AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft, vi måste ge folk en chans att jobba vitt, sa Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, under en debatt i Almedalen, här tillsammans med moderatorn Stig-Björn ljunggren. ECY lanserar ny hemsida elbranschens centrala yrkesnämnd (ecy) lanserar i början av september en ny hemsida. nu har vi anpassat hemsidan till målgrupperna och vi tror att den nya hemsidan kommer att fungera bättre som rekryteringssajt, säger ulf pettersson, utbildningschef på eio. vi fortsätter att utveckla hemsidan och tar gärna emot synpunkter, fortsätter han. ecy är ett samarbets - organ mellan eio och Svenska elektrikerförbundet (Sef). en huvuduppgift för ecy är att påverka myndigheter och beslutsfattare så att grund- och fortbildningen anpassas till branschens behov. ecy är även remissinstans rörande utbildningsfrågor för elinstallationsbranschen. ecy:s hemsida finner du liksom tidigare på eio medverkade även i år under almedalsveckan i visby som en av aktörerna i nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. en viktig fråga för branschen är bekämpandet av svartarbete, en fråga som debatterades under flera av de seminarier som byggbranschen arrangerade. Byggbranschen förespråkar ID06, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på arbetsplatsen. På bilden Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, och Hans Enström, vd EIO, med namnbrickor som alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära i och med ID06. En fråga som också stod högt på agendan för arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv var förändringar av konfliktreglerna. Jag noterar med intresse att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin öppnar för möjligheten till samtal mellan parterna. Jag hoppas att LO har kraften och modet att våga modernisera rätten till stridsåtgärder, säger Hans Enström, vd EIO som är medlem i Nätverket Svensk Byggnäring. Jag har ju i färskt minne den senaste avtalsrörelsen där Elektrikerförbundet än en gång blåste till strid nästan innan vi satt oss vid förhandlingsbordet. Jag hoppas därför att vi redan i nästa avtalsrörelse kan få ett kollektivavtal utan konflikt, säger Hans Enström. Läs mer på sid 4 Kom ihåg EIO-dagarna... mer information skickas direkt till eio:s medlemsföretag. anmäl på under rubriken eiokompetens och eio-dag.... och Teledagarna anmäl via eller till Sista anmälningsdag 1 oktober. du hittar oss även på ww.eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 Odelius #4027 INLEDAREN EIO-Aktuellt är ett ständigt pågående förbättringsarbete Mycket intressant läsning i detta nummer. Vårt stora engagemang i Almedalen tillsammans med andra bygg- och installationsrelaterade organisationer skriver vi mycket om. I år uppmärksammades vi nämligen mer än någonsin tidigare bland alla de politiker och organisationer som ville föra ut sina budskap. Nästa år är det fjärde året som vi ska vara med i Almedalen tillsammans med våra partners. Vi smider redan nu också planer på att arrangera ett seminarium i egen EIOregi. Vi har flera idéer att bygga vidare på inför ett sådant arrangemang. Men jag kastar nu också ut frågan till våra medlemsföretagare: har du något som du skulle vilja se blir en EIO-fråga i nästa års Almedalen? Hör gärna av dig till mig i så fall. Samarbete och samverkan med andra organisationer är roligt, inspirerande och bra. Själv agerade jag i Almedalen presschef för de femtontal organisationer som ingår i Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Vi fick bra uppmärksamhet från media, uppmärksamhet som fortfarande ger ringar på vattnet. Läs mer om det på sidan 5. Men allt kan bli bättre! Till nästa år hoppas jag till exempel att vi kan engagera några av EIO:s medlemsföretag i Almedalen. För hur det än är med de stora övergripande frågorna som införande av permanent ROT-avdrag och arbete för att motverka svartarbete, så finns det också många rena EIO- och elfrågor som vi kan föra fram i tummelplatsen Almedalen. Ett annat ständigt pågående förbättringsarbete är medlemstidningen EIO-Aktuellt. Tidningen utvecklas visserligen och blir i mångas tycke hela tiden bättre och bättre. Själv skulle jag bli glad för ännu mer läsarrespons. Ser därför fram emot kontakter med tips och idéer kring kommande artiklar. Intressanta händelser och spännande intervjupersoner finns ju överallt i EIO-världen. hör av dig! EO Grafiska, Stockholm 2007 Installationsavtalet EIO inleder samarbete med epocket EIO har inlett ett samarbete med epocket, en av Sveriges största leverantörer för handdatorbaserade system. Företaget epocket kommer att använda flera av EIO:s digitala blanketter som ingår i EIOFORM. De medlemmar som idag har EIOFORM kommer att kunna få flera blanketter direkt i sin handdator. Samarbetet innebär dessutom att alla EIO:s medlemsföretag kommer att erbjudas nya tjänster som görs tillgängliga i Handyman, epockets mobila plattform, säger Johan Lysholm, marknadsansvarig på EIO. Ett av målen med samarbetet är att öka elinstallatörernas effektivitet. De kan spara tid genom att det blir möjligt att till exempel ta emot beställningar, tidrapportera eller beställa materiel från grossister direkt i handdatorn. Det är självklart för oss att inleda ett långsiktigt samarbete med EIO eftersom de har kommit mycket långt när det gäller elektroniska blanketter. Vi är en av Sveriges största leverantörer av handdatorbaserade system till hantverkare, säger Mikael Leinsköld på epocket. Kontakta Johan Lysholm, , kartläggning av miljöarbete I mitten av augusti genomförde EIO en webbenkät angående miljöarbete i branschen. Syftet var att få en nulägesbild i ett antal miljöfrågor. Informationen är värdefull för EIO, bland annat vid EIO:s medverkan i Kretsloppsrådet. Ett stort tack till alla som besvarade enkäten. Enkätsvaren är nu sammanställda. Du kan själv ta del av dem genom att logga in på så hittar du dem under Teknik / Kvalitet och miljö. Kontakta Pär Lanner, , Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet Installationsavtalet nya Installationsavtalet är tryckt Nu finns Installationsavtalet i tryckt format. Alla medlemmar kommer att få ett IS-avtal på posten under september. Det går att beställa flera exemplar av IS-avtalet om så önskas, via EIO Förlagsservice eller på webbshopen via IS-avtalet är kostnadsfritt för medlemmar, 149 kr för icke medlemmar. Peter Olofsson, informationschef, tel AKTUELLA FRÅGAN Vad tycker du om årets Almedalsvecka? EIO-AKTUELLT ansvarig utgivare: Hans Enström, redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , eio-aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 produktion: Odelius New Media #4041, tryck: Gävle Offset adressändringar: Åsa Anderberg, , lena Wästfelt, vd, Std Svensk teknik och design Det var en ny och spännande erfarenhet för mig. Almedalen erbjuder massor av möjligheter, men resultatet är helt beroende av din egen insats. Byggbranschens arrangemang var väldigt genomtänkt och lyckat. Politikerluncherna var en bra form för att skapa personliga relationer till beslutsfattarna. Det är förstås extra roligt att vi toppade Almedalsbarometern och jag vill säga att pressgänget gjorde ett fantastiskt jobb. Ett prioriterat område som är gemensamt för hela byggbranschen, och där mina medlemmar har mycket att tillföra, är energiförbrukningen i byggnader. Vi vill också medverka till att det tas fram en ny bostadspolitik 2 EIO-AKTUELLT nr

3 erbjuder ditt företag en trygg för att kunna förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är det lagkrav att företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. arbetsplats? I företagets arbetsmiljöarbetet bör undersökning, riskbedömning och åtgärdande av risker ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Detta gäller både elsäkerhet och andra för branschen typiska risker, såväl som problem av organisatorisk och psyko social natur. Arbetsmiljö- och ellagstiftningen ställer förvisso betydande krav på dokumentation och orga- nisation men framför allt handlar det om att värna de anställdas säkerhet och välbefinnande. En trygg arbetsplats främjar god hälsa hos de anställda, vilket i sin tur skapar effektivitet, lönsamhet och trivsel. Behovet av kunskaper hos chefer, arbetsledare, skyddsombud och alla anställda, för att genomföra och upprätthålla en bra arbetsmiljö är ett arbetsgivaransvar. Har företagets chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om: Riskbedömning inför start av arbetsprojekt? Elsäkerhetsplanering? Arbetsställningar och belastningsergonomi? Teknisk utrustning och hjälpmedel? Stress, grupptryck och mobbning? Första hjälpen, Hjärt- Lungräddning vid elskada? Krishantering? Arbetsanpassning och rehabilitering? Att utbilda och informera medarbetarna inför arbete med ställningar? Att utbilda och informera medarbetarna inför arbete med lyftanordningar? Att utbilda och informera medarbetarna i enlighet med vad som står i kollektivavtal? För att företagen med sina anställda ska kunna genomföra insatser för säkra arbeten och arbetsmetoder, har EUU, i sam- verkan med EIO och i en del utbildningar även tillsammans med de fackliga förbunden, tagit fram ett kursutbud. På finns information om följande utbildningar: Bättre arbetsmiljö ELBAM Uppdatering för personer som tidigare genomgått ELBAM Arbete med uppförande-ändring-demontering av STÄLLNINGAR Arbete med arbetsplatsformar s.k. SKY-LIFTAR Arbete med SPÄNNING De som utses till ELARBETSANSVARIGA SKÖTSEL AV ELANLÄGGNINGAR På hittar du information om utbildningar för Företagsutveckling Systemutveckling Kontakta Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig EIO, , som fokuserar mer på mångfald och integration för att lösa situationen med miljonprogrammet. En positiv trend som vi har noterat är att samarbetet ökar mellan olika aktörer i byggprojekten. leif G Gustafsson, vd, tmf trä- och möbelindustriförbundet Tidigare år har jag varit lite tveksam till Almedalens betydelse men nu har jag ändrat uppfattning. Byggbranschens arrangemang var väldigt proffsigt och fick mycket uppmärksamhet i media. Det är svårt att värdera insatsen i pengar, men jag tycker att vi lyckades träffa och prata med många beslutsfattare. Jag kommer garanterat att återvända. Det är viktigt att byggbranschens olika aktörer fortsätter samarbeta istället för att konkurrera. Mina medlemsföretag tillhör tillverkningsindustrin och där är svartarbete inget stort problem. Däremot ser vi gärna att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EUgenomsnittet, det vill säga drygt 10 procent av BNP. arne jacobsson, vd, målaremästarna Det var lite lugnare än förra året då det var valår, men sett från vårt perspektiv gick det väldigt bra. Seminarierna om svartjobb och ekonomisk brottslighet var välbesökta och fick mycket uppmärksamhet i media. Politikerluncherna var också lyckade. För att nå resultat gäller det att arbeta målmedvetet och inte se den här veckan som semester. Varje år är det fler organisationer som vill haka på ett vinnande team och vara med i nätverket. Att få bukt med svartjobben är en avgörande fråga för oss, både ekonomiskt och statusmässigt. Idag finns det nästan inga seriösa målare som arbetar mot konsument längre. Som tur är går fackförbundens inställning åt rätt håll, nu erkänner de att alla individer har ett ansvar. Dessutom börjar id- och redovisningssystemet ID06 användas ute på byggarbetsplatserna vilket är väldigt positivt. läs MER OM EIO I AlMEDAlEN PÅ NäSTA SIDA EIO-AKTUELLT nr

4 Samhällsbyggandet kan Även i år var EIO på plats under Almedalsveckan i Visby som en av aktörerna i Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Bekämpandet av svartarbetet är en viktig fråga för byggnäringen, bland annat genom att visa ID06 obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen som en bra åtgärd mot svartarbetet. Andra viktiga frågor är bland annat hur man kan bygga sunda hus och bidra till en hållbar tillväxt. EIOs medlemmar är positiva till ID06. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att komma tillrätta med svartarbetet inom byggarbetsplatserna, säger Hans Enström, vd EIO. Nätverket Svensk Byggnäring anordnade i början av veckan en tvekamp med temat Svartjobben hot eller möjlighet? som utspelades mellan Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister och Marie Söderqvist Tralau, kolumnist. Mats Odell som debatterade mot svart arbetskraft fick en lätt match i debatten om den svarta ekonomin som omsätter 150 miljarder per år i Sverige. Ett land med världens största skattetryck, som bygger sin välfärd på detta system, ska nu med en ny regering skapa nya möjligheter till sänkning av skatter men i ordnad form. Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft, vi måste ge folk en möjlighet att jobba vitt, sa Mats Odell. Marie Söderqvist Tralau förespråkade ROT-avdraget. Hon kunde inte förstå varför ett sådant avdrag inte kan inrymmas i hushållsnära tjänster. Skattekilarna som finns idag är förödande för moralen, trots detta finns det idag inga behov att införa ROT-avdrag på en byggmarknad som är överhettad, sa Mats Odell. LEGITIMATIONSPLIKT OCH NÄRVAROREDOVISNING Under veckan presenterades rapporten Fina fasader med fixade fakturor, en kartläggning som Byggbranschen i samverkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten uppdragit åt Brottsförebyggande rådet Brå att ta fram. Rapporten behandlar den organiserade ekonomiska brottsligheten inom sektorn. Genom analys av de kriminella personernas arbetssätt har ett antal roller identifierats; den kriminella entreprenören, fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden. Alla fyller avgörande funktioner i den organiserade handeln med arbetskraft, sa Lars Korsell. I rapporten lägger Brå fram ett tjugo tal brottsförebyggande åtgärder där ett förslag innebär att Skatteverket ska ges rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att skatteinbetalningar ska specificeras månadsvis samt på individnivå. Från branschens sida inför vi ID06, vilket innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en arbetsplats. Det innebär att alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, något som gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen, sa Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier. Skatteverket har visat ett fint engagemang när det gäller ID06, det är ett bra exempel på god samverkan mellan Skatteverket och organisationer, sa Hans Enström, vd i EIO. BYGGBRANSCHEN DEN NYA MILJÖRÖRELSEN Under veckan anordnade Nätverket Svensk Byggnäring även en debatt om hur energianvändningen kan minskas samt hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende och skapa nya jobb. Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson (mp), en av debattörerna. Med i debatten var även Sofia Arkelsten (m) från Miljö- och jordbruksutskottet. Hon menade att konsumenten är den aktör som genom sina aktiva val av miljövänliga och energieffek - tiva produkter kan förändra utbudet på marknaden. Forskning och utveckling inom det här området är starkt eftersatt. Näringslivet och forskningen måste arbeta mera tillsammans. Men i princip skulle man ju kunna säga att byggbranschen är den nya miljörörelsen med tanke på hela byggsektorns gemensamma engagemang för hållbar tillväxt, sa Sofia Arkelsten. Roine Kristianson, Nätverket Svensk Byggnäring, menade att debatten om energieffektivise- Nätverket Svensk Byggnäring anordnade en debatt, där några av de medverkande var Peter Eriksson (t v) från Miljöpartiet och Sofia Arkelsten (t h ) från Miljö- och jordbruksutskottet. ring är viktig och att det är först den senaste tiden som frågan lyfts fram. Potentialen för energieffektivisering är stor i en sektor som förbrukar 40 procent av landets energi. Installationsbranschen har mycket att ge där. Man kan spara hela 25 procent av energianvändningen bara genom att installera rätt ventilationsutrustning i byggnaden. Tyvärr är byggforskningen väldigt eftersatt de senaste 15 åren, så idag har vi inte lösningar på hur 4 EIO-AKTUELLT nr

5 ge nya jobb Ett helhetsgrepp är nödvändigt. Man ska ha klart för sig att småföretagarna inte kan ta de här matcherna. Det här är en myndighetsfråga, sa Jens Hoffman, vd Dipart Entreprenad AB, under ett seminarium om det organiserade svartarbetet inom byggbranschen. Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, och Marie Söderquist Tralau, kolumnist, debatterar mot respektive för svartarbete. vi ska installera exempelvis styr- och reglerutrustningar i miljonprogramsområdena, sa Roine Kristianson. Hans Enström sa att de svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov i framtiden. Vi måste se till att effektivisera elanvändningen och våra medlemsföretag måste ta del av den tillväxt - potential som kommer att erbjudas inom om rådet energieffektivisering, säger Hans Enström och nämnde vidare att lagen om energideklarationer bidrar till nya arbetstillfällen. Text & foto: Sofia Pettersson Peter Olofsson, , Anna Carlström, Lars Korsell och Hanrik Lantz Hedström, Brottsförebyggande rådet (Brå), presenterade under veckan den kartläggning om den organiserade ekonomiska brottsligheten inom byggbranschen som de tagit fram på uppdrag av Byggbranschen i samverkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten. Nätverket Svensk Byggnäring: Betongvaruindustrin, Byggmaterialindustrierna, EIO, Glasbranschföreningen, Industrins Byggmaterialgrupp, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, STD Svensk Teknik och Design, Svensk Ventilation, Svenska Fabriksbetongföreningen, Sveriges Bergmaterialindustri, Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelindustriförbundet, VVS-Installatörerna. Byggbranschen i sam verkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna. Rapporten Fixaren styr handen med svartarbete finns på Byggbranschen i samverkan toppade Almedalsbarometern Under Almedalsveckan deltog byggbranschen dagligen på seminarier, luncher med politiker och beslutsfattare samt andra lobby- och opinionsbildande aktiviteter. Detta resulterade i stort genomslag i media och branschen toppade Almedalsbarometern, en mätning som visar hur mycket medieutrymme de olika organisationerna och partierna får under Almedalsveckan. Rapporten Fina Fasader med Fixade Fakturor angående den organiserade brottsligheten inom byggbranschen fick stort genomslag i media; en debattartikel i Aftonbladet, ett inslag på Rapport och flera artiklar i landsortspressen, berättar Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk Byggnäring. Totalt producerades ett fyrtiotal pressmeddelanden under veckan, vilket alltså resulterade i mycket uppmärksamhet i tidningar och på hemsidor. I Almedalsbarometerns mätning hamnade byggbranschen i topp bland påtryckarorganisationerna och ämnet svartjobb kom högt upp på listan över sakfrågor Samarbetet mellan byggbranschens olika aktörer fungerar mycket bra. Det här året testade vi en ny strategi. Istället för att profilera oss på gator och torg deltog vi aktivt på olika seminarier genom att ställa frågor och kommentera i pressmeddelanden. Det ledde till att vi fick betydligt mer uppmärksamhet än tidigare år, säger en nöjd Peter Olofsson. Almedalsbarometern görs av omvärldsbevakningsföretaget Agent25 och visar hur mycket medieutrymme de olika organisationerna och partierna får under Almedalsveckan. Mätningen omfattar svenska nyhetsmedier på webben. EIO-AKTUELLT nr

6 Välkommen till EIO-dagarna 2007! På sex orter i Sverige kommer EIO under hösten att informera om aktuella och intressanta ämnen för dig som är medlem. Årets upplägg på EIO-dagarna är samma som det som testades i Göteborg förra året, det vill säga hela EIO:s verksamhet presenteras. På EIO-dagarna får du information om allt från elsäkerhet och entreprenadjuridik till kollektivavtal och att rekrytera rätt personal. Genom EIO-dagarna erbjuder vi våra medlemmar en heldag med EIO. Det är ett bra tillfälle att träffa oss på EIO samt branschkollegor. Det är även viktigt för oss på EIO att komma ut och träffa våra medlemmar, säger Johan Gillberg, projektledare för EIO-dagarna. Dagen är indelad i två block där block I startar kl och pågår till 11.30, (kaffe serveras från 08.30). Lunch serveras Block II börjar och avslutas Boka redan nu in någon av följande dagar i kalendern: Onsdag 19 september, Scandic, Järva krog, Stockholm Tisdag 25 september, Scandic Segevång, Malmö Tisdag 16 oktober, Quality Hotel, Jönköping Torsdag 18 oktober, Ullevi Konferens, Göteborg Tisdag 23 oktober, Conventum, Örebro Torsdag 25 oktober, Södra Berget, Sundsvall Föreläsare Specialister från EIO centralt: Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Lars Engell, Ulf Nordström, Tord Martinsen, Johan Gillberg, Kåre Nordin/Joakim Carlsson/Lars G Andersson och Pontus Slättman/Ulf Pettersson. Kostnad och anmälan Kostnad för dagen är för 1 person 1200 kr, 2 personer 2200 kr, 3 personer 3000 kr och för deltagare därutöver 600 kr/person exkl. moms som faktureras. Mat, kaffe och dokumentation ingår i priset. Mer information kommer att skickas direkt till EIO:s medlemsföretag. Anmälan kan ske på under rubriken EIO-kompetens och EIO-dag. Boka in Teledagarna 2007 Block I MARKNAD- OCH TEKNIKFRÅGOR (kl ) Senaste inom Entreprenadjuridik ABT 06 allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Vad händer med ALEM samt information om ABM. Vad innebär ID06 och krafttag mot svartarbetet? Två nya lagar inom offentlig upphandling. Elsäkerhet Nya föreskrifter på gång Hur gör jag en beräkning av utlösningsvillkoret i ELIT 2006? AMI Installatör (Anslutning, Mätning och Installation) och ESA Elsäkerhetsanvisningarna. Ekonomi och Marknad Kort om nya företagshandboken. Boksluten 2006 och senaste konjunkturrapporten. Block II ARBETSGIVARFRÅGOR (kl ) Avtal 2007 Erfarenheter från senaste avtalsrörelsen hur gick det och vad arbetar vi med under avtalsperioden. Nyheter inom arbetsrätten Förändringar i LAS och Installationsavtalet. Att rekrytera rätt arbetskraft Lärling, teknikaspirant? Inlåning? Personer bosatta utomlands? Aktuellt om löner och ackord Statistik, månadslöner och ackord Nya och reviderade tider i ackordstidlistan ATL Nytt material för Ledaravtalet Kontakta Johan Gillberg , e-post: Årets Teledagar går av stapeln i mitten av oktober, med början i Malmö den 9 oktober. Vidare genomförs dagarna i Göteborg den 10 oktober och i Stockholm den 11 oktober. På Teledagarna får man information om vad som är aktuellt på marknaden. Det händer mycket inom branschen så det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med, till exempel när det gäller nya standarder, regler och lagar, säger Joakim Carlsson, ansvarig inom tele/ data/säkerhet på EIO. Vi hoppas att dagarna ska bli lika välbesöka i år som tidigare. Det är 10-årsjubileum i år och programmet i år lika intressant som tidigare. Ny teknik och nya användningsområden ger framtidsvisioner om att vårt samhälle blir mer och mer teknikbaserat vilket ställer större krav på kunnande. Teledagarna är ett ypperligt tillfälle att få kunskap för att kunna ligga lite före, säger Roger Almholt, företagsrådgivare EIO Skåne, och som tidigare har varit ansvarig för EIO:s Teledagar. Föreläsningarna på Teledagarna kommer bland annat att handla om energibesparingar med hjälp av ny teknik, IP-tjänster samt uppkopplade bostäder. Alla de tre delarna påverkar oss i branschen, om inte direkt På Teledagarna får man information om vad som är aktuellt på marknaden. Det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med, till exempel när det gäller nya standarder, regler och lagar, säger Joakim Carlsson, ansvarig inom tele/data/säkerhet på EIO. så indirekt. I och med den nya energideklarationen så öppnas till exempel en ny marknad för styrsystemlösningar och teleanläggningar som kommer att behövas för att energieffektivisera, säger Joakim Carlsson. Under hösten kommer även en ny standard för nätverk i hemmen, SS-EN , som öppnar nya möjligheter för IP-tjänster, och distribution av dessa i bostäderna, fortsätter Joakim Carlsson. Standardiseringen och de nya regler som uppkommer ger också nya möjligheter. Nu är det viktigt för våra medlemmar att skapa sig försprång och vara delaktiga aktörer på den här marknaden, slutar han. Kontakta Joakim Carlsson, , EIO-AKTUELLT nr

7 BOKA IN REDAN NU I DIN KAlENDER! Inbjudan till seminarium om klimatet 2007 Den 29 november i Stockholm kl med efterföljande middag. Vi står för stora utmaningar i framtiden den globala uppvärmningen kommer att påverka oss alla men är det hot eller möjligheter för elteknikbranschen? Belysningsbranschen EIO, Elmateriel Leverantörernas förening (E.L), Sveriges Elgrossister (SEG) och Selcable bjuder in alla sina medlemmar till ett gemensamt seminarium. Kontakta Johan Lysholm, , hem & villa, Stockholmsmässan i älvsjö den 4 7 oktober För andra gången kan man på Hem & Villa i Stockholm besöka temaområdet El. Här kan man få tips och råd kring säkerhet vad gäller elinstallationer. EIO kommer även i år att finnas på plats för att informera och ge rådgivning om elinstallationer till privatpersoner. öppettider: Torsd. kl , fred. kl , lörd. kl. 9 18, sönd. kl Entré: 140 kr (vuxen). entréavgiften inkluderar även de parallella mässorna hem2006 samt Digital Home. Mer information på kvalitets- och miljödagar I november är det dags för EIO:s kvalitets- och miljödagar som handlar om hur man får snurr på sitt ledningssystem och fart på förbättringsarbetet. observera ändrade datum för malmö och Göteborg. Torsdag 15 nov, Skellefteå Onsdag 21 nov, Stockholm Torsdag 22 nov, Östersund Tisdag 27 nov, Malmö Onsdag 28 nov, Göteborg TElEDAGARNA 2007 Tisdag 9 oktober Malmö, Scandic Segevång Onsdag 10 oktober Göteborg, Scandic Crown Torsdag 11 oktober Stockholm Scandic Infra City programmet omfattar en heldag, kl ca Energibesparing med hjälp av ny teknik, Lagen om energideklarationer kommer att medföra en ökad efterfrågan på energismarta lösningar. Hur kan vi möta denna efterfrågan? IP-tjänster. Fler och fler tjänster överförs som IP-baserade tjänster till våra fastigheter och hem. Vad ställer dessa nya tjänster för krav på näten? Uppkopplade bostäder. Mediacentraler i hemmen börjar bli vanligt i nybyggnation av bostäder men hur skall dessa byggas för att skapa ett smart hem och samtidigt öka vår levnadsstandard med smarta lösningar. En ny standard för nätverk i hemmen SS-EN kommer under hösten. Kostnad: 850 kr/deltagare (exkl. moms) samma som tidigare. Anmälan: via eller till Anmälan senast 1 oktober. anmälan är bindande. obs! Begränsat antal platser. AKTUELLA SIFFROR prisbasbelopp 2007 (används för att beräkna taket för sjukpenning, delpension och bilförmån) förhöjt prisbasbelopp 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) InkomStBaSBelopp 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) helt dygnstraktamente 2007 halvt dygnstraktamente kr kr kr 200 kr 100 kr referensränta 1 juli 31 dec ,5 % Referensräntan plus 8 % är nivån för dröjsmålsränta enligt räntelagen (om avtal saknas 11,0 %) StatSlÅneränta 30 november ,54 % StatSlÅneränta 9 aug ,27 % konsumentprisindex juli ,19 % konsumentprisindex juli ,49 % förändring kpi (april 2006 april 2007) +1,86 % arbetsgivaravgifter ,420 % egenföretagaravgifter 2007 (0 karensdag) 30,710 % afa-avgifter arbetare ,035 % (Varav pensionsavsättning 3,500 % plus 0,335 % [0,335 %- avgiften betalas separat till FORA, ingår alltså ej i ordinarie faktura.] Avgiften är fastställd utifrån avtal med SEF.) SärSkIlt el-tillägg exkl. moms ,650 % (finansiering av grupp- och olycksfallsförsäkring för elektriker samt fortbildning och yrkesutbildning) Kontakta Lars G Andersson, , trängselskatt Den 1 augusti 2007 infördes trängselskatten i Stockholm. Skatten är avdragsgill, både när det gäller resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt vid tjänsteresor. Maxtaxa per dag är 60 kr per fordon. egen bil Fordonsägaren betalar skatten. Om arbetsgivaren ersätter den anställde för skatten vid tjänstekörning skall den anställde inte beskattas för detta. (Tyst kvittning, beloppet redovisas i ruta 55 på inkomstuppgiften). förmånsbil Arbetsgivare som betalar trängselskatten för en anställds privata resor tillhandahåller en skattepliktig förmån. Detta gäller även för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Om arbetsgivaren tar betalt för erlagd trängselskatt uppkommer ingen skattepliktig förmån. Det gäller dock endast om den anställde betalar med sin nettolön, d v s lönen efter skatteavdrag. Betalning via bruttolöneavdrag påverkar inte förmånsvärdet av fri trängselskatt. Förmånsvärdet för själva bilen påverkas inte heller av att arbetsgivaren tar betalt av den anställde för trängselskatt avseende privata resor. Betalning Trängselskatten ska betalas inom två veckor efter att ett fordon passerar en betalstation. Missar man betalningstiden tas en expeditionsavgift ut. Den uppgår till 200 kronor. Den sammanlagda expeditionsavgiften för en kalendermånad kommer inte att överstiga kronor avdragsgill Trängselskatten blir avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Detta gäller både för företag och privatpersoner och för såväl arbetsresor som tjänsteresor. Kontakta Lars G Andersson, , EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B returadress: elektriska Installatörsorganisationen eio Box Stockholm SS-en , utgåva 3 maskinsäkerhet maskiners elutrustning del 1: allmänna fordringar Den nya utgåvan av SS-EN , som fastställdes i maj 2007, finns nu tillgänglig i både bokform och pdfformat. Innehållet i de båda versionerna är exakt detsamma, de innehåller bland annat den europeiska standardens text på både engelska och svenska. De innehåller även en informativ bilaga med texten i de avsnitt som i den europeiska standarden ersatts med gemensamma europeiska ändringar. På det sättet blir standarden även användbar vid kontakter utanför Europa. välkommen till eio! nya medlemmar i maj 2007 EIO Stockholm Peter Selgusson Bygg & Elservice AB, Stockholm Södertörns Larm och Teleteknik AB, Handen J P J Elektriska AB, Upplands Väsby Projekt-El Bosse Ankerstedt, Ekerö Sörmans El, Upplands Väsby Vemalms El, Haninge EIO östgöta-sörmland Ermatek El o Automation AB, Åby Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 1: Allmänna fordringar SS-EN Thomas Fältmark, T-Consulting, Kalix El och Tjänster Mitt företag, som jag startade i december, har två olika inriktningar. Den ena är tjänster till teknikföretag, projektledning, arbetsledning med mera. Den andra riktar sig till privatpersoner och består av mindre reparationer, installationer och serviceuppdrag. Jag bedriver även vitvaruservice. Idag arbetar jag ensam, men hoppas att jag i framtiden kommer att kunna anställa någon eller några medarbetare. Tidigare har jag jobbat som både elektriker och projektledare. Jag försöker vara flexibel och tar uppdrag när kanske inte andra firmor kan, till exempel på kvällstid eller under semestertider. Jag jobbar mest mot privatpersoner, men nu under sommaren har jag till exempel arbetat med vitvaruservice för Elon i Haparanda. Jag gick med i EIO för att jag vill tillhöra en större organisation, och jag tror att EIO kan ge mig det stöd och den hjälp jag behöver som ensamföretagare. Det är också viktigt att kunna visa en tillhörighet gentemot andra företag. Vid eventuella anställningar tror jag att jag kan ha stor nytta av hjälp från EIO. Utgåva 3 obs! SS-en , utgåva 2 utgår 1 juni Pris medlemmar: 665 kr/st exkl. moms och frakt (Ej medlem: 730 kr/ st exkl. moms och frakt). Artikelnummer: (tryckt bok) Beställ via EIO Förlagsservice, tel , fax , e-post: eller på webbshopen via Kontakta Tord Martinsen, , EIO Skåne Högs El, Kävlinge EIO Göteborg Göteborgs Bo-El, Sjövik EIO Sydöstra Sverige Tretronik AB, Sundsvall EIO övre Norrland T-Consulting, Kalix El och Tjänster, Risögrund KRÖNIKAN långt ifrån jämmerdalen eio finns med i almedalen också nästa år EIO var i år för tredje året i rad i Almedalen tillsammans med ett femtontal andra bygg- och installationsrelaterade organisationer inom Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Inför årets opinionsbildarvecka på Gotland hade vi inom bygg- och installationssektorn förberett oss extra noga. ID06 (obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) och rapporten om svartarbete från Brottsförebyggande rådet (Brå) vägde tungt i vårt lobbyarbete gentemot politiker och beslutsfattare. Almedalens program var fullspäckat med hundratals olika arrangemang så vi delade på uppgifterna för att hinna med så mycket som möjligt. Själv fick jag bland annat en givande pratstund om svartarbetsproblematiken med Sven-Erik Österberg, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. EIO ska nu fortsätta arbetet inom nätverket och involvera medlemsföretagen i processen. Det är viktigt att sprida budskapen både internt och externt för att få fullt genomslag. I november presenterar Brottsförebyggande Hans Enström rådet den fullständiga rapporten om organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Så mer information kommer förstås om detta. Vi kommer alltså att fortsätta arbeta för ett permanent ROT-avdrag och verka för att förhindra svart arbete, men ytterligare en viktig punkt på agendan är en förändring av konfliktreglerna. Det är tråkigt att Svenska Elektrikerförbundet inte ställer sig bakom ID06 men jag hoppas att våra medlemsföretag ställer upp och använder systemet. Det är ett mycket bra system som underlättar för Skatteverket. Nästa år kommer vi att göra en ny satsning i Almedalen. Naturligtvis tillsammans med våra partners men sannolikt även i egen EIO-regi. Kanske inom energi- eller teleområdet där vår sektor har mycket att bidra med. Läs gärna mer om våra Almedalsaktiviteter på hemsidan Där finns bland annat Brå-rapporten Fina fasader med fixade fakturor. Det finns också mycket information om Almedalen på ww.eio.se och våra samarbetspartners hemsidor. Vi ses i Almedalen 2008! PS. Teknikföretagens seminarium i Almedalen om årets avtalsrörelse var intressant att följa. Det var roligt att höra att LO-basen Wanja Lundby-Wedin öppnar för en diskussion angående konfliktreglerna på central nivå. Det tyder på att hon kan tänka sig att förhandla med näringslivet för att slippa ny lagstiftning. DS. Hans Enström, vd i EIO 8 EIO-AKTUELLT nr

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 Illustration: Nina von Rüdiger Carl-Magnus och Patrik kämpade i Japan Den 21 november avgjordes Yrkes-VM i

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006

Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 6 1 Elektriska Installatörsorganisationen EIO årsredovisning 2006 Innehåll EIO:s HUNDRAÅRSJUBILEUM 4 100 ÅR MED EIO 1906 2006 6 POSITIV MARKNADSUTVECKLING 8 ARBETSGIVARVERKSAMHETEN 12 INFORMATION, IT

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport Noll Koll EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6 2014 Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer