FRAMTIDENS UTMANINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS UTMANINGAR"

Transkript

1

2 NYA MÖJLIGHETER PÅ EN SPÄNNANDE MARKNAD Vi firar i år 50 år som energisystemsleverantör, vilket gett erfarenhet från många branscher, marknader och mängder med bränslen. Med det skulle man kunna tro att vi sett det mesta och eldat allt som går att elda. Men vi slår oss inte till ro. De senaste tio åren har vi bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete för att stå redo för de snabba förändringar som råder på marknaden. Tuffare emissionskrav, strängare normer, nya skatteregler för fossilbränslen och klimatförhandlingar på en global nivå skapar nya utmaningar och möjligheter. Vi har tagit fram fler nya produkter än de föregående 40 åren och även internationaliserat vår verksamhet. Vi tar också tillfället i akt att byta företagsnamn till Petro Bio AB och föryngrar vår företagsprofil. Det är vårt sätt att tydliggöra att vi har en naturlig plats i ett samhälle med ett hållbart miljötänkande, där förnyelsebara bränslen är en självklarhet. FRAMTIDENS UTMANINGAR Vad är det då för utmaningar vi kan se i det korta perspektivet? Den första, och vad vi tror största, är beskattningen av fossila bränslen som införs för industriföretag. Ett stort antal industrier kommer att byta bränsle genom att skifta ut fossila till förmån för förnyelsebara bränslen. Den andra förändringen som sker är att vi ökar vår internationella närvaro och fokuserar på marknader som Finland, Ryssland och USA, där det finns mer att arbeta med när det gäller förnyelsebar energi och miljömässigt bättre förbränningssystem. 2 3 STAR är det göteborgsbaserade rekryteringsföretaget som leder utvecklingen mot ett personligare samarbete med varje företag och kandidat. Företagsnamnet symboliserar vårt brinnande engagemang och vår höga kompetens för att få fram de bästa kandidaterna till varje uppdrag. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen från analys, skapa annonser, searcharbete, urval, intervjuer, referenser, tester till uppföljning eller så stödjer vi våra uppdragsgivare med delar av processen. Vi jobbar även med utveckling av individ och team. Välkommen att kontakta oss! Kyrkogatan 30, Göteborg www. starrekrytering.se

3 Roger Karlsson, vd Petro Bio AB installation Construction Maintenance

4 Problem ska inte göras större än nödvändigt. detsamma gäller lösningar. Lind0029_Annons_PetroBio_186x55_1.indd :53

5 4 5 VÄRLDSLEDANDE SEDAN 1964 Petro har alltid legat i framkant inom energisystem. När vi drog igång vår verksamhet för 50 år sedan handlade det om att försöka hitta sätt att omvandla bränslen som olja, kol och gas till energi. Våra enkla men smarta innovationer innebar en smärre revolution, inte minst för industrin och fartygsbranschen. Som marknadsledare bestämde vi oss tidigt för att ta ansvar och peka ut riktningen. Vårt omfattande utvecklingsprogram består fortfarande av design, produktion, installation och driftsättning av brännare, bränsle- och kontrollutrustning för olja och gas. Men huvuddelen av vår verksamhet ligger idag inom pulveriserad biomassa, som till exempel träpulver och pellets. Våra moderna brännare skapar ren energi värdig framtidens företag, deras anställda och deras barn. Synen på bränslen har förändrats sedan Petrokraft startade Vi har varit med hela vägen från olja och kol till dagens pulveriserade biomassa. Vi har skruvat och förfinat våra produkter och processer. Och är idag stolta över att vara ett energiföretag med tyngdpunkt på miljövänliga bränslen. Konsulterande företag Adress: Börsgärde 210, Ödsmål Telefon: E-post: Internet: Bengt Carlsson Elingenjör Konsulttjänster inom Elkraftteknik och PLC-system. Internationellt utvecklingssamarbete. Hållbar utveckling. Ambassadör för Diaconia Brasilien. Sol och vind Bioförgasare

6 6 7 LÖSNINGAR FÖR ÖKAD LÖNSAMHET PetroBio utvecklar och levererar brännare och energisystem. Vi erbjuder ett brett sortiment av miljövänliga och högkvalitativa produkter som har låga underhålls- och driftskostnader. Vår långa erfarenhet och tekniska kompetens fi nns alltid nära till hands för att öka våra kunders lönsamhet. PetroBio är ett projektorienterat företag. Det innebär att vi arbetar med specifi ka lösningar, helt anpassade efter våra kunders önskemål och krav. Vi följer alla projekt från start till mål och ser alla projekt som unika. Vi är idag cirka 40 medarbetare och huvudkontoret fi nns i Göteborg. Reservdelslagret ligger i Floda och vi har servicetekniker över hela Sverige. Det innebär att vi kan ge våra kunder en väldigt hög servicegrad. Även våra ägare ger PetroBio tyngd. Sedan 1968 ägs vi av en av världens ledande skeppsredare, familjen Olsson, som även är ägare till Stenakoncernen. Denna stabila plattform har möjliggjort en framgångsrik affärsstrategi och långsiktiga samarbeten med våra kunder. Affärspartners ser oss som en stabil och pålitlig leverantör. TecNet har för PetroBio arbetat med programmering samt intrimning/idrifttagning av energianläggningar TecNet är ett expansivt teknikkonsultbolag med unik kompetens och erfarenhet av projekt i en mängd olika branscher. Exempel på våra arbetsområden är projektering av processlösningar, problemlösning samt teknisk utvärdering och upphandling. TecNet är verksamma inom tre olika teknikområden; processteknik, rör- och mekanisk konstruktion samt automation. Är du i behov av TecNets kompetens? Kontakta Göran Ottosson på Tel

7 We contribute globally and locally to a better environment and better climate for future generations. KNOW YOUR NUMBERS -> FATTA BÄTTRE BESLUT -> FÅ ÖKAD LÖNSAMHET Mercur Solutions lösningar för budget, prognos, rapportering och analys hjälper hundratals företag att styra sin verksamhet mer effektivt och mot bättre lönsamhet. Know your numbers

8 VI BIDRAR TILL ATT NÅ MILJÖMÅLEN Ett av EU:s miljömål är att 20 procent av energikonsumtionen i hela EU ska komma från förnybara energikällor år Med tanke på att de förnybara energikällorna idag bara står för 8,5 procent av energin är det ett ambitiöst mål, som kräver att alla EU-länder gör en insats. I detta arbete har PetroBio funnit sin naturliga plats och vi jobbar aktivt för att målet ska uppfyllas. Till exempel hjälper vi industrin, som står inför en stor utmaning på energisidan. En kraftigt ökad energiskatt och dyra fossila bränslen driver kostnaderna. Förnyelsebara bränslen är ofta billigare och de är skattebefriade, men att konvertera ångproduktionen har varit svårt och dyrt. PetroBio kan nu erbjuda ångproduktion baserad på förnyelsebara bränslen med bibehållen lastföljd och med bra ROI. PetroBio deltar aktivt i den fortsatta omställningen av fjärrvärmesystemet. I första hand genom fastbränslesystem för bas- och spetslast, men också med start/last-brännare till avfallsförbränning. 8 9 För en hållbar utveckling. Oljemätare Energimätare Styrventiler Tryckvakter Spjällställdon Styrstem Givare Termostater

9 Vi är familjeföretaget med hög flexibilitet, genuin serviceanda och snabba leveranser direkt från vårt stora lager. Välkommen till en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Våra kunder finns inom alla industriella branscher, energibolag och kommuner - bland annat är vi stolta över förtroendet att vara leverantör till PetroBio. På ser du hela produktprogrammet och kan även beställa vår nya produktkatalog och prisbok. Stockholm Göteborg Hässleholm Karlstad Falun Skellefteå Telefon

10 MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV ELDNING MED FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN Sedan andra oljekrisen i början av 80-talet har Sverige gjort en lång resa mot ett hållbart energisamhälle. Under den resan har PetroBio varit en framgångsrik partner gentemot fjärrvärmeindustrin, som under den tiden har minskat CO 2 utsläppen till hälften samtidigt som produktionen ökat med över 50 procent. Att som företag verka i den miljön har skapat många möjligheter och minst lika många utmaningar. Listan på förnyelsebara bränslen vi proveldat, eldat och eldar är omfattande. Deponigas (soptippsgas), tallolja, tallbeck, animaliskt fett, biooljor av olika slag, glycerin, träpulver, olivkärnor, rapsfrön, rapsstrån, mjölavrens, drav m. m

11 Palgo har under mer än 30 år levererat instrument och utrustning inom förbränningsteknik. Tyngdpunkten ligger på flamvakter och portabel/stationär rökgasanalys, men Palgo säljer även tändare, eldningsautomatik och gaslarm. Läs mer på Hammarvägen 1, Arlöv

12 Exempel på utmaningar vi sett med olika bränslen kan göras lång men några exempel är: GAS DEPONIGAS Lågvärdig biogas, typiskt endast procent metan. Ofta fuktig och förorenad med kvalitetsvariationer under året. Stora lokala skillnader på kvaliteten. Kan behöva stödeldas med annat bränsle. FLYTANDE TALLBECK Mycket korrosivt och med högt askinnehåll. Hög flampunkt. Brinner stökigt. Kräver sotblåsare och sotningsutrustning i pannan. VEGETABILISK BIOOLJA & ANIMALISKT FETT De flesta kvaliteter är mycket korrosiva och har hög flampunkt och stort askinnehåll. Kan även innehålla stor del vatten. Stor skillnad mellan olika biooljor. Kan gå från smörkonsistens till vatten på bara fem graders uppvärmning. Arbete pågår med att klassificera biooljor med avseende på dess egenskaper. Animaliska produkter kräver myndighetstillstånd. GLYCERINE Väldigt lågt värmevärde och mycket stort askinnehåll. Asksmältpunkten är låg, vilket ger risk för avlagringar i pannan. Korrosivt med högt vatteninnehåll. PULVERISERAD BIOMASSA TRÄPULVER Träpulver från ren stamved. Antingen från malda pellets eller tillverkat direkt från sågspån, flis eller dylikt. Lågt ask- och kväveinnehåll. Hög asksmältpunkt. Lämpar sig väl att elda i brännare och ger låga emissioner. TRÄPULVER Träpulver från spillvirke eller annat träavfall från träförädling. Stora kvalitetsskillnader mellan olika leverantörer. Kan innehålla stora mängder kväve. Tillsatt kväve (till exempel från lim) har svåra och odefinierade bindningar. Kan innehålla stor mängd små partiklar (till exempel slipdamm) och föroreningar från bearbetningsutrustningen. Kan vara svårt att hålla önskade emissionsnivåer. AGROBRÄNSLEN Malda restprodukter från jordbruket. Högt kväveinnehåll och innehåller normalt mycket aska. Låg asksmältpunkt ger svårigheter i pannan. Kväveinnehållet ger förhöjda NOx-värden

13 REKOMMENDATIONER Att konvertera från fossila bränslen till förnyelsebara är möjligt att göra med bra resultat i de fl esta fall. Ofta går det till och med att använda befi ntlig panna. Dock kräver olika bränslen olika metoder för konverteringen. Tänk noga igenom valet av bränsle före konverteringsarbetet. Det kan vara svårt att byta utan ett nytt konverteringsprojekt. PetroBio har valt att fokusera på två områden av förnyelsebara bränslen. Dels träpulver, och då i första hand rent träpulver från stamved, dels vegetabiliska biooljor. Med den nya klassifi ceringen på plats kommer det att bli mycket lättare att vara biooljekund. Med dessa bränslen fås bra och robusta system. Ett serviceföretag inom skärande bearbetning Flexibilitet Svarvning Fräsning Prototyptillverkning CAD/CAM Ruskvädersgatan 3A, Göteborg Tel:

14 14 15 BILLIGARE MED PELLETS Tvätteriet Alingsås, som ägs av Västra Götalandsregionen, har bytt ut en gasolbrännare mot en brännare avsedd för pellets. Dessutom har en silo och en kvarn, med tillhörande kringutrustning, installerats. Installationen påbörjades hösten 2013 och anläggningen togs i drift i juni Det finns två stora skäl till investeringen. Det ena är Västra Götalands mål att regionens egna anläggningar ska vara fria från fossila bränslen år Det andra skälet är att det blir billigare med pellets, säger Lars Dahmm, enhetschef på tvätteriet. GOD SERVICE Konverteringen från gasol kom med i investeringsplanen Därefter började det tittas på olika alternativ, till exempel studerades om tvätteriet skulle konvertera den befintliga pannan eller om det skulle byggas en ny panna. Vi tittade på flera installationer och hade kontakt med olika leverantörer. Då växte beslutet fram att behålla pannan och byta till en PCES-lösning (träpulverbrännarsystemet) från PetroBio. Lars Dahmm ser flera fördelar med PetroBio som leverantör. Företagets huvudkontor, och serviceavdelning med jour dygnet runt, ligger i Göteborg. Dessutom finns reservdelslagret i Floda, bara 20 minuter från Alingsås.

15 Samarbetet med PetroBio har varit utmärkt. Responsen vid diverse inkörningsproblem har varit snabb och korrekt. Lars Dahmm, Enhetschef Vet du vem som levererar bäst bränsleberedning? Stolt leverantör till PetroBio. mared.se

16 Bengt Göran Dalman, Produktionsdirektör Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat.

17 ETT BRA SAMARBETE På Rya Hetvattencentral, som producerar värme till Göteborg, har PetroBio konverterat två gaseldade hetvattenpannor till att bli pelletseldade. Biomassan levereras till anläggning i form av pellets. I sex kvarnar, tre för vardera panna, mals pelletsen till träpulver. Pulvret eldas i fyra brännare, två i vardera panna, som sammanlagt levererar 100 MW. Pannorna fick anpassas till de nya brännarna och utrustas med system för sotblåsning och askutmatning. Det här har ju gjorts på andra platser i Sverige tidigare, men det var första gången som vi gjorde det, säger Bengt Göran Dahlman, Produktionsdirektör på Göteborg Energi. Han är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det fungerade bra och företaget är duktigt på att bygga om från gaseldat till pelletseldat. Bengt Göran Dahlman öppnar upp för fler affärer med PetroBio i framtiden. Ja, fortsätter man att leverera bra prestanda till bra priser så kan det bli så Pulse-Jet Filter Installations Worldwide in the Areas of: High-temperature particle filtration Dry and semi-dry flue gas cleaning Waste incineration, boiler plants, and smelters Removal of acid gases and dioxins Tall construction -> Limited footprint Cylindrical design Down-flow operation = Low pressure drop Suitable for sub-micron operations Low emission Low energy consumption Simatek A/S - Charlottevej 10, DK-4270 Hoeng, Denmark

18 Hos PetroBio finns service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Källa: Arctic Paper Automationsingenjörer/Systemintegratörer DenDärHildebrand AB kan allt från MES och styrning till instrumentdesign Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan hos Arctic Paper, Grycksbo, Dalarna. Det var vi som gjorde Automationen för träpulverpannan i Haraldsrud i Oslo fjärrvärmenät. Tel:

19 18 19 MILJÖPRESTANDAN ÄR ÖVER FÖRVÄNTAN I oktober 2008 tog Arctic Paper Grycksbo AB det första spadtaget för projektet BIO-08. I juni 2009 stod allt klart och fem år senare kan linjechef Thomas Rosenback konstatera att det var en bra investering. Tillgängligheten på träpulver är över förväntan, precis som miljöprestandan. Särskilt våra NOx-utsläpp ligger på en väldigt bra nivå. Sedan har vi en stor flexibilitet i val av energiförsörjning, menar han. Projekt BIO-08 innebar en hel del förändringar på energiområdet. Syftet var att öka miljöprestandan och sänka energikostnaderna. Vi ville också ha mer flexibilitet. Idag är vårt huvudbränsle träpulver, men vi kan ställa om till olja eller el för att försörja fabrikens ångbehov. BRA PARTNER Som i alla andra projekt förekom en del barnsjukdomar, men dessa behandlades antingen internt eller genom gemensamma insatser tillsammans med PetroBio. Och Thomas Rosenback är nöjd med samarbetet med PetroBio. Det har fungerat bra, från båda parter har det funnits ett intresse av att hela tiden utvecklas framåt. Hos PetroBio finns en bra kompetens samt bra service- och underhållspersonal som hjälper oss med trimning av bland annat våra träpulverbrännare. Leverantör av mekaniska konstruktioner samt legotillverkning av brännare i över 50 år. Vi kan erbjuda er tjänster såsom - Plåtslageriarbeten - Smidesarbeten - Montering - Planering - Legotillverkning - Konstruktionsritningar - Stora och små objekt - Offerter med fast pris och garanti FERROTEKNIK AB Skallsjövägen 34, FLODA Tel: Mobil: Fax: Hemsida: Mail: Mail:

20 SÅ GÅR ETT PETROPROJEKT TILL Med undantag av reservdelar tillverkar inte PetroBio några produkter mot lager. All försäljning och tillverkning hanteras i projektform. Att driva projekt är alltså något som är mycket viktigt i vår verksamhet. Vi har därför arbetat fram en egen projektmetod som är anpassad för vår unika verksamhet. Att arbeta i nära samarbete med slutkunden är helt centralt i vår arbetsmodell. En aktiv och engagerad kund har stora möjligheter att under projektgenomförandet fånga de små anpassningarna som kan göra så stor skillnad vid den dagliga verksamheten. När avtalet är tecknat mellan kunden och PetroBio är en gemensam kontraktsgenomgång en av de första stegen i arbetet. Då går projektledaren tillsammans med kunden igenom avtalet och leveransbeskrivningen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt projektets mile stones, riskanalysen och andra kritiska passager. Hela projektets livscykel dokumenteras i vårt dokumenthanteringsverktyg och finns sedan åtkomligt för senare ändringar och tillägg. Det garanterar ett sammanhängande informationsflöde mellan projektens olika faser, från projektstart till driftsättning och sedan vidare till framtida servicearbeten. Genom noggrann uppföljning av projektets olika faser kan eventuella avvikelser snabbt identifieras och nödvändiga korregeringsåtgärder vidtas. Med regelbundna projektmöten kan du som kund hela tiden följa utvecklingen i projektet. Och det allra viktigaste att lyfta fram är att vi på PetroBio inte släpper projektet förrän anläggningen är helt färdig och kan köras i kommersiell drift ET.CONSULTING AB Projekt- och montageledning inom kraftvärmeverk och massaindustrin Certiferad Bas-P & Bas-U +46(0)

21 Val av försäkringsskydd en avgörande skillnad söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. Företag exponeras mot allt fler risker och förmågan att hantera dessa påverkar både löpande verksamhet, anseende och marknadsposition. Genom en kvalificerad riskanalys hjälper vi dig att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga fördelar. Ring Eller besök för ytterligare information

22 ATT ELDA PULVER STEG FÖR STEG 1 SAMMANFATTNING Beskrivet är ett komplett system med brännare, ångpanna, bränslehantering, rökgasrening och tillhörande kringutrustning. En övergång till biobränslebaserad ångproduktion minskar förbrukning av fossila bränslen samtidigt som ni minskar kostnaderna kraftigt, både för bränslet i sig och med tanke på att den förnyelsebara energin är skattebefriad VI UTFÖR SKÄRANDE BEARBETNING I DE FLESTA MATERIAL KINNE LEGO AB Lindhagsgatan 5F, Lidköping Tel: Niklas Andreas

23 INDUSTRI I ETT STÖRRE SAMMANHANG Inom Swecos verksamhetsområde Industri arbetar specialister inom Elkraft & Automation, Anläggningskonstruktion och Logistik för en hållbar industri. Läs mer på Det är vi som hyr ut och rekryterar chefer och specialister inom ekonomi, bank och finans.

24 2 KONCEPTUELL LÖSNING 2.1 PRODUKTER OCH SYSTEM För att möta framtida utmaningarna tas ett skräddarsytt koncept fram för en konvertering av det befintliga pannsystemet till ett förnyelsebart alternativ. Då får man ett nytt system med hög tillgänglighet och verkningsgrad. Systemet designas för att möta önskemål om effekt, tillgänglighet, lastföljning och verkningsgrad. Dessutom sänks bränslekostnaden väsentligt. PetroBios träpulverförbränning ger möjlighet att använda biobränsle samtidigt som vårt brännarsystem kan möta snabba lastväxlingar på samma sätt som en fossilbrännare för olja eller gas. Lösningen är kompakt och kan därför eftermonteras i de flesta pannhus trots att det i många fall är ganska trångt. Med allt hårdare emissionskrav från myndigheter och marknad har ett omfattande arbete lagts ner på att få de olika ingående komponenterna att fungera tillsammans på ett optimalt sätt INGÅENDE FUNKTIONER Det kompletta produktionssystemet för biopulverbränsle består av fyra huvudsystem, yttre bränslehantering, brännare, panna samt rökgasrening. Det yttre bränslehanteringssystemet tar emot bränslet och förbereder det för inmatning i brännaren. Brännaren förbränner bränslet optimalt genom kontrollerad inblandning av luft samt fördelning av bränsle och luft. I pannan tillvaratas den värme som frigörs vid förbränningen genom att vatten och/ eller ånga värms i tuber. Rökgaserna som lämnar pannan passerar rökgasreningen för att sedan lämna systemet via skorstenen. 2.3 YTTRE BRÄNSLEHANTERING Pelletsen lossas från bil med hjälp av pneumatik. Luften blåser in pelletsen i en lagringssilo, som normalt är dimensionerad för att klara tre till fem dagars drift och därmed undviks pelletsleveranser under helger. Från silons botten matas pelletsen via en transportskruv till ett buffertschakt ovanför kvarnen. Alternativt kan bränslet tippas i en bränsleficka och därifrån till en lagringssilo. En kvarnmatare som också avskiljer tunga partiklar/metall och fungerar som doserapparat matar in pelletsen i kvarnen där den mals till pulver. Kvarnen är en traditionell hammarkvarn, som är en robust och välbeprövad teknik för malning av pellets.

25 Från kvarnen sugs pulvret till ett avskiljningsfi lter där kvarnluften och pulvret separeras. Filtret är ett textilfi lter med rensautomatik. Mellan kvarnen och fi ltret, i bränsletransportröret, sitter ett gnistpreventionssystem som känner av eventuell gnistbildning och sprayar in vatten vid behov. I fi lterkonans botten sitter en cellmatare som matar ut pulvret till brännaren. 2.4 BRÄNNARE MW Petros brännare är designad för att kunna bränna enbart pulver, men det går också bra att använda sekundärbränslet eller en blandning. Vid start av brännaren används det sekundära bränslet under en kort stund för att tända och stabilisera fl amman innan pulvret kan börja användas. PetroBio har levererat system för pulvereldning från 1 MW upp till över 100 MW. Den keramiska dysen på brännaren är designad för att ge en intern rökgascirkulation i fl amrummet, vilket ger bättre möjligheter att trimma brännaren optimalt över hela lastområdet med avseende på verkningsgrad, O 2, NOx, stoft och CO-halt. Övrig utrustning så som tändtransformator, självcheckande fl amvakt och luftvakter är monterade på brännaren. Bränsle/luftförhållandet styrs via en elektrisk kvotreglering och pulvermängden styrs med doserskruvar. 24 TIMMAR OM DYGNET - 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Riskanalys Projektering Leverans Installation Igångkörning Utbildning Service Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, Västra Frölunda

26 STYRSYSTEM Brännaren och även pannan styrs via PetroBios system PMS20. Systemet är baserat på ett Siemens PLC-system med CPU av typen S7-300F, där F står för felsäker. Användarinterfacet utgörs av en Siemens SIMATIC MULTIPA- NEL. För att uppfylla normerna EN 230 alternativt EN 298, vid eldning av olja eller gasformiga bränslen, samt EN för luft/bränsle-hantering var man tidigare hänvisad till att använda eldningsautomater med ett svårhanterligt signalutbyte mellan dessa och den övriga styrningen. Den felsäkra PLC-n som PetroBio använder gör att säkerhetssystemet, som läggs i en speciell felsäker area, och den övriga styrningen blir helt integrerade och signalutbytet mellan dem blir helt tillgängligt. Normenliga vakter kopplas till den felsäkra arean via säkerhetsrelän till särskilda ingångar. Som användare kommer man att uppleva att alla felsäkra funktioner och övriga felsäkra parametrar är skyddade och ej åtkomliga för förändring utan en särskild användarkod. Givetvis erbjuds läsrättigheter för att på normalt sätt underlätta felsökning etcetera. 2.6 PANNA Pannans uppgift är att överföra värmen från förbränningen till hetvatten/ ånga så effektivt som möjligt. För att uppnå en hög effektivitet och låga emissioner krävs att pannans och brännarens designer matchar varandra. Processavdelningen på PetroBio specificerar och designar hela systemet med den nya brännaren så att det fungerar optimalt med den befintliga pannan.

27 2.7 RÖKGASRENING Rökgasreningens uppgift är att säkerställa att rökgaserna möter aktuella krav på partikelinnehåll innan de släpps ut i atmosfären. Detta görs med partikelavskiljning, genom ett textilt spärrfi lter och i kombination med en cyklon som föravskiljare. I systemet ingår ett kombinerat fi lter där cyklonen är hopbyggd med textilfi ltret. Levererade system klarar de nya EU-kraven för mellanstora (1-50 MW) pannor som gäller ett år efter EU-beslut. Beslut förväntas under Alternativt utrustas anläggningen med ett el-fi lter. Spärrfi ltret är ett slangfi lter med automatisk, pneumatisk rensautomatik. Avskilt stoft samlas på botten av fi lterhuset och skrapas ned i en askcontainer under fi ltret. Rökgasfl ödet sugs ut med hjälp av rökgasfl äkten som också kontrollerar trycket i pannan. 2.8 UNDERHÅLL I det stora hela liknar driften av träpulveranläggningen en traditionell fossileldad anläggning. Dock tillkommer några moment vid eldning av träpulver. Pellets har ett lägre energiinnehåll än olja. Därför blir det fl er bränsletransporter vid pelletseldning. Kvarnen har två huvudsakliga slitdelar som bör bytas. Det är slagorna och sållplåtarna. local fuels / local solutions / local energy

28 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR PELLETS För att nå bästa resultat vid förbränningen är kvaliteten på pelletsen av mycket stor vikt. Den skall helst vara av klass 1, och får inte innehålla föroreningar. Trä är ett levande material och därigenom inte helt homogent. Emissionsberäkningar och prestanda baseras på, och utrustningen dimensioneras för, barr- och lövträ av nordeuropeiskt ursprung. 4 ALTERNATIVA LAYOUTER Det beskrivna systemet är baserat på en medelstor eller stor förbrukare med en årsförbrukning av minst GWh. Har man en mindre förbrukning är det fortfarande möjligt att göra en teknisk-ekonomisk lösning med träpulver. Dock måste systemet bantas. Det gäller framförallt den yttre bränslehanteringen. Genom att istället designa anläggningen för att ta emot färdigmalt pulver kan kvarnen exkluderas och investeringen sjunker i motsvarande grad. Pulver har lägre densitet än pellets och transporten blir därför något dyrare, men det kompenseras av lägre investering.

29 Är det dags att fasa ut oljan? Förädlade biobränslen har etablerat sig som ett av de mest ekonomiska bränslealternativen för pannanläggningar i olika storlekar. Jämför du kostnaderna med andra bränslen så upptäcker du att förnybart biobränsle ger en bättre bränsleekonomi, samtidigt som det värnar om miljön. Som Sveriges största tillverkare av pulver erbjuder vi våra kunder en specialprodukt. Pulvret tillverkas av träråvara som torkas för att sedan malas till finare fraktioner enligt kundens önskemål. Pulvret möjliggör en mycket effektiv förbränning, vilket ger låga utsläpp. I över 30 år har Lantmännen Agroenergi tillverkat och sålt förädlade biobränslen i Sverige. Vi är helt enkelt marknadsledande med all den trygghet och säkerhet det innebär för dig som kund. Exempelvis erbjuder vi våra kunder en webbaserad nivåvaktstjänst där vi tar hela ansvaret för att det alltid finns pellets i silon. Det gör att våra kunder kan lägga kraft och energi på sin kärnverksamhet. Vill du ha hjälp med offert inför din konvertering eller vill du köpa pellets efter konvertering? Kontakta oss på så hjälper vi dig! 100 % förnybar energi Vårt biobränsle är tillverkat av 100 % naturlig träråvara och är därmed en del i det natur liga och livsviktiga kretsloppet

30 JOBBA HOS PETROBIO PetroBio är ett spjutspetsföretag inom förbränning. Vi är en världsledande aktör när det gäller förbränning av fasta träbränslen. Våra träpulverbrännare adresserar ett brett marknadsområde där de är ytterst konkurrenskraftiga. Vi bygger våra kundanpassade speciallösningar på standardiserade grundkonstruktioner. Vår position har vi nått tack vare kunniga och hängivna medarbetare. Vårt mål är att ta tillvara alla anställdas kunskap genom en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Som arbetsgivare kan vi erbjuda ett stimulerande arbete, där varje kundcase är unikt. Utvecklingsmöjligheterna hos oss är stora, samtidigt som du bidrar till en bättre värld

31 2014I-008A Minska dina utvecklingskostnader med upp till 30% Upptäck hur du sparar tid och pengar med TIA Portal siemens.se/tia-portal TIA Portal ett projekt för att hantera alla automationskomponenter SIMATIC-styrsystem SIMATIC HMI-paneler SINAMICS-omriktare Intuitiv, effektiv, framtidssäker Den nya versionen av Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integrerar PLC, HMI och nu även omriktare i en och samma plattform. TIA Portal gör att du kan öka din produktivitet: Minskade utbildningsinsatser tack vare integrationen och det enhetliga utseendet i alla programmeringslägen Snabb kodutveckling med kraftfulla och intelligenta programredigerare Kortare maskinutvecklingstid med en kraftfull biblioteksfunktion som gör att du kan återanvända befintliga projektkomponenter Minskad felhantering genom en gemensam tagghantering som ökar projektets kvalitet och datakonsistens Minskade driftstopp med en integrerad systemdiagnostik och optimerade idriftsättningsverktyg Bred industritillämpning via integrerad Motion Control, omriktare och maskinsäkerhet Maskinsäkerhet genom programvara som stöder en skalbarhet alltigenom Siemens produktportfölj Säkrare åtkomstskydd för din maskin och projektdata med avancerade skyddsmekanismer Answers for industry.

Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom

Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom Spara Pengar - Konferens om lönsam energikonvertering i industrin den 6 maj 2014. Dokumentation av Lennart Ljungblom Konferensen initierades och arrangerades av Greenbox Energy, Sustainable Business Hub

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

nytt automations- Ansvarsfulla relationer Nr 2 Maj 2012 Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning

nytt automations- Ansvarsfulla relationer Nr 2 Maj 2012 Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning automations- Nr 2 Maj 2012 nytt www.siemens.se/industry Ansvarsfulla relationer Partner att lita på De väljer säkra funktioner Flexibel kraftfördelning Tjänster för ökad produktivitet Beräkna besparingspotential

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK

NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK LJUDDÄMPARE TILL METSO I ERSMARK FÖR DIG INOM INDUSTRIN SEPTEMBER 2014 PROBLEM & LÖSNING NORDIC SUGAR ENERGIEFFEKTIVISERAR MED GOTT RESULTAT SIDAN 4 TRÄFFA OSS PÅ PROCESSTEKNIK SIDAN 6 KELLER SER TILL ATT DET BYGGS PÅ SÄKER GRUND SIDAN

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar automations- Nr 3 September 2012 nytt www.siemens.se/industry Connecting Productivity and Efficiency Vägen till framgång Tillförlitlig drift säkrar produktiviteten Standardiserad miljö effektiviserar Chalmers

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Förstudie för energikombinat Otterbäcken

Förstudie för energikombinat Otterbäcken Förstudie för energikombinat Otterbäcken I samarbete med; Gullspångs kommun Vänerply AB Stora Enso Bioenergi AB Skaraborgs kommunalförbund Beijer Electronics Automation AB Vattenfall AB Datum: 200905-201002

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer