Maskiner för lantbruk och entreprenad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskiner för lantbruk och entreprenad"

Transkript

1 Maskiner för lantbruk och entreprenad

2 Nyhet! BIL- OCH TRAKTORSERVICE och john deere storsatsar i uppland Med start våren 2011 kommer Bil- och traktorservice, som i dag verkar i Sörmland och Stockholm, utöka samarbetet med John Deere. Nytt ansvarsområde blir Uppland och satsningen sker på flera fronter. Samarbete med Saids Maskin AB i Rimbo är inlett (återförsäljare av John Deere i drygt 20 år) och personalrekrytering pågår med syfte att ge en stabil och stark personalgrupp till den nya satsningen. Nu uppförs en helt ny och modern anläggning i Uppsala, precis intill E4:an. Satsningen erbjuder kundanpassade ytor, exempelvis kundmottagning, butiksdel och verkstadshall. Anläggningen beräknas vara i drift våren sommaren John Deere är en av världens ledande tillverkare av jordoch skogsbruksmaskiner. john deere har alltid varit föregångare när det gäller utveckling av produkter och tjänster. återförsäljarna utbildas kontinuerligt för att hålla jämna steg med de avancerade teknologiska lösningar som produkterna erbjuder. historia Bil- och traktorservice startades i Enstaberga 1968 som ett enmansföretag inriktat på reparationer av bilar och traktorer. Sedan 1971 är företaget återförsäljare av John Deere Lantbruks- och grönytemaskiner flyttade företaget till sin nuvarande placering i Stigtomta byggdes nya, större lokaler. I början av 2000-talet började Bil- och traktorservice växa på Stockholmsmarknaden, och en filial öppnades i Upplands Väsby. Sommaren 2012 expanderar verksamheten i Uppland. Företaget flyttar in i nybyggda och moderna lokaler i Uppsala, precis intill E4 (se karta ovan). Bil- och traktorservice har gått från att vara ett enmansföretag till att bli en av landets största John Deere återförsäljare med en omsättning år 2010 på cirka 156 miljoner kronor. 2

3 Öka produktionen och minska driftskostnaderna. Ett komplett utbud av lantbruks-, entreprenad- och anläggningsmaskiner För lantbruket har John Deere det senaste vad gäller traktorer, tröskor, balpressar, slåtterkrossar, frontlastare, självgående extrahackar och sprutor med mera. Våra avancerade styrsystem ger dig möjlighet att effektivisera tiden på fältet och med våra intelligenta lösningar för jordbearbetning ökar produktionen samtidigt som driftskostnaderna minskar. För anläggnings- och entreprenadföretagen kan vi erbjuda ett komplett utbud av grönytemaskiner som exempelvis kompakttraktorer, åkgräsklippare, gågräsklippare, rotorklippare, cylinderklippare, trädgårdsmaskiner och golfbanemaskiner. 3

4 Från bearbetning av jorden till skörd vi har maskinerna som krävs FÖR ETT EFFEKTIVT LANTBRUK Lantbruksmaskiner svarar för cirka 70 procent av Bil- och traktorservice omsättning och är därmed vårt största område. Vår strävan är att ständigt förbättras och utvecklas både vad gäller de produkter vi säljer och utvecklingen av vår eftermarknad. Som kund hos oss ska du alltid erbjudas det bästa. Vårt samarbete med Kverneland ger oss möjlighet till detta. Kverneland är en av världens ledande producenter av lantbruksmaskiner och det glädjer oss mycket att kunna erbjuda våra kunder tillgång till deras utbud. Kverneland Group är ett av världens ledande företag inom utveckling och produktion av lantbruksmaskiner.gruppens huvudvarumärken är Kverneland och Vicon som inom sina specialområden erbjuder lantbrukare, entreprenörer och återförsäljare kvalitetsprodukter för jordbearbetning, sådd, gödsling, växtskydd, vallskörd och utfodring. SVENSKA LANTBRUK Det totala antalet lantbruksföretag i Sverige är cirka och sysselsätter drygt personer. Jordbrukets intäkter var 2006 drygt 41 miljarder kronor, varav djur och animalier stod för hälften. Den svenska jordbruksmarken uppgår till ungefär sju procent av Sveriges totala areal. Av detta är cirka 84 procent åkermark och resten betesmark. Vall och grönfoderväxter står för cirka 42 procent av den totala åkerarealen och spannmål för cirka 38 procent. Endast en mindre del av arealen används till odling av oljeväxter, baljväxter, sockerbetor och potatis. Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för drygt 39 miljarder kronor under 2006, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Merparten gick till länder inom EU. Bland jordbruksvaror är spannmål den största exportvaran. Samtidigt importerades jordbruksvaror och livsmedel för omkring 71 miljarder kronor. Relativt sett har exporten ökat mer än importen de senaste tio åren. Fakta om lantbruk från LOFT (Lantbrukare och forskare tillsammans) 4

5 Ett effektivt brukande av jorden som skapar god ekonomi för lantbrukaren Ett komplett utbud av maskiner för jordbearbetning, sådd och skörd Kverneland har ett av marknadens allra starkaste produktprogram inom både jordbearbetning och vallskörd. Med våra slagklippare, stubbkultivatorer, plogar, rotorharvar och jordfräsar blir din mark välpreparerad för goda skördar. Kvernelands såmaskiner och konstgödselspridare ger dina grödor de bästa växtförutsättningarna. Kvernelands maskinpark för vallskörd t.ex. slåttermaskiner, slåtterkrossar, vändare, strängare och inplastare är en garanti för effektiv och ekonomisk hantering av vallskörden, liksom vår inomgårdsutrustning som balsnittare och vertikalblandare. Självklart transporterar du din skörd med Kvernelands vagnar.

6 VÄLSKÖTTA GRÄSMATTOR och trädgårdar till både nytta och nöje Maskiner för skötsel av grönytor är en viktig del av vår verksamhet. Vi har en separat avdelning ägnad bara åt grönytor där våra kunder får support. Här finner du allt du behöver oavsett om det handlar om skötsel av villatomten eller professionell trädgårds- och parkskötsel. Från små gågräsklippare, åkgräsklippare, dieseldrivna rotorklippare, cylinderklippare, luftare, transportfordon, uppsamlare, kompakttraktorer till i princip allt för skötsel av golfbanor. Genom att vara lyhörda för våra kunders krav och önske mål har vi under åren blivit duktiga på att anpassa maskinerna så att varje kund får det han önskar. Vi erbjuder inte bara det som står i leverantörernas prislistor utan i samråd tar vi fram den optimala lösningen för dig. GRÖNOMRÅDEN Fysisk inaktivitet är i dag en av de enskilt största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död. En viktig uppgift för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet är att öka befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Samtidigt är friluftsliv en av de vanligaste formerna för fysisk aktivitet i Sverige. Forskning visar att närmiljön har en avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas ute och bedriver friluftsliv. En av naturvårdspolitikens uppgifter är därför att se till att det finns tillräckligt med tillgänglig attraktiv mark och vatten för friluftsaktivi teter, såväl i och nära tätorter och städer som i miljöer som fjäll och skärgårdar. Här har kommuner och länsstyrelser en nyckelroll, inte minst när det gäller fysisk planering. Tillgången till grönområden nära städer och tätorter liksom förutsättningar för friluftsliv generellt är alltså avgörande för att på sikt nå framgång och måluppfyllelse. Källa: Naturvård och friluftsliv som förebyggande folkhälsovård. Skrivelse från Miljödepartementet, publicerad 4 mars Stockholm är en grön stad och drygt 40 procent av marken består av parker och grönområden. Källa: 6

7 Närmiljön har en avgörande betydelse för om man bedriver ett aktivt friluftsliv

8 vi erbjuder dig TRygga försäkrings- och finansieringslösningar Vi har en strävan att ha nöjda kunder genom att sälja ett helhetspaket, inte bara en produkt. Vi tycker att vi har lyckats när kunderna ser oss som en samarbetspartner och inte bara som ett säljande företag. Som John Deere-återförsäljare har vi ett mångårigt samarbete med Länsförsäkringar vilket ger våra kunder en extra trygghet. I alla nya John Deere maskiner ingår det en femårig maskinskadeförsäkring. Länsförsäkringar har en gedigen erfarenhet av lantbruksbranschen och kan erbjuda hela sortimentet av bra och viktiga försäkringar, till exempel maskinskadeförsäkringar och personförsäkringar. Vi på Bil- & traktorservice har av naturliga skäl valt att ha alla försäkringar hos Länsförsäkringar. Dels för samarbetet med den femåriga maskinskadeförsäkringen och för att de flesta av våra kunder redan är kunder där men också för den kunniga fältpersonalen. Det är alltid viktigt att mötas av ett kompetent agerade. När det gäller finansieringslösningar samarbetar vi med Swedbanks enhet Tunga Maskiner som verkar inom lant- och skogsbruk, bygg, entreprenad, truckar och tunga fordon. Bra leverantörer som ger en grundtrygghet till våra kunder. VÅRA PARTNERS 8

9 En bra samarbetspartner är nödvändigt att ha om olyckan är framme

10 vi klarar ditt behov av maskinservice, såväl löpande som akut Dagens maskiner är tekniskt mycket avancerade och kravet att de verkligen ska prestera när det är dags blir allt större. Med ett bra och planerat underhåll minskar man risken för driftsstörningar. För att säkerställa maximalt nyttjande av maskinerna vid kritiska lägen tecknar vi därför gärna kontrakt om löpande service med våra kunder. Vi satsar mycket på utbildning och har förmånen att ha mycket duktiga och lojala medarbetare. På gårdarnas verkstadsutrymmen kan vi med hjälp av servicebussarna göra de flesta jobb. Ibland kan det dock vara lönsamt att transportera en havererad maskin till någon av våra verkstäder. Här har vi flera lösningar för våra kunder. Om olyckan ändå är framme, satsar vi hårt för att möta våra kunders krav på service. I dagsläget har vi tio välutrustade servicebussar med bland annat fältdatorer för felsökning och programmering på plats ute hos kunden. Bussarna har också trådlöst internet som fungerar utanför tätorterna. Vi investerar nu cirka en miljon kronor för att förstärka med ytterligare två servicebussar. Snabba reservdelsleveranser minimerar stilleståndstiden. Delar som vi själva inte har beställer vi från vårt europa lager i Tyskland. Vid beställning före klockan 16 finns delarna på plats hos oss morgonen därpå. Servicefakta: bil- och traktorservice Av företagets 36 anställda är 25 tillhörande verkstad och reservdelar Vi har en flexibel fältservice med tio servicebussar där sju utgår från Stigtomta, två från Upplands Väsby och en från Fogdö, Strängnäs Snabbleveranser av reservdelar från John Deere:s europalager sker till Stigtomta, Eskilstuna, Fogdö, Ekerö, Berga Naturbruksgymnasium och till filialen i Upplands Väsby I Stigtomta har vi en verkstad på cirka 600 kvm. Dessutom har vi tillgång till verkstad i Upplands Väsby och på Fogdö, Strängnäs 10

11 Med ett bra och planerat underhåll minskar man risken för driftstörningar

12 BIL- & TRAKTORSERVICE I STIGTOMTA AB (HUVUDKONTOR) Telefon: Besöksadress: FABRIKSVÄGEN, STIGTOMTA. Postadress: BOX 305, Nyköping UPPLANDS VÄSBY (FILIAL) Telefon: Postadress: LÖVÄNGSVÄGEN 12, Upplands Väsby LIDA GÅRD (FILIAL, VERKSTAD/RESERVDELAR) Telefon: Postadress: FOGDÖ LIDA GÅRD, Strängnäs Rudin & Co. Foto Per-Arne Rynning och John Deere. Hylte Tryck, Hyltebruk juli 2011 Platschef Hans Gustavson , Ekonomichef Marianne Åkerlund-Lindmark Säljare Lantbruk Lars Andersson (VD) , Anders Karlsson , Henrik Gustafsson , Säljare Grönyte Lars-Erik Karlsson Tord Janervik Från vänster: Lars Andersson, Henrik Gustafsson, Anders Karlsson, Tord Janervik, Hans Gustavson, Lars-Erik Karlsson och Marianne Åkerlund-Lindmark

Maskinkostnader. en stor utgift som kan minskas. Göran Carlson Ola Pettersson Per Sandqvist

Maskinkostnader. en stor utgift som kan minskas. Göran Carlson Ola Pettersson Per Sandqvist nr 114 Maskinkostnader en stor utgift som kan minskas Göran Carlson Ola Pettersson Per Sandqvist JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2006 Maskinkostnader en stor

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Vårt Nya Lantbruk MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Vårt Nya Lantbruk MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI ANNONS Vårt Nya Lantbruk NR 4 DECEMBER 2014 MED FOKUS PÅ SKÅNES VIKTIGASTE INDUSTRI 4:e utgåvan! HÅLLBARA TOMATER Klimatsmarta odlingar växer SAMVERKAN I KÖTTBRANSCHEN Ny organisation är född Göran Nordander

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 2000 Landshypotek AB Innehåll När du kan låna av dig själv 1 Året i sammandrag 2 Verksamheten i korthet 3 VD-kommentar 4 Full kontroll med ISO-certifierad mjölk

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Kunden i centrum. volvoåkar n. grön service-avtalet! myt eller verklighet? Läs om det på sid 4 i detta nummer. på sidan 5 hittar du ett reportage om

Kunden i centrum. volvoåkar n. grön service-avtalet! myt eller verklighet? Läs om det på sid 4 i detta nummer. på sidan 5 hittar du ett reportage om volvoåkar n FINNVEDENS LASTVAGNAR 1/2011 Kunden i centrum myt eller verklighet? Läs om det på sid 4 i detta nummer på sidan 5 hittar du ett reportage om grön service-avtalet! LEDAREN 2011 ser verkligen

Läs mer

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 1 2013 Kalle i Grinderums liv och gärningar i bokform med bidrag från Sparbanksstiftelsen Klättrar stadigt uppåt ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam.

Sponsorer: 7-Eleven, Chainformation, Ernst & Young, Länsförsäkringar, Pressbyrån, Sagell & Co samt Svensk Direktreklam. Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Svenska Franchiseföreningen (SFF). Huvudsponsorer: FranchiseArkitekten, FranchiseGroup, LRF Konsult och Swedbank.. Sponsorer:

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek ek. för. A MEST SIFFROR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 1999 Landshypotek ek.för. Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer