Agria Häst. Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agria Häst. Gäller från 2014-01-01"

Transkript

1 Agria Häst Gäller från

2 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring... 8 F Agria Hältor/Rörelsestörningar, tilläggsförsäkring... 9 G Agria Kom-i-gång, tilläggsförsäkring... 9 H Agria A1 Liv och Användbarhet... 9 I Agria A2 Liv J Agria Aktiv Användbarhet, tilläggsförsäkring K Agria Avelssto Användbarhet, tilläggsförsäkring L Agria Avelshingst Användbarhet, tilläggsförsäkring.. 16 M Agria Katastrof N Agria Foster- och Fölskydd O Agria Hingstavbrott P Agria Ridavbrott Q Agria Extra R Agria Incident Olycksfallsförsäkring - häst S Allmänna Bestämmelser för Agrias Hästförsäkringar 23

3 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias hästförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias hästförsäkringar som gäller från 1 januari Om inte annat har avtalats består dina villkor av tre delar: försäkringsbrevet, villkoren för den försäkring du har tecknat samt Allmänna Bestämmelser för Agrias hästförsäkringar. Dessutom gäller försäkringsavtalslagen (FAL) och andra författningar på området i tillämpliga delar. Över tiden förändras ibland vissa delar av försäkringsvillkoren. Sådana eventuella förändringar meddelar vi dig inför en ny försäkringsperiod i form av ett villkorstillägg. Ett villkorstilllägg som är daterat senare än detta villkor eller allmänna bestämmelser ersätter motsvarande punkter i dessa villkor. Om ett villkor i de allmänna bestämmelserna och ett försäkringsvillkor motsäger varandra, är det alltid försäkringsvillkoret som gäller. A.2 Kontrollera din försäkring Så snart du får ditt försäkringsbrev är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med den försäkring du har ansökt om. Om någon uppgift är felaktig måste du snarast kontakta Agria och påtala felet. Gör du inte det gäller försäkringen i den omfattning som framgår av försäkringsbrevet. A.5 Förhandsbesked Om du är osäker på om en behandling eller någon annan skadehändelse omfattas av försäkringen, kan du låta den behandlande veterinären kontakta Agrias veterinär eller skadereglerare för att få ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked avser den veterinärmedicinska bedömningen och är bindande under förutsättning att Agria har fått all information av betydelse för bedömningen. Du måste därför medverka till att den behandlande veterinären kan lämna all information om djurets sjukdoms- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen. A.6 Direktreglering Om kliniken har slutit ett direktregleringsavtal med Agria kan du begära att kliniken anmäler skadehändelsen till Agria i ditt ställe. Du måste medverka till att kliniken kan lämna all information om djurets sjukdoms- och behandlingshistorik samt övriga omständigheter kring skadehändelsen. I de fall skadehändelsen omfattas av försäkringen betalar Agria ut ersättningen direkt till kliniken. Till kliniken behöver du därmed bara betala de kostnader som inte omfattas av försäkringen. Om Agria finner att det inte är lämpligt att direktreglera ett ärende har vi rätt att neka direktreglering. En förutsättning för direktreglering är att försäkringen är betald. A.3 Din försäkring Av försäkringsbrevet framgår vilken försäkring du har tecknat. Villkoren för din försäkring har följande ordning: 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Försäkrat djur eller verksamhet 5. Försäkringsbelopp 6. Försäkringens omfattning 7. Begränsningar i försäkringens omfattning 8. Självrisker 9. Utlandsvistelse A.4 Vad du ska göra vid skada Så snart du drabbas av en skada är det viktigt att du tar del av försäkringsvillkoren och sätter dig in i vilka förutsättningar och krav som måste vara uppfyllda för att skadehändelsen ska omfattas av försäkringen. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

4 B Agria A1 Veterinärvård B.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och annan person som har hästen i sin vård, till exempel fodervärd. B.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. B.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. B.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. Den gäller även för föl till ett försäkrat sto från fölets födsel till och med fölets 30:e levnadsdag eller den tidigare tidpunkt då du tecknar en egen försäkring för fölet. Fölet har försäkringsskydd med den omfattning som följer av punkt 6.3. För hästar som tränas/tävlas i trav, galopp och monté gäller inte försäkringen enligt villkor för Agria A1 Veterinärvård från den tidpunkt hästen vänjs vid sadel eller sele. Försäkringen gäller då enligt villkor för Agria Aktiv Veterinärvård. B.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår. Försäkringsbeloppet är kronor, kronor eller kronor. Vilket försäkringsbelopp du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. B.6 Försäkringens omfattning B.6.1 Veterinärvård Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär undersöker och behandlar din häst för en sjukdom eller skada. Hästen ska vid besökstillfället uppvisa kliniska symtom på sjukdom eller skada. Undersökningen och behandlingen av sjukdomen eller skadan måste, enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. B.6.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökningar och behandlingar: a) Hältor/rörelsestörningar gäller från den 1 januari det år hästen fyller fyra år Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för undersökning och behandling av: hältor, rörelsestörningar sjukdomar i hals-, bröst- och ländrygg sjukdomar och skador i senor, gaffelband, ligament och leder frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar. Kostnaden för bortoperation av bencystor, ben/broskfragment och så kallade lösa benbitar omfattas inte av denna bestämmelse. b) Tandvård Du kan få ersättning för kostnader för undersökning och behandling av rotspetsabcess. Du kan även få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för en akut tandfraktur som involverar käkbenet. c) Sjukbeslag Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för sjukbeslag och arbetskostnaden i samband med detta. Sjukbeslaget och arbetskostnaden ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär har remitterat arbetet till godkänd hovslagare i fält. Remissen ska bifogas skadeanmälan. Kostnad för benkorrigering av föl omfattas inte av denna bestämmelse, utan ersätts upp till försäkringsbeloppet. d) Hovslageriarbete Du kan få ersättning för hovslageriarbete om det har varit medicinskt motiverat enligt veterinärmedicinsk expertis. Arbetet ska ske på klinik eller om veterinär remitterat till godkänd hovslagare i fält. Remissen ska bifogas skadeanmälan. e) MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Agrias veterinärer. B.6.3 Veterinärvård för föl Ett föl kan under sina första 30 levnadsdagar utnyttja sin mammas försäkring med upp till kr. För fölet gäller villkoret för Agria A1 Veterinärvård. Ovanstående gäller inte om fölet omfattas av en annan veterinärvårdsförsäkring. B.6.4 Avlivning och destruktion Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om avlivningen är en direkt följd av någon av följande händelser: brand, explosion, blixtnedslag, elfenomen (till exempel kortslutning, överslag, överspänning), trafikolycka, drunkning, botulism, snötryck, jordskalv/-skred, storm och/eller hagel, gas, vätskeutströmning, angrepp av varg, björn, lo, järv och kungs- Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

5 örn eller djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person. B.7 Begränsningar B.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. B.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning för kostnader för: - kastration eller klapphingstoperation - stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. - tandvård, om inte annat anges i punkt 6.2 b - sjukbeslag eller hovslageriarbete, om inte annat anges i punkt 6.2 c och 6.2 d - förebyggande vård - uppstallning på klinik när det inte är nödvändigt av medicinska skäl - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - undersökning eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmodersköljning eller allmän behandling - provtagning och analys för bestämning av antikroppar eller antikroppstitrar - alternativbehandling, till exempel akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling - fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder - jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid - läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären - läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst - veterinärens resor och dennes restid, transport av hästen eller andra resor - avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning, förutom i punkt 6.4. B.8 Självrisker Försäkringen har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Vi gör avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Den fasta och rörliga självrisk som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden räknar vi från dagen för tidigast uppkomna kostnader för vilka du gör anspråk på ersättning. Föl har samma självrisker som stoet, om både sto och föl behandlas dras stoets fasta självrisk och en extra självrisk på kronor. B.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. I Argentina, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern och USA gäller försäkringsskyddet enligt villkoren för Agria A2 Veterinärvård, oavsett tidigare mer omfattande försäkringsform. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. Journal ska alltid bifogas skadeanmälan. C Agria Aktiv Veterinärvård C.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och annan person som har hästen i sin vård, till exempel fodervärd. C.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. C.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. C.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. Den gäller även för föl till ett försäkrat sto från fölets födsel till och med fölets 30:e levnadsdag eller den tidigare tidpunkt då du tecknar försäkring för fölet. Fölet har försäkringsskydd med den omfattning som följer av punkt 6.3. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

6 C.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår. Försäkringsbeloppet är kronor, kronor eller kronor. Vilket försäkringsbelopp du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. C.6 Försäkringens omfattning C.6.1 Veterinärvård Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär undersöker och behandlar din häst för en sjukdom eller skada. Hästen ska vid besökstillfället uppvisa kliniska symtom på sjukdom eller skada. Undersökningen och behandlingen av sjukdomen eller skadan måste, enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Observera begränsningar enligt punkt 7. C.6.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökningar och behandlingar: a) Hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar Du kan endast få ersättning för behandling av fång, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hovspricka, hornklyfta, dålig hornkvalitet, traumatiska hovskador, hovbroskförbening, hovkräfta, hovbroskfistel, strålröta, hornpelare, bakteriella ledinfektioner, slinger, ataxi, och traumatiska muskelskador som har uppkommit genom plötslig yttre våld. b) Osteochondros och ben-/broskfragment gäller till 1 januari det år hästen fyller fyra år För att få ersättning för operation av osteochondros/ben- /broskfragment ska följande vara uppfyllt: - Hästen ska ha varit försäkrad utan avbrott sedan 30 dagars ålder i Agria A1 Veterinärvård och behållit detta skydd i minst ett år före byte till Agria Aktiv Veterinärvård. - Det ska vara fastställt av veterinär att osteochondros eller ben-/broskfragment orsakar sjukdomssymtom hos hästen. c) Luftvägssjukdomar Du kan endast få ersättning för undersökning och behandling av transportsjuka, lungsäcksinflammation, purulent lunginflammation eller bihåleinflammation/sinuit. d) Tandvård Du kan få ersättning för kostnader för undersökning och behandling av rotspetsabcess. Du kan även få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för en akut tandfraktur som involverar käkbenet. e) Sjukbeslag Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för sjukbeslag och arbetskostnad i samband med detta om behandlingen avser fång, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hovskador. Sjukbeslaget och arbetskostnaden ersätts om arbetet utförs på hästklinik eller om veterinär har remitterat arbetet till godkänd hovslagare i fält. Remissen ska bifogas skadeanmälan. f) Hovslageriarbete Du kan få ersättning för hovslageriarbete om behandlingen avser fång, hovbensfraktur, hovbensfissur, hålvägg, hovböld, spiktramp, hornspricka eller traumatiska hovskador. Det ska vara medicinskt motiverat enligt veterinärmedicinsk expertis och arbetet ska ske på klinik eller om veterinär remitterat till godkänd hovslagare i fält. Remissen ska bifogas skadeanmälan. g) MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Agrias veterinärer. C.6.3 Veterinärvård för föl Ett föl kan under sina första 30 levnadsdagar utnyttja sin mammas försäkring med upp till kronor. För fölet gäller villkoret för Agria A1 Veterinärvård. Ovanstående gäller inte om fölet omfattas av en annan veterinärvårdsförsäkring. C.6.4 Avlivning och destruktion Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om avlivningen är en direkt följd av någon av följande händelser: brand, explosion, blixtnedslag, elfenomen (till exempel kortslutning, överslag, överspänning), trafikolycka, drunkning, botulism, snötryck, jordskalv/-skred, storm och/eller hagel, gas, vätskeutströmning, angrepp av varg, björn, lo, järv och kungsörn eller djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person. C.7 Begränsningar C.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. C.7.2 Allmänna begränsningar Nedanstående begränsningar gäller även om skadefallet skulle vara en direkt följd av en annan ersättningsbar skada. Du kan inte få ersättning för kostnader för: - undersökning eller behandling av hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar utom i de fall som anges i punkt 6.2 a - undersökning eller behandling av senor, gaffelband, ligament eller leder utom i de fall som anges i 6.2 a Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

7 - undersökning eller behandling av frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar - undersökning eller behandling av utvecklingsrubbningar och osteochondros utom i de fall som avses i punkt 6.2 b - benkorrigering - undersökning eller behandling av luftvägssjukdomar, utom de fall som avses i punkt 6.2 c - tandvård, om inte annat anges i punkt 6.2 d - sjukbeslag eller hovslageriarbete, om inte annat anges i punkt 6.2 e eller 6.2 f - undersökning, vård eller behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmodersköljning eller allmän behandling - kastration eller klapphingstoperation - undersökning eller behandling av stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. - förebyggande vård - uppstallning på klinik när det inte är nödvändigt av medicinska skäl - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - provtagning och analys för bestämning av antikroppar eller antikroppstitrar - alternativbehandling, till exempel akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling - fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder - jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid - läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären - läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst - veterinärens resor och dennes restid, transport av hästen eller andra resor - avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning, förutom i punkt 6.4. C.8 Självrisker Försäkringen har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Vi gör avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Den fasta och rörliga självrisk som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden räknar vi från dagen för tidigast uppkomna kostnader för vilka du gör anspråk på ersättning. Föl har samma självrisker som stoet, om både sto och föl behandlas dras stoets fasta självrisk och en extra självrisk på kronor. C.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. I Argentina, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern och USA gäller försäkringsskyddet enligt villkoren för Agria A2 Veterinärvård, oavsett tidigare mer omfattande försäkringsform. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. Journal ska alltid bifogas skadeanmälan. D Agria A2 Veterinärvård D.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och annan person som har hästen i sin vård, till exempel fodervärd. D.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. D.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. D.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. D.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen per försäkringsår. Försäkringsbeloppet är kronor, kronor eller kronor. Vilket försäkringsbelopp du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

8 D.6 Försäkringens omfattning D.6.1 Veterinärvård Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för dina kostnader när en veterinär undersöker och behandlar din häst för någon av följande diagnostiserade sjukdomar eller skador: - traumatiska frakturer/fissurer uppkomna i benvävnad som är fri från tecken på artrosförändringar - sårskador - kolik Undersökningen och behandlingen måste, enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. D.6.2 Särskilda bestämmelser för vissa undersökningar och behandlingar: a) MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi Du kan få ersättning endast efter förhandsbesked från Agrias veterinärer. b) Tandfraktur Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för en akut tandfraktur som involverar käkbenet. D.6.3 Avlivning och destruktion Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av din häst om avlivningen är en direkt följd av någon av följande händelser: brand, explosion, blixtnedslag, elfenomen (till exempel kortslutning, överslag, överspänning), trafikolycka, drunkning, botulism, snötryck, jordskalv/-skred, storm och/eller hagel, gas, vätskeutströmning, angrepp av varg, björn, lo, järv och kungsörn eller djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person. D.7 Begränsningar D.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt akut kolik tillämpas ingen karenstid. D.7.2 Allmänna begränsningar Nedanstående begränsningar gäller även om skadefallet skulle vara en följd av en annan ersättningsbar skada. Du kan inte få ersättning för kostnader för: - hovslageriarbete eller sjukbeslag - alternativbehandling, till exempel akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling - fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder - jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid - uppstallning på klinik när det inte är nödvändigt av medicinska skäl - läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären - läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst - veterinärens resor och dennes restid, transport av hästen eller andra resor - avlivning, obduktion, destruktion, kremering eller nedgrävning, om inte annat anges i punkt 6.3. D.8 Självrisker Försäkringen har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Vi gör avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. Den rörliga självrisken dras från de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Den fasta och rörliga självrisk som du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en självriskperiod om 125 dagar. Självriskperioden räknar vi från dagen för tidigast uppkomna kostnader för vilka du gör anspråk på ersättning. D.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Argentina, Belgien, Chile, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. Journal ska alltid bifogas skadeanmälan. E Agria Plus, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A1 Veterinärvård, Agria Aktiv Veterinärvård eller Agria A2 Veterinärvård. Försäkringen kan inte tecknas separat. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

9 Försäkringens omfattning Försäkringen gäller med samma villkor som hästens veterinärvårdsförsäkring. Den totala försäkringsersättningen kan aldrig överstiga försäkringsbeloppet för hästens veterinärvårdsförsäkring. Utöver grundförsäkringen gäller Agria Plus, tilläggsförsäkring för: 1) Läkemedel Du kan få ersättning för dina kostnader för läkemedel som veterinär ordinerar, utlämnar eller receptförskriver i samband med att veterinären undersöker eller behandlar din häst. Läkemedlet ska vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av häst. 2) Veterinärens resor Du kan få ersättning med upp till kronor per behandlingstillfälle för dina kostnader för veterinärens resor i samband med att denne undersöker eller behandlar din häst. 3) Djurambulans Du kan få ersättning för dina kostnader för transport av din häst med djurambulans när det enligt veterinärmedicinsk expertis har varit nödvändigt av medicinska skäl att transportera hästen till djursjukhus eller klinik för behandling. 4) Avlivning och destruktion Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för avlivning och destruktion av din häst om detta varit medicinskt motiverat, enligt veterinärmedicinsk expertis. F Agria Hältor/Rörelsestörningar, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan tecknas för hästar från den 1 januari det år de fyller fyra år. Försäkringen kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A1 Veterinärvård. Försäkringen kan inte tecknas separat. Detta försäkringsskydd innebär att du utökar din maximala ersättningsnivå i punkt 6.2.a, Agria A1 Veterinärvård, från kronor till kronor. Försäkringen gäller i övrigt med samma villkor som Agria A1 Veterinärvård. Den totala försäkringsersättningen kan aldrig överstiga försäkringsbeloppet för Agria A1 Veterinärvård. Tilläggsförsäkringens omfattning Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för undersökning och behandling av: hältor, rörelsestörningar sjukdomar i hals-, bröst- och ländrygg sjukdomar och skador i senor, gaffelband, ligament och leder frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar. Kostnaden för bortoperation av bencystor, ben/broskfragment och så kallade lösa benbitar ersätts enligt grundförsäkringen Agria A1 Veterinärvård, punkt 6.1 G Agria Kom-i-gång, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A1 Veterinärvård. Försäkringen kan inte tecknas separat. Tilläggsförsäkringens omfattning Du kan få ersättning med upp till kronor per försäkringsår för rehabilitering av häst som behandlats för hältor, rörelsestörningar eller ryggsjukdomar. Sjukdomen eller skadan som hästen behandlats för ska vara ersättningsbar enligt villkoren i Agria A1 Veterinärvård. Rehabiliteringen ska påbörjas senast 30 dagar efter sista behandlingstillfället. Rehabiliteringen ska vara ordinerad av behandlande veterinär och utföras av personal anställd på, eller som har samarbetsavtal med, veterinärkliniken. Försäkringen gäller för: Ridhjälp av testryttare/ridinstruktör Hjälp med att arbeta hästen på töm Träning av häst på vattenmatta Fysioterapi Kiropraktik Sjukgymnastik Konsultativ hjälp av veterinär Försäkringen har ingen fast självrisk men en rörlig självrisk om 20 procent. H Agria A1 Liv och Användbarhet H.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hästen. Om försäkringstagaren inte äger hästen gäller försäkringen för: - ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll - försäkringstagaren som har ett väsentligt ekonomiskt intresse i hästen H.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Vid förfallodagen det kalenderår hästen Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

10 uppnår 21 års ålder övergår försäkringen till att gälla enligt villkoren för Agria A2 Liv. H.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. H.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. För hästar som tränas/tävlas i trav, galopp och monté gäller inte försäkringen enligt villkor för Agria A1 Liv och Användbarhet från den tidpunkt hästen vänjs vid sadel eller sele. Försäkringen gäller då enligt villkor för Agria A2 Liv och Agria Aktiv Användbarhet. H.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för obduktion och transport till obduktionen, se vidare punkt 6.1 a, med upp till kronor. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år hästen blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. H.6 Försäkringens omfattning Utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. H.6.1 Livförsäkring Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst insjuknar eller skadas så allvarligt att den dör eller måste avlivas. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna leva vidare. Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera hästen om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. H.6.2 Särskilt villkor Om hästen har både en liv- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut liversättning utan att veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. H.6.3 Användbarhetsförsäkring Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet som rid- eller brukshäst. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som rid- eller brukshäst. Hästen ska då avlivas. Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid inte längre kan utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna. H Delersättning Du kan få ersättning med den del av försäkringsbeloppet som överstiger kronor om hästen enligt veterinärmedicinsk expertis ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare. Hästen ska då triangelmärkas efter att vi lämnat besked om ersättning. Du måste skriftligen förbinda dig att varken du själv eller någon annan använder hästen i träning eller tävling. Vid överlåtelse av hästen är du skyldig att informera den nye ägaren om överenskommelsen med oss. H.6.4 Försvunnen, stulen häst Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst har försvunnit eller stulits och inte har återfunnits inom tre månader. Du måste snarast anmäla försvinnandet till polisen samt söka efter hästen och annonsera efter den i en lokaltidning. Du kan däremot inte få ersättning om hästen har kommit bort genom olovligt förfogande. H.7 Begränsningar H.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

11 av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. H.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning för häst som dött, avlivats eller dömts ut på grund av: - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. - bristande eller upphörd avelsduglighet - oanvändbarhet av avelshygieniska skäl H.8 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. H.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. I Argentina, Chile, Cypern, Estland, Grekland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Tjeckien, Ungern och USA gäller försäkringsskyddet enligt villkoren för Agria A2 Liv, oavsett tidigare mer omfattande försäkringsform. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. Begränsning: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blir stulen eller försvinner utanför Norden. I Agria A2 Liv I.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hästen. Om försäkringstagaren inte äger hästen gäller försäkringen för: - ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll - försäkringstagaren som har ett väsentligt ekonomiskt intresse i hästen I.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen upphör vid förfallodagen det kalenderår hästen uppnår 24 års ålder. I.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. I.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. I.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för obduktion och transport till obduktionen, se vidare punkt 6.1 a, med upp till kronor. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år hästen blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. I.6 Försäkringens omfattning Utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. I.6.1 Livförsäkring Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst insjuknar så allvarligt att den dör eller måste avlivas. Du kan även få ersättning om din häst som en direkt följd av ett olycksfall skadas så allvarligt att den dör eller måste avlivas i omedelbar anslutning till olycksfallet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna leva vidare. Observera begränsningar enligt punkt 7. Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera hästen om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion, samt transport av hästen till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

12 nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. I.6.2 Särskilt villkor Om hästen har både en liv- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut liversättning utan att veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. I.6.3 Försvunnen, stulen häst Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst har försvunnit och inte har återfunnits inom tre månader. Du måste snarast anmäla försvinnandet till polisen samt söka efter hästen och annonsera efter den i en lokaltidning. Du kan däremot inte få ersättning om hästen har kommit bort genom olovligt förfogande. I.7 Begränsningar I.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. I.7.2 Allmänna begränsningar Nedanstående begränsningar gäller även om hästen avlivas på grund av djurskyddsskäl. Du kan inte få ersättning om hästen har dött eller avlivats på grund av: - hältor, rörelsestörningar och sjukdomar i hals-, bröst- och ländrygg - sjukdomar och skador på senor, gaffelband, ligament eller leder - kroniska luftvägssjukdomar och akutisering av dessa - frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar - utvecklingsrubbningar - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. - nedsättning av hästens användbarhet I.8 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. I.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Argentina, Belgien, Chile, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. Begränsning: Din försäkring omfattar inte de fall när din häst blir stulen eller försvinner utanför Norden. J Agria Aktiv Användbarhet, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A2 Liv. Försäkringen kan inte tecknas separat. Punkt 1-4, se villkoret för Agria A2 Liv med undantag för att tilläggsförsäkringen upphör vid förfallodagen det kalenderår hästen uppnår 21 års ålder. J.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för obduktion och transport till obduktionen, se vidare punkt 6.1 a, med upp till kr. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år hästen blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

13 J.6 Försäkringens omfattning Utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. J.6.1 Användbarhet Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst insjuknar eller skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som rid-, bruks-, trav-, galopp eller montéhäst. Hästen ska då avlivas. Observera begränsningar enligt punkt 7. Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid inte längre kan utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna. Med varaktigt förlorad användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas för eller tävla i respektive gren. Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera hästen om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion, samt transport av hästen till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall hästen inte behöver obduceras ska du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. J Delersättning Du kan få ersättning med den del av försäkringsbeloppet som överstiger kronor om hästen enligt veterinärmedicinsk expertis ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare. Hästen ska då triangelmärkas efter att vi lämnat besked om ersättning. Du måste skriftligen förbinda dig att varken du själv eller någon annan använder hästen i träning eller tävling. Vid överlåtelse av hästen är du skyldig att informera den nye ägaren om överenskommelsen med oss. J.6.2 Särskilt villkor Om hästen har både en användbarhets- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut ersättning utan att veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i användbarhetsförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. J.6.3 Särskilda bestämmelser för vissa sjukdomar: a) Luftvägssjukdomar Skadefallet måste avse transportsjuka, lungsäcksinflammation, purulent lunginflammation eller bihåleinflammation/sinuit. b) Hjärtsjukdomar Skadefallet måste avse ett kroniskt hjärtfel. c) Hältor, rörelsestörningar, sjukdomar i bröst- och ländrygg, skador på senor, gaffelband, ligament eller leder Skadefallet måste vara en direkt följd fraktur, fissur, bakteriell ledinfektion eller sårskada som involverar sena, gaffelband eller ligament. J.7 Begränsningar J.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. För föl är karenstiden åtta dagar. Hästen räknas som föl till och med utgången av det år den föddes. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. J.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning om hästen har förlorat sin användbarhet till följd av: - hältor, rörelsestörningar och sjukdomar i bröst- och ländrygg utom de fall som avses i punkt 6.3 c - skador på senor, gaffelband, ligament eller leder utom i de fall som avses i punkt 6.3.c - luftvägssjukdomar, utom de fall som avses i punkt 6.3 a - hjärtsjukdomar, utom de fall som avses i punkt 6.3 b - frakturer/fissurer i benvävnad som har tecken på artrosförändringar - tandskador - bristande eller upphörande avelsduglighet - oanvändbarhet av avelshygieniska skäl - utvecklingsrubbningar - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

14 Du kan inte heller få ersättning om: - hästen får minskad prestationsförmåga eller visar sämre resultat men ändå kan användas som rid-, bruks-, trav-, galopp- eller montéhäst - försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för hästen, i sådana fall betalas ersättning endast ur livförsäkringen. J.8 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. J.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. K Agria Avelssto Användbarhet, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A2 Liv eller Agria A1 Liv och Användbarhet. Försäkringen kan inte tecknas separat. Punkt 1-3, se villkoret för Agria A2 Liv och Agria A1 Liv och Användbarhet med undantag för att tilläggsförsäkringen upphör vid förfallodagen det kalenderår hästen uppnår 21 års ålder. K.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för det sto som anges i försäkringsbrevet. Den gäller även föl till försäkrat sto till och med fölets 30:e levnadsdag eller den tidigare tidpunkt då du tecknar egen försäkring för fölet. Fölet har försäkringsskydd med den omfattning som följer av punkt 6.3. K.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. För kronisk endometrit lämnas ersättning med försäkringsbeloppet, dock maximalt kronor (punkt 6.1). Förlorat foster/föl (punkt 6.3) ersätts utöver försäkringsbeloppet med upp till 10 procent av stoets försäkringsbelopp, men högst med kronor. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för obduktion och transport till obduktionen, se vidare punkt 6.1 a, med upp till kronor. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år stoet blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. K.6 Försäkringens omfattning Utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. K.6.1 Användbarhet Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om ditt sto insjuknar eller skadas så allvarligt att det varaktigt förlorar sin avelsduglighet. Sjukdomen eller skadan måste vara så allvarlig att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte gör att hästen skulle kunna användas som avelssto. Stoet ska då avlivas. Den förlorade avelsdugligheten måste vara en direkt följd av någon av följande diagnostiserade sjukdomar eller skador: - traumatiska betäcknings- och/eller förlossningsskador i livmoder eller vagina - livmoderomvridning - hyperlipemi/-lipidemi - felläge - förlossningsorsakade nervskador i bäckenregionen - bäckenfrakturer - tumörsjukdomar - sårskador - traumatiska frakturer/fissurer i benvävnad som är fri från tecken på artrosförändringar - slinger och ataxi - frekvent återkommande kolikanfall - bihåleinflammation/sinuit - transportsjuka, lungsäcksinflammation - kroniskt hjärtfel - cushing - fång, hovbroskförbening, hovbroskfistel, hovkräfta, hovböld, hovspricka, hornklyfta, hålvägg, dålig hornkvalitet, strålröta och hornpelare - kronisk endometrit. Stoet ska efter att försäkringen tecknades ha haft minst två fullgångna föl. Därefter ska stoet ha inseminerats med färsk sperma/färsk transportsperma alternativt naturlig betäckning med fertil hingst under minst två säsonger. Högsta ersättning är kronor. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

15 Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera stoet och/eller fölet om det har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion samt transport av hästen till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall stoet och/eller fölet inte behöver obduceras ska du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. K Delersättning Du kan få ersättning med den del av försäkringsbeloppet som överstiger kronor om hästen enligt veterinärmedicinsk expertis ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare. Du måste skriftligen förbinda dig att varken du själv eller någon annan använder hästen i avel. Vid överlåtelse av hästen är du skyldig att informera den nye ägaren om överenskommelsen med oss. K.6.2 Särskilt villkor Om hästen har både en användbarhets- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut ersättning utan att en veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i användbarhetsförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. K.6.3 Förlorat foster/föl Du kan få ersättning, för dina kostnader för betäckningen av stoet, med upp till 10 procent av stoets försäkringsbelopp dock högst kronor, om ett foster/föl förloras genom någon av nedanstående händelser: - bevisad kastning eller till följd av förlossningskomplikationer efter 41:a dräktighetsdagen - till följd av att stoet insjuknar eller skadas så allvarligt efter 41:a dräktighetsdagen att fölet dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas - om föl insjuknar eller skadas så allvarligt att det dör eller måste avlivas inom dess 30:e levnadsdag på grund av skada, sjukdom eller medfött fel - resorbering (uteblivet föl) om stoet bevisligen befunnits dräktigt under försäkringsperioden genom en dräktighetsundersökning utförd enligt följande: en ultraljudsundersökning utförd tidigast på 40:e dräktighetsdagen manuell dräktighetsundersökning tidigast på 90:e dräktighetsdagen blodprovsundersökning utförd tidigast på 110:e dräktighetsdagen och halten östronsulfat överstiger 75 nm per liter Du kan inte få ersättning för förlorat foster/föl: - om fölet omfattas av annan enskild liv- och/eller användbarhetsförsäkring - vid flerbörd om något föl överlever - om stoet dör eller avlivas på grund av sjukdom eller skada som påbörjats innan försäkringen tecknades - om stoet vid betäckningstillfället var under tre år eller över 20 år - om det under stoets livstid betalats ersättning två gånger, denna begränsning gäller inte om föl dör eller måste avlivas på grund av skadefall orsakat av yttre våld. K.7 Begränsningar K.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld tillämpas ingen karenstid. K.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning om försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för stoet, då betalas endast ersättning ur livförsäkringen. K.8 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. K.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftlig- Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

16 en har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. L Agria Avelshingst Användbarhet, tilläggsförsäkring Denna försäkring kan endast tecknas som ett tillägg till Agria A2 Liv eller Agria A1 Liv och Användbarhet. Försäkringen kan inte tecknas separat. Punkt 1-4, se villkoret för Agria A2 Liv och Agria A1 Liv och Användbarhet med undantag för att tilläggsförsäkringen upphör vid förfallodagen det kalenderår hästen uppnår 21 års ålder. L.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Utöver försäkringsbeloppet ersätts kostnader för obduktion och transport till obduktionen, se vidare punkt 6.1 a, med upp till kr. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år hingsten blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. L.6 Försäkringens omfattning Utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. L.6.1 Användbarhet Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din hingst varaktigt förlorar sin avelsduglighet på grund av sjukdom eller skada. Hingsten måste ha insjuknat eller skadats så allvarligt att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte skulle leda till att den skulle kunna användas i avel. Hingsten ska ha betäckt minst 15 ston senaste året och stona måste ha varit friska samt mellan 3 och 20 år. Hingsten måste vara bevisat avelsduglig och uppfylla de krav som respektive avelsorganisation har beslutat. Saknas avkommor krävs veterinärintyg över hingstens betäckningsförmåga och spermabild. För bristande fertilitet kan ersättning betalas när hingsten, efter två efter varandra följande betäckningssäsonger, har bevisad nedsatt fertilitet. Du kan få ersättning med: - hela försäkringsbeloppet vid fullständigt förlorad avelsduglighet - 75 procent av försäkringsbeloppet vid dräktighetsprocent som uppgår till högst 10 procent - 50 procent av försäkringsbeloppet vid dräktighetsprocent som överstiger 10 procent men är mindre än 35 procent. Om ersättning betalas och hingsten inte avlivas ska du skriftligen förbinda dig att varken själv eller låta någon annan använda hingsten i avel. Vid överlåtelse av hingsten är du skyldig att informera den nye ägaren om överenskommelsen med oss. Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera hingsten om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du behöver inte låta obducera hingsten om vi medger undantag. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion, samt transport av hingsten till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall hingsten inte behöver obduceras ska du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. L.6.2 Särskilt villkor Om hingsten har både en användbarhets- och veterinärvårdsförsäkring kan vi medge avlivning och betala ut ersättning utan att en veterinär har försökt rädda hästen genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i användbarhetsförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. L.7 Begränsningar L.7.1 Karenstid Försäkringen har karenstid som är 20 dagar. Karenstiden gäller även vid en förbättring av försäkringsskyddet. Vid skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik tillämpas ingen karenstid. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

17 L.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning: - om försäkringsfallet omfattas och ersätts ur en livförsäkring för hingsten, då betalas endast ersättning ur livförsäkringen - om hingsten har förlorat sin användbarhet till följd av: utvecklingsrubbningar beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor stelkramp om hingsten inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. avelshygieniska skäl L.8 Självrisker Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. L.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Belgien, Frankrike, Holland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. M Agria Katastrof M.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av hästen. Om försäkringstagaren inte äger hästen gäller försäkringen för: - ägare som är medlem i försäkringstagarens hushåll - försäkringstagare som har ett väsentligt ekonomiskt intresse i hästen M.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. M.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen i enlighet med punkt 9, Utlandsvistelse. M.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den häst som anges i försäkringsbrevet. M.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. För botulism lämnas ersättning med försäkringsbeloppet, dock maximalt kronor, se vidare punkt 6.1. Försäkringen ersätter kostnader för obduktion och transport till obduktionen (punkt 6.1 a) utöver försäkringsbeloppet med upp till kronor. Försäkringsbeloppet sänks när du förnyar försäkringen från och med det år hästen blir 16 år. Beloppet sänks med 20 procent per år, dock som lägst till kronor. Beloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. M.6 Försäkringens omfattning Veterinärvård, utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. M.6.1 Livförsäkring Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om din häst dör eller inte kan leva vidare och måste avlivas. Hästen måste ha skadats eller insjuknat så allvarligt att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte skulle leda till att hästen skulle kunna leva vidare. Skadefallet måste vara en direkt följd av någon av följande händelser: Brand, explosion, blixtnedslag, elfenomen (till exempel kort-slutning, överslag, överspänning), trafikolycka, drunkning, botulism, snötryck, jordskalv/-skred, storm och/eller hagel, gas, vätskeutströmning, angrepp av varg, björn, lo, järv och kungsörn eller djurplågeri eller skadegörelse av någon utomstående person. Högsta ersättning för botulism är kronor. Om hästen dör eller måste avlivas gäller följande: a) Obduktion Du måste låta obducera hästen om den har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas. Du måste kontakta oss för en bedömning. Du behöver inte låta obducera hästen om vi medger undantag. Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för obduktion, samt transport av hästen till obduktionen, när det är vi som har begärt obduktionen. b) Identifiering I de fall hästen inte behöver obduceras måste du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat den döda hästen. Intyget ska innehålla en beskrivning av skadehändelsen, uppgifter om hästens namn, ras och färg samt chip-, registrerings- eller idnummer. Om du inte Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

18 kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. M.6.2 Användbarhet Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet, dock högst kronor, om din häst skadas så allvarligt att den varaktigt förlorar sin användbarhet. Hästen måste ha skadats så allvarligt att vård eller fortsatt vård enligt veterinärmedicinsk expertis inte skulle leda till att hästen skulle kunna användas som rid-, bruks-, avels-, trav-, galopp- eller montéhäst. Den förlorade användbarheten måste vara en direkt följd av någon av de händelser som anges i punkt 6.1. Med varaktigt förlorad användbarhet som rid- eller brukshäst menas att hästen för all framtid inte längre kan utföra de moment som förekommer i de lättaste tävlingsklasserna. Med varaktigt förlorad användbarhet som trav-, galopp- eller montéhäst menas att hästen för all framtid inte längre har förutsättning att tränas för eller tävla i respektive gren. M Delersättning Du kan få ersättning med den del av försäkringsbeloppet som överstiger kronor om hästen enligt veterinärmedicinsk expertis ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare. Hästen ska då triangelmärkas efter att vi lämnat besked om ersättning. Du måste skriftligen förbinda dig att varken du själv eller någon annan använder hästen i träning eller tävling. Vid överlåtelse av hästen är du skyldig att informera den nye ägaren om överenskommelsen med oss. M.6.3 Veterinärvård Du kan få ersättning med upp till kronor när en veterinär behandlar din häst för en skada som är en direkt följd av någon av de händelser som anges i punkt 6.1. M.6.4 Avlivning och destruktion Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för avlivning och destruktion av hästen om den dör eller måste avlivas på grund av en skada som är en direkt följd av någon av de händelser som anges i punkt 6.1. M.7 Begränsningar M.7.1 Karenstid Försäkringen har ingen karenstid. M.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning: - Om hästen får minskad prestationsförmåga eller visar sämre resultat men ändå kan användas som rid-, bruks-, avels-, trav-, galopp- eller montéhäst. Du kan inte få ersättning för kostnader för: - stelkramp om hästen inte vaccinerats enligt rekommendationerna i FASS Vet. - hovslageriarbete eller sjukbeslag - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - tandvård - alternativbehandling, till exempel akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling - MR- (magnetresonans) och CT- (datortomografi) undersökningar, scintigrafi - fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder - jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge hästen vård under jourtid - uppstallning på klinik när det inte är nödvändigt av medicinska skäl - läkemedel (receptförskrivet eller utlämnat av veterinär), medicinskt foder och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären - läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst - veterinärens resor och dennes restid, transport av hästen eller andra resor Du kan inte heller få ersättning för veterinärvårdskostnader ur denna försäkring om hästen omfattas av annan veterinärvårdsförsäkring. Då betalas endast ersättning ur den andra veterinärvårdsförsäkringen. M.8 Självrisker Punkt : Försäkringen har ingen självrisk om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Punkt : Veterinärvårdsförsäkringen har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken är kronor och den rörliga självrisken är 20 procent av de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Vi gör avdrag för en fast självrisk per självriskperiod. En självriskperiod är 125 dagar och börjar räknas från dagen för de tidigast uppkomna kostnaderna för vilka du gör anspråk på ersättning. M.9 Utlandsvistelse Vid vistelse utanför Norden gäller din försäkring i högst ett år från det att hästen förs ut från Norden, om inte annat skriftligen avtalats. I Argentina, Belgien, Chile, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Schweiz, Spa- Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

19 nien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike gäller försäkringen i samma omfattning som anges i ditt försäkringsbrev. Om hästen vistas i annat land än något av ovanstående länder, gäller din försäkring endast under förutsättning att det skriftligen har avtalats. Vid skadeanmälan måste journaler, intyg och fakturor vara skrivna på engelska eller tyska. N Agria Foster- och Fölskydd N.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringens gäller för försäkringstagaren som har ett väsentligt ekonomiskt intresse i fostret eller fölet. N.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut. N.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller endast försäkringsfall som inträffar i Sverige. N.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för foster eller föl till det sto som står angivet i försäkringsbrevet. N.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Försäkringsbeloppet ska motsvara erlagda och förväntade kostnader för betäckningen. Med kostnaden för betäckningen avses summan av: - boknings-, språng- och seminavgifter - avgift vid konstaterad dräktighet - uppstallningskostnader för stoet under betäckningsperioden med upp till 100 kronor per dygn, max kronor. N.6 Försäkringens omfattning Veterinärvård, utdömning och avlivning ska ske enligt veterinärmedicinsk expertis, vara medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. N.6.1 Livförsäkring under dräktigheten Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om ett foster/föl förloras: - till följd av bevisad kastning eller till följd av förlossningskomplikationer efter 41:a dräktighetsdagen - till följd av att stoet insjuknar eller skadas så allvarligt, efter 41:a dräktighetsdagen, att fölet dör eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas - till följd av resorbering (uteblivet föl) om stoet bevisligen befunnits dräktigt under försäkringsperioden genom en dräktighetsundersökning utförd enligt något av följande: ultraljudsundersökning utförd tidigast på 40:e dräktighetsdagen manuell dräktighetsundersökning tidigast på 90:e dräktighetsdagen blodprovsundersökning utförd tidigast på 110:e dräktighetsdagen och halten östronsulfat överstiger 75 nm per liter. N.6.2 Livförsäkring efter födsel Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet om fölet insjuknar eller skadas så allvarligt att det dör eller måste avlivas inom dess 30:e levnadsdag på grund av skada, sjukdom eller medfött fel. N Identifiering Om fölet har dött måste du låta en veterinär, ett av Agrias ombud, ID-kontrollant eller person som utför nödslakt eller kadaverhämtning skriftligen intyga att de har sett samt identifierat det döda fölet. Intyget ska innehålla uppgifter om fölets namn, ras, färg och härstamning samt en beskrivning av skadehändelsen. Om du inte kan nå någon av de uppräknade personkategorierna måste du kontakta Agria. N.6.3 Särskilda villkor Vi kan medge avlivning och betala ut liversättning utan att veterinär har försökt rädda fölet genom vedertagen behandling. Detta gäller om det är uppenbart att en ersättning ur veterinärvårdsförsäkringen skulle överstiga försäkringsbeloppet i livförsäkringen. Du måste kontakta oss för en bedömning. N.6.4 Veterinärvård Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader när en veterinär undersöker, behandlar eller vårdar ditt föl för en sjukdom eller skada inom dess 30:e levnadsdag. För MR-, CT-undersökningar (magnetresonans och datortomografi) och scintigrafi gäller att du endast kan få ersättning efter förhandsbesked från Agrias veterinär. N.6.5 Läkemedel Du kan få ersättning för dina kostnader för läkemedel som veterinär ordinerar, utlämnar eller receptförskriver i samband med att denne undersöker eller behandlar fölet inom dess 30:e levnadsdag. Läkemedlet ska vara godkänt av Läkemedelsverket för behandling av häst. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

20 N.6.6 Veterinärens resor Du kan få ersättning med upp till kronor per behandlingstillfälle för dina kostnader för veterinärens resor i samband med att denne undersöker eller behandlar fölet inom dess 30:e levnadsdag. N.6.7 Djurambulans Du kan få ersättning för dina kostnader för transport av fölet med djurambulans, inom dess 30:e levnadsdag, när det enligt veterinärmedicinsk expertis har varit nödvändigt av medicinska skäl att transportera fölet till djursjukhus eller klinik för behandling. N.6.8 Avlivning Du kan få ersättning med upp till kronor för dina kostnader för nödslakt, avlivning och destruktion av fölet inom dess 30:e levnadsdag. N.7 Begränsningar N.7.1 Karenstid Försäkringen har ingen karenstid. För punkt 6.1 gäller dock en karenstid om 20 dagar i de fall fölet förloras till följd av sjukdom eller skada på stoet. Detta gäller inte skador orsakade av yttre våld samt transportsjuka, lungsäcksinflammation och akut kolik. - jouravgifter och motsvarande kostnader, om det inte har varit nödvändigt och medicinskt motiverat att ge fölet vård under jourtid - uppstallning på klinik när det inte är nödvändigt av medicinska skäl - medicinskt foder och andra produkter ordinerade eller försålda av veterinären - läkemedel som inte är godkända av Läkemedelsverket för behandling av häst - transport av fölet eller andra resor förutom de som anges i punkt 6.6 och 6.7 N.8 Självrisker Punkt : Försäkringen har ingen självrisk. Punkt : Försäkringen har en fast självrisk och en rörlig självrisk. Den fasta självrisken är kr och den rörliga självrisken är 20 procent av de kostnader som överstiger den fasta självrisken. O Agria Hingstavbrott O.1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som innehavare av den försäkrade verksamheten vid stuteriet eller mottagarstationen. N.7.2 Allmänna begränsningar Du kan inte få ersättning för förlorat foster/föl: - om fölet omfattas av en annan enskild liv- och/eller användbarhetsförsäkring - vid flerbörd om något föl överlever - om stoet dör eller avlivas på grund av skadefall som funnits eller påbörjats innan försäkringen tecknades - om stoet vid betäckningstillfället var under tre år eller över 20 år - om det under stoets livstid betalats ersättning två gånger för foster eller föl. Denna begränsning gäller inte om föl dör eller måste avlivas på grund av skadefall orsakat av yttre våld. Du kan inte få ersättning för kostnader för: - förebyggande vård - beteenderubbningar, lynnesfel, nymfomani eller andra ovanor - provtagning och analys för bestämning av antikroppar eller antikroppstitrar - alternativbehandling, till exempel akupunktur, kiropraktik, stötvågsterapi och laserbehandling - fakturering, intygsskrivning och liknande åtgärder O.2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut, du måste ansöka om försäkring för en ny försäkringstid. O.3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller endast försäkringsfall som inträffar i Sverige. O.4 Försäkrat djur Försäkringen gäller för den hingst som anges i försäkringsbrevet. O.5 Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev och är den högsta ersättning du kan få ur försäkringen. Försäkringsbeloppet ska motsvara dina, under ansvarstiden, förväntade intäkter för verksamheten för den försäkrade hingsten. Med den förväntade intäkten avses summan av boknings-, språng- och seminavgifter och avgifter vid konstaterad dräktighet under ansvarstiden. Försäkringsvillkor för Agrias hästförsäkringar

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01

Agria Häst. Gäller från 2015-01-01 Agria Häst Gäller från 2015-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01

Agria Häst. Gäller från 2016-01-01 Agria Häst Gäller från 2016-01-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A A1 Safe Veterinärvård 3 B Racing Veterinärvård 5 C Breeding Veterinärvård 8 D A2 Limited Veterinärvård 10 E A1 Guld, tilläggsförsäkring

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01 Agria Häst Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01 Agria Häst Gäller från 2015-07-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Hästförsäkring. villkor. 01.04.2010 I samarbete med. www.omsen.ax

Hästförsäkring. villkor. 01.04.2010 I samarbete med. www.omsen.ax Hästförsäkring villkor 01.04.2010 I samarbete med www.omsen.ax Ö 76B HÄSTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.04 2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HÄSTFÖRSÄKRING 2-5 LIVFÖRSÄKRING

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2008 Gäller från 2008-04-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST 2014-01-01 Islandshäst Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta

Läs mer

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01

Agria Trav och Galopp. Gäller från 2013 01 01 Agria Trav och Galopp Gäller från 2013 01 01 3 Har du försäkrat din vinnare? Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL 2014-01-01 Särskilt villkor Häst Special Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01

Försäkringsvillkor Agria Mjölk. Gäller från 2013-10-01 Försäkringsvillkor Agria Mjölk Gäller från 2013-10-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Mjölk... 3

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT Särskilt villkor 2014-01-01 Häst Favorit Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016

GLB 620:1. Djur Nöt, enskild. Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 GLB 620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt försäkringsvillkor gäller fr o m 1 januari 2016 1 GLB620:1 Djur Nöt, enskild Särskilt villkor Gäller från 2016-01-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Special. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår hästförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Tävling. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det

Läs mer

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01

H u n d F Ö R S Ä K R I N G. Hund 2009. Gäller från 2009-10-01 H u n d F Ö R S Ä K R I N G Hund 2009 Gäller från 2009-10-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation TRAVHÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2015-09-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Travhäst Tävling...4 Sveland Travhäst Avel...6 Utökade skydd...8

Läs mer

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007

Ö74B AGRIA HUND Försäkringsvillkor november 2007 Ö74B AGRIA H U N D Försäkringsvillkor november 2007 Välkommen till Ömsen och Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren Ö74B för Agrias hundförsäkringar. Ditt försäkringsbrev, villkoren

Läs mer

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Häst Favorit...4 Sveland Häst Special...6 Sveland Häst Maximal...8

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Travhäst Avel. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor Djur ger det dig

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01

Agria Smådjur och Fågel. Gäller från 2015-04-01 Agria Smådjur och Fågel Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 4 C Agria Liv 5 KANIN I VILLKORET För att beskriva

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m.

SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT. Särskilt villkor. PRO Husdjurförsäkring. Katt 2014-01-01. Gäller fr.o.m. SÄRSKILT VILLKOR PRO HUSDJURSFÖRSÄKRING - KATT 2014-01-01 Särskilt villkor PRO Husdjurförsäkring Katt Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Häst Favorit. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund 1 (5) För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2015, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01

Agria Alpacka. Gäller från 2015-04-01 Agria Alpacka Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Alpacka Enskild 3 B Agria Alpacka Veterinärvård, tilläggsförsäkring 5 C Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Djur Kollektiv, Hjort. Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor

Djur Kollektiv, Hjort. Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor Djur Kollektiv, Hjort Försäkringsvillkor GLB640:1 - Särskilt villkor Gäller från 1 januari 2017 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 3. Var försäkringen gäller 3 6. Vad försäkringen omfattar 3 7.

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01

HUNDFÖRSÄKRING. Hund 2015. Gäller från 2015-01-01 HUNDFÖRSÄKRING Hund 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din hundförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01 Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor februari 2017

Försäkringsvillkor februari 2017 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor februari 2017 Här har vi samlat allt som vår hästförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND Försäkringsvillkor gällande från år 2012 Svenska Morganhästföreningens Hästskadefond bedriver försäkringsverksamhet med uppgift att erbjuda föreningens medlemmar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller från Trygghet för din produktion

Gäller från Trygghet för din produktion Agria Nöt Gäller från 2017-04-01 Trygghet för din produktion Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Nöt Enskild 3 B Agria Mjölk Bas 5 C Agria Mjölk Plus 8 D Agria Kött Bas 11 E Agria Kött

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 oktober Häst

Försäkringsvillkor 1 oktober Häst Försäkringsvillkor 1 oktober 2005 Häst Innehållsförteckning Översiktlig information...................... 4 För vem, när och var försäkringen gäller....... 8 Försäkrad egendom....................... 8

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Nöt

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Gäller från Dina djur är viktiga!

Gäller från Dina djur är viktiga! Agria Får / Get Gäller från 2017-01-01 Dina djur är viktiga! Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 Försäkringsvillkoren 3 Kontrollera din försäkring 3 A Agria Får Besättning / Agria Get Besättning

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01 Agria Katt Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv 6 E Agria

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Gäller från Kramgo

Gäller från Kramgo Agria Smådjur och Fågel Gäller från 2016-04-01 Kramgo Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 4 C Agria Liv 5 KANIN I VILLKORET För att

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias kattförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs!

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs! Rehab Extra Försäkring för hästar 1 november 2006 Öppna och läs! Äntligen! Utvecklingen går framåt. Samarbetet mellan hovslagare, fysioterapeuter, veterinärer och equiterapeuter ökar. Bland hästägarna

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01

Agria Hund. Gäller från 2012-04-01 Agria Hund Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria tilläggsförsäkringar... 5 D Agria Liv... 5 E Agria Användbarhet... 6 F Agria Avel...

Läs mer

Agria Jaktlag Gäller från

Agria Jaktlag Gäller från Agria Jaktlag Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Jaktlag Veterinärvård... 4 C Agria Jaktlag Liv... 4 D Allmänna Bestämmelser för Agrias hundförsäkringar..

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra hundförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL 2014-04-01 Hund Special Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Agria Smådjur och fågel. Gäller från

Agria Smådjur och fågel. Gäller från Agria Smådjur och fågel Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Medicin, tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2014-03-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar. hästsäker

Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar. hästsäker Olycksfallsförsäkring för dig som umgås med hästar hästsäker 3 För ett säkrare hästliv Att umgås med hästar är både roligt och stimulerande men inte helt riskfritt. Olycksfallsförsäkringen Hästsäker gäller

Läs mer

Gäller från Jobbarkompisar

Gäller från Jobbarkompisar Agria Trafikeftersök Gäller från 2017-03-01 Jobbarkompisar Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Trafikeftersöksförsäkring 3 B Allmänna Bestämmelser 4 HUNDAR I VILLKORET För att beskriva

Läs mer

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys

Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Agria Katt Gäller från 2016-04-01 Morgonmys Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2016-01-01

Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Maximal. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01

Agria Katt. Gäller från 2012-04-01 Agria Katt Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 4 C Agria Veterinärvård Tilläggsförsäkring... 4 D Agria Liv... 5 E Agria Avel...5 F Agria

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 VILLKOR Sveland Djur Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 Innehåll Allmänna villkor Vem försäkringen gäller för...4 Försäkringstiden...4 Var försäkringen gäller...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE

Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING. KUNDSERVICE Förköpsinformation SMÅDJURFÖRSÄKRING KUNDSERVICE 0451-38 30 00 www.sveland.se 2016-01-01 1 INNEHÅLL Ditt eget försäkringsbolag...3 Sveland Smådjur...4 Sveland Fågel...4 Sveland Minigris...5 Försäkringsinfo

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

För- och efterköpsinformation hund

För- och efterköpsinformation hund För- och efterköpsinformation hund Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Hund 2016, som gäller för din hundförsäkring.

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Välkommen till Agria Djurförsäkring I detta häfte finner du försäkringsvillkoren för Agrias hundförsäkringar samt Allmänna Bestämmelser för Agrias smådjursförsäkringar (ABS) som gäller från 1 januari 2010.

Läs mer

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01 VILLKOR Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01 rev. 2006-07-01 Välkommen som kund hos Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra i Sveland. Det är ett stort förtroende

Läs mer