FRAMTIDENS UTMANINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS UTMANINGAR"

Transkript

1

2 NYA MÖJLIGHETER PÅ EN SPÄNNANDE MARKNAD Vi firar i år 50 år som energisystemsleverantör, vilket gett erfarenhet från många branscher, marknader och mängder med bränslen. Med det skulle man kunna tro att vi sett det mesta och eldat allt som går att elda. Men vi slår oss inte till ro. De senaste tio åren har vi bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att stå redo för de snabba förändringar som råder på marknaden. Tuffare emissionskrav, strängare normer, nya skatteregler för fossilbränslen och klimatförhandlingar på en global nivå skapar nya utmaningar och möjligheter. Vi har tagit fram fler nya produkter än de föregående 40 åren och även internationaliserat vår verksamhet. Vi tar också tillfället i akt att byta företagsnamn till Petro Bio AB och föryngrar vår företagsprofil. Det är vårt sätt att tydliggöra att vi har en naturlig plats i ett samhälle med ett hållbart miljötänkande, där förnyelsebara bränslen är en självklarhet. FRAMTIDENS UTMANINGAR Vad är det då för utmaningar vi kan se i det korta perspektivet? Den första, och vad vi tror största, är beskattningen av fossila bränslen som införs för industriföretag. Ett stort antal industrier kommer att byta bränsle genom att skifta ut fossila till förmån för förnyelsebara bränslen. Den andra förändringen som sker är att vi ökar vår internationella närvaro och fokuserar på marknader som Finland, Ryssland och USA, där det finns mer att arbeta med när det gäller förnyelsebar energi och miljömässigt bättre förbränningssystem. 2 3 STAR är det göteborgsbaserade rekryteringsföretaget som leder utvecklingen mot ett personligare samarbete med varje företag och kandidat. Företagsnamnet symboliserar vårt brinnande engagemang och vår höga kompetens för att få fram de bästa kandidaterna till varje uppdrag. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från analys, skapa annonser, searcharbete, urval, intervjuer, referenser, tester till uppföljning eller så stödjer vi våra uppdragsgivare med delar av processen. Vi jobbar även med utveckling av individ och team. Välkommen att kontakta oss! Kyrkogatan 30, Göteborg www. starrekrytering.se

3 Roger Karlsson, vd Petro Bio AB installation Construction Maintenance

4 Problem ska inte göras större än nödvändigt. detsamma gäller lösningar. Lind0029_Annons_PetroBio_186x55_1.indd :53

5 4 5 VÄRLDSLEDANDE SEDAN 1964 Petro har alltid legat i framkant inom energisystem. När vi drog igång vår verksamhet för 50 år sedan handlade det om att försöka hitta sätt att omvandla bränslen som olja, kol och gas till energi. Våra enkla men smarta innovationer innebar en smärre revolution, inte minst för industrin och fartygsbranschen. Som marknadsledare bestämde vi oss tidigt för att ta ansvar och peka ut riktningen. Vårt omfattande utvecklingsprogram består fortfarande av design, produktion, installation och driftsättning av brännare, bränsle- och kontrollutrustning för olja och gas. Men huvuddelen av vår verksamhet ligger idag inom pulveriserad biomassa, som till exempel träpulver och pellets. Våra moderna brännare skapar ren energi värdig framtidens företag, deras anställda och deras barn. Synen på bränslen har förändrats sedan Petrokraft startade Vi har varit med hela vägen från olja och kol till dagens pulveriserade biomassa. Vi har skruvat och förfinat våra produkter och processer. Och är idag stolta över att vara ett energiföretag med tyngdpunkt på miljövänliga bränslen. Konsulterande företag Adress: Börsgärde 210, Ödsmål Telefon: E-post: Internet: Bengt Carlsson Elingenjör Konsulttjänster inom Elkraftteknik och PLC-system. Internationellt utvecklingssamarbete. Hållbar utveckling. Ambassadör för Diaconia Brasilien. Sol och vind Bioförgasare

6 6 7 LÖSNINGAR FÖR ÖKAD LÖNSAMHET PetroBio utvecklar och levererar brännare och energisystem. Vi erbjuder ett brett sortiment av miljövänliga och högkvalitativa produkter som har låga underhålls- och driftskostnader. Vår långa erfarenhet och tekniska kompetens fi nns alltid nära till hands för att öka våra kunders lönsamhet. PetroBio är ett projektorienterat företag. Det innebär att vi arbetar med specifi ka lösningar, helt anpassade efter våra kunders önskemål och krav. Vi följer alla projekt från start till mål och ser alla projekt som unika. Vi är idag cirka 40 medarbetare och huvudkontoret fi nns i Göteborg. Reservdelslagret ligger i Floda och vi har servicetekniker över hela Sverige. Det innebär att vi kan ge våra kunder en väldigt hög servicegrad. Även våra ägare ger PetroBio tyngd. Sedan 1968 ägs vi av en av världens ledande skeppsredare, familjen Olsson, som även är ägare till Stenakoncernen. Denna stabila plattform har möjliggjort en framgångsrik affärsstrategi och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Affärspartners ser oss som en stabil och pålitlig leverantör. TecNet har för PetroBio arbetat med programmering samt intrimning/idrifttagning av energianläggningar TecNet är ett expansivt teknikkonsultbolag med unik kompetens och erfarenhet av projekt i en mängd olika branscher. Exempel på våra arbetsområden är projektering av processlösningar, problemlösning samt teknisk utvärdering och upphandling. TecNet är verksamma inom tre olika teknikområden; processteknik, rör- och mekanisk konstruktion samt automation. Är du i behov av TecNets kompetens? Kontakta Göran Ottosson på Tel

7 We contribute globally and locally to a better environment and better climate for future generations. KNOW YOUR NUMBERS -> FATTA BÄTTRE BESLUT -> FÅ ÖKAD LÖNSAMHET Mercur Solutions lösningar för budget, prognos, rapportering och analys hjälper hundratals företag att styra sin verksamhet mer effektivt och mot bättre lönsamhet. Know your numbers

8 VI BIDRAR TILL ATT NÅ MILJÖMÅLEN Ett av EU:s miljömål är att 20 procent av energikonsumtionen i hela EU ska komma från förnybara energikällor år Med tanke på att de förnybara energikällorna idag bara står för 8,5 procent av energin är det ett ambitiöst mål, som kräver att alla EU-länder gör en insats. I detta arbete har PetroBio funnit sin naturliga plats och vi jobbar aktivt för att målet ska uppfyllas. Till exempel hjälper vi industrin, som står inför en stor utmaning på energisidan. En kraftigt ökad energiskatt och dyra fossila bränslen driver kostnaderna. Förnyelsebara bränslen är ofta billigare och de är skattebefriade, men att konvertera ångproduktionen har varit svårt och dyrt. PetroBio kan nu erbjuda ångproduktion baserad på förnyelsebara bränslen med bibehållen lastföljd och med bra ROI. PetroBio deltar aktivt i den fortsatta omställningen av fjärrvärmesystemet. I första hand genom fastbränslesystem för bas- och spetslast, men också med start/last-brännare till avfallsförbränning. 8 9 För en hållbar utveckling. Oljemätare Energimätare Styrventiler Tryckvakter Spjällställdon Styrstem Givare Termostater

9 Vi är familjeföretaget med hög flexibilitet, genuin serviceanda och snabba leveranser direkt från vårt stora lager. Välkommen till en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Våra kunder finns inom alla industriella branscher, energibolag och kommuner - bland annat är vi stolta över förtroendet att vara leverantör till PetroBio. På ser du hela produktprogrammet och kan även beställa vår nya produktkatalog och prisbok. Stockholm Göteborg Hässleholm Karlstad Falun Skellefteå Telefon

10 MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV ELDNING MED FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN Sedan andra oljekrisen i början av 80-talet har Sverige gjort en lång resa mot ett hållbart energisamhälle. Under den resan har PetroBio varit en framgångsrik partner gentemot fjärrvärmeindustrin, som under den tiden har minskat CO 2 utsläppen till hälften samtidigt som produktionen ökat med över 50 procent. Att som företag verka i den miljön har skapat många möjligheter och minst lika många utmaningar. Listan på förnyelsebara bränslen vi proveldat, eldat och eldar är omfattande. Deponigas (soptippsgas), tallolja, tallbeck, animaliskt fett, biooljor av olika slag, glycerin, träpulver, olivkärnor, rapsfrön, rapsstrån, mjölavrens, drav m. m

11 Palgo har under mer än 30 år levererat instrument och utrustning inom förbränningsteknik. Tyngdpunkten ligger på flamvakter och portabel/stationär rökgasanalys, men Palgo säljer även tändare, eldningsautomatik och gaslarm. Läs mer på Hammarvägen 1, Arlöv

12 Exempel på utmaningar vi sett med olika bränslen kan göras lång men några exempel är: GAS DEPONIGAS Lågvärdig biogas, typiskt endast procent metan. Ofta fuktig och förorenad med kvalitetsvariationer under året. Stora lokala skillnader på kvaliteten. Kan behöva stödeldas med annat bränsle. FLYTANDE TALLBECK Mycket korrosivt och med högt askinnehåll. Hög flampunkt. Brinner stökigt. Kräver sotblåsare och sotningsutrustning i pannan. VEGETABILISK BIOOLJA & ANIMALISKT FETT De flesta kvaliteter är mycket korrosiva och har hög flampunkt och stort askinnehåll. Kan även innehålla stor del vatten. Stor skillnad mellan olika biooljor. Kan gå från smörkonsistens till vatten på bara fem graders uppvärmning. Arbete pågår med att klassificera biooljor med avseende på dess egenskaper. Animaliska produkter kräver myndighetstillstånd. GLYCERINE Väldigt lågt värmevärde och mycket stort askinnehåll. Asksmältpunkten är låg, vilket ger risk för avlagringar i pannan. Korrosivt med högt vatteninnehåll. PULVERISERAD BIOMASSA TRÄPULVER Träpulver från ren stamved. Antingen från malda pellets eller tillverkat direkt från sågspån, flis eller dylikt. Lågt ask- och kväveinnehåll. Hög asksmältpunkt. Lämpar sig väl att elda i brännare och ger låga emissioner. TRÄPULVER Träpulver från spillvirke eller annat träavfall från träförädling. Stora kvalitetsskillnader mellan olika leverantörer. Kan innehålla stora mängder kväve. Tillsatt kväve (till exempel från lim) har svåra och odefinierade bindningar. Kan innehålla stor mängd små partiklar (till exempel slipdamm) och föroreningar från bearbetningsutrustningen. Kan vara svårt att hålla önskade emissionsnivåer. AGROBRÄNSLEN Malda restprodukter från jordbruket. Högt kväveinnehåll och innehåller normalt mycket aska. Låg asksmältpunkt ger svårigheter i pannan. Kväveinnehållet ger förhöjda NOx-värden

13 REKOMMENDATIONER Att konvertera från fossila bränslen till förnyelsebara är möjligt att göra med bra resultat i de fl esta fall. Ofta går det till och med att använda befi ntlig panna. Dock kräver olika bränslen olika metoder för konverteringen. Tänk noga igenom valet av bränsle före konverteringsarbetet. Det kan vara svårt att byta utan ett nytt konverteringsprojekt. PetroBio har valt att fokusera på två områden av förnyelsebara bränslen. Dels träpulver, och då i första hand rent träpulver från stamved, dels vegetabiliska biooljor. Med den nya klassifi ceringen på plats kommer det att bli mycket lättare att vara biooljekund. Med dessa bränslen fås bra och robusta system. Ett serviceföretag inom skärande bearbetning Flexibilitet Svarvning Fräsning Prototyptillverkning CAD/CAM Ruskvädersgatan 3A, Göteborg Tel:

14 14 15 BILLIGARE MED PELLETS Tvätteriet Alingsås, som ägs av Västra Götalandsregionen, har bytt ut en gasolbrännare mot en brännare avsedd för pellets. Dessutom har en silo och en kvarn, med tillhörande kringutrustning, installerats. Installationen påbörjades hösten 2013 och anläggningen togs i drift i juni Det finns två stora skäl till investeringen. Det ena är Västra Götalands mål att regionens egna anläggningar ska vara fria från fossila bränslen år Det andra skälet är att det blir billigare med pellets, säger Lars Dahmm, enhetschef på tvätteriet. GOD SERVICE Konverteringen från gasol kom med i investeringsplanen Därefter började det tittas på olika alternativ, till exempel studerades om tvätteriet skulle konvertera den befintliga pannan eller om det skulle byggas en ny panna. Vi tittade på flera installationer och hade kontakt med olika leverantörer. Då växte beslutet fram att behålla pannan och byta till en PCES-lösning (träpulverbrännarsystemet) från PetroBio. Lars Dahmm ser flera fördelar med PetroBio som leverantör. Företagets huvudkontor, och serviceavdelning med jour dygnet runt, ligger i Göteborg. Dessutom finns reservdelslagret i Floda, bara 20 minuter från Alingsås.

15 Samarbetet med PetroBio har varit utmärkt. Responsen vid diverse inkörningsproblem har varit snabb och korrekt. Lars Dahmm, Enhetschef Vet du vem som levererar bäst bränsleberedning? Stolt leverantör till PetroBio. mared.se

16 Bengt Göran Dalman, Produktionsdirektör Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat.

17 ETT BRA SAMARBETE På Rya Hetvattencentral, som producerar värme till Göteborg, har PetroBio konverterat två gaseldade hetvattenpannor till att bli pelletseldade. Biomassan levereras till anläggning i form av pellets. I sex kvarnar, tre för vardera panna, mals pelletsen till träpulver. Pulvret eldas i fyra brännare, två i vardera panna, som sammanlagt levererar 100 MW. Pannorna fick anpassas till de nya brännarna och utrustas med system för sotblåsning och askutmatning. Det här har ju gjorts på andra platser i Sverige tidigare, men det var första gången som vi gjorde det, säger Bengt Göran Dahlman, Produktionsdirektör på Göteborg Energi. Han är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat. Bengt Göran Dahlman öppnar upp för fler affärer med PetroBio i framtiden. Ja, fortsätter man att leverera bra prestanda till bra priser så kan det bli så Pulse-Jet Filter Installations Worldwide in the Areas of: High-temperature particle filtration Dry and semi-dry flue gas cleaning Waste incineration, boiler plants, and smelters Removal of acid gases and dioxins Tall construction -> Limited footprint Cylindrical design Down-flow operation = Low pressure drop Suitable for sub-micron operations Low emission Low energy consumption Simatek A/S - Charlottevej 10, DK-4270 Hoeng, Denmark

18 Hos PetroBio finns service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Källa: Arctic Paper Automationsingenjörer/Systemintegratörer DenDärHildebrand AB kan allt från MES och styrning till instrumentdesign Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan hos Arctic Paper, Grycksbo, Dalarna. Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan i Haraldsrud i Oslo fjärrvärmenät. Tel:

19 18 19 MILJÖPRESTANDAN ÄR ÖVER FÖRVÄNTAN I oktober 2008 tog Arctic Paper Grycksbo AB det första spadtaget för projektet BIO-08. I juni 2009 stod allt klart och fem år senare kan linjechef Thomas Rosenback konstatera att det var en bra investering. Tillgängligheten på träpulver är över förväntan, precis som miljöprestandan. Särskilt våra NOx-utsläpp ligger på en väldigt bra nivå. Sedan har vi en stor flexibilitet i val av energiförsörjning, menar han. Projekt BIO-08 innebar en hel del förändringar på energiområdet. Syftet var att öka miljöprestandan och sänka energikostnaderna. Vi ville också ha mer flexibilitet. Idag är vårt huvudbränsle träpulver, men vi kan ställa om till olja eller el för att försörja fabrikens ångbehov. BRA PARTNER Som i alla andra projekt förekom en del barnsjukdomar, men dessa behandlades antingen internt eller genom gemensamma insatser tillsammans med PetroBio. Och Thomas Rosenback är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det har fungerat bra, från båda parter har det funnits ett intresse av att hela tiden utvecklas framåt. Hos PetroBio finns en bra kompetens samt bra service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Leverantör av mekaniska konstruktioner samt legotillverkning av brännare i över 50 år. Vi kan erbjuda er tjänster såsom - Plåtslageriarbeten - Smidesarbeten - Montering - Planering - Legotillverkning - Konstruktionsritningar - Stora och små objekt - Offerter med fast pris och garanti FERROTEKNIK AB Skallsjövägen 34, FLODA Tel: Mobil: Fax: Hemsida: Mail: Mail:

20 SÅ GÅR ETT PETROPROJEKT TILL Med undantag av reservdelar tillverkar inte PetroBio några produkter mot lager. All försäljning och tillverkning hanteras i projektform. Att driva projekt är alltså något som är mycket viktigt i vår verksamhet. Vi har därför arbetat fram en egen projektmetod som är anpassad för vår unika verksamhet. Att arbeta i nära samarbete med slutkunden är helt centralt i vår arbetsmodell. En aktiv och engagerad kund har stora möjligheter att under projektgenomförandet fånga de små anpassningarna som kan göra så stor skillnad vid den dagliga verksamheten. När avtalet är tecknat mellan kunden och PetroBio är en gemensam kontraktsgenomgång en av de första stegen i arbetet. Då går projektledaren tillsammans med kunden igenom avtalet och leveransbeskrivningen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt projektets mile stones, riskanalysen och andra kritiska passager. Hela projektets livscykel dokumenteras i vårt dokumenthanteringsverktyg och finns sedan åtkomligt för senare ändringar och tillägg. Det garanterar ett sammanhängande informationsflöde mellan projektens olika faser, från projektstart till driftsättning och sedan vidare till framtida servicearbeten. Genom noggrann uppföljning av projektets olika faser kan eventuella avvikelser snabbt identifieras och nödvändiga korregeringsåtgärder vidtas. Med regelbundna projektmöten kan du som kund hela tiden följa utvecklingen i projektet. Och det allra viktigaste att lyfta fram är att vi på PetroBio inte släpper projektet förrän anläggningen är helt färdig och kan köras i kommersiell drift ET.CONSULTING AB Projekt- och montageledning inom kraftvärmeverk och massaindustrin Certiferad Bas-P & Bas-U +46(0)

21 Val av försäkringsskydd en avgörande skillnad söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom en kvalificerad riskanalys hjälper vi dig att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga fördelar. Ring Eller besök för ytterligare information

22 ATT ELDA PULVER STEG FÖR STEG 1 SAMMANFATTNING Beskrivet är ett komplett system med brännare, ångpanna, bränslehantering, rökgasrening och tillhörande kringutrustning. En övergång till biobränslebaserad ångproduktion minskar förbrukning av fossila bränslen samtidigt som ni minskar kostnaderna kraftigt, både för bränslet i sig och med tanke på att den förnyelsebara energin är skattebefriad VI UTFÖR SKÄRANDE BEARBETNING I DE FLESTA MATERIAL KINNE LEGO AB Lindhagsgatan 5F, Lidköping Tel: Niklas Andreas

23 INDUSTRI I ETT STÖRRE SAMMANHANG Inom Swecos verksamhetsområde Industri arbetar specialister inom Elkraft & Automation, Anläggningskonstruktion och Logistik för en hållbar industri. Läs mer på Det är vi som hyr ut och rekryterar chefer och specialister inom ekonomi, bank och finans.

24 2 KONCEPTUELL LÖSNING 2.1 PRODUKTER OCH SYSTEM För att möta framtida utmaningarna tas ett skräddarsytt koncept fram för en konvertering av det befintliga pannsystemet till ett förnyelsebart alternativ. Då får man ett nytt system med hög tillgänglighet och verkningsgrad. Systemet designas för att möta önskemål om effekt, tillgänglighet, lastföljning och verkningsgrad. Dessutom sänks bränslekostnaden väsentligt. PetroBios träpulverförbränning ger möjlighet att använda biobränsle samtidigt som vårt brännarsystem kan möta snabba lastväxlingar på samma sätt som en fossilbrännare för olja eller gas. Lösningen är kompakt och kan därför eftermonteras i de flesta pannhus trots att det i många fall är ganska trångt. Med allt hårdare emissionskrav från myndigheter och marknad har ett omfattande arbete lagts ner på att få de olika ingående komponenterna att fungera tillsammans på ett optimalt sätt INGÅENDE FUNKTIONER Det kompletta produktionssystemet för biopulverbränsle består av fyra huvudsystem, yttre bränslehantering, brännare, panna samt rökgasrening. Det yttre bränslehanteringssystemet tar emot bränslet och förbereder det för inmatning i brännaren. Brännaren förbränner bränslet optimalt genom kontrollerad inblandning av luft samt fördelning av bränsle och luft. I pannan tillvaratas den värme som frigörs vid förbränningen genom att vatten och/ eller ånga värms i tuber. Rökgaserna som lämnar pannan passerar rökgasreningen för att sedan lämna systemet via skorstenen. 2.3 YTTRE BRÄNSLEHANTERING Pelletsen lossas från bil med hjälp av pneumatik. Luften blåser in pelletsen i en lagringssilo, som normalt är dimensionerad för att klara tre till fem dagars drift och därmed undviks pelletsleveranser under helger. Från silons botten matas pelletsen via en transportskruv till ett buffertschakt ovanför kvarnen. Alternativt kan bränslet tippas i en bränsleficka och därifrån till en lagringssilo. En kvarnmatare som också avskiljer tunga partiklar/metall och fungerar som doserapparat matar in pelletsen i kvarnen där den mals till pulver. Kvarnen är en traditionell hammarkvarn, som är en robust och välbeprövad teknik för malning av pellets.

25 Från kvarnen sugs pulvret till ett avskiljningsfi lter där kvarnluften och pulvret separeras. Filtret är ett textilfi lter med rensautomatik. Mellan kvarnen och fi ltret, i bränsletransportröret, sitter ett gnistpreventionssystem som känner av eventuell gnistbildning och sprayar in vatten vid behov. I fi lterkonans botten sitter en cellmatare som matar ut pulvret till brännaren. 2.4 BRÄNNARE MW Petros brännare är designad för att kunna bränna enbart pulver, men det går också bra att använda sekundärbränslet eller en blandning. Vid start av brännaren används det sekundära bränslet under en kort stund för att tända och stabilisera fl amman innan pulvret kan börja användas. PetroBio har levererat system för pulvereldning från 1 MW upp till över 100 MW. Den keramiska dysen på brännaren är designad för att ge en intern rökgascirkulation i fl amrummet, vilket ger bättre möjligheter att trimma brännaren optimalt över hela lastområdet med avseende på verkningsgrad, O 2, NOx, stoft och CO-halt. Övrig utrustning så som tändtransformator, självcheckande fl amvakt och luftvakter är monterade på brännaren. Bränsle/luftförhållandet styrs via en elektrisk kvotreglering och pulvermängden styrs med doserskruvar. 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Riskanalys Projektering Leverans Installation Igångkörning Utbildning Service Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, Västra Frölunda

26 STYRSYSTEM Brännaren och även pannan styrs via PetroBios system PMS20. Systemet är baserat på ett Siemens PLC-system med CPU av typen S7-300F, där F står för felsäker. Användarinterfacet utgörs av en Siemens SIMATIC MULTIPA- NEL. För att uppfylla normerna EN 230 alternativt EN 298, vid eldning av olja eller gasformiga bränslen, samt EN för luft/bränsle-hantering var man tidigare hänvisad till att använda eldningsautomater med ett svårhanterligt signalutbyte mellan dessa och den övriga styrningen. Den felsäkra PLC-n som PetroBio använder gör att säkerhetssystemet, som läggs i en speciell felsäker area, och den övriga styrningen blir helt integrerade och signalutbytet mellan dem blir helt tillgängligt. Normenliga vakter kopplas till den felsäkra arean via säkerhetsrelän till särskilda ingångar. Som användare kommer man att uppleva att alla felsäkra funktioner och övriga felsäkra parametrar är skyddade och ej åtkomliga för förändring utan en särskild användarkod. Givetvis erbjuds läsrättigheter för att på normalt sätt underlätta felsökning etcetera. 2.6 PANNA Pannans uppgift är att överföra värmen från förbränningen till hetvatten/ ånga så effektivt som möjligt. För att uppnå en hög effektivitet och låga emissioner krävs att pannans och brännarens designer matchar varandra. Processavdelningen på PetroBio specificerar och designar hela systemet med den nya brännaren så att det fungerar optimalt med den befintliga pannan.

27 2.7 RÖKGASRENING Rökgasreningens uppgift är att säkerställa att rökgaserna möter aktuella krav på partikelinnehåll innan de släpps ut i atmosfären. Detta görs med partikelavskiljning, genom ett textilt spärrfi lter och i kombination med en cyklon som föravskiljare. I systemet ingår ett kombinerat fi lter där cyklonen är hopbyggd med textilfi ltret. Levererade system klarar de nya EU-kraven för mellanstora (1-50 MW) pannor som gäller ett år efter EU-beslut. Beslut förväntas under Alternativt utrustas anläggningen med ett el-fi lter. Spärrfi ltret är ett slangfi lter med automatisk, pneumatisk rensautomatik. Avskilt stoft samlas på botten av fi lterhuset och skrapas ned i en askcontainer under fi ltret. Rökgasfl ödet sugs ut med hjälp av rökgasfl äkten som också kontrollerar trycket i pannan. 2.8 UNDERHÅLL I det stora hela liknar driften av träpulveranläggningen en traditionell fossileldad anläggning. Dock tillkommer några moment vid eldning av träpulver. Pellets har ett lägre energiinnehåll än olja. Därför blir det fl er bränsletransporter vid pelletseldning. Kvarnen har två huvudsakliga slitdelar som bör bytas. Det är slagorna och sållplåtarna. local fuels / local solutions / local energy

28 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR PELLETS För att nå bästa resultat vid förbränningen är kvaliteten på pelletsen av mycket stor vikt. Den skall helst vara av klass 1, och får inte innehålla föroreningar. Trä är ett levande material och därigenom inte helt homogent. Emissionsberäkningar och prestanda baseras på, och utrustningen dimensioneras för, barr- och lövträ av nordeuropeiskt ursprung. 4 ALTERNATIVA LAYOUTER Det beskrivna systemet är baserat på en medelstor eller stor förbrukare med en årsförbrukning av minst GWh. Har man en mindre förbrukning är det fortfarande möjligt att göra en teknisk-ekonomisk lösning med träpulver. Dock måste systemet bantas. Det gäller framförallt den yttre bränslehanteringen. Genom att istället designa anläggningen för att ta emot färdigmalt pulver kan kvarnen exkluderas och investeringen sjunker i motsvarande grad. Pulver har lägre densitet än pellets och transporten blir därför något dyrare, men det kompenseras av lägre investering.

29 Är det dags att fasa ut oljan? Förädlade biobränslen har etablerat sig som ett av de mest ekonomiska bränslealternativen för pannanläggningar i olika storlekar. Jämför du kostnaderna med andra bränslen så upptäcker du att förnybart biobränsle ger en bättre bränsleekonomi, samtidigt som det värnar om miljön. Som Sveriges största tillverkare av pulver erbjuder vi våra kunder en specialprodukt. Pulvret tillverkas av träråvara som torkas för att sedan malas till finare fraktioner enligt kundens önskemål. Pulvret möjliggör en mycket effektiv förbränning, vilket ger låga utsläpp. I över 30 år har Lantmännen Agroenergi tillverkat och sålt förädlade biobränslen i Sverige. Vi är helt enkelt marknadsledande med all den trygghet och säkerhet det innebär för dig som kund. Exempelvis erbjuder vi våra kunder en webbaserad nivåvaktstjänst där vi tar hela ansvaret för att det alltid finns pellets i silon. Det gör att våra kunder kan lägga kraft och energi på sin kärnverksamhet. Vill du ha hjälp med offert inför din konvertering eller vill du köpa pellets efter konvertering? Kontakta oss på så hjälper vi dig! 100 % förnybar energi Vårt biobränsle är tillverkat av 100 % naturlig träråvara och är därmed en del i det natur liga och livsviktiga kretsloppet

30 JOBBA HOS PETROBIO PetroBio är ett spjutspetsföretag inom förbränning. Vi är en världsledande aktör när det gäller förbränning av fasta träbränslen. Våra träpulverbrännare adresserar ett brett marknadsområde där de är ytterst konkurrenskraftiga. Vi bygger våra kundanpassade speciallösningar på standardiserade grundkonstruktioner. Vår position har vi nått tack vare kunniga och hängivna medarbetare. Vårt mål är att ta tillvara alla anställdas kunskap genom en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Som arbetsgivare kan vi erbjuda ett stimulerande arbete, där varje kundcase är unikt. Utvecklingsmöjligheterna hos oss är stora, samtidigt som du bidrar till en bättre värld

31 2014I-008A Minska dina utvecklingskostnader med upp till 30% Upptäck hur du sparar tid och pengar med TIA Portal siemens.se/tia-portal TIA Portal ett projekt för att hantera alla automationskomponenter SIMATIC-styrsystem SIMATIC HMI-paneler SINAMICS-omriktare Intuitiv, effektiv, framtidssäker Den nya versionen av Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integrerar PLC, HMI och nu även omriktare i en och samma plattform. TIA Portal gör att du kan öka din produktivitet: Minskade utbildningsinsatser tack vare integrationen och det enhetliga utseendet i alla programmeringslägen Snabb kodutveckling med kraftfulla och intelligenta programredigerare Kortare maskinutvecklingstid med en kraftfull biblioteksfunktion som gör att du kan återanvända befintliga projektkomponenter Minskad felhantering genom en gemensam tagghantering som ökar projektets kvalitet och datakonsistens Minskade driftstopp med en integrerad systemdiagnostik och optimerade idriftsättningsverktyg Bred industritillämpning via integrerad Motion Control, omriktare och maskinsäkerhet Maskinsäkerhet genom programvara som stöder en skalbarhet alltigenom Siemens produktportfölj Säkrare åtkomstskydd för din maskin och projektdata med avancerade skyddsmekanismer Answers for industry.

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Inspecta/Skog Sundsvall 20-21 mars 2014 Alternativa bränslen i mesaugnar

Inspecta/Skog Sundsvall 20-21 mars 2014 Alternativa bränslen i mesaugnar Biobränslehantering presented by H Sundström Andritz LimeLine White Liquor Plant 2 Chemical Systems Andritz Pulp Mill Machinery and Systems Chemical Systems Division recausticizing overheads show a.ppt

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar dagens och framtidens bioenergilösningar. Genom

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Pyromanen från Öland

Pyromanen från Öland TEMADAG & ÅRSMÖTE - KVÄNUM Pyromanen från Öland Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö AB www.suricata.se Nya skatteregler för tillverkande industri Hur påverkar detta företagens ekonomi Finns det ekonomiska

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Anders Agebro Projektledare 1 Vattenfall Värme Drefviken Tre fjärrvärmeområden: Haninge, Tyresö och Älta Gustavsberg Fisksätra/Saltsjöbaden 470 GWh (såld

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Företagspresentation Produktöversikt Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Värmeprodukter erbjuder en stor bredd av pannor, biobränslepannor från 100 kw upp till 4MW, olja och gaspannor

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen

Panndagarna 2009. Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Erfarenheter från kvalitetssäkringsprogram för returbränslen Sylwe Wedholm Avdelningschef Bränslehantering 2009-02-04 Söderenergi Samägt av kommunerna: Botkyrka 25 Huddinge 25% Södertälje 50% Kunder: Södertörns

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

TJÄNSTER. Olje-/Gasbrännare Olje-/gaspannor Fastbränslepannor Träpulverbrännare Flamvaktsystem O2/CO mätutrustning Brännarstyrning

TJÄNSTER. Olje-/Gasbrännare Olje-/gaspannor Fastbränslepannor Träpulverbrännare Flamvaktsystem O2/CO mätutrustning Brännarstyrning PRODUKTER Olje-/Gasbrännare Olje-/gaspannor Fastbränslepannor Träpulverbrännare Flamvaktsystem O2/CO mätutrustning Brännarstyrning TJÄNSTER Anläggningsförsäljning Service Styr-/operatörssystem Konsultation

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 2014-04-22 DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 Peter Holmström Regionchef, VD DU Teknik AB. 010-476 69 26, peter.holmstrom@hifab.se Peter Holmström

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Medlemsägd förening Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Tillsammans är vi starka och lägger

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier.

PELLETS sänker dina. Till företag och industrier. PELLETS sänker dina skattekostnader! Till företag och industrier. Sänkta skattekostnader med pellets! Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier.

PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. PELLETS SÄNKER DINA SKATTEKOSTNADER! Till företag och industrier. SÄNKTA SKATTEKOSTNADER MED PELLETS! Sedan flera år tillbaka har industrin och många företag åtnjutit en nedsatt skattesats på koldioxid

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

BioEnergi Kombinatet i Härjedalen

BioEnergi Kombinatet i Härjedalen BioEnergi Kombinatet i Härjedalen en idé som innebär att: omvandla lokal förnyelsebar skogsråvara till efterfrågade och miljövänliga regionala biobränslen. kombinatets olika delar samverkar och ger en

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer