FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACKöversättaren. Afarernas överlevnad. Bok & Bibliotek. Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6"

Transkript

1 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 5/2006 Årgång 17 Afarernas överlevnad Läs Karolina Schultz-Danielssons artikel om de problem som afarerna står inför, sid 6 Bok & Bibliotek Läs även om SFÖ:s medverkan på Bok & Bibliotek, sid 8

2 FACKöversättaren 5/2006, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Avtal om juridisk rådgivning föreligger mellan Sveriges Facköversättarförening och Eurolawyers advokatfirma AB. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid: mån fre Kl Fax E-post: info sfoe.se Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: loole.hagberg telia.com Övriga redaktionsmedlemmar: Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson och Britt-Marie Seex Grafisk design Heidi Vuoppola Tryck Ale tryckteam AB, Bohus ORDFÖRANDEN HAR ORDET Karin Ashing, Hej allesammans! När jag skriver detta (i slutet av september) är det fortfarande varmt på mina breddgrader och många njuter i stora drag av den ljuvliga sommarvärmen. Men det kanske vi inte borde? Kanske den är ett resultat av växthuseffekten som orsakats av människans ohämmade exploatering av våra resurser? Kommer isen att fortsätta smälta i rekordfart på Nordpolen så att den globala havsnivån höjs? Kommer fler stora översvämningar att hota dem som bor nära hav och stora vattendrag och måste vi räkna med fler stora väderkatastrofer runt om i världen? Eller är allt detta ett litet men obönhörligt steg mot att vår sol kommer att slockna om x antal miljarder år? Sådana tankar kan ju få en att känna sig som en väldigt liten och maktlös prick i universum, eller hur? Vi kan också fyllas av iver att försöka påverka makthavarna att påverka miljöbovarna. Och, inte minst viktigt, på det personliga planet kan vi börja inse att vi inte kan ta n ågonting för givet. Och uppskatta allt det vi har. När vi nu kommit ner p å det personliga planet m åste jag säga att jag verkligen uppskattar att SFÖ sjuder av liv och aktivitet! Många frivilliga krafter har gjort vår närvaro på den i år mycket omskrivna Bok & Biblioteksmässan i Göteborg möjlig, styrelsen har haft sitt första möte i höst, i arbetsgrupperna har många idéer fötts och genomförts. Om vår profil, vår webbplats, kurser för medlemmarna med mera, kan ni läsa mer om här i tidningen. Jag vill passa på att sända er alla ett stort tack för allt ert arbete för föreningen! Må väl! Karin Prenumeration Pris för år 2006 SEK 300:- + moms. Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Preliminär utgivningsplan 2006 Manusstopp Utgivning 20 november 23 december Preliminär utgivningsplan 2007 Manusstopp Utgivning 17 januari 22 februari 16 mars 23 april 18 maj 22 juni 17 juli 22 augusti 16 september 22 oktober 17 november 21 december INNEHÅLL 3 STYRELSEN INFORMERAR 3 INSÄNDARE 4 ARBETSGRUPPERNA 6 AFARERNAS ÖVERLEVNAD 8 BOK & BIBLIOTEK SPRÅKGRUPPERNA 12 SETT & HÖRT 14 MITT LIV SOM ÖVERSÄTTARE EN TYPISK DAG 14 HUMOR 15 VÅR RUSET MEDLEMSNYTT ISSN X. Sveriges Facköversättarförening 2 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

3 Styrelsen informerar Karin Ashing, INSÄNDARE Loole Hagberg, Detta händer i SFÖ Styrelsen höll höstens första möte den september i Båstad och diskuterade då bland annat: Infogruppen Vi fick besök av Terry Williams och Sami Baladi som berättade om det spännande arbete som pågår i deras respektive grupp (Profil- och Webbgruppen). Bland annat fick vi se det bildspel som tagits fram till mässan Bok & Bibliotek i Göteborg den september. Arbetet med föreningens grafiska profil presenterades, liksom mässprofilen som SFÖ ska använda framöver. Ekonomin i föreningen är god. Vi har köpt in en bärbar dator att användas för SFÖ-presentationer i olika sammanhang och beslutade att köpa in en dataprojektor, som ska användas i samma syfte. Nationella gruppen Hieronymusdagen kommer att firas i Stockholm (tema Scenfärdiga texter ) och i Lund (tema Konstnär eller kaospilot ). Förslaget om att hålla minikonferenser håller på att ta konkretare form. Systerorganisationer i oktober träffar vi representanter från FAT, Sveriges Författarförbunds översättarsektion, medieöversättarna inom Svenska Teaterförbundet samt Översättarcentrum, för att utbyta erfarenheter och diskutera ett eventuellt närmare samarbete mellan våra organisationer. Konferenser Vi har börjat gå igenom de förslag från medlemmarna som kom under konferensen i Stenungsund och fortsätter under kommande möten. Konferensgruppen 2007 i Syd lämnade rapport genom sin styrelserepresentant. Medlemsgruppen Medlemsantalet ökar stadigt liksom antalet medlemmar som tecknat försäkring. Arbetet med att dra upp riktlinjer för en etisk nämnd har börjat. Utbildningsgruppen berättade om den fantastiska responsen på höstens medicinkurs som blev fulltecknad på en timme! En ny kurs för dem som inte fick plats planeras. En kurs om att göra sin egen webbplats kommer att anordnas i höst. En enkät har gått ut till medlemmarna för att ta reda på hur många som använder CAT-verktyg, vilka de använder och om det finns önskemål om fler kurser om detta. Internationella gruppen har utarbetat instruktioner för deltagande i internationella konferenser och möten. Styrelsen genom Karin Ashing Internationellt ID-kort för översättare och tolkar Sedan förra året finns det ett särskilt IDkort för översättare och tolkar, utfärdat av den internationella samarbetsorganisationen FIT, där SFÖ är medlem. Tanken är att kortet i första hand ska vara till nytta för personer som arbetar utanför hemlandet och behöver intyga sin yrkesverksamhet. Nu kan man beställa kortet via FIT:s hemsida (www.fit-ift.org), och proceduren för att skaffa kortet är enkel: gå till hemsidan och klicka på ID-kortsymbolen. Läs gärna riktlinjerna här finns också en länk till en bild på kortet. Ta hem ansökningsblanketten. Fyll i den och skicka den till SFÖ:s kansli, där Ulla intygar att du är medlem och skickar ansökan vidare till FIT. Samtidigt får du en bekräftelse via e-post från Ulla med anvisningar om hur betalningen ska göras. Priset är 20 euro, och kortet är giltigt i två år. Därefter kostar en förnyelse för nästa två år 8 euro. Så länge det inte blir någon anstormning av ansökningar kommer SFÖ inte att ta betalt för hanteringen. Visar det sig att arbetsbördan för Ulla är mer än försumbar får styrelsen ompröva den saken. Styrelsen genom Mats Dannewitz Linder Prissättningen än en gång I juli fördes det på listan SFÖ-debatt en intressant diskussion om våra arvoden som jag tror att många fler bör ta del av. Upprinnelsen var att en medlem hade erbjudit en annan medlem att som underleverantör jobba för 45 öre per ord. Detta upprörde somliga medan andra ansåg att frågan är fri även om ingen rimligtvis kan försörja sig på en så låg taxa. I diskussionen hänvisade flera till FAT, som tydligen rekommenderar en prissättning på mellan 2 och 3,13 kr/ordet. Detta lär av juridiska skäl inte vara en möjlig väg för SFÖ (bland annat därför att SFÖ även har översättningsbyråer som medlemmar), men ett alternativt förslag är att göra en undersökning av vad medlemmarna faktiskt tar betalt och redovisa den. En sådan redovisning skulle utgöra en vägledning för dem som undrar. Några ytterligare citat: Jag minns att Kenneth Larsson vid Översättningstjänsten i Bryssel berättade att en duktig EU-översättare gör cirka ord per dag. (Sagt om översättningsutbildningen.) Och: Vi hade en s.k. företagardag våren En representant för en översättningsbyrå menade att man inte skulle bli rädd om byråerna inte ville betala vad man begärde utan stå på sig. Hennes tips var att man skulle ha is i magen man förlorar inte en kund eller gör sig omöjlig. Snarare vinner man respekt om man sätter pris på sitt kunnande. Själv fakturerar jag aldrig under 1,10 kr/ord, jobbar för det mesta, men kommer ändå inte upp i en högre bruttoinkomst än runt om året. Jag brukar begära 1,25 kronor per ord för medicinska och juridiska översättningar och har inga problem med att få det accepterat. Att översätta 10 ord i minuten är ingen konst om det är en lätt text som flyter på; vissa texter jag jobbar med tuffar på i mellan 30 och 40 ord per minut. Andra texter går betydligt långsammare. Men sällan ligger jag under 6, 7 eller 8 ord per minut. 444 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 3

4 Då skulle det inte vara värt mödan att jobba just med den texten (eftersom den sällan håller den litterära kvalitet som skulle kunna kompensera för dålig betalning). Och vad sägs om följande: En före detta fullvärdig medlem som jag var underleverantör åt i början av min bana (han använde mig som spökskrivare för redaktionella texter) hävdade att han översatte i genomsnitt ord i veckan. Det sista året han var verksam som översättare (runt ) fakturerade han enligt egen utsago närmare en miljon kronor, och då jobbade han dels åt en känd byrå som betalar 65 öre per ord, dels åt direktkunder som fick betala under en krona ordet, ibland så lite som 80 öre. Han hade väldigt bestämda åsikter om kommunisterna på FAT. Hans specialitet var fordonsteknik. Någon dag lämnade han ett meddelande på min svarare och berättade att han hade en ekonomisk text på (åttatusen) ord att översätta till dagen därpå. Jag ringde tillbaka senare under dagen för att höra om det gick att skjuta upp leveransen och/eller dela arbetet med andra, men det var för sent, han hade redan fixat översättningen. Det var så jag upptäckte hans hemlighet, det finns ju bara en logisk förklaring ;-). Mats Dannewitz Linder SFÖ-debatt Om du vill veta mer om SFÖ debatt, gå in på: sfoe_debatt Den senaste veckan har följande bl.a. diskuterats: 1. Hur man kopierar över sina outlook-kontakter till annan dator. 2. Efterlysning om flera drabbats av Erich Nielsen. 3. Förfrågan om ett översättningsbolag som inte betalat en räkning. 4. Om lördag räknas som vardag i Sverige, eller inte. Arbetsgrupperna UTBILDNINGSGRUPPEN Maria Lundahl, Kurs för medicinöversättare I början av december 2005 skickade utbildningsgruppen ut en förfrågan bland medicinöversättarna om intresset för olika typer av kurser på detta område. Intresset visade sig vara stort, och vi la ner mycket arbete på att hitta lämpligt ämne och föreläsare. I augusti kunde vi så äntligen skicka ut en inbjudan och vi blev fullständigt överväldigade av responsen. Till kursens 20 platser kom det på bara några timmar över 70 anmälningar! Kursen har fått rubriken Medicinspråk för översättare och hölls i Stockholm den 5 oktober. Kursledare var Hans Nyman som har arbetat länge med bl.a. utbildning av läkarsekreterare och skrivit mycket om medicinskt språk och Sofie Grudén som är apotekare och jobbar på Regulatoriska enheten i gruppen Produktinformation på Läkemedelsverket. Eftersom intresset var så stort hoppas vi kunna hålla kursen vid ett tillfälle till under hösten. Detta beror dock på om kursledarna är villiga att ställa upp en gång till. Önskemål har också framförts om att kursen ska hållas på annan ort. Anledningen till att vi valde Stockholm den här gången är att kursledarna finns där och helst inte ville flytta på sig. Det har också visat sig att deltagarantalet alltid blir störst i huvudstaden. På andra orter har vi oftare fått ställa in kurser på grund av för lågt deltagarantal. Gör din egen hemsida Intresset är också stort för höstens andra kurs, Gör din egen hemsida. Den ägde rum i Stockholm den 20 oktober med Björn Olofsson som ledare. De tolv platserna fylldes snabbt men vi kunde boka om salen och utöka antalet till 15 personer. Det är mycket glädjande att medlemmarna vill gå på våra kurser! Detta är vad utbildningsgruppen har planerat för hösten. Vi har många förslag på lut, inte minst efter årets konferens, och hoppas få ihop ett späckat utbildningsprogram till våren. Vi vill dock alltid ha nya önskemål och förslag! INFOGRUPPEN Nadja Chekhov, Infomöte I likhet med tidigare år samordnade Infogruppen sitt möte med mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. I år hölls ett gemensamt Info- och Redaktionsgruppsmöte den 22 september på Språkcaféet. Efter att i fem års tid ha arrangerat SFÖ:s monter på Bok & Bibliotek meddelade B&B-gruppen att den inte kommer att fortsätta. Infogruppen vill på detta sätt framföra ett stort tack till Gry Foldvik Cedlöf, Loole Hagberg, Gisela Thunberg och Heidi Vuoppola för deras engagemang och det enorma arbete som de har lagt ner. Årets monter var i särklass tilltalande och lockade många besökare. Till det bidrog också det bildspel som har tagits fram av Profilgruppen. Inom kort kommer Infogruppen att gå ut till medlemmarna med en förfrågan om vilka som kan tänka sig att ställa upp för att arrangera nästa års B&B. Nu finns det också en mässprofil som förhoppningsvis kommer att underlätta planeringsarbetet för den grupp som åtar sig uppdraget. Jag har blivit ombedd av Terry Williams, sammankallade för Profilgruppen, att framföra ett stort tack till de medlemmar som snabbt och effektivt har ställt upp med översättningar till bildspelet och även till Samira på Semantix som har varit behjälplig med att ta fram bilder. Era insatser var ovärderliga och bidrog till att bildspelet kunde färdigställas i tid till mässan. På mötet i Göteborg diskuterades bl.a. annonsförsäljning och deltagande i andra mässor i Sverige och utomlands liksom det pågående profilarbetet och yrkeskodex. Sven Borei informerade om att publikationen Pitfalls har kommit ut i en nyutgåva, som bekostades av Semantix. Redaktionsgruppen redogjorde för en höjning av annonspriserna i Facköversättaren och diskuterade rutinerna kring korrekturläsningen av tidningen. Även annonspriserna på sajten har höjts för att återspegla den ökande besöksfrekvensen och den därigenom förbättrade annonsexponeringen. 4 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

5 Nadja Chekhov /Bild på Kathrin/ Ny annonssäljare Här kommer en kort presentation av Kathrin Tengsand, som har börjat sälja annonser till Facköversättaren och hemsidan: Kathrin är tyska (från det forna Östtyskland) och bor i Göteborg sedan Hon har en svensk-tysk familj med två barn (11 och 8 år). Hon bodde och arbetade i Tyskland igen år 2000/2001. Är utbildad maskiningenjör i Tyskland och senare som ERP-systemkonsult. Hon har jobbat många år i konstruktions- och IT-branschen och hon har alltid trivts med översättning och arbetat med översättning, lokalisering och dokumentation redan på tidigare jobb. Kathrin har gått tolkutbildning och läst svenska och lite humanekologi vid sidan om. Hon började som tolk år Numera frilansar hon med översättning och tolkning. PUBLIKATIONSGRUPPEN Sven Borei, Pitfalls Arbetet går vidare, om inte precis med stormsteg så åtminstone framåt. På Bok & Bibliotek i Göteborg började man presentera och sälja den reviderade upplagan av George Varcoes Pitfalls in Swedish-English Translation. Och denna gång möjliggjordes arbetet av medlemmarna. Gruppen nedan tog sig an revideringsjobbet i en konferensworkshop och därefter organiserade Judy Petersen arbetet och sammanställde det slutliga manuset. Heidi Vuoppola förberedde manuset för tryckning och översättningsföretaget Semantix bekostade generöst själva tryckningen. Leona Axelsson, Katarina Bovin, James Butler, John Cannon, Gordon Carmichael, Lucy Cathcart, Timothy Chamberlain, Gail Conrod-List, Frances Corry, Sean Date, Wendy Davies, Robert Dewsnap, Jennifer Evans, Paul Fischer, Janet Gardell, Britt-Marie Gren, Linda Gustavsson, Malin Hankin, Katriona Hardie-Persson, Anette Herbert, Ian Hinchliffe, Linda Holmes, Phil Holmes, Ingmar Johansson, Margaret Knipe, Charles Larsson, Susan Larsson, Ruth McNaughton, David Milne, Cindy Olsson, David Rumsey, Jan Runesten, Lora Sharp McCullen, Helen Sheppard, Helen Taylor, Ingegerd Thungström, Ulrika Wesström, Robert Williams och Steve Yeadon Revideringen som har gjorts på detta sätt visar tydligt att medlemmarna är intresserade och skickliga och arbetssättet kan bli ett mönster för framtida revisioner. Nästa steg i publiceringsschemat är att sammanställa och trycka ett administrativt häfte om affärsvillkor för översättare. Också här har medlemmarna redan deltagit med idéer på förra konferensens idémarknad. Vi hoppas att Ian Hinchliffe som skribent kan avsluta arbetet i tid för publikation till nästa konferens (4 6 maj i Växjö). Innan dess ska vi också försöka få en kort diskussion om upphovsrätt på den nya hemsidan. Efter det eller parallellt med det efterlyser vi ämne och huvudskribent/redaktör för ett nytt språkhäfte, denna gång för ett annat språkpar än svenska/engelska. Tack alla ni som har arbetat så hårt med Pitfalls. Med sådant stöd kan vi arbeta fram en diger lista av publikationer inom SFÖ, en lista som inte bara är till intern nytta, utan som också utökar anseendet för SFÖ och dess medlemmar. Det är ju våra grundsyften! Sven Borei, Ian Hinchliffe och Sofia Malmgård Beställ Pitfalls & annat Följande produkter kan beställas via kansliet, Pitfalls (reviderad) 100 kr + porto Kvalitetstänkande, 50 kr + porto Translating names, 50 kr + porto (Paketpris: Kvalitetstänkande, Translating names och Pitfalls, 150 kr + porto) Det här är SFÖ, enbart porto Goda råd till köpare av översättningar, enbart porto SFÖ-stämpel, endast för fullvärdiga medlemmar, 500 kr + porto SFÖ ÖST Eva Tofvesson Redz, Från vänster: Mats Dannewitz Linder, Liv Riseld, Karin Eriksson, Christina Nordgren, Karin Hagersten, Torbjörn Johansson, Roar Riseld Visit i Norrtälje Fyra SFÖ medlemmar med chaufför trotsade vädrets makter och åkte från Uppsala till Norrtälje den 3 september för att hälsa på sina norska kollegor som flyttade till den fina staden i Roslagen för tre år sedan. Vi fick en kunnig guidning runt hamnområdet och i centrum med dess blandning av nya och gamla byggnader. Här gick stockholmsdamer över Societetsbron och Nils Ferlin spelade biljard. Mats Dannewitz Linder och hunden Linus mötte upp vid gågatan. Uppsalagänget tackar sina kollegor för en jättetrevlig dag! Text och foto: Barbara Rosborg SFÖ SYD Harriet Johansen, Trångt på Gräddhyllan! SFÖ Syds första månadsträff den 6 september på restaurang Gräddhyllan i Lund var synnerligen populär! De första gästerna anlände redan före kl och den lokal vi hade bokat blev snabbt full. Totalt kom 22 personer och vi fick spilla över i resten av restaurangen. Vi åt allt från tapas till stora biffar och alla tycks ha haft roligt. Följande träff var den 4 oktober och vi hoppas kunna rapportera från den i nästa nummer av Facköversättaren. Träffarna fortsätter den 1 november och den 6 december. Ett bra tips är att komma i god tid om ni vill sitta vid det stora gemensamma bordet i Blå rummet som det heter. Väl mött! Helen Sheppard & Harriet Johansen FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 5

6 Afarernas överlevnad Minns ni Lucy det australopitecus-fynd som fick paleontologerna att hoppa av förtjusning? Sedan Lucy har man gjort många nya fossila fynd, de flesta av dem i Etiopien som varit ett slags människans smältdegel under årmiljonernas gång. Här finns alla släkten representerade som fossiler ända fram till vår egen art. Och det var härifrån en liten grupp människor utvandrade över sundet mellan Afrika och den arabiska halvön för omkring år sedan. I denna lilla grupp har alla icke-afrikaner av idag sitt ursprung. Det har man kunnat slå fast med hjälp av studier av mitokondrie- DNA! (Källa: Lasse Berg, Gryning över Kalahari) 6 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 Afariska namn Flera av de nämnda fossila fynden har fått afariska namn, som Ardipithecus ramidus (roten), Homo sapiens idaltu (den gamle) och så Lucy själv, en Australopithecus afarensis. Representanter för dessa familjer har nämligen alla hittats i det som kallas Afartriangeln, ett landområde stort som halva Sverige, som breder ut sig över gränserna mellan Etiopien, Eritrea och Djibouti. Här bor afarerna, en av de ursprungsbefolkningar som finns i området. De är halvnomader och boskapsskötare och lever än idag enligt sina förfäders nästan stenåldersliknande traditioner. Man vet inte säkert hur många de är, uppgifterna varierar mellan 1,5 och 8 miljoner. Kushitiska Afarerna talar afariska som är ett av cirka 40 kushitiska språk. Närmast släktskap har det med somaliska och oromo (som talas av den största folkgruppen i Etiopien). Benämningen kushitiska kommer av Kush som är den bibliska benämningen på länderna söder om Egypten, dvs. nuvarande Sudan. Troligen hade afarerna förbindelser med det forntida Egypten. En intressant detalj som tyder på det är att det finns slående likheter mellan de gamla egyptiska håruppsättningarna som faraoner avbildats med och det sätt afarerna fortfarande flätar sitt hår. En annan företeelse som också tyder på tidiga kontakter med Egypten är den grymma traditionen med könsstympning av flickor. Detta kallas faraonisk omskärelse, en tradition som långsamt men glädjande nog håller på att försvinna bland afarer. Afarerna befinner sig just nu i början av övergången mellan muntlig berättartradition och skriftspråkstradition. Det har dock visat sig att det inte är enkelt att skapa ett skriftspråk som alla afarer kan enas om. Idag finns minst tre olika parallella skriftspråk, ett med arabiska skrivtecken, ett med latinska och ett med helt nya skrivtecken. Situationen försvåras av att afarfolket är splittrade i tre olika länder: Etiopien, Eritrea och Djibouti. Det latinska skriftspråket skapades så sent som på 70-talet och 2003 hölls en konferens i Djibouti där man började arbeta med att sammanställa den allra första ordboken mellan afar och franska. Den främsta bedriften då var inte att ge orden skriftspråklig dräkt utan att komma överens om vilka ord som skulle anses vara afariska. Många äldre afariska ord börjar nämligen försvinna på grund av splittringen och influenserna från andra språk. Det är av största vikt för afarernas framtida utvecklingsmöjligheter att de får ett gemensamt skriftspråk. Över 90 % av afarerna kan fortfarande inte läsa och skriva och det skulle naturligtvis underlätta kommunikationerna om de lärde sig samma skriftspråk. Att inte kunna läsa alls gör det dessutom omöjligt för

7 dem att hantera det moderna samhälle som tränger sig på. De riskerar att bli offer för dess negativa verkningar utan att kunna dra nytta av de möjligheter som finns. Afarerna är ett folk som kläms mellan det förflutna och en osäker framtid. Det är mycket som samverkar för att göra livet svårt för dem. Som bäst ignoreras de av sina olika länders regeringar, som sämst blir de aktivt motarbetade, tvångsinkallade eller till och med fängslade. Många lever i landsflykt varav ett femtiotal i Sverige. Deras traditionella sätt att leva försvåras när staten säljer deras viktigaste betesmarker som odlas upp av internationella storföretag. Torrperioderna blir svåra att klara när de inte längre kan vandra ner från det torra slättlandskapet till Awash-flodens stränder för bete. När regnperioden dessutom inte kommer som den ska blir läget snabbt akut. Djuren dör och i dess följd också människorna. Djuren dromedarer, kor och getter är deras rikedom, andra inkomstkällor är få. Afarens stolthet Dromedaren är afarens stolthet. Det tar sig bl.a. uttryck i att man inte rider på den, det skulle vara att visa den vanvördnad. Av djuren får man den livsviktiga mjölken som är basen i mathållningen. Dromedarmjölk är mycket näringsrik och inte alls fet. En afar kan dricka flera liter mjölk om dagen. Eftersom djuren är nomadens allt, slaktar man dem inte gärna, men man äter trots det kött ett par gånger i månaden. Mjölk och kött är alltså viktiga delar av afarernas liv. Men idag kan ett helt hushåll tvingas dela på en kopp mjölk om dagen. Torkan gör att många män tvingas lämna sina fruar ensamma under långa perioder, när de måste ge sig av för att söka bättre bete för djuren. Männen kan vara borta 1 2 år och kommer då i kontakt med en stadskultur som tidigare varit okänd för dem. De faller då alltför ofta för dess negativa yttringar alkohol, khat och prostituerade vilket i sin tur gör att hiv/aids snabbt sprids. Det får förödande konsekvenser för kvinnorna som dels måste klara sig själva långa perioder med ansvar för barnen, dels utsätts för risken att deras män kommer hem och infekterar dem med hiv/ aids. Utomäktenskapliga förbindelser har annars varit starka traditionella tabun. Drottningen För inte så länge sedan hade Sverige besök av en ovanlig afarisk kvinna. Hon heter Valerie Browning eller, som hon kallas på afariska, Maalika drottningen. Hon är en australiensisk barnmorska som av en slump kom till Etiopien i 20-årsåldern. Nu är hon närmare 50 och hennes fårade ansikte vittnar om allt hon varit med om sedan dess: krig, svält, mödrar som dör i barnsäng, och barn som dör i sjukdomar som skulle ha gått att bota, men som leder till döden i ett samhälle utan tillgång till mediciner. Valerie gifte sig med en fattig afar för 18 år sedan och har sedan dess levt i det afariska samhället. Organisationen APDA Maalika och hennes man har byggt upp den enda organisation som finns i Etiopien som arbetar för afarernas överlevnad, APDA (Afar Pastoralist Development Association). Det är den första organisation som någonsin anställt en afarisk landsbygdskvinna. Hon arbetar bland annat mycket målmedvetet med just alfabetiseringen då skriv- och läskunnighet är nyckeln till framgång enligt Maalika. Hon menar också att en analfabet bara kan se bakåt, se vad hans förfäder gjorde, och sedan göra likadant och att det är absolut nödvändigt att kunna läsa och skriva för att låsa upp tankarna och tänka nytt. Organisationen har växt från ingenting till över 500 anställda mobila lärare eller socialarbetare som hon säger att de egentligen är. Alla är afarer det vill säga hjälpen kommer inifrån vilket är viktigt för afarer om de ska kunna lösa sina problem inom det afariska samhället. Karolina Schultz-Danielsson För mer information: (om afarer i Sverige och Afrika) (om språket) Bilder/fotograf: Afarkvinnor (Karin Sohlgren) Valerie Browning-Maalika (Karin Sohlgren) Afarisk man (Per Backman) Boskap (Per Backman) FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006 7

8 Ännu en lyckad SFÖ-aktivitet på Bokmässan! Årets tema var Yttrandefrihet och drog många människor till Bok & Bibliotek. Det såg vi även i antalet besök i vår monter. Det var många som ville vara med i vår tävling. Av 352 tävlande svarade 180 rätt. Vi har nu dragit vinnarna: 1:a pris WordFinder Björn Salander, Brålanda 2:a pris Stora ordspråksboken Hans Magnusson, Lund 3:e pris Teknisk Ordbok Per Olov Backman, Mantorp 4:e pris Språkakuten Anna Knutson, Kalmar Alla fyra får också en årsprenumeration på SFÖ:s medlemstidning Facköversättaren. Ett stort tack till WordFinder och Norstedts Förlag som sponsrat oss med dessa fina priser. I år hade vi 26 medhjälpare i vår monter. Här är några intryck: Snygg liten monter, men så länge jag var där ( på lördagen) var det inte mycket som hände, förutom att ganska många deltog i vår lilla tävling. Det mest spännande var en kurslärare till 12 studenter på översättningskurs (spanska) vid Lunds Universitet. Tolv potentiella SFÖ-lärare, sa hon. Stephen Croall Det var mycket trevligt, men kan vi nå ut med vårt budskap, det vill säga broschyrerna om SFÖ och att vi säljer och förmedlar översättningsuppdrag till företag och enskilda på ett mer direkt sätt hade det varit ännu bättre. Den intresserade allmänheten hajar inte riktigt detta. Till ungdomar/studenter försökte jag slå ett slag för Facköversättarutbildningen, där jag ju själv var lite partisk. Tävlingen var ett jättebra sätt att locka till sig folk men kanske förstod de ändå inte riktigt meningen med föreningen SFÖ. Vad kan vi göra för att täcka in hela fältet? Broschyrstället kunde ha varit bättre. Vi hade en bra placering i mässhallen, men det var lite för trångt med utrymmet kanske jobbade vi lite för många samtidigt även om det var mycket trevligt för oss nya i alla fall. En vanlig stol att vila fötterna på lite grann ibland hade varit bra. Birgitta Johansson Mitt intryck var mycket gott. Montern var enkel, avskalad och stilren. Bildspelet gav montern dess prägel och harmonierade utmärkt med den gula mattan. Bra organisation. Enhetligt intryck med bemanning i SFÖ-tröjor. Tävlingen lockade många besökare och var mycket trevligt utformad med språklig inriktning (ordspråk). Infodisken gjorde arbetet i montern lätt och effektivt. Allt material fanns till hands och datorn kunde förvaras på en hylla osynlig för besökarna. SFÖ-skylten kunde ha varit lite större. Pennorna var inte särskilt upphetsande. Nadja Chekhov Jag kan ärligt säga att de första gångerna var roligast. Tycker det kommer så många som inte riktigt är intresserade, bara en del som är med i tävlingen eller som tar en penna ur skålen. Men så är det väl i de flesta montrar där man inget kan köpa. Jag skulle vilja kunna visa föreningens webbsida med hur man söker översättare, något som man kunde en av de första gångerna jag var med. Visst var Power- Point-presentationen fin men gav den så mycket? Min behållning av att stå i montern är att jag får träffa de kolleger som står tillsammans med mig i montern eller som kommer förbi och hälsar. Birgitta Eklund Mycket lyckat och välbesökt. Stort intresse för tävlingen och många stod och tittade på bildspelet bara. Ett intressant möte var en iranska som anmärkte på ordföljden* i det ordspråk som var en av punkterna i tävlingen. Vi bad henne skriva ner det korrekta och vi lade det i kassaskrinet som lite kuriosa om intresse finns att följa upp det. Annika Eriksson Under mitt pass i montern på B&B fick vi fler besökare än någonsin under de fem år jag varit med. Den rullande SFÖ-presentationen fångade besökarnas blickar och tävlingen blev mycket populär. Mai Ottoson Mitt pass var på fredag, dvs. det var övervägande fackbesökare. Det kom intresserade besökare att tala med nästan hela tiden. Den stora, högt placerade remsan med föreningens namn i stor text var en tydlig intresseväckare och ett klart plus jämfört med tidigare år. Många stannade till och tittade fundersamt på remsan och när jag gick fram och frågade: Kan jag hjälpa till? hade de ofta ett konkret spörsmål. Det var intressant att testa frågan: Är du någon gång köpare av översättningar? vid samtal med folk som jobbade på företag, kommuner och myndigheter. Det ligger i sakens natur att det inte är så stor andel köpare av facköversättningar på en mässa av den här typen och det framgick även av svaren. Däremot kom det som väntat fram att översättningsbehoven ofta löstes på sätt som vi inom föreningen inte gillar och vars resultat vi tyvärr ser omkring oss. Det gav anledning att prata om vikten av att anlita proffs, och att lämna ut foldern Goda råd till köpare av översättningar. Liksom tidigare gånger var många intresserade av att bli medlemmar och frågade om fördelarna. En del översätter redan, vissa på professionell nivå. Andra var studerande eller allmänt språkintresserade och ville veta mer om yrket. Trevligt var att möta kollegor, besökare såväl som monterkollegan. 8 FACKÖVERSÄTTAREN 5/2006

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Lektion 4, måndagen den 8 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1

Lektion 4, måndagen den 8 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1 Lektion 4, måndagen den 8 februari, 2016 Svenska för internationella studenter, kurs 1 studexp.int.svefler@su.se Dagens dikt I dag är det måndag. Vi sitter i hörsal Hörsal 10. Det är februari. Det är lite

Läs mer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/flag_of_iran.svg/2000px- Flag_of_Iran.svg.png Mitt nya liv i Iran 31 Hej! Jag heter Akram och jag är 14 år. Nu har jag bott Iran i cirka ett år.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

3. Klicka på en knapp, tryck på ALT N, eller tryck på ENTER

3. Klicka på en knapp, tryck på ALT N, eller tryck på ENTER Snabbare Google Sökning med mera! 2011 http://www.intelliwebsearch.com/ Intelliwebsearch Tre Steg till Terminologisökningsparadis 1. Markera text i en Windows applikation 2. Press CTRL ALT B 3. Klicka

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LIA II

PROJEKTRAPPORT LIA II PROJEKTRAPPORT LIA II Hur kommer det sig att när jag säger att jag vill starta en musikfestival i Göteborg får kommentarer som: Men, det finns ju en på Bohus Björkö?, Det finns redan en uppe i Strömstad!,

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom

Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Annonsen Arbetsmaterial för läsaren Författare: Gull Åkerblom Ord Arbeta med ord Motsatser: Välj ut femton ord ur ordlistan i slutet av boken. Ta reda på vilka ord som är deras motsatser. Synonymer: Ta

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET.

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. Höstkonferensen i Valjeviken är en av de aktiviteter i HRF:s programutbud som hörsammas av väldigt många medlemmar. En bit över femtio hade anmält sig till årets upplaga, som för

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej!

Inledning. Henrik Storm Attraktionsakademin. Hej! Inledning Hej! Det här är en bok som är skriven till dig som är kille och som verkligen längtar efter att få träffa de tjejer du vill vara med men som fastnat någonstans på vägen. Jag vill ge dig chansen

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas

Den 21. life for the individual. i världen och för individen. Elevernas Fira Internationella modersmålsdagen Den 21 februari 2013! ฉลองว นภาษาแม นานาชาต ๒๑ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ Celebrate International Mother Language Day, 21 February 2013 Utbildningsenheten för Flerspråkighet Svenska/Thailändska

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Del KOM IGÅNG MED SKYPE 6. Ring till andra på Internet... 6 7. Telefonkonferenser... 8. Chatta... 9. Filer... 9 0. Videosamtal.... Personifiera Skype... 6. Ändra användarstatus...

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer