Nordiskt Stenskulptursymposium TRE KILOMETER SKULPTUR. The Nordic Stone Sculpture Symposium. Årjäng 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiskt Stenskulptursymposium TRE KILOMETER SKULPTUR. The Nordic Stone Sculpture Symposium. Årjäng 2011"

Transkript

1 Nordiskt Stenskulptursymposium The Nordic Stone Sculpture Symposium Årjäng 2011 TRE KILOMETER SKULPTUR.

2 NORDISKT STENSKULPTURSYMPOSIUM 23/5-15/ Kyrkeruds folkhögskola, Årjäng, Sweden ORGANIZER Årjängs kommun, Region Värmland & Kyrkeruds folkhögskola PROJECT MANAGER Lolo Funck Andersson Special thanks to Niclas Landberg and Bertil Magnusson with personal in Kyrkeruds folkhögskola, Henrik Volden PEAB, Sven Johansson Arilds Allteknik, Moelven Årjängs såg AB, Årjängs kommuns Tekniska avdelning (technical municipality) and AME. Graphic design & layout Aztek Design, Photos Marie Pettersson, Gunn Harbitz, Auli Korhonen, Richford Ekholm KYRKERUDS FOLKHÖGSKOLA 2

3 Nordiskt Stenskulptursymposium 2-7 Auli Korhonen 8-9 Gunn Harbitz Richford Ekholm Solveig Baldursdottir Lolo Funck Andersson Vernissage

4 4

5 35 ton Bohusgranit blir fem nya skulpturer i Årjängs kommun Årjängs kommuns Kultur- och Fritidsnämnd anordnade i samarbete med Region Värmland och Kyrkeruds folkhögskola Nordiskt Stenskulptursymposium 23 maj - 15 juni 2011 Syftet med Nordiskt Stenskulptursymposium var bland annat att öka och förbättra samarbetet mellan nordiska skulptörer som arbetar i sten samt att få tillfälle att ta del av varandras uttryck, inriktningar, förutsättningar, likheter och olikheter. Ett annat syfte var att få en skulpturpromenad från Årjängs centrum utefter gång- och cykelvägen till Kyrkeruds folkhögskola. Nu är promenaden färdig och omfattar 10 skulpturer. Fem konstnärer, Lolo Funck, Sverige, Gun Harbitz, Norge, Richford Ekholm, Danmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Island har bott, levt och arbetat i dryga tre veckor på Kyrkeruds folkhögskola. Varje konstnär har jobbat fritt utifrån en given plats men utan tema och detta har gett oss fem helt olika uttryck. Det här sättet att ta fram skulpturer till offentlig utsmyckning är ytterst ovanligt i Sverige, dock ett vanligt sätt ute i Europa och övriga världen. Vi hoppas att Skulpturprommenaden ska ge både kommininnevånare och besökare en upplevelse som stärker både kropp och själ. Marie Pettersson Kulturutvecklare Owe Lindström Chef Medborgarservice 35 metric tons of granite from Bohus become 5 new sculptures in the district of Årjäng The Nordic Stone Sculpture Symposium, 23[rd] May to 15[th] June 2011, was arranged in cooperation with the cultural committee and the committee for recreational activities in the district of Årjäng, Region Värmland and Kyrkerud folk high school. The purpose was to increase and improve the cooperation between nordic sculptors who work with stone as well as studying each others expression, approach, prior conditions, similarities and differences. Another purpose was to decorate the walkway from the centre of Årjäng to Kyrkerud folk high school. The walkway is now complete and consist of ten sculptures. Five artists; Lolo Funck, Sweden, Gun Harbitz, Norway, Richford Ekholm, Denmark, Auli Korhonen, Finland och Solveig Baldursdottir, Iceland, have lived and worked for almost three weeks at Kyrkerud folk high school. Each artist has worked freely from a given place but without a theme and this has resulted in five completely different expressions. This way of producing sculptures for public adornment is very unusual in Sweden. We hope that the sculptures along the walkway will please citizens as well as visitors and be an experience that strengthens body and soul. Marie Pettersson Cultural administrator Owe Lindström head of Public Service 5

6 6

7 7

8 Livets Cirkel Placeringen av skulpturen följer axeln från söder till nord. Den delar solens ljus, då solen roterar mitt på dagen till andra sidan på konstverket. Solens vandring över himlavalvet; skuggorna som rör sig, ingår i konstverket. Att arbeta med stenskulptering är fysiskt tungt och krävande med stora maskiner, mindre maskiner, elverktyg, luftverktyg och handverktyg av olika slag. Auli Karhonen ICKE ATT FÖRGLÖMMA Girls best friends DIAMANTER i varierande form, som sig bör! Stenblocket har sitt eget liv, som man bör respektera. Jag lyssnar till stenen under arbetets gång. Konstverket symboliserar livet i sin mångsidiga helhet. Cirkeln har varken början eller slut, dess berättelse är oändlig, och formen evig. Min önskan är att skulpturen Livets Cirkel berättar för oss om harmoni och helhet som finns i våra liv. Ofta vill stundens händelser blanda oss med känslor, beröva oss vår balans och kasta oss in i kaos. Svaren tillbaka till medvetandets balans hittar vi ändå ofta inom det djupa hos oss. Intuitionen vaknar. Stencirkelns andra sida har en järnsmidd dörrknackare, som skall symbolisera sinnets inre visdom att hitta svaren. Födelse död, växande förstörelse, lycka sorg, glädje smärta, kärlek tomhet Livets oundvikliga faser att vaggas i. De tunga dörrarnas välkommande bankande. Vi måste gå in. Står man inom vilken situation som helst i sitt liv, kan man ha en stilla stund inför skulpturen, knacka på, vänta att bli välkomnad in, - kanske öppnas någon dörr inombords. Wheel of Life The sculpture is placed on a north-south axis. The work changes with the movement of the Sun, dividing its light; at noon, the sunlight switches sides. The sun trekking across the sky, giving rise to the movement of the shadows during the day, are part of the artwork. Working stone is physical and grueling. Big and small machines, Electric, Pneumatic, and Handtools. NOT TO FORGET A girl s best friends DIAMONDS! Respiratory mask, face mask, earplugs... noise, dust and sweat - yet so rewarding. Stone has a will of its own, which, in part, steers the process towards an outcome. You must listen to the stone. The work symbolizes the entity of life. The circle has neither beginning nor end, it portrays a continuum, the eternal. Birth death, growth destruction, happiness sorrow, love resignation... Stages of life you must go through. Doors that need to be opened. The work of art is a gate that reminds of harmony and the entity of life. Often fleeting feelings and events cloud and overcome the mind, and equilibrium is lost. The answers lie in the depths of your own mind. Intuition awakens. Across the stone circle, the forged knocker symbolizes the knocker of the door to your mind. Faced with a problem or situation in life to which you are looking for a solution, you can go quiet down by the sculpture and knock... perhaps a door will open inside. Jag bor i Helsingfors, där jag har mitt hus och ateljé. Tidvis är jag även i Portugal och skulpterar. Har arbetat mycket med deras olika stenarter. Jag studerade i Finlands Konstakademi måleri (4 år). Vidare har jag studerat vid Stockholms Kungliga Konsthögskola (2 år); skulptur och monumemtalmåleri, specialiserad i kalkmålningstekniker (fresco, secco etc). I live in Helsinki, where I have a house that includes an atelier. I also have a small farmhouse in Portugal, where I do my sculpting. I have worked a lot with various kinds of stone in Portugal. I have studied painting at the Finnish Academy of Fine Arts ( 4 years ). I continued my studies at the Royal Institute of Art in Stockholm; sculpture and monumental painting, specializing in lime painting techniques: fresco, secco etc. ( 2 years ). 8

9 9

10 Gunn Harbitz Barkytan & Vattnet Skulpturen Barkytan och vattnet är en hyllning till Sveriges grundfjäll och stenindustrin. Ta en tur till ett stenbrott och upplev stenens monumentala kraft och inneboende nerv. Granitskulpturen i Årjäng är en helt vanlig bruten sten med finskurna sidor som jag har önskat visa med en kontrast: den rostiga barksidan är polerad och sandblåst med linjer som utgör ett mönster. Tankar om ornamentik: Våra äldsta stenålderfynd visar att våra förfäder dekorerade sina ting. Det förunderliga är att vi kan finna vissa likhetstecken mellan ornamentiken långt tillbaka i tiden och tills nu. Men ändå större framstår släktskapet och likhetstecknen mellan världens kulturer idag. Det universella uttrycket kan förklaras med att mönstret ofta består av repeterande grundformer som cirkel, kvadrat och polygon. Vilket mönster har då Barkytan och vattnet Intensionen är att det är öppet för alla att uppleva eller tolka vad mönstret är. Titeln på skulpturen refererar till att mönstret kan påminna om vatten, kanske skuggan av vatten i rörelse som den avtecknar sig på botten älvbotten. Intensionen är att stämma in med stället, älven bredvid har älvsten som slipas av vattnet. Över tid vill också granitskulpturens yta bli präglad av vatten och väder och kanske beröring. Barkytan & Vattnet The sculpture Barkytan & Vattnet (The surface of the bark and the water) is a tribute to the mountains of Sweden and the stone industry. Visit a quarry and experience the monumental power and inherent spirit of the stone. The granite sculpture in Årjäng is a customary fractured stone with finely cut sides that I have wished to show with a contrast: the rusty bark side is polished and sand-blastred with lines that make a pattern. Thoughts about ornamentations: Our oldest findings from the stone age show that our ancestors decorated their belongings. It is marvellous that we can find some similarities between ancient and todays ornamentation, but yet bigger appears the relationship and similarities between the cultures in the world today. The universal expression can be explained by a repeating pattern of primary forms such as circles, squares and polygons. What pattern has Barkytan & Vattnet? My intention is that everybody can experience and interpret the pattern from their own context. The title of the sculpture refers to the pattern which can remind of water, maybe the shadow of moving water as it appears on the ground... the ground of a river. The intention is to blend with the surrounding, the river next to it polishes the stones in the water an by the course of time the surface of the sculpture will also bear the stamp of wind and water - and maybe even touch. Utbildning: Konstakademin, Bergen, Norge och Warsawa, Polen 1985 Pedagogisk utbildning UIT, Norge Education: : Academy of Art, Bergen, Norway and Warszawa, Poland 1985: Pedagogy education, UIT, Norway Art field: Environmental art with stone as main material/ Art teacher and consultant Size of the granite sculpture: 2,3 X 1,2 X 1,35 m. 10

11 11

12 Kräftan Reska Sys ringer; Nordiskt Stenskulptursymposium i Årjäng, välkommen. Ännu en gång har Sys räddat mitt liv. Jag tänker i färger. Bohuslänsk granit är.. röd?..och så vid en svensk sjö...hmmmm.. Naturligtvis; kräftskal! En hyllning till de gamla svenska traditionerna. I detta fall: kräftskivan. Människor förenas i den ljumma augustikvällen i ett spektakel av färger, dofter, smaker, upptåg, lekar, musik och sång. Reino Reska Ekholm, , arrangerade på talet kräftspel - nu legendariska - vid sitt hem Tungården (Nyköping). Richford Ekholm Glädje och skratt från dessa sammankomster ekar fortfarande i de sörmländska skogarna, för evig tid. Bilden av kräftskalet är historien om människan. The Crayfish Reska Sys calls. The Nordic Stone Sculpture Symposium at Årjäng, welcome. Once again SYS has saved my life. I think in colors. Swedish westcoast granite is...red?...and placed along a lake...hmmmm... Of course. A crayfish shell! A tribute to old Swedish traditions and in this case: the crayfish party. People are united in the warm nordic summernight in a spectacle of colors, fragrances, flavors, escapades, games, music and singing. Reino Reska Ekholm, , arranged in the 1980 s Crayfish Games, now legendary, at his home Tungården (Nyköping). Joy and laughter from these events still echoes deep in the swedish woods - and for eternity. The image of the crayfishshell is the story of man 1962 Född i Stockholm / born in Stockholm Croquiteckning, Konstfack, Stockholm Croquidrawing, Konstfack, Stockholm Konstskolan, Kristianstad School of Arts, Kristianstad Kunstakademiet i København Royal Academy of Fine Arts, Copenhagen Symposier / Symposia 1993, 1994, 1997 Sten og Menneske / Stone and Man Julianehåb, Greenland 1999 Lava og Folk / Lava and Man Heimaey, Iceland 2006 VAK bronsgjutning / VAK bronzecasting, Jyderup, Denmark 2011 Nordiskt Stenskulptursymposium, Årjäng, Sverige 12

13 13

14 Livets träd När människan upptäcker att hon är en del av ett större sammanhang räds hon inte längre livets gång utan deltar i skapandet med glädje och självförtroende. Detta sammanhang ser vi varje dag, när en ny människa, ett djur eller en blomma föds eller när en ny källa springer ur marken. När vi slutar vara rädda och öppnar våra ögon, ser vi hur livets mönster reflekteras i allt levande. Den mänskliga kroppen simulerar naturens mönster i moderkakan som ett tryggt och livgivande skydd för det nya ömtåliga livet, ett mönster som visar sig som ett livets träd som växer och frodas med tilltro till Moder Jord. Solveig Baldursdottir Människan väljer att uttrycka sin tacksamhet till naturens kraft i samarbete med stenen, de delar ett ögonblick, de ger och tar innan de tynar bort, men inte för att människan förstår att hon är skild från något, utan är en del av alltet. The Tree of Life When the man discovers that he is a part of something much bigger than himself, he does not fear the flow of life and is ready to participate in this great creativity with joy and confidence. With a birth of a human, animal, flower or even when a spring appears, our universe shows us that so clearly every day. When we begin to open our eyes and watch without fear we can see how the pattern of life reflects in everything that exists. The human body simulates the patterns of nature that appears in the placenta as a shelter of warmth and nourish the delicate new life, a pattern that appears as a tree of life that grows and flourish in perfect faith in Mother Earth. The man chooses to express his gratitude to this great power of nature in collaboration with the stone, where they share a moment together, giving and receiving and then fade away, but not because the man understands that he is not separated from anything but a part of everything. Jag är en islänning som vuxit upp på landet omgiven av djur och natur, och i backspegeln, har det starkt påverkat mitt val att bli konstnär. Jag studerade vid Art and Craft School i Reykjavik samt Det Fynske Art Academy i Danmark. Livet i Italien har också påverkat mig mycket eftersom jag bott där i 4 år, särskilt vistelsen i Carrara och mitt arbete vid Studio Niccoli. Det är viktigt för mig att få arbeta i min egna atelje, att få använda min konst som en kanal till förmån för mig själv, andra och omgivningen/ miljön. I am an Icelander who grew up in the countryside surrounded by nature and animals, in retrospect, it has influenced greatly my choice to become artist. I studied at the Art and Craft school in Reykjavík and Det Fynske Art Academy in Denmark. Italy has also been very influential in my life but I lived there for 4 years, especially during the stay in Carrara and my work at Studio Niccoli. Being able to work in my own studio, it is important for me to use my art as a channel to benefit both for myself, others and the environment. 14

15 15

16 Solbadande kvinna Hon ligger i solá å lyssnar te fåglera, te vindens sus i träá Solá, ho stråler å steker Dofta utå solvarm hud blanner sig me ängsört å tusensköna de ä sömmer å ho e ledí i da Sten är ett fantastiskt material att skulptera i. Det har ett starkt eget uttryck och struktur, som man som konstnär både måste arbeta med och betvinga för att kunna nå fram till sin vision. Lolo Funck Andersson Solbadande kvinna har fått behålla stenens karaktär, jag har bearbetat och sammanfogat de olika stenarna till en figur med spännande former. Jag vill att mina skulpturer skall ha ett socialt samspel, inbjuda till kontakt och närhet samt ge utrymme för fantasi och egna tolkningar. Solbadande kvinna is a poem, written in dialect, about a woman taking a sunbath, listening to the sounds of nature, enjoying natures scent, summer and being free/enjoying a day off. Stone is an amazing material to work with. It has a strong expression and structure, which you have to work with and subdue to reach your vision. Solbadande kvinna has retained the nature of the stone, I have cut and joined the different stones to a figure with exciting shapes. I want my sculptures to have social interplay, invite to contact and proximity as well as offering space for imagination and private interpretation. Uppvuxen och återinflyttad i Hjärtum, Göta älvdalen, tillsammans med min fru Monica. En närmast undermedveten stark och okuvlig kreativitet tog sig ganska tidigt uttryck i olika alster som fann plats hos släktingar och vänner. Inte förrän i 30 årsåldern tog jag konstnärskallet på allvar och började arbeta yrkesmässigt med konsten. Stenskulptur kom jag i kontakt med 1990 och det har sedan dess blivit mitt främsta uttrycksmedel vid sidan av måleri och skulpturer i andra material. Musik, performance och teater är andra saker som förgyller min tillvaro. Grown up and again living in Hjärtum, Göta älvdalen, with my wife Monica. An almost unconcious, strong and irrepressible, creativity expressed itself quite early through different products that found a home at friends and family. Not until the age of thirty did I take my vocation seriously and started to work professionally with art. I first discovered sculpting in stone in 1990 and since then it has been my main means of expression, although I still paint and sculpt in other materials. Music, performance and theatre are other things that brighten up my life. 16

17 17

18 18

19 19

20 TRE KILOMETER SKULPTUR.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Ingrid Roth. a passionist Artist

Ingrid Roth. a passionist Artist Ingrid Roth a passionist Artist Ingrid Roth Artist and Expressive Art Therapist Prästens Lilla Flicka, 41x92 cm Musicevening, 90x120 cm I was born in 1958 in a small village in the wilds of northwestern

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB)

Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) ALF ARZT Katalogens framsida/front cover Crème de la crème Olja på duk/oil on canvas 130 x 91 cm (HxB) Född 1963 i Stockholm, utbildad i Frankrike hos Beaux-art läraren Cristian Geai i Nice. Inledde 2001

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG.

EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG. KARIN WIBERG VARJE FIGUR LEVER SITT EGET LIV MED EN BIT AV MIG I SIG. EVERY FIGURE LIVES ITS OWN LIFE WITH A BIT OF ME IN IT. Jag har alltid haft en fascination för urskogen, dess mystik, det genuina ursprunget,

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL TISDAG 5 AUGUSTI

VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL TISDAG 5 AUGUSTI VILDA NYHETER VILDA ÄR VILJA, VÄRME OCH VIRVEL Under Vilda har vi tre nyckelord som ska hjälpa oss att få ihop olika delar av scouting och göra ett bra läger med allt det som är viktigt. I lägerboken beskrivs

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Välkommen som konfirmand i Nosaby församling! Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling och vi ser fram emot att få träffa just dig

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Let s Go Greater together

Let s Go Greater together Let s Go Greater together Greater Copenhagen is much more than a dot on the map. It is a state of mind and a way of life. A life where green is not just a colour, but a mind-set. We think new and and create

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT

SEKUNDERNA - THE SECONDS, FILM/PROJECT SEKUNDERNA - THE SECONDS, 2004-2007 FILM/PROJECT Verkbeskrivning - Work description Filmen sekunderna besår av 365 stillbilder överförda till 40:min 35mm, HD stum film. Den 6 juli 2004 kl.18.30 utfördes

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? Remember! First you arrange things in different groups. But if you only have a few things, one group is enough. It is important

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll Gustaf Boström Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Carl Wärn Ibb Berglund Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

Lena & Henrik. Masthuggskyrkan

Lena & Henrik. Masthuggskyrkan X Lena & Henrik 10 juni 2006 Masthuggskyrkan L&H Ingångsmarsch Bröllopsmarsch av f. Mendelssohn Psalm 201 1. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör Arrangemang 1 Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör 1 30-40 Tals potpuri( Benny Anderssons ork.) X X 2 Behovets barn X Stråk/trp/tbn/trä/komp (Möt 13) 3 Blott en dag X X 4 Candy man X X Storband/Stråk

Läs mer

STENKONSTUTSTÄLLNING I ALINGSÅS

STENKONSTUTSTÄLLNING I ALINGSÅS STENKONSTUTSTÄLLNING I ALINGSÅS Om utställningen En del platser har en unik förmåga att attrahera, och en slags inneboende spänning som fångar. Gräfsnäs slottspark och Nolhaga park i Alingsås kommun är

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer