Nordiskt Stenskulptursymposium TRE KILOMETER SKULPTUR. The Nordic Stone Sculpture Symposium. Årjäng 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiskt Stenskulptursymposium TRE KILOMETER SKULPTUR. The Nordic Stone Sculpture Symposium. Årjäng 2011"

Transkript

1 Nordiskt Stenskulptursymposium The Nordic Stone Sculpture Symposium Årjäng 2011 TRE KILOMETER SKULPTUR.

2 NORDISKT STENSKULPTURSYMPOSIUM 23/5-15/ Kyrkeruds folkhögskola, Årjäng, Sweden ORGANIZER Årjängs kommun, Region Värmland & Kyrkeruds folkhögskola PROJECT MANAGER Lolo Funck Andersson Special thanks to Niclas Landberg and Bertil Magnusson with personal in Kyrkeruds folkhögskola, Henrik Volden PEAB, Sven Johansson Arilds Allteknik, Moelven Årjängs såg AB, Årjängs kommuns Tekniska avdelning (technical municipality) and AME. Graphic design & layout Aztek Design, Photos Marie Pettersson, Gunn Harbitz, Auli Korhonen, Richford Ekholm KYRKERUDS FOLKHÖGSKOLA 2

3 Nordiskt Stenskulptursymposium 2-7 Auli Korhonen 8-9 Gunn Harbitz Richford Ekholm Solveig Baldursdottir Lolo Funck Andersson Vernissage

4 4

5 35 ton Bohusgranit blir fem nya skulpturer i Årjängs kommun Årjängs kommuns Kultur- och Fritidsnämnd anordnade i samarbete med Region Värmland och Kyrkeruds folkhögskola Nordiskt Stenskulptursymposium 23 maj - 15 juni 2011 Syftet med Nordiskt Stenskulptursymposium var bland annat att öka och förbättra samarbetet mellan nordiska skulptörer som arbetar i sten samt att få tillfälle att ta del av varandras uttryck, inriktningar, förutsättningar, likheter och olikheter. Ett annat syfte var att få en skulpturpromenad från Årjängs centrum utefter gång- och cykelvägen till Kyrkeruds folkhögskola. Nu är promenaden färdig och omfattar 10 skulpturer. Fem konstnärer, Lolo Funck, Sverige, Gun Harbitz, Norge, Richford Ekholm, Danmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Island har bott, levt och arbetat i dryga tre veckor på Kyrkeruds folkhögskola. Varje konstnär har jobbat fritt utifrån en given plats men utan tema och detta har gett oss fem helt olika uttryck. Det här sättet att ta fram skulpturer till offentlig utsmyckning är ytterst ovanligt i Sverige, dock ett vanligt sätt ute i Europa och övriga världen. Vi hoppas att Skulpturprommenaden ska ge både kommininnevånare och besökare en upplevelse som stärker både kropp och själ. Marie Pettersson Kulturutvecklare Owe Lindström Chef Medborgarservice 35 metric tons of granite from Bohus become 5 new sculptures in the district of Årjäng The Nordic Stone Sculpture Symposium, 23[rd] May to 15[th] June 2011, was arranged in cooperation with the cultural committee and the committee for recreational activities in the district of Årjäng, Region Värmland and Kyrkerud folk high school. The purpose was to increase and improve the cooperation between nordic sculptors who work with stone as well as studying each others expression, approach, prior conditions, similarities and differences. Another purpose was to decorate the walkway from the centre of Årjäng to Kyrkerud folk high school. The walkway is now complete and consist of ten sculptures. Five artists; Lolo Funck, Sweden, Gun Harbitz, Norway, Richford Ekholm, Denmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Iceland, have lived and worked for almost three weeks at Kyrkerud folk high school. Each artist has worked freely from a given place but without a theme and this has resulted in five completely different expressions. This way of producing sculptures for public adornment is very unusual in Sweden. We hope that the sculptures along the walkway will please citizens as well as visitors and be an experience that strengthens body and soul. Marie Pettersson Cultural administrator Owe Lindström head of Public Service 5

6 6

7 7

8 Livets Cirkel Placeringen av skulpturen följer axeln från söder till nord. Den delar solens ljus, då solen roterar mitt på dagen till andra sidan på konstverket. Solens vandring över himlavalvet; skuggorna som rör sig, ingår i konstverket. Att arbeta med stenskulptering är fysiskt tungt och krävande med stora maskiner, mindre maskiner, elverktyg, luftverktyg och handverktyg av olika slag. Auli Karhonen ICKE ATT FÖRGLÖMMA Girls best friends DIAMANTER i varierande form, som sig bör! Stenblocket har sitt eget liv, som man bör respektera. Jag lyssnar till stenen under arbetets gång. Konstverket symboliserar livet i sin mångsidiga helhet. Cirkeln har varken början eller slut, dess berättelse är oändlig, och formen evig. Min önskan är att skulpturen Livets Cirkel berättar för oss om harmoni och helhet som finns i våra liv. Ofta vill stundens händelser blanda oss med känslor, beröva oss vår balans och kasta oss in i kaos. Svaren tillbaka till medvetandets balans hittar vi ändå ofta inom det djupa hos oss. Intuitionen vaknar. Stencirkelns andra sida har en järnsmidd dörrknackare, som skall symbolisera sinnets inre visdom att hitta svaren. Födelse död, växande förstörelse, lycka sorg, glädje smärta, kärlek tomhet Livets oundvikliga faser att vaggas i. De tunga dörrarnas välkommande bankande. Vi måste gå in. Står man inom vilken situation som helst i sitt liv, kan man ha en stilla stund inför skulpturen, knacka på, vänta att bli välkomnad in, - kanske öppnas någon dörr inombords. Wheel of Life The sculpture is placed on a north-south axis. The work changes with the movement of the Sun, dividing its light; at noon, the sunlight switches sides. The sun trekking across the sky, giving rise to the movement of the shadows during the day, are part of the artwork. Working stone is physical and grueling. Big and small machines, Electric, Pneumatic, and Handtools. NOT TO FORGET A girl s best friends DIAMONDS! Respiratory mask, face mask, earplugs... noise, dust and sweat - yet so rewarding. Stone has a will of its own, which, in part, steers the process towards an outcome. You must listen to the stone. The work symbolizes the entity of life. The circle has neither beginning nor end, it portrays a continuum, the eternal. Birth death, growth destruction, happiness sorrow, love resignation... Stages of life you must go through. Doors that need to be opened. The work of art is a gate that reminds of harmony and the entity of life. Often fleeting feelings and events cloud and overcome the mind, and equilibrium is lost. The answers lie in the depths of your own mind. Intuition awakens. Across the stone circle, the forged knocker symbolizes the knocker of the door to your mind. Faced with a problem or situation in life to which you are looking for a solution, you can go quiet down by the sculpture and knock... perhaps a door will open inside. Jag bor i Helsingfors, där jag har mitt hus och ateljé. Tidvis är jag även i Portugal och skulpterar. Har arbetat mycket med deras olika stenarter. Jag studerade i Finlands Konstakademi måleri (4 år). Vidare har jag studerat vid Stockholms Kungliga Konsthögskola (2 år); skulptur och monumemtalmåleri, specialiserad i kalkmålningstekniker (fresco, secco etc). I live in Helsinki, where I have a house that includes an atelier. I also have a small farmhouse in Portugal, where I do my sculpting. I have worked a lot with various kinds of stone in Portugal. I have studied painting at the Finnish Academy of Fine Arts ( 4 years ). I continued my studies at the Royal Institute of Art in Stockholm; sculpture and monumental painting, specializing in lime painting techniques: fresco, secco etc. ( 2 years ). 8

9 9

10 Gunn Harbitz Barkytan & Vattnet Skulpturen Barkytan och vattnet är en hyllning till Sveriges grundfjäll och stenindustrin. Ta en tur till ett stenbrott och upplev stenens monumentala kraft och inneboende nerv. Granitskulpturen i Årjäng är en helt vanlig bruten sten med finskurna sidor som jag har önskat visa med en kontrast: den rostiga barksidan är polerad och sandblåst med linjer som utgör ett mönster. Tankar om ornamentik: Våra äldsta stenålderfynd visar att våra förfäder dekorerade sina ting. Det förunderliga är att vi kan finna vissa likhetstecken mellan ornamentiken långt tillbaka i tiden och tills nu. Men ändå större framstår släktskapet och likhetstecknen mellan världens kulturer idag. Det universella uttrycket kan förklaras med att mönstret ofta består av repeterande grundformer som cirkel, kvadrat och polygon. Vilket mönster har då Barkytan och vattnet Intensionen är att det är öppet för alla att uppleva eller tolka vad mönstret är. Titeln på skulpturen refererar till att mönstret kan påminna om vatten, kanske skuggan av vatten i rörelse som den avtecknar sig på botten älvbotten. Intensionen är att stämma in med stället, älven bredvid har älvsten som slipas av vattnet. Över tid vill också granitskulpturens yta bli präglad av vatten och väder och kanske beröring. Barkytan & Vattnet The sculpture Barkytan & Vattnet (The surface of the bark and the water) is a tribute to the mountains of Sweden and the stone industry. Visit a quarry and experience the monumental power and inherent spirit of the stone. The granite sculpture in Årjäng is a customary fractured stone with finely cut sides that I have wished to show with a contrast: the rusty bark side is polished and sand-blastred with lines that make a pattern. Thoughts about ornamentations: Our oldest findings from the stone age show that our ancestors decorated their belongings. It is marvellous that we can find some similarities between ancient and todays ornamentation, but yet bigger appears the relationship and similarities between the cultures in the world today. The universal expression can be explained by a repeating pattern of primary forms such as circles, squares and polygons. What pattern has Barkytan & Vattnet? My intention is that everybody can experience and interpret the pattern from their own context. The title of the sculpture refers to the pattern which can remind of water, maybe the shadow of moving water as it appears on the ground... the ground of a river. The intention is to blend with the surrounding, the river next to it polishes the stones in the water an by the course of time the surface of the sculpture will also bear the stamp of wind and water - and maybe even touch. Utbildning: Konstakademin, Bergen, Norge och Warsawa, Polen 1985 Pedagogisk utbildning UIT, Norge Education: : Academy of Art, Bergen, Norway and Warszawa, Poland 1985: Pedagogy education, UIT, Norway Art field: Environmental art with stone as main material/ Art teacher and consultant Size of the granite sculpture: 2,3 X 1,2 X 1,35 m. 10

11 11

12 Kräftan Reska Sys ringer; Nordiskt Stenskulptursymposium i Årjäng, välkommen. Ännu en gång har Sys räddat mitt liv. Jag tänker i färger. Bohuslänsk granit är.. röd?..och så vid en svensk sjö...hmmmm.. Naturligtvis; kräftskal! En hyllning till de gamla svenska traditionerna. I detta fall: kräftskivan. Människor förenas i den ljumma augustikvällen i ett spektakel av färger, dofter, smaker, upptåg, lekar, musik och sång. Reino Reska Ekholm, , arrangerade på talet kräftspel - nu legendariska - vid sitt hem Tungården (Nyköping). Richford Ekholm Glädje och skratt från dessa sammankomster ekar fortfarande i de sörmländska skogarna, för evig tid. Bilden av kräftskalet är historien om människan. The Crayfish Reska Sys calls. The Nordic Stone Sculpture Symposium at Årjäng, welcome. Once again SYS has saved my life. I think in colors. Swedish westcoast granite is...red?...and placed along a lake...hmmmm... Of course. A crayfish shell! A tribute to old Swedish traditions and in this case: the crayfish party. People are united in the warm nordic summernight in a spectacle of colors, fragrances, flavors, escapades, games, music and singing. Reino Reska Ekholm, , arranged in the 1980 s Crayfish Games, now legendary, at his home Tungården (Nyköping). Joy and laughter from these events still echoes deep in the swedish woods - and for eternity. The image of the crayfishshell is the story of man 1962 Född i Stockholm / born in Stockholm Croquiteckning, Konstfack, Stockholm Croquidrawing, Konstfack, Stockholm Konstskolan, Kristianstad School of Arts, Kristianstad Kunstakademiet i København Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen Symposier / Symposia 1993, 1994, 1997 Sten og Menneske / Stone and Man Julianehåb, Greenland 1999 Lava og Folk / Lava and Man Heimaey, Iceland 2006 VAK bronsgjutning / VAK bronzecasting, Jyderup, Denmark 2011 Nordiskt Stenskulptursymposium, Årjäng, Sverige 12

13 13

14 Livets träd När människan upptäcker att hon är en del av ett större sammanhang räds hon inte längre livets gång utan deltar i skapandet med glädje och självförtroende. Detta sammanhang ser vi varje dag, när en ny människa, ett djur eller en blomma föds eller när en ny källa springer ur marken. När vi slutar vara rädda och öppnar våra ögon, ser vi hur livets mönster reflekteras i allt levande. Den mänskliga kroppen simulerar naturens mönster i moderkakan som ett tryggt och livgivande skydd för det nya ömtåliga livet, ett mönster som visar sig som ett livets träd som växer och frodas med tilltro till Moder Jord. Solveig Baldursdottir Människan väljer att uttrycka sin tacksamhet till naturens kraft i samarbete med stenen, de delar ett ögonblick, de ger och tar innan de tynar bort, men inte för att människan förstår att hon är skild från något, utan är en del av alltet. The Tree of Life When the man discovers that he is a part of something much bigger than himself, he does not fear the flow of life and is ready to participate in this great creativity with joy and confidence. With a birth of a human, animal, flower or even when a spring appears, our universe shows us that so clearly every day. When we begin to open our eyes and watch without fear we can see how the pattern of life reflects in everything that exists. The human body simulates the patterns of nature that appears in the placenta as a shelter of warmth and nourish the delicate new life, a pattern that appears as a tree of life that grows and flourish in perfect faith in Mother Earth. The man chooses to express his gratitude to this great power of nature in collaboration with the stone, where they share a moment together, giving and receiving and then fade away, but not because the man understands that he is not separated from anything but a part of everything. Jag är en islänning som vuxit upp på landet omgiven av djur och natur, och i backspegeln, har det starkt påverkat mitt val att bli konstnär. Jag studerade vid Art and Craft School i Reykjavik samt Det Fynske Art Academy i Danmark. Livet i Italien har också påverkat mig mycket eftersom jag bott där i 4 år, särskilt vistelsen i Carrara och mitt arbete vid Studio Niccoli. Det är viktigt för mig att få arbeta i min egna atelje, att få använda min konst som en kanal till förmån för mig själv, andra och omgivningen/ miljön. I am an Icelander who grew up in the countryside surrounded by nature and animals, in retrospect, it has influenced greatly my choice to become artist. I studied at the Art and Craft school in Reykjavík and Det Fynske Art Academy in Denmark. Italy has also been very influential in my life but I lived there for 4 years, especially during the stay in Carrara and my work at Studio Niccoli. Being able to work in my own studio, it is important for me to use my art as a channel to benefit both for myself, others and the environment. 14

15 15

16 Solbadande kvinna Hon ligger i solá å lyssnar te fåglera, te vindens sus i träá Solá, ho stråler å steker Dofta utå solvarm hud blanner sig me ängsört å tusensköna de ä sömmer å ho e ledí i da Sten är ett fantastiskt material att skulptera i. Det har ett starkt eget uttryck och struktur, som man som konstnär både måste arbeta med och betvinga för att kunna nå fram till sin vision. Lolo Funck Andersson Solbadande kvinna har fått behålla stenens karaktär, jag har bearbetat och sammanfogat de olika stenarna till en figur med spännande former. Jag vill att mina skulpturer skall ha ett socialt samspel, inbjuda till kontakt och närhet samt ge utrymme för fantasi och egna tolkningar. Solbadande kvinna is a poem, written in dialect, about a woman taking a sunbath, listening to the sounds of nature, enjoying natures scent, summer and being free/enjoying a day off. Stone is an amazing material to work with. It has a strong expression and structure, which you have to work with and subdue to reach your vision. Solbadande kvinna has retained the nature of the stone, I have cut and joined the different stones to a figure with exciting shapes. I want my sculptures to have social interplay, invite to contact and proximity as well as offering space for imagination and private interpretation. Uppvuxen och återinflyttad i Hjärtum, Göta älvdalen, tillsammans med min fru Monica. En närmast undermedveten stark och okuvlig kreativitet tog sig ganska tidigt uttryck i olika alster som fann plats hos släktingar och vänner. Inte förrän i 30 årsåldern tog jag konstnärskallet på allvar och började arbeta yrkesmässigt med konsten. Stenskulptur kom jag i kontakt med 1990 och det har sedan dess blivit mitt främsta uttrycksmedel vid sidan av måleri och skulpturer i andra material. Musik, performance och teater är andra saker som förgyller min tillvaro. Grown up and again living in Hjärtum, Göta älvdalen, with my wife Monica. An almost unconcious, strong and irrepressible, creativity expressed itself quite early through different products that found a home at friends and family. Not until the age of thirty did I take my vocation seriously and started to work professionally with art. I first discovered sculpting in stone in 1990 and since then it has been my main means of expression, although I still paint and sculpt in other materials. Music, performance and theatre are other things that brighten up my life. 16

17 17

18 18

19 19

20 TRE KILOMETER SKULPTUR.

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006

Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Avesta Art Rymd. Rytm. Rum. 2006 Innehåll/Contents 2 Förord/Preface 3 Rymd. Rytm. Rum. 4 Verket 6 Space. Rhythm. Room. 8 The Works 9 Modhir Ahmed 10 Kjell Engman 12 Torbjörn Grass 14 Karin Gustavsson 16

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD

OM TID OM TID TID - RUM TID LIV TID - TÅLAMOD ANN CARLSSON KORNEEV SKULPTÖR OM TID Tiden är en ständigt närvarande faktor i såväl den konstnärliga arbetsprocessen som i livet självt. Att skulptera i traditionella material som marmor och granit står

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 1 LANDSKRONA FOTO FESTIVAL 2015 UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS LANDSKRONA FOTO FESTIVAL THE HIGHLIGHT OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA 2015. AUGUST 2030 COVER PHOTO: DUANE MICHALS BELOW: JH ENGSTRÖM 3 LANDSKRONA

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Lecture: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan. Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan

Lecture: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan. Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan I praktiken: Föreläsning: Mass-collaborations Moderator: Karen Pontoppidan Torsdag 23 april, 19.00 Konstnärsnämnden, Iaspis Maria skolgata 83, Stockholm In Practice: Lecture: Mass-collaborations Moderator:

Läs mer

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2 Vuxtidningen www.malmo.se/komvuxsodervarn Södervärn Webbtidning av och för elever på Komvux Malmö Södervärn Årgång 3, Nummer 9, november 2011 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare:

Läs mer

Program. Ljusfestival i Eskilstuna

Program. Ljusfestival i Eskilstuna Program Ljusfestival i Eskilstuna 23 oktober - 2 november 2014 23 oktober - 2 november Premiär för ljusfestival i Eskilstuna I elva dagar kan du uppleva staden i ett annorlunda ljus. Utöver en rad olika

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater

SITE. Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. Berlinkrönika Av Erik van der Heeg. Dansar med asiater Välkommen till SITE, en tidskrift för konst, arkitektur, film och filosofi. SITE indikerar ett slags obestämbarhet, som kanske mer än något annat är vad som kännetecknar samtiden en obestämbarhet vad gäller

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

ROOKIES SWEDISH FASHION TALENTS 2014

ROOKIES SWEDISH FASHION TALENTS 2014 ROOKIES SWEDISH FASHION TALENTS 2014 AETHER / AWESOME THINGS / BLACK BOOK CASTOR POL L UX / EV ER R ÊV E / ISABEL L YALDA HEL L YSAZ JENNIFER BLOM / L HOMME ROUGE MALIN HENNINGSSON / MIRJ A ROSENDAHL WILHJ

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Diamonds are a boy s best friend

Diamonds are a boy s best friend PHOTO: ERIC SATTEN Diamonds are a boy s best friend Efva Attling PEEK-A-BOO Stockholm New York Gothenburg Malmö Helsinki Oslo efvaattling.com Leve Brudparet. Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

LISA STRÖMBECK. New Friends

LISA STRÖMBECK. New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK New Friends LISA STRÖMBECK på UPPSALA KONSTMUSEUM Djur som motiv i konsten har en lång tradition av infantilisering och objektifiering. Husdjuret som attribut,

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION. nordiska akvarellmuseet

2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION. nordiska akvarellmuseet 2.3-4.5 2014 EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION nordiska akvarellmuseet EXPONERINGAR UR MUSEETS SAMLING EXPOSURES FROM THE MUSEUM COLLECTION Nordiska Akvarellmuseets

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012. Annual Report and Financial Statement for 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Annual Report and Financial Statement for 2012 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik.

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik. Close Encounters Spelkoncept: En stor outforskad värld som får vilken openworld-rpg att se liten ut, och en hemlighet som bara den som vågar slås på det mest primitiva sättet kan avslöja Kort sammanfattning

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer