AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft, vi måste ge folk en chans att jobba vitt, sa Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, under en debatt i Almedalen, här tillsammans med moderatorn Stig-Björn ljunggren. ECY lanserar ny hemsida elbranschens centrala yrkesnämnd (ecy) lanserar i början av september en ny hemsida. nu har vi anpassat hemsidan till målgrupperna och vi tror att den nya hemsidan kommer att fungera bättre som rekryteringssajt, säger ulf pettersson, utbildningschef på eio. vi fortsätter att utveckla hemsidan och tar gärna emot synpunkter, fortsätter han. ecy är ett samarbets - organ mellan eio och Svenska elektrikerförbundet (Sef). en huvuduppgift för ecy är att påverka myndigheter och beslutsfattare så att grund- och fortbildningen anpassas till branschens behov. ecy är även remissinstans rörande utbildningsfrågor för elinstallationsbranschen. ecy:s hemsida finner du liksom tidigare på eio medverkade även i år under almedalsveckan i visby som en av aktörerna i nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. en viktig fråga för branschen är bekämpandet av svartarbete, en fråga som debatterades under flera av de seminarier som byggbranschen arrangerade. Byggbranschen förespråkar ID06, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på arbetsplatsen. På bilden Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, och Hans Enström, vd EIO, med namnbrickor som alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära i och med ID06. En fråga som också stod högt på agendan för arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv var förändringar av konfliktreglerna. Jag noterar med intresse att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin öppnar för möjligheten till samtal mellan parterna. Jag hoppas att LO har kraften och modet att våga modernisera rätten till stridsåtgärder, säger Hans Enström, vd EIO som är medlem i Nätverket Svensk Byggnäring. Jag har ju i färskt minne den senaste avtalsrörelsen där Elektrikerförbundet än en gång blåste till strid nästan innan vi satt oss vid förhandlingsbordet. Jag hoppas därför att vi redan i nästa avtalsrörelse kan få ett kollektivavtal utan konflikt, säger Hans Enström. Läs mer på sid 4 Kom ihåg EIO-dagarna... mer information skickas direkt till eio:s medlemsföretag. anmäl på under rubriken eiokompetens och eio-dag.... och Teledagarna anmäl via eller till Sista anmälningsdag 1 oktober. du hittar oss även på ww.eio.se EIO-AKTUELLT nr

2 Odelius #4027 INLEDAREN EIO-Aktuellt är ett ständigt pågående förbättringsarbete Mycket intressant läsning i detta nummer. Vårt stora engagemang i Almedalen tillsammans med andra bygg- och installationsrelaterade organisationer skriver vi mycket om. I år uppmärksammades vi nämligen mer än någonsin tidigare bland alla de politiker och organisationer som ville föra ut sina budskap. Nästa år är det fjärde året som vi ska vara med i Almedalen tillsammans med våra partners. Vi smider redan nu också planer på att arrangera ett seminarium i egen EIOregi. Vi har flera idéer att bygga vidare på inför ett sådant arrangemang. Men jag kastar nu också ut frågan till våra medlemsföretagare: har du något som du skulle vilja se blir en EIO-fråga i nästa års Almedalen? Hör gärna av dig till mig i så fall. Samarbete och samverkan med andra organisationer är roligt, inspirerande och bra. Själv agerade jag i Almedalen presschef för de femtontal organisationer som ingår i Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Vi fick bra uppmärksamhet från media, uppmärksamhet som fortfarande ger ringar på vattnet. Läs mer om det på sidan 5. Men allt kan bli bättre! Till nästa år hoppas jag till exempel att vi kan engagera några av EIO:s medlemsföretag i Almedalen. För hur det än är med de stora övergripande frågorna som införande av permanent ROT-avdrag och arbete för att motverka svartarbete, så finns det också många rena EIO- och elfrågor som vi kan föra fram i tummelplatsen Almedalen. Ett annat ständigt pågående förbättringsarbete är medlemstidningen EIO-Aktuellt. Tidningen utvecklas visserligen och blir i mångas tycke hela tiden bättre och bättre. Själv skulle jag bli glad för ännu mer läsarrespons. Ser därför fram emot kontakter med tips och idéer kring kommande artiklar. Intressanta händelser och spännande intervjupersoner finns ju överallt i EIO-världen. hör av dig! EO Grafiska, Stockholm 2007 Installationsavtalet EIO inleder samarbete med epocket EIO har inlett ett samarbete med epocket, en av Sveriges största leverantörer för handdatorbaserade system. Företaget epocket kommer att använda flera av EIO:s digitala blanketter som ingår i EIOFORM. De medlemmar som idag har EIOFORM kommer att kunna få flera blanketter direkt i sin handdator. Samarbetet innebär dessutom att alla EIO:s medlemsföretag kommer att erbjudas nya tjänster som görs tillgängliga i Handyman, epockets mobila plattform, säger Johan Lysholm, marknadsansvarig på EIO. Ett av målen med samarbetet är att öka elinstallatörernas effektivitet. De kan spara tid genom att det blir möjligt att till exempel ta emot beställningar, tidrapportera eller beställa materiel från grossister direkt i handdatorn. Det är självklart för oss att inleda ett långsiktigt samarbete med EIO eftersom de har kommit mycket långt när det gäller elektroniska blanketter. Vi är en av Sveriges största leverantörer av handdatorbaserade system till hantverkare, säger Mikael Leinsköld på epocket. Kontakta Johan Lysholm, , kartläggning av miljöarbete I mitten av augusti genomförde EIO en webbenkät angående miljöarbete i branschen. Syftet var att få en nulägesbild i ett antal miljöfrågor. Informationen är värdefull för EIO, bland annat vid EIO:s medverkan i Kretsloppsrådet. Ett stort tack till alla som besvarade enkäten. Enkätsvaren är nu sammanställda. Du kan själv ta del av dem genom att logga in på så hittar du dem under Teknik / Kvalitet och miljö. Kontakta Pär Lanner, , Elektriska Installatörsorganisationen EIO Svenska Elektrikerförbundet Installationsavtalet nya Installationsavtalet är tryckt Nu finns Installationsavtalet i tryckt format. Alla medlemmar kommer att få ett IS-avtal på posten under september. Det går att beställa flera exemplar av IS-avtalet om så önskas, via EIO Förlagsservice eller på webbshopen via IS-avtalet är kostnadsfritt för medlemmar, 149 kr för icke medlemmar. Peter Olofsson, informationschef, tel AKTUELLA FRÅGAN Vad tycker du om årets Almedalsvecka? EIO-AKTUELLT ansvarig utgivare: Hans Enström, redaktion: Peter Olofsson, , Sofia Pettersson, , redaktionsråd: Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , eio-aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 produktion: Odelius New Media #4041, tryck: Gävle Offset adressändringar: Åsa Anderberg, , lena Wästfelt, vd, Std Svensk teknik och design Det var en ny och spännande erfarenhet för mig. Almedalen erbjuder massor av möjligheter, men resultatet är helt beroende av din egen insats. Byggbranschens arrangemang var väldigt genomtänkt och lyckat. Politikerluncherna var en bra form för att skapa personliga relationer till beslutsfattarna. Det är förstås extra roligt att vi toppade Almedalsbarometern och jag vill säga att pressgänget gjorde ett fantastiskt jobb. Ett prioriterat område som är gemensamt för hela byggbranschen, och där mina medlemmar har mycket att tillföra, är energiförbrukningen i byggnader. Vi vill också medverka till att det tas fram en ny bostadspolitik 2 EIO-AKTUELLT nr

3 erbjuder ditt företag en trygg för att kunna förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är det lagkrav att företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. arbetsplats? I företagets arbetsmiljöarbetet bör undersökning, riskbedömning och åtgärdande av risker ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Detta gäller både elsäkerhet och andra för branschen typiska risker, såväl som problem av organisatorisk och psyko social natur. Arbetsmiljö- och ellagstiftningen ställer förvisso betydande krav på dokumentation och orga- nisation men framför allt handlar det om att värna de anställdas säkerhet och välbefinnande. En trygg arbetsplats främjar god hälsa hos de anställda, vilket i sin tur skapar effektivitet, lönsamhet och trivsel. Behovet av kunskaper hos chefer, arbetsledare, skyddsombud och alla anställda, för att genomföra och upprätthålla en bra arbetsmiljö är ett arbetsgivaransvar. Har företagets chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper om: Riskbedömning inför start av arbetsprojekt? Elsäkerhetsplanering? Arbetsställningar och belastningsergonomi? Teknisk utrustning och hjälpmedel? Stress, grupptryck och mobbning? Första hjälpen, Hjärt- Lungräddning vid elskada? Krishantering? Arbetsanpassning och rehabilitering? Att utbilda och informera medarbetarna inför arbete med ställningar? Att utbilda och informera medarbetarna inför arbete med lyftanordningar? Att utbilda och informera medarbetarna i enlighet med vad som står i kollektivavtal? För att företagen med sina anställda ska kunna genomföra insatser för säkra arbeten och arbetsmetoder, har EUU, i sam- verkan med EIO och i en del utbildningar även tillsammans med de fackliga förbunden, tagit fram ett kursutbud. På finns information om följande utbildningar: Bättre arbetsmiljö ELBAM Uppdatering för personer som tidigare genomgått ELBAM Arbete med uppförande-ändring-demontering av STÄLLNINGAR Arbete med arbetsplatsformar s.k. SKY-LIFTAR Arbete med SPÄNNING De som utses till ELARBETSANSVARIGA SKÖTSEL AV ELANLÄGGNINGAR På hittar du information om utbildningar för Företagsutveckling Systemutveckling Kontakta Lennart Månsson, arbetsmiljöansvarig EIO, , som fokuserar mer på mångfald och integration för att lösa situationen med miljonprogrammet. En positiv trend som vi har noterat är att samarbetet ökar mellan olika aktörer i byggprojekten. leif G Gustafsson, vd, tmf trä- och möbelindustriförbundet Tidigare år har jag varit lite tveksam till Almedalens betydelse men nu har jag ändrat uppfattning. Byggbranschens arrangemang var väldigt proffsigt och fick mycket uppmärksamhet i media. Det är svårt att värdera insatsen i pengar, men jag tycker att vi lyckades träffa och prata med många beslutsfattare. Jag kommer garanterat att återvända. Det är viktigt att byggbranschens olika aktörer fortsätter samarbeta istället för att konkurrera. Mina medlemsföretag tillhör tillverkningsindustrin och där är svartarbete inget stort problem. Däremot ser vi gärna att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EUgenomsnittet, det vill säga drygt 10 procent av BNP. arne jacobsson, vd, målaremästarna Det var lite lugnare än förra året då det var valår, men sett från vårt perspektiv gick det väldigt bra. Seminarierna om svartjobb och ekonomisk brottslighet var välbesökta och fick mycket uppmärksamhet i media. Politikerluncherna var också lyckade. För att nå resultat gäller det att arbeta målmedvetet och inte se den här veckan som semester. Varje år är det fler organisationer som vill haka på ett vinnande team och vara med i nätverket. Att få bukt med svartjobben är en avgörande fråga för oss, både ekonomiskt och statusmässigt. Idag finns det nästan inga seriösa målare som arbetar mot konsument längre. Som tur är går fackförbundens inställning åt rätt håll, nu erkänner de att alla individer har ett ansvar. Dessutom börjar id- och redovisningssystemet ID06 användas ute på byggarbetsplatserna vilket är väldigt positivt. läs MER OM EIO I AlMEDAlEN PÅ NäSTA SIDA EIO-AKTUELLT nr

4 Samhällsbyggandet kan Även i år var EIO på plats under Almedalsveckan i Visby som en av aktörerna i Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Bekämpandet av svartarbetet är en viktig fråga för byggnäringen, bland annat genom att visa ID06 obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen som en bra åtgärd mot svartarbetet. Andra viktiga frågor är bland annat hur man kan bygga sunda hus och bidra till en hållbar tillväxt. EIOs medlemmar är positiva till ID06. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att komma tillrätta med svartarbetet inom byggarbetsplatserna, säger Hans Enström, vd EIO. Nätverket Svensk Byggnäring anordnade i början av veckan en tvekamp med temat Svartjobben hot eller möjlighet? som utspelades mellan Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister och Marie Söderqvist Tralau, kolumnist. Mats Odell som debatterade mot svart arbetskraft fick en lätt match i debatten om den svarta ekonomin som omsätter 150 miljarder per år i Sverige. Ett land med världens största skattetryck, som bygger sin välfärd på detta system, ska nu med en ny regering skapa nya möjligheter till sänkning av skatter men i ordnad form. Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft, vi måste ge folk en möjlighet att jobba vitt, sa Mats Odell. Marie Söderqvist Tralau förespråkade ROT-avdraget. Hon kunde inte förstå varför ett sådant avdrag inte kan inrymmas i hushållsnära tjänster. Skattekilarna som finns idag är förödande för moralen, trots detta finns det idag inga behov att införa ROT-avdrag på en byggmarknad som är överhettad, sa Mats Odell. LEGITIMATIONSPLIKT OCH NÄRVAROREDOVISNING Under veckan presenterades rapporten Fina fasader med fixade fakturor, en kartläggning som Byggbranschen i samverkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten uppdragit åt Brottsförebyggande rådet Brå att ta fram. Rapporten behandlar den organiserade ekonomiska brottsligheten inom sektorn. Genom analys av de kriminella personernas arbetssätt har ett antal roller identifierats; den kriminella entreprenören, fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden. Alla fyller avgörande funktioner i den organiserade handeln med arbetskraft, sa Lars Korsell. I rapporten lägger Brå fram ett tjugo tal brottsförebyggande åtgärder där ett förslag innebär att Skatteverket ska ges rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att skatteinbetalningar ska specificeras månadsvis samt på individnivå. Från branschens sida inför vi ID06, vilket innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en arbetsplats. Det innebär att alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, något som gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen, sa Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier. Skatteverket har visat ett fint engagemang när det gäller ID06, det är ett bra exempel på god samverkan mellan Skatteverket och organisationer, sa Hans Enström, vd i EIO. BYGGBRANSCHEN DEN NYA MILJÖRÖRELSEN Under veckan anordnade Nätverket Svensk Byggnäring även en debatt om hur energianvändningen kan minskas samt hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende och skapa nya jobb. Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson (mp), en av debattörerna. Med i debatten var även Sofia Arkelsten (m) från Miljö- och jordbruksutskottet. Hon menade att konsumenten är den aktör som genom sina aktiva val av miljövänliga och energieffek - tiva produkter kan förändra utbudet på marknaden. Forskning och utveckling inom det här området är starkt eftersatt. Näringslivet och forskningen måste arbeta mera tillsammans. Men i princip skulle man ju kunna säga att byggbranschen är den nya miljörörelsen med tanke på hela byggsektorns gemensamma engagemang för hållbar tillväxt, sa Sofia Arkelsten. Roine Kristianson, Nätverket Svensk Byggnäring, menade att debatten om energieffektivise- Nätverket Svensk Byggnäring anordnade en debatt, där några av de medverkande var Peter Eriksson (t v) från Miljöpartiet och Sofia Arkelsten (t h ) från Miljö- och jordbruksutskottet. ring är viktig och att det är först den senaste tiden som frågan lyfts fram. Potentialen för energieffektivisering är stor i en sektor som förbrukar 40 procent av landets energi. Installationsbranschen har mycket att ge där. Man kan spara hela 25 procent av energianvändningen bara genom att installera rätt ventilationsutrustning i byggnaden. Tyvärr är byggforskningen väldigt eftersatt de senaste 15 åren, så idag har vi inte lösningar på hur 4 EIO-AKTUELLT nr

5 ge nya jobb Ett helhetsgrepp är nödvändigt. Man ska ha klart för sig att småföretagarna inte kan ta de här matcherna. Det här är en myndighetsfråga, sa Jens Hoffman, vd Dipart Entreprenad AB, under ett seminarium om det organiserade svartarbetet inom byggbranschen. Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, och Marie Söderquist Tralau, kolumnist, debatterar mot respektive för svartarbete. vi ska installera exempelvis styr- och reglerutrustningar i miljonprogramsområdena, sa Roine Kristianson. Hans Enström sa att de svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov i framtiden. Vi måste se till att effektivisera elanvändningen och våra medlemsföretag måste ta del av den tillväxt - potential som kommer att erbjudas inom om rådet energieffektivisering, säger Hans Enström och nämnde vidare att lagen om energideklarationer bidrar till nya arbetstillfällen. Text & foto: Sofia Pettersson Peter Olofsson, , Anna Carlström, Lars Korsell och Hanrik Lantz Hedström, Brottsförebyggande rådet (Brå), presenterade under veckan den kartläggning om den organiserade ekonomiska brottsligheten inom byggbranschen som de tagit fram på uppdrag av Byggbranschen i samverkan tillsammans med Ekobrottsmyndigheten. Nätverket Svensk Byggnäring: Betongvaruindustrin, Byggmaterialindustrierna, EIO, Glasbranschföreningen, Industrins Byggmaterialgrupp, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, STD Svensk Teknik och Design, Svensk Ventilation, Svenska Fabriksbetongföreningen, Sveriges Bergmaterialindustri, Sveriges Byggindustrier, Trä- och Möbelindustriförbundet, VVS-Installatörerna. Byggbranschen i sam verkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna. Rapporten Fixaren styr handen med svartarbete finns på Byggbranschen i samverkan toppade Almedalsbarometern Under Almedalsveckan deltog byggbranschen dagligen på seminarier, luncher med politiker och beslutsfattare samt andra lobby- och opinionsbildande aktiviteter. Detta resulterade i stort genomslag i media och branschen toppade Almedalsbarometern, en mätning som visar hur mycket medieutrymme de olika organisationerna och partierna får under Almedalsveckan. Rapporten Fina Fasader med Fixade Fakturor angående den organiserade brottsligheten inom byggbranschen fick stort genomslag i media; en debattartikel i Aftonbladet, ett inslag på Rapport och flera artiklar i landsortspressen, berättar Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk Byggnäring. Totalt producerades ett fyrtiotal pressmeddelanden under veckan, vilket alltså resulterade i mycket uppmärksamhet i tidningar och på hemsidor. I Almedalsbarometerns mätning hamnade byggbranschen i topp bland påtryckarorganisationerna och ämnet svartjobb kom högt upp på listan över sakfrågor Samarbetet mellan byggbranschens olika aktörer fungerar mycket bra. Det här året testade vi en ny strategi. Istället för att profilera oss på gator och torg deltog vi aktivt på olika seminarier genom att ställa frågor och kommentera i pressmeddelanden. Det ledde till att vi fick betydligt mer uppmärksamhet än tidigare år, säger en nöjd Peter Olofsson. Almedalsbarometern görs av omvärldsbevakningsföretaget Agent25 och visar hur mycket medieutrymme de olika organisationerna och partierna får under Almedalsveckan. Mätningen omfattar svenska nyhetsmedier på webben. EIO-AKTUELLT nr

6 Välkommen till EIO-dagarna 2007! På sex orter i Sverige kommer EIO under hösten att informera om aktuella och intressanta ämnen för dig som är medlem. Årets upplägg på EIO-dagarna är samma som det som testades i Göteborg förra året, det vill säga hela EIO:s verksamhet presenteras. På EIO-dagarna får du information om allt från elsäkerhet och entreprenadjuridik till kollektivavtal och att rekrytera rätt personal. Genom EIO-dagarna erbjuder vi våra medlemmar en heldag med EIO. Det är ett bra tillfälle att träffa oss på EIO samt branschkollegor. Det är även viktigt för oss på EIO att komma ut och träffa våra medlemmar, säger Johan Gillberg, projektledare för EIO-dagarna. Dagen är indelad i två block där block I startar kl och pågår till 11.30, (kaffe serveras från 08.30). Lunch serveras Block II börjar och avslutas Boka redan nu in någon av följande dagar i kalendern: Onsdag 19 september, Scandic, Järva krog, Stockholm Tisdag 25 september, Scandic Segevång, Malmö Tisdag 16 oktober, Quality Hotel, Jönköping Torsdag 18 oktober, Ullevi Konferens, Göteborg Tisdag 23 oktober, Conventum, Örebro Torsdag 25 oktober, Södra Berget, Sundsvall Föreläsare Specialister från EIO centralt: Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef, Lars Engell, Ulf Nordström, Tord Martinsen, Johan Gillberg, Kåre Nordin/Joakim Carlsson/Lars G Andersson och Pontus Slättman/Ulf Pettersson. Kostnad och anmälan Kostnad för dagen är för 1 person 1200 kr, 2 personer 2200 kr, 3 personer 3000 kr och för deltagare därutöver 600 kr/person exkl. moms som faktureras. Mat, kaffe och dokumentation ingår i priset. Mer information kommer att skickas direkt till EIO:s medlemsföretag. Anmälan kan ske på under rubriken EIO-kompetens och EIO-dag. Boka in Teledagarna 2007 Block I MARKNAD- OCH TEKNIKFRÅGOR (kl ) Senaste inom Entreprenadjuridik ABT 06 allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Vad händer med ALEM samt information om ABM. Vad innebär ID06 och krafttag mot svartarbetet? Två nya lagar inom offentlig upphandling. Elsäkerhet Nya föreskrifter på gång Hur gör jag en beräkning av utlösningsvillkoret i ELIT 2006? AMI Installatör (Anslutning, Mätning och Installation) och ESA Elsäkerhetsanvisningarna. Ekonomi och Marknad Kort om nya företagshandboken. Boksluten 2006 och senaste konjunkturrapporten. Block II ARBETSGIVARFRÅGOR (kl ) Avtal 2007 Erfarenheter från senaste avtalsrörelsen hur gick det och vad arbetar vi med under avtalsperioden. Nyheter inom arbetsrätten Förändringar i LAS och Installationsavtalet. Att rekrytera rätt arbetskraft Lärling, teknikaspirant? Inlåning? Personer bosatta utomlands? Aktuellt om löner och ackord Statistik, månadslöner och ackord Nya och reviderade tider i ackordstidlistan ATL Nytt material för Ledaravtalet Kontakta Johan Gillberg , e-post: Årets Teledagar går av stapeln i mitten av oktober, med början i Malmö den 9 oktober. Vidare genomförs dagarna i Göteborg den 10 oktober och i Stockholm den 11 oktober. På Teledagarna får man information om vad som är aktuellt på marknaden. Det händer mycket inom branschen så det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med, till exempel när det gäller nya standarder, regler och lagar, säger Joakim Carlsson, ansvarig inom tele/ data/säkerhet på EIO. Vi hoppas att dagarna ska bli lika välbesöka i år som tidigare. Det är 10-årsjubileum i år och programmet i år lika intressant som tidigare. Ny teknik och nya användningsområden ger framtidsvisioner om att vårt samhälle blir mer och mer teknikbaserat vilket ställer större krav på kunnande. Teledagarna är ett ypperligt tillfälle att få kunskap för att kunna ligga lite före, säger Roger Almholt, företagsrådgivare EIO Skåne, och som tidigare har varit ansvarig för EIO:s Teledagar. Föreläsningarna på Teledagarna kommer bland annat att handla om energibesparingar med hjälp av ny teknik, IP-tjänster samt uppkopplade bostäder. Alla de tre delarna påverkar oss i branschen, om inte direkt På Teledagarna får man information om vad som är aktuellt på marknaden. Det gäller att hålla sig uppdaterad för att hänga med, till exempel när det gäller nya standarder, regler och lagar, säger Joakim Carlsson, ansvarig inom tele/data/säkerhet på EIO. så indirekt. I och med den nya energideklarationen så öppnas till exempel en ny marknad för styrsystemlösningar och teleanläggningar som kommer att behövas för att energieffektivisera, säger Joakim Carlsson. Under hösten kommer även en ny standard för nätverk i hemmen, SS-EN , som öppnar nya möjligheter för IP-tjänster, och distribution av dessa i bostäderna, fortsätter Joakim Carlsson. Standardiseringen och de nya regler som uppkommer ger också nya möjligheter. Nu är det viktigt för våra medlemmar att skapa sig försprång och vara delaktiga aktörer på den här marknaden, slutar han. Kontakta Joakim Carlsson, , EIO-AKTUELLT nr

7 BOKA IN REDAN NU I DIN KAlENDER! Inbjudan till seminarium om klimatet 2007 Den 29 november i Stockholm kl med efterföljande middag. Vi står för stora utmaningar i framtiden den globala uppvärmningen kommer att påverka oss alla men är det hot eller möjligheter för elteknikbranschen? Belysningsbranschen EIO, Elmateriel Leverantörernas förening (E.L), Sveriges Elgrossister (SEG) och Selcable bjuder in alla sina medlemmar till ett gemensamt seminarium. Kontakta Johan Lysholm, , hem & villa, Stockholmsmässan i älvsjö den 4 7 oktober För andra gången kan man på Hem & Villa i Stockholm besöka temaområdet El. Här kan man få tips och råd kring säkerhet vad gäller elinstallationer. EIO kommer även i år att finnas på plats för att informera och ge rådgivning om elinstallationer till privatpersoner. öppettider: Torsd. kl , fred. kl , lörd. kl. 9 18, sönd. kl Entré: 140 kr (vuxen). entréavgiften inkluderar även de parallella mässorna hem2006 samt Digital Home. Mer information på kvalitets- och miljödagar I november är det dags för EIO:s kvalitets- och miljödagar som handlar om hur man får snurr på sitt ledningssystem och fart på förbättringsarbetet. observera ändrade datum för malmö och Göteborg. Torsdag 15 nov, Skellefteå Onsdag 21 nov, Stockholm Torsdag 22 nov, Östersund Tisdag 27 nov, Malmö Onsdag 28 nov, Göteborg TElEDAGARNA 2007 Tisdag 9 oktober Malmö, Scandic Segevång Onsdag 10 oktober Göteborg, Scandic Crown Torsdag 11 oktober Stockholm Scandic Infra City programmet omfattar en heldag, kl ca Energibesparing med hjälp av ny teknik, Lagen om energideklarationer kommer att medföra en ökad efterfrågan på energismarta lösningar. Hur kan vi möta denna efterfrågan? IP-tjänster. Fler och fler tjänster överförs som IP-baserade tjänster till våra fastigheter och hem. Vad ställer dessa nya tjänster för krav på näten? Uppkopplade bostäder. Mediacentraler i hemmen börjar bli vanligt i nybyggnation av bostäder men hur skall dessa byggas för att skapa ett smart hem och samtidigt öka vår levnadsstandard med smarta lösningar. En ny standard för nätverk i hemmen SS-EN kommer under hösten. Kostnad: 850 kr/deltagare (exkl. moms) samma som tidigare. Anmälan: via eller till Anmälan senast 1 oktober. anmälan är bindande. obs! Begränsat antal platser. AKTUELLA SIFFROR prisbasbelopp 2007 (används för att beräkna taket för sjukpenning, delpension och bilförmån) förhöjt prisbasbelopp 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) InkomStBaSBelopp 2007 (används för beräkning av pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng) helt dygnstraktamente 2007 halvt dygnstraktamente kr kr kr 200 kr 100 kr referensränta 1 juli 31 dec ,5 % Referensräntan plus 8 % är nivån för dröjsmålsränta enligt räntelagen (om avtal saknas 11,0 %) StatSlÅneränta 30 november ,54 % StatSlÅneränta 9 aug ,27 % konsumentprisindex juli ,19 % konsumentprisindex juli ,49 % förändring kpi (april 2006 april 2007) +1,86 % arbetsgivaravgifter ,420 % egenföretagaravgifter 2007 (0 karensdag) 30,710 % afa-avgifter arbetare ,035 % (Varav pensionsavsättning 3,500 % plus 0,335 % [0,335 %- avgiften betalas separat till FORA, ingår alltså ej i ordinarie faktura.] Avgiften är fastställd utifrån avtal med SEF.) SärSkIlt el-tillägg exkl. moms ,650 % (finansiering av grupp- och olycksfallsförsäkring för elektriker samt fortbildning och yrkesutbildning) Kontakta Lars G Andersson, , trängselskatt Den 1 augusti 2007 infördes trängselskatten i Stockholm. Skatten är avdragsgill, både när det gäller resor mellan bostaden och arbetsplatsen samt vid tjänsteresor. Maxtaxa per dag är 60 kr per fordon. egen bil Fordonsägaren betalar skatten. Om arbetsgivaren ersätter den anställde för skatten vid tjänstekörning skall den anställde inte beskattas för detta. (Tyst kvittning, beloppet redovisas i ruta 55 på inkomstuppgiften). förmånsbil Arbetsgivare som betalar trängselskatten för en anställds privata resor tillhandahåller en skattepliktig förmån. Detta gäller även för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Om arbetsgivaren tar betalt för erlagd trängselskatt uppkommer ingen skattepliktig förmån. Det gäller dock endast om den anställde betalar med sin nettolön, d v s lönen efter skatteavdrag. Betalning via bruttolöneavdrag påverkar inte förmånsvärdet av fri trängselskatt. Förmånsvärdet för själva bilen påverkas inte heller av att arbetsgivaren tar betalt av den anställde för trängselskatt avseende privata resor. Betalning Trängselskatten ska betalas inom två veckor efter att ett fordon passerar en betalstation. Missar man betalningstiden tas en expeditionsavgift ut. Den uppgår till 200 kronor. Den sammanlagda expeditionsavgiften för en kalendermånad kommer inte att överstiga kronor avdragsgill Trängselskatten blir avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Detta gäller både för företag och privatpersoner och för såväl arbetsresor som tjänsteresor. Kontakta Lars G Andersson, , EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B returadress: elektriska Installatörsorganisationen eio Box Stockholm SS-en , utgåva 3 maskinsäkerhet maskiners elutrustning del 1: allmänna fordringar Den nya utgåvan av SS-EN , som fastställdes i maj 2007, finns nu tillgänglig i både bokform och pdfformat. Innehållet i de båda versionerna är exakt detsamma, de innehåller bland annat den europeiska standardens text på både engelska och svenska. De innehåller även en informativ bilaga med texten i de avsnitt som i den europeiska standarden ersatts med gemensamma europeiska ändringar. På det sättet blir standarden även användbar vid kontakter utanför Europa. välkommen till eio! nya medlemmar i maj 2007 EIO Stockholm Peter Selgusson Bygg & Elservice AB, Stockholm Södertörns Larm och Teleteknik AB, Handen J P J Elektriska AB, Upplands Väsby Projekt-El Bosse Ankerstedt, Ekerö Sörmans El, Upplands Väsby Vemalms El, Haninge EIO östgöta-sörmland Ermatek El o Automation AB, Åby Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 1: Allmänna fordringar SS-EN Thomas Fältmark, T-Consulting, Kalix El och Tjänster Mitt företag, som jag startade i december, har två olika inriktningar. Den ena är tjänster till teknikföretag, projektledning, arbetsledning med mera. Den andra riktar sig till privatpersoner och består av mindre reparationer, installationer och serviceuppdrag. Jag bedriver även vitvaruservice. Idag arbetar jag ensam, men hoppas att jag i framtiden kommer att kunna anställa någon eller några medarbetare. Tidigare har jag jobbat som både elektriker och projektledare. Jag försöker vara flexibel och tar uppdrag när kanske inte andra firmor kan, till exempel på kvällstid eller under semestertider. Jag jobbar mest mot privatpersoner, men nu under sommaren har jag till exempel arbetat med vitvaruservice för Elon i Haparanda. Jag gick med i EIO för att jag vill tillhöra en större organisation, och jag tror att EIO kan ge mig det stöd och den hjälp jag behöver som ensamföretagare. Det är också viktigt att kunna visa en tillhörighet gentemot andra företag. Vid eventuella anställningar tror jag att jag kan ha stor nytta av hjälp från EIO. Utgåva 3 obs! SS-en , utgåva 2 utgår 1 juni Pris medlemmar: 665 kr/st exkl. moms och frakt (Ej medlem: 730 kr/ st exkl. moms och frakt). Artikelnummer: (tryckt bok) Beställ via EIO Förlagsservice, tel , fax , e-post: eller på webbshopen via Kontakta Tord Martinsen, , EIO Skåne Högs El, Kävlinge EIO Göteborg Göteborgs Bo-El, Sjövik EIO Sydöstra Sverige Tretronik AB, Sundsvall EIO övre Norrland T-Consulting, Kalix El och Tjänster, Risögrund KRÖNIKAN långt ifrån jämmerdalen eio finns med i almedalen också nästa år EIO var i år för tredje året i rad i Almedalen tillsammans med ett femtontal andra bygg- och installationsrelaterade organisationer inom Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan. Inför årets opinionsbildarvecka på Gotland hade vi inom bygg- och installationssektorn förberett oss extra noga. ID06 (obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) och rapporten om svartarbete från Brottsförebyggande rådet (Brå) vägde tungt i vårt lobbyarbete gentemot politiker och beslutsfattare. Almedalens program var fullspäckat med hundratals olika arrangemang så vi delade på uppgifterna för att hinna med så mycket som möjligt. Själv fick jag bland annat en givande pratstund om svartarbetsproblematiken med Sven-Erik Österberg, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. EIO ska nu fortsätta arbetet inom nätverket och involvera medlemsföretagen i processen. Det är viktigt att sprida budskapen både internt och externt för att få fullt genomslag. I november presenterar Brottsförebyggande Hans Enström rådet den fullständiga rapporten om organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Så mer information kommer förstås om detta. Vi kommer alltså att fortsätta arbeta för ett permanent ROT-avdrag och verka för att förhindra svart arbete, men ytterligare en viktig punkt på agendan är en förändring av konfliktreglerna. Det är tråkigt att Svenska Elektrikerförbundet inte ställer sig bakom ID06 men jag hoppas att våra medlemsföretag ställer upp och använder systemet. Det är ett mycket bra system som underlättar för Skatteverket. Nästa år kommer vi att göra en ny satsning i Almedalen. Naturligtvis tillsammans med våra partners men sannolikt även i egen EIO-regi. Kanske inom energi- eller teleområdet där vår sektor har mycket att bidra med. Läs gärna mer om våra Almedalsaktiviteter på hemsidan Där finns bland annat Brå-rapporten Fina fasader med fixade fakturor. Det finns också mycket information om Almedalen på ww.eio.se och våra samarbetspartners hemsidor. Vi ses i Almedalen 2008! PS. Teknikföretagens seminarium i Almedalen om årets avtalsrörelse var intressant att följa. Det var roligt att höra att LO-basen Wanja Lundby-Wedin öppnar för en diskussion angående konfliktreglerna på central nivå. Det tyder på att hon kan tänka sig att förhandla med näringslivet för att slippa ny lagstiftning. DS. Hans Enström, vd i EIO 8 EIO-AKTUELLT nr

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016

Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016 Byggbranschen i samverkan; Tre projekt under 2016 Under 2016 har vi verkat i 10 år och inriktar oss nu på tre huvudspår ; Politisk påverkan, Attitydprojektet Ren Byggbransch samt kommunikationssamordning

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget!

Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen behöver stabilitet och vill bekämpa svartjobben - förläng ROT-avdraget! Byggbranschen har sedan början av nittiotalet haft en turbulent tid. Från 1991 till 1998 krympte branschen med ca 30

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Personalliggare i byggbranschen LAG FRÅN 1 JANUARI 2016 FÖR EN SUND OCH SÄKER BYGGBRANSCH ID06 OBLIGATORISK ID- OCH NÄRVAROREDOVISNING 2 ID06-systemet Att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013

Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 Konferensprogram för Elteknikbranschens kompetensbåt 29-30 oktober 2013 29 oktober 2013 Kl. 10:45-11:45 Samling för incheckning Viking Lines terminal, Statsgårdskajen Kl.12:00-13:00 Lunch ombord på M/S

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

rev datum Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE

rev datum Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE rev datum 2014-09 Utgåva 2 ELSÄKERHETSLEDARE Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR ELSÄKERHETSLEDARE? 1. Varför ska det utses

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6

Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Om undersökningen... 3 Bakgrundsfrågor... 4 Frågor om ROT-avdrag... 6 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar

Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar Skapa en säkrare arbetsmiljö på & kring byggnadsställningar Seminarium 7 december 2015 på Wenner-Gren Center, Stockholm Anmälan senast 20/11 UR INNEHÅLLET: LYSSNA TILL: Hur ser det ut med ställningar på

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer