Riktiga rör är bra för miljön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktiga rör är bra för miljön"

Transkript

1 PRODUKTKATALOG 2014/ cyan 40 magenta 0 gul 60 sort ISOTERM VA SYSTEM - Systemlösningar - Miljö - Isoterm VA skola - Kompetenscenter och testanläggning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN - Hus och stugområden, kommunaltekniska VA anläggningar - Infrastruktur, tunnlar, broar och väganläggningar - Värmeanläggningar - Kyl- och frysanläggningar Riktiga rör är bra för miljön

2 100 cyan 40 magenta 0 gul 60 sort Isoterm AB Från och med januari 2013 kommer Isoterm AB att vara etablerade i Sverige under egen regi. Kontor med offert/order och tekniska frågor finns i dag i Stenkullen. Vi har mer än 40 års erfarenhet av frostsäkra lösningar inom VVS och VA vilket borgar för hög kvalitet och stort kunnande. Lösningar där du som kund inte behöver spränga sönder naturen för att få fram vatten och avlopp till Era hus och stugområden. Isoterm vänder sig till Kommuner, VA / VVS entreprenörer, markentreprenörer samt industrin mm. All försäljning sker enbart genom grossist. Du som Vår kund är alltid varmt välkommen att kontakta oss på vår nya adress. Vi eftersträvar att alltid vara Er bästa och mest pålitliga leverantör. Mikael Nyhlén Produkt och projektchef Distriktsansvarig Nord/Öst Mobil Kontor Mikael Karlstedt Distriktsansvarig Syd/Väst Mobil Kontor Geir Kåre Kroken Marknadschef Mobil Marcus Lagergren Ledare innesälj Order/försäljning/support Mobil Kontor Magnus Lohman Innesälj Order/försäljning/support Mobil Kontor Aksel Ruud Key Account VA Telefon Nordens ledande leverantör av frostsäkra VA System

3 Produktindex Produkt Sida Användning av Isotermrör 2 Isotermrör Vatten T75, T300 och T600 med ohmsk värmekabel 4 Isotermrör TryckavloppT75, T300 och T600 med ohmsk värmekabel 5 Tillbehör Isotermrör T75, T300 och T600 6 Isotermrör T2000 med självbegränsande värmekabel 8 Tillbehör Isotermrör T Termorör 10 Isolex PEX rör 10 Tillbehör Isolex PEX rör 10 Översikt Isoterm VA system 11 Isovarm Markavlopp 12 Isovarm PVC Tryck 16 Isovarm PE Tryck 17 Tillbehör Isovarm 18 Isovarm Industri, Kyl och Frys 19 Thermo-Click Efterisoleringssystem 21 Isoterm Info 24 Isoterm Kompetenscentrum och VA-skola 25 Här hittar du teknisk dokumentation, FDV dokumentation, certifikat och godkännanden. För att upprätthålla en kontinuerlig produktutveckling förbehåller Isoterm AB sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande. 1

4 Bruk av ISotermrør ISoVarmrÖr Isotermrör för vatten levereras med grått ytterrör och ohmsk värmekabel (motståndskabel) som frostskydd i dimensionerna 32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 samt 90/175 mm. Isotermrör består av ett innerör PE80 SDR11 PN12,5 (c=1,25) och ett ytterrör med ett isolerande luftlager, värme och kylreflekterande aluminiumfolie och värmekabel i mellan dessa. Alla Isotermrör T75, T300, T600 har ohmsk värmekabel och kopplas så att värmekabeln oavsett längd ger ca 8 W/m i driftläget (Läge 1 på brytaren) och ca 18 W/m på upptiningsläget (Läge 2 på brytaren). Detta användes på servisledningar. Gemensamhets- och huvudledningar är beskrivna på sidan 3. Som tillägg levereras nyutvecklade styrsystem som reducerar strömförbrukningen. Anläggningslängder från 15 m till 600 m per strömmatning. Aluminiumfolien runt innerröret fördelar värmen från värmekabeln effektivt runt hela röret vid upptining. Stillastående luft mellan inre och yttre röret fungerar som isolering. Tester på Teknologiska institutet visar att vid -10 o C i omfyllnadsmassan runt röret tog det 18 minuter att tina upp ett fruset rör med en effekt på 18W/m. Detta visar att elkostnaderna blir mycket små när man enbart använder el vid behov/upptining. Isotermröret tål att frysas ner och tinas upp. Isotermrör för tryckavlopp levereras med ett rödbrunt ytterrör (färg för spillvatten) och ohmsk värmekabel (motståndskabel) för frostskydd i dimensionerna 32/60, 40/70,50/90, 63/125, 75/125 samt 90/175 mm. Tryckavlopp med skärande pumpar och Isotermrör för frost-säkra lösningar i grunda schakter ger minimala ingrepp i existerande och nyplanerade hus och stug-områden med sårbar terräng längs kusten och på fjället. För kortare anläggningslängder än 15 m och provisoriska anläggningar har vi Isotermrör typ T2000 med självbegränsande värmekabel som ger t.ex. 16 W/m vid 5 o C (dim. 32/60 mm och 40/70 mm). Denna typ kabel vill vid omgivande temperatur på +30 o C fortfarande dra 10 W/m dvs. värmekabeln vill alltid dra ström när brytaren står i på-läge. Detta gäller för alla typer av självbegränsande (självreglerade) värmekabel. Avgiven effekt varierar med omgivande temperatur, men kabeln blir aldrig kall så länge brytaren/strömställaren står på. Med denna typ av rör anmodas därför också att värmekabeln endast används till upptining, eventuellt för användning under kortare tid under extrema köldperioder. Isovarm preisolerade rörsystem Isoterm producerar och levererar kompletta preisolerade rörsystem med valfritt mediarör, med eller utan frostsäkring. Dessa produkter användes för kommunaltekniska VA anläggningar samt som kommunala huvudledningar, VA ledningar i besvärliga områden där terräng och traditionell övertäckning är en utfordring. I områden där det är aktuellt med självfallsledningar för avlopp och spillvatten från hus och sommarstugor, kan man använda Isovarm förisolerade avloppsrör som levereras från 110/160 mm och uppåt i dimension. Vi har ett komplett system med förisolerade böjar, grenrör och brunnar. Isolationen är PUR skum. Normalt behövs det ej frostsäkring för dessa rör. Kan användas som skyddsrör for oisolerade rörledningar, exempelvis i samband med vägkorsningar. Utbyggnaden av infrastruktur / VA i samband med väganläggningar, tunnlar och broar är användningsområden som de senaste åren har blivit ett stort satsningsområde for Isoterm. Dessa projekt omfattar ledningar för vattendistribution, brandvatten eller överföringsledningar vid broar. Arktiska områden som Svalbard och sydpolen har utfordringar mht. frost. Isoterm har tillsammans med aktörerna i dessa områden utvecklat kompletta rörsystem för vatten och avlopp. Isoterm AB säljorganisation tillsammans med tekniska avdelningen på fabriken har lång erfarenhet inom olika VA områden och hjälper gärna till med mer information om kunden önskar detta. Se också vår hemsida: 2

5 alternativ för frostsäkring Isotermrör för servisledning Isoterm ohmsk värmekabel har 5 motståndstrådar. Dessa kopplas efter en kopplingstabell som ger en upptiningseffekt på 18 W/m och ca 8 W/m vid driftläge. Inkoppling av ström sker med hjälp av en lägesbrytare med Läge 1 för drift och Läge 2 för upptining. Dessa ohmska värmekablar har Isoterm använt i sina Isotermrör (Elvestadrör) sedan slutet av 60-talet. Vi har nu ett nytt styrsystem som reducerar strömförbrukningen på ohmsk värmekabel till ett minimum. Isotermrör för gemesamhets- och huvudledningar Vid drift på gemensamhets- och huvudledning är energibehovet ca. 3-5 W/m. Detta vid användning av riktiga omfyllnadsmassor och Isoterm energistyringar. Alla servisledningar för vatten rekommenderas i normala fall att användas utan ström. Strömmen användes med fördel endast för upptining. För servisledningar för tryckavlopp följes pumpleverantörens anvisningar. Gemensamhetsledningar styrs via termostat med kännare som slår till vid behov tillsammans med Isoterm styrsystem. Ohmsk värmekabel används vid anläggningslängder från m/strömmatning. Man kan beräkna strömförbrukningen vid både drift och upptining då det är konstant effekt/meter vid inkoppling, något som gör det väldigt enkelt att dimensionera huvudmatarkabeln för anläggningen. Isoterm styrningssystem reglerar och reducerar strömförbrukningen till ett minimum. Ledningslängder under 15 m och provisoriska anläggningar Självbegränsande (självreglerande) värmekabel består av 2 ledare med en halvledande massa mellan ledarna. Denna massa krymper samman vid kyla och utvidgar sig vid uppvärmning. Därför avger en självbegränsande värmekabel en varierande effekt i förhållande till omgivande temperatur, men den vill aldrig bli kall (=0 W/m) oansett omgivande temperatur. Inkoppling av ström sker med en av/på brytare. En självbegränsande värmekabel med effekt på t.ex. 16 W/m vid +10 o C vill vid +30 o C fortfarande avger ca.10 W/m. En självbegränsande kabel med en effekt på 10 W/m vid +5 o C vill avge ca.7,5 W/m vid +20 o C (uppmätt på metallrör). En självbegränsande värmekabel behöver också mer ström i startögonblicket, något som betyder att man måste dimensionera upp effekten på tillförelsekabeln (amperstyrkan). Man kan inte heller beräkna strömförbrukningen helt korrekt då effekten varierar. VIktIG FÖr alla ISotermrÖr med VärmekaBLar Alla värmekablar skall monteras med en 30 ma jordfelsbrytare. Alla typer av värmekablar har en naturlig läckageström. På längder över 400 m kan läckageströmmen vid speciella tillfällen överstiga jordfelsbrytarens utlösningsintervall. En jordfelbrytare kan lösa ut vid 50% av sitt max värde. Ex. 30 ma jordfelsbrytare kan lösa ut vid 15 ma. LIVSLäNGD Ohmsk värmekabel har en nästan obegränsad livslängd. Många nöjda kunder har Isotermrör från slutet av 60-talet som fortfarande är i drift. Självbegränsande (självreglerande) värmekabel har pga. den halvledande massan och dess funktion mellan de två ledarna en begränsad livslängd. Man kan inte säga hur lång livslängd, eftersom det beror på användning/ externa förhållanden. På Svalbard, har man erfarenhet av att självbegränsande värmekablar håller i 10 år. Svalbard har vissa extrema driftsförhållanden när rören oftast ligger ovanpå marken och den operativa säsongen är lång. De senaste åren har det huvudsakligen blivit levererat preisolerade VA-system med ohmsk värmekabel. 3

6 ISotermrÖr Vatten t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) rsk Nr. typ Dim kabeltyp L L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T75 32/60 (Blå m) x135** 0,63 149** Pall T300 32/60 (Grön m) x135** 0,66 155** Pall T600 32/60 (Brun m) x135** 0,71 165** Pall T75 32/60 (Blå m) x165** 0,63 275** Pall T300 32/60 (Grön m) x165** 0,66 287** Pall T600 32/60 (Brun m) x165** 0,71 307** Pall T75 32/60 (Blå m) x115** 0,63 788** K22 * T300 32/60 (Grön m) x115** 0,66 806** K22 * T600 32/60 (Brun m) x115** 0,71 836** K22 * T75 40/70 (Blå m) x165** 0,87 197** Pall T300 40/70 (Grön m) x165** 0,91 205** Pall T600 40/70 (Brun m) x165** 0,95 213** Pall T75 40/70 (Blå m) /115** 0,87 776** K22 * T300 40/70 (Grön m) /115** 0,91 792** K22 * T600 40/70 (Brun m) /115** 0,95 809** K22 * T75 50/90 (Blå m) x80 1, Rulle T300 50/90 (Grön m) x80 1, Rulle T600 50/90 (Brun m) x80 1, Rulle T75 63/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 63/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 63/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 75/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 75/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 75/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 90/175 (Blå m) x120 3, Rulle T300 90/175 (Grön m) x120 3, Rulle T600 90/175 (Brun m) x120 3, Rulle * Trumma K22 ** Inkl. pall eller trumma Exempel på ändkoppling med brytare för Isotermrör, 2 ändar. Röret tål frysning/upptining. Eventuella ventiler/kraner öppnas före upptining 4

7 ISotermrÖr tryckavlopp t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) rsk Nr. typ Dim kabeltyp L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T75 32/60 (Blå m) x135** 0,63 149** Pall T300 32/60 (Grön m) x135** 0,66 155** Pall T75 32/60 (Blå m) x165** 0,63 275** Pall T300 32/60 (Grön m) x165** 0,66 287** Pall T75 40/70 (Blå m) x165** 0,87 197** Pall T300 40/70 (Grön m) x165** 0,91 205** Pall T600 40/70 (Brun m) x165** 0,95 213** Pall T75 40/70 (Blå m) /115** 0,87 776** K22 * T300 40/70 (Grön m) /115** 0,91 792** K22 * T600 40/70 (Brun m) /115** 0,95 809** K22 * T75 50/90 (Blå m) x80 1, Rulle T300 50/90 (Grön m) x80 1, Rulle T600 50/90 (Brun m) x80 1, Rulle T75 63/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 63/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 63/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 75/125 (Blå m) x115 2, Rulle T300 75/125 (Grön m) x115 2, Rulle T600 75/125 (Brun m) x115 2, Rulle T75 90/175 (Blå m) x120 3, Rulle T300 90/175 (Grön m) x120 3, Rulle T600 90/175 (Brun m) x120 3, Rulle * Trumma K22 ** Inkl. pall eller trumma Exempel på Isoterm styrningssystem för vatten och tryckavlopp. kopplingsbrunn för Isotermrör tryckavlopp Användes för samling av flera Isoterm tryckavlopps-ledningar, max dimension på huvudledning är 63/125 mm. Kan levereras med Isotermrör med dimension max. 50/90 mm för anslutande ledningar. Ändeavslutningar måste alltid krympas mellan inre och yttre rör 5

8 tillbehör ISotermrÖr t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) ändkoppling rsk Nr. Dim Specifikation Brytare anl. längder Förp. typ [mm] [m] /60, 40/70 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar med brytare C Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar med brytare C Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C Kartong/ask /175 2 ändar med brytare CA Kartong/ask /175 2 ändar med brytare C Kartong/ask /175 2 ändar med brytare C Kartong/ask /60, 40/70 2 ändar utan brytare /90, 63/125, 75/125 2 ändar utan brytare /175 2 ändar utan brytare /60, 40/70 1 ände med brytare CA Kartong/ask, /90, 63/125, 75/125 1 ände med brytare CA Kartong/ask /175 1 ände med brytare CA Kartong/ask /60, 40/70 1 ände utan brytare Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 1 ände utan brytare Kartong/ask /175 1 ände utan brytare Kartong/ask Isoterm energistyrningar rsk Nr. typ Specifikation anl. längder ampér Förp. typ [m] T1S För 1 rörledning Kartong/ask T2S För 2 rörledningar Kartong/ask T1S For 1 rörledning Kartong/ask T2S För 2 rörledningar Kartong/ask Energistyrningssystem för längder på m levereras på förfrågan. Tillsammans med Isoterm styrsystem rekommenderar vi användning av digitala termostater med PT100 givare. Anpassas till varje anläggning/ projekt efter avtal med kunden Exempel på Isoterm energistyrsystem med ändkoppling för Isotermrör med vatten och tryckavlopp. 6

9 tillbehör ISotermrÖr t75, t300 och t600 med frostsäkring (ohmsk) Skarvsats rsk Nr. Dim [mm] typ Förp. typ /60, 40/70 Rak skarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Rak skarv Kartong/ask /175 Rak skarv Kartong/ask /60, 40/70 Reparationsskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Reparationsskarv Kartong/ask /175 Reparationsskarv Kartong/ask /60, 40/70 Universalskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Universalskarv Kartong/ask /175 Universalskarv Kartong/ask /60, 40/70 Grenrörskarv Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Grenrörskarv Kartong/ask /175 Grenrörskarv Kartong/ask /60, 40/70 Skarv för markventil Kartong/ask /90, 63/125, 75/125 Skarv för markventil Kartong/ask /60, 40/70 Skarv för markventil Kartong/ask med backventil Kopplingsdosa med gel och elpåse Påse för skarving av värmekabel Brunn för avgrening Isotermrör vatten eller tryckavlopp Brunnen är beräknad för 1 avgrening vatten eller tryckavlopp med genomgående ledningar. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar. Brunnen kan användas för Isotermrör 32/60 mm upp till 63/125 mm. Fördelningsbrunn Isotermrör vatten Användes för fördelning av vatten med max dimension 63/125 mm. Kan levereras för upptill 4 Isotermrör med dimension maxs. 50/90 mm. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar. Samlingsbrunn Isotermrör tryckavlopp Användes för fördelning av tryckavlopp med max dimension 63/125 mm. Kan levereras för upptill 4 Isotermrör med dimension max. 50/90 mm. Brunnen kan levereras med eller utan rördelar 7

10 ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel rsk Nr. typ Dim kabeltyp [W/m]/ L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ T /60 16 / x135** 0,56 135** Pall T /60 16 / x135** 0,66 155** Pall T /60 16 / x115** 0,66 806** K22* T /70 16 / x165** 0,91 205** Pall T /90 25 / x80 1, Rulle T / / x115 2, Rulle * Trumma ** Inkl. pall eller trumma tillbehör ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel ändkoppling rsk Nr. Dim Specifikation Brytare Förp. [mm] typ /60-32/60-40/70 2 ändar med brytare RS16 Kartong/ask /90-63/125 2 ändar med brytare C26 Kartong/ask /60-32/60-40/70 2 ändar utan brytare Kartong/ask /90-63/125 2 ändar utan brytare Kartong/ask /60-32/60-40/70 1 ände med brytare RS16 Kartong/ask /90-63/125 1 ände med brytare C26 Kartong/ask /60-32/60-40/70 1 ände utan brytare Kartong/ask /90-63/125 1 ände utan brytare Kartong/ask Exempel på ändkoppling med brytare för Isotermrör T2000, 2 ändar. Röret tål frysning/upptining. Eventuella ventiler/kraner öppnas före upptining 8

11 tillbehör ISotermrÖr t2000 med självbegränsande värmekabel Skarvsats rsk Nr. Dim typ Förp. [mm] typ /60-32/60-40/70 Rak skarv Kartong/ask /90-63/125 Rak skarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Reparationsskarv Kartong/ask /90-63/125 Reparationsskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Universalskarv Kartong/ask /90-63/125 Universalskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Grenrörskarv Kartong/ask /90-63/125 Grenrörskarv Kartong/ask /60-32/60-40/70 Skarv för markventil Kartong/ask /90-63/125 Skarv för markventil Kartong/ask /60-32/60-40/70 Skarv för markventil Kartong/ask med backventil Kopplingsdosa Påse med gel och elpåse för skarving av värmekabel VIktIGt om SkyDDSLock Isotermrör t75 (15-75 m) rekommenderad restlängd pr. rulle = 30 m Isotermrör t300 ( m) rekommenderad restlängd pr. rulle = 80 m Isotermrör t2000 Viktigt! Sätt på skyddslock i bägge ändar efter kapning, och låt dessa sitta kvar till inkoppling på anläggningen sker. 9

12 TERMORÖR med självbegränsande värmekabel och monterad stickkontakt rsk Nr. typ Dim kabel L Förp. HxB Vikt Förp. Förp. [mm] typ [W/m] [m] [cm] [kg] typ Termorör 20/ x15 6,0 Ring Termorör 20/ x20 9,5 Ring Termorör 20/ x25 17,0 Ring Termorör 20/ x30 25,0 Ring ISOLEXRÖR PEX med självbegränsande värmekabel rsk Nr. typ Dim kabeltyp [W/m]/ L Förp. HxB Vikt Vikt Förp. Förp. [mm] Lmin-Lmax [m] [m] [cm] [kg/m] [kg] typ Isolex 15/45 10 / x50 0,3 30 Rulle Isolex 15x15/60 10 / x50 0,6 60 Rulle Twin ändkoppling Isolexrör RSK nr. Dim [mm] Typ Specifikation Brytare Förp. typ /45 Ändkoppling 2 ändar RS16 Kartong/ask x15/60 Ändkoppling 2 ändar RS16 Kartong/ask 10

13 2 2 VA System Universalskarv för Isotermrör 4 Rak skarv för Isotermrör Brunn för avgrening Isotermrör. Alternativ till universalskarv. 8 6 Skarv för markventil för Isotermrör Skarv för markventil med 8 4 backventil för tryckavlopp Teckenförklaring Vatten Tryckavlopp Planerade tomter Avlopp Fördelningsbrunn Isotermrör vatten 4 Grenrörskarv 45 O för Isotermrör tryckavlopp 8 Exempel på användning av fördelningsbrunn för vatten och samlingsbrunn för tryckavlopp. Samlingsbrunn Isotermrör tryckavlopp Isotermrör Vatten T75-T300-T600 med ohmsk värmekabel Isotermrör Tryckavlopp T75-T300-T600 med ohmsk värmekabel 1 1 (1) Ändkoppling, 2 ändar med brytare. (7) Analog termostat med givare till servisledningar (5) Nytt energistyrningssystem kan även levereras för montage på skenor i skåp. Minimerad strömförbrukning. Kan användas tillsammans med digital termostat. Styrning av 1 eller 2 rörledningar Isotermrör Vatten Isotermrör Tryckavlopp Ändkoppling Isotermrör Skarvsats Isotermrör RSK nr. Dim Typ Kabeltyp L Rulle [mm] Lmin-Lmax [m] [m] /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T600 (Brun m) /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T600 (Brun m) /60 T75 (Blå m) 600 * /60 T300 (Grön m) 600 * /60 T600 (Brun m) 600 * /70 T75 (Blå m) /70 T300 (Grön m) /70 T600 (Brun m) /70 T75 (Blå m) 420 * /70 T300 (Grön m) 420 * /70 T600 (Brun m) 420 * /90 T75 (Blå m) /90 T300 (Grön m) /90 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) 150 RSK nr. Dim Typ Kabeltyp L Rulle [mm] Lmin-Lmax [m] [m] /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /60 T75 (Blå m) /60 T300 (Grön m) /70 T75 (Blå m) /70 T300 (Grön m) /70 T600 (Brun m) /70 T75 (Blå m) 420 * /70 T300 (Grön m) 420 * /70 T600 (Brun m) 420 * /90 T75 (Blå m) /90 T300 (Grön m) /90 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /125 T75 (Blå m) /125 T300 (Grön m) /125 T600 (Brun m) /175 T75 (Blå m) /175 T300 (Grön m) /175 T600 (Brun m) 100 * På K22 trumma RSK nr. Dim [mm] Specifikation Anl. längder /60, 40/70 2 ändar med brytare CA /60, 40/70 2 ändar med brytare C /60, 40/70 2 ändar med brytare C /90, 63/125, 2 ändar med brytare CA / /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C /90, 63/125, 75/125 2 ändar med brytare C /175 2 ändar med brytare CA /175 2 ändar med brytare C /175 2 ändar med brytare C /60, 40/70 2 ändar utan brytare /90, 63/125, 75/125 2 ändar utan brytare /175 2 ändar utan brytare /60, 40/70 1 ände med brytare CA /90, 63/125, 75/125 1 ände med brytare CA /175 1 ände med brytare CA /60, 40/70 1 ände utan brytare /90, 63/125, 75/125 1 ände utan brytare /175 1 ände utan brytare Analog termostat vägg, 2300W, med givare, för -10/+50 o C Analog termostat for skåp, 3600W, med givare, -10/+10 o C Givare för analog termostat, 3 m kabel Analoga termostater rekommenderas för servisledningar. RSK nr. Dim [mm] Specifikation För rörtyp /60, 40/70 Universalskarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Universalskarv T75, 300, /175 Universalskarv T75, 300, /60, 40/70 Rak skarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Rak skarv T75, 300, /175 Rak skarv T75, 300, /60, 40/70 Grenrörskarv T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Grenrörskarv T75, 300, /175 Grenrörskarv T75, 300, /60, 40/70 Skarv för markventil T75, 300, /90, 75/125 Skarv för markventil T75, 300, /60, 40/70 Skarv för markventil T75, 300, 600 med backventil /60-40/70 Rep. sats T75, 300, /90, 63/125, 75/125 Rep. sats T75, 300, /175 Rep. sats T75, 300, EnergiStyrsystem T1S 25A För 1 ledning m EnergiStyrsystem T2S 25A För 2 ledningar m EnergiStyrsystem T1S 63A För 1 ledning m EnergiStyrsystem T2S 63A För 2 ledningar m Tillsammans med Isoterm energistyrsystem rekommenderar vi användning av digitala termostater med PT100 givare. Samlingsbrunn för tryckavlopp och fördelningsbrunn för vatten levereras efter förfrågan /175 T75 (Blå m) /175 T300 (Grön m) /175 T600 (Brun m) 100 Isovarm 110/160 PP markavlopp, kompletta förisolerade avloppssystem Markrör 110/160 utan tomrör. Isovarm förisolerade rörsystem Isovarm PP markrör med tomrör. 2 Dubbelmuff 110/160 utan tomrör. Isovarm PE tryckrör PE100 PN16 SDR11. med tomrör. Kort böj 30 o 110/160 utan tomrör. Isovarm PVC tryckrör PN12,5 SDR 21. med tomrör. Tillsynsbrunn 110/200 med tomrör. RSK nr. Typ Dim [mm Specifikation Material Markrör 110/160 utan tomrör PP Dubbelmuff 110/160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj /160 utan tomrör PP Kort böj 88,5 110/160 utan tomrör PP Grenrör /160 utan tomrör PP Tillsynsbrunn /200 med tomrör PP Spol/rensbrunn 110/200 med tomrör PP Stigarrör för tillsynsbrun 400/500 L=1,2 m PP Isovarm teleskoprör 250/315 med ram och packn, för 400 mm stigarrör PP/gjutjärn Tillsynsbetäckning 315 för Isovarm teleskoprör, körbar 40 ton Gjutjärn Stigarrör för tillsynsbrunn Andra produkter Isolexrör Twin PEX med självbegränsande värmekabel. 3 7 Termorör 20/45 mm med självbegränsande värmekabel och stickpropp Teleskoprör 250/315 för brunn med körbar betäckning Rens/Spolbrunn Lång böj 30 o 110/ /200 med tomrör. med tomrör. 6 Isotermrör T2000 med självbegränsande värmekabel. Grenrör 45 o 110/160 utan tomrör. Muffskarv för markrör 110/160 (packning och krympslang). Isotermrör T /60, 32/60, 40/70 mm. 16 W/m vid 10 o C. Anl. längd: m. Isotermrör T , 63/125 mm. 25 W/m vid 10 o C. Anl. längd: m. Användningsområden: Grunda schakter Servisledningar Vägkorsningar / broar Temporära anläggningar Barack-anläggningar Takavvattning / ventilering över tak Isoterm Energistyrning Isoterm energistyrning reglerar och minskar energiförbrukningen och kan monteras direkt på en vägg eller i säkringsskåp på DIN-skena. Styrsystemet kan användas på en eller två rördragningar. - T1S 25A = För 1 rördragning ( m). - T2S 25A = För 2 rördragningar ( m). - T1S 63A = För 1 rördragning ( m). - T2S 63A = För 2 rördragningar ( m). Rörsträckor kan styras oberoende av varandra. För längre längder levereras styrning på förfrågan/ projektering. Ett styrsystem levereras med fabriksinställning på 50% effektförbrukning (4 W /m). Värmekabeln ger i arbetsperioden en effekt på 8 W/m. Nödvändig arbetstid och viloperioder måste trimmas in specifikt för varje anläggning.styrsystemet kommer att börja med en arbetsperod och sedan gå i vila med inställd tid (Timer). Termostaten levereras med PT100-sensor. Sensor läggs intill rörväggen i marken och termostaten programmeras och injusteras av auktoriserad elektriker. N 11

14 ISoVarm markavlopp - allmänt Alla rör och delar levereras med expansionspackning och krympslang, som utgör muffskarv. Böj: Grenrör: Vid beställning måste riktningsförändring (horisontell eller vertikal) anges för rätt placering av tomrör. Alla böjar på lager är för horisontell riktningsförändring. Alla grenrör på lager levereras med genomgående tomrör i huvudlöpet. Grenrör med reducerat avstick kan levereras på förfrågan, annars användes en kortreduktion. användningsområden Grunda schakter Servisledningar Vägkorsningar / broar temporära anläggningar Barackanläggningar takavvattning / ventilering över tak andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/160 utan tomrör PP SN8 6 3, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PP SN8 6 5, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PP SN8 6 8, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PP SN8 6 11, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PVC SN8 6 16,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. Isovarmrör med muff och slätända skarvas med krympslang och expansionspackning. 12

15 ISoVarm kort böj markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ utan tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/160 88,5 utan tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 0, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 110/ med tomrör PP 2, Isovarm Kort böj 110/200 88,5 med tomrör PP 3, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 2, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 1, Isovarm Kort böj 160/ med tomrör PP 5,0 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Lång böj markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation. material Vikt [mm] [kg] Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 3, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 3, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PVC/PP 4, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 8, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 8, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PVC/PP 10, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 14, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 14, Isovarm Lång böj 200/ med tomrör PVC 19, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 24, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 23, Isovarm Lång böj 250/ med tomrör PVC 26,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. 13

16 ISoVarm Dubbelmuff markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Dubbelmuff 110/160 utan tomrör PP 0, Isovarm Dubbelmuff 110/200 med tomrör PP 1, Isovarm Dubbelmuff 160/250 med tomrör PP 2, Isovarm Dubbelmuff 200/315 med tomrör PP 3, Isovarm Dubbelmuff 250/355 med tomrör PP 4,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Grenrör markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Grenrör / utan tomrör PP 5, Grenrör / med tomrör PP 6, Grenrör / med tomrör PP 11, Grenrör / med tomrör PP 15, Grenrör / med tomrör PP/PVC 23,5 andra rör och delar levereras på förfrågan. Isovarm 110/160 PP Markavlopp Kompletta förisolerade avloppssystem. Tillsammans med Isotermrör 32/60 mm för vatten det bästa valet för frostsäkra servisledningar. 14

17 ISoVarm Spol/rensbrunn markavlopp rsk Nr. typ Dim Stigarrör Specifikation material Vikt [mm] [mm] [kg] Isovarm Spol/Rensbrunn 110/ med tomrör PP 6, Isovarm Spol/Rensbrunn 160/ med tomrör PP 15, Isovarm Spol/Rensbrunn 200/ med tomrör PP 15,5 För Spol/Rensbrunn med 200 mm stigarrör användes Isovarm 200/315 mm som stigarrör Isovarm Spol/Rensbrunn 110/ med tomrör PP 3,8 För Spol/Rensbrunn med 110 mm stigarrör användes Isovarm 110/200 eller 110/160 mm som stigarrör. ISoVarm tillsynsbrunn markavlopp rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Tillsynsbrunn 110/200 med tomrör PP 19,5 dubbelavgrenad 45 o Isovarm Tillsynsbrunn 160/250 med tomrör PP 25,5 dubbelavgrenad 45 o Isovarm Tillsynsbrunn 160/250 med tomrör PP 14,5 genomlopp (rakt) Isovarm Stigarrör 400/500 fri längd PP 21,5* Isovarm Stigarrör 400/500 L = 1,2 m PP 25,8 Alla brunnar är för 400 mm stigarrör. Förisolerade brunnar levereras med isolerade lock. För 110/160 mm markavlopp utan tomrör levereras brunnar som 110/200 mm med tomrör. Andra brunnar levereras på förfrågan, annars måste det användas övergånger. * kg/m Isovarm Teleskoprör 250/315 Med ram och packning 34,5 för 400 mm stigarör PP/Gjutjärn Tillsynsbetäckning Ø315 Lock för Isovarm teleskoprör 13 körbar 40 ton Gjutjärn 15

18 ISoVarm rör PVc tryck Alla rör och delar levereras med expansionspackning och krympslang, som utgör muffskarv. Böj: Vid beställning måste riktningsförändring (horisontell eller vertikal) anges för rätt placering av tomrör. Alla böjar på lager är för horisontell riktningsförändring. andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör PVc tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/200 med tomrör PN12,5 SDR21 6 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PN12,5 SDR , Isovarm Rör 225/355 med tomrör PN12,5 SDR , Isovarm Rör 280/400 med tomrör PN12,5 SDR ,8 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm Lång böj PVc tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 110/ med tomrör PN12,5 SDR21 4, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 9, Isovarm Lång böj 160/ med tomrör PN12,5 SDR21 12,0 andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm t-rör med tomrör för PVc tryck PN12,5 SDr21 rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm T-rör 110/ mm avstick Gjutjärn 12, Isovarm T-rör 160/ mm avstick Gjutjärn 22, Isovarm T-rör 110/ mm avstick Gjutjärn 12, Isovarm T-rör 160/ mm avstick Gjutjärn 23, Isovarm T-rör 110/ mm avstick * Gjutjärn 15, Isovarm T-rör 160/ mm avstick * Gjutjärn 27, Isovarm T-rör 110/ mm avstick * Gjutjärn 16, Isovarm T-rör 160/ mm avstick * Gjutjärn 28,0 * och markventil andra rör och delar levereras på förfrågan. 16

19 ISoVarm Pe tryck- allmänt Alla rör levereras i 6 alternativt 12 meters längder. Pr. svetsskarv måste det beräknas 1 st. rak skarvsats samt ev. rak skarvsats för tomrör i tillägg för efterisolering av skarvområdet. andra rör och delar levereras på förfrågan. ISoVarm rör Pe tryck ISoVarm Böj Pe tryck rsk Nr. typ Dim Specifikation material L Vikt [mm] [m] [kg/m] Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 10, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 14, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 6 20, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 6, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 10, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 14, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN10 SDR17* 12 20, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 7, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 12, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 18, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 6 25, Isovarm Rör 110/200 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 7, Isovarm Rör 160/250 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 12, Isovarm Rör 200/315 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 18, Isovarm Rör 250/355 med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12 25,6 andra rör och delar levereras på förfrågan. rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 110/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 12, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 14, Isovarm Böj 160/ med tomrör PE100 PN16 SDR11* 14,9 * c=1,25 andra rör och delar levereras på förfrågan. 17

20 ISoVarm t-rör Pe tryck ISoVarm rak skarv rsk Nr. typ Dim Specifikation material Vikt [mm] [kg] Isovarm T-rör 110/200 med 32 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 7, Isovarm T-rör 110/200 med 63 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 8, Isovarm T-rör 160/250 med 63 mm avgrening PE100 PN16 SDR11* 13,8 * c=1,25 andra rör och delar levereras på förfrågan. rsk Nr. typ Specifikation Isovarm Rak skarv Skarvsats för 200 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 250 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 315 mm mantel Isovarm Rak skarv Skarvsats för 355 mm mantel Isovarm Rak skarv för Ø20 mm tomrör ISoVarm ändskydd rsk Nr. typ Specifikation Krympslang TPSM 170/110 För 160 mm mantel (Markavlopp) Ändskydd DHEC-2600 För 200 mm mantel Ändskydd DHEC-2700 För 250 mm mantel Ändskydd DHEC-2800 För 315 mm mantel Ändskydd DHEC-2900 För 355 mm mantel Ändskydd DHEC-3000 För 400 mm mantel olika elektriska tillbehör rsk Nr. typ Specifikation Isoterm ohmsk värmekabel T75 Blå Isoterm ohmsk värmekabel T300 Grön Isoterm ohmsk värmekabel T600 Brun Analog termostat för vägg, 2300 W med anläggningsgivare, -10/+50 C Analog termostat för skåp, 3600 W utan anläggningsgivare, -10/+10 C Anläggningsgivare för termostat 3 m givarledning Elanslutningssats för ändkoppling ohmsk värmekabel T75, T300, T600 (Elpåse) På förfrågan kan det levereras digitala termostater med PT100 givare. Dessa användes på gemensams- och huvudledningar. 18

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

VVS Handboken EDITION 1

VVS Handboken EDITION 1 VVS Handboken EDITION 1 01 2012 1003 DET HÄR EXEMPLARET AV VVS HANDBOKEN TILLHÖR:... NAMN... FÖRETAG... ADRESS... POSTADRESS... TELEFON Uponor VVS, Sverige förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationen

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Produktblad och att tänka på

Produktblad och att tänka på Produktblad och att tänka på inför Din anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät PRESENTATION AV ALLENT AB Allent ab är ett familjeföretag som drivs av far och son. Att starta ett företag i markentreprenad

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Magasinet4 2009. Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång

Magasinet4 2009. Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång Magasinet4 2009 Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång Produkter för proffs Onnline-produkter - För professionella användare - Hög och jämn

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011

Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011 Magasinet NR 1 2011 Österleden i Helsingborg samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter - Inverterstyrd

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer