Användarhandbok för installation och inställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för installation och inställning"

Transkript

1 ALL-IN-WONDER 9700 Series Användarhandbok för installation och inställning P/N: Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna. ATI och alla ATIs produkter och produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken för ATI Technologies Inc. Alla andra företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken för respektive ägare. Funktioner, prestanda och specifikationer kan ändras utan förvarning. Produkten behöver inte vara exakt så som visas i diagrammen. Reproduktion av denna handbok eller av delar av den, i någon form, är utan tydlig skriftlig tillåtelse från ATI Technologies Inc. strängt förbjuden. i

2 Friskrivningsklausul Då alla försiktighetsåtgärder tagits vid sammanställningen av detta dokument, tar ATI Technologies Inc. inget ansvar för drift och användning av ATIs maskinvara, programvara eller andra produkter och dokumentation som beskrivs häri, inte heller för ATIs hantering eller försummelse av sådana produkter eller detta dokument, för serviceavbrott, förlust eller avbrott av affärer, förlust av förväntade vinster, eller för avsiktliga, tillfälliga eller följdskador i samband med inställning, utförande eller användning av ATIs maskinvara, programvara eller andra produkter och dokument angivna häri. ATI Technologies Inc. förbehåller sig rättigheten att utan förvarning göra ändringar i en produkt eller ett system som beskrivs häri för att förbättra driftsäkerhet, funktion eller konstruktion. Med hänsyn till ATIs produkter vilka detta dokument relaterar till, frånsäger sig ATI alla direkta eller antydda garantier gällande sådana produkter, inklusive men inte begränsat till, de antydda garantierna för handel, anpassning för ett speciellt syfte och icke-överträdelser. Produktmeddelanden Dolby* Laboratories, Inc. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella, opublicerade arbeten. (c) Dolby Laboratories, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Macrovision Apparaturanspråk för USA-patent nummer. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, och 4,907,093 licensierade endast för begränsat visningssyfte. Denna produkt omfattar teknik för copyrightskydd, vilken är skyddad av vissa USA-patent och andra intellektuella egendomsrättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra ägare till rättigheterna. Användning av denna teknik för copyrightskydd måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för privat eller annan begränsad visning om inte annat godkänts av Macrovision Corporation. Reverserad mekanik eller demontering är förbjuden. Dokumentationsuppdateringar ATI förbättrar konstant sin produkt och tillhörande dokumentation. För att maximera värdet av din ATI-produkt, bör du försäkra dig om att du har den senaste dokumentationen. Dokumentationen från ATI innehåller värdefulla tips för installation/konfigurering samt annan nyttig information om dess funktioner. ii

3 Innehåll Att komma igång... 1 Vad är familjen ALL-IN-WONDER?... 1 Systemkrav... 3 Andra informationskällor... 4 Onlinehjälp... 4 Handbok för ATI Multimedia Center... 4 Få ytterligare tillbehör... 4 Information om garanti... 5 Kundservice... 5 Garantiservicebevis för maskinvara... 5 Garantiservice... 6 Begränsningar... 6 Installera maskin- och programvaran... 9 Gör detta först!... 9 Avinstallera gammal programvara för grafikkort Installera ditt ALL-IN-WONDER-kort Krav för spänningsanslutningar Windows Ny maskinvara hittades Installation av CATALYST Programvara Felsökningstips Stöd för flera bildskärmar Öka antalet färger Starta ATI Multimedia Center In- och utmatningsadaptrar Välja ljudkort anslutning för ingående TV-ljud Volymkontroll i Windows Använda ditt ALL-IN-WONDER Ansluta datorn till en videokälla Ansluta en TV till ditt kort Använda SCART-kontakter för europeiska TV-apparater Använda och justera TV Ut Starta Windows med TV-visning aktiverad Använda en bildskärm jämfört med att använda TV-skärmen Justering av bildskärmen iii

4 TV-mottagningstips Se text på TV:n Reducera kantförvrängning Ändra bildkonfiguration Använda spel och program multview Ljudkrav för multview ATI HDTV-komponentvideoadapter Systemkrav Inställning av ATI HDTV-komponentvideoadapter Installation av ATI HDTV-komponentvideoadapter Använda ATI HDTV-komponentvideoadapter Windows Kontrollpanelinställningar Felsökningstips Referensdel Felsökning Grundläggande felsökningstips Felsökningstips Felsökningstips för ljud och video Ljudproblem Videoproblem Anslutningar för CD-ljud Intern anslutning för Ljud/Video Avinstallera ATI Multimedia Center Ta bort ALL-IN-WONDER drivrutiner Compliance Information FCC Compliance Information Industry Canada Compliance Statement CE Compliance Information Register iv

5 1 KAPITEL 1 Att komma igång Välkommen till sammanslagningen av din dator, TV och video! Denna nya teknologi kommer att förändra ditt sätt att titta på TV, grafik och video på din dator. Familjen ALL-IN-WONDER-korten är kraftfulla TVmottagare, DVD-spelare, digitala videobandspelare samt acceleratorer för 2D- och 3D-grafik och video. Funktionerna i dessa kort kommer att föra fram din dators grafik- och videomöjligheter till en helt ny nivå. Den här handboken innehåller all information du behöver för att installera ditt ALL-IN-WONDER-kort. Vad är familjen ALL-IN-WONDER? Familjen ALL-IN-WONDER-korten ger högpresterande 3Doch 2D-grafik samt flera avancerade multimediafunktioner. Spela spel, titta på TV eller video, lyssna på CD-skivor, utforska Internet och arbeta i Windows som aldrig förr. TV-ON-DEMAND och TV Listings förbättrar din erfarenhet av TV. Med hjälp av en tillhörande videokamera, förser familjen ALL-IN-WONDER dig med videoinhämtning med tidshopp och rörelseaktiverad videoinhämtning, vilket är användbart för säkerhetstillämpningar. De avancerade funktionerna för videoinhämtning och redigering hos ditt kort ger dig också möjligheter till tillverkning av Video CD och DVD.

6 2 Att komma igång Du kan använda ditt ALL-IN-WONDER-kort för att ansluta din dator till en TV. Denna funktion är idealisk när du spelar spel, ger presentationer, ser på film och surfar på Internet. (Ytterligare information hittar du under Ansluta en TV till ditt kort på sidan 26.) ALL-IN-WONDER-kortet förvandlar också din PC till en intelligent TV med följande funktioner: TV-ON-DEMAND THRUVIEW Zooma-in Schemalagd visning Kanalsökning Videoinhämtning Dold bildtext med Hot Words Inspelning av programavskrifter (endast i Nordamerika) TV Magazine Personlig videoinspelning med videokomprimering i realtid. Interaktiv programtablå (i vissa länder) AC-3 digital ljuduppspelning som stödjer Dolby 5.1 surround ljud REMOTE WONDER USB RF fjärrkontroll (valfri)

7 Att komma igång 3 Systemkrav Datorsystem Kort plats Operativ-system Bildskärm Pentium 4 / III / II / Celeron, AMD K6/Athlon, eller kompatibel med AGP 2X-, AGP 8X- eller AGP 2X/4X/8X-busskortplats. 128MB systemminne. Installationsprogrammet kräver CD-ROM- eller DVD-enhet. DVD-uppspelning kräver DVD-enhet. Ljudkort som stöds av Windows med line-ingång. Interaktiv programtablå kräver internetuppkoppling (endast Nordamerika). Mottagare för REMOTE WONDER kräver tillgänglig USB-port. AGP 2X-, AGP 8X-, eller AGP 2X/4X/8X -kortplats. Windows 98/SE*, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. * Windows Me-drivrutin installeras i Windows 98/SE. VGA, som har en upplösning på minst 640x480. En Plug-and-Play-bildskärm som understödjer VESA:s Display Channel-specifikationer (DDC1 eller DDC2b) krävs för att kunna utnyttja DDC1/DDC2bfunktionerna. DVI-I-gränssnittet på ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet kan användas för att ansluta en DVIbildskärm eller en analog VGA-bildskärm med den medföljande DVI-I-till-VGA-adaptern. Hydravision -teknologin stödjer DVI- och CRTskärmar och TV.

8 4 Att komma igång Andra informationskällor Om du behöver ytterligare hjälp eller måste få tillgång till information som inte finns med i handboken hänvisar vi till följande informationskällor: Onlinehjälp Om du behöver ytterligare hjälp kan du titta i onlinehjälpen som finns i Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000 eller Windows XP för mer information om hur du använder de förbättrade drivrutinerna från ATI. Mer information om kortets grafikfunktioner hittar du genom att dubbelklicka på ATI-ikonen i nedre högra hörnet av bildskärmen. Handbok för ATI Multimedia Center Användarhandboken för ATI Multimedia Center Online förklarar hur man använder de specialfunktioner som ATI Multimedia Center erbjuder. Öppna Användarhandbok för ATI Multimedia Center: 1 Sätt i ATIs installations-cd-rom i din CD-ROMdrivenhet, klicka sedan på Användarhandbok. Handboken Online öppnas i Adobe Acrobat Reader 2 Klicka på Användarhandböcker, klicka på Handböcker ATI Multimedia Center, klicka sedan på ATI Multimedia Center. Få ytterligare tillbehör Det finns ytterligare tillbehör och ersättningsenheter som kablar, installations-cd-rom, handböcker och andra tillbehör till ATI-produkter och de kan köpas från ATI-affären online

9 Att komma igång 5 Information om garanti Kundservice För detaljerade instruktioner om hur du använder din ATIprodukt, se Användarhandboken Online som följer med din installations-cd-rom från ATI. Om du behöver ytterligare hjälp med din produkt, välj ett av följande alternativ: Online: För produktinformation, drivrutiner för video, vanligt förekommande frågor och e-post support: och välj Customer Service för Built by ATI Products. Telefon: Tillgänglig måndag till fredag 9:00-19:00 EST Post: ATI TECHNOLOGIES INC. Attention: Customer Service 33 Commerce Valley Drive East Markham, Ontario Canada L3T 7N6Engelska Garantiservicebevis för maskinvara Om ett tekniskt fel, enligt ATIs mening, skulle uppstå på produkten, reparerar eller ersätter ATI produkten efter behag med en liknande enhet, om kvitto erhålles. Utbytta delar blir ATIs ägodelar. Denna garanti gäller inte en produkts programvara eller en produkt som skadats på grund av olycka, felhantering, missbruk, felaktig installering, användning ej i enlighet med produktspecifikationer och instruktioner, natureller personlig katastrof eller icke godkända ändringar, reparationer eller modifieringar. För en detaljerad beskrivning av Garantiservicebevis för maskinvara se:

10 6 Att komma igång Garantiservice För instruktioner för garantiservice se: eller kontakta en av våra kundservicerepresentanter på ett av tidigare nämnt sätt. Innan du skickar någon enhet för reparation, skaffa ett RMAnummer för garantiservice. När du skickar din produkt, packa den säkert, visa på utsidan produktens RMA- och serienummer och skicka den förbetald och försäkrad. ATI hålls inte ansvarig för skador eller förlust av produkten under frakt. Begränsningar Denna garanti är endast giltig om ett ifyllt garantikort från produktköpet erhålls inom 30 dagar. Alla garantier gällande denna produkt, när du köpt den som detaljhandelsprodukt, muntligt eller skriftligt, går ut tre (3) år* från ursprungligt inköpsdatum. *ATI REMOTE WONDER-enheten har en garanti på 1 år. DV WONDER har en garanti på 2år. HDTV Videoadapter har en garanti på 1 år. Alla medföljande kablar och tillbehör har en garanti på 90 dagar. Ingen av denna produkts garantier, muntligt eller skriftligt, skall gälla till någon person som köper produkten i använt skick. ATIs ansvar med hänsyn till en defekt vara begränsas till reparation eller ersättning av sådan produkt. ATI kan använda nya eller liknande reservdelar. Defekt produkt skickas endast för reparation eller ersättning. ATI ger inga andra representationer eller garantier gällande passning för ett speciellt syfte, handel eller på något annat sätt med hänsyn till produkten. Inga andra representationer, garantier eller förhållanden skall gälla enligt lag eller på annat sätt.

11 Att komma igång 7 ATI skall inte på något sätt hållas ansvarig eller skyldig för skador, inklusive men inte begränsat till förlust av inkomst eller vinst, som uppstår: genom användandet av produkten, genom att inte använda produkten, Engelska som resultat av någon händelse, omständighet, handlig eller missbruk bortom ATIs kontroll, även om sådana skador är direkta, indirekta, obetydliga, speciella eller på annat sätt och om sådana skador åsamkats av personen garantin gäller för eller en tredje part.

12 8 Att komma igång

13 Installera maskin- och programvaran 9 KAPITEL 2 Installera maskin- och programvaran Gör detta först! För att ALL-IN-WONDER ska installeras korrekt MÅSTE du installera AGP-drivrutiner för icke-intel baserade moderkort INNAN du byter ut ditt gamla grafikkort. Flera tillverkare av AGP-moderkort använder icke-intel-kort. Moderkorten inkluderar de som tillverkats av Acer Laboratories (ALI), Silicon Integrated Systems (SIS), och VIA Technologies, Inc. Varje icke-intel chip kräver installation av en specialanpassad, virtuell GART (AGP)-drivrutin. Drivrutinen krävs av ditt nya ATI-kort för att fungera på rätt sätt med ditt moderkort. Det är mycket viktigt att rätt AGP-drivrutin installeras innan du installerar ett AGP-videokort i ditt system. i En felaktig eller en saknad GART-drivrutin kan resultera i att AGP-minnet inte upptäcks eller att skärmen blir svart efter att Windows laddats. Så här tar du reda på vilket moderkort ditt system har: 1 Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. 2 Klicka på fliken Enhetshanteraren (fliken Hårdvara i Windows 2000 eller Windows XP) och rulla sedan till slutet av enhetslistan. 3 Klicka på Systemenheter. 4 Rulla genom listan av systemenheter tills du hittar en lista på AGP controller. Namnet på chiptillverkaren framträder som enhetsnamn.

14 10 Installera maskin- och programvaran När du tagit reda på vem som tillverkat ditt moderkort skaffar och installerar du de senaste AGP-drivrutinerna från: VIA Technologies Acer Laboratories (ALI) Silicon Integrated Systems (SIS) Advanced Micro Devices (AMD) Allmän information om moderkort/chip Mer information om detta ämne kan ses på Avinstallera gammal programvara för grafikkort För att försäkra om en lyckad installation av ditt ALL-IN-WONDER-kort måste du avinstallera grafikdrivrutinerna för existerande grafikkort innan du ta bort kortet från din dator. Att avinstallera gamla grafikdrivrutiner Med ditt nuvarande grafikkort fortfarande i din dator: 1 Stäng alla öppna applikationer. 2 Klicka på Start, Inställningar, Kontrollpanel och välj Lägg till/ Ta bort program. 3 Välj dina nuvarande grafikdrivrutiner och klicka på Lägg till/ta bort 4 *Guiden hjälper dig ta bort dina nuvarande drivrutiner som visas. 5 Systemet måste startas om efter att drivrutinerna tagits bort. i *Om det tidigare installerade grafikkortet har ytterligare programvara installerat, måste de nu också tas bort. (Till exempel DVD-spelare, multimedia applikationer, etc.)

15 Installera maskin- och programvaran 11 Installera ditt ALL-IN-WONDER-kort Du är nu redo att installera ditt kort. AGP- KORTDETALJ AGP- ANSLUTNING AGP-SPAÅR AGP-KORT 1 Stäng av datorn och skärmen. 2 Koppla ur bildskärmskabeln på baksidan av datorn och koppla ur alla andra anslutningar från baksidan på ditt gamla grafikkort. 3 Ta av datorkåpan. Titta i datorhandboken om du behöver ta reda på hur man tar av kåpan. Ladda ur eventuell statisk elektricitet genom att vidröra datorchassits metallyta.

16 12 Installera maskin- och programvaran 4 Ta bort eventuella befintliga grafikkort från din dator. Om datorn har någon slags inbyggd grafikutrustning kan du behöva koppla bort den från moderkortet. För mer information, se din datordokumentation eller kontakta tillverkaren. Krav för spänningsanslutningar ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet måste anslutas till datorns interna spänningsaggregat för att fungera. Ett spänningsaggregat med en effekt på 300 W eller bättre rekommenderas för att systemet ska fungera normalt med ett antal interna enheter installerade. Kontrollera etiketten på spänningsaggregatet för att se vilken effekt det har. Studera illustrationen på sidan 13 efter att du har tagit bort det gamla grafikkortet och mjukvaran och använd den medföljande strömförlängningskabeln för att ansluta ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortet till hårddiskens strömanslutning. 1 Ta bort strömkabeln från hårddisken och anslut sedan A från strömförlängningskabeln till strömanslutningen på grafikkortet. (Det kan hända att kabeln redan är ansluten till grafikkortet.) 2 Anslut B till anslutningen på spänningsaggregatet och anslut sedan C till hårddiskens strömanslutning. 3 Leta upp AGP-kortplatsen och ta om nödvändigt bort metallhöljet, passa in ditt ALL-IN-WONDER 9700 Serieskort i AGP-kortplatsen och tryck in det ordentligt tills det sitter på plats. 4 Skruva fast skruven som håller kortet på plats och sätt tillbaka datorhöljet. 5 Koppla skärmkabeln till ditt kort.

17 Installera maskin- och programvaran 13 ALL-IN-WONDER 9700 Series-kortets strömkontakter 6 Starta datorn och skärmen. Om ditt ALL-IN-WONDERkort har en DVI-I-anslutning kan du ansluta en platt bildskärm till rätt anslutning på det sätt som illustreras nedan. VGA ANSLUTNING FRÅN BILDSKÄRM DVI-I-kopplare VGA ADAPTER DVI-I ANSLUTNING PÅ KORT

18 14 Installera maskin- och programvaran Windows Ny maskinvara hittades Windows bör starta Guide för tillägg av ny maskinvara för att installera standard VGA-drivrutin. För att installera din nya maskinvara korrekt: Stäng guiden om du använder Windows 2000 eller Windows XP och gå vidare till Installation av CATALYST Programvara på sidan 14. Om Guide för tillägg av ny maskinvara inte framträder, fortsätt till Installation av CATALYST Programvara på sidan 14. Om Guide för tillägg av ny maskinvara inte framträder: 1 Klicka på Nästa för att låta Windows söka efter grafikadaptern standard VGA eller standard PCI. Om Windows CD-ROM efterfrågas, sätt in den i din CD- ROM drivrutin. 2 Skriv följande: D:\operativsystemets namn (till exempel D:\WinME). Om D inte är beteckningen på din CD-ROM-enhet byter du ut den mot rätt enhetsbokstav. 3 Klicka på OK, stäng guiden genom att klicka på Avsluta och starta sedan om datorn. Installation av CATALYST Programvara ATI s CATALYST programvara förser dig med den ultimata programvaran som krävs för att njuta fullt ut av ditt ALL-IN-WONDER-kort. CATALYST programvara består av fyra distinkta programvaruelement: Bildskärmsdrivrutin Multimedia Center HydraVision (inte inkluderat i Express-installationen) Programvara Remote Wonder Du kan se till att du installerar den senaste drivrutinen genom att använda CD-skivan ATI Installation som följde med ALL-IN-WONDER-kortet.

19 Installera maskin- och programvaran 15 Installation av CATALYST programvara 1 Sätt in CD-ROM-skivan ATI INSTALLATION i din CD-ROM-enhet. Om Windows startar CD-skivan automatiskt fortsätter du till steg 6. 2 Klicka på Start och klicka sedan på Kör. 3 Skriv följande: D:\ATISETUP (Om D inte är beteckningen på din CD-ROM-enhet byter du ut D mot rätt bokstav). 4 Klicka på OK och klicka sedan på Installera under Mjukvaruinstallation. 5 Klicka på Nästa och klicka sedan Ja för att acceptera licensavtalet. 6 Klicka på ATI snabbinstallation för att starta installationsguiden. 7 Följ guidens anvisningar på skärmen för att avsluta installationen och starta sedan om datorn. Alternativet Express-installation rekommenderas. Multimedia-komponenterna kommer automatiskt att installeras tillsammans med ATI-grafikdrivrutinen. Skräddarsy installation låter dig välja installation av individuella programvarukomponenter. Programvaran ATI REMOTE WONDER installeras automatiskt med programvaran CATALYST. Se Installationsguide ATI REMOTE WONDER för installationsinstruktioner.

20 16 Installera maskin- och programvaran Felsökningstips Se till att kortet sitter som det ska i rätt kortplats. Kontrollera att bildskärmssladden är ordentligt ansluten till kortets bildskärmskontakt. Kontrollera att bildskärmen och datorn är anslutna till ett eluttag och att enheterna får ström. Om nödvändigt avaktivera eventuella grafikfunktioner som är inbyggda på moderkortet. Ytterligare information finns tillgänglig i dokumentationen till din dator eller kontakta tillverkaren. (OBS: Vissa tillverkare medger inte att du avaktiverar de inbyggda grafikfunktionerna eller att du gör dem till sekundär grafikenhet.) Se till att du valde rätt bildskärmsenhet och grafikkort när du installerade ATI-drivrutinen. Om du vill ha fler felsökningstips kan du högerklicka på ATI-symbolen i aktivitetsfältet och välja Felsökning. Om du har problem under systemstart bör du starta din dator i Felsäkert läge. Tryck ned CTRL-tangenten och håll den nedtryckt tills startmenyn i Microsoft Windows visas på skärmen. Välj siffran för Felsäkert läge och tryck på Enter. (Du kan också använda F8 för att ta fram startmenyn i Microsoft Windows.) I Felsäkert läge tar du fram Enhetshanteraren och kontrollerar om det finns dubbla inställningar för bildskärmsadaptrar eller bildskärmar om du endast använder ett grafikkort. Om du behöver ytterligare hjälp kan du använda Felsökningsguiden som finns i Windows- hälpen eller kontakta din datortillverkare. Om du behöver kontakta ATI Teknisk hjälp, se handboken Teknisk support och garantiservice Stöd för flera bildskärmar Om du använder flera bildskärmar måste ALL-IN-WONDERkortet vara det primära grafikkortet. I normala fall fastställer systemets BIOS om PCI-kortet eller AGP-kortet ska vara det primära grafikkortet. Vid PCI-kort tilldelar systemet vanligtvis prioriteten i den ordning kortplatserna uppträder på moderkortet. Läs filen Readme som finns på CD-skivan ATI Installation för senaste informationen om stöd för flera bildskärmar.

21 Installera maskin- och programvaran 17 Öka antalet färger 1 Högerklicka någonstans på skrivbordet och klicka sedan på Egenskaper. 2 Klicka på Inställningar. Om du använder mer än en bildskärm måste du klicka på ikonen till den bildskärm vars färgantal du vill ändra. Om du har en sekundär bildskärm och alternativet Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm inte är markerat så kan du inte ändra inställningar för den bildskärmen. Varje bildskärm har sin egen färginställning. 3 I rutan Färger väljer du High Color (16 bit), True Color (24 bit) eller True Color (32 bit). Din bildskärmsmodell och videoadapter bestämmer det maximala antalet färger. ALL-IN-WONDER-kortets avancerade DirectX 8.1- och OpenGL 3D-acceleration ger detaljerad färggrafik och 3Dfunktioner såsom mönsterrendering, alfaövergångar och dimeffekter. ALL-IN-WONDER-produkterna har också kraftfulla funktioner för 2D-grafik genom inställningarna för bildskärmsegenskaper: Inställningar Justeringar Färg Korrigering Anpassa inställningar såsom skrivbordets storlek eller bildskärmens upplösning och färgdjup. Du kan spara olika inställningar för att senare snabbt öppna dem igen. Justera placering och storlek för din skärmbild. Du kan även justera skärmens uppdateringsfrekvens, svepfrekvens och synkronisering. Rätta skillnader i färgton mellan riktiga färgvärden och det sätt din monitor visar dem och spara olika inställningar för färgkorrigering och öppna dem senare igen.

22 18 Installera maskin- och programvaran ALL-IN-WONDER drivrutiner för bildskärmar på CD-ROMskivan ATI Installation är det senaste och snabbaste som finns tillgängligt, men på ATI förbättrar vi ständigt våra produkter, så titta ATI-webbplatsen på för info om nyare programvara. Under CUSTOMER SERVICE, klickar du på find a driver för att hitta en drivrutin och följer anvisningarna. Drivrutiner som laddats ned från ATI:s hemsida: Dubbelklicka på den självutdragna körbara filen för att starta installationen. i Windows startar om ditt system automatiskt efter att drivrutinerna installerats. Starta ATI Multimedia Center Från LaunchPad. LaunchPad tillhandahåller ett bekvämt sätt att starta alla dina funktioner i Multimedia Center- klicka bara på den du behöver. LaunchPad öppnas automatiskt när du startar din dator eller om du föredrar det kan du högerklicka på LaunchPad och avmarkera Ladda vid start i rullgardinsmenyn för att avaktivera denna funktion. Från aktivitetsfältet i Windows. 1 Klicka på Start i Windows aktivitetsfält och peka sedan på Program. 2 Peka på ATI Multimedia Center välj sedan CD Audio, DVD, File Player, LaunchPad, Library, TV, Video CD eller Configuration. i Första gången du startar TV, måste du färdigställa Initieringsguiden, vilken hjälper dig genom TVinstallationen. Guiden kör inte efter det om inte du vill köra om den. Online-hjälpen innehåller ytterligare information om ATI Multimedia Center.

23 In- och utmatningsadaptrar Installera maskin- och programvaran 19 Ditt ALL-IN-WONDER-kort använder in- och utmatningsadaptrar som ger dig möjlighet att ansluta ljud- och videoenheter till kortet TV, videobandspelare, laserdiskspelare eller videokamera. i För att höra ljud när du använder ditt ALL-IN-WONDER-korts TV-funktion måste du försäkra dig om att ALL-IN-WONDER-kortets kabeladapter är kopplad till line-in -kontakten på ditt ljudkort: se sidan 21. Information om anslutningar för CD-ljud hittar du på sidan 51. ALL-IN-WONDER-kortanslutningar 1 Video In CATV In 3 ALL-IN-WONDER 3 Video ut 4 4 DVI-I / VGA Out (Ditt kort kan ha den ena eller andra anslutningen) ALL-IN-WONDER 9700 SERIES-KORT

24 20 Installera maskin- och programvaran Se på filmer på din dator eller spela in video från en videobandspelare, videokamera, eller laserdiskspelare Använd ATI:s ingångsadapter för att ansluta en videobandspelare, videokamera eller laserdiskspelare till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. Anslutningarna för ljud- och video-utmatning på din videobandspelare, videokamera eller laserdiskspelare kommer att likna dessa. Använd kompositvideo ut eller S-video ut. S-Video ger bättre resultat. S-VIDEO UT KOMP. VIDEO UT V. LJUD UT H. LJUD UT Kabel med S-Videokontakt i varje ände. ELLE Kablar med RCAkontakter i varje ände, säljs separat av en elektronikhandlare. S V H A/V IN ATI Ingångsadapter (Förstorad) CATV A/V UT ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort

25 Installera maskin- och programvaran 21 Visa din PC-utmatning på TV och spela in PC-utmatning på videoband Använd ATI:s utmatningsadapter för att ansluta en TV, videokamera eller videobandspelare till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. Anslutningar för ljud och video-ingångar på din TV, videokamera eller videobandspelare liknar dessa. Använd KOMPOSIT VIDEO IN eller S-VIDEO IN. S-Video ger bättre resultat. H. LJUD IN V. LJUD IN KOMP. VIDEO IN ELLE S-VIDEO IN Du måste aktivera TV Ut om du vill använda din TV som bildskärm. Se Använda och justera TV Ut på sidan 29. Kabel med S-Videokontakt i varje ände. Kabel med RCAkontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare. LJUD KORT ATI utgångsadapter A/V IN CATV A/V UT LINE- UT Om du vill spela in ljud på din stereovideobandspelare eller höra ljudet i dina TV-högtalare måste du använda en stereokabel LINE-IN med två RCA-kontakter i ena änden och en ministereokontakt i den andra änden, finns tillgänglig hos en elektronikhandlare. LINE IN S/PDIF-anslutning måste anslutas Dolby Digital AC-3-förstärkare S/PDIF ALL-IN- WONDER 9700 Series-kort Kabel med RCA-kontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare.

26 22 Installera maskin- och programvaran Visa datorbilden på en High Definition-TV Använd ATI:s komponentvideoadapter för att ansluta en High Definition-TV till ditt ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort på det sätt som visas. ATI komponentvideoadapter A/V IN CATV A/V UT Kablar med RCAkontakt i var ände säljs separat av elektronikhandlare. LJUD KORT LINE- UT ALL-IN-WONDER 9700 Series-kort Y Pb Pr HDTV-videoingångar LINE-IN Kabellängden för in- och utgångskablar bör inte vara längre än 15 m (50 fot) Y= Grön Pb= Blå Pr= Röd LINE IN måste anslutas Dolby Digital AC-3-förstärkare S/PDIF-anslutning Kabel med RCAkontakt i varje ände säljs separat av en elektronikhandlare.

27 Installera maskin- och programvaran 23 Välja ljudkort anslutning för ingående TV-ljud Ljudkortsanslutning bestämmer vilket skjutreglage som kontrolleras av ljudreglaget i ATI Multimedia Center. 1 Klicka på knappen Inställningar i TV-Spelarens kontrollpanel och sedan på fliken Visa. 2 Klicka på knappen Initieringsguide och klicka sedan på Nästa två gånger. 3 Markera alternativet Jag har anslutit kabeln på sidan Typiska ljudanslutningar för att bekräfta att du anslutit ditt ALL-IN-WONDER-korts ljudutmatningskabel till ljudkortets Line-In-anslutning. 4 Klicka på Nästa för att öppna Ljudinitieringsguiden för TV. 5 Klicka på den ljudinmatning som matchar anslutningen mellan ditt ALL-IN-WONDER-kort och ljudkortet. (Line- In är standard för ljudinmatning när ALL-IN-WONDERkortets ljudutmatningskabel är ansluten till ljudkortets Line-In-anslutning.) Om du inte är säker på hur den är ansluten, klicka på varje källa (CD-ljud, Line-In, etc.) och lyssna efter ljudet. 6 Klicka på knappen Nästa tills du kommer till sidan Initieringsguiden har avslutats och klicka sedan på knappen Avsluta. i Försäkra dig om att ALL-IN-WONDER-kortets utgående ljudkabel är ansluten till ditt ljudkorts Line-In-kontakt.

28 24 Installera maskin- och programvaran Volymkontroll i Windows För korrekt ljudprestanda måste line-ingången till ditt ljudkort vara aktiverad. Så här visar du inställningarna för Lineingången i Windows Volymkontrollpanel: 1 Högerklicka på högtalarsymbolen i aktivitetsfältet (finns vanligtvis i nedre högra hörnet av din skärm) och klicka sedan på Öppna volymkontroller. 2 Om volymreglaget för Line-In inte är synligt klickar du på Alternativ och sedan på Egenskaper. 3 Klicka på kryssrutan för volymkontroll av Line-In och klicka sedan på OK. Om kryssrutan Ljud av är förkryssad klickar du på den för att sätta på ljudet. Gör följande om högtalarsymbolen inte syns i aktivitetsfältet: Klicka på Start i Windows aktivitetsfält, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen. Dubbelklicka på Ljud och multimedia. Markera Visa volymkontroll i aktivitetsfältet under Ljudvolym.

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer