Myrorna. Insamlingsrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myrorna. Insamlingsrapport 2014"

Transkript

1 Myrorna Insamlingsrapport 2014

2 Förord Det du har framför dig är Myrornas första officiella årsrapport för insamling av textil och andra gåvor. Den skickas ut till alla våra samarbetspartners tillsammans med mer detaljerad information om insamlingsvolymer i just din kommun. Myrorna är Sveriges största insamlingsaktör och 2014 samlade vi bland annat in ton textil i mer än 120 kommuner, men vi nöjer oss inte med det - vårt mål är att nästan fördubbla insamlingsvolymerna till år Ett av våra huvuduppdrag är att öka återanvändningen i Sverige och för att lyckas med det så måste vi göra det enklare att skänka gåvor till oss. Svenska konsumenter slänger idag ton kläder och annan textil i soporna varje år som istället kunde ha återanvänts eller återvunnits. Tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetar vi med att ta fram nya insamlingsmetoder för att bli mer lättillgängliga. Vi arbetar också för att förändra människors beteenden mot en mer hållbar livsstil genom att inspirera till att köpa second hand istället för nytt. Under året har vi haft fokus på unga och deras konsumtionsbeteenden. Vi har bland annat deltagit två gånger på ATTITUDE STHLM, en modemässa för unga, samt varit med på We_change - Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling som drivs av ungdomar.se och haft flera kampanjer som riktar sig mot unga har också inneburit stora kliv framåt när det gäller transparens och uppföljning. Vi har bland annat lanserat en uppförandekod som ska säkerställa korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden. Koden följs upp genom revisioner och kommer under 2015 att vara implementerad hos alla utländska kunder. Vi på Myrorna verkar på många arenor - vi samlar in gåvor som vi säljer i 34 butiker och till utlandet, vi tar emot personer per år på arbetsträning och vi bidrar med kunskap i arbetet med att utveckla och reglera textilinsamling i såväl Sverige som i Norden. Allt det här gör vi för att skapa ett överskott som kan hjälpa människor som av någon anledning befinner sig i en utsatt situation. Det är med er hjälp som vi kan göra något konkret för människor och miljö varje dag. Tack! Caroline Andermatt VD Myrorna

3 Innehållsförteckning 3 Kort om Myrorna. 4 Gåvorna hjälper de som har det svårast. 5 Ökad återanvändning för en bättre miljö. 6 Vi gör det enklare att skänka. 8 Vi tar ansvar för gåvorna - i Sverige och i världen. 10 Second hand blir allt mer populärt. 11 Myrorna har erbjudit arbetsträning i över 100 år. 13 För ett mer hållbart samhälle. 15 Källförteckning och kontaktinformation.

4 Myrorna i siffror 2014 Omsättning: 255 Mkr* Överskott: 51 Mkr* Försäljning textil: textilprodukter/år Insamling ton textilier ca ton saker ca 9 lastbilar med möbler/dag Verksamheter 34 butiker 7 produktionsenheter Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. Myrorna har funnits i över 100 år. Vi är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Vi har stora produktionsenheter, där våra gåvor sorteras, på flera ställen i landet och 34 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder. Allt som säljs i våra butiker är gåvor som privatpersoner och företag lämnat i våra butiker, i klädboxar, på återvinningscentraler eller som hämtats av någon av våra egna lastbilar. Vårt uppdrag: Vi ska genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle och generera ett stabilt överskott till Frälsningsarméns sociala arbete. Personal Återanvändning Social Nytta ca 450 anställda ca personer som arbetstränar eller praktiserar/år ca 500 personer gör sin samhällstjänst hos oss/år Ett mer medmänskligt och hållbart samhälle Myrornas överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. *Baserat på 2013 års resultat. Arbetsträning 3

5 Gåvorna hjälper de som har det svårast. Vi på Myrorna verkar på många arenor - vi samlar in gåvor som vi säljer i 34 butiker och till utlandet, vi tar emot personer per år på arbetsträning och vi bidrar med kunskap i arbetet med att utveckla och reglera textilinsamling i såväl Sverige som i Norden. Allt det här gör vi för att skapa ett överskott som hjälper människor som av någon anledning befinner sig i en utsatt situation. Vad pengarna används till kan skifta utifrån vilka behov som finns. Det kan till exempel innebära stöd för ensamstående föräldrar, att ge barn och kvinnor skydd från våld och övergrepp, ge missbrukare en plats på ett behandlingshem, ge stöd till ungdomar eller erbjuda barnkollo. Det gemensamma är att det sociala arbetet som sker i Frälsningsarméns regi är ett komplement till samhällets insatser och alltid sker i nära samarbete med kommunernas socialtjänster. För oss är transparens och garantier för vad vårt överskott används till ett grundläggande krav som bör ställas på alla insamlingsorganisationer. Myrorna har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och visar på så sätt att vi uppfyller de kriterier som kan ställas på en seriös aktör. Vad innebär ett 90-konto? 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Ideella organisationer kan ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll som: Beviljar 90-konto till ideella organsationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav Gör årliga kontroller av alla med 90-konton Säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet Många barn i Sverige behöver komma iväg på kollo på skolloven. Det kan bero på att man inte har råd med semester eller att föräldrarna inte har möjlighet att ta ledigt på loven. Det finns även många barn som lever i utanförskap på olika sätt, de kan vara utsatta för mobbning eller ha det svårt med svenska språket. Andra barn lever i medberoende av olika slag, t.ex. i missbruksfamiljer. Oavsett anledning vill Frälsningsarmén ge varje barn en fin upplevelse där barnet får vara den han/hon är, men också växa som människa och få nya vänner och hitta glädjen igen. På sportlovet är de ute i snön och har det kul på olika sätt och på sommaren badar de mycket och fiskar. Varje år åker 360 barn på kollo med Frälsningsarmén, men de önskar att de kunde erbjuda ännu fler barn plats och att de även kan ha kollo på andra lov. Foto: Frälsningsarmén. En mamma till deltagare på sportlovskollo 2015: Vill tacka för att Frälsningsarmén gjorde min sons sportlov till det bästa under hans 10 år. Han hade så mycket att berätta när han kom hem. Han saknar sina kompisar redan. Jag hoppas han får möjlighet att få följa med fler gånger. Ni är världens finaste människor och jag kommer att vara er evigt tacksam för all glädje ni skänkt oss och framför allt min son. 4

6 Ökad återanvändning för en bättre miljö. Ett av Myrornas huvuduppdrag är att öka återanvändningen i Sverige. Vi svenskar är duktiga på att panta flaskor, men gällande hanteringen av textilt avfall har vi en bit kvar. Vår strävan är att inspirera konsumenter till att köpa begagnat istället för nytt och att skänka det som kan användas igen istället för att slänga det i soporna. På så sätt förlängs produkternas livslängd och belastningen på klimat och miljö minskar. Myrorna har ett ambitiöst mål om att nästan fördubbla insamlingsvolymerna till år En del av vår samhällsförbättrande roll i Sverige är även att jobba förebyggande och att inspirera svenskar att konsumera smart och hållbart. Vår gemensamma utmaning i Sverige är att förstå det köpoch-släng-samhälle som vuxit fram och titta på lösningar för hur vi tillsammans ställer om till ett mer hållbart samhälle. Konsumtionen i Sverige ökar, förra året klättrade vi från 13:e till 10:e plats i listan över länder som överutnyttjar jordens resurser. Om hela jordens befolkning skulle leva och konsumera som oss svenskar skulle det behövas 3,7 jordklot för att hinna återskapa resurser i samma takt som vi förbrukar dem. Det innebär inte att vi svenskar måste sluta att konsumera, men det visar på att det är viktigt att vi funderar på hur vi gör det. Vi behöver se på ekonomi och tillväxt som cirkulär istället för linjär och att ta inspiration från naturens kretslopp för att hitta nya sätt att konsumera. Myrornas roll i sammanhanget handlar främst om att inspirera till och underlätta hållbar användning av kläder och prylar. Återvinna Designa hållbart Producera hållbart Använda hållbart Återanvända Laga Låna Återanvändning är en viktig del i cirkulär ekonomi. Myrorna agerar utifrån EU:s avfallshierarki där återanvändning alltid är att föredra framför både återvinning och förbränning. Resursanvändningen vid återanvändning är nästan obefintlig i jämförelse med resursåtgång vid återvinning. Detta är också starkt kopplat till försäljningen på utlandsmarknaden som Myrorna bedriver. Vi följer avfallshierarkin och säljer vidare den del av insamlade kläder och annan textil som vi inte lyckas sälja på den svenska marknaden. Detta för att maximera återanvändning och återvinning samt minimera att det går till förbränning och deponi. 5

7 Vi gör det enklare att skänka. I dagsläget slänger svenska konsumenter ton kläder och annan textil i hushållssoporna varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna användas igen. Myrorna samarbetar med kommuner och andra aktörer för att skapa system för att öka insamlingen och tittar ständigt på nya innovativa lösningar för att öka volymen och förbättra tillgängligheten i textilinsamlingen. Våra insamlingsmetoder Klädboxar Myrorna har ca klädboxar runt om i landet varav merparten står på kommunal mark, ofta i anslutning till återvinningsstationer. Resterande är utplacerade vid matbutiker, shoppingcenter, i boendemiljöer, samt vid våra sju produktionsenheter, där man i vissa fall även kan skänka möbler. Mer info finns på myrorna.se. Återvinningscentraler Vi finns på återvinningscentraler på flera olika sätt. Vi har lösningar i form av containrar eller klädboxar beroende på önskemål. Vi samlar in både möbler, porslin, kuriosa, kläder och textil. Hämtning Vi hämtar hemma hos privatpersoner och företag. Lämna i våra butiker Våra givare kan själva lämna sina gåvor direkt i våra butiker. Samarbeten med modeföretag Vi samarbetar med Åhléns och MQ som skänker det som inte sålts i deras butiker till oss. Det kan vara överblivna reavaror eller säsongsvaror. Test av nya insamlingsmetoder Vi vet att en av de viktigaste faktorerna för att få människor att skänka gåvor är tillgängligheten. Vi testar därför hela tiden nya sätt att samla in gåvor för att underlätta för givaren. Under 2014 har vi startat dessa testprojekt: Insamling hos modeföretag Lindex samlar in textil i 40 av sina butiker och skänker allt de får till Myrorna. Tillsammans med Lindex testar vi även appen Cirqle som guidar givaren till närmsta inlämningsställe. Fastighetsnära insamling Myrorna i samarbete med Ragn-Sells testar en nära-dörrenlösning som ska öka insamlingen av begagnade kläder och annan textil i hela landet. Lösningen är en fastighetsnära insamling i direkt anslutning till bostäder. Eventinsamling Samarbete med ett flertal arbetsplatser och köpcentrum, där vi har möjliggjort tidsbegränsad insamling i samband med olika evenemang. Insamlingsevent i köpcentrumet Stinsen i Sollentuna, april

8 Visste du att... Under 2014 sålde vi återanvända textilprodukter. Det sparade CO2-utsläpp motsvarande varv runt jorden med bil.

9 Vi tar ansvar för gåvorna - i Sverige och i världen. De gåvor som samlas in säljs i första hand i någon av våra 34 butiker, men för att säkra att så stor del som möjligt återanvänds behöver vi sälja främst textil, till exempel kläder, dukar, mössor osv., men även en mindre del inredning, utomlands. Vi kan med stolthet säga att 91% av allt vi samlar in går till någon form av återanvändning eller återvinning, i Sverige eller utomlands. I dagsläget finns det ingen återvinningsindustri för textil i Sverige. Utomlands finns det däremot alternativ i form av enklare återvinning, så kallad down cycling. Textilen blir till isoleringsmaterial eller putslappar som kan användas inom industrin. En liten del kan varken återanvändas eller materialåtervinnas utomlands, utan går till förbränning. Myrorna samäger med sin norska motsvarighet Fretex ett exportbolag som heter Fretex International (FI) för att kunna sälja på utlandsmarknaden. Det gör det möjligt för oss att hantera stora volymer, och därmed ligga i framkant i Sverige när det gäller hantering av de gåvor vi samlar in enligt avfallshierarkin. Det ger oss även bra förutsättningar för insyn och kontroll av värdekedjan nedströms. FI säljer främst till länder inom EU och Asien där textilen sorteras igen och säljs i butik eller återvinns. FI säkerställer även att köparen följer deras uppförandekod (Code of Conduct). Myrornas insamlingsflöde Gåvor skänks till Myrorna. Myrornas överskott går till socialt arbete i Sverige. Det kan t.ex. vara missbruksvård, kolloplatser och skyddat boende för traffickingoffer. Gåvorna sorteras. 20% 73% 7% Energiåtervinning. Export. Butik. 79% 19% 2% Förbränning. Återvinning. Återanvändning. 8

10 Anledningen till att Myrorna låtit en göra en klimatanalys är att en del av den textil som Myrorna samlar in exporteras till andra länder. Eftersom det ingår i Myrornas uppdrag att bedriva en verksamhet som är så miljöriktig som möjligt är det intressant att veta vilken inverkan på klimatet som secondhandkläder, och export av secondhand-kläder, har. Myrorna anlitade miljökonsultföretaget WSP som fick i uppdrag att göra en klimatanalys av second hand-kläder. WSP tog fram ett verktyg som gör det möjligt att räkna fram klimatpåverkan utifrån fakta, till exempel transportmedel, resvägar, avfallshanteringen i olika länder och olika antaganden som hur många köper secondhand istället för nytt om möjligheten ges. Tillsammans ger verktyget en uppskattning av exportens effekt på klimatet. SAMMANFATTNING AV MYRORNAS KLIMATANALYS 2013 SAMMANFATTNING AV MYRORNAS KLIMATANALYS 2013 Nyttan av att återanvända uppstår när en konsument väljer ett secondhand plagg istället för ett nytt. Då besparas stora mängder resurser som krävs för att producera nya plagg. I stort ställer verktyget denna nytta av att återanvända mot den negativa påverkan som finns från avfallshantering, samt transport av secondhandplagget. Kvar blir ett netto av en klimatbesparing 1. Konsumentens agerande är alltså helt avgörande för att dra slutsatser kring nyttan av global secondhand. Här måste man göra antaganden. I verktyget har vi arbetat med tre olika scenarier där vi valt att följa ett plagg och dess resväg 2. Första antagandet: I första antagandet antar vi att konsumenten ersätter nytt till 100 procent med secondhand. SVERIGE POLEN KENYA Myrorna sorterar plagget Myrorna sorterar plagget Myrorna sorterar plagget i Sverige, och säljer det i i Sverige och säljer det till i Sverige, transporterar Sverige. Polen. det via Polen och säljer det i Kenya. Det är Då är det 15 gånger bättre ur klimatsynpunkt att ur klimatsynpunkt att ändå 11 gånger bättre ur Det är 12 gånger bättre återanvända nda plagget här återanvända plagget i len jämfört med att köpa använda plagget i Kenya Po- klimatsynpunkt att åter- i Sverige jämfört med att köpa ett nytt! ett nytt! som transporteras s via Polen, jämfört med att köpa ett nytt! Andra antagandet: Men att konsumenten alltid ersätter nytt med second hand till 100 procent är inte realistiskt. Därför har vi gjort ett troligt antagande i nästa exempel, att konsumenten i Sverige ersätter nytt med second hand med 10 procent, att konsumenten i Polen till 35 procent ersätter nytt med second hand samt att konsumenten i Kenya till 65 procent ersätter nytt med second hand. SVERIGE POLEN KENYA Myrorna sorterar plagget Myrorna sorterar plagget Myrorna sorterar plagget i i Sverige, och säljer det i i Sverige och säljer det till Sverige, transporterar det Sverige. Polen. via Polen och säljer det i Det är då dubbelt så bra Det är då nästan tre gånger Kenya. Då är det fem gånger bättre ur klimatsynpunkt ur klimatsynpunkt att bättre ur klimatsynpunkt återanvända plagget i att återanvända plagget i att återanvända plagget Sverige jämfört med att Polen jämfört med att köpa i Kenya, jämfört med att köpa ett nytt! ett nytt! köpa ett nytt! Myrornas uppförandekod För Myrorna är det viktigt att så långt det är möjligt säkerställa att våra gåvor hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt och därmed försäkra oss om att det vi gör har en positiv inverkan på både människor och miljö. Myrorna har därför en uppförandekod som ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden. Den har tagits fram av Myrorna och Fretex eftersom vi anser att det är av yttersta vikt att våra gåvor, så långt som möjligt, hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt. I koden finns rekommendationer och minimikrav på vad som förväntas av kunden när den handlar av Fretex International (FI). Under 2014 har FI kommit långt med implementeringen av uppförandekoden hos alla kunder. Varje år besöker FI samtliga kunder för att säkerställa att koden följs. Dessutom gör ett externt revisionsbolag tredjepartskontroller hos ett antal kunder varje år. Förutom FI:s kunder besöks även kundernas eventuella kunder, eftersom FI vill kontrollera hur gåvorna hanteras hela vägen till slutmarknaden. Totalt exporterade FI ca ton under förra året. Myrorna vill driva utvecklingen av en seriös hantering av textil. Här är transparens och fokus högt upp i avfallshierarkin avgörande framgångsfaktorer. Därför tog vi initiativet att utveckla en uppförandekod för försäljning av textil utomlands - vi vill följa gåvan hela vägen. Detta går hand i hand med att vara en samhällsförbättrande aktör, säger Emma Enebog, Hållbarhetschef på Myrorna. Uppförandekoden fokuserar på: Efterlevnad av avfallshierarkin maximering av återanvändning och minimering av förbränning. Säker hantering av farligt avfall. Arbetsmiljöfrågor som löner, diskriminering etc. Sund affärsmässighet och transparens. Säker och miljömässig transport av gåvor. För att säkerställa att försäljning utomlands alltid är bättre än förbränning fick det oberoende miljökonsultföretaget WSP under 2013 i uppdrag av Myrorna att titta på detta genom ett unikt klimatverktyg. Resultatet pekade på att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, även om plagget transporteras väldigt långt och trots att mottagarlandet har en sämre avfallshantering när plagget väl måste slängas. Analysen finns att läsa på myrorna.se. Vi har skapat ett verktyg för att kunna se vad det vi gör har för påverkan på miljön. Återanvändningen ställs mot transporterna och avfallshanteringen. Femton gånger så bra ur klimatsynpunkt om svenskarna återanvänder. 15 ytt! 12 DUBBLA TRE 11 Andra länder bättre på återanvändning. FEM Utlandsförsäljning Hit gick textilflödena: Kurdiska delen av Irak 18,8% Pakistan 8,2% Estland 6,6% Litauen 5,4% Polen 55,2% Land Andel % Polen 55,2% Kurdiska delen av Irak 18,8% Pakistan 8,2% Estland 6,6% Litauen 5,4% Textilflödena gick även till: Tjeckien 2,5% Ungern 1,8% Holland 1,1% Belgien 0,3% Tyskland 0,1%

11 Second hand blir allt mer populärt. Myrorna har 34 butiker i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, och vi jobbar ständigt med att hitta nya attraktiva platser för att etablera nya butiker. 230 Försäljning Mkr Att handla kläder second hand istället för nytt har blivit allt mer trendigt och det är något som även syns i försäljningsutvecklingen. Second hand-marknaden i Sverige ökade faktiskt med hela 16% mellan 2011 och Under samma period kunde man se att konsumtionen av ny textil minskade med 9% Myrornas försäljningsutveckling Visste du att... Under 2014 sålde vi på Myrorna bland annat handväskor, par skor, böcker, damblusar och herrskjortor.

12 Myrorna har erbjudit arbetsträning i över 100 år öppnades Myrornas första butik på Götgatan i Stockholm. Redan då handlade det om försäljning av begagnade varor samtidigt som människor i behov av meningsfull sysselsättning fick komma och arbetsträna. Behovet av arbetsträning har inte minskat sedan Tvärtom. I takt med arbetslivets specialisering och ständigt ökande krav på kompetens och erfarenhet så ökar snarare behovet av professionella aktörer som kan erbjuda handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga och förutsättningar. Myrorna har över 100 års erfarenhet av just detta. Det gör oss till en unik arbetsplats. I Sverige idag är det många som står utanför arbetsmarknaden och det är främst tre olika grupper som är framträdande; ungdomar, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Vi står inför en utmaning att skapa förutsättningar för att inte bara dessa grupper ska lyckas, utan alla människor som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden. Genom rätt anpassad och meningsfull sysselsättning i form av arbetsträning vet vi på Myrorna att vi skapar just sådana förutsättningar. Vi är en professionell aktör med ambitionen att bidra till att halvera arbetslösheten i Sverige. Att vara en professionell aktör innebär att man tar ansvar för den arbetsträning som erbjuds. På Myrorna gör vi detta genom att alla samarbetare, dvs. de som arbetstränar hos oss, får en personlig handledare. Alla anställda med rätt förutsättningar att handleda är handledare på Myrorna. Handledaren och övriga personalgruppen anpassar arbetsträningen så att den passar den enskildes behov. Varje arbetsträning följer stegen i den s.k. samarbetstrappan, dvs vår metodik för handledning. Varje steg i trappan motsvarar olika insatser som syftar till att hela tiden anpassa arbetsträningen på bästa sätt till samarbetaren. För att våra handledare ska vara ett så bra stöd som möjligt utbildar vi dem i handledning. Vi har utvecklat en ny handledarutbildning i samarbete med MISA. Denna utbildning utförs med tydlig koppling till metoden Supported Employment, en av de mest utbredda metoderna för att skapa förutsättningar för människor att komma närmare arbetsmarknaden. Fakta om arbetsträning och praktik på Myrorna Myrorna tog emot ca samarbetare under Ca arbetstränade och ca 500 kom från kriminalvården. Ca 40% kommer från Arbetsförmedlingen. Ca 18% är på Myrorna i arbetsmarknadsåtgärden Fas 2 eller 3. I övriga fall är det språkpraktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering och yrkesförberedande praktik. Efter praktiken/arbetsträningen Cirka 20% av alla gick vidare till arbete efter sin period på Myrorna. Ca 30% gick tillbaka till samma situation som tidigare. 11

13 Vilka samarbetar Myrorna med? Nästan hälften av alla personer i arbetsträning är placerade via Arbetsförmedlingen och ca 20% är placerade via kommuner. Övriga placeringar sker via kompletterande aktörer, dvs. organisationer som via upphandlingar med AF placerar på Myrorna. En liten del är volontärer som på ideell basis arbetar hos oss. Berättelse om en samarbetare på Myrorna. Mikaela är 35 år och arbetstränar sedan tre månader tillbaka på en av Myrornas butiker i Stockholm. Hon har varit sjukskriven för depression och ångest till och från sedan gymnasiet och har diagnoserna GAD och borderline. Hon har provat på många jobb och arbetstränat på flera ställen. Under hösten var hon på väg att ge upp. Mikaela vill verkligen jobba, men det kändes hopplöst och hon såg ingen väg in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen sa att det var dags att fundera på sjukersättning, men att bli bidragsberoende för resten av livet kändes inte som ett alternativ. Hon fick då möjlighet att komma till Myrorna och arbetsträna. På tidigare jobb har hon alltid haft konstant outhärdlig ångest, men inte här. Här är alla lika mycket värda, man har frihet att ta mycket eller lite ansvar och arbeta i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Introduktionen var jättebra, jag kände mig välkommen, sedd och fick individanpassade arbetsuppgifter. Myrornas koncept är fantastiskt. Deras pengar går till välgörenhet, men genom sin arbetsträning så hjälper dom så många fler. Jag önskar att alla som har problem skulle få komma hit och arbetsträna, säger Mikaela. Jag har aldrig mått bättre. 12

14 För ett mer hållbart samhälle var ett händelserikt år för Myrorna. Här följer ett antal exempel på vad vi arbetade med förra året för att öka återanvändningen i Sverige. Lansering av Myrornas uppförandekod För att säkerställa att våra gåvor, så långt som möjligt, hanteras på ett etiskt och miljöriktigt sätt lanserade Myrorna och Fretex, Myrornas motsvarighet i Norge, en uppförandekod under Koden ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor när de säljs på utlandsmarknaden av det samägda bolaget Fretex International. I koden finns rekommendationer och minimikrav på vad som förväntas av kunden när den handlar av Fretex International. Läs mer om vad uppförandekoden innebär på sidan 9. Nordisk strategi för hantering av textilavfall Nordiska Ministerrådet började under 2014 att ta fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textil och textilavfall. Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog var en av de personer som var med och arbetade fram det förslag för uppförandekod och certifieringssystem som ska bidra till att öka förtroendet för textilinsamlingen i Norden. Certifieringssystemet ska dessutom säkerställa att en hög andel av den insamlade textilen återanvänds och materialåtervinns. Utökade insamlingen Myrorna har ett ambitiöst mål om att nästan fördubbla insamlingsvolymerna till år Därför låg ett stort fokus under 2014 på att utöka våra insamlingsmetoder. Detta gjorde vi genom att dels placera ut 187 st nya klädboxar och dels genom att vi etablerade oss på tio nya återvinningscentraler runt om i hela landet. I samband med utplaceringen av de nya klädboxarna påbörjades även en stor inventering av Myrornas äldre, redan utplacerade, klädboxar. Dessa har nu börjat bytas ut mot vår nya och mer stöldsäkra modell, allt för att säkra att våra gåvor kan tas omhand på bästa sätt. Förra året gick vi från att endast ta emot det som är helt & rent, till att ta emot allt som är torrt & rent. Vi tror att detta kommer att få fler att skänka istället för att slänga sina kläder, vilket i sin tur leder till att ännu mer textil kan tas omhand och gå till återanvändning eller återvinning, istället för förbränning. 12

15 Inspirerat fler till att köpa second hand Genom att inspirera till att köpa second hand istället för nytt hoppas vi kunna förändra människors beteenden mot en mer hållbar livsstil. Under 2014 testade vi två, för oss helt nya sätt, att möta och inspirera fler: Under våren var vi för första gången med på We_change - Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling. Där deltog vår hållbarhetschef Emma Enebog i en paneldebatt kring hållbar utveckling i Sverige. På We_change fick vi möjlighet att träffa och inspirera ungdomar samtidigt som vi tillsammans resonerade kring vad hållbar konsumtion kan innebära för miljön. För att visa på att Myrorna är ett bra alternativ till nyhandeln var vi två gånger under förra året med på mode- och skönhetsmässan ATTITUDE STHLM. Där erbjöd vi försäljning av exklusivt handplockade kläder, accessoarer och skor till mässans unga målgrupp. Återanvändningsakademien - seminarieserie för en mer hållbar framtid Under våren 2014 arrangerade Myrorna Återanvändningskademien - en seminarieserie om återanvändning av second hand-kläder. Där möttes företrädare för återanvändningsbranschen och diskuterade hur innovation och nya affärslösningar kan få fler att återanvända i framtiden. Man tog även upp frågor som vilka krav som ska ställas på aktörerna, om det borde finnas ett producentansvar för avfall av textil, samt hur insamlingen av den textil som fortfarande slängs ska kunna gå till i praktiken. Bland deltagarna i seminarierna fanns bland andra David Palm, avfallsforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder Nordiska ministerrådets forskningsprojekt kring textil. 14 Vid Återanvändningsakademien i Malmö deltog Anna- Karin Bengtsdotter, Emma Enebog, David Palm och Fredrik Östlin. Foto: Cecilia Öfverholm.

16 Källor Sid 6: WWF (2014), Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Living Planet Report 2014, Solna: WWF, vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report-2014/ living-planet-report-s-mr-planeten-jorden (hämtad februari 2015) Sid 7: Carlsson, A. et al (2011) Kartläggning av mängde och flöden av textilavfall på uppdrag av Naturvårdsverket, Norrköping: SMED (SMED Rapport Nr 46), (hämtad januari 2015) Sid 10: Elander, M. et al (2014) Konsumtion och återanvändning av textilier på uppdrag av Naturvårdsverket, Norrköping: SMED (SMED Rapport Nr 149), (hämtad januari 2015) Sid 13: Palm, D et al. (2014), The Nordic textile commitment A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling, Copenhagen: Nordic Council Of Ministers (TemaNord 2015:512), diva-portal.org/smash/get/diva2:790973/fulltext01.pdf (hämtad april 2015) Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. Omslag: Linda Olsson, biträdande butikschef på Myrorna i Uppsala. Foto: Tina Axelsson. Myrornas huvudkontor Partihandlarvägen Årsta Tel: myrorna.se facebook.com/myrorna Instagram: myrorna Twitter: myrorna Vill du veta mer? Ansvarig för etablering/insamling Urban Bolin Hållbarhetschef Emma Enebog

Rapport Myrorna: Älska återanvändning!

Rapport Myrorna: Älska återanvändning! Rapport Myrorna: Älska återanvändning! 1 Förord Myrorna samlar in 8000 ton kläder och annan textil samt stora volymer inredning varje år. Återanvändning är ett viktigt verktyg för hållbar konsumtion och

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE

GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE GÅRDAGENS TEXTIL - MORGONDAGENS MODE Borås 15 september Yvonne Augustsson 2 Utmaningar idag globalt och i Sverige KlimaSörändringar Utarmning av biologisk mångfald VaXenbrist MiljögiZer Ökad befolkningsmängd

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN STOCKHOLM 31/3-1/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K A A R B E T S P A P P E R Konsumentguide Använd kläderna Använd huvudet Skona miljön! Rostra Kommunikation v/ David

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning. April 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Vad händer sen med våra kläder? Enkätundersökning April 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Attention 2. Projektet Vägar till jobb 3. Vad presenterar vi för arbetsgivare 4. Projektets resultat och framtidsplaner 5. Frågor 6. Länkar och kontaktuppgifter Emma

Läs mer

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga)

6. Till IP som svarat Ja: För vilka produkter har du sett information/reklam för insamling/återvinning? (öppen fråga) 1. Hur gammal är du?. Är du man eller kvinna?. Vilket postnummerområde bor du i?. Vilka olika produkter som används i hushållet bör man inte slänga i soporna utan lämna till olika sorters insamlingsställen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s Plaströrsåtervinning Plaströrsåtervinning Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011

Ekonomi ( 4) Konsumera eller mindre november 2007 Sunt förnuft november 2008 Mer eller mindre juni 2009 Business as unusual augusti 2011 Ekonomi Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare. Ledartexterna

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

1(7) 2014-08-21. Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.

1(7) 2014-08-21. Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem. 1(7) 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Återvinningscentral (ÅVC)... 3 3. Intressenter och verksamheter... 5 4. Projektekonomi... 7 3(7) 1. Inledning Denna bilaga beskriver Kretsloppsparkens

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken?

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Arbetsmarknaden & arbetslösheten Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden Norrköping den 15

Läs mer