Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr 1 2015"

Transkript

1 Små & Familjejordbrukarnas tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 80 Nr

2 Guv Allan Svensson Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson, Gisslabol,31034 KVIBILLE Tfn: Ansvarig utgivare: Eskil Wilhelmsson Redaktion:Förbundsstyrelsen: c/o Tomas Gunnarsson Edared Nordgården Fotskäl Tfn: Föreningensreg: nr Bankgiro: Kassör. medlemsreg. prenumeration: Arne Andersson Lindby SKIVARP Tfn: Föreningen har också en fin o bra hemsida som uppdateras med jämna mellanrum, gåp gärna in här: och kika emellanåt. Ledare På tröskeln till ett nytt jordbruksår, det tjugonde medlems - skapsåret i EU, har osäkerheten om framtiden för det svenska jordbruket nog aldrig varit så stor som nu. Orsakerna till detta är flera. För det första har den svenska politiska styrningen av vår livsmedels- och beredskapspolitik allt sedan krigsslutet präglats av en dåraktig övertro på fördelarna med att förlita oss till att andra länder och kontinenter skall förse svenska folket med mat och försvar för all framtid. För att ytterligare manifestera detta har efterkrigstidens regeringar tvingat flera hundratusentals ekologiskt producerande småbrukare att lägga ner sin småskaliga och över hela landet utspridda produktion av naturbeteskött och mjölk, från under sommaren på naturbetesmarker betande kor, som under vinterhalvåret utfodrades med hö innehållande sommarängens alla blomster, med den medicinska effekt denna mjölk gav det svenska folket tillgång till under våra långa och solfattiga vintrar. De livsmedel vi förr erhöll från de småskaliga djurbesättningarna var verkligt högklassiga livsmedel. På grund av främst de social - demokratiska regeringarnas småbrukarfientliga myndighetssyn har vårt värdefullaste kulturarv i det närmaste utraderats. De förhopp - ningar vi haft när borgerliga regeringar under korta perioder har, grusats på grund av att majoriteten fortsatt med den tidigare småbrukarfientliga jordbrukspolitiken. Den pågående utarmningen av landsbygden har ytterligare förstärkts genom den svenska lantbrukskooperationens fabulösa och inkompetenta förvaltning av de svenska böndernas gemensamma kapital och av våra förädlingsindustrier. För det andra har den ensidiga inställningen och följsamheten till alla dåraktiga myndighetsbeslut om matproduktionen och lagstiftningen kring densamma sänkt vår samlade produktion till företagsekonomiskt omöjligt låg volym. För det tredje har strukturförändringen på våra gårdar och övergången till industrijordbruk försämrat kvaliteten på vår mat så att importmaten fått en mycket högre status. Här vill jag peka på TVprogrammet "solens mat". Tänk en gång var vi där! För det fjärde inleder vi året med sänkta avräkningspriser på spannmål, kött, fläsk och mjölk. Vilket gemensamt med den ekonomiska krisen pekar på att 2009 riskerar att bli ännu ett förlorat år för våra bönder. Stigande priser på våra insatsvaror innebär fortsatt försämrad lönsamhet för primärproduktionen, vilket innebär att bönderna tvingas fortsätta att leva på rost och röta och ökad skuldsättning för att kunna upprätthålla produktionen. Hur länge kan de svenska mjölkproducenterna kunna producera mjölk för 2:65 per kg? Myndigheternas frikostiga utdelande av djurförbud till de mindre matproducenterna tilltar och utgör nu en direkt samhällsfara. Samtidigt ökar våldsbrotten, där uppklarningsprocenten sjunker. Glädjande är att solen sakta vänder åter och dagarna har börjat bli längre. Ha en bra vinter!

3 FÖRENINGSANNONSER MEDLEMSAVG. inkl ANNONSPRISER: 1/1 sida 1000:- Enkelspalt,max 40mm 50:- 2/3 sida 750:- Dubbelspalt,max 40 mm 100 :- 1/2sida 500:- Enkelspalt,max 60 mm 75 :- 1/3sida 350:- Dubbelspalt, max 60 mm 150 :- 1/4sida 250:- 1/6sida 175:- 1/9sida 125:- Medlemsavgift inkl tidning 2015 Endast tidningsprenumeration :- 200:- Bankgiro: ************************************* ~******************************************** NYÅRSBETRAKTELSE Än en gång har vi bytt ut förra årets almanacka för år 2014 mot en ny med årtalet 2015 och vi funderar nu över vad det nya året bär i sitt sköte. Det jag mest förundrar mig över är den sk överenskommelse den virriga regeringen gjort med alliansen och det aviserade extraval Stefan Löfven så frimodigt förespeglat oss röstberättigade. Det jag funderar över är vad den förvirrande överenskommelsen gå ut på utöver att de etablerade politikerna gör ett försök att utesluta SD från att kunna påverka riksdagsarbetet. Att de etablerade partierna samtidigt bestulit väljarna möjligheten att få del av sin grundlagsskyddade rätt att genom sina röster påverka det parlamentariska beslutsfattandet. Hörde någon säga att höstens riksdagsval var ett "oval". Genom uppgörelsen är det i praktiken Jonas Sjöstedt och "svammelminister Åsa Romsson som styr landet och alliansen kan bara sitta i riksdagen och tiga och samtycka. Stefan Löfven framstår allt tydligare som en fack - pamp som pekar åt vänster med hela handen och som fullständigt struntar i hur det går för Sverige och framför allt för Svenskarna. För oss bönder är framtiden ytterst oviss och det enda vi med säkerhet kan förutspå är ökade skatter och pålagor. Efter att ha tittat på moderaternas extrastämma, där Kinberg Batra valdes till ny ordförande och hört de ampra lovorden talarna på stämman storvulet förkunnade om vilken lysande framtid som väntar moderaterna med Kinberg Batra som ordförande blir jag ännu mer betänksam inför vad sossarna med Jonas Sjöstedt som kuttersmycke och vägvisare kan komma att ställa till för oss svenskar. Kinberg Batra uttalade sig segervisst om att hon skall bli statsminister 2018 och hur hon skall agera för att alliansen skall den effektivaste oppositionen någonsin. Jag undrar bara vad hon skall ta sig till utan Sverigedemokraterna? Hon verkade ganska intresserad av ett Nato-medlemskap, men hon nämnde inte ett ord om vår svenska livsmedelsberedskap. Tror hon månne att vi kan köpa mat av Putin? Moderaterna genomsyras av storstads - tänkande och verkar tro att maten odlas i städernas balkonglådor och att bönderna är ett onödigt släkte som inte behöver omnämnas. Det viktigaster är att "vi skall vårda omsorgen"! Vad skall vi ha Jas-plan till om vi inte har någon mat 11 Guy -Allan

4 ÖSARPS MJÖLK Ösarps Mjölk i Laholm, som ägs av Arias ordförande Åke Hahntoft har blivit anmäld för sjuka djur. Anmälan har gjorts av sportfiskare, som fiskade i Lagan under den gångna sommaren. Anmälan avsåg två kor, som var ordentligt angripna av mastit, som utvecklats till omfattande svulster av juvren, som var så långt gångna att juvren spruckit sönder med var rinnande ut genom sprickorna. En av korna hade dessutom en förstörd matsmältning, som var så illa att avföringen fullständigt sprutade ur henne och rann utmed baken på kon. Den andra kon med sprucket juver var ordentligt halt på ena frambenet och hade dessutom ett antal liggsår på sidan, vilka var fulla med flugor. Korna gick tillsammans med ett antal kvigor av vilka några var mycket tunna och led av hälta. Djuren gick i en stor hage som ledde ner till Lagan, varvid sportfiskarna uppmärksammade de sjuka djurens belägenhet, där flera av djuren var ovanligt magra och inlämnade en skriftlig anmälan till Länsstyrelsen. Om det varit frågan om en mindre bonde som hade behandlat sina djur på det sätt Åke Hahntoft uppenbarligen gjorde, då hade tillsynsmyndighetens djurskyddshandläggare omgående beordrat Djurambulansen att omhänderta hela besättningen på djurägarens bekostnad. Vilket vi bevittnat i en rad andra djurskyddsärende, men då det gällde Arias ordförande, då gäller inte samma Djurskydds/ag som den som har tillämpats för en rad andra bönder som fått sina djur omhändertagna utan att några djur har lidit. Vi kan krasst konstatera att den svenska Djurskyddslagen inte gäller för framstående stora djurägare: så fort som ett djurskyddsärende gäller någon av de riktigt stora besättningarna tillåts djuren lida av allvarliga sjukdomar: då ser Länsstyrelsens djurskyddshandläggare mellan fingrarna låter djurfabrikerna fortsätta att hålla djur på ett ytterst anmärkningsvärt sätt. Till saken hör även att Länsstyrelsen i detta fall befriade Åke Hahntoft från att betala någon inspektionsavgift. Till skillnad från en flicka som hade några välskötta kaniner, som tvingades betala 2,400 kronor för att två djurskyddshandläggare besökte hennes blygsamma kaninhållning. Så olika falla ödets lotter.

5 Denna rödbrokiga kossa betraktade djurskyddsinspektören som att vara något i underhull. Djurskyddsinspektören ansåg även att samma kossa borde veterinärundersökas, då hon tyckte att det var dags eftersom kon varit sjuk i fyra månader!!!

6 FILOSOFISKA RUTAN Sitter under nyårsdagen och filosoferar över införandet av enpartistaten i Sverige, där alliansen tycks ha förhandlat bort sin existens och har gett Stefan Löfven fria händer att peka ut färdriktningen för landets väljarkår. Alla som röstade på allianspartierna har berövats sitt politiska inflytande fram till år 2022 och det ser ut att det bara är sverigedemokraterna som har rätt att opponera sig mot diktatorn Löfven. Dagarna går dock mörka och mulna, med regn varje dag, så väderleken tycks inte diktator Löfven ha något inflytande över. Då är det bara naturen och SO som kan protestera mot den socialistiska diktaturen i framtiden. För familjejordbruket ser det utomordentligt bekymmersamt ut. Enda räddningen är att importen av livsmedel försvåras så pass att butikerna töms på basvaror. Först när konsumenterna blir varse att de kan köpa basmat, blir det någon reaktion som väcker våra sovande tidningar och massmedia. Om en och annan vanlig människa råkar reagera så händer det inget, men om våra massmedia vaknar, då blir det liv i luckan. Vid en träff med Eskil Erlandsson på Vapnö framhöll jag vådan av att de många småbruken i exempelvis hans hemtrakter har tömts på kreatur och träden växer upp utmed ladugårdsväggarna då är det allvarlig och jag påtalade att Eskil skulle börja i sina hemtrakter för att återskapa matproduktionen. Att ge sig ut till en gård som Vapnö med industrialiserad mjölkproduktion på Hallands bästa slättbygd och beundra all denna energislukande teknik som riskerar att slås ut bara genom att sabotera en fas i elnätet, utgör ingen säkerhetspolitisk tillgång. Det är alla de många nu så länge sedan svarade för numera är historia. När någon fritidsfiskare slår larm Stockholms skärgård, då finns det för att spana. Hittills har marinen generalerna uttalar sig tvärsäkert miniubåtar i svenskt sett ryska flygplan inne i vårt När EU tillgriper ekonomiska ilsknar Putin till och svarar med att hela matmarknaden ihop och inte ost eller stekt fläsk. Nu håller mjölkfabrikerna på att blir inte av med sina grisar. Det utslagna småbruken som för inte försörjningsberedskapen, som om att de sett en misstänkt U-båt i resurser att skicka ut krigsfartyg inte hittat någon U-båt, men att det har förekommit några territorialvatten. Däremot har man luftrum. sanktioner mot Ryssland, då inte köpa europeisk mat. Då rasar ens Sverige kan bli av med vare sig gå i konkurs och fläskfabrikerna hela ser svinaktigt ut, men våra politiker står som vanligt handfallna och säger sig observera utvecklingen. Detta oaktat hänger sig våra högdjur åt att flyga omkring i bolagens privatplan för att förlusta sig med jakt på älg och fruntimmer. Sverker Martin Lööv har nu tvingats att förbereda sig för de sällare jaktmarkerna och avgår nu som högavlönad goddagspilt, till att bli högarvoderad pensionär I stället tillträder ännu en likasinnad släkting för att ta hand om den rikligt tilltagna lönen. Så går det till i de fina salongerna hos Industrivärlden! Ja tänk vad man kan filosofera över all världens dumhet. LURIKS FUNDERING För den som slutat skolan vill regeringen höja arbetsgivareavgiften. Vem vill anställa en dyrare ungdom?

7 VÅR MAT I början av året publicerades en uppgift om att en fjärdedel av det kött hushållen köper i våra butiker är svenskt medan bara en sjättedel av köttet från storkök och färdigmat är svenskt. Volymmässigt innebär detta att vi importerar mer än hälften av allt kött som äts i Sverige. Det faktum att vi har sänkt vår försörjningsgrad så långt innebär att vi gjort oss beroende av säker och jämn tillgång till kött från andra länder. Eftersom tillgången till fisk har sjunkit och belagts med fångstrestriktioner har vi skurit ner vår fiskeflotta, så att vi inte längre kan se fisket som den försörjningsreserv vi hade under andra världskriget. Detta innebär att svenska folket numera lever farligt i den händelse att oroligheterna i Mellersta Östern sprider sig och oljan kan komma att stängas av. Risken att detta kan hända får inte förringas och kan när vi minst anar det bli verklighet. Vi får dock hoppas att världens regeringar tar sitt förnuft till fånga och sätter sig upp emot USA och sätter stopp för Israels massaker av palestinierna. Om de pågående övergreppen mot denna folkgrupp tillåts fortsätta, löper vi en uppenbar risk att det bryter ut ett fullskaligt krig emellan USA/Israel och den växande muslimska världen. För Sveriges del är vår nuvarande försörjningssituation riskabel och helt oacceptabel. Inget land kan nöja sig med mindre än halv livsmedelsförsörjning och med en växande befolkning såsom vi har i landet och med risk för att vi tvingas ta emot hundratusentals flyktingar från Palestina och Mellan Östern om Israel tillåts fortsätta med sin etniska rensning, kan vår försörjningssituation komma att försämras fortare än någon anar. Det värsta är att våra styrande, har drivit oss in i denna försörjningssituation med berått mot och alla varningar vårt förbund framfört under årens lopp har de slagit dövörat till. Det är bara att hoppas på att det sätts stopp för dårskapen i världen. Vi har sett hur det gått i exempelvis Zimbabwe. Den senaste terroristattacken i Paris manar verkligen till eftertanke. 0 RAMA r1u.,~~- Hjortronstigen 6F, YSTAD, , ,

8 Danskans I min hemby finns det ett småbruk som i folkmun kalls för Danskans. Anledningen till namnet härhör från adertonhundratalet när den dåvarande småbonden bebodde och brukade det lilla stället som födde två kor och med skog till husbehov. Han hade kommit i besittning av stället genom arv ifrån huvudgården, som ärvts av en broder i samma arvskifte. Vi kan kalla bonden för Johan, som på alla bönders vis sålde sina produkter på torget i staden. Han begav sig iväg till torget tidigt på morgonen med det han hade att sälja med varorna hängande i säckar som han hängt upp på en grov käpp, vilken han an - bringat som ett ok över axlarna. Det var en synnerligen varm sommardag och det blev en ansträngande vandring in till torget och när han svettig och varm kom hem igen till stugan på eftermiddagen, så fann han till sin förvåning en naken kvinna som gick och stökade i köket och var i färd med att laga mat. Riktigt hur det gick till förtäljde inte de gamla som talade om historien för mig för väldigt många år sedan men tydligen blev det ingen oangenäm upplevelse för så småningom födde Dansk - an en son, som blev döpt till Salomon. Det sades att Danskan tog över torg - handeln och före stadsvandringen knöt hon in parveln Salomon i en säck med bara huvudet utanför säcken ch där fick Salomon ligga tills Danskan kom tillbaks från staden. Salomon växte upp så småningom och när han blev gammal nog så övertog han det lilla stället, som han skötte på samma sätt som föräldrarna hade gjort. En del av åkerjorden bestod av gammal sjöbotten efter en kvarndamm som var mycket bördig. Salomon bedrev ett typiskt själv - hushåll och det som blev över såsom smör, ägg och svamp och bär sålde Salomon på torget på samma sätt som modern Danskan hade gjort. På så sätt fick Salomon tillgång till kontanter. Man kan föreställa sig att levnadsstandarden blev ganska blygsam, men han klarade livhanken på den lilla torvan. Då Salomon saknade dragare anlitade han sin granne Petter för sina körslor och Petter berättade en dråplig historia om när han var hos Salomon och hjälpte honom i vårbruket. De höll på med att köra ut gödsel och sam tidigt höll Salomon på med att laga ugnspannkaka inne i köket. Detta skedde i en gammal vedspis å han behövde gå ifrån och lägga in i spisen allt emellanåt. När det led framåt eftermiddagen sade Salomon att pann - kakan nog var färdig för han hade bakat den i ugnen i tolv timmar. När de då kom in för att äta så var Petter nyfiken på hur ugnspannkakan skulle gå att äta? Det är klart att de båda karlarna var hungriga och hungern är den bästa kryddan, så pann - kakan gick säkert ner. Salomon bodde och brukade den lilla gården fram till äldre dagar, då han sålde stället och flyttade till en liten backstuga längre in i skogen, där han bodde till sin död. Danskans har därefter gått i handel fem gånger och bebotts under kortare tid fram till att Lantbruksnämnden tog över fastigheten och överläs den till nuvarande ägarens fader. Den nuvarande ägaren har nu renoverat bostadshuset och har uppfört stall - byggnader avsedda att användas för trav - hästar. Hästskötaren skall bo i bostadshuset och på så sätt kommer Danskans att leva vidare och bygden berikas med ännu en arbets - plats, som ger bygden liv. Och historien om Danskan får på så sätt ett bygdehistoriskt värde. l

9 MJOLKKRISEN Den allt kärvare situationen för Sveriges mjölkproducenter fördjupas allt mer och efter den senaste sänkningen av avräkningspriset för mjölk har mjölknäringen hamnat i ett allt allvarligare läge. Med ett avräkningspris på 2:65 per kg fyra -procentig mjölk ter sig framtiden för våra mjölkbönder allt mörkare. Våra bönder är ett tåligt släkte, men även för de mest tålmodiga når alla den gräns när kronofogden knackar på dörren och kräver pengar för obetalda räkningar. De flesta bönder kämpar i det längsta med att låta hustrun jobba inom vården som nattvak eller annat. Lantbrukarkvinnorna är vanligen mycket duktiga och omtyckta på arbetsmarknaden, så de lyckas i regel klara av att försörja sin oavlönade make. Tyvärr har lönsamheten varit dålig under många år, varför bönderna dragit på sig stora skulder, som de nu inte lyckas få täckning för. På grund av den svenska djurskyddslagen dras de svenska bönderna med mycket dryga kostnader, som konkurrentländernas bönder är befriade från. De svenska myndigheternas vanvettiga djurskyddsbestämmelser har nu i stort sett ruinerat de svenska djurägarna och flaggat ut merparten av den svenska animalieproduktionen. På grund av de höga svenska kostnaderna slås obeveklingen den svenska animalieproduktionen ut och nu är turen eller oturen kommen till de stora mjölkgårdarna. Vi har troligen bara ca fyratusen mjölk producenter kvar i vårt land. Man måste fråga sig hur en svensk mjölkbonde med en skuld sättning på på tjugofem miljoner skall kunna överleva och konkurrera med övriga EUländers mjölkproducenter? De svenska bönderna dras även med höga kostnader för att driva de överdådiga mejerierna,som inte utnyttjas i tillfredställande grad, vilket ytterligare försämrar betalnings förmågan till mjölkproducenterna. Sveriges mjölkproducenter samlas nu till krismöte för att försöka förmå regeringen att gripa in och rädda den svenska mjölkproduktionen. T yvärr ingick herrarna Bo Dockered och Karl- Erik Olsson ett så ofördelaktigt anslutningsfördrag att regeringen är förhindrad att gripa in för att s tödja de svenska mjölkbönderna. De förtroendemän som förhandlade fram anslut - ninsfördraget levde i den vanföreställningen att de öppet hävdade att Sverige hade så attrak tiv mat att alla EU:s konsumenter skulle stå i kö för att få köpa de svenska produkterna. Under min aktiva tid stod jag på möten och debatterade med dessa gråhåriga rynkiga gubbar,med hornbågade glasögon och påtalade hur fel de hade, men jag talade för döva öron. Jag minns särskilt ett möte på Margretetorps Gästgivaregård där Ulf Dinkelspeil framhöll detta och att det öppnade sig en gigantisk matmarknad för våra svenska bönder när vi kom med i EU. Vi hade ca fyrtiofemtusen mjölkproducenter kvar i Sverige och nu har vi mindre är tio procent kvar och näringen är kris. Det har visat sig att inget annat EU- land har förhandlat fram ett så ogynnsamt anslutningsfördrag som det herrarna Dockered och Karl- Erik Olsson undertecknade. Med den nya socialdemokratiska regeringen lär Sverige hamna i en verkligt allvarlig situation, där vi tvingas importera allt mer av vår mat. Samtidigt skall vi satsa ett okänt antal miljarder på att rusta upp försvaret. Vem angriper ett land utan mat? Efter åtta år med alliansen kan vi konstatera att Eskil Erlandsson med sitt matland är han på väg till historien som Sveriges största "svammelminister"!

10 Ett ämne som kan tyckas gammalt och inte i tid med vår nutid är ämnet LUFFARE~ men med den debatt som florerar angående romernas (läs tiggarnas) vara eller inte vara i vårt samhälle~ så tycker jag att den här texten har en hel del att tillföra. LANDSVÄGENS RIDDARE Tanken glider sjuttiotalet år tillbaka i tiden och en vanlig företeelse var luffarna, som i dagligt tal kallades landsvägens riddare. Det var som regel luggslitna stackare, där många slitit hos storbönder och inom industrin, där de kanske skadat sig så att de inte kunde utföra ett fullgott arbete och då det inte fanns tillfredställande försäkringar eller social trygghet blev de hänvisade till att vandra omkring på vägarna i hopp om att kunna tigga sig till ett mål mat och natthärbärge uppe på höskullen hos någon bonde. Det fanns säkert en och annan arbetsskygg individ bland den brokiga skara som kallades landsvägens riddare. Det var inte lönt för dessa trashankar att närma sig någon storbondes gård, som oftast vaktades av stora hundar som inte var kräsna vem de satte tänderna i. Därför var det småbönderna som hamnade på luffarnas karta, där en vänlig bonde förärades med ett märke på ett träd eller en grindstolpe utanför den gästvänlige bondens gård. Längre tillbaks i tiden var alltid torparna förbjudna att hysa invandrare i sina torp, men självägande småbönder som hade ett gott hjärta var det som förlänades denna utmärkelse för sin gästvänlighet. Min farfars gård låg utmed Nissastigen och han kom i åtnjutande av luffarnas utmärkelse. Denna utmärkelse gick sedan i arv till min far, så jag har en del minnen från den tiden maten var ransonerad och vi förlänades ynnesten att dela med oss av den kupongbelagda maten. Det var oftast efter kvällsmjölkningen när mor kokat gröt och dukat fram med vad huset förmådde i form av en stekt fläskbit och ett kokt ägg och hembakat rågbröd. Då knackade det på köksdörren och när man gick och öppnade stod där en skamfilad figur utanför som frågade efter far. Efter en del förklaringar ute på den skumma kökstrappan kom den besökande in med en unikabox i handen och blev anvisad en stol vid köksbordet. Oftast satte mor fram ett glas mjölk som luffaren glupskt drack upp medan mor ordnade till lite mer mat. När luffaren ätit förmedlade han alla nyheter han inhämtat under den senaste tiden som han kryddade efter behag, vilket gjorde berättelserna intressanta att lyssna på. Unikaboxen var obligatorisk för att luffaren skulle klara sig undan från att bli haffad av fjärdingsmannen för lösdriveri. Innehållet i unikaboxen bestod av säkerhetsnålar, synålar, stoppnålar, knappnålar, häftstift och annat smått och gott. Varor luffaren salubjöd, som gjorde honom till gårdfarihandlare. När kvällsvarden var avklarad drog luffaren sig ut på höskullen, där han drog ut så pass mycket hö att han hade en liten grotta att krypa in i, där han kunde hålla värmen kalla vinternätter. På så sätt blev det landets småbrukare som mer eller mindre frivilligt påtog sig rollen som oavlönad socialtjänst för landsvägens riddare. Så länge hälsan var någorlunda hos luffarna klarade de att med småböndernas bistånd hålla sig vid liv, men när gamla arbetsskador och fysiska defekter och multisjuka slog till, var det en bedrövlig syn för oss som var barn att se dessa utslagna stackare dra omkring på vägarna. När de till slut föll omkull vid en vägkant var det fjärdingsmannens uppgift att omhänderta den stackaren och få in honom på närmaste fattighus, där han fick tyna bort. Det var den tidens fattigvård och jag måste uttrycka min förvåning över att den svenska överklassen vältrade över det sociala ansvaret på fattiga småbönder, som sannerligen inte hade för många brödsmulor till övers. 11 GUY ALLAN

11 2014 BÄTIRE ÅR FÖR SVENSKA SKOGSÄGARE OCH SKOGSINDUSTRIN ÄN Massavedspriserna varierar kraftigt från område till område. Bäst betalt för massaveden har Södra Sverige, exempelvis har Södra betalt 280 kr/ fub + certifieringspremie, storlekspremier, gallrings -premier och vinstdelning för barrmassaved. ( Gallringspremien är dock numera borttagen) Även den svenska kronan har försvagats emot vissa andra valutor som Euron, USA dollarn och det engelska pundet. Vilket bidragit till att stärka svensk skogsnärings konkurrenskraft. Bygg konjunktionen i stora delar av världen är på uppgång, vilket leder till större efterfrågan på sågade trävaror och i bästa fall ökade priser på dessa varor, men även på timmer. //Eskil Wilhelmsson Sämst betalt är massaveden i mellansverige, där priset endast är 2/3 vad som betalas i södra Sverige, pga överutbud av massaved på marknaden. Timmerpriserna har under året stigit med upp till SO kr/fub, men mot slutet av 2014 började timmerpriserna sjunka igen till följd av överutbud på marknaden och den svaga ryska rubeln. ~

12 DE BONDEFIENTLIGA POLITIKERNA Efter att ha följt de Svenska politikernas behandling av de Svenska bönderna i mer än sextio år kan jag bara konstatera att ingen yrkesgrupp har be handlats så nesligt av våra politiker, som de har gjort med bönderna. När Tage Erlander blev statsminister påbörjades en exempellös propaganda mot landets bönder och med benäget bistånd av Nils Persson Bramstorp igångsattes en makalös kampanj för att bortration alisera småbrukarna. På iniativ av bondeförbund aren Nils Persson lagstiftade regeringen Erlander om införandet av Lantbruksnämnderna. Med en Lantbruksnämnd i varje län tillsattes en mängd jordbruksbyråkrater runtom i landet, vars uppgift var att rationalisera bort ett stort antal småbruk för att efter sovjetiskt mönster friställa tillräckligt med arbetskraft för att kunna förse den arbetskraftsberoende industrin med billig personal. När ett par ungdomar försökte etablera sig som småbrukare och köpte en gård var de tvingade att vända sig till Lantbruksnämnden för att erhålla förvärvstillstånd. Där satt Lantbruksdirektören, oftast en misslyckad agronom, som haft en egen gård som han drivit i konkurs och omhändertog köpehandlingarna. Varpå han utnyttjade Kronans förköpsrätt och omhändertog gården, som han därefter förmånligt överlät till någon av Lantbruks - nämndens ortsombud. På så sätt erhöll industrin två duktiga arbetare och ortsombudet en välkom men förstärkning av sin verksamhet. Följden blev att landsbygden utarmades och byggnaderna förföll och det blev en överhettning i tätorterna med bostadsbrist och sociala problem. Från att ha haft ca mjölkproducenter och en mängd mejerier runtom i landet har vi bara ca mjölkgårdar kvar och en handfull mejerier. Det har onekligen varit fascinerande att följa Sveriges utarmning och åse hur landets ledande föreningsbönder på samma sätt som i de forna öststaterna lydigt krökt rygg under de okunniga politikernas och tjänstemännens fögderi. På grund av att de flesta politikerna har haft sin uppväxt i städerna har de saknat insikt i hur de beslut de varit med om att fatta skulle komma att ödelägga landsbygden. Från att ha kunnat hämta sin mjölk och mejeriprodukter i tätortens mejeri butik invid mejeriet, där folk från orten hade sina arbeten och mejerierna tillverkade sina lokalan - passade mejeriprodukter. Det är en oerhörd kulturförlust Sverige gått miste om när mejeri teknikerna propagerade för att bara tillverka hus - hållsost. Som tur var blev det rester kvar av tillverkning av gourmetostar vis mejerier som exempelvis Kvibille, som numera är flaggskeppet för Arias ostar. Tyvärr har rashygienen inom aveln på mjölkkor i Sverige inte hängt med i kvalitetsarbetet. De för ystning bästa koraserna har slagits ut och ersatts med holstein och SRB. Där har exempelvis Danmark tillvaratagit korasen Jersey, vilket gör att danskarna har bättre kvalitet på sina ostar än vi har i Sverige. Det är allvarligt n.är okunniga politiker går in och försöker styra matproduktionen i ett land. Det blir som stadsdamen som efter sin pensionering köpte sig en stuga med en liten täppa, där hon skulle odla sin egen mat. Hon begav sig till en kycklinguppfödare och köpte ett tjugotal daggamla kycklingar. Efter några dagar återkom hon och ville ha nya för de första hade dött. Kycklinguppfödaren blev nyfiken och frågade varför kycklingarna hade dött? Jag tror att jag planterade dem för djupt, sade den adlande damen! Fettisdagen, eller något ålderdomligt vita tisdagen (en beteckning som dock även något oegentligt används för tisdagen i stilla veckan), i Finland fastlagstisdagen, är i kristen tradition tisdagen efter fastlagssöndagen, 47 dagar före påsk. Dagen är därmed rörlig, och kan infalla som tidigast 3 februari och senast 9 mars. Fettisdagen är den tredje av de tre dagarna i fastlagen, dagarna före fastan, där den första är fastlagssöndagen och den andra är blå måndagen. Namnet fettisdag är bildat av "fet" och "tisdag", där fet syftar på all god mat som brukade ätas på fettisdagen. Ordet är belagt sedan text lånad ifrån Wikipedia

13 Rosorna doftar i vinden Vi föds till vår värld och blommor vi får och rosorna doftar i vinden. Vid födelsedagar sen blommor vi får och rosorna doftar i vinden. En dag vi ställs inför det ofrånkomliga kliv och rosorna doftar i vinden. När vännerna kommer med en bukett på besök rosorna doftar i vinden. Vid skolavslutning och konfirmation rosorna Vid avskedets stund en sista bukett och doftar i vinden. rosorna doftar i vinden. En dag som vuxen kärleken möts och rosorna doftar i vinden. Solen går vidare runt i sitt lopp och rosorna doftar i vinden. Frågan ställs om att dela sitt liv och rosorna Årstider växlar och ger alltid hopp och doftar i vinden. rosorna doftar i vinden. Med brudbuketten det oändliga skrivs och rosorna doftar i vinden. De kära sätter en bukett på vårt sista vilorum och rosorna doftar för evigt i vinden. Guy Allan Svensson AVLIDEN Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vå r mångåriga medlem Görel Persson Ve inge hast igt har avlidit. Görel va r på sin tid en av eldsjälarna inom familjejordbrukarna i Halland. Hon sörjs närmast av maken Rune och tre barn med familjer. Görel var född 1946.

14 KARRIÄRFOLKET SUGER UT LANDSBYGDSBEFOLKNINGEN MED LRF:s BENÄGNA BISTÅND. För några år sedan var det på modet att förtäta (bebygga parker och rekreationsområden) i städerna och glesa ut landsbygden (ta bort servicen) från kringliggande landsbygd vilket man helt fräckt kallade till informationsmöten om i min och alla andra före detta kommuner (socknar) som tidigare tvingats in till Örebro stadskommun. Jag tror varken att stadsborna eller landsbygdsborna är betjänta av sådana propåer ovanifrån. Men politikens inriktning är solklar, landsbygden skall tömmas. Utsugningen har pågått länge. Det är i grunden en allt för hög beskattning på låga inkomster (för låga grundavdrag) som tillsammans med inkomstbortfallsprincipen och vår orättvisa fördelning av familjestöden, som driver in landsbygdsungdomen till städerna. Har man låga inkomster och bara en i familjen har arbetsinkomst så får man inte något stöd från samhället. När jordbruket i Sverige går med 74 procent i förlust enligt EU:s FADN-statistik för år Det vill säga att intäkterna i genomsnitt bara räcker till att betala 26 procent av kostnaderna för växtodling och djurskötsel. Då faller inkomsterna bort helt och hållet när man inte blir ersatt för att man fostrar barnen gratis åt samhället och föräldrapenningen faller ut med c:a en femtedel av vad karriärfolket får när de är barnlediga och vabbar. Sjukförsäkringen faller bort helt och pensionen blir inte ens det man felaktigt kallar garantipension. Det är detta som är inkomstbortfallsprincipens effekter. Karriärmänniskorna som mot folkviljan har ordnat med detta system som gynnar dem själva så till den milda grad att de får daghemssubventionen på kronor per år och barn när de lämnar bort barnen. Hur många har tänkt på att dagissubventionen är en skattefri förmån som de får utöver sina två feta löner tillsammans med rejäla sjukförsäkringsförmåner och höga pensioner. At(jämföra med bonden som får hugga ner skogen för att överleva samtidigt som hans fru tar hand om barnen utan ett öre i ersättning. Snacka om att inkomsten faller bort och landsbygden växer igen. LRF:s högsta beslutande organ, riksförbundsstämman, beslutade på fyra riksförbundsstämmor, under åttiotalet, den första motionen 1983 från Örebro län, att LRF skulle bilda opinion för en rättvis fördelning av familjestödet. LRF:s riksförbundsstyrelse gjorde i odemokratisk ordning enbart propaganda för kooperativa daghem och skördedagis. År 1985 hade jag räknat ut, att de pengar som var avsatta för familjepolitiken skulle ha räckt till att betala ut en skattepliktig vårdlön till alla barn under 13 år med kronor per barn och år upp till 13 års ålder. Jag upplyste i den motion jag skrivit i ärendet att anledningen varför LRF skulle bilda opinion var att två tredjedelar av S-väljarna ville ha vårdlön hellre än daghem, men att vår massmedia inte ansåg sig behöva upplysa sitt folk om professor Jörgen Westerståhls undersökning som jag hänvisade till. Jag kunde inte drömma om att även LRF-ledningen och Land skulle handla tvärs emot demokratiskt fattade beslut. Om vi fått till stånd en politisk förändring enligt mina förslag hade landsbygden tillförts dubbla värdet av jordbruksavtalet, eller c:a sju miljarder varje år sedan dess. Då hade Bror och Syster Duktig i LRF inte med lantbruksnämndens hjälp behövt fördriva sina grannar till tätorterna. Sten-Arne Persson Lantbrukets Ekonomiservice

15 ÖPPET BREV TILL REGERINGEN OCH LANDSBYGDSMINISTER SVEN-ERIK BUCHT PÅ GRUND AV DEN RÄTTSVIDRIGA TILLÄMPLINGEN AV SVERIGES DJURÄGARE I SAMBAND MED TILLÄMPNINGEN AV DJURSKYDDSLAGEN Den allt sedan införandet av Djurskyddslagen pågående tillämpningen av Djurskyddslagen där landets djurrättsorganisationer har tillåtits att infiltrera Statens Jordbruksverk, där de ingår i den statliga myndighetens Djurskyddsråd har detta lett fram till att landets djurägare har utsatts för en ren myndighetsterror. Den Svenska husdjursrådgivningen har allt sedan 1930-talet varit landets bönder och djurägare behjälpliga med en yrkeskunnig rådgivning, som hade lett fram till en djurvänlig och framgångsrik djurhållning i Sverige. Om vi går tillbaks till 1940 och SO-talen, så var mjölkarnas livslängd vanligen ca 20 år. Att jämföra med dagens ca 5-7 år. Vilket visar att djurhållningen ingalunda blivit hänsynsfullare mot korna. Tilltaget att inlemma landets djurrättsorganisationer såsom Djurens Rätt med fl i Jordbruksverkets Djurskyddsråd, har dessa särintressen med ytterst perversa särintressen lyckats få en tummelplats för att uppnå sina mycket samhällsfarliga målsättningar att genom en omöjlig rättstillämpning kunna tvinga landets matproducenter att upphöra med sin matproduktion i Sverige... FORENINGSKONTAKTEN Du som läser vår tidning och är intresserad av vår organsiation eller har några tips att ge oss - ring föreningens kontaktperson på din ort. Finns det ingen föreningskontakt i närheten - ring expeditionen. KÄVLINGEBYGDEN: ORDF LARS GÖRAN PERSSON TFN: HÖRBY- LYBY: ORDF: KENT ARVIDSSON TFN: SÖDRA HALLAND: KONT: GUY ALLAN SVENSSON TFN: WEMMENHÖG: ORDF: ARNE ANDERSSON TFN: ÄLVSBORGS LÄN: KONT: HANS Röös TFN: ÖSTERLEN: 0RDF:8ENGTÅKEJÖNSSON TFN:

16 Små - familjejordbrukarnas tidning Pastlittnift8B c/o Wilhelmsson Ammås Ullared F Al\1ILJEJORDBRUK :\lålsättning och verksamhet FR arbetar aktivt för att förbättra för familjejordbruket och till fromma fo1- landsbygden. FR förhandlar med regering och riksdag och har remissrätt i jordbruksfrågor. FR deltar i olika debatter och slår vakt om de demokratiska principerna. FR utövar påvei-kan på kommuner och länsstyrelser. Familjejordbrukarna arbetar för närvarande med bl. a. nedanstående frågor Övergödningen av haven Böndema har sedan länge ensamma fatt klä skott för överg0dn in;en av lia\ en p3 gnrnd d\ kväwudakning från åkrarna. trots att bara o av kvävet kommer från jordbruket. och trots an k\ ä\ et. som läi:kcr pa \intern. bercor ~"<i. su11 nedfall och skogsbruksåarna för det mesta kvävet till haven. Det har ocksa \isat sig att \i sommartid har eu kvä\\:undcrsi-.on åtrninswne i Östersjön. Jordbruksverkets misslyckande att an passa oss till EU Det sades att vi förhandlat till oss ett alldeles urmärkr aytal med EU. som skulle ge oss förbättringar på många områden. Än så länge har vi inte sett något fungerande e:..emrel på detta. Tvärtom har Jordbruksverket genom sina ogenomtänkta narionella bestämmelser krånglat till det för lantbrukarena och totoalt misslyckats med anpassningen till EU. Skatten på jordbrukstraktorer har slopats Man har tidigare belagt traktorbränslet med omotiverat hög skatt. vilket snedvrir konkurrensen både gentemot bönder i andra EU-länder, som hade mycket lägre skatt, och med andra företag i Sverige, vilka använde bränsle stationä11. Vi har fatt gehör för slopandet av skatten för jordbrukstraktorerna Djurskyddlagen och miljöbalken Som det nu är tillämpas olika tolkningsregler och kostnadsavgifter för samma slags tillsyn och kontroll. beroende på i vilken kommun förrättningen sker. Vi har i praktiken 3 I 0 olika lagar. Kostnaden får inte heller överstiga den verkliga, då kommuner inte har rätt att genom höga avgifter tillskansa sig extra skatt. Omhändertaganden rar ej ske utan faktiska bevis. Anpassningen till EU:s lagar Hela samhällslagstiftningen måste anpassas till EU:s lagar, så an de svenska bönderna har samma villkor som konkurrenterna i övriga EU. Som det nu fungerar införs i Sverige lagar och bestämmelser som står i konflikt med Romfördraget. Dessa svenska regler diskriminerar enskilda näringsidkare och hindrar det fria varuflödet, som är grunden i fördraget och det EU-avtal Sverige skrivit på. Miljöbalken är ej sanktionerad av EU. Den avreglerade elmarknaden När elmarknaden avreglerades sades det att elpriserna skulle sjunka, vilket de gjorde en ko11 tid. Nu har de emelle11id börjat stiga i rask takt_ Det är också bara en liten del av elpriset, nämligen den rörliga kostnaden för elkonsumtionen som konsumenterna kan påverka genom att välja sin egen elleverantör. Elleverantören i regionen har monopol på nätagviften. Elkonsumentema skulle, genom att bilda sammanslutningar för gemensamt uppköp av el, kunna förhandla sig till lägre priser. FR arbetar med att bilda en sådan sammanslutning. Innehållsdeklaration av färdigfoder Ingående rå?aror i de furdigfoder som finns att köpa, måste deklareras. så att köparen vet vad som ingår och själv kan avgöra -om han vill använda det. Fortfarande tillsätts en mängd olika fodersubstitut, vars inverkan på djuren ingen riktigt vet någonting om.... Ursprungsmärkning av livsmedel Alltsedan 1988 har FR drivit frågan om ursprungsmärkning av livsmedel. för att konsumenten själv skall kunna avgöra vad han vill köpa. När vi nu vet hur hanteringen kött av utländskt härkomst sker, framstår vårt krav som än viktigare. Innehållsdek!aration av livsmedel Vi vill all även små mängder tillsatser eller råvaror skall deklareras till fromma för bland annat allergiker.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vårt ansvar för jordens framtid

Vårt ansvar för jordens framtid Vårt ansvar för jordens framtid ArturGranstedt Mandag23.februarbrukteAftenpostenforsidentilåerklæreatøkologisklandbrukverken er sunnere, mer miljøvennlig eller dyrevennligere enn det konvensjonelle landbruket.

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014

Små & Familjejordbrukarnas tidning. Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014 Små & Familjejordbrukarnas tidning Organ för Familjejordbrukarnas Riksförbund årgång 79 Nr 5 2014 Kontakt med ordföranden: Guy Allan Svensson Gisslabol,31034 KVIBILLE Tfn: 035-56250 Ansvarig utgivare:

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer