Din manual PANASONIC TXL37G20E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PANASONIC TXL37G20E"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Spara bruksanvisningen för framtida referens. din kabeltjänstleverantör för information om tillgängliga DVB-C-tjänster med den här TV:n. Den här TV:n fungerar kanske inte korrekt om signalen inte uppfyller standarderna för DVB-T eller DVB-C. Funktionernas tillgänglighet beror på land, område, sändning och tjänsteleverantör. Alla CI-moduler fungerar inte korrekt med den här TV:n. Kontakta din tjänsteleverantör om den tillgängliga CImodulen. med framtida DVB-tjänster kan inte garanteras. att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. 2 Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Underhåll 5 Snabbguide SD-kort Snabbguide Tillbehör / Alternativ 6 Identifiering av reglagen 8 Grundläggande anslutning 10 Automatisk inställning 12 Videokamera Ha nöje av din TV! Grundläggande funktioner Titta på TV 16 Använda TV-guiden 20 Titta på text-tv 22 Titta på material från extern utrustning 24 Använda VIERA TOOLS 26 Använda menyfunktioner 27 Grundläggande Dator Avancerade funktioner Digitalbox Återvända från Inställningar 34 Ställa in och ändra kanaler (DVB) 36 Ställa in och ändra kanaler (Analog) 38 Timerprogrammering 40 Barnlås 42 Ingångsmärkning 43 Använda CI-modulen 44 Fabriksinställningar 45 Uppdatera TV-programvaran 46 Visa datorskärmen på TV 47 Avancerade bildinställningar 48 USB HDD-inspelning 50 Använda Mediaspelare 54 Använda nätverksenheter 62 (DLNA / VIERA CAST) Länkfunktioner 72 (Q-Link / VIERA Link) Extern utrustning 80 Avancerat In- och uppspelning av innehåll på denna eller andra enheter kan kräva tillstånd från innehavaren av upphovsmannarätten för innehållet.

3 Panasonic har inte befogenhet att tillåta sådant tillstånd och frånsäg;gguttaget om de är skadade. Säkerställ att TV:n inte klämmer nätkabeln. Drag genast ur nätkontakten om du upplever något onormalt! V växelström 50 Hz Strömkälla Den här TV-apparaten är konstruerad för drift med V, 50 Hz växelström. Placeras inga främmande föremål inuti enheten Låt inga föremål falla ner i TV:ns ventilationshål då detta kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Tag inte bort några skydd Modifiera ALDRIG enheten på egen hand Högspänningskomponenter kan orsaka allvarlig elektrisk stöt, ta inte bort det bakre höljet eftersom spänningsförande delar är åtkomliga då det tas bort. Det finns inga delar som användaren kan reparera där. Vid behov ska enheten kontrolleras, justeras eller repareras hos din lokala Panasonic-återförsäljare. Placera inte TV:n på instabila ytor TV-apparatl (1 del rengöringsmedel till 100 delar vatten). Vrid sedan ur trasan och torka av ytan. Torka slutligen bort all fukt. Observera Använd inte en sträv trasa och skrubba inte ytan för hårt. Det kan orsaka repor på ytan. Utsätt inte TV-apparatens yta för vatten eller rengöringsmedel. Vätska inuti TV:n kan leda till fel på produkten. Var noga så att ytan inte utsätts för insektsmedel, lösningsmedel, thinner eller andra flyktiga substanser. Det kan skada ytans kvalitet eller att färgen lossnar. Var försiktig så att du inte knackar eller river på ytan med dina naglar eller andra hårda föremål. Låt inte höljet eller stället vara i kontakt med gummi- eller plastsubstanser under en längre tidsperiod. Det kan försämra ytans kvalitet. Nätkontakt Torka av nätkontakten med en torr tygduk med jämna mellanrum. Fukt och damm på kontakten kan orsaka en eldsvåda eller elektriska stötar. 5 Tillbehör / Alternativ Standardtillbehör Fjärrkontroll N2QAYB Kontrollera att du har de tillbehör och delar som visas Batterier för fjärrkontrollen (2) R6 (UM3) sid. 8 Klämma sid. 10 Bruksanvisning Garanti inom Europa Bottenplatta sid. 7 Monteringsskruv för Stativ (4) M4 Separata tillvalstillbehör Trådlös LAN-adapter DY-WL10E-K Kontakta din närmaste Panasonic-återförsäljare för att köpa de rekommenderade tillbehören. Mer information finns i handboken för tillbehör. Observera För att använda den trådlösa LAN-adaptern måste du skaffa en åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att du använder den trådlösa LAN-adaptern med förlängningskabeln. Undvik fel orsakade av radiovågsstörningar genom att ställa TV:n på avstånd från enheter som t.ex. andra trådlösa LAN-enheter, mikrovågsugnar och enheter som använder 2,4 GHz och 5 GHz signaler när de använder en trådlös LAN-adapter. Beroende på området behövs kanske inte detta tillbehör. Ytterligare information om Trådlös LAN-adapter finns på följande webbsida.(endast på engelska) Kommunikationskamera TY-CC10W Observera Denna kamera kan användas med VIERA CAST (sid. 71). Läs även kamerans handbok. Beroende på område kanske detta extra tillbehör inte är tillgängligt. Fråga din lokala Panasonic-återförsäljare om information. TV-apparatens baksida 200 mm 200 mm Fäste för väggupphängning TY-WK3L2RW Skruv för montering av TV:n på väggfästet (medföljer inte TV:n) Skruvdjup: min. 9 mm, max. 12 mm Hål för fäste för väggupphängning (Sedd från sidan) VARNING! Användning av något annat fäste än det från Panasonic, eller egenhändig montering av enheten, sker på konsumentens egen risk. Be alltid en kvali cerad tekniker att utföra uppsättning. Felaktig inpassning kan orsaka att utrustningen faller ner eller omkull, och därmed orsaka skador på person eller produkt. Garantin gäller inte för eventuella skador som uppstår på grund av att enheten inte har monterats av en professionell montör. När vilken som helst tillbehörsutrustning eller väggkonsol används, säkerställ alltid att medföljande instruktioner följs till fullo. Montera inte enheten omedelbart under taklampor (såsom spotlights eller halogenlampor) som normalt utstrålar kraftig värme. Värmen kan göra att plastdelar på höljet böjs eller på annat sätt skadas. Var försiktig när väggfästena monteras på väggen. Väggkonsol skall inte jordas till metalldelar inne i väggen. Säkerställ alltid att det inte nns några kablar eller rörledningar i väggen innan fästet monteras. För att undvika att TV:n ramlar ner och orsakar personskada ta ner TV:n från väggen då den inte längre används. 6 Fastsättning av bottenplattan Varning Försök inte att plocka isär eller modi era bottenplattan. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Observera Använd inga andra TV-apparater eller bildskärmar. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Använd inte bottenplattan om den blir skev, får sprickor eller på annat sätt blir trasig. Om bottenplattan används när den är trasig kan den skadas ytterligare och orsaka personskada. Kontakta inköpsstället snarast. Använd alltid medföljande skruvar vid montering och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Om man inte ser till att skuvarna är ordenligt åtdragna vid montering kommer inte fotstället att vara tillräckligt stabilt för att hålla TV:n. Den kan komma att ramla och skadas och det kan även resultera i personskada. Se till att TV-apparaten inte faller över ända. Om TV-apparaten slås till eller om barn klättrar upp på bottenplattan med TV-apparaten installerad kan TV-apparaten falla omkull och orsaka personskador. Det krävs två eller Àer personer för att installera eller Àytta TV-apparaten. Om det inte nns två eller Àer personer närvarande kan TV-apparaten tappas och orsaka personskador Snabbguide Monteringsskruv (4) XSS4+16FNK Monteringsskruv (4) XYN4+F12FJK Hållare (1) TUX0EA004 TX-L32G20E TX-L32G20ES TUX0E198 TX- L37G20E TX-L37G20ES TUX0EA007 TX-L42G20E TX-L42G20ES Bottenplatta (1) ( ( ( ) ) ) TBL0E0110 (TX-L32G20E) TBL0E0119 (TX-L32G20ES) TBL0E0111 (TX-L37G20E) TBL0E0120 (TX-L37G20ES) TBL0E0112 (TX-L42G20E) TBL0E0121 (TX-L42G20ES) Tillbehör / Alternativ Montera stativet Använd de fyra monteringsskruvarna för att montera hållaren säkert på basen.

4 Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna. C A Front Att fästa TV:n Använd endast den medföljande monteringsskruven för att fästa på ett säkert sätt. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna. Utför arbetet på en vågrät yta. D B B Skumplastmatta eller tjock mjuk filt Justera bildskärmen för önskad betraktelsevinkel Se till att hela stativet alltid står stabilt på underlaget oavsett hur TV-apparaten vrids. Placera inga föremål som kan hindra TV-apparatens vridbarhet. Centrera markeringen enligt figuren för att skärmen ska kunnas vinklas ut helt åt båda hållen. TX-L32G20E, TX-L32G20ES a: 358 mm / b: 230 mm TX-L37G20E, TX-L37G20ES a: 399 mm / b: 296 mm TX-L42G20E, TX-L42G20ES a: 450 mm / b: 322 mm (Sedd uppifrån) b 15 a 15 7 Identifiering av reglagen Fjärrkontroll Sätta i / ta ur fjärrkontrollens batterier 1 Krok Dra upp 2 Tänk på att vända batterier rätt (+ eller -) Stäng Observera Felaktig isättning kan ge läckande batterier och frätskador som skadar fjärrkontrollen. Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Använd inte olika typer av batterier samtidigt (t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier). Använd inte uppladdningsbara (Ni-Cd) batterier. Försök inte att bränna eller öppna batterier. Utsätt inte batterier för stark värme från t ex solsken, öppen eld eller liknande. Se till att batterierna slängs på en för detta avsedd plats. Säkerställ att batterierna sätts i korrekt, det finns risk för explosion eller brand om batterierna monteras åt fel håll. Mediaspelare (sid. 54) Växlar till uppspelningsläge för SD-kort och USB-enhet Viloläge På / Av Sätter på eller stänger av viloläget Val av ingångsläge TV - växlar mellan DVB-C / DVB-T / Analog (sid. 16) AV - byter AV-ingång från listan Ange insignal (sid. 24) Huvudmeny (sid. 27) Tryck för att komma åt menyerna Bild, Ljud och Inställningar Direkt TV-inspelning (sid. 74 och sid. 76) SD CARD MENU ASPECT INPUT TV AV DIRECT TV REC EXIT Bildförhållande (sid. 18) Ändra bildförhållandet från listan Välj bildformat Det går även att trycka på knappen upprepade gånger tills du får önskat bildförhållande Spelar in program direkt till DVD-inspelare / Videobandspelar med Q-Link eller VIERA Link VIERA CAST (sid. 71) Visar hemskärmen för VIERA CAST Kanal / programinformation (sid. 17) Visar kanal- och programinformation VIERA Lin k TO VIERA OLS IDE GU Avsluta Återgå till normal skärmbild VIERA Linkmeny (sid. 76) Öppnar VIERA Link-menyn VIERA TOOLS (sid. 26) Visar ikoner för några specialfunktioner som lätt kan användas OK Bekräftar val och inställningar Tryck på knappen efter att ha valt en kanalposition för att snabbt byta kanal Visar Kanallistan OPTION BACK/ RETURN TV Guide (sid. 20) Visar TV-guiden Markörknappar TEXT STTL INDEX HOLD Används för att göra val och justeringar Alternativmeny (sid. 19) Enkel valfri inställning för visning, ljud, o.s.v. abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Återgå Återvänder till föregående meny / sid. Färgknappar Används för val, navigation och användning av olika funktioner Frys Frys / återställ rörlig bild (sid. 17) Håller kvar aktuell textsida (text-tv) (sid. 22) Text-TV (sid. 22) Växlar till text-tv Innehåll (sid. 23) LAST VIEW Undertext (sid. 18) Visar textning Återgå till innehållssidan (text-tv) Senast visad (sid. 19) Växlar till föregående kanal eller ingångsläge REC PROGRAMME Sifferknappar Ändrar kanal och text-tv-sidor Matar in tecken Sätter på TVapparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Kanal upp / ner Byter kanal i nummerföljd Ljud Tyst Stänger av eller sätter på ljudet DVD/VCR TV Kontroller för ansluten utrustning (sid. 25, 52 och sid. 78) Volym upp / ner TV 8 TV Funktionsval Volym / Kontrast / Ljus / Färgmättnad / Skärpa / Färgton (NTSC-signal) / Bas ("Musik"- eller "Tal"-läge i Ljud) / Diskant ("Musik"- eller "Tal"-läge i Ljud) / Balans / Autosökning (sid. 34 och sid. 35) AV3 V Nästa eller föregående kanalposition. När en funktion redan visas trycker du på knappen för att flytta den markerade funktionen ett steg upp eller ned. Sätter på TV-apparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Ändrar ingångsläge AV3-uttag (sid. 81) Snabbguide L R Huvudströmbrytare På / Av Sätter På TV-apparaten. Sätt den i viloläge med fjärrkontrollen. Hörlurskontakt (sid. 81) Lysdioder för ström och timer SDkortuttag (sid. 54) Viloläge: röd På: grön Timerprogrammering På: orange TInspelning med Timerprogrammering, Direkt TV-inspelning eller One Touch Recording pågår: orange (blinkar) Standby med Timerprogrammering på, Direkt TV-inspelning eller One Touch Recording pågår röd, blinkar orange När fjärrkontrollen används visar den att TV-apparaten har mottagit en signal. Identifiering av reglagen CI-uttag (sid. 44) Sensor för C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) Känner av ljusstyrkan för justering av bildkvaliteten när "Eco Mode" i Bildmenyn är satt till "På" (sid. 28) HDMI4-kontakt HDMI 4 2 (sid. 81) Mottagare för fjärrkontrollsignal Placera inte några föremål mellan fjärrkontrollen och TV:ns signalmottagare för fjärrkontroll USB 2-port (sid. 14, 50, 54 och sid. 63) Använda menyerna Många funktioner i denna TV kan du använda via menyn på bildskärmen. Använda fjärrkontrollen Flytta markören / välja menyfunktion Öppna meny / spara inställningar som gjorts eller funktioner som valts MENU BACK/ RETURN EXIT Flytta markören / justera nivå / välja funktion Återgå till föregående meny Stänga menysystemet och återgå till normal TV-bild Öppna huvudmenyn Hjälpfönster - bruksanvisningar Exempel (Ljudmenyn): Ljud Ljudinställning Bas Diskant Balans Volym hörlur Surround Volymjustering Avstånd högt.

5 till vägg MPX Välj Avsluta Ändra Återgå 1/2 Musik Av 0 Över 30 cm Stereo Sida upp Sida ner Bruksanvisningen på skärmen hjälper dig. 9 Grundläggande anslutning Extern utrustning och kablar som visas medföljer inte apparaten. Se till att enheten är urkopplad från vägguttaget innan du ansluter eller kopplar loss några ledningar. Exempel 1 Ansluta antenn Endast TV TV-apparatens baksida Antenn för marksänd TV V växelström 50 Hz Exempel 2 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare TV, DVD-inspelare eller videobandspelare TV-apparatens baksida Antenn för marksänd TV V växelström 50 Hz Nätsladd Kabel Nätsladd Kabel Antennsladd AUDIO OUT L R AUDIO Y IN L R PB PR AUDIO AUDIO Y OUT IN L L PB R R PR PC COMPONENT PC 1 2 COMPONENT 1 2 Klämma För att dra åt: Antennsladd Komplett SCART-kabel För att lossa: Tryck in fliken. DVD-inspelare eller videobandspelare RF OUT RF IN Antennsladd Anm. Bunta inte samman RF-kabel och nätsladd (det kan ge bildstörningar). Fäst kablarna med klämmorna efter behov. Om du använder andra tillbehör följer du tillhörande anvisningar för att fästa kablarna. 10 Exempel 3 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox TV, DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox TV-apparatens baksida V växelström 50 Hz Antenn för marksänd TV Snabbguide Nätsladd Kabel Grundläggande anslutning (ARC) DIGITAL AUDIO OUT 1 HDMI 3 AUDIO AUDIO Y OUT IN L L PB R R PR Antennsladd PC COMPONENT 1 2 Komplett SCART-kabel RF OUT DVD-inspelare eller videobandspelare Komplett SCART-kabel RF IN Antennsladd Komplett HDMIkompatibel kabel RF OUT RF IN Antennsladd Digitalbox RF IN Antennsladd Anm. Anslut TV-apparatens AV1 / AV2 till en till DVD-inspelare / videobandspelare med Q-Link (sid. 74). HDMI-kompatibel utrustning kan anslutas till HDMIkontakterna (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) med en HDMI-kabel (sid. 80). Nätverksanslutning sid. 14 och sid. 63 Anslutning med Q-Link sid. 72 VIERA Link-anslutning sid. 72 och sid. 73 Läs även handboken för utrustningen som ansluts. 11 Automatisk inställning Sök och spara TV-kanaler automatiskt. Dessa steg är inte nödvändiga om inställning har gjorts av din lokala återförsäljare. Anslut (sid. 10 och sid. 11) och ställ in (vid behov) extern utrustning innan Autosökning påbörjas. Detaljerad information om inställningar av ansluten utrustning finns i tillhörande bruksanvisning. 1 Anslut TV-apparaten till vägguttaget och sätt på den (Det tar några sekunder innan bilden syns) 2 INPUT TV AV ASPECT N DIRECT TV REC EXIT Välj språk Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski þestina Magyar Slovenþina Român Srpski Hrvatski Slovensþina Latviesu eesti keel Lietuvi välj ställ in TO VIERA OLS 3 Välj land Land Tyskland Österrike Frankrike Italien Spanien Portugal Schweiz Malta Andorra IDE GU BACK/ RETURN välj Danmark Sverige Norge Finland Luxemburg Belgien Nederländerna Turkiet Grekland Polen Tjeckien Ungern Slovakien Slovenien Estland Litauen Andra OPTION ställ in Beroende på vilket land du valt, kan du bli ombedd att välja region. TEXT STTL INDEX HOLD abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz 4 REC PROGRAMME Välj läget som du vill ställa in Ange TV-signal DVB-C D ställ in / avbryt inställning välj DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning D HD A DVD/VCR TV : ställ in (läget ställs in och söker efter tillgängliga kanaler) : avbryt inställning "DVB-C" visas beroende på vilket land du valde (sid. 91). TV (forts. på nästa sida) 12 5 Välj "Starta Autosökning" Ange TV-signal DVB-C D öppna välj DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning D HD A Autosökning startar Autosökning startar och söker efter TV-kanaler och sparar dem. De sparade kanalerna och sorterad kanalordning kan variera beroende på land, område, sändningssystem och signalmottagningsförhållanden. Autosökning beror på vilket land du valde. DVB-C-nätverksinställningar Ange hemmafrekvensen och Nätverks-ID som du fått från kabelleverantören. Välj sedan "Starta Autosökning". DVB-C-nätverksinställningar 362 MHz Frekvens Nätverks-ID Starta Autosökning Snabbguide ange frekvens och nätverks-id abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Beroende på vilket land du valt, visas "Auto" och du behöver inte ange dem. I det här fallet ställs hemfrekvens och Nätverks-ID in automatiskt. Automatisk inställning öppna välj "Starta Autosökning" DVB-C autosökning DVB-C autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Nr. Kanalens namn 1 CBBC Channel 2 BBC Radio Wales 3 E4 0% 100% Typ Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler Kvalit Fria kanaler: 3 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 DVB-T autosökning DVB-T autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal Kanalens namn 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk CH 5 69 Typ Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler Fria kanaler Kvalit Beroende på vilket land du väljer visas skärmen för val av kanaler efter DVB-T autosökning om flera kanaler har samma logiska kanalnummer. Välj önskad kanal eller avsluta skärmen för automatiskt val. Fria kanaler: 4 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 Analog autosökning Analog autosökning Sök Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal CH 29 CH 33 BBC1 CH 2 Kanalens namn 78 CC 1 41 Analog: 2 Söker Sänder förinställd data Var vänlig vänta! 0% Fjärrkontroll ej tillgänglig 100% Om en inspelare med Q-Link, VIERA Link eller liknande (sid. 74 och sid. 75) är ansluten kommer inställningar av kanal, språk, land / region att laddas ner automatiskt till inspelaren. Om nedladdningen misslyckas kan du försöka senare från menyn. "Ladda ner" (sid. 30) (forts. på nästa sida) 13 Automatisk inställning 6 Ställa in den trådlösa nätverksanslutningen Inställning av trådlöst LAN för att aktivera nätverkets tjänster (sid.

6 62). (Om du inte vill använda den trådlösa LAN-anslutningen eller nätverkstjänstfunktionerna ska du hoppa över detta steg.) En trådlös LAN-adapter (extra tillbehör) krävs för att ställa in trådlös LAN-anslutning. Information om den trådlösa LAN-adaptern finns i avsnittet "Extra tillbehör" (sid. 6) Bekräfta krypteringsnyckeln, inställningarna och positionerna för din åtkomstpunkt innan du börjar göra inställningar. Information finns i handboken för åtkomstpunkten. Starta inställning av trådlös LAN-anslutning? Ja Nej Var god anslut den trådlösa LAN-adaptern (DY- WL10) till en USB-kontakt. anslut den trådlösa nätverksadaptern till porten USB 1 eller 2 Internetmiljö Trådlös nätverksadapter (valfritt tillbehör) Anslutningspunkt Du kan ställa in den trådlösa LAN-anslutningen senare "Nätverksinställningar" (sid. 66) Hoppa över detta steg EXIT eller välj "Nej" välj "Ja" öppna Inställning av anslutning till trådlöst LAN startar Anslutningstyp Var god välj anslutningstyp för nätverket. WPS (Push knapp) Sök efter åtkomstpunkt Välj anslutningsmetod öppna välj WPS (Push knapp) WPS (Push knapp) 1) Tryck på knappen "WPS" på åtkomstpunkten tills lampan blinkar. 2) När åtkomstpunkten är klar väljer du "Anslut". Om du är osäker ska du läsa instruktionsboken för åtkomstpunkten. Anslut Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten tills lampan blinkar. Tryck sedan på knappen OK för att ansluta den trådlösa LAN-adaptern och åtkomstpunkten. Se till att din anslutningspunkt stöder WPS när denna metod används. WPS: Wi-Fi-skyddad inställning Sök efter åtkomstpunkt Tillgängliga åtkomstpunkter Nr SSID Access Point A Access Point B Access Point C Anslutningspunkter som hittas automatiskt listas. Välj önskad anslutningspunkt Trådlös typ Kryptera Mottagning 11n(2.4GHz) 11n(5GHz) 11n(5GHz) Inställning för krypteringsnyckel Anslutningen görs med följande inställningar:ssid : Access Point A Autentiseringstyp : WPA-PSK Krypteringstyp : TKIP Var god skriv in krypteringsnyckeln. Sök efter åtkomstpunkter igen Gul För information om den markerade välj åtkomstpunkten : Krypterad åtkomstpunkt Ställ in manuellt (sid. 67) Röd Öppna inmatningsläget för krypteringsnyckeln Om den valda åtkomstpunkten inte är krypterad visas bekräftelseskärmen. Vi rekommenderar att du väljer en krypterad åtkomstpunkt. Ange krypteringsnyckeln för åtkomstpunkten Ställ in ett tecken i taget Spara välj ställ in BACK/ RETURN öppna Krypteringsnyckel Åtkomstinställningar Krypteringsnyckel A U a u B V b v C W c w D X d x EFG YZ efg yz( H I JKLMNOPQRST !:# h i j k lmnopqr s t )+-.*_ Åtkomstinställningar Krypteringsnyckeln är inställd på:xxxxxxxx Välj "Ja" för att bekräfta. Välj "Nej" för att ändra. Ja Nej Du kan ange tecken med sifferknapparna. Välja "Ja" välj ställ in Ange krypteringsnyckeln igen genom att trycka på "Nej". Om det inte går att ansluta kontrollerar du krypteringsnyckeln, inställningar och åtkomstpunktens placering. Följ sedan instruktionerna på skärmen. 14 Avsluta för att gå till nästa steg (forts. på nästa sida) 7 Välj "Hem" Välj visningsläge "Hem" att använda i din hemmiljö. Välj användningsmiljö. Hem Butik välj ställ in Visningsläge "Butik" (endast för butiksdisplay) Visningsläget "Butik" är demonstrationsläget där den här TV-apparatens huvudfunktioner beskrivs. Välj visningsläge "Hem" att använda i din hemmiljö. Du kan återgå till val av visningsläge vid bekräftelseskärmen Butik och Automatisk demo Av/På. Autosökning är nu klar och din TV är klar att användas. Snabbguide Återgå till skärmen för val av visningsläge Butik Du har valt butiksläge Automatisk demo Av BACK/ RETURN På För en översikt över kanallistan "Använda TV-guiden" (sid. 20) Redigera eller dölj (hoppa över) kanaler "Ställa in och ändra kanaler" (sid ) Om inställningen misslyckades, kontrollera RFkabelanslutningen och följ sedan anvisningarna på bildskärmen. Välj "Hem" Välj användningsmiljö. Hem Butik välj ställ in Automatisk inställning Autosökning är klar För att ändra visningsläge senare återställer du alla inställningar via Fabriksinställningar. "Fabriksinställningar" (sid. 45) Anm. Om inställningen misslyckades eller för att ställa om alla kanaler "Autosökning" (sid. 34 och sid. 35) Lägga till tillgängligt TV-läge senarer "Lägg till TV-signal" (sid. 31) För att återställa alla inställningar "Fabriksinställningar" (sid. 45) Använd en LANkabel istället för Trådlös LAN-adapter sid. 65 Om du stängde av TV-apparaten medan den var i viloläge kommer den att vara i viloläge när du sätter på den igen med huvudströmbrytaren. Om du ansluter den trådlösa LAN-adaptern senare visas bekräftelseskärmen för inställningarna. Ställ in den trådlösa LANanslutningen sid. 66 och sid. 67 Anslutning för trådlös LAN-adapter Trådlös LAN-adapter ansluten. Vill Du ställa in den? Nej - Avbryt Nuvarande nätverkstyp:trådlös Ja Nej 15 Titta på TV 1 INPUT TV MENU ASPECT N EXIT Sätt på TV:n (Håll intryckt under ca 1 sekund) Huvudströmbrytaren ska vara På. (sid. 9) 2 Välj läge Val av TV-band öppna välj TV DVB-C DVB-T Analog TO VIERA OLS OPTION BACK/ RETURN De lägen som kan väljas beror på de lagrade kanalerna (sid. 12). Om menyn "Val av TV-band" inte visas trycker du på TV-knappen för att byta läge. TEXT STTL INDEX HOLD 1 BBC ONE WALES Coronation Street 20:00-20:55 Nu 20:35 Alla DVB-T kanaler Ändra kategori För info tryck på abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz Informationsraden visas när du väljer en kanal För detaljerad information sid.

7 17 Man kan också välja läge genom att trycka flera gånger på fjärrkontrollens eller sidopanelens TV-knapp. (sid. 9) LAST VIEW 3 Volym Välj en kanal upp abc def mno wxyz eller ner REC PROGRAMME ghi pqrs jkl tuv För att välja ett kanalnummer med fler än två siffror, t.ex. 399 def wxyz wxyz För att välja från kanallistan DVD/VCR TV Alla DVB-T kanaler 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Sorterar välj kanal titta Anm. För att titta på betal-tv "Använda CI-modulen" (sid. 44) För att ändra kategori Röd Blå För att sortera kanalnamnen i bokstavsordning Välja en kanal från informationsraden (sid. 17) Det går att bekräfta kanalnamnet innan man byter kanal. Visa informationsraden om den inte syns När raden visas väljer du kanal välj kanal titta Det går att ställa in en tidgräns för visningen med "Tidsgräns för visning" (sid. 32). Välj en kanal med hjälp av TV-guiden (sid. 20) Det går att bekräfta programguiden (EPG) innan man byter kanal. Visa TVguiden IDE GU Välj aktuellt program eller kanal välj öppna Välj "Visa vald kanal" (DVB-läge) Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering välj titta Använda Timerprogrammering sid Du kanske måste ange eller uppdatera postnummer beroende på vilket land du väljer (sid. 12). Följ instruktionerna i meddelandet. Andra användbara funktioner Frys Frys / återställ rörlig bild HOLD Visa informationsraden Visa informationsraden Visas även när du byter kanal Kanalens position och namn Kategori För att ändra kategori Blå Kanaltyp (Radio, Data, HDTV, osv.) Exempel (DVB): Aktuell tid Radio Nu Dolby D + 20:35 Alla DVB-T kanaler Ändra kategori För info tryck på 1 ZDF Program Coronation Street 20:00-20:55 Krypterad 45 Grundläggande Programmet startar / slutar Exempel (Analog): 3 ITV itv1 CH23 Encrypted Radio Starta tidsindikatorn för det valda programmet Tillgängliga funktioner / Betydelse av meddelande 19:35 Alla analoga kanaler For info press AD Subtitles Stereo 45 Ljud av Svag signal Dålig TV-signalkvalitet Krypterad Kodat program Dolby D +, Dolby D Dolby Digital Plus eller Dolby Digital ljudspår Kanalnummer För att bekräfta ett annat inställt kanalnamn Titta på TV För att titta på en kanal som visas på informationsraden Textning tillgänglig Information om nästa program (DVB) Text-TV tillgänglig EXIT Flera ljudspår tillgängliga För att dölja Flera bildspår tillgängliga Extra information (DVB) (tryck igen för att dölja raden) Flera audio och video tillgängliga För att ställa in en tidgräns "Tidsgräns för visning" (sid. 32) Stereo, Mono Ljudläge 1-90 Återstående tid för Av timer För inställningar sid Titta på TV Visa textning Visa / dölj textning (i förekommande fall) För att ändra språk för DVB (i förekommande fall) "Önskad undertext" (sid. 32) STTL Anm. Om du trycker på STTL-knappen i Analog-läge visas text-tv med din favoritsida (sid. 23). Tryck på EXITknappen för att återgå till TV-läge. Bildförhållande Ändra bildförhållandet (bildstorlek) ASPECT Visa bilden med optimal storlek och bildförhållande. Oftast har programmen en kontrollsignal för bildstorlek (Bredskärm osv., etc.) och TV:n väljer bildförhållandet automatiskt från den signalen (sid. 82). Om du vill ändra bildförhållandet manuellt Visa listan Välj bildformat ASPECT Välj bildformat Auto 16:9 14:9 Anpassad 16:9 4:3 4:3 fullbild Zoom1 Zoom2 Zoom3 Välj Ändra Avsluta Återgå När listan visas väljer du inställning spara välj Listan Välj bildformat För att ändra förhållandet direkt med ASPECT-knappen ASPECT (Tryck flera gånger tills du får önskad inställning) Auto Det bästa förhållandet väljs så att bilden täcker hela skärmen. För detaljerad information sid :9 4:3 fullbild Visar bilden direkt med 16:9 utan distorsion (anamorf). Visar en 4:3-bild horisontellt förstorad så att den fyller bildskärmen. Endast HD-signal Zoom1 14:9 Visar bilden i standard 14:9 utan distorsion. Visar bilden i 16:9 letterbox- eller 4:3format utan distorsion. Anpassad 16:9 Zoom2 Visar en 4:3-bild över hela skärmen. Utdragningen märks bara i vänster och höger kant. 4:3 Zoom3 Visar ett 16:9 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. Visar bilden i standard 4:3 utan distorsion. Visar ett 2,35:1 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. Visar maximalt 16:9-format (med viss förstoring). Anm. Bildförhållande är alltid inställt på "16:9" när "Visningsläge" är inställt på "Spel" i Bildmenyn. Endast "16:9" och "4:3" är tillgängliga för datoringång. Ej tillgänglig när textning är på. Ej tillgänglig för text-tv. Bildförhållandet kan sparas separat för SD (Standard definition) och HD (High definition). 18 Visa inställningar som kan väljas för aktuell status Kontrollera eller ändra aktuell status omedelbart OPTION För att ändra ändra välj Multivideo (DVB-läge) Låter dig välja bild (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Multiljud (DVB-läge) Låter dig välja ljudspår för olika språk (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Dubbelt ljud (DVB-läge) Ger dig möjlighet att välja stereo / mono (om tillgänglig) Underkanal (DVB-läge) Låter dig välja underkanal i flerkanalsprogram (i förekommande fall) Val av språk för undertext (DVB-läge) Låter dig välja språk för textning (i förekommande fall) Text-tv teckeninställning Ställer in språk för text-tv.

8 Inställningar (sid. 32) Text-TV-språk (DVB-läge) Låter dig välja mellan olika språk för text-tv (i förekommande fall) MPX (Analog-läge) Väljer ljudläget multiplex (om tillgängligt) Ljud (sid. 29) Volymjustering Justerar volymen för enskilda kanaler eller ingångslägen Grundläggande Säker borttagning av USB Denna handling krävs för att avlägsna den anslutna USB-enheten från TV:n på ett säkert sätt. Senast visad Växla enkelt till föregående kanal eller ingångsläge Anm. Kanalväxling fungerar inte när inspelning av Timerprogrammering, Direkt TVinspelning eller One Touchinspelning pågår. Att titta kortare än 10 sekunder anses inte vara föregående kanal eller inmatningsläge. Tryck igen för att återgå till nuvarande visning. LAST VIEW Titta på TV Av timer Sätta TV:n i standbyläge automatiskt efter en fastställd tidsperiod Visa menyn MENU Välj "Inställningar" Huvudmeny Bild Ljud Inställningar Välj "Av timer" och ställ in tiden öppna välj Inställningar Timerprogrammering Av timer USB HDD inställning Link-inställningar Barnlås Sökmeny för DVB-T Språk Menyinställningar CI-modul Nätverksinställningar 1/2 Av ställ in välj För att avbryta Sätt till "Av" eller stäng av TV-apparaten. För att visa återstående tid Informationsrad (sid. 17) Anm. När mindre än 3 minuter återstår blinkar återstående tid på skärmen. 19 Använda TV-guiden TV- Guide Elektronisk programguide (EPG) ger en lista på skärmen över de program som sänds och kommer att sändas under följande sju dagar (beroende på programföretag). Denna funktion beror på vilket land som valts (sid. 12). Postnummer eller uppdatering kan krävas för att använda systemet GUIDE Plus+ beroende på vilket land som du väljer. "Visa annons" (sid. 21) DVB-T och analoga kanaler visas på samma skärm i programguiden. "D" betyder DVB-T och "A" betyder Analog. Det finns inga programlistor för Analoga kanaler. När TV-apparaten sätts på för första gången eller om den har varit avstängd under mer än en vecka kan det ta lite tid innan hela TV-guiden visas. INPUT TV AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC EXIT 1 2 Välj läge sid. 16 TV Visa programguiden För att växla mellan (Liggande / Stående) visa som "Liggande" för att se många kanaler visa som "Stående" för att se en kanal i taget IDE GU IDE GU OPTION BACK/ RETURN TV-guidens Aktuellt datum / tid tid Exempel: TV-guidens datum TV Guide: Liggande Ons :46 Ons Program Alla typer Alla kanaler Exempel: TV Guide: Stående Ons :46 Ons D: DVB-T A:Analog Alla typer 14 E4 D Alla kanaler 70 BBC FOUR TEXT STTL INDEX HOLD 1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys D D D D D D Tid: 19:30 Das Erste 1 BBC ONE 7 BBC THREE Hot Wars 14 E4 70 BBC FOUR 72 BBC 2W 105 BBCi 20:00 DIY SOS 20:30 21:00 The Bill Red Cap Holiday Program The Bill Good bye Coast News The Bill Sida upp Sida ner Kategori D 1 BBC ONE D 7 BBC THREE D 19:30-20:00 Das Erste 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-23:30 23:30-00:00 DIY SOS The Bill Red Cap Live junction POP 100 Rugby Emmerdal. Coronation Street 10 O' clock News BBC Pepsi Char. Panorama Spring watch I' m A Celebrity Pop Idol Rugby 15 To 1 Info Ändra visningsläge Välj annons Programtyp D 719 BBC Radi Välj kanal Avsluta Välj program Timerprogrammering Återgå -24 tim +24 tim GUIDE OPTION Välj program Avsluta Välj kanal Timerprogrammering Återgå +24 tim GUIDE OPTION Info Ändra visningsläge Välj annons Programtyp Sida upp Sida ner Kategori Reklam Liggande (visas per kanal) Kanalens position och namn Stående (visas i tidsordning) För att titta på programmet Välj aktuellt program eller kanal REC PROGRAMME Välj "Visa vald kanal" (DVB-läge) Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering För att återvända till TV EXIT välj öppna välj titta Använda Timerprogrammering sid. 21 Beroende på vilket land du väljer kan du välja typ av TV Guide. "Standardguide" i "Menyinställningar" (sid. 32) Om du väljer "Kanallista" visas kanallistan när GUIDE-knappen trycks ned. Alla DVB-T kanaler 6 Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel Sorterar Föregående dag (DVB-läge) Röd Nästa dag (DVB-läge) Grön Programtyp Alla typer För att visa en kanallista över vald typ (DVB-läge) Gul (Typlista) välj typ Alla typer Film Nyheter titta För att visa en kanallista över vald kategori Blå Kategori Alla kanaler Alla kanaler Alla DVB-T kanaler Alla analoga kanaler Fria kanaler Betalkanaler HDTV Gratisradio Betalradio Favoriter 1 Favoriter 2 Favoriter 3 Favoriter 4 (Kategorilista) Endast analoga kanaler är listade välj kategori titta (Kanallista) välj kanal titta Till listan över favoritkanaler sid Andra användbara funktioner Visa programmets detaljer (DVB-läge) Välj programmet välj Visa detaljer TV Guide: Liggande Ons :46 Ons DIY SOS BBC ONE 20:00-20:30, 30 min. Detaljer Avsluta Timerprogrammering Återgå Tillbaka till lista Tryck igen för att återvända till TV Guide. Timerprogrammering (DVB-läge) Timerprogrammering är en timer som påminner om att du ska se på eller spela in programmet till en extern inspelningsapparat eller USB HDD. Välj det kommande programmet välj Välj funktionen (Ext insp., USB HDD-insp. eller Påminnelse) Timerprogrammering F u n kt io n Ext.insp D Ons :46 D at u m St ar t S l ut Ons :00 20:30 ( 30 min.) --/---:---:-( --- min.) N r. Kanalens namn spara välj LED 1 BBC ONE <TIMER> --- LED-lysdioden lyser orange om Timerprogrammeringen ställts in. ställ in (Orange LED blinkar om (Timerprogrammering-skärmen) Timerprogrammering pågår.) Ext.insp. / USB : Spela in programmet på den externa inspelningsenheten (Ext insp.

9 ) eller HDD-insp. USB HDD (USB HDD-insp.) Kanalen byts automatiskt när programmet börjar och video- och audiosignalerna avger signaler. 2 min. före starttid visas ett påminnelsemeddelande om du tittar på TV. Påminnelse : påminnelse om att titta på programmet När du ser på TV visas en påminnelse 2 minuter före starttiden. Tryck på OK-knappen för att växla till den programmerade kanalen. För kontrollera / ändra / avbryta en timerprogrammeringshändelse "Timerprogrammering" (sid. 41) ----/---/---:---:-(--- min.) --:---:-(--- min.) /---:---:-(--- min.) Grundläggande För att återvända till TV BACK/ RETURN Om du väljer det aktuella programmet visas en bekräftelseskärm med fråga om du vill titta på eller spela in programmet. Välj "Timerprogrammering" och stall in "Ext insp." eller "USB Das Erste 19:30-20:00 HDD-insp." för att spela in från tiden du avslutar inställning av Visa vald kanal timerprogrammeringshändelsen. välj öppna Använda TV-guiden Timerprogrammering Anm. Den här dunktionen är inte tillgänglig i Analogt läge. Timerprogrammering fungerar endast om korrekt tidsinformation mottas via signalen från sändaren eller tjänsteleverantören. Ingen annan kanal kan väljas medan inspelning med Timerprogrammering pågår. När du spelar in program på den externa enheten ska du kontrollera att du har gjort rätt inställningar på inspelningsapparaten som är ansluten till TV:n. Om en kompatibel inspelningsapparat med Q-Link, VIERA Link eller liknande teknik ansluts till TV (sid. 74 och sid. 75) och "Linkinställningar" (sid. 30) har slutförts, krävs inga inställningar på inspelningsapparaten. Läs även inspelningsapparatens handbok. För att program ska kunna spelas in på USB-hårddisken måste denna hårddisk vara registrerad och aktiverad för inspelning i "USB HDD inställning" (sid. 50). Visa annons Beroende på vilket land du har valt stöder denna TV-apparat GUIDE Plus+-systemet i DVB-T- eller analogläge Ange postnummer eller uppdatera. Följ instruktionerna i meddelandet. Det är dessutom möjligt att ställa in manuellt från menyn Inställningar "Uppdatera" / "Postnummer" i "Inställningar GUIDE Plus+" (sid. 33) Ange ditt postnummer när du använder denna funktion för första gången. Om du angav ett felaktigt postnummer för ditt område eller om du inte angav något postnummer, kanske reklam inte visas ordentligt. Visa reklaminformation OPTION För att visa den senaste reklamen "Uppdatera" i "Inställningar GUIDE Plus+" (sid. 33) För att byta reklam Anm. För att återvända till TV-guiden OPTION eller BACK/ RETURN För att uppdatera informationen kontinuerligt måste TV-apparaten lämnas i viloläge på nätterna. 21 Titta på text-tv Text-TV är textinformation som sänds av de olika programföretagen. Funktionerna i text-tv varierar beroende på programföretag. Vad är FLOF (FASTEXT)? I FLOF-läge finns fyra olikfärgade ämnen längst ner på skärmen. För att få mer information om ett av dessa ämnen trycker du på motsvarande färgknapp. Denna funktion möjliggör snabb åtkomst av informationen för de olika ämnena. Vad är TOP-läge? (om TOP-text sänds) TOP är en förbättring av den vanliga text-tv-funktionen som ger enklare sökning och effektivare användning. Snabb översikt av text-tv-innehållet är möjlig Lättanvänt steg-för-steg-val av olika ämnesområden Sidinformation visas längst ner på skärmen Bläddra upp / ner Röd Grön Blå Gul För att välja ämnesområde För att välja nästa ämne inom ett område (Efter sista ämnet kommer du till nästa ämnesområde.) Vad är Lista? I Lista-läget finns fyra olikfärgade sidnummer längst ner på skärmen. Dessa nummer kan ändras och sparas i TV-minnet. ("Lagra sidor som du ofta tittar på", sid. 23) För att ändra läge AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC EXIT "Text-TV" i menyn Inställningar (sid. 32) 1 2 Växla till text-tv TEXT Underliggande sidnummer << >> Visar innehållssidan (innehållet beror på programföretaget) Aktuellt sidnummer 17:51 28 feb Tid / datum TELETEXT INFORMATION Färgmättnad OPTION BACK/ RETURN Välj sida abc ghi jkl tuv def mno wxyz upp TEXT STTL INDEX HOLD pqrs eller ner eller MENU Grön Gul Röd (Motsvarar färgraden) Blå abc ghi pqrs jkl tuv def När den blå färgraden visas (tryck tre gånger) För att justera kontrasten mno wxyz EXIT För att återvända till TV Visa dolda data Visa dolda ord t.ex. svar på frågor MENU Röd För att dölja igen Röd FULL / ÖVRE / UNDRE (ÖVRE) (UNDRE) Normal (FULL) MENU Grön (Expandera ÖVRE halvan) (Expandera UNDRE halvan) FRYS Stoppa automatisk uppdatering (Om du vill stanna aktuell bild utan att den uppdateras) HOLD HOLD För att återgå 22 INDEX Återgå till innehållssidan INDEX Visa en favoritsida Visa en lagrad favoritsida STTL Ta fram den sida som sparats under den blå knappen (Lista-läge). Fabriksinställning är "P103". Visa i flera fönster Se på TV och text-tv i två fönster samtidigt MENU (tryck två gånger) Sätt Bild och text På eller Av Kommandon gäller bara text-tv-skärmen. Lagra sidor som du ofta tittar på Grundläggande Lagra ofta förekommande sidor på färgraden När sidan visas håll intryckt Numret blir vitt. (Endast i Lista-läge) Motsvarande färgade knapp För att ändra lagrade sidor Ange nytt sidnummer abc def mno wxyz Den färgade knapp som du vill ändra ghi pqrs jkl tuv håll intryckt Titta på text-tv Visa underliggande sida Visa underliggande sida (Bara när text-tv har flera sidor) Visas högst upp på skärmen För att visa en viss underliggande sida MENU Blå Ange ett 4-siffrigt nummer exempel: P6 mno Underliggande sidor: Antal underliggande sidor beror på programföretaget (upp till 79 sidor).

10 Powered by TCPDF ( Sökningen kan ta lite tid och under tiden kan du titta på TV. Titta på TV medan du väntar på en uppdatering Visa TV-bilden samtidigt som du letar efter en text-tv-sida Text-tv uppdateras automatiskt när ny information blir tillgänglig. Ändras tillfälligt till TV-skärm P108 Titta på den uppdaterade sidan MENU Gul (Du kan inte byta kanal.) Visas när uppdateringen är klar Gul Nyhetssidan har en funktion som visar när senaste nytt kommer in ("News Flash"). 23 Titta på material från extern utrustning Anslut extern utrustning (Videobandspelare, DVD m.m.) genom en ingång för att se material från den. För att ansluta utrustningen sid. 10, 11 och sid. 80 Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner i extern utrustning. 1 INPUT TV AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC EXIT Sätt på TV-apparaten. Vid anslutning med SCART som i exemplen 2 eller 3 (sid. 11) Tar automatiskt emot signaler när avspelning börjar Ingångsläget identifieras automatiskt genom den 8-poliga SCART-kontakten. Denna funktion är också tillgänglig för HDMI-anslutning (sid. 80). Om inte ingångsläget ändras automatiskt Utför och Kontrollera installationen av utrustningen. 2 3 Visa menyn för val av ingång AV Välj ingångsläge som motsvarar ansluten utrustning Ange insignal AV1 AV2/S AV3 COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 TV Mediaserver OPTION BACK/ RETURN välj titta TEXT STTL INDEX HOLD abc ghi pqrs jkl tuv def mno wxyz REC PROGRAMME Du kan också välja ingångsläge med fjärrkontrollens eller sidopanelens AVknapp. Tryck på knappen flera gånger tills du får önskat ingångssignalläge. Du kan inte välja "Mediaserver" med AV-knappen på TV:ns sidopanel. För att växla mellan AV2 och AV2S flyttar du indikatorn genom att trycka på vänster eller höger markörknapp. Du kan märka eller hoppa över varje ingångsläge "Ingångsmärkning" (sid. 43) Överhoppade ingångslägen kommer inte att visas när du trycker på AVknappen. DVD/VCR TV 4 Visa Visar vald ingång TV För att återvända till TV TV Anm. Om den externa utrustningen har en funktion för att ställa in bildförhållandet, så ska det ställas in på "16:9". Se bruksanvisningen till utrustningen eller fråga din lokala återförsäljare angående detaljer. 24 Sköta den externa enheten med TV-apparatens fjärrkontroll Den externa enheten som är ansluten till TV-apparaten kan kontrolleras direkt med knapparna nedan på TV-apparatens fjärrkontroll. Omkopplare för att välja ansluten utrustning Välj "DVD/VCR" för att kontrollera Panasonics DVD-inspelare, DVDspelare, Hemmabiospelare, Blu-ray-hemmabio eller videobandspelare "Inställning av din fjärrkontroll för att styra annan utrustning" (se nedan) Välj "TV" för att använda USB HDDinspelning, Mediaspelare eller VIERA Link "USB HDD-inspelning" (sid. 52) "Mediaspelare" (sid. 58) "VIERA Link-inställningar" (sid. 78) Viloläge Sätt i viloläge / sätt på Spela Starta spelning av videoband / DVD-skiva / videoinnehåll Stopp Stoppar uppspelning Spola bakåt / Hoppa över / Sök VCR: Spolar tillbaka, snabbspela baklänges DVD / videoinnehåll: Hoppa till föregående spår eller titel (inte tillgängligt för USB HDD-inspelningar) Håll intryckt för att söka bakåt Snabbspola framåt / Hoppa över / Sök framåt VCR: Snabbspola framåt, snabbspela framåt DVD / videoinnehåll: Hoppa till nästa spår eller titel (inte tillgängligt för USB HDD-inspelningar) Håll intryckt för att söka framåt Paus Paus / Fortsätt DVD: Håll intryckt för att spela långsamt PROGRAMME DVD/VCR TV Grundläggande Titta på material från extern utrustning Kanal upp / ner Välj kanal Spela in Starta inspelning REC Ändra fjärrkontrollkod för utrustningen All utrustning från Panasonic har en typspecifik fjärrkontrollkod. Ändra koden så att den stämmer överens med den utrustning som du vill styra. DVD/VCR TV Ställ in "DVD/VCR" Håll och intryckt under följande abc def mno wxyz ghi pqrs jkl tuv Mata in rätt kod, se tabellen nedan Tryck på Typ av utrustning DVD-inspelare, DVD-spelare Hemmabiospelare, Blu-ray-hemmabio Videobandspelare Kod 70 (standard) Anm. Bekräfta om fjärrkontrollen fungerar som den ska efter att koden har ändrats. Koderna kan återställas till fabriksvärden när du byter batterier. Vissa funktioner fungerar inte för all utrustning. 25 Använda VIERA TOOLS Du kan få tillgång till vissa specialfunktioner via VIERA TOOLS-funktionen. 1 EXIT Visar funktionsikoner TO VIERA OLS TO VIERA OLS 2 Välj en funktion välj öppna VIERA Link-inställningar 3 Följ anvisningarna för respektive funktion VIERA Link-inställningar "VIERA Link-inställningar" (sid. 78) När två eller fler kompatibla apparater ansluts visas en valskärm. Markera då önskad typ och välj den. Foto "Fotoläge" (sid. 56) När två eller fler kompatibla apparater ansluts visas en valskärm. Markera då önskad typ och välj den. Video TV "Videoläge" (sid. 58) För att återvända till TV EXIT När två eller fler kompatibla apparater ansluts visas en valskärm. Markera då önskad typ och välj den. Musik "Musikläge" (sid. 61) eller TO VIERA OLS När två eller fler kompatibla apparater ansluts visas en valskärm. Markera då önskad typ och välj den. VIERA CAST "VIERA CASTTM" (sid. 71) Mediaserver "Använda DLNA -funktioner" (sid. 68) Anm. Om den valda funktionen inte är tillgänglig kan användningsdemonstrationen visas. Tryck på OK-knappen sedan den otillgängliga funktionen valts. 26 Använda menyfunktioner Från olika menyer kan du ställa in bild, ljud och andra funktioner. INPUT TV AV ASPECT MENU DIRECT TV REC EXIT 1 2 Visa menyn MENU Visa vilka funktioner som kan ställas in (varierar beroende på insignalen) Välj meny Huvudmeny Bild Ljud Inställningar öppna OPTION BACK/ RETURN (exempel: Bild) välj TEXT STTL INDEX HOLD 3 Välj funktionen Bild Visningsläge Kontrast Ljus Färgmättnad Skärpa Färgton Färgtemp Levande färgsättning Eco Mode 1/2 Dynamisk Varm Av abc jkl tuv def mno wxyz välj ghi pqrs Grundläggande (exempel: Bild) 4 REC PROGRAMME DVD/VCR TV Ändra eller välj Bild Visningsläge Kontrast Ljus Färgmättnad Skärpa Färgton Färgtemp Levande färgsättning Eco Mode 1/2 Dynamisk Varm Av Av ändra spara eller öppna (Krävs för vissa funktioner) Använda menyfunktioner Använda VIERA TOOLS (exempel: Bild) TV Välj bland alternativen För att när som helst återgå till TV EXIT Funktionens värde och position Färgtemp Normal För att återställa inställningarna För att enbart återställa bildinställningar "Återställ standard" i Bildmenyn (sid.

Bruksanvisning LCD-TV

Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-L37V20E TX-L42V20E Bruksanvisning LCD- Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL37V20E

Din manual PANASONIC TXL37V20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL22D28EP

Din manual PANASONIC TXL22D28EP Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TX-P37X20E TX-P42X20E TX-P50X20E Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P42G30Y TX-P46G30Y TX-P50G30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L19X10E

Din manual PANASONIC TX-L19X10E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa

Innehåll Glöm inte att läsa Modellnr TX-P50VT20E Bruksanvisning Plasmatelevision Se bruksanvisningen på CD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. För att kunna se den bruksanvisning som finns på CD-ROM-skivan behöver du en dator

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P55VT30Y TX-P65VT30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-P42S10E

Din manual PANASONIC TX-P42S10E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P42GA11 TX-P46GA11. Svenska TQB0E0808F. Modellnr.

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P42GA11 TX-P46GA11. Svenska TQB0E0808F. Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TX-P42GA11 TX-P46GA11 Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P50VT50Y TX-P55VT50Y TX-P65VT50Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-L32X1Y Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Tillbehör / Alternativ 6 Identifiering av reglagen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-42PZ800E TH-50PZ800E Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr.

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-P42UT50Y

Din manual PANASONIC TX-P42UT50Y Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-58PY800P TH-65PY800P Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7 Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LZD85F TX-37LZD85F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Din manual PANASONIC TH-D42PS81EA

Din manual PANASONIC TH-D42PS81EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-P42STW60

Din manual PANASONIC TX-P42STW60 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LX80F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör 6 Identi ering

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14

EuroSky. Manual. Fjärrkontroll. Innehållsförteckning. Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 EuroSky Manual Fjärrkontroll Svenska x Innehållsförteckning Inledning 13 Batterier 13 Knapparna 14 Inställningar Installera EuroSky 4 universalkontroll 17 Sökning 18 Identifiera koderna du hittar under

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Bruksanvisning LCD-TV TX-32LE8F. Svenska. Modellnr.

Bruksanvisning LCD-TV TX-32LE8F. Svenska. Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LE8F Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen är endast

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PX80EA TH-42PX80EA Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning LCD-TV

Bruksanvisning LCD-TV Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LZD81FV TX-37LZD81FV Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F. Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-32LXD80F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör 6 Identi

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box ARRIS VIP1103 IPTV-box med HD 4 GIH 7 PQR + 5 JKL 8 TUV 0 3 DEF 6 9 + CH Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PV80P TH-42PV80P Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

BeoVision Avant. Handbok

BeoVision Avant. Handbok BeoVision Avant Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två handböcker till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer