Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj Reviderade i januari Reviderade Reviderade 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014."

Transkript

1 Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj Reviderade i januari Reviderade Reviderade 2014.

2 Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal lägenheter m.m Vad är egentligen en bostadsrätt?... 4 Hur drivs en bostadsrättsförening?... 4 Medlemmarnas skyldigheter och rättigheter Vad tillhandahåller föreningen?... 4 Frågor och förslag?... 5 Styrelsen... 5 Stadgar & Årsredovisning... 5 Drift och underhåll... 5 Ansvar och skötsel av ekonomi och administration... 5 Ansvar och skötsel av fastigheter och lägenheter... 6 Felanmälan och behov av service... 6 Underhåll av lägenheterna... 6 Rörmokeri eller Våtrumsarbeten... 6 Underhåll av fastigheterna... 7 Allmän trivsel... 7 Gemensamma kostnader... 7 Säkerhet... 7 Fest, musik, renoveringar med mera... 7 Rökning... 8 Parabolantenn... 8 Husdjur... 8 Portar, trappuppgångar och gemensamma utrymmen... 8 Portar... 8 Namnskyltar och lägenhetsdörrar... 8 Trapphus... 8 Vädringsbalkonger... 8 Cykelrum... 9 Barnvagnsrum... 9

3 Källare och vind... 9 Hushållssopor och grovsopor... 9 Hushållssopor... 9 Miljöstation... 9 Tidningar... 9 Tvättstuga Var finns tvättstugorna? Bokning av tvättstuga Städa Vad kan tvättas? BH-byglar, Topz etc Samlingslokalen Hyra av samlingslokal - festvåning Gården Att vistas på gården Parkering Grillplatsen Cykelställ Trädgård Marschaller m.m Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning... 11

4 Brf Gnejsen 2 Bakgrund och historik Wilhelm Govenii var en filantrop som i början på 1900-talet bildade en stiftelse för att hjälpa ensamma mödrar till ett drägligt boende. Stiftelsen byggde ett flertal fastigheter anpassade till ensamstående mödrar, bland annat de hus som vår Bostadsrättsförening nu äger. Enligt Stiftelsens ursprungliga intentioner och stadgar, hyrdes lägenheterna ut till självkostnadspris + 8 %. År 2000 påbörjade Stiftelsen en totalrenovering av våra fastigheter som blev klar strax före årsskiftet Ungefär samtidigt sålde Stiftelsen våra fastigheter till Svenska Bostäder. Bostadsrättsföreningen utnyttjade sin förköpsrätt och den 1:a april 2003 övertog Bostadsrättsföreningen Gnejsen 2 fastigheterna Gnejsen 2 och Gnejsen 6. Fakta, antal lägenheter m.m. Vår förening består av tre hus fördelat på två fastigheter. Gnejsen 2 är husen 46 tom 52. Dessa byggdes Gnejsen 6 är huset mot Riddarfjärden. Byggår är Totalt är det 167 lägenheter och 12 lokaler. Vad är egentligen en bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en förening som äger och förvaltar fastigheter med lägenheter och lokaler. De boende äger en kollektiv andel (andelstal) i föreningen i relation till storleken på sin lägenhet. Detta andelstal avgör hur stor andel av våra gemensamma kostnader varje medlem ska stå för. Medlemmen i föreningen erhåller också en rättighet att nyttja sin lägenhet för eget boende på obegränsad tid. I princip är det dock föreningen som äger lägenheterna och ansvarar för dessa. Hur drivs en bostadsrättsförening? Medlemmarna i Föreningen utser gemensamt en styrelse. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som styrelsen eller föreningsstämman fattar samt våra lagar kräver. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor och dess efterlevnad. Detta innebär att styrelsen har det juridiska ansvaret för skötseln av fastigheterna. Det finns exempel på att styrelsemedlemmar har blivit åtalade och dömda för olyckor som inträffat pga. att stadgar, ordningsregler och lagar inte följts av de boende. Medlemmarnas skyldigheter och rättigheter. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan också skyldigheter mot föreningen och dess medlemmar. Alla är skyldiga att rätta sig efter Föreningens Stadgar och ordningsregler. Föreningens regler gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, utan även familjemedlemmar, gäster, inneboende och t.ex. hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Reglerna gäller även för eventuella andrahandshyresgäster samt de hyresgäster som hyr direkt av föreningen. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen, i allvarliga fall, ifrågasätta om den boende ska få bo kvar. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om den boende trots detta inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Som medlem i föreningen har du rätt att göra din röst hörd och påverka ditt boende. Du har rätt att deltaga i föreningens öppna möten och stämmor enligt föreningens stadgar. Vad tillhandahåller föreningen? Föreningen tillhandahåller en lägenhet enligt avtal.

5 Till din lägenhet levererar Föreningen; Varmt och kallt vatten. Ventilation. Kabel-TV är draget till husen och därmed de fria kanalerna. Yttre underhåll av fastigheten samt underhåll av de gemensamma utrymmena. Vad du själv måste ordna är; Avtal med elleverantör. Avtal med TV-leverantör för kanaler utöver de fria kanalerna. I vårt fall är det ComHem. Avtal med bredbandsleverantör. Det finns ett flertal att välja på. Avtal med telefonbolag. Inre underhåll av lägenheten. Lägenheten tillhör dock i princip föreningen varför det krävs tillstånd av styrelsen och eventuellt också av myndigheterna för renoveringar och ombyggnader. Frågor och förslag? Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler eller något annat är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, förslagsvis via mail. I samtliga portar finns styrelsens kontaktinformation, det finns även en brevlåda på bottenvåningen i port 50 som töms regelbundet av styrelsen. Styrelsen Styrelsen består av minst 3 och högst fem ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma för två år i taget. Växelvis avgång ska tillämpas. Suppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder. Styrelsen ska företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Aktuell förteckning över styrelsemedlemmar finns anslaget i portarna. Stadgar & Årsredovisning Stadgar och årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gnejsen 2 finns att få från vår förvaltare: Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, MBF Källgatan Västerås Tel: Du kan hämta stadgar och årsredovisningar på deras hemsida klicka på årsredovisningar och stadgar och sök på BRF Gnejsen 2. Drift och underhåll Ansvar och skötsel av ekonomi och administration Styrelsen har det slutliga ansvaret för ekonomi och administration. Av praktiska skäl är det dagliga arbetet delegerat till en professionell ekonomisk förvaltare. Vår förvaltare heter Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) i Västerås. MBF grundades 1957 och förvaltar i dag över 200 bostadsrättsföreningar. MBF är en ekonomisk förening utan vinstintresse. MBF sköter vår bokföring, hyres-/avgiftsavisering och övriga ekonomiska frågor. Likaså sköter MBF all administration vid köp och försäljning av lägenheter, pantsättningar och registrering av panter samt kontraktsskrivande för hyreslägenheter i föreningen. Vid försäljning och pantsättning utgår en avgift. Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, MBF (www.mbf.se) Källgatan Västerås Tel:

6 Ansvar och skötsel av fastigheter och lägenheter Ansvaret för skötsel och underhåll av fastigheterna delas upp i två huvudområden, föreningens ansvar och den enskilde boendes ansvar. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna från tomtgränsen till dörren på din lägenhet. I lägenheten tar föreningen dessutom ansvar för: Utvändig målning och underhåll av fönster. Droppande kranar och rinnande toaletter. Själva kranen och toaletten ansvarar medlemmen för. Tätheten och funktionen hos värmesystemet inklusive element och ledningar. Tätheten och funktionen hos vattenledningar till lägenheterna. Tätheten och funktionen hos avloppsrören från lägenheterna. Dock ansvarar medlem för stopp i avloppet som medlem själv orsakat. Medlemmens ansvar omfattar allt från insidan av dörren, inklusive låsen, till insidan av fönstren. Även kostnaden för reparationer och service är medlemmens ansvar. Felanmälan och behov av service Vid alla typer av skada eller behov av service, tag kontakt med FSS Fastighetsservice AB. Felanmälan: , helgfria vardagar kl , Journummer: Ni kan även maila en felanmälan till FSS Fastighetsservice avgör efter konsultation med dig, om skadan behöver åtgärdas omedelbart eller om det kan vänta till nästföljande arbetsdag. Underhåll av lägenheterna Reparationer och underhåll av din lägenhet kräver i princip alltid styrelsens skriftliga godkännande, dock står du normalt själv för arbete och kostnader för detta. Kom ihåg att dörrar, fönster, skåpsnickerier och andra fasta byggnadsinventarier ägs av föreningen och ej får kastas eller säljas utan styrelsens godkännande. Till lägenheten räknas golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Dock står Föreningen för byte av läckande packningar i kranar och toaletter. Reparationer och underhåll kan delas in i tre olika grupper; 1. Löpande underhåll där man bara byter ut en komponent mot en likvärdiga kan göras efter en enkel anmälan till och godkännande från styrelsen. 2. Större förändringar i lägenheten där man t.ex. river ned väggar, flyttar kök, drar om vatten och avlopp eller ändrar i elsystemet, kräver utöver styrelsens godkännande normalt en bygganmälan till Kommunen. Det är Bostadsrättsföreningen som gör denna anmälan i egenskap av ansvarig fastighetsägare. 3. Åtgärder som förändrar utsidan av huset, t.ex. byte av fönster eller liknande kräver utöver styrelsens tillstånd också ett bygglov från Kommunen. D et är Bostadsrättsföreningen som söker detta bygglov i egenskap av ansvarig fastighetsägare. Vid all renovering och ombyggnad är det en bra idé att anlita auktoriserade fackmän och att betala dem vitt mot ett skriftligt kvitto/avtal. Särskilt känsligt är arbeten som kräver auktorisation. Tex. elarbeten, Rörmokeri eller Våtrumsarbeten Skulle det uppstå ett läckage i tätskiktet i badrummet kan det läckande vattnet skada de lägenheter som ligger under flera våningar ned. Har du då gjort jobbet själv eller anlitat svart arbetskraft blir du personligt ansvarig. En särskild komplettering av hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme.

7 Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullrande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Det är en bra idé att informera grannarna. Byggsopor bortforslas av lägenhetsinnehavaren och får inte kastas i sophusen eller läggas i miljöstationen. Underhåll av fastigheterna Underhåll av själva fastigheten och gemensamma utrymmen står föreningen för. Nycklar till lägenhet, port, bom till gård samt tvättstuga. Vid reparation och underhåll av lägenheterna behöver reparatören tillgång till din lägenhet. Om du inte kan vara hemma är det smidigaste sättet att lämna nyckeln i nyckeltuben i övre vänstra hörnet på insidan av din ytterdörr. Vicka loss plastkonen och lägg nyckeln i det plåtrör som sitter innanför plastkonen. Ingen annan än behörig reparatör kan då komma åt din nyckel. Lägenhetsnyckel går till lägenheten, porten, cykel- och barnvagnsrummen. Hushållsnyckeln (HN) går till port, cykel- och barnvagnsrum, källare och vind samt tvättstuga och bommen vid infarten på gården. Bokningscylindern till tvättstugan har en liten separat nyckel. Portkoden fungerar mellan klockan och Portkoden byts regelbundet och den nya koden meddelas i god tid före bytet. Allmän trivsel Gemensamma kostnader Alla kostnader för våra gemensamma utrymmen betalas av oss tillsammans. Värmen och skatter är våra ojämförligt största kostnader. Var därför sparsam med vatten och värme. Skruva hellre ned elementen än att öppna fönstren. Stäng dörrarna till balkongerna samt se till att inneportarna är stängda. Lämna inte vatten rinnande i onödan. Läckande kranar ska anmälas till FSS Fastighetsservice AB snarast. De åtgärdas kostnadsfritt av föreningen. Var rädd om våra gemensamma utrymmen som källare, barnvagnsrum, tvättstugor och miljöstation. Säkerhet Kontrollera att portar och andra dörrar till gemensamma utrymmen går i lås. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Tag kontakt med FSS Fastighetsservice AB, tel om du har några funderingar eller behöver hjälp med detta. Meddela i första hand grannar och i andra hand styrelsen var vi kan nå dig om du reser bort under en längre tid. Fest, musik, renoveringar med mera För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, dessutom ser lagen strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från föreningen/lägenheten. Skyldigheten att inte störa gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som gård, trapphus, balkonger etc. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Informera gärna dina grannar i god tid om du ska ha fest, renovera eller annat som kan uppfattas som störande. Respektera även andra boendes uppfattning om vad som kan anses som störande.

8 Rökning Många föreningar har anammat lagen om förbud mot rökning på allmän plats och förbjudit rökning i trapphus och på vädringsbalkonger. Vi tillåter rökning på vädringsbalkongerna under förutsättning att vi stänger dörren bakom oss och inte kastar fimpar på balkongen eller på marken utanför. Därtill tar vi givetvis med oss askkoppen in igen. Likaså kastar vi inte fimpar på gården när vi är på gården. Parabolantenn Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, annan utomhusantenn, infravärme eller liknande på balkonger, balkongräcken, fönsterkarmar, tak, fasad, eller liknande. Husdjur Innehavaren av husdjur är ansvarig för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller rastas i planteringar eller på barnens lekytor, i sandlådor eller liknande. Portar, trappuppgångar och gemensamma utrymmen Portar Ytter- och innerportar ska hållas stängda. Dels för att hålla obehöriga ute men också för att spara på värmekostnaderna som är en av de enskilt största kostnader vi har. Portkoden fungerar dagtid mellan och Övrig tid måste lägenhetsnyckeln användas. Namnskyltar och lägenhetsdörrar För att hålla en enhetlig, tydlig stil och för att det ska se trevligt ut i våra trappuppgångar är det önskvärt att undvika lösa lappar och slarviga skytlar på dörrarna. Beställ gärna namnskylt och eventuellt en skylt om att du inte vill ha reklam genom FSS Fastighetsservice AB, tel Trapphus Entréer, trapphusen och övriga gemensamma utrymmen ska enligt lagkrav från brandmyndigheten, hållas fria från alla främmande föremål som möbler, blommor, cyklar, barnvagnar, rullatorer, dörrmattor m.m. Ställs främmande föremål i trapphusen kommer de att avlägsnas på ägarens bekostnad. Låses föremålen fast kommer låsen att klippas bort. Vädringsbalkonger Vädringsbalkongerna i trapphusen är avsedda för allas trevnad. Det är tillåtet att torka och vädra tvätt och kläder i rimlig utsträckning. Använd sunt förnuft och låt inte kläderna hänga ute längre än nödvändigt. Det är inte tillåtet att: Använda vädringsbalkongen som förvaringsplats för privat egendom. Kasta fimpar på vädringsbalkongen eller på marken nedanför. Lämna kvar askkoppar på vädringsbalkongen. Ta med fimpar och in igen. Skaka mattor, sängkläder. Grilla. För detta finns en särskild plats på gården sommartid. Förvara möbler, blommor eller andra tillhörigheter som inte hör till normala balkongmöbler och som inte kan utnyttjas och uppskattas av alla. Ställer du ut balkongmöbler på balkongen får du finna dig att vem som helst har rätt att nyttja dem och att du inte har något företräde till dem. Se till att våra balkongdörrar är ordentligt stängda under den kalla årstiden. Dels för att spara på värmen och dels för att förhindra att snö och regn kommer in i trapphusen.

9 Cykelrum I cykelrummen får endast cyklar ställas. Cykelrum finns i källaren i Av brandsäkerhetsskäl får inga mopeder eller motorcyklar ställas i cykel- eller barnvagnsrummen. Märk gärna din cykel med namn eller lägenhetsnummer. Barnvagnsrum I barnvagnsrummen får endast barnvagnar ställas. Barnvagnsrum finns i källaren i husen & Märk gärna din barnvagn med namn eller lägenhetsnummer. Källare och vind På vind och I källare får endast förvaras personliga tillhörigheter i av dig hyrt utrymme. Brandmyndigheterna kräver vid vite, att gångarna ska hållas rena från allt främmande material. Undvik att förvara stöldbegärliga föremål i din källare eller vind. Hushållssopor och grovsopor Hushållssopor Hushållsopor kastas i de sophus som finns placerade utanför bommen bakom hus Sophusen töms två gånger i veckan. Observera att sophuskärlen endast är avsedda för hushållssopor. Lämna inga sopor utanför sophusen. Miljöstation Miljöstation finns i källaren i hus 46-48, här får du kasta torra grovsopor från hushållet. Exempel är kläder, husgeråd, kartong, rullgardiner, mindre isärplockade möbler, m.m. Miljöstationen töms endast vid behov och vi betalar för varje tömning - försök därför att minska volymen så mycket som möjligt genom att bunta ihop soporna så mycket som möjligt. Vi källsorterar soporna. Markerade kärl för olika sorters grovsopor finns i miljöstationen. Var vänlig att respektera detta av hygieniska och kostnadsskäl. I miljöstationen är det inte tillåtet att kasta t.ex. byggdelar, sängar/stora möbler, bildelar eller andra grovsopor som inte hör till ett normalt hushåll. Större avfall kan enkelt hämtas direkt av sophämtningsföretag mot en mindre ersättning. Färgburkar, olja och andra kemiska produkter får ej lämnas i vår egen miljöstation utan skall lämnas på återvinningscentral. Det finns ävenkärl för mindre elektronikavfall samt för batterier och glödlampor. Se till att förpackningar och annat avfall som hamnar i miljöstationen är väl ursköljt, då det annars snabbt börjar ruttna samt drar till sig ohyra. Detta orsakar en ansenlig kostnad för extra städning och tömning av miljöstationen. Tidningar Tidningar och papper läggs i tidningshusen mittemot port 48A.

10 Tvättstuga Var finns tvättstugorna? Det finns en vanlig tvättstuga i varje hus samt en grovtvättstuga i hus Bokningsscheman och särskilda regler finns anslagna invid tvättstugorna. Bokning av tvättstuga Bokning av tvättstugan görs genom att blockera den tvättid du vill ha med bokningscylindern. Ingenting annat än bokningscylindern är giltigt. Tejp, papperslappar och hänglås tas bort. Bokningscylindrar bör inte lämnas kvar i tavlan efter tvättpassen, detta för att dessa kvarglömda cylindrar blockerar inte ska blockera tvättpass som inte utnyttjas. Har inte tvättningen påbörjats inom 30 minuter efter bokat tid så har annan boende rätt att ta över tvättiden oavsett om det sitter en bokningscylinder för tiden. Boende har rätt att utnyttja tvättstugorna i alla tre husen. Tider för när tvättstugorna kan nyttjas är mellan klockan och Torkskåp och torktumlare kan köras mellan klockan och 22.30, varefter strömmen bryts. Tvättpassen är 3 timmar långa. Det är tillåtet att använda torkskåp och torktumlare 30 minuter efter avslutat tvättpass. Tänk på att inte låsa dörren med bokningscylindern om någon har tvätt på tork när ni börjar ert tvättpass. Markera ditt tvättpass med din bokningscylinder och ta bort bokningscylindern när du är klar. Städa Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan städas så att den är fräsch. Vad kan tvättas? Tvättstugorna är avsedda för normal hushållstvätt. Mattor, oljiga arbetskläder eller liknande grov tvätt som riskerar att förorena tvättmaskinerna får därför inte tvättas i de vanliga tvättstugorna. För det ändamålet finns det en grovtvättstuga i hus BH-byglar, Topz etc. Mynt, BH-byglar, Topz m.m. är de vanligaste orsakerna till dyra reparationer. Det finns tvättpåsar att köpa som förhindrar att vare sig BH:n eller tvättmaskinen blir förstörd. Töm även fickorna. Felanmälan som rör tvättstugan gör du som vanligt till FSS Fastighetsservice AB, tel Samlingslokalen Hyra av samlingslokal - festvåning Föreningen har en liten lokal för ca 45 personer som kan användas för mindre fester och sammankomster. Vem som hanterar lokalen finns anslaget på informationsbladet i porten. Tänk på att de som bor ovanpå och sänk ljudnivån efter klockan Efter nyttjandet ska lokalen städas ordentligt. Detta gäller även källargången utanför. Möblerna ska ställas tillbaka i sitt ursprungliga läge. Gården Att vistas på gården Gården får användas som lekplats, under förutsättning att föräldrarna ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. och samlar ihop dem efter dagens slut. När du vistas på gården, glöm inte att visa allmän hänsyn med avseende på ljudnivå m.m.

11 Parkering Parkering på gatan framför bommen eller på uppfarten framför bommen är inte tillåtet av uppenbara skäl. Bommen används för sjuktransporter, hantverkare och boende som behöver komma in för lastning och lossning. Parkering på gården får bara ske i samband med lastning och lossning av gods. Därefter ska bilen avlägsnas från gården. Det är alltså inte tillåtet att parkera bilen på gården för att sedan gå upp och packa eller göra något annat som inte har direkt med lastningen eller lossningen att göra. Bilar som står parkerade i strid med bestämmelserna kan komma att lappas av och bilar som blockerar nödvändig in- och utfart kan komma att bortforslas på bilägarens bekostnad. Grillplatsen Grillplatsen iordningställs på somrarna. Den får nyttjas av de boende i föreningen med gäster. En förutsättning är givetvis att hänsyn visas till de kringboende. Cykelställ Cykelställ finns på gården och bakom huset Märk gärna din cykel väl så att föreningen kan få tag i dig då det kan hända att vi behöver flytta cyklarna för fastighetsreparationer, snöskottning m.m. Vidare städas cykelställen ut med jämna mellanrum och omärkta cyklar kommer då att tas bort. Det är inte tillåtet att låsa fast cyklar i staket, stolpar, element, m.m. Trädgård De växter och träd som finns planterade på gården samt gräsmattan sköts av Parkservice. Skador och misskötsel av gården bekostas av föreningen, var rädd om vår gård. Marschaller m.m. Marschaller m.m. ska placeras så att de inte utgör någon brandfara eller ger upphov till sot- eller stearinfläckar. Ställ gärna en folieform under för att samla upp stearinen. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning Enligt Föreningens Stadgar ska den som äger lägenheten också bo I den. Föreningens policy för andrahandsuthyrning grundar sig dels på gällande lagstiftning dels på föreningens stadgar. Lagen finns för att skydda medlemmarna. En viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening är att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna bor i sina lägenheter, och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det ska dock finnas möjlighet för våra medlemmar att behålla sin lägenhet även om man under en period hyr ut lägenheten. För att få hyra ut i andra hand ska tillstånd begäras i förväg via föreningens styrelse.

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer