Din manual PANASONIC TXL37V20E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PANASONIC TXL37V20E"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Spara bruksanvisningen för framtida referens. din kabeltjänstleverantör för information om tillgängliga DVB-C-tjänster med den här TV:n. Den här TV:n kanske inte fungerar kanske inte korrekt om signalen inte uppfyller standarderna för DVB-T, DVB-C eller DVB-S. Funktionernas tillgänglighet beror på land, område, sändning, tjänsteleverantör och satellit. Alla CI-moduler fungerar inte korrekt med den här TV:n. Kontakta din tjänsteleverantör om den tillgängliga CI-modulen. med framtida DVB-tjänster kan inte garanteras. att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Att observera angående DVBfunktionerna 2 Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Tillbehör Snabbguide SD-kort / Alternativ 6 Identifiering av reglagen 8 Grundläggande anslutning 10 Automatisk inställning 12 Videokamera Ha nöje av din TV! Grundläggande funktioner Titta på TV 16 Använda TV-guiden 20 Titta på text-tv 22 Titta på material från extern utrustning 24 Använda VIERA TOOLS 26 Använda menyfunktioner 27 Grundläggande Dator Avancerade funktioner Digitalbox In- och uppspelning av innehåll på denna eller andra enheter kan kräva tillstånd från innehavaren av upphovsmannarätten för innehållet. Panasonic har inte befogenhet att tillåta sådant tillstånd och frånsäger sig alla skyldigheter, befogenheter eller avsikter att för din räkning införskaffa sådant tillstånd. Du ansvarar för att bruket av denna eller andra enheter uppfyller kraven enligt lagstiftningen för upphovsmannarätt i ditt land. Var god se denna lagstiftning för ytterligare information om tillämpliga lagar och bestämmelser, eller kontakta innehavaren av upphovsrätten för det innehåll du önskar spela in eller spela upp. Denna produkt licensieras enligt AVC-patentlicens för privat och icke-kommersiell användning för (i) inspelning av bilddata enligt AVC-standard ("AVCvideo") och/eller (ii) avspelning av AVC-video som spelats in privat och ickekommersiellt och/eller som erhållits från en videoleverantör med licens att leverera AVC-video. Ingen licens ges för, eller skall anses gälla, någon annan användning.

3 Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se Återvända från Inställningar 34 Ställa in och ändra kanaler (Analog) 38 Ställa in och ändra kanaler (DVB) 40 Fabriksinställningar 43 Timerprogrammering 44 Barnlås 46 Ingångsmärkning 47 Använda CI-modulen 48 Uppdatera TV-programvaran 49 Multifönster 50 Visa datorskärmen på TV 51 Avancerade bildinställningar &mddot; 94 Vanliga frågor m.m. 3 Säkerhetsanvisningar Varning Hantering av nätkontakten och nätsladden som kan orsaka en eldsvåda.) Sätt i nätkontakten helt och hållet i vägguttaget. (Om nätkontakten sitter löst kan det leda till värmebildning Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt. Rör inte nätkontakten med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. Skada inte nätsladden, en skadad nätsladd kan orsaka eldsvåda och elektriska stötar. Flytta inte TV-apparaten när nätkontakten sitter i ett vägguttag. Placera inga tunga föremål på sladden, och låt inte sladden ligga i närheten av föremål med hög temperatur. Vrid inte sladden, böj den inte alltför kraftigt. Drag inte i sladden. Ta tag i kontakten när nätkabeln ska dras ur. Använd inte nät inte blockeras. Minsta avstånd period Använd inte hårt tryck eller hårda stötar på display-panelen Detta kan orsaka skada som resulterar i personskada. Utsätt inte öronen för hög volym i hörlurarna Det kan orsaka en kronisk skada. (cm) Anmärkningar Elektronisk utrustning Funktion för automatisk övergång till beredskapsläge TV-apparaten övergår automatiskt till standbyläge under följande förhållanden: Håll TV-apparaten på avstånd från dessa typer av utrustning ingen signal mottas och ingen handling utförs under 30 minuter i Analogt TVlägen "Av timer" är aktivt i Inställningsmenyn (sid. 19) ingen handling utfördes under perioden som angavs i "Automatisk standby" (sid. 33) Transportera upprättstående Placera i synnerhet inte någon videoutrustning i närheten av enheten. (Elektromagnetiska störningar kan förvränga bilden eller ljudet.) Utrustning med en sensor för infraröda signaler Denna TV anger infraröda strålar. (Vilket kan påverka driften av annan utrustning. ) Underhåll Drag först ut nätkontakten ur vägguttaget. Displaypanel, Hölje, Bottenplattan Regelbundet underhåll: Torka försiktigt av ytan på displayen, höljet eller bottenplattan med hjälp av en mjuk trasa för att torka bort smuts och fingeravtryck. För ingrodd smuts: Fukta en mjuk trasa med rent vatten eller utspätt neutralt rengöringsmedel (1 del rengöringsmedel till 100 delar vatten).

4 Vrid sedan ur trasan och torka av ytan. Torka slutligen bort all fukt. Använd inte en sträv trasa och skrubba inte ytan för hårt. Det kan orsaka repor på ytan. Utsätt inte TV-apparatens yta för vatten eller rengöringsmedel. Vätska inuti TV:n kan leda till fel på produkten. Var noga så att ytan inte utsätts för insektsmedel, lösningsmedel, thinner eller andra flyktiga substanser. Det kan Displaypanelens yta är specialbehandlad och skadas lätt. Var försiktig så att du inte knackar eller river på ytan Låt inte höljet eller stället vara i kontakt med gummi- eller plastsubstanser under en längre tidsperiod. Det kan försämra ytans kvalitet. med dina naglar eller andra hårda föremål. skada ytans kvalitet eller att färgen lossnar. Observera Nätkontakt Torka av nätkontakten med en torr tygduk med jämna mellanrum. Fukt och damm på kontakten kan orsaka en eldsvåda eller elektriska stötar. 5 Tillbehör / Alternativ Fjärrkontroll Standardtillbehör N2QAYB Batterier till R6 sid. 8 Kontrollera att dessa tillbehör finns med fjärrkontrollen (2) Stativ sid. 7 Trådlös LAN-adapter sid. 14 och sid. 67 och förlängningskabel Bruksanvisning Garanti inom Europa Denna produkt innehåller delar som kan vara farliga för barn (t.ex. plastpåsar) som de kan sätta över huvudet och smådelar som de kan stoppa i munnen. Förvara dessa delar oåtkomliga för småbarn. Extra tillbehör Kontakta din närmaste Panasonic-återförsäljare för att köpa de rekommenderade tillbehören. Mer information finns i handboken för tillbehör. Kommunikationskamera TY- CC10W Denna kamera kan användas med VIERA CAST (sid. 75). Läs även kamerans handbok. Beroende på område kanske detta extra tillbehör inte är tillgängligt. Fråga din lokala Panasonic-återförsäljare om information. TV-apparatens baksida 200 mm 200 mm Observera Fäste för väggupphängning TY-WK3L2RW Vinkeln för väggfästet kan justeras till "ingen lutning (vertikal)" och "5 graders lutning" för denna TV. Skruv för montering av TV:n på väggfästet (medföljer inte TV:n) Skruvdjup: min : 10 mm min : 12 mm Hål för fäste för väggupphängning (Sedd från sidan) Användning av något annat fäste än det från Panasonic, eller egenhändig montering av enheten, sker Varning på konsumentens egen risk. Be alltid en kvalifi cerad tekniker att utföra uppsättning. Felaktig inpassning kan orsaka att utrustningen faller ner eller omkull, och därmed orsaka skador på person eller produkt. Garantin gäller inte för eventuella skador som uppstår på grund av att enheten inte har monterats av en professionell montör. När vilken som helst tillbehörsutrustning eller väggkonsol används, säkerställ alltid att medföljande instruktioner följs till fullo. Montera inte enheten omedelbart under taklampor (såsom spotlights eller halogenlampor) som normalt utstrålar kraftig värme. Värmen kan göra att plastdelar på höljet böjs eller på annat sätt skadas. Var försiktig när väggfästena monteras på väggen. Säkerställ alltid att det inte finns några kablar eller rörledningar i väggen innan fästet monteras. För att undvika att TV:n ramlar ner och orsakar personskada ta ner TV:n från väggen då den inte längre används. 6 Montera stativet Varning Försök inte att plocka isär eller modifi era bottenplattan. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Observera Använd inga andra TV-apparater eller bildskärmar. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Använd inte bottenplattan om den blir skev, får sprickor eller på annat sätt blir trasig. Om bottenplattan används när den är trasig kan den skadas ytterligare och orsaka personskada. Kontakta inköpsstället snarast. Under monteringen måste alla skruvar dras åt säkert. Om du inte är tillräckligt uppmärksam på om skruvarna är ordentligt åtdragna vid monteringen kan stativet bli för svagt för att hålla TV-apparaten, vilket kan leda till att stativ och TV ramlar och skadas eller orsakar personskador. Se till att TV-apparaten inte faller över ända. Om TV-apparaten slås till eller om barn klättrar upp på bottenplattan med TV-apparaten installerad kan TVapparaten falla omkull och orsaka personskador. Det krävs två eller fler personer för att installera eller flytta TV-apparaten. Om det inte finns två eller fler personer närvarande kan TVapparaten tappas och orsaka personskador. Snabbguide Tillbehör / Alternativ Monteringsskruv (4) Monteringsskruv (4) TKZX5253 TKZX5255 Hållare (TX- L37V20E) (TX-L42V20E) TBLX0168 TBLX0167 Bottenplatta (TX-L37V20E) (TX-L42V20E) M5 15 M4 12 Montera stativet Använd de fyra monteringsskruvarna för att montera hållaren säkert på basen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om du försöker att fästa monteringsskruvarna fel kommer gängorna att gå sönder. A D Front Skruva fast TV-apparaten Använd monteringsskruvarna och dra åt dem så att de sitter säkert. Kontrollera att de dragits åt tillräckligt. Utför monteringen med TV-apparaten liggande på en plan, vågrätt yta. B B Placera inga föremål som kan hindra TVapparatens vridbarhet. Justera bildskärmen för önskad betraktelsevinkel 15 (Sedd uppifrån) 15 Skumplastmatta eller tjock mjuk filt 7 Identifiering av reglagen Fjärrkontroll Sätta i / ta ur fjärrkontrollens batterier 1 Krok Dra upp 2 Tänk på att vända batterier rätt (+ eller -) Stäng Felaktig isättning kan ge läckande batterier och frätskador som skadar fjärrkontrollen. Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Använd inte olika typer av batterier samtidigt (t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier). Använd inte uppladdningsbara (Ni-Cd) batterier. Försök inte att bränna eller öppna batterier.

5 Plocka inte isär och modifiera inte fjärrkontrollen. Mediaspelare (sid. 58) USB-enhet Observera Batterier får inte utsättas för kraftig värme såsom solljus, öppen låga eller annat Växlar till uppspelningsläge för SD-kort och Viloläge På / Av Val av ingångsläge Sätter på eller stänger av viloläget Huvudmeny (sid. 27) och Inställningar TV - växlar mellan DVB-S / DVB-C / AV - byter AV-ingång från listan Ange insignal (sid. 24) DVB-T / Analog (sid. 16) Tryck för att komma åt menyerna Bild, Ljud Bildförhållande (sid. 18) Direkt TV-inspelning (sid. 78 och sid. 80) Ändra bildförhållandet från listan Välj Spelar in program direkt till SD CARD MENU ASPECT INPUT TV AV DIRECT TV REC EXIT bildformat Det går även att trycka på knappen upprepade gånger tills du får önskat bildförhållande DVD-inspelare / Videobandspelar med Q-Link eller VIERA Link VIERA CAST (sid. 75) Avsluta Kanal / programinformation (sid. 17) Visar hemskärmen för VIERA CAST Återgå till normal skärmbild VIERA TOOLS (sid. 26) som lätt kan användas Visar kanal- och programinformation VIERA Link-meny (sid. 80) OK TO VIERA OLS VIERA Lin k IDE GU Öppnar VIERA Link-menyn Bekräftar val och inställningar Tryck på knappen efter att ha valt en Visar Kanallistan Alternativmeny (sid. 19) Färgknappar Visar ikoner för några specialfunktioner TV Guide (sid. 20) OPTION BACK/ RETURN Visar TV-guiden Markörknappar Återgå Frys kanalposition för att snabbt byta kanal TEXT STTL INDEX HOLD Används för att göra val och justeringar Återvänder till föregående meny / sid. Enkel valfri inställning för visning, ljud, o.s.v. Används för val, navigation och användning av olika funktioner ghi pqrs abc jkl tuv def mno wxyz Frys / återställ rörlig bild (sid. 17) Håller kvar aktuell textsida (text-tv) (sid. 22) Text-TV (sid. 22) Växlar till text-tv Undertext (sid. 18) Innehåll (sid. 23) (text-tv) Återgå till innehållssidan LAST VIEW Visar textning Sifferknappar Senast visad (sid. 19) ingångsläge Ändrar kanal och text-tv-sidor Matar in tecken Sätter på TV-apparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Växlar till föregående kanal eller REC PROGRAMME Kanal upp / ner Byter kanal i nummerföljd Kontroller för ansluten utrustning (sid. 25, 56 och sid. 82) Ljud Tyst Stänger av eller sätter på ljudet Volym upp / ner DVD/VCR TV TV 8 TV F Volym / Kontrast / Ljus / Färgmättnad / Skärpa / Färgton (NTSC-signal) / Bas ("Musik"- eller "Tal"-läge i Ljud) / Diskant ("Musik"- eller "Tal"läge i Ljud) / Balans / Autosökning (sid. 34, 36 och sid. 37) Funktionsval TV AV Nästa eller föregående kanalposition. När en funktion redan visas trycker du på knappen för att flytta den markerade funktionen ett steg upp eller ned. Sätter på TV-apparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Ändrar ingångsläge Snabbguide USB 2-port (sid. 14, 54, 58 och sid. 67) CI-uttag (sid. 48) Huvudströmbrytare På / Av med fjärrkontrollen. Sätter På TV-apparaten. Sätt den i viloläge Lysdioder för ström och timer Viloläge: röd Identifiering av reglagen SD-kortuttag (sid. 58) HDMI4-kontakt (sid. 85) AV3-uttag (sid. 85) Hörlurskontakt (sid. 85) På: grön TInspelning med Timerprogrammering, Direkt TV-inspelning eller One Touch Recording pågår: orange (blinkar) Standby med Timerprogrammering på, Direkt TV-inspelning eller One Touch Recording pågår röd, blinkar orange När fjärrkontrollen används visar den att TV-apparaten har mottagit en signal. Känner av ljusstyrkan för justering av bildkvaliteten när "Eco Mode" i Bildmenyn är satt till "På" (sid. 28) Sensor för C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) Placera inte några föremål mellan fjärrkontrollen och TV:ns signalmottagare för fjärrkontroll Mottagare för fjärrkontrollsignal Använda menyerna Många funktioner i denna TV kan du använda via menyn på bildskärmen. Använda fjärrkontrollen Flytta markören / välja menyfunktion Öppna meny / spara inställningar som gjorts eller funktioner som valts MENU BACK/ RETURN EXIT Flytta markören / justera nivå / välja funktion Återgå till föregående meny Stänga menysystemet och återgå till normal TV-bild Öppna huvudmenyn Hjälpfönster - bruksanvisningar Exempel (Ljudmenyn): Ljud Ljudinställning Bas Diskant Balans Volym hörlur Surround Volymjustering Avstånd högt. till vägg MPX Välj Avsluta Ändra Återgå 1/2 Musik Av 0 Över 30 cm Stereo Sida upp Sida ner Bruksanvisningen på skärmen hjälper dig. 9 Grundläggande anslutning Extern utrustning och kablar som visas medföljer inte apparaten. Se till att enheten är urkopplad från vägguttaget innan du ansluter eller kopplar loss några ledningar. Exempel 1 Ansluta parabol eller antenn Endast TV Rådgör med din lokala återförsäljare för att kontrollera att satellitparabolen är ordentligt installerad. Information kan även skaffas från de mottagna satellitkanalerna. Valbara satelliter och parabolinriktning för att ställa in DVB-S-kanaler sid. 35 TV-apparatens baksida Satellitparabol V växelström 50 / 60 Hz För digitala satellitsändningar Satellitkabel Nätsladd Klämma Bunta ihop kablarna Antenn för marksänd TV Kabel hakar För in spetsen i hakarna Gör så här för att lossa: För digitala kabel och -marksändningar samt analoga sändningar knopp Håll knoppen intryckt Gör så här för att ta bort från TV-apparaten lås Håll låsen på båda sidorna intryckta RF-kabel Montera klämman: hål För in klämman in ett hå Bunta inte ihop Satellitkabeln, RF-kabeln och Fäst kablarna med klämmorna efter behov.

6 Om du använder de separata tillgängliga tillbehören följer du de monteringsanvisningar som avser tillbehöret för att fästa kablarna. strömkabeln (det kan ge en förvrängd bild). 10 Exempel 2 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare TV, DVD-inspelare eller videobandspelare TV-apparatens baksida Antenn för marksänd TV Exempel 3 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox TV, DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox TV-apparatens baksida Antenn för marksänd TV Kabel Snabbguide V växelström 50 / 60 Hz V växelström 50 / 60 Hz RF-kabel Grundläggande anslutning Nätsladd Nätsladd Komplett SCART-kabel Komplett HDMIkompatibel kabel Komplett SCART-kabel Komplett SCART-kabel RF-kabel RF-kabel RF OUT DVD-inspelare eller videobandspelare RF IN RF-kabel Digitalbox DVD-inspelare eller videobandspelare Kabel RF OUT RF IN Anslut TV-apparatens AV1 / AV2 till en till DVD-inspelare / videobandspelare med Q-Link (sid. 78). HDMI-kompatibel utrustning kan anslutas till HDMI-kontakterna (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) med en Nätverksanslutning sid. 14 och sid. 67 Anslutning med Q-Link sid. 76 VIERA Link-anslutning sid. 76 och sid. 77 Läs även handboken för utrustningen som ansluts. HDMI-kabel (sid. 84). Anm. 11 Automatisk inställning Sök och spara TV-kanaler automatiskt. Dessa steg är inte nödvändiga om inställning har gjorts av din lokala återförsäljare. Anslut (sid. 10 och sid. 11) och ställ in (vid behov) extern utrustning innan Autosökning påbörjas. Detaljerad information om inställningar av ansluten utrustning finns i tillhörande bruksanvisning Anslut TV-apparaten till vägguttaget och sätt på den (Det tar några sekunder innan bilden syns) Välj språk Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski cestina Magyar Slovencina Român Srpski Hrvatski Slovenscina Latviesu eesti keel Lietuvi välj ställ in Välj land Land Tyskland Österrike Frankrike Italien Spanien Portugal Schweiz Malta Andorra EXIT välj Danmark Sverige Norge Finland Luxemburg Belgien Nederländerna Turkiet Grekland Polen Tjeckien Ungern Slovakien Slovenien Estland Litauen Andra Beroende på vilket land du valt, kan du bli ombedd att välja region. ställ in BACK/ RETURN 4 abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Välj läget som du vill ställa in Ange TV-signal DVB-S DVB-C D ställ in / avbryt inställning välj DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning D HD A : ställ in (läget ställs in och söker efter tillgängliga kanaler) : avbryt inställning "DVB-C" visas beroende på vilket land du valde (sid. 95). 5 TV Välj "Starta Autosökning" Ange TV-signal DVB-S DVB-C D öppna välj DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning D HD A Autosökning startar Autosökning startar och söker efter TVkanaler och sparar dem. De sparade kanalerna och sorterad kanalordning kan variera beroende på land, område, sändningssystem och signalmottagningsförhållanden. (forts. på nästa sida) 12 Autosökning beror på vilket land du valde. DVB-S Sökläge Sökläge Alla kanaler Gratiskanaler DVB-S Satellitsökning DVB-S autosökning Satellit Analogue Scan Status Analogue Scan Detta kommer att upp till 40 minuter. Satellit Astra 19.2 E Hot Bird 13 E 21 Kontrollerar LNB2 0% % 68 välj läge ställ in Tryck på EXIT för att hoppa över satellitinstallation Söker satellit DVB-S autosökning DVB-S autosökning Satellit Analogue Scan 21 Kontrollerar LNB1 Status 0% Analogue Scan Detta kommer att ta ca. 30 minuter. Nr. Kanalens namn 372 CBBC Channel 372 BBC Radio Wales 372 E % 68 Typ Kvalit. Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Snabbguide Fria kanaler: 3 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 DVB-C-nätverksinställningar DVB-C-nätverksinställningar 362 MHz Frekvens Nätverks-ID Starta Autosökning Ange hemmafrekvensen och Nätverks-ID som du fått från kabelleverantören. Välj sedan "Starta Autosökning". ange frekvens och nätverks-id abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Automatisk inställning Beroende på vilket land du valt, visas "Auto" och du behöver inte ange dem. I det här fallet ställs hemfrekvens och Nätverks-ID in automatiskt. öppna DVB-C autosökning DVB-C autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Nr. Kanalens namn 1 CBBC Channel 2 BBC Radio Wales 3 E4 0% Typ Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler 100% Kvalit välj "Starta Autosökning" Fria kanaler: 3 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 DVB-T autosökning DVB-T autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal Kanalens namn 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk CH 5 Typ Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler Kvalit Beroende på vilket land du väljer visas skärmen för val av kanaler efter DVB-T autosökning om flera kanaler har samma logiska kanalnummer. Välj önskad kanal eller avsluta skärmen för automatiskt val. Fria kanaler: 4 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 Analog autosökning Analog autosökning Sök Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal CH 29 CH 33 BBC1 CH 2 Kanalens namn 78 CC 1 41 Analog: 2 Söker Sänder förinställd data Var vänlig vänta! 0% Fjärrkontroll ej tillgänglig Om en inspelare med Q-Link, VIERA Link eller liknande (sid. 78 och 100% sid. 79) är ansluten kommer inställningar av kanal, språk, land / region att laddas ner automatiskt till inspelaren. Om nedladdningen misslyckas kan du försöka senare från menyn. "Ladda ner" (sid. 30) (forts. på nästa sida) 13 Automatisk inställning 6 Ställa in den trådlösa nätverksanslutningen Inställning av trådlöst LAN för att aktivera nätverkets tjänster (sid. 66). (Om du inte vill använda den trådlösa LAN-anslutningen eller nätverkstjänstfunktionerna ska du hoppa över detta steg.) om den trådlösa LAN-adaptern finns i avsnittet "Trådlös LAN-adapter" (sid.

7 15) Ställ in den trådlösa LAN-anslutningen med hjälp av den trådlösa LAN-adaptern (medföljer). Information Bekräfta krypteringsnyckeln, inställningarna och positionerna för din åtkomstpunkt innan du börjar göra inställningar. Information finns i handboken för åtkomstpunkten. Internetmiljö Trådlös LAN-adapter och förlängningskabel (medföljer) Starta inställning av trådlös LANanslutning? Ja Nej Var god anslut den trådlösa LAN-adaptern (DY-WL10) till en USB-kontakt. anslut den trådlösa nätverksadaptern till porten USB 1 eller 2 Du kan ställa in den trådlösa LAN-anslutningen senare "Nätverksinställningar" (sid. 70) Hoppa över detta steg EXIT Anslutningspunkt eller välj "Nej" välj "Ja" öppna Inställning av anslutning till trådlöst LAN startar Anslutningstyp Var god välj anslutningstyp för nätverket. WPS (Push knapp) Sök efter åtkomstpunkt Välj anslutningsmetod öppna välj WPS (Push knapp) WPS (Push knapp) 1) Tryck på knappen "WPS" på åtkomstpunkten tills lampan blinkar. 2) När åtkomstpunkten är klar väljer du "Anslut". Om du är osäker ska du läsa instruktionsboken för åtkomstpunkten. Anslut Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten tills lampan blinkar. Tryck sedan på knappen OK för att ansluta den trådlösa LAN-adaptern och åtkomstpunkten. Sök efter åtkomstpunkt Tillgängliga åtkomstpunkter Nr. SSID Access Point A Access Point B Access Point C Trådlös typ Kryptera Mottagning 11n(2.4GHz) 11n(5GHz) 11n(5GHz) Se till att din anslutningspunkt stöder WPS när denna metod används. WPS: Wi-Fi-skyddad inställning Sök efter åtkomstpunkter igen Gul För information om den markerade Röd Anslutningspunkter som hittas automatiskt listas. Välj önskad anslutningspunkt öppna Inställning för krypteringsnyckel Anslutningen görs med följande inställningar:ssid : Access Point A Autentiseringstyp : WPA-PSK Krypteringstyp : TKIP Var god skriv in krypteringsnyckeln. välj åtkomstpunkten : Krypterad åtkomstpunkt Ställ in manuellt (sid. 71) Öppna inmatningsläget för krypteringsnyckeln Om den valda åtkomstpunkten inte är krypterad visas Ange krypteringsnyckeln för åtkomstpunkten Ställ in ett tecken i taget Spara välj ställ in BACK/ RETURN Krypteringsnyckel bekräftelseskärmen. Vi rekommenderar att du väljer en krypterad åtkomstpunkt. Åtkomstinställningar Krypteringsnyckel A U a u B V b v C W c w D X d x EFG YZ efg yz( H I JKLMNOPQRST !:# h i j k lmnopqr s t )+-.*_ Du kan ange tecken med sifferknapparna. Åtkomstinställningar Krypteringsnyckeln är inställd på:xxxxxxxx Välj "Ja" för att bekräfta. Välj "Nej" för att ändra. Ja Nej Välja "Ja" välj ställ in Ange krypteringsnyckeln igen genom att trycka på "Nej". Om det inte går att ansluta kontrollerar du krypteringsnyckeln, inställningar och åtkomstpunktens placering. Följ sedan instruktionerna på skärmen. 14 Avsluta för att gå till nästa steg (forts. på nästa sida) 7 Välj "Hem" Välj användningsmiljö. Hem Välj visningsläge "Hem" att använda i din hemmiljö. Butik välj ställ in Visningsläge "Butik" (endast för butiksdisplay) Visningsläget "Butik" är demonstrationsläget där den här TV-apparatens huvudfunktioner beskrivs. Autosökning är nu klar och din TV är klar att användas. Välj visningsläge "Hem" att använda i din hemmiljö. Du kan återgå till val av visningsläge vid bekräftelseskärmen Butik och Automatisk demo Av/På. Snabbguide Återgå till skärmen för val av visningsläge Butik Du har valt butiksläge Automatisk demo Av BACK/ RETURN På För en översikt över kanallistan Välj "Hem" Välj användningsmiljö. Hem Butik "Använda TVguiden" (sid. 20) Redigera eller dölj (hoppa över) kanaler "Ställa in och ändra kanaler" (sid ) Om inställningen misslyckades, kontrollera Sattelitkabelns och RF-kabelns anslutning och följ sedan anvisningarna på bildskärmen. välj ställ in Automatisk inställning Autosökning är klar För att ändra visningsläge senare återställer du alla inställningar via Fabriksinställningar. "Fabriksinställningar" (sid. 43) Om inställningen misslyckades eller för att ställa om alla kanaler "Autosökning" (sid ) Lägga till tillgängligt TV-läge senarer "Lägg till TV-signal" (sid. 31 och sid. 32) För att återställa alla inställningar "Fabriksinställningar" (sid. 43) Använd en LAN-kabel istället för Trådlös LAN-adapter sid. 69 Om du stängde av TV-apparaten medan den var i viloläge kommer den att vara i viloläge när du sätter på den igen med huvudströmbrytaren. Anm. Trådlös LAN-adapter För att använda den trådlösa LAN-adaptern måste du skaffa en åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att du använder den trådlösa LAN-adaptern med den medföljande förlängningskabeln. Använd inte den trådlösa LAN-adaptern för att ansluta till ett trådlöst nätverk (SSID) som du inte har behörighet att Observera Var medveten om följande begränsningar innan du använder den trådlösa LAN-adaptern (DY-WL10). använda. Sådana nätverk kanske visas som resultat av sökningar. Användning av dem kan dock anses vara olaglig. SSID är ett namn för att identifiera ett visst trådlöst nätverk för sändning. Utsätt inte den trådlösa LAN-adaptern för höga temperaturer, direkt solljus eller fukt. Den trådlösa LAN-adaptern får inte böjas eller utsättas för kraftiga stötar. Den trådlösa LAN-adaptern får inte demonteras eller modifieras på något sätt.

8 Försök inte att installera den trådlösa LAN-adaptern i en inkompatibel enhet. Ta inte ut den trådlösa LAN-adaptern från TV:ns USB-port under användning. Datan som sänds och överförs över radiovågor kan fångas upp och övervakas. Undvik fel orsakade av radiovågsstörningar genom att ställa TV:n på avstånd från enheter som t.ex. andra trådlösa LANenheter, mikrovågsugnar och enheter som använder 2,4 GHz och 5 GHz signaler när de använder en trådlös LAN-adapter. Om störningar förekommer p.g.a. statisk elektricitet, o.s. v. kan denna TV sluta fungera för att skydda utrustningen.i detta fall ska du stänga av TV:n med strömbrytaren (On / Off) och sedan slå på TV:n igen. Beroende på område kanske den trådlösa LAN-adaptern inte är tillgänglig. Ytterligare information om Trådlös LAN-adapter finns på följande webbsida.(endast på engelska) Ställ in den trådlösa LAN-anslutningen Anslutning för trådlös LAN-adapter Trådlös LAN-adapter ansluten. Vill Du ställa in den? Nej - Avbryt Nuvarande nätverkstyp:trådlös Ja Nej Om du ansluter den trådlösa LAN-adaptern senare visas bekräftelseskärmen för inställningarna. sid. 70 och sid Titta på TV 1 INPUT TV MENU ASPECT EXIT Sätt på TV:n (Håll intryckt under ca 1 sekund) Huvudströmbrytaren ska vara På. (sid. 9) 2 Välj läge Val av TV-band öppna välj TV DVB-S DVB-C DVB-T Analog IDE GU De lägen som kan väljas beror på de lagrade kanalerna (sid. 12). Om menyn "Val av TV-band" inte visas trycker du på TV-knappen för att byta läge. OPTION STTL HOLD 1 BBC ONE WALES 20:35 Nu Alla DVB-T kanaler Ändra kategori För info tryck på abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Coronation Street 20:00-20:55 Informationsraden visas när du väljer en kanal För detaljerad information sid. 17 Man kan också välja läge genom att trycka flera gånger på fjärrkontrollens eller sidopanelens TV-knapp. (sid. 9) LAST VIEW 3 Volym Välj en kanal upp ner abc def mno wxyz eller För att välja ett kanalnummer med fler än två siffror, t.ex. 399 def wxyz wxyz ghi pqrs jkl tuv För att välja från kanallistan Alla DVB-T kanaler 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Sorterar välj kanal titta För att titta på betal-tv Anm. "Använda CI-modulen" (sid. 48) För att ändra kategori Röd För att sortera kanalnamnen i bokstavsordning När raden visas väljer du kanal välj kanal titta Välja en kanal från informationsraden (sid. 17) Det går att bekräfta kanalnamnet innan man byter kanal. Blå Visa informationsraden om den inte syns Det går att ställa in en tidgräns för visningen med "Tidsgräns för visning" (sid. 32). Välj en kanal med hjälp av TV-guiden (sid. 20) Visa TVguiden IDE GU Det går att bekräfta programguiden (EPG) innan man byter kanal. Välj aktuellt program eller kanal välj öppna Välj "Visa vald kanal" (DVB-läge) Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering Du kanske måste ange eller Använda Timerprogrammering välj titta sid uppdatera postnummer beroende på vilket land du väljer (sid. 12). Följ instruktionerna i meddelandet. Andra användbara funktioner Frys Frys / återställ rörlig bild HOLD Visa informationsraden Visa informationsraden Visas även när du byter kanal Kanalens position och namn Kategori För att ändra kategori Kanaltyp (Radio, Data, HDTV, osv.) Exempel (DVB): Blå Aktuell tid Radio Nu Dolby D + 20:35 Alla DVB-T kanaler Ändra kategori För info tryck på 1 ZDF Program Coronation Street 20:00-20:55 Krypterad 45 Grundläggande Programmet startar / slutar Exempel (Analog): 3 ITV itv1 CH23 Encrypted Radio Starta tidsindikatorn för det valda programmet Tillgängliga funktioner / Betydelse av meddelande 19:35 Alla analoga kanaler For info press AD Subtitles Stereo 45 Ljud av Svag signal Dålig TV-signalkvalitet Krypterad Kodat program Dolby D +, Dolby D Dolby Digital Plus eller Dolby Digital ljudspår Kanalnummer För att bekräfta ett annat inställt kanalnamn Titta på TV För att titta på en kanal som visas på informationsraden Textning tillgänglig Information om nästa program (DVB) Text-TV tillgänglig För att dölja EXIT Flera ljudspår tillgängliga Flera bildspår tillgängliga Extra information (DVB) (tryck igen för att dölja raden) Flera audio och video tillgängliga För att ställa in en tidgräns "Tidsgräns för visning" (sid. 32) Stereo, Mono Ljudläge 1-90 Återstående tid för Av timer För inställningar sid Titta på TV Visa textning Visa / dölj textning (i förekommande fall) "Önskad undertext" (sid. 32) För att ändra språk för DVB (i förekommande fall) Anm. STTL Om du trycker på STTL-knappen i Analog-läge visas text-tv med din favoritsida (sid. 23). Tryck på EXITknappen för att återgå till TV-läge. Bildförhållande Ändra bildförhållandet (bildstorlek) ASPECT Visa bilden med optimal storlek och bildförhållande. Oftast har programmen en kontrollsignal för bildstorlek (Bredskärm osv., etc.) och TV:n väljer bildförhållandet automatiskt från den signalen (sid. 86). Om du vill ändra bildförhållandet manuellt Visa listan Välj bildformat ASPECT Välj bildformat Auto 16:9 14:9 Anpassad 16:9 4:3 4:3 fullbild Zoom1 Zoom2 Zoom3 Välj Ändra Avsluta Återgå När listan visas väljer du inställning spara välj Listan Välj bildformat För att ändra förhållandet direkt med ASPECT-knappen ASPECT (Tryck flera gånger tills du får önskad inställning) Det bästa förhållandet väljs så att bilden täcker hela skärmen.

9 För detaljerad information sid. 86 Auto 16:9 Visar bilden direkt med 16:9 utan distorsion (anamorf). 4:3 fullbild Visar en 4:3-bild horisontellt förstorad så att den fyller bildskärmen. Endast HD-signal 14:9 Visar bilden i standard 14:9 utan distorsion. Zoom1 Visar bilden i 16:9 letterbox- eller 4:3format utan distorsion. Anpassad 16:9 Visar en 4:3-bild över hela skärmen. Utdragningen märks bara i vänster och höger kant. Zoom2 Visar ett 16:9 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. 4:3 Visar bilden i standard 4:3 utan distorsion. Zoom3 Visar ett 2,35:1 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. Visar maximalt 16:9-format (med viss förstoring). Bildförhållande är alltid inställt på "16:9" när "Visningsläge" är inställt på "Spel" i Bildmenyn. Endast "16:9" och "4:3" är tillgängliga för datoringång. Ej tillgänglig för text-tv. Bildförhållandet kan sparas separat för SD (Standard definition) och HD (High definition). Anm. 18 Visa inställningar som kan väljas för aktuell status Kontrollera eller ändra aktuell status omedelbart OPTION För att ändra ändra välj Multivideo (DVB-läge) Låter dig välja bild (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Multiljud (DVB-läge) Låter dig välja ljudspår för olika språk (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Dubbelt ljud (DVB-läge) Ger dig möjlighet att välja stereo / mono (om tillgänglig) Underkanal (DVB-läge) Låter dig välja underkanal i flerkanalsprogram (i förekommande fall) Val av språk för undertext (DVB-läge) Låter dig välja språk för textning (i förekommande fall) Text-tv teckeninställning Ställer in språk för text-tv. Inställningar (sid. 32) Text-TV-språk (DVB-läge) Låter dig välja mellan olika språk för text-tv (i förekommande fall) MPX (Analog-läge) Väljer ljudläget multiplex (om tillgängligt) Ljud (sid. 29) Volymjustering Justerar volymen för enskilda kanaler eller ingångslägen Grundläggande Säker borttagning av USB Denna handling krävs för att avlägsna den anslutna USB-enheten från TV:n på ett säkert sätt. Senast visad Växla enkelt till föregående kanal eller ingångsläge Anm. Tryck igen för att återgå till nuvarande visning. Titta på TV LAST VIEW Kanalväxling fungerar inte när inspelning av Timerprogrammering, Direkt TV-inspelning eller One TouchAtt titta kortare än 10 sekunder anses inte vara föregående kanal eller inmatningsläge. Av timer Sätta TV:n i standbyläge automatiskt efter en fastställd tidsperiod Visa menyn MENU inspelning pågår. Välj "Inställningar" Huvudmeny Bild Ljud Inställningar Välj "Av timer" och ställ in tiden öppna välj Inställningar Timerprogrammering Av timer USB HDD inställning Link-inställningar Barnlås Sökmeny för DVB-T Språk Menyinställningar CI-modul Nätverksinställningar 1/2 Av ställ in välj För att avbryta Sätt till "Av" eller stäng av TV-apparaten. För att visa återstående tid Informationsrad (sid. 17) När mindre än 3 minuter återstår blinkar återstående tid på skärmen. Anm. 19 Använda TV-guiden TV-GuideElektronisk programguide (EPG) ger en lista på skärmen över de program som sänds och kommer att sändas under följande sju dagar (beroende på programföretag). väljer. "Visa annons" (sid. 21) Denna funktion beror på vilket land som valts (sid. 12). Postnummer eller uppdatering kan krävas för att använda systemet GUIDE Plus+ beroende på vilket land som du DVB-T och analoga kanaler visas på samma skärm i programguiden. "D" betyder DVB-T och "A" betyder Analog. När TV-apparaten sätts på för första gången eller om den har varit avstängd under mer än en vecka kan det ta lite tid innan hela TV-guiden visas. INPUT TV Det finns inga programlistor för Analoga kanaler. 1 2 Ons :46 Välj läge sid. 16 TV EXIT Visa programguiden För att växla mellan (Liggande / Stående) IDE GU IDE GU IDE GU BACK/ RETURN visa som "Liggande" för att se många kanaler visa som "Stående" för att se en kanal i taget Program OPTION TV-guidens Aktuellt datum / tid tid Exempel: TVguidens datum TV Guide: Liggande Ons Exempel: TV Guide: Stående Alla kanaler Ons :46 Ons D: DVB-T A:Analog Alla typer 14 E4 D Alla kanaler 70 BBC FOUR D 1 BBC ONE D 7 BBC THREE D 19:30-20:00 Das Erste 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-23:30 23:30-00:00 DIY SOS The Bill Red Cap Live junction POP 100 Rugby Alla typer 1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys D D Tid: BBC ONE BBC THREE E4 BBC FOUR 19:30 20:00 20:30 21:00 DIY SOS The Bill Red Cap Das Erste Hot Wars Holiday Program Emmerdal. Coronation Street The Bill 10 O' clock News BBC Pepsi Char. Good bye Panorama Spring watch I' m A Celebrity Rugby 15 To 1 Info Ändra visningsläge Välj annons Programtyp 1 7 D 14 D 70 D 72 BBC 2W D 105 BBCi D 719 BBC Radi Välj kanal Avsluta Välj program Timerprogrammering Återgå -24 tim +24 tim Pop Idol Coast News The Bill Sida upp Sida ner Kategori GUIDE OPTION Välj program Avsluta Välj kanal Timerprogrammering Återgå +24 tim GUIDE OPTION Info Ändra visningsläge Välj annons Programtyp Sida upp Sida ner Kategori Reklam Liggande (visas per kanal) Kanalens position och namn Stående (visas i tidsordning) För att titta på programmet Välj aktuellt program eller kanal välj öppna Välj "Visa vald kanal" (DVB-läge) Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering För att återvända till TV EXIT Beroende på vilket land du väljer kan du välja typ av TV Guide.

10 Powered by TCPDF ( "Standardguide" i "Menyinställningar" (sid. 32) Om du väljer "Kanallista" visas kanallistan när GUIDE-knappen trycks ned. Alla DVB-T kanaler 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Sorterar Föregående dag (DVB-läge) Röd Använda Timerprogrammering välj titta Nästa dag Grön (Typlista) sid. 21 (DVB-läge) För att visa en kanallista över vald typ (DVB-läge) Gul Programtyp Alla typer Alla typer Film Nyheter välj typ titta För att visa en kanallista över vald kategori Blå Kategori Alla kanaler Alla kanaler Alla DVB-T kanaler Alla analoga kanaler Fria kanaler Betalkanaler HDTV Gratisradio Betalradio Favoriter 1 Favoriter 2 Favoriter 3 Favoriter 4 (Kategorilista) Endast analoga kanaler är listade välj kategori titta (Kanallista) välj kanal titta Till listan över favoritkanaler sid Andra användbara funktioner Visa programmets detaljer (DVB-läge) Välj programmet välj Visa detaljer TV Guide: Liggande Ons :46 Ons DIY SOS BBC ONE 20:00-20:30, 30 min. Tryck igen för att Detaljer Tillbaka till lista Avsluta Timerprogrammering Återgå återvända till TV Guide. Timerprogrammering (DVB-läge) Timerprogrammering är en timer som påminner om att du ska se på eller spela in programmet till en extern inspelningsapparat eller USB HDD. Välj det kommande programmet välj Välj funktionen (Ext insp., USB HDD-insp. eller Påminnelse) Timerprogrammering Funktion Ext.insp D Ons :46 D at u m S ta r t S l ut Ons :00 20:30 (30 min.) --/---:---:-(--- min. ) N r. Kanalens namn spara välj LED 1 BBC ONE <TIMER> --- För att återvända till TV Om du väljer det aktuella programmet BACK/ RETURN LEDlysdioden lyser orange om Timerprogrammeringen ställts in. ställ in (Orange LED blinkar om (Timerprogrammering-skärmen) Timerprogrammering pågår.) Ext.insp. / USB : Spela in programmet på den externa inspelningsenheten (Ext insp.) eller HDD-insp. USB HDD (USB HDD-insp.) Kanalen byts automatiskt när programmet börjar och video- och audiosignalerna avger signaler. 2 min. före starttid visas ett påminnelsemeddelande om du tittar på TV. Påminnelse : påminnelse om att titta på programmet När du ser på TV visas en påminnelse 2 minuter före starttiden. Tryck på OK-knappen för att växla till den programmerade kanalen. För kontrollera / ändra / avbryta en timerprogrammeringshändelse "Timerprogrammering" (sid. 45) ----/---/---:---:-(--- min. ) --:---:-(--- min.) /---:---:-(--- min.) Grundläggande visas en bekräftelseskärm med fråga om du vill titta på eller spela in programmet. Välj "Timerprogrammering" och stall in "Ext insp." eller "USB Das Erste 19:30-20:00 HDD-insp. " för att spela in från tiden du avslutar inställning av Visa vald kanal timerprogrammeringshändelsen. Använda TV-guiden Timerprogrammering välj öppna Den här dunktionen är inte tillgänglig i Analogt läge. Timerprogrammering fungerar endast om korrekt tidsinformation mottas via signalen från sändaren eller Ingen annan kanal kan väljas medan inspelning med Timerprogrammering pågår. När du spelar in program på den externa enheten ska du kontrollera att du har gjort rätt inställningar på tjänsteleverantören. inspelningsapparaten som är ansluten till TV:n. Om en kompatibel inspelningsapparat med Q-Link, VIERA Link eller liknande teknik ansluts till TV (sid. 78 och sid. 79) och "Link-inställningar" (sid. 30) har slutförts, krävs inga inställningar på inspelningsapparaten. Läs även inspelningsapparatens handbok. För att program ska kunna spelas in på USB-hårddisken måste denna hårddisk vara registrerad och aktiverad för inspelning i "USB HDD inställning" (sid. 54). Anm. Visa annons Beroende på vilket land du har valt stöder denna TV-apparat GUIDE Plus+-systemet i DVB-T- eller analogläge Ange postnummer eller uppdatera. Följ instruktionerna i meddelandet. Det är dessutom möjligt att ställa in manuellt från menyn Inställningar Visa reklaminformation OPTION Ange ditt postnummer när du använder denna funktion för första gången. Om du angav ett felaktigt För att visa den senaste reklamen "Uppdatera" i "Inställningar GUIDE Plus+" (sid. 33) "Uppdatera" / "Postnummer" i "Inställningar GUIDE Plus+" (sid. 33) postnummer för ditt område eller om du inte angav något postnummer, kanske reklam inte visas ordentligt. För att byta reklam Anm. För att återvända till TV-guiden OPTION eller BACK/ RETURN För att uppdatera informationen kontinuerligt måste TV-apparaten lämnas i viloläge på nätterna. 21 Titta på text-tv Text-TV är textinformation som sänds av de olika programföretagen. Funktionerna i text-tv varierar beroende på programföretag. Vad är FLOF (FASTEXT)? I FLOF-läge finns fyra olikfärgade ämnen längst ner på skärmen. För att få mer information om ett av dessa ämnen trycker du på motsvarande färgknapp. Denna funktion möjliggör snabb åtkomst av informationen för de olika ämnena. Vad är TOP-läge? (om TOP-text sänds) TOP är en förbättring av den vanliga text-tv-funktionen som ger enklare sökning och effektivare användning. Snabb översikt av text-tv-innehållet är möjlig Lättanvänt steg-för-steg-val av olika ämnesområden Sidinformation visas längst ner på skärmen Bläddra upp / ner Röd Grön För att välja ämnesområde Blå Gul För att välja nästa ämne inom ett område (Efter sista ämnet kommer du till nästa ämnesområde.) Vad är Lista? I Lista-läget finns fyra olikfärgade sidnummer längst ner på skärmen. Dessa nummer kan ändras och sparas i TV-minnet. ("Lagra sidor som du ofta tittar på", sid. 23) För att ändra läge MENU EXIT "Text-TV" i menyn Inställningar (sid.

Bruksanvisning LCD-TV

Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-L37V20E TX-L42V20E Bruksanvisning LCD- Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL37G20E

Din manual PANASONIC TXL37G20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P42G30Y TX-P46G30Y TX-P50G30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P55VT30Y TX-P65VT30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa

Innehåll Glöm inte att läsa Modellnr TX-P50VT20E Bruksanvisning Plasmatelevision Se bruksanvisningen på CD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. För att kunna se den bruksanvisning som finns på CD-ROM-skivan behöver du en dator

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TX-P37X20E TX-P42X20E TX-P50X20E Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL22D28EP

Din manual PANASONIC TXL22D28EP Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L19X10E

Din manual PANASONIC TX-L19X10E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P50VT50Y TX-P55VT50Y TX-P65VT50Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-P42S10E

Din manual PANASONIC TX-P42S10E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-L32X1Y Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Tillbehör / Alternativ 6 Identifiering av reglagen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P42GA11 TX-P46GA11. Svenska TQB0E0808F. Modellnr.

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P42GA11 TX-P46GA11. Svenska TQB0E0808F. Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TX-P42GA11 TX-P46GA11 Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-42PZ800E TH-50PZ800E Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-P42UT50Y

Din manual PANASONIC TX-P42UT50Y Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr.

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7 Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LZD85F TX-37LZD85F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-58PY800P TH-65PY800P Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Din manual PANASONIC TH-D42PS81EA

Din manual PANASONIC TH-D42PS81EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör 6 Identi ering

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör 6 Identi

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bruksanvisning LCD-TV

Bruksanvisning LCD-TV Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LZD81FV TX-37LZD81FV Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103 IPTV-box med HD 4 GIH 7 PQR + 5 JKL 8 TUV 0 3 DEF 6 9 + CH Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios, Android eller Kindle ansluten till ditt nätverk

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PX80EA TH-42PX80EA Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer