FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek Läs även om SFÖ:s medverkan på Bok & Bibliotek, sid 8

2 FACKöversättaren 5/2006, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: info sfoe.se Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: loole.hagberg telia.com Övriga redaktionsmedlemmar: Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Hej allesammans! När jag skriver detta (i slutet av september) är det fortfarande varmt på mina breddgrader och många njuter i stora drag av den ljuvliga sommarvärmen. Men det kanske vi inte borde? Kanske den är ett resultat av växthuseffekten som orsakats av människans ohämmade exploatering av våra resurser? Kommer isen att fortsätta smälta i rekordfart på Nordpolen så att den globala havsnivån höjs? Kommer fler stora översvämningar att hota dem som bor nära hav och stora vattendrag och måste vi räkna med fler stora väderkatastrofer runt om i världen? Eller är allt detta ett litet men obönhörligt steg mot att vår sol kommer att slockna om x antal miljarder år? Sådana tankar kan ju få en att känna sig som en väldigt liten och maktlös prick i universum, eller hur? Vi kan också fyllas av iver att försöka påverka makthavarna att påverka miljöbovarna. Och, inte minst viktigt, på det personliga planet kan vi börja inse att vi inte kan ta n ågonting för givet. Och uppskatta allt det vi har. När vi nu kommit ner p å det personliga planet m åste jag säga att jag verkligen uppskattar att SFÖ sjuder av liv och aktivitet! Många frivilliga krafter har gjort vår närvaro på den i år mycket omskrivna Bok & Biblioteksmässan i Göteborg möjlig, styrelsen har haft sitt första möte i höst, i arbetsgrupperna har många idéer fötts och genomförts. Om vår profil, vår webbplats, kurser för medlemmarna med mera, kan ni läsa mer om här i tidningen. Jag vill passa på att sända er alla ett stort tack för allt ert arbete för föreningen! Må väl! Karin Prenumeration Pris för år 2006 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2006 Manusstopp Utgivning 20 november 23 december Preliminär utgivningsplan 2007 Manusstopp Utgivning 17 januari 22 februari 16 mars 23 april 18 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 16 september 22 oktober 17 november 21 december INNEHÅLL 3 STYRELSEN INFORMERAR 3 INSÄNDARE 4 ARBETSGRUPPERNA 6 AFARERNAS ÖVERLEVNAD 8 BOK & BIBLIOTEK SPRÅKGRUPPERNA 12 SETT & HÖRT 14 MITT LIV SOM ÖVERSÄTTARE EN TYPISK DAG 14 HUMOR 15 VÅR RUSET MEDLEMSNYTT ISSN X. Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

3 Styrelsen informerar Karin Ashing, INSÄNDARE Loole Hagberg, Detta händer i SFÖ Styrelsen höll höstens första möte den september i Båstad och diskuterade då bland annat: Infogruppen Vi fick besök av Terry Williams och Sami Baladi som berättade om det spännande arbete som pågår i deras respektive grupp (Profil- och Webbgruppen). Bland annat fick vi se det bildspel som tagits fram till mässan Bok & Bibliotek i Göteborg den september. Arbetet med föreningens grafiska profil presenterades, liksom mässprofilen som SFÖ ska använda framöver. Ekonomin i föreningen är god. Vi har köpt in en bärbar dator att användas för SFÖ-presentationer i olika sammanhang och beslutade att köpa in en dataprojektor, som ska användas i samma syfte. Nationella gruppen Hieronymusdagen kommer att firas i Stockholm (tema Scenfärdiga texter ) och i Lund (tema Konstnär eller kaospilot ). Förslaget om att hålla minikonferenser håller på att ta konkretare form. Systerorganisationer i oktober träffar vi representanter från FAT, Sveriges Författarförbunds översättarsektion, medieöversättarna inom Svenska Teaterförbundet samt Översättarcentrum, för att utbyta erfarenheter och diskutera ett eventuellt närmare samarbete mellan våra organisationer. Konferenser Vi har börjat gå igenom de förslag från medlemmarna som kom under konferensen i Stenungsund och fortsätter under kommande möten. Konferensgruppen 2007 i Syd lämnade rapport genom sin styrelserepresentant. Medlemsgruppen Medlemsantalet ökar stadigt liksom antalet medlemmar som tecknat försäkring. Arbetet med att dra upp riktlinjer för en etisk nämnd har börjat. Utbildningsgruppen berättade om den fantastiska responsen på höstens medicinkurs som blev fulltecknad på en timme! En ny kurs för dem som inte fick plats planeras. En kurs om att göra sin egen webbplats kommer att anordnas i höst. En enkät har gått ut till medlemmarna för att ta reda på hur många som använder CAT-verktyg, vilka de använder och om det finns önskemål om fler kurser om detta. Internationella gruppen har utarbetat instruktioner för deltagande i internationella konferenser och möten. Styrelsen genom Karin Ashing Internationellt ID-kort för översättare och tolkar Sedan förra året finns det ett särskilt IDkort för översättare och tolkar, utfärdat av den internationella samarbetsorganisationen FIT, där SFÖ är medlem. Tanken är att kortet i första hand ska vara till nytta för personer som arbetar utanför hemlandet och behöver intyga sin yrkesverksamhet. Nu kan man beställa kortet via FIT:s hemsida (www.fit-ift.org), och proceduren för att skaffa kortet är enkel: gå till hemsidan och klicka på ID-kortsymbolen. Läs gärna riktlinjerna här finns också en länk till en bild på kortet. Ta hem ansökningsblanketten. Fyll i den och skicka den till SFÖ:s kansli, där Ulla intygar att du är medlem och skickar ansökan vidare till FIT. Samtidigt får du en bekräftelse via e-post från Ulla med anvisningar om hur betalningen ska göras. Priset är 20 euro, och kortet är giltigt i två år. Därefter kostar en förnyelse för nästa två år 8 euro. Så länge det inte blir någon anstormning av ansökningar kommer SFÖ inte att ta betalt för hanteringen. Visar det sig att arbetsbördan för Ulla är mer än försumbar får styrelsen ompröva den saken. Styrelsen genom Mats Dannewitz Linder Prissättningen än en gång I juli fördes det på listan SFÖ-debatt en intressant diskussion om våra arvoden som jag tror att många fler bör ta del av. Upprinnelsen var att en medlem hade erbjudit en annan medlem att som underleverantör jobba för 45 öre per ord. Detta upprörde somliga medan andra ansåg att frågan är fri även om ingen rimligtvis kan försörja sig på en så låg taxa. I diskussionen hänvisade flera till FAT, som tydligen rekommenderar en prissättning på mellan 2 och 3,13 kr/ordet. Detta lär av juridiska skäl inte vara en möjlig väg för SFÖ (bland annat därför att SFÖ även har översättningsbyråer som medlemmar), men ett alternativt förslag är att göra en undersökning av vad medlemmarna faktiskt tar betalt och redovisa den. En sådan redovisning skulle utgöra en vägledning för dem som undrar. Några ytterligare citat: Jag minns att Kenneth Larsson vid Översättningstjänsten i Bryssel berättade att en duktig EU-översättare gör cirka ord per dag. (Sagt om översättningsutbildningen.) Och: Vi hade en s.k. företagardag våren En representant för en översättningsbyrå menade att man inte skulle bli rädd om byråerna inte ville betala vad man begärde utan stå på sig. Hennes tips var att man skulle ha is i magen man förlorar inte en kund eller gör sig omöjlig. Snarare vinner man respekt om man sätter pris på sitt kunnande. Själv fakturerar jag aldrig under 1,10 kr/ord, jobbar för det mesta, men kommer ändå inte upp i en högre bruttoinkomst än runt om året. Jag brukar begära 1,25 kronor per ord för medicinska och juridiska översättningar och har inga problem med att få det accepterat. Att översätta 10 ord i minuten är ingen konst om det är en lätt text som flyter på; vissa texter jag jobbar med tuffar på i mellan 30 och 40 ord per minut. Andra texter går betydligt långsammare. Men sällan ligger jag under 6, 7 eller 8 ord per minut. 444 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 3

4 Då skulle det inte vara värt mödan att jobba just med den texten (eftersom den sällan håller den litterära kvalitet som skulle kunna kompensera för dålig betalning). Och vad sägs om följande: En före detta fullvärdig medlem som jag var underleverantör åt i början av min bana (han använde mig som spökskrivare för redaktionella texter) hävdade att han översatte i genomsnitt ord i veckan. Det sista året han var verksam som översättare (runt ) fakturerade han enligt egen utsago närmare en miljon kronor, och då jobbade han dels åt en känd byrå som betalar 65 öre per ord, dels åt direktkunder som fick betala under en krona ordet, ibland så lite som 80 öre. Han hade väldigt bestämda åsikter om kommunisterna på FAT. Hans specialitet var fordonsteknik. Någon dag lämnade han ett meddelande på min svarare och berättade att han hade en ekonomisk text på (åttatusen) ord att översätta till dagen därpå. Jag ringde tillbaka senare under dagen för att höra om det gick att skjuta upp leveransen och/eller dela arbetet med andra, men det var för sent, han hade redan fixat översättningen. Det var så jag upptäckte hans hemlighet, det finns ju bara en logisk förklaring ;-). Mats Dannewitz Linder SFÖ-debatt Om du vill veta mer om SFÖ debatt, gå in på: sfoe_debatt Den senaste veckan har följande bl.a. diskuterats: 1. Hur man kopierar över sina outlook-kontakter till annan dator. 2. Efterlysning om flera drabbats av Erich Nielsen. 3. Förfrågan om ett översättningsbolag som inte betalat en räkning. 4. Om lördag räknas som vardag i Sverige, eller inte. Arbetsgrupperna UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurs för medicinöversättare I början av december 2005 skickade utbildningsgruppen ut en förfrågan bland medicinöversättarna om intresset för olika typer av kurser på detta område. Intresset visade sig vara stort, och vi la ner mycket arbete på att hitta lämpligt ämne och föreläsare. I augusti kunde vi så äntligen skicka ut en inbjudan och vi blev fullständigt överväldigade av responsen. Till kursens 20 platser kom det på bara några timmar över 70 anmälningar! Kursen har fått rubriken Medicinspråk för översättare och hölls i Stockholm den 5 oktober. Kursledare var Hans Nyman som har arbetat länge med bl.a. utbildning av läkarsekreterare och skrivit mycket om medicinskt språk och Sofie Grudén som är apotekare och jobbar på Regulatoriska enheten i gruppen Produktinformation på Läkemedelsverket. Eftersom intresset var så stort hoppas vi kunna hålla kursen vid ett tillfälle till under hösten. Detta beror dock på om kursledarna är villiga att ställa upp en gång till. Önskemål har också framförts om att kursen ska hållas på annan ort. Anledningen till att vi valde Stockholm den här gången är att kursledarna finns där och helst inte ville flytta på sig. Det har också visat sig att deltagarantalet alltid blir störst i huvudstaden. På andra orter har vi oftare fått ställa in kurser på grund av för lågt deltagarantal. Gör din egen hemsida Intresset är också stort för höstens andra kurs, Gör din egen hemsida. Den ägde rum i Stockholm den 20 oktober med Björn Olofsson som ledare. De tolv platserna fylldes snabbt men vi kunde boka om salen och utöka antalet till 15 personer. Det är mycket glädjande att medlemmarna vill gå på våra kurser! Detta är vad utbildningsgruppen har planerat för hösten. Vi har många förslag på lut, inte minst efter årets konferens, och hoppas få ihop ett späckat utbildningsprogram till våren. Vi vill dock alltid ha nya önskemål och förslag! INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Infomöte I likhet med tidigare år samordnade Infogruppen sitt möte med mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. I år hölls ett gemensamt Info- och Redaktionsgruppsmöte den 22 september på Språkcaféet. Efter att i fem års tid ha arrangerat SFÖ:s monter på Bok & Bibliotek meddelade B&B-gruppen att den inte kommer att fortsätta. Infogruppen vill på detta sätt framföra ett stort tack till Gry Foldvik Cedlöf, Loole Hagberg, Gisela Thunberg och Heidi Vuoppola för deras engagemang och det enorma arbete som de har lagt ner. Årets monter var i särklass tilltalande och lockade många besökare. Till det bidrog också det bildspel som har tagits fram av Profilgruppen. Inom kort kommer Infogruppen att gå ut till medlemmarna med en förfrågan om vilka som kan tänka sig att ställa upp för att arrangera nästa års B&B. Nu finns det också en mässprofil som förhoppningsvis kommer att underlätta planeringsarbetet för den grupp som åtar sig uppdraget. Jag har blivit ombedd av Terry Williams, sammankallade för Profilgruppen, att framföra ett stort tack till de medlemmar som snabbt och effektivt har ställt upp med översättningar till bildspelet och även till Samira på Semantix som har varit behjälplig med att ta fram bilder. Era insatser var ovärderliga och bidrog till att bildspelet kunde färdigställas i tid till mässan. På mötet i Göteborg diskuterades bl.a. annonsförsäljning och deltagande i andra mässor i Sverige och utomlands liksom det pågående profilarbetet och yrkeskodex. Sven Borei informerade om att publikationen Pitfalls har kommit ut i en nyutgåva, som bekostades av Semantix. Redaktionsgruppen redogjorde för en höjning av annonspriserna i Facköversättaren och diskuterade rutinerna kring korrekturläsningen av tidningen. Även annonspriserna på sajten har höjts för att återspegla den ökande besöksfrekvensen och den därigenom förbättrade annonsexponeringen. 4 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

5 Nadja Chekhov /Bild på Kathrin/ Ny annonssäljare Här kommer en kort presentation av Kathrin Tengsand, som har börjat sälja annonser till Facköversättaren och hemsidan: Kathrin är tyska (från det forna Östtyskland) och bor i Göteborg sedan Hon har en svensk-tysk familj med två barn (11 och 8 år). Hon bodde och arbetade i Tyskland igen år 2000/2001. Är utbildad maskiningenjör i Tyskland och senare som ERP-systemkonsult. Hon har jobbat många år i konstruktions- och IT-branschen och hon har alltid trivts med översättning och arbetat med översättning, lokalisering och dokumentation redan på tidigare jobb. Kathrin har gått tolkutbildning och läst svenska och lite humanekologi vid sidan om. Hon började som tolk år Numera frilansar hon med översättning och tolkning. PUBLIKATIONSGRUPPEN Sven Borei, Pitfalls Arbetet går vidare, om inte precis med stormsteg så åtminstone framåt. På Bok & Bibliotek i Göteborg började man presentera och sälja den reviderade upplagan av George Varcoes Pitfalls in Swedish-English Translation. Och denna gång möjliggjordes arbetet av medlemmarna. Gruppen nedan tog sig an revideringsjobbet i en konferensworkshop och därefter organiserade Judy Petersen arbetet och sammanställde det slutliga manuset. Heidi Vuoppola förberedde manuset för tryckning och översättningsföretaget Semantix bekostade generöst själva tryckningen. Leona Axelsson, Katarina Bovin, James Butler, John Cannon, Gordon Carmichael, Lucy Cathcart, Timothy Chamberlain, Gail Conrod-List, Frances Corry, Sean Date, Wendy Davies, Robert Dewsnap, Jennifer Evans, Paul Fischer, Janet Gardell, Britt-Marie Gren, Linda Gustavsson, Malin Hankin, Katriona Hardie-Persson, Anette Herbert, Ian Hinchliffe, Linda Holmes, Phil Holmes, Ingmar Johansson, Margaret Knipe, Charles Larsson, Susan Larsson, Ruth McNaughton, David Milne, Cindy Olsson, David Rumsey, Jan Runesten, Lora Sharp McCullen, Helen Sheppard, Helen Taylor, Ingegerd Thungström, Ulrika Wesström, Robert Williams och Steve Yeadon Revideringen som har gjorts på detta sätt visar tydligt att medlemmarna är intresserade och skickliga och arbetssättet kan bli ett mönster för framtida revisioner. Nästa steg i publiceringsschemat är att sammanställa och trycka ett administrativt häfte om affärsvillkor för översättare. Också här har medlemmarna redan deltagit med idéer på förra konferensens idémarknad. Vi hoppas att Ian Hinchliffe som skribent kan avsluta arbetet i tid för publikation till nästa konferens (4 6 maj i Växjö). Innan dess ska vi också försöka få en kort diskussion om upphovsrätt på den nya hemsidan. Efter det eller parallellt med det efterlyser vi ämne och huvudskribent/redaktör för ett nytt språkhäfte, denna gång för ett annat språkpar än svenska/engelska. Tack alla ni som har arbetat så hårt med Pitfalls. Med sådant stöd kan vi arbeta fram en diger lista av publikationer inom SFÖ, en lista som inte bara är till intern nytta, utan som också utökar anseendet för SFÖ och dess medlemmar. Det är ju våra grundsyften! Sven Borei, Ian Hinchliffe och Sofia Malmgård Beställ Pitfalls & annat Följande produkter kan beställas via kansliet, Pitfalls (reviderad) 100 kr + porto Kvalitetstänkande, 50 kr + porto Translating names, 50 kr + porto (Paketpris: Kvalitetstänkande, Translating names och Pitfalls, 150 kr + porto) Det här är SFÖ, enbart porto Goda råd till köpare av översättningar, enbart porto SFÖ-stämpel, endast för fullvärdiga medlemmar, 500 kr + porto SFÖ ÖST Eva Tofvesson Redz, Från vänster: Mats Dannewitz Linder, Liv Riseld, Karin Eriksson, Christina Nordgren, Karin Hagersten, Torbjörn Johansson, Roar Riseld Visit i Norrtälje Fyra SFÖ medlemmar med chaufför trotsade vädrets makter och åkte från Uppsala till Norrtälje den 3 september för att hälsa på sina norska kollegor som flyttade till den fina staden i Roslagen för tre år sedan. Vi fick en kunnig guidning runt hamnområdet och i centrum med dess blandning av nya och gamla byggnader. Här gick stockholmsdamer över Societetsbron och Nils Ferlin spelade biljard. Mats Dannewitz Linder och hunden Linus mötte upp vid gågatan. Uppsalagänget tackar sina kollegor för en jättetrevlig dag! Text och foto: Barbara Rosborg SFÖ SYD Harriet Johansen, Trångt på Gräddhyllan! SFÖ Syds första månadsträff den 6 september på restaurang Gräddhyllan i Lund var synnerligen populär! De första gästerna anlände redan före kl och den lokal vi hade bokat blev snabbt full. Totalt kom 22 personer och vi fick spilla över i resten av restaurangen. Vi åt allt från tapas till stora biffar och alla tycks ha haft roligt. Följande träff var den 4 oktober och vi hoppas kunna rapportera från den i nästa nummer av Facköversättaren. Träffarna fortsätter den 1 november och den 6 december. Ett bra tips är att komma i god tid om ni vill sitta vid det stora gemensamma bordet i Blå rummet som det heter. Väl mött! Helen Sheppard & Harriet Johansen FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 5

6 Afarernas överlevnad Minns ni Lucy det australopitecus-fynd som fick paleontologerna att hoppa av förtjusning? Sedan Lucy har man gjort många nya fossila fynd, de flesta av dem i Etiopien som varit ett slags människans smältdegel under årmiljonernas gång. Här finns alla släkten representerade som fossiler ända fram till vår egen art. Och det var härifrån en liten grupp människor utvandrade över sundet mellan Afrika och den arabiska halvön för omkring år sedan. I denna lilla grupp har alla icke-afrikaner av idag sitt ursprung. Det har man kunnat slå fast med hjälp av studier av mitokondrie- DNA! (Källa: Lasse Berg, Gryning över Kalahari) 6 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 Afariska namn Flera av de nämnda fossila fynden har fått afariska namn, som Ardipithecus ramidus (roten), Homo sapiens idaltu (den gamle) och så Lucy själv, en Australopithecus afarensis. Representanter för dessa familjer har nämligen alla hittats i det som kallas Afartriangeln, ett landområde stort som halva Sverige, som breder ut sig över gränserna mellan Etiopien, Eritrea och Djibouti. Här bor afarerna, en av de ursprungsbefolkningar som finns i området. De är halvnomader och boskapsskötare och lever än idag enligt sina förfäders nästan stenåldersliknande traditioner. Man vet inte säkert hur många de är, uppgifterna varierar mellan 1,5 och 8 miljoner. Kushitiska Afarerna talar afariska som är ett av cirka 40 kushitiska språk. Närmast släktskap har det med somaliska och oromo (som talas av den största folkgruppen i Etiopien). Benämningen kushitiska kommer av Kush som är den bibliska benämningen på länderna söder om Egypten, dvs. nuvarande Sudan. Troligen hade afarerna förbindelser med det forntida Egypten. En intressant detalj som tyder på det är att det finns slående likheter mellan de gamla egyptiska håruppsättningarna som faraoner avbildats med och det sätt afarerna fortfarande flätar sitt hår. En annan företeelse som också tyder på tidiga kontakter med Egypten är den grymma traditionen med könsstympning av flickor. Detta kallas faraonisk omskärelse, en tradition som långsamt men glädjande nog håller på att försvinna bland afarer. Afarerna befinner sig just nu i början av övergången mellan muntlig berättartradition och skriftspråkstradition. Det har dock visat sig att det inte är enkelt att skapa ett skriftspråk som alla afarer kan enas om. Idag finns minst tre olika parallella skriftspråk, ett med arabiska skrivtecken, ett med latinska och ett med helt nya skrivtecken. Situationen försvåras av att afarfolket är splittrade i tre olika länder: Etiopien, Eritrea och Djibouti. Det latinska skriftspråket skapades så sent som på 70-talet och 2003 hölls en konferens i Djibouti där man började arbeta med att sammanställa den allra första ordboken mellan afar och franska. Den främsta bedriften då var inte att ge orden skriftspråklig dräkt utan att komma överens om vilka ord som skulle anses vara afariska. Många äldre afariska ord börjar nämligen försvinna på grund av splittringen och influenserna från andra språk. Det är av största vikt för afarernas framtida utvecklingsmöjligheter att de får ett gemensamt skriftspråk. Över 90 % av afarerna kan fortfarande inte läsa och skriva och det skulle naturligtvis underlätta kommunikationerna om de lärde sig samma skriftspråk. Att inte kunna läsa alls gör det dessutom omöjligt för

7 dem att hantera det moderna samhälle som tränger sig på. De riskerar att bli offer för dess negativa verkningar utan att kunna dra nytta av de möjligheter som finns. Afarerna är ett folk som kläms mellan det förflutna och en osäker framtid. Det är mycket som samverkar för att göra livet svårt för dem. Som bäst ignoreras de av sina olika länders regeringar, som sämst blir de aktivt motarbetade, tvångsinkallade eller till och med fängslade. Många lever i landsflykt varav ett femtiotal i Sverige. Deras traditionella sätt att leva försvåras när staten säljer deras viktigaste betesmarker som odlas upp av internationella storföretag. Torrperioderna blir svåra att klara när de inte längre kan vandra ner från det torra slättlandskapet till Awash-flodens stränder för bete. När regnperioden dessutom inte kommer som den ska blir läget snabbt akut. Djuren dör och i dess följd också människorna. Djuren dromedarer, kor och getter är deras rikedom, andra inkomstkällor är få. Afarens stolthet Dromedaren är afarens stolthet. Det tar sig bl.a. uttryck i att man inte rider på den, det skulle vara att visa den vanvördnad. Av djuren får man den livsviktiga mjölken som är basen i mathållningen. Dromedarmjölk är mycket näringsrik och inte alls fet. En afar kan dricka flera liter mjölk om dagen. Eftersom djuren är nomadens allt, slaktar man dem inte gärna, men man äter trots det kött ett par gånger i månaden. Mjölk och kött är alltså viktiga delar av afarernas liv. Men idag kan ett helt hushåll tvingas dela på en kopp mjölk om dagen. Torkan gör att många män tvingas lämna sina fruar ensamma under långa perioder, när de måste ge sig av för att söka bättre bete för djuren. Männen kan vara borta 1 2 år och kommer då i kontakt med en stadskultur som tidigare varit okänd för dem. De faller då alltför ofta för dess negativa yttringar alkohol, khat och prostituerade vilket i sin tur gör att hiv/aids snabbt sprids. Det får förödande konsekvenser för kvinnorna som dels måste klara sig själva långa perioder med ansvar för barnen, dels utsätts för risken att deras män kommer hem och infekterar dem med hiv/ aids. Utomäktenskapliga förbindelser har annars varit starka traditionella tabun. Drottningen För inte så länge sedan hade Sverige besök av en ovanlig afarisk kvinna. Hon heter Valerie Browning eller, som hon kallas på afariska, Maalika drottningen. Hon är en australiensisk barnmorska som av en slump kom till Etiopien i 20-årsåldern. Nu är hon närmare 50 och hennes fårade ansikte vittnar om allt hon varit med om sedan dess: krig, svält, mödrar som dör i barnsäng, och barn som dör i sjukdomar som skulle ha gått att bota, men som leder till döden i ett samhälle utan tillgång till mediciner. Valerie gifte sig med en fattig afar för 18 år sedan och har sedan dess levt i det afariska samhället. Organisationen APDA Maalika och hennes man har byggt upp den enda organisation som finns i Etiopien som arbetar för afarernas överlevnad, APDA (Afar Pastoralist Development Association). Det är den första organisation som någonsin anställt en afarisk landsbygdskvinna. Hon arbetar bland annat mycket målmedvetet med just alfabetiseringen då skriv- och läskunnighet är nyckeln till framgång enligt Maalika. Hon menar också att en analfabet bara kan se bakåt, se vad hans förfäder gjorde, och sedan göra likadant och att det är absolut nödvändigt att kunna läsa och skriva för att låsa upp tankarna och tänka nytt. Organisationen har växt från ingenting till över 500 anställda mobila lärare eller socialarbetare som hon säger att de egentligen är. Alla är afarer det vill säga hjälpen kommer inifrån vilket är viktigt för afarer om de ska kunna lösa sina problem inom det afariska samhället. Karolina Schultz-Danielsson För mer information: (om afarer i Sverige och Afrika) (om språket) Bilder/fotograf: Afarkvinnor (Karin Sohlgren) Valerie Browning-Maalika (Karin Sohlgren) Afarisk man (Per Backman) Boskap (Per Backman) FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 7

8 Ännu en lyckad SFÖ-aktivitet på Bokmässan! Årets tema var Yttrandefrihet och drog många människor till Bok & Bibliotek. Det såg vi även i antalet besök i vår monter. Det var många som ville vara med i vår tävling. Av 352 tävlande svarade 180 rätt. Vi har nu dragit vinnarna: 1:a pris WordFinder Björn Salander, Brålanda 2:a pris Stora ordspråksboken Hans Magnusson, Lund 3:e pris Teknisk Ordbok Per Olov Backman, Mantorp 4:e pris Språkakuten Anna Knutson, Kalmar Alla fyra får också en årsprenumeration på SFÖ:s medlemstidning Facköversättaren. Ett stort tack till WordFinder och Norstedts Förlag som sponsrat oss med dessa fina priser. I år hade vi 26 medhjälpare i vår monter. Här är några intryck: Snygg liten monter, men så länge jag var där ( på lördagen) var det inte mycket som hände, förutom att ganska många deltog i vår lilla tävling. Det mest spännande var en kurslärare till 12 studenter på översättningskurs (spanska) vid Lunds Universitet. Tolv potentiella SFÖ-lärare, sa hon. Stephen Croall Det var mycket trevligt, men kan vi nå ut med vårt budskap, det vill säga broschyrerna om SFÖ och att vi säljer och förmedlar översättningsuppdrag till företag och enskilda på ett mer direkt sätt hade det varit ännu bättre. Den intresserade allmänheten hajar inte riktigt detta. Till ungdomar/studenter försökte jag slå ett slag för Facköversättarutbildningen, där jag ju själv var lite partisk. Tävlingen var ett jättebra sätt att locka till sig folk men kanske förstod de ändå inte riktigt meningen med föreningen SFÖ. Vad kan vi göra för att täcka in hela fältet? Broschyrstället kunde ha varit bättre. Vi hade en bra placering i mässhallen, men det var lite för trångt med utrymmet kanske jobbade vi lite för många samtidigt även om det var mycket trevligt för oss nya i alla fall. En vanlig stol att vila fötterna på lite grann ibland hade varit bra. Birgitta Johansson Mitt intryck var mycket gott. Montern var enkel, avskalad och stilren. Bildspelet gav montern dess prägel och harmonierade utmärkt med den gula mattan. Bra organisation. Enhetligt intryck med bemanning i SFÖ-tröjor. Tävlingen lockade många besökare och var mycket trevligt utformad med språklig inriktning (ordspråk). Infodisken gjorde arbetet i montern lätt och effektivt. Allt material fanns till hands och datorn kunde förvaras på en hylla osynlig för besökarna. SFÖ-skylten kunde ha varit lite större. Pennorna var inte särskilt upphetsande. Nadja Chekhov Jag kan ärligt säga att de första gångerna var roligast. Tycker det kommer så många som inte riktigt är intresserade, bara en del som är med i tävlingen eller som tar en penna ur skålen. Men så är det väl i de flesta montrar där man inget kan köpa. Jag skulle vilja kunna visa föreningens webbsida med hur man söker översättare, något som man kunde en av de första gångerna jag var med. Visst var Power- Point-presentationen fin men gav den så mycket? Min behållning av att stå i montern är att jag får träffa de kolleger som står tillsammans med mig i montern eller som kommer förbi och hälsar. Birgitta Eklund Mycket lyckat och välbesökt. Stort intresse för tävlingen och många stod och tittade på bildspelet bara. Ett intressant möte var en iranska som anmärkte på ordföljden* i det ordspråk som var en av punkterna i tävlingen. Vi bad henne skriva ner det korrekta och vi lade det i kassaskrinet som lite kuriosa om intresse finns att följa upp det. Annika Eriksson Under mitt pass i montern på B&B fick vi fler besökare än någonsin under de fem år jag varit med. Den rullande SFÖ-presentationen fångade besökarnas blickar och tävlingen blev mycket populär. Mai Ottoson Mitt pass var på fredag, dvs. det var övervägande fackbesökare. Det kom intresserade besökare att tala med nästan hela tiden. Den stora, högt placerade remsan med föreningens namn i stor text var en tydlig intresseväckare och ett klart plus jämfört med tidigare år. Många stannade till och tittade fundersamt på remsan och när jag gick fram och frågade: Kan jag hjälpa till? hade de ofta ett konkret spörsmål. Det var intressant att testa frågan: Är du någon gång köpare av översättningar? vid samtal med folk som jobbade på företag, kommuner och myndigheter. Det ligger i sakens natur att det inte är så stor andel köpare av facköversättningar på en mässa av den här typen och det framgick även av svaren. Däremot kom det som väntat fram att översättningsbehoven ofta löstes på sätt som vi inom föreningen inte gillar och vars resultat vi tyvärr ser omkring oss. Det gav anledning att prata om vikten av att anlita proffs, och att lämna ut foldern Goda råd till köpare av översättningar. Liksom tidigare gånger var många intresserade av att bli medlemmar och frågade om fördelarna. En del översätter redan, vissa på professionell nivå. Andra var studerande eller allmänt språkintresserade och ville veta mer om yrket. Trevligt var att möta kollegor, besökare såväl som monterkollegan. 8 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9

Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 Ny artikelserie! Om hur du får bukt med årsredovisningarna. sid 8-9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 4 2007 årgång 18 Nr 4 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag.

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER?

facköversättaren Nu, nu, nu men sen då? Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA OCH SVENSKA SÅ LIKA, ELLER? organ för sveriges facköversättarförening nr 3 2011 årgång 22 facköversättaren Bodil Jönsson på SFÖ-konferensen: Nu, nu, nu men sen då? F OTO : I S TO C K P H OTO PARKVALL OM HUR SPRÅK FÖRÄNDRAS 6 DANSKA

Läs mer

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11

facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 organ för sveriges facköversät tarförening nr 1 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om den nya arbetsgruppsorganisationen sid 4-5 På konferens i Japan sid 10-11 Nr 1 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4

facköversättaren Kan översättare samarbeta? MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN? 6 PORTRÄTT: RAQUEL NOGUEIRA 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2010 årgång 21 facköversättaren Kan översättare samarbeta? I L LUS T R AT I O N : M I R EK P / I S TO C K P H OTO MÅSTE ALLA LÄRA SIG KINESISKA I FRAMTIDEN?

Läs mer

Mingel bland ester och Estlands kultur

Mingel bland ester och Estlands kultur organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2007 årgång 18 Mingel bland ester och Estlands kultur Läs om SFÖ:s deltagande på Bok & Bibliotek sid. 8 9 Nr 5 2007 Årgång 18 Författarna svarar ensamma för

Läs mer

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare? organ för sveriges facköversät tarförening nr 2 2008 årgång 19 facköversättaren Läs om hur det är att arbeta som översättare i Sydamerika sid 4 Kan man arbeta samtidigt som taxichaufför och översättare?

Läs mer

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4

facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 4 2009 årgång 20 facköversättaren Tema: Maskinöversättning hot eller möjligheter SFÖ:S NYA WEBBPLATS LANSERAS 3 STURE AXELSSONS HOBBY: SPRÅK 4 Nr 4 2009 Årgång

Läs mer

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18

FACKöversättaren. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2007 Årgång 18 FACKöversättaren 1/2007, årgång 18 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om

Läs mer

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4

facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2009 årgång 20 facköversättaren Välj rätt cat-verktyg med vår köpguide F OTO : D R E A M S T I M E ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAGEN I FOKUS 5 PORTRÄTT: JOHAN LAESTADIUS

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16

FACKöversättaren. Alf Henrikson. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 6/2005 Årgång 16 Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10

facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL 10 organ för sveriges facköversät tarförening nr 6 2008 årgång 19 facköversättaren Välmeriterad översättare föremål för klyftiga syrligheter SFÖ OCH FAT SLÅR LARM 3 ÖVERSÄTTARDAGEN I ÅBO: ORDEN SPELAR ROLL

Läs mer

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4

facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2012 årgång 23 facköversättaren Bli en vinnare på Facebook SFÖ LÄMNAR REMISSYTTRANDE 3 KANADA ETT PARADIS FÖR ÖVERSÄTTARE? 4 Nr 6 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14

organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2012 årgång 23 facköversättaren Att översätta i Kenya UNDERTEXTNING PETIMÄTERJOBB 6 MEMOQ FÅR TUMMEN UPP 14 Nr 2 2012 Årgång 23 Innehållet får gärna återges

Läs mer

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8.

FACKöversättaren. Vandring på världens tak. Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 1/2006 Årgång 17 Vandring på världens tak Läs Karin Ashings spännande reseberättelse från Nepal, sid 8. FACKöversättaren 1/2006, årgång 17

Läs mer

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8

facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2013 årgång 24 facköversättaren Kvalitet mervärde eller kundnöjdhet? SÄG NEJ TILL ORIMLIGA VILLKOR 4 RAPPORT FRÅN MINIKONFERENSERNA 8 Nr 1 2013 Årgång 24

Läs mer

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12

facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 organ för sveriges facköversät tarförening nr 5 2008 årgång 19 facköversättaren Vill du dela med dig av ditt minne? PROFFSIG TEXTGRANSKNING STEG FÖR STEG 8 KONSTEN ATT HÅLLA BALANSEN 12 Nr 5 2008 Årgång

Läs mer

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare organ för sveriges facköversättarförening nr 2 2009 årgång 20 facköversättaren Överlev finanssmältan satsa på marknadsföring! Utveckla ett långsiktigt marknadsföringskoncept med vår guide för facköversättare

Läs mer

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14

facköversättaren Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN HÄR 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 6 2011 årgång 22 facköversättaren F OTO : I S TO C K P H OTO Hur hanteras texter med sekretess? TOMTAR PÅ LOFTET INC. 4 BEDRÄGERIERNA ÖKAR 7 DÉJÀ VU X2 ÄNTLIGEN

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren

organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren organ för sveriges facköversättarförening nr 41 2014 2013 årgång 24 25 facköversättaren Vad Hur är snabbt det som kan händer man översätta med våra en priser? roman? PRESENTATION MOBILSÄKERHET AV SFÖ:S

Läs mer

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift Fataburen Nr 1 2015 Vi möts på årsmötet... Frank-Michael Kirsch (bilden) kommer att tala efter årsmötet på lördag 28 mars i Citykonferensens lokaler i Stockholm.

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer