Bruksanvisning LCD-TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning LCD-TV"

Transkript

1 Modellnr. TX-L37V20E TX-L42V20E Bruksanvisning LCD- Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen är endast avsedda för illustrativa syften. Var vänlig och se på ditt Garanti inom Europa om du skulle behöva komma i kontakt med din lokala Panasonic-återförsäljare för hjälp. Svenska TQB0E0934F

2 Du får en fantastisk multimediaupplevelse Njut av multimedia-utbudet Videobandspelare Förstärkare med högtalarsystem DVD-inspelare DVD-spelare USB HDD Att observera angående DVB-funktionerna Den här :n är utformad för att uppfylla standarderna (per augusti, 2009) för DVB-T (MPEG2 och MPEG4-AVC(H.264)) digitala markbundna tjänster och DVB-C (MPEG2 och MPEG4-AVC(H.264)) digitalkabeltjänster och DVB-S (MPEG2 och MPEG4-AVC(H.264)) digitala satellittjänster. Kontakta din lokala återförsäljare för information om tillgängliga DVB-T- eller DVB-S-tjänster i ditt område. Kontakta din kabeltjänstleverantör för information om tillgängliga DVB-C-tjänster med den här :n. Den här :n kanske inte fungerar kanske inte korrekt om signalen inte uppfyller standarderna för DVB-T, DVB-C eller DVB-S. Funktionernas tillgänglighet beror på land, område, sändning, tjänsteleverantör och satellit. Alla CI-moduler fungerar inte korrekt med den här :n. Kontakta din tjänsteleverantör om den tillgängliga CI-modulen. Den här :n kanske inte fungerar korrekt med CI-modul som inte godkänts av tjänsteleverantören. Ytterligare kostnader kan tillkomma, beroende på tjänsteleverantören. Kompatibiliteten med framtida DVB-tjänster kan inte garanteras. Se den senaste informationen om tillgängliga tjänster på följande webbsida. (endast på engelska) 2 Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel- nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel- nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel- nätet.

3 Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 SD-kort Snabbguide Tillbehör / Alternativ 6 Identifiering av reglagen 8 Grundläggande anslutning 10 Automatisk inställning 12 Snabbguide Digitalbox Videokamera Dator In- och uppspelning av innehåll på denna eller andra enheter kan kräva tillstånd från innehavaren av upphovsmannarätten för innehållet. Panasonic har inte befogenhet att tillåta sådant tillstånd och frånsäger sig alla skyldigheter, befogenheter eller avsikter att för din räkning införskaffa sådant tillstånd. Du ansvarar för att bruket av denna eller andra enheter uppfyller kraven enligt lagstiftningen för upphovsmannarätt i ditt land. Var god se denna lagstiftning för ytterligare information om tillämpliga lagar och bestämmelser, eller kontakta innehavaren av upphovsrätten för det innehåll du önskar spela in eller spela upp. Denna produkt licensieras enligt AVC-patentlicens för privat och icke-kommersiell användning för (i) inspelning av bilddata enligt AVC-standard ( AVC-video ) och/eller (ii) avspelning av AVC-video som spelats in privat och ickekommersiellt och/eller som erhållits från en videoleverantör med licens att leverera AVC-video. Ingen licens ges för, eller skall anses gälla, någon annan användning. Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se Ha nöje av din! Grundläggande funktioner Titta på 16 Använda -guiden 20 Titta på text- 22 Titta på material från extern utrustning 24 Använda VIERA TOOLS 26 Använda menyfunktioner 27 Avancerade funktioner Återvända från Inställningar 34 Ställa in och ändra kanaler (Analog) 38 Ställa in och ändra kanaler (DVB) 40 Fabriksinställningar 43 Timerprogrammering 44 Barnlås 46 Ingångsmärkning 47 Använda CI-modulen 48 Uppdatera -programvaran 49 Multifönster 50 Visa datorskärmen på 51 Avancerade bildinställningar 52 USB HDD-inspelning 54 Använda Mediaspelare 58 Använda nätverksenheter 66 (DLNA / VIERA CAST) Länkfunktioner 76 (Q-Link / VIERA Link) Extern utrustning 84 Vanliga frågor m.m. Teknisk information 86 Vanliga frågor 91 Licens 93 Specifikationer 94 Grundläggande Avancerat Vanliga frågor m.m. 3

4 Säkerhetsanvisningar Varning Hantering av nätkontakten och nätsladden Sätt i nätkontakten helt och hållet i vägguttaget. (Om nätkontakten sitter löst kan det leda till värmebildning som kan orsaka en eldsvåda.) Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt. Rör inte nätkontakten med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. Skada inte nätsladden, en skadad nätsladd kan orsaka eldsvåda och elektriska stötar. Flytta inte -apparaten när nätkontakten sitter i ett vägguttag. Placera inga tunga föremål på sladden, och låt inte sladden ligga i närheten av föremål med hög temperatur. Vrid inte sladden, böj den inte alltför kraftigt. Drag inte i sladden. Ta tag i kontakten när nätkabeln ska dras ur. Använd inte nätkontakten eller vägguttaget om de är skadade. Säkerställ att :n inte klämmer nätkabeln. Drag genast ur nätkontakten om du upplever något onormalt! V växelström 50 / 60 Hz 4 Strömkälla / Installation Denna är utformad för: AC V, 50 / 60 Hz Bordsinstallation Tag inte bort några skydd Modifiera ALDRIG enheten på egen hand Högspänningskomponenter kan orsaka allvarlig elektrisk stöt, ta inte bort det bakre höljet eftersom spänningsförande delar är åtkomliga då det tas bort. Det finns inga delar som användaren kan reparera där. Vid behov ska enheten kontrolleras, justeras eller repareras hos din lokala Panasonic-återförsäljare. Utsätt inte för regn eller fukt För att förhindra skador som skulle kunna resultera i en elstöt eller brand, utsätt inte denna för regn eller fukt. Denna får inte utsättas för droppande eller skvättande vatten och vätskefyllda föremål, såsom vaser, får inte ställas ovanför eller på :n. Utsätt inte :n för direkt solljus eller andra värmekällor Undvik att utsätta n för direkt solljus eller andra värmekällor. För att förhindra att en eventuell brand sprider sig skall alltid levande ljus eller andra lågor hållas väl åtskilda från denna produkt. Placeras inga främmande föremål inuti enheten Låt inga föremål falla ner i :ns ventilationshål då detta kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Placera inte :n på instabila ytor -apparaten kan falla omkull eller tippa över ända. Använd endast originalfotställ eller originalutrustning för montering Användning av icke godkänd benställning eller annat fäste kan göra :n instabil och medföra en risk för skada. Be din lokala Panasonic återförsäljare att göra grundinställningen eller installationen. Använd godkända fotställ / väggkonsoler (sid. 6). Låt inte barn hantera SD-kort eller farliga delar Som vilka som helst andra små delar kan SD-kortet sas av små barn. Ta bort SD-kortet direkt efter användning och förvara detta oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller delar som kan vara farliga för barn som de kan sätta över huvudet och smådelar som de kan stoppa i munnen. Förvara dessa delar oåtkomliga för småbarn.

5 Observera Drag ur nätkontakten när -enheten rengörs Rengöring av en enhet som är elektriskt laddad kan orsaka en elektrisk stöt. Dra ur kontakten från vägguttaget när :n inte skall användas för en längre period :n förbrukar lite ström även när den är avstängd, så länge som nätkabeln är ansluten till elnätet. Blockera inte de bakre ventilationshålen God ventilation är nödvändig för att undvika att elektroniska komponenter går sönder. Ventilationsöppningarna får inte täckas för med t ex tidningar, dukar eller gardiner, då detta hämmar ventilationen. Vi rekommenderar att ett mellanrum på minst 10 cm lämnas runtom denna -apparat även när den placeras inuti ett skåp eller mellan två hyllplan. Vid användande av benställning, se till att bibehålla avståndet mellan nedre delen av :n och golvet. Om fotställ inte används, säkerställ att ventilationshålen på :ns undersida inte blockeras. Minsta avstånd Använd inte hårt tryck eller hårda stötar på display-panelen Detta kan orsaka skada som resulterar i personskada. Utsätt inte öronen för hög volym i hörlurarna Det kan orsaka en kronisk skada. Anmärkningar Funktion för automatisk övergång till beredskapsläge -apparaten övergår automatiskt till standbyläge under följande förhållanden: ingen signal mottas och ingen handling utförs under 30 minuter i Analogt -lägen Av timer är aktivt i Inställningsmenyn (sid. 19) ingen handling utfördes under perioden som angavs i Automatisk standby (sid. 33) Håll -apparaten på avstånd från dessa typer av utrustning Elektronisk utrustning Placera i synnerhet inte någon videoutrustning i närheten av enheten. (Elektromagnetiska störningar kan förvränga bilden eller ljudet.) Utrustning med en sensor för infraröda signaler Denna anger infraröda strålar. (Vilket kan påverka driften av annan utrustning.) Transportera upprättstående Underhåll Drag först ut nätkontakten ur vägguttaget. Displaypanel, Hölje, Bottenplattan Regelbundet underhåll: Torka försiktigt av ytan på displayen, höljet eller bottenplattan med hjälp av en mjuk trasa för att torka bort smuts och fingeravtryck. För ingrodd smuts: Fukta en mjuk trasa med rent vatten eller utspätt neutralt rengöringsmedel (1 del rengöringsmedel till 100 delar vatten). Vrid sedan ur trasan och torka av ytan. Torka slutligen bort all fukt. Observera Använd inte en sträv trasa och skrubba inte ytan för hårt. Det kan orsaka repor på ytan. Utsätt inte -apparatens yta för vatten eller rengöringsmedel. Vätska inuti :n kan leda till fel på produkten. Var noga så att ytan inte utsätts för insektsmedel, lösningsmedel, thinner eller andra flyktiga substanser. Det kan skada ytans kvalitet eller att färgen lossnar. Displaypanelens yta är specialbehandlad och skadas lätt. Var försiktig så att du inte knackar eller river på ytan med dina naglar eller andra hårda föremål. Låt inte höljet eller stället vara i kontakt med gummi- eller plastsubstanser under en längre tidsperiod. Det kan försämra ytans kvalitet. Nätkontakt Torka av nätkontakten med en torr tygduk med jämna mellanrum. Fukt och damm på kontakten kan orsaka en eldsvåda eller elektriska stötar. (cm) 5

6 Tillbehör / Alternativ Standardtillbehör Fjärrkontroll N2QAYB Kontrollera att dessa tillbehör finns med Batterier till fjärrkontrollen (2) R6 sid. 8 Stativ sid. 7 Trådlös LAN-adapter och förlängningskabel sid. 14 och sid. 67 Bruksanvisning Garanti inom Europa Denna produkt innehåller delar som kan vara farliga för barn (t.ex. plastpåsar) som de kan sätta över huvudet och smådelar som de kan stoppa i munnen. Förvara dessa delar oåtkomliga för småbarn. Extra tillbehör Kommunikationskamera TY-CC10W Fäste för väggupphängning TY-WK3L2RW Vinkeln för väggfästet kan justeras till ingen lutning (vertikal) och 5 graders lutning för denna. Kontakta din närmaste Panasonic-återförsäljare för att köpa de rekommenderade tillbehören. Mer information finns i handboken för tillbehör. Observera Denna kamera kan användas med VIERA CAST (sid. 75). Läs även kamerans handbok. Beroende på område kanske detta extra tillbehör inte är tillgängligt. Fråga din lokala Panasonic-återförsäljare om information. -apparatens baksida 200 mm 200 mm Skruv för montering av :n på väggfästet (medföljer inte :n) Skruvdjup: min : 10 mm min : 12 mm Hål för fäste för väggupphängning (Sedd från sidan) Varning Användning av något annat fäste än det från Panasonic, eller egenhändig montering av enheten, sker på konsumentens egen risk. Be alltid en kvalifi cerad tekniker att utföra uppsättning. Felaktig inpassning kan orsaka att utrustningen faller ner eller omkull, och därmed orsaka skador på person eller produkt. Garantin gäller inte för eventuella skador som uppstår på grund av att enheten inte har monterats av en professionell montör. När vilken som helst tillbehörsutrustning eller väggkonsol används, säkerställ alltid att medföljande instruktioner följs till fullo. Montera inte enheten omedelbart under taklampor (såsom spotlights eller halogenlampor) som normalt utstrålar kraftig värme. Värmen kan göra att plastdelar på höljet böjs eller på annat sätt skadas. Var försiktig när väggfästena monteras på väggen. Säkerställ alltid att det inte finns några kablar eller rörledningar i väggen innan fästet monteras. För att undvika att :n ramlar ner och orsakar personskada ta ner :n från väggen då den inte längre används. 6

7 Montera stativet Varning Försök inte att plocka isär eller modifi era bottenplattan. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Observera Använd inga andra -apparater eller bildskärmar. Om så inte sker kan enheten välta och skadas och orsaka personskada. Använd inte bottenplattan om den blir skev, får sprickor eller på annat sätt blir trasig. Om bottenplattan används när den är trasig kan den skadas ytterligare och orsaka personskada. Kontakta inköpsstället snarast. Under monteringen måste alla skruvar dras åt säkert. Om du inte är tillräckligt uppmärksam på om skruvarna är ordentligt åtdragna vid monteringen kan stativet bli för svagt för att hålla -apparaten, vilket kan leda till att stativ och ramlar och skadas eller orsakar personskador. Se till att -apparaten inte faller över ända. Om -apparaten slås till eller om barn klättrar upp på bottenplattan med -apparaten installerad kan apparaten falla omkull och orsaka personskador. Det krävs två eller fler personer för att installera eller flytta -apparaten. Om det inte finns två eller fler personer närvarande kan -apparaten tappas och orsaka personskador. Snabbguide Monteringsskruv (4) Monteringsskruv (4) Hållare TKZX5253 (TX-L37V20E) TKZX5255 (TX-L42V20E) M5 15 M4 12 Bottenplatta TBLX0168 (TX-L37V20E) TBLX0167 (TX-L42V20E) Tillbehör / Alternativ Montera stativet Använd de fyra monteringsskruvarna för att montera hållaren säkert på basen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om du försöker att fästa monteringsskruvarna fel kommer gängorna att gå sönder. D A Front Skruva fast -apparaten Använd monteringsskruvarna och dra åt dem så att de sitter säkert. Kontrollera att de dragits åt tillräckligt. Utför monteringen med -apparaten liggande på en plan, vågrätt yta. B B Justera bildskärmen för önskad betraktelsevinkel Placera inga föremål som kan hindra apparatens vridbarhet (Sedd uppifrån) Skumplastmatta eller tjock mjuk filt 7

8 Identifiering av reglagen Fjärrkontroll Sätta i / ta ur fjärrkontrollens batterier 1 Dra upp 2 Stäng Krok Tänk på att vända batterier rätt (+ eller -) Observera Felaktig isättning kan ge läckande batterier och frätskador som skadar fjärrkontrollen. Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Använd inte olika typer av batterier samtidigt (t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier). Använd inte uppladdningsbara (Ni-Cd) batterier. Försök inte att bränna eller batterier. Batterier får inte utsättas för kraftig värme såsom solljus, öppen låga eller annat Plocka inte isär och modifiera inte fjärrkontrollen. Mediaspelare (sid. 58) Växlar till uppspelningsläge för SD-kort och USB-enhet Viloläge På / Av Sätter på eller stänger av viloläget Huvudmeny (sid. 27) Tryck för att komma åt menyerna Bild, Ljud och Inställningar Bildförhållande (sid. 18) Ändra bildförhållandet från listan Välj bildformat Det går även att trycka på knappen upprepade gånger tills du får önskat bildförhållande Kanal / programinformation (sid. 17) Visar kanal- och programinformation VIERA Link-meny (sid. 80) Öppnar VIERA Link-menyn OK Bekräftar val och inställningar Tryck på knappen efter att ha valt en kanalposition för att snabbt byta kanal Visar Kanallistan Alternativmeny (sid. 19) Enkel valfri inställning för visning, ljud, o.s.v. Färgknappar Används för val, navigation och användning av olika funktioner Text- (sid. 22) Växlar till text- Undertext (sid. 18) Visar textning Sifferknappar Ändrar kanal och text--sidor Matar in tecken Sätter på -apparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Ljud Tyst Stänger av eller sätter på ljudet Volym upp / ner MENU ASPECT OPTION VIERA Link TEXT SD CARD INPUT AV ghi pqrs VIERA TOOLS REC GUIDE STTL INDEX HOLD abc jkl tuv LAST VIEW PROGRAMME DVD/VCR DIRECT REC def mno wxyz Val av ingångsläge - växlar mellan DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analog (sid. 16) AV - byter AV-ingång från listan Ange insignal (sid. 24) Direkt -inspelning (sid. 78 och sid. 80) Spelar in program direkt till DVD-inspelare / Videobandspelar med Q-Link eller VIERA Link VIERA CAST (sid. 75) Visar hemskärmen för VIERA CAST Avsluta Återgå till normal skärmbild VIERA TOOLS (sid. 26) Visar ikoner för några specialfunktioner som lätt kan användas Guide (sid. 20) Visar -guiden Markörknappar Används för att göra val och justeringar Återgå Återvänder till föregående meny / sid. Frys Frys / återställ rörlig bild (sid. 17) Håller kvar aktuell textsida (text-) (sid. 22) Innehåll (sid. 23) Återgå till innehållssidan (text-) Senast visad (sid. 19) Växlar till föregående kanal eller ingångsläge Kanal upp / ner Byter kanal i nummerföljd Kontroller för ansluten utrustning (sid. 25, 56 och sid. 82) 8

9 F Funktionsval Volym / Kontrast / Ljus / Färgmättnad / Skärpa / Färgton (NTSC-signal) / Bas ( Musik - eller Tal -läge i Ljud) / Diskant ( Musik - eller Tal - läge i Ljud) / Balans / Autosökning (sid. 34, 36 och sid. 37) USB 2-port (sid. 14, 54, 58 och sid. 67) CI-uttag (sid. 48) SD-kortuttag (sid. 58) HDMI4-kontakt (sid. 85) AV3-uttag (sid. 85) Hörlurskontakt (sid. 85) AV Nästa eller föregående kanalposition. När en funktion redan visas trycker du på knappen för att flytta den markerade funktionen ett steg upp eller ned. Sätter på -apparaten om den är i viloläge. (Tryck i ungefär 1 sekund) Ändrar ingångsläge Huvudströmbrytare På / Av Sätter På -apparaten. Sätt den i viloläge med fjärrkontrollen. Lysdioder för ström och timer Viloläge: röd På: grön TInspelning med Timerprogrammering, Direkt -inspelning eller One Touch Recording pågår: orange (blinkar) Standby med Timerprogrammering på, Direkt -inspelning eller One Touch Recording pågår röd, blinkar orange När fjärrkontrollen används visar den att -apparaten har mottagit en signal. Sensor för C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) Känner av ljusstyrkan för justering av bildkvaliteten när Eco Mode i Bildmenyn är satt till På (sid. 28) Mottagare för fjärrkontrollsignal Placera inte några föremål mellan fjärrkontrollen och :ns signalmottagare för fjärrkontroll Snabbguide Identifiering av reglagen Använda menyerna Många funktioner i denna kan du använda via menyn på bildskärmen. Använda fjärrkontrollen MENU Flytta markören / a menyfunktion Öppna meny / spara inställningar som gjorts eller funktioner som valts Öppna huvudmenyn Hjälpfönster - bruksanvisningar Exempel (Ljudmenyn): Ljud 1/2 Ljudinställning Musik Bas Diskant Balans Volym hörlur Surround Volymjustering Avstånd högt. till vägg MPX Av Över 30 cm Stereo Flytta markören / justera nivå / a funktion Återgå till föregående meny Stänga menysystemet och återgå till normal -bild Välj Avsluta Ändra Återgå Sida upp Sida ner Bruksanvisningen på skärmen hjälper dig. 9

10 Grundläggande anslutning Extern utrustning och kablar som visas medföljer inte apparaten. Se till att enheten är urkopplad från vägguttaget innan du ansluter eller kopplar loss några ledningar. Exempel 1 Ansluta parabol eller antenn Endast Rådgör med din lokala återförsäljare för att kontrollera att satellitparabolen är ordentligt installerad. Information kan även skaffas från de mottagna satellitkanalerna. Valbara satelliter och parabolinriktning för att ställa in DVB-S-kanaler sid V växelström 50 / 60 Hz -apparatens baksida För digitala satellitsändningar Satellitkabel Satellitparabol Nätsladd Klämma Bunta ihop kablarna Antenn för marksänd Kabel hakar Gör så här för att lossa: För in spetsen i hakarna För digitala kabel och -marksändningar samt analoga sändningar knopp Håll knoppen intryckt Gör så här för att ta bort från -apparaten lås Håll låsen på båda sidorna intryckta Montera klämman: För in klämman in ett hå hål RF-kabel 10 Bunta inte ihop Satellitkabeln, RF-kabeln och strömkabeln (det kan ge en förvrängd bild). Fäst kablarna med klämmorna efter behov. Om du använder de separata tillgängliga tillbehören följer du de monteringsanvisningar som avser tillbehöret för att fästa kablarna.

11 Exempel 2 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare, DVD-inspelare eller videobandspelare -apparatens baksida Antenn för marksänd Exempel 3 Ansluta DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox, DVD-inspelare / videobandspelare och digitalbox -apparatens baksida Antenn för marksänd Kabel V växelström 50 / 60 Hz V växelström 50 / 60 Hz Snabbguide RF-kabel Nätsladd Nätsladd Grundläggande anslutning Komplett SCART-kabel Komplett HDMIkompatibel kabel Komplett SCART-kabel RF-kabel Komplett SCART-kabel RF-kabel DVD-inspelare eller videobandspelare RF OUT RF IN RF-kabel Digitalbox Kabel DVD-inspelare eller videobandspelare RF OUT RF IN Anm. Anslut -apparatens AV1 / AV2 till en till DVD-inspelare / videobandspelare med Q-Link (sid. 78). HDMI-kompatibel utrustning kan anslutas till HDMI-kontakterna (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4) med en HDMI-kabel (sid. 84). Nätverksanslutning sid. 14 och sid. 67 Anslutning med Q-Link sid. 76 VIERA Link-anslutning sid. 76 och sid. 77 Läs även handboken för utrustningen som ansluts. 11

12 Automatisk inställning Sök och spara -kanaler automatiskt. Dessa steg är inte nödvändiga om inställning har gjorts av din lokala återförsäljare. Anslut (sid. 10 och sid. 11) och ställ in (vid behov) extern utrustning innan Autosökning påbörjas. Detaljerad information om inställningar av ansluten utrustning finns i tillhörande bruksanvisning. 1 Anslut -apparaten till vägguttaget och sätt på den (Det tar några sekunder innan bilden syns) 2 Välj språk Menüsprache Deutsch Dansk Polski Srpski English Svenska čeština Hrvatski Français Norsk Magyar Slovenščina Italiano Suomi Slovenčina Latviešu Español Türkçe Български eesti keel Português Nederlands Еλληνικά Românǎ Lietuvių ställ in 3 Välj land Land Tyskland Danmark Polen Österrike Sverige Tjeckien Frankrike Norge Ungern Italien Finland Slovakien Spanien Luxemburg Slovenien Portugal Schweiz Malta Andorra Belgien Nederländerna Turkiet Grekland Estland Litauen Andra ställ in Beroende på vilket land du valt, kan du bli ombedd att a region. ghi pqrs abc jkl tuv def mno wxyz 4 Välj läget som du vill ställa in Ange -signal D D HD A DVB-S DVB-C DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning ställ in / avbryt inställning : ställ in (läget ställs in och söker efter tillgängliga kanaler) : avbryt inställning DVB-C visas beroende på vilket land du valde (sid. 95). 5 Välj Starta Autosökning Ange -signal DVB-S DVB-C D D HD A DVB-T DVB-T-stöd för HD-tjänster Analog Starta Autosökning Autosökning startar Autosökning startar och söker efter kanaler och sparar dem. De sparade kanalerna och sorterad kanalordning kan variera beroende på land, område, sändningssystem och signalmottagningsförhållanden. 12 (forts. på nästa sida)

13 Autosökning beror på vilket land du valde. DVB-S Sökläge Sökläge Alla kanaler Gratiskanaler läge DVB-S Satellitsökning ställ in DVB-S autosökning Analogue Satellit Scan Kontrollerar LNB2 Analogue Status 0% 100% 68 Scan Detta kommer att upp till 40 minuter. Satellit Astra 19.2 E Hot Bird 13 E Tryck på för att hoppa över satellitinstallation Söker satellit DVB-S autosökning DVB-S autosökning Analogue Satellit Scan Kontrollerar LNB1 Analogue Status 0% 100% 68 Scan Detta kommer att ta ca. 30 minuter. Nr. Kanalens namn Typ Kvalit. 372 kanaler 10 CBBC Channel Fria 372 BBC Radio Wales Fria kanaler E4 Fria kanaler 10 Fria kanaler: 3 Betalkanaler: 0 Radio: 0 Söker DVB-C-nätverksinställningar Ange hemmafrekvensen och Nätverks-ID som du fått från kabelleverantören. Välj sedan Starta Autosökning. DVB-C-nätverksinställningar Frekvens 362 MHz Nätverks-ID Starta Autosökning DVB-C autosökning DVB-C autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Nr. Kanalens namn 1 CBBC Channel 2 BBC Radio Wales 3 E4 0% 100% Typ Kvalit. Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 ange frekvens och nätverks-id ghi pqrs abc jkl tuv def mno wxyz Beroende på vilket land du valt, visas Auto och du behöver inte ange dem. I det här fallet ställs hemfrekvens och Nätverks-ID in automatiskt. Starta Autosökning Snabbguide Automatisk inställning Fria kanaler: 3 Betalkanaler: 0 Radio: 0 Söker DVB-T autosökning DVB-T autosökning Status Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal Kanalens namn 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk Beroende på vilket land du er visas skärmen för val av kanaler efter CH 5 69 DVB-T autosökning om flera kanaler har samma logiska kanalnummer. Välj önskad kanal eller avsluta skärmen för automatiskt val. Typ Kvalit. Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Fria kanaler 10 Fria kanaler: 4 Betalkanaler: 0 Söker Radio: 0 Analog autosökning Analog autosökning Sök Detta kommer att ta ca. 3 minuter. Kanal CH 29 CH 33 BBC1 CH 2 78 CC 1 41 Kanalens namn Analog: 2 Söker Sänder förinställd data Var vänlig vänta! 0% 100% Fjärrkontroll ej tillgänglig Om en inspelare med Q-Link, VIERA Link eller liknande (sid. 78 och sid. 79) är ansluten kommer inställningar av kanal, språk, land / region att laddas ner automatiskt till inspelaren. Om nedladdningen misslyckas kan du försöka senare från menyn. Ladda ner (sid. 30) (forts. på nästa sida) 13

14 Automatisk inställning 6 Ställa in den trådlösa nätverksanslutningen Inställning av trådlöst LAN för att aktivera nätverkets tjänster (sid. 66). (Om du inte vill använda den trådlösa LAN-anslutningen eller nätverkstjänstfunktionerna ska du hoppa över detta steg.) Ställ in den trådlösa LAN-anslutningen med hjälp av den trådlösa LAN-adaptern (medföljer). Information om den trådlösa LAN-adaptern finns i avsnittet Trådlös LAN-adapter (sid. 15) Bekräfta krypteringsnyckeln, inställningarna och positionerna för din åtkomstpunkt innan du börjar göra inställningar. Information finns i handboken för åtkomstpunkten. anslut den trådlösa nätverksadaptern till porten USB 1 eller 2 Starta inställning av trådlös LAN-anslutning? Ja Nej Var god anslut den trådlösa LAN-adaptern (DY-WL10) till en USB-kontakt. Du kan ställa in den trådlösa LAN-anslutningen senare Nätverksinställningar (sid. 70) Hoppa över detta steg eller Nej Internetmiljö Anslutningspunkt Ja Trådlös LAN-adapter och förlängningskabel (medföljer) Inställning av anslutning till trådlöst LAN startar Anslutningstyp Var god anslutningstyp för nätverket. WPS (Push knapp) Sök efter åtkomstpunkt WPS (Push knapp) WPS (Push knapp) 1) Tryck på knappen "WPS" på åtkomstpunkten tills lampan blinkar. 2) När åtkomstpunkten är klar er du "Anslut". Om du är osäker ska du läsa instruktionsboken för åtkomstpunkten. Anslut Välj anslutningsmetod Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten tills lampan blinkar. Tryck sedan på knappen OK för att ansluta den trådlösa LAN-adaptern och åtkomstpunkten. Se till att din anslutningspunkt stöder WPS när denna metod används. WPS: Wi-Fi-skyddad inställning Sök efter åtkomstpunkt Anslutningspunkter som hittas automatiskt listas. Tillgängliga åtkomstpunkter Nr. SSID Trådlös typ Kryptera Mottagning 1 Access Point A 11n(2.4GHz) 2 Access Point B 11n(5GHz) 3 Access Point C 11n(5GHz) Inställning för krypteringsnyckel Anslutningen görs med följande inställningar:- SSID : Access Point A Autentiseringstyp : WPA-PSK Krypteringstyp : TKIP Var god skriv in krypteringsnyckeln. Krypteringsnyckel Välj önskad anslutningspunkt : Krypterad åtkomstpunkt Öppna inmatningsläget för krypteringsnyckeln Sök efter åtkomstpunkter igen Gul För information om den markerade åtkomstpunkten Ställ in manuellt (sid. 71) Röd Om den valda åtkomstpunkten inte är krypterad visas bekräftelseskärmen. Vi rekommenderar att du er en krypterad åtkomstpunkt. Åtkomstinställningar Krypteringsnyckel A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z a b c d e f h i j k l m n g u v w x y z ( ) + -. * _ O P Q R S T 7 8 9! : # o p q r s t Ange krypteringsnyckeln för åtkomstpunkten Ställ in ett tecken i taget Spara Åtkomstinställningar Krypteringsnyckeln är inställd på:- XXXXXXXX Välj "Ja" för att bekräfta. Välj "Nej" för att ändra. Ja Nej ställ in Du kan ange tecken med sifferknapparna. Välja Ja ställ in Ange krypteringsnyckeln igen genom att trycka på Nej. Om det inte går att ansluta kontrollerar du krypteringsnyckeln, inställningar och åtkomstpunktens placering. Följ sedan instruktionerna på skärmen. 14 Avsluta för att gå till nästa steg (forts. på nästa sida)

15 7 Välj Hem Välj visningsläge Hem att använda i din hemmiljö. Välj användningsmiljö. Hem Butik Autosökning är nu klar och din är klar att användas. ställ in För en översikt över kanallistan Använda -guiden (sid. 20) Redigera eller dölj (hoppa över) kanaler Ställa in och ändra kanaler (sid ) Om inställningen misslyckades, kontrollera Sattelitkabelns och RF-kabelns anslutning och följ sedan anvisningarna på bildskärmen. Visningsläge Butik (endast för butiksdisplay) Visningsläget Butik är demonstrationsläget där den här -apparatens huvudfunktioner beskrivs. Välj visningsläge Hem att använda i din hemmiljö. Du kan återgå till val av visningsläge vid bekräftelseskärmen Butik och Automatisk demo Av/På. Återgå till skärmen för val av visningsläge Butik Du har valt butiksläge Automatisk demo Av Välj Hem Välj användningsmiljö. Hem På Butik Autosökning är klar ställ in För att ändra visningsläge senare återställer du alla inställningar via Fabriksinställningar. Fabriksinställningar (sid. 43) Anm. Om inställningen misslyckades eller för att ställa om alla kanaler Autosökning (sid ) Lägga till tillgängligt -läge senarer Lägg till -signal (sid. 31 och sid. 32) För att återställa alla inställningar Fabriksinställningar (sid. 43) Använd en LAN-kabel istället för Trådlös LAN-adapter sid. 69 Om du stängde av -apparaten medan den var i viloläge kommer den att vara i viloläge när du sätter på den igen med huvudströmbrytaren. Snabbguide Automatisk inställning Trådlös LAN-adapter Observera Var medveten om följande begränsningar innan du använder den trådlösa LAN-adaptern (DY-WL10). För att använda den trådlösa LAN-adaptern måste du skaffa en åtkomstpunkt. Vi rekommenderar att du använder den trådlösa LAN-adaptern med den medföljande förlängningskabeln. Använd inte den trådlösa LAN-adaptern för att ansluta till ett trådlöst nätverk (SSID ) som du inte har behörighet att använda. Sådana nätverk kanske visas som resultat av sökningar. Användning av dem kan dock anses vara olaglig. SSID är ett namn för att identifiera ett visst trådlöst nätverk för sändning. Utsätt inte den trådlösa LAN-adaptern för höga temperaturer, direkt solljus eller fukt. Den trådlösa LAN-adaptern får inte böjas eller utsättas för kraftiga stötar. Den trådlösa LAN-adaptern får inte demonteras eller modifieras på något sätt. Försök inte att installera den trådlösa LAN-adaptern i en inkompatibel enhet. Ta inte ut den trådlösa LAN-adaptern från :ns USB-port under användning. Datan som sänds och överförs över radiovågor kan fångas upp och övervakas. Undvik fel orsakade av radiovågsstörningar genom att ställa :n på avstånd från enheter som t.ex. andra trådlösa LANenheter, mikrovågsugnar och enheter som använder 2,4 GHz och 5 GHz signaler när de använder en trådlös LAN-adapter. Om störningar förekommer p.g.a. statisk elektricitet, o.s.v. kan denna sluta fungera för att skydda utrustningen.i detta fall ska du stänga av :n med strömbrytaren (On / Off) och sedan slå på :n igen. Beroende på område kanske den trådlösa LAN-adaptern inte är tillgänglig. Ytterligare information om Trådlös LAN-adapter finns på följande webbsida.(endast på engelska) Om du ansluter den trådlösa LAN-adaptern senare visas bekräftelseskärmen för inställningarna. Ställ in den trådlösa LAN-anslutningen sid. 70 och sid. 71 Anslutning för trådlös LAN-adapter Trådlös LAN-adapter ansluten. Vill Du ställa in den? Nej - Avbryt Nuvarande nätverkstyp:trådlös Ja Nej 15

16 Titta på 1 Sätt på :n (Håll intryckt under ca 1 sekund) Huvudströmbrytaren ska vara På. (sid. 9) MENU ASPECT INPUT 2 Välj läge Val av -band GUIDE DVB-S DVB-C DVB-T Analog OPTION De lägen som kan as beror på de lagrade kanalerna (sid. 12). Om menyn Val av -band inte visas trycker du på -knappen för att byta läge. STTL HOLD ghi abc jkl def mno 1 BBC ONE WALES 20:35 Alla DVB-T kanaler Coronation Street 20:00-20:55 Nu Ändra kategori För info tryck på Informationsraden visas när du er en kanal För detaljerad information sid. 17 pqrs tuv wxyz LAST VIEW Volym Anm. För att titta på betal- Använda CI-modulen (sid. 48) 3 Man kan också a läge genom att trycka flera gånger på fjärrkontrollens eller sidopanelens -knapp. (sid. 9) Välj en kanal upp ner eller För att a från kanallistan ghi pqrs abc jkl tuv def mno wxyz För att a ett kanalnummer med fler än två siffror, t.ex. 399 def wxyz wxyz kanal Alla DVB-T kanaler Sorterar Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru titta 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel För att ändra kategori Röd För att sortera kanalnamnen i bokstavsordning Blå Välja en kanal från informationsraden (sid. 17) Det går att bekräfta kanalnamnet innan man byter kanal. Visa informationsraden om den inte syns Det går att ställa in en tidgräns för visningen med Tidsgräns för visning (sid. 32). När raden visas er du kanal kanal titta 16 Välj en kanal med hjälp av -guiden (sid. 20) Det går att bekräfta programguiden (EPG) innan man byter kanal. Visa guiden eller kanal Välj aktuellt program GUIDE Du kanske måste ange eller uppdatera postnummer beroende på vilket land du er (sid. 12). Följ instruktionerna i meddelandet. Välj Visa vald kanal (DVB-läge) Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering titta Använda Timerprogrammering sid. 21

17 Andra användbara funktioner Frys Frys / återställ rörlig bild HOLD Visa informationsraden Visa informationsraden Visas även när du byter kanal Kanalens position och namn Program Programmet startar / slutar Exempel (Analog): 3 I Radio 19:35 itv1 CH23 Encrypted AD Subtitles Kanalnummer För att bekräfta ett annat inställt kanalnamn För att titta på en kanal som visas på informationsraden Kategori För att ändra kategori Blå Kanaltyp (Radio, Data, HD, osv.) Aktuell tid Exempel (DVB): 1 ZDF Radio 20:35 Coronation Street 20:00-20:55 Nu Krypterad Dolby D + Alla DVB-T kanaler Ändra kategori För info tryck på 45 Starta tidsindikatorn för det valda programmet Tillgängliga funktioner / Betydelse av meddelande Alla analoga kanaler For info press Stereo 45 Ljud av Svag signal Dålig -signalkvalitet Krypterad Kodat program Dolby D +, Dolby D Dolby Digital Plus eller Dolby Digital ljudspår Grundläggande Titta på Textning tillgänglig Information om nästa program (DVB) Text- tillgänglig För att dölja Flera ljudspår tillgängliga Extra information (DVB) (tryck igen för att dölja raden) Flera bildspår tillgängliga Flera audio och video tillgängliga För att ställa in en tidgräns Tidsgräns för visning (sid. 32) Stereo, Mono Ljudläge 1-90 Återstående tid för Av timer För inställningar sid

18 Titta på Visa textning Visa / dölj textning (i förekommande fall) För att ändra språk för DVB (i förekommande fall) Önskad undertext (sid. 32) STTL Anm. Om du trycker på STTL-knappen i Analog-läge visas text- med din favoritsida (sid. 23). Tryck på knappen för att återgå till -läge. Bildförhållande Ändra bildförhållandet (bildstorlek) ASPECT Visa bilden med optimal storlek och bildförhållande. Oftast har programmen en kontrollsignal för bildstorlek (Bredskärm osv., etc.) och :n er bildförhållandet automatiskt från den signalen (sid. 86). Om du vill ändra bildförhållandet manuellt Visa listan Välj bildformat När listan visas er du inställning ASPECT Välj bildformat Auto 16:9 14:9 Anpassad 16:9 4:3 4:3 fullbild Zoom1 Zoom2 Zoom3 Välj Ändra Avsluta Återgå spara Listan Välj bildformat För att ändra förhållandet direkt med ASPECT-knappen ASPECT (Tryck flera gånger tills du får önskad inställning) Auto Det bästa förhållandet s så att bilden täcker hela skärmen. För detaljerad information sid :9 4:3 fullbild Visar bilden direkt med 16:9 utan distorsion (anamorf). Visar en 4:3-bild horisontellt förstorad så att den fyller bildskärmen. Endast HD-signal 14:9 Zoom1 Visar bilden i standard 14:9 utan distorsion. Visar bilden i 16:9 letterbox- eller 4:3- format utan distorsion. Anpassad 16:9 Visar en 4:3-bild över hela skärmen. Utdragningen märks bara i vänster och höger kant. Zoom2 Visar ett 16:9 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. 4:3 Zoom3 Visar bilden i standard 4:3 utan distorsion. Visar ett 2,35:1 letterbox-format (anamorft) över hela skärmen utan distorsion. Visar maximalt 16:9-format (med viss förstoring). Anm. Bildförhållande är alltid inställt på 16:9 när Visningsläge är inställt på Spel i Bildmenyn. Endast 16:9 och 4:3 är tillgängliga för datoringång. Ej tillgänglig för text-. Bildförhållandet kan sparas separat för SD (Standard definition) och HD (High definition). 18

19 Visa inställningar som kan as för aktuell status Kontrollera eller ändra aktuell status omedelbart OPTION För att ändra ändra Multivideo (DVB-läge) Låter dig a bild (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Multiljud (DVB-läge) Låter dig a ljudspår för olika språk (i förekommande fall) Denna inställning sparas inte och återställs till standard när du avslutar det aktuella programmet. Dubbelt ljud (DVB-läge) Ger dig möjlighet att a stereo / mono (om tillgänglig) Underkanal (DVB-läge) Låter dig a underkanal i flerkanalsprogram (i förekommande fall) Val av språk för undertext (DVB-läge) Låter dig a språk för textning (i förekommande fall) Senast visad Växla enkelt till föregående kanal eller ingångsläge LAST VIEW Text-tv teckeninställning Ställer in språk för text-tv. Inställningar (sid. 32) Text--språk (DVB-läge) Låter dig a mellan olika språk för text-tv (i förekommande fall) MPX (Analog-läge) Väljer ljudläget multiplex (om tillgängligt) Ljud (sid. 29) Volymjustering Justerar volymen för enskilda kanaler eller ingångslägen Säker borttagning av USB Denna handling krävs för att avlägsna den anslutna USB-enheten från :n på ett säkert sätt. Tryck igen för att återgå till nuvarande visning. Anm. Kanalväxling fungerar inte när inspelning av Timerprogrammering, Direkt -inspelning eller One Touchinspelning pågår. Att titta kortare än 10 sekunder anses inte vara föregående kanal eller inmatningsläge. Av timer Sätta :n i standbyläge automatiskt efter en fastställd tidsperiod Visa menyn Välj Inställningar Välj Av timer och ställ in tiden MENU Huvudmeny Bild Ljud Inställningar För att avbryta Sätt till Av eller stäng av -apparaten. För att visa återstående tid Informationsrad (sid. 17) Inställningar 1/2 Timerprogrammering Av timer Av USB HDD inställning ställ in Link-inställningar Barnlås Sökmeny för DVB-T Språk Menyinställningar CI-modul Nätverksinställningar Grundläggande Titta på Anm. När mindre än 3 minuter återstår blinkar återstående tid på skärmen. 19

20 Använda -guiden -Guide Elektronisk programguide (EPG) ger en lista på skärmen över de program som sänds och kommer att sändas under följande sju dagar (beroende på programföretag). Denna funktion beror på vilket land som valts (sid. 12). Postnummer eller uppdatering kan krävas för att använda systemet GUIDE Plus+ beroende på vilket land som du er. Visa annons (sid. 21) DVB-T och analoga kanaler visas på samma skärm i programguiden. D betyder DVB-T och A betyder Analog. Det finns inga programlistor för Analoga kanaler. När -apparaten sätts på för första gången eller om den har varit avstängd under mer än en vecka kan det ta lite tid innan hela -guiden visas. OPTION INPUT GUIDE 1 2 Välj läge sid. 16 Visa programguiden GUIDE -guidens tid Aktuellt datum / tid Exempel: -guidens datum För att växla mellan (Liggande / Stående) visa som Liggande för att se många kanaler visa som Stående för att se en kanal i taget Program Exempel: GUIDE D: DVB-T A:Analog Guide: Liggande Ons Ons Alla typer Alla kanaler 10:46 1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Tid: 19:30 20:00 20:30 21:00 D 1 Das Erste BBC ONE DIY SOS The Bill Red Cap D 7 BBC THREE Hot Wars Holiday Program D 14 E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill D 70 BBC FOUR 10 O clock News BBC Pepsi Char. Good bye D 72 BBC 2W Panorama Spring watch Coast D 105 BBCi I m A Celebrity Pop Idol News 719 BBC Radi D Rugby 15 To 1 The Bill Välj kanal Avsluta Info Sida upp Välj program GUIDE Ändra visningsläge Timerprogrammering Sida ner Återgå OPTION Välj annons -24 tim +24 tim Programtyp Kategori Reklam Liggande (visas per kanal) Kanalens position och namn Guide: Stående Ons Ons Alla typer Alla kanaler 10:46 D 1 BBC ONE D 7 BBC THREE D 14 E4 D 70 BBC FOUR 19:30-20:00 Das Erste 20:00-20:30 DIY SOS 20:30-21:00 The Bill 21:00-22:00 Red Cap 22:00-23:00 Live junction 23:00-23:30 POP :30-00:00 Rugby Välj program Avsluta Info Sida upp Välj kanal GUIDE Ändra visningsläge Timerprogrammering Återgå OPTION Välj annons Sida ner +24 tim Programtyp Kategori Stående (visas i tidsordning) 20 För att återvända till Beroende på vilket land du er kan du a typ av Guide. Standardguide i Menyinställningar (sid. 32) Om du er Kanallista visas kanallistan när GUIDE-knappen trycks ned. Alla DVB-T kanaler Sorterar Cartoon Nwk 7 BBC Radio Wales 8 BBC Radio Cymru 1 BBC ONE Wales 2 BBC THREE 3 BBCi 4 CBBC Channel (Kanallista) kanal titta För att titta på programmet Välj aktuellt program Välj Visa vald kanal eller kanal (DVB-läge) Föregående dag (DVB-läge) Röd För att visa en kanallista över vald typ (DVB-läge) Gul För att visa en kanallista över vald kategori Blå Alla typer Film Nyheter Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering titta Använda Timerprogrammering sid. 21 Programtyp Alla typer. Kategori Alla kanaler Alla kanaler Alla DVB-T kanaler Alla analoga kanaler Fria kanaler Betalkanaler HD Gratisradio Betalradio Favoriter 1 Favoriter 2 Favoriter 3 Favoriter 4 Nästa dag (DVB-läge) Grön (Typlista) (Kategorilista) typ titta Endast analoga kanaler är listade kategori titta Till listan över favoritkanaler sid. 41

21 Andra användbara funktioner Visa programmets detaljer (DVB-läge) Välj programmet Visa detaljer Ons :46 Guide: Liggande Ons DIY SOS BBC ONE 20:00-20:30, 30 min. Avsluta Tillbaka till lista Detaljer Tryck igen för att återvända till Guide. Timerprogrammering Återgå Timerprogrammering (DVB-läge) Timerprogrammering är en timer som påminner om att du ska se på eller spela in programmet till en extern inspelningsapparat eller USB HDD. Välj det kommande Välj funktionen (Ext insp., USB HDD-insp. eller Påminnelse) programmet Timerprogrammering Funktion Nr. Kanalens namn Ons :46 Datum Start Slut spara LED-lysdioden lyser orange om LED Ext.insp. D 1 BBC ONE Ons :00 20:30 <TIMER> (30 min.) /-- --:-- --:-- (--- min.) /-- --:-- --:-- (--- min.) /-- --:-- --:-- (--- min.) ställ in Timerprogrammeringen ställts in /-- --:-- --:-- (--- min.) (Orange LED blinkar om (Timerprogrammering-skärmen) Timerprogrammering pågår.) Ext.insp. / USB HDD-insp. Påminnelse : Spela in programmet på den externa inspelningsenheten (Ext insp.) eller USB HDD (USB HDD-insp.) Kanalen byts automatiskt när programmet börjar och video- och audiosignalerna avger signaler. 2 min. före starttid visas ett påminnelsemeddelande om du tittar på. : påminnelse om att titta på programmet När du ser på visas en påminnelse 2 minuter före starttiden. Tryck på OK-knappen för att växla till den programmerade kanalen. För kontrollera / ändra / avbryta en timerprogrammeringshändelse Timerprogrammering (sid. 45) För att återvända till Om du er det aktuella programmet visas en bekräftelseskärm med fråga om du vill titta på eller spela in programmet. Välj Timerprogrammering och stall in Ext insp. eller USB HDD-insp. för att spela in från tiden du avslutar inställning av timerprogrammeringshändelsen. Das Erste 19:30-20:00 Visa vald kanal Timerprogrammering Anm. Den här dunktionen är inte tillgänglig i Analogt läge. Timerprogrammering fungerar endast om korrekt tidsinformation mottas via signalen från sändaren eller tjänsteleverantören. Ingen annan kanal kan as medan inspelning med Timerprogrammering pågår. När du spelar in program på den externa enheten ska du kontrollera att du har gjort rätt inställningar på inspelningsapparaten som är ansluten till :n. Om en kompatibel inspelningsapparat med Q-Link, VIERA Link eller liknande teknik ansluts till (sid. 78 och sid. 79) och Link-inställningar (sid. 30) har slutförts, krävs inga inställningar på inspelningsapparaten. Läs även inspelningsapparatens handbok. För att program ska kunna spelas in på USB-hårddisken måste denna hårddisk vara registrerad och aktiverad för inspelning i USB HDD inställning (sid. 54). Visa annons Beroende på vilket land du har valt stöder denna -apparat GUIDE Plus+-systemet i DVB-T- eller analogläge Ange postnummer eller uppdatera. Följ instruktionerna i meddelandet. Det är dessutom möjligt att ställa in manuellt från menyn Inställningar Uppdatera / Postnummer i Inställningar GUIDE Plus+ (sid. 33) Ange ditt postnummer när du använder denna funktion för första gången. Om du angav ett felaktigt postnummer för ditt område eller om du inte angav något postnummer, kanske reklam inte visas ordentligt. Visa reklaminformation OPTION För att visa den senaste reklamen Uppdatera i Inställningar GUIDE Plus+ (sid. 33) Grundläggande Använda -guiden För att byta reklam För att återvända till -guiden OPTION eller Anm. För att uppdatera informationen kontinuerligt måste -apparaten lämnas i viloläge på nätterna. 21

22 Titta på text- Text- är textinformation som sänds av de olika programföretagen. Funktionerna i text- varierar beroende på programföretag. Vad är FLOF (FASTEXT)? I FLOF-läge finns fyra olikfärgade ämnen längst ner på skärmen. För att få mer information om ett av dessa ämnen trycker du på motsvarande färgknapp. Denna funktion möjliggör snabb åtkomst av informationen för de olika ämnena. Vad är TOP-läge? (om TOP-text sänds) TOP är en förbättring av den vanliga text-tv-funktionen som ger enklare sökning och effektivare användning. Snabb översikt av text-tv-innehållet är möjlig Lättanvänt steg-för-steg-val av olika ämnesområden Sidinformation visas längst ner på skärmen Bläddra upp / ner Röd Grön För att a ämnesområde Blå För att a nästa ämne inom ett område (Efter sista ämnet kommer du till nästa ämnesområde.) Gul Vad är Lista? I Lista-läget finns fyra olikfärgade sidnummer längst ner på skärmen. Dessa nummer kan ändras och sparas i -minnet. ( Lagra sidor som du ofta tittar på, sid. 23) För att ändra läge Text- i menyn Inställningar (sid. 32) Underliggande sidnummer MENU 1 Växla till text-tv << >> TEXT Visar Aktuellt innehållssidan (innehållet beror på programföretaget) sidnummer TELETEXT INFORMATION 17:51 28 feb Tid / datum TEXT STTL INDEX HOLD 2 Välj sida abc def ghi jkl mno eller pqrs tuv wxyz upp ner eller Färgmättnad Röd Grön Gul Blå (Motsvarar färgraden) ghi abc jkl def mno För att justera kontrasten MENU (tryck tre gånger) När den blå färgraden visas pqrs tuv wxyz För att återvända till Visa dolda data Visa dolda ord t.ex. svar på frågor MENU Röd För att dölja igen Röd FULL / ÖVRE / UNDRE MENU Grön (ÖVRE) (UNDRE) Normal (FULL) 22 (Expandera ÖVRE halvan) FRYS Stoppa automatisk uppdatering (Om du vill stanna aktuell bild utan att den uppdateras) HOLD För att återgå HOLD (Expandera UNDRE halvan)

23 INDEX Återgå till innehållssidan INDEX Visa en favoritsida Visa en lagrad favoritsida STTL Ta fram den sida som sparats under den blå knappen (Lista-läge). Fabriksinställning är P103. Visa i flera fönster Se på och text-tv i två fönster samtidigt MENU (tryck två gånger) Sätt Bild och text På eller Av Kommandon gäller bara text-tv-skärmen. Lagra sidor som du ofta tittar på Lagra ofta förekommande sidor på färgraden När sidan visas Motsvarande färgade knapp håll intryckt För att ändra lagrade sidor Ange nytt sidnummer Den färgade knapp som du vill ändra Visa underliggande sida ghi pqrs håll intryckt Visa underliggande sida (Bara när text-tv har flera sidor) abc jkl tuv def mno wxyz Visas högst upp på skärmen Numret blir vitt. (Endast i Lista-läge) Grundläggande Titta på text- För att visa en viss underliggande sida MENU Blå Ange ett 4-siffrigt nummer exempel: P6 Underliggande sidor: Antal underliggande sidor beror på programföretaget (upp till 79 sidor). Sökningen kan ta lite tid och under tiden kan du titta på. Titta på medan du väntar på en uppdatering mno Visa -bilden samtidigt som du letar efter en text-tv-sida Text-tv uppdateras automatiskt när ny information blir tillgänglig. Ändras tillfälligt till -skärm Titta på den uppdaterade sidan MENU Gul P108 Visas när uppdateringen är klar Gul (Du kan inte byta kanal.) Nyhetssidan har en funktion som visar när senaste nytt kommer in ( News Flash ). 23

24 Titta på material från extern utrustning Anslut extern utrustning (Videobandspelare, DVD m.m.) genom en ingång för att se material från den. För att ansluta utrustningen sid. 10, 11 och sid. 84 Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner i extern utrustning. ghi pqrs REC INPUT AV abc jkl tuv def mno wxyz PROGRAMME Sätt på -apparaten. Vid anslutning med SCART som i exemplen 2 eller 3 (sid. 11) Tar automatiskt emot signaler när avspelning börjar Ingångsläget identifieras automatiskt genom den 8-poliga SCART-kontakten. Denna funktion är också tillgänglig för HDMI-anslutning (sid. 84). Om inte ingångsläget ändras automatiskt Utför och Kontrollera installationen av utrustningen. Visa menyn för val av ingång AV Välj ingångsläge som motsvarar ansluten utrustning Ange insignal AV1 AV2/S AV3 COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 Mediaserver Du kan också a ingångsläge med fjärrkontrollens eller sidopanelens AVknapp. Tryck på knappen flera gånger tills du får önskat ingångssignalläge. Du kan inte a Mediaserver med AV-knappen på :ns sidopanel. För att växla mellan AV2 och AV2S flyttar du indikatorn genom att trycka på vänster eller höger markörknapp. Du kan märka eller hoppa över varje ingångsläge Ingångsmärkning (sid. 47) Överhoppade ingångslägen kommer inte att visas när du trycker på AVknappen. titta DVD/VCR 4 Visa Visar vald ingång För att återvända till Anm. Om den externa utrustningen har en funktion för att ställa in bildförhållandet, så ska det ställas in på 16:9. Se bruksanvisningen till utrustningen eller fråga din lokala återförsäljare angående detaljer. 24

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121

Din manual PANASONIC TX-L32E30E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973121 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810

Din manual PANASONIC TX-L37ET5E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4244810 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa

Innehåll Glöm inte att läsa Modellnr TX-P50VT20E Bruksanvisning Plasmatelevision Se bruksanvisningen på CD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. För att kunna se den bruksanvisning som finns på CD-ROM-skivan behöver du en dator

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796

Din manual PANASONIC TXL32U2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2733796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y

Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision TX-P37X10Y TX-P42X10Y TX-P42X10YS TX-P50X10Y Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P55VT30Y TX-P65VT30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236

Din manual PANASONIC TX-L37GA11 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2393236 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958

Din manual PANASONIC TXP46G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729958 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TX-P37X20E TX-P42X20E TX-P50X20E Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr.

Bruksanvisning Plasmatelevision TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Svenska. Modellnr. Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den

Läs mer

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5

Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Modellnr. Bruksanvisning LCD-TV TX-L32X1Y Innehåll Glöm inte att läsa Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Tillbehör / Alternativ 6 Identifiering av reglagen

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-42PZ800E TH-50PZ800E Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880

Din manual PANASONIC TXP42C2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2729880 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P42G30Y TX-P46G30Y TX-P50G30Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132

Din manual PANASONIC TX-L32DT30Y http://sv.yourpdfguides.com/dref/3973132 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr. TH-58PY800P TH-65PY800P Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida referens. De bilder som visas i den här bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7

Innehåll TX-32LZD85F TX-37LZD85F. Bruksanvisning LCD-TV. Läs noga. Snabbguide. och separat tillgängliga tillbehör 6 ering av reglagen 7 Bruksanvisning LCD-TV Modellnr. TX-32LZD85F TX-37LZD85F Innehåll Läs noga Säkerhetsanvisningar 4 (Varning / Observera) Anmärkningar 5 Underhåll 5 Snabbguide Medföljande och separat tillgängliga tillbehör

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Din manual PANASONIC TXL37V20E

Din manual PANASONIC TXL37V20E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Plasmatelevision

Bruksanvisning Plasmatelevision Modellnr TX-P50VT50Y TX-P55VT50Y TX-P65VT50Y Bruksanvisning Plasmatelevision Tack för att du köpt den här produkten från Panasonic. Läs igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din manual PANASONIC TX-L19X10E

Din manual PANASONIC TX-L19X10E Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer