Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr 1 2015"

Transkript

1 Små & Familjejordbrukarnas tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr

2 Guv Allan Svensson Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson, Gisslabol,31034 KVIBILLE Tfn: Ansvarig utgivare: Eskil Wilhelmsson Redaktion:Förbundsstyrelsen: c/o Tomas Gunnarsson Edared Nordgården Fotskäl Tfn: Föreningensreg: nr Bankgiro: Kassör. medlemsreg. prenumeration: Arne Andersson Lindby SKIVARP Tfn: Föreningen har också en fin o bra hemsida som uppdateras med jämna mellanrum, gåp gärna in här: och kika emellanåt. Ledare På tröskeln till ett nytt jordbruksår, det tjugonde medlems - skapsåret i EU, har osäkerheten om framtiden för det svenska jordbruket nog aldrig varit så stor som nu. Orsakerna till detta är flera. För det första har den svenska politiska styrningen av vår livsmedels- och beredskapspolitik allt sedan krigsslutet präglats av en dåraktig övertro på fördelarna med att förlita oss till att andra länder och kontinenter skall förse svenska folket med mat och försvar för all framtid. För att ytterligare manifestera detta har efterkrigstidens regeringar tvingat flera hundratusentals ekologiskt producerande småbrukare att lägga ner sin småskaliga och över hela landet utspridda produktion av naturbeteskött och mjölk, från under sommaren på naturbetesmarker betande kor, som under vinterhalvåret utfodrades med hö innehållande sommarängens alla blomster, med den medicinska effekt denna mjölk gav det svenska folket tillgång till under våra långa och solfattiga vintrar. De livsmedel vi förr erhöll från de småskaliga djurbesättningarna var verkligt högklassiga livsmedel. På grund av främst de social - demokratiska regeringarnas småbrukarfientliga myndighetssyn har vårt värdefullaste kulturarv i det närmaste utraderats. De förhopp - ningar vi haft när borgerliga regeringar under korta perioder har, grusats på grund av att majoriteten fortsatt med den tidigare småbrukarfientliga jordbrukspolitiken. Den pågående utarmningen av landsbygden har ytterligare förstärkts genom den svenska lantbrukskooperationens fabulösa och inkompetenta förvaltning av de svenska böndernas gemensamma kapital och av våra förädlingsindustrier. För det andra har den ensidiga inställningen och följsamheten till alla dåraktiga myndighetsbeslut om matproduktionen och lagstiftningen kring densamma sänkt vår samlade produktion till företagsekonomiskt omöjligt låg volym. För det tredje har strukturförändringen på våra gårdar och övergången till industrijordbruk försämrat kvaliteten på vår mat så att importmaten fått en mycket högre status. Här vill jag peka på TVprogrammet "solens mat". Tänk en gång var vi där! För det fjärde inleder vi året med sänkta avräkningspriser på spannmål, kött, fläsk och mjölk. Vilket gemensamt med den ekonomiska krisen pekar på att 2009 riskerar att bli ännu ett förlorat år för våra bönder. Stigande priser på våra insatsvaror innebär fortsatt försämrad lönsamhet för primärproduktionen, vilket innebär att bönderna tvingas fortsätta att leva på rost och röta och ökad skuldsättning för att kunna upprätthålla produktionen. Hur länge kan de svenska mjölkproducenterna kunna producera mjölk för 2:65 per kg? Myndigheternas frikostiga utdelande av djurförbud till de mindre matproducenterna tilltar och utgör nu en direkt samhällsfara. Samtidigt ökar våldsbrotten, där uppklarningsprocenten sjunker. Glädjande är att solen sakta vänder åter och dagarna har börjat bli längre. Ha en bra vinter!

3 FÖRENINGSANNONSER MEDLEMSAVG. inkl ANNONSPRISER: 1/1 sida 1000:- Enkelspalt,max 40mm 50:- 2/3 sida 750:- Dubbelspalt,max 40 mm 100 :- 1/2sida 500:- Enkelspalt,max 60 mm 75 :- 1/3sida 350:- Dubbelspalt, max 60 mm 150 :- 1/4sida 250:- 1/6sida 175:- 1/9sida 125:- Medlemsavgift inkl tidning 2015 Endast tidningsprenumeration :- 200:- Bankgiro: ************************************* ~******************************************** NYÅRSBETRAKTELSE Än en gång har vi bytt ut förra årets almanacka för år 2014 mot en ny med årtalet 2015 och vi funderar nu över vad det nya året bär i sitt sköte. Det jag mest förundrar mig över är den sk överenskommelse den virriga regeringen gjort med alliansen och det aviserade extraval Stefan Löfven så frimodigt förespeglat oss röstberättigade. Det jag funderar över är vad den förvirrande överenskommelsen gå ut på utöver att de etablerade politikerna gör ett försök att utesluta SD från att kunna påverka riksdagsarbetet. Att de etablerade partierna samtidigt bestulit väljarna möjligheten att få del av sin grundlagsskyddade rätt att genom sina röster påverka det parlamentariska beslutsfattandet. Hörde någon säga att höstens riksdagsval var ett "oval". Genom uppgörelsen är det i praktiken Jonas Sjöstedt och "svammelminister Åsa Romsson som styr landet och alliansen kan bara sitta i riksdagen och tiga och samtycka. Stefan Löfven framstår allt tydligare som en fack - pamp som pekar åt vänster med hela handen och som fullständigt struntar i hur det går för Sverige och framför allt för Svenskarna. För oss bönder är framtiden ytterst oviss och det enda vi med säkerhet kan förutspå är ökade skatter och pålagor. Efter att ha tittat på moderaternas extrastämma, där Kinberg Batra valdes till ny ordförande och hört de ampra lovorden talarna på stämman storvulet förkunnade om vilken lysande framtid som väntar moderaterna med Kinberg Batra som ordförande blir jag ännu mer betänksam inför vad sossarna med Jonas Sjöstedt som kuttersmycke och vägvisare kan komma att ställa till för oss svenskar. Kinberg Batra uttalade sig segervisst om att hon skall bli statsminister 2018 och hur hon skall agera för att alliansen skall den effektivaste oppositionen någonsin. Jag undrar bara vad hon skall ta sig till utan Sverigedemokraterna? Hon verkade ganska intresserad av ett Nato-medlemskap, men hon nämnde inte ett ord om vår svenska livsmedelsberedskap. Tror hon månne att vi kan köpa mat av Putin? Moderaterna genomsyras av storstads - tänkande och verkar tro att maten odlas i städernas balkonglådor och att bönderna är ett onödigt släkte som inte behöver omnämnas. Det viktigaster är att "vi skall vårda omsorgen"! Vad skall vi ha Jas-plan till om vi inte har någon mat 11 Guy -Allan

4 ÖSARPS MJÖLK Ösarps Mjölk i Laholm, som ägs av Arias ordförande Åke Hahntoft har blivit anmäld för sjuka djur. Anmälan har gjorts av sportfiskare, som fiskade i Lagan under den gångna sommaren. Anmälan avsåg två kor, som var ordentligt angripna av mastit, som utvecklats till omfattande svulster av juvren, som var så långt gångna att juvren spruckit sönder med var rinnande ut genom sprickorna. En av korna hade dessutom en förstörd matsmältning, som var så illa att avföringen fullständigt sprutade ur henne och rann utmed baken på kon. Den andra kon med sprucket juver var ordentligt halt på ena frambenet och hade dessutom ett antal liggsår på sidan, vilka var fulla med flugor. Korna gick tillsammans med ett antal kvigor av vilka några var mycket tunna och led av hälta. Djuren gick i en stor hage som ledde ner till Lagan, varvid sportfiskarna uppmärksammade de sjuka djurens belägenhet, där flera av djuren var ovanligt magra och inlämnade en skriftlig anmälan till Länsstyrelsen. Om det varit frågan om en mindre bonde som hade behandlat sina djur på det sätt Åke Hahntoft uppenbarligen gjorde, då hade tillsynsmyndighetens djurskyddshandläggare omgående beordrat Djurambulansen att omhänderta hela besättningen på djurägarens bekostnad. Vilket vi bevittnat i en rad andra djurskyddsärende, men då det gällde Arias ordförande, då gäller inte samma Djurskydds/ag som den som har tillämpats för en rad andra bönder som fått sina djur omhändertagna utan att några djur har lidit. Vi kan krasst konstatera att den svenska Djurskyddslagen inte gäller för framstående stora djurägare: så fort som ett djurskyddsärende gäller någon av de riktigt stora besättningarna tillåts djuren lida av allvarliga sjukdomar: då ser Länsstyrelsens djurskyddshandläggare mellan fingrarna låter djurfabrikerna fortsätta att hålla djur på ett ytterst anmärkningsvärt sätt. Till saken hör även att Länsstyrelsen i detta fall befriade Åke Hahntoft från att betala någon inspektionsavgift. Till skillnad från en flicka som hade några välskötta kaniner, som tvingades betala 2,400 kronor för att två djurskyddshandläggare besökte hennes blygsamma kaninhållning. Så olika falla ödets lotter.

5 Denna rödbrokiga kossa betraktade djurskyddsinspektören som att vara något i underhull. Djurskyddsinspektören ansåg även att samma kossa borde veterinärundersökas, då hon tyckte att det var dags eftersom kon varit sjuk i fyra månader!!!

6 FILOSOFISKA RUTAN Sitter under nyårsdagen och filosoferar över införandet av enpartistaten i Sverige, där alliansen tycks ha förhandlat bort sin existens och har gett Stefan Löfven fria händer att peka ut färdriktningen för landets väljarkår. Alla som röstade på allianspartierna har berövats sitt politiska inflytande fram till år 2022 och det ser ut att det bara är sverigedemokraterna som har rätt att opponera sig mot diktatorn Löfven. Dagarna går dock mörka och mulna, med regn varje dag, så väderleken tycks inte diktator Löfven ha något inflytande över. Då är det bara naturen och SO som kan protestera mot den socialistiska diktaturen i framtiden. För familjejordbruket ser det utomordentligt bekymmersamt ut. Enda räddningen är att importen av livsmedel försvåras så pass att butikerna töms på basvaror. Först när konsumenterna blir varse att de kan köpa basmat, blir det någon reaktion som väcker våra sovande tidningar och massmedia. Om en och annan vanlig människa råkar reagera så händer det inget, men om våra massmedia vaknar, då blir det liv i luckan. Vid en träff med Eskil Erlandsson på Vapnö framhöll jag vådan av att de många småbruken i exempelvis hans hemtrakter har tömts på kreatur och träden växer upp utmed ladugårdsväggarna då är det allvarlig och jag påtalade att Eskil skulle börja i sina hemtrakter för att återskapa matproduktionen. Att ge sig ut till en gård som Vapnö med industrialiserad mjölkproduktion på Hallands bästa slättbygd och beundra all denna energislukande teknik som riskerar att slås ut bara genom att sabotera en fas i elnätet, utgör ingen säkerhetspolitisk tillgång. Det är alla de många nu så länge sedan svarade för numera är historia. När någon fritidsfiskare slår larm Stockholms skärgård, då finns det för att spana. Hittills har marinen generalerna uttalar sig tvärsäkert miniubåtar i svenskt sett ryska flygplan inne i vårt När EU tillgriper ekonomiska ilsknar Putin till och svarar med att hela matmarknaden ihop och inte ost eller stekt fläsk. Nu håller mjölkfabrikerna på att blir inte av med sina grisar. Det utslagna småbruken som för inte försörjningsberedskapen, som om att de sett en misstänkt U-båt i resurser att skicka ut krigsfartyg inte hittat någon U-båt, men att det har förekommit några territorialvatten. Däremot har man luftrum. sanktioner mot Ryssland, då inte köpa europeisk mat. Då rasar ens Sverige kan bli av med vare sig gå i konkurs och fläskfabrikerna hela ser svinaktigt ut, men våra politiker står som vanligt handfallna och säger sig observera utvecklingen. Detta oaktat hänger sig våra högdjur åt att flyga omkring i bolagens privatplan för att förlusta sig med jakt på älg och fruntimmer. Sverker Martin Lööv har nu tvingats att förbereda sig för de sällare jaktmarkerna och avgår nu som högavlönad goddagspilt, till att bli högarvoderad pensionär I stället tillträder ännu en likasinnad släkting för att ta hand om den rikligt tilltagna lönen. Så går det till i de fina salongerna hos Industrivärlden! Ja tänk vad man kan filosofera över all världens dumhet. LURIKS FUNDERING För den som slutat skolan vill regeringen höja arbetsgivareavgiften. Vem vill anställa en dyrare ungdom?

7 VÅR MAT I början av året publicerades en uppgift om att en fjärdedel av det kött hushållen köper i våra butiker är svenskt medan bara en sjättedel av köttet från storkök och färdigmat är svenskt. Volymmässigt innebär detta att vi importerar mer än hälften av allt kött som äts i Sverige. Det faktum att vi har sänkt vår försörjningsgrad så långt innebär att vi gjort oss beroende av säker och jämn tillgång till kött från andra länder. Eftersom tillgången till fisk har sjunkit och belagts med fångstrestriktioner har vi skurit ner vår fiskeflotta, så att vi inte längre kan se fisket som den försörjningsreserv vi hade under andra världskriget. Detta innebär att svenska folket numera lever farligt i den händelse att oroligheterna i Mellersta Östern sprider sig och oljan kan komma att stängas av. Risken att detta kan hända får inte förringas och kan när vi minst anar det bli verklighet. Vi får dock hoppas att världens regeringar tar sitt förnuft till fånga och sätter sig upp emot USA och sätter stopp för Israels massaker av palestinierna. Om de pågående övergreppen mot denna folkgrupp tillåts fortsätta, löper vi en uppenbar risk att det bryter ut ett fullskaligt krig emellan USA/Israel och den växande muslimska världen. För Sveriges del är vår nuvarande försörjningssituation riskabel och helt oacceptabel. Inget land kan nöja sig med mindre än halv livsmedelsförsörjning och med en växande befolkning såsom vi har i landet och med risk för att vi tvingas ta emot hundratusentals flyktingar från Palestina och Mellan Östern om Israel tillåts fortsätta med sin etniska rensning, kan vår försörjningssituation komma att försämras fortare än någon anar. Det värsta är att våra styrande, har drivit oss in i denna försörjningssituation med berått mot och alla varningar vårt förbund framfört under årens lopp har de slagit dövörat till. Det är bara att hoppas på att det sätts stopp för dårskapen i världen. Vi har sett hur det gått i exempelvis Zimbabwe. Den senaste terroristattacken i Paris manar verkligen till eftertanke. 0 RAMA r1u.,~~- Hjortronstigen 6F, YSTAD, , ,

8 Danskans I min hemby finns det ett småbruk som i folkmun kalls för Danskans. Anledningen till namnet härhör från adertonhundratalet när den dåvarande småbonden bebodde och brukade det lilla stället som födde två kor och med skog till husbehov. Han hade kommit i besittning av stället genom arv ifrån huvudgården, som ärvts av en broder i samma arvskifte. Vi kan kalla bonden för Johan, som på alla bönders vis sålde sina produkter på torget i staden. Han begav sig iväg till torget tidigt på morgonen med det han hade att sälja med varorna hängande i säckar som han hängt upp på en grov käpp, vilken han an - bringat som ett ok över axlarna. Det var en synnerligen varm sommardag och det blev en ansträngande vandring in till torget och när han svettig och varm kom hem igen till stugan på eftermiddagen, så fann han till sin förvåning en naken kvinna som gick och stökade i köket och var i färd med att laga mat. Riktigt hur det gick till förtäljde inte de gamla som talade om historien för mig för väldigt många år sedan men tydligen blev det ingen oangenäm upplevelse för så småningom födde Dansk - an en son, som blev döpt till Salomon. Det sades att Danskan tog över torg - handeln och före stadsvandringen knöt hon in parveln Salomon i en säck med bara huvudet utanför säcken ch där fick Salomon ligga tills Danskan kom tillbaks från staden. Salomon växte upp så småningom och när han blev gammal nog så övertog han det lilla stället, som han skötte på samma sätt som föräldrarna hade gjort. En del av åkerjorden bestod av gammal sjöbotten efter en kvarndamm som var mycket bördig. Salomon bedrev ett typiskt själv - hushåll och det som blev över såsom smör, ägg och svamp och bär sålde Salomon på torget på samma sätt som modern Danskan hade gjort. På så sätt fick Salomon tillgång till kontanter. Man kan föreställa sig att levnadsstandarden blev ganska blygsam, men han klarade livhanken på den lilla torvan. Då Salomon saknade dragare anlitade han sin granne Petter för sina körslor och Petter berättade en dråplig historia om när han var hos Salomon och hjälpte honom i vårbruket. De höll på med att köra ut gödsel och sam tidigt höll Salomon på med att laga ugnspannkaka inne i köket. Detta skedde i en gammal vedspis å han behövde gå ifrån och lägga in i spisen allt emellanåt. När det led framåt eftermiddagen sade Salomon att pann - kakan nog var färdig för han hade bakat den i ugnen i tolv timmar. När de då kom in för att äta så var Petter nyfiken på hur ugnspannkakan skulle gå att äta? Det är klart att de båda karlarna var hungriga och hungern är den bästa kryddan, så pann - kakan gick säkert ner. Salomon bodde och brukade den lilla gården fram till äldre dagar, då han sålde stället och flyttade till en liten backstuga längre in i skogen, där han bodde till sin död. Danskans har därefter gått i handel fem gånger och bebotts under kortare tid fram till att Lantbruksnämnden tog över fastigheten och överläs den till nuvarande ägarens fader. Den nuvarande ägaren har nu renoverat bostadshuset och har uppfört stall - byggnader avsedda att användas för trav - hästar. Hästskötaren skall bo i bostadshuset och på så sätt kommer Danskans att leva vidare och bygden berikas med ännu en arbets - plats, som ger bygden liv. Och historien om Danskan får på så sätt ett bygdehistoriskt värde. l

9 MJOLKKRISEN Den allt kärvare situationen för Sveriges mjölkproducenter fördjupas allt mer och efter den senaste sänkningen av avräkningspriset för mjölk har mjölknäringen hamnat i ett allt allvarligare läge. Med ett avräkningspris på 2:65 per kg fyra -procentig mjölk ter sig framtiden för våra mjölkbönder allt mörkare. Våra bönder är ett tåligt släkte, men även för de mest tålmodiga når alla den gräns när kronofogden knackar på dörren och kräver pengar för obetalda räkningar. De flesta bönder kämpar i det längsta med att låta hustrun jobba inom vården som nattvak eller annat. Lantbrukarkvinnorna är vanligen mycket duktiga och omtyckta på arbetsmarknaden, så de lyckas i regel klara av att försörja sin oavlönade make. Tyvärr har lönsamheten varit dålig under många år, varför bönderna dragit på sig stora skulder, som de nu inte lyckas få täckning för. På grund av den svenska djurskyddslagen dras de svenska bönderna med mycket dryga kostnader, som konkurrentländernas bönder är befriade från. De svenska myndigheternas vanvettiga djurskyddsbestämmelser har nu i stort sett ruinerat de svenska djurägarna och flaggat ut merparten av den svenska animalieproduktionen. På grund av de höga svenska kostnaderna slås obeveklingen den svenska animalieproduktionen ut och nu är turen eller oturen kommen till de stora mjölkgårdarna. Vi har troligen bara ca fyratusen mjölk producenter kvar i vårt land. Man måste fråga sig hur en svensk mjölkbonde med en skuld sättning på på tjugofem miljoner skall kunna överleva och konkurrera med övriga EUländers mjölkproducenter? De svenska bönderna dras även med höga kostnader för att driva de överdådiga mejerierna,som inte utnyttjas i tillfredställande grad, vilket ytterligare försämrar betalnings förmågan till mjölkproducenterna. Sveriges mjölkproducenter samlas nu till krismöte för att försöka förmå regeringen att gripa in och rädda den svenska mjölkproduktionen. T yvärr ingick herrarna Bo Dockered och Karl- Erik Olsson ett så ofördelaktigt anslutningsfördrag att regeringen är förhindrad att gripa in för att s tödja de svenska mjölkbönderna. De förtroendemän som förhandlade fram anslut - ninsfördraget levde i den vanföreställningen att de öppet hävdade att Sverige hade så attrak tiv mat att alla EU:s konsumenter skulle stå i kö för att få köpa de svenska produkterna. Under min aktiva tid stod jag på möten och debatterade med dessa gråhåriga rynkiga gubbar,med hornbågade glasögon och påtalade hur fel de hade, men jag talade för döva öron. Jag minns särskilt ett möte på Margretetorps Gästgivaregård där Ulf Dinkelspeil framhöll detta och att det öppnade sig en gigantisk matmarknad för våra svenska bönder när vi kom med i EU. Vi hade ca fyrtiofemtusen mjölkproducenter kvar i Sverige och nu har vi mindre är tio procent kvar och näringen är kris. Det har visat sig att inget annat EU- land har förhandlat fram ett så ogynnsamt anslutningsfördrag som det herrarna Dockered och Karl- Erik Olsson undertecknade. Med den nya socialdemokratiska regeringen lär Sverige hamna i en verkligt allvarlig situation, där vi tvingas importera allt mer av vår mat. Samtidigt skall vi satsa ett okänt antal miljarder på att rusta upp försvaret. Vem angriper ett land utan mat? Efter åtta år med alliansen kan vi konstatera att Eskil Erlandsson med sitt matland är han på väg till historien som Sveriges största "svammelminister"!

10 Ett ämne som kan tyckas gammalt och inte i tid med vår nutid är ämnet LUFFARE~ men med den debatt som florerar angående romernas (läs tiggarnas) vara eller inte vara i vårt samhälle~ så tycker jag att den här texten har en hel del att tillföra. LANDSVÄGENS RIDDARE Tanken glider sjuttiotalet år tillbaka i tiden och en vanlig företeelse var luffarna, som i dagligt tal kallades landsvägens riddare. Det var som regel luggslitna stackare, där många slitit hos storbönder och inom industrin, där de kanske skadat sig så att de inte kunde utföra ett fullgott arbete och då det inte fanns tillfredställande försäkringar eller social trygghet blev de hänvisade till att vandra omkring på vägarna i hopp om att kunna tigga sig till ett mål mat och natthärbärge uppe på höskullen hos någon bonde. Det fanns säkert en och annan arbetsskygg individ bland den brokiga skara som kallades landsvägens riddare. Det var inte lönt för dessa trashankar att närma sig någon storbondes gård, som oftast vaktades av stora hundar som inte var kräsna vem de satte tänderna i. Därför var det småbönderna som hamnade på luffarnas karta, där en vänlig bonde förärades med ett märke på ett träd eller en grindstolpe utanför den gästvänlige bondens gård. Längre tillbaks i tiden var alltid torparna förbjudna att hysa invandrare i sina torp, men självägande småbönder som hade ett gott hjärta var det som förlänades denna utmärkelse för sin gästvänlighet. Min farfars gård låg utmed Nissastigen och han kom i åtnjutande av luffarnas utmärkelse. Denna utmärkelse gick sedan i arv till min far, så jag har en del minnen från den tiden maten var ransonerad och vi förlänades ynnesten att dela med oss av den kupongbelagda maten. Det var oftast efter kvällsmjölkningen när mor kokat gröt och dukat fram med vad huset förmådde i form av en stekt fläskbit och ett kokt ägg och hembakat rågbröd. Då knackade det på köksdörren och när man gick och öppnade stod där en skamfilad figur utanför som frågade efter far. Efter en del förklaringar ute på den skumma kökstrappan kom den besökande in med en unikabox i handen och blev anvisad en stol vid köksbordet. Oftast satte mor fram ett glas mjölk som luffaren glupskt drack upp medan mor ordnade till lite mer mat. När luffaren ätit förmedlade han alla nyheter han inhämtat under den senaste tiden som han kryddade efter behag, vilket gjorde berättelserna intressanta att lyssna på. Unikaboxen var obligatorisk för att luffaren skulle klara sig undan från att bli haffad av fjärdingsmannen för lösdriveri. Innehållet i unikaboxen bestod av säkerhetsnålar, synålar, stoppnålar, knappnålar, häftstift och annat smått och gott. Varor luffaren salubjöd, som gjorde honom till gårdfarihandlare. När kvällsvarden var avklarad drog luffaren sig ut på höskullen, där han drog ut så pass mycket hö att han hade en liten grotta att krypa in i, där han kunde hålla värmen kalla vinternätter. På så sätt blev det landets småbrukare som mer eller mindre frivilligt påtog sig rollen som oavlönad socialtjänst för landsvägens riddare. Så länge hälsan var någorlunda hos luffarna klarade de att med småböndernas bistånd hålla sig vid liv, men när gamla arbetsskador och fysiska defekter och multisjuka slog till, var det en bedrövlig syn för oss som var barn att se dessa utslagna stackare dra omkring på vägarna. När de till slut föll omkull vid en vägkant var det fjärdingsmannens uppgift att omhänderta den stackaren och få in honom på närmaste fattighus, där han fick tyna bort. Det var den tidens fattigvård och jag måste uttrycka min förvåning över att den svenska överklassen vältrade över det sociala ansvaret på fattiga småbönder, som sannerligen inte hade för många brödsmulor till övers. 11 GUY ALLAN

11 2014 BÄTIRE ÅR FÖR SVENSKA SKOGSÄGARE OCH SKOGSINDUSTRIN ÄN Massavedspriserna varierar kraftigt från område till område. Bäst betalt för massaveden har Södra Sverige, exempelvis har Södra betalt 280 kr/ fub + certifieringspremie, storlekspremier, gallrings -premier och vinstdelning för barrmassaved. ( Gallringspremien är dock numera borttagen) Även den svenska kronan har försvagats emot vissa andra valutor som Euron, USA dollarn och det engelska pundet. Vilket bidragit till att stärka svensk skogsnärings konkurrenskraft. Bygg konjunktionen i stora delar av världen är på uppgång, vilket leder till större efterfrågan på sågade trävaror och i bästa fall ökade priser på dessa varor, men även på timmer. //Eskil Wilhelmsson Sämst betalt är massaveden i mellansverige, där priset endast är 2/3 vad som betalas i södra Sverige, pga överutbud av massaved på marknaden. Timmerpriserna har under året stigit med upp till SO kr/fub, men mot slutet av 2014 började timmerpriserna sjunka igen till följd av överutbud på marknaden och den svaga ryska rubeln. ~

12 DE BONDEFIENTLIGA POLITIKERNA Efter att ha följt de Svenska politikernas behandling av de Svenska bönderna i mer än sextio år kan jag bara konstatera att ingen yrkesgrupp har be handlats så nesligt av våra politiker, som de har gjort med bönderna. När Tage Erlander blev statsminister påbörjades en exempellös propaganda mot landets bönder och med benäget bistånd av Nils Persson Bramstorp igångsattes en makalös kampanj för att bortration alisera småbrukarna. På iniativ av bondeförbund aren Nils Persson lagstiftade regeringen Erlander om införandet av Lantbruksnämnderna. Med en Lantbruksnämnd i varje län tillsattes en mängd jordbruksbyråkrater runtom i landet, vars uppgift var att rationalisera bort ett stort antal småbruk för att efter sovjetiskt mönster friställa tillräckligt med arbetskraft för att kunna förse den arbetskraftsberoende industrin med billig personal. När ett par ungdomar försökte etablera sig som småbrukare och köpte en gård var de tvingade att vända sig till Lantbruksnämnden för att erhålla förvärvstillstånd. Där satt Lantbruksdirektören, oftast en misslyckad agronom, som haft en egen gård som han drivit i konkurs och omhändertog köpehandlingarna. Varpå han utnyttjade Kronans förköpsrätt och omhändertog gården, som han därefter förmånligt överlät till någon av Lantbruks - nämndens ortsombud. På så sätt erhöll industrin två duktiga arbetare och ortsombudet en välkom men förstärkning av sin verksamhet. Följden blev att landsbygden utarmades och byggnaderna förföll och det blev en överhettning i tätorterna med bostadsbrist och sociala problem. Från att ha haft ca mjölkproducenter och en mängd mejerier runtom i landet har vi bara ca mjölkgårdar kvar och en handfull mejerier. Det har onekligen varit fascinerande att följa Sveriges utarmning och åse hur landets ledande föreningsbönder på samma sätt som i de forna öststaterna lydigt krökt rygg under de okunniga politikernas och tjänstemännens fögderi. På grund av att de flesta politikerna har haft sin uppväxt i städerna har de saknat insikt i hur de beslut de varit med om att fatta skulle komma att ödelägga landsbygden. Från att ha kunnat hämta sin mjölk och mejeriprodukter i tätortens mejeri butik invid mejeriet, där folk från orten hade sina arbeten och mejerierna tillverkade sina lokalan - passade mejeriprodukter. Det är en oerhörd kulturförlust Sverige gått miste om när mejeri teknikerna propagerade för att bara tillverka hus - hållsost. Som tur var blev det rester kvar av tillverkning av gourmetostar vis mejerier som exempelvis Kvibille, som numera är flaggskeppet för Arias ostar. Tyvärr har rashygienen inom aveln på mjölkkor i Sverige inte hängt med i kvalitetsarbetet. De för ystning bästa koraserna har slagits ut och ersatts med holstein och SRB. Där har exempelvis Danmark tillvaratagit korasen Jersey, vilket gör att danskarna har bättre kvalitet på sina ostar än vi har i Sverige. Det är allvarligt n.är okunniga politiker går in och försöker styra matproduktionen i ett land. Det blir som stadsdamen som efter sin pensionering köpte sig en stuga med en liten täppa, där hon skulle odla sin egen mat. Hon begav sig till en kycklinguppfödare och köpte ett tjugotal daggamla kycklingar. Efter några dagar återkom hon och ville ha nya för de första hade dött. Kycklinguppfödaren blev nyfiken och frågade varför kycklingarna hade dött? Jag tror att jag planterade dem för djupt, sade den adlande damen! Fettisdagen, eller något ålderdomligt vita tisdagen (en beteckning som dock även något oegentligt används för tisdagen i stilla veckan), i Finland fastlagstisdagen, är i kristen tradition tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 dagar före påsk. Dagen är därmed rörlig, och kan infalla som tidigast 3 februari och senast 9 mars. Fettisdagen är den tredje av de tre dagarna i fastlagen, dagarna före fastan, där den första är fastlagssöndagen och den andra är blå måndagen. Namnet fettisdag är bildat av "fet" och "tisdag", där fet syftar på all god mat som brukade ätas på fettisdagen. Ordet är belagt sedan text lånad ifrån Wikipedia

13 Rosorna doftar i vinden Vi föds till vår värld och blommor vi får och rosorna doftar i vinden. Vid födelsedagar sen blommor vi får och rosorna doftar i vinden. En dag vi ställs inför det ofrånkomliga kliv och rosorna doftar i vinden. När vännerna kommer med en bukett på besök rosorna doftar i vinden. Vid skolavslutning och konfirmation rosorna Vid avskedets stund en sista bukett och doftar i vinden. rosorna doftar i vinden. En dag som vuxen kärleken möts och rosorna doftar i vinden. Solen går vidare runt i sitt lopp och rosorna doftar i vinden. Frågan ställs om att dela sitt liv och rosorna Årstider växlar och ger alltid hopp och doftar i vinden. rosorna doftar i vinden. Med brudbuketten det oändliga skrivs och rosorna doftar i vinden. De kära sätter en bukett på vårt sista vilorum och rosorna doftar för evigt i vinden. Guy Allan Svensson AVLIDEN Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vå r mångåriga medlem Görel Persson Ve inge hast igt har avlidit. Görel va r på sin tid en av eldsjälarna inom familjejordbrukarna i Halland. Hon sörjs närmast av maken Rune och tre barn med familjer. Görel var född 1946.

14 KARRIÄRFOLKET SUGER UT LANDSBYGDSBEFOLKNINGEN MED LRF:s BENÄGNA BISTÅND. För några år sedan var det på modet att förtäta (bebygga parker och rekreationsområden) i städerna och glesa ut landsbygden (ta bort servicen) från kringliggande landsbygd vilket man helt fräckt kallade till informationsmöten om i min och alla andra före detta kommuner (socknar) som tidigare tvingats in till Örebro stadskommun. Jag tror varken att stadsborna eller landsbygdsborna är betjänta av sådana propåer ovanifrån. Men politikens inriktning är solklar, landsbygden skall tömmas. Utsugningen har pågått länge. Det är i grunden en allt för hög beskattning på låga inkomster (för låga grundavdrag) som tillsammans med inkomstbortfallsprincipen och vår orättvisa fördelning av familjestöden, som driver in landsbygdsungdomen till städerna. Har man låga inkomster och bara en i familjen har arbetsinkomst så får man inte något stöd från samhället. När jordbruket i Sverige går med 74 procent i förlust enligt EU:s FADN-statistik för år Det vill säga att intäkterna i genomsnitt bara räcker till att betala 26 procent av kostnaderna för växtodling och djurskötsel. Då faller inkomsterna bort helt och hållet när man inte blir ersatt för att man fostrar barnen gratis åt samhället och föräldrapenningen faller ut med c:a en femtedel av vad karriärfolket får när de är barnlediga och vabbar. Sjukförsäkringen faller bort helt och pensionen blir inte ens det man felaktigt kallar garantipension. Det är detta som är inkomstbortfallsprincipens effekter. Karriärmänniskorna som mot folkviljan har ordnat med detta system som gynnar dem själva så till den milda grad att de får daghemssubventionen på kronor per år och barn när de lämnar bort barnen. Hur många har tänkt på att dagissubventionen är en skattefri förmån som de får utöver sina två feta löner tillsammans med rejäla sjukförsäkringsförmåner och höga pensioner. At(jämföra med bonden som får hugga ner skogen för att överleva samtidigt som hans fru tar hand om barnen utan ett öre i ersättning. Snacka om att inkomsten faller bort och landsbygden växer igen. LRF:s högsta beslutande organ, riksförbundsstämman, beslutade på fyra riksförbundsstämmor, under åttiotalet, den första motionen 1983 från Örebro län, att LRF skulle bilda opinion för en rättvis fördelning av familjestödet. LRF:s riksförbundsstyrelse gjorde i odemokratisk ordning enbart propaganda för kooperativa daghem och skördedagis. År 1985 hade jag räknat ut, att de pengar som var avsatta för familjepolitiken skulle ha räckt till att betala ut en skattepliktig vårdlön till alla barn under 13 år med kronor per barn och år upp till 13 års ålder. Jag upplyste i den motion jag skrivit i ärendet att anledningen varför LRF skulle bilda opinion var att två tredjedelar av S-väljarna ville ha vårdlön hellre än daghem, men att vår massmedia inte ansåg sig behöva upplysa sitt folk om professor Jörgen Westerståhls undersökning som jag hänvisade till. Jag kunde inte drömma om att även LRF-ledningen och Land skulle handla tvärs emot demokratiskt fattade beslut. Om vi fått till stånd en politisk förändring enligt mina förslag hade landsbygden tillförts dubbla värdet av jordbruksavtalet, eller c:a sju miljarder varje år sedan dess. Då hade Bror och Syster Duktig i LRF inte med lantbruksnämndens hjälp behövt fördriva sina grannar till tätorterna. Sten-Arne Persson Lantbrukets Ekonomiservice

15 ÖPPET BREV TILL REGERINGEN OCH LANDSBYGDSMINISTER SVEN-ERIK BUCHT PÅ GRUND AV DEN RÄTTSVIDRIGA TILLÄMPLINGEN AV SVERIGES DJURÄGARE I SAMBAND MED TILLÄMPNINGEN AV DJURSKYDDSLAGEN Den allt sedan införandet av Djurskyddslagen pågående tillämpningen av Djurskyddslagen där landets djurrättsorganisationer har tillåtits att infiltrera Statens Jordbruksverk, där de ingår i den statliga myndighetens Djurskyddsråd har detta lett fram till att landets djurägare har utsatts för en ren myndighetsterror. Den Svenska husdjursrådgivningen har allt sedan 1930-talet varit landets bönder och djurägare behjälpliga med en yrkeskunnig rådgivning, som hade lett fram till en djurvänlig och framgångsrik djurhållning i Sverige. Om vi går tillbaks till 1940 och SO-talen, så var mjölkarnas livslängd vanligen ca 20 år. Att jämföra med dagens ca 5-7 år. Vilket visar att djurhållningen ingalunda blivit hänsynsfullare mot korna. Tilltaget att inlemma landets djurrättsorganisationer såsom Djurens Rätt med fl i Jordbruksverkets Djurskyddsråd, har dessa särintressen med ytterst perversa särintressen lyckats få en tummelplats för att uppnå sina mycket samhällsfarliga målsättningar att genom en omöjlig rättstillämpning kunna tvinga landets matproducenter att upphöra med sin matproduktion i Sverige... FORENINGSKONTAKTEN Du som läser vår tidning och är intresserad av vår organsiation eller har några tips att ge oss - ring föreningens kontaktperson på din ort. Finns det ingen föreningskontakt i närheten - ring expeditionen. KÄVLINGEBYGDEN: ORDF LARS GÖRAN PERSSON TFN: HÖRBY- LYBY: ORDF: KENT ARVIDSSON TFN: SÖDRA HALLAND: KONT: GUY ALLAN SVENSSON TFN: WEMMENHÖG: ORDF: ARNE ANDERSSON TFN: ÄLVSBORGS LÄN: KONT: HANS Röös TFN: ÖSTERLEN: 0RDF:8ENGTÅKEJÖNSSON TFN:

16 Små - familjejordbrukarnas tidning Pastlittnift8B c/o Wilhelmsson Ammås Ullared F Al\1ILJEJORDBRUK :\lålsättning och verksamhet FR arbetar aktivt för att förbättra för familjejordbruket och till fromma fo1- landsbygden. FR förhandlar med regering och riksdag och har remissrätt i jordbruksfrågor. FR deltar i olika debatter och slår vakt om de demokratiska principerna. FR utövar påvei-kan på kommuner och länsstyrelser. Familjejordbrukarna arbetar för närvarande med bl. a. nedanstående frågor Övergödningen av haven Böndema har sedan länge ensamma fatt klä skott för överg0dn in;en av lia\ en p3 gnrnd d\ kväwudakning från åkrarna. trots att bara o av kvävet kommer från jordbruket. och trots an k\ ä\ et. som läi:kcr pa \intern. bercor ~"<i. su11 nedfall och skogsbruksåarna för det mesta kvävet till haven. Det har ocksa \isat sig att \i sommartid har eu kvä\\:undcrsi-.on åtrninswne i Östersjön. Jordbruksverkets misslyckande att an passa oss till EU Det sades att vi förhandlat till oss ett alldeles urmärkr aytal med EU. som skulle ge oss förbättringar på många områden. Än så länge har vi inte sett något fungerande e:..emrel på detta. Tvärtom har Jordbruksverket genom sina ogenomtänkta narionella bestämmelser krånglat till det för lantbrukarena och totoalt misslyckats med anpassningen till EU. Skatten på jordbrukstraktorer har slopats Man har tidigare belagt traktorbränslet med omotiverat hög skatt. vilket snedvrir konkurrensen både gentemot bönder i andra EU-länder, som hade mycket lägre skatt, och med andra företag i Sverige, vilka använde bränsle stationä11. Vi har fatt gehör för slopandet av skatten för jordbrukstraktorerna Djurskyddlagen och miljöbalken Som det nu är tillämpas olika tolkningsregler och kostnadsavgifter för samma slags tillsyn och kontroll. beroende på i vilken kommun förrättningen sker. Vi har i praktiken 3 I 0 olika lagar. Kostnaden får inte heller överstiga den verkliga, då kommuner inte har rätt att genom höga avgifter tillskansa sig extra skatt. Omhändertaganden rar ej ske utan faktiska bevis. Anpassningen till EU:s lagar Hela samhällslagstiftningen måste anpassas till EU:s lagar, så an de svenska bönderna har samma villkor som konkurrenterna i övriga EU. Som det nu fungerar införs i Sverige lagar och bestämmelser som står i konflikt med Romfördraget. Dessa svenska regler diskriminerar enskilda näringsidkare och hindrar det fria varuflödet, som är grunden i fördraget och det EU-avtal Sverige skrivit på. Miljöbalken är ej sanktionerad av EU. Den avreglerade elmarknaden När elmarknaden avreglerades sades det att elpriserna skulle sjunka, vilket de gjorde en ko11 tid. Nu har de emelle11id börjat stiga i rask takt_ Det är också bara en liten del av elpriset, nämligen den rörliga kostnaden för elkonsumtionen som konsumenterna kan påverka genom att välja sin egen elleverantör. Elleverantören i regionen har monopol på nätagviften. Elkonsumentema skulle, genom att bilda sammanslutningar för gemensamt uppköp av el, kunna förhandla sig till lägre priser. FR arbetar med att bilda en sådan sammanslutning. Innehållsdeklaration av färdigfoder Ingående rå?aror i de furdigfoder som finns att köpa, måste deklareras. så att köparen vet vad som ingår och själv kan avgöra -om han vill använda det. Fortfarande tillsätts en mängd olika fodersubstitut, vars inverkan på djuren ingen riktigt vet någonting om.... Ursprungsmärkning av livsmedel Alltsedan 1988 har FR drivit frågan om ursprungsmärkning av livsmedel. för att konsumenten själv skall kunna avgöra vad han vill köpa. När vi nu vet hur hanteringen kött av utländskt härkomst sker, framstår vårt krav som än viktigare. Innehållsdek!aration av livsmedel Vi vill all även små mängder tillsatser eller råvaror skall deklareras till fromma för bland annat allergiker.

Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014

Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014 Små & Familjejordbrukarnas tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014 Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson Gisslabol,31034 KVIBILLE Tfn: 035-56250 Ansvarig utgivare:

Läs mer

Familjejordbrukarnas Tidning

Familjejordbrukarnas Tidning Små& Familjejordbrukarnas Tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund Årgång 80 Nr 4 / 2015 Rapport från Landsmötet 2015 Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson, Gisslabol,31034 KVIBILLE - Tfn:

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll:

10 20% Pedofil drev pojkhemmet. De låses in för framtida brott. av äldre som akutvårdas blev sjuka av sin medicin. n Vård av friska: n Eolshäll: n Vård av friska: De låses in för framtida brott n Eolshäll: Pedofil drev pojkhemmet 2/2013 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. 10 20% av äldre

Läs mer

En växande landsbygd en konferens om välfärd och tillväxt. Östersund 1 2 september 2003

En växande landsbygd en konferens om välfärd och tillväxt. Östersund 1 2 september 2003 En växande landsbygd en konferens om välfärd och tillväxt Östersund 1 2 september 2003 46 Innehåll: 3 Sture Öberg: Hela världen är en arbetsgemenskap 6 Anna-Lena Brundin: Kvinnligt, manligt, mänskligt

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts Onådiga luntanberättelser från dom som ställts utanför Jag lever i skuggan av mitt eget liv, skriver en kvinna som svarat på Uppropet: Berätta hur du har det! som öppnades på i maj 2012. Det är en alldeles

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program Mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i sverige livsmedelsindustrin i

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

ViS. Min resa till Sydafrika. Veterinärer i Sverige 2012-AUGUSTI. Nr 28. Nr 28

ViS. Min resa till Sydafrika. Veterinärer i Sverige 2012-AUGUSTI. Nr 28. Nr 28 Veter inä rer i Sve r ige 2012-AUGUSTI Veterinärer i Sverige Nr 28 Nr 28 ViS Föreningen Veterinärer i Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet bäst främjas av sund konkurrens och

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer