FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG"

Transkript

1 DIALOGPARTNER coaching för landsbygdsföretag FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden

2 Det är viktigt att coachen sitter på samma sida av bordet som kunden så att vi kan lösa problemen tillsammans. En coach ska inte sitta på andra sidan bordet och säga åt företagaren att göra så och så INNEHÅLL: lilian carlsson, coach ALMI Företagspartner AB Vad är coaching för landsbygdsföretag 3 Hovsenap: Coaching får saker att verkligen hända 4-5 Hantverkshuset Drottning Omma: Mer lönsamt med grossistförsäljning 6-7 En möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet 8 Att få saker och ting gjorda - som ändå måste göras 9 Folkesson Snickerier: Antingen backa eller gasa Torpa Gård: Fokusera på det som kan förbättras Mias Gästhus: Fler aktiviteter ger högre lönsamhet För affärsutveckling i företagens vardag 16 Coaching för landsbygdsföretag Coaching för landsbygdsföretag riktar sig till företag på den östgötska landsbygden och som har utvecklingspotential. Stödet gäller för alla branscher utom renodlade jordbruks- och skogsföretag. Däremot ingår kompletterande näringsverksamhet till jordbruk och skogsbruk. Ett särskilt fokus läggs på turistföretag på landsbygden eller på mindre orter i Östergötland och som har naturen som bas i sina turistprojekt. Detta gäller även jordbruk som vill satsa på turism. Coaching för landsbygdsföretag pågår till och med år Projektet erbjuder en coach som stöd för företagets affärsutveckling. Företagaren träffar sin coach regelbundet under cirka 18 månader. Varje träff tar ungefär två timmar. Företagaren betalar totalt kronor för coachingen. Resterande kostnader finansieras av EU:s Jordbruksfond, Länsstyrelsen Östergötland, ALMI Företagspartner AB och Regionförbundet Östsam. Detta projekt är delfinansierat av Europeiska Jordbruksfonden Produktion: Grafisk produktion: Mediahavet AB Bäckviken Gryt Tel Ansvarig utgivare: Christer Åberg, ALMI Företagspartner Östergötland AB. Platensgatan 29, Box 1224, Linköping. Tel Text: Journalist Johnny Lundström/Mediahavet Foto: Fotograf Cia Lindkvist/Mediahavet Tryckning: Danagårds Grafiska, Ödeshög. Aug Coaching för landsbygdsföretag syftar till att utveckla företaget och förbättra dess lönsamhet. Coachingen arbetar process orienterat och kundfokuserat. Det är ofta angeläget att strukturera företagets interna processer på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kundbasen är avgörande för lönsamheten. Coachingen ger inga färdiga svar eller bestämda riktlinjer för utveckling och tillväxt. Den syftar istället till att stärka företagarens egna mål och initiativ samt bidra med omvärldskunskap, erfarenhet, kunskap och kontakter. Coachen är en positivt pådrivande och entusiasmerande samtalspartner. 2 3

3 HOVSENAP Som egenföretagare blir man väldigt ensam om att fatta alla beslut. Men när jag regelbundet kan diskutera med min coach blir det liksom att jag skulle ha en styrelse i företaget Bo Stigson Omsättning: 1,2 miljoner på senapsverksamhet Antal anställda: 1 plus 4 säsongsanställda Startade år: 1994 Verksamhet: Svenskodlad delikatessenap Vision: Stärka varumärket coaching får saker att verkligen hända Bo Stigson är spannmålsbonde sedan 30 år och har alltid haft kompletterande näringar för att få företaget att gå runt ekonomiskt. Från början hade han köttdjur som komplement och sedan jobbade han som ingenjör under vinterhalvåret. Men nu är han den störste av Sveriges två senapsodlare. Coachingen hjälper mig att få upp volymen på senapsproduktionen. Jag odlar senap på 15 procent av min areal men den står för 50 procent av min totala omsättning. Det är siffror som växer för varje år. Som lantbrukare har jag ju mycket mer än senapen. Det är underhåll av 14 hus, det är vete, korn och råg som ska skötas och maskiner som ska repareras. Ibland ramlar senapsproduktionen lite åt sidan. Men när min coach kommer för vi upp senapsverksamheten till ytan igen och säger att nu jäklar måste jag fixa det här. Jag får en kick att ta itu med de åtgärder som vi har kommit överens om. Bo Stigson gick först i en gruppcoaching; Affärsutveckling i grupp. Sedan gick han över till individuell företagscoaching. I den senare fokuserar samtalen mer på hans eget företag och dess utveckling. Han tycker att coachingen gett honom större självförtroende i att senapsproduktionen är en bra och riktig satsning. Han och coachen sitter i köket och pratar över en kopp kaffe. Coachen ifrågasätter, jämför med andra branscher, spånar på idéer och ger nya infallsvinklar på gamla vanor. Vid varje möte ser vi tillbaka på de åtgärder jag har vidtagit för företagets utveckling och sedan ser vi framåt vad jag behöver gå vidare med. Det är ett bra upplägg. Det är ofta enkla saker som jag själv kanske inte har tänkt på eller inte prioriterat. Till exempel att använda fler underentreprenörer som kan förpacka senapen och inte vara beroende av en enda leverantör. 4 5

4 Jag försörjer mig ännu inte helt på företaget även om jag jobbar mer än heltid. Jag måste öka omsättningen innan det ger en heltidslön. Nu ser jag en möjlighet att nå mitt mål. AnnKatrin Spendrup Engman Omsättning: 0,5 miljoner Antal anställda: 0 anställda Startade år: 2006 Verksamhet: Angoragarnsförsäljning Vision: Försörja mig på företaget mer lönsamt med grossistförsäljning Tack vare coachingen har jag börjat utveckla mitt företag från produktion av angoragarn till grossistförsäljning. Det är ingen merkostnad att köpa in angoragarn jämfört med att själv producera, säger AnnKatrin Spendrup Engman. Hon driver Hantverkshuset Drottning Omma på Hästholmen i Ödeshög. Där har hon haft försäljning av det garn som hennes 40 angorakaniner producerar. I företaget säljer hon även andra konstnärs- och hantverksprodukter på provision. I och med dialogen med min coach har jag mer och mer kommit fram till att satsa på min egen produkt istället för att sälja andras produkter. Nu letar jag producenter av angoragarn i Europa och bygger ett nät av återförsäljare runt om i Sverige - och kanske till och med i Japan! Hon kom i kontakt med ALMI efter att ha deltagit i ett nätverk av nystartade HANTVERKSHUSET DROTTNING OMMA företag i kommunen. Hon såg en annons om företagscoaching och ringde direkt. Det är oerhört värdefullt att ha en person som lyssnar på mina idéer, ställer kritiska frågor och berättar hur man gör i andra branscher. Jag lär mig mycket både om att driva mitt eget företag och om att utveckla min affärsidé på ett långsiktigt och lönsamt sätt. Det absolut bästa är att jag får en sammanfattning efter varje möte. Där står varje åtgärd specificerad som jag ska göra till nästa gång. Jag är själv usel på att jobba så strukturerat. Jag vill ofta mer än jag har tid till. Nu kan jag följa de punkter vi kommer överens om i tur och ordning. Det är mina egna idéer som coachen sammanfattar i åtgärdsplanen. Jag känner att åtgärderna och de tankar som väcks under coachingen leder framåt mot en mer lönsam och medveten utveckling av företaget. 6 7

5 en möjlighet till praktisk kunskap och ny erfarenhet CoachingEN börjar med att en framtidsplan upprättas utifrån företagarens utvecklingsidéer och önskemål. Framtidsplanen ska bygga på en realistisk analys där målen är möjliga att uppnå. Coachens uppgift är att hjälpa till att strukturera framtidsplanen och ge stöd i att prioritera vad som behöver göras. När framtidsplanen är fastställd diskuterar företagaren och coachen de praktiska åtgärder som behövs för att nå planens mål. FÖRETAGAREN och coachen träffas regelbundet ett par timmar varje gång under cirka 18 månader. Ibland används en del av tiden till samtal där även anställda deltar. Under samtalens gång bollas idéer, argument prövas och åtgärder planeras. Många gånger väcks nya tankar eller kreativa förslag under samtalen. Samtalet sammanfattas av coachen som skickar sammanfattningen i punktform som en åtgärdsplan. Företagaren genomför åtgärderna till nästa möte. Då sker en utvärdering av de åtgärder som gjorts och man börjar planera vilka åtgärder som står på tur. MELLAN MÖTENA dyker det ofta upp nya idéer på vad som kan få verksamheten att utvecklas. Finns det behov kan företagaren bolla dessa vid nästa möte. Ibland har företagaren inte hunnit med, eller gjort en omprioritering eller kommit fram till att åtgärden inte var bra. Detta är en viktig del i företagarens egna lärande. att få saker och ting gjorda som ändå måste göras Coaching för landbygdsföretag är en praktiskt inriktad coaching. Tyngdpunkten ligger på att få saker och ting gjorda. Coachen är en dialogpartner i vardagsföretagendet. CoachingEN syftar till att inspirera till nya initiativ och stötta företagaren att göra det som hon eller han ofta redan vet vore bra för affärsutvecklingen. Coachingen ger också ökat självförtroende samtidigt som den ifrågasätter, ger nya perspektiv och uppmuntrar till att ta sig an uppgifter som är jobbiga men viktiga. Coachingen utgår både från företagarens personlighet och verksamhetsbehov. Coachingen innebär ett lärande där kunskap och erfarenhet nås i de praktiska åtgärder som genomförs successivt under arbetets gång. COACHEN har oftast ingen konkret branschkunskap om företagarens specifika verksamhet. Anledningen är att coachingen inte ska fastna i alltför detaljerade frågeställningar utan se företagets möjligheter utifrån ett mer generellt utvecklingsperspektiv. Coachen bidrar med att strukturera, planera och dela med sig av erfarenheter från andra branscher. Coachen beskriver även den omvärldsbild som företaget lever i och stöttar genom att introducera företagaren för andra personer eller i nätverk och organisationer. Coachen kan också ge stöd i rent allmänna företagsfrågor om exempelvis olika bolagsformer, företagsekonomi eller företagsadministration. 8 9

6 FOLKESSONS SNICKERIER antingen backa eller gasa ALMI fungerar som stöd till mig. Det är inte allt man kan ventilera med personalen. Då är det skönt att ha en extern part att diskutera med och där samtalen dessutom är konfidentiella. Per-Anders Folkesson Omsättning: 4 miljoner Antal anställda: 6 Startade år: 1992 Verksamhet: Specialsnickerier Vision: Snickeridetaljer som ska hålla länge Vi har en enorm tillväxt och i samband med att jag fick glesbygdsstöd för att kunna växa blev jag också erbjuden coaching, säger Per-Anders Folkesson som driver Folkessons Snickerier på landsbygden utanför Mjölby. Under de senaste tre åren har antalet anställda vuxit från två till sex personer. I den lilla snickeriverkstaden intill boningshuset tillverkas måttbeställda inredningar till kök, restauranger och butiker. Kunderna strömmar till från Uppsala i norr till Växjö och Göteborg i söder. Redan när vi började coachingen och gjorde företagets framtidsplan hade jag en ganska klar bild av vad jag ville. Vi satte det på pränt. Sedan formulerar vi kortsiktiga och långsiktiga åtgärder utifrån planen när vi regelbundet träffas. Vi har snart betat av alla punkterna i framtidsplanen och får nog börja fylla på med fler. Vi är klara med företagets hemsida, produktlanseringar och en fungerande flödesplanering. Vi har också definierat nya marknadsområden som vi vill jobba med och organiserat om våra interna ansvarsfunktioner. Nu ska vi göra en medarbetaranalys även om vi redan har en extremt öppen dialog. Förhoppningsvis får vi fram nya idéer och infallsvinklar via den. Det viktigaste som vi gör och som också tar lite tid, är att utveckla nya produktområden samtidigt som vi analyserar och försöker finna de delar i verksamheten som är de mest lönsamma. Det är en riktig kick att någon ser på verksamheten med helt nya ögon. Min coach analyserar hur vi jobbar och jämför med hur andra företag arbetar. Utifrån det kan vi sedan ta ställning till hur vi vill fortsätta att utvecklas. Innan coachingen stod jag i valet och kvalet att antingen backa eller gasa. Och det är ju aldrig roligt att backa

7 Det är bra att ha någon utomstående som gör en analys av företaget och ser hur strukturen kan förändras för att vi ska bli ännu bättre. Bengt Samuelsson Omsättning: 3 miljoner Antal anställda: 4 Startade år: 1999 Verksamhet: Konferenser med aktiviteter Vision: Oberoende av svensk konjunktur fokusera på det som kan förbättras TORPA GÅRD Coachen får aldrig bli en ja-sägare och bara ge oss beröm. Då har jag ingen nytta av coachingen. Jag vet vad jag gjort och förhoppningsvis har jag gjort det bra. I slutändan är det bara kunderna som kan avgöra hur bra det blev. Jag vill fokusera på det jag kan göra bättre och så fungerar det med ALMI. Det säger Bengt Samuelsson som driver Torpa Gård. Tillsammans med coachen har han fokuserat på marknadsföring och hur han når nya målgrupper för sin konferensoch aktivitetsanläggning i Borensberg. Vi har pratat om allt från vägskyltar till agenter som säljer konferenser åt oss i Tyskland, Holland och Skandinavien för att inte vara beroende av enbart svenska kunder. Mitt utgångsläge är att jag inte har råd med dyr marknadsföring utan måste hitta billiga sätt att nå fler kunder. En åtgärd jag ska ta itu med, är hur jag ska kunna utnyttja att vi har bra flygförbindelser mellan Östergötland, Tyskland och Holland. En annan tanke som dykt upp i coachingen handlar om att delta i industrimässor eftersom jag är underentreprenör till industrier i egenskap av deras konferens arrangör. Bengt Samuelsson har många fler idéer som han vill förverkliga och som han och coachen bollar tillsammans. Det är nog inte alltid så roligt att ha en ivrig entreprenör i familjen. Nu kan jag bolla mina tokiga idéer med min coach i stället. Tillsammans sätter vi struktur på hur och när idéerna ska förverkligas. Man brukar säga att allting tar fem år. Det stämmer på mitt företag också. Det tog fem år att sälja in rallycrossbanan och nu på femte året börjar kunderna förstå att vi har en komplett konferensanläggning med både spa-anläggning, hotell, fiskeutflykter och naturaktiviteter

8 När vi sitter här och går igenom tankar inför en åtgärdsplan om vad vi ska göra, kan det räcka med att vi börjar beskriva för coachen så kommer vi på att ja just det, så skulle vi kunna göra. Stanley och Marie Frid Omsättning: 0,2 miljoner Antal anställda: 0 Startade år: 2004 Verksamhet: Uthyrning för natur- och ekoturism Vision: Ökad lönsamhet och stärkt naturprofil fler aktiviteter ger högre lönsamhet Det är bra att ha en coach som inte kan branschen särskilt bra. Då kan coachen fråga varför vi vill göra si eller så. När vi svarar hör vi själva hur tunna argumenten är. Det säger Marie Frid och hennes man Stanley som driver turistanläggningen Mias Gästhus utanför Vreta Kloster i Linköping. Man blir lätt hemmablind och får tunnelseende. Men när vi sitter och pratar så kommer vi på saker, att så borde man göra Coachen gör inte läxan men talar om alternativ som finns. Coachen är som klassens ordningsman och ett utmärkt bollplank. De ger flera exempel på saker som har kommit till stånd sedan de började med coachingen. Förbokning med anmälningsavgift är något som de tänkt på i fyra år men nu först förverkligat. En natur- och miljöpolicy på pränt är ett annat exempel MIAS GÄSTHUS liksom frågan om de ska ha matservering eller inte. När vi började undersöka vad det innebär att servera mat förstod vi att vi aldrig kan få lönsamhet i det. Då är det bättre att rekommendera de cateringfirmor som finns omkring oss. Det stärker både oss själva och det lokala näringslivet. Den viktigaste frågan i coachingen är hur vi kan öka lönsamheten. Vi befinner oss i en fas mellan att vara fast anställda och att försörja oss på företaget. Vi har kommit på flera lönsamhetsförbättringar, som att skicka en tilläggsprislista på friluftsaktiviteter tillsammans med bokningen. Det kan vara naturvandringar med lägereld eller scoutaktiviteter. Förr erbjöd vi sådana saker - men utan att ta betalt för aktiviteterna. Vi ville vara schysta mot gästerna och bjuda på lite extra. Men det ökar inte vår lönsamhet utan tar istället tid och kraft från annat

9 FÖR AFFÄRSUTVECKLING I FÖRETAGENS VARDAG Coaching för landsbygdsföretag bygger till stor del på att företagaren provar sina egna idéer genom att agera i verkligheten. Sedan har hon eller han möjlighet att tillsammans med sin coach utvärdera vad som gjorts, för att sedan återigen gå ut i verkligheten. På så vis ökar företagaren sin erfarenhet och kunskap. Detta innebär att coachingen inte stjäl tid för företagaren eftersom det handlar om åtgärder som företagaren själv bestämmer är viktiga för företagets affärsutveckling och tillväxt. Företagaren gör det som ändå bör göras men med positivt pådrivande stöd och möjlighet att bolla den kunskap hon eller han får i mötet med verkligheten. I den här broschyren berättar fem företagare på den östgötska landsbygden vad coachingen betyder för deras företagande. Här ges även en kort introduktion till coaching för landsbygdsföretag. Låter detta intressant, kontakta: Kontaktinformation: ALMI Företagspartner Östergötland AB Projektledare: Christer Åberg Box Linköping Platensgatan 29 Linköping Tel E-post:

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Tidning från ALMI Företagspartner Kalmar län Våren 2011

Tidning från ALMI Företagspartner Kalmar län Våren 2011 Tidning från ALMI Företagspartner Kalmar län Våren 2011 1 innehåll Behöver du låna pengar? ALMI erbjuder finansiering i olika former 3 Styrelserepresentation Rekrytering av extern styrelserepresentation

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer