Nr 1/ FEBRUARI 15 APRIL. Ny VD för Ålandsbanken. Pommern firar 105 år SIDA 13. vår position kan inte tas förgivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1/ 2008 5 FEBRUARI 15 APRIL. Ny VD för Ålandsbanken. Pommern firar 105 år SIDA 13. vår position kan inte tas förgivet"

Transkript

1 Nr 1/ FEBRUARI 15 APRIL Pommern firar 105 år SIDA 13 Ny VD för Ålandsbanken vår position kan inte tas förgivet

2 7 Läs om leveransen av Godby Shippings nya fartyg mv Misida Anne-Christine Silander, ny personalchef på Alandia-Bolagen 8 11 Sjöfarten måste vara konkurrensneutral Den åländska sjöfarten måste kunna operera konkurrensneutralt, på samma villkor, som andra aktörer säger Mats Perämaa, landskapsregeringens finansminister. 13 Fullt hus när Sjöfartsmuseet firade Pommern Den 21 januari firades fyrmastbarken Pommerns 105-årsdag med allsång och föredrag på Ålands sjöfartsmuseum. 16 Pommern repareras för en miljon euro Museifartyget Pommern är i sämre skick än man räknat med. Plåtarna vid vattenlinjen är ställvis mycket tunna och minst nitar i skrovet måste förbättras. 20 Eckerös och Birkas personal flyttar ihop Att skapa en vi-känsla bland alla anställda är en av utmaningarna när landpersonalen vid Eckerökoncernen och Birka Line flyttar ihop, säger Lars Karlsson, personalchef Birka Line. Läs om Algot Johansons M/S Dafny i på Minnets redd Snuset fick hans bägare att rinna över Bo Gyllenberg har gått i pension och lämnat jobbet som verksamhetsledare för Finlands Skeppsbefälsförbund. Frågor om adressändringar, p renumerationer eller räkningar? Kontakta Birgitta Andersson mellan kl tel (0) , fax (0) direkt: +358 (0) Adress: PB 121, FIN Mariehamn ALLTID MED I TIDNINGEN Events from the Åland Islands...27 Ålands Handelsflotta...28 Notiser & releaser Adressannonser Nästa nummer: lastfartygsspecial av Ålands Sjöfart & Handel utkommer den 16 april Annonsstopp 16 mars! För info och annonsbokning kontakta Helena Wetterström, tel mobil: e-post: Medlemsavgift (inkl. prenumeration) Membership Fee (incl. subscription) EUR 30,00 Prenumerationer/Fakturering Birgitta Andersson Alandia-bolagen PB 121, FIN MARIEHAMN tel (0) fax +358 (0) Annonser/Advertisements Helena Wetterström tel (0) gsm +358 (0) Redaktionsadress Helena Wetterström Andersbölevägen 77, FIN JOMALA tel (0) gsm Medarbetare Jocelyn Palmer Lars-Erik Eriksson Utgivare Publishers Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart r.f. Dessutom officiellt språkrör för Ålands Nautical Club, Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum samt Ålands sektion av Kap Hornföreningen. The association for promoting Ålands shipping Also official publication of the Åland Nautical Club, the Åland Maritime Museum and the Åland Islands Section of the Cape Horner s Association. Förbundets styrelsemedlemmar Board Memebers of the Association Ordförande/Chairman: Dan Mikkola Leif Nordlund, Johan Eriks son, Anders Nordlund, Hanna Hagmark-Cooper (barnledig), Sven-Erik Johansson, Helena Wetterström Redaktionsråd Editorial Council Jan Limnell, Dan Mikkola, René Engman, Olof Widén, Hanna Hagmark-Cooper, (barnledig) Helena Wetterström, Kimo Kostiainen Chefredaktör Editor-in-Chief Helena Wetterström Tryckeri/Printers Ålandstryckeriet ISSN Grafisk Design/Layout Maridea Reklambyrå Upplaga 6500 ex, vid temanummer Välj sjön 7000 ex. Redaktionen ansvarar ej för insända, ej beställda texter och bilder. Anonyma insändare publiceras ej. Eftertryck förbjudes. Allt skrivet material mottages elektroniskt. Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 3

3 Båtar, flyg, hotell Vi bokar din resa ut i världen! Ring VIKING LINE RESEBYRÅ Chefredaktörns ruta n Pengarna har makten, knappast något nytt Men det känns tråkigt att läsa att Vikinglinjen och Eckerö Linjen flaggar till Sverige. Vi sitter på en liten ö med begränsade ekonomiska möjligheter. Däremot är det roligt att läsa om vindkraftverk som ska utvecklas på hela Åland. Ålänningar har i alla tider varit duktiga handelsmän och hållit sin lilla ö på god ekonomisk nivå. Vi ska ta vara på litenhetens möjligheter istället för att låta oss begränsas. Redan på talet seglade man till Stockholm och Helsingfors med egna varor och produkter. Säkert också tidigare. Med industrialismen försvann egenföretagarmöjligheten. Nu med föroreningar runt om världen kan Åland stå som ett rent gott exempel just som man gjorde förr. Också på resorna hit och ifrån kan man föregå med gott exempel. Global och lokal information berättar att vi måste lägga om livsstil om vi vill att framtiden ska existera för våra barn. Vi, trots litenheten, har fått fram världsartister inom opera och konst, också inom näringslivet finns många ålänningar. Listan kan bli hur lång som helst, varför inte föregå som exempel när det gäller hållbar utveckling av miljön? Som du ser är tidningen lite försenad det har sin naturliga förklaring i att jag legat på sjukbädden men nu åter vid arbetsbänken. Jag önskar Er en god fortsättning på våren. Helena Wetterström Utveckling eller avveckling åsikten Den svenska modellen var länge ett avundat fenomen där arbetsmarknadsparterna, näringslivet och staten samverkade till en gemensam utveckling av det svenska samhället. Det svenska folkhemmet kunde därmed skapas. Det är välomvittnat hur t.ex. den Wallenbergska släktens frontfigurer var väl sedda hos de socialdemokratiska stats- och finansministrarna. Genom samverkan och inte konfrontation utvecklades det svenska näringslivet i harmoni med det svenska välståndet. Var och en fick sin del av tillväxten. Finland var inte lika lyckligt lottat. Dels saknade man, kanske av helt naturliga orsaker, politiska ledare med samma visioner och förmåga till samarbete, del var kampen om arbetsmarknadens dagliga bröd betydligt hårdare. Tyvärr har utvecklingen på senare tid inte varit så positiv som man kunnat önska eller förvänta i någotdera landet. I Sverige har uttaget för bekostande av den sociala välfärden blivit överstor och i Finland har arbetsparterna aldrig funnit varandra med strejker, lockouter och stora samhällsförluster som följd. På Åland har vi som vanligt varit något mitt emellan. Vi har visserligen kunnat undvika den svenska nymisären men däremot har vi drabbats hårt av fram för allt sjöfackens styvnackade militanta hållning som inneburit att stora delar av den åländska sjöfartsnäringen försvunnit. Det åländska näringslivet och de åländska politikerna har dock haft ett nära och gott samarbete, som t.o.m. överträffat den svenska förebilden och som varit avgörande för Ålands utveckling och framgång. Man behöver bara tänka på Algot Johansson och Mariehamns stads utveckling, för att inte tala om landskapets insats i Chips-äventyret. Men hur är det idag på Åland? Den åländska passagerarsjöfarten står inför en ytterst svår konkurrens från fartyg under nationsflaggor med betydligt bättre verksamhetsvillkor än den åländsk/finska. Förra gången flaggades såväl kylfartygsflottan som tankerflottan ut. Sjöfartens strävan att bedriva sin verksamhet under konkurrensneutrala villkor, helst något bättre än konkurrenternas, är inget märkligt. Vi ser motsvarande skeende dagligen där industrin söker sig till länder som erbjuder bättre villkor. Det må sedan vara arbetsmarknadsmässiga, etableringsmässiga etc. För att förhindra detta måste det finnas ett samarbete, en förståelse och en tillit samt ett gemensamt mål för alla parter. På samma sätt som samhället bär ansvaret för att skapa bästa tänkbara verksamhetsförutsättningar för näringslivet har näringslivet ett ansvar mot det samhälle det verkar i. Bryts denna symbios medför det en utflyttning av näringslivet och i slutändan en kollaps av samhället. Inget samhälle överlever med enbart samhällsanställda arbetstagare, inte ens det åländska. Anser sig det politiskt styrda åländska samhället kunna verka frikopplat från näringslivets behov och önskemål är det fatalt. Idag ser vi hur inte bra centrala företag som t.ex. Chips och Bror Husell Chartering säljs bort från Åland utan också allt fler små företag går samma väg samtidigt som de stora arbetsplatserna d.v.s. passagerarfartygen försvinner. På kort tid kan mer än 500 arbetsplatser försvinna. Det vi idag ser ske inom näringslivet ger oss anledning att fråga vad som hänt? Vad är det som gått eller håller på att gå fel. Hur mycket finns det kvar av det förtroendekapital som gångna tiders näringslivsföreträdare och Ålands politiker så mödosamt byggt upp? Går tåget nu medan Åland står kvar på perrongen, eller kanske hellre på kajen och vinkar av den sista färjan? Johan Dahlman pensionär 4 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 5

4 Birka Paradise trafikerar dagligen Stockholm-Mariehamn. Under sommaren 3-dagars weekendkryssningar på Östersjön. Från 25 januari är paradiset uppgraderat. Spa-avdelningen har blivit större och ljusare. I Aqua Spa finns två nya jacuzzis; en inomhus och en ute under stjärnorna. Det finns mer plats för avkoppling och glasväggar som ger panoramautsikt över världens vackraste skärgård. Välj mellan många olika behandlingar i vår nya behandlingsavdelning. Ge dig själv en bra start på året. Ge vardagen en paus. Res fyra från 23,- Bokning tel Ålands sjöräddningssällskap Ålands sjöräddningssällskap har i sin målsättningsplan från 1995 planerat för en sjöräddningsstation i Eckerö. Planen går ut på att inom Åland ha ett så heltäckande system av sjöräddningsbåtar som möjligt runt Åland. Sällskapet har tillsammans med berörda myndigheter (Sjöbevakningen och Räddningsverket) diskuterat behov och olika båttyper som lämpar sig för räddningsuppdrag. Målsättningen har varit att båttypen skall vara så flexibel som möjligt där all berörda fått komma till tals. Grundtanken har varit samordning och samarbete mellan de olika räddnings organisationerna. Ett introduktionsmöte hölls under 2006 i Eckerö med 18 blivande sjöräddare. Där Sällskapet informerade om frivillig sjöräddning. Intresset från de närvarande var stort. Stationen kom i drift under sensommaren 2007 då Rescue West levererades från Norsafe As Rescue West. Längd/typ 8 m öppen räddningsbåt, deplacement 3.5 ton, fart 38 kn, maskin315 Hp, drivlina vattenjet, besättning 2 4 pers., range: 50nm, auktionstid 5 tim., brand/länsning portabel pump, sjukvård I-hjälpväska Finansieringen Kostnaden för Rescue West är ca e inklusive moms och därtill kommer kostnader för ombyggnad av befintligt båthus och säkerhetsutrustning. Sällskapets egen finansiering har varit e och resterande medel kommer från PAF. It s about leadership Our purpose is to safeguard life, property, and the environment. DNV provides a number of services that address shipping s environmental impact so that you can go ahead with confidence. PROFFS INOM SÄKER SJÖFART Classification Certification Statutory Services Maritime Consulting FINNPILOTS LOTS OMBORD. FARTYGET SÄKERT I FARLEDEN. Varje år guidar Finnpilots lotsar tiotusentals fartyg till och från Finlands kusthamnar och Saimen. I egenskap av lotsningsexpert säkerställer Finnpilot för sin del att fartygstrafiken löper säkert med tanke på såväl människorna, fartygen som miljön. FINNPILOT PÅ STADIG KURS Lotsverket PB 520, Helsingfors tfn Det Norske Veritas Oy/Ab Keilasatama 5, Espoo Aurakatu 18, Turku Tel Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 7

5 Anne-Christine Silander ny personalchef på Alandia-Bolagen Silander, som är utbildad ekonom, började den 3 december och kommer närmast från Rederiaktiebolaget Eckerö där hon var personalchef med ansvar för landpersonalfrågor. Tidigare har personalfrågorna vid Alandia-Bolagen skötts av de olika avdelningscheferna men bolaget har vuxit så mycket under senare år att man behövde någon som har ett helhetsgrepp och ett helhetsansvar för personalfrågorna. Vi har som målsättning att utveckla personalfunktionen i en Human Resourceinriktning så att personalarbetet knyts nära affärsutvecklingen, säger Silander. I dag har Alandia-Bolagen cirka 90 anställda. De allra flesta arbetar på Åland medan drygt 15 personer arbetar utanför Åland med båtförsäkringar som säljs till privatpersoner. De är stationerade i Viggbyholm utanför Stockholm, i Göteborg och i Helsingfors. Foto: Kalle Wetterström LA360_Alands_Sjofort_EM 6/11/06 1:55 pm Page 1 Alandia-Bolagen har inrättat en ny tjänst som personalchef och Anne- Christine Silander, 41 år, utsågs till den första på posten. Alandia-Bolagen är ett kunskapsintensivt företag och många har komplicerade arbetsuppgifter som det tar länge att skolas in på. Därför är det viktigt att ta hand om personalen så att vi får behålla den kompetens som de anställda besitter, säger Silander. Hon får nu möjlighet att utforma den nya tjänsten - det görs givetvis i samråd med bolagets ledning och med avdelningscheferna - och hon har redan fullt upp. Vi har en rad rekryteringar på gång och en del projekt som ska genomföras. Dessutom fanns det ett uppdämt behov av någon som kunde ägna sig på heltid åt personalfrågor. För egen del känns bytet av arbetsplats stimulerande och positivt. Det här är en intressant bransch och bolagets ledning har en modern syn på personalfrågor, säger hon. utbildar servicekunniga, internationellt orienterade yrkesmänniskor. Hösten 2008 antas studerande till följande utbildningar: Servitör (40 sv) Kock (40 sv) Gymnasiebaserad utbildning: Servitör (40 sv) Hotell- & konferenspersonal (40 sv) Påbyggnadsutbildning: Köksmästare (60 sv) Sommelier (20 sv) Ansökningstiden utgår den 6 juni Diana Axén, rektor Prospekt och ansökningsblanketter: Kansliet: tel , fax Postadress: PB 54, AX Mariehamn. Besöksadress: Strandgatan 1A, Mariehamn. Zero pollution Reputation Political scrutiny Asset management Client relationships Common rules Life is sustained by our environment. Tanker owners and operators looking to meet stringent environmental standards and to improve asset integrity can benefit from our services. When reputations are increasingly linked to environmental performance, you can rely on us to help you manage your environmental matters. Rättelse! I nr 6/2007 hamnade en bildtext fel på sid 19. Där namnet Ingmar Tollander står, ska det rätta namnet vara Vidar Tollander och ingenting annat. Vi finansierar fartyg MARIDEA Environmental matters Arctic operations Self assessment Fleet renewal Technical competence Vessel integrity LIFE MATTERS Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register is an exempt charity under the UK Charities Act När det gäller fartygsfinansiering vänder du dig till Ålandsbanken, en liten flexibel bank med stor erfarenhet. Vi har varit på sjön sedan tfn , e-post: 8 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 9

6 Stärk lagandan på M/S Eckerö! Dags för möte, konferens, eller kanske bolagsstämma? Varför inte mötas ombord nästa gång! På M/S Eckerö har vi nya, fina mötesrum för grupper på personer. Håll möte ombord på utresan och äta gott på returresan. Dagspaket med buss, möte och smörgåsbord från 29,50 /person Standardpaket* med två timmars möte, båtresa t/r, smörgåsbord och buss från Mariehamn. Från 29,50 /person vid minst 10 personer. För grupper större än 35 personer erbjuder vi abonnerad buss till samma pris. * Standardpaketet innehåller block, penna, whiteboard, blädderblock, OH-projektor, tv/dvd/vhs och isvatten. Vi möts ombord! Turlista 2008 Turlista 7/1 24/4 och 8/9 11/ Från Eckerö Dagligen kl och Fred mån även kl Från Grisslehamn Dagligen kl och Tors- sön även kl Trafikuppehåll 3-16/3 Turlista 25/4 7/9 Från Eckerö Dagligen kl , och Från Grisslehamn Dagligen kl , och Boka dina båtresor på eller per telefon Kombinera mötet med dryckesprovning ombord! Vinprovning 21,50 /person inkl. dryck och smakassiett. Whisky eller avecprovning 32 /person inkl. dryck och kaffe. Sjöfarten måste vara konkurrensneutral Den åländska sjöfarten måste kunna operera konkurrensneutralt, på samma villkor, som andra aktörer. Vi behöver långsiktigt ha en fortsatt högkvalitativ sjömansutbildning så att kunskapen bibehålls på Åland. Sjömansyrket ska ha en hög status. Det säger landskapsregeringens (LR) nye finansminister Mats Perämaa (lib). Ledamöterna i den nya LR var nyligen på resa till Helsingfors för att bekanta sig med och diskutera aktuella frågor inom sina respektive ansvarsområden. LR:s finansminister Mats Perämaa förde diskussioner om sjöfartsfrågorna med trafikminister Anu Vehviläinen och finansminister Jyrki Katainen. Från åländsk sida framfördes beröm för att nettolönesystemet nu permanentats. Nästa steg och oerhört viktigt är införandet av ett system med tonnageskatt som ger goda möjligheter till verksamhet för finländska och åländska rederier. En beredning om detta har redan påbörjats vid rikets finansministerium. Perämaa tog också upp frågan om ö- cabotaget, möjligheten att stöda inrikestrafik i konkurrens med utrikestrafik, vilket för åländsk del skulle röra främst ms Fjärdvägen. Vi efterlyser en helhetslösning för sjöfartsstöden. Jag tycker diskussionerna var positiva och framåtsyftande. Finansminister Katainen slog fast att sjöfarten är en bransch med utvecklingspotential. Sjöfarten är också ett miljövänligt sätt att transportera gods, säger Perämaa. Perämaa tycker att vi har en bra rederiverksamhet på Åland i dag. Den åländska sjöfarten måste kunna arbeta konkurrensneutralt, alltså på samma villkor, som andra aktörer. Det är nödvändigt att vi bibehåller en högkvalitativ sjöfartsutbildning på Åland så att vi inte tappar kompetens på det här området. Rederierna behöver sjömän och yrket ska ha en hög status, säger Perämaa. Utflaggning Mats Perämaa ser konkurrensneutraliteten som ett grundfundament för sjöfarten. Finns inte den kan utflaggningar tyvärr bli aktuella, som det nu visat sig genom förbudet mot snusförsäljning. Eckerö-linjen byter av allt att döma till svensk flagga för att kunna bibehålla snusförsäljningen ombord. Snusfrågan har gett orimliga konsekvenser då den direkt påverkar rederiernas möjligheter att under finländsk/ åländsk flagga operera konkurrensneutralt. Ser man hälsomässigt på frågan vilket EU uppenbarligen gör så blir det ändå inte någon förändring eftersom Eckerö-linjen bara genom att byta flagga kan fortsätta sälja snus, säger Perämaa. Vi ska göra vad vi kan för att lindra verkningarna av den aviserade utflaggningen. De åländska kommunerna tappar intäkter i form av förlorad kommunalskatt då ålänningar anställda ombord på svenskflaggade fartyg betalar källskatt till Sverige. LR avser att genom lantrådet Viveka Eriksson lyfta upp frågan på statsministernivå i Finland och Sverige. Detta är ju ett speciellt problem för Åland som ligger mitt emellan Sverige och Finland, säger Perämaa. V E R I S TA R Mats Perämaa, finansminister. Bilden tagen utanför Lagtinget i Mariehamn. Foto: Kalle Wetterström 10 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

7 Kraftig ökning av konferensbokningarna på Viking Lines fartyg 24 procent fler konferensgäster än förra året succé för Cinderellas nya evenemangsdäck. Förra året innebar ett ökat intresse för konferenser ombord på Viking Lines fartyg. Och intresset verkar hålla i sig. Antalet inbokade konferenser från Sverige under de fyra första månaderna 2008 är redan nu 24 procent högre jämfört Upplev den tekniska utvecklingen med samma period förra året. En av anledningarna till ökningen är Viking Cinderellas evenemangsdäck som lanserades i våras. Viking Line har satsat mycket på konferensverksamheten under de senaste åren. Bland annat har rederiet byggt helt nya konferenslokaler i anslutning till Vikingterminalen på Stadsgården i Stockholm, som ger konferensgästerna möjlighet att mötas även i land före eller efter en fartygsavgång. Dessutom byggde Viking Line i april om M/S Viking Cinderellas bildäck till ett evenemangsdäck med konferens- och mässyta på närmare 2000 kvadratmeter, vilket gör det möjligt att utnyttja cirka kvadratmeters konferensyta på fartyget. Cinderella är något av dragloket i försäljningen, inte minst då det går att boka fartyget för konferenser, mässor och utställningar. Det finns en mängd faktorer som dessutom spelar in i den här ökningen, bland annat att vi har ökat våra försäljningsinsatser i Sverige samt att vi har ett väldigt starkt varumärke. Konferensgästerna har visat ökat intresse för Viking Lines konferensutbud och de vet att de får hög kvalitet på såväl mötesfaciliteter och boende som på mat och dryck ombord på våra fartyg, säger Peter Hellgren, försäljningsdirektör på Viking Line Skandinavien. Viking Line kan erbjuda konferensfaciliteter för grupper på från 10 deltagare upp till hundratals deltagare på eget konferensdäck. Under året 2007 var cirka åtta procent av totalvolymen, som uppgick till konfererande gäster på Viking Lines fartyg. Ny radar, ECDIS och INS från Furuno Creating Blue Solutions Fullt hus när Sjöfartsmuseet firade Pommern FURUNO Voyager skall upplevas! Huvudbeståndsdelarna i FURUNO Voyager är den nya radarserien FAR-28x7 och ECDIS serien FEA-28x7. Därtill kommer en genomtänkt Kontakta oss för mer information. FURUNO FINLAND OY PL 74 Niittyrinne Espoo konsoldesign som inte bara ser bra ut, utan också ger en platsbesparande och optimal lösning. Det hela är integrerat i ett 100 Base TX Ethernet nätverk med tillräcklig kraft att interswitcha Phone: Fax: upp till fyra radar eller mixa två radarantenner i en och samma bild. Därutöver - en ytterst driftsäker lösning. Naturligtvis uppfyller Voyager alla relevanta godkännanden för SOLAS fartyg. FAR-28x7 FEA-28x7 Radarserien FAR-28x7 och ECDIS serien FEA-28x7 kan naturligtvis levereras som fristående radar- och ECDIS system. Båda systemen kan dessutom levereras i bordsutförande eller som black box lösningar med separat handhavandepanel, skärm och processorenhet - eller välj en fristående konsol i Voyager designen (se ovan). Den 21 januari firades fyrmastbarken Pommerns 105-årsdag med allsång och föredrag på Ålands sjöfartsmuseum. Åtminstone 160 personer hade trotsat det trista januarivädret och tagit sig till museet, och även om de flesta i publiken hade kommit i god tid fick många hålla tillgodo med ståplats. Det till trots var stämningen god. Allsången leddes av Manskören åländska sångare (MÅSarna) med dirigent Knut Grüssner i spetsen. Mellan sångerna berättade före detta museichefen Göte Sundberg om Pommerns jordenruntseglats Hans föredrag baserade sig på brev från tredje styrman Åke Liewendahl hem till familjen. Allsång i skansen är ett återkommande evenemang på Ålands sjöfartsmuseum. Det här var tredje gången det ordnades och nästa tillfälle blir i april. I november 2007 öppnades utställningen Navigare Necesse Est om konsten att navigera. Den visas på Sjöfartsmuseet fram till slutet av april. Utställningen svara på många frågor som berör äldre tiders navigation. Vilka redskap använde en kapten på 1800-talet då han navigerade på de sju haven? Vad menar man med uttrycket segla enligt död mans räkning? Idag är det en självklarhet att ett fartyg på en meter när kan fastställa sin position till sjöss. Men hur gjorde man innan man hade radar, radiopejl, GPS och pålitliga sjökort? Hur navigerade man på de gamla segelfartygen? Museet har en stor samling av gamla navigationsinstrument från och början av 1900-talet som har använts på åländska fartyg. Besökarna får bekanta sig med bl.a. sextanten, kompassen, kronometern, loggen och lodet. I utställningen kan man själv pröva på att navigera enligt gamla metoder genom att mäta solhöjden med en sextant och ta ut positioner på ett sjökort. Sommarens stora utställning, Hajar du? sanningen om havets jägare, är inlånad från Havets Hus i Lysekil och öppnar i maj. Bland annat kommer en fullskalig modell av en blåhaj att visas, tillsammans med en massa annat spännande som har med hajar att göra. Utställningen handlar alltså om hajar, dessa mytomspunna djur med oförskämt dåligt rykte. Och även om det inte simmar några hajar i Ålands hav så är det många ålänningar som har kommit i kontakt med dessa fascinerande djur på andra breddgrader. Hajfiske var dessutom något av en hobby på de åländska segelfartygen. Det visar sjöfartsmuseets samlingar, som förutom många fina fotografier på hajfiske, också omfattar hajkäkar, hajfenor och promenadkäppar tillverkade av hajryggrad. Ålands sjöfartsmuseum har öppet alla dagar året runt. Välkomna! 12 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

8 Leverans av mv Misida Ålandsbankens nya VD År 2005 beställde Godby Shipping två nya fartyg för UPMs Spaninentrafik. Det första fartyget mv Misana inledde trafiken den 22 oktober. Det andra fartyget döptes till mv Misida av Kristina Törnroth den 7 december och inleder trafiken idag den 21 december DIREKTREKLAM Träffa rätt med ditt budskap öka försäljningen! Kontakta Marina, tel eller Christer, tel så berättar vi mer. POSTEN ÅLAND, PB 99, MARIEHAMN TEL växel 6360 FAX E-POST INTERNET Fr. v. Gudmor Kristina Törnroth, Heike och Heinrich Sietas från varvet. Fartygen byggdes på JJ Sietas i Tyskland. Fartygens lastkapacitet är ton per fartyg. Fartygen trafikerar på linjen Fredrikshamn-Raumo-Santander-Ferrol på två veckors rundresor, vilket innebär att de kommer att transportera ungefär ton last per år. De är optimerade för transport av skogsprodukter (papper, plywood, virke etc), men de är också mycket lämpade för trailers, containers, kassetter, bilar och olika typer av projektlaster. Viktigt faktorer vid utformnigen har varit hög servicefart, miljövänlighet, effektiv lastning och lossning och goda isgående egenskaper. Fartygen byggs till finsk-svensk isklass IA Super. Fartygens Wärtsilä 6L46F huvudmaskiner förses med Wärtsiläs nyutvecklade CASS-system vilket minskar utsläppen av kväveoxider (NOx). Fartygen är utrustade med stabiliseringsfenor som minskar fartygens rullning i hårt väder, anti-heeling system som minskar rullningen vid lastning och lossning samt frifallslivbåt. Fartygen lastas och lossas via en akterramp. Fasta ramper leder till väderdäck och undre lastrum. Samtliga däck kan alltså lastas och lossas samtidigt. Fartygen har finsk flagg och vi har totalt nyanställt 50 personer till våra sju fartyg och är nu 160 anställda. Besättningen arbetar enligt ett så kallat 1:1 system vilket innebär att de är en månad ombord och en månad hemma på ledighet. Det är 12 personer ombord (befälhavare, överstyrman, I- och II-styrman, maskinchief, I- och II-maskinist, motorman, båtsman, matros, lättmatros och kockstuert). Alla besättningsmedlemmar har egna hytter, dessutom finns det gym, bastu, samlingsrum och TV rum ombord. Vi har också sex extra hytter med totalt 12 kojer för att kunna ha praktikanter ombord. Vi har årligen ungefär 70 praktikanter ombord som är i genomsnitt 30 dagar ombord. Med våra två nybyggen kan vi ta emot ännu fler. Att rekrytera yrkeskunnig personal är en av de största utmaningarna vi och hela rederinäringen står inför. Både nationellt och internationellt råder det brist på sjöfarare. De åländska och fastländska sjöfartsskolorna måste utbilda många flera än vad som görs i dagsläget för att inte bristen på personal skall förhindra tillväxten inom näringen. Fartygens huvuddata Längd: 164 m, bredd: 23 m t dödvikt, filmeter 484 st 20-fots containers 2 x Wärtsilä 46F huvudmaskiner 20 knop servicefat, Isklass 1A Super Vår position kan inte tas för given Ålandsbanken kan inte ta sin position för given. Vi måste hela tiden vara duktiga och förtjäna vårt existensberättigande, säger juristen Peter Wiklöf, 41 år, som tar över som vd för Ålandsbanken den 1 mars. Peter Wiklöf säger att han inte haft någon långsiktig karriärplanering för egen del men nu sitter han där i vd-rummet för en Ålandsbanken, en av Ålands institutioner. Han tar över efter Peter Grönlund som går i pension. Det tog bankens styrelse ett år att utse en ny vd och Wiklöf har rekryterats ur de egna leden. Han har arbetat vid banken i 15 år och haft olika positioner, bland annat som avdelningschef för kundrådgivningen och som chef för affärsutvecklingen. Hösten 2004 blev han chef för bankens dotterbolag Crosskey Banking Solution som säljer banksystem till små och medelstora banker och som expanderat kraftigt. På tre år har Crosskey anställt 80 personer och har i dag 150 anställda. Crosskey söker nu ny vd och Wiklöf hoppas att man kan utse en efterträdare inom februari. När den nya kan tillträda handlar givetvis om hans eller hennes nuvarande arbetssituation. Ska märkas Peter Wiklöf hoppas att det märks på något sätt att han tar över som Ålandsbankens vd. Men det blir ingen revolution som ställer allt över ända på kort tid, snarare då en evolution som är en term från naturvärlden för att beskriva en långsammare utveckling. För många har Ålandsbanken alltid funnits, den är en institution på Åland men man ska inte ta den för given. Banken ska drivas affärsmässigt och vi måste hela tiden vara duktiga för att klara oss i konkurrensen med andra banker som har stöd av större nationella och internationella aktörer. Vi har bara våra egna resurser att utgå från, säger han. Den lokala hemmamarknaden är viktig och här ska Ålandsbanken vara allas bank den ska vara intressant för såväl privatpersoner som företag, för unga och gamla och för både småsparare och börshajar. Hemmamarknaden är begränsad men vi kan växa om Åland går bättre. Därför att det viktigt att det åländska näringslivet går bra, säger Wiklöf. Nära kunderna Banken har i dag 17 kontor på Åland en närmast svindlande summa om man översätter den till svenska förhållanden. Omräknat per person skulle det betyda att en bank skulle ha över 700 lokalkontor i Stockholm! Ingen annan bank i världen finns så nära sina kunder och kan leverera sådan service som vi gör. Nyligen hade vi invigningskaffe i Lemland på vårt nya kontor och det visar att vi är beredda att investera i lokalmarknaden. I dagsläget har Ålandsbanken inga konkreta planer på att bygga ut kontorsnätet på fastlandet, däremot kan man utvecklas inom befintlig verksamhet. När det gäller Sverige säger Wiklöf att man ska känna på marknaden lite. Finns det något utrymme för oss där och i så fall på vilket sätt? Det ska vi titta på men inget är bestämt. Hela laget med När bankens styrelseordförande Göran Lindholm presenterade den nya vd:n sa han bland annat att Wiklöfs goda ledaregenskaper och hans förmåga att arbeta resultatinriktat vägde tungt. Wiklöf själv använder gärna termer från sportvärlden när han beskriver sin ledarstrategi han är en duktig innebandyspelare med erfarenhet från finska landslaget. Det blir få mål om man inte har hela laget med sig, säger han till exempel. Foto: Kjell Söderlund 14 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

9 Pommern repareras för en miljon euro Museifartyget Pommern är i sämre skick än man räknat med. Plåtarna vid vattenlinjen är ställvis mycket tunna och minst nitar i skrovet måste förbättras. Den pågående reparationen kostar över en miljon euro. Den senaste dockningen av Pommern gjordes 1996 och nu är det dags igen. Museifartyget ligger som bäst i torrdockan på nedlagda Algots varv i Mariehamn där personal från Stockholms reparationsvarv utför de nödvändiga reparationerna. Skadorna på fartygets skrov är mer omfattande än man räknat med och det anslag man hade, euro, visade sig inte räcka. Stadsfullmäktige i Mariehamn har därför beviljat ytterligare drygt euro för reparationerna som därmed kostar över en miljon euro totalt. Överraskning Fartygets intendent Bertil Byman säger att det kom som en obehaglig överraskning att plåtarna i vattenlinjen är så tunna, på en del ställen inte mer än 1,5 millimeter! När fartyget byggdes var plåtarna 14 millimeter tjocka. Nu måste man svetsa nya plåtar på de gamla för att förhindra att det går hål i skrovet. Ytterligare en överraskning dök upp när man fingranskade skrovet. Minst nitar måste repareras eller dubbelt så många som man räknat med. Nu svetsar man på ett nytt lager på de nitskallar som är i det närmaste uppätna av rosten. Igen om tio år? De reparationer som görs nu håller inte för evigt. Om tio år måste fartyget tas upp igen och då upptäcker man säkert fler nitar och fler plåtar som måste åtgärdas. Men Bertil Byman anser att staden absolut ska satsa pengar på att bevara Pommern. Pommern är ett unikt fartyg i hela världen. Det finns några gamla segelfartyg till men de flesta av dem är ombyggda för andra ändamål. Vi måste ta ansvar för vårt historiska arv, säger han. Byman räknar med att museifartyget kan bogseras tillbaka till sin plats nedanför sjöfartsmuseet under våren och öppnas som vanligt för allmänheten den 1 maj. Framtid i torrdockan En grupp sjöfartskunniga personer med sjökapten Göte Sundberg i spetsen har lämnat in ett medborgarinitiativ om Pommern till stadsstyrelsen i Mariehamn. I initiativet föreslås att fartyget för gott får ligga i torrdockan på Algots varv. De reparationerna, som nu görs med jämna mellanrum, kostar mycket och är närmast att betrakta som brandkårsutryckningar och inte som permanenta lösningar enligt undertecknarna av initiativet. Att svetsa på nya plåtar på skrovet och nya lager på nitskallarna förstör dessutom fartygets museala värde. Gruppen hänvisar till att andra berömda fartyg ligger i torrdockor och anser vidare att det finns goda möjligheter att utnyttja området kring varvet. Här kunde man bland annat anlägga ett varvsmuseum. Staden äger dock inte området och har i dagsläget inte utrymme att bestämma om det. Men politikerna i staden har sagt sig vara redo att diskutera en mer långsiktig lösning för att rädda museifartyget Pommern. Foto: Kalle Wetterström 16 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

10 På minnets redd Nästa nummer utkommer 18 april! M/S DAFNY Lastfartygsspecial! Välkommen kom med din annons. Sista datum för inlämning är 16 mars För info och annonsbokning kontakta Helena Wetterström, tel mobil: e-post: Ett fartyg med ett säreget utseende var Algot Johanssons M/S Dafny. Fartyget som hade dubbla midskepp byggdes under andra världskriget i Danmark åren 1941 till Hon levererades med namnet Vedby till sin Danska ägare A/S Motortramp (A Reinman/ HolgerJensen), Kalvehave men på grund av kriget blev fartyget liggande och togs i trafik först i Maj Fartyget inköptes till Rederi AB Sally år 1962 och såldes år Under sin tid hos Sally var hon ett mycket vinstgivande fartyg trots sin storlek och moderata fart, och hon seglade världen runt i alla världsdelar. Under brinnande krig M/S Vedby byggdes under brinnande krig av det kända varvet Burmeister & Wain i Köpenhamn. Hon var på 7250 dwt med måtten 116,5 m x 17,8 x 7,1 och drevs fram av en B & W diesel på 3000 hkr av varvets konstruktion. Fartyget gjorde en fart på ca.12,5 knop med en förbrukning av 10 ton diesel i dygnet. Hon sjösattes 18 september 1941 men levererades först i maj Fartyget sänktes Fartyget sänktes efter sjösättningen av danskarna för att inte falla i Tyskarnas händer. Vedby syselsattes efter leveransen med malmlaster från Sverige till Tyskland. Sista noterade avgång var 11 september 1944 från Luleå till Tyskland. Hon var ett av få motorfartyg som kunde hållas igång på Östersjön under krigsåren. Efter kriget syselsattes hon i en mycket inkomstbringande fart med frakt av lokomotiv från USA till Frankrike. I denna fart sattes också systerfartyget Tureby som byggdes redan år 1936 in. I december år 1961 I december år 1961 reste Algot Johansson och rederiets inspektör Ture Andersson till Nakskov i Danmark för att besikta Vedby som låg där till salu, priset var pund. Efter inspektionen prutade Algot ner priset till pund men dom Danska ägarna gick ej med på budet. Gå på bio Då sade Algot vi går på bio ikväll och i morgon reser vi hem till Åland så ni vet var vi är. Filmen var urdålig men Algot och Ture satt kvar. När filmen var klar och dom lämnade lokalen väntade dom Danska försäljarna på Algot utanför bion och gick då med på hans erbjudande. Efteråt sade Algot till Ture har du någonsin varit med och förtjänat så mycket pengar genom att sitta på bio även om filmen var dålig. I trampfart Dafny blev ett mycket trivsamt fartyg för sin besättning och hon besökte många exotiska hamnar runt hela världen. Hon gick world-vide i trampfart men ofta var hon också time chartrad. Befälhavare i många år var bröderna Hilmer och Jonny Johansson. Maskinchef var Alfons Karlsson som efterträddes av Edward Dahlblom. Som ung andre maskinist var Bosse Torstensson, men snabbt avancerade han till förste maskinist efter Karlsson slutat. Dahlblom blev sjuk i Casablanca och blev kvar på sjukhus när Dafny avgick och Bosse mönstrade upp till maskinchef. Inom Sally bolaget var det stora möjligheter att avancera snabbt inom olika befattningar. Senare kom Tor-Erik Velin ombord som Maskinchef. En mycket god befraktare av Dafny var dansken Christensen som betalade bra frakter. Kontraktet var skrivet Kontrakt gjordes om transport av piplines mellan England och Syrien men oroligheter bröt ut i Syrien och frakterna inställdes. Men kontraktet var skrivet och pengarna kom in till Christensen och förmodligen drog Sally nytta av affären. Vid ett möte på Atlanten mellan Dafny och Gustaf Eriksons relativt nya fina torrlastare Sommarö tog befälhavarna kontakt med varandra. Det visade sig vid samtalet att gamla Dafny hade mycket högre frakter än Sommarö hade. Om du vill kontakta skri benten, skriv till: Lars-Erik Eriks son, Grundsunda, FIN Vårdö. Tel (0) Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

11 Eckerös och Birkas personal flyttar ihop Lämnar skeppsbefälsförbundet utan vemod Snuset fick hans bägare att rinna över Att skapa en vi-känsla bland alla anställda är en av utmaningarna när landpersonalen vid Eckerökoncernen och Birka Line flyttar ihop. Sammanslagningen av kontoren har inletts och enligt planerna görs inga nedskärningar i personalstyrkan. Lasse Karlsson, som kom till Birka Line som personalchef den 19 november, är den som rent praktiskt håller i de samarbetsförhandlingar, som inleddes i mitten av januari och som ska leda till att all landpersonal vid de båda rederierna börjar arbeta under samma tak. På sikt ska Birkas kontor i hörnet av Storagatan och Östra Esplanadgatan utrymmas och lokalerna hyras ut eller säljas. Om alla anställda i dagsläget 42 landanställda vid Birka inte får plats i Eckerös huvudkontor vid Torggatan 2 hyrs utrymmen i närheten. Tanken är att alla som arbetar inom samma sektor ska sitta tillsammans, man ska exempelvis inte ha två löneräknare i ett hus och två i ett annat. Sex veckor Lasse Karlsson räknar med att förhandlingarna tar sex veckor. Man förhandlar avdelningsvis med alla anställda. Från koncernens håll strävar man efter att ingen ska bli uppsagd. Däremot kan Foto: Kalle Wetterström det bli fråga om viss omfördelning av ens arbetsuppgifter och på sikt ett minskat behov av nyanställningar. Det är två redan slimmade organisationer som slås ihop och samma antal enheter som ska betjänas. Ingen del av verksamheten ska skäras ned, tvärtom. Koncernen vill växa och då behövs de anställda, säger Lasse Karlsson. Flera fördelar Han ser flera fördelar med samgåendet. Bolagen har varit ganska små på varsitt håll nu får man en större och mer flexibel organisation som är mindre sårbar om någon exempelvis blir sjuk. Vissa uppgifter har hittills skötts av en enda person. Nu får vi flera som lappar över för varandra och det underlättar. Vi kan bättre täcka över luckor som hittills uppstått när någon varit på semester eller blivit sjuk. Det har ofta varit ett evigt jagande at få tag i folk till fartygen, speciellt till maskin, om något oförutsett inträffat. Nu får koncernen helt enkelt en större personalkaka att arbeta med. Det här ger nya och bättre möjligheter för framtiden. Samordningsvinster kan också fås på andra håll, till exempel på inköpssidan där koncernen tack vare större volymer blir mer intressant för säljarna. Fick en rivstart Lasse Karlsson fick en rivstart i sitt nya jobb. Han anställdes som personalchef för Birka Line och får nu samma position för hela koncernen. Han kommer närmast från den offentliga sektorn där han var chef för Ams, Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet, i nästan sju år. Före det arbetade han tio år vid studieserviceenheten. När Birka Line sålde Birka Princess var Lasse Karlsson som då var arbetsförmedlingschef mycket involverad i omplaceringen av dem som förlorade sina jobb. Därigenom fick han bra kontakt med rederiet och tvekade inte att byta arbete när han fick erbjudandet. Mycket känslor Den stora utmaningen för framtiden är att skapa en vi-känsla bland alla anställda i koncernen. Det är mycket känslor med i bilden, många har arbetat länge inom Birka. En del anpassar sig fortare till förändringar, för andra tar det längre tid men jag ser enbart positivt på sammanslagningen och tror att det blir mycket bra i slutändan, säger Lasse Karlsson. För personalen på fartygen märks sammanslagningen mindre. Ombord flyter arbetet på som vanligt, den skillnad som kan märkas blir i så fall i stödet från land där de ombordanställda kan få en ny kontakt att diskutera med. FAKTA/Grundstruktur för Eckerökoncernen En ny grundstruktur för Eckerökoncernen har gjorts upp när köpet av Birka Line nu är verkställt. Den ser ut så här: Koncernen: Ekonomi och it, personal och lön, inköp, logistik, systemunderhåll, fastighet och lager, teknik, miljö och säkerhet. Vd koncernchef: Björn Blomqvist. Ekonomidirektör: Jan Haglund. Personalchef: Lasse Karlsson. Affärsenheter: Birka Line/Cruises, vd: Anders Ingves. Birka Cargo, vd: Stefan Axberg. Eckerö Line, vd: David Lindström. Eckerölinjen och Williams buss, koncernchef: Björn Blomqvist. Bo Gyllenberg har gått i pension och lämnat jobbet som verksamhetsledare för Finlands Skeppsbefälsförbund. Det känns inte speciellt vemodigt. Utflaggningen på grund av snuset var droppen som fick hans bägare att rinna över. Bo Gyllenberg, 60 år, gick i pension den 1 november. Han känner sig mycket lyckligt lottad när han på dagarna kan sitta i hemmet som ligger på en ö i den åboländska skärgårdskommunen Nagu och titta ut över vattnet. De ständiga arbetsresorna på tre timmar mellan hemmet och Helsingfors är numera ett minne blott. Han kan varva vedhuggning och underhållsjobb på huset med förberedelser för föredrag till Rotarys nästa möte och han saknar inte jobbet alls. Tvärtom nu när passagerarfartyg ska flaggas ut till Sverige för att snusförsäljningen ska kunna fortgå känns det enbart skönt att lämna hela eländet och slippa kämpa mot väderkvarnarna. Hittills har orsakerna till utflaggningen varit reella, de har gått att ta på men vad kan vi göra åt snuset? En organisation som EU ska se till att likställa konkurrensvillkoren och inte snedvrida dem. Det här är både osakligt och osmakligt, säger han. Bo Gyllenberg, en känd profil även i åländska sjöfartskretsar, har gått i pension och lämnat posten som verksamhetsledare vid Finlands Skeppsbefälsförbund. Foto: Hilkka Kotkamaa/Finlands Skeppsbefälsförbund Intensivt arbete Bo Gyllenberg, som är utbildad sjökapten, är väl förtrogen med sjöfartsnäringen och dess aktiva på Åland både i praktiken och på utbildningsstadiet. De senaste elva har han arbetat vid Finlands Skeppsbefälsförbund tio år som verksamhetsledare och ett år som vice. Förbundet är relativt litet med medlemmar mot över medlemmar i sjömansunionen. Drygt 20 år före det var han rektor för Åbo navigationsinstitut och erfarenheten från skolvärlden gav honom en plats i branschrådet för sjökaptensutbildningen vid Högskolan på Åland. - Arbetet vid skeppsbefälsförbundet var mycket intensivt och det har varit händelserika år, dels med avtalsförhandlingar, dels med intressebevakning inom en rad olika områden. De bästa stunderna i jobbet har jag haft då jag sett att man kunnat påverka både nationella och internationella organ när det gäller till exempel miljö och säkerhet till sjöss. Både och Orsaken till att Gyllenberg gick iland och lämnade sjölivet bakom sig var den gamla vanliga nämligen möjligheten att leva ett vanligt familjeliv och att ha ett aktivt socialt liv vid sidan av jobbet. Rekommenderar han då dagens ungdomar att söka sig till skeppsbefälsutbildningen? Både ja och nej. Bristen på kompetent befäl är stor internationellt sett och ingen behöver vara arbetslös de kommande 20 åren. Men det finns inga garantier för att man får arbeta under finska avtal och därmed under vårt sociala system, säger han. Det är sin sak om man är 25 år, fri som fågel och redo att bo nästan var som helst i världen. Läget blir ett annat när man skaffar familj och blir äldre. För maskinfolket är det lättare att skaffa jobb i land än för däcksbefälet, konstaterar han. Han tror på framtiden för finländsk sjöfart som helhet. Det måste man. Snuset kan inte ta knäcken på lastsjöfarten och på Åland finns lastfartygsredare som till och med investerat i nya fartyg som går under finsk flagg. 20 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

12 Notiser & releaser Medborgarinitiativ beträffande museifartyget Pommern Då det ur museal synpunkt gäller bevarande av ett föremål skall man först ha en målsättning för vad man vill åstadkomma och därefter sträva till att bibehålla det aktuella objektet i sitt ursprungliga tillstånd eller, om detta är absolut omöjligt, åtminstone bevara det så nära det ursprungliga som förhållandena tillåter. Detta är synnerligen viktigt när det gäller föremål som klassas som kulturarv. Om föremålet tillåts att förstöras fyller det inte längre sin uppgift och då har de satsade ansträngningarna och medlen varit bortkastade och den som haft ansvaret för bevarandet har svikit det förtroende samhället gett vederbörande beslutsfattare. Dessa tankar kan i hög grad tillämpas på vårt museifartyg POMMERN. Med tacksamhet kan vi notera politikernas beredvillighet att idag satsa pengar för att bevara fartyget. De har genom tiderna visat och visar fortfarande ett stort ansvar för det omistliga kulturarv, som POMMERN utgör. Här kan vi också erinra om att detta väckt uppmärksamhet i hela världen, inte minst genom att World Ship Trust i England den 1 november 2004 tilldelade POMMERN sin prestigfyllda Maritime Heritage Award för ett enastående exempel på framgångsrik restaurering och bevarande av ett historiskt fartyg. Vid det tillfället var POMMERN det enda fartyget i Finland, och det 27:e i hela världen, som fått den utmärkelsen. Som jämförande exempel kan nämnas, att sedan World Ship Trust 1980 började dela ut dessa utmärkelser har per september 2005 sammanlagt 28 fartyg tilldelats den. Bland dem finns regalskeppet WASA i Sverige, krigsfartygen MARY ROSE och WARRIOR, samt segelångaren GREAT BRITAIN och klippern CUTTY SARK i England, krigsfartyget CONSTITUTION och barkskeppet CHAR- LES W MORGAN i USA, barkskeppen POL- LY WOODSIDE och JAMES CRAIG i Australien samt kryssaren AURORA i Ryssland. En del av dessa fartyg är restaurerade från att ha hittats som vrak eller pråmar, vilket visar hur mycket arbete som ansetts värt att sättas ned på sådana fartyg. Detta visar tydligt att bevarandet av POMMERN är en fråga som har ett stort intresse för motsvarande fartyg ute i världen och att det är av både nationellt och internationellt intresse att vi gör vårt bästa för att på ett effektivt sätt ta hand om fartyget och bevara henne för framtiden. Flera av de nämnda museifartygen är numera upplagda i torrdocka, s/s GREAT BRI- TAIN med mellantak av glas för att ge en illusion av vattennivån. Men POMMERN är i ursprungligt utförande och varje ingrepp (bland annat i form av dubblingsplåtar) är ägnat att sänka hennes museala värde, särskilt som det är oklart vad resultatet blir, då dagens material i nitar och plåtar blandas med det ursprungliga, om fartyget på nytt lämnas flytande. Vi bör här erinra oss att POMMERN är det enda segelfartyget i världen av denna typ (fyrmastade barkskepp), som finns kvar i praktiskt taget samma skick som då hon slutade segla i fraktfart Härigenom är hon ett kulturarv av hög klass inte bara för Åland utan också för Finland och hela världen och detta förpliktar. Vi anser, att man gör ett utmärkt arbete med det dagliga underhållet av POMMERN, men det är oroande när vi ser på bevarandefrågan i ett längre perspektiv. Enligt vår åsikt är det underhållsarbete man nu planerar och redan påbörjat inte tillräckligt och delvis också oändamålsenligt. Det läggs ned en hel del pengar på ett arbete som med säkerhet måste göras om eller kompletteras efter ett antal år. Mycket oroande är stålets beskaffenhet i vattenlinjen och de åtgärder man förbereder för att åtgärda den hårt rostangripna plåten. Som redan nämnts är anbringande av dubblingar ett mycket svårt ingrepp på skrovets museala värde. En dubbling innebär att det aktuella området för alltid mister sitt ursprungliga tillstånd, varigenom det museala värdet avtar. Samma gäller den påsvetsning av nitar som redan tidigare företagits och nu fortsätts. Om vi skall fortsätta att restaurera POMMERN på detta sätt kommer vi en dag till att det genuina skrovet musealt sett förstörts, utan att vi ändå har uppnått en tekniskt hållbar nivå som tillåter POMMERN att permanent ligga i vattnet; och än mindre riskfritt bogseras till och från framtida dockningshamnar som ligger utanför Åland. Efter att ha diskuterat ovanstående har vi undertecknade kommit fram till den enhälliga åsikten att det enda sätt på vilket vi kan bevara POMMERN för framtiden är att hon placeras i en torrdocka, vilket även föreslagits från allmänheten. På grund av korrosionsproblematiken torde det nämligen entydigt kunna konstateras att ett fortsatt långsiktigt bevarande av POMMERN flytande inte är möjligt. Däremot är det med dagens konserveringsteknik möjligt att bevara stålkonstruktioner intakta ovan vatten praktiskt taget hur länge som helst (Jämför Eiffeltornet, diverse broar etc.). Just nu förefaller det att en unik möjlighet att förverkliga detta till överkomliga kostnader finns genom den rådande situationen med Algots Varv. Förslag Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 1. att Mariehamns stad omgående vidtar erforderliga åtgärder för att museifartyget POM- MERN i framtiden får sin permanenta placering i torrdockan på Algots Varv. Vi är givetvis medvetna om att genom ett dylikt arrangemang kommer POMMERN att hamna något avsides för turisterna. Men samtidigt vet vi, att om ett museiobjekt är tillräckligt intressant kommer folk att söka sig till det, oavsett var det är beläget. Så är nämligen fallet med åtskilliga av de museifartyg, som finns ute i den övriga världen. Biljettintäkterna torde idag inte heller ha en avgörande betydelse för finansieringen av fartygets underhåll. Det mest angelägna är ju att POMMERN bevaras för framtiden och kan fortsätta att vara en symbol för vad sjöfarten betytt och betyder för dagens, inte enbart Mariehamn, utan hela Åland. Om vårt förslag accepteras föreslår vi vidare: 2. att vägen till varvet byggs ut till normal gatustandard, 3. att det på varvsområdet anläggs en ordentlig bilparkering, 4. att området snyggas upp och görs till ett område som är präglat av POMMERN, 5. att ett lämpligt hus byggs på området, där de utställningsmontrar som idag finns på POMMERNS mellandäck kan få plats, vilket skulle hjälpa till att återställa det ursprungliga förhållandet ombord, 6. att en del av befintliga byggnader på varvsområdet används till ett varvsmuseum som ett annex till sjöfartsmuseet. Härigenom skulle vi hedra de åländska skeppsbyggarna, inte minst de som anlade varvet på 1940-talet, 7. att någon av byggnaderna används som förråd och verkstad för sjöfartsmuseet och 8. att på varvsområdet reserveras plats för lotsoch fyrväsendets historiska föremål, såsom lotsbåtar, sjömärken, fyrar etc. I huset skulle även kunna anordnas försäljning av adekvata souvenirer och eventuellt kunde ett café samt riggar- och segelverkstad inrättas i huset. Alla dessa åtgärder skulle på ett ändamålsenligt sätt bidra till att ge Mariehamns stad den image av sjöfartsstad, som man från stadens sida så livligt eftersträvar. 9. Slutligen anser vi att en kraftig insats borde göras för att få POMMERN till ett av FNs världsminnesmärken. Bengt Hellesten Ralf Sjöholm Tore Johansson Kurt Nyström Matti Lindstedt Göte Sundberg Karl-Johan Edlund Notiser & releaser Kändisparty med 140 vip-gäster när nya däck 10 på Birka Paradise invigdes Wiveka Burgaz, VD/marknadsdirektör Birka Cruises och musikalartisten Karl Dyall tog ett gemensamt invigningsdopp inför 140 VIP-gäster för att fira att den utbyggda spa-avdelningen på däck 10 på Birka Paradise nu är invigd. Nya däck 10 på Birka Paradise invigdes med party under solarna och i det nya spat på premiärkryssningen i söndags och måndags. 140 specialinbjudna VIP-gäster förgyllde invigningen och ett stort antal svenska artister, skådespelare och nöjesprofiler deltog. Foto: Janne Danielson Lotta Bromé och Rickard Lindh var två av VIP-gästerna som överraskade publiken i nattklubben med att hoppa in som deltagare i nya underhållningen Hur ska det låta. Nu kan man bada bastu och samtidigt njuta av utsikten. Bland nyheterna i relaxavdelningen märks två bastuar med panoramautsikt. Musikalstjärnan Karl Dyall och Birka Cruises marknadsdirektör Wiveka Burgaz tog ett gemensamt invigningsdopp i poolen på Paradise Beach. Efter ombyggnad har kryssningsfartyget Birka Paradise fått en unik relaxmiljö om 1500 m 2. Hela däck 10 erbjuder nu sköna behandlingar, varma bad, bastu med panoramautsikt och sol året runt. Ombyggnaden, en investering på 2 miljoner euro, har genomförts på Turku Repair Yard under januari och den välkände arkitekten Lasse Heikkinen, med lång erfarenhet av inredning av kryssningsfartyg, har stått för utformningen. Det här är en kraftfull satsning på våra gästers välbefinnande. Här kan man njuta av en välbehövlig paus från den stressade vardagen, säger Anders Ingves, VD för Birka Line. Premiärkryssningen var ett samarbete med den svenska mobiloperatören 3 och bland många välkända ansikten syntes bland andra artister och skådespelare som Karl och Sharon Dyall, Anton Körberg, Jesper Salén, Anna-Lotta Larsson, Klasse Möllberg och Anki Lidén, operasångaren Krister St Hill och TV-profilerna Lotta Bromé och Peter Siepen. Fler av artisterna bidrog också till festligheterna med egna spontana uppträdanden, vilket var mycket uppskattat, inte minst av de ordinarie kryssningsgäster som också deltog på invigningspartyt. Gräddan av svenska kändisjournalister var på plats och bevakade kalaset för tidningar som Hänt Extra, Svensk Damtidning och Se&Hör. (Mingelsajten finest. se publicerade redan på tisdagen ett omfångsrikt bildreportage se under Bilder och Alexander Erwiks blogg). Nu är Birka Paradise åter i trafik och erbjuder en relaxmiljö utan motstycke på Östersjön. Några av förbättringarna är större behandlingsrum, fler jacuzzis, bastu med havsutsikt och en elegant lounge i direkt anslutning till bad- och behandlingsavdelningen. Här kan gästen sitta i badrock och njuta av ett glas champagne efter en skön behandling med Ålands och Stockholms skärgårdar som fond. Den utbyggda spa-avdelningen erbjuder stor variation på behandlingar, allt ifrån traditionell massage till trendiga varianter som ansiktsbehandling med frukt eller champagne och chokladmassage. 22 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

13 Notiser & releaser Ålandsbanken tror på kvinnoledda företag Den är det möjligt att teckna Ålandsbankens aktieindexobligation Top Women. Obligationen är knuten till en aktiekorg med 15 internationella bolag. Samtliga bolag har ett högt inslag av kvinnor i ledande ställning. Bolagen har handplockats för sin höga lönsamhet, höga avkastning på eget kapital och attraktiva värdering. Dessutom har bolagen ett större inslag av kvinnor i ledande ställning än branschgenomsnittet. Sambandet mellan lönsamhet och en mer balanserad styrelserepresentation har uppmärksammats av näringslivets delegation (EVA)* i Finland och, internationellt, i konsultföretaget McKinseys jämförelse från 2007**. McKinseys studie Women matter är av särskilt intresse med tanke på Top Women. Där konstaterades att bolag med blandade företagsledningar uppvisar hela 10 % bättre avkastning på eget kapital än branschgenomsnittet. Vi tror att vi är först i hela Finland med en aktieindexobligation av den här typen. Samarbetet med Tapiola Bank fortsätter och Top Women kan därför tecknas även hos dem, sammanfattar Ola Sundberg, processansvarig på Ålandsbanken. För mer information, kontakta: Pontus Blomster, områdeschef Åland, tfn , Ola Sundberg, processansvarig för placeringsrådgivning på Ålandsbanken, tfn Viking Lines vår är fylld med underhållning för både vuxna och barn God mat, trevlig underhållning och ett vänligt bemötande har alltid upplevts som viktigt på de röda båtarna. I vår får Viking Lines passagerarna njuta av såväl fina programnummer som av läckra matupplevelser. Sportlovsveckornas programutbud kretsar främst kring barnens önskemål och för de minsta resenärerna har vi tagit fram en hel del rolig sysselsättning. I mars och april fira de fartyg som trafikerar från fastlandet till Stockholm kaliforniska veckor. Massor av skoj ombord för barnen under sportlovsveckorna Vare sig det finns snö eller inte, finns det mycket att göra ombord på Viking Lines fartyg under sportlovet. Under dessa veckor är programutbudet helt och hållet anpassat barnfamiljernas önskemål. Programmen varierar från fartyg till fartyg: på m/s Rosella uppträder t.ex. musen Hilarius Hiiri, på Amorella Pippi Långstrump och på Gabriella Pelle Positiv. Viking Line vill att alla barnresenärer trivs ombord och hoppas att de får en rolig och spännande båtresa. Familjens minsta äter gott och förmånligt ombord! Under sportlovet har både Viking Buffet och restaurang Food Garden egna barnbord där barnen själva kan välja vad de äter. I Viking Buffet äter barn under 6 år gratis och 6 17-åringar till ett förmånligt pris. Även frukosten i Viking Buffet är gratis för barn under 6 år. På Åborutten: partykryssningar, danskryssningar och Rock-avgångar Under våren arrangeras det partykryssningar en gång i månaden på Isabella i samarbete med tidningen Seiska. På repertoaren finns en hel del specialprogram och kändisar. Som konferencierer fungerar Eeva Jaakonmaa och Jari Peltomäki. Soultrain 2008-gruppen med Sami Saari, Johanna Försti & Lemmen Jättiläiset inklusive gästande artister deltar även på vissa av kryssningarna. Whiskykryssning För alla vänner av livets vatten ordnar vi två whiskykryssning på Amorella 12.3 och 9.4. På programmet står whiskyföreläsning, -provning och en härlig middag med whiskykryddning. På Helsingforsfartygen: allt från 60 s special till de senaste inhemska Idols- stjärnorna På Helsingfors rutten kan resenärerna välja avgång enligt tycke och smak beträffande underhållningen. I vår uppträder bl.a. The Animals featuring Spencer Davis 24.5 på Mariella. På samma kryssning medverkar Pepe Willberg och Jiri Nikkinen framför Beatles favoriter på returresan. Då mörkret sänkt sig över havet tar heta soul-rytmer över i den fantastiska dansshowen Shadow of Motown, som är en potpurri av soulens historia. Showen visas i Mariellas och Gabriellas nattklubbar varje kväll t.o.m den samt På PAF Get Lucky avgångarna uppträder kända artister så som Anna Abreau (7.2.), Katri Ylander (27.2.), Kristiina Brask (13.3.), Lauri Tähkä (9.4.) samt Jorma Kääriäinen (22.5.) På Helsingfors-Tallinn rutten erbjuder vi under våren bl.a. omtyckta Jazzpicknick-kryssningar (2.2. och 12.4.), Kymppitonnikryssningar med populära Riitta Väisänen (1.4. och 6.5.) samt inhemska stjärnartister på onsdagar (13.2. Marita Taavitsainen, 9.3. Antti Raski, Tony Montana, Meiju Suvas 25-årsjubileums konsert). Wärtsilä receives large retrofit order for new cylinder lubricating system Wärtsilä Corporation, Trade and technical press release, December 18, 2007 Viking Line Abp har utnämnt vicehäradshövding Tuomas Nylund (55) till direktör för koncernens externa information och samhällsrelationer. Nylund har drygt 25 års erfarenhet av uppgifter inom rederibranschens närings- och arbetsmarknadspolitik. Han har fungerat länge inom Finlands Rederiförening rf. Wärtsilä engine cylinder lubricating system retrofits for 21 vessels will cut lubricating oil consumption and engine operating costs. Wärtsilä won an order in November 2007 from the German shipowner Reederei Claus-Peter Offen for retrofitting 21 ships with the Retrofit Pulse Lubricating System. The new cylinder lubricating system, which will save costs, will be fitted to all Wärtsilä RTA96C engines in the owner s fleet of container ships. The benefit of the new cylinder lubrication system can be readily recognised. In 2006, engine lubricants increased in price by roughly 30 per cent, the largest proportional growth of any one factor in operating costs of our vessels. With its precise timing and accurate metering of cylinder oil considerable cost savings will be achieved, says Lothar Knöchelmann, Technical Director, of Reederei Claus-Peter Offen. Shipowners have shown considerable interest for retrofitting the electronically-controlled Retrofit Pulse Lubricating System (RPLS) to RTA and RT-flex lowspeed marine diesel engines. Orders have already been received for 103 complete engine installations, amounting to 1048 cylinders. The first retrofit was completed in September 2006, while today 36 engines are in service with RPLS. Viking Line förstärker sin kommunikation Less oil consumption The new cylinder lubrication solution trumps traditional systems by its electronically-controlled feeding of cylinder oil. Compared to accumulator systems the RPLS can help achieve typical yearly savings of more than USD 200,000 for a 12-cylinder RTA96C engine running at 85% load for 7000 hours a year with cylinder oil costing USD 1700/tonne. The Pulse Lubricating System delivers reduced cylinder oil consumption without compromising piston-running reliability. This is made possible through an improved distribution of cylinder lubricating oil to the cylinder liner, and the fully flexible, precise timing of oil delivery. The guide feed rate for RTA and RTflex engines retrofitted with the Pulse Lubricating System is 0.8 g/kwh of cylinder lubricating oil. The Pulse Lubricating System is available now for retrofitting to RT-flex96C, RTA96C, RT-flex84T, RTA84T and RTA84C engines. Additional engine types will be added to these in The first systems installed in 2006 The first ever RPLS was installed in the container ship Cosco Shenzhen during autumn The vessel is owned and chartered by shipping company E.R. Schiffahrt GmbH & Cie KG. The RPLS was fitted while the ship sailed from Hong Kong to San Francisco via China. The RPLS solution has delivered all the benefits promised, says Claus Tantzen, Head of Fleet Management department at E.R. Schiffahrt. In addition to cost-savings we re on the lookout for operational reliability. The system is being fitted to all nine RTA96C engines in our fleet. Shipowners can obtain further information on retrofitting the Pulse Lubricating System at samt inom Silja koncernen, senast såsom Silja Lines kommunikationsdirektör. Tuomas Nylunds mångsidiga erfarenhet av branschens samhällsrelationer och kommunikation passar väl in i Viking Lines nuvarande utvecklingsskede, säger VD Nils-Erik Eklund. Jag är mycket glad att kunna fortsätta mitt arbete för att främja den finska rederinäringen inom ett framgångsrikt solitt och välskött företag. Viking Line Abp är det ledande finländska passagerarfartygsrederiet och branschens största arbetsgivare i Finland konstaterar Tuomas Nylund. 24 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

14 Notiser & releaser Events from the Åland Islands With courtesy to the newspapers in Åland, Ålandstidningen and Nya Åland Translated by Mrs Jocelyn Palmer BRANDBEVAKNING Garanterad säkerhet, yrkeskunnig erfaren personal, brandcontainer med full släcknings- och rökdykarutrustning, löstagbar från lastbilen RENGÖRING Fartyg, cisterner, industrihallar m.m. med högtryckstvättning och ADR-sugbil BRANDSANERING Restvärdesräddning, rengöring, luktsanering, återuppbyggnad Alandia Easy Wash Ab Stig-Erik Herrgård, tel , Fax , Har du frågor om adressändringar, prenumerationer eller räkningar? Kontakta Birgitta Andersson mellan kl tel (0) , fax (0) direkt: +358 (0) Adress: PB 121, FIN Mariehamn Birka Cargo AB LTD i nytt befraktningsavtal Birka Cargo har ingått ett befraktningsavtal med Holmen Paper Ab omfattande fartygen Birka Transporter, Birka Exporter och Birka Shipper. Initialt löper avtalet på fyra år med början år Mr Atte Palomäki (42) M.Sc. (pol.) has been appointed Group Vice President, Corporate Communications, as of March 1, In this new position Mr. Palomäki becomes a member of the Wärtsilä Board of Management and reports to Mr Ole Johansson, President and CEO. With this appointment Wärtsilä aims to integrate its global corporate communications, brand management, marketing communications and investor relations. Ålandsbanken Abp har beslutat sänka sin prime-ränta med 0,5 procentenheter från 4,65 procent till 4,15 procent. Förändringen träder i kraft den 7 februari Ålandsbanken är en innovativ bank med personlig service. Banken utvecklar framtidens finanstjänster, lyssnar på sina kunder och erbjuder med sin service kunderna ett rikare liv. Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan Ålandsbanken har åtta kontor på Utöver detta har parterna överenskommit om ett fortsatt samarbete inledningsvis till år Wärtsilä appoints Atte Palomäki Group Vice President, Corporate Communications and a member of Board of Management Coming from the key position of Group Chief Press Officer for Nordea Bank, and having made an extensive career in journalism both in broadcast and print media Atte Palomäki brings in-depth experience and knowledge of strategic communications. With this appointment Wärtsilä will add more weight to communication as a key area of the work of the Board of Management, says Mr Ole Johansson. Ålandsbanken Abp sänker prime-räntan fastlandet, i Helsingfors, Esbo, Åbo, Pargas, Tammerfors och Vasa. På Åland har banken 19 kontor. Huvudkontoret finns i Mariehamn och banken har totalt 340 anställda. Till Ålandsbanken-koncernen hör förutom Ålandsbanken Abp även Ålandsbanken Fondbolag Ab, Ålandsbanken Asset Management Ab, Crosskey Banking Solutions Ab, Ålandsbanken Veranta Ab och Ab Compass Card Oy Ltd. Personalsiffran för hela koncernen uppgår till cirka 500. Eckerö Linjen kallar till samarbetsförhandlingar med sjöfackförbunden Eckerö Linjen har idag informerat de finländska sjöfackförbunden om bolagets strävan att driva verksamheten ombord på M/S Eckerö mellan Eckerö och Grisslehamn under svensk flagga. Med svensk flagga säkras möjligheten att sälja snus ombord och därmed tryggas fortsatt verksamhet. Med anledning härav har bolaget kallat till samarbetsförhandlingar. M/S Eckerö sysselsätter idag 113 sjömän som kommer att erbjudas anställning under svensk flagga. New cargo ships for Godby Shipping Godby Shipping s two new cargo ships have commenced their services, the Misana in October and the Misida just before Christmas. It was in 2005 that the Company ordered two new sh ips for the UPM services to and from Spain. Built at the JJ Sietas shipyard in Germany, the Misana and Misida each have a cargo capacity of 10,000 tonnes. Flying the Finnish flag, these ships serve the line Hamina - Rauma - Santander - Ferrol on round trips taking a fortnight, which means that they will carry some 500,000 tonnes of cargo per year. Optimized for carrying forest products, paper, plywood and timber, the ships are also well suited for trailers, containers, cassettes, cars and various types of project cargoes. Their main engines are equipped with Wärtsilä s newly developed CASS system, which diminishes emission of nitric oxide (NOx). The ships have free-fall lifeboats, stabilizing fins which enable them to roll less in heavy weather, and an anti-heeling system which minimizes rolling during loading and discharging operations. Loading and discharging take place via an aft ramp. Permanent ramps lead to the weather deck and lower cargo hold. So loading and discharging can be carried out on all decks simultaneously. Godby Shipping has now taken on 50 new personnel for its seven ships, and the Company now employs a total of 160. Crews work on the 1:1 system, which Troil Marin Ab:s hela aktiestock har med ett avtal undertecknat övergått i John Nurminen Oy:s ägo. Troil Marin Ab, specialaffär för sjökort och navigation, betjänar såväl finska som utländska sjöfarare från affären på Drumsö, Helsingfors. Företaget har också ett delägt bolag i Estland. Säljarna, Eric ja Helena von Troil, som grundade Troil Marin Ab år 1997, motiverar säljbeslutet med sin önskan om att säkerställa företagets fortsättning och goda verksamhetsförutsättningar även means that they spend a month on board ship and a month at home. The 12 crew members consist of the Master, Chief Mate, 1st and 2nd Mates, Chief Engineer, 1st and 2nd Engineers, Motorman, Bo s un, Able Seaman, Ordinary Seaman and Cook-steward. All have their own cabins, and in addition each ship is equipped with a gym, sauna, assembly room and TV room. Six extra cabins, with a total of 12 bunks, are available for trainees. Every year the Company receives some 70 trainees, who spend an average of 30 days each on board the ships. With these two new ships still more can be accepted. Recruiting professional crews is one of the greatest challenges we and the whole of the shipping industry are facing, writes Eva Mikkola-Karlström in a press release. Both nationally and internationally there is a shortage of seafaring personnel. The maritime colleges of Åland and mainland Finland will have to train many more students than they do at present, to prevent a shortage of personnel from hindering growth in the industry. SAJ to equip giant ships The Mariehamn firm SAJ Instrument has obtained an important order from Aker Yards, which shipyard is in the process of building the world s biggest luxury ships. Named Genesis, the building project consists of two cruise ships, each 360 metres in length and 47 metres in efter det att deras egna aktiva engagemang i företaget trappats ned. Vardera fortsätter dock tillsvidare i Troil Marin Ab:s tjänst, Eric som vd och Helena som ekonomiansvarig. Köparen, det nya John Nurminen Oy, ser Troil Marin Ab som en långsiktig investering, som skall utvecklas i samarbete med den operativa ledningen. Utgångspunkten är Troil Marin Ab:s nuvarande affärsverksamhet, som så småningom utvidgas med nya produktgrupper och servicekoncept. breadth. They have been ordered by the American Royal Caribbean company. SAJ Instrument will come into the picture when the ships are to be equipped with a dynamic monitoring system, SAJ-DMS, which measures a ship s movements, buoyancy and other variables in real time. The system supplies important and exact information affecting the ship s safety and fuel consumption. Havsvidden soon to be still bigger The Havsvidden hotel complex in Geta, north Åland, is to expand activities. Håkan Lundberg, acting municipal manager, says that the Geta corporation is favourably disposed to the proposals. Havsvidden has been operating better and better during the two years that the complex has been owned by six Swedish families who are active in the tourism and conference branch. Director Mikael Kraft comments, First and foremost we have got the whole complex in order, which the previous owners did not have the capacity to do just then. In addition I believe that times are different now. We have also been marketing the hotel more. I think that a lot is due to the fact that we have renovated the complex to put it on a high level now. There are many factors involved. Obviously this project is extremely worthwhile to Geta, remarks Håkan Lundberg. It s always a good thing to have earnings that favour the municipality. Troil Marin Ab får ny ägare, verksamheten fortsätter som förut Från och med januari 2008 spjälks det nuvarande John Nurminen Oy upp i börsbolaget Nurminen Logistics Oyj, som tar hand om logistikaffärsverksamheten, samt i nya John Nurminen Oy, som kvarstår i Juha Nurminens och hans familjs ägo. Troil Marin Ab flyttas inte till Nurminen Logistics, utan hålls kvar inom nya John Nurminen Oy, där det fortsätter som ett självständigt företag och sålunda stärker John Nurminens sjöfartstraditioner. 26 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

15 Handels flotta Adresser addresses Fartygstyp Flagg Byggn.år GT DWT Fartygstyp Flagg Byggn.år GT DWT Finland ASP Ship Mangement Scandinavia Ab Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , web: KCL Ballerina torrlastfartyg Finland Global Carrier ro/ro Finland Global Freighter ro/ro Finland Birka Cargo Ab Ltd Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , e-post: web: Birka Carrier ro/ro Finland Birka Trader ro/ro Finland Birka Express ro/ro Finland Birka Shipper ro/ro Finland Birka Exporter ro/ro Finland Birka Transporter ro/ro Finland Baltic Excellent ro/ro Finland Birka Line Abp Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) e-post: web: Birka Paradise kryssnings- Åland fartyg Rederi Ab Eckerö Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) e-post: web: Eckerö passagerar- Åland bilfärja Nordlandia passagerar- Finland bilfärja Translandia ropax Finland Thornbury tanker BHS Rettig Group Ltd Bore Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , e-post: web: Auto Baltic ro/ro Finland Seagard ro/ro Finland Westgard torrlastfartyg Holland Ostgard torrlastfartyg Holland Magnolia, befr. torrlastfartyg Antiqua Nedgard torrlastfartyg Finland Belgard torrlastfartyg Finland Sydgard torrlastfartyg Holland Nordgard torrlastfartyg Holland Rederi Ab Lillgaard Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , e-post: web: Kent Explorer torrlastfartyg Holland Kent Trader torrlastfartyg Holland Tanja torrlastfartyg Holland Breant ro/ro England Forte ro/ro Holland Largo ro/ro Holland Fjärdvägen ro/ro Åland Wilja torrlastfartyg Åland Christa torrlastfartyg Åland HELSINGFORS Marine Coatings Protective Coatings Worlds biggest paint manufacturer Oy International Paint Ab Malmarintie 20 (PL 104) Vantaa, Finland Tel (0) Fax +358 (0) FULLSTÄNDIG SERVICE FÖR SJÖFARARE OCH VARV NAVIGATIONSUTRUSTNING MASKINRUMSUTRUSTNING RADIOSTATIONER Försäljning, installering, planering och service: VANDA: Mesikukantie 16, VANDA Tel , Fax E-post: Service efter arbetstid ÅBO: Järnvägsgatan 4, ÅBO Tel , Fax E-post: service. Service efter arbetstid Norra kajen 4 A, FIN Helsingfors Tel (0) Fax +358 (0) com Rederi Ab Gustaf Erikson Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , e-post: Green Selje kylfartyg Bahamas Finnoak ro/ro Finland Josefine torrlastfartyg Finland Nathalie torrlastfartyg Finland Amore torrlastfartyg Cypern Godby Shipping Ab Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , e-post: web: Link Star ro/ro Finland Mimer ro/ro Finland Midas ro/ro Finland Miranda ro/ro Finland Mistral ro/ro Finland Newbuildings: Misana ro/ro Finland Sietas 1282 ro/ro Finland Lundqvist Rederierna Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , Alfa Britannia tanker BHS Alfa Germania tanker BHS Alfa Italia tanker BHS Hildegaard tanker BHS Katja tanker BHS Penelope tanker BHS Sarpen tanker BHS Viking Line Abp Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , Amorella passagerarbilfärja Finland Gabriella passagerarbilfärja Finland Isabella passagerarbilfärja Finland Mariella passagerarbilfärja Finland Rosella passagerarbilfärja Finland Cinderella passagerarbilfärja Sverige Ålandsfärjan passagerarbilfärja Sverige Newbuilding: Viking XPRS snabbfärja Vikinf ADCC passagerarbilfärja Tonnage under finsk/åländsk flagg 38 fartyg Tonnage under annan flagg 22 fartyg fartyg Ålands landskapsregering Mariehamn, tel (0) , fax +358 (0) , web: ax Alfågeln passagerarfärja Åland Skiftet passagerarfärja Åland Knipan passagerarfärja Åland Gudingen passagerarfärja Åland Ejdern passagerarfärja Åland Grisslan passagerarfärja Åland Doppingen passagerarfärja Åland Viggen passagerarfärja Åland Svärtan oljesaneringsfartyg Åland NB Föglö passagerarfärja Åland st fartyg om sammanlagt Skolfartyg Michael Sars skolfartyg Åland Annonsera när du söker personal! Platsannonser har långt liv och läses av många i vår tidning För info och annonsbokning kontakta Helena Wetterström. tel mobil e-post: Kommunikationssystem GMDSS-avtal Radarsystem Elektroniska sjökort TL Sea Electronics Oy Laivanrakantajantie 2, lok HELSINKI Tel Fax , Autrosafe Oy Import, försäljning och service AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS (Norge) fartygs brand- och gasalarmsystem fartygs brandsläckningssystem AIRCHIME (Kanada), pneumatiska tyfoner CAMBRIDGE APPLIED SYSTEMS (USA) viskosimeter för tung olja COLORLIGHT AB (Sverige) fartygs speciella strålkastare KONGSBERG MARITIME AS (Norge) temperatur- och tryckgivare (Autronica) trådlös temperaturmätningssystem för rörliga maskindelar maskinrumsalarmsystem VDR (Voyage Data Recorder Systems) nivåmätningssystem för tankfartyg fullständiga lösningar för navigationsbrygga MARTECHNIC GmbH (Tyskland) testutrustning för bränd- och smörjmedel PFANNENBERG (Tyskland), E2S (England) elektroniska ljud- och ljusalarmer WIKROLUX OY (Finland), armaturer och centraler till nödbelysningsanläggningar också med ledteknik Siriusstigen 1, FIN VANDA Tel Fax e-post: LLOYD S REGISTER EMEA tel , fax LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE tel , fax Alexandersg. 48 A, Helsingfors Holkkitie 14 C 10, H:fors Förfrågningar: Tel. (09) Fax (09) UTRUSTNING OCH TOTAL- LEVERANS INKLUSIVE PLANERING ÖVER 4000 REFERENSER NVC air handling Purokatu 7, Reso Tel , Fax ABB turboladdare Försäljning Tel Fax Service Tel ABB Oy Turbocharging Box Helsingfors Marinmotorer Oy Scan-Auto Ab Statarvägen 1, Helsingfors Tel Skeppshandel Helsingfors Phone Fax Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

16 Adresser addresses Adresser addresses Lieto Åland Lahelantie 399, FIN Tuusula tel. (09) , fax (09) e-post: BjØRGE Steinco Moland AS integrerade automationssystem HERNIS Scan Systems AS videokameraövervakningssystem KROHNE Skarpenord last- och barlastövervakningssystem MOSER-BAER AG centraluranläggningar SCANA Mar-El AS fjärrkontroll- och styrsystem SCANA Skarpenord AS hydrauliska ventilstyrningssystem SCANA Volda AS växellådor och propellersystem NAVIDEC OY Sperry Marine Decca, Sperry Plath navigationsutrustning Sailor VHF, GMDSS, Satcom, Iridium Leica AP GPS, DGPS Transas Marine ECS, ECDIS Anritsu Radars Försäljning och service: Helsingfors: Tel Fax Åbo: Tel Fax Satellitkommunikation Försäljning av utrustning Aktivering av satellit-abonnemang Inmarsat PSA Maritim trafik-avräkning - FI01 Inmarsat: Telenor, France Telecom, Stratos, MVS Globalstar, Iridium och Thuraya Bredbandstjänster via digitala TV-satelliter Världstäckande service-avtal On line AIS information Ärtholmskajen 13, Helsingfors Tel , Fax Skeppsförnödenheter Tavastvägen 155 B, FIN Helsingfors Tel. (09) , Fax (09) Oy Notraco Ab Skeppsmäklare Henry Fords gata 5 C Helsingfors, tel , fax , e-post: Hangö Oy Axel Liljefors Ab LTD Skeppshandel Esplanaden 134, Box 92, FIN HANGÖ Fax Tel E-post: VIKING-livflottar, MES system Släcknings-, räddnings- och dykningsdräkter Trellchem kemikaliedräkter Brand- och räddningsredskap Vi gör service på Viking och DBS flottar Granskning och service på släckningsanordningar ombord VIKING Life-Saving Equipment oy Pääskykalliontie 13, Lieto Tel. (0) Fax (0) raumo Skeppshandel RAUMO Phone Fax vasa Oy Backman - Trummer Ab Tel Telex Fax Industrigatan 1, VASA SKEPPSMÄKLARE, SPEDITÖRER LINJEAGENTER åbo Fartygsmålning Representeras av Tel: Tel Fax E-post: Sverige Skeppsbron 16 SE Stockholm, Sweden Phone , Fax Vikingagränd 6 Tel Telefax 018/22200 Transporter, spedition, förtullning Ivar Lundh & Co. AB Skeppsmäklare Tankbefraktning Finansiering Klarering även i Södertälje Box 27177, SE Stockholm Tel Fax E-post: Södragatan 13, AX Mariehamn, Finland Tel Fax För info och annonsbokning kontakta Helena Wetterström: tel , mobil e-post: Oy Hempel (Finland) Ab Tel. (09) Fax (09) Frågor om adressändringar, p renumerationer eller räkningar? Kontakta Birgitta Andersson mellan kl tel (0) , fax (0) direkt: +358 (0) Adress: PB 121, FIN Mariehamn karleby OY M. RAUANHEIMO AB PB 254, Karleby tel , fax Stuveri, spedition skeppsmäkleri kristinestad Ab Kristinestads Stevedoring Oy Hamnen, Kristinestad Skeppsklarering, Stuveri, Spedition , fax LLOYD S REGISTER EMEA Tavastgatan 30 D, Åbo tel , fax Nurminen ship agency OY Speditionsgatan 5 FI Åbo Tel , fax e-post: Söker du personal? En platsannons når den du söker! 30 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 1/

17 »Mer information på Sjöfarten har förändrats sedan 1938 då vi började med sjöförsäkringar KASKO-, INTRESSE-, TIDSFÖRLUST-, TRANSPORT-, OLYCKSFALLS-, ANSVARS-, KRIGS- OCH P&I FÖRSÄKRING M.FL. Som sjöförsäkringsbolag med rötterna i den åländska sjöfarten talar vi samma språk som våra kunder. Med ledorden Kompetens, Engagemang, Pålitlighet och Stabilitet tar vi historien in i framtiden och levererar anpassade försäkringslösningar för kundens individuella behov.. I dag är vår enhet Alandia Marine specialiserad på sjöförsäkringar för den kommersiella sjöfarten i främst Östersjöområdet, för framförallt passagerar- och RoRo sektorn där även bilfärjor ingår, och för tank-, kyloch traditionella lastfartyg. Sammanlagt är nära 1500 fartyg helt eller delvist försäkrade med oss till ett samlat försäkringsvärde om 3280 miljoner euro. Våra resurser räcker för betydligt fl er fartyg. Kontakta oss för mer information. Alandia-Bolagen, PB 121, AX Mariehamn, Åland Tel ,

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön Till sjöss på M/S Seagard Sidan 18 Utbildningarna kan samordnas bättre Sidan 6 ålands sjöfart nr 5/2009 & HANDEL Allt fler väljer sjön ledare Navigare necesse est Att segla är nödvändigt, att leva är inte

Läs mer

Stort test av rederiernas hemsidor

Stort test av rederiernas hemsidor Nr 5/ 2008 29 OKTOBEr 11 DECEMBER Från signalflaggor till bredband! Wallenius är föregångare inom IT ombord Stort test av rederiernas hemsidor Kryssningstrafiken till Mariehamn minskar 14 Ledaren Ålands

Läs mer

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman?

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman? Tallink går stadigt framåt Sidan 24 Viking Line beställer nya fartyg Sidan 14 ålands sjöfart nr 5/2010 & HANDEL Stort test: Passar du som sjöman? Sjöfartsutbildningen måste koordineras Postrodden för tradition

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

ålands sjöfart Funky Åland Ledarskap i framtiden Redare med tro på framtiden Mäklare med känsla för nafta Med miljö som målet på jobbet

ålands sjöfart Funky Åland Ledarskap i framtiden Redare med tro på framtiden Mäklare med känsla för nafta Med miljö som målet på jobbet Redare med tro på framtiden Sidan 18 Mäklare med känsla för nafta Sidan 22 ålands sjöfart nr 6/2009 & HANDEL Funky Åland Med miljö som målet på jobbet Nu styr känslor även till sjöss Olja satte fart på

Läs mer

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning.

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning. KAPTEN JOHNNY LIGGER I TRÄNING SIDAN 5 SJÖ EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN 10 OKTOBER 2008 LIV EN BILAGA FRÅN UTBILDNING SIDORNA 12 13 De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden

Läs mer

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Nr 2/ 2008 9 MAJ 16 juni Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Intervju med Martin Saarikangas Nya globala miljökrav Sjöfartspaketet äntligen på väg www.mpl.fi BOOKIT

Läs mer

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET STORSATSNING PÅ UNGDOMAR NYHETER SIDORNA 8 9 I MASKIN FINNS FRAMTIDENS JOBB JOBBA OMBORD SIDORNA 10 11 VI GÅR IGENOM PANAMAKANALEN SJÖMANSKISTAN SIDORNA 30 31 6,9 MILJONER EURO betalade lastrederiet Birka

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris NUMMEr 2, 2011 Bråda tider för isbrytaren Frej sidorna 10-15 Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! sidan 3 Kjell Bergqvist fick årets kulturpris sidan 28 LÖS KORSORDET!

Läs mer

SJÖliv. Längst på Ålands hav. Ensam på land med maken på sjön

SJÖliv. Längst på Ålands hav. Ensam på land med maken på sjön Ålandstidningens temabilaga fredag 22 oktober 2010 SJÖliv Fler än någonsin vill söka sig en framtid till sjöss i de åländska skolorna. Sommarålänning jagar rederislarv SIDORNA 10 11 K-märkta kryssningsfartyget

Läs mer

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS NUMMER 3, x, 2014 Avtal med Gåshaga rederi facklig framgång u 6 Kenny Reinhold: Politikerna måste fatta beslut u 18 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR 7 nr 2009 årgång 102 LEDARE OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR DEBATT SKA BYPOLITIK FÅ STOPPA HORSSTENSLEDEN? NAUTISK TIDSKRIFT

Läs mer

LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE

LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE 7 nr 2010 årgång 103 LEDARE DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE NAUTISK TIDSKRIFT 7/10 1 LEDARE. DET KÄNNS INTE SOM SJÖMANNENS ÅR I SVERIGE Jörgen Lorén, ordförande SFBF. Den 23 september, Världssjöfartens

Läs mer

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom.

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom. NUMMER 5, 2014 Skyddsombud förbjöds gå ombord u 4 Jobben kvar när Frederiet flaggar ut u 5 Egen kassa hjälper till vid sjukdom u 18 EUROPA RUNT MED DIESEL LEDARE Välkommen, Anna Johansson! Valet är över!

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt NUMMEr 2, 2013 Flykten till Färöarna Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt ledare Internationellt arbete lönar sig Nästa år fyller

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN 4 nr 2010 årgång 103 Glad Sommar! LEDARE: BOKSLUT SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 1 LEDARE. BOKSLUT Christer Lindvall, vd, SFBF. När jag nu sätter mig ner för att skriva min

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av LEDARE. NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av Nautisk Tidskrift håller du nu i din hand. Att få skriva sista ledaren är i och för sig något unikt, men jag är av den sorten som ser

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Flyta på luft Uraniborg invigd Årsmöte med jubileumsfirande Ordförande har ordet! Sveriges Redarförening för mindre passagerarfartyg,

Läs mer

Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:-

Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- NR 1 2014 VOLYM 77 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Nya Visingsöfärjan döpt Sabella rederi Porträttet: Kent Krusell Skärgårdsredaren 1-14 1 Ordförande har ordet! BROAR BRUKAR

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer