Barnfondens faddertidning nummer Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha"

Transkript

1 Barnfondens faddertidning nummer Lekande lärande Faddrar som förändrar världen Tårögt möte med Nimesha Fler barn i skolbänken

2 Ökad kunskap minskar våldet Minst en miljard barn utsätts varje år för någon form av våld eller övergrepp. Dessutom beräknas 85 miljoner barn arbeta under farliga förhållanden, i till exempel gruvor. Och barn som utsätts för våld påverkas. Inlärningen blir svårare, självförtroendet dalar och risken för livslånga fysiska men är uppenbar. Det finns ett tydligt samband mellan barn som utsätts för våld och barn som inte klarar sin skolgång, har dålig hälsa eller har svårt att finna en egen försörjning. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för barn så att de kan påverka sina egna liv och skapa sig en bättre framtid. Vi vill att barn ska skyddas från all form av våld och utnyttjande. Genom vårt nätverk ChildFund Alliance är vi med och påverkar agendan för de globala utvecklingsmålen som ska ersätta FN:s nuvarande milleniemål. Förenklat handlar de globala utvecklingsmålen om att förbättra livsvillkoren för världens fattiga. Målet är att barns rätt att skyddas mot våld ska vara en central del av den nya agendan. Under ett besök i Indien nyligen träffade jag en nioårig flicka som berättade att det händer att hon och hennes kompisar blir slagna i skolan. Men bara när vi förtjänar det, som när vi inte kan läxan, tillade hon förklarande. Barnfonden stödjer ett projekt i den eftersatta indiska delstaten Jharkand, för att öka kunskapen om barnvänliga inlärningsmetoder bland lärare och stärka banden mellan skola, föräldrar, byledare och det omgivande samhället. Fler föräldrar som förstår vikten av skolgång och fler lärare som ser fördelarna med barnvänlig undervisning ger fler barn med bättre kunskap. Och barn som känner till sina rättigheter har möjlighet att stå upp mot våld, har större möjlighet att lära sig läsa och skriva och större möjlighet att själva påverka sina liv. Men bara när vi förtjänar det Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället. Barnfonden är en del av ChildFund Alliance. Adress Kattsundsgatan 15 Box Malmö Telefon: E-post: Hemsida: Plusgiro: och Barnfondens faddertidning Ansvarig utgivare: Carolina Ehrnrooth Redaktör: Erik Sundberg Grafisk form: Ersta Sthlm Media AB Korrektur: Åsa Hernborg Tryck: Tryckfolket, Malmö Tack till alla som hjälper Barnfonden att göra tidningen till en låg kostnad! Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. BARNFONDENS KANSLI 425 Carolina Ehrnrooth Generalsekreterare Carolina Ehrnrooth generalsekreterare Cecilia Schön insamlingschef Anders Hedelin ekonimichef Innehåll # foto jacob stærk/børnefonden 4 Utbildning i Burkina Faso 7 Vidya ger fler barn i skolan 8 Gåvor som ger livet mening 10 Företag förändrar 12 Tårögt besök på Sri Lanka Sevgi Até administrativ assistent Kristin Rosqvist fadderservice Karin Bergqvist fadderservice Fredrik Salomonsson fadderservice Catherine Larsson Palomäki fadderservice Martina Hibell programansvarig 14 Trogna faddrar Barnen på förskolan i Burkina Faso leker, läs mer på sidan Fadderservice svarar Hanna Malou Bratt Ivarsson företagssamarbeten marknadsförare Erik Sundberg kommunikatör 2 BARNFONDEN

3 Visa ditt stöd med Sister Power Smyckesföretaget Syster P har tagit fram armbandet Sister Power till förmån för Barnfondens arbete med unga tjejer i Etiopien. Hundra kronor av varje sålt armband går till Barnfondens arbete med tjejklubbar, ett projekt med syfte att stärka tjejers position i vardagen, förändra lokala traditioner som barngifte och könsstympning samt uppmuntra och stötta tjejers utbildning. Genom att köpa och bära armbandet visar du på det gränslösa systerskapet samtidigt som du stödjer arbetet för att förbättra livet för etiopiska tjejer. Armbandet kostar 499 kronor och finns att köpa hos utvalda återförsäljare och via Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Tydliga effekter av Barnfondens arbete Som ett led i Barnfondens kvalitetsarbete för att säkerställa hög kvalitet på arbetsinsatserna och att bidragen används på ett så effektivit sätt som möjligt, har Barnfonden sammanställt en effektrapport för det gångna året. I rapporten beskrivs Barnfondens arbetsmetoder och hur framgångarna mäts. Det ges också flera exempel på goda resultat från verksamheter runt om i de länderna vi stödjer. Till exempel förbättrade skolresultat i Indien och Mexiko, förbättrat jordbruk i Mali och viktiga attitydförändringar i Ecuador. Läs Effektapporten i sin helhet på Ebolaepidemin ett fortsatt hot I flera länder i Västafrika sprider sig fortfarande ebola-epidemin okontrollerat. När den här tidningen trycks i början av oktober har ännu inga sjukdomsfall bekräftats i de länder som Barnfonden stödjer. Men alla fadderprojekt har tydliga handlingsplaner för att hantera smittan om den skulle sprida sig till, eller i närheten av, projekten. Samtliga projekt jobbar dessutom med förebyggande informationskampanjer för att hindra att smittan sprider sig. Ebola är en blödarfeber med mycket hög dödlighet. Sjukdomen sprids genom direktkontakt med smittade människors kroppsvätskor, till exempel saliv, nysningar eller blod. Sjukdomen upptäcktes första gången 1976 i nuvarande Kongo-Kinshasa och fick sitt namn efter floden ebola där utbrottet startade. Det nuvarande utbrottet, som startade i februari i år, är det mest kraftfulla någonsin. Det finns fortfarande inget vaccin eller heltäckande botemedel mot ebola. DU KAN BIDRA! Senaste nytt om händelseutvecklingen finns tillgängligt på På sajten kan du även ge ett bidrag till stöd för den fortsatta informationskampanjen. Ny delseger för Free-kampanjen I slutet av september anordnade Barnfonden genom ChildFund Alliance ett stort evenemang i New York i samband med att FN:s generalförsamling samlades. Evenemanget var ett led i den kampanj som vi arbetar med för att påverka FN:s kommande utvecklingsmål som 2016 tar vid efter de nuvarande millenniemålen. Vid evenemanget presenterades bland annat fadderbarnens syn på de kommande utvecklingsmålen och en ekonomisk rapport beställd av ChildFund Alliance om vad det skulle kosta att inte göra en rejäl satsning på barnens välmående. Barnfonden vill att de nya utvecklingsmålen ska inkludera mål för att stoppa våld och utnyttjande av barn, och driver därför kampanjen Free from Violence för att förmå politiker att satsa på barnen. Läs mer om evenemanget och ta del av den ekonomiska rapporten på Alliance BARNFONDEN 3

4 Land i fokus: Burkina Faso Andelen analfabeter i Burkina Faso är bland de högsta i världen. Skolväsendet har mycket stora brister och många elever hoppar av i förtid. En av Barnfondens viktigaste insatser i landet är därför att ge barnen en bra utbildning och en möjlighet att försörja sig som vuxna. text erik sundberg foto erik sundberg/jacob stærk I Burkina Faso stödjer Barnfonden byar i tre regioner som alla ligger strax söder om huvudstaden Ouagadougou. Regionerna är glesbefolkade och de mycket dåliga vägarna gör det svårt att ta sig mellan byarna. Fokus på utbildning Burkina Faso är ett av världens absolut fattigaste länder. Nära 90 procent av burkinierna försörjer sig genom jordbruk, hirs och durra är vanliga grödor. Men landet lider brist på vatten och långa perioder av torka är ett stort problem. Medellivslängden är bland den lägsta i världen och nära hälften av landets invånare är under 15 år. Med en så stor andel unga har skolan en mycket viktig roll att spela. Därför är det problematiskt att endast två tredjedelar av alla barn i Burkina Faso beräknas gå i skolan, och många hoppar dessutom av i förtid. Problemen med skolan har lett till att bara 28 procent av landets vuxna, och 39 procent av de unga, kan läsa och skriva. Fått stöd länge Drygt 15 mil sydöst om huvudstaden Ouagadougou ligger Gogo, en stor by som länge fått stöd genom Barnfonden. I byns grundskolor läggs så här i slutet av året mycket energi på att förbereda femteklassarna för slutproven som avgör om de får ta steget upp till grundskolans senare del. Totalt ska eleverna i Burkina Faso gå tio år i skolan, upp till motsvarande det svenska gymnasiet. I praktiken är det dock långt ifrån alla som går så länge. Det märks tydligt att byn fått stöd genom fadderprojekten under en längre period. Jämfört med skolor i andra områden har lärarna i Gogo en bättre relation till eleverna, klasserna är generellt mindre och det finns fler bänkar och mer undervisningsmaterial. Förutsättningarna för eleverna här att klara slutproven är bättre än på många andra skolor i Burkina Faso. Revolutionerande utbildning Grundskolorna i Gogo har bland annat omfattats av projekt för att göra skolorna mer barnvänliga. I en av skolorna syns eleverna sitta i mindre grupper i klassrummet. Det är för att vi ska lära oss bättre, samarbeta mer och hjälpa varandra att förstå det vi lär oss, berättar en pojke i en av grupperna. Utbildningsmetoden är ett helt revolutionerande i Burkina Faso, och många länder i liknande utvecklingsfas. Att barnen får tänka själva och i grupper komma fram till svar och lösningar är mycket ovanligt. Traditionellt undervisar läraren genom att låta klassen repetera från svarta tavlan. Försöka lösa problemet I Gogo finns en skola för grundskolans senare del. Här kan barnen gå hela vägen upp till avslutande tionde klass. Med totalt elever, ca 70 elever i varje klass, är skolan en av regionens största. Många av eleverna är också fadderbarn. Även den här skolan har länge ingått i fadderprojektens verksamhet för att bli mer barnvänlig. Som ett led i ökat elevinflytande startades nyligen ett elevråd på skolan. Rådet består av 10 elever som väljs för ett år i taget. Det är svårt att få tjejerna att vilja vara med, säger 13-åriga Yigo Alassane, elevrådsrepresentant, för att förklara varför bara två tjejer är med i elevrådet. Elevrådet har precis startat men vi tänker oss att vanliga frågor kan vara att en elev har problem med en lärare. Då ska eleven kunna komma till oss och så går vi gemensamt till skolans ledning för att försöka lösa problemet, säger Zoungrana Adama, 17 år. Stora förbättringar Zoungrana säger också att han tror att de vuxna kommer lyssna på honom och de andra i elevrådet när de har något att säga. Vi vill gärna ha en fotbollsplan på skolan. Det skulle nog få fler elever att börja här och uppmuntra dem att göra bra ifrån sig så att de kan stanna i skolan, säger Yigo Alassane när han argumenterar för sin hjärtefråga. Skolorna som Barnfonden stödjer i Burkina Faso har haft en positiv utveckling de senaste tio åren. Skolorna är mer anpassade efter barnens behov, undervisningen håller högre kvalitet och fler klarar slutproven. Vi har fått hjälp med många bra saker. 4 BARNFONDEN

5 Land i fokus: Burkina Faso Revolutionerande utbildning, i Gogo arbetar eleverna i smågrupper. Kulturellt centrum Trots Burkina Fasos många utmaningar är landet rikt på kultur. Muntliga berättelser och teater har länge varit framträdande kulturyttringar, men de senaste decennierna har också filmindustrin växt sig allt starkare. I landets huvudstad Ouagadougou hålls vartannat år Afrikas största filmfestival. Förutom att Burkina Faso blivit centrum för afrikanskt filmskapande är landet också hemvist för flera västafrikanska musiker. Här är några välkända artister från regionen: Alif Naaba (BFA), Floby (BFA), Victor Démé (BFA), Wendy (BFA), Alpha Blondy (CIV), Ismaël Isaac (CIV), Tiken Jah Fakoly (CIV), Habib Koité (MLI), Salif Keïta (MLI) och Youssou N Dour (SN). Lyssna på musiken! Länk till Barnfondens Spotify-lista finns på Vi har till exempel numera också solpaneler på taken så att vi kan ha ljus i skolan efter att solen gått ned. På kvällarna låter vi eleverna komma hit så att de kan läsa sina läxor, säger skolans rektor Tlintila Youndaogo. BURKINA FASO SVERIGE Antal invånare: 16,4 miljoner 9,4 miljoner Yta: km² km² Huvudstad: Ouagadougou Stockholm Medellivslängd: 56 år 82 år Barnadödlighet: 14,7 % 0,3 % Andel invånare som Lever i städer: 26 % 85 % Lever i extrem fattigdom: 45 % - Är undernärda: 25 % - Yigo Alassane och Zoungrana Adama är båda elevrådsrepresentanter. källa: globalis Tlintila Youndaogo, rektor. Guldgrävande elever Men även om utvecklingen går framåt återstår mycket arbete. Vi står fortfarande inför stora utmaningar. Vi har till exempel sex niondeklasser men inga lärare som kan ta hand om dem. Vi saknar bibliotek och det finns ingenstans på skolan där lärarna kan sitta när de inte har lektion. Dessutom har vi problem med att många barn hoppar av skolan för att istället arbeta med att gräva guld i en gruva här i närheten, säger Tlintila Youndaogo. Att förbättra utbildningen och förståelsen för skolans vikt är en lång process. Problemet är inte sällan att familjer tvingas välja mellan att skicka barnen till skolan eller till arbete där de kan tjäna pengar till familjen. Det finns ingen enkel lösning på problemet att många barn i Gogo och andra byar i Burkina Faso gräver efter guld istället för att läsa matte. Det krävs insatser på flera områden, men arbetet så här långt ger resultat och det går framåt. FÖRSKOLOR OCH YRKESUTBILDNINGAR I VÄSTAFRIKA VÄND BARNFONDEN 5

6 Land i fokus: Burkina Faso Yrkesutbildning en andra chans Förskolan i Bakata har fått nya leksaker, bland annat legoklossar. Det är företaget Lego som skänkt totalt fem containrar med klossar till förskolor i Västafrika. Till en början visste barnen inte vad klossarna skulle användas till, men efter lite vägledning har det börjat byggas. Populärast att bygga just nu är höga torn. Förskolan helt avgörande i Västafrika I många länder i de tidigare franska kolonierna i Västafrika är franska officiellt språk. Men få av invånarna har franska som modersmål, något som skapar problem i skolan. text erik sundberg foto jacob stærk Ofta är det något afrikanskt språk som är förstaspråk för invånarna i Västafrika. I Burkina Faso är moré mest utbrett och talas av drygt 40 procent av befolkningen. Men eftersom franska är officiellt språk måste alla lära sig det också, inte minst eftersom all undervisning i skolorna sker på just franska. Den som inte behärskar språket halkar snabbt efter. För många barn i Västafrika är därför förskolan helt avgörande, det är nämligen här de får sin första introduktion till det nya språket. Lär sig franska Fadderprojektet som Barnfonden stödjer i byn Bakata har bekostat en ny förskola som ersatte den lerbyggnad som tidigare regnade bort varje sommar. Invändigt är den nya förskolan smyckad med väggmålningar som på franska namnger vanliga frukter och talar om att man ska tvätta händerna före maten. Tre förskollärare tar hand om 97 barn i åldrarna 3 6 år, men det är sällan alla barn är där samtidigt. Ett av verksamhetens huvudsakliga syften är att genom lek och sång lära barnen franska. Kommunen tar över Verksamheten bekostas fortfarande av fadderprojektet men målet är att förskolan ska tas över av Bakata kommun. Och det ser lovande ut, redan inför nästa år har kommunen tagit med förskolan i sin budget. Att kommunen tar över verksamheten gör det möjligt för fadderprojektet att satsa på nya förskolor i nya områden, samtidigt som det säkerställer långsiktigheten. Det långsiktiga målet med Barnfondens verksamhet är alltid att människorna och landet ska kunna klara sig själva. För unga som hoppat av skolan och saknar möjlighet att försörja sig erbjuder fadderprojekten enklare yrkesutbildningar. Ofta handlar det om hantverk, djurhållning eller utbildning i ekonomi och småföretagande. text erik sundberg foto jacob stærk Vanligtvis går ett antal ungdomar samman för att gemensamt investera en liten summa pengar mot att de i utbyte får utbildning och ekonomiskt stöd i uppstartsfasen. Bordet är enklast att göra, därefter stolen och sängen. Därför kostar de som de gör, förklarar Sawadogo Mahamodou som leder åtta ungdomar som tillverkar möbler i byn Gogo. Gruppen tillverkar möblerna genom att väva färgglad nylontråd på metallställningar. Bordet till exempel, tar en arbetsdag att göra och säljs för motsvarande cirka 50 kronor. Materialet och utbildningen beskostas av fadderprojektet. De produkter gruppen färdigställer under sin utbildning får de till skänks så att de kan tjäna sina första pengar och få ett startkapital som grund för sitt nya företag. När vi är klara med utbildningen ska vi gå till marknaden och fortsätta på egen hand. Allt jobb är hårt men vi ska lyckas, säger Sawadogo. VIDEO: Se ungdomarna väva på Sawadogo Mahamodou leder ungdomarna som tillverkar möbler. 6 BARNFONDEN

7 Fler barn i skolan i Jharkand Precis som sina skolkamrater är nioåriga Kiran mycket liten till växten, något som beror på en utbredd undernäring. Projekt Vidya, som stöds av PostkodLotteriet, har bara varit igång i några månader men redan går fler barn i den fattiga delstaten Jharkand i östra Indien i skolan. Det berättar lärare och personal vid de nystartade barncentren när vi träffar dem i delstatshuvudstaden Ranchi. text & foto carolina ehrnrooth Samdeo Dervar är rektor på en skola som omfattas av Vidya-projektet. På skolan han arbetar är han den enda som är utbildad lärare. Vi märker att barnens närvaro i skolan har ökat sedan vi fick en anställd som arbetar som stöd till barnen i vårt barncenter, berättar Samdeo Dervar, rektor på en skola som omfattas av projektet. På skolan Samdeo Dervar jobbar finns 360 elever mellan första och åttonde klass. Han är den ende utbildade läraren. De övriga fem är så kallade para-lärare, lärare som undervisar utan behörighet och som är tillfälligt anställda. Cirka 75 procent av de 254 lärarna på de 80 skolor som ingår i projektet Vidya är tillfälliga lärare. En del av dem har någon form av högskoleutbildning, andra har bara gått ut grundskolan. Skolgång inte prioriterat Det finns inte tillräckligt med lärare och utbildningsmaterial. Många föräldrar är dessutom fattiga och okunniga och håller barnen hemma, säger Samdeo Dervar. Renuka Kumari jobbar på ett av de nystartade barncentren som inrättats på skolorna. Hennes bästa argument när hon besöker de föräldrar som inte låter sina barn gå i skolan, är att fråga om de inte vill att deras barn ska ha ett bättre liv än de själva. Vilken förälder vill inte det? Vi vill arbeta med nya sätt för att barnen ska tycka att det är roligt att lära sig saker. Men än så länge är den största utmaningen att få dem att komma till skolan, säger Renuka Kumari. Disciplin genom aga Barnen vi möter tittar storögt och förväntansfullt på oss. De är små till växten och berättar att deras kost består av ris och linser. Vid speciella tillfällen äter de kyckling. Och jag går i skolan, säger nioåriga Kiran som bor i en liten by på landsbygden. Hon och hennes kompis Kavita berättar att de trivs i skolan, men att det händer att de blir slagna där. En gång när jag klättrade i ett träd blev jag bestraffad av läraren som slog mig i handflatan med en pinne, säger Kavita och tillägger att hon tycker att hon förtjänade det. Synen på disciplin och aga skiljer sig betydligt mellan en skola på landsbygden i en avlägsen och eftersatt del av Indien och Sverige. Lär ut vad de kan Projektet i Jharkand ska i första hand fokusera på att vidareutbilda lärare i området. Och det behövs, de tillfälliga lärarna lär bara ut vad de själva kan och undervisningen blir därefter. De vet ingenting om pedagogik och svaga elevers behov. Lärarna får hjälp med nytt material och stöd av barncentren på skolorna, som inrättats för att underlätta och motivera läxläsning och vidare studier. I projektet ingår också att stärka föräldrarnas engagemang i skolan. Vidya-projektet En tredjedel av alla indier över sju år, nära 300 miljoner människor, kan inte läsa eller skriva. Delstaten Jharkand är ett av de mest utsatta områdena, där dessutom 40 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det treåriga projektet som finansieras av PostkodLotteriet ska förbättra kvaliteten på undervisningen och öka kunskaperna i regionen. På sanskrit betyder ordet Vidya kunskap, vetande och insikt. Mer på webben: Jag var rädd Området som Vidya-projektet genomförs i är farligt för utomstående. Väpnade rebeller som vill omfördela jordägandet har i snart 50 år präglat stora delar av nordöstra Indien. Barnfondens medarbetare kunde vid sitt besök därför inte besöka de aktuella skolorna, istället fick några av lärarna och eleverna komma till delstatshuvudstaden Ranchi. Hör personal från projektet berätta om risksituationen på BARNFONDEN 7

8 Gåvor som ger Gåvorna i Barnfondens gåvokatalog spelar en viktig roll i de fadderprojekt Barnfonden stödjer. Tack vare gåvorna kan fler barn och familjer få tillgång till exempelvis bra mat, skolgång och extra inkomster. text erik sundberg foto jacob stærk Riktigt bra gåvor är gåvor som både skänker glädje och kommer till nytta. Det är tanken bakom Barnfondens gåvokatalog. Genom att familjer i Barnfondens fadderprojekt själva är med och berättar om sina I gåvokatalogen kan du till exempel köpa Myggnät till familjer i Kambodja för skydd mot malaria. Impregnerade myggnät skyddar barn och deras familjer när de sover. Familjerna får också information om fler sätt att skydda sig mot just malaria och hur man känner igen symptomen om någon trots allt insjuknar. Pris: 130 kronor Näringsrik mat till undernärda barn i Kenya. Maten delas ut på förskolor i fadderprojekten och är ett livsviktigt tillskott för de små barnen. Samtidigt informeras föräldrarna om hur de kan laga näringsrik mat och odla nyttiga grödor hemma. Pris: 100 kronor Leksaker till barn i Togo. En viktig del i Barnfondens verksamhet är att se till att barn får vara barn. Förskolorna i Togo saknar dock ofta stimulerande leksaker. För din gåva kan till exempel rutschkanor, leksaksbilar, dockor och målarböcker köpas in. Alla produkter köps på plats i Togo för att gynna de lokala företagen. Pris: 300 kronor behov kan du som givare alltid vara säker på att gåvan verkligen behövs. Samtidigt har du möjlighet att glädja någon med ett fint gåvokort för att till exempel önska god jul. Köp i Barnfondens gåvokatalog Det är enkelt att bidra och alla gåvor är viktiga! Hitta dina gåvor på Gåvokatalogen så funkar det 1. Familjerna lämnar önskemål Alla gåvor i gåvokatalogen är i grunden önskemål från de familjer som också får gåvorna. Tillsammans med personal i fadderprojekten diskuteras alla förslag som familjerna har. De mest angelägna förslagen lämnas därefter vidare till Barnfonden och våra systerorganisationer i ChildFund Alliance. 2. Gåvorna finns tillgängliga Av alla önskemål som når Barnfonden väljs de mest angelägna ut och görs tillgängliga i gåvokatalogen på www. barnfonden.se. Det kan till exempel handla om att familjer i ett fadderprojekt i Kambodja har behov av cyklar för att barnen ska kunna ta sig till skolan eller att familjerna i ett fadderprojekt i Kenya har behov av att öka familjers inkomster genom grisuppfödning. 3. Gåvorna levereras Alla gåvor finns tillgängliga att köpa via Barnfondens webbplats. När gåvan är köpt levereras den till en familj i det fadderprojekt som kommit med önskemålet och som fyller deras specifika behov. Alla gåvor är viktiga och bidrar till att förbättra livet för barnen och deras familjer. 4. Tryckt eller digitalt gåvokort Som tack för gåvan får du som givare ett fint gåvokort att ge bort eller behålla själv. Välj mellan tre alternativ: Att få ett tryckt gåvokort hem i brevlådan. Att få kortet till din e-post för att skriva ut själv. Eller välj att skicka ett meddelande via e- post direkt från sajten, om du till exempel ska önska någon långt borta god jul. 8 BARNFONDEN

9 livet mening Steget ur fattigdom Grisarna ger familjer möjligheten att försörja sig. I Kenya har många familjer svårt att försörja sig. Men genom att starta grisuppfödningar kan familjerna få pengar till att betala exempelvis medicin, mat och barnens skolgång. Tillsammans med fadderprojekten i Kenya har familjer i områden som Barnfonden stödjer hittat en möjlig väg ut ur fattigdom grisuppfödning. Grisarna förökar sig snabbt och kultingarna kan säljas på marknaden för att ge familjen inkomster. Grisarna ger också en möjlighet till näringsrik mat till barnen. Inkomsterna kan familjen använda för att köpa det de bäst behöver, allt från mediciner och mat till skolmaterial. Den första kultingen lämnas utan kostnad vidare till en granne i byn så att fler familjer får del av gåvan. Grisen kostar 380 kronor och förutom grisar för att starta uppfödningen får familjen också utbildning i skötsel av djuren och information om till exempel vanliga sjukdomar. Beviset på din existens Den som inte har en födelsattest har inte heller rätt till slutbetyg i skolan. Trots att alla barn enligt barn konventionen har rätt till en födelseattest beräknar FN att så många som 50 miljoner barn runt om i världen saknar ett bevis på sin existens. Konsekvenserna av det är många, och allvarliga. Barn utan en födelseattest finns inte med i den nationella folkbokföringen och utsätts i betydligt högre grad än andra barn för våld och utnyttjande, de kan inte heller anmäla brott. Barn som till exempel försvinner hemifrån kan inte efterlysas eftersom föräldrarna inte kan bevisa att barnet existerar. Utan en födelseattest har barnet inte heller rätt till slutbetyg efter grundskolan, kan inte öppna ett bankkonto och får inte rösta i val. I Europa har i stort sett alla barn papper på sin existens. Men ungefär hälften av alla barn i Västafrika saknar en födelseattest. I Mali stödjer Barnfonden arbetet för att se till att fler nyfödda barn får en födelseattest. Det pågår också ett idogt arbete för att se till att barn som sedan länge saknar papper på sin existens får just det. Du kan bidra! Att stödja arbetet för att fler barn ska få en födelseattest kostar 155 kronor. BARNFONDEN 9

10 Företagets julklappar blev rent vatten Istället för att köpa julklappar till personalen i butikerna gav köpcentret Kv. Caroli pengarna till Barnfonden för att bygga brunnar i Kambodja. Vi vet att våra kunder vill handla på en plats som även tänker på de här sakerna. Det gäller att hitta en kombination som funkar både för att sälja varor och att göra gott, säger centrumledare Maria Hall-Person. text erik sundberg foto childfund uganda Köpcentret Kv. Caroli i Malmö var ett av många företag som till jul förra året köpte gåvor från Barnfondens gåvokatalog. Vi bidrog på två sätt. Vi hade dels värdinnor som sålde julkort och erbjöd paketinslagning i samband med vår julmarknad, där Maria Hall-Person är centrumledare för Kv. Caroli. intäkterna oavkortat gick till Barnfonden. Och istället för att ge våra verksamheter, det vill säga butikerna, en julklapp skänkte vi pengarna till Barnfonden, säger Maria Hall-Person som är centrumledare för Kv. Caroli och fortsätter: Vi fick ett mycket positivt bemötande. Och det passar bra in på vår huvudmålgrupp som vi vet gärna engagerar sig i den här typen av verksamhet. Även våra verksamheter ser ett mervärde i den här typen av samarbete. Det känns extra bra om det inte bara behöver handla om sälj och intäkter utan om de samtidigt kan vara med och bidra på något sätt för att hjälpa människor som inte alls har samma förutsättningar som vi. Tack för pumpen Kv. Caroli valde att bidra genom att finansiera brunnar på landsbygden i Kambodja. Familjen Kean är en av de familjer vars vardag förbättrats radikalt genom tillgången till rent vatten. Jag är så glad för pumpen och jag vill tacka er som har tillhandahållit denna fantastiska pump, säger Kong Kean som tillsammans med sin fru arbetar som lantbrukare och försörjer nio barn. Innan pumpen byggdes tvingades familjen köpa dyrt vatten eller, som oftast, dricka smutsigt vatten ur ån något som orsakat dem många diarrésjukdomar och mask i magen. Förutom att gåvan gynnar flera familjer i Kambodja stärker den också Kv. Caroli. Det känns bra både för oss som avsändare, men även för vår och butikernas målgrupp som också tycker det är viktigt att det inte bara handlar om att konsumera utan att även kunna göra något gott. Det här stärker oss som företag genom att vi även tar någon form av socialt ansvar vilket gör arbetet meningsfullt också på ett annat sätt för våra verksamheter. Och det är bara positivt, säger Maria Hall-Person. Köp företagsklappar i gåvokatalogen I Barnfondens gåvokatalog finns det möjlighet för företag att stödja Barnfondens verksamhet med lite större summor. Som tack för bidraget får företaget ett fint diplom att hänga upp på arbetsplatsen eller att använda digitalt. Klapparna finns tillgängliga i Barnfondens gåvokatalog på Det finns också andra möjligheter att samarbeta med Barnfonden. Kontakta Malou Bratt (bilden), ansvarig för företagssamarbete, för mer information. Telefon eller 10 BARNFONDEN

11 Catherine visar hur hon sätter på knappar på en av examenskapporna. Kong Kean tillsammans med sin yngsta dotter vid den nya pumpen. Stödet lyfte hennes företag Förra året valde flera svenska företag att stödja ensamstående kvinnor med egna företag i Uganda. Samtliga kvinnor som fått stöd har sett sin verksamhet växa. I Barnfondens gåvokatalog kan företag köpa starta eget-paket. Pengarna från paketen går till att stödja företagande kvinnor i Ugandas huvudstad Kampala. Totalt har 25 företagande kvinnor valts ut och fått stöd under de senaste året, alla ensamstående mödrar med egna småföretag. En av kvinnorna äger en videobutik, några driver frisörsalonger, flera har restaurang och några producerar och säljer mat eller kol att elda med. Företaget betalar skolgången En av kvinnorna som fått stöd det senaste året är Catherine Nakandi. Sedan sju år driver hon ett litet företag där hon syr examenskläder. Företaget har gjort det möjligt för Catherine att försörja sina fem flickor och betala för deras skolgång. Hon arbetar hemifrån för att undvika dyra lokalkostnader. Det här är mycket värdefulla investeringar Catherine har länge saknat en skärmaskin och en maskin för att pressa knappar. Tack vare de svenska företagens bidrag har Catherine Nakandi nu kunnat köpa den utrustning hon har saknat. Fler beställningar Tidigare klippte Catherine till alla tyglängder för hand med sax, ett arbete som tog över två timmar. Nu gör maskinen det på bara några minuter. Tidsvinsten gör det möjligt för henne att ta emot fler beställningar och öka inkomsterna. Att klippa med en sax var oerhört slitsamt och svårt. Mina händer har fått både blåmärken och blåsor från allt klippande. Men nu är det mycket bättre. Det tar mindre än tio minuter att klippa till 30 meter tyg med maskinen, säger Catherine Nakandi. Dessutom kan Catherine nu göra sina egna knappar. Tidigare var hon tvungen att köpa färdigtillverkade knappar för motsvarande cirka 50 öre styck. Nu kan hon göra sina egna knappar och även sälja till andra sömmerskor i Kampala. Fördubblat kapital Catherine erbjuder numera även andra sömmerskor att klippa tyg i hennes maskin mot en kostnad av motsvarande cirka 80 kronor för 30 meter. Det här är mycket värdefulla investeringar i mitt företag. Jag kan nu även ta jobb för att tillverka knappar och för att klippa till tyg åt andra. Mina döttrar kan dessutom tillverka örhängen i pressen som de kan sälja. Stödet Catherine fått har gett henne stora möjligheter att utveckla sin verksamhet. Företaget har mer än fördubblat sitt egna kapital och Catherine har även lyckats lägga undan pengar för framtiden. I Uganda finns många företagande kvinnor som Catherine, vill ditt företag stödja dem? Köp starta eget-paketet i Barnfondens gåvokatalog på BARNFONDEN 11

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha

Barnfondens faddertidning nummer 2 2014. Lekande lärande. Faddrar som förändrar världen. Fler barn i skolbänken. Tårögt möte med Nimesha Barnfondens faddertidning nummer 2 2014 Lekande lärande Faddrar som förändrar världen Tårögt möte med Nimesha Fler barn i skolbänken Ökad kunskap minskar våldet Minst en miljard barn utsätts varje år för

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning

PUSSELBITEN. fadderprojekt. i Mali. Möt ett fadderbarn från Bolivia. Fadderresa till Guatemala. Projekt mot könsstympning PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2012 Nytt fadderprojekt i Mali Möt ett fadderbarn från Bolivia Fadderresa till Guatemala Projekt mot könsstympning En inspirerande resa till Mali De positiva

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien

Barnfondens faddertidning nummer 2 2012. Barnen får. Fadderresa till Ecuador. Företagssamarbeten. Möte med en familj i Indien Barnfondens faddertidning nummer 2 2012 Barnen får säga sitt Fadderresa till Ecuador Möte med en familj i Indien Företagssamarbeten Barnen är med i vårt arbete I länder som Sverige har de flesta barn möjlighet

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Så gick det sedan: Från förskola till college. Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika

Så gick det sedan: Från förskola till college. Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika nummer 2 2009 årgång 55 Tema: Mat på bordet Maud från SVT:s Go kväll: Om husmanskost och längtan till Afrika O-Ringen borrar brunnar i Afrika Så gick det sedan: Från förskola till college Foto: Mikael

Läs mer

Därför samarbetar Rädda Barnen med företag. INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete. IKEA satsar miljoner på barn. Partners. Sista ordet: inger ashing

Därför samarbetar Rädda Barnen med företag. INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete. IKEA satsar miljoner på barn. Partners. Sista ordet: inger ashing Därför samarbetar Rädda Barnen med företag INDIEN: Mohan, 13, tvingas till arbete IKEA satsar miljoner på barn Partners Sista ordet: inger ashing TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I RÄDDA BARNEN! UNNA DIG SKADEHANTERING

Läs mer

En värld i rörelse Sista ordet: elisabeth dahlin. Thailand: Bakom leendet finns en annan verklighet. Kina: Barnen betalar framgångens pris

En värld i rörelse Sista ordet: elisabeth dahlin. Thailand: Bakom leendet finns en annan verklighet. Kina: Barnen betalar framgångens pris Thailand: Bakom leendet finns en annan verklighet Kina: Barnen betalar framgångens pris Bryssel: En dag med Cecilia Malmström Sverige: Madona njuter av sitt nya liv En värld i rörelse Sista ordet: elisabeth

Läs mer

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning carmen sprider hopp i öknen 2013 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU kristen minoritet får hjälp Jouris skola bombades Sommar- KAMPANJ PMU stöder barns rätt till utbildning nu kommer boken om Denis Mukweges dramatiska

Läs mer

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins Nr 3.2012 Tävla om boken Värma en liten Barnen i guldindustrins skugga Josephat om ett utsatt liv med albinism Sök, finn och bli retrorätt Vinn boken om Grodan Flynner Tema: pappa Nya tider för papparollen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Rachelle får äta sig mätt. klass skänkte 55 000 till Panzi De slutar stjäla varandras kor. Tio år med vård av våldtagna i DR Kongo.

Rachelle får äta sig mätt. klass skänkte 55 000 till Panzi De slutar stjäla varandras kor. Tio år med vård av våldtagna i DR Kongo. 2014 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU klass skänkte 55 000 till Panzi De slutar stjäla varandras kor Rachelle får äta sig mätt Sommar- KAMPANJ Så blir fler familjer självförsörjande Tio år med vård av våldtagna

Läs mer

möt angel mobilt center barnbybabyn ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp som blev barnbychef hjälper traumatiserade barn i GAZA

möt angel mobilt center barnbybabyn ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp som blev barnbychef hjälper traumatiserade barn i GAZA En tidning från SOS-Barnbyar # 1 2009 möt angel ett av tio miljoner barn i Filippinerna som behöver hjälp barnbybabyn som blev barnbychef mobilt center hjälper traumatiserade barn i GAZA BARNBYAR NR 1

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

Barnen som utnyttjas på tobaksfälten

Barnen som utnyttjas på tobaksfälten BARNENS #2 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 2 : 2007 FRAMTID tema tobak och fattigdom: Barnen som utnyttjas på tobaksfälten Vinn en resa till ditt fadderbarn! Ungdomar granskar svensk press Varje leende

Läs mer

Girl power! Afghanistan: En rak höger mot mansväldet. Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka. Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen

Girl power! Afghanistan: En rak höger mot mansväldet. Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka. Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen Afghanistan: En rak höger mot mansväldet Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen USA: En dag med Margot Wallström Girl power! Sista ordet: inger ashing DU FÅR MINST

Läs mer

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET i fo k u s : MAT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET AKUT! BARNEN I AFRIKAS HORN ÖVERLEVER INTE SVÄLTEN återrapport VATTEN rapport RESULTAT NR 2 2011 INNEHÅLL 2 I FOKUS: MAT En mänsklig rättighet GHANA En hungrig prins

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati

Mon. Nr 3. 2010. Det lilla lånet får hans by på fötter. Att stå upp för sina rättigheter. Graceland fann ett sätt att hjälpa. Lär dig laga chapati Nr 3. 2010 Lär dig laga chapati Att stå upp för sina rättigheter Graceland fann ett sätt att hjälpa tema försörjning Mon Det lilla lånet får hans by på fötter I backspegeln Från leprabyn tillbaka till

Läs mer