Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm /2007. Björn Gustafsson Mats Wedell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu."

Transkript

1 Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm /2007 Björn Gustafsson Mats Wedell

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Metod...3 Information om rapporten...3 Systembeskrivning...4 Användningsområde...4 Funktioner...4 Köranvisningar...4 Analys...5 Fördelar/Nackdelar...5 Begränsningar...5 Varför hemsida och wml?...5 Problem...6 Avklarade moment...7 Obligatoriska moment...7 Input via html-formulär via php-sidor...7 Ändring av inlagd data...7 Lagring i databas...7 Export till XML...7 Stylesheets för generering av presentationsdata för minst två olika ut-enheter...7 Utvidgningar...7 Behörighetskontroll för att skapa/ändra...7 Funktionalitet för att administrera användare...7 Sökfunktioner...7 Krockhantering...7 Skärmdumpar...8 Referenser...11

3 Inledning Bakgrund Detta är ett projekt i kursen dokumentstrukturer, TNM047, där uppgiften var att utveckla en XML-baserad internettjänst för flerkanalspublicering. En självklar publiceringskanal är en webbsida och i detta fall har även en mobilanpassad lösning utvecklats. Syfte Syftet med projektet är att få kunskap om och erfarenhet av att arbeta med dokumenstrukturstandarden XML, och även exportera till några olika publiceringskanaler. Metod En stor del av kunskapen har erhållits från kursens obligatoriska laborationer och föreläsningar. Allra största kunskapskällan är dock Internet, där det är relativt enkelt att hitta den information man söker, i synnerhet vid felsökning. Information om rapporten Rapporten är uppdelad i tre huvuddelar. Första delen innehåller beskrivning av själva systemet, med användningsområde, funktioner, tekniska lösningar, köranvisningar och några skärmdumpar. Den andra delen innehåller lite analys och reflektioner. Den sista delen är mest för examinatorns skull för att påvisa vad som gjorts för enklare betygssättning.

4 Systembeskrivning Användningsområde Det är förvånansvärt få frisersalonger som erbjuder möjligheten att boka tid via Internet. Med tanke på att de flesta i dagens samhälle, ung som gammal, har tillgång till dator och Internet samt att många gärna i lugn och ro vill kunna boka den tid som verkligen passar, så är det förvånande att inte fler kommit på den här idén. Att kunna gå in på sidan och boka en tid med en viss frisör, även om man inte memorerat namnet, är också något som tilltalar många. Även om detta system är utvecklat och anpassat för just en frisersalong är det inte särskilt svårt (även om det säkerligen kräver en hel del justeringar) att använda grundstommen av systemet till andra liknande affärsidéer, typ massage och fotografering. Man kan även tänka sig att man istället för att välja vilken frisör man vill gå till får välja ett objekt, exempelvis vid uthyrning av kanoter så kan man se vilka kanoter som är lediga. Funktioner Först och främst finns en login-funktion (figur 2), och om man inte har ett konto kan man skapa det via ett formulär där man registrerar sig som ny användare. När man är inloggad kan man genom ett klicka på Mina bokningar i inloggningsrutan, se sina framtida bokningar och på detta sätt få en överblick över sina bokningar. Väldigt användbart om man vill avboka en tid eller glömt vilken tid man bokat. Det finns en funktion som heter snabbsökningar (figur 4). Med denna funktion kan man söka en tid som är så tidigt som möjligt om man vill klippa sig så fort som möjligt. Man kan även välja sökalternativet senast idag, om man exempelvis slutar jobbet sent och därför vill ha den sista lediga tiden. Det mest användbara på hemsidan är kalendern (figur 3). Dagens datum är markerat i fet stil och om en dag är full, dvs. att det inte finns någon ledig tid med den valda frisören så är den dagen rödmarkerad. När man sedan gör en bokning så kommer ett pop-up fönster upp (figur 1). Här väljs vilken typ av behandling som görs, t.ex. herrklippning, damklippning eller permanent. Beroende på vilken typ av behandling man väljer så tar behandlingen olika lång tid. Exempelvis tar en herrklippning bara 30 minuter medan en permanent tar 90 minuter. Detta syns även i schemat efter att bokningen är gjord. Om man väljer sista tiden på dagen så finns det ju bara 30 minuter kvar på dagen och således så går det bara att välja behandlingar som tar 30 minuter. Köranvisningar Även om det mesta på hemsidan är intuitivt följer ändå lite köranvisningar här. För att fullt ut kunna använda hemsidans funktioner så krävs det att man loggar in. Om man inte är inloggad kan man dock se vilka tider som är lediga och vilka som är bokade.

5 Men om man är inloggad kan man dessutom boka tider, dels utgående från kalandern, och dels från sökresultatet från en gjord snabbsökning. Man kan även avboka sina egna tider, och om man är administratör så kan man avboka vilken tid som helst. När man sedan har loggat in så finns en knapp som heter mina bokningar där man kan se alla sina bokningar man gjort och även avboka dem om det skulle önskas. Analys Fördelar/Nackdelar Här kommer lite personliga reflektioner om fördelar och nackdelar med att bygga upp ett publiceringssystem på det här sättet. I första början var det lite krångligt att förstå tänket, särskilt eftersom vi skulle utveckla en relativt dynamisk hemsida. Först skriva php-kod som genererar XML-kod beroende på vart någonstans man befinner sig på sidan, och sedan utifrån XML generera HMTL eller WML genom ett XSLT-dokument. Om man har en statisk XML-struktur kan man enkelt förstå hur det går till, men allt eftersom så insåg att vi att vi måste infoga mer och mer information i XML-strukturen. Efter ett tag när vi väl fått grepp om detta så fungerade det dock smidigt. Att kunna generera all information från php-kod till XML och utifrån detta kunna konvertera till valfri kanal är givetvis väldigt smidigt. En stor fördel med att använda sig av XML, istället för att direkt generera exempelvis HTML-kod är att man har mycket större möjlighet att i efterhand exportera till fler kanaler utan att behöva ändra (särskilt mycket) i strukturen. Man kan exempelvis tänka sig att man vill generera en utskriftsvänlig sida med hela veckans bokningar. Begränsningar Vår WML-version av hemsidan (figur 5, 6) är såklart mycket enklare än originalet. På grund av den mindre visningsytan på en mobiltelefon så har vi uteslutit vissa funktioner, t.ex. sökfunktionen och de pop-up fönster där information kan läsas som innehåller mina bokningar eller val av behandling. Det är dock inte bara att skärmen är mindre som gör att WML-delen blir begränsad. Det största problemet var att WML som programmeringsspråk var alldeles för klent, de funktioner som ofta eftersträvades som finns i HTML eller PHP, saknades i WML. Detta leder oss in på log-in funktionen som vi blev tvungna att utesluta på WMLdelen då WML inte kan hantera sessions. Vi ville dock att man skulle kunna boka en klipptid från en mobiltelefon, det var ett stort mål innan vi började med projektet. Detta löstes dock genom att bara ha en kontroll i samband med att man genomför en bokning då man skriver i användarnamn och lösenord, detta kontrolleras sedan mot databasen när man klickar på knappen boka. Gruppen är medveten om att man kan efterlikna sessioner i WML men ansåg inte detta nödvändigt. Varför hemsida och wml? Varför vi har en hemsida är inte svårt att förstå med tanke på att det är detta medium som gemene man (och faktiskt kvinna) i dagens samhälle blivit van vid. Det är ett

6 enkelt sätt att publicera information och det är relativt enkelt att få hemsidor att se bra ut oberoende vilken dator eller webbläsare man använder, även om det även här kan uppstå lite problem med olika standarder. En WML-sida ser vi som ett nödvändigt komplement till ett system som detta. I dagens mobila samhälle är man ofta ute på resande fot och det är inte säkert att man har tillgång till dator hela tiden. Med dagens moderna mobiltelefoner har man dock möjlighet att nå webben via WAP och WML. Som det ser ut idag ser vi ingen anledning att använda sig av ytterligare en publiceringskanal, men det är inte omöjligt att ordna. Problem Under projektet uppkom givetvis en hel del problem. De flesta gick att lösa men annars så uteslöt vi tekniken om vi inte kunde få det att fungera. Olika wap-emulatorer gav olika resultat. Exempelvis så var utseendet på WML-delen annorlunda i Opera än på en emulator, dessutom kunde det även skilja sig från emulator till emulator. Vi bestämde oss till slut att använda emulatorn från TagTag och få hemsidan att fungera med den. Ett annat ofta återkommande problem var användandet av formulär och funktionerna GET och POST. T.ex. så kunde det hända att när man skickade iväg ett formulär så loggades användaren samtidigt ut, på grund av krock med funktionerna. Dessa problem återkom även senare när vi arbetade med WML och dess POST och GET funktioner. Problemen löste sig till slut efter en del testande. Teckenkodningen av våra svenska bokstäver å ä ö fungerade ibland och ibland inte. På grund av att man kan ställa in teckenkodningen på flera olika ställen, t.ex. i databasen, i xml-dokumentet och i xslt-dokumentet så fungerade ej teckenkodningen automatiskt, utan det krävdes lite analyserande innan det fungerade fullt ut för hela sidan. Vi testade att använda dynamisk omskalning av bilder på servern. Denna teknik var något övergav då den inte fungerade och det inte var något direkt krav för hemsidans funktion. I början försökte vi använda XML s version av formulär, nämligen XForms. Men då även de mest grundläggande formulären inte fungerade och vi sett på forumet i Blackboard att webbhotellet kanske inte stödde detta, så övergav vi denna teknik Vi använde sessions för att logga in på vår hemsida och när vi började skapa WML-delen så tänktes det att detta kan användas även för WML-delen. Detta var naivt att tro att WML kunde hantera något så avancerat som sessions, vilket vi upptäckte då vid navigering på hemsidan så loggades man ut hela tiden.

7 Avklarade moment Obligatoriska moment Input via html-formulär via php-sidor Det går att lägga in data (bokningar och nya användare) i databasen via PHP. Ändring av inlagd data I vårt system finns inte så stor anledning att gå in och verkligen ändra redan inlagd data, men vi menar ändå att vi klarat detta moment eftersom man kan logga in och ta bort sina bokningar och sedan boka en ny tid. Om vi hade sett en anledning att kunna gå in och modifiera sina bokningar så hade vi utvecklat en sådan funktion, men vi ser detta som onödigt. Lagring i databas Alla bokningar lagras i en SQL-databas Export till XML Check Stylesheets för generering av presentationsdata för minst två olika ut-enheter Två stylesheets, ett till HTML och ett till WML Utvidgningar Behörighetskontroll för att skapa/ändra Vi har, åtminstone på HTML-sidan, implementerat en möjlighet att logga in, antingen som vanlig användare eller som administratör. Om man är inloggad som användare kan man boka/avboka sina tider och om man är administratör kan man boka/avboka alla tider. Om man inte alls är inloggad kan man endast se vilka tider som är lediga. Inloggningen löstes med sessions. Detta medförde vissa svårigheter på WML-sidan, men vi löste det istället på ett annat sätt. Man kollar helt enkelt behörighet endast vid bokningstillfället och då fungerar det. Funktionalitet för att administrera användare Se funktioner Sökfunktioner Se funktioner Krockhantering Det är omöjligt att dubbelboka tider. I php-koden som skapar bokningen görs en koll: om det mot förmodan redan finns en bokning vid det tillfället får man endast ett felmeddelande och ingen bokning utförs.

8 Skärmdumpar Figur 1 Figur 2

9 Figur 3 Figur 4

10 Figur 5 Figur 6

11 Referenser PHP.net W3C,

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

Förenklat webbaserat bokföringssystem

Förenklat webbaserat bokföringssystem Förenklat webbaserat bokföringssystem med Medlemsregister Rasmus Peltonen Benjamin Ekholm Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2013 Examensarbete

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Projektplan Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Isabelle Borgkvist isabelle01.borgkvist@student.sh.se Magnus

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

EuroBoss Information System (EBIS)

EuroBoss Information System (EBIS) Computer Science Danial Abdali Bernes Maksumic EuroBoss Information System (EBIS) Bachelor s Project 2002:24 This report is submitted in partial fulfilment of the requirements for the Bachelor s degree

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer