If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft"

Transkript

1 If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft MÄLARDALENS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK HARALD WALDEN

2 Förord Denna rapport är gjord som en del i ett 20 poängs examensarbete inom området datateknik och behandlar ämnet. Examensarbetet är på D-nivå vilket innebär att minst 10 av de totalt 20 poängen skall vara teoretiska (forskarnära), därför har jag i tillsammans med ABB valt att dela upp mitt arbete i en ren implementationsdel (10-poäng) och en teoretisk fördjupningsdel (10-poäng). Både dessa delar kommer att behandlas i denna rapport. Examensarbetet är utfört på ABB Robotics Products AB samt vid Mälardalens högskola (Institutionen för Datateknik, IDt) i Västerås. Jag vill här även passa på att tacka mina handledare Ivica Crnkovic (Mälardales högskola, IDt) och Peter Ericsson (ABB Robotics). Jag vill även tacka Ralph Sjöberg (ABB Robotics), Simon Mitchell (InstallShield Software Ltd), Oscar Newkerk (Technical Evangelist Microsoft Corporation) och fram för allt Zoltan Pataky (ABB Robotics) för hjälp och stöd under tiden detta examensarbete pågått. Harald Walden -1-

3 Sammanfattning Ett examensarbete som kretsar kring kan tyckas vara rätt tråkig. Men det arbetas/forskas just nu väldigt mycket inom området computer management. I och med Windows Installer Service så kommer en hel rad nya finesser som man tidigare inte haft att tillgå när man skapat installationsprogram. Vad sägs till exempel om applikationer som kan reparera sig själva eller automatiskt återhämta filer som saknas när de behövs eller att till exempel lägga till en ikon i startmenyn på 1000-tals datorer i ett företag samtidigt, utan att för den sakens skulle installera någon programvara på de olika datorerna Installationsproceduren kommer nu att tas över av operativsystemet och på så sätt göras säkrare. Det leder i sin tur att det blir lättare att hantera, övervaka och uppgradera redan installerade produkter, då det nu finns ett definierat gränssnitt som operativsystemet står för. Tidningen InfoWorld (18, januari 1999) anser att Windows Installer Service är den 4:e största förändringen i Windows 2000 (jämfört med NT 4.0) och tidningen Datateknik påstår att det till och med skulle kunna vara den näst största förändringen! Denna rapport behandlar inte bara den nya tekniken i Windows Installer Service utan innehåller även information om den implementation Robot Install Assist - som jag gjort under examensarbetets gång. Denna rapport vänder sig främst till de som har någon form av utbildning inom Datateknik. -2-

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Problembeskrivning Installationsprogrammet (praktisk del, 10p) Framtida installationsmöjligheter (teoretisk del, 10p) Metod Tidigare tillvägagångssätt vid installations Implementationen Robot Install Assist Krav på Robot Install Assist Hierarkiska uppbyggd Organiserad filstruktur Möjlighet till flera språk Avinstallation Genvägar Registerkommunikation Automatisering med hjälp av skript Fördelar jämfört med tidigare installationsförfarande Funktionsbeskrivning Utvecklingsmiljön (InstallShield 5.1 Professional Edition, International West Version) International West Version Inbyggda hjälpmedel - Wizards Project Wizard Mediabuild Wizard Function Wizard Visual Basic Project Wizard De sju huvuddelarna i utvecklingsmiljön Skript Språket Färdigskrivna funktioner Typer Inkludering av andra filer Debuggern FileGroups Components Resources String table Registry Entries Shell Objects SetupType Media SetupFiles Onlinehjälpen InstallShield Professional avslutning Windows Installer Service Historia och motivering till Windows Installer Service Administratörens upplevelse idag Att skapa ett installationsprogram idag Windows Installer Service Lösningen?! Arkitekturen OS Resident Install Service Transaktionsbaserat Elevated priviliges Automatisk reparation Windows Installer Paket

5 5.9 Program, Komponenter, Resurser och Entry Points Program Komponent Referensräknare GUID Osynliga komponenter Key Path Entry Points Program och produkter Automatic Repair Så fungerar det Package Customisation Patching Support Management API Accessing Management API Just In Time Install (eller on-demand installation) Advertising Leveraged By Windows Windows 2000 Software Installation (advertising mha avtive directory) Problemet med nya filer och lösning Shell Support Att skapa Windows Installer packet Windows Installer Versioner Windows Installer avslutning InstallShield for Windows Installer Wizards Dialogeditor SKU-Manager Övrig nya funktionalitet Slutord Arbetsförlopp Övergången till Windows Installer Service Antalet användare av Windows Installer tekniken Virusproblem Slutsats Referensdel Referenser Böcker: Artiklar: Hemsidor (några av dem): Bilagor

6 Figurförteckning Figur 3-1 Robot Install Assists filstruktur... 8 Figur 3-2 Genvägar i startmenyn... 9 Figur 3-3 Integrations-applikationen Figur 5-1 Beskrivning av arkitekturen hos Windows Installer Service Figur 5-2 Innehållet i en msi-fil Figur 5-3 Exempel på Produkt, Program (Features), Komponenter, Resurser och Entry Points Figur 5-4 Automatic Repair Figur 5-5 Package Customization Figur 5-6 "Open with", vanligt problem i Windows Figur 5-7 Lösningen på "Open with"-problemet Figur 6-1 När tänker du börja använda Windows Installer tekniken Bilageförteckning (antal sidor) Bilaga 1 Koden till Robot Install Assist Bilaga 2 Automatisering med hjälp av skript Bilaga 3 Manualer Bilaga 4 Specifikationen av examensarbetet... 1 Bilaga 5 CD-skiva med bland annat howto-manualen...xx -5-

7 1 Inledning ABB Robotics Products AB har under de senaste 25 åren varit världsledande på industrirobotar och mjukvaruprodukter till dessa. Mjukvaran som fram för allt består i styrsystem till de olika robotmodellerna (men även olika typer av simulatorer) uppgraderas betydligt oftare än själva robotarna. På grund av detta krävs att ABB Robotics på något sätt distribuerar nya versioner av den mjukvara som blivit föråldrad. Denna distribution har fram tills idag skett via disketter, men kommer i och med detta examensarbeta att i fortsättningen göras via CD, och kanske lite längre fram i tiden kommer detta göras via Internet. Denna rapport innehåller förutom information om implementationen även information om Microsofts nya, standardiserade, installationsteknik Windows Installer Service (MSI), och InstallShields verktyg för att skapa installationsdatabaser till denna teknik: InstallShield for Windows Installer (ISWI). Dessutom finns en del information och InstallShields gamla InstallShield Professional, med vars hjälp Robot Install Assist har skapats. Eftersom det idag inte finns några (eller i alla fall väldigt få) beskrivningar av Windows Installer Service på svenska har jag valt inte hitta på några egna översättningar då dessa skulle kunna skapa mer förvirring än förståelse. Istället använder jag mig av de korrekta engelska uttrycken. 1.1 Problembeskrivning Arbetet har varit indelad i två huvuddelar. Den första delen var att skapa ett installationsprogram för de ABB s nya robotstyrsystemen och den andra var att undersöka andra (framtida) installationsmöjligheter Installationsprogrammet (praktisk del, 10p) I denna del (implementationsdel) av examensarbetet var huvudmålet att skapa och anpassa en InstallShield-applikation för ABB Robotics nya robotstyrsystem. Till detta installationsprojekt skulle även någon form av användarbeskrivning skapas. Dessutom skulle jag undersök möjligheten att automatisera hela processen, med hjälp av något typ av skriptspråk Framtida installationsmöjligheter (teoretisk del, 10p) I den teoretiska delen skulle andra installationsmöjligheter undersökas. I denna del skulle vikten läggas på Windows 2000 s inbyggda installationsupport; Windows Installer Service. -6-

8 1.2 Metod I början av examensarbetet ägnade jag en hel del tid åt att leka med InstallShield Professional. Jag skapade till en början ett par grundläggande installationsprogram samtidigt som jag lärde mig att hantera utvecklings-miljön (se separat kapitel om Utvecklingsmiljön). Den mesta informationen hämtades till en början från InstallShields manualer och fram för allt deras hemsida. Jag fortsatte sedan med att utveckla de första installationsprogrammen för att skapa lite mer avancerade applikationer. Eftersom varken jag eller någon på ABB Robotics tidigare hade skapat ett installationsprogram så blev jag tvungen att skapa allt från grunden. Då ABB Robotics ville att man skulle känna igen sig från andra installationsprogram som skapats av stora företag så tittade jag bland annat på hur Microsoft, Adobe, Activision med flera hade löst liknande uppgifter. På grund av att ABB Robotics aldrig tidigare hade skapat ett installationsprogram av den här typen så fanns det ingen som kunde hjälpa mig då jag körde fast. De problem som uppstod var jag helt enkelt tvungen att lösa själv. Den implementation, Robot Install Assist, som jag sedan skapade byggde på det jag lärt mig under de första veckorna. Denna implementation har sedan växt kontinuerligt, då man från ABBs sida ständigt kommit med nya idéer om hur man kan förbättra installationsprogrammet. Att ha skapat ett installationsprogram av Robot Install Assists storlek är av, har varit till stor nytta under den teoretiska delen. Man hängde lättare med i begreppen och förstod snabbare de olika problemställningarna som beskrev i de artiklar jag läst i området. 2 Tidigare tillvägagångssätt vid installations En av anledningarna till att detta examensarbete över huvud taget blev av, beror på ABB Robotics något gammalmodiga installationsförfarandet. Nedan följer en kortare beskrivning av hur detta har gått till fram tills idag. Installationen var egentligen ingen installation! Styrsystemen till ABB s robotar laddades istället direkt från de distribuerade disketterna in i robotskåpet via diskettstationen. Idag är de flesta företag utrustade med någon form av internt nätverk och har då möjligheten att koppla samman sina robotar till detta nätverk. Fördelen med att ha roboten kopplad till nätverket är att man slipper ladda data (exempelvis styrsystemet) via diskettstationen, utan man kan istället ladda data direkt via nätverket från en lokal dator. Fram tills idag har det levererats nio disketter tillsammans med varje nyproducerad robot. Den första disketten var en så kallad keydisk som innehöll information om vad kunden hade rätt att installera. Denna keydisk fungerade som en spärr för all annan data på de övriga disketterna. De resterande åtta disketterna innehöll robotdata. Diskett nummer ett var alltså unik för varje installation, medan de övriga åtta alltid var identiska. Keydisken samt de andra åtta disketterna laddas direkt in i roboten, eller rättare sagt via diskettstationen i robotskåpet. Disketterna var alltså så kallade root-disketter som innehöll styrsystem som roboten kunde läsa direkt. Som sagt skickades alla dessa nio disketter ut tillsammans med varje nyproducerad robot och dessutom skickades det ut nio nya disketter varje gång ABB Robotics släppte en buggfix eller kom med en ny version av styrsystemet. Dessa extra utskick var självklart helt gratis för kunderna. -7-

9 3 Implementationen Robot Install Assist Den först delen av detta examensarbete var att skapa ett installationsprogram för ABB Robotics produkter. Målet var att skapa ett installationsprogram som liknade andra stora företags installationsprogram och som gjorde att kunderna kunde känna igen sig. Eftersom det inte fanns någon mall eller tidigare försök att skapa ett sådant installationsprogram har det inte bara varit min uppgift att skriva själva koden, utan även att ta reda på hur ett installationsprogram skall byggas upp. Jag har under tiden examensarbetet har pågått, skapat en hel del exempel på olika installationsprogram och utifrån dessa exempel har sedan ABB Robotics bestämt hur Robot Install Assist skall se ut. Robot Install Assist är namnet på det installationsprogrammet jag sedan skapade. 3.1 Krav på Robot Install Assist Eftersom det inte fanns någon mall så var kraven till en början ganska små, men dessa har sedan växt under projektets gång då man sett vad som är möjligt att skapa med hjälp av InstallShield Professional. Ett av kraven var i alla fall att kunden skulle känna igen sig i installationsprogrammet, nedan följer en del andra krav varav vissa fanns med från början och där andra kommit till senare Hierarkiska uppbyggd Ett av de ursprungliga kraven var att installationen skulle vara uppbyggd med hjälp av en hierarki av komponenter. Det skulle alltså finnas en mängd huvudkomponenter och till vissa av dessa skulle man sedan kunna koppla en eller flera subkomponenter. Ett exempel på detta är Controll OS Packages som är en huvudkomponent som i sin tur innehåller en mängd olika styrsystem till roboten, exempelvis 3HAXaaaa-1.00., 3HAXbbbb-2.42 med flera Organiserad filstruktur På samma sätt som Robot Install Assist är uppdelade i olika lager av komponenter så skall även filstrukturen på måldatorn vara organiserad på ett korrekt sätt. Installationsprogrammet skall kunna ta reda på sökvägen till defaultprogramkatalogen * och kunna föreslå denna som lämplig plats för installationen. Under denna katalog skall Robot Install Assist skapa en huvudkatalog innehållande en underkatalog för varje installerad komponent. Figur 3-1 Robot Install Assists filstruktur * C:\Program, C:\Program Files, C:\Apps eller dylikt. -8-

10 3.1.3 Möjlighet till flera språk Eftersom ABB Robotics har kunder över hela världen var ett av kraven att installationen skulle kunna hantera en rad olika språk. Installationsprogrammet skall automatisk välja rätt språk. Med rätt menas att installationen skall anpassa sitt språk till den Windowsversion som finns installerad på måldatorn och om detta misslyckas skall engelska väljas som standardspråk. Språken som skall kunna hanteras är svenska, engelska, tyska, spanska och franska. Dialogboxarna till dessa språk finns inkluderade i InstallShield Professional, men alla Robot Install Assist -specifika meddelande måste översättas för hand, dock överlåts detta till ABB Robotics på grund av vissa brister hos mig i en del av språken ovan. Förutom att själva installationen skall kunna presenteras i olika språk så skall även olika filer kopieras till måldatorn beroende på vilket språk som används Avinstallation Man skulle även kunna avinstallera alla komponenter utan att det lämnades filer eller registerskrivningar kvar på måldatorn. Denna avinstallation skall kunna göras dels via Add/Remove Program i kontrollpanelen eller via en genväg som skapats i startmenyn Genvägar Installationsprogrammet skall även skapa genvägar i startmenyn. Varje fristående komponent skall ha en egen genväg under en gemensam katalog. Genvägarna skall endast skapas om kunden valt att installera just den komponenten. Dessutom skall det alltid skapas en genväg till en readme-fil plus en genväg för avinstallationen. Figur 3-1 Genvägar i startmenyn Registerkommunikation För att installationsprogrammet skall kunna kommunicera med de installerade produkterna används registret som brevlåda. I registret skall installationsprogrammet skriva information om vilka huvudkomponenter och subkomponenter som installerat samt sökvägen till dessa. -9-

11 3.1.7 Automatisering med hjälp av skript Jag hade även till uppgift att undersöka om det fanns någon möjlighet att skapa en ny CD-image innehållande installationsprogrammet med hjälp av något skript. Detta för att kunna automatisera hela processen från kompilering och bygge till skapande av den slutliga CD-skivan. InstallShield hade redan viss support för kunna automatisera processen. Först och främst bifogas två program som går att köra direkt från kommandoraden. Dessa två program är Compile och ISBuild Som namnet antyder används Compile för att kunna kompilera InstallShield-koden och ISBuild används för att bygga det slutliga installationsprogrammet. För att ISBuild skall kunna veta vilka filergrupper, komponenter och så vidare som skall tas med i en installation så använder sig InstallShield Professional av en massa projektfiler som innehåller just denna information. Projektfilerna är rena textfiler och kan lätt läsas och skrivas av andra program/skript, men på grunda av att de är så många blir komplexiteten relativt hög även för väldigt små installationsprogram. Som en bilaga till denna rapport finns ett dokument ( Automatisering med hjälp av skript ) som behandlar ovanstående ämne betydligt mer ingående Nedan visas en bild på hur min implementation (redan) är integrerad i resten ABB Robotics utvecklingsverktyg. Man kan alltså bygga en releas-cd bara genom att fylla i dialogboxen Build CD. Figur 3-1 Integrations-applikationen -10-

12 3.2 Fördelar jämfört med tidigare installationsförfarande Det finns en hel del fördelar med det nya tillvägagångssättet av installationen. Nedan följer en lista med några av dom fördelarna ABB Robotics kommer att få i och med att dom börjar använda Robot Install Assist Disketter började redan för ett par år sedan att bli ett relativt föråldrat datamedia. Robot Install Assist kommer att distribueras på en CD-skiva, vilket är ett betydligt säkrare * datamedia. Storleken på disketten är endast 1.4 Mb, medan en CD-skiva rymmer 650 Mb. Tidigare har ABB Robotics varit tvingade att snåla på utrymmet på de 9 disketterna som distribuerades till kunderna, men i framtiden kommer det att finnas gått om plats för inte bara styrsystemet till roboten utan även andra applikationer. Detta kommer att utnyttjas redan från den första versionen av styrsystem som släpps tillsammans med Robot Install Assist. På denna CD-skiva kommer det att utöver de traditionella styrsystemen att ingå en rad olika PC-applikationer, bland annat TestSignal och Virtual Controller. I framtiden kommer det med största sannolikhet att finnas ytterligare ett par program som följer med på CD-skivan. Övergången från ett flertal disketter till en CD-skiva kommer att leda till en kostnadsvinst eftersom det kostar mindre att producera och trycka en CD-skiva i jämförelse mot nio stycken (eller flera) disketter. Eftersom ABB Robotics valt att använda InstallShield Professional för att skapa installationsprogram kommer kunderna att känna igen sig i installationsmiljön. Installationsprogrammet kommer numera att finnas tillgänglig på fem olika språk på samma CD, vilket ytterligare underlättar för kunden. ABB Robotics har nu möjligheten att göra reklam för andra mjukvaruprodukter eller kommande robotmodeller under tiden kunden väntar på att filerna skall kopieras från CD-skivan till måldatorn. * Med säkrare menar jag att CD-skivor har en betydligt lägre felfrekvens än disketter. Dialogboxar, menyer och tillvägagångssättet är liknande i alla installationsprogram som är skapade med hjälp av InstallShield. -11-

13 3.3 Funktionsbeskrivning Nedan följer en beskrivning av programflödet under installationen. Eftersom programflödet i ett installationsprogram är relativt rakt (få iterationer och hopp) så har jag valt att beskriva funktionerna i den ordningen de exekveras. Dock kan vissa återhopp ske om användaren väljer att gå tillbaka till en tidigare meny under installationen. Dessutom visas vilken funktion som anropar vilken/vilka med hjälp av indentering (se även fig. 3.1, anropshierarki för Robot Install Assist). - CheckRequirements Som namnet antyder så har denna funktion till uppgift att kontrollera att måldatorn klarar av att hantera installationsprogrammet men fram för allt de installerade programmen. Exempel på saker som kontrolleras är skärmens möjlighet att visa vga-grafik (640x480 eller högre) samt att systemet kör NT - SetupInstall När man vet att systemet kommer att klara av att köra installationen och det slutliga programmet så är det dags att ta reda på vilket språk som körs på måldatorn, detta eftersom installationsprogrammet klarar av att köra installationen på fem olika språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Målet är att installationen skall presentras med hjälp av samma språk som språket på den aktuella datorns Windowsversion. Om språket på Windowsversionen är exempelvis svenska så kommer alla menyer och dialogboxar att presenteras på svenska. Om däremot språket på Windowsversionen inte finns med bland de fem språken så kommer defaultspråket (engelska) att användas. Dessutom sätts värdet på en del variabler som kommer att användas under installationen. Exempel på en sådan variabel är svdir, som är en variabel som innehåller katalogen där programmet skall installeras. Denna variabel liksom många andra sätt i början till något defaultvärde, i detta fall PROGRAMFILES\ABB Robotics AB\Robot Install Assist Där PROGRAMFILES är en pekare till den aktuella datorns programkatalog (exempelvis c:\program, d:\program files eller c:\app) - SetupSceeen Detta är en funktion som sköter inställningarna till skärmen. Bland annat så sätts bakgrundsfärgen, överskriften, fönsternamnet, bilden uppe till höger presenteras samt lite till. - ShowDialogs Denna funktion har uppgifter att sköta presentationen av de olika dialogrutorna, samt knapparna i dessa: exit, next, previous, cancel, ok och så vidare. - InstalledBefore InstalledBefor är en funktion vars uppgift är att te reda på om Robot Install Assist sedan tidigare finns installerat på den aktuella måldatorn. Detta görs genom att läsa upp data ur registret. Om det visar sig att Robot Install Assist fanns installerat så kopieras den gamla sökvägen till programmet in i en speciell variabel, så att man sedan kan fylla i standardsökvägen med den i funktionen DialogShowSdAskDestPath. - DeselectWrongLanguageFiles Som namnet antyder så går denna funktion igenom komponenter en och en och stryker de som inte är av samma språk som Windowsversionen. -12-

14 - DialogShowSdWelcome Denna funktion visar en dialogruta med ett standardiserat välkomstmeddelande, som bland annat talar om för användaren vilken produkt som skall installeras. - DialogShowSdLicense Denna funktion visar en dialogruta med ABB Robotics och Robot Install Assists licensavtal. Texten som visas finns i filen licens.txt, filen ligger i sin tur under SetupFiles (Operating System Independent). - DialogShowSdAskDestPath Frågar vart användaren vill placera produkten. Om man installerat produkten tidigare så kommer programmet att föreslå samma katalog som användaren valde förra gången. Vill man ändra katalog så får man fram Windows standard browse rutan. Det kontrolleras även att användaren inte försöker installera i någon root-katalog. Med root menas i detta fall C:\ och C:\winnt eller liknande (informationen om root-katalogen hämtas ur registret). Om användaren försöker placera produkten i en root-katalog så dyker samma dialogbox upp igen (till dess att man angivit en korrekt sökväg). Självklart får användaren veta vad för fel han eller hon har gjort innan den nya dialogboxen dyker upp igen. - DialogShowSdSetupType I den dialogbox som visas med hjälp av denna funktion får användaren chansen att välja mellan tre olika installationstyper; typical compact eller custom. Väljer användaren typical så kommer Robot Install Assist plus alla kontroll OS paketen att installeras. Väljer användaren compact kommer endast kontroll OS paketen att installeras. Om användaren däremot väljer custom så kan han eller hon välja fritt mellan alla olika komponenter som distribueras med den aktuella CDn. Dessa val görs i funktionen DialogShowSdComponentDialog2. - DialogShowSdComponentDialog2 - DeselectInstalledItems Denna funktion har till uppgift att i förhand kryssa i och kryssa ur checkboxarna som presenteras i samband med varje huvudkomponent. Om en checkbox skall vara i kryssade eller inte, baseras på om huvudkomponenten redan finns installerad på måldatorn och om versionsnummret är nyare (högre) på de nya huvudkomponenterna. Dessutom kontrolleras listan med Controller OS Packages för att kryssa i och kryssa ur dessa. All information angående om en huvudkomponent eller Controll OS Package redan är installerat finns i registret, detta beskrivs mer ingående under rubriken SetupRegistry då denna information skrivs till registret. Användaren får i funktionen DialogShowSdComponentDialog2 chansen att välja vilka huvudkomponenter som skall installeras. Detta görs genom att ändra på värdet i de dialogboxar som fördefinierats i funktionen DeselectInstalledItems. Vissa huvudkomponenter kan innehålla subkomponenter som även dessa kan påverkas av användaren. Ett exempel på en sådan komponent är Controll OS Package som innehåller flera olika styrsystem. -13-

15 - DialogShowSdStartCopy När användaren sedan (från förra menyn) tryckt next så skapas en lista (med hjälp av funktionen GetSelectedItemsAndCreateList) med de huvudkomponenter och subkomponenter som är valda och presenteras för användaren. Nu kan användaren antingen välja att avbryta installationen, ändra sina inställningar, eller att påbörja kopieringen av filerna. - CheckInternetExplorerVersion Eftersom Robot Install Assisten kräver att användaren har Internet Explorer - version 4.0, (eller nyare) installerat, så körs denna funktion som går in i registret och hämtar information om Internet Explorer. Först och främst kontrolleras om programmet över huvud taget finns och om det finns så hämtas versionsnummret som sedan kontrolleras att det är större eller lika med 4.0. Om användaren har Internet Explorer installerat kommer han/hon inte märka denna funktion, om användaren däremot inte har Internet Explorer installerat så kommer personen i fråga att få en varning som påpekar att de måste installera den innan man kan starta Boot Assistant. - ProcessBeforeDataMove Denna funktion skapar uninstall-logfilen, samt sätter diverse variabler som behövs under själva kopieringen av filerna. - MoveFileData Funktionen kopierar filerna till destinationskatalogen och visar samtidigt med hjälp av en mätare hur många procent av kopieringen som är avklarad. Dessutom så visas vilka komponenter som för närvarande kopieras. Denna funktion är också förberedd för att visa nya bilder eller någon form av bildspel (film) under tiden filerna kopieras. Om det blir någon film eller några nya bilder beror helt på ABB Robotics marknadsavdelningen. - ProcessAfterDataMove Denna funktion har till uppgift att kontrollera att ingen annan använder uninstall-logfilen så att man kan skriva nödvändig information i denna. - SetupRegistry Detta är en funktion vars uppgift är att uppdatera registret. I registret skall det nämligen finnas information om vilka komponenter och Controll OS Packages som finns installerade. Den information som finns lagrad i registret är versionsnummer till komponenterna samt sökväg till både komponenter och Controll OS Packages. För att skapa listan med valda Controll OS Packages används hjälpfunktionen GetSelectedControllers. - SetupFolders Denna funktion skapar mappar och ikoner i startmenyn, funktionen visar även meddelande om att detta görs. - CleanUpInstall Funktionen CleanUpInstall tar bort cashad information plus katalogen som temporärt skapats i temp-katalogen (_istmp0.dir) -14-

16 Nedan följer ett anropsträd för Robot Install Assist. Trädet läses uppifrån och ned och från vänster till höger (dock finns vissa undantag då återhopp kan ske, om användaren tillexempel väljer att gå tillbaka till en tidigare meny under installationen). Figur 3-3 Anropshierarki för Robot Install Assist -15-

17 4 Utvecklingsmiljön (InstallShield 5.1 Professional Edition, International West Version) Jag har under exjobbstiden arbetat med InstallShield 5.1 Professional Edition International West Version (build 146) för att utveckla Robot Install Assist. När jag i fortsättningen skriver InstallShield så refererar jag till ovanstående version (om inget annat anges), trots att det numera finns både InstallShield 5.5 och InstallShield International West Version International innebär att man med hjälp av denna version av InstallShield kan skapa installationer som innehåller flera olika språk. West Version innebär i sin tur att denna version av InstallShield supportar väst-världens språk, eller rättare sagt de 19 vanligaste europeiska språken plus den kanadensiska versionen av franska samt den brasilianska versionen av portugisiska. Att InstallShield supportar 21 språk innebär egentligen bara att de 10 mest standardiserade dialogboxarna samt de vanligaste felutskrifterna redan finns översatta till de olika språken. Skall man sedan göra något utöver de absolut vanligaste så får man stå för översättningen själv. Denna version av InstallShield klarar även av att bygga installationsprogram för alla aktuella Windowsplattformar, Windows 3.x, Windows 95/98, NT 3.5 och NT 4.0. Installationsprogram skapade för Windows NT 4.0 kan man även köra på en dator som har Windows 2000 som operativsystem, men installationsprogrammet kommer då inte att utnyttja den nya Windows Installer tekniken. För detta krävas att installationsprogrammet är skapat i InstallShield for Windows Installer som kommer att beskrivas senare i denna rapport. 4.2 Inbyggda hjälpmedel - Wizards InstallShield innehåller 4 stycken olika wizards, som alla guidar användaren genom de olika stegen till ett fullständigt installationsprogram. Tanken med dessa wizards är mycket bra då de hjälper en ovan användare igenom de viktiga och ibland lite krångliga stegen i skapandet av ett installationsprogram. Nedan kommer en kortfattad beskrivning av de 4 olika wizards som finns med i InstallShiled Project Wizard Denna wizard är antagligen den mest användbara och används kanske inte helt oväntat till att skapa nya projekt med. Användaren leds på ett snabbt och enkelt sätt via åtta olika dialogboxar fram till ett nyskapat projekt. I varje dialogbox får användaren svara på en del frågor om det nya projektet. Exempel på vad som frågas efter är förutom en del grundläggande information *, vilka av de 10 färdiggjorda dialogboxarna som man vill använda, vilket/vilka språk och operativsystem är installationsprogrammet avsett för samt vilka installationstyper man vill stödja. Dessutom så får man ange vilka filgrupper och komponenter man vill att installationen skall innehålla. När man gjort detta genereras ett grundläggande skript automatisk, utifrån vilket man sedan kan arbeta vidare. Dessutom skapas de filgrupper och komponenter som man angivit, det ända som egentligen saknas innan man har ett färdigt installationsprogram är kopplingen mellan filgrupperna och komponenterna samt vilka filer som skall ingå i de olika filgrupperna. * Namn på produkten, typ av produkt, företagets namn, versionsnummer på produkten mm. Compact, typical, custom, network, administrator osv. -16-

18 4.2.2 Mediabuild Wizard Denna wizard används för att bygga samman komponenter, filgrupper, skript, registerskrivningar, genvägar osv till ett enda installationsprogram. Man har i denna wizard möjligheten att göra vissa inställningar vad det gäller det slutliga installationsprogrammet. Exempel på dessa inställningar är till vilket media * man vill bygga installationsprogrammet för, om man vill packa produkterna i.cab-filer eller om man vill behålla produkterna opackade plus en rad andra inställningar. En liten nackdel är att man måste köra denna wizard varje gång man gjort förändringar i sitt projekt. Vilket innebär att man måste passera de 5 dialogboxarna i Media Build Wizard varje gång man vill testköra sitt installationsprogram Function Wizard Denna wizard hjälper användaren, vilket namnet antyder, att lägga till anrop till fördefinierade InstallShield-funktioner. Man får helt enkelt hjälp att hitta den funktionen man söker efter samt möjligheten till hjälp när man skall fylla i argumenten till denna funktion. Personligen tyckte jag att det var lättare att använda manualerna när jag var osäker på vad funktionerna hette eller vad de tog för argument, men det är som sagt en smaksak Visual Basic Project Wizard Eftersom produkterna som skall installeras med hjälp av Robot Install Assist inte var skapade i Visual Basic så använde jag inte heller denna wizard. Meningen är i alla fall att man skall kunna flytta över ett helt Visual Basic projekt, med filberoenden, komponenter osv till ett InstallShieldprojekt utan att behöva lägga ner så mycket tid på detta. * 3.5 Diskett, 5.25 Diskett, CD-ROM, eller egen storlek. Förutom i skriptet som hanteras av en separat kompilator. InstallShield Language Reference plus online-manualen. -17-

19 4.3 De sju huvuddelarna i utvecklingsmiljön Utvecklingsmiljön i InstallShield Professional är uppdelad i sju stycken fönster, varifrån man kan utföra olika typer av operationer. De sju huvudmenyerna är Scripts, FileGroups, Components, Resources, SetupType, Media och SetupFiles. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa Skript I denna del av utvecklingsmiljön så kan man bara göra en sak och det är att hantera de olika skripten som ingår i det aktuella installationsprojektet. I hanteringen ingår självklart editering, kompilering och exekvering av skripten, men även en debugger. Både språket och debuggern kommer att behandlas separat nedan. Skriptet presenteras med syntax-highlighting vilket gör koden väldigt tydlig, då man lätt ser skillnaden på kommentarer, konstanter, variabler, funktionsanrop till fördefinierad funktioner och anrop till egna funktioner. Däremot har InstallShield misslyckats med sökfunktionen då editorn blir helt låst * under tiden man söker Språket Skriptspråket i är ett Pascalliknande programmeringsspråk som innehåller de flesta standardkommandon som ett iterativa programmeringsspråk bör innehålla. Exempel på dessa standardkommandon är if-then-else-endif, while-endwhile, repeat-until, for-endfor och goto. Dessutom innehåller språket en rad kommandon som opererar på listor, ungefär som en primitiv variant av klassen list() i Java. Utöver dessa standardkommandon eller primitiver så innehåller språket väldigt många färdigskrivna funktioner för att underlätta bland annat fönsterhantering, registerskrivningar, filhantering mm Färdigskrivna funktioner Koden blir relativt lättläst för en person som har någon erfarenhet av programmering, oavsett om det rör sig om Pascal, C, Java eller något annat språk. Detta eftersom namnen på de färdigskrivna funktionerna beskriver innehållet väldigt bra, däremot blir det ganska svårt att komma ihåg funktionsnamnen då de i regel är väldigt långa (inte ovanligt med funktionsnamn som innehåller mellan 20 och 30 bokstäver). Exempel på sådana välbeskrivande men långa funktionsnamn är, VersionSearchAndUpdateFile, DialogShowsSdAskDestPath och ComponentCompareSizeRequired. Till denna rapport kommer att bifogas en bilaga som innehållande koden till Robot Install Assist där man kan se hur koden ser ut Typer Typerna som kan användas i detta skriptspråk liknar även de typerna i Pascal. De olika typer som finns är Number, Bool, List, String, Char, Long, Pointer och Hwnd (WindowHandler). De variabelnamn som förekommer i den genererade (eller importerade) koden skrivs med Ungersk notation för att underlätta läsningen av koden. * Det går inte att skrolla koden uppåt eller nedåt bakom sökfönstret. Ungersk notation innebär att man har ett prefix på varje variabel som beskriver typen på variabeln. Exempel: svdir (StringVariable), ntemp (Number) osv -18-

20 Inkludering av andra filer På samma sätt som i andra iterativa språk finns möjligheten att inkludera filer. Man kan inkludera header-filer (xyz.h) innehållande funktionsdefinitioner mm (precis som en h-fil i exempelvis C), man kan även inkludera andra skriptfiler (men filtypen.rul). Dessutom finns även en möjlighet att inkludera dll er innehållande egendefinierade dialogboxar. Dessa dll er kan vara skapade i exempelvis Microsoft Visual Studio eller något liknande program Debuggern I InstallShields utvecklingsmiljö ingår även en debugger. Debuggern är uppdelad i två delar, ett kontrollfönster och kodfönster. I kontrollfönstret har man möjligheten att skapa brytpunkter samt titta på innehållet i olika variabler. Dessutom kan man härifrån stega sig framåt i koden som samtidigt syns i kodfönstret. Jag har inte direkt några egna åsikter om debuggern då jag själv föredrar att använda mig av spårutskrifter * för att leta efter fel FileGroups Under denna meny så skapas de verkliga länkarna till de filer man vill inkludera i sitt installationsprojekt. Dessa filer läggs samman i så kallade filgrupper. För varje filgrupp kan man sedan göra en hel del inställningar, såsom om filerna i gruppen skall packas, om dom är språkberoende, om dom är operativsystemberoende med mera Components En eller flera filgrupper kan sedan skapa en komponent. Varje komponent har även den en rad inställningar som kan göras under fliken Components. Inställningar som kan vara av intresse för en hel komponent är till exempel: destinationskatalog, om komponenten kräver några andra komponenter, om den skall lösenordsskyddad eller dylikt Resources Under denna meny kan man hantera ytterligare tre delar av projektet, dessa är String table, Registry entries och Shell objects, som alla beskrivs nedan String table Varje språk som stödjs i ett installationsprojekt har en egen strängtabell och alla dessa tabeller samlas under denna meny. Så fort man skapar en konstant sträng så skapas denna sträng i en kopia för varje språk som finns inkluderat i det aktuella installationsprojektet. Sedan får man fylla i värdet på strängen för varje språk. När sedan installationen körs så plockas rätt sträng från rätt strängtabell in i installationen. * Spårutskrifter i InstallShield Professional måste göras genom att skriva texten i någon dialogbox. -19-

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installera Embird. Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins.

Installera Embird. Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins. Ak-lekt-0033 Installera Embird Installation, uppgradering eller uppgradering och registrering av Embird och dess plugg ins. Versionen som används: Embird 2006 build 7 Copyright 2007 Ateljé Kreativ Mångfaldigande

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ

INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ INSTALLATIONSGUIDE TILL ANDROID UTVECKLINGSMILJÖ Denna installationsguide berättar hur man installerar och kommer igång med utveckling för Android. Guiden är skriven som en komplettering till min bok Programmera

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS

INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS INSTALLATION OCH KONFIGURATION AV PROGRAM PICBASIC PRO - MICRO CODE STUDIO PLUS - EPIC PLUS PICBASIC PRO - Installation från CD-SKIVA Sätt i CD-skivan, Installationen startar automatiskt. Om den inte gör

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Symbol for Windows Skriva dokument E-post

Symbol for Windows Skriva dokument E-post Handicom Symbol for Windows Skriva dokument E-post Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNING...3 INSTALLATION OCH LICENSER...4 1. INNAN DU KAN ANVÄNDA E-POST...6

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 2015-06-15 Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 1. Bakgrund... 3 2. Avser följande... 3 3. Installera med exekverbar Setup-fil eller.msi-fil?... 4 4. Installera med

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0

Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 Bruksanvisning för programmet Bildbanksgeneratorn 1.0.0 1 Tack Tack för att du har införskaffat programmet Bildbanksgeneratorn version 1 (kallad BBG) från Äppelklyftig. Vi hoppas att programmet ska vara

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer