Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet

2 Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på att bilda ett nytt studieförbund som uteslutande arbetar med kulturområdet. Sedan den 1 juli 2010, då Kulturens blev självständigt, finns ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund. Av kulturutövare för kulturutövare. Sedan starten har mycket hänt. Kulturens består av ett förbundskansli och fem regioner. Kulturens har en rikstäckande verksamhet och vi ser att intresset för Kulturens är stort - såväl riksorganisationer som lokala föreningar inom kulturområdet hör av sig och vill samarbeta, det är glädjande. Kulturens arbetar medvetet och effektivt för att hålla nere administrativa omkostnader så att en stor del av verksamhetsmedlen kan användas till att genomföra en god folkbildning, oavsett om det rör cirklar, annan gruppverksamhet eller kulturarrangemang. Kulturens vill tacka engagerade ledare, förtroendevalda, medlemsorganisationer och samarbetsföreningar som på bästa sätt bidrar till att göra världens nyaste studieförbund ännu bättre. Vi är övertygande om Kulturens kraft. Annette Prior Ordförande Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet 2

3 Verksamhet inom region Väst år 2011 Region Väst består av Västra Götlands län och Hallands län Förbundssammanställning Studiecirklar timmar arrangemang Annan folkbildning timmar 550 arrangemang Kulturprogram timmar arrangemang Total timmar arrangemang Kommentar: Ett kulturarrangemang motsvarar 7,3 studietimmar Region Väst inom Kulturens Studiecirklar timmar 176 arrangemang Annan folkbildning timmar 37 arrangemang Kulturprogram 796 timmar 109 arrangemang Total timmar 332 arrangemang Verksamhet (antal studietimmar exklusive kulturprogram) per län 2010 och 2011 Verksamhetsår Hallands län 0 0 Västra Götalands län Total Verksamhet kvinnor - män Män Kvinnor Total Studiecirklar Annan folkbildning Kulturprogram Särskilda målgrupper Inga deltagare i studiecirklar eller annan folkbildning från särskilda målgrupper såsom invandrare, personer med funktionsnedsättning och arbetslösa. 3

4 Kulturprogram Antal Deltagare Kvinnor Folklig dans Folkmusik Modern konstdans Musik (för scenframställning) Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia Okänd Totalt Verksamhet per medlemsorganisation Antal studie/ cirkeltimmar Annan folkbildning Antal kulturarr KAMMARMUSIKFÖRBUNDET 10 RIKSFÖRBUNDET FÖR FOLKMUSIK OCH DANS SVENSKA FOLKDANSRINGEN RIKSFÖRBUNDET FÖR UNGA MUSIKANTER (RUM) SVERIGES SPELMÄNS RIKSFÖRBUND UPSWEDEN ÖVRIGA Total Kommentar: Här redovisas antal kulturarrangemang. Medlemsorganisationer inom Kulturens Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Riksförbundet Visan i Sverige, Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film- och videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), upsweden. 4

5 Ämnesinriktning för studiecirklar Beskrivning Arr Deltagare Timmar Data, övrig eller ospecificerad inriktning Folklig dans Folkmusik Klädsömnad - klädvård Knyppling Marknadsföring Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia Musikteori Okänd Pedagogik o metodik Vävning Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk Total

6 Län/kommun/studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet Beskrivning Arr Timmar VÄSTRA GÖTALANDS LÄN BORÅS Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet GRÄSTORP Studiecirkel 2 72 GÖTEBORG Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet HJO Studiecirkel 2 78 SKARA Studiecirkel 2 60 Annan folkbildningsverksamhet 3 67 STRÖMSTAD Studiecirkel 3 84 Annan folkbildningsverksamhet 1 72 SVENLJUNGA Annan folkbildningsverksamhet UDDEVALLA Studiecirkel 2 40 Total Län/kommun/kulturarrangemang Beskrivning Arr Deltagare HALLANDS LÄN FALKENBERG Kulturprogram VÄSTRA GÖTALANDS LÄN BORÅS Kulturprogram GÖTEBORG Kulturprogram SKARA Kulturprogram Total

7 Samarbetsföreningar Axevalla Folkdansgille Blåsmusiken Vikingarna Borås Hembygdsgille Borås Spelmanslag Falkenbergs Konsertförening Folkdanslaget Näverluren Folkdanslaget Västanvind Folkdansringen Göteborg Folkdanssällskapet National Folkdanssällskapet Victoria Föreningen Folkmusikkaféet Allégården Göteborgs National Dans Sällskap GNDS Göteborgs Spelmansförbund Kindsnejdens Folkdanslag Knaverfolk Kulturens eget Ljungskile dansare och spelmän Nolhottarnas folkdanslag Polskedanslaget Göteborg Skjortor och Särkar Polskesnurren Spelemän Hjo Storbandsmusik Studiegruppen Folkdansringen Göteborg Upsweden Göteborg 7

8 Ett nytt studieförbund tar form Kulturens Bildningsverksamhet blev ett självständigt studieförbund den 1 juli Kulturens har en central list- och ekonomihantering via sitt samarbete med företaget ArelData i Solna, som å Kulturens uppdrag hanterar dessa frågor. Kulturens fem regioner (region Norr, Mitt, Öst, Väst, Syd) bildades under maj och juni månader 2010 och har arbetat med strategiska satsningar och kontaktskapande åtgärder. Kulturens regioner är sedan årsskiftet 2010/11 självständiga juridiska personer. Kulturens har under 2011 genomfört tre fysiska regionordförandemöten i Stockholm och telefonmöten. Vad gäller större satsningar engagerar sig Kulturens bland annat i projektet Världens Musik och Dans (VMoD). Bakom projektet står Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet. VMoD ska synliggöra folk- och världsmusik samt folk- och världsdans och göra genren tillgänglig för fler. Kulturens program för Inspiration & Kompetens Kulturens program för Inspiration & Kompetens sjösattes under hösten Programmet innebär en omfattande satsning på ledar- och kompetensutveckling, med ambitionen att täcka fortbildningsbehovet inom kulturområdet. Ledarutbildningar - Kulturens ledarutbildningar ges både på introduktions-, grundoch fortsättningsnivå. Alla nya studiecirkelledare får en introduktion i folkbildning, pedagogik osv via Kulturens introduktion. Femton personer genomgick grundläggande ledarutbildning i Göteborg den 5 april och tjugo personer i Göteborg den 17 oktober Kulturens studiematerial utifrån boken Passion används flitigt. Kvalitet och kvalitetsutveckling Kulturens har satt stor vikt vid kvalitetsarbetet. Detta berör såväl den administrativa kvaliteten som verksamhetskvaliteten. När det gäller den administrativa kvaliteten har det handlat om ett säkerställande av efterlevnaden av de regler och riktlinjer som finns för folkbildningsverksamheten och att verksamheten rent administrativt redovisas och rapporteras på ett tillfredsställande sätt enligt de regler och direktiv som finns. Kulturens samarbetar med föreningar inom kulturområdet och Kulturens har en skriftlig överenskommelse med samtliga föreningar som reglerar det gemensamma folkbildningsarbetet. Kulturens har utvecklat fem så kallade kvalitetspelare. Dessa pelare utgör grunden för samarbetet med de lokala föreningarna och skall påverka innehåll i såväl ledarutveckling som satsningar. 8

9 Kulturens kvalitetskriterier våra fem starka pelare Kulturens Bildningsverksamhet samarbetar med lokala och regionala föreningar runt om i landet inom kultursektorn - musik, dans, teater/drama, foto, film, bild och form etc. Kulturens arbetar för att möjliggöra och sprida olika former av kulturutövande och har folkbildningen som verktyg. Värdegrund Föreningsverksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska och hållbara värderingar - allas lika värde, tolerans och respekt för individ och miljö. Föreningen ska arbeta för att motverka diskriminering i enlighet med diskrimineringslagstiftningen, stödja och underlätta för individerna att utvecklas och uttrycka sina fria röster. Föreningen ska arbeta för en etisk, inkluderande, tillgänglig och trygg miljö för deltagarna. Lärande Inom folkbildningen är deltagandet fritt och frivilligt, där man själv sätter mål för sitt eget lärande. Lärandet ska ske utifrån de enskilda deltagarnas förutsättningar, möjligheter och önskemål. Att det sker i en sammanhållen grupp är viktigt det innebär att gruppen utvecklar en gemensam målsättning och arbetsplan och tillsammans skapar utrymme för reflektion. Föreningen ska medvetet förkovra sitt lärande och sin pedagogik. Kompetensutveckling och ledarutveckling Alla ledare ska både ha den ämneskompetens och pedagogiska kompetens som krävs för att leda gruppen i enlighet med folkbildningspedagogiken det ser föreningen till. Kulturens ger stöd och samråder gärna om kompetensutveckling och ledarutveckling inom respektive förening. Kulturens ger en introduktion till alla nya ledare och grundläggande ledarutveckling. Dessutom kan vi erbjuda ytterligare kompetensutveckling och inspiration för ledare inom kulturområdet. Föreningsdemokrati Föreningen ska verka enligt demokratiska principer och vila på en jämlik och delaktig grund. Föreningen ska arbeta med att främja utveckling och kunskapsutbyte på individnivå. Mångfald och integration är här ledord, att skapa möten och givande utbyten mellan människor med olika förutsättningar, avseende: Ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, etnicitet, geografiska data, ämneskompetenser m.m. Föreningen ska, i möjligaste mån, vara öppen och transparent vad gäller stadgar, ekonomi, beslutsfattande, etc. Ämnesdjup och ämnesbredd Kulturens uppmuntrar föreningarna att arbeta med såväl ämnesdjup som ämnesbredd inom respektive verksamhet. Kulturens ser ett värde i oväntade kulturutbyten, gränsöverskridande samarbeten, i att förnya och utvidga sina kunskaper. 9

10 Regionstyrelsen för region Väst Regionstämma genomfördes i Göteborg den 20 mars Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Regionstyrelsen har träffats 4 gånger under Viss kontakt har också etablerats med de länsvisa folkbildningsförbunden samt andra organisationer inom kulturområdet. Regionstyrelsen har haft kronor att tillgå under 2011, varav kronor har regionstyrelsen kunnat dela ut till föreningar som ansöker om riktade medel för olika satsningar. Det kan röra marknadsföring, större event, projektsatsningar, osv. Kulturens har en central administration och hanterar även verksamhetsmedel för genomförande av folkbildningsverksamhet som sker i samarbete med Kulturens samarbetsföreningar. Verksamhetsmedel till föreningarna utbetalas två gånger per år, i februari och i september månader. Regionstyrelsens beslut om riktade medel Regionstyrelsen har beslutat om riktade satsningar och följande medel är utbetalt 2011: World Fusion Collective kr, Göteborgs National Dans Sällskap kr, Camerata Gothia kr, Stipendium: Christoffer Franzén kr, Borås Hembygdsgille kr, Göteborgs National Dans Sällskap kr, upsweden kr. 10

11 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Kulturens Utbildningsverksamhet. KBV, har godkänts som studieförbund från och bedriver därefter verksamhet enligt antagna stadgar och styrelsens riktlinjer och som i sin tur överensstämmer med Folkbildningsrådets anvisningar. Investeringar Regionen har inte gjort någon investering under året. Händelser av väsentlig betydelse Årets budgeterade studietimmar har uppnåtts vilket är grundläggande för Kulturens ekonomi. Under efterföljande år beräknas en omfattande volymökning i verksamheten. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning. Resultatet vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Regionstyrelse region Väst inom Kulturens Annette Prior Henrik Johannisson Per-Olof Ryd Patrik Blomqvist Andreas Gode Berit Wallsten Agneta Andrén Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer Åke Persson (DeFacto Auktoriserade Revisorer) är Kulturens förbundsrevisor, tillika revisor för Region Väst inom Kulturens. Verksamhetsrevisor för region Väst är Gunnel Johansson Valberedning Styrelsen utser sammankallande. 11

12 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 1 Å R S R E D O V I S N I N G Kulturens Bildningsverksamhet R e g i o n V ä s t 827/1112 Arel-Data

13 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 2 Innehållsförteckning Resultaträkning Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till resultat- och balansräkning Sid 5 Revisionsberättelse Sid 6 Specifikation av organisationens intäkter Sid 7 Specifikation av organisationens kostnader Sid 8

14 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 3 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m m 1 Medlemsavgifter 0 Bidrag Övriga intäkter 0 Summa Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader 0 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella inveteringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Kostnader avyrring värdepapper 0 Resultat efter finansiella poster Dispositioner Avsättning till stipendier 0 Förändring övriga reservationer 0 Årets resultat

15 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 4 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank 0 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 0 0 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 Årets Resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 5 NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens, Redovisningsrådets och Föreningen Aukoriserade Revisorers rekommendationer och uttalanden. Not 2 Kortfristiga fordringar Riksorganisationen Göteborg Annette Prior Ordförande. Per-Olof Ryd Sekreterare. Henrik Johannisson Kassör. Andreas Gode Ledamot. Berit Wallsten Ledamot. Agneta Andrén Ledamot Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Åke Persson Auktoriserad revisor. Gunnel Johansson Revisor

17 PLATS FÖR REVISIONSBERÄTTELSE

18 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 7 Specifikation av verksamhetens intäkter %-uell Medlemsavgifter 0 Bidrag Övriga intäkter 0 Summa intäkter

19 Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst Org nr Sida 8 Specifikation av verksamhetens kostnader %-uell Bidragskostnader mm Verksamhetsstöd ,00 Kronor ,00 Speciella arrangemang och övriga verksamhetskostnader Arrangemangskostnader övriga 0 Kronor 0 Konferens och styrelsekostnader Resekostnader Kost o Logi 500 Mötes- och konferenskostnader 570 Telefonmöten 0 Kronor Personalkostnader Arvoden Sociala avgifter Bilersättning 444 Kronor Sa Verksamhetskostnader Kronor Administrativa kostnader Porto 0 Övriga kostnader 0 Kronor 0 Årets totala kostnader

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på

Läs mer

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen 09.00 Registrering, kaffe/te 10.00 Inledning. Musik. 10.30 Förhandlingarna startar 11.30 Lunch 12.30 Fortsatta förhandlingar

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst

ÅRSREDOVISNING 2014 Väst ÅRSREDOVISNING 2014 Väst INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING... 3 Verksamhetsberättelse... 3 Ordföranden har ordet... 3 Mikrofonden Västs verksamhetsidé... 4 Beredning av garantier och investeringar...

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer