FRAMTIDENS UTMANINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS UTMANINGAR"

Transkript

1

2 NYA MÖJLIGHETER PÅ EN SPÄNNANDE MARKNAD Vi firar i år 50 år som energisystemsleverantör, vilket gett erfarenhet från många branscher, marknader och mängder med bränslen. Med det skulle man kunna tro att vi sett det mesta och eldat allt som går att elda. Men vi slår oss inte till ro. De senaste tio åren har vi bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att stå redo för de snabba förändringar som råder på marknaden. Tuffare emissionskrav, strängare normer, nya skatteregler för fossilbränslen och klimatförhandlingar på en global nivå skapar nya utmaningar och möjligheter. Vi har tagit fram fler nya produkter än de föregående 40 åren och även internationaliserat vår verksamhet. Vi tar också tillfället i akt att byta företagsnamn till Petro Bio AB och föryngrar vår företagsprofil. Det är vårt sätt att tydliggöra att vi har en naturlig plats i ett samhälle med ett hållbart miljötänkande, där förnyelsebara bränslen är en självklarhet. FRAMTIDENS UTMANINGAR Vad är det då för utmaningar vi kan se i det korta perspektivet? Den första, och vad vi tror största, är beskattningen av fossila bränslen som införs för industriföretag. Ett stort antal industrier kommer att byta bränsle genom att skifta ut fossila till förmån för förnyelsebara bränslen. Den andra förändringen som sker är att vi ökar vår internationella närvaro och fokuserar på marknader som Finland, Ryssland och USA, där det finns mer att arbeta med när det gäller förnyelsebar energi och miljömässigt bättre förbränningssystem. 2 3 STAR är det göteborgsbaserade rekryteringsföretaget som leder utvecklingen mot ett personligare samarbete med varje företag och kandidat. Företagsnamnet symboliserar vårt brinnande engagemang och vår höga kompetens för att få fram de bästa kandidaterna till varje uppdrag. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från analys, skapa annonser, searcharbete, urval, intervjuer, referenser, tester till uppföljning eller så stödjer vi våra uppdragsgivare med delar av processen. Vi jobbar även med utveckling av individ och team. Välkommen att kontakta oss! Kyrkogatan 30, Göteborg www. starrekrytering.se

3 Roger Karlsson, vd Petro Bio AB installation Construction Maintenance

4 Problem ska inte göras större än nödvändigt. detsamma gäller lösningar. Lind0029_Annons_PetroBio_186x55_1.indd :53

5 4 5 VÄRLDSLEDANDE SEDAN 1964 Petro har alltid legat i framkant inom energisystem. När vi drog igång vår verksamhet för 50 år sedan handlade det om att försöka hitta sätt att omvandla bränslen som olja, kol och gas till energi. Våra enkla men smarta innovationer innebar en smärre revolution, inte minst för industrin och fartygsbranschen. Som marknadsledare bestämde vi oss tidigt för att ta ansvar och peka ut riktningen. Vårt omfattande utvecklingsprogram består fortfarande av design, produktion, installation och driftsättning av brännare, bränsle- och kontrollutrustning för olja och gas. Men huvuddelen av vår verksamhet ligger idag inom pulveriserad biomassa, som till exempel träpulver och pellets. Våra moderna brännare skapar ren energi värdig framtidens företag, deras anställda och deras barn. Synen på bränslen har förändrats sedan Petrokraft startade Vi har varit med hela vägen från olja och kol till dagens pulveriserade biomassa. Vi har skruvat och förfinat våra produkter och processer. Och är idag stolta över att vara ett energiföretag med tyngdpunkt på miljövänliga bränslen. Konsulterande företag Adress: Börsgärde 210, Ödsmål Telefon: E-post: Internet: Bengt Carlsson Elingenjör Konsulttjänster inom Elkraftteknik och PLC-system. Internationellt utvecklingssamarbete. Hållbar utveckling. Ambassadör för Diaconia Brasilien. Sol och vind Bioförgasare

6 6 7 LÖSNINGAR FÖR ÖKAD LÖNSAMHET PetroBio utvecklar och levererar brännare och energisystem. Vi erbjuder ett brett sortiment av miljövänliga och högkvalitativa produkter som har låga underhålls- och driftskostnader. Vår långa erfarenhet och tekniska kompetens fi nns alltid nära till hands för att öka våra kunders lönsamhet. PetroBio är ett projektorienterat företag. Det innebär att vi arbetar med specifi ka lösningar, helt anpassade efter våra kunders önskemål och krav. Vi följer alla projekt från start till mål och ser alla projekt som unika. Vi är idag cirka 40 medarbetare och huvudkontoret fi nns i Göteborg. Reservdelslagret ligger i Floda och vi har servicetekniker över hela Sverige. Det innebär att vi kan ge våra kunder en väldigt hög servicegrad. Även våra ägare ger PetroBio tyngd. Sedan 1968 ägs vi av en av världens ledande skeppsredare, familjen Olsson, som även är ägare till Stenakoncernen. Denna stabila plattform har möjliggjort en framgångsrik affärsstrategi och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Affärspartners ser oss som en stabil och pålitlig leverantör. TecNet har för PetroBio arbetat med programmering samt intrimning/idrifttagning av energianläggningar TecNet är ett expansivt teknikkonsultbolag med unik kompetens och erfarenhet av projekt i en mängd olika branscher. Exempel på våra arbetsområden är projektering av processlösningar, problemlösning samt teknisk utvärdering och upphandling. TecNet är verksamma inom tre olika teknikområden; processteknik, rör- och mekanisk konstruktion samt automation. Är du i behov av TecNets kompetens? Kontakta Göran Ottosson på Tel

7 We contribute globally and locally to a better environment and better climate for future generations. KNOW YOUR NUMBERS -> FATTA BÄTTRE BESLUT -> FÅ ÖKAD LÖNSAMHET Mercur Solutions lösningar för budget, prognos, rapportering och analys hjälper hundratals företag att styra sin verksamhet mer effektivt och mot bättre lönsamhet. Know your numbers

8 VI BIDRAR TILL ATT NÅ MILJÖMÅLEN Ett av EU:s miljömål är att 20 procent av energikonsumtionen i hela EU ska komma från förnybara energikällor år Med tanke på att de förnybara energikällorna idag bara står för 8,5 procent av energin är det ett ambitiöst mål, som kräver att alla EU-länder gör en insats. I detta arbete har PetroBio funnit sin naturliga plats och vi jobbar aktivt för att målet ska uppfyllas. Till exempel hjälper vi industrin, som står inför en stor utmaning på energisidan. En kraftigt ökad energiskatt och dyra fossila bränslen driver kostnaderna. Förnyelsebara bränslen är ofta billigare och de är skattebefriade, men att konvertera ångproduktionen har varit svårt och dyrt. PetroBio kan nu erbjuda ångproduktion baserad på förnyelsebara bränslen med bibehållen lastföljd och med bra ROI. PetroBio deltar aktivt i den fortsatta omställningen av fjärrvärmesystemet. I första hand genom fastbränslesystem för bas- och spetslast, men också med start/last-brännare till avfallsförbränning. 8 9 För en hållbar utveckling. Oljemätare Energimätare Styrventiler Tryckvakter Spjällställdon Styrstem Givare Termostater

9 Vi är familjeföretaget med hög flexibilitet, genuin serviceanda och snabba leveranser direkt från vårt stora lager. Välkommen till en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Våra kunder finns inom alla industriella branscher, energibolag och kommuner - bland annat är vi stolta över förtroendet att vara leverantör till PetroBio. På ser du hela produktprogrammet och kan även beställa vår nya produktkatalog och prisbok. Stockholm Göteborg Hässleholm Karlstad Falun Skellefteå Telefon

10 MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV ELDNING MED FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN Sedan andra oljekrisen i början av 80-talet har Sverige gjort en lång resa mot ett hållbart energisamhälle. Under den resan har PetroBio varit en framgångsrik partner gentemot fjärrvärmeindustrin, som under den tiden har minskat CO 2 utsläppen till hälften samtidigt som produktionen ökat med över 50 procent. Att som företag verka i den miljön har skapat många möjligheter och minst lika många utmaningar. Listan på förnyelsebara bränslen vi proveldat, eldat och eldar är omfattande. Deponigas (soptippsgas), tallolja, tallbeck, animaliskt fett, biooljor av olika slag, glycerin, träpulver, olivkärnor, rapsfrön, rapsstrån, mjölavrens, drav m. m

11 Palgo har under mer än 30 år levererat instrument och utrustning inom förbränningsteknik. Tyngdpunkten ligger på flamvakter och portabel/stationär rökgasanalys, men Palgo säljer även tändare, eldningsautomatik och gaslarm. Läs mer på Hammarvägen 1, Arlöv

12 Exempel på utmaningar vi sett med olika bränslen kan göras lång men några exempel är: GAS DEPONIGAS Lågvärdig biogas, typiskt endast procent metan. Ofta fuktig och förorenad med kvalitetsvariationer under året. Stora lokala skillnader på kvaliteten. Kan behöva stödeldas med annat bränsle. FLYTANDE TALLBECK Mycket korrosivt och med högt askinnehåll. Hög flampunkt. Brinner stökigt. Kräver sotblåsare och sotningsutrustning i pannan. VEGETABILISK BIOOLJA & ANIMALISKT FETT De flesta kvaliteter är mycket korrosiva och har hög flampunkt och stort askinnehåll. Kan även innehålla stor del vatten. Stor skillnad mellan olika biooljor. Kan gå från smörkonsistens till vatten på bara fem graders uppvärmning. Arbete pågår med att klassificera biooljor med avseende på dess egenskaper. Animaliska produkter kräver myndighetstillstånd. GLYCERINE Väldigt lågt värmevärde och mycket stort askinnehåll. Asksmältpunkten är låg, vilket ger risk för avlagringar i pannan. Korrosivt med högt vatteninnehåll. PULVERISERAD BIOMASSA TRÄPULVER Träpulver från ren stamved. Antingen från malda pellets eller tillverkat direkt från sågspån, flis eller dylikt. Lågt ask- och kväveinnehåll. Hög asksmältpunkt. Lämpar sig väl att elda i brännare och ger låga emissioner. TRÄPULVER Träpulver från spillvirke eller annat träavfall från träförädling. Stora kvalitetsskillnader mellan olika leverantörer. Kan innehålla stora mängder kväve. Tillsatt kväve (till exempel från lim) har svåra och odefinierade bindningar. Kan innehålla stor mängd små partiklar (till exempel slipdamm) och föroreningar från bearbetningsutrustningen. Kan vara svårt att hålla önskade emissionsnivåer. AGROBRÄNSLEN Malda restprodukter från jordbruket. Högt kväveinnehåll och innehåller normalt mycket aska. Låg asksmältpunkt ger svårigheter i pannan. Kväveinnehållet ger förhöjda NOx-värden

13 REKOMMENDATIONER Att konvertera från fossila bränslen till förnyelsebara är möjligt att göra med bra resultat i de fl esta fall. Ofta går det till och med att använda befi ntlig panna. Dock kräver olika bränslen olika metoder för konverteringen. Tänk noga igenom valet av bränsle före konverteringsarbetet. Det kan vara svårt att byta utan ett nytt konverteringsprojekt. PetroBio har valt att fokusera på två områden av förnyelsebara bränslen. Dels träpulver, och då i första hand rent träpulver från stamved, dels vegetabiliska biooljor. Med den nya klassifi ceringen på plats kommer det att bli mycket lättare att vara biooljekund. Med dessa bränslen fås bra och robusta system. Ett serviceföretag inom skärande bearbetning Flexibilitet Svarvning Fräsning Prototyptillverkning CAD/CAM Ruskvädersgatan 3A, Göteborg Tel:

14 14 15 BILLIGARE MED PELLETS Tvätteriet Alingsås, som ägs av Västra Götalandsregionen, har bytt ut en gasolbrännare mot en brännare avsedd för pellets. Dessutom har en silo och en kvarn, med tillhörande kringutrustning, installerats. Installationen påbörjades hösten 2013 och anläggningen togs i drift i juni Det finns två stora skäl till investeringen. Det ena är Västra Götalands mål att regionens egna anläggningar ska vara fria från fossila bränslen år Det andra skälet är att det blir billigare med pellets, säger Lars Dahmm, enhetschef på tvätteriet. GOD SERVICE Konverteringen från gasol kom med i investeringsplanen Därefter började det tittas på olika alternativ, till exempel studerades om tvätteriet skulle konvertera den befintliga pannan eller om det skulle byggas en ny panna. Vi tittade på flera installationer och hade kontakt med olika leverantörer. Då växte beslutet fram att behålla pannan och byta till en PCES-lösning (träpulverbrännarsystemet) från PetroBio. Lars Dahmm ser flera fördelar med PetroBio som leverantör. Företagets huvudkontor, och serviceavdelning med jour dygnet runt, ligger i Göteborg. Dessutom finns reservdelslagret i Floda, bara 20 minuter från Alingsås.

15 Samarbetet med PetroBio har varit utmärkt. Responsen vid diverse inkörningsproblem har varit snabb och korrekt. Lars Dahmm, Enhetschef Vet du vem som levererar bäst bränsleberedning? Stolt leverantör till PetroBio. mared.se

16 Bengt Göran Dalman, Produktionsdirektör Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat.

17 ETT BRA SAMARBETE På Rya Hetvattencentral, som producerar värme till Göteborg, har PetroBio konverterat två gaseldade hetvattenpannor till att bli pelletseldade. Biomassan levereras till anläggning i form av pellets. I sex kvarnar, tre för vardera panna, mals pelletsen till träpulver. Pulvret eldas i fyra brännare, två i vardera panna, som sammanlagt levererar 100 MW. Pannorna fick anpassas till de nya brännarna och utrustas med system för sotblåsning och askutmatning. Det här har ju gjorts på andra platser i Sverige tidigare, men det var första gången som vi gjorde det, säger Bengt Göran Dahlman, Produktionsdirektör på Göteborg Energi. Han är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat. Bengt Göran Dahlman öppnar upp för fler affärer med PetroBio i framtiden. Ja, fortsätter man att leverera bra prestanda till bra priser så kan det bli så Pulse-Jet Filter Installations Worldwide in the Areas of: High-temperature particle filtration Dry and semi-dry flue gas cleaning Waste incineration, boiler plants, and smelters Removal of acid gases and dioxins Tall construction -> Limited footprint Cylindrical design Down-flow operation = Low pressure drop Suitable for sub-micron operations Low emission Low energy consumption Simatek A/S - Charlottevej 10, DK-4270 Hoeng, Denmark

18 Hos PetroBio finns service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Källa: Arctic Paper Automationsingenjörer/Systemintegratörer DenDärHildebrand AB kan allt från MES och styrning till instrumentdesign Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan hos Arctic Paper, Grycksbo, Dalarna. Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan i Haraldsrud i Oslo fjärrvärmenät. Tel:

19 18 19 MILJÖPRESTANDAN ÄR ÖVER FÖRVÄNTAN I oktober 2008 tog Arctic Paper Grycksbo AB det första spadtaget för projektet BIO-08. I juni 2009 stod allt klart och fem år senare kan linjechef Thomas Rosenback konstatera att det var en bra investering. Tillgängligheten på träpulver är över förväntan, precis som miljöprestandan. Särskilt våra NOx-utsläpp ligger på en väldigt bra nivå. Sedan har vi en stor flexibilitet i val av energiförsörjning, menar han. Projekt BIO-08 innebar en hel del förändringar på energiområdet. Syftet var att öka miljöprestandan och sänka energikostnaderna. Vi ville också ha mer flexibilitet. Idag är vårt huvudbränsle träpulver, men vi kan ställa om till olja eller el för att försörja fabrikens ångbehov. BRA PARTNER Som i alla andra projekt förekom en del barnsjukdomar, men dessa behandlades antingen internt eller genom gemensamma insatser tillsammans med PetroBio. Och Thomas Rosenback är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det har fungerat bra, från båda parter har det funnits ett intresse av att hela tiden utvecklas framåt. Hos PetroBio finns en bra kompetens samt bra service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Leverantör av mekaniska konstruktioner samt legotillverkning av brännare i över 50 år. Vi kan erbjuda er tjänster såsom - Plåtslageriarbeten - Smidesarbeten - Montering - Planering - Legotillverkning - Konstruktionsritningar - Stora och små objekt - Offerter med fast pris och garanti FERROTEKNIK AB Skallsjövägen 34, FLODA Tel: Mobil: Fax: Hemsida: Mail: Mail:

20 SÅ GÅR ETT PETROPROJEKT TILL Med undantag av reservdelar tillverkar inte PetroBio några produkter mot lager. All försäljning och tillverkning hanteras i projektform. Att driva projekt är alltså något som är mycket viktigt i vår verksamhet. Vi har därför arbetat fram en egen projektmetod som är anpassad för vår unika verksamhet. Att arbeta i nära samarbete med slutkunden är helt centralt i vår arbetsmodell. En aktiv och engagerad kund har stora möjligheter att under projektgenomförandet fånga de små anpassningarna som kan göra så stor skillnad vid den dagliga verksamheten. När avtalet är tecknat mellan kunden och PetroBio är en gemensam kontraktsgenomgång en av de första stegen i arbetet. Då går projektledaren tillsammans med kunden igenom avtalet och leveransbeskrivningen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt projektets mile stones, riskanalysen och andra kritiska passager. Hela projektets livscykel dokumenteras i vårt dokumenthanteringsverktyg och finns sedan åtkomligt för senare ändringar och tillägg. Det garanterar ett sammanhängande informationsflöde mellan projektens olika faser, från projektstart till driftsättning och sedan vidare till framtida servicearbeten. Genom noggrann uppföljning av projektets olika faser kan eventuella avvikelser snabbt identifieras och nödvändiga korregeringsåtgärder vidtas. Med regelbundna projektmöten kan du som kund hela tiden följa utvecklingen i projektet. Och det allra viktigaste att lyfta fram är att vi på PetroBio inte släpper projektet förrän anläggningen är helt färdig och kan köras i kommersiell drift ET.CONSULTING AB Projekt- och montageledning inom kraftvärmeverk och massaindustrin Certiferad Bas-P & Bas-U +46(0)

21 Val av försäkringsskydd en avgörande skillnad söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom en kvalificerad riskanalys hjälper vi dig att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga fördelar. Ring Eller besök för ytterligare information

22 ATT ELDA PULVER STEG FÖR STEG 1 SAMMANFATTNING Beskrivet är ett komplett system med brännare, ångpanna, bränslehantering, rökgasrening och tillhörande kringutrustning. En övergång till biobränslebaserad ångproduktion minskar förbrukning av fossila bränslen samtidigt som ni minskar kostnaderna kraftigt, både för bränslet i sig och med tanke på att den förnyelsebara energin är skattebefriad VI UTFÖR SKÄRANDE BEARBETNING I DE FLESTA MATERIAL KINNE LEGO AB Lindhagsgatan 5F, Lidköping Tel: Niklas Andreas

23 INDUSTRI I ETT STÖRRE SAMMANHANG Inom Swecos verksamhetsområde Industri arbetar specialister inom Elkraft & Automation, Anläggningskonstruktion och Logistik för en hållbar industri. Läs mer på Det är vi som hyr ut och rekryterar chefer och specialister inom ekonomi, bank och finans.

24 2 KONCEPTUELL LÖSNING 2.1 PRODUKTER OCH SYSTEM För att möta framtida utmaningarna tas ett skräddarsytt koncept fram för en konvertering av det befintliga pannsystemet till ett förnyelsebart alternativ. Då får man ett nytt system med hög tillgänglighet och verkningsgrad. Systemet designas för att möta önskemål om effekt, tillgänglighet, lastföljning och verkningsgrad. Dessutom sänks bränslekostnaden väsentligt. PetroBios träpulverförbränning ger möjlighet att använda biobränsle samtidigt som vårt brännarsystem kan möta snabba lastväxlingar på samma sätt som en fossilbrännare för olja eller gas. Lösningen är kompakt och kan därför eftermonteras i de flesta pannhus trots att det i många fall är ganska trångt. Med allt hårdare emissionskrav från myndigheter och marknad har ett omfattande arbete lagts ner på att få de olika ingående komponenterna att fungera tillsammans på ett optimalt sätt INGÅENDE FUNKTIONER Det kompletta produktionssystemet för biopulverbränsle består av fyra huvudsystem, yttre bränslehantering, brännare, panna samt rökgasrening. Det yttre bränslehanteringssystemet tar emot bränslet och förbereder det för inmatning i brännaren. Brännaren förbränner bränslet optimalt genom kontrollerad inblandning av luft samt fördelning av bränsle och luft. I pannan tillvaratas den värme som frigörs vid förbränningen genom att vatten och/ eller ånga värms i tuber. Rökgaserna som lämnar pannan passerar rökgasreningen för att sedan lämna systemet via skorstenen. 2.3 YTTRE BRÄNSLEHANTERING Pelletsen lossas från bil med hjälp av pneumatik. Luften blåser in pelletsen i en lagringssilo, som normalt är dimensionerad för att klara tre till fem dagars drift och därmed undviks pelletsleveranser under helger. Från silons botten matas pelletsen via en transportskruv till ett buffertschakt ovanför kvarnen. Alternativt kan bränslet tippas i en bränsleficka och därifrån till en lagringssilo. En kvarnmatare som också avskiljer tunga partiklar/metall och fungerar som doserapparat matar in pelletsen i kvarnen där den mals till pulver. Kvarnen är en traditionell hammarkvarn, som är en robust och välbeprövad teknik för malning av pellets.

25 Från kvarnen sugs pulvret till ett avskiljningsfi lter där kvarnluften och pulvret separeras. Filtret är ett textilfi lter med rensautomatik. Mellan kvarnen och fi ltret, i bränsletransportröret, sitter ett gnistpreventionssystem som känner av eventuell gnistbildning och sprayar in vatten vid behov. I fi lterkonans botten sitter en cellmatare som matar ut pulvret till brännaren. 2.4 BRÄNNARE MW Petros brännare är designad för att kunna bränna enbart pulver, men det går också bra att använda sekundärbränslet eller en blandning. Vid start av brännaren används det sekundära bränslet under en kort stund för att tända och stabilisera fl amman innan pulvret kan börja användas. PetroBio har levererat system för pulvereldning från 1 MW upp till över 100 MW. Den keramiska dysen på brännaren är designad för att ge en intern rökgascirkulation i fl amrummet, vilket ger bättre möjligheter att trimma brännaren optimalt över hela lastområdet med avseende på verkningsgrad, O 2, NOx, stoft och CO-halt. Övrig utrustning så som tändtransformator, självcheckande fl amvakt och luftvakter är monterade på brännaren. Bränsle/luftförhållandet styrs via en elektrisk kvotreglering och pulvermängden styrs med doserskruvar. 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Riskanalys Projektering Leverans Installation Igångkörning Utbildning Service Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, Västra Frölunda

26 STYRSYSTEM Brännaren och även pannan styrs via PetroBios system PMS20. Systemet är baserat på ett Siemens PLC-system med CPU av typen S7-300F, där F står för felsäker. Användarinterfacet utgörs av en Siemens SIMATIC MULTIPA- NEL. För att uppfylla normerna EN 230 alternativt EN 298, vid eldning av olja eller gasformiga bränslen, samt EN för luft/bränsle-hantering var man tidigare hänvisad till att använda eldningsautomater med ett svårhanterligt signalutbyte mellan dessa och den övriga styrningen. Den felsäkra PLC-n som PetroBio använder gör att säkerhetssystemet, som läggs i en speciell felsäker area, och den övriga styrningen blir helt integrerade och signalutbytet mellan dem blir helt tillgängligt. Normenliga vakter kopplas till den felsäkra arean via säkerhetsrelän till särskilda ingångar. Som användare kommer man att uppleva att alla felsäkra funktioner och övriga felsäkra parametrar är skyddade och ej åtkomliga för förändring utan en särskild användarkod. Givetvis erbjuds läsrättigheter för att på normalt sätt underlätta felsökning etcetera. 2.6 PANNA Pannans uppgift är att överföra värmen från förbränningen till hetvatten/ ånga så effektivt som möjligt. För att uppnå en hög effektivitet och låga emissioner krävs att pannans och brännarens designer matchar varandra. Processavdelningen på PetroBio specificerar och designar hela systemet med den nya brännaren så att det fungerar optimalt med den befintliga pannan.

27 2.7 RÖKGASRENING Rökgasreningens uppgift är att säkerställa att rökgaserna möter aktuella krav på partikelinnehåll innan de släpps ut i atmosfären. Detta görs med partikelavskiljning, genom ett textilt spärrfi lter och i kombination med en cyklon som föravskiljare. I systemet ingår ett kombinerat fi lter där cyklonen är hopbyggd med textilfi ltret. Levererade system klarar de nya EU-kraven för mellanstora (1-50 MW) pannor som gäller ett år efter EU-beslut. Beslut förväntas under Alternativt utrustas anläggningen med ett el-fi lter. Spärrfi ltret är ett slangfi lter med automatisk, pneumatisk rensautomatik. Avskilt stoft samlas på botten av fi lterhuset och skrapas ned i en askcontainer under fi ltret. Rökgasfl ödet sugs ut med hjälp av rökgasfl äkten som också kontrollerar trycket i pannan. 2.8 UNDERHÅLL I det stora hela liknar driften av träpulveranläggningen en traditionell fossileldad anläggning. Dock tillkommer några moment vid eldning av träpulver. Pellets har ett lägre energiinnehåll än olja. Därför blir det fl er bränsletransporter vid pelletseldning. Kvarnen har två huvudsakliga slitdelar som bör bytas. Det är slagorna och sållplåtarna. local fuels / local solutions / local energy

28 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR PELLETS För att nå bästa resultat vid förbränningen är kvaliteten på pelletsen av mycket stor vikt. Den skall helst vara av klass 1, och får inte innehålla föroreningar. Trä är ett levande material och därigenom inte helt homogent. Emissionsberäkningar och prestanda baseras på, och utrustningen dimensioneras för, barr- och lövträ av nordeuropeiskt ursprung. 4 ALTERNATIVA LAYOUTER Det beskrivna systemet är baserat på en medelstor eller stor förbrukare med en årsförbrukning av minst GWh. Har man en mindre förbrukning är det fortfarande möjligt att göra en teknisk-ekonomisk lösning med träpulver. Dock måste systemet bantas. Det gäller framförallt den yttre bränslehanteringen. Genom att istället designa anläggningen för att ta emot färdigmalt pulver kan kvarnen exkluderas och investeringen sjunker i motsvarande grad. Pulver har lägre densitet än pellets och transporten blir därför något dyrare, men det kompenseras av lägre investering.

29 Är det dags att fasa ut oljan? Förädlade biobränslen har etablerat sig som ett av de mest ekonomiska bränslealternativen för pannanläggningar i olika storlekar. Jämför du kostnaderna med andra bränslen så upptäcker du att förnybart biobränsle ger en bättre bränsleekonomi, samtidigt som det värnar om miljön. Som Sveriges största tillverkare av pulver erbjuder vi våra kunder en specialprodukt. Pulvret tillverkas av träråvara som torkas för att sedan malas till finare fraktioner enligt kundens önskemål. Pulvret möjliggör en mycket effektiv förbränning, vilket ger låga utsläpp. I över 30 år har Lantmännen Agroenergi tillverkat och sålt förädlade biobränslen i Sverige. Vi är helt enkelt marknadsledande med all den trygghet och säkerhet det innebär för dig som kund. Exempelvis erbjuder vi våra kunder en webbaserad nivåvaktstjänst där vi tar hela ansvaret för att det alltid finns pellets i silon. Det gör att våra kunder kan lägga kraft och energi på sin kärnverksamhet. Vill du ha hjälp med offert inför din konvertering eller vill du köpa pellets efter konvertering? Kontakta oss på så hjälper vi dig! 100 % förnybar energi Vårt biobränsle är tillverkat av 100 % naturlig träråvara och är därmed en del i det natur liga och livsviktiga kretsloppet

30 JOBBA HOS PETROBIO PetroBio är ett spjutspetsföretag inom förbränning. Vi är en världsledande aktör när det gäller förbränning av fasta träbränslen. Våra träpulverbrännare adresserar ett brett marknadsområde där de är ytterst konkurrenskraftiga. Vi bygger våra kundanpassade speciallösningar på standardiserade grundkonstruktioner. Vår position har vi nått tack vare kunniga och hängivna medarbetare. Vårt mål är att ta tillvara alla anställdas kunskap genom en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Som arbetsgivare kan vi erbjuda ett stimulerande arbete, där varje kundcase är unikt. Utvecklingsmöjligheterna hos oss är stora, samtidigt som du bidrar till en bättre värld

31 2014I-008A Minska dina utvecklingskostnader med upp till 30% Upptäck hur du sparar tid och pengar med TIA Portal siemens.se/tia-portal TIA Portal ett projekt för att hantera alla automationskomponenter SIMATIC-styrsystem SIMATIC HMI-paneler SINAMICS-omriktare Intuitiv, effektiv, framtidssäker Den nya versionen av Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integrerar PLC, HMI och nu även omriktare i en och samma plattform. TIA Portal gör att du kan öka din produktivitet: Minskade utbildningsinsatser tack vare integrationen och det enhetliga utseendet i alla programmeringslägen Snabb kodutveckling med kraftfulla och intelligenta programredigerare Kortare maskinutvecklingstid med en kraftfull biblioteksfunktion som gör att du kan återanvända befintliga projektkomponenter Minskad felhantering genom en gemensam tagghantering som ökar projektets kvalitet och datakonsistens Minskade driftstopp med en integrerad systemdiagnostik och optimerade idriftsättningsverktyg Bred industritillämpning via integrerad Motion Control, omriktare och maskinsäkerhet Maskinsäkerhet genom programvara som stöder en skalbarhet alltigenom Siemens produktportfölj Säkrare åtkomstskydd för din maskin och projektdata med avancerade skyddsmekanismer Answers for industry.

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Företagspresentation Produktöversikt Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Våra bioeldade pannor sprider skön värme i massor av skolor, äldreboenden, idrottshallar, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

UNICONFORT EOS. - Powered by Swebo.

UNICONFORT EOS. - Powered by Swebo. UNICONFORT EOS - Powered by Swebo. biomass energy evolution biomass energy evolution biomass energy evolution bättre prestanda Vi uppfyller alla dina behov. Vårt forsknings och utvecklingscenter kan utforma

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Säkerheten främst Protective Equipment s mål är att aldrig orsaka skada hos våra anställda, miljön vi arbetar inom, våra kunder och leverantörer Emergency Exit Emergency

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Pilum Industrfilter AB

Pilum Industrfilter AB Pilum Industrfilter AB Pilum Industrifilter har mer än 70 års erfarenhet av rök-gasrening, stoftavskiljning och industriventilation och våra anläggningar återfinns i de flesta områden inom industrin. Pilum

Läs mer

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR Förnybar energi Mål för förnybar energi EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Pyromanen från Öland

Pyromanen från Öland TEMADAG & ÅRSMÖTE - KVÄNUM Pyromanen från Öland Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö AB www.suricata.se Nya skatteregler för tillverkande industri Hur påverkar detta företagens ekonomi Finns det ekonomiska

Läs mer

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar.

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC - VÄRMECENTRALER MED Co 2 NEUTRAL VÄRME Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Användningen

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE Defence Nr. 1 inom Defence» Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. Bästa produktsortimentet inom Defence Bästa pris/prestandaförhållande Bästa

Läs mer

Biobränslepanna 130-2000kW

Biobränslepanna 130-2000kW Februari 2014 Biobränslepanna 130-2000kW Rörlig roster Automatisk askutmatning Träflis eller liknande bränsle Keramisk brännkammare Sotblåsning Steglös effektreglering PLC med webserver D Alessandro CSA

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

En komplett systemleverantör

En komplett systemleverantör En komplett systemleverantör 2 Heltäckande legotillverkare Blekinge Pressgjuteri bildades 1994 och är idag en komplett systemleverantör. Med passion för teknik, ett brett kunnande och ett stort engagemang

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer?

PROCESS / OEM NYFiKEN på hur VårA FuNKtiONS- lösningar FörBättrAr DiNA processer? PROCESS / OEM Nyfiken på hur våra funktionslösningar förbättrar dina processer? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom processindustrin. Av naturliga skäl är det därför människorna

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Biogas från många bioråvaror

Biogas från många bioråvaror Biogas från många bioråvaror Städer Jordbruk Skogsbruk Slam Hushållsavfall Industriellt organiskt avfall Deponier Gödsel Restprodukter Energigrödor Restprodukter från skogsbruk och skogsindustri Biogas

Läs mer

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Medlemsägd förening Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Tillsammans är vi starka och lägger

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016

GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna maj 2016 GoBiGas Framtiden redan här! Malin Hedenskog Driftchef GoBiGas Göteborg Energi Gasdagarna 25-26 maj 2016 Produktion av förnyelsebar biogas genom förgasning av skogsråvara Distribution av producerad biogas

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft

Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Produktion utan avbrott med rätt reservkraft Våra installationer tryggar din reservkraft i alla väder Sedan starten 1950 har elektriciteten varit i fokus på Olssons Elektromekaniska. I början reparerade

Läs mer

Fastighetsägare. i en klass för sig själva!

Fastighetsägare. i en klass för sig själva! Fastighetsägare i en klass för sig själva! De har valt att värma sina fastigheter med biobränsle, vilket är det överlägset bästa sättet att spara pengar och miljö! Välkommen att välja en lösning som passar

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Inspecta/Skog Sundsvall 20-21 mars 2014 Alternativa bränslen i mesaugnar

Inspecta/Skog Sundsvall 20-21 mars 2014 Alternativa bränslen i mesaugnar Biobränslehantering presented by H Sundström Andritz LimeLine White Liquor Plant 2 Chemical Systems Andritz Pulp Mill Machinery and Systems Chemical Systems Division recausticizing overheads show a.ppt

Läs mer

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar dagens och framtidens bioenergilösningar. Genom

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

BioDrivmedelsvalet 2013-11-28. Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se

BioDrivmedelsvalet 2013-11-28. Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se BioDrivmedelsvalet 2013-11-28 Katalys på lignin, ett Columbi ägg för 2:a generationens biodrivmedel Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se Ren Fuel AB Vår innovation gör bensin

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Schiedel Absolut. Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft

Schiedel Absolut. Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft Schiedel Absolut Ett blockskorstenssystem med integrerad tilluft Absolut oberoende Du väljer fritt bland bränslen och värmepannor Det går att planera in frihet. Redan från början. Förutsatt att du planerar

Läs mer

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING

tema: nr 6 2012 NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle Mellanår för flisentreprenörer på rätt spår FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING nr 6 2012 tema: NÄRVÄRME NÄrVÄRME Växthus ökar till 37 procent biobränsle FOKUS: SÖNDERDELNING & SORTERING Mellanår för flisentreprenörer BRÄNSLE Värme och el Skogsbränsle Olja från skogsrester BIOENERGI

Läs mer

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Stabila smörjmedel för en vindkänslig bransch

Stabila smörjmedel för en vindkänslig bransch Stabila smörjmedel för en vindkänslig bransch Frisk till hård vind väntas i hela landet Som driftsansvarig för vindkraftverk bryr du dig om när och hur det blåser. Väder och vind låter sig inte påverkas.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer