Kyrkslätt Guider r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätt Guider r.f."

Transkript

1 Kyrkslätt Guider r.f

2

3 FÖRORD Kyrkslätt, vår förenings hemort, fyller innevarande år 675 år. Också grannkommunerna Ingå och Sjundeå, som hör till Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f:s verksamhets-område, har en lång historia bakom sig. I denna jämnförelse känns våra 30 år rätt så anspråkslösa. De är dock en period som kan beskrivas av dem som har varit med om att bygga upp föreningens verksamhet och att skapa gemenskap medlemmarna emellan. Föreningens målsättning beskrivs i stadgarna som följer: Föreningen har till uppgift att förena guiderna i Kyrkslätt och tillvarataga deras gemensamma intressen samt bland sina medlemmar höja intresset för kännedom om Finland, dess historia, sevärdheter, utveckling och utvecklingsmöjligheter med särskild tonvikt lagd på Kyrkslätt. Vi har alltid strävat efter att utveckla vårt kunnande och att ta väl hand om våra gäster. I denna tillbakablick på de år som har gått försöker vi berätta om både glädjeämnen och händelser som inte var så roliga då när de inträffade. Framför allt vill vi i detta sammanhang tacka för det understöd vi har fått. Kyrkslätts kommun har under årens gång gett oss ett verksamhetsbidrag och nu till vårt jubileum kommit ihåg föreningen. Så riktar vi vårt tack till Svenska Kulturfonden i Finland, som understöder utgivningen av vår historik. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt har också välvilligt understött dessa planer. Alla som har varit intresserade av detta arbete och bidragit till dess genomförande skall ha tack. Mitt personliga varma tack går till filosofie magister Ingalill Ihrcke-Åberg för hennes kommentarer och förslag. Kyrkslätt den 15 september 2005 Ilse Jakobsson-Hack 3

4 KYRKSLÄTT GUIDER KIRKKONUMMEN OPPAAT R.F. 30 ÅR FÖR TURISMEN Hur har det börjat? Hösten 1974 ordnades en guidekurs av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Initiativet kom från kommunen, som behövde guider för de rundturer som man planerade i samband med Kyrkslätts dagarna (dessa dagar började ordnas fr. o. m talet). Rektor Bo Lundell visade stort intresse för våra planer att utbilda oss till turistguider. Han ställde också upp som tentator med sin omfattande kännedom om Kyrkslätts kommun. Han påpekade redan då att det känns främmande att en guide skall avlägga ett aktivitetsprov vart tredje år i vilket annat yrke förekommer något liknande frågade han sig. Med aktivitetsprov vart tredje år har vi kämpat fram till slutet av 1990-talet. Först efter det har tiden förlängts till fem år. Föreläsningarna var öppna för alla och de hade allmänna ämnen som utgångspunkt. Vi tog kontakt med den likaledes i startgropen befintliga guideorganisation som hade bildats i Åbo och som var början till Suomen opasliitto Finlands guideförbund. Till kursen anmälde sig ett tiotal personer, några hade på ett eller annat sätt anknytning till turismen, Anita och Pepita Ehrnrooth fanns med bland deltagarna. Båda hade börjat jobba på Hvitträsk, som nyligen öppnats för allmänheten som museum. En annan deltagare hade varit aktiv som reseledare. Själv sysslade jag med guidning under studietiden i Cambridge, vi var en internationell grupp, som ordnade olika besök och utfärder utan någon som helst guideutbildning (!) men med stort intresse och en försvarlig portion självförtroende. 4

5 Institutet hade lyckats att få goda föreläsare, för att nämna några prof. Göran von Bonsdorff, minister Pär Stenbäck och arkitekt Leif Sundström. Kursen avslutades med en tentamen vars fordringar motsvarade guideförbundets krav. Förutom i ett skriftligt prov måste alla visa sina färdigheter i ett guidningsprov i buss. Tentator från guideförbundet var May Lundqvist och två sakkunniga fanns med som hade de nödvändiga lokala kunskaperna. Bussprovet bedömdes omedelbart efter slutförd rundtur, deltagarna fick veta vad som var bra och var det måste göras förbättringar. Efter första sommaren fick 9 guider det officiella guidemärket och kunde kalla sig auktoriserade turistguider. 5

6 6

7 Att starta föreningen Redan under kursen diskuterade vi att börja starta en guideförening och försökte komma underfund med hur vi skulle göra. Vi hörde om att Janne Snell hade gått guidekurs i H:fors och han ställde upp och informerade oss. Han föreslog att föreningen skulle registrera sitt namn både i svensk och finsk version. Det konstituerande mötet hölls hos Ilse Jakobsson-Hack i Kylmälä den 16 september 1974 (utdrag ur gästboken) 7

8 Till föreningens första ordförande utsågs Kyllikki Kjerin, viceordf. Anita Ehrnrooth samt sekr. och kassör Ilse J-H. Vi skaffade blanketter och lämnade in registreringsansökan. Man meddelade genast att det tar lång tid innan ärendet behandlas. Det gick faktiskt flera månader, men sedan kom beskedet att föreningen är registrerad, den fick nr

9 Att börja guida Verksamheten kom trevande igång. Föreningen hade inga tillgångar för att t. ex. kunna annonsera om sin existens. Kyrkslättsdagarna var den fasta punkten, där vi behövdes. Sedan startade samarbetet med Kyrkslätts hembygdsförening r.f. Under sommaren avlöste sig två av guiderna med visningen av Alisgårdens hembygdsmuseum. Ilse J-H. guidade under flera år på sommaren på Hvitträsk museum. Hvitträsk hade blivit den största turistattraktionen i Kyrkslätt med tusentals besökare per år både inhemska och utlänningar. De flesta guider hade sina ordinarie tjänster och kunde därför ställa upp endast under semestern eller på veckosluten. Andra var bundna av småbarn, språkkunskaperna spelade också in. Föreningen organiserade rundturer också i egen regi. Vi hade bjudit in en journalist och det blev bra respons i tidningen Västra Nyland. 9

10 Guiderna gjorde sin första rundtur Bild Hjortlandet Slalombackarna på Hjortlandet, av vilka bilden visar den större, var i flitig användning senaste lördag då platsen besöktes under den guidade rundturen. Skidliftarna för 600 och 420 personer per timme uppför backen, om krokarna är fullbelagda. När klockan är 12 i Helsingfors är den fem minuter över på Jolkbybacken. Bl.a. det här fick de 36 deltagarna i Kyrkslätts guidernas rundtur på lördagen veta. Det var första gången som guiderna inom ramen för sin förening ordnade en guidad rundtur i hemkommunen. För informationen under rundturen stod tre av föreningens elva guider, Birgitta Holmberg, Kyllikki Kjerin och Berit Liljeberg. VN ti

11 Omvald styrelse i guideföreningen Kyrkslätts guider har hållit sitt årsmöte i Evitskog och i mötet deltog föreningens samtliga medlemmar. Årsmötet omvalde styrelsen i sin helhet och som ordförande för guiderna fortsätter Anita Ehrnrooth. Ur årsberättelsen framgick att verksamheten igen gjort en del framsteg fastän livsvillkoren för ortens guideförening inte varit de bästa. Såsom tidigare är har guiderna varit verksamma under Kyrkslättdagarna 1978 och detta sam arbete med kommunen hoppas man fortsätta med även i framtiden. Teaterresor har stått på programmet redan några är, så även under För första gången ordnades ett teaterbesök för barn i april förra året och även årets barnteaterresa har redan gjorts, den 27 januari. Anslutningen har varit synnerligen stor, 90 resp. 108 deltagare. Fastän dessa resor medförde mindre förluster, tänker fören ingen även i framtiden fortsätta denna verksamhet, som är spe ciellt viktig för barnen i glesbyg den. En teaterresa för vuxna pla neras till april och på höstens program står ett operabesök. Guiderna kontaktades bl.a. av Obbnäs garnison, som ville ordna med lite omväxling för de beväringar som inte hade permission under jul- och nyårshelgerna, och dessa gjorde under sakkunnig ledning bussrundturer i Kyrkslätt. Guideföreningen ordnar rundturer i kommunen ifall det finns intresse. Också resor till annan ort kan planeras i samråd med föreningen. VN

12 TEATERRESOR Vi hade alla erfarenhet av hur svårt det är att kunna gå på teater när man bor på landet. Någon föreslog att ordna teaterresor. Vi hörde oss för om det fanns intresse. Det fanns det visst så vi satte igång. Reservera buss, biljetter på teatern, planera rutten, skriva plakat mm. Vi körde resor till barnpjäser, inte enbart till Helsingfors, också bl. a. till Ekenäs. Den resan fastnade i minnet, för vi glömde ett barn, som väntade vid vägskälet i närheten av sitt hem; vi körde rutten annorlunda än vi hade meddelat. Pappan var hygglig och hämtade barnet ända till Ekenäs, vi lovade bot och bättring. Detta hände före mobiltelefonernas tidevarv. Pjäsen hette Fågel Blå det var en fin föreställning. Småningom började kommunen ordna teaterresor det var på den tiden, då det fanns pengar för kultur. I och med det kunde vi inte fortsätta, emedan vi måste debitera ett pris som täckte våra omkostnader och gav i bästa fall en liten slant i vår kassa. Kommunens resor finns inte mera kanske föreningen kan ta upp denna verksamhetsform på nytt. HVITTRÄSK ena dagen en filmstjärna, nästa dag en president Vem skulle inte tycka om Hvitträsk, det vackra ateljéhemmet, som ritades av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen, och byggdes åren Till Hvitträsk kommer det gäster från olika delar av världen, historiken är översatt till 44 olika språk, och alla används! Emellanåt är det hektiskt, när det kommer busslast efter busslast med glada amerikanska kryssningsgäster, stojande skolelever eller hurtiga pensionärer. Under sommaren kan det komma upp till 350 gäster på en dag! Familjer kommer på publikguidningar och arkitekt- och konststuderanden trivs hela dagen i museet. Mitt i allt står statsministern med sin familj vid biljettkassan och vill köpa biljetter till dagens publikguidning, en känd företagschef vill köpa en bok med sig hem från museibutiken och ett känt sångarpar vill bli fotograferade till en tidning i husets vardagsrum. Allt är möjligt! Man vet aldrig vem man kan träffa i museet.. 12

13 Telefonen ringer och utrikesministeriet vill beställa tid för en statsgäst med fru, för gästerna har speciellt bett om att få komma till Hvitträsk. Presidentens kansli meddelar om en annan statsgäst, som de vill visa en av finska arkitekturens helhetskonstverk. Ett stort företag undrar om vi kan ordna musik efter guidningen, eller annat program. Det frågas om restaurangen, bastun, möteslokaliteter och guidningar. Det frågas även om arkitektur, konst och gamla saker. Inget telefonsamtal är sig likt, men det är det som gör allt så trevligt. Alla guidningar är olika, gästerna är intresserade av olika saker: en grupp vill veta allt om sällskapslivet, nästa grupp är intresserad av möblerna och en tredje grupp vill bara veta var man kan köpa postkort och dricka kaffe! Många kända män och kvinnor har gästat Hvitträsk. Kung Carl XVI Gustaf besökte Hvitträsk redan som ungkarl, först flera år senare kom drottning Silvia och kronprinsessan Victoria på besök. President Jimmy Carter, Henry Kissinger, Moshe Dayan, Makarios, president Rau och flera andra har trivts i det vackra nationalromantiska huset. Filmstjärnan John Travolta kom för att även få se finska landsbygden och Armi Kuusela ville visa finsk arkitektur till sin utländske man! Alla gäster är viktiga gäster, och det är alltid roligt att visa människor detta vackra, speciella hus. Dagarna är olika och det är det som gör arbetet så givande och intressant. Många gäster berättar historier från förr och av dem lär vi oss nya saker. Varje morgon när jag kommer in på gården, fylls jag av energi för den nya dagen! Pepita Ehrnrooth-Jokinen Chefsguide Hvitträsk museum I samband med ovanstående inblick i arbetet som guide på Hvitträsk vill vi nämna JULMARKNADEN. Där samlas så gott som alla år i början på december designer och hantverkare och bjuder ut sina produkter. Det finns också bakverk och hemlagad mat till salu. Guiderna har varit med många gånger. Vi har berättat om vårt arbete, gett förslag till rundturer och delat ut vårt informationsmaterial. Dessutom har några av oss bakat och syltat, hemlagade specialiteter har alltid god åtgång. 13

14 Konstnären Sinikka Luukkanen designade 1977 på Kyrkslätts guiders uppdrag ett smycke med kommunens vapen som motiv. Det gjordes i silvertenn och i silver. Guiderna finansierade detta projekt själv och försäljningen löpte bra. Tyvärr dog Sinikka Luukkanen tidigt i cancer och produktionen upphörde. Föreningens möten Under 1970 och 1980-talen höll vi ganska regelbundna månadsmöten. De hölls hemma hos någon av guiderna. I slutet av 1990-talet började vi mötas i ett av forskarrummen i Kyrkslätts bibiotek. Nu när föreningen har blivit så mycket större håller styrelsen skilda möten, oftast i samband med studiebesök, för att inte i onödan lägga beslag på dyrbar fritid. Guidedräkt Efter långa diskussioner och möten mellan guideföreningarna i huvudstadsregionen (på den tiden hörde vi alla till samma distrikt) beslöt vi att inköpa marinblå blazer från firma Britt Mari. Kjol eller långbyxor i grått skaffade var och en från olika affärer. Finansieringen var inte lätt att lösa, vi måste ta lån. Men också detta klarade vi av. Dräktfrågan är aktuell igen. Våra nya medlemmar har inga enhetliga guidedräkter. Vi har haft förslag från firman P & M design på en duvblå blazer i samma snitt som Helsingfors guidernas. Tillsvidare har projektet inte förverkligats, de flesta ansåg att kostnaderna är för stora. En enhetlig guidedräkt gör dock ortens guider bättre kända. På större orter är guidedräkten obligatorisk. Dessutom är det mycket lätt att klä sig när man skall på ett uppdrag, man behöver inte fundera vad skall jag i dag sätta på mig. 14

15 UTBILDNINGSDAGAR Finlands guideförbund började ordna guide-utbildnings- och fortbildningsdagar både på hösten och våren. Vår förening har varit representerad på de flesta av dessa dagar, som ordnas runtom i Finland. De medlemmar som har ställt upp har fått ett litet resebidrag, men största delen av kostnaderna fick man stå för själv. Under dagarna har oftast hållits bra föreläsningar. Nya orter har besökts och fram för allt har man träffat kollegor från andra orter och kunnat diskutera guidens uppgifter samt för- och nackdelarna med yrket. Vi har rest t.o.m. utomlands i FGF:s regi. Bl. a. var vi till Leningrad, dagens St. Petersburg. NORDISKT SAMARBETE Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f. anslöt sig i ett tidigt skede till IGC Inter Nordic Guide Club. Under årtiondenas gång har vi varit på kongress i alla nordiska länder och blivit bekanta med kollegorna och lärt känna deras arbetsförhållanden. Förut- sättningarna är mycket olika fastän överallt är det viktigaste att ta väl hand om besökarna. Vi var under långa tider så få guider i vår förening att vi inte har haft möjligheter att ordna internordiska eller riksomfattande kongresser. Särskilt minnesvärda är kongresserna på Island samt kongressen år 2005, som hölls på Färöarna. Färingarna anslöt sig så sent som år 2002 till IGC. Genom Finlands guideförbund är vi också medlemmar i WFTGA Word Federation of Tourist Guide Associations (Guidernas världsförbund) VI UTBILDAR NYA GUIDER Medlemsantalet hade gått ner en lång tid. Därför blev det allt mera aktuellt att ordna en guidekurs. Vi tog upp saken med rektor för Kyrkslätts Mbi, Marja Töyrylä. Hon gav oss sitt fulla stöd och kursen kunde börja på hösten 15

16 1998 och slutföras våren Guideförbundets kursfordringarna hade under årens lopp blivit allt mera omfattande. Deltagarantalet var inte så stort, men 8 nya guider utexaminerades våren Det var inte så många av de nya som fortsatte med guidningen. Så det blev snart aktuellt igen att ordna en grundkurs för turistguider. Den började hösten Också nu var vi lyckligt lottade, rektor för Mbi i Kyrkslätt, Anna Lyytikäinen, hjälpte oss med organisationen av kursen. Denna gång var intresset verkligen stort, över 30 personer anmälde sig och de flesta av dem fullföljde kursen. 23 nya guider blev klara med sina studier våren Nu såsom tidigare ingick skriftlig mellantent, kursarbete samt det praktiska bussprovet med utvärdering genast efter guidningen i utbildningen. Koordinator för båda kurserna var Ilse Jakobsson-Hack, som har genomgått Finlands guideförbunds utbildning för kursledare. Rita Lundell, kanslisten vid Mbi i Kyrkslätt, har varit vårt stöd under alla tre guidekurser som hållits i vår kommun. Vi håller våra medlemmars kompetens och intresse på en hög nivå genom att ordna fortlöpande studiebesök, föreläsningar och genom att delta i kurser som ordnas av andra organisationer. EKONOMI Under 1970 och 1980-talen och fram till mitten av 1990-talet betalde våra medlemmar endast den årsavgift, som föreningen måste betala till Finlands guideförbund. På detta sätt förblev inga pengar i vår kassa och vi fick vara mycket påhittiga för att klara oss ekonomiskt. Det årliga bidraget från Kyrkslätts kommun var i minsta laget. Det fanns inget större intresse för turismen i vår kommun. Under senare år har vi uppburit medlemsavgift som tillfaller föreningen är den totala medlemsavgiften 35, av denna summa går 30 till FGF. Vi betalar föreningsavgiften till IGC (SEK 300/år) och varje guide som är medlem i IGC betalar SEK 70/år. Vi har försökt skaffa pengar till föreningen genom försäljning på den redan omnämnda julmarknaden på Hvitträsk. Dessutom har vi sålt gurk-löksallad på Kyrkslättsdagarna samt Sjundeådagen och andra lämpliga ställen. 16

17 Bidrag från Kyrkslätts kommun, samt specialbidrag har vi sökt för 30 årsjubileet från Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt samt Sjundeå och från Svenska Kulturfonden. De frågas ibland vad har jag för nytta av att vara med i föreningen? Med guidekortet varje auktoriserad guide har får man gratis inträde i muséer, rabatt på hotell och mycket annat. Föreningen betalar premien för olycksfallsförsäkringen för sina medlemmar (den gäller på väg till och från guideuppdrag) ETT NYTT MILLENIUM Nya vindar nytt namn? Med så många nya medlemmar kommer fräscha och tänkvärda förslag fram. Efter det att Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f. blev medlemmar i Porkala parentes föreningen r.f. utvidgades vårt arbetsfält till våra båda västliga grannkommuner. Detta borde väl med tiden också återspegla sig i vårt namn. Samtidigt blir det aktuellt att använda den officiella yrkes-beteckningen auktoriserad turistguide också i namnet. Så det blir att besluta vad vi kommer att kalla oss i framtiden. En sak som är mera än högaktuell är vår miljö, den omgivning vi lever i. Som turistguider är vi ansvariga för det sätt på vilket vi rör oss med våra grupper, speciellt då vi rör oss i känslig naturmiljö. Vår nordiska natur är otrolig vacker, men mycket sårbar genom det hårda klimatet under våra långa och kalla vintrar. Under senaste guidekurs fanns bland rubrikerna för kursarbeten också Ekologisk hållbar turismen som tema. En av deltagarna skrev en verkligt välmotiverad uppsats i detta ämne. Det finns en massa slogan nu för tiden, en finna jag värd att leva upp till Ett skräp om dagen med andra ord plock upp något som skräpar och världen blir ganska mycket snyggare! 17

18 Roliga kommentarer och annat Guidekurs på gång. En representant för arbetsgivarna (resebyråer mm.) frågar: När skall guiden vara på plats? Jag markerar vilt: I tid. Helt fel: I förtid! Sommar, i Helsingfors är det ovanligt hett för finländska förhållanden. Stönande resenär: Finns det ingen luftkonditionering i den här gamla bussen jag vill ha mina pengar tillbaka! De övriga resenärerna skakar på huvudet. Två dagar senare, vi närmar oss Nordkap. Samma resenär: Finns det ingen värme i detta busskrälle? Allmän munterhet alltid samma typ som gnällar, skall vi lyfta ut honom? Rundtur i Kyrkslätt med skogsvandring. När alla skall vara tillbaka i bussen märker guiderna att två äldre damer saknas. Stort pådrag med skallgång i skogen. Sist och slutligen hittas damerna sittande totalt utmattade på en sten. De båda och guiderna faller gråtande i armarna på varandra och vandrar tillbaka till bussen. Detta hände före mobbarnas = GSM telefonernas tidevarv. Till slut: Tack för 30 år och god fortsättning åtminstone 30 år till! 18

19 Foto från guidekursen Foto från guidekursen

20 Foto från företagsguidning på Arabia porslinsfabrik 1970-talet, guide Ilse Jakobsson-Hack. Resemässan

21 ???? 21

22 ORDFÖRANDE Kyllikki Kjerin 1975 Anita Ehrnrooth Eeva-Liisa Pihlaja Sirkku Harjasto 2004 Ilse Jakobsson-Hack 2005 VICEORDFÖRANDE Harriet Blomster Anita Hagman Berndt Gottberg 2005 SEKRETERARE & KASSÖR Ilse Jakobsson-Hack SEKRETERARE Margareta Hägg 2004 KASSÖR Jukka Soisalon-Soininen 2005 Att samma person skötte både sekreterar- samt kassörsuppgifterna berodde på att föreningen under långa tider hade så få medlemar. 22

23 INNEHÅLL Förord år för turismen... 4 Hur har det börjat?... 4 Att starta föreningen... 7 Kopia ur gästbok (Ilse J-H.)... 8 Att börja guida... 9 Tidningsurklipp V. Nyland Guidningsuppdrag för olika företag Verksamhet Teaterresor Julmarknaden på Hvitträsk Utbildningsdagar Nordiskt samarbete Vi utbildar nya guider Guidekursen Guidekursen Ekonomi Medlemsavgifter Medelanskaffning Bidrag Försäkring för våra medlemmar Guidekortet ger förmåner Ett nytt millenium Nya vindar nytt namn? Miljömedvetenhet också inom guidningen Några ord om framtiden för vår förening... 23

24 Hit bilder av kyrkorna som inte ännu kommit

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

MRO-AKTUELLT (10/2014)

MRO-AKTUELLT (10/2014) MRO:s Vårmöte 2015 Tidigare MRO-möten har beslutat att MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas lördagen 7 mars i Malmköping, med MUMA som värd Deltagare som kommer med tåg hämtas i Flen med Veteranbuss efter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN!

VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN! VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN! Kom med på Nothamn VII i Syndalen 22-29.7 2012. På Nothamn är programmet sjöbetonat och många av aktiviteterna försigår i,

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer Utrikesministeriets tjänster för resenärer Mera info i Finland: Utrikesministeriets konsulära enhet PB 415, 00023 Statsrådet Tfn: +358 295 350 000 (växel) Jour dygnet runt: +358 9 1605 5555 Fax: +358 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte

Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Sida 1 Protokoll fört vid Kallbadhusets Vänner Saltholmens årsmöte Datum: 2013-04-13 Plats: Sjömanskyrkan, Göteborg Tid: 11:00 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer: a. Sten Sundström väljs till

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006

Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Välkommen till MAMEs Regionmöte 6 8 Oktober 2006 Kära SWEA, Vi i SWEA Michigan välkomnar alla till ett "jättespännande" regionmöte i bilstaden Detroit i oktober. Som Ni vet är Michigan vackrast om hösten

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 7-2011 Fört vid möte i 2011-02-25 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth Susanne Larsson Forman Liza Valdez, deltog ej under 7b

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 13-11-16 Styrelsemöte Protokoll 6 Plats Roslagsgatan 57 Närvarande Carl-Axel Adelman (CA), Monica Ahlström (MA), Bengt Brunberg (BB) ordförande, Eva Odenskiöld

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Hjortron myr i Gargnäs

Hjortron myr i Gargnäs Hjortron myr i Gargnäs Årsberättelse för Intresseföreningen Gargnäs Behövs gällande 2010. Organisations nummer: 895400-8366 Skolvägen 15 mail. info@gargnas.se 920 73 Gargnäs. Styrelse: Östen Dahlström

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer