Användarhandbok för installation och inställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för installation och inställning"

Transkript

1 ALL-IN-WONDER 9700 Series Användarhandbok för installation och inställning P/N: Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna. ATI och alla ATIs produkter och produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken för ATI Technologies Inc. Alla andra företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken för respektive ägare. Funktioner, prestanda och specifikationer kan ändras utan förvarning. Produkten behöver inte vara exakt så som visas i diagrammen. Reproduktion av denna handbok eller av delar av den, i någon form, är utan tydlig skriftlig tillåtelse från ATI Technologies Inc. strängt förbjuden. i

2 Friskrivningsklausul Då alla försiktighetsåtgärder tagits vid sammanställningen av detta dokument, tar ATI Technologies Inc. inget ansvar för drift och användning av ATIs maskinvara, programvara eller andra produkter och dokumentation som beskrivs häri, inte heller för ATIs hantering eller försummelse av sådana produkter eller detta dokument, för serviceavbrott, förlust eller avbrott av affärer, förlust av förväntade vinster, eller för avsiktliga, tillfälliga eller följdskador i samband med inställning, utförande eller användning av ATIs maskinvara, programvara eller andra produkter och dokument angivna häri. ATI Technologies Inc. förbehåller sig rättigheten att utan förvarning göra ändringar i en produkt eller ett system som beskrivs häri för att förbättra driftsäkerhet, funktion eller konstruktion. Med hänsyn till ATIs produkter vilka detta dokument relaterar till, frånsäger sig ATI alla direkta eller antydda garantier gällande sådana produkter, inklusive men inte begränsat till, de antydda garantierna för handel, anpassning för ett speciellt syfte och icke-överträdelser. Produktmeddelanden Dolby* Laboratories, Inc. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella, opublicerade arbeten. (c) Dolby Laboratories, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Macrovision Apparaturanspråk för USA-patent nummer. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, och 4,907,093 licensierade endast för begränsat visningssyfte. Denna produkt omfattar teknik för copyrightskydd, vilken är skyddad av vissa USA-patent och andra intellektuella egendomsrättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra ägare till rättigheterna. Användning av denna teknik för copyrightskydd måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för privat eller annan begränsad visning om inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverserad mekanik eller demontering är förbjuden. Dokumentationsuppdateringar ATI förbättrar konstant sin produkt och tillhörande dokumentation. För att maximera värdet av din ATI-produkt, bör du försäkra dig om att du har den senaste dokumentationen. Dokumentationen från ATI innehåller värdefulla tips för installation/konfigurering samt annan nyttig information om dess funktioner. ii

3 Innehåll Att komma igång... 1 Vad är familjen ALL-IN-WONDER?... 1 Systemkrav... 3 Andra informationskällor... 4 Onlinehjälp... 4 Handbok för ATI Multimedia Center... 4 Få ytterligare tillbehör... 4 Information om garanti... 5 Kundservice... 5 Garantiservicebevis för maskinvara... 5 Garantiservice... 6 Begränsningar... 6 Installera maskin- och programvaran... 9 Gör detta först!... 9 Avinstallera gammal programvara för grafikkort Installera ditt ALL-IN-WONDER-kort Krav för spänningsanslutningar Windows Ny maskinvara hittades Installation av CATALYST Programvara Felsökningstips Stöd för flera bildskärmar Öka antalet färger Starta ATI Multimedia Center In- och utmatningsadaptrar Välja ljudkort anslutning för ingående TV-ljud Volymkontroll i Windows Använda ditt ALL-IN-WONDER Ansluta datorn till en videokälla Ansluta en TV till ditt kort Använda SCART-kontakter för europeiska TV-apparater Använda och justera TV Ut Starta Windows med TV-visning aktiverad Använda en bildskärm jämfört med att använda TV-skärmen Justering av bildskärmen iii

4 TV-mottagningstips Se text på TV:n Reducera kantförvrängning Ändra bildkonfiguration Använda spel och program multview Ljudkrav för multview ATI HDTV-komponentvideoadapter Systemkrav Inställning av ATI HDTV-komponentvideoadapter Installation av ATI HDTV-komponentvideoadapter Använda ATI HDTV-komponentvideoadapter Windows Kontrollpanelinställningar Felsökningstips Referensdel Felsökning Grundläggande felsökningstips Felsökningstips Felsökningstips för ljud och video Ljudproblem Videoproblem Anslutningar för CD-ljud Intern anslutning för Ljud/Video Avinstallera ATI Multimedia Center Ta bort ALL-IN-WONDER drivrutiner Compliance Information FCC Compliance Information Industry Canada Compliance Statement CE Compliance Information Register iv

5 1 KAPITEL 1 Att komma igång Välkommen till sammanslagningen av din dator, TV och video! Denna nya teknologi kommer att förändra ditt sätt att titta på TV, grafik och video på din dator. Familjen ALL-IN-WONDER-korten är kraftfulla TVmottagare, DVD-spelare, digitala videobandspelare samt acceleratorer för 2D- och 3D-grafik och video. Funktionerna i dessa kort kommer att föra fram din dators grafik- och videomöjligheter till en helt ny nivå. Den här handboken innehåller all information du behöver för att installera ditt ALL-IN-WONDER-kort. Vad är familjen ALL-IN-WONDER? Familjen ALL-IN-WONDER-korten ger högpresterande 3Doch 2D-grafik samt flera avancerade multimediafunktioner. Spela spel, titta på TV eller video, lyssna på CD-skivor, utforska Internet och arbeta i Windows som aldrig förr. TV-ON-DEMAND och TV Listings förbättrar din erfarenhet av TV. Med hjälp av en tillhörande videokamera, förser familjen ALL-IN-WONDER dig med videoinhämtning med tidshopp och rörelseaktiverad videoinhämtning, vilket är användbart för säkerhetstillämpningar. De avancerade funktionerna för videoinhämtning och redigering hos ditt kort ger dig också möjligheter till tillverkning av Video CD och DVD.

6 2 Att komma igång Du kan använda ditt ALL-IN-WONDER-kort för att ansluta din dator till en TV. Denna funktion är idealisk när du spelar spel, ger presentationer, ser på film och surfar på Internet. (Ytterligare information hittar du under Ansluta en TV till ditt kort på sidan 26.) ALL-IN-WONDER-kortet förvandlar också din PC till en intelligent TV med följande funktioner: TV-ON-DEMAND THRUVIEW Zooma-in Schemalagd visning Kanalsökning Videoinhämtning Dold bildtext med Hot Words Inspelning av programavskrifter (endast i Nordamerika) TV Magazine Personlig videoinspelning med videokomprimering i realtid. Interaktiv programtablå (i vissa länder) AC-3 digital ljuduppspelning som stödjer Dolby 5.1 surround ljud REMOTE WONDER USB RF fjärrkontroll (valfri)

7 Att komma igång 3 Systemkrav Datorsystem Kort plats Operativ-system Bildskärm Pentium 4 / III / II / Celeron, AMD K6/Athlon, eller kompatibel med AGP 2X-, AGP 8X- eller AGP 2X/4X/8X-busskortplats. 128MB systemminne. Installationsprogrammet kräver CD-ROM- eller DVD-enhet. DVD-uppspelning kräver DVD-enhet. Ljudkort som stöds av Windows med line-ingång. Interaktiv programtablå kräver internetuppkoppling (endast Nordamerika). Mottagare för REMOTE WONDER kräver tillgänglig USB-port. AGP 2X-, AGP 8X-, eller AGP 2X/4X/8X -kortplats. Windows 98/SE*, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. * Windows Me-drivrutin installeras i Windows 98/SE. VGA, som har en upplösning på minst 640x480. En Plug-and-Play-bildskärm som understödjer VESA:s Display Channel-specifikationer (DDC1 eller DDC2b) krävs för att kunna utnyttja DDC1/DDC2bfunktionerna. DVI-I-gränssnittet på ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet kan användas för att ansluta en DVIbildskärm eller en analog VGA-bildskärm med den medföljande DVI-I-till-VGA-adaptern. Hydravision -teknologin stödjer DVI- och CRTskärmar och TV.

8 4 Att komma igång Andra informationskällor Om du behöver ytterligare hjälp eller måste få tillgång till information som inte finns med i handboken hänvisar vi till följande informationskällor: Onlinehjälp Om du behöver ytterligare hjälp kan du titta i onlinehjälpen som finns i Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000 eller Windows XP för mer information om hur du använder de förbättrade drivrutinerna från ATI. Mer information om kortets grafikfunktioner hittar du genom att dubbelklicka på ATI-ikonen i nedre högra hörnet av bildskärmen. Handbok för ATI Multimedia Center Användarhandboken för ATI Multimedia Center Online förklarar hur man använder de specialfunktioner som ATI Multimedia Center erbjuder. Öppna Användarhandbok för ATI Multimedia Center: 1 Sätt i ATIs installations-cd-rom i din CD-ROMdrivenhet, klicka sedan på Användarhandbok. Handboken Online öppnas i Adobe Acrobat Reader 2 Klicka på Användarhandböcker, klicka på Handböcker ATI Multimedia Center, klicka sedan på ATI Multimedia Center. Få ytterligare tillbehör Det finns ytterligare tillbehör och ersättningsenheter som kablar, installations-cd-rom, handböcker och andra tillbehör till ATI-produkter och de kan köpas från ATI-affären online

9 Att komma igång 5 Information om garanti Kundservice För detaljerade instruktioner om hur du använder din ATIprodukt, se Användarhandboken Online som följer med din installations-cd-rom från ATI. Om du behöver ytterligare hjälp med din produkt, välj ett av följande alternativ: Online: För produktinformation, drivrutiner för video, vanligt förekommande frågor och e-post support: och välj Customer Service för Built by ATI Products. Telefon: Tillgänglig måndag till fredag 9:00-19:00 EST Post: ATI TECHNOLOGIES INC. Attention: Customer Service 33 Commerce Valley Drive East Markham, Ontario Canada L3T 7N6Engelska Garantiservicebevis för maskinvara Om ett tekniskt fel, enligt ATIs mening, skulle uppstå på produkten, reparerar eller ersätter ATI produkten efter behag med en liknande enhet, om kvitto erhålles. Utbytta delar blir ATIs ägodelar. Denna garanti gäller inte en produkts programvara eller en produkt som skadats på grund av olycka, felhantering, missbruk, felaktig installering, användning ej i enlighet med produktspecifikationer och instruktioner, natureller personlig katastrof eller icke godkända ändringar, reparationer eller modifieringar. För en detaljerad beskrivning av Garantiservicebevis för maskinvara se:

10 6 Att komma igång Garantiservice För instruktioner för garantiservice se: eller kontakta en av våra kundservicerepresentanter på ett av tidigare nämnt sätt. Innan du skickar någon enhet för reparation, skaffa ett RMAnummer för garantiservice. När du skickar din produkt, packa den säkert, visa på utsidan produktens RMA- och serienummer och skicka den förbetald och försäkrad. ATI hålls inte ansvarig för skador eller förlust av produkten under frakt. Begränsningar Denna garanti är endast giltig om ett ifyllt garantikort från produktköpet erhålls inom 30 dagar. Alla garantier gällande denna produkt, när du köpt den som detaljhandelsprodukt, muntligt eller skriftligt, går ut tre (3) år* från ursprungligt inköpsdatum. *ATI REMOTE WONDER-enheten har en garanti på 1 år. DV WONDER har en garanti på 2år. HDTV Videoadapter har en garanti på 1 år. Alla medföljande kablar och tillbehör har en garanti på 90 dagar. Ingen av denna produkts garantier, muntligt eller skriftligt, skall gälla till någon person som köper produkten i använt skick. ATIs ansvar med hänsyn till en defekt vara begränsas till reparation eller ersättning av sådan produkt. ATI kan använda nya eller liknande reservdelar. Defekt produkt skickas endast för reparation eller ersättning. ATI ger inga andra representationer eller garantier gällande passning för ett speciellt syfte, handel eller på något annat sätt med hänsyn till produkten. Inga andra representationer, garantier eller förhållanden skall gälla enligt lag eller på annat sätt.

11 Att komma igång 7 ATI skall inte på något sätt hållas ansvarig eller skyldig för skador, inklusive men inte begränsat till förlust av inkomst eller vinst, som uppstår: genom användandet av produkten, genom att inte använda produkten, Engelska som resultat av någon händelse, omständighet, handlig eller missbruk bortom ATIs kontroll, även om sådana skador är direkta, indirekta, obetydliga, speciella eller på annat sätt och om sådana skador åsamkats av personen garantin gäller för eller en tredje part.

12 8 Att komma igång

13 Installera maskin- och programvaran 9 KAPITEL 2 Installera maskin- och programvaran Gör detta först! För att ALL-IN-WONDER ska installeras korrekt MÅSTE du installera AGP-drivrutiner för icke-intel baserade moderkort INNAN du byter ut ditt gamla grafikkort. Flera tillverkare av AGP-moderkort använder icke-intel-kort. Moderkorten inkluderar de som tillverkats av Acer Laboratories (ALI), Silicon Integrated Systems (SIS), och VIA Technologies, Inc. Varje icke-intel chip kräver installation av en specialanpassad, virtuell GART (AGP)-drivrutin. Drivrutinen krävs av ditt nya ATI-kort för att fungera på rätt sätt med ditt moderkort. Det är mycket viktigt att rätt AGP-drivrutin installeras innan du installerar ett AGP-videokort i ditt system. i En felaktig eller en saknad GART-drivrutin kan resultera i att AGP-minnet inte upptäcks eller att skärmen blir svart efter att Windows laddats. Så här tar du reda på vilket moderkort ditt system har: 1 Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. 2 Klicka på fliken Enhetshanteraren (fliken Hårdvara i Windows 2000 eller Windows XP) och rulla sedan till slutet av enhetslistan. 3 Klicka på Systemenheter. 4 Rulla genom listan av systemenheter tills du hittar en lista på AGP controller. Namnet på chiptillverkaren framträder som enhetsnamn.

14 10 Installera maskin- och programvaran När du tagit reda på vem som tillverkat ditt moderkort skaffar och installerar du de senaste AGP-drivrutinerna från: VIA Technologies Acer Laboratories (ALI) Silicon Integrated Systems (SIS) Advanced Micro Devices (AMD) Allmän information om moderkort/chip Mer information om detta ämne kan ses på Avinstallera gammal programvara för grafikkort För att försäkra om en lyckad installation av ditt ALL-IN-WONDER-kort måste du avinstallera grafikdrivrutinerna för existerande grafikkort innan du ta bort kortet från din dator. Att avinstallera gamla grafikdrivrutiner Med ditt nuvarande grafikkort fortfarande i din dator: 1 Stäng alla öppna applikationer. 2 Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanel och välj Lägg till/ Ta bort program. 3 Välj dina nuvarande grafikdrivrutiner och klicka på Lägg till/ta bort 4 *Guiden hjälper dig ta bort dina nuvarande drivrutiner som visas. 5 Systemet måste startas om efter att drivrutinerna tagits bort. i *Om det tidigare installerade grafikkortet har ytterligare programvara installerat, måste de nu också tas bort. (Till exempel DVD-spelare, multimedia applikationer, etc.)

15 Installera maskin- och programvaran 11 Installera ditt ALL-IN-WONDER-kort Du är nu redo att installera ditt kort. AGP- KORTDETALJ AGP- ANSLUTNING AGP-SPAÅR AGP-KORT 1 Stäng av datorn och skärmen. 2 Koppla ur bildskärmskabeln på baksidan av datorn och koppla ur alla andra anslutningar från baksidan på ditt gamla grafikkort. 3 Ta av datorkåpan. Titta i datorhandboken om du behöver ta reda på hur man tar av kåpan. Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att vidröra datorchassits metallyta.

16 12 Installera maskin- och programvaran 4 Ta bort eventuella befintliga grafikkort från din dator. Om datorn har någon slags inbyggd grafikutrustning kan du behöva koppla bort den från moderkortet. För mer information, se din datordokumentation eller kontakta tillverkaren. Krav för spänningsanslutningar ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet måste anslutas till datorns interna spänningsaggregat för att fungera. Ett spänningsaggregat med en effekt på 300 W eller bättre rekommenderas för att systemet ska fungera normalt med ett antal interna enheter installerade. Kontrollera etiketten på spänningsaggregatet för att se vilken effekt det har. Studera illustrationen på sidan 13 efter att du har tagit bort det gamla grafikkortet och mjukvaran och använd den medföljande strömförlängningskabeln för att ansluta ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet till hårddiskens strömanslutning. 1 Ta bort strömkabeln från hårddisken och anslut sedan A från strömförlängningskabeln till strömanslutningen på grafikkortet. (Det kan hända att kabeln redan är ansluten till grafikkortet.) 2 Anslut B till anslutningen på spänningsaggregatet och anslut sedan C till hårddiskens strömanslutning. 3 Leta upp AGP-kortplatsen och ta om nödvändigt bort metallhöljet, passa in ditt ALL-IN-WONDER 9700 Serieskort i AGP-kortplatsen och tryck in det ordentligt tills det sitter på plats. 4 Skruva fast skruven som håller kortet på plats och sätt tillbaka datorhöljet. 5 Koppla skärmkabeln till ditt kort.

17 Installera maskin- och programvaran 13 ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortets strömkontakter 6 Starta datorn och skärmen. Om ditt ALL-IN-WONDERkort har en DVI-I-anslutning kan du ansluta en platt bildskärm till rätt anslutning på det sätt som illustreras nedan. VGA ANSLUTNING FRÅN BILDSKÄRM DVI-I-kopplare VGA ADAPTER DVI-I ANSLUTNING PÅ KORT

18 14 Installera maskin- och programvaran Windows Ny maskinvara hittades Windows bör starta Guide för tillägg av ny maskinvara för att installera standard VGA-drivrutin. För att installera din nya maskinvara korrekt: Stäng guiden om du använder Windows 2000 eller Windows XP och gå vidare till Installation av CATALYST Programvara på sidan 14. Om Guide för tillägg av ny maskinvara inte framträder, fortsätt till Installation av CATALYST Programvara på sidan 14. Om Guide för tillägg av ny maskinvara inte framträder: 1 Klicka på Nästa för att låta Windows söka efter grafikadaptern standard VGA eller standard PCI. Om Windows CD-ROM efterfrågas, sätt in den i din CD- ROM drivrutin. 2 Skriv följande: D:\operativsystemets namn (till exempel D:\WinME). Om D inte är beteckningen på din CD-ROM-enhet byter du ut den mot rätt enhetsbokstav. 3 Klicka på OK, stäng guiden genom att klicka på Avsluta och starta sedan om datorn. Installation av CATALYST Programvara ATI s CATALYST programvara förser dig med den ultimata programvaran som krävs för att njuta fullt ut av ditt ALL-IN-WONDER-kort. CATALYST programvara består av fyra distinkta programvaruelement: Bildskärmsdrivrutin Multimedia Center HydraVision (inte inkluderat i Express-installationen) Programvara Remote Wonder Du kan se till att du installerar den senaste drivrutinen genom att använda CD-skivan ATI Installation som följde med ALL-IN-WONDER-kortet.

19 Installera maskin- och programvaran 15 Installation av CATALYST programvara 1 Sätt in CD-ROM-skivan ATI INSTALLATION i din CD-ROM-enhet. Om Windows startar CD-skivan automatiskt fortsätter du till steg 6. 2 Klicka på Start och klicka sedan på Kör. 3 Skriv följande: D:\ATISETUP (Om D inte är beteckningen på din CD-ROM-enhet byter du ut D mot rätt bokstav). 4 Klicka på OK och klicka sedan på Installera under Mjukvaruinstallation. 5 Klicka på Nästa och klicka sedan Ja för att acceptera licensavtalet. 6 Klicka på ATI snabbinstallation för att starta installationsguiden. 7 Följ guidens anvisningar på skärmen för att avsluta installationen och starta sedan om datorn. Alternativet Express-installation rekommenderas. Multimedia-komponenterna kommer automatiskt att installeras tillsammans med ATI-grafikdrivrutinen. Skräddarsy installation låter dig välja installation av individuella programvarukomponenter. Programvaran ATI REMOTE WONDER installeras automatiskt med programvaran CATALYST. Se Installationsguide ATI REMOTE WONDER för installationsinstruktioner.

20 16 Installera maskin- och programvaran Felsökningstips Se till att kortet sitter som det ska i rätt kortplats. Kontrollera att bildskärmssladden är ordentligt ansluten till kortets bildskärmskontakt. Kontrollera att bildskärmen och datorn är anslutna till ett eluttag och att enheterna får ström. Om nödvändigt avaktivera eventuella grafikfunktioner som är inbyggda på moderkortet. Ytterligare information finns tillgänglig i dokumentationen till din dator eller kontakta tillverkaren. (OBS: Vissa tillverkare medger inte att du avaktiverar de inbyggda grafikfunktionerna eller att du gör dem till sekundär grafikenhet.) Se till att du valde rätt bildskärmsenhet och grafikkort när du installerade ATI-drivrutinen. Om du vill ha fler felsökningstips kan du högerklicka på ATI-symbolen i aktivitetsfältet och välja Felsökning. Om du har problem under systemstart bör du starta din dator i Felsäkert läge. Tryck ned CTRL-tangenten och håll den nedtryckt tills startmenyn i Microsoft Windows visas på skärmen. Välj siffran för Felsäkert läge och tryck på Enter. (Du kan också använda F8 för att ta fram startmenyn i Microsoft Windows.) I Felsäkert läge tar du fram Enhetshanteraren och kontrollerar om det finns dubbla inställningar för bildskärmsadaptrar eller bildskärmar om du endast använder ett grafikkort. Om du behöver ytterligare hjälp kan du använda Felsökningsguiden som finns i Windows- hälpen eller kontakta din datortillverkare. Om du behöver kontakta ATI Teknisk hjälp, se handboken Teknisk support och garantiservice Stöd för flera bildskärmar Om du använder flera bildskärmar måste ALL-IN-WONDERkortet vara det primära grafikkortet. I normala fall fastställer systemets BIOS om PCI-kortet eller AGP-kortet ska vara det primära grafikkortet. Vid PCI-kort tilldelar systemet vanligtvis prioriteten i den ordning kortplatserna uppträder på moderkortet. Läs filen Readme som finns på CD-skivan ATI Installation för senaste informationen om stöd för flera bildskärmar.

21 Installera maskin- och programvaran 17 Öka antalet färger 1 Högerklicka någonstans på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper. 2 Klicka på Inställningar. Om du använder mer än en bildskärm måste du klicka på ikonen till den bildskärm vars färgantal du vill ändra. Om du har en sekundär bildskärm och alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm inte är markerat så kan du inte ändra inställningar för den bildskärmen. Varje bildskärm har sin egen färginställning. 3 I rutan Färger väljer du High Color (16 bit), True Color (24 bit) eller True Color (32 bit). Din bildskärmsmodell och videoadapter bestämmer det maximala antalet färger. ALL-IN-WONDER-kortets avancerade DirectX 8.1- och OpenGL 3D-acceleration ger detaljerad färggrafik och 3Dfunktioner såsom mönsterrendering, alfaövergångar och dimeffekter. ALL-IN-WONDER-produkterna har också kraftfulla funktioner för 2D-grafik genom inställningarna för bildskärmsegenskaper: Inställningar Justeringar Färg Korrigering Anpassa inställningar såsom skrivbordets storlek eller bildskärmens upplösning och färgdjup. Du kan spara olika inställningar för att senare snabbt öppna dem igen. Justera placering och storlek för din skärmbild. Du kan även justera skärmens uppdateringsfrekvens, svepfrekvens och synkronisering. Rätta skillnader i färgton mellan riktiga färgvärden och det sätt din monitor visar dem och spara olika inställningar för färgkorrigering och öppna dem senare igen.

22 18 Installera maskin- och programvaran ALL-IN-WONDER drivrutiner för bildskärmar på CD-ROMskivan ATI Installation är det senaste och snabbaste som finns tillgängligt, men på ATI förbättrar vi ständigt våra produkter, så titta ATI-webbplatsen på för info om nyare programvara. Under CUSTOMER SERVICE, klickar du på find a driver för att hitta en drivrutin och följer anvisningarna. Drivrutiner som laddats ned från ATI:s hemsida: Dubbelklicka på den självutdragna körbara filen för att starta installationen. i Windows startar om ditt system automatiskt efter att drivrutinerna installerats. Starta ATI Multimedia Center Från LaunchPad. LaunchPad tillhandahåller ett bekvämt sätt att starta alla dina funktioner i Multimedia Center- klicka bara på den du behöver. LaunchPad öppnas automatiskt när du startar din dator eller om du föredrar det kan du högerklicka på LaunchPad och avmarkera Ladda vid start i rullgardinsmenyn för att avaktivera denna funktion. Från aktivitetsfältet i Windows. 1 Klicka på Start i Windows aktivitetsfält och peka sedan på Program. 2 Peka på ATI Multimedia Center välj sedan CD Audio, DVD, File Player, LaunchPad, Library, TV, Video CD eller Configuration. i Första gången du startar TV, måste du färdigställa Initieringsguiden, vilken hjälper dig genom TVinstallationen. Guiden kör inte efter det om inte du vill köra om den. Online-hjälpen innehåller ytterligare information om ATI Multimedia Center.

23 In- och utmatningsadaptrar Installera maskin- och programvaran 19 Ditt ALL-IN-WONDER-kort använder in- och utmatningsadaptrar som ger dig möjlighet att ansluta ljud- och videoenheter till kortet TV, videobandspelare, laserdiskspelare eller videokamera. i För att höra ljud när du använder ditt ALL-IN-WONDER-korts TV-funktion måste du försäkra dig om att ALL-IN-WONDER-kortets kabeladapter är kopplad till line-in -kontakten på ditt ljudkort: se sidan 21. Information om anslutningar för CD-ljud hittar du på sidan 51. ALL-IN-WONDER-kortanslutningar 1 Video In CATV In 3 ALL-IN-WONDER 3 Video ut 4 4 DVI-I / VGA Out (Ditt kort kan ha den ena eller andra anslutningen) ALL-IN-WONDER 9700 SERIES-KORT

24 20 Installera maskin- och programvaran Se på filmer på din dator eller spela in video från en videobandspelare, videokamera, eller laserdiskspelare Använd ATI:s ingångsadapter för att ansluta en videobandspelare, videokamera eller laserdiskspelare till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. Anslutningarna för ljud- och video-utmatning på din videobandspelare, videokamera eller laserdiskspelare kommer att likna dessa. Använd kompositvideo ut eller S-video ut. S-Video ger bättre resultat. S-VIDEO UT KOMP. VIDEO UT V. LJUD UT H. LJUD UT Kabel med S-Videokontakt i varje ände. ELLE Kablar med RCAkontakter i varje ände, säljs separat av en elektronikhandlare. S V H A/V IN ATI Ingångsadapter (Förstorad) CATV A/V UT ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort

25 Installera maskin- och programvaran 21 Visa din PC-utmatning på TV och spela in PC-utmatning på videoband Använd ATI:s utmatningsadapter för att ansluta en TV, videokamera eller videobandspelare till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. Anslutningar för ljud och video-ingångar på din TV, videokamera eller videobandspelare liknar dessa. Använd KOMPOSIT VIDEO IN eller S-VIDEO IN. S-Video ger bättre resultat. H. LJUD IN V. LJUD IN KOMP. VIDEO IN ELLE S-VIDEO IN Du måste aktivera TV Ut om du vill använda din TV som bildskärm. Se Använda och justera TV Ut på sidan 29. Kabel med S-Videokontakt i varje ände. Kabel med RCAkontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare. LJUD KORT ATI utgångsadapter A/V IN CATV A/V UT LINE- UT Om du vill spela in ljud på din stereovideobandspelare eller höra ljudet i dina TV-högtalare måste du använda en stereokabel LINE-IN med två RCA-kontakter i ena änden och en ministereokontakt i den andra änden, finns tillgänglig hos en elektronikhandlare. LINE IN S/PDIF-anslutning måste anslutas Dolby Digital AC-3-förstärkare S/PDIF ALL-IN- WONDER 9700 Series-kort Kabel med RCA-kontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare.

26 22 Installera maskin- och programvaran Visa datorbilden på en High Definition-TV Använd ATI:s komponentvideoadapter för att ansluta en High Definition-TV till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. ATI komponentvideoadapter A/V IN CATV A/V UT Kablar med RCAkontakt i var ände säljs separat av elektronikhandlare. LJUD KORT LINE- UT ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort Y Pb Pr HDTV-videoingångar LINE-IN Kabellängden för in- och utgångskablar bör inte vara längre än 15 m (50 fot) Y= Grön Pb= Blå Pr= Röd LINE IN måste anslutas Dolby Digital AC-3-förstärkare S/PDIF-anslutning Kabel med RCAkontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare.

27 Installera maskin- och programvaran 23 Välja ljudkort anslutning för ingående TV-ljud Ljudkortsanslutning bestämmer vilket skjutreglage som kontrolleras av ljudreglaget i ATI Multimedia Center. 1 Klicka på knappen Inställningar i TV-Spelarens kontrollpanel och sedan på fliken Visa. 2 Klicka på knappen Initieringsguide och klicka sedan på Nästa två gånger. 3 Markera alternativet Jag har anslutit kabeln på sidan Typiska ljudanslutningar för att bekräfta att du anslutit ditt ALL-IN-WONDER-korts ljudutmatningskabel till ljudkortets Line-In-anslutning. 4 Klicka på Nästa för att öppna Ljudinitieringsguiden för TV. 5 Klicka på den ljudinmatning som matchar anslutningen mellan ditt ALL-IN-WONDER-kort och ljudkortet. (Line- In är standard för ljudinmatning när ALL-IN-WONDERkortets ljudutmatningskabel är ansluten till ljudkortets Line-In-anslutning.) Om du inte är säker på hur den är ansluten, klicka på varje källa (CD-ljud, Line-In, etc.) och lyssna efter ljudet. 6 Klicka på knappen Nästa tills du kommer till sidan Initieringsguiden har avslutats och klicka sedan på knappen Avsluta. i Försäkra dig om att ALL-IN-WONDER-kortets utgående ljudkabel är ansluten till ditt ljudkorts Line-In-kontakt.

28 24 Installera maskin- och programvaran Volymkontroll i Windows För korrekt ljudprestanda måste line-ingången till ditt ljudkort vara aktiverad. Så här visar du inställningarna för Lineingången i Windows Volymkontrollpanel: 1 Högerklicka på högtalarsymbolen i aktivitetsfältet (finns vanligtvis i nedre högra hörnet av din skärm) och klicka sedan på Öppna volymkontroller. 2 Om volymreglaget för Line-In inte är synligt klickar du på Alternativ och sedan på Egenskaper. 3 Klicka på kryssrutan för volymkontroll av Line-In och klicka sedan på OK. Om kryssrutan Ljud av är förkryssad klickar du på den för att sätta på ljudet. Gör följande om högtalarsymbolen inte syns i aktivitetsfältet: Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Ljud och multimedia. Markera Visa volymkontroll i aktivitetsfältet under Ljudvolym.

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

RADEON 9000 RADEON 9000 PRO

RADEON 9000 RADEON 9000 PRO RADEON 9000 RADEON 9000 PRO Användarhandbok Version 2.0 P/N 137-40372-20 Rev. A Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Samtliga rättigheter förbehålles. ATI och samtliga ATI:s produktnamn och namn på produktfunktioner

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT Anslutning av extern skärm eller projektor i Windows Fn + Fx Det enklaste knepet att försöka först är att försöka med datorns egna knappkombination för att ansluta till extern skärm/projektor. Denna knappkombination

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143)

Specifikationer Sweex Trådlöst LAN USB 2.0 Adapter 140 Nitro XM (LW143) LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Inledning Tack till ditt köp av denna Sweex-produkt. Denna

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps PCIe-inspelningskort för HD HDMI VGA DVI & komponent 1080P vid 60 FPS StarTech ID: PEXHDCAP60L Detta allt-i-ett PCI Express-inspelningskort låter dig spela in video och stereoaudio i 1080p HD till ditt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Inför laborationen "Öppna din dator"

Inför laborationen Öppna din dator Inför laborationen "Öppna din dator" Dessa förberedelser går ut på att du ska studera hårdvaran i din egen dator. Det kan du göra utan att öppna datorn och utan att någonting går sönder. Kom bara ihåg

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294

SPEECHMIKE TM PHI INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK CLASSIC BARCODE 6294 SPEECHMIKE TM CLASSIC BARCODE 6294 INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDAR- HANDBOK PHI SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok PHI SpeechMike Classic Barcode Installations- och användarhandbok

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer