjursförsäkring 2018 Även små djur kan råka ut för stora olyckor. Med en smådjursförsäkring

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK SÄRSKILT VILLKOR FLOCK Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter

Läs mer

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Smådjur...4 Sveland Fågel...4 Sveland Minigris...5 Försäkringsinfo

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01 H u n d F Ö R S Ä K R I N G Hund 2009 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND Försäkringsvillkor gällande från år 2012 Svenska Morganhästföreningens Hästskadefond bedriver försäkringsverksamhet med uppgift att erbjuda föreningens medlemmar

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Avel. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det dig

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Avel. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det dig

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2017-12-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Smådjur...4 Sveland Fågel...4 Sveland Minigris...5 Försäkringsinfo

Läs mer

Hästförsäkring. villkor

Hästförsäkring. villkor Hästförsäkring villkor 01.04.2010 www.omsen.ax Ö 76B HÄSTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.04 2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HÄSTFÖRSÄKRING 2-5 LIVFÖRSÄKRING 1 Maximal Liv

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation KATTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2018-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Katt Favorit...4 Sveland Katt Maximal...6 Sveland Katt Olycksfall...8

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND

SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND SÄRSKILT VILLKOR JÄGARHUND Särskilt villkor 2013-01-01 Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på premien för varje skadefritt år, upp till

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR FLOCK. Särskilt villkor. Flock. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR FLOCK 2014-02-01 Särskilt villkor Flock Gäller fr.o.m. 2014-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m 2014-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2019-05-01 Detta är inte det fullständiga försäkringsvillkoret, utan en översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar.

Läs mer