FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek Läs även om SFÖ:s medverkan på Bok & Bibliotek, sid 8

2 FACKöversättaren 5/2006, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: info sfoe.se Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: loole.hagberg telia.com Övriga redaktionsmedlemmar: Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Hej allesammans! När jag skriver detta (i slutet av september) är det fortfarande varmt på mina breddgrader och många njuter i stora drag av den ljuvliga sommarvärmen. Men det kanske vi inte borde? Kanske den är ett resultat av växthuseffekten som orsakats av människans ohämmade exploatering av våra resurser? Kommer isen att fortsätta smälta i rekordfart på Nordpolen så att den globala havsnivån höjs? Kommer fler stora översvämningar att hota dem som bor nära hav och stora vattendrag och måste vi räkna med fler stora väderkatastrofer runt om i världen? Eller är allt detta ett litet men obönhörligt steg mot att vår sol kommer att slockna om x antal miljarder år? Sådana tankar kan ju få en att känna sig som en väldigt liten och maktlös prick i universum, eller hur? Vi kan också fyllas av iver att försöka påverka makthavarna att påverka miljöbovarna. Och, inte minst viktigt, på det personliga planet kan vi börja inse att vi inte kan ta n ågonting för givet. Och uppskatta allt det vi har. När vi nu kommit ner p å det personliga planet m åste jag säga att jag verkligen uppskattar att SFÖ sjuder av liv och aktivitet! Många frivilliga krafter har gjort vår närvaro på den i år mycket omskrivna Bok & Biblioteksmässan i Göteborg möjlig, styrelsen har haft sitt första möte i höst, i arbetsgrupperna har många idéer fötts och genomförts. Om vår profil, vår webbplats, kurser för medlemmarna med mera, kan ni läsa mer om här i tidningen. Jag vill passa på att sända er alla ett stort tack för allt ert arbete för föreningen! Må väl! Karin Prenumeration Pris för år 2006 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2006 Manusstopp Utgivning 20 november 23 december Preliminär utgivningsplan 2007 Manusstopp Utgivning 17 januari 22 februari 16 mars 23 april 18 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 16 september 22 oktober 17 november 21 december INNEHÅLL 3 STYRELSEN INFORMERAR 3 INSÄNDARE 4 ARBETSGRUPPERNA 6 AFARERNAS ÖVERLEVNAD 8 BOK & BIBLIOTEK SPRÅKGRUPPERNA 12 SETT & HÖRT 14 MITT LIV SOM ÖVERSÄTTARE EN TYPISK DAG 14 HUMOR 15 VÅR RUSET MEDLEMSNYTT ISSN X. Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

3 Styrelsen informerar Karin Ashing, INSÄNDARE Loole Hagberg, Detta händer i SFÖ Styrelsen höll höstens första möte den september i Båstad och diskuterade då bland annat: Infogruppen Vi fick besök av Terry Williams och Sami Baladi som berättade om det spännande arbete som pågår i deras respektive grupp (Profil- och Webbgruppen). Bland annat fick vi se det bildspel som tagits fram till mässan Bok & Bibliotek i Göteborg den september. Arbetet med föreningens grafiska profil presenterades, liksom mässprofilen som SFÖ ska använda framöver. Ekonomin i föreningen är god. Vi har köpt in en bärbar dator att användas för SFÖ-presentationer i olika sammanhang och beslutade att köpa in en dataprojektor, som ska användas i samma syfte. Nationella gruppen Hieronymusdagen kommer att firas i Stockholm (tema Scenfärdiga texter ) och i Lund (tema Konstnär eller kaospilot ). Förslaget om att hålla minikonferenser håller på att ta konkretare form. Systerorganisationer i oktober träffar vi representanter från FAT, Sveriges Författarförbunds översättarsektion, medieöversättarna inom Svenska Teaterförbundet samt Översättarcentrum, för att utbyta erfarenheter och diskutera ett eventuellt närmare samarbete mellan våra organisationer. Konferenser Vi har börjat gå igenom de förslag från medlemmarna som kom under konferensen i Stenungsund och fortsätter under kommande möten. Konferensgruppen 2007 i Syd lämnade rapport genom sin styrelserepresentant. Medlemsgruppen Medlemsantalet ökar stadigt liksom antalet medlemmar som tecknat försäkring. Arbetet med att dra upp riktlinjer för en etisk nämnd har börjat. Utbildningsgruppen berättade om den fantastiska responsen på höstens medicinkurs som blev fulltecknad på en timme! En ny kurs för dem som inte fick plats planeras. En kurs om att göra sin egen webbplats kommer att anordnas i höst. En enkät har gått ut till medlemmarna för att ta reda på hur många som använder CAT-verktyg, vilka de använder och om det finns önskemål om fler kurser om detta. Internationella gruppen har utarbetat instruktioner för deltagande i internationella konferenser och möten. Styrelsen genom Karin Ashing Internationellt ID-kort för översättare och tolkar Sedan förra året finns det ett särskilt IDkort för översättare och tolkar, utfärdat av den internationella samarbetsorganisationen FIT, där SFÖ är medlem. Tanken är att kortet i första hand ska vara till nytta för personer som arbetar utanför hemlandet och behöver intyga sin yrkesverksamhet. Nu kan man beställa kortet via FIT:s hemsida (www.fit-ift.org), och proceduren för att skaffa kortet är enkel: gå till hemsidan och klicka på ID-kortsymbolen. Läs gärna riktlinjerna här finns också en länk till en bild på kortet. Ta hem ansökningsblanketten. Fyll i den och skicka den till SFÖ:s kansli, där Ulla intygar att du är medlem och skickar ansökan vidare till FIT. Samtidigt får du en bekräftelse via e-post från Ulla med anvisningar om hur betalningen ska göras. Priset är 20 euro, och kortet är giltigt i två år. Därefter kostar en förnyelse för nästa två år 8 euro. Så länge det inte blir någon anstormning av ansökningar kommer SFÖ inte att ta betalt för hanteringen. Visar det sig att arbetsbördan för Ulla är mer än försumbar får styrelsen ompröva den saken. Styrelsen genom Mats Dannewitz Linder Prissättningen än en gång I juli fördes det på listan SFÖ-debatt en intressant diskussion om våra arvoden som jag tror att många fler bör ta del av. Upprinnelsen var att en medlem hade erbjudit en annan medlem att som underleverantör jobba för 45 öre per ord. Detta upprörde somliga medan andra ansåg att frågan är fri även om ingen rimligtvis kan försörja sig på en så låg taxa. I diskussionen hänvisade flera till FAT, som tydligen rekommenderar en prissättning på mellan 2 och 3,13 kr/ordet. Detta lär av juridiska skäl inte vara en möjlig väg för SFÖ (bland annat därför att SFÖ även har översättningsbyråer som medlemmar), men ett alternativt förslag är att göra en undersökning av vad medlemmarna faktiskt tar betalt och redovisa den. En sådan redovisning skulle utgöra en vägledning för dem som undrar. Några ytterligare citat: Jag minns att Kenneth Larsson vid Översättningstjänsten i Bryssel berättade att en duktig EU-översättare gör cirka ord per dag. (Sagt om översättningsutbildningen.) Och: Vi hade en s.k. företagardag våren En representant för en översättningsbyrå menade att man inte skulle bli rädd om byråerna inte ville betala vad man begärde utan stå på sig. Hennes tips var att man skulle ha is i magen man förlorar inte en kund eller gör sig omöjlig. Snarare vinner man respekt om man sätter pris på sitt kunnande. Själv fakturerar jag aldrig under 1,10 kr/ord, jobbar för det mesta, men kommer ändå inte upp i en högre bruttoinkomst än runt om året. Jag brukar begära 1,25 kronor per ord för medicinska och juridiska översättningar och har inga problem med att få det accepterat. Att översätta 10 ord i minuten är ingen konst om det är en lätt text som flyter på; vissa texter jag jobbar med tuffar på i mellan 30 och 40 ord per minut. Andra texter går betydligt långsammare. Men sällan ligger jag under 6, 7 eller 8 ord per minut. 444 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 3

4 Då skulle det inte vara värt mödan att jobba just med den texten (eftersom den sällan håller den litterära kvalitet som skulle kunna kompensera för dålig betalning). Och vad sägs om följande: En före detta fullvärdig medlem som jag var underleverantör åt i början av min bana (han använde mig som spökskrivare för redaktionella texter) hävdade att han översatte i genomsnitt ord i veckan. Det sista året han var verksam som översättare (runt ) fakturerade han enligt egen utsago närmare en miljon kronor, och då jobbade han dels åt en känd byrå som betalar 65 öre per ord, dels åt direktkunder som fick betala under en krona ordet, ibland så lite som 80 öre. Han hade väldigt bestämda åsikter om kommunisterna på FAT. Hans specialitet var fordonsteknik. Någon dag lämnade han ett meddelande på min svarare och berättade att han hade en ekonomisk text på (åttatusen) ord att översätta till dagen därpå. Jag ringde tillbaka senare under dagen för att höra om det gick att skjuta upp leveransen och/eller dela arbetet med andra, men det var för sent, han hade redan fixat översättningen. Det var så jag upptäckte hans hemlighet, det finns ju bara en logisk förklaring ;-). Mats Dannewitz Linder SFÖ-debatt Om du vill veta mer om SFÖ debatt, gå in på: sfoe_debatt Den senaste veckan har följande bl.a. diskuterats: 1. Hur man kopierar över sina outlook-kontakter till annan dator. 2. Efterlysning om flera drabbats av Erich Nielsen. 3. Förfrågan om ett översättningsbolag som inte betalat en räkning. 4. Om lördag räknas som vardag i Sverige, eller inte. Arbetsgrupperna UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurs för medicinöversättare I början av december 2005 skickade utbildningsgruppen ut en förfrågan bland medicinöversättarna om intresset för olika typer av kurser på detta område. Intresset visade sig vara stort, och vi la ner mycket arbete på att hitta lämpligt ämne och föreläsare. I augusti kunde vi så äntligen skicka ut en inbjudan och vi blev fullständigt överväldigade av responsen. Till kursens 20 platser kom det på bara några timmar över 70 anmälningar! Kursen har fått rubriken Medicinspråk för översättare och hölls i Stockholm den 5 oktober. Kursledare var Hans Nyman som har arbetat länge med bl.a. utbildning av läkarsekreterare och skrivit mycket om medicinskt språk och Sofie Grudén som är apotekare och jobbar på Regulatoriska enheten i gruppen Produktinformation på Läkemedelsverket. Eftersom intresset var så stort hoppas vi kunna hålla kursen vid ett tillfälle till under hösten. Detta beror dock på om kursledarna är villiga att ställa upp en gång till. Önskemål har också framförts om att kursen ska hållas på annan ort. Anledningen till att vi valde Stockholm den här gången är att kursledarna finns där och helst inte ville flytta på sig. Det har också visat sig att deltagarantalet alltid blir störst i huvudstaden. På andra orter har vi oftare fått ställa in kurser på grund av för lågt deltagarantal. Gör din egen hemsida Intresset är också stort för höstens andra kurs, Gör din egen hemsida. Den ägde rum i Stockholm den 20 oktober med Björn Olofsson som ledare. De tolv platserna fylldes snabbt men vi kunde boka om salen och utöka antalet till 15 personer. Det är mycket glädjande att medlemmarna vill gå på våra kurser! Detta är vad utbildningsgruppen har planerat för hösten. Vi har många förslag på lut, inte minst efter årets konferens, och hoppas få ihop ett späckat utbildningsprogram till våren. Vi vill dock alltid ha nya önskemål och förslag! INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Infomöte I likhet med tidigare år samordnade Infogruppen sitt möte med mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. I år hölls ett gemensamt Info- och Redaktionsgruppsmöte den 22 september på Språkcaféet. Efter att i fem års tid ha arrangerat SFÖ:s monter på Bok & Bibliotek meddelade B&B-gruppen att den inte kommer att fortsätta. Infogruppen vill på detta sätt framföra ett stort tack till Gry Foldvik Cedlöf, Loole Hagberg, Gisela Thunberg och Heidi Vuoppola för deras engagemang och det enorma arbete som de har lagt ner. Årets monter var i särklass tilltalande och lockade många besökare. Till det bidrog också det bildspel som har tagits fram av Profilgruppen. Inom kort kommer Infogruppen att gå ut till medlemmarna med en förfrågan om vilka som kan tänka sig att ställa upp för att arrangera nästa års B&B. Nu finns det också en mässprofil som förhoppningsvis kommer att underlätta planeringsarbetet för den grupp som åtar sig uppdraget. Jag har blivit ombedd av Terry Williams, sammankallade för Profilgruppen, att framföra ett stort tack till de medlemmar som snabbt och effektivt har ställt upp med översättningar till bildspelet och även till Samira på Semantix som har varit behjälplig med att ta fram bilder. Era insatser var ovärderliga och bidrog till att bildspelet kunde färdigställas i tid till mässan. På mötet i Göteborg diskuterades bl.a. annonsförsäljning och deltagande i andra mässor i Sverige och utomlands liksom det pågående profilarbetet och yrkeskodex. Sven Borei informerade om att publikationen Pitfalls har kommit ut i en nyutgåva, som bekostades av Semantix. Redaktionsgruppen redogjorde för en höjning av annonspriserna i Facköversättaren och diskuterade rutinerna kring korrekturläsningen av tidningen. Även annonspriserna på sajten har höjts för att återspegla den ökande besöksfrekvensen och den därigenom förbättrade annonsexponeringen. 4 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

5 Nadja Chekhov /Bild på Kathrin/ Ny annonssäljare Här kommer en kort presentation av Kathrin Tengsand, som har börjat sälja annonser till Facköversättaren och hemsidan: Kathrin är tyska (från det forna Östtyskland) och bor i Göteborg sedan Hon har en svensk-tysk familj med två barn (11 och 8 år). Hon bodde och arbetade i Tyskland igen år 2000/2001. Är utbildad maskiningenjör i Tyskland och senare som ERP-systemkonsult. Hon har jobbat många år i konstruktions- och IT-branschen och hon har alltid trivts med översättning och arbetat med översättning, lokalisering och dokumentation redan på tidigare jobb. Kathrin har gått tolkutbildning och läst svenska och lite humanekologi vid sidan om. Hon började som tolk år Numera frilansar hon med översättning och tolkning. PUBLIKATIONSGRUPPEN Sven Borei, Pitfalls Arbetet går vidare, om inte precis med stormsteg så åtminstone framåt. På Bok & Bibliotek i Göteborg började man presentera och sälja den reviderade upplagan av George Varcoes Pitfalls in Swedish-English Translation. Och denna gång möjliggjordes arbetet av medlemmarna. Gruppen nedan tog sig an revideringsjobbet i en konferensworkshop och därefter organiserade Judy Petersen arbetet och sammanställde det slutliga manuset. Heidi Vuoppola förberedde manuset för tryckning och översättningsföretaget Semantix bekostade generöst själva tryckningen. Leona Axelsson, Katarina Bovin, James Butler, John Cannon, Gordon Carmichael, Lucy Cathcart, Timothy Chamberlain, Gail Conrod-List, Frances Corry, Sean Date, Wendy Davies, Robert Dewsnap, Jennifer Evans, Paul Fischer, Janet Gardell, Britt-Marie Gren, Linda Gustavsson, Malin Hankin, Katriona Hardie-Persson, Anette Herbert, Ian Hinchliffe, Linda Holmes, Phil Holmes, Ingmar Johansson, Margaret Knipe, Charles Larsson, Susan Larsson, Ruth McNaughton, David Milne, Cindy Olsson, David Rumsey, Jan Runesten, Lora Sharp McCullen, Helen Sheppard, Helen Taylor, Ingegerd Thungström, Ulrika Wesström, Robert Williams och Steve Yeadon Revideringen som har gjorts på detta sätt visar tydligt att medlemmarna är intresserade och skickliga och arbetssättet kan bli ett mönster för framtida revisioner. Nästa steg i publiceringsschemat är att sammanställa och trycka ett administrativt häfte om affärsvillkor för översättare. Också här har medlemmarna redan deltagit med idéer på förra konferensens idémarknad. Vi hoppas att Ian Hinchliffe som skribent kan avsluta arbetet i tid för publikation till nästa konferens (4 6 maj i Växjö). Innan dess ska vi också försöka få en kort diskussion om upphovsrätt på den nya hemsidan. Efter det eller parallellt med det efterlyser vi ämne och huvudskribent/redaktör för ett nytt språkhäfte, denna gång för ett annat språkpar än svenska/engelska. Tack alla ni som har arbetat så hårt med Pitfalls. Med sådant stöd kan vi arbeta fram en diger lista av publikationer inom SFÖ, en lista som inte bara är till intern nytta, utan som också utökar anseendet för SFÖ och dess medlemmar. Det är ju våra grundsyften! Sven Borei, Ian Hinchliffe och Sofia Malmgård Beställ Pitfalls & annat Följande produkter kan beställas via kansliet, Pitfalls (reviderad) 100 kr + porto Kvalitetstänkande, 50 kr + porto Translating names, 50 kr + porto (Paketpris: Kvalitetstänkande, Translating names och Pitfalls, 150 kr + porto) Det här är SFÖ, enbart porto Goda råd till köpare av översättningar, enbart porto SFÖ-stämpel, endast för fullvärdiga medlemmar, 500 kr + porto SFÖ ÖST Eva Tofvesson Redz, Från vänster: Mats Dannewitz Linder, Liv Riseld, Karin Eriksson, Christina Nordgren, Karin Hagersten, Torbjörn Johansson, Roar Riseld Visit i Norrtälje Fyra SFÖ medlemmar med chaufför trotsade vädrets makter och åkte från Uppsala till Norrtälje den 3 september för att hälsa på sina norska kollegor som flyttade till den fina staden i Roslagen för tre år sedan. Vi fick en kunnig guidning runt hamnområdet och i centrum med dess blandning av nya och gamla byggnader. Här gick stockholmsdamer över Societetsbron och Nils Ferlin spelade biljard. Mats Dannewitz Linder och hunden Linus mötte upp vid gågatan. Uppsalagänget tackar sina kollegor för en jättetrevlig dag! Text och foto: Barbara Rosborg SFÖ SYD Harriet Johansen, Trångt på Gräddhyllan! SFÖ Syds första månadsträff den 6 september på restaurang Gräddhyllan i Lund var synnerligen populär! De första gästerna anlände redan före kl och den lokal vi hade bokat blev snabbt full. Totalt kom 22 personer och vi fick spilla över i resten av restaurangen. Vi åt allt från tapas till stora biffar och alla tycks ha haft roligt. Följande träff var den 4 oktober och vi hoppas kunna rapportera från den i nästa nummer av Facköversättaren. Träffarna fortsätter den 1 november och den 6 december. Ett bra tips är att komma i god tid om ni vill sitta vid det stora gemensamma bordet i Blå rummet som det heter. Väl mött! Helen Sheppard & Harriet Johansen FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 5

6 Afarernas överlevnad Minns ni Lucy det australopitecus-fynd som fick paleontologerna att hoppa av förtjusning? Sedan Lucy har man gjort många nya fossila fynd, de flesta av dem i Etiopien som varit ett slags människans smältdegel under årmiljonernas gång. Här finns alla släkten representerade som fossiler ända fram till vår egen art. Och det var härifrån en liten grupp människor utvandrade över sundet mellan Afrika och den arabiska halvön för omkring år sedan. I denna lilla grupp har alla icke-afrikaner av idag sitt ursprung. Det har man kunnat slå fast med hjälp av studier av mitokondrie- DNA! (Källa: Lasse Berg, Gryning över Kalahari) 6 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 Afariska namn Flera av de nämnda fossila fynden har fått afariska namn, som Ardipithecus ramidus (roten), Homo sapiens idaltu (den gamle) och så Lucy själv, en Australopithecus afarensis. Representanter för dessa familjer har nämligen alla hittats i det som kallas Afartriangeln, ett landområde stort som halva Sverige, som breder ut sig över gränserna mellan Etiopien, Eritrea och Djibouti. Här bor afarerna, en av de ursprungsbefolkningar som finns i området. De är halvnomader och boskapsskötare och lever än idag enligt sina förfäders nästan stenåldersliknande traditioner. Man vet inte säkert hur många de är, uppgifterna varierar mellan 1,5 och 8 miljoner. Kushitiska Afarerna talar afariska som är ett av cirka 40 kushitiska språk. Närmast släktskap har det med somaliska och oromo (som talas av den största folkgruppen i Etiopien). Benämningen kushitiska kommer av Kush som är den bibliska benämningen på länderna söder om Egypten, dvs. nuvarande Sudan. Troligen hade afarerna förbindelser med det forntida Egypten. En intressant detalj som tyder på det är att det finns slående likheter mellan de gamla egyptiska håruppsättningarna som faraoner avbildats med och det sätt afarerna fortfarande flätar sitt hår. En annan företeelse som också tyder på tidiga kontakter med Egypten är den grymma traditionen med könsstympning av flickor. Detta kallas faraonisk omskärelse, en tradition som långsamt men glädjande nog håller på att försvinna bland afarer. Afarerna befinner sig just nu i början av övergången mellan muntlig berättartradition och skriftspråkstradition. Det har dock visat sig att det inte är enkelt att skapa ett skriftspråk som alla afarer kan enas om. Idag finns minst tre olika parallella skriftspråk, ett med arabiska skrivtecken, ett med latinska och ett med helt nya skrivtecken. Situationen försvåras av att afarfolket är splittrade i tre olika länder: Etiopien, Eritrea och Djibouti. Det latinska skriftspråket skapades så sent som på 70-talet och 2003 hölls en konferens i Djibouti där man började arbeta med att sammanställa den allra första ordboken mellan afar och franska. Den främsta bedriften då var inte att ge orden skriftspråklig dräkt utan att komma överens om vilka ord som skulle anses vara afariska. Många äldre afariska ord börjar nämligen försvinna på grund av splittringen och influenserna från andra språk. Det är av största vikt för afarernas framtida utvecklingsmöjligheter att de får ett gemensamt skriftspråk. Över 90 % av afarerna kan fortfarande inte läsa och skriva och det skulle naturligtvis underlätta kommunikationerna om de lärde sig samma skriftspråk. Att inte kunna läsa alls gör det dessutom omöjligt för

7 dem att hantera det moderna samhälle som tränger sig på. De riskerar att bli offer för dess negativa verkningar utan att kunna dra nytta av de möjligheter som finns. Afarerna är ett folk som kläms mellan det förflutna och en osäker framtid. Det är mycket som samverkar för att göra livet svårt för dem. Som bäst ignoreras de av sina olika länders regeringar, som sämst blir de aktivt motarbetade, tvångsinkallade eller till och med fängslade. Många lever i landsflykt varav ett femtiotal i Sverige. Deras traditionella sätt att leva försvåras när staten säljer deras viktigaste betesmarker som odlas upp av internationella storföretag. Torrperioderna blir svåra att klara när de inte längre kan vandra ner från det torra slättlandskapet till Awash-flodens stränder för bete. När regnperioden dessutom inte kommer som den ska blir läget snabbt akut. Djuren dör och i dess följd också människorna. Djuren dromedarer, kor och getter är deras rikedom, andra inkomstkällor är få. Afarens stolthet Dromedaren är afarens stolthet. Det tar sig bl.a. uttryck i att man inte rider på den, det skulle vara att visa den vanvördnad. Av djuren får man den livsviktiga mjölken som är basen i mathållningen. Dromedarmjölk är mycket näringsrik och inte alls fet. En afar kan dricka flera liter mjölk om dagen. Eftersom djuren är nomadens allt, slaktar man dem inte gärna, men man äter trots det kött ett par gånger i månaden. Mjölk och kött är alltså viktiga delar av afarernas liv. Men idag kan ett helt hushåll tvingas dela på en kopp mjölk om dagen. Torkan gör att många män tvingas lämna sina fruar ensamma under långa perioder, när de måste ge sig av för att söka bättre bete för djuren. Männen kan vara borta 1 2 år och kommer då i kontakt med en stadskultur som tidigare varit okänd för dem. De faller då alltför ofta för dess negativa yttringar alkohol, khat och prostituerade vilket i sin tur gör att hiv/aids snabbt sprids. Det får förödande konsekvenser för kvinnorna som dels måste klara sig själva långa perioder med ansvar för barnen, dels utsätts för risken att deras män kommer hem och infekterar dem med hiv/ aids. Utomäktenskapliga förbindelser har annars varit starka traditionella tabun. Drottningen För inte så länge sedan hade Sverige besök av en ovanlig afarisk kvinna. Hon heter Valerie Browning eller, som hon kallas på afariska, Maalika drottningen. Hon är en australiensisk barnmorska som av en slump kom till Etiopien i 20-årsåldern. Nu är hon närmare 50 och hennes fårade ansikte vittnar om allt hon varit med om sedan dess: krig, svält, mödrar som dör i barnsäng, och barn som dör i sjukdomar som skulle ha gått att bota, men som leder till döden i ett samhälle utan tillgång till mediciner. Valerie gifte sig med en fattig afar för 18 år sedan och har sedan dess levt i det afariska samhället. Organisationen APDA Maalika och hennes man har byggt upp den enda organisation som finns i Etiopien som arbetar för afarernas överlevnad, APDA (Afar Pastoralist Development Association). Det är den första organisation som någonsin anställt en afarisk landsbygdskvinna. Hon arbetar bland annat mycket målmedvetet med just alfabetiseringen då skriv- och läskunnighet är nyckeln till framgång enligt Maalika. Hon menar också att en analfabet bara kan se bakåt, se vad hans förfäder gjorde, och sedan göra likadant och att det är absolut nödvändigt att kunna läsa och skriva för att låsa upp tankarna och tänka nytt. Organisationen har växt från ingenting till över 500 anställda mobila lärare eller socialarbetare som hon säger att de egentligen är. Alla är afarer det vill säga hjälpen kommer inifrån vilket är viktigt för afarer om de ska kunna lösa sina problem inom det afariska samhället. Karolina Schultz-Danielsson För mer information: (om afarer i Sverige och Afrika) (om språket) Bilder/fotograf: Afarkvinnor (Karin Sohlgren) Valerie Browning-Maalika (Karin Sohlgren) Afarisk man (Per Backman) Boskap (Per Backman) FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 7

8 Ännu en lyckad SFÖ-aktivitet på Bokmässan! Årets tema var Yttrandefrihet och drog många människor till Bok & Bibliotek. Det såg vi även i antalet besök i vår monter. Det var många som ville vara med i vår tävling. Av 352 tävlande svarade 180 rätt. Vi har nu dragit vinnarna: 1:a pris WordFinder Björn Salander, Brålanda 2:a pris Stora ordspråksboken Hans Magnusson, Lund 3:e pris Teknisk Ordbok Per Olov Backman, Mantorp 4:e pris Språkakuten Anna Knutson, Kalmar Alla fyra får också en årsprenumeration på SFÖ:s medlemstidning Facköversättaren. Ett stort tack till WordFinder och Norstedts Förlag som sponsrat oss med dessa fina priser. I år hade vi 26 medhjälpare i vår monter. Här är några intryck: Snygg liten monter, men så länge jag var där ( på lördagen) var det inte mycket som hände, förutom att ganska många deltog i vår lilla tävling. Det mest spännande var en kurslärare till 12 studenter på översättningskurs (spanska) vid Lunds Universitet. Tolv potentiella SFÖ-lärare, sa hon. Stephen Croall Det var mycket trevligt, men kan vi nå ut med vårt budskap, det vill säga broschyrerna om SFÖ och att vi säljer och förmedlar översättningsuppdrag till företag och enskilda på ett mer direkt sätt hade det varit ännu bättre. Den intresserade allmänheten hajar inte riktigt detta. Till ungdomar/studenter försökte jag slå ett slag för Facköversättarutbildningen, där jag ju själv var lite partisk. Tävlingen var ett jättebra sätt att locka till sig folk men kanske förstod de ändå inte riktigt meningen med föreningen SFÖ. Vad kan vi göra för att täcka in hela fältet? Broschyrstället kunde ha varit bättre. Vi hade en bra placering i mässhallen, men det var lite för trångt med utrymmet kanske jobbade vi lite för många samtidigt även om det var mycket trevligt för oss nya i alla fall. En vanlig stol att vila fötterna på lite grann ibland hade varit bra. Birgitta Johansson Mitt intryck var mycket gott. Montern var enkel, avskalad och stilren. Bildspelet gav montern dess prägel och harmonierade utmärkt med den gula mattan. Bra organisation. Enhetligt intryck med bemanning i SFÖ-tröjor. Tävlingen lockade många besökare och var mycket trevligt utformad med språklig inriktning (ordspråk). Infodisken gjorde arbetet i montern lätt och effektivt. Allt material fanns till hands och datorn kunde förvaras på en hylla osynlig för besökarna. SFÖ-skylten kunde ha varit lite större. Pennorna var inte särskilt upphetsande. Nadja Chekhov Jag kan ärligt säga att de första gångerna var roligast. Tycker det kommer så många som inte riktigt är intresserade, bara en del som är med i tävlingen eller som tar en penna ur skålen. Men så är det väl i de flesta montrar där man inget kan köpa. Jag skulle vilja kunna visa föreningens webbsida med hur man söker översättare, något som man kunde en av de första gångerna jag var med. Visst var Power- Point-presentationen fin men gav den så mycket? Min behållning av att stå i montern är att jag får träffa de kolleger som står tillsammans med mig i montern eller som kommer förbi och hälsar. Birgitta Eklund Mycket lyckat och välbesökt. Stort intresse för tävlingen och många stod och tittade på bildspelet bara. Ett intressant möte var en iranska som anmärkte på ordföljden* i det ordspråk som var en av punkterna i tävlingen. Vi bad henne skriva ner det korrekta och vi lade det i kassaskrinet som lite kuriosa om intresse finns att följa upp det. Annika Eriksson Under mitt pass i montern på B&B fick vi fler besökare än någonsin under de fem år jag varit med. Den rullande SFÖ-presentationen fångade besökarnas blickar och tävlingen blev mycket populär. Mai Ottoson Mitt pass var på fredag, dvs. det var övervägande fackbesökare. Det kom intresserade besökare att tala med nästan hela tiden. Den stora, högt placerade remsan med föreningens namn i stor text var en tydlig intresseväckare och ett klart plus jämfört med tidigare år. Många stannade till och tittade fundersamt på remsan och när jag gick fram och frågade: Kan jag hjälpa till? hade de ofta ett konkret spörsmål. Det var intressant att testa frågan: Är du någon gång köpare av översättningar? vid samtal med folk som jobbade på företag, kommuner och myndigheter. Det ligger i sakens natur att det inte är så stor andel köpare av facköversättningar på en mässa av den här typen och det framgick även av svaren. Däremot kom det som väntat fram att översättningsbehoven ofta löstes på sätt som vi inom föreningen inte gillar och vars resultat vi tyvärr ser omkring oss. Det gav anledning att prata om vikten av att anlita proffs, och att lämna ut foldern Goda råd till köpare av översättningar. Liksom tidigare gånger var många intresserade av att bli medlemmar och frågade om fördelarna. En del översätter redan, vissa på professionell nivå. Andra var studerande eller allmänt språkintresserade och ville veta mer om yrket. Trevligt var att möta kollegor, besökare såväl som monterkollegan. 8 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter Sammanfattning av Business Intelligence-kursen Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se Omvärldsbevakning Påverkan från omvärlden Påverka omvärlden Tidigare långsam spridning papperstidningar,

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande

SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande SFÖ:s konferens 2014 Stolthet & Företagande Torsdagen den 8 maj 18.00 Översättningsgrodor och deras uppkomst Fokus (Stadsbiblioteket) Irene Elmerot, Jennifer Evans, Mats Linder, Klas Törnquist Paneldiskussion

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation

Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation Protokoll från föreningsmöte i Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation Tid och plats: Fredagen den 23 april 2010 kl 09.00 hos Företagsuniversitetet. Närvarande: Solbritt Ericson, Semantix AB Kerstin

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Chaufför eller passagerare in i framtiden?

Chaufför eller passagerare in i framtiden? Chaufför eller passagerare in i framtiden? Katarina Lindblad-Gidlund Lektor i Samhällsinformatik vid Mittuniversitetet Disputerade i informatik (Lindblad-Gidlund (2005)Techno therapy, a relation with technology)

Läs mer