WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R Å R G Å N G 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORKING GER RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E ETT GOTT SAMARBETE NYTT MAGASIN. MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE N U M M E R 1 2 0 0 6 Å R G Å N G 1"

Transkript

1 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN ETT GOTT SAMARBETE GER RESULTAT Inför 2006 har flera av föreningens erbjudanden förändrats och förbättrats MAFs KONFERENS och ÅRSMÖTE DEN MARS I LINKÖPING Bernth Svensson, MAFs ordförande sedan åtta år tillbaka lämnar stafettpinnen vidare vid 06årsmötet i mars 2006

2 1 000 order, artiklar, 900 apotek. Idag fungerar datautbytet mellan Tamro och Apoteket utan problem. Sjukvården har blivit friskare. Tamro AB utgör en viktig i länk i försörjningskedjan för läke medel till apoteken och sjukhusen. Integration med apoteken är därför en viktig del i verksamheten. En ny lösning behövdes för att säkra de höga transaktions volymerna och öka driftsäkerheten. Med Axways integrationslösning Amtrix går det fortare att föra in ny information eller nya parter i ß ödet. Den förbättrade övervakningsfunktionen medför säkrare ledtider från order till leverans Integrationslösningar ger bättre affärer och mer IT för pengarna. De flesta företag inser idag att ett effektivt utnyttjande av informationsflöde är avgörande för affärsverksamheten. Men ofta är det ekonomiskt och tekniskt orimligt att göra ett totalt systemskifte. Fördelarna med integration är dessutom flera. Du knyter ihop olika affärssystem så att de fungerar som ett. Du behöver inte ändra det som finns och fungerar bra på plats. Och eftersom integrationslösningar hanterar olika system och filformat så är vägen också direkt öppen för effektiv kommunikation med utomstående parter. En plattform med många användarvänliga möjligheter. Integrationslösningarna AMTrix och XIB har en central roll hos oss på Axway. Vi specialiserade oss på integration redan på 80-talet (innan någon ens hört ordet). Därför kan vi självklart även erbjuda alla tänkbara efterfrågade funktioner. Några exempel är processtyrning/övervakning, managementverktyg, webbservices, Business Application Monitor och Business Process Management. Ring så får du veta mer Tamro är en av många Axwaykunder inom sjukvården. Vill du veta mer om det projektet, eller om oss, kan du ringa Håkan Petersson, försäljning eller Tomas Lindberg, teknik, När olika IT- system ska förstå varandra.

3 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E Ansvarig utgivare Olle Ludvigsson Redaktionsråd Olle Ludvigsson Hima Frenning Hans Persson Annonser Mats Eriksson Reijo Arola Grafisk form Patric Carlsson Skribenter Sofia Eriksson Stina Tyskling Välkommen till Working Together Mazazine Du håller just nu det första exemplaret av vår nya medlemstidning Working Together Magazine i din hand. MAF startade för drygt ett år sedan med att ge ut ett medlemsoch informationsblad under namnet MAF-kontakten, vilket distribuerats tre gånger. Vi har fått en positiv respons för att vi på detta sätt sprider information om föreningens verksamhet och våra medlemmars olika sätt att använda Movex. För att ha möjlighet att fortsätta att ge ut en medlemstidning så har vi inlett ett samarbete med företaget Texttanken/Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB. Målsättningen är att tidningen ska vara självfinansierad genom annonser. Vi hoppas att du ska tycka att en väl avvägd mix av redaktionellt innehåll och annonser har ett nyhetsvärde och ger dig intressant information. För att markera nystarten av tidningen så har vi valt att kalla den Working Together Magazine och ge den en ny profil. Vi vill naturligtvis att du ska känna igen Movex användarförening och i namnet Working Together vill vi tolka in allt det som föreningen står för: Nätverkande, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och påverkan på utveckingen av Movex. Vi har bildat en redaktionskommitté med Hima Frenning, Hans Persson (styrelseledamot i MAF, Intentia) och undertecknad. Vi tar gärna emot dina synpunkter på hur vi kan utveckla och förbättra såväl tidningen som all information från MAF. Vi träffas på våra olika aktiviteter och den mars har vi den årliga konferensen. Du har nyligen fått inbjudan, med ett späckat program, och jag hoppas att få möta dig i Linköping! Björn Stenvall Fredrik Nyby Samt eventuellt inbjudna gästskribenter Tryck Arkpressen, Västerås Olle Ludvigsson vd, Movex Användarförening Adress Movex användarförening Adelgatan MALMÖ Telefon Fax Innehåll Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB MAF tar steget in i ADB till IT en resa mot effektiv affärsutveckling 6 Öka nyttan av Movex 9 Information om MAFs konferens i Linköping 10 Nätverk för slipad systemintegration 12 Övertag på underhåll 14 Planering och produktion utan slöseri 16 Långsiktighet à la Lantmännen W O R K I N G T O G E T H E R N R

4 T E X T : S O F I A E R I K S S O N B I L D : L O U I S E H E G B A R T Efter ett år vid rodret för Movex användarförening, MAF, vet vi att det inte finns några typiska medlemmar för vår förening. Movex-användarna står för en stor bredd, en mängd kompetenser inom en rad olika områden och de verkar inom många olika branscher. En mångfald vi som användarförening arbetar för att möta upp. Vi vet också att Movex affärssystem rätt nyttjat i relation till varje aktörs strategi ger nya affärsmöjligheter. På det ser vi exempel efter exempel efter exempel. Ett nytt ansikte, nya idéer MAF tar steget Som en del i ett nytt team tog vi över ansvaret för att driva MAF i början av Uppgiften var helt ny för oss båda, men med oss bar vi erfarenheter av olika roller inom företagsledning och IT-frågor, och inte minst ett brinnande intresse för att utveckla Vi tror på gränsöverskridande nätverk verksamheter. I vår hand hade vi en verksamhetsplan med en rad rubriker att fylla med innehåll, till värde för medlemmarna inom MAF. När vi nu står i starten av 2006 kan vi konstatera att 2005 blev ett spännande och lärorikt år. Ett tufft schema har avverkats och flera av föreningens erbjudanden har förändrats och förbättrats. En brännande fråga för många Movex-användare under 2005 var uppgraderingen till Javaplattformen. Naturligtvis erbjöd vi ett antal temadagar som fokuserade på affärsnyttan med en ny teknisk plattform och andra viktiga frågor i uppgraderingsprojekten. Stommen i våra temadagar är praktikfall och tillämpningar som presenteras av representanter från våra medlemsföretag. Därför deltog ett antal medlemsföretag som redan uppgraderat för att dela med sig av sina erfarenheter och vilka vinster det inneburit för dem att uppgradera till Movex Java. Under 2005 genomfördes cirka 15 temadagar, och vi planerar under 2006 att erbjuda runt 20 stycken med aktuella ämnen, till nytta för föreningsmedlemmarna. Begreppet Working Together var huvudtemat för tvådagarskonferensen i Västerås, ett tema som vi fortsätter att utveckla i årets konferens i Linköping. Västeråskonferensen blev succé med ett omfattande program och över 500 deltagare, något vi hoppas få återuppleva även i år. Genom konferenserna ger vi våra medlemmar en unik ingång till specialister och marknadens bästa IT-kompetens. Inspiration och kunskap i samma koncept. Vi tror på gränsöverskridande nätverk och det är glädjande att se hur våra kompetensgrupper tagit fart. Tanken med kompetensgrupperna är att skapa forum för kompetensöverföring mellan Movex-användare, såväl för dem som använder affärssystemet i sin vardag som för dem som ser på Movex ur ett mer strategiskt perspektiv. Idag har vi ett 15-tal etablerade kompetensgrupper över hela landet där personer kontinuerligt träffas kring ett önskat ämne och under informella former. Det är roligt att se hur många eldsjälar som finns där ute och vilken kick många får av att komma samman, oberoende av bransch och tillhörighet. Kontaktytor breddas, erfarenheter utbyts och inte minst har kompetensgrupperna en viktig, social funktion. Nu lägger vi ett första spännande år bakom oss och tar första steget in i Nu är det hög tid att MAFs alla medlemmar och blivande får veta vad vi gör. Att vi finns för att du ska få ut det mesta möjliga av din investering i Movex affärssystem. Att vi strävar efter att vara oberoende av vår leverantör Intentia, men att vi stän- 4 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

5 När vi nu står i starten av 2006 kan vi konstatera att 2005 blev ett spännande och lärorikt år. in i 2006 digt för en dialog med den samma. Något som möjliggjorde att vi tillsammans med Intentia University under 2005 kunde testa ett utbildningskoncept, naturligtvis till rabatterat medlemspris! Det hela resulterade i två lyckade utbildningar i Java och under 2006 planerar vi att genomföra fler utbildningar. Under året kommer MAFs tjänster att utvecklas. Exempelvis kommer vi att erbjuda en mer levande webbplats där du som medlem kan hämta information, utbyta erfarenheter med andra användare, anslå frågor, söka kompetens etc. Vi ser även fram emot att börja arbeta med nya former för erfarenhetsutbyten såsom fler regionala kompetensgrupper, intressanta seminarier och internationella studieresor. Även vår tidning Working Together Magazine får ett nytt ansikte. Tidningen ska vara fylld från börjat till slut av matnyttig information för dig, och genom den hoppas vi att du ska lära känna andra medlemsföretag bättre. Tidningen når läsare över hela landet. Kanske vill du delta och berätta om dina erfarenheter av Movex? Endast i dialogen med dig kan vi anpassa våra erbjudanden och teman efter dina önskemål. Vad vill du veta mer om i branschen? Vilka problem stöter du på? Vilka erfarenheter har du att dela med dig av? Hur vill du forma våra temadagar och konferenser i framtiden? Vi kommer att närvara vid så många medlemsarrangemang som möjligt och du är alltid välkommen att höra av dig. Ett år framåt i tiden hoppas vi att fler insett nyttan med MAF. Det är vårt mål. Ju fler aktiva medlemmar i MAF, desto mer kan vi uträtta tillsammans. Olle Ludvigsson, VD, Movex användarförening Hima Frenning, vice VD, Movex användarförening. W O R K I N G T O G E T H E R N R

6 T E X T : B J Ö R N S T E N V A L L ADB till IT en resa mot effektiv affärsutveckling 40-talisterna har fått vara med om en lika spännande som intressant resa. Antingen som bisittare i en värld i förvandling, eller som aktiva deltagare inom de teknikområden som påverkats tydligast. En av de senare är Bernth Svensson, MAFs ordförande sedan åtta år tillbaka och som vid årsmötet i mars 2006 lämnar stafettpinnen vidare. För att få rätt perspektiv på utvecklingen framåt, krävs insikt om den historiska bakgrunden. Bernth har kunskap i båda riktningar och vi bad honom därför om en sammanfattning. Från att ha varit verksam i medlemsföretaget IKEA under ca 30 år blev Bernth Svensson 1996 invald i MAFs styrelse. Sedan 1998 har han suttit som ordförande. Drivkraften ligger i Bernths insikt om att IT idag är en stor möjliggörare för en effektiv affärsutveckling där fokus läggs på värdeskapande arbete. IT-branschen hade sin egentliga början i slutet av 50-talet, då stordatorerna gjorde sitt inträde. Då hette det ADB, datorerna huserade i maskinrum och personalen gick i vita rockar men det var början på en teknikresa utöver det vanliga. På 60-talet var det vanligt att lite större företag investerade i egna datamaskiner (som de då kallades). De hade avdelningar där de utvecklade system efter sina behov. Större datorleverantörer utvecklade och erbjöd lösningar för främst produktion, lager- och ekonomistyrning. I vissa fall kunde dessa konceptmoduler integreras i företagens system. Mycket av utvecklingen fortsatte under 70-talet med hembyggda system, men under 80-talet utvecklades konceptmodulerna till standardiserade system för främst ekonomi- och lönehantering, berättar Bernth. Dessa gick relativt enkelt att standardisera då de byggde på nationella regler, lagar och avtal. Under 80-talet växte företag fram som utvecklade standardsystem som komplement eller alternativ till företagens egna system. Intentia bildades 1984 och året MAFs ordförande, Bernth Svensson. efter lanserades Movex. I takt med utvecklingen insåg användarföretagen fördelen med benchmarking; hur använde andra företag sina system? De insåg även att de tillsammans fick större genomslagskraft att påverka mjukvarubolagen till att utveckla produkterna efter gemensamma intressen. Tanken bakom användarföreningar hade väckts arrangerades det första användarmötet med ett 40-tal av Intentias kunder, där de diskuterade värdet av en användarförening. Arbetet initierades av kunderna/ medlemmarna med ett aktivt stöd från Intentia och 1989 bildades MAF, Movex Användarförening. Tidigt låg fokus på att definiera behovet av bättre funktionalitet i Movexprodukten. MAF fick sig tilldelat 2000 utvecklingstimmar av Intentias utvecklingsavdelning som de fritt kunde utnyttja efter medlemmarnas önskemål. Detta innebar att MAF hade en betydande påverkan av den totala utvecklingen. I mitten av 90-talet inledde MAF och Intentia strategiska diskussioner om en tydligare rollfördelning sinsemellan. Vi fann att MAF skulle göra bäst nytta för medlemmarna om föreningen stod på egna ben och kunde driva sina önskemål mot Intentia på ett offensivt och affärsmässigt sätt. Det gav en fruktbar spänst mellan MAF och Intentia. Omfördelningen innebar att Intentia stod för utveckling, marknadsföring och kringtjänster, medan MAF fokuserade på att medlemmarna skulle erhålla största nyttoeffekt av sina investeringar i Movex anställde MAF en verksamhetsansvarig på heltid för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Samtidigt utarbetades en verksamhetsplan som bland annat innehöll starten av de första kompetensgrupperna och även beslutet om att driva temadagar. Kompetensgrupper och temadagar utgör fortfarande en bas i verksamheten och grundtankarna bakom dem återfinns i verksamhetsplanen. Under 90-talet tillkom ytterligare ett modeord: BPR, Business Process Reengineering. Detta var en metod för att radikalt se över ett företags sätt att arbeta och bland annat eliminera allt icke värdeskapande arbete. En väsentlig del av metoden var att processorientera verksamheten för att lättare se helheten och flödet genom hela företaget. Min personliga reflektion är att processorienteringen hade kommit för att stanna, säger Bernth. I syfte att hjälpa medlemsföretagen genomfördes ett MAF-projekt med ett 40-tal medlemsföretag från fyra olika branscher. Arbetsgruppernas mål var att arbeta fram processorienterade beskrivningar av branschernas arbetssätt för att hitta Best Practise-lösningar. Efter projektets slut konstaterades stora likheter i processerna inte bara mellan företag i samma bransch, utan även mellan branscherna. Resultatet kom att utgöra ett viktigt stöd för medlemsföretagen att snabbare komma igenom arbetet mot ett processorienterat tankesätt. 6 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

7 Målet är att frigöra all den kompetens som finns ute hos medlemsföretagen och göra den tillgänglig för alla kollegor Varje år arrangerar MAF en tvådagarskonferens tillsammans med Intentia. Fokus har legat på att stödja utvecklingen av systemets funktionalitet på operationell nivå. I takt med företagens utveckling har vi insett att vi bör rikta oss mot alla tyngre roller i företagen, säger Bernth. Såväl mellanchefer som ledning bör engageras, eftersom affärssystemet omfattar företagets alla processer och nivåer. Numera inleds konferensen med gemensamma sessioner där välkända företagsledare föreläser, med inslag av såväl ledarskap som nya trender i svenskt näringsliv. Även universitet och högskola medverkar. Detta varvas med parallella spår för de tyngre operationella rollerna i företaget. MAFs arbete har därmed kompletterats. Bland annat arbetar vi aktivt med utvecklingen av affärsprocesser med fokus på att rätt värdeskapande arbete görs i företagen och på ett effektivt sätt. Behovet av MAF visas bäst genom de aktiviteter som genomförs. Totalt arrangeras mellan 50 och 60 seminariedagar per år samt ett 15-tal temadagar. Dessutom ordnar MAFs lokala nätverksgrupper flera träffar i närområdet. Här vill jag lyfta fram samarbetet med IRD (Intentia Research & Development AB), Intentias utvecklingsbolag. De olika kompetensgrupperna har direktkontakt med produktcheferna kring benchmarking och kommande önskemål. Visionen Bernth Svensson lyfter fram är 100-talet seminariedagar och en satsning på ännu fler medlemsföretag; idag är drygt 500 av totalt ca 800 Intentiakunder medlemmar. Intentias nya partnerstrategi är något MAF också jobbar med för att ge medlemsföretagen största möjliga nytta. Dessutom ligger IRD idag under marknadsavdelningen, vilket gör dem än mer marknadsorienterade. MAF satsar även på att bli bättre i arbetet mot större internationella koncerner. Givetvis bevakar MAF även utvecklingen av Intentias eventuella sammanslagning. Målet med alla dessa aktiviteter, och med MAF i stort, är att frigöra all den kompetens som finns ute hos medlemsföretagen och göra den tillgänglig för alla ca 9000 Movexanvändare. Därför vill jag avslutningsvis hälsa alla välkomna till konferensen mars. Väl mött i Linköping! W O R K I N G T O G E T H E R N R

8 Välkomna till vår monter den mars MAF vänner Temat för nästa MAF-konferens är working together. Det är med stor tillfredställelse jag kan meddela att vi, när det gäller all infrastruktur, har ett exklusivt strategiskt samarbetsavtal med Intentia. Innebörden i detta från vår sida är att vi lovat att sköta och utveckla hela Intentias kundbas. Vi är självklart medvetna att detta är inget man förhandlar sig till utan i sista ändan något man förtjänar. Vi arbetar efter detta motto! Tidigare känner ni igen oss som SPP men sen årsskiftet 04/05 heter vi Informatikk eller ännu hellre Nya Informatikk*. Det sistnämnda kan förklaras med att mycket har hänt under detta år. Vi har kompletterat vår redan tidigare mycket kompetenta konsultkår med massor av ny spetskompetens. Självklart är det så nu för tiden att varje kund som har en IBM i5 också har andra plattformar som t.ex windowsservrar som ingår som naturliga integrerade delar i den totala infrastrukturen. Dessutom kan man lösa lagringsproblematiken på alternativa moderna sätt i jämförelse med tidigare. Alla dessa områden behärskar vi numera mycket väl och vi hoppas få många möjligheter att under konferensen få chans att förmedla detta till er. Vi kommer att synas i en egen monter och vi hoppas att även få chans att informera på något av seminarierna. Vad vi i alla fall är helt säkra på är att vi fått det stora nöjet att ta över SPP:s privilegium att stå för välkomstdrinken på konferensen den 28 mars. Väl mött där och vi på Informatikk ser fram mot att få arbeta tillsammans med Er. Vänliga hälsningar Styrbjorn Olsson Försäljningschef Telefon , * Informatikk Sverige AB har sitt ursprung från Intentias hårdvaruverksamhet. Idag är vi en oberoende leverantör av IBM iseries, Windowsservrar och disklösningar med över 500 kunder i Sverige utsågs vi till Årets IBM iseries Partner.

9 T E X T : O L L E B O L M E L I N D B I L D : M A R T I N M A G N T O R N Öka nyttan av Movex Vilken nytta har de företag som använder Movex av sin investering? Den frågan tyckte Dr. Jonas Hedman vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet var så intressant att han beslöt sig för att forska vidare i ämnet. För att kartlägga hur affärssystemet används och upplevs skickade han, i samarbete med MAF, i juni ut en enkät till samtliga Movex-användare. Den här undersökningen skiljer sig en del från traditionella nyttokalkyler, som huvudsakligen riktar in sig på det ekonomiska utfallet, säger Jonas Hedman. Vi försökte istället ge problemställningarna lite mer mänskliga dimensioner genom att titta på faktorer som antalet användare rent kvantitativt i varje enskilt företag, samt kvalitativt på vilka och hur många nivåer systemet används och vilka moduler som faktiskt utnyttjas i den operativa verksamheten. Poängen med Movex är, lite förenklat, att ju mer man använder systemet desto större är nyttan, enligt Jonas Hedman. Kurvan blir nog inte rak, utan snarare s-formad, förklarar han. Först måste man nå upp till en viss kritisk massa innan nyttan matchar investeringen. Efter en brant uppgång planar stigningen förmodligen åter ut, ju länge bort man kommer på y- axeln. Sammanvägningen av kvalitativa och kvantitativa faktorer är ett nytt instrument, konstruerat av Jonas Hedman. Tidigare har metoden bara testats i mindre skala för att få fram ett verksamt mått på nyttan av ett affärssystem. Mätbara komponenter Vi mätte inte endast nyttjandegraden utan också spridningen av Movexanvändandet inom företaget, säger Jonas Hedman. Inom dessa begrepp ryms fyra mätbara komponenter: Volym, djup, bredd och omfång. Samtliga är direkt relaterade till uppfattade nyttofördelar. Helst ska systemet spridas ut till kunder och leverantörer. Då uppstår en accelererande nytta. Problemet är att många företag inte orkar se till att denna infinner sig, hävdar Jonas Hedman. Men det handlar inte bara om att öka användandet, utan även om att se till att göra rätt saker. I sin tidigare forskning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har Jonas Hedman visat att endast en tiondel av alla möjliga användare utnyttjar affärssystemen. Ofta är det bara enstaka funktioner som används. Kunskap och kommunikation I ett företag talade man om affärssystemet som en bra, men dyr skrivmaskin för att skriva ut order, säger han. Det är vanligt att man inte vet vad som finns i systemen, eftersom man inte förstår systemet eller hur det kan användas fullt ut, säger Jonas Hedman. Problemet är att användarna inte alltid får tid att lära sig vilka möjligheter som finns. Ett annat problem är bristande kommunikation. Folk förstår inte varför de ska ha systemet. Efter en stor systeminstallation är organisationen utmattad och orken finns inte för ta det sista steget. I många fall går de hellre vidare och löser nya problem än att se till att systemet verkligen fungerar. Bäst på att använda systemen är företag som har ett antal teknikentusiaster och där hela organisationen är positivt inställd till förändring. Inspiration och förändringsvilja Ofta är det cheferna som är inspiratörer i dessa företag och som lockar folk att experimentera. Detta leder till ett klimat med förändringsvilja, öppenhet och innovation, säger Jonas Hedman. Det svåra är att se om systemen används på rätt sätt. Det enda som kan ge förbättring är utbildning samt att systemet även används av cheferna. Även diskussionsforum kan bidra till en ökad användning. Dr. Jonas Hedman från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har kartlagt hur affärssystemet används och upplevs bland MAFs medlemsföretag. W O R K I N G T O G E T H E R N R

10 Välkommen till MAFs KONFERENS OCH ÅRSMÖTE den mars! Varmt välkommen till Konsert och Kongress i Linköping årets stora mötesplats för Movexanvändare från hela Sverige! Liksom tidigare år bjuder vi på ett späckat program i dagarna två. Du träffar bland andra Johan Rheborg, komiker och skådespelare och IBM Sveriges högste chef samt skådespelaren Robert Sjöblom. Foto: Stellan Herner Konferensen innehåller nio rollbaserade spår oavsett om du arbetar med företagsledning, produktutveckling, inköp, produktion och planering, logistik, marknad och försäljning, ekonomi, underhåll, IT och teknik konferensen är just för dig! Besök vår hemsida för att se agendan med spännande gästtalare och intressanta kundpresentationer. Där kan du även anmäla dig, boka hotell och få praktisk information. 1 0 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

11 samt väl beprövade processer och metoder för uppkoppling av EDI-parter gör att din startsträcka blir kort. Smidigare HITTILLS KLARA UTSTÄLLARE Du behöver endast ETT gränssnitt mot vår EDI-tjänst för att nå samtliga önskade EDI-parter. Vi ser helt enkelt till att din affärsinformation når rätt mottagare i rätt tid, medan du kan ägna dig åt annat. Smartare Genom snabbhet och smidighet hjälper vi våra kunder att uppnå uppställda affärsmål, tex minska kostnader i administrationen, öka kvaliten i order- och leveransprocessen etc. Infodata är en ledande Nordiska VAN-operatör som har ett av marknadens bredaste erbjudande inom EDI. Läs om vår tjänst, lösningen och samarbetet med oss på Infodata har visat att det finns EDI-lösningar som fungerar. Vi sparar in en tjänst per år med deras tjänst. Mindre manuell hantering sparar tid och ökar kvaliteten hos oss och hos kunderna. Anette Alsteryd elfa Som medlem i Movex användarförening har du tillgång till en unik kunskaps- och erfarenhetsbank. Den årliga konferensen med årsmöte är den största och bästa samlingsplatsen för dig som vill höra om nyheter, erfarenheter och goda exempel. Träffa kollegor från andra företag och hör dem berätta om sina lösningar, ta del av såväl visioner som praktiska exempel för hur du bäst utnyttjar Movex i det dagliga arbetet. Vi bjuder på ett spännande program med både gemensam konferensdel och rollbaserade spår. Foto: Jörgen Ericsson Erbjudande! UDK på MAF Infodata AB - EDItorg, Box 34101, Stockholm Tel , Fax I vår monter kan du se integrerade lösningar mot Movex som exempelvis handdatorer, webb, katalog, reklam och etiketter. UDK visar C4 Howie - En handdatorlösning för datainsamling. Vår samarbetspartner SymTech visar utvalda produkter. UDK visar C4 Contexture - Ett verktyg för. Produkten organiserar och samlar data exempelvis bilder, dokument och annan produktinformation centralt. Med C4 Contexture hittar du och sprider rätt information där den behövs, när den behövs.. Produkten organiserar och samlar Anmäl 5 deltagare från samma företag betala endast för 4 UDK är Intentia Full Suite Reseller sedan Besök oss på eller i vår monter. Managing Availability Across the Enterprise W O R K I N G T O G E T H E R N R

12 T E X T : S O F I A E R I K S S O N B I L D : S E C O T O O L S Nätverk för slipad Idag kan Seco Tools i Fagersta enkelt kommunicera med dotterbolagen världen över. Tillsammans kan de hålla koll på exempelvis lager, order, produktion utifrån en ömsesidig insyn i varandras informationsflöden. Detta tack vare att de olika bolagens fristående affärssystem alltmer ersätts av en central Movex-lösning. Självklart ska andra ska få ta del av vår väg till ett mer samordnat och effektivare företag, menar Seco Tools huvudvärd för MAFs kompetensgrupp EDI & Systemintegration. systemintegration Oavsett bransch, oavsett marknader, så delar MAFs medlemsföretag samma vardagsfrågor och samma affärssystem klart de kan utbyta erfarenheter! Stefan Magnusson, ansvarig för affärssystemhanteringen inom Seco Tools, förklarar på andra sidan luren från ett snöigt Fagersta. När vi började investera i Movex år 2001 var det modernare plattform för att hänga med i tiden en självklarhet för oss att gå med i MAF. Affärssystemet är en viktig stomme i hela vår verksamhet och vi behöver förstås så mycket kunskap kring det som möjligt. Ganska snart upptäckte vi konceptet med kompetensgrupperna, vilket ger oss en värdefull möjlighet att se hur andra gjort sin systemintegration före oss. Konceptet med kompetensgrupperna innebär att upp till representanter från företag ur olika branscher träffas kring ett givet tema, några gånger per år på plats hos varandra. Företaget som tar emot är värd och ansvarar för ett dagsprogram. Efter en rundvandring delar värdföretaget med sig av sina erfarenheter kring Movex. Idag har Seco Tools den sammankallande rollen för kompetensgruppen EDI & Stefan Magnusson Systemintegration, vilken omfattar bland annat Swedish Meats, Alfa Laval, SAS, Elitfönster, IKEA, Spendrups Bryggeri samt Nordisk Bilbelysning. Det största värdet finns i erfarenhetsutbytet inom nätverket, menar Stefan. Men det finns också ett stort värde i att vi bjuder in relevant expertis från Intentia. I vår vardag träffar vi mest Intentias konsulter, men genom kompetensträffarna får vi en chans att kommunicera med Intentia på en högre nivå. Vi får även en möjlighet att ta del av deras framtida strategier och framföra synpunkter direkt. Seco Tools började som sagt investera i Movex år Funktionerna i det egenutvecklade stordatasystemet OE 80 hängde inte med i organisationens utveckling. Vi behövde en modernare plattform för att hänga med i tiden. Alternativet var att göra stora förändringar i OE 80, men det skulle kosta mer än det smakade, förklarar Stefan Magnusson. Till att börja med installerades Movex i Seco Tools bolag i hela Norden, och just nu pågår en utrullning av systemet i hela 1 2 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

13 Önskar du öka uppkopplingstakten av nya elektroniska affärsrelationer? Fakta MAFs kompetensgrupper: Syftet med kompetensgrupperna är att: Effektivisera deltagarnas arbetssätt inom kompetensområdet Utveckla deltagarnas Movex-användande Skapa kontaktnät för erfarenhetsutbyte Medverka till Intentias vidareutveckling av Movex utifrån behovsstyrd funktionalitet Sprida gruppens kunskapsutveckling till övriga medlemsföretag. Grupperna kan vara rikstäckande eller regionala och ska omfatta personer från olika företag. Inom gruppen utses en ansvarig som tillsammans med MAFs representant svarar för administration, planering, ledning och dokumentation. Varje kompetensgrupp har upp till fem möten per år, på plats hos varandra. Deltagandet är kostnadsfritt och MAF står för omkostnader för lokaler, förtäring och konsultarvoden. För mer information om MAFs kompetensgrupper, se organisationen. Utifrån den centrala Movex-installationen i Fagersta ska nya användare integreras världen över. Längs vägen har Seco Tools sneglat på en annan aktör inom kompetensgruppen. Den senaste träffen hade vi hos Swedish Meats, som har höjt sin säkerhet genom att ta fram två programvaror som speglar varandra. Om en går sönder finns alltid en uppdaterad reserv, färdig att köra igång. En lösning vi tagit lärdom av, säger Stefan Magnusson och fortsätter: Under träffen närvarade Intentia tillsammans med IBM för att berätta om sina framtida strategier. Och nu sneglar i stället andra på Seco Tools. Med stöd av Intentia har Seco Tools utvecklat en egen kommunikationsmodul för att kombinera plattformen Antrix med Movex, något som visade sig intressera Alfa Laval i Lund. Efter att ha tagit del av Seco Tools erfarenheter använder de nu samma lösning. Men snart har kompetensgruppen EDI & Systemintegration gått varvet runt, som Stefan Magnusson uttrycker det. Han önskar nytt blod i gruppen. Vi vill gärna se nya medlemmar, det ger en bättre dynamik. Som kompetensgrupp vill vi också spela en större roll på MAFs årliga konferenser, därför står kompetensgruppen EDI & Systemintegration för en punkt på agendan under årets konferens i Linköping. Vi har stor erfarenhet av systemintegration en kunskap vi kan sprida vidare till andra. Vi ses i Linköping!, avslutar Stefan Magnusson. Infodata erbjuder i samarbete med Intentia en EDIlösning för deras Movexanvändare. Lösningen erbjuder en effektiv hantering av alla elektroniska flöden i allt från order- till fakturaflöden. Samarbetet med oss kännetecknas av att vi är: Snabbare Med vår etablerade infrastruktur i form av EDI-växeln samt väl beprövade processer och metoder för uppkoppling av EDI-parter gör att din startsträcka blir kort. Smidigare Du behöver endast ETT gränssnitt mot vår EDI-tjänst för att nå samtliga önskade EDI-parter. Vi ser helt enkelt till att din affärsinformation når rätt mottagare i rätt tid, medan du kan ägna dig åt annat. Smartare Genom snabbhet och smidighet hjälper vi våra kunder att uppnå uppställda affärsmål, tex minska kostnader i administrationen, öka kvaliten i order- och leveransprocessen etc. Infodata är en ledande Nordiska VAN-operatör som har ett av marknadens bredaste erbjudande inom EDI. Läs om vår tjänst, lösningen och samarbetet med oss på Infodata har visat att det finns EDI-lösningar som fungerar. Vi sparar in en tjänst per år med deras tjänst. Mindre manuell hantering sparar tid och ökar kvaliteten hos oss och hos kunderna. Anette Alsteryd elfa Infodata AB - EDItorg, Box 34101, Stockholm Tel , Fax W O R K I N G T O G E T H E R N R

14 T E X T : F R E D R I K N Y B Y B I L D : S K Å N E M E J E R I E R Skånemejeriers uppdrag är att utveckla, producera och sälja livsmedel. Med mjölk, spannmål och frukt som de viktigaste råvarorna ska de vara en aktör med hög kompetens och gott anseende när det gäller kost. Enligt deras vision ska företaget dessutom bidra till god hälsa och välbefinnande. 900 mjölkproducenter levererar till anläggningarna och miljontals konsumenter förväntar sig dagligen välfyllda butikshyllor. Ett maskinhaveri på mejeriet får dramatiska konsekvenser och där har vi anledningen till varför underhåll är en överlevnadsåtgärd för företaget. Övertag på underhåll Tror mig ha definitionen underhåll klar men ställer ändå frågan till Claes Hansson, ansvarig för underhållssystem och inköp/ förråd på Skånemejerier; -varför investera i ett stort system för underhåll? Repliken kommer omedelbart. Servar du din bil och i så fall varför...? När Claes började på Skånemejerier för åtta år sedan insåg han komplexiteten med att hantera reservdelar till mejeriets tre anläggningar på ett effektivt sätt. Vi började bygga ett eget arbetsordersystem för att behandla alla parametrar men insåg efter några år att här behövdes en skarpare struktur. Vilken reservdel hör till vilken maskin, servicetider, lagersaldo, beräknad livslängd, installationstid? Det var bara några av de underhållsprocesser som skulle bearbetas. Målet var att säkerställa produktionen och därigenom öka lönsamheten. Ett driftstopp är kostsamt och ett oplanerat driftstopp kan rentav vara ödestigert. Jag parallellkopplar dessa faktum med mitt eget bilägande och inser än mer vikten av service/underhåll. År 2002 togs ett beslut på Skånemejerier att implementera Movex för underhåll. Valet var förhållandevis lätt då Intentias systemlösningar redan rullade för ekonomi- /produktions- och inköpsfunktionerna. Vi integrerade systemen i våra tre anläggningar med hjälp av konsulter från Conagri AB, berättar Claes. Skälet var deras tillgänglighet, i samma hus som vårt, och att samarbetet med Intentia fungerade smärtfritt. Affärsnytta Kärnfrågan vi hade var att långsiktigt hitta ett verktyg för att analysera fel i maskinparken längs produktionslinjerna, fortsätter Claes. Med Movex underhållssystem har de idag ett komplett analys- och beslutsstöd. De fyller dagligen på systemet med data som framöver hjälper dem att elliminera driftsstopp, optimera lagersaldon och kontrollera statusen i deras tre anläggningar. Vi har fullständig överblick av vårt underhåll. Systemet låter oss se exakt vad vi arbetar med, tillägger en påtagligt nöjd Claes. Övriga fördelar är en förbättrad kostnadskontroll, minskat reservdelsförråd, överblick och synergier på tre anläggningar samt förädlad leverantörskontroll. Genom Movex underhållssystem presterar idag Skånemejerier efter bara en sanning, vilket är en förutsättning för rationellt beslutsfattande. Mejeriet arbetar professionellt med förebyggande underhåll. Vi slipper överraskningar och följdaktigen har vi kunnat slimma organisationen för underhåll och resurser för bakomliggande led, berättar Claes. Framtid Med säte i Öresundsregionen, ett av Europas starkaste centrum för bioteknik, omsätter Skånemejerier ca 2,8 miljarder kronor och har 800 anställda. Ett innovativt företag med ständig utveckling av personal, datasystem och inte minst produkter som ger positiva hälsoeffekter. Företagets ProViva och Primaliv är de mest kända produkterna i denna kategori. Vi fungerar i en sorts härlig kompetens-iver där problemlösningar genereras i nätverk. Förutom Movex användarförening så har vi en lokal kompetensgrupp som träffas fyra gånger per år. Är det två som har problem så har förvånansvärt ofta en tredje lösningen. Det finns många gånger ett stort underhållningsvärde inom nätverken. Det är kul och framtiden ser ljus ut, avrundar Claes Hansson leende. 1 4 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

15 UDK på MAF I vår monter kan du se integrerade lösningar mot Movex som exempelvis handdatorer, webb, katalog, reklam och etiketter. UDK visar C4 Howie - En handdatorlösning för datainsamling. Vår samarbetspartner SymTech visar utvalda produkter. UDK visar C4 Contexture - Ett verktyg för.. Produkten organiserar och samlar data exempelvis bilder, dokument och annan produktinformation centralt. Med C4 Contexture hittar du och sprider rätt information där den behövs, när den behövs. UDK är Intentia Full Suite Reseller sedan Besök oss på eller i vår monter. W O R K I N G T O G E T H E R N R

16 T E X T : S T I N A T Y S K L I N G Planering och utan slöseri Lean Manufacturing är en filosofi, ett systematiskt sätt att producera resurssnålt genom att reducera slöseri i produktionen och samtidigt ge förutsättningar för ständiga förbättringar. Verkar det intressant, men krångligt? Under MAFs tvådagarskonferens i Linköping kommer dina frågetecken kring Lean Manufacturing att rätas ut. Torbjörn Engberg Att i en organiserad form finna och eliminera företagets slöserier. Det är grunden i Lean Manufacturing enligt Torbjörn Engberg från konsultföretaget JMAC Scandinavia. Torbjörn håller inledningsföredraget kring Planering och Produktion vid MAF-konferensen i Linköping. Genom att lyssna till föredraget kan åhörarna skapa sig en bild av vad Lean Manufacturing är, och se vikten av att ha en plan för arbetet. Det handlar om konkurrenskraftig 1 6 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

17 produktion verksamhetsutveckling. Målet med Lean Manufacturing är att skapa en resurssnål tillväxt i företaget, menar Torbjörn Engberg. Det var Toyota som började arbeta efter filosofin Lean Manufacturing, som därför ibland även går under begreppet Toyota Production System (TPS). Långt innan de japanska bilmodellerna började produceras, var vävstolstillverkning Toyotas huvudgren. Sakichi Toyodas vävstol avbröt spinnandet så snart den gick sönder och slösade därför inte på material. Det blev grunden för det resurssnåla system som utvecklades vid Toyotas bilfabriker och som efterliknats av all världens biltillverkare. Gunilla Andersson har tidigare arbetat som konsult på Intentia. På den tiden kom hon ofta i kontakt med bilindustrin där Lean-tankarna är väl etablerade. Idag är hon verksam inom solution design vid Intentia. Och även om tankarna går till tillverkningsindustrin så snart begreppet Lean Manufacturing kommer på tal, är filosofin gångbar inom alla verksamheter, menar Gunilla: Idag är Lean Manufacturing ett måste för att företag ska kunna överleva. Det gäller att hitta värdet för kunden. Att finna flödet, se hur vi producerar på bästa sätt. Att minska spillet och styra produktionen så att endast det tillverkas som behövs. Inom Lean Manufacturing finns olika verktyg för att strukturera, städa och standardisera. I tankesättet ingår kvalitetsmått och former för uppföljning och analyser. Utöver de filosofiska tankesätten kan rent praktiska verktyg komma till nytta. I affärssystemet Movex finns moment som stödjer och optimerar flaskhalsplaneringen för att få ut så mycket som möjligt i produktionen. Movex hjälper dig att prioritera. Tänk dig att du har ett antal kundordrar. Utifrån dessa kommer ett behov av vad som ska produceras. Movex rangordnar behoven på ett optimalt sätt, så att du producerar rätt sak vid rätt tillfälle. Movex justerar och förbättrar frekvensen så att du kan tillverka så mycket som möjligt för att alla kunder ska bli nöjda. Du får en optimal körplan för din produktion, förklarar Gunilla, som kommer att avslöja en del spännande nyheter i Movex användningsområden under sitt föredrag kring Lean Manufacturing under konferensen i Linköping. Jag kommer att förklara vad vi på Intentia kan erbjuda, vad Movex kan hjälpa till med när det gäller Lean Manufacturing. Affärssystemet är bland annat unikt i vad som kallas TOC-planering. Flaskhalsplanering, på ren svenska. I Lean-tanken ingår även att företagen inte ska ha så stor lagerhållning. Att leverera just in time. Lean Manufacturing är en massa pusselbitar som tillsammans bildar ett tankesätt. Var och en av bitarna passar för sitt ändamål. Varje företag kan anamma sina pusselbitar. Gunilla Andersson W O R K I N G T O G E T H E R N R

18 T E X T : S T I N A T Y S K L I N G B I L D : L A N T M Ä N N E N Lantmännen, en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk, går successivt över till ett huvudsakligt affärssystem: Movex. Med ett gemensamt system blir IT-verksamheten effektivare. Långsiktighet à la Lantmännen Lantmännen är ett medlemsägt kooperativt företag som ägs av cirka svenska lantbrukare och omsätter cirka 31 miljarder kronor. Huvuduppgiften är att tillhandahålla medlemmarna utsäde, gödsel, växtskydd och foder samt att ta emot, lagra, förädla och sälja det som lantbrukarna odlar. Försäljning av maskiner för jordbruk, skog och entreprenad samt en omfattande butiksverksamhet är andra viktiga delar av verksamheten. Dessutom är kooperationen totalleverantör vad gäller byggnationer till lantbruket. Lantmännen bedriver även forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med universitet, högskolor och företag. Från att ha varit en relativt löst sammanhållen koncern grundad av fristående lokala föreningar är Lantmännen idag en koncern bestående av ett flertal bolag och med gemensamma varumärken. Lantmännen arbetar nu för att stärka den sammanhållna koncernen med mer gemensamma lösningar och arbetssätt. Ett steg i den riktningen är den stegvisa övergången till Movex affärssystem. Movex är duktiga på tillverkning, handel och distribution, områden där vi har vår tyngdpunkt. Det passar oss, därför ska vårt huvudsakliga affärssystem vara Movex, säger Per Olof Olsson, koncernens IT-chef som arbetar med övergripande strategiska frågor. Lantmännens huvudsakliga affärssystem ska vara Movex, enligt IT-chef, Per Olof Olsson Lantmännen kommer att använda hela spektrat inom Movex: Order, fakturering, distribution, produktion och ekonomisk styrning. Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. I koncernen ingår en rad verksamheter såsom Svalöf Weibull, Granngården, AnalyCen och Cerealia-bolagen. Exempel på Lantmännenägda varumärken på konsumentsidan är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Hatting, MagiForm och Oatly. I Lantmännenkoncernen finns företag och enheter inom livsmedelskedjans alla delar. Bokstavligt talat från ax till limpa. Däremellan finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarens behov, till exempel inom områden som energi, maskin och byggnationer. Per Olof Olsson har arbetat inom Lantmännen sedan 1997 och trivs i koncernen. Det är ett renodlad svenskt företag, ett lönsamt och bra bolag. I Lantmännen finns en själ, ett sätt att hantera människor som jag uppskattar. Ett kooperativt företag har en långsiktighet som sträcker sig bortom kvartalsrapporterna. Målsättningen är i första hand att se till lantbrukarnas bästa. Att verka för bättre priser på deras insatsvaror och spannmål. Ett gemensamt system gör IT-verksamheten effektivare. Lantmännen kan skapa sina egna specialister på affärssystemet, till gagn för alla verksamheter inom koncernen som har många integrationer mellan bolagen. En affärssystemsinstallation lever förhållandevis länge, längre än organisationens uppbyggnad. Därför underlättar det organisationsförändringar att människor arbetar i samma affärssystem. Vi byter inte affärssystem för bytandets skull, utan går successivt över till Movex så långt det är möjligt. Vårt huvudsakliga affärssystem ska vara Movex, säger Per Olof Olsson. 1 8 W O R K I N G T O G E T H E R N R 1 0 6

19 New Year Resolution: LOSE the wait, GAIN effi ciency. Data archiving made simple, fast and reliable. OS Data Manager, enables users to maximize the effi ciency of managing and storing enterprise application data while minimizing costs. With templates customized for Intentia s Application Suite, OSD allows you to archive redundant data while maintaining fi le integrity in a live MOVEX environment. Stop by the booth and fi nd out how you can use OSD for quick and easy wait loss Vision Solutions, Inc. All Rights Reserved W O R K I N G T O G E T H E R N R

20 Posttidning B Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Svalgången Västerås

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer:

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer: Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA globalisering I detta nummer: 14 IKEA Components I pipeline hos Lawson Dennis Larsson om Kompetensgruppsmöte

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA konferens working together Ny marknadschef på Lawson I detta nummer: Konferensprogram Workshop-succé

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan WORKING Iggesund Tools rätt flis i massan ger flis i kassan Spendrups grönt ansvar i högsta ledningen Debatt MAF frågar, Lawson svarar Working Together Conference 22-23/3 2011 WORKING Ansvarig utgivare

Läs mer

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone

FÄRDIGA MASHUPS SPARADE TID OCH PENGAR IKEA Components i lyckat samarbete med istone WORKING TOGETHER Nr 2 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Recipharm säkrar framtiden med version 13.1 M3 BÄSTA RECEPTET Food & Beverage

Läs mer

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt

M3 10.1 i Sverige och Kina. Conference 2012, Växjö 20-21/3. dagsstatus och framtidsplaner LKAB. laddar och levererar dygnet runt WORKING TOGETHER Nr 4 2011 ÅRGÅNG 6 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Fergas M3 10.1 i Sverige Kina Working Together Conference 2012, Växjö 20-21/3

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

MIO I TAKT MED TIDen

MIO I TAKT MED TIDen WORKING TOGETHER Nr 2 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Välmöblerad IT-miljö dukar för fortsatt framgång MIO I TAKT MED TIDen INFOR

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

business intelligence

business intelligence business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer