FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG"

Transkript

1 DIALOGPARTNER coaching för landsbygdsföretag FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden

2 Det är viktigt att coachen sitter på samma sida av bordet som kunden så att vi kan lösa problemen tillsammans. En coach ska inte sitta på andra sidan bordet och säga åt företagaren att göra så och så INNEHÅLL: lilian carlsson, coach ALMI Företagspartner AB Vad är coaching för landsbygdsföretag 3 Hovsenap: Coaching får saker att verkligen hända 4-5 Hantverkshuset Drottning Omma: Mer lönsamt med grossistförsäljning 6-7 En möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet 8 Att få saker och ting gjorda - som ändå måste göras 9 Folkesson Snickerier: Antingen backa eller gasa Torpa Gård: Fokusera på det som kan förbättras Mias Gästhus: Fler aktiviteter ger högre lönsamhet För affärsutveckling i företagens vardag 16 Coaching för landsbygdsföretag Coaching för landsbygdsföretag riktar sig till företag på den östgötska landsbygden och som har utvecklingspotential. Stödet gäller för alla branscher utom renodlade jordbruks- och skogsföretag. Däremot ingår kompletterande näringsverksamhet till jordbruk och skogsbruk. Ett särskilt fokus läggs på turistföretag på landsbygden eller på mindre orter i Östergötland och som har naturen som bas i sina turistprojekt. Detta gäller även jordbruk som vill satsa på turism. Coaching för landsbygdsföretag pågår till och med år Projektet erbjuder en coach som stöd för företagets affärsutveckling. Företagaren träffar sin coach regelbundet under cirka 18 månader. Varje träff tar ungefär två timmar. Företagaren betalar totalt kronor för coachingen. Resterande kostnader finansieras av EU:s Jordbruksfond, Länsstyrelsen Östergötland, ALMI Företagspartner AB och Regionförbundet Östsam. Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden Produktion: Grafisk produktion: Mediahavet AB Bäckviken Gryt Tel Ansvarig utgivare: Christer Åberg, ALMI Företagspartner Östergötland AB. Platensgatan 29, Box 1224, Linköping. Tel Text: Journalist Johnny Lundström/Mediahavet Foto: Fotograf Cia Lindkvist/Mediahavet Tryckning: Danagårds Grafiska, Ödeshög. Aug Coaching för landsbygdsföretag syftar till att utveckla företaget och förbättra dess lönsamhet. Coachingen arbetar process orienterat och kundfokuserat. Det är ofta angeläget att strukturera företagets interna processer på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kundbasen är avgörande för lönsamheten. Coachingen ger inga färdiga svar eller bestämda riktlinjer för utveckling och tillväxt. Den syftar istället till att stärka företagarens egna mål och initiativ samt bidra med omvärldskunskap, erfarenhet, kunskap och kontakter. Coachen är en positivt pådrivande och entusiasmerande samtalspartner. 2 3

3 HOVSENAP Som egenföretagare blir man väldigt ensam om att fatta alla beslut. Men när jag regelbundet kan diskutera med min coach blir det liksom att jag skulle ha en styrelse i företaget Bo Stigson Omsättning: 1,2 miljoner på senapsverksamhet Antal anställda: 1 plus 4 säsongsanställda Startade år: 1994 Verksamhet: Svenskodlad delikatessenap Vision: Stärka varumärket coaching får saker att verkligen hända Bo Stigson är spannmålsbonde sedan 30 år och har alltid haft kompletterande näringar för att få företaget att gå runt ekonomiskt. Från början hade han köttdjur som komplement och sedan jobbade han som ingenjör under vinterhalvåret. Men nu är han den störste av Sveriges två senapsodlare. Coachingen hjälper mig att få upp volymen på senapsproduktionen. Jag odlar senap på 15 procent av min areal men den står för 50 procent av min totala omsättning. Det är siffror som växer för varje år. Som lantbrukare har jag ju mycket mer än senapen. Det är underhåll av 14 hus, det är vete, korn och råg som ska skötas och maskiner som ska repareras. Ibland ramlar senapsproduktionen lite åt sidan. Men när min coach kommer för vi upp senapsverksamheten till ytan igen och säger att nu jäklar måste jag fixa det här. Jag får en kick att ta itu med de åtgärder som vi har kommit överens om. Bo Stigson gick först i en gruppcoaching; Affärsutveckling i grupp. Sedan gick han över till individuell företagscoaching. I den senare fokuserar samtalen mer på hans eget företag och dess utveckling. Han tycker att coachingen gett honom större självförtroende i att senapsproduktionen är en bra och riktig satsning. Han och coachen sitter i köket och pratar över en kopp kaffe. Coachen ifrågasätter, jämför med andra branscher, spånar på idéer och ger nya infallsvinklar på gamla vanor. Vid varje möte ser vi tillbaka på de åtgärder jag har vidtagit för företagets utveckling och sedan ser vi framåt vad jag behöver gå vidare med. Det är ett bra upplägg. Det är ofta enkla saker som jag själv kanske inte har tänkt på eller inte prioriterat. Till exempel att använda fler underentreprenörer som kan förpacka senapen och inte vara beroende av en enda leverantör. 4 5

4 Jag försörjer mig ännu inte helt på företaget även om jag jobbar mer än heltid. Jag måste öka omsättningen innan det ger en heltidslön. Nu ser jag en möjlighet att nå mitt mål. AnnKatrin Spendrup Engman Omsättning: 0,5 miljoner Antal anställda: 0 anställda Startade år: 2006 Verksamhet: Angoragarnsförsäljning Vision: Försörja mig på företaget mer lönsamt med grossistförsäljning Tack vare coachingen har jag börjat utveckla mitt företag från produktion av angoragarn till grossistförsäljning. Det är ingen merkostnad att köpa in angoragarn jämfört med att själv producera, säger AnnKatrin Spendrup Engman. Hon driver Hantverkshuset Drottning Omma på Hästholmen i Ödeshög. Där har hon haft försäljning av det garn som hennes 40 angorakaniner producerar. I företaget säljer hon även andra konstnärs- och hantverksprodukter på provision. I och med dialogen med min coach har jag mer och mer kommit fram till att satsa på min egen produkt istället för att sälja andras produkter. Nu letar jag producenter av angoragarn i Europa och bygger ett nät av återförsäljare runt om i Sverige - och kanske till och med i Japan! Hon kom i kontakt med ALMI efter att ha deltagit i ett nätverk av nystartade HANTVERKSHUSET DROTTNING OMMA företag i kommunen. Hon såg en annons om företagscoaching och ringde direkt. Det är oerhört värdefullt att ha en person som lyssnar på mina idéer, ställer kritiska frågor och berättar hur man gör i andra branscher. Jag lär mig mycket både om att driva mitt eget företag och om att utveckla min affärsidé på ett långsiktigt och lönsamt sätt. Det absolut bästa är att jag får en sammanfattning efter varje möte. Där står varje åtgärd specificerad som jag ska göra till nästa gång. Jag är själv usel på att jobba så strukturerat. Jag vill ofta mer än jag har tid till. Nu kan jag följa de punkter vi kommer överens om i tur och ordning. Det är mina egna idéer som coachen sammanfattar i åtgärdsplanen. Jag känner att åtgärderna och de tankar som väcks under coachingen leder framåt mot en mer lönsam och medveten utveckling av företaget. 6 7

5 en möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet CoachingEN börjar med att en framtidsplan upprättas utifrån företagarens utvecklingsidéer och önskemål. Framtidsplanen ska bygga på en realistisk analys där målen är möjliga att uppnå. Coachens uppgift är att hjälpa till att strukturera framtidsplanen och ge stöd i att prioritera vad som behöver göras. När framtidsplanen är fastställd diskuterar företagaren och coachen de praktiska åtgärder som behövs för att nå planens mål. FÖRETAGAREN och coachen träffas regelbundet ett par timmar varje gång under cirka 18 månader. Ibland används en del av tiden till samtal där även anställda deltar. Under samtalens gång bollas idéer, argument prövas och åtgärder planeras. Många gånger väcks nya tankar eller kreativa förslag under samtalen. Samtalet sammanfattas av coachen som skickar sammanfattningen i punktform som en åtgärdsplan. Företagaren genomför åtgärderna till nästa möte. Då sker en utvärdering av de åtgärder som gjorts och man börjar planera vilka åtgärder som står på tur. MELLAN MÖTENA dyker det ofta upp nya idéer på vad som kan få verksamheten att utvecklas. Finns det behov kan företagaren bolla dessa vid nästa möte. Ibland har företagaren inte hunnit med, eller gjort en omprioritering eller kommit fram till att åtgärden inte var bra. Detta är en viktig del i företagarens egna lärande. att få saker och ting gjorda som ändå måste göras Coaching för landbygdsföretag är en praktiskt inriktad coaching. Tyngdpunkten ligger på att få saker och ting gjorda. Coachen är en dialogpartner i vardagsföretagendet. CoachingEN syftar till att inspirera till nya initiativ och stötta företagaren att göra det som hon eller han ofta redan vet vore bra för affärsutvecklingen. Coachingen ger också ökat självförtroende samtidigt som den ifrågasätter, ger nya perspektiv och uppmuntrar till att ta sig an uppgifter som är jobbiga men viktiga. Coachingen utgår både från företagarens personlighet och verksamhetsbehov. Coachingen innebär ett lärande där kunskap och erfarenhet nås i de praktiska åtgärder som genomförs successivt under arbetets gång. COACHEN har oftast ingen konkret branschkunskap om företagarens specifika verksamhet. Anledningen är att coachingen inte ska fastna i alltför detaljerade frågeställningar utan se företagets möjligheter utifrån ett mer generellt utvecklingsperspektiv. Coachen bidrar med att strukturera, planera och dela med sig av erfarenheter från andra branscher. Coachen beskriver även den omvärldsbild som företaget lever i och stöttar genom att introducera företagaren för andra personer eller i nätverk och organisationer. Coachen kan också ge stöd i rent allmänna företagsfrågor om exempelvis olika bolagsformer, företagsekonomi eller företagsadministration. 8 9

6 FOLKESSONS SNICKERIER antingen backa eller gasa ALMI fungerar som stöd till mig. Det är inte allt man kan ventilera med personalen. Då är det skönt att ha en extern part att diskutera med och där samtalen dessutom är konfidentiella. Per-Anders Folkesson Omsättning: 4 miljoner Antal anställda: 6 Startade år: 1992 Verksamhet: Specialsnickerier Vision: Snickeridetaljer som ska hålla länge Vi har en enorm tillväxt och i samband med att jag fick glesbygdsstöd för att kunna växa blev jag också erbjuden coaching, säger Per-Anders Folkesson som driver Folkessons Snickerier på landsbygden utanför Mjölby. Under de senaste tre åren har antalet anställda vuxit från två till sex personer. I den lilla snickeriverkstaden intill boningshuset tillverkas måttbeställda inredningar till kök, restauranger och butiker. Kunderna strömmar till från Uppsala i norr till Växjö och Göteborg i söder. Redan när vi började coachingen och gjorde företagets framtidsplan hade jag en ganska klar bild av vad jag ville. Vi satte det på pränt. Sedan formulerar vi kortsiktiga och långsiktiga åtgärder utifrån planen när vi regelbundet träffas. Vi har snart betat av alla punkterna i framtidsplanen och får nog börja fylla på med fler. Vi är klara med företagets hemsida, produktlanseringar och en fungerande flödesplanering. Vi har också definierat nya marknadsområden som vi vill jobba med och organiserat om våra interna ansvarsfunktioner. Nu ska vi göra en medarbetaranalys även om vi redan har en extremt öppen dialog. Förhoppningsvis får vi fram nya idéer och infallsvinklar via den. Det viktigaste som vi gör och som också tar lite tid, är att utveckla nya produktområden samtidigt som vi analyserar och försöker finna de delar i verksamheten som är de mest lönsamma. Det är en riktig kick att någon ser på verksamheten med helt nya ögon. Min coach analyserar hur vi jobbar och jämför med hur andra företag arbetar. Utifrån det kan vi sedan ta ställning till hur vi vill fortsätta att utvecklas. Innan coachingen stod jag i valet och kvalet att antingen backa eller gasa. Och det är ju aldrig roligt att backa

7 Det är bra att ha någon utomstående som gör en analys av företaget och ser hur strukturen kan förändras för att vi ska bli ännu bättre. Bengt Samuelsson Omsättning: 3 miljoner Antal anställda: 4 Startade år: 1999 Verksamhet: Konferenser med aktiviteter Vision: Oberoende av svensk konjunktur fokusera på det som kan förbättras TORPA GÅRD Coachen får aldrig bli en ja-sägare och bara ge oss beröm. Då har jag ingen nytta av coachingen. Jag vet vad jag gjort och förhoppningsvis har jag gjort det bra. I slutändan är det bara kunderna som kan avgöra hur bra det blev. Jag vill fokusera på det jag kan göra bättre och så fungerar det med ALMI. Det säger Bengt Samuelsson som driver Torpa Gård. Tillsammans med coachen har han fokuserat på marknadsföring och hur han når nya målgrupper för sin konferensoch aktivitetsanläggning i Borensberg. Vi har pratat om allt från vägskyltar till agenter som säljer konferenser åt oss i Tyskland, Holland och Skandinavien för att inte vara beroende av enbart svenska kunder. Mitt utgångsläge är att jag inte har råd med dyr marknadsföring utan måste hitta billiga sätt att nå fler kunder. En åtgärd jag ska ta itu med, är hur jag ska kunna utnyttja att vi har bra flygförbindelser mellan Östergötland, Tyskland och Holland. En annan tanke som dykt upp i coachingen handlar om att delta i industrimässor eftersom jag är underentreprenör till industrier i egenskap av deras konferens arrangör. Bengt Samuelsson har många fler idéer som han vill förverkliga och som han och coachen bollar tillsammans. Det är nog inte alltid så roligt att ha en ivrig entreprenör i familjen. Nu kan jag bolla mina tokiga idéer med min coach i stället. Tillsammans sätter vi struktur på hur och när idéerna ska förverkligas. Man brukar säga att allting tar fem år. Det stämmer på mitt företag också. Det tog fem år att sälja in rallycrossbanan och nu på femte året börjar kunderna förstå att vi har en komplett konferensanläggning med både spa-anläggning, hotell, fiskeutflykter och naturaktiviteter

8 När vi sitter här och går igenom tankar inför en åtgärdsplan om vad vi ska göra, kan det räcka med att vi börjar beskriva för coachen så kommer vi på att ja just det, så skulle vi kunna göra. Stanley och Marie Frid Omsättning: 0,2 miljoner Antal anställda: 0 Startade år: 2004 Verksamhet: Uthyrning för natur- och ekoturism Vision: Ökad lönsamhet och stärkt naturprofil fler aktiviteter ger högre lönsamhet Det är bra att ha en coach som inte kan branschen särskilt bra. Då kan coachen fråga varför vi vill göra si eller så. När vi svarar hör vi själva hur tunna argumenten är. Det säger Marie Frid och hennes man Stanley som driver turistanläggningen Mias Gästhus utanför Vreta Kloster i Linköping. Man blir lätt hemmablind och får tunnelseende. Men när vi sitter och pratar så kommer vi på saker, att så borde man göra Coachen gör inte läxan men talar om alternativ som finns. Coachen är som klassens ordningsman och ett utmärkt bollplank. De ger flera exempel på saker som har kommit till stånd sedan de började med coachingen. Förbokning med anmälningsavgift är något som de tänkt på i fyra år men nu först förverkligat. En natur- och miljöpolicy på pränt är ett annat exempel MIAS GÄSTHUS liksom frågan om de ska ha matservering eller inte. När vi började undersöka vad det innebär att servera mat förstod vi att vi aldrig kan få lönsamhet i det. Då är det bättre att rekommendera de cateringfirmor som finns omkring oss. Det stärker både oss själva och det lokala näringslivet. Den viktigaste frågan i coachingen är hur vi kan öka lönsamheten. Vi befinner oss i en fas mellan att vara fast anställda och att försörja oss på företaget. Vi har kommit på flera lönsamhetsförbättringar, som att skicka en tilläggsprislista på friluftsaktiviteter tillsammans med bokningen. Det kan vara naturvandringar med lägereld eller scoutaktiviteter. Förr erbjöd vi sådana saker - men utan att ta betalt för aktiviteterna. Vi ville vara schysta mot gästerna och bjuda på lite extra. Men det ökar inte vår lönsamhet utan tar istället tid och kraft från annat

9 FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Coaching för landsbygdsföretag bygger till stor del på att företagaren provar sina egna idéer genom att agera i verkligheten. Sedan har hon eller han möjlighet att tillsammans med sin coach utvärdera vad som gjorts, för att sedan återigen gå ut i verkligheten. På så vis ökar företagaren sin erfarenhet och kunskap. Detta innebär att coachingen inte stjäl tid för företagaren eftersom det handlar om åtgärder som företagaren själv bestämmer är viktiga för företagets affärsutveckling och tillväxt. Företagaren gör det som ändå bör göras men med positivt pådrivande stöd och möjlighet att bolla den kunskap hon eller han får i mötet med verkligheten. I den här broschyren berättar fem företagare på den östgötska landsbygden vad coachingen betyder för deras företagande. Här ges även en kort introduktion till coaching för landsbygdsföretag. Låter detta intressant, kontakta: Kontaktinformation: ALMI Företagspartner Östergötland AB Projektledare: Christer Åberg Box Linköping Platensgatan 29 Linköping Tel E-post:

Coaching för landsbygdsföretag. Affärsrådgivning i företagens vardag

Coaching för landsbygdsföretag. Affärsrådgivning i företagens vardag Coaching för landsbygdsföretag Affärsrådgivning i företagens vardag Innehåll Vad innebär Coaching för landsbygdsföretag? Vad innebär Coaching för landsbygdsföretag? 3 Deltagande företag 4 Karta 5 Företagspresentationer

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Efterfrågan på tjänster kring lokal mat,

Efterfrågan på tjänster kring lokal mat, Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden (Pamp-L) Kursinbjudan Har du en idé inom måltidsturism? Välkommen att anmäla dig till: Bootcamp Ammarnäs 21 24 september 2014 var med och utveckla nya måltidsupplevelser

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

VI SKAPAR FRAMTIDENS RESTAURANGER

VI SKAPAR FRAMTIDENS RESTAURANGER VI SKAPAR FRAMTIDENS RESTAURANGER 2-3 SVEA GRUPPEN FRÅN VISION TILL FÄRDIG RESTAURANG Svea är din självklara partner när du vill förverkliga ditt restaurangprojekt, från första ritningen till den dag du

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Redovisning projekt Rekreation i Degeberga

Redovisning projekt Rekreation i Degeberga Redovisning projekt Rekreation i Degeberga Paraplyprojektets namn: Paraply Startgas - stimulans Projektnummer 2009-4450 A Bodil Solheim Göthner 620907-4860 Norrliavägen 35 297 95 Degeberga Projektidé Rekreation

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer