FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG"

Transkript

1 DIALOGPARTNER coaching för landsbygdsföretag FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden

2 Det är viktigt att coachen sitter på samma sida av bordet som kunden så att vi kan lösa problemen tillsammans. En coach ska inte sitta på andra sidan bordet och säga åt företagaren att göra så och så INNEHÅLL: lilian carlsson, coach ALMI Företagspartner AB Vad är coaching för landsbygdsföretag 3 Hovsenap: Coaching får saker att verkligen hända 4-5 Hantverkshuset Drottning Omma: Mer lönsamt med grossistförsäljning 6-7 En möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet 8 Att få saker och ting gjorda - som ändå måste göras 9 Folkesson Snickerier: Antingen backa eller gasa Torpa Gård: Fokusera på det som kan förbättras Mias Gästhus: Fler aktiviteter ger högre lönsamhet För affärsutveckling i företagens vardag 16 Coaching för landsbygdsföretag Coaching för landsbygdsföretag riktar sig till företag på den östgötska landsbygden och som har utvecklingspotential. Stödet gäller för alla branscher utom renodlade jordbruks- och skogsföretag. Däremot ingår kompletterande näringsverksamhet till jordbruk och skogsbruk. Ett särskilt fokus läggs på turistföretag på landsbygden eller på mindre orter i Östergötland och som har naturen som bas i sina turistprojekt. Detta gäller även jordbruk som vill satsa på turism. Coaching för landsbygdsföretag pågår till och med år Projektet erbjuder en coach som stöd för företagets affärsutveckling. Företagaren träffar sin coach regelbundet under cirka 18 månader. Varje träff tar ungefär två timmar. Företagaren betalar totalt kronor för coachingen. Resterande kostnader finansieras av EU:s Jordbruksfond, Länsstyrelsen Östergötland, ALMI Företagspartner AB och Regionförbundet Östsam. Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden Produktion: Grafisk produktion: Mediahavet AB Bäckviken Gryt Tel Ansvarig utgivare: Christer Åberg, ALMI Företagspartner Östergötland AB. Platensgatan 29, Box 1224, Linköping. Tel Text: Journalist Johnny Lundström/Mediahavet Foto: Fotograf Cia Lindkvist/Mediahavet Tryckning: Danagårds Grafiska, Ödeshög. Aug Coaching för landsbygdsföretag syftar till att utveckla företaget och förbättra dess lönsamhet. Coachingen arbetar process orienterat och kundfokuserat. Det är ofta angeläget att strukturera företagets interna processer på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kundbasen är avgörande för lönsamheten. Coachingen ger inga färdiga svar eller bestämda riktlinjer för utveckling och tillväxt. Den syftar istället till att stärka företagarens egna mål och initiativ samt bidra med omvärldskunskap, erfarenhet, kunskap och kontakter. Coachen är en positivt pådrivande och entusiasmerande samtalspartner. 2 3

3 HOVSENAP Som egenföretagare blir man väldigt ensam om att fatta alla beslut. Men när jag regelbundet kan diskutera med min coach blir det liksom att jag skulle ha en styrelse i företaget Bo Stigson Omsättning: 1,2 miljoner på senapsverksamhet Antal anställda: 1 plus 4 säsongsanställda Startade år: 1994 Verksamhet: Svenskodlad delikatessenap Vision: Stärka varumärket coaching får saker att verkligen hända Bo Stigson är spannmålsbonde sedan 30 år och har alltid haft kompletterande näringar för att få företaget att gå runt ekonomiskt. Från början hade han köttdjur som komplement och sedan jobbade han som ingenjör under vinterhalvåret. Men nu är han den störste av Sveriges två senapsodlare. Coachingen hjälper mig att få upp volymen på senapsproduktionen. Jag odlar senap på 15 procent av min areal men den står för 50 procent av min totala omsättning. Det är siffror som växer för varje år. Som lantbrukare har jag ju mycket mer än senapen. Det är underhåll av 14 hus, det är vete, korn och råg som ska skötas och maskiner som ska repareras. Ibland ramlar senapsproduktionen lite åt sidan. Men när min coach kommer för vi upp senapsverksamheten till ytan igen och säger att nu jäklar måste jag fixa det här. Jag får en kick att ta itu med de åtgärder som vi har kommit överens om. Bo Stigson gick först i en gruppcoaching; Affärsutveckling i grupp. Sedan gick han över till individuell företagscoaching. I den senare fokuserar samtalen mer på hans eget företag och dess utveckling. Han tycker att coachingen gett honom större självförtroende i att senapsproduktionen är en bra och riktig satsning. Han och coachen sitter i köket och pratar över en kopp kaffe. Coachen ifrågasätter, jämför med andra branscher, spånar på idéer och ger nya infallsvinklar på gamla vanor. Vid varje möte ser vi tillbaka på de åtgärder jag har vidtagit för företagets utveckling och sedan ser vi framåt vad jag behöver gå vidare med. Det är ett bra upplägg. Det är ofta enkla saker som jag själv kanske inte har tänkt på eller inte prioriterat. Till exempel att använda fler underentreprenörer som kan förpacka senapen och inte vara beroende av en enda leverantör. 4 5

4 Jag försörjer mig ännu inte helt på företaget även om jag jobbar mer än heltid. Jag måste öka omsättningen innan det ger en heltidslön. Nu ser jag en möjlighet att nå mitt mål. AnnKatrin Spendrup Engman Omsättning: 0,5 miljoner Antal anställda: 0 anställda Startade år: 2006 Verksamhet: Angoragarnsförsäljning Vision: Försörja mig på företaget mer lönsamt med grossistförsäljning Tack vare coachingen har jag börjat utveckla mitt företag från produktion av angoragarn till grossistförsäljning. Det är ingen merkostnad att köpa in angoragarn jämfört med att själv producera, säger AnnKatrin Spendrup Engman. Hon driver Hantverkshuset Drottning Omma på Hästholmen i Ödeshög. Där har hon haft försäljning av det garn som hennes 40 angorakaniner producerar. I företaget säljer hon även andra konstnärs- och hantverksprodukter på provision. I och med dialogen med min coach har jag mer och mer kommit fram till att satsa på min egen produkt istället för att sälja andras produkter. Nu letar jag producenter av angoragarn i Europa och bygger ett nät av återförsäljare runt om i Sverige - och kanske till och med i Japan! Hon kom i kontakt med ALMI efter att ha deltagit i ett nätverk av nystartade HANTVERKSHUSET DROTTNING OMMA företag i kommunen. Hon såg en annons om företagscoaching och ringde direkt. Det är oerhört värdefullt att ha en person som lyssnar på mina idéer, ställer kritiska frågor och berättar hur man gör i andra branscher. Jag lär mig mycket både om att driva mitt eget företag och om att utveckla min affärsidé på ett långsiktigt och lönsamt sätt. Det absolut bästa är att jag får en sammanfattning efter varje möte. Där står varje åtgärd specificerad som jag ska göra till nästa gång. Jag är själv usel på att jobba så strukturerat. Jag vill ofta mer än jag har tid till. Nu kan jag följa de punkter vi kommer överens om i tur och ordning. Det är mina egna idéer som coachen sammanfattar i åtgärdsplanen. Jag känner att åtgärderna och de tankar som väcks under coachingen leder framåt mot en mer lönsam och medveten utveckling av företaget. 6 7

5 en möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet CoachingEN börjar med att en framtidsplan upprättas utifrån företagarens utvecklingsidéer och önskemål. Framtidsplanen ska bygga på en realistisk analys där målen är möjliga att uppnå. Coachens uppgift är att hjälpa till att strukturera framtidsplanen och ge stöd i att prioritera vad som behöver göras. När framtidsplanen är fastställd diskuterar företagaren och coachen de praktiska åtgärder som behövs för att nå planens mål. FÖRETAGAREN och coachen träffas regelbundet ett par timmar varje gång under cirka 18 månader. Ibland används en del av tiden till samtal där även anställda deltar. Under samtalens gång bollas idéer, argument prövas och åtgärder planeras. Många gånger väcks nya tankar eller kreativa förslag under samtalen. Samtalet sammanfattas av coachen som skickar sammanfattningen i punktform som en åtgärdsplan. Företagaren genomför åtgärderna till nästa möte. Då sker en utvärdering av de åtgärder som gjorts och man börjar planera vilka åtgärder som står på tur. MELLAN MÖTENA dyker det ofta upp nya idéer på vad som kan få verksamheten att utvecklas. Finns det behov kan företagaren bolla dessa vid nästa möte. Ibland har företagaren inte hunnit med, eller gjort en omprioritering eller kommit fram till att åtgärden inte var bra. Detta är en viktig del i företagarens egna lärande. att få saker och ting gjorda som ändå måste göras Coaching för landbygdsföretag är en praktiskt inriktad coaching. Tyngdpunkten ligger på att få saker och ting gjorda. Coachen är en dialogpartner i vardagsföretagendet. CoachingEN syftar till att inspirera till nya initiativ och stötta företagaren att göra det som hon eller han ofta redan vet vore bra för affärsutvecklingen. Coachingen ger också ökat självförtroende samtidigt som den ifrågasätter, ger nya perspektiv och uppmuntrar till att ta sig an uppgifter som är jobbiga men viktiga. Coachingen utgår både från företagarens personlighet och verksamhetsbehov. Coachingen innebär ett lärande där kunskap och erfarenhet nås i de praktiska åtgärder som genomförs successivt under arbetets gång. COACHEN har oftast ingen konkret branschkunskap om företagarens specifika verksamhet. Anledningen är att coachingen inte ska fastna i alltför detaljerade frågeställningar utan se företagets möjligheter utifrån ett mer generellt utvecklingsperspektiv. Coachen bidrar med att strukturera, planera och dela med sig av erfarenheter från andra branscher. Coachen beskriver även den omvärldsbild som företaget lever i och stöttar genom att introducera företagaren för andra personer eller i nätverk och organisationer. Coachen kan också ge stöd i rent allmänna företagsfrågor om exempelvis olika bolagsformer, företagsekonomi eller företagsadministration. 8 9

6 FOLKESSONS SNICKERIER antingen backa eller gasa ALMI fungerar som stöd till mig. Det är inte allt man kan ventilera med personalen. Då är det skönt att ha en extern part att diskutera med och där samtalen dessutom är konfidentiella. Per-Anders Folkesson Omsättning: 4 miljoner Antal anställda: 6 Startade år: 1992 Verksamhet: Specialsnickerier Vision: Snickeridetaljer som ska hålla länge Vi har en enorm tillväxt och i samband med att jag fick glesbygdsstöd för att kunna växa blev jag också erbjuden coaching, säger Per-Anders Folkesson som driver Folkessons Snickerier på landsbygden utanför Mjölby. Under de senaste tre åren har antalet anställda vuxit från två till sex personer. I den lilla snickeriverkstaden intill boningshuset tillverkas måttbeställda inredningar till kök, restauranger och butiker. Kunderna strömmar till från Uppsala i norr till Växjö och Göteborg i söder. Redan när vi började coachingen och gjorde företagets framtidsplan hade jag en ganska klar bild av vad jag ville. Vi satte det på pränt. Sedan formulerar vi kortsiktiga och långsiktiga åtgärder utifrån planen när vi regelbundet träffas. Vi har snart betat av alla punkterna i framtidsplanen och får nog börja fylla på med fler. Vi är klara med företagets hemsida, produktlanseringar och en fungerande flödesplanering. Vi har också definierat nya marknadsområden som vi vill jobba med och organiserat om våra interna ansvarsfunktioner. Nu ska vi göra en medarbetaranalys även om vi redan har en extremt öppen dialog. Förhoppningsvis får vi fram nya idéer och infallsvinklar via den. Det viktigaste som vi gör och som också tar lite tid, är att utveckla nya produktområden samtidigt som vi analyserar och försöker finna de delar i verksamheten som är de mest lönsamma. Det är en riktig kick att någon ser på verksamheten med helt nya ögon. Min coach analyserar hur vi jobbar och jämför med hur andra företag arbetar. Utifrån det kan vi sedan ta ställning till hur vi vill fortsätta att utvecklas. Innan coachingen stod jag i valet och kvalet att antingen backa eller gasa. Och det är ju aldrig roligt att backa

7 Det är bra att ha någon utomstående som gör en analys av företaget och ser hur strukturen kan förändras för att vi ska bli ännu bättre. Bengt Samuelsson Omsättning: 3 miljoner Antal anställda: 4 Startade år: 1999 Verksamhet: Konferenser med aktiviteter Vision: Oberoende av svensk konjunktur fokusera på det som kan förbättras TORPA GÅRD Coachen får aldrig bli en ja-sägare och bara ge oss beröm. Då har jag ingen nytta av coachingen. Jag vet vad jag gjort och förhoppningsvis har jag gjort det bra. I slutändan är det bara kunderna som kan avgöra hur bra det blev. Jag vill fokusera på det jag kan göra bättre och så fungerar det med ALMI. Det säger Bengt Samuelsson som driver Torpa Gård. Tillsammans med coachen har han fokuserat på marknadsföring och hur han når nya målgrupper för sin konferensoch aktivitetsanläggning i Borensberg. Vi har pratat om allt från vägskyltar till agenter som säljer konferenser åt oss i Tyskland, Holland och Skandinavien för att inte vara beroende av enbart svenska kunder. Mitt utgångsläge är att jag inte har råd med dyr marknadsföring utan måste hitta billiga sätt att nå fler kunder. En åtgärd jag ska ta itu med, är hur jag ska kunna utnyttja att vi har bra flygförbindelser mellan Östergötland, Tyskland och Holland. En annan tanke som dykt upp i coachingen handlar om att delta i industrimässor eftersom jag är underentreprenör till industrier i egenskap av deras konferens arrangör. Bengt Samuelsson har många fler idéer som han vill förverkliga och som han och coachen bollar tillsammans. Det är nog inte alltid så roligt att ha en ivrig entreprenör i familjen. Nu kan jag bolla mina tokiga idéer med min coach i stället. Tillsammans sätter vi struktur på hur och när idéerna ska förverkligas. Man brukar säga att allting tar fem år. Det stämmer på mitt företag också. Det tog fem år att sälja in rallycrossbanan och nu på femte året börjar kunderna förstå att vi har en komplett konferensanläggning med både spa-anläggning, hotell, fiskeutflykter och naturaktiviteter

8 När vi sitter här och går igenom tankar inför en åtgärdsplan om vad vi ska göra, kan det räcka med att vi börjar beskriva för coachen så kommer vi på att ja just det, så skulle vi kunna göra. Stanley och Marie Frid Omsättning: 0,2 miljoner Antal anställda: 0 Startade år: 2004 Verksamhet: Uthyrning för natur- och ekoturism Vision: Ökad lönsamhet och stärkt naturprofil fler aktiviteter ger högre lönsamhet Det är bra att ha en coach som inte kan branschen särskilt bra. Då kan coachen fråga varför vi vill göra si eller så. När vi svarar hör vi själva hur tunna argumenten är. Det säger Marie Frid och hennes man Stanley som driver turistanläggningen Mias Gästhus utanför Vreta Kloster i Linköping. Man blir lätt hemmablind och får tunnelseende. Men när vi sitter och pratar så kommer vi på saker, att så borde man göra Coachen gör inte läxan men talar om alternativ som finns. Coachen är som klassens ordningsman och ett utmärkt bollplank. De ger flera exempel på saker som har kommit till stånd sedan de började med coachingen. Förbokning med anmälningsavgift är något som de tänkt på i fyra år men nu först förverkligat. En natur- och miljöpolicy på pränt är ett annat exempel MIAS GÄSTHUS liksom frågan om de ska ha matservering eller inte. När vi började undersöka vad det innebär att servera mat förstod vi att vi aldrig kan få lönsamhet i det. Då är det bättre att rekommendera de cateringfirmor som finns omkring oss. Det stärker både oss själva och det lokala näringslivet. Den viktigaste frågan i coachingen är hur vi kan öka lönsamheten. Vi befinner oss i en fas mellan att vara fast anställda och att försörja oss på företaget. Vi har kommit på flera lönsamhetsförbättringar, som att skicka en tilläggsprislista på friluftsaktiviteter tillsammans med bokningen. Det kan vara naturvandringar med lägereld eller scoutaktiviteter. Förr erbjöd vi sådana saker - men utan att ta betalt för aktiviteterna. Vi ville vara schysta mot gästerna och bjuda på lite extra. Men det ökar inte vår lönsamhet utan tar istället tid och kraft från annat

9 FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Coaching för landsbygdsföretag bygger till stor del på att företagaren provar sina egna idéer genom att agera i verkligheten. Sedan har hon eller han möjlighet att tillsammans med sin coach utvärdera vad som gjorts, för att sedan återigen gå ut i verkligheten. På så vis ökar företagaren sin erfarenhet och kunskap. Detta innebär att coachingen inte stjäl tid för företagaren eftersom det handlar om åtgärder som företagaren själv bestämmer är viktiga för företagets affärsutveckling och tillväxt. Företagaren gör det som ändå bör göras men med positivt pådrivande stöd och möjlighet att bolla den kunskap hon eller han får i mötet med verkligheten. I den här broschyren berättar fem företagare på den östgötska landsbygden vad coachingen betyder för deras företagande. Här ges även en kort introduktion till coaching för landsbygdsföretag. Låter detta intressant, kontakta: Kontaktinformation: ALMI Företagspartner Östergötland AB Projektledare: Christer Åberg Box Linköping Platensgatan 29 Linköping Tel E-post:

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Coaching för landsbygdsföretag. Affärsrådgivning i företagens vardag

Coaching för landsbygdsföretag. Affärsrådgivning i företagens vardag Coaching för landsbygdsföretag Affärsrådgivning i företagens vardag Innehåll Vad innebär Coaching för landsbygdsföretag? Vad innebär Coaching för landsbygdsföretag? 3 Deltagande företag 4 Karta 5 Företagspresentationer

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Anette Skoog 2009 08 26

Anette Skoog 2009 08 26 Anette Skoog 2009 08 26 Nyföretagare i lantbruket KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm Från 250 till 500 tackor på 2 år Från 50 till 80 dikor på 3 år Växtodling Skötsel av betesmarker Skogsbruk

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi.

Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Säljande beteende, Praktisk träning i försäljning och Konsekvensekonomi. SÄLJ & SERVICE För frontpersonal inom besöksnäringen. Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar. Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Fokusområden-Besöksnäring

Fokusområden-Besöksnäring Fokusområden-Besöksnäring Framtagande av vision, profil, kärnvälden, USP, marknader/målgrupper Marknadsplan 2008 (VK) Internkommunikation (VK/VFAB) Kommunikationsplattform och grafiskprofil (VK) Marknadsbolag

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL I

CARLSSONS RESOR DEL I CARLSSONS RESOR DEL I NULÄGESANALYS MARKNADEN KONKURRENTER EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR 0MVÄRLDEN SAMMANFATTANDE SITUATIONSANALYS 1 SKILLNADEN MELLAN MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING Marknadsföring innebär att du

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -?????

F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? F 6 KARLSBORG 1975-1992 F 10 ÄNGELHOLM 1993-2002 MATS HELLSTRÖM 2003 -????? VERKSAMHETSOMRÅDEN COACHING MENTORSKAP HANDLEDNING VERKSAMHETS- UTVECKLING VERKSAMHETS UTVECKLING UTBILDNING TEAMUTV BOLLPLANK

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Minicards - Din leverantör av turistinformation Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Varför är Sverige ett så populärt resmål idag för turister och besökare? Shoppingupplevelser, naturen

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer