Curriculum vitae Ingemar Ahlén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitae Ingemar Ahlén"

Transkript

1 Curriculum vitae Ingemar Ahlén Personliga data: Torsten Ingemar Ahlén, personnr Född den i Kristinehamn (Varnums socken) i Värmlands län. Svensk medborgare Civilstånd: gift. Barn: en son. Bostad: Krusenberg 520, Uppsala. Utbildning, examina: Avlade studentexamen vid Hvitfeldtska h.a.l., Göteborg Inskrevs vid universitetet i Göteborg den Inskrevs vid universitetet i Lund den Avlagt filosofie kandidatexamen den Avlagt filosofie licentiatexamen den Avlagt disputationsprov för vinnande av filosofie doktorsgraden den Promoverades till filosofie doktor den Förordnades som docent i zoologi vid Lunds universitet den 9.6.l965. Kreerades till jubeldoktor vid Lunds universitet den Tjänster och förordnanden: Förste amanuens vid zoologiska institutionen i Lund l Forskarassistent vid zoologiska institutionen i Lund l Docenttjänst i zoologi vid Lunds universitet l Professor i skoglig vertebratekologi från den l vid Skogshögskolan i Stockholm, sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forsknings- och studieresor: Danmark, Norge, Finland, sgs årligen för forskningssamarbete, föreläsningar och möten. England 1963, 1981, 1985, 1994 Skottland 1963, 1985 Irland 1997 Tyskland 1961, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996, 2003, 2005, 2009, 2010 Österrike 1983, 1995, 2003 Frankrike 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 2005 Holland 1981, 1991 Spanien 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 1

2 Italien 1969, 1985 Schweiz 1985 Polen 1964, 1965, 1968 Island 1962, 1984, 1992, 1996 Svalbard l962, 1964, 1967, 1996 Färöarna 1996 Jan Mayen 1996 Tanzania, Uganda, Kenya 1972 U.S.A. (1962: Iowa, Nebr., N.Dak., S.Dak., Minn., Wisc., Mich., Mont., Wash., Oreg., N.Y.; 1968: Alaska; 1977: Georgia, Florida, Tenn., N.Ca., Virg., Wash-DC., Maryl.,Delaw; 2002 Tex; 2008 Tex.) Canada (1962: Ontario; 1987: British Colombia, Yukon) Sovjetunionen 1969: Moskva och Sibirien; 1982: Moskva och Kaukasus (Georgien och Adzerbadjan); Leningrad Estland Lettland 1986, 1991, Tjeckoslovakien 1987, Bulgarien 1999, 2001, 2002 Grekland 2000, 2002 Portugal (Azorerna) Uppdrag (ett urval) SLU, Inst.f. viltekologi, ämnesföreträdare, prefekt (t o m 1978), styrelseledamot SLU, forskningsnämnden, skogsvetenskapliga fakulteten (ledamot ) SLU, programkommitté 5 (ordförande från starten till 1983, därefter ledamot, från 1989 åter ordförande till dess att programkommittéerna upphörde år 1992) SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Promotor vid promotions- och installationsakten 4 oktober Höll högtidstalet och promoverade H.M. Konungen som hedersdoktor. SLU, skogsvetenskapliga fakulteten. Medlem av den grupp som fakulteten givit i uppdrag att upprätta en ny plan för forskning rörande contorta-tall. SLU, medlem av den grupp som under dekanus ledning utredde förstärkning av forskning inom området produktionmiljö-natur vid skogsvetenskapliga fakulteten. SJFR, Skogs- och Jordbruksforskningsrådet. Medlem av den grupp som givits i uppdrag att planera en särskild forskningssatsning rörande natur och miljö inom skogs- och jordbruksforskning. Nordiskt Kollegium för Viltforskning, av Jordbruksdepartementet utsedd svensk representant från kollegiets tillkomst 197l till Statens Naturvårdsverk. Naturvårdsrådet (av Jordbruksdepartementet utsedd ledamot tills rådets verksamhet upphörde 1981). Statens Naturvårdsverk. Projektgrupp för bevarande av naturtyper och arter. (Huvudprojektledare under projektets sex år, ). Statens Naturvårdsverk. Vetenskapliga kommittén för naturvård (ledamot under två mandatperioder). Statens Naturvårdsverk. Referensgrupp för Sveriges älgforskning (ledamot till 1980). 2

3 Statens naturvårdsverk.-referensgrupp för nationalparker. Statens naturvårdsverk (från 1994 länsstyrelsen i Kristianstads län, och sedan Skåne län) - Skötselrådet för Stenshuvud nationalpark. Svenska naturskyddsföreningen, ledamot av styrelsen på 1970-talet. WWF-Svenska Världsnaturfonden -Styrelsen (gamla) ledamot till WWF-Svenska Världsnaturfonden - Styrelsen (nya) ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden Förtroenderådet, ledamot WWF-Svenska Världsnaturfonden - Projektkommittén (ledamot , ordförande ) Naturhistoriska Riksmuseet (av Utbildningsdepartementet utsedd suppleant i styrelsen ) Svenska Jägareförbundet, Jakttidsberedningen (representant för SLU) Svenska Jägareförbundet, Stiftelsen Sveriges Vildnad (ledamot sedan 1965) Skogsstyrelsen. Expert och föreläsare vid utbildningskampanj om faunavård i skogsbruket. Domänverket. Expertuppdrag för utarbetande av hänsynsregler för faunan. Giftnämnden. Expert vid granskningen av fenoxisyrornas ekologiska effekter. Jordbruksverket. Expertuppdrag för övervakning av faunavården i Eriksbergs vilthägn i Blekinge. Eriksbergsrådet sedan Har utfört ett stort antal uppdrag av mer eller mindre kortvarig art åt bl a Statens Byggforskningsråd, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, Bostadsdepartementet, Jordbruksdepartementet, Socialstyrelsen, Nordiska ministerrådet, Miljöverndepartementet (Norge), Council of Europe och ifråga om akademiska sakkunnigbedömningar för en lång rad universitet i Sverige och andra länder i Europa. Har varje år inbjudits att hålla ett flertal föredrag och föreläsningar vid olika universitet, konferenser, föreningar, myndigheter i Sverige och utomlands, bl.a. U.S.A, Storbitannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Ryssland, Slovenien, Norge och Finland. Ledamot av Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) sedan Ledamot av KSLAs utskott för naturresurser och miljöfrågor sedan Av regeringen utsedd ledamot av Vetenskapliga Kommittén för Biologisk Mångfald och i det ombildade Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald Miljöstrategiska Fonden (MISTRA). Ledamot av planeringsgrupp för forskningsprogram om Sustainable Forestry in Southern Sweden under Projektledare för Databanken för hotade arter - fauna , därefter ansvarig för ArtDatabankens faunasektion Ledamot i styrelsen för ArtDatabanken Ordförande för interimistisk grupp för planering av Centrum för Biologisk Mångfald vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Ordförande i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald Ledamot i styrelsen för Centrum för Biologisk Mångfald IUCNs Species Survival Commission, Chiroptera specialist group (ledamot). Internationell Fond för stöd åt chiropterologer i Östeuropa. (Styrelseledamot sedan fondens tillkomst 1987). European Panel for Bat Conservation. Ledamot sedan

4 Utmärkelser och priser Tilldelades Nordstjärneorden Mottog Svenska Naturskyddsföreningens silverplakett 2 juni Tilldelades av Kungliga Vetenskapsakademien den 13 april 1994 Sture Centerwalls pris för framgångsrikt arbete för svensk faunavård. Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band för mångåriga betydelsefulla insatser som vilt- och naturvårdsforskare den 28 januari Forskarhandledning Har vid institutionen för viltekologi och institutionen för naturvårdsbiologi varit huvudhandledare för följande forskarstuderande (år för avlagd examen): Börje Pettersson (1980), Martin Tjernberg (1983), Gustaf Aulén (1988), Linda Hedlund (1990), Åke Berg (1991), Kristina Johnsson (1993), Johnny de Jong (1994), Oskar Kindvall (1995), Per Edenhamn (1996), Lena Berg (1997). Har dessutom varit biträdande handledare för forskarstuderande vid ett flertal utländska universitet. Publikationer och officiella rapporter: 1. Ahlén,I Kungsfågelsångaren (Phylloscopus proregulus) anträffad i Bohuslän. Vår Fågelvärld l7:33l Ahlén,I. l959. Bohusläns fåglar. I: C.Skottsberg & K.CurryLindahl (red). Natur i Bohuslän. s Ahlén,I Dvärgörn (Hieraëtus pennatus) för första gången anträffad i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I Från Skånes kronviltsmarker. Skånska Jägarsällskapets Årsbok 1961: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunan vid Tisjön i Dalarna. Fauna och Flora 55: Ahlén,I Ett fynd av Podiceps griseigena holboelli Reinhardt i Sverige. Vår Fågelvärld 20: Ahlén,I. & Lennerstedt,I Vertebratfaunistiska studier i norra Jämtland. Fauna och Flora 56: Ahlén,I. 1. Om smådoppingens (Podiceps ruficollis (Pall.)) utbredning och ekologi i Sverige. Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 1:(3): Ahlén,I., Dixelius,Q., Larsson,E., Mascher,J., Rudebeck,G., Stolt,B.-O. & Ulfstrand,S Förteckning över Sveriges fåglar. Femte upplagan. Stockholm. 10. Ahlén,I Kronhjortens raser i Skandinavien Svensk Jakt 101: Ahlén,I Kronhjortens rasfråga. Svensk Jakt 102: Ahlén,I Hur den skånska kronhjorten undersökes. Skånes Naturs Årsskrift 5l:

5 13. Ahlén,I Den skånska kronhjortens utbredning och numerär. Statens Offentliga Utredningar 1944:23:96-l Ahlén,I Comparison between the winter feeding behaviour of the red deer and the moose. Trans.Congr.Int.Union Game Biol. VI: London. 15. Ahlén,I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. I.History of distribution. Viltrevy 3:l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. II.Taxonomy and Osteology of prehistoric and recent populations. Viltrevy 3:89-l Ahlén, I Studies on the red deer, Cervus elaphus L., in Scandinavia. III.Ecological investigations. Viltrevy 3: Ahlén, I Studies on the history of distribution, taxonomy and ecology of the red deer in Scandinavia. Lund. Diss. 11 s. 19. Ahlén, I Skogshejdan - en utmarksrelikt. Skånes Natur 52: Ahlén, I Landskapets utnyttjande och faunan. Sveriges Natur, årsbok 1966: Ahlén, I Studies on the distribution and ecology of the little grebe, Podiceps ruficollis (Pall.), in Sweden. Vår Fågelvärld, Supplementum 4:l Ahlén, I Markanvändning och cervidproduktion. I: Föredrag och diskussioner vid viltforskningsrådets nordiska konferens på statens veterinärmedicinska anstalt 3-5 mars 1966, s Stockholm. 23. Ahlén, I Notes on four rare bird species on Spitsbergen. Vår Fågelvärld 26: Ahlén,I Varför viltstatistik?. Svensk Jakt 106: Ahlén,I Kronhjortens framtid. Skånes Natur 56: Ahlén,I Gråhakedoppingen Podiceps griseigena som häckfågel i Skåne Vår Fågelvärld 29: Ahlén,I Debatt -70: Kronhjorten i Blekinge. Blekinges Natur 1970:113-1l Ahlén,I En iakttagelse av kungsörnens jaktteknik. Meddelanden från Skånes ornitologiska förening 9: Ahlén,I Produktion och konsumtion av vinterkvistar. Metoder för forskning och extensiv besiktning. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan. 30. Ahlén,I Den kemiska lövbekämpningens ekologiska effekter. Sveriges Natur 61: Ahlén,I. l970. Fenoxisyrapreparatens ekologiska effekter. Avd. f. vertebratekologi, Skogshögskolan- Även tryckt i Giftnämndens "Fenoxisyror, granskning av aktuell information. Rapport från en expertgrupp.". Stockholm Ahlén,I. & Andersson,Å Breeding ecology of en eider population on Spitsbergen. Ornis Scand. 1: Ahlén,I Landskapsförändringarna och faunan i Skåne. Skånes Natur 58:

6 34. Ahlén,I Research on moose-vegetation interplay in Scandinavia. Proc. 5th N.Amer. Moose Workshop, Kenai, Alaska s Ahlén,I SkOF:s Östafrikaresa 28 juli- 19 august Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 11: Ahlén,I Fätpiplärkan Anthus campestris koloniserar skogsmark i Skåne. Vår Fågelvärld 3l: Ahlén,I. & Larsson,T.-B Slagugglans Strix uralensis boplats- och biotopval inom södra delen av utbredningsområdet i Sverige. Inst f skogszoologi, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser Nr Ahlén.I Skogsbruket och faunan. Sveriges Natur, Årsbok 1973, s Ahlén,I Skogsbruket och djurlivet. kapitel i bok om skogsbruk och naturvård utgiven av Statens Naturvårdsverk, s Ahlén, I Viltfoderinventeringen. Inst. f. skogstaxering, Skogshögskolan. Rapporter och uppsatser, Nr 16, del 2, s Ahlén,I Kalhyggesbruket och den högre faunan. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Vilt och vildmarker - anpassningar i skogsbruket eller alternativ markamvändning. Sveriges Skogsvårdsförbunds Tidskrift 72: Ahlén,I Forstry and the bird fauna in Sweden. Ornis Fenn. 52: Ahlén,I., Ehnström,B. & Ingelög,T Bevarande av vilda djur och växter - forskning om hotade och missgynnade arter i skogsmark. Sveriges Natur, Årsbok 1975, s. 12l Ahlén,I Hotade ryggradsdjur (exkl. fiskar) i Sverige. Preliminär lista med kategorier delvis baserade på "Red Data Book". Sveriges Natur, Årsbok 1975, s Ahlén,I Winter habitats of moose and deer in relation to land use in Scandinavia- Viltrevy 9:(3): Ahlén,I Forestry and the vertebrate fauna. Ur: Tamm,C.O.(red). Man and boreal forest. Ecol. Bull.(Stockholm) 21: Ahlén,I. & Andersson,Å Gråspett Picus canus och vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos i Sverige Vår Fågelvärld 35:2l Ahlén,I Projekt hotade hackspettars ekologi. Vår Fågelvärld 35: Ahlén,I Faunavård. Om bevarande av hotade djurarter i Sverige. Skogshögskolan Naturvårdsverket. 256 s. 51. Ahlén,I.,Andersson,J., & Hansson,L Stubb-brytning och tillvaratagande av hyggesavfall. Effekter på den högre faunan. Inst f viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport. Även tryckt i Projekt Helträdsutnyttjande, PHU Rapport 59:1-9 (1978). 52. Ahlén,I Skötsel och andra bevarandeåtgärder för naturtyper och arter. Översiktliga analyser och bedömningar av kunskapeläge och forskningsbehov. Statens naturvårdsverk. 43 s. 53. Ahlén,I Forskning om skogsbruk - fauna vid lantbruksuniversitetet. Vår Fågelvärld 37:

7 54. Ahlén,I., Andersson,A., Aulén,G. & Pettersson,B Vitryggig hackspett och mellanspett - två hotade arters ekologi. Anser, Supplement 3: Ahlén,I Dammfladdermus Myotis dasycneme (Boie 1825) funnen i Uppland. Fauna och Flora 74: Ahlén,I. & Lavsund,S Viltfoderinventeringen. Nordisk Biomassaforskning. Symposium i Umeå 23-2S oktober Inst f skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 29: Ahlén,I., Boström,U., Ehnström,B. & Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Jönköping. 48 s. 58. Ahlén,I. & Stenbeck,G Bevarande av naturtyper och arter - ett projektområde. Naturvårdsverket. Fakta om miljövårdsforskning. 59. Ahlén,I Problems of bat identification on sounds. Biophon 7(2):12-l Ahlén,I Faunavård. Forskning pågår. Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamhet Uppsala. s Ahlén,I., Anderson,Å., Boström,U. & Danell,K Faunan i våtmarker som förändras. Sveriges Natur, Årsbok 71: Ahlén,I. & Degn,H.J Lövvårtbitarens Leptophyes punctatissima sång. Fauna och Flora 75: Ahlén,I. & Berglund,B Hotade och sällsynta groddjur status, miljökrav och förslag till åtgärder. Lägesrapport Statens Naturvårdsverk PM s. 64. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (2 uppl. med nya bilagor). 65. Ahlén,I Identification of Scandinavian bats by their sounds. SLU, Department of Wildlife Ecology, Report no s. 66. Ahlén, I. Identification of Scandinavian Bats by their sounds. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 67. Ahlén, I Ultraljud hos svenska vårtbitare (0rth., Tettigoniidae). Entomologisk tidskr. 102: Ahlén, I Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige Statens Naturvårdsverk PM s. 69. Ahlén, I. 198l. Field identification of bats and survey methods based on sounds. Myotis 18-19: Bonn. 70. Ahlén, I. l981. Hjortdjurens vinterbiotoper i relation till markanvändningen i Skandinavien. I: Artiklar om viltforskning ur Svensk Jakt, Viltrevy m fl utvalda av Svenska Jägareförbundet. Stockholm. s Ahlén, I. & Nilsson, S.G Samband mellan fågelfauna och biotopareal på öar med naturskog i Mälaren och Hjälmaren. Vår Fågelvärld 41: Ahlén, I Vertebratfaunan i Sverige - statusöversikt och en diskussion om orsaker till förändringar. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9:

8 73. Ahlén, I Inventering av fladdermöss. Rapport från Inst. f. viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 9: Ahlén, I Bevarande av naturskogar och urskogar. II. En diskussion om syften och prioriteringar. Skogs- o. Lantbr.akad.Tidskr. 121: Boström, U. & Ahlén, I Loss of open peatland and some other open habitats in Sweden and the effects on the bird fauna. Acta XVIII Congressus Internationalis Ornithologicus, Moscow, August 16-24, Vol.II, s Ahlén, I Songs of Swedish Bush Crickets. Ultrasounds transformed. Sound Cassette. SLU, Department of Wildlife Ecology, Uppsala. 77. Ahlén, I The bat fauna of some isolated islands in Scandinavia. Oikos 41: Ahlén, I. & Ingelög, T Ädellövskog - bevarande eller skogsbruk? Sveriges Natur 74:(2):l Ahlén,I Theories about the distribution of the agile frog Rana dalmatina in Sweden. Proceedings of the 2nd Nordic symposium on herpetology Gunneria (Trondheim) 46: Ahlén,I Låt dem leva! Biologiska förutsättningar Ur: Låt dem leva! Rapport från höstkonferens 1983 om skydd av arter och naturtyper. Svenska naturskyddsföreningen, Stockholm. s Ahlén,I. &. Ingelög,T Databank för hotade växt- och djurarter byggs upp vid SLU. SLU-ringen, personaltidning för Sveriges lantbruksuniversitet, 7:(9): Ahlén,I., Pettersson,L. & Svärdström,A An instrument for detecting bat and insect sounds. Myotis 21-22: Ahlén,I Små populationers biologi i relatiom till landskapets strukturella förändringar. Förslag till projektområde. I: Biotopskydd i Norden. Rapport från nordiskt seminarium om biotopskydd oktober Christer Nilsson (red.). Statens Naturvårdsverk, Solna. s Ahlén,I Sonar signals used in census work and flight activity studies on bats. Systemes Sonar Aeriens Animaux. Colloque International CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Lyon 15:1-2l. 85. Ahlén,I Skogsvetenskapliga fakulteten. Promotions- och installationsskrift. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.s Ahlén,I Inför kritiska områden för hotade arter. Sveriges Natur 77:(3): Ahlén,I Var går nordgränsen för den gråskimliga fladdermusen Vespertilio murinus i Sverige?. Fauna och Flora 81: Ahlén,I Hur mycket av svensk mark skall vi skydda och vad får det kosta?. Diskussionsinlägg. K.Skogs- o. Lantbr. tidskr. 125: Ahlén,I Mål för faunavården och floravården i Sverige. Skogsfakta 1986:9: Ahlén,I. & Pettersson,L Improvements of portable systems for ultrasonic detection. Bat Research News 26:76. 8

9 91. Ahlén,I. Boström,U., Ehnström,B. &. Pettersson,B Faunavård i skogsbruket. Allmän del. Skogsstyrelsen, Jönköping. 60 s. (Ny omarbetad och utvidgad uppl.). 92. Ahlén,I En fladdermusexkursion på Osaby. Milvus 17: Ahlén,I Sonar used by flying Lesser horseshoe bat, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (Rhinolophidae, Chiroptera), hunting in habitats. Z. Säugetierkunde 53: Ahlén,I. & Tjernberg,M Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Sverige. Sveriges Natur 79:2: Ahlén, I Vertebratfaunan på Krusenberg. Fåglar i Uppland 16: Ahlén, I European Bat Sounds transformed by ultrasound detectors. 29 species flying in natural habitats. Kassett. 97. Ahlén, I Tid att leta hasselmus. Sveriges Natur 81:(5): Ahlén,I. & Gerell,R Distribution and status of bats in Sweden. European Bat Research V.Hanak, I.Horacek, J.Gaisler (eds.). Charles Univerity Press. Praha. 99. Ahlén,I Artbestämning av flygande fladdermöss. Svenska naturskyddsföreningen. Stockholm. 54 s Ahlén, I Identification of bats in flight. Swedish Society for Conservation of Nature. Stockholm. 50 s de Jong,J. & Ahlén,I Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden. Holarctic Ecology 14: Ahlén, I Fladdermusfaunan i Erkenområdet. I: Erkenområdet - naturinventering och förslag till skyddsåtgärder. Naturvård i Norrtälje kommun, Kindvall,O. & Ahlén,I Geometrical Factors and Metapopulation Dynamics of the Bush Cricket Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera, Tettigoniidae). Conservation Biology 6: Ahlén, I., Andrén, C. & Nilson, G Sveriges grodor, ödlor och ormar. Databanken för hotade arter och Naturskyddsföreningen. Stockholm. 48 s Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. Kassett Ahlén, I Grodläten - Sveriges grodor och paddor. Mono & Stereo. DAT-kassett Ahlén,I. & Tjernberg, M Artfakta - Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur Databanken för hotade arter. Uppsala. 346 s Ahlén, I Species Identification of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat detector Workshop: K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Some remarks on Technical Equipment for Field Observations of Bats in Flight. Proceedings of the first European Bat Detector Workshop. K.Kapteyn (ed.). Netherlands Bat Research Foundation. Amsterdam, pp Ahlén, I Stenshuvud - refugium för fauna och flora. I: Stenshuvud - nationalparken på Österlen. K.-R. Johansson (red). Naturvårdsverket, Solna. pp

10 111. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby Ahlén, I Fladdermusfaunan vid Skedviken. I: Skedviken. Norrtälje kommun. Norrtälje. s Ahlén.I., Andrén,C. & Nilson,G Sveriges grodor, ödlor och ormar. 2:a reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken och Naturskyddsföreningen. Uppsala och Stockholm. 56 pp Ahlén, I Databanken för hotade arter i Sverige. In: Norsk databank for flora og fauna. Seminarreferat. DN-Notat Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. p Ahlén,I En isolerad population av ängsvårtbitare Metrioptera roeseli på Skånes sydkust. Entomologisk Tidskrift 116: Ahlén, I 'Prehistory' of Wildlife Biology. Wildlife Biology 1: Kindvall, O. & Ahlén, I Geometrical factors and metapopulation dynamics of the bush cricket, Metrioptera bicolor Philippi (Orthoptera: Tettigoniidae). In: Genes, Populations, and Species. Readings from Conservation Biology (ed. D. Ehrenfeld). Soc. Cons. Biol. & Blackwell Science, Inc. Cambridge, Mass. pp Ahlén, I Artantal i Upplands häckfågelfauna. I: R. Fredriksson & M. Tjernberg. Upplands fåglar. Uppsala. s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (red.) Sveriges Nationalatlas - Växter och djur. SNA förlag AB, Stockholm Ahlén, I. & Strömberg, G En utfärd till Utklippan i månadsskiftet augusti/september Fåglar i Blekinge 32:1: Ahlén, I. & Tjernberg, M. (red.) Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. 335 s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 12 s Gustafsson, L. & Ahlén, I. (eds.) Geography of Plants and Animals. National Atlas of Sweden. SNA Publishing, Stockholm Ahlén, I. & de Jong, J Upplands fladdermöss - Utbredning, täthet och populationsutveckling Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsens meddelandeserie 1996: de Jong, J & Ahlén, I Artantal och populationstäthet hos fladdermöss. I: Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Stockholm Ahlén, I Distribution and habitats of Rana dalmatina in Sweden. Rana, Sonderheft 2: Ahlén, I Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: Ahlén, I Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar län, Meddelanden 1997:7. Kamlar. 26 pp Ahlén, I Nytt om fladdermusfaunan på Gotland. Natur på Gotland 1997:1:20. 10

11 130. Ahlén, I Preface and Voorword in: H.Limpens, K.Mostert, W.Bongers (eds.). Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV Uitgeverij. Utrecht. pp Ahlén, I Avsnitt om flyttande fladdermöss (s. 94) i: Ekstam, U., Forshed, N. och Johansson, O. Ottenby - naturen och historien. Triandrum, Skövde Ahlén, I Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths]. Ent. Tidskr. 118: Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län. Livsmiljöenheten - rapport nr Ahlén, I Långbensgrodan. I: Inventering av hässlen på Ölands mittland. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar. Meddelande 1998:8. s Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm Ahlén, I Grå vårtbitare (Platycleis albopunctata) funnen på Torö i Södermanland. [Grey Bush-cricket Platycleis albopunctata (Goeze 1758)(Orthoptera, Tettigoniidae) found on Torö in Södermanland, Sweden]. Entomologisk Tidskrift 119: Rydell, J., Ahlén, I., Gerell, R., de Jong, J., Odelberg, C. och Unger, U Fladdermössen i Kleva gruva. Fauna och Flora 94: Ahlén, I. & Cederroth, C Varfågel Lanius excubitor av rasen homeyeri gästade Öland Calidris 28:2: Ahlén, I. & Baagøe, H. J Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe - experiences from field identification, surveys and monitoring. Acta Chiropterologica 1: Ahlén, I Styltlöpare på Torhamns udde. Fåglar i Blekinge 36: Ahlén, I Fladdermuskollisioner med vindkraftverk. Pp i: Vindkraftverk till havs. Naturvårdsverket, Rapport Stockholm Ahlén, I. & Baagøe, H. J Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora96: [Summary. The common pipistrelle split into two species] 143. Baagøe, H. J. & Ahlén, I Dværgflagermusen opsplittet i to arter. Flora og Fauna 107: (Århus). [With English summary] Ahlén, I Trana häckande i Mittlandet. Calidris 30: Ahlén, I Fladdermöss. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Kräldjur och groddjur. Kapitel (Pp ) i: Natur och Kultur på Öland (Markus Forslund red.). Länsstyrelsen, Kalmar. 464 pp Ahlén, I Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. Fauna och flora 97:3: [Summary: Bats and birds killed by wind power turbines.] 148 Ahlén, I Agreement on the conservation of bats in Europe. National implementation report from Sweden Naturvårdsverket, Stockholm. 5 pp. 11

12 149. Ahlén, I Vindkraftverk dödsfällor för fladdermöss. Vindbladet. Information från VindForsk. Nr. 41, sid Ahlén, I Vindkraftverk och fladdermöss en pilotundersökning. Slutrapport till Energimyndigheten Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Wind turbines and Bats a pilot study. Final report to the Swedish National Energy Administration 11 December Dnr 5210P , P-nr P Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget Fauna och Flora 99: 2: [Summary: The Bat fauna of Sweden. Present knowledge of distribution and status.] 153. Ahlén, I Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. Pp in: Brigham, R.M., Kalko, E.K.V., Jones, G., Parsons, Limpens, H.J.G.A. (Eds). Bat Echolocation Research tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas, April Ahlén, I., Bach. L. & Johansson, T Första kolonin av pipistrell anträffad i Sverige. Fauna och Flora 99: 3: [Summary: A common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) colony found in Sweden.] 155. Ahlén, I. och Baagøe, H. J Faktaruta: Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellusarter. Fauna och Flora 99 (3):18. [Fact sheet: Differences between the three Pipistrellus-species in Scandinavia.] 156. Ahlén, I Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) Med notiser om andra ovanliga arter under året m.m. Rapport till Naturvårdsverket (Dnr ) Ahlén. I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnummer ). [Summary: Bat casualty risks at offshore wind power turbines. Report from introductory studies.] 158. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen Gotlands län, Rapporter om natur och miljö nr [Summary: The bat fauna of Gotland 2005.] 159. Ahlén, I Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Naturvårdsverket Rapport [Summary: Conservation and management of the bat fauna in Sweden Action plan for implementation of the EUROBATS agreement.] 160. Ahlén, I Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr ) 15 december [In Swedish with English summary. Risk Assessment for Bats at Offshore Windpower Turbines. Final report for 2006 to the Swedish Energy Administration.] 161. Ahlén, I Ljud från fjärilar. [Sounds from butterflies and moths.] Fauna och Flora 101(2): Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Swedish Environmental Protection Agency. Report Ahlén, I., Bach. L., Baagøe, H. J. & Pettersson, J Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverket, Rapport

13 164. Ahlén, I Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia Presentation at Bats & Wind Energy Cooperative Workshop 8-10 January Bat Conservation International, Austin, Texas Ahlén, I Nya fynd i Skånes fladdermusfauna. Fauna och Flora 103(1): [Summary: New discoveries in the bat fauna of Skåne, Sweden.] 166. Ahlén, I Vindkraft ett hot för fåglar och fladdermöss? Biodiverse 2008(1): Ahlén, I Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Dnr Nv) Ahlén, I Barbstell-projektet, bestämningshjälp och raritetskontroll samt anmärkningsvärda fynd av fladdermöss í Sverige Rapport till Naturvårdsverket (Prot. N 96-08) Ahlén, I Gotlands fladdermöss. Natur på Gotland 2009 (3-4): Ahlén, I., Baagøe, H.J., & Bach, L Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. Journal of Mammalogy 90 (6): Ahlén, I Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Nr Ahlén, I Nymffladdermus Myotis alcathoe en nyupptäckt art i Sverige. [Alcathoe s Bat Myotis alcathoe, a new member of Sweden s bat fauna.] Fauna och Flora 105(4): Ahlén, I Fåglar och vindkraft.skärgård (Åbo Akademi) 33 (3): Ahlén, I Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige. Vår Fågelvärld 69(4): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Övervintrande fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbstell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus.] Ahlén, I Eptesicus serotinus Sydfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/eptesicus_serotinus] Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 13

14 180. Ahlén, I Myotis dasycneme Dammfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_dasycneme_100086] Ahlén, I Myotis nattereri Fransfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_nattereri_100087] Ahlén, I Nyctalus leisleri Leislers fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/nyctalus_leisleri_ pdf]. ( 183. Ahlén, I Pipistrellus nathusii Trollfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_nathusii_100111] Ahlén, I Pipistrellus pipistrellus Pipistrell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/pipistrellus_pipistrellus_205994] Ahlén, I Rana dalmatina Långbensgroda. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/rana_dalmatina_100117] Ahlén, I Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget [The Bat fauna of Sweden. Present knowledge on distribution and status.] Fauna och Flora 106(2): Ahlén, I Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): Ahlén, I Undersökningstyp: Artkartering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm Ahlén, I Fyledalens fladdermusfauna. YstadNatur 49: Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning Ahlén, I., Ahlén, J. & Rydell, J Fladdermusfaunan i Valle härad. Skaraborgsnatur 48: Ahlén, I. & Baagøe, H.J Bats and wind power investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Summary of presentation at the Conference on Wind power and Environmental impacts in Stockholm February 5-7, Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii]. 14

15 195. Ahlén, I Barbastella barbastellus Barbastell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/barbastella_barbastellus] Ahlén, I Åtgärdsprogram för långbensgroda Naturvårdsverket Rapport Ahlén, I Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning. Naturvårdsverket Ahlén, I. & Baagøe, H. J Bat diversity and wind power. Investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Recommendations for authorities handling wind power and nature conservation matters 199. Ahlén, I Bechsteins fladdermus och andra arter i Göingebygden. Natur i Göinge. Ny serie. Nr 45. 9s Ahlén, I Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/artfaktablad/myotis_bechsteinii_ pdf] Ahlén, I. och dejong, J Undersökningstyp: Linjetaxering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm de Jong, J., Ebenhard, T., Ahlén. I. Gerell, R. & Gerell Lundberg, K Nya svenska namn på Europas fladdermöss. Fauna och Flora 110:1: Ahlén, I. & Ahlén. J Fladdermusinventering inom projektet LifeELMIAS, Gotland På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län och projekt LifeELMIAS. Naturcentrum s. 204.Ahlén, I Åtgärdsprogram för barbastell, (Barbastella barbastellus). Naturvårdsverket, Rapport s. Uppdaterad 9 augusti 2015 Ingemar Ahlén Institutionen för ekologi, SLU Box Uppsala 15

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Rapport 2004-12-14 till Naturvårdsverket (Dnr 301-930-04) Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, 750 07 Uppsala

Läs mer

Av världens ca 5000 däggdjursarter är ca 925

Av världens ca 5000 däggdjursarter är ca 925 Fladdermusfaunan i Sverige Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2004. I Sverige har 18 arter fladdermöss påträffats. I denna efterfrågade faktasammanställning ges kort information om alla arters

Läs mer

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302 Fladdermöss i Skåne Verksamhet Inventeringar, MKB, informationsmaterial, GIS analyser, vatten, Utför uppdrag i hela Sverige Kontor i Kalmar (HK), Malmö, Göteborg,

Läs mer

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning MAGNUS GELANG Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning.

Läs mer

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Rapport 2008-07-07 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Sammanfattning et noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande

Läs mer

Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur

Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur Ingemar Ahlén, professor emeritus Vindkraften kan påverka känslig natur. Ifråga om större vindparker är detta påtagligt genom anläggning av vägnät,

Läs mer

9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk

9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk 9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk Tills nyligen har man inte känt till att vindkraftanläggningar skulle kunna utgöra problem för fladdermöss. Professor Ingemar Ahlén vid institutionen för naturvårdsbiologi,

Läs mer

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014

Inventering av fladdermöss i Solna stad 2014 2015-09-07 stad 2014 Johnny de Jong ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Sammanfattning Kartläggning av fladdermusfaunan ger information om naturvårdsintressanta

Läs mer

Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Övervintrande fladdermöss Version 1:0, 2011-10-20

Undersökningstyp: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Övervintrande fladdermöss Version 1:0, 2011-10-20 1 Programområde: Landskap, Skog, Jordbruksmark : Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Övervakning av fladdermusfaunan är viktig eftersom

Läs mer

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2006 Med notiser om andra ovanliga arter under året Rapport 2006-12-04 till Naturvårdsverket (Dnr 301-6799-05) Med några tillägg gjorda i februari 2007

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007

Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007 Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007 Rapport 2008-03-31 till Naturvårdsverket (Dnr 429-260-07 Nv) Ingemar Ahlén Institutionen för ekologi, SLU Box 7002, 750 07 Uppsala ingemar.ahlen@ekol.slu.se

Läs mer

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun 2013-09-05 Sofia Gylje Blank Klerebo Bergsäter 2 564 91 Bankeryd Tel: +46(0)70-3112204 E-post: sofia@noctula.se Innehåll Sammanfattning... 1 1.

Läs mer

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1)

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1) Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1) Sammanfattning på svenska: Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft En pilotundersökning 2002-2003

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2009-05-28 Tågratorp 0416-151 20 070-6360917 karin.gerell@sjobo.nu 275 92 Sjöbo www.naturvardskonsult-gerell.se

Läs mer

Fladdermöss och vindkraft

Fladdermöss och vindkraft Fladdermöss och vindkraft Jens Rydell Naturvårdsverket Vindval Nattens insekter finns inte jämnt fördelade i landskapet, utan de samlas på vissa platser, ex. vid ljus många svärmar över vatten eller vid

Läs mer

Gotlands fladdermusfauna 2014

Gotlands fladdermusfauna 2014 Gotlands fladdermusfauna 2014 Arternas status och förändringar Rapporter om natur och miljö Rapport nr 2015:9 Gotlands fladdermusfauna 2014 Arternas status och förändringar Ingemar Ahlén 1 & Johan Ahlén

Läs mer

Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige

Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning Ingemar Ahlén 2013-05-22 Som en del av ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Veterinärmedicinska

Läs mer

Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun

Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun Graptolit ord & natur 20 14-10 10 www-graptolit.com Fladdermusinventering inför ombyggnad av stall till hotell i Bokedalen, Partille kommun Rapport till Partille kommun Uppdrag utfört av: Johan Eklöf,

Läs mer

Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Bakgrund och syfte med undersökningstypen 1 Programområde: Undersökningstyp: Landskap Bakgrund och syfte med undersökningstypen Övervakning av fladdermusfaunan är viktig eftersom denna däggdjursgrupp är en betydelsefull del av den biodiversitet

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Den taxonomiska forskningen har utvecklats

Den taxonomiska forskningen har utvecklats Nya svenska namn på Europas fladdermöss j o h n n y d e j o n g, t o r b j ö r n e b e n h a r d, i n g e m a r a h l é n, r u n e g e r e l l & k a r i n g e r e l l l u n d b e r g Den taxonomiska forskningen

Läs mer

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder BOSTADSBRIST I SKOGEN - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder Bostadspolitik för skogen I och med den ökade exploateringen av skogen och det intensivare skogsbruk som började utövas under andra

Läs mer

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Rapport 005-09-01 Naturvårdskonsult Gerell Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark

Läs mer

fladdermöss Bakgrund och syfte med undersökningstypen Artkartering av fladdermöss Version 1:0, 2012-04-12

fladdermöss Bakgrund och syfte med undersökningstypen Artkartering av fladdermöss Version 1:0, 2012-04-12 1 Programområde: Landskap : Artkartering av fladdermöss Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Övervakning av fladdermusfaunan är viktig

Läs mer

Barbastell. Barbastella barbastellus. EU-kod: 1308. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011

Barbastell. Barbastella barbastellus. EU-kod: 1308. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011 Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011 Barbastell Barbastella barbastellus EU-kod: 1308 Länk: Gemensam text (arternas namn och koder) http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2

Läs mer

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför?

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Helene Lindahl Naturvårdsverket KSLA den 8 dec 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 Presentationens innehåll Syftet med artskyddet

Läs mer

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto Gotlands fladdermöss Ingemar Ahlén text & foto Foto: Jens Rydell Ingemar Ahlén är professor emeritus vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han är zoolog med forskningsprojekt

Läs mer

Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS

Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS RAPPORT 5546 FEBRUARI 2006 Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan Åtaganden enligt det

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Hönsfåglar och vindkraftverk i skogsmiljö En kort sammanställning av kunskapsläget JP Fågelvind Sveriges Ornitologiska Förening tar upp hönsfåglar i sin vindkraftpolicy (SOF

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Rapport 2005-08-15 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Bakgrund Svaneholmssjön och dess omgivningar har varit en av

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns

Läs mer

Del 1. Bakgrund och hittillsvarande insatser

Del 1. Bakgrund och hittillsvarande insatser Integrerad viltövervakning; fladdermöss Chiroptera Bilaga till Naturvårdsverkets och Veterinärmedicinska anstaltens förslag enligt regeringsuppdraget om Integrerad Viltövervakning, mars 2010. Författare

Läs mer

Fyndhistorik. Av världens omkring 6 000

Fyndhistorik. Av världens omkring 6 000 Fladdermusfaunan i Sverige Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011. Kunskaperna om fladdermusfaunan har under senare år ökat snabbt. I Sverige har nu 19 arter fladdermöss påträffats. Faktasammanställningen

Läs mer

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också.

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också. Karl-Olof Bergman juli 2014 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 140901-141031 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Skilda världar Detta säger rödlistan om tillståndet i skogen ca 30 000 skogslevande arter i Sverige Inte bedömda ca

Läs mer

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen

Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi. ArtDatabanken Trollsländeföreningen Faunaväkteriet uppmärksammar TUNDRATROLLSLÄNDA Somatochlora sahlbergi ArtDatabanken Trollsländeföreningen 1 Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi NT Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Vindkraftens effekter på fladdermöss

Vindkraftens effekter på fladdermöss Vindkraftens effekter på fladdermöss Jens Rydell, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet i samarbete med Vindvals Syntespanel Olycksfallsfrekvens vid vindkraftverk i Nordamerika Delstat Vindpark Läge

Läs mer

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2013-08-30 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151

Läs mer

Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU

Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU Göran Sjöberg Vilt, fisk och miljö, SLU Bäver som en resurs i vattenförvaltningen Bäverns försvinnande ur landskapet, och dess återkomst En ekologisk ingenjörsart Vattendirektivet god ekologisk status

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag Slutförda uppdrag Uppdrag Uppdragsgivare Län År Naturvårdsunderlag Grönstruktur- och naturvårdsplan, Sjöbo kommun. Sjöbo kommun Skåne 2014 2014 2013 Naturvårdsunderlag för skötselplaner för naturreservaten

Läs mer

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk En pilotundersökning i sydöstra Sverige visar att såväl fladdermöss som fåglar av ett flertal arter omkommer vid landbaserade vindkraftverk. För att så långt

Läs mer

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet Foton: Åke Lindström & Jens Rydell Fåglar påverkas av

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Boxlokal 5. Nordisk fladdermus. Foto Jens Rydell Eidolon ekologi 2013-10-24 Stefan Pettersson Böletvägen 22 42835

Läs mer

Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001. Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96 (2): 71-78.

Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001. Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96 (2): 71-78. Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2001.. Fauna och Flora 96 (2): 71-78. Dvärgfladdermusen [Summary: The common uppdelad pipistrelle i två split arter into two species.] Ingemar Ahlén & Hans J. Baagøe A Fig. 1.

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Ammoniak och kadmium inom jordbruket

Ammoniak och kadmium inom jordbruket DELPROV DTK DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Ammoniak och kadmium inom jordbruket Ammoniakavgång från jordbruket fördelat på avgångskällor fyra år under perioden 2001 2007.Tusental ton. Genomsnittligt kadmiuminnehåll

Läs mer

Gemensamt delprogram för fladdermöss

Gemensamt delprogram för fladdermöss Gemensamt delprogram för fladdermöss Uppföljning av fladdermusfaunan i Sverige Gemensamt delprogram för fladdermöss Uppföljning av fladdermusfaunan i Sverige Meddelande nr 2015:23 3 Meddelande nummer

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN Anneli Gustafsson NATUR I NORRKÖPING 1:04 Förord I denna rapport kan du läsa och låta dig förundras över hur många märkliga djur och växter det finns i vår kommun.

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT

FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT 2015-2018 Vindkraftens påverkan på människors intressen Människors upplevelser av ljud från vindkraft i kuperad terräng relaterat till ljudmätning

Läs mer

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur en syntes

Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur en syntes Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur en syntes Jan Olof Helldin Jens Jung Wiebke Neumann Mattias Olsson Anna Skarin Fredrik Widemo (Jonas Kindberg) (Niklas Lindberg) Vindkraftsutredningen 1999:

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad

Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad 1 Inventering av fladdermöss vid Borgstena, Borås kommun (Västra Götalands län), inför ansökan om vindkraftsutbyggnad Till Eolus Vind AB Box 26 447 21 Vårgårda Projektör Vanja Larsson (vanja.larsson(at)eolusvind.com)

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss 2 (10) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss. 2013. Diarienummer:

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter Foto Nils Olof Jerling Pavel Åsa Hedin Bína Faunaväkteri Upplägg Långsiktig övervakning > Faunaväkteri småkryp Kampanjer > groddjur, bastardsvärmare,

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Bakgrund Mångåriga studier av fladdermössens migration vid sydsvenska kuster

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons. ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen

Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons. ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen Faunaväkteriet uppmärksammar PUDRAD KÄRRTROLLSLÄNDA Leucorrhinia albifrons ArtDatabanken Länsstyrelsen Östergötland Trollsländeföreningen 1 Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons LC En blåfärgad

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS!

Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS! Nytt fokus på viltolyckor KRÄVS! Anders Sjölund Ekolog & Nationell samordnare Natur Tel: 46 (0)70 5975228 Mail: anders.sjolund@trafikverket.se Trafikverket Röda vägen 1 781 88 Borlänge www.trafikverket.se

Läs mer

Bilaga 9. Riskbedömning av fladdermöss

Bilaga 9. Riskbedömning av fladdermöss Bilaga 9. Riskbedömning av fladdermöss Riskbedömning för fladdermöss Planerad vindkraft, Brattberget, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Nils-Otto Nilsson, 2012 Titel: Text & foto: Omslag: Riskbedömning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008

Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Naturvård Rune Gerell/Oddvar Fiskesjö 2010 Titel: Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008 Utgiven av: Författare och fotograf: Redaktör: Beställningsadress:

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Viltets positiva värden

Viltets positiva värden Viltets positiva värden Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 2 År 2003 1TIDSKRIFT Svenskarnas syn på viltet förr (1980) och idag (2001) GÖRAN ERICSSON Docent Institutionen för Skoglig Zooekologi,

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laxå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark

Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laxå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark Bolokal. Nordisk fladdermus. Foto Jens Rydell Eidolon ekologi Stefan Pettersson Böletvägen Kållered

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 11 - Fladdermusinventering av Naturvårdskonsult Gerell 30 April 2013 Planerad vindkraftspark

Läs mer

KvarkenBats KVARKENBATS NICLAS R. FRITZÉN

KvarkenBats KVARKENBATS NICLAS R. FRITZÉN KvarkenBats Inledning De flesta europeiska fladdermusarter övervintrar genom att falla i dvala (Fig. 1). I söder är tiden djuren är i dvala betydligt kortare än i norr. För flertalet arter är vintern i

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult

PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult Bilaga 2 PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult Uppdrag åt Vattenfall Vindkraft Spelplatser av tjäder och orre Richard Ottvall 2014-12-10 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon:

Läs mer

5. Redogörelse för inkomna synpunkter och kontakter

5. Redogörelse för inkomna synpunkter och kontakter 5. Redogörelse för inkomna synpunkter och kontakter Detta kapitel sammanfattar hur utredningen kommunicerats med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. En fullständig redogörelse för detta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer