ATC - Advanced Trailer Control

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATC - Advanced Trailer Control"

Transkript

1 ATC - Advanced Trailer Control ATC-7s ATC-7a+PDC ATC-13a+PDC Installationsmanual Komplett elkabelsats till dragkrok anpassad för moderna fordon För mer information och installationsmanualer se Fitting instructions Complete set: towbar electrical kit suited for modern vehicles For more information & instructions visit

2 ATC - Applikationer Enheten uppfyller direktiven 95/54/EC. (e ) Elsatsen kan installeras i de flesta personbilar och lätta lastbilar, inklusive fordon som har: Digitalt kontrollerat lampsystem med olika volt. BSI multiplexa elkabelsystem. CAN BUS datasystem. Check-Control. Led belysning. Monofilament lampor. Enheten kan endast användas i fordon med positiv +12V batteriström och negativ jordning. Enheten kan inte installeras på fordon med omvandlad polaritet (-12V) och ej när voltstyrkan är annorlunda än standard 12v. ATC-modulen förhindrar felaktigheter och överspänning. Enheten är konstruerad för att kopplas in direkt på fordonets 12v batteri, alternativt direkt till generatorn för att förhindra eventuell uppkomst av felmeddelanden i bilens controlsystem. ATC elsatserna har 2-års produktgaranti. Garantin omfattar ej skada som uppkommit på grund av felaktig installation eller användning i extrema förhållanden. Öppning av modulen är ej tillåtet och detta medför omedelbar upphörande av garantin. ATC-modulen är testad och godkänd för installation i fordon. Plug & Play adaptrar till ATC-modulen. Möjlighet till avaktivering av PDC (parkeringssensorer)* C2 System: Enheten känner av felaktigheter i lamporna på släpet och avger ett varningsljud.* Möjlighet till inkoppling av dimbakljus som är aktiverade genom jordning. Säkerhetsfunktion som träder in vid defekta baklampor på släpvagnen. Frånkoppling av dimbakljus.* Kompatibel med släpvagnar med en eller två dimbakljus. *Inkluderar ej standard versionen ATC-7s EAN ATC Pol Plug & Play set lamp dim ljus PDC ATC-7s 7 JA JA NEJ NEJ NEJ ATC-7a + PDC 7 JA JA JA JA JA ATC-13a + PDC 13 JA JA JA JA JA C2

3 ATC - Applications Device complying with Directive 95/54/EC. (e ) This kit can be installed on most passenger cars or commercial vehicles, including vehicles that have: A digitally controlled light system with mixed voltages. BSI multiplexed wiring system. CAN BUS Data System. Check-Control. Led bulbs. Monofilament bulbs. Available for use only in vehicles with negative earth and +12 V battery voltage. This device cannot be used on vehicles with reverse polarity (positive goes to the chassis or body) or in vehicles with battery voltages other than +12 V. The ATC module prevents any failure or overload, and is designed to connect power directly from the vehicle battery or alternator, avoiding possible failures in the vehicle control unit. This product has a 2 year guarantee against possible manufacturing defects. The guarantee does not cover damage caused by misuse or incorrect installation, such as reverse polarity or subjecting this kit to voltages other than those specified in this manual. Any tampering with the product, such as opening the circuit box will also lead to cancellation of the guarantee. Quick connections in the electronics module. Possibility of disconnecting the PDC (parking sensors)* C2 System: Detects malfunctioning of indicators and lights on your trailer, emitting a warning beep.* Additional channel for vehicles with fog lights activated by earth. Replacement function of flashing light in case of failure. Disconnection of rear fog lights on vehicle.* Compatible with trailers or caravans with one or two fog lights. *Does not include the standard version ATC-7s EAN ATC Pins Plug & Play set light fog light PDC ATC-7s 7 YES YES NO NO NO ATC-7a + PDC 7 YES YES YES YES YES ATC-13a + PDC 13 YES YES YES YES YES C2

4 ATC-7s (standard) ATC-7a & ATC-13a + PDC (advanced)

5 Komponenter / Components KOMPONENTER / COMPONENTS ATC-7s ATC-7a ATC-13a ATC-Advanced Trailer Control module polig 12N kontaktdon med 7-ledad kabel (1,5 m) (ENG) 7 pin 12N socket with 7-wire 1.5 m hose 13-polig 12N kontaktdon med 13-ledad kabel (1,5 m). (ENG) 13 pin 12N socket with 13-wire 1.5 m hose M5x35 Skruvar, brickor och muttrar. (ENG) M5x35 Screws, nuts and washers Röda snabbklips. (ENG) Red electrical connector-shunt Gula snabbklips. (ENG) Yellow connector-shunt Blåa snabbklips. (ENG) Blue electrical connector-shunt Röd strömkabel 5 m samt 1 m vit kabel avsedd för jord. (ENG) Hose for 5 m red power cable + 1 m white cable m extra strömkabel. (ENG) Hose 5 m red power cable ledad kabel, 2m. (Grön, Brun, Blå). (ENG) 3-wire 2m hose. (Green, brown, blue) 50 cm kabel för signal input. (ENG) 50 cm hose for signal input installation Säkringshållare samt 15A säkring. (ENG) Fuse holder with 15A fuse Självhäftande detalj.(eng) Adhesive socket x2,5 mm buntband. (ENG) 100x2.5 mm flanges x4 mm buntband. (ENG) 300x4 mm flanges mm Terminal Buzzer ledad kabel för buzzer och PDC. (ENG) 4-wire hose for buzzer/parktronic 4-ledad kabel för dimbakljus switch. (ENG) 4-wire hose for fog light switch

6 Installationsanvisning 1. Innan du påbörjar installationen läs igenom hela installationsmanualen noggrant och kontrollera att samtliga komponenter finns med. Notera att användning av snabbklips är ej fackmannamässigt, Vi rekommenderar lödning av alla kontakter, senare i manualen finner du hur man skapar täta och säkra kontakter på ett korrekt vis. 2. Ström till ATC-modulen måste härledas från en individuell strömkälla såsom bilens 12v batteri eller generator. Säkringshållaren skall alltid placeras så nära strömkällan som möjligt. 3. Montera kontaktdonet (7-pol eller 13-pol) i kontakthållaren på dragkroken och härled kabeln in i bilen så att denna kan kopplas in i ATC-modulen. 4. Koppla in den vita jordkabeln till en jordad punkt i bilen, var noggrann med att ytan är renskrapad och att det inte finns olja eller färg som kan orsaka dålig kontakt. 5. Koppla in signalkablarna till bilens baklampor enligt schemat på sida 8 och Elkabelsatsen har en extra 3-ledad kabel (grön, brun, blå) som kan användas vid förlängning av signalkablarna till bilens andra baklampa. I detta fallet byter du ut de befintliga pinsen (grön, brun, blå) mot de nya med samma färgkod, är kabeln för kort, använd kabeln markerad med x. 7. Koppla in den 6-ledade kabeln i den 8-poliga kontaktdonet enligt diagrammen. 8. Fäst ATC-modulen med hjälp av den medföljande självhäftande tejpen på insidan av bagaget. 9. Koppla in strömkontakten tillsammans med säkringshållaren och fäst slutligen säkring i hållaren och kontrollera att allt är inkopplat och fungerar.

7 Installation instructions 1. Before you begin, read the installation instructions carefully and check if all components are supplied. The use of quick-connectors (supplied) is not recommended, but rather the use of soldiering, please see instructions regarding this later on in the manual. 2. The circuit has to be supplied from an independent power point on the car using sections that are suited to the maximum consumption of the trailer and always placing the fuse holder as close as possible to the battery or power source. 3. Place the socket holder (7 PIN) (13 PIN) on the socket holder of the tow bar and run the 7-wire cable to the inside of the vehicle in order to connect with the module. 4. Connect the white earth wire with the terminal to a ground point in the vehicle; make sure the connection is clean and free of grease or paint. 5. Connect the signal cables to the rear lights according to diagrams on page 8 and This wiring kit has an additional 3-wire cable (2,3m) (green, brown, blue) in case there has to be made a connection on the other side of the vehicle. In this case remove the 3 pins (green, brown, blue) in the 7 pin socket and replace them by the long wire placing the colours on the same position. If the cable is too short, then use cable «X» 7. Connect the 6-wire cable in the 8 pin socket attached to the vehicle according to the diagram. 8. Attach the module with the self-adhesive part to the vehicle. 9. Bring the fuse (15A) in the fuse holder; attach this one to the red cable connected to the power source. Check if everything is connected.

8 Diagram ATC-7s Max effekt

9 Diagram ATC-7a + PDC (advanced) Max effekt

10 Diagram ATC-13a + PDC (advanced) Max effekt

11 Inkoppling / Connection Orange (Endast 13p) kopplas till backljus Orange (Only 13p) connects to reverse light Svart kopplas till vänster bakljus Black connects to left hand rear light Brun kopplas till höger bakljus Brown connects to right hand rear light Blå (behövs ej) kopplas till dimbakljus Blue (not required) connects to fog light Gul kopplas till vänster blinkers Yellow connects to left hand indicator Grön kopplas till höger blinkers Green connects to right hand indicator Röd kopplas till bromsljus Red connects to brake light Multiplexa system Multiplex system: när två funktioner existerar i samma kabel, till exempel bromsljus och bakljus. Vid mätning registrerar en lägre ström (ca 3V) när endast bakljus är aktivt som sedan ökar (ca 13V) när bromsen aktiveras. I detta fallet koppla endast in den röda kabeln från ATC-modulen, brun och svart kabel isoleras. Om differansen är för liten mellan strömstyrkan kan man alternativt koppla den röda kabeln till broms-signalen (den multiplexa kabeln) och sedan brun och svart tillsammans ihopkopplade till en annan strömkälla som registrerar >+12V, till exempel registreringsskyltbelysningen. Multiplex systems Multiplexed system: When two functions operate within the same cable, for example brake light and rear light. When measuring a lower current is registered (approx. 3V) when only the rear light is active, this increases (approx. 13V) when the brake is applied. In this case connect only the red cable from the ATC-module, the brown and black cables are isolated. If the difference between voltages is minimal one could connect in an alternative way, here you only connect the red cable to the brake signal (multiplex cable) and the brown and black cables tgether to another >+12V ssource, for example the registration-plate light.

12 Undantag C2 (Trasig lamp-indikation) De avancerade ATC-modulerna har en funktion som känner av när en glödlampa är trasig och avger då ett pipljud för att notifiera föraren om problemet. Om en lampa på släpvagnen är trasig bryter ATC-modulen strömmen till denna och ersätter den med en fungerande lampfunktion. Till exempel om bromsbelysningen är trasig kommer blinkers att användas istället vid inbromsning. FRÅNKOPPLING AV PDC ELLER PARKTRONIC Frånkoppling av PDC eller parktronic sker genom brytning av strömmen till ljudenheten eller till PDC modulen. ATC-modulen har två kablar avsedda för PDC som skall kopplas in enligt diagrammet till höger, dessa kablar bryter strömmen när fordonet läggs i back-läge. Enheten känner av om en släpvagn är inkopplad och aktiveras EJ om ingen släpvagnskontakt är inkopplad. Dimljus koppling ATC-modulen erbjuder två alternativ till inkoppling av dimbakljus(gäller endast advanced): 1. Dimbakljs aktiveras genom positiv signal. 2. Aktivering genom jordning. I detta fallet måste man ta den blå kabeln ur sin ordinarie position och flytta den till det sista lediga stiftet i höljet. För att aktivera dimbakljuset i detta fallet krävs att back-ljus är inkopplat sedan tidigare. Option 1 Option 2

13 Undantag FRÅNKOPPLING AV DIMBAKLJUS ATC-modulen (advanced) erbjuder automatisk frånkoppling av dimbakljus. Installation sker enligt diagrammen nedan. Vid installation av båda dimbakljusen måste kontroll göras att inga felmeddelanden skapas i fordonet. Fog light switch Switching two foglights VIKTIGT» Innan installationen påbörjas, kontrollera noggrant att samtliga lampor i bilen fungerar korrekt och att det inte finns några felmeddelanden.» Vid installation av kablage är det viktigt att vara extra försiktig så jordning inte sker genom kontakt med andra kablar eller med bilens chassie, detta kan skada ATCmodulen och orsaka felmeddelanden i fordonet.» Vid slutlig kontroll av elsatsen använd enbart godkänd testutrustning från Alexo eller en korrekt kopplad släpvagn.» Under inga omständigheter får max strömuttaget överstiga 15V.» Max effekt för enheten är 6A.» Total max effekt är 15A.» Rekommenderad arbetstemperatur är -20º a 50º.» Placera ATC-modulen i ett torrt och säkert förvar baktill i bilen.» Samtliga elsatser från ATC är testade och CE-märkta. Installation skall ske fackmannamässigt.

14 Special cases C2 (WARNING LAMP FAILURE) The advanced ATC-module detects a lamp failure of a flashing light or sidelight by emitting a warning beep, in case of the flashing light the sound signal is transmitted on the frequence of the flashing light, in case of the sidelights you each time hear the sound signal for some time when you turn on the lights. If a lamp on the flashing light of the trailer has a failure, the function is replaced by the lamp of the sidelight. DISCONNECTION OF THE PDC OR PARKTRONIC Disconnection of the PDC or Parktronic will be performed by disconnecting the buzzer or removing the power supply from the vehicle module, for which the module provides two contacts opening when the trailer is attached and the vehicle is in the reverse gear. When the power supply is removed from the module, there has to be checked if there are no other functions connected to the module. FOG LIGHT CONNECTION The ATC kit offers two options to connect the fog light (only for ATC advanced): 1. Normal fog light activation by positive signal. 2. Activation of the latter by earth. In this case, you have to take the blue cable out of its housing from the input side using a punch or scissors tips, and place it in the last housing that was empty. To activate the output in this case the parking light must be connected beforehand. Option 1 Option 2

15 Special cases VEHICLE FOG LIGHT DISCONNECTION If switching both the fog lights, it will be necessary for both the installer and the user to check that the socket and the trailer connections match. Since the device switches loads, it must be checked for compatibility and to make sure that no fault messages occur during this. Fog light switch Switching two foglights IMPORTANT» Before starting installation make sure all lighting functions of the vehicle function properly and that no fault messages are displayed.» When installing cables, make sure you do not earth these by coming in contact with other cables or with vehicle chassis. This can cause malfunction and harm to the ECU.» When testing the installation, only use appropriate testers supplied by Alexo or a fully working trailer with no short-circuit or overload in the cables.» Remember not to exceed the maximum working voltage of 15V.» The maximum power of outputs is 6A» The maximum (total) current must not exceed 15A» Working temperature -20º a 50º.» Make sure the ATC-module is placed in a dry and safe place» The ATC-Advanced Trailer Control module has CE-approval, however, always check with your country s national requirements regarding light functions of trailer prior to installation.

16 2 år garanti / 2 year guarantee Internationell garanti Samtliga ATC elsatser är testade och väl beprövade, det ingår därför 2 års produktgaranti. För garantiärenden och support vänligen kontakta inköpsstället. Garantin är personlig och kan ej överlåtas. För att garantin skall gälla krävs att arbetet är utfört fackmannamässigt och i enlighet med installationsmanualen.för svar på de vanligaste frågorna, köpvillkor samt kompletterande installationsbeskrivningar ber vi er besöka hemsidan International guarantee All ATC electronic kits are controlled and tested, because of this we offer 2 years of full guarantee. For support please contact your distributor. The guarantee is personal and cannot be transferred. In order not to void the guarantee it is required that the kit is installed according to general quidelines as well as the installation manual.for FAQ as well as further installation material, please visit the homepage Official distributor : Karlsrovägen 60, Halmstad, +46 (0)

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER 2017+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD/BBT057-NL Bull Bars fit to a Holden Colorado 9/2016+ It

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IE8 Series B) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 3 as required for this type

Läs mer

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011»

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 00-2082 120 SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 661-0830 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research.

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions BMW X1 SUV E84 2009» (passar ej M-sportpaket) e20*94/20 Alexo Sweden - The Original Towbar ATS: 612-016

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions BMW X3 SUV (E83) 2004» Passar även M-paket & Sport e20*94/20 Alexo Sweden - The Original Towbar ATS: 612-009

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions BMW X5 (E70 model) 2007» (does not fit X5M) (also fits M-sport package) e20*94/20 Alexo Sweden - The Original

Läs mer

BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V STX & PATHFINDER R WD & 4WD Models

BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V STX & PATHFINDER R WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V6 2010+ STX & PATHFINDER R51 2010+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD042 Bull Bars fit to a Nissan Navara D40 STX & Pathfinder R51.

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram

Fig. 2: Inkoppling av lindningarna / Winding wiring diagram Inkopplingsanvisning / Installation notes Fabrikat Stögra 2-fas stegmotor SM 56 2-phase steppingmotor SM 56 Fig. 1: SM 56..L.. Stegmotor med enkelledare Stepping motor with leads Fig. 2: Inkoppling av

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

55R R

55R R 55R-01 4050 55R-01 4049 65 Renault Espace 2015» 652-124x rev. 2016-07-11 ND Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market

Läs mer

Audi Q5 2008»2017 (inkl. S-Line) Porsche Macan 2014» x

Audi Q5 2008»2017 (inkl. S-Line) Porsche Macan 2014» x 00-944 00-945 90 Audi Q5 008»07 (inkl. S-Line) Porsche Macan 04» 604-090x rev. 04-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

A » VW

A » VW 00-0706 90 Audi A3 96-03 Skoda Octavia/oct kombi 97-04 Seat Leon 99-05 - Toledo 99-04 - Toledo 2012» VW Golf IV/Bora/New Beatle/Roomster 2006» Skoda Rapid 5p 2012» Skoda Spaceback 2013» 659-0700 rev. 2014-05-13

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER WD & 4WD Models

BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER 2007+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD014 Bull Bars fit to a Ford Ranger. It will take about 3 hours to install. NOTE: This product

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

81152 TRANSFER CASE SHIFT HANDLE

81152 TRANSFER CASE SHIFT HANDLE Installation Instructions for TRANSFER CASE SHIFT HANDLE for 2007 2018 JEEP JK WRANGLER 1 2 3 ITEM NO. PART NO. DESCRIPTION QTY. 1 4101359 SHIFT KNOB, JEEP WRANGLER JK, MOLDED 1 2 1794720 JAM NUT, 3/8

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

(Obs! Fordon med AMG paket kan kräva mer kapning av stötfångaren) (Dragkrok passar EJ AMG motor)

(Obs! Fordon med AMG paket kan kräva mer kapning av stötfångaren) (Dragkrok passar EJ AMG motor) 00-2636 60 Mercedes C-klass 204 sedan 2007» Mercedes C-klass 204 kombi 2007» Mercedes C-klass 204 coupé 2011» Mercedes E-klass 207 cab 2011» Mercedes E-klass 207 coupé 2011» (Obs! Fordon med AMG paket

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

x

x 00-3261 120 DACIA DUSTER 4x2 2010 DACIA DUSTER 4x4 2010 613-030x rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct

Läs mer

MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T

MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T 00-0538 120 MERCEDES SPRINTER VW.L T 35/LT 28LT40 /L T46 641-0720 rev. 2014-10-30 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION - REEIVER INSTALLATION INSTRUTIONS RT0 RF WIRELESS ROOM THERMOSTAT AND REEIVER MOUNTING OF WALL MOUTING PLATE - Unscrew the screws under the - Pack contains... Installation - Receiver... Mounting

Läs mer

Alfa Romeo » x

Alfa Romeo » x 00-0517 90 Alfa Romeo 156 1997»2005 601-050x rev. 2014-04-07 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions BMW 3-series sedan/saloon E90 2005»2011 BMW 3-series touring/estate E91 2005»2011 BMW 1-series E87 2004»2011

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

R

R 01-3770 55R-01-3770 120 667-1200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

55R Volkswagen Tiguan 2007»2016, 2016» Audi Q3 2011» Skoda Kodiaq 2017» x

55R Volkswagen Tiguan 2007»2016, 2016» Audi Q3 2011» Skoda Kodiaq 2017» x 55R-0 76 60 Volkswagen Tiguan 2007»206, 206» Audi Q3 20» Skoda Kodiaq 207» 667-x rev. 20-0-0 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Catalog Number 1771-IL Series D) Use this document as a guide when installing the catalog number 1771-IL/D analog input module. The isolated analog input module is sensitive

Läs mer

BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK

BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK INSTALLATION GUIDE BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. OBS! INGA STORA KRAFTER KRÄVS!! Om benen sitter i spänn tryck

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

Obs. sportmodeller kan kräva kapning eller sågning av stötfågaren x

Obs. sportmodeller kan kräva kapning eller sågning av stötfågaren x 00-0706 120 Audi A-3 (1996-2003) Skoda Octavia /Oct. Combi (1997-2004) Leon (1999-2005) / Toledo (99-2004) Toledo 2012>/Volks.Golf IV / Bora / New Beatle /Skoda Roomster (06>) Skoda Rapid (5p) 2012> Skoda

Läs mer

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Användarhandledning inloggning Logga in Gå till denna webbsida för att logga in: http://csportal.u4a.se/

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK. Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install.

BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK. Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install. INSTALLATION GUIDE BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install. IMPORTANT - If your vehicle has front

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

55R Fiat Tipo 2015» Fiat Tipo kombi 2016» Fiat 500x 2014» Jeep Renegade 2014» x

55R Fiat Tipo 2015» Fiat Tipo kombi 2016» Fiat 500x 2014» Jeep Renegade 2014» x 55R-0-497 60 Fiat Tipo 205» Fiat Tipo kombi 206» Fiat 500x 204» Jeep Renegade 204» 69-230x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced

Läs mer

55R Volkswagen Passat 2014» Volkswagen Passat Variant 2014» Skoda Superb 2015» (sedan och kombi) Seat Ateca 2016»

55R Volkswagen Passat 2014» Volkswagen Passat Variant 2014» Skoda Superb 2015» (sedan och kombi) Seat Ateca 2016» 55R-0 46 0 Volkswagen Passat 04» Volkswagen Passat Variant 04» Skoda Superb 05» (sedan och kombi) Seat Ateca 06» 659-06 rev. 04-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Пеленальный стол Tested and approved according to SS-EN 12221:2008+A1_2013

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions Audi A4 sedan/ saloon B8 model 2007» Audi A5 coupe/sportsedan model 2007» Audi A4 kombi/avant estate B8

Läs mer

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions

Information, Monterings- och bruksanvisning. Information, Installation and Operating Instructions Information, Monterings- och bruksanvisning Information, Installation and Operating Instructions Audi A4 B6 & B7 models Audi A4 sedan/saloon 2000»2007 Audi A4 kombi/avant estate 2001»2008 Fits S-line &

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

Reservdelskatalog Parts Catalogue COMBI 40 AE /S15 - Season 2017

Reservdelskatalog Parts Catalogue COMBI 40 AE /S15 - Season 2017 2306/S1 - Season 201 Use GLOBAL GARDEN PRODUCT Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement. The contents described in the parts list may change due to improvement. The

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

55R x

55R x 55R-01 3770 120 658-120x rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with

Läs mer

Quick Start. English Svenska. Moca

Quick Start. English Svenska. Moca Quick Start English Svenska Moca 2015-08-20 Before Printing Install the printer according to the supplier s instructions, please see the Moca user guide (chapter 3-1) at the installation CD. Choose Moca

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

BBP064/ BBT064/ BBT064-NL TOYOTA PRADO 12/2017+ Ironman 4x4 BBP/ BBT Bull Bars fit to a Toyota Prado 12/2017+ It will take about 4 hours to install.

BBP064/ BBT064/ BBT064-NL TOYOTA PRADO 12/2017+ Ironman 4x4 BBP/ BBT Bull Bars fit to a Toyota Prado 12/2017+ It will take about 4 hours to install. INSTALLATION GUIDE BBP064/ BBT064/ BBT064-NL TOYOTA PRADO 12/2017+ Ironman 4x4 BBP/ BBT Bull Bars fit to a Toyota Prado 12/2017+ It will take about 4 hours to install. IMPORTANT - If your vehicle has front

Läs mer

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk

nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk nwind and nwind-race transducer Twin Fin Installation Manual English Installationsmanual Svensk English 12-1 English This manual is written for nwind transducer 1.00 Edition: Jan 2011 12-2 English nwind

Läs mer

55R R

55R R 55R-0 3626 55R-0 3627 20 Volkswagen Golf V, VI, VII 2003»2008, 2008»202, 202» (inkl. Plus) Golf VI Cab 20» Golf VII Sportsvan 204» Skoda Yeti 2009» Seat Leon 203»206 (inkl. FR & ST. X-perience 205»207)

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch Guide CE Declaration of Conformity For the following equipment: Ethernet Switch Product name: Hereby, Inteno Broadband Technology AB declares that the radio equipment type Ethernet Switch is in compliance

Läs mer

FORTA M315. Installation. 218 mm.

FORTA M315. Installation. 218 mm. 1 Installation 2 1 2 1 218 mm. 1 2 4 5 6 7 8 9 2 G, G0= Max 100 m 1.5 mm² (AWG 15) X1, MX, Y, VH, VC = Max 200 m 0.5 mm² (AWG 20) Y X1 MX VH VC G1 G0 G 0 V 24 V~ IN 0-10 0-5, 2-6 60 s OP O 1 2 4 5 6 7

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

Manual för termometer med 2 växlande kontakter - svenska, sida 2-3. Manual for thermometer with 2 change over contacts - English, page 4-5

Manual för termometer med 2 växlande kontakter - svenska, sida 2-3. Manual for thermometer with 2 change over contacts - English, page 4-5 Manual för termometer med 2 växlande kontakter - svenska, sida 2-3 Manual for thermometer with 2 change over contacts - English, page 4-5 1 Manual för termometer med 2 växlande kontakter Elektriska data,

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1771-P4R and 1771-P6R) This document provides you with the following information: When you receive your 1771-P4R or -P6R power supply, you should see the following in

Läs mer

Alistair LED trapphusarmatur Installationsmanual Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED trapphusarmatur Installationsmanual Alistair (UC03 sensor) Alistair LED trapphusarmatur nstallationsmanual Alistair (UC03 sensor) Varning: Om tillhörande kablar är skadade skall de omgående åtgärdas av behörig elektriker för att undvika fara. Parametrar MODEL

Läs mer

RADIATION TEST REPORT. GAMMA: 30.45k, 59.05k, 118.8k/TM1019 Condition D

RADIATION TEST REPORT. GAMMA: 30.45k, 59.05k, 118.8k/TM1019 Condition D RADIATION TEST REPORT PRODUCT: OP47AYQMLL Die Type: 147X FILE: OP47_LDR.xlsx DATE CODE: 95 GAMMA: 3.45k, 59.5k, 118.8k/TM119 Condition D GAMMA SOURCE: Co6 DOSE RATE: 8.6mRad(si)/s FACILITIES: University

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver

CanCom Bluetooth BLUETOOTH V5.6. Specifikation Specification LED. transceiver CanCom Bluetooth transceiver BLUETOOTH V5.6 Specifikation Specification Matningsspänning Power supply 10-30 VDC Spänningsrippel Voltage ripple

Läs mer

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska

NX WSI-box. Installation och användarmanual Svenska NX WSI-box Installation och användarmanual WSI-box 1 WSI-box Edition: April 2007 2 WSI-box 1 Part specification Items delivered with the Server Antal. Benämning Referens 1 Nexus NX WSI-box 1 1 Spänningskabel

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55982 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats / Mounting kit 57336 & 57337 Fiat Ducato 2007- Peugeot Boxer 2007- Citroen Jumper 2007-2010-09-10 Försäljning/Sales/Verkauf

Läs mer

P650 - Takscreen. Installationsguide EN

P650 - Takscreen. Installationsguide EN P650 - Takscreen Installationsguide 1309-150507EN V650-Tallinn Installation manual Montera främre linhjul 12 13 Placera linan över linhjulet och skruva tillbaka täcklocket på linhjulhuset (7). Öppna linhjulshuset

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE - SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE - SYSTEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS 60 mm 00 mm 600 mm 000 mm R50 mm ALL COMPONENTS Metal profile 60 mm (start and end of system) Metal profile connection Wire Felt square Metal profile 00 mm Metal profile connection

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Assembly instruction Kit 200

Assembly instruction Kit 200 MA9602 2012-11-19 1/2 S.Det är lämpligt att denna information Montageanvisning Kit 200 Assembly instruction Kit 200 Observera: För att IP44 ska packning och bricka användas vid installation enligt bild

Läs mer

Towbar 01-3626 55R 01-3626

Towbar 01-3626 55R 01-3626 01-3626 55R 01-3626 Dragkrok Towbar Monterings- och bruksanvisning Installation and Operating Instructions 120 Volkswagen Golf V (03->) Volkswagen Golf VI (08->) Volkswagen Golf VI Cabrio ( 11->) Volkswagen

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer