Utan bilen stannar Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan bilen stannar Sverige"

Transkript

1 Utan bilen stannar Sverige Program almedalen 2012 INAR Alltid p I ER M SE SAL B2 5 Högsko å lan

2 Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. Vi sätter fingret på frågor som rör miljön, skatterna, jobben och mobiliteten. Alltid med rätten till fri rörlighet i fokus. Program Söndag 1 juli Klimatpolitik och transporter satsar Sverige rätt? Riksdagen har beslutat om mål och åtgärder för att vi i Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har också inom ramen för EU-samarbetet förbundit sig att följa EU:s mål på området och därutöver ska internationella åtaganden följas. Det är av största vikt att styrmedlen används effektivt. Riksrevisionen har granskat dessa insatser. Använder staten sina styrmedel så att utsläppen minskar i enlighet med målen och till rimliga kostnader? Vilka mål bör Sverige ha och hur ska de uppnås? Vilka mål och vilka styrmedel bör vi ha inom vägtrafiken? Medverkande: Claes Norgren, Riksrevisor, Riksrevisionen. Professor Runar Brännlund, Umeå universitet. Martin Ådahl, VD, FORES. Johan Hultberg, (M) Miljö- & Jordbruksutskottet. Stina Bergström, (MP) Trafikutskottet. Hur viktig kommer mobiliteten att vara i framtiden? Vilken roll spelar mobiliteten för en fungerande arbetsmarknad? Kan körkort vara en väg till arbete? Vi talar om detta och mycket mer med ungdomsförbundens ordföranden. Tisdag och torsdag kl Utfrågning av ungdomsförbunden. Plats: s Café

3 Måndag 2 juli presskonferens Nyregistreringarna för första halvåret 2012 BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för första halvåret Statistiken presenteras av Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Svensk fordonsindustris utmaningar och möjligheter Klimatgaser, olyckor, buller samt luftföroreningar är alla exempel på negativa externa effekter som vägtrafik kan ge upphov till. Svensk fordonsindustri ligger i framkant när det gäller att ta fram fordon som minimerar dessa externa effekter. Hur vänder vi samhällets stora hållbarhetsutmaningar, som t.ex. en fossiloberoende fordonsflotta, till affärsmöjligheter för en av landets viktigaste näringsgrenar? Hur möjliggör vi genombrott inom fordonsteknologi för att nå trafiksäkerhets- och miljömål? Vad betyder fordonsindustrin för Sverige som industriland? Vad kan vi göra gemensamt för att säkerställa en fortsatt stark position inom den globala fordonsindustrin? Medverkande: Håkan Ekengren, Statssekreterare, Näringsdepartementet. Professor Per Kågeson, KTH. Jan-Eric Sundgren, vvd, AB Volvo. Jennie Nilsson, (S) Näringspolitisk talesperson. Maria Wetterstrand, Grön samhällsdebattör. Stefan Fölster, Chefekonom, Svenskt Näringsliv. Vem tar hand om våra fordon i framtiden? En diskussion om framtidens kompetensförsörjning. Varför dalar intresset för yrkesutbildningar i Sverige? Ska samhället försöka påverka ungdomarnas utbildningsval utifrån tillgången till arbetstillfällen? Vad gör politikerna och vilket ansvar har branscherna? Teknikintensiva och expansiva motorbranschen har ett ständigt beroendeförhållande till ny kompetens. Här diskuterar vi framtid! Och ska den vara ljus måste kompetensförsörjningen fungera! Medverkande: Helene Odenjung, vice ordförande, Folkpartiet. Claes Jerveland, VD, Volkswagen Group Sverige. Bo Ericsson, Servicemarknadsansvarig MRF. Caj Luoma, Utbildningschef, Transportgruppen, m fl. Moderator: Charlie Magnusson, Informationschef MRF.

4 Tisdag 3 juli Ingemar Skogö intervjuas, tidigare GD för Vägverket och numera landshövding i Västmanlands län samt ordförande för FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor. Bussen kollektivtrafikens Askunge Kollektivtrafikens Askunge får göra grovjobbet men aldrig gå på bal. Bussen kan göra det mesta och den kan göra det bra, men oftast ska det bara vara billigt. Vad kan bussen bli om den får rätt förutsättningar? En prinsessa? Vi pratar om kostnader, kvalitet, miljö, effektivitet, upphandling, uppföljning, reglering och avreglering, incitament, privat kollektivtrafik. Sist men inte minst även nya fordon och Bus Rapid Transit. Medverkande: Professor Jonas Eliasson, KTH. Professor Jan-Erik Nilsson, VTI. Erik Ljungberg, Kommunikationsdirektör, Scania. Mimmi von Troil, (M) Göteborgs stad. Erika Ullberg, (S) Stockholms läns landsting. utan lastbilen Stannar tåget? Konkurrerar lastbilen och tåget om samma godstransporter eller kompletterar de varandra? Är det givet att det är järnväg på långa sträckor och landsväg på korta sträckor? Kan en kilometerskatt för tunga fordon leda till en överflyttning av gods? Vad skulle en likabehandling av alla transportslag innebära för miljön och behovet av infrastrukturinvesteringar? Hur skulle transportslagen påverkas av en internalisering av de externa effekterna fullt ut? Hur kan transportslagen utvecklas om de samtidigt måste bära sina kostnader? Medverkande: Professor Per Kågeson, KTH. Lena Erixon, stf GD, Trafikverket. Anders Ygeman, (S) Trafikutskottet. Sten Bergheden, (M) Trafikutskottet. Johan Lindström, VD, Sveriges Åkeriföretag Riksrevisor Claes Norgren intervjuas. Stora samhällsresurser satsas på olika insatser för att minska utsläppen av växthusgaser. Claes Norgren har lett Riksrevisionens arbete med granskningsstrategin "Hållbar utveckling - klimat". Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor. behöver unga bilen? Stefan Lindborg, ordförande, Ung Vänster (UV). Adam Cwejman, ordförande, Liberala ungdomsförbundet (LUF). Gustav Kasselstrand, ordförande, Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). Hanna Wagenius, ordförande, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF).

5 Onsdag 4 juli I fordonsbranschens heta stol intervjuas viktiga personer för vår bransch. Lena Erixon stf GD Trafikverket har under det senaste året arbetat intensivt med att leda Kapacitetsutredningen. Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor. Utan körkort inget jobb Körkort är den viktigaste kompetensen vid sidan av högre utbildning när man ska söka jobb. Trots detta fortsätter trenden med allt färre unga som har körkort - idag tar bara var tredje artonåring B-körkort. Handlar det om moderna storstadsungdomars frivilliga prioriteringar eller om grupper i utanförskap i stort behov av nycklar till arbetsmarknaden? Flera diskussioner pågår samtidigt om ungdomsarbetslöshet, arbetskraftsbrist i transportsektorn och mismatch på arbetsmarknaden. Kan den låga körkortsfrekvensen vara en bidragande orsak till ungdomars utanförskap? Ett samhällsproblem tonar fram. Somliga har det andra inte! Medverkande: Peter Rosin, Demoskop. Anton Abele, (M) Arbetsmarknadsutskottet. Kerstin Nilsson, (S) Arbetsmarknadsutskottet. Anders Rehn, Utredare, Transportgruppen. Aron Modig, (KDU) Förbundsordförande. Petter Nilsson, Utredare, BIL Sweden, m. fl. Finns det (p-) plats för bilen i våra städer i framtiden? Promenadstaden kan man handla, leva och verka i den? Bilburna handlar mer, vilket driver handeln att underlätta för bilen. Tillväxt har alltid skett där handel sker. Var sker handeln idag och var sker tillväxten imorgon? Några har svårt att acceptera bilar vare sig de kör i stan eller utanför. Några kan inte tänka sig andra färdsätt än bil. De flesta vill gärna behålla bilens fördelar och minimera dess nackdelar. Klarar vi det finns det plats för bilen i framtidens städer? Medverkande: Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet. Ulla Hamilton, (M) Trafikborgarråd, Stockholm stad. Karolina Skog, (MP) Kommunalråd Malmö stad. Jerker Söderlind, Arkitekt och lärare, KTH. Dag Klackenberg, VD, Svensk Handel Intervju med Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, ansvarar för transport- och infrastrukturfrågorna. I politikområdet ingår järnvägar, spårvägar och tunnelbana, vägar och vägtrafik, broar och färjor, sjöfart, farleder och hamnar, luftfart, transport- och kommunikationsforskning. Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor.

6 Torsdag 5 juli Vad händer med miljöbilarna? Regeringen har föreslagit en ny miljöbilsdefinition, fr.o.m. 1 januari nästa år, som ger fem års skattebefrielse. Den nuvarande definitionen har varit lyckad och fått många bilköpare att välja miljöbil. Nu skärps kravnivån för att kvala in som miljöbil. Vad händer samtidigt på marknaden? Vilka produkter introduceras de närmaste åren och hur kommer den nya miljöbilsdefinitionen att påverka bilköparna? Hur påverkar andra styrmedel som t.ex. supermiljöbilspremie, reducerat förmånsvärde för tjänstebilar, koldioxidberoende fordonsskatt, skattebefrielse för biobränsle och upphandlingskrav för miljöbilar? Har vi en långsiktig och teknikneutral strategi för minskad klimatpåverkan från bilar, lastbilar och bussar? Medverkande: Anders Lewald, Enhetschef, Energimyndigheten. Henrik Wingfors, Ansvarig för elfordon, Svensk Energi. Olle Hådell, expert fordon miljö & bränslen, Trafikverket. Per Johansson, VD, MRF. Bengt Dalström, Toyota. Fredrik Wiss, Volkswagen Personbilar. Kalle Runnberg, Volvo Personvagnar. Anders Norén, Teknisk chef, BIL Sweden. Fossiloberoende fordonsflotta flipp eller flopp? Begreppet Fossiloberoende fordonsflotta 2030 har bitit sig fast i medvetandet hos transportsektorns aktörer. Det stimulerar till framåtblickande och diskussion. Men vad innebär egentligen målet, vilka är motiven och vad bör vi göra för att realisera det? Sverige vill vara först, men vi är en liten marknad och en liten befolkning. Vi talar om globala miljöfrågor, om storstädernas utmaningar och behovet av en trygg energiförsörjning. Djärva politiska mål möter effektiva och långsiktiga styrmedel. Hur satsar vi rätt? Medverkande: Håkan Ekengren, Statssekreterare, Näringsdepartementet. Anders Ygeman, (S) Trafikutskottet. Ulf Svahn, VD, SPBI. Dan Hjalmarsson, GD, Tillväxtanalys. Olle Hådell, expert fordon miljö & bränslen, Trafikverket. Christer Akej, (M) Trafikutskottet Intervju med Åsa Romson. Miljöpartiets språkrör vill minska miljöbelastningen från trafiken genom tydliga effektiviseringar av transportlogistik och stark överflyttning från väg till spår, både för gods och för arbetspendling. Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor. behöver unga bilen? Erik Bengtzboe, Ordförande, Moderata ungdomsförbundet (MUF). Aron Modig, Ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU). Gabriel Wikström, Ordförande, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Björn Lindgren, Språkrör, Grön Ungdom.

7 e Fredag 6 juli I fordonsbranschens heta stol intervjuas viktiga personer för vår bransch. Stefan Attefall civil- och bostadsminister, ansvarar för planering, byggande och förvaltning. Intervjuar gör Bertil Moldén, VD för BIL Sweden. Publiken kommer också att få chansen att ställa frågor. Det är här det händer... Ladda ner vår app... Motorbranschens Riksförbund ger dig tips & råd om dit t bilägande M...här finns mer information. Busshållplats * Hamnplan Gilla Bilen Wisby Strand Kaserngatan Seminarier Cramérgatan Donnersgatan Hamngatan Almedalen Donners plats Gästhamn Skeppsbron Tullhusgr Korsgatan Strandgatan Kilgränd Skeppsbrogränd Residensgränd *Åk framtidsbuss Flygplatsen Almedalen Uppvisningsbussar från Volvo & Scania kör hela veckan i samarbete med Flygbussarna För trafikinfo: brtisverige.nu Korsgatan

8 Heta Stolen Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"... Tisdag 3 juli Tisdag 3 juli kl kl Ingemar Skogö, tidigare GD för Vägverket och numera landshövding i Västmanlands län samt ordförande för FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Stora samhällsresurser satsas för att minska utsläppen av växthusgaser. Claes Norgren har lett Riksrevisionens arbete med granskningsstrategin Hållbar utveckling - klimat. Catharina Elmsäter-Svärd Onsdag 4 juli kl Catharina ElmsäterSvärd, infrastrukturminister, ansvarar för transport- och infrastrukturfrågorna. Ingemar Skogö Claes Norgren Torsdag 5 juli Här får du också chansen att själv ställa angelägna frågor och få svar direkt Onsdag 4 juli kl kl Åsa Romson, miljöpartiets språkrör vill minska miljöbelastningen från trafiken genom tydliga effektiviseringar av transportlogistik. Lena Erixon, stf GD Trafikverket har under det senaste året arbetat intensivt med att leda Kapacitetsutredningen. Lena Erixon Stefan Attefall Fredag 6 juli kl Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, ansvarar för planering, byggande och förvaltning. Åsa Romson effect vimmerby 2012 Intervjuare och moderator Bertil Moldén, vd BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR?

VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR? VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR? Karin Svensson Smith lliongränd L60 SE-224 71 LUND Sverige E-mail: karin.svensson.smith@gmail.com ABSTRAKT Det finns mycket starka

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden

Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Sammanfattning av rapport 2010 /11:RFR3 Civilutskottet,Trafikutskottet, Miljö- och jordbruksutskottet Hållbara städer med fokus på transporter, boende och grönområden Hållbara städer med fokus på transporter,

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen

Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen April 2012 www.taxiforbundet.se info@taxiforbundet.se 08 566 21 660 Trafikutskottet om hårdare tag mot fusket bland friåkarna inom taxibranschen En majoritet i riksdagens trafikutskott anser att det behövs

Läs mer

riksrevisionen granskar: infrastruktur på nya villkor tatens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna? rir 2012:21

riksrevisionen granskar: infrastruktur på nya villkor tatens satsningar på transportinfrastruktur valuta för pengarna? rir 2012:21 riksrevisionen granskar: infrastruktur på nya villkor tatens satsningar på S transportinfrastruktur valuta för pengarna? rir 2012:21 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer