Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

2 Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på att bilda ett nytt studieförbund som uteslutande arbetar med kulturområdet. Sedan den 1 juli 2010, då Kulturens blev självständigt, finns ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund. Av kulturutövare för kulturutövare. Sedan starten har mycket hänt. Kulturens består av ett förbundskansli och fem regioner. Kulturens har en rikstäckande verksamhet och vi ser att intresset för Kulturens är stort - såväl riksorganisationer som lokala föreningar inom kulturområdet hör av sig och vill samarbeta, det är glädjande. Kulturens arbetar medvetet och effektivt för att hålla nere administrativa omkostnader så att en stor del av verksamhetsmedlen kan användas till att genomföra en god folkbildning, oavsett om det rör cirklar, annan gruppverksamhet eller kulturarrangemang. Kulturens vill tacka engagerade ledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och samarbetsföreningar som på bästa sätt bidrar till att göra världens nyaste studieförbund ännu bättre. Vi är övertygande om Kulturens kraft. Thomas Tejle Ordförande Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet 2

3 Verksamhet inom region Norr år 2011 Region Norr består av Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Förbundssammanställning Studiecirklar timmar arrangemang Annan folkbildning timmar 550 arrangemang Kulturprogram timmar arrangemang Total timmar arrangemang Kommentar: Ett kulturarrangemang motsvarar 7,3 studietimmar Region Norr inom Kulturens Studiecirklar timmar 208 arrangemang Annan folkbildning timmar 27 arrangemang Kulturprogram timmar 483 arrangemang Total timmar 718 arrangemang Verksamhet (antal studietimmar) per län 2010 och 2011 Verksamhetsår Norrbottens län Västersbottens län Västernorrlands län Jämtlands län 36 Total Verksamhet kvinnor - män Män Kvinnor Total Studiecirklar Annan folkbildning Kulturprogram

4 Särskilda målgrupper Inga deltagare i studiecirklar eller annan folkbildning från särskilda målgrupper såsom invandrare, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa. Kulturprogram Arr Deltagare Kvinnor Film och fototeknik Folklig dans Folkmusik Fordonsteknik Illustration, grafisk formgivning och foto Konsthantverk Musik (för scenframst) Musik-, dans-, film, teater Sång och musik i grupp Teater och dramatik (för scenframställning) Övrig scenisk konst Övriga danser Övrigt konsthantverk Övrigt Total

5 Verksamhet per medlemsorganisation Antal studie Annan Antal cirkeltimmar folkbildning kulturarr KONTAKTNÄTET SVENSKA FOLKDANSRINGEN SVERIGES KÖRFÖRBUND 135 SVERIGES ORKESTERFÖRBUND SVERIGES SPELMÄNS RIKSFÖRBUND UPSWEDEN ÖVRIGA Total Kommentar: Här redovisas antal kulturarrangemang. I gruppen Övriga ingår bl a Kulturens egen verksamhet, projektet Eleza som bedrivs i Umeå och i Stockholm. Medlemsorganisationer: Föreningen Sveriges Körledare, Kontaktnätet, Kammarmusikförbundet, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film- och videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Riksförbundet Visan i Sverige och upsweden. 5

6 Ämnesinriktning för studiecirklar Arr Delt Timmar Cirkelledarutbildning Data, allmän inriktning Film och fototeknik Film-, radio- och TV Folklig dans Folkmusik Föreningskunskap Marknadsföring Matlagning Modern konstdans Musik (för scenframställning) Musik-, dans-, film, teatervetenskap Musikteori Pedagogik o metodik Skrivarcirkel Sång och musik i grupp Teater och dramatik (för scenf) Övrig scenisk konst Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk Övrigt Total

7 Län/kommun och studiecirkel/annan folkbildningsverksamhet Arr Timmar NORRBOTTENS LÄN ARVIDSJAUR Studiecirkel 13,00 248,00 LULEÅ Annan folkbildningsverksamhet 2,00 135,00 VÄSTERBOTTENS LÄN UMEÅ Studiecirkel 171, ,00 Annan folkbildningsverksamhet 13,00 742,00 VÄSTERNORRLANDS LÄN HÄRNÖSAND Studiecirkel 2,00 72,00 Annan folkbildningsverksamhet 4,00 154,00 KRAMFORS Annan folkbildningsverksamhet 3,00 38,00 SOLLEFTEÅ Studiecirkel 5,00 159,00 Annan folkbildningsverksamhet 3,00 27,00 SUNDSVALL Studiecirkel 17,00 660,00 Annan folkbildningsverksamhet 2,00 69,00 Totalt: 235, ,00 Län/kommun kulturarrangemang JÄMTLANDS LÄN Berg 1,00 Krokom 1,00 Ragunda 1,00 Strömsund 1,00 Östersund 1,00 NORRBOTTENS LÄN Arjeplog 3,00 Arvidsjaur 133,00 Gällivare 1,00 Jokkmokk 3,00 Luleå 1,00 Piteå 1,00 Älvsbyn 1,00 7

8 VÄSTERBOTTENS LÄN Dorotea 1,00 Skellefteå 5,00 Sorsele 1,00 Storuman 5,00 Umeå 302,00 Vilhelmina 2,00 VÄSTERNORRLANDS LÄN Härnösand 1,00 Sollefteå 16,00 Sundsvall 1,00 Ånge 1,00 Total 483,00 Samarbetsföreningar ATR - Västernorrland Björksta Folkdanslag Björkstalaget Bothniakören Föreningen " GunBrittådom" Föreningen Inlandskult Kulturföreningen Botaton Kulturföreningen Kretsen Medelpads Spelmänsförbund Reva kultur Skönborgs folkdanslag Spira Konstgrupp Säbrå Orkesterförening UpSweden Umeå 8

9 Ett nytt studieförbund tar form Kulturens Bildningsverksamhet blev ett självständigt studieförbund den 1 juli Kulturens har en central list- och ekonomihantering via sitt samarbete med företaget ArelData i Solna, som å Kulturens uppdrag hanterar dessa frågor. Kulturens fem regioner (region Norr, Mitt, Öst, Väst, Syd) bildades under maj och juni månader 2010 och har arbetat med strategiska satsningar och kontaktskapande åtgärder. Kulturens regioner är sedan årsskiftet 2010/11 självständiga juridiska personer. Kulturens har under 2011 genomfört tre fysiska regionordförandemöten i Stockholm och telefonmöten. Vad gäller större satsningar engagerar sig Kulturens bland annat i projektet Världens Musik och Dans (VMoD). Bakom projektet står Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. Kulturens bedriver projektet Eleza som möjliggör för afrosvenska ungdomar att utvecklas i skrivande och filmskapande, projektet bedrivs i Umeå och i Stockholm. Kulturens program för Inspiration & Kompetens Kulturens program för Inspiration & Kompetens sjösattes under hösten Programmet innebär en omfattande satsning på ledar- och kompetensutveckling, med ambitionen att täcka fortbildningsbehovet inom kulturområdet. Ledarutbildningar - Kulturens ledarutbildningar ges både på introduktions-, grundoch fortsättningsnivå. Alla nya studiecirkelledare får en introduktion i folkbildning, pedagogik osv via Kulturens introduktion. 34 personer genomgick grundläggande ledarutbildning i Umeå den 5 februari och 10 personer genomgick grundläggande ledarutbildning i Umeå den 9 oktober Kulturens studiematerial utifrån boken Passion används flitigt, framför allt av föreningar inom Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Sveriges Spelmäns Riksförbund och Svenska Folkdansringen. Kvalitet och kvalitetsutveckling Kulturens har satt stor vikt vid kvalitetsarbetet. Detta berör såväl den administrativa kvaliteten som verksamhetskvaliteten. 9

10 När det gäller den administrativa kvaliteten har det handlat om ett säkerställande av efterlevnaden av de regler och riktlinjer som finns för folkbildningsverksamheten och att verksamheten rent administrativt redovisas och rapporteras på ett tillfredsställande sätt enligt de regler och direktiv som finns. Kulturens Bildningsverksamhet ska, liksom övriga studieförbund, granska lägst 5 procent av sin verksamhet i den särskilda internkontrollen. År 2011 genomförde Kulturens internkontroll under oktober månad och hela förbundets internkontroll omfattade region Norr, där samtliga studiecirklar och annan folkbildning för året 2010 gicks igenom. Resultatet av internkontrollen rapporteras av Förbundsstyrelsen till Folkbildningsrådet. Med på internkontrollen var bland annat region Norrs Ove Bucht och Kulturens förbundsrevisor Åke Persson. Arbetet handhades, som brukligt, av Kulturens förbundskansli. Kulturens samarbetar med föreningar inom kulturområdet och Kulturens har en skriftlig överenskommelse med samtliga föreningar som reglerar det gemensamma folkbildningsarbetet. Kulturens har utvecklat fem så kallade kvalitetspelare. Dessa pelare utgör grunden för samarbetet med de lokala föreningarna och skall påverka innehåll i såväl ledarutveckling som satsningar. Kulturens kvalitetskriterier våra fem starka pelare Kulturens Bildningsverksamhet samarbetar med lokala och regionala föreningar runt om i landet inom kultursektorn - musik, dans, teater/drama, foto, film, bild och form etc. Kulturens arbetar för att möjliggöra och sprida olika former av kulturutövande och har folkbildningen som verktyg. Värdegrund Föreningsverksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska och hållbara värderingar - allas lika värde, tolerans och respekt för individ och miljö. Föreningen ska arbeta för att motverka diskriminering i enlighet med diskrimineringslagstiftningen, stödja och underlätta för individerna att utvecklas och uttrycka sina fria röster. Föreningen ska arbeta för en etisk, inkluderande, tillgänglig och trygg miljö för deltagarna. Lärande Inom folkbildningen är deltagandet fritt och frivilligt, där man själv sätter mål för sitt eget lärande. Lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Att det sker i en sammanhållen grupp är viktigt det innebär att gruppen utvecklar en gemensam målsättning och arbetsplan och tillsammans skapar utrymme för reflektion. Föreningen ska medvetet förkovra sitt lärande och sin pedagogik. 10

11 Kompetensutveckling och ledarutveckling Alla ledare ska både ha den ämneskompetens och pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med folkbildningspedagogiken det ser föreningen till. Kulturens ger stöd och samråder gärna om kompetensutveckling och ledarutveckling inom respektive förening. Kulturens ger en introduktion till alla nya ledare och grundläggande ledarutveckling. Dessutom kan vi erbjuda ytterligare kompetensutveckling och inspiration för ledare inom kulturområdet. Föreningsdemokrati Föreningen ska verka enligt demokratiska principer och vila på en jämlik och delaktig grund. Föreningen ska arbeta med att främja utveckling och kunskapsutbyte på individnivå. Mångfald och integration är här ledord, att skapa möten och givande utbyten mellan människor med olika förutsättningar, avseende: Ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser m.m. Föreningen ska, i möjligaste mån, vara öppen och transparent vad gäller stadgar, ekonomi, beslutsfattande, etc. Ämnesdjup och ämnesbredd Kulturens uppmuntrar föreningarna att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd inom respektive verksamhet. Kulturens ser ett värde i oväntade kulturutbyten, gränsöverskridande samarbeten, i att förnya och utvidga sina kunskaper. Regionstyrelsen för region Norr. Regionstämma genomfördes 2011 och styrelsen har haft protokollförda möten. Viss kontakt har också etablerats med de länsvisa folkbildningsförbunden samt andra organisationer inom kulturområdet. Regionstyrelsen har haft kronor att tillgå under 2011, varav kronor har regionstyrelsen kunnat dela ut till föreningar som ansöker om riktade medel för olika satsningar. Det kan röra marknadsföring, större event, projektsatsningar, osv. Kulturens har en central administration som hanterar närvarolistor, föranmälningslistor och det administrativa arbetet med föreningarna i genomförandet av folkbildningsverksamhet. Verksamhetsmedel för genomförande av folkbildningsverksamhet som sker i samarbete med Kulturens samarbetsföreningar hanteras centralt. Dessa verksamhetsmedel utbetalas två gånger per år, i februari och i september månader. 11

12 Regionstyrelsens beslut om riktade medel till föreningar Regionstyrelsen har beslutat om riktade satsningar och följande är utbetalat under 2011: upsweden Coaching/handledning kr, upsweden Luleå kr, upsweden Release kr, Norrbottens körsångarförening kr. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Kulturens Utbildningsverksamhet. KBV, har godkänts som studieförbund från och bedriver därefter verksamhet enligt antagna stadgar och styrelsens riktlinjer och som i sin tur överensstämmer med Folkbildningsrådets anvisningar. Investeringar Regionen har inte gjort någon investering under året. Händelser av väsentlig betydelse Årets budgeterade studietimmar har uppnåtts vilket är grundläggande för Kulturens ekonomi. Under efterföljande år beräknas en omfattande volymökning i verksamheten. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning. Resultatet vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 12

13 Regionstyrelse region Mitt inom Kulturens Ordf Vice ordf Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Thomas Tejle Lina Reihwaldt Ove Bucht Mona Jolérus Elisabeth Fjellström Olle Thörnqvist Jimmy Thorsell Revisorer Revisor Revisor Åke Persson (tillika förbundsrevisor) Tobias Strömberg Valberedning Valberedare Valberedare Åke Sundberg Åke Edholm 13

14 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 1 Å R S R E D O V I S N I N G Kulturens Bildningsverksamhet R e g i o n N o r r 825/1112 Arel-Data

15 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 2 Innehållsförteckning Resultaträkning Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till resultat- och balansräkning Sid 5 Revisionsberättelse Sid 6 Specifikation av organisationens intäkter Sid 7 Specifikation av organisationens kostnader Sid 8

16 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 3 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m m 1 Medlemsavgifter 0 Bidrag Övriga intäkter 0 Summa Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella inveteringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Kostnader avyrring värdepapper 0 Resultat efter finansiella poster Dispositioner Avsättning till stipendier 0 Förändring övriga reservationer 0 Årets resultat

17 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 4 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank 0 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 0 0 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 Årets Resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga

18 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 5 NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets och Föreningen Aukoriserade Revisorers rekommendationer och uttalanden. Not 2 Kortfristiga fordringar fordringar Kvarstående medel enl budgetbeslut Umeå Thomas Tejle Ordföranden. Lina Reihwaldt Vice Ordförande. Ove Bucht Kassör. Mona Jolérus Sekreterare. Elisabeth Fjellström Ledamot. Olle Thörnqvist Ledamot. Jimmy Thorsell Ledamot. Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Åke Persson Auktoriserad revisor. Tobias Strömberg Revisor

19 PLATS FÖR REVISIONSBERÄTTELSE

20 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 7 Specifikation av verksamhetens intäkter %-uell Medlemsavgifter 0 Bidrag Övriga intäkter 0 Summa intäkter

21 Kulturens Bildningsverksamhet Region Norr Org nr Sida 8 Specifikation av verksamhetens kostnader %-uell Bidragskostnader mm Verksamhetsstöd ,00 Kronor ,00 Speciella arrangemang och övriga verksamhetskostnader Arrangemangskostnader övriga Kronor Konferens och styrelsekostnader Resekostnader Kost o Logi Mötes- och konferenskostnader Telefonmöten Kronor Sa Verksamhetskostnader Kronor Personalkostnader Bilersättning Kronor Administrativa kostnader Porto 60 Medlemsavgifter 500 Övriga kostnader 236 Kronor 796 Årets totala kostnader

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen 09.00 Registrering, kaffe/te 10.00 Inledning. Musik. 10.30 Förhandlingarna startar 11.30 Lunch 12.30 Fortsatta förhandlingar

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Minskningen av deltagare och

Minskningen av deltagare och Verksamhetsförändringar: Minskningen av deltagare och De senaste årens kraftiga minskning av antalet deltagare och studietimmar har avklingat och kanske kan vi ana en vändning. Medieproduktion, ryska och

Läs mer