Riktiga rör är bra för miljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktiga rör är bra för miljön"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG 2014/ cyan 40 magenta 0 gul 60 sort ISOTERM VA SYSTEM - Systemlösningar - Miljö - Isoterm VA skola - Kompetenscenter och testanläggning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - Hus och stugområden, kommunaltekniska VA anläggningar - Infrastruktur, tunnlar, broar och väganläggningar - Värmeanläggningar - Kyl- och frysanläggningar Riktiga rör är bra för miljön

2 100 cyan 40 magenta 0 gul 60 sort Isoterm AB Från och med januari 2013 kommer Isoterm AB att vara etablerade i Sverige under egen regi. Kontor med offert/order och tekniska frågor finns i dag i Stenkullen. Vi har mer än 40 års erfarenhet av frostsäkra lösningar inom VVS och VA vilket borgar för hög kvalitet och stort kunnande. Lösningar där du som kund inte behöver spränga sönder naturen för att få fram vatten och avlopp till Era hus och stugområden. Isoterm vänder sig till Kommuner, VA / VVS entreprenörer, markentreprenörer samt industrin mm. All försäljning sker enbart genom grossist. Du som Vår kund är alltid varmt välkommen att kontakta oss på vår nya adress. Vi eftersträvar att alltid vara Er bästa och mest pålitliga leverantör. Mikael Nyhlén Produkt och projektchef Distriktsansvarig Nord/Öst Mobil Kontor Mikael Karlstedt Distriktsansvarig Syd/Väst Mobil Kontor Geir Kåre Kroken Marknadschef Mobil Marcus Lagergren Ledare innesälj Order/försäljning/support Mobil Kontor Magnus Lohman Innesälj Order/försäljning/support Mobil Kontor Aksel Ruud Key Account VA Telefon Nordens ledande leverantör av frostsäkra VA System

3 Produktindex Produkt Sida Användning av Isotermrör 2 Isotermrör Vatten T75, T300 och T600 med ohmsk värmekabel 4 Isotermrör TryckavloppT75, T300 och T600 med ohmsk värmekabel 5 Tillbehör Isotermrör T75, T300 och T600 6 Isotermrör T2000 med självbegränsande värmekabel 8 Tillbehör Isotermrör T Termorör 10 Isolex PEX rör 10 Tillbehör Isolex PEX rör 10 Översikt Isoterm VA system 11 Isovarm Markavlopp 12 Isovarm PVC Tryck 16 Isovarm PE Tryck 17 Tillbehör Isovarm 18 Isovarm Industri, Kyl och Frys 19 Thermo-Click Efterisoleringssystem 21 Isoterm Info 24 Isoterm Kompetenscentrum och VA-skola 25 Här hittar du teknisk dokumentation, FDV dokumentation, certifikat och godkännanden. För att upprätthålla en kontinuerlig produktutveckling förbehåller Isoterm AB sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. 1

4 Bruk av ISotermrør ISoVarmrÖr Isotermrör för vatten levereras med grått ytterrör och ohmsk värmekabel (motståndskabel) som frostskydd i dimensionerna 32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 samt 90/175 mm. Isotermrör består av ett innerör PE80 SDR11 PN12,5 (c=1,25) och ett ytterrör med ett isolerande luftlager, värme och kylreflekterande aluminiumfolie och värmekabel i mellan dessa. Alla Isotermrör T75, T300, T600 har ohmsk värmekabel och kopplas så att värmekabeln oavsett längd ger ca 8 W/m i driftläget (Läge 1 på brytaren) och ca 18 W/m på upptiningsläget (Läge 2 på brytaren). Detta användes på servisledningar. Gemensamhets- och huvudledningar är beskrivna på sidan 3. Som tillägg levereras nyutvecklade styrsystem som reducerar strömförbrukningen. Anläggningslängder från 15 m till 600 m per strömmatning. Aluminiumfolien runt innerröret fördelar värmen från värmekabeln effektivt runt hela röret vid upptining. Stillastående luft mellan inre och yttre röret fungerar som isolering. Tester på Teknologiska institutet visar att vid -10 o C i omfyllnadsmassan runt röret tog det 18 minuter att tina upp ett fruset rör med en effekt på 18W/m. Detta visar att elkostnaderna blir mycket små när man enbart använder el vid behov/upptining. Isotermröret tål att frysas ner och tinas upp. Isotermrör för tryckavlopp levereras med ett rödbrunt ytterrör (färg för spillvatten) och ohmsk värmekabel (motståndskabel) för frostskydd i dimensionerna 32/60, 40/70,50/90, 63/125, 75/125 samt 90/175 mm. Tryckavlopp med skärande pumpar och Isotermrör för frost-säkra lösningar i grunda schakter ger minimala ingrepp i existerande och nyplanerade hus och stug-områden med sårbar terräng längs kusten och på fjället. För kortare anläggningslängder än 15 m och provisoriska anläggningar har vi Isotermrör typ T2000 med självbegränsande värmekabel som ger t.ex. 16 W/m vid 5 o C (dim. 32/60 mm och 40/70 mm). Denna typ kabel vill vid omgivande temperatur på +30 o C fortfarande dra 10 W/m dvs. värmekabeln vill alltid dra ström när brytaren står i på-läge. Detta gäller för alla typer av självbegränsande (självreglerade) värmekabel. Avgiven effekt varierar med omgivande temperatur, men kabeln blir aldrig kall så länge brytaren/strömställaren står på. Med denna typ av rör anmodas därför också att värmekabeln endast används till upptining, eventuellt för användning under kortare tid under extrema köldperioder. Isovarm preisolerade rörsystem Isoterm producerar och levererar kompletta preisolerade rörsystem med valfritt mediarör, med eller utan frostsäkring. Dessa produkter användes för kommunaltekniska VA anläggningar samt som kommunala huvudledningar, VA ledningar i besvärliga områden där terräng och traditionell övertäckning är en utfordring. I områden där det är aktuellt med självfallsledningar för avlopp och spillvatten från hus och sommarstugor, kan man använda Isovarm förisolerade avloppsrör som levereras från 110/160 mm och uppåt i dimension. Vi har ett komplett system med förisolerade böjar, grenrör och brunnar. Isolationen är PUR skum. Normalt behövs det ej frostsäkring för dessa rör. Kan användas som skyddsrör for oisolerade rörledningar, exempelvis i samband med vägkorsningar. Utbyggnaden av infrastruktur / VA i samband med väganläggningar, tunnlar och broar är användningsområden som de senaste åren har blivit ett stort satsningsområde for Isoterm. Dessa projekt omfattar ledningar för vattendistribution, brandvatten eller överföringsledningar vid broar. Arktiska områden som Svalbard och sydpolen har utfordringar mht. frost. Isoterm har tillsammans med aktörerna i dessa områden utvecklat kompletta rörsystem för vatten och avlopp. Isoterm AB säljorganisation tillsammans med tekniska avdelningen på fabriken har lång erfarenhet inom olika VA områden och hjälper gärna till med mer information om kunden önskar detta. Se också vår hemsida: 2

5 alternativ för frostsäkring Isotermrör för servisledning Isoterm ohmsk värmekabel har 5 motståndstrådar. Dessa kopplas efter en kopplingstabell som ger en upptiningseffekt på 18 W/m och ca 8 W/m vid driftläge. Inkoppling av ström sker med hjälp av en lägesbrytare med Läge 1 för drift och Läge 2 för upptining. Dessa ohmska värmekablar har Isoterm använt i sina Isotermrör (Elvestadrör) sedan slutet av 60-talet. Vi har nu ett nytt styrsystem som reducerar strömförbrukningen på ohmsk värmekabel till ett minimum. Isotermrör för gemesamhets- och huvudledningar Vid drift på gemensamhets- och huvudledning är energibehovet ca. 3-5 W/m. Detta vid användning av riktiga omfyllnadsmassor och Isoterm energistyringar. Alla servisledningar för vatten rekommenderas i normala fall att användas utan ström. Strömmen användes med fördel endast för upptining. För servisledningar för tryckavlopp följes pumpleverantörens anvisningar. Gemensamhetsledningar styrs via termostat med kännare som slår till vid behov tillsammans med Isoterm styrsystem. Ohmsk värmekabel används vid anläggningslängder från m/strömmatning. Man kan beräkna strömförbrukningen vid både drift och upptining då det är konstant effekt/meter vid inkoppling, något som gör det väldigt enkelt att dimensionera huvudmatarkabeln för anläggningen. Isoterm styrningssystem reglerar och reducerar strömförbrukningen till ett minimum. Ledningslängder under 15 m och provisoriska anläggningar Självbegränsande (självreglerande) värmekabel består av 2 ledare med en halvledande massa mellan ledarna. Denna massa krymper samman vid kyla och utvidgar sig vid uppvärmning. Därför avger en självbegränsande värmekabel en varierande effekt i förhållande till omgivande temperatur, men den vill aldrig bli kall (=0 W/m) oansett omgivande temperatur. Inkoppling av ström sker med en av/på brytare. En självbegränsande värmekabel med effekt på t.ex. 16 W/m vid +10 o C vill vid +30 o C fortfarande avger ca.10 W/m. En självbegränsande kabel med en effekt på 10 W/m vid +5 o C vill avge ca.7,5 W/m vid +20 o C (uppmätt på metallrör). En självbegränsande värmekabel behöver också mer ström i startögonblicket, något som betyder att man måste dimensionera upp effekten på tillförelsekabeln (amperstyrkan). Man kan inte heller beräkna strömförbrukningen helt korrekt då effekten varierar. VIktIG FÖr alla ISotermrÖr med VärmekaBLar Alla värmekablar skall monteras med en 30 ma jordfelsbrytare. Alla typer av värmekablar har en naturlig läckageström. På längder över 400 m kan läckageströmmen vid speciella tillfällen överstiga jordfelsbrytarens utlösningsintervall. En jordfelbrytare kan lösa ut vid 50% av sitt max värde. Ex. 30 ma jordfelsbrytare kan lösa ut vid 15 ma. LIVSLäNGD Ohmsk värmekabel har en nästan obegränsad livslängd. Många nöjda kunder har Isotermrör från slutet av 60-talet som fortfarande är i drift. Självbegränsande (självreglerande) värmekabel har pga. den halvledande massan och dess funktion mellan de två ledarna en begränsad livslängd. Man kan inte säga hur lång livslängd, eftersom det beror på användning/ externa förhållanden. På Svalbard, har man erfarenhet av att självbegränsande värmekablar håller i 10 år. Svalbard har vissa extrema driftsförhållanden när rören oftast ligger ovanpå marken och den operativa säsongen är lång. De senaste åren har det huvudsakligen blivit levererat preisolerade VA-system med ohmsk värmekabel. 3

6 ISotermrÖr Vatten t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) rsk Nr. typ Dim kabeltyp L L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T75 32/60 (Blå m) x135** 0,63 149** Pall T300 32/60 (Grön m) x135** 0,66 155** Pall T600 32/60 (Brun m) x135** 0,71 165** Pall T75 32/60 (Blå m) x165** 0,63 275** Pall T300 32/60 (Grön m) x165** 0,66 287** Pall T600 32/60 (Brun m) x165** 0,71 307** Pall T75 32/60 (Blå m) x115** 0,63 788** K22 * T300 32/60 (Grön m) x115** 0,66 806** K22 * T600 32/60 (Brun m) x115** 0,71 836** K22 * T75 40/70 (Blå m) x165** 0,87 197** Pall T300 40/70 (Grön m) x165** 0,91 205** Pall T600 40/70 (Brun m) x165** 0,95 213** Pall T75 40/70 (Blå m) /115** 0,87 776** K22 * T300 40/70 (Grön m) /115** 0,91 792** K22 * T600 40/70 (Brun m) /115** 0,95 809** K22 * T75 50/90 (Blå m) x80 1, Rulle T300 50/90 (Grön m) x80 1, Rulle T600 50/90 (Brun m) x80 1, Rulle T75 63/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 63/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 63/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 75/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 75/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 75/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 90/175 (Blå m) x120 3, Rulle T300 90/175 (Grön m) x120 3, Rulle T600 90/175 (Brun m) x120 3, Rulle * Trumma K22 ** Inkl. pall eller trumma Exempel på ändkoppling med brytare för Isotermrör, 2 ändar. Röret tål frysning/upptining. Eventuella ventiler/kraner öppnas före upptining 4

7 ISotermrÖr tryckavlopp t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) rsk Nr. typ Dim kabeltyp L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T75 32/60 (Blå m) x135** 0,63 149** Pall T300 32/60 (Grön m) x135** 0,66 155** Pall T75 32/60 (Blå m) x165** 0,63 275** Pall T300 32/60 (Grön m) x165** 0,66 287** Pall T75 40/70 (Blå m) x165** 0,87 197** Pall T300 40/70 (Grön m) x165** 0,91 205** Pall T600 40/70 (Brun m) x165** 0,95 213** Pall T75 40/70 (Blå m) /115** 0,87 776** K22 * T300 40/70 (Grön m) /115** 0,91 792** K22 * T600 40/70 (Brun m) /115** 0,95 809** K22 * T75 50/90 (Blå m) x80 1, Rulle T300 50/90 (Grön m) x80 1, Rulle T600 50/90 (Brun m) x80 1, Rulle T75 63/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 63/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 63/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 75/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 75/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 75/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 90/175 (Blå m) x120 3, Rulle T300 90/175 (Grön m) x120 3, Rulle T600 90/175 (Brun m) x120 3, Rulle * Trumma K22 ** Inkl. pall eller trumma Exempel på Isoterm styrningssystem för vatten och tryckavlopp. kopplingsbrunn för Isotermrör tryckavlopp Användes för samling av flera Isoterm tryckavlopps-ledningar, max dimension på huvudledning är 63/125 mm. Kan levereras med Isotermrör med dimension max. 50/90 mm för anslutande ledningar. Ändeavslutningar måste alltid krympas mellan inre och yttre rör 5

8 tillbehör ISotermrÖr t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) ändkoppling rsk Nr. Dim Specifikation Brytare anl. längder Förp. typ [mm] [m] /60, 40/70 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar med brytare C Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar med brytare C Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C Kartong/ask /175 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /175 2 ändar med brytare C Kartong/ask /175 2 ändar med brytare C Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar utan brytare /90, 63/125, 75/125 2 ändar utan brytare /175 2 ändar utan brytare /60, 40/70 1 ände med brytare CA Kartong/ask, /90, 63/125, 75/125 1 ände med brytare CA Kartong/ask /175 1 ände med brytare CA Kartong/ask /60, 40/70 1 ände utan brytare Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 1 ände utan brytare Kartong/ask /175 1 ände utan brytare Kartong/ask Isoterm energistyrningar rsk Nr. typ Specifikation anl. längder ampér Förp. typ [m] T1S För 1 rörledning Kartong/ask T2S För 2 rörledningar Kartong/ask T1S For 1 rörledning Kartong/ask T2S För 2 rörledningar Kartong/ask Energistyrningssystem för längder på m levereras på förfrågan. Tillsammans med Isoterm styrsystem rekommenderar vi användning av digitala termostater med PT100 givare. Anpassas till varje anläggning/ projekt efter avtal med kunden Exempel på Isoterm energistyrsystem med ändkoppling för Isotermrör med vatten och tryckavlopp. 6

9 tillbehör ISotermrÖr t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) Skarvsats rsk Nr. Dim [mm] typ Förp. typ /60, 40/70 Rak skarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Rak skarv Kartong/ask /175 Rak skarv Kartong/ask /60, 40/70 Reparationsskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Reparationsskarv Kartong/ask /175 Reparationsskarv Kartong/ask /60, 40/70 Universalskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Universalskarv Kartong/ask /175 Universalskarv Kartong/ask /60, 40/70 Grenrörskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Grenrörskarv Kartong/ask /175 Grenrörskarv Kartong/ask /60, 40/70 Skarv för markventil Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Skarv för markventil Kartong/ask /60, 40/70 Skarv för markventil Kartong/ask med backventil Kopplingsdosa med gel och elpåse Påse för skarving av värmekabel Brunn för avgrening Isotermrör vatten eller tryckavlopp Brunnen är beräknad för 1 avgrening vatten eller tryckavlopp med genomgående ledningar. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar. Brunnen kan användas för Isotermrör 32/60 mm upp till 63/125 mm. Fördelningsbrunn Isotermrör vatten Användes för fördelning av vatten med max dimension 63/125 mm. Kan levereras för upptill 4 Isotermrör med dimension maxs. 50/90 mm. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar. Samlingsbrunn Isotermrör tryckavlopp Användes för fördelning av tryckavlopp med max dimension 63/125 mm. Kan levereras för upptill 4 Isotermrör med dimension max. 50/90 mm. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar 7

10 ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel rsk Nr. typ Dim kabeltyp [W/m]/ L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T /60 16 / x135** 0,56 135** Pall T /60 16 / x135** 0,66 155** Pall T /60 16 / x115** 0,66 806** K22* T /70 16 / x165** 0,91 205** Pall T /90 25 / x80 1, Rulle T / / x115 2, Rulle * Trumma ** Inkl. pall eller trumma tillbehör ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel ändkoppling rsk Nr. Dim Specifikation Brytare Förp. [mm] typ /60-32/60-40/70 2 ändar med brytare RS16 Kartong/ask /90-63/125 2 ändar med brytare C26 Kartong/ask /60-32/60-40/70 2 ändar utan brytare Kartong/ask /90-63/125 2 ändar utan brytare Kartong/ask /60-32/60-40/70 1 ände med brytare RS16 Kartong/ask /90-63/125 1 ände med brytare C26 Kartong/ask /60-32/60-40/70 1 ände utan brytare Kartong/ask /90-63/125 1 ände utan brytare Kartong/ask Exempel på ändkoppling med brytare för Isotermrör T2000, 2 ändar. Röret tål frysning/upptining. Eventuella ventiler/kraner öppnas före upptining 8

11 tillbehör ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel Skarvsats rsk Nr. Dim typ Förp. [mm] typ /60-32/60-40/70 Rak skarv Kartong/ask /90-63/125 Rak skarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Reparationsskarv Kartong/ask /90-63/125 Reparationsskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Universalskarv Kartong/ask /90-63/125 Universalskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Grenrörskarv Kartong/ask /90-63/125 Grenrörskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Skarv för markventil Kartong/ask /90-63/125 Skarv för markventil Kartong/ask /60-32/60-40/70 Skarv för markventil Kartong/ask med backventil Kopplingsdosa Påse med gel och elpåse för skarving av värmekabel VIktIGt om SkyDDSLock Isotermrör t75 (15-75 m) rekommenderad restlängd pr. rulle = 30 m Isotermrör t300 ( m) rekommenderad restlängd pr. rulle = 80 m Isotermrör t2000 Viktigt! Sätt på skyddslock i bägge ändar efter kapning, och låt dessa sitta kvar till inkoppling på anläggningen sker. 9

12 TERMORÖR med självbegränsande värmekabel och monterad stickkontakt rsk Nr. typ Dim kabel L Förp. HxB Vikt Förp. Förp. [mm] typ [W/m] [m] [cm] [kg] typ Termorör 20/ x15 6,0 Ring Termorör 20/ x20 9,5 Ring Termorör 20/ x25 17,0 Ring Termorör 20/ x30 25,0 Ring ISOLEXRÖR PEX med självbegränsande värmekabel rsk Nr. typ Dim kabeltyp [W/m]/ L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ Isolex 15/45 10 / x50 0,3 30 Rulle Isolex 15x15/60 10 / x50 0,6 60 Rulle Twin ändkoppling Isolexrör RSK nr. Dim [mm] Typ Specifikation Brytare Förp. typ /45 Ändkoppling 2 ändar RS16 Kartong/ask x15/60 Ändkoppling 2 ändar RS16 Kartong/ask 10

13 2 2 VA System Universalskarv för Isotermrör 4 Rak skarv för Isotermrör Brunn för avgrening Isotermrör. Alternativ till universalskarv. 8 6 Skarv för markventil för Isotermrör Skarv för markventil med 8 4 backventil för tryckavlopp Teckenförklaring Vatten Tryckavlopp Planerade tomter Avlopp Fördelningsbrunn Isotermrör vatten 4 Grenrörskarv 45 O för Isotermrör tryckavlopp 8 Exempel på användning av fördelningsbrunn för vatten och samlingsbrunn för tryckavlopp. Samlingsbrunn Isotermrör tryckavlopp Isotermrör Vatten T75-T300-T600 med ohmsk värmekabel Isotermrör Tryckavlopp T75-T300-T600 med ohmsk värmekabel 1 1 (1) Ändkoppling, 2 ändar med brytare. (7) Analog termostat med givare till servisledningar (5) Nytt energistyrningssystem kan även levereras för montage på skenor i skåp. Minimerad strömförbrukning. Kan användas tillsammans med digital termostat. Styrning av 1 eller 2 rörledningar Isotermrör Vatten Isotermrör Tryckavlopp Ändkoppling Isotermrör Skarvsats Isotermrör RSK nr. Dim Typ Kabeltyp L Rulle [mm] Lmin-Lmax [m] [m] /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T600 (Brun m) /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T600 (Brun m) /60 T75 (Blå m) 600 * /60 T300 (Grön m) 600 * /60 T600 (Brun m) 600 * /70 T75 (Blå m) /70 T300 (Grön m) /70 T600 (Brun m) /70 T75 (Blå m) 420 * /70 T300 (Grön m) 420 * /70 T600 (Brun m) 420 * /90 T75 (Blå m) /90 T300 (Grön m) /90 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) 150 RSK nr. Dim Typ Kabeltyp L Rulle [mm] Lmin-Lmax [m] [m] /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /70 T75 (Blå m) /70 T300 (Grön m) /70 T600 (Brun m) /70 T75 (Blå m) 420 * /70 T300 (Grön m) 420 * /70 T600 (Brun m) 420 * /90 T75 (Blå m) /90 T300 (Grön m) /90 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /175 T75 (Blå m) /175 T300 (Grön m) /175 T600 (Brun m) 100 * På K22 trumma RSK nr. Dim [mm] Specifikation Anl. längder /60, 40/70 2 ändar med brytare CA /60, 40/70 2 ändar med brytare C /60, 40/70 2 ändar med brytare C /90, 63/125, 2 ändar med brytare CA / /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C /175 2 ändar med brytare CA /175 2 ändar med brytare C /175 2 ändar med brytare C /60, 40/70 2 ändar utan brytare /90, 63/125, 75/125 2 ändar utan brytare /175 2 ändar utan brytare /60, 40/70 1 ände med brytare CA /90, 63/125, 75/125 1 ände med brytare CA /175 1 ände med brytare CA /60, 40/70 1 ände utan brytare /90, 63/125, 75/125 1 ände utan brytare /175 1 ände utan brytare Analog termostat vägg, 2300W, med givare, för -10/+50 o C Analog termostat for skåp, 3600W, med givare, -10/+10 o C Givare för analog termostat, 3 m kabel Analoga termostater rekommenderas för servisledningar. RSK nr. Dim [mm] Specifikation För rörtyp /60, 40/70 Universalskarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Universalskarv T75, 300, /175 Universalskarv T75, 300, /60, 40/70 Rak skarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Rak skarv T75, 300, /175 Rak skarv T75, 300, /60, 40/70 Grenrörskarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Grenrörskarv T75, 300, /175 Grenrörskarv T75, 300, /60, 40/70 Skarv för markventil T75, 300, /90, 75/125 Skarv för markventil T75, 300, /60, 40/70 Skarv för markventil T75, 300, 600 med backventil /60-40/70 Rep. sats T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Rep. sats T75, 300, /175 Rep. sats T75, 300, EnergiStyrsystem T1S 25A För 1 ledning m EnergiStyrsystem T2S 25A För 2 ledningar m EnergiStyrsystem T1S 63A För 1 ledning m EnergiStyrsystem T2S 63A För 2 ledningar m Tillsammans med Isoterm energistyrsystem rekommenderar vi användning av digitala termostater med PT100 givare. Samlingsbrunn för tryckavlopp och fördelningsbrunn för vatten levereras efter förfrågan /175 T75 (Blå m) /175 T300 (Grön m) /175 T600 (Brun m) 100 Isovarm 110/160 PP markavlopp, kompletta förisolerade avloppssystem Markrör 110/160 utan tomrör. Isovarm förisolerade rörsystem Isovarm PP markrör med tomrör. 2 Dubbelmuff 110/160 utan tomrör. Isovarm PE tryckrör PE100 PN16 SDR11. med tomrör. Kort böj 30 o 110/160 utan tomrör. Isovarm PVC tryckrör PN12,5 SDR 21. med tomrör. Tillsynsbrunn 110/200 med tomrör. RSK nr. Typ Dim [mm Specifikation Material Markrör 110/160 utan tomrör PP Dubbelmuff 110/160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj 88,5 110/160 utan tomrör PP Grenrör /160 utan tomrör PP Tillsynsbrunn /200 med tomrör PP Spol/rensbrunn 110/200 med tomrör PP Stigarrör för tillsynsbrun 400/500 L=1,2 m PP Isovarm teleskoprör 250/315 med ram och packn, för 400 mm stigarrör PP/gjutjärn Tillsynsbetäckning 315 för Isovarm teleskoprör, körbar 40 ton Gjutjärn Stigarrör för tillsynsbrunn Andra produkter Isolexrör Twin PEX med självbegränsande värmekabel. 3 7 Termorör 20/45 mm med självbegränsande värmekabel och stickpropp Teleskoprör 250/315 för brunn med körbar betäckning Rens/Spolbrunn Lång böj 30 o 110/ /200 med tomrör. med tomrör. 6 Isotermrör T2000 med självbegränsande värmekabel. Grenrör 45 o 110/160 utan tomrör. Muffskarv för markrör 110/160 (packning och krympslang). Isotermrör T /60, 32/60, 40/70 mm. 16 W/m vid 10 o C. Anl. längd: m. Isotermrör T , 63/125 mm. 25 W/m vid 10 o C. Anl. längd: m. Användningsområden: Grunda schakter Servisledningar Vägkorsningar / broar Temporära anläggningar Barack-anläggningar Takavvattning / ventilering över tak Isoterm Energistyrning Isoterm energistyrning reglerar och minskar energiförbrukningen och kan monteras direkt på en vägg eller i säkringsskåp på DIN-skena. Styrsystemet kan användas på en eller två rördragningar. - T1S 25A = För 1 rördragning ( m). - T2S 25A = För 2 rördragningar ( m). - T1S 63A = För 1 rördragning ( m). - T2S 63A = För 2 rördragningar ( m). Rörsträckor kan styras oberoende av varandra. För längre längder levereras styrning på förfrågan/ projektering. Ett styrsystem levereras med fabriksinställning på 50% effektförbrukning (4 W /m). Värmekabeln ger i arbetsperioden en effekt på 8 W/m. Nödvändig arbetstid och viloperioder måste trimmas in specifikt för varje anläggning.styrsystemet kommer att börja med en arbetsperod och sedan gå i vila med inställd tid (Timer). Termostaten levereras med PT100-sensor. Sensor läggs intill rörväggen i marken och termostaten programmeras och injusteras av auktoriserad elektriker. N 11

14 ISoVarm markavlopp - allmänt Alla rör och delar levereras med expansionspackning och krympslang, som utgör muffskarv. Böj: Grenrör: Vid beställning måste riktningsförändring (horisontell eller vertikal) anges för rätt placering av tomrör. Alla böjar på lager är för horisontell riktningsförändring. Alla grenrör på lager levereras med genomgående tomrör i huvudlöpet. Grenrör med reducerat avstick kan levereras på förfrågan, annars användes en kortreduktion. användningsområden Grunda schakter Servisledningar Vägkorsningar / broar temporära anläggningar Barackanläggningar takavvattning / ventilering över tak andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/160 utan tomrör PP SN8 6 3, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PP SN8 6 5, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PP SN8 6 8, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PP SN8 6 11, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PVC SN8 6 16,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. Isovarmrör med muff och slätända skarvas med krympslang och expansionspackning. 12

15 ISoVarm kort böj markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/160 88,5 utan tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 2, Isovarm Kort böj 110/200 88,5 med tomrör PP 3, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 2, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 5,0 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Lång böj markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation. material Vikt [mm] [kg] Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 3, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 3, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 4, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 8, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 8, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 10, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 14, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 14, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 19, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 24, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 23, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 26,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. 13

16 ISoVarm Dubbelmuff markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Dubbelmuff 110/160 utan tomrör PP 0, Isovarm Dubbelmuff 110/200 med tomrör PP 1, Isovarm Dubbelmuff 160/250 med tomrör PP 2, Isovarm Dubbelmuff 200/315 med tomrör PP 3, Isovarm Dubbelmuff 250/355 med tomrör PP 4,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Grenrör markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Grenrör / utan tomrör PP 5, Grenrör / med tomrör PP 6, Grenrör / med tomrör PP 11, Grenrör / med tomrör PP 15, Grenrör / med tomrör PP/PVC 23,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. Isovarm 110/160 PP Markavlopp Kompletta förisolerade avloppssystem. Tillsammans med Isotermrör 32/60 mm för vatten det bästa valet för frostsäkra servisledningar. 14

17 ISoVarm Spol/rensbrunn markavlopp rsk Nr. typ Dim Stigarrör Specifikation material Vikt [mm] [mm] [kg] Isovarm Spol/Rensbrunn 110/ med tomrör PP 6, Isovarm Spol/Rensbrunn 160/ med tomrör PP 15, Isovarm Spol/Rensbrunn 200/ med tomrör PP 15,5 För Spol/Rensbrunn med 200 mm stigarrör användes Isovarm 200/315 mm som stigarrör Isovarm Spol/Rensbrunn 110/ med tomrör PP 3,8 För Spol/Rensbrunn med 110 mm stigarrör användes Isovarm 110/200 eller 110/160 mm som stigarrör. ISoVarm tillsynsbrunn markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Tillsynsbrunn 110/200 med tomrör PP 19,5 dubbelavgrenad 45 o Isovarm Tillsynsbrunn 160/250 med tomrör PP 25,5 dubbelavgrenad 45 o Isovarm Tillsynsbrunn 160/250 med tomrör PP 14,5 genomlopp (rakt) Isovarm Stigarrör 400/500 fri längd PP 21,5* Isovarm Stigarrör 400/500 L = 1,2 m PP 25,8 Alla brunnar är för 400 mm stigarrör. Förisolerade brunnar levereras med isolerade lock. För 110/160 mm markavlopp utan tomrör levereras brunnar som 110/200 mm med tomrör. Andra brunnar levereras på förfrågan, annars måste det användas övergånger. * kg/m Isovarm Teleskoprör 250/315 Med ram och packning 34,5 för 400 mm stigarör PP/Gjutjärn Tillsynsbetäckning Ø315 Lock för Isovarm teleskoprör 13 körbar 40 ton Gjutjärn 15

18 ISoVarm rör PVc tryck Alla rör och delar levereras med expansionspackning och krympslang, som utgör muffskarv. Böj: Vid beställning måste riktningsförändring (horisontell eller vertikal) anges för rätt placering av tomrör. Alla böjar på lager är för horisontell riktningsförändring. andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör PVc tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/200 med tomrör PN12,5 SDR21 6 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PN12,5 SDR , Isovarm Rör 225/355 med tomrör PN12,5 SDR , Isovarm Rör 280/400 med tomrör PN12,5 SDR ,8 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Lång böj PVc tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 12,0 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm t-rör med tomrör för PVc tryck PN12,5 SDr21 rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm T-rör 110/ mm avstick Gjutjärn 12, Isovarm T-rör 160/ mm avstick Gjutjärn 22, Isovarm T-rör 110/ mm avstick Gjutjärn 12, Isovarm T-rör 160/ mm avstick Gjutjärn 23, Isovarm T-rör 110/ mm avstick * Gjutjärn 15, Isovarm T-rör 160/ mm avstick * Gjutjärn 27, Isovarm T-rör 110/ mm avstick * Gjutjärn 16, Isovarm T-rör 160/ mm avstick * Gjutjärn 28,0 * och markventil andra rör och delar levereras på förfrågan. 16

19 ISoVarm Pe tryck- allmänt Alla rör levereras i 6 alternativt 12 meters längder. Pr. svetsskarv måste det beräknas 1 st. rak skarvsats samt ev. rak skarvsats för tomrör i tillägg för efterisolering av skarvområdet. andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör Pe tryck ISoVarm Böj Pe tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 10, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 14, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 20, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 10, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 14, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 20, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 7, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 12, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 18, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 25, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 7, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 12, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 18, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 25,6 andra rör och delar levereras på förfrågan. rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 14, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 14,9 * c=1,25 andra rör och delar levereras på förfrågan. 17

20 ISoVarm t-rör Pe tryck ISoVarm rak skarv rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm T-rör 110/200 med 32 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm T-rör 110/200 med 63 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 8, Isovarm T-rör 160/250 med 63 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 13,8 * c=1,25 andra rör och delar levereras på förfrågan. rsk Nr. typ Specifikation Isovarm Rak skarv Skarvsats för 200 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 250 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 315 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 355 mm mantel Isovarm Rak skarv för Ø20 mm tomrör ISoVarm ändskydd rsk Nr. typ Specifikation Krympslang TPSM 170/110 För 160 mm mantel (Markavlopp) Ändskydd DHEC-2600 För 200 mm mantel Ändskydd DHEC-2700 För 250 mm mantel Ändskydd DHEC-2800 För 315 mm mantel Ändskydd DHEC-2900 För 355 mm mantel Ändskydd DHEC-3000 För 400 mm mantel olika elektriska tillbehör rsk Nr. typ Specifikation Isoterm ohmsk värmekabel T75 Blå Isoterm ohmsk värmekabel T300 Grön Isoterm ohmsk värmekabel T600 Brun Analog termostat för vägg, 2300 W med anläggningsgivare, -10/+50 C Analog termostat för skåp, 3600 W utan anläggningsgivare, -10/+10 C Anläggningsgivare för termostat 3 m givarledning Elanslutningssats för ändkoppling ohmsk värmekabel T75, T300, T600 (Elpåse) På förfrågan kan det levereras digitala termostater med PT100 givare. Dessa användes på gemensams- och huvudledningar. 18

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

Avslutningsände 3. Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4

Avslutningsände 3. Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4 T75-T300-T600 MONTAGEANVISNING FÖR ELEKTRIKER Innehållsförteckning Avslutningsände 3 Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4 Montage/elektrisk anslutning brytare 5 (strömförsörjning) Montage av kallkabel

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och bergvärme geoenergi nergiproppar nergiproppar eskrivning nergipropp 139 2 x 40 + 32 Pem. 1450003 275,00 nergipropp 168 2 x 40 + 32 Pem 1450004 300,00 nergipropp 139 4 x 32 Pem 1450055 300,00 Propp/huv för foderrörstätning

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG V Ä RV ÄM RE ML E DL AE DR AE NR E N Kima ett svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet av värmekablar. Kima är idag en av de ledande producenterna av värmekablar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt:

Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Katalogdel Skyddsrör är indelad i följande avsnitt: Sid Skyddsrör för gas 2 3 Eftertryck eller kopiering av våra kataloger endast efter överenskoelse 1 Skyddsrör för gas Skyddsrör för gas Skyddsrör Släta

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Ett komplett och riktigt smart system där varje detalj gör det enklare för dig som jobbar med att sprida värme. Testa själv! Självreglerande kabel T-18

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör

LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se. LOGSTOR fjärrvärmerör LOGSTOR-tekniken är mer än ögat kan se LOGSTOR fjärrvärmerör Egenskaperna är fler än ögat ser Polyetenmantelrör av hög densitet Diffusionsspärr av aluminiumfolie Isolerskikt av polyuretanskum för temperaturer

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Brandvattenledning i segjärn

Brandvattenledning i segjärn Brandvattenledning i segjärn Arbetstryck upp till 100 bar Snabbt och enkelt att installera Motstår brand - 60 min vid 900 grader Mer än 400 000 meter erfarenhet Brandvattenledning med VRS-System Historien

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Monteringsanvisning flexmatningssystem

Monteringsanvisning flexmatningssystem Thermia Pelletsvärme 9710-53192001 Monteringsanvisning flexmatningssystem 1 llmänt Viktig information 2 2 Ingående delar flexmatningssystem rt.nr på ingående delar 3 Flexmatningssystemet 4-8 Ritningsunderlag

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

1.0.0.1 Generellt Översikt

1.0.0.1 Generellt Översikt 1.0.0.1 Översikt Introduktion Detta avsnitt innehåller en genomgång av allmän och överordnad information om LOGSTOR och rörsystemen. Innehåll LOGSTOR 1.1 Produktkatalogen 1.2 Kvalitets- och miljöstyrning

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt

3.6.0.1 Avslutningar med FlexPipes Generellt 3.6.0.1 s Generellt Avslutningsmöligheter. Beskrivning Där FlexPipes skall in i byggnader finns det principiellt fyra alternativa lösningar: - Rak sockelgenomföring - Sned, borrad, sockelgenomföring -

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Preisolerade rör till industrin

Preisolerade rör till industrin Preisolerade rör till industrin [ Vi kan dokumentera skillnaden ] www.logstor.com Innehåll Världens ledande tillverkare av preisolerade rörsystem....... 3 Preisolerade rör från LOGSTOR.........................

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Teddington metallslang

Teddington metallslang Teddington metallslang Rev 1.0 Metallslangar Anslutningar Slanglyror Flexibla rör Värmeväxlarslangar Teddington AB Tel:+46 (0)8-505 207 60 info@teddington.se Speditionsvägen 17 Fax:+46 (0)8-505 207 69

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar.

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar. Rörkapning 170mm Exact 170 System Pris 7380:- Sågviddsområde: 15 170 mm Max rörväggtjocklek: 6 mm för stål eller 14 mm för plast Spänning 230V Effekt 1010W Vikt 5,7 kg Var och när kan sågen användas Exact

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation

Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Installationslösningar enligt Nordtestmetoden NT VVS 129 och Branschreglerna Säker Vatteninstallation Nordtest NT VVS 129 anses vara VVS-marknadens hårdaste test. Unikt för testmetoden, som är gemensam

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör leveransprogram Utbyggnaden av glasfiberbaserade höghastighetsdatanät i den globala kommunikationstekniken

Läs mer