Fröding och språket. Dumt fôlk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fröding och språket. Dumt fôlk"

Transkript

1 Fröding och språket... 1 Avdelning Dumt fôlk... 1 En ghasel... 2 Avdelning Jäntanes Frierfal... 2 Patron... 3 Jon i Gösthultsmon... 3 Vallarelåt... 4 Hermafroditsnäcka... 5 De första språkljuden... 5 En kärleksvisa... 6 Nypenrosa... 6 Ett gammalt bergtroll... 6 Fröding och språket Tomas Sköld CCC På kan du bland andra finna inspelningar av Hermafroditsnäcka, Ett gammalt bergtroll och Vallarelåt med mig och Nypenrosa sjungen a capella och tonsatt av Kjell Kvarnevik. Där finns också den samlade statistiken av de 2559 uppläsningarna av 181 olika verk Avdelning 1 Dumt fôlk Å gubevars för dumt fôlk! Att en annan, sôm inga lärdom har int allti ä sôm en ska, d ä inga unner, men når di, sôm ska var för mer, int ä klar i bokstaveringskônsta en gang, d ä lett. Te äxämplel dä va en söndassmôra, sôm ja geck å spankl er på landsvägen. Da kommer dä en harrkär gånass mä glasyger för yga å smal å vesen va n, tocken sôm tocker ä. Gudagen, min goda man, sa n Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn. töckt n. Håja, nock vet ja dä, sa ja. D ä inga kônst te komm dit. Når han ha gått e litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska n int gå, utta bar fortsätt tess han kommer te näst vägskel, där dä tar en å te höger, där ska n gå. Mä se, sa harrkärsillänne å så fundersam ut änna sôm dä int skull var klar grejer. Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da. Jo når n da ha gått ett stöck te, så kommer n te e å, å i åa ä e ö. Vasa. sa n Å i åa ä e ö sa ja Men va i all ti ä dä ni säjer, a o? sa n. D ä e å, vett ja skrek ja, för ja ble rasen, å i åa ä e ö, hörer han lite, d ä e å, å i åa ä e ö. A, o ö, sa n å dämme geck en. Jo den va nôe te dum den. Kanhända ( Räggler å paschaser I)

2 En ghasel Jag står och ser på världen genom gallret: jag kan, jag vill ej slita mig från gallret, det är så skönt att se, hur livet sjuder och kastar höga vågor upp mot gallret, så smärtsamt glatt och lockande det ljuder när skratt och sånger komma genom gallret. Det skiftar ljust av asp och al och björk, där ovanför står branten furumörk, den friska doften tränger genom gallret. Och över viken vilket präktigt sken i varje droppe är en ädelsten, se, hur det skimrar härligt genom gallret! Det vimlar båtar där och ångare med hornmusik och muntra sångare och glada människor i tusental, som draga ut till fest i berg och dal; jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut och dricka liv om blott för en minut, jag vill ej långsamt kvävas bakom gallret! Förgäves skall jag böja, skall jag rista det gamla obevekligt hårda gallret - det vill ej tänja sig, det vill ej brista, ty i mig själv är smitt och nitat gallret, och först när själv jag krossas, krossas gallret. (Gitarr och dragharmonika) Avdelning 2 Jäntanes Frierfal Ja, Erk den tog Britta å Kajsa tog Pär, dä börjer bli traschlitt te skaff säj en kär, men esam te sette i stôga ä lett å dä kan en schleppe, ôm bar en har vett. Å räcker int gôsaan i Jöshäre te, så finns dä i Gräsmarka tockre te se, å skulle ja gå tess ja stuper ikôll, en kär ska ja ha, dä begriper ni fôll. Så gnällde e jänte frå Arvika sta, en jänte i Mangskog ho töckt dä va bra. Så las di en bön å i skor åttå lär di traska åsta för å skaffe säj kär. I Gräsmarka gnodde di sockna kring å svängd säj å vrängd säj, men feck ingenting,

3 för manfôlka flinnte å manfôlka sprang, sôm sjôlve den Fule i hälaan dôm hang. I Torsby antura å skepa di säj, men allt va di feck för si friing va nej, i Sunne å Ämtervik gnall di å sang, men manfôlka flinnte å manfôlka sprang, Da satte di säj ner ve sjölann å gråt å gnodd sä i yga å vänta på båt. Kaftin på Fryxell sänn förschöckt di säj på, men han sa: ligg dänna, lablimäj å gå. Sänn kom di te Frycksta å sänna te Kil, där bliga di blitt å vre smala te smil, å vecka mä halsaan så hårflätaan slang, men manfôlka flinnte å manfôlka sprang. Da börja di känne att näse ble lang å önska di väl vôre hemme en gang hos könaan å fåraan i Jöshäre lann å hemôt di larva mä skonna i hann. Di kunne int ha dôm på hälane nu, för sömmaan va spröckne å läre itu dä schliter ut sôler tå tjockerste lär te traske å gå för å skaffe sä kär. ( Räggler å paschaser Tillägg) Patron Fäll taler di ille ôm patron, men dä itnô te rätt sä ätter. Nock ä de fäll sannt, att han va ett rykränn ätter kvennfôlk, satt dä va falit för jäntan te gå på vägen når patron va i sockna. D ä nock sant. Söp gjord en, dä ä åg sannt. Å int va n just så gömmenheli i affärder nô. En vet el valls han va immot handelsharrkäran i Götebôrg, når di feck allt dä rôtne byggnationsverke tå n. Å attén klådd bönnra å sög ut stattôrpan, dä neker a int häller för. Ett hällvett va dä ve bruke, d ä fäll sannt mä. Å fäll kan dä va nôa sanning i att han plåg ihjäl frua si, för ja såg sjôl, når n ga á en sinkadus, å att dotra ble veli tå hanses årninger mä a, d ä fäll mä sannt. Men på dä hel tage va patron en go å rejäll kär. En kunn int komm te n på kantore, utta att en feck en sup äller två tå n, å allti hadd en nô rolitt te säj ôm jänter å friing. Nä kunjak dä spard en allri på, å lessen dä va n allri. Nä satt patron va ingen dåli kär, d ä sönn te säj. (Räggler å Paschaser Boka numra ett) Jon i Gösthultsmon Når Jon blev vräckt frå stôga si, för dä han int lätt bli te stäle ve ve vinterti, da spjärna Jon imot

4 å satte klacken i, da hjalp int lämper, da hjalp int hot, da tog di Jon i hans bakskinnsbot å sa: Ohej ohi! sen hiva di Jon iffrå Gösthultsmon ja kommer igän, sa Jon. Di drog i Jon, di slet i Jon, di bôtta å sparka Jon ja går inte än, ja kommer igän, för stôga e mi, sa Jon. Da tog di å bar n iffrå Gösthultsmon ja kommer igän, sa Jon. Men Jon han geck te brukspatron å sa: herr brukspatron, dä här kan väl allri bli rätt ändå att ja ska gå iffrå mi ega stôga ve Gösthultsmon? Vet hut och gå ut, skrek brukspatron, ja kommer igän, sa Jon sen geck han i sjön ve Gösthultsmon flöt like i lann tå Gösthults-Jon ja kommer igän, sa Jon. Vallarelåt Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången vallar och går och går vilse i vall? Korna de råma och påskynda gången, följa i lunk efter jäntans trall. Hör hur det ljuder kring myr och mo: Lilja - mi Lilja mi Lilja mi ko! Eko vaknar i bergigt bo, svarar ur hällarne långt norr i fjällarna: Lilja - mi Lilja, mi ko! Bjällklangen dallrar och faller och stiger, suset är stilla och vilar i ro, skogen är kvälltung och sömnig och tiger. Endast den vallande låten går kallande fram genom nejden kring myr och mo. Natten är nära och solskenet rymmer, ser du på tjärnet, hur töcknet står!

5 Skuggan förlänges, förtätas och skymmer, snart över skogarne mörkret rår. Mörk sover tallen, mörk sover granen, dovare sorlar en bergbäcks fall. Fjärmare klingar den höga sopranen vallar och går och går vilse i vall. (Gitarr och dragharmonika) Hermafroditsnäcka Känna kallt, friskt salt, suga in, spruta ut, utan slut. Stilla, stilla njuta salta vågen sval öppna skalen, sluta skalen, öppna, sluta skalen, öppna, sluta skal. Snurra rundt slutenmundt, öppna dock nu jag vill mun min, vill nå n in, sluter till då mitt lock, selv nok. (1903/ 04 Kulturens värld 1996 Jonsson Dikter från hospitalet 2005) De första språkljuden Det var en solig, härlig morgon, innan den första frestelsen fört mänskan vill, den första mannen och den första kvinnan vid hyddan lyssnade till lärkans drill och sade: Jag är, jag är, du är, du är, och mente: Du är mig kär. men ordet kär var ännu icke till. Framför dem tumlade i gräset yster och gjorde tidens första spratt och hyss den första gossen med sin första syster och gav sin första syster kyss på kyss, de sade: Ma, ma, ma, ma, ma,

6 och ordet ma var nyuppfunnet nyss. (Efterskörd Mattoidens sånger) En kärleksvisa Jag köpte min kärlek för pengar för mig fanns ej annan att få Sjung vackert I skorrande strängar sjung vackert om kärlek ändå Den drömmen som aldrig besannats som dröm var den vacker att få För den som ur Eden förbannats är Eden ett eden ändå. (Gralstänk) Nypenrosa Fin sôm nypenrosa står, tili, tili når dä dagger selverdrôp å blaa vagger lent där môraväre går. Int just lik e trägårsros, int så stôlt å mett i sola, int så grann å stor i ola, mer litt bly å mer te tros. Tocken stog mi Anna Lek, ljus i håre rö i kläe, rosa stecker sa di, näe, Anna mi va utta svek Hennas tagg va lätt te se are roser, are flecker gär sä lene når di stecker, Anna gjord se allri te. Harrgårsplan mä roser i gjord mä itnô kälekshôga nypenrosa bål ve stôga dä va rosa rosa mi. ( Räggler å paschaser boka numra två) Ett gammalt bergtroll Det lider allt mot kvälls nu det blir allt mörk svart natt snart, jag skulle allt dra till fjälls nu men här i dal`n är allt bra rart.

7 På fjällets vidd där all storm snor är det så ödsligt och tomt och kallt det är så trevsamt där folk bor och i en dal så skönt grönt allt och tänk den fagra prinsessan som gick här förbi i jåns och hade lengult om hjässan hon vore allt mat för måns. Det andra småbyket viker och pekar finger på långt tryggt håll och flyr ur vägen och skriker: "tvi vale för fullt styggt troll!" Men hon var vänögd och mildögd och såg milt på mig gamle klumpkloss fast jag är ondögd och vildögd och allt vänt flyktar bort från oss. Jag ville klapp`na och kyss`na fast jag har allt en för ful trut, jag ville vagg`na och vyss`na och säga : "tu lu lilla sötsnut" och i en säck ville ja stopp`na och ta`na med hem till julmat och sen så äter jag opp`na fint lagad på gullfat Men hum, hum, jag är allt bra dum vem skulle sen titta milt å gott en tocken dumjöns jag är, hum, hum ett tocket dumt huve jag fått Det kristenbarnet får vara för vi troll, vi är troll, vi och äta opp na den rara kan en väl knappt låta bli Men nog så vill en väl gråta när en är ensam och ond och dum, fast lite lär det väl båta jag får väl drumla hem nu hum hum.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut.

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut. Andas In Andas in, finn fram den luft som du vet ger dig lust när du andas in Ge det mening och le för då finns du lite mer, när du andas in Fantasin ej ser de gränser som e, när du andas in. Släpp ditt

Läs mer

Den fula ankungen. Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris. Illustrerad av Anna Friberger

Den fula ankungen. Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris. Illustrerad av Anna Friberger Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris Illustrerad av Anna Friberger Det var sommar, och kornet stod gult och havren grön. Höet var slaget, och där gick storken på sina långa röda ben och pratade

Läs mer

Första Ring. - en ungdomsnovell av Pia Lerigon - -1-

Första Ring. - en ungdomsnovell av Pia Lerigon - -1- -1- Första året på gymnasiet. Första ring. Jag går i första ring. Jippi! Nu är jag som i låten: Jag går i första ri-hing och jag fattar ingenting. Jag borde lyssna bättre men vad ska jag ta mig till när

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Den fula ankungen. Om sagan

Den fula ankungen. Om sagan Den fula ankungen Den fula ankungen liknar en folksaga, men berättelsen skrevs av den danske författaren H C Andersen på 1840-talet. Det var en gång en ankmamma som byggde sig ett bo vid en liten sjö.

Läs mer

1. INT. FÄNGELSE. DAG.

1. INT. FÄNGELSE. DAG. 1. INT. FÄNGELSE. DAG. Ljuset skär mellan gallret framför fönstret, i breda stråk genom röken från cigaretterna. Stumma och uppslukade spelar männen runt bordet sina kort. De har alla samma grå bruna kläder

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmann Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmanns Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Dagen då Du försvann Gun Kihl

Dagen då Du försvann Gun Kihl 1 Dagen då Du försvann Gun Kihl Sara suckar trött, det har varit rätt så snärjigt på frisörsalongen hela veckan. Det har ringt ett i ett, alla vill ha tid för klippning eller permanent nu när det börjar

Läs mer

Bäckagårds förskola www.sagokistan.se

Bäckagårds förskola www.sagokistan.se Bäckagårds förskola www.sagokistan.se Husie stadsdel i Malmö http://ingelaslekstuga.se http://barnensskattkista.wordpress.com http://www.barnvisor.net/ Sång, rim & ramsor från vår verksamhet! Imse vimse

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer