Kyrkslätt Guider r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätt Guider r.f."

Transkript

1 Kyrkslätt Guider r.f

2

3 FÖRORD Kyrkslätt, vår förenings hemort, fyller innevarande år 675 år. Också grannkommunerna Ingå och Sjundeå, som hör till Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f:s verksamhets-område, har en lång historia bakom sig. I denna jämnförelse känns våra 30 år rätt så anspråkslösa. De är dock en period som kan beskrivas av dem som har varit med om att bygga upp föreningens verksamhet och att skapa gemenskap medlemmarna emellan. Föreningens målsättning beskrivs i stadgarna som följer: Föreningen har till uppgift att förena guiderna i Kyrkslätt och tillvarataga deras gemensamma intressen samt bland sina medlemmar höja intresset för kännedom om Finland, dess historia, sevärdheter, utveckling och utvecklingsmöjligheter med särskild tonvikt lagd på Kyrkslätt. Vi har alltid strävat efter att utveckla vårt kunnande och att ta väl hand om våra gäster. I denna tillbakablick på de år som har gått försöker vi berätta om både glädjeämnen och händelser som inte var så roliga då när de inträffade. Framför allt vill vi i detta sammanhang tacka för det understöd vi har fått. Kyrkslätts kommun har under årens gång gett oss ett verksamhetsbidrag och nu till vårt jubileum kommit ihåg föreningen. Så riktar vi vårt tack till Svenska Kulturfonden i Finland, som understöder utgivningen av vår historik. Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt har också välvilligt understött dessa planer. Alla som har varit intresserade av detta arbete och bidragit till dess genomförande skall ha tack. Mitt personliga varma tack går till filosofie magister Ingalill Ihrcke-Åberg för hennes kommentarer och förslag. Kyrkslätt den 15 september 2005 Ilse Jakobsson-Hack 3

4 KYRKSLÄTT GUIDER KIRKKONUMMEN OPPAAT R.F. 30 ÅR FÖR TURISMEN Hur har det börjat? Hösten 1974 ordnades en guidekurs av Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. Initiativet kom från kommunen, som behövde guider för de rundturer som man planerade i samband med Kyrkslätts dagarna (dessa dagar började ordnas fr. o. m talet). Rektor Bo Lundell visade stort intresse för våra planer att utbilda oss till turistguider. Han ställde också upp som tentator med sin omfattande kännedom om Kyrkslätts kommun. Han påpekade redan då att det känns främmande att en guide skall avlägga ett aktivitetsprov vart tredje år i vilket annat yrke förekommer något liknande frågade han sig. Med aktivitetsprov vart tredje år har vi kämpat fram till slutet av 1990-talet. Först efter det har tiden förlängts till fem år. Föreläsningarna var öppna för alla och de hade allmänna ämnen som utgångspunkt. Vi tog kontakt med den likaledes i startgropen befintliga guideorganisation som hade bildats i Åbo och som var början till Suomen opasliitto Finlands guideförbund. Till kursen anmälde sig ett tiotal personer, några hade på ett eller annat sätt anknytning till turismen, Anita och Pepita Ehrnrooth fanns med bland deltagarna. Båda hade börjat jobba på Hvitträsk, som nyligen öppnats för allmänheten som museum. En annan deltagare hade varit aktiv som reseledare. Själv sysslade jag med guidning under studietiden i Cambridge, vi var en internationell grupp, som ordnade olika besök och utfärder utan någon som helst guideutbildning (!) men med stort intresse och en försvarlig portion självförtroende. 4

5 Institutet hade lyckats att få goda föreläsare, för att nämna några prof. Göran von Bonsdorff, minister Pär Stenbäck och arkitekt Leif Sundström. Kursen avslutades med en tentamen vars fordringar motsvarade guideförbundets krav. Förutom i ett skriftligt prov måste alla visa sina färdigheter i ett guidningsprov i buss. Tentator från guideförbundet var May Lundqvist och två sakkunniga fanns med som hade de nödvändiga lokala kunskaperna. Bussprovet bedömdes omedelbart efter slutförd rundtur, deltagarna fick veta vad som var bra och var det måste göras förbättringar. Efter första sommaren fick 9 guider det officiella guidemärket och kunde kalla sig auktoriserade turistguider. 5

6 6

7 Att starta föreningen Redan under kursen diskuterade vi att börja starta en guideförening och försökte komma underfund med hur vi skulle göra. Vi hörde om att Janne Snell hade gått guidekurs i H:fors och han ställde upp och informerade oss. Han föreslog att föreningen skulle registrera sitt namn både i svensk och finsk version. Det konstituerande mötet hölls hos Ilse Jakobsson-Hack i Kylmälä den 16 september 1974 (utdrag ur gästboken) 7

8 Till föreningens första ordförande utsågs Kyllikki Kjerin, viceordf. Anita Ehrnrooth samt sekr. och kassör Ilse J-H. Vi skaffade blanketter och lämnade in registreringsansökan. Man meddelade genast att det tar lång tid innan ärendet behandlas. Det gick faktiskt flera månader, men sedan kom beskedet att föreningen är registrerad, den fick nr

9 Att börja guida Verksamheten kom trevande igång. Föreningen hade inga tillgångar för att t. ex. kunna annonsera om sin existens. Kyrkslättsdagarna var den fasta punkten, där vi behövdes. Sedan startade samarbetet med Kyrkslätts hembygdsförening r.f. Under sommaren avlöste sig två av guiderna med visningen av Alisgårdens hembygdsmuseum. Ilse J-H. guidade under flera år på sommaren på Hvitträsk museum. Hvitträsk hade blivit den största turistattraktionen i Kyrkslätt med tusentals besökare per år både inhemska och utlänningar. De flesta guider hade sina ordinarie tjänster och kunde därför ställa upp endast under semestern eller på veckosluten. Andra var bundna av småbarn, språkkunskaperna spelade också in. Föreningen organiserade rundturer också i egen regi. Vi hade bjudit in en journalist och det blev bra respons i tidningen Västra Nyland. 9

10 Guiderna gjorde sin första rundtur Bild Hjortlandet Slalombackarna på Hjortlandet, av vilka bilden visar den större, var i flitig användning senaste lördag då platsen besöktes under den guidade rundturen. Skidliftarna för 600 och 420 personer per timme uppför backen, om krokarna är fullbelagda. När klockan är 12 i Helsingfors är den fem minuter över på Jolkbybacken. Bl.a. det här fick de 36 deltagarna i Kyrkslätts guidernas rundtur på lördagen veta. Det var första gången som guiderna inom ramen för sin förening ordnade en guidad rundtur i hemkommunen. För informationen under rundturen stod tre av föreningens elva guider, Birgitta Holmberg, Kyllikki Kjerin och Berit Liljeberg. VN ti

11 Omvald styrelse i guideföreningen Kyrkslätts guider har hållit sitt årsmöte i Evitskog och i mötet deltog föreningens samtliga medlemmar. Årsmötet omvalde styrelsen i sin helhet och som ordförande för guiderna fortsätter Anita Ehrnrooth. Ur årsberättelsen framgick att verksamheten igen gjort en del framsteg fastän livsvillkoren för ortens guideförening inte varit de bästa. Såsom tidigare är har guiderna varit verksamma under Kyrkslättdagarna 1978 och detta sam arbete med kommunen hoppas man fortsätta med även i framtiden. Teaterresor har stått på programmet redan några är, så även under För första gången ordnades ett teaterbesök för barn i april förra året och även årets barnteaterresa har redan gjorts, den 27 januari. Anslutningen har varit synnerligen stor, 90 resp. 108 deltagare. Fastän dessa resor medförde mindre förluster, tänker fören ingen även i framtiden fortsätta denna verksamhet, som är spe ciellt viktig för barnen i glesbyg den. En teaterresa för vuxna pla neras till april och på höstens program står ett operabesök. Guiderna kontaktades bl.a. av Obbnäs garnison, som ville ordna med lite omväxling för de beväringar som inte hade permission under jul- och nyårshelgerna, och dessa gjorde under sakkunnig ledning bussrundturer i Kyrkslätt. Guideföreningen ordnar rundturer i kommunen ifall det finns intresse. Också resor till annan ort kan planeras i samråd med föreningen. VN

12 TEATERRESOR Vi hade alla erfarenhet av hur svårt det är att kunna gå på teater när man bor på landet. Någon föreslog att ordna teaterresor. Vi hörde oss för om det fanns intresse. Det fanns det visst så vi satte igång. Reservera buss, biljetter på teatern, planera rutten, skriva plakat mm. Vi körde resor till barnpjäser, inte enbart till Helsingfors, också bl. a. till Ekenäs. Den resan fastnade i minnet, för vi glömde ett barn, som väntade vid vägskälet i närheten av sitt hem; vi körde rutten annorlunda än vi hade meddelat. Pappan var hygglig och hämtade barnet ända till Ekenäs, vi lovade bot och bättring. Detta hände före mobiltelefonernas tidevarv. Pjäsen hette Fågel Blå det var en fin föreställning. Småningom började kommunen ordna teaterresor det var på den tiden, då det fanns pengar för kultur. I och med det kunde vi inte fortsätta, emedan vi måste debitera ett pris som täckte våra omkostnader och gav i bästa fall en liten slant i vår kassa. Kommunens resor finns inte mera kanske föreningen kan ta upp denna verksamhetsform på nytt. HVITTRÄSK ena dagen en filmstjärna, nästa dag en president Vem skulle inte tycka om Hvitträsk, det vackra ateljéhemmet, som ritades av Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen, och byggdes åren Till Hvitträsk kommer det gäster från olika delar av världen, historiken är översatt till 44 olika språk, och alla används! Emellanåt är det hektiskt, när det kommer busslast efter busslast med glada amerikanska kryssningsgäster, stojande skolelever eller hurtiga pensionärer. Under sommaren kan det komma upp till 350 gäster på en dag! Familjer kommer på publikguidningar och arkitekt- och konststuderanden trivs hela dagen i museet. Mitt i allt står statsministern med sin familj vid biljettkassan och vill köpa biljetter till dagens publikguidning, en känd företagschef vill köpa en bok med sig hem från museibutiken och ett känt sångarpar vill bli fotograferade till en tidning i husets vardagsrum. Allt är möjligt! Man vet aldrig vem man kan träffa i museet.. 12

13 Telefonen ringer och utrikesministeriet vill beställa tid för en statsgäst med fru, för gästerna har speciellt bett om att få komma till Hvitträsk. Presidentens kansli meddelar om en annan statsgäst, som de vill visa en av finska arkitekturens helhetskonstverk. Ett stort företag undrar om vi kan ordna musik efter guidningen, eller annat program. Det frågas om restaurangen, bastun, möteslokaliteter och guidningar. Det frågas även om arkitektur, konst och gamla saker. Inget telefonsamtal är sig likt, men det är det som gör allt så trevligt. Alla guidningar är olika, gästerna är intresserade av olika saker: en grupp vill veta allt om sällskapslivet, nästa grupp är intresserad av möblerna och en tredje grupp vill bara veta var man kan köpa postkort och dricka kaffe! Många kända män och kvinnor har gästat Hvitträsk. Kung Carl XVI Gustaf besökte Hvitträsk redan som ungkarl, först flera år senare kom drottning Silvia och kronprinsessan Victoria på besök. President Jimmy Carter, Henry Kissinger, Moshe Dayan, Makarios, president Rau och flera andra har trivts i det vackra nationalromantiska huset. Filmstjärnan John Travolta kom för att även få se finska landsbygden och Armi Kuusela ville visa finsk arkitektur till sin utländske man! Alla gäster är viktiga gäster, och det är alltid roligt att visa människor detta vackra, speciella hus. Dagarna är olika och det är det som gör arbetet så givande och intressant. Många gäster berättar historier från förr och av dem lär vi oss nya saker. Varje morgon när jag kommer in på gården, fylls jag av energi för den nya dagen! Pepita Ehrnrooth-Jokinen Chefsguide Hvitträsk museum I samband med ovanstående inblick i arbetet som guide på Hvitträsk vill vi nämna JULMARKNADEN. Där samlas så gott som alla år i början på december designer och hantverkare och bjuder ut sina produkter. Det finns också bakverk och hemlagad mat till salu. Guiderna har varit med många gånger. Vi har berättat om vårt arbete, gett förslag till rundturer och delat ut vårt informationsmaterial. Dessutom har några av oss bakat och syltat, hemlagade specialiteter har alltid god åtgång. 13

14 Konstnären Sinikka Luukkanen designade 1977 på Kyrkslätts guiders uppdrag ett smycke med kommunens vapen som motiv. Det gjordes i silvertenn och i silver. Guiderna finansierade detta projekt själv och försäljningen löpte bra. Tyvärr dog Sinikka Luukkanen tidigt i cancer och produktionen upphörde. Föreningens möten Under 1970 och 1980-talen höll vi ganska regelbundna månadsmöten. De hölls hemma hos någon av guiderna. I slutet av 1990-talet började vi mötas i ett av forskarrummen i Kyrkslätts bibiotek. Nu när föreningen har blivit så mycket större håller styrelsen skilda möten, oftast i samband med studiebesök, för att inte i onödan lägga beslag på dyrbar fritid. Guidedräkt Efter långa diskussioner och möten mellan guideföreningarna i huvudstadsregionen (på den tiden hörde vi alla till samma distrikt) beslöt vi att inköpa marinblå blazer från firma Britt Mari. Kjol eller långbyxor i grått skaffade var och en från olika affärer. Finansieringen var inte lätt att lösa, vi måste ta lån. Men också detta klarade vi av. Dräktfrågan är aktuell igen. Våra nya medlemmar har inga enhetliga guidedräkter. Vi har haft förslag från firman P & M design på en duvblå blazer i samma snitt som Helsingfors guidernas. Tillsvidare har projektet inte förverkligats, de flesta ansåg att kostnaderna är för stora. En enhetlig guidedräkt gör dock ortens guider bättre kända. På större orter är guidedräkten obligatorisk. Dessutom är det mycket lätt att klä sig när man skall på ett uppdrag, man behöver inte fundera vad skall jag i dag sätta på mig. 14

15 UTBILDNINGSDAGAR Finlands guideförbund började ordna guide-utbildnings- och fortbildningsdagar både på hösten och våren. Vår förening har varit representerad på de flesta av dessa dagar, som ordnas runtom i Finland. De medlemmar som har ställt upp har fått ett litet resebidrag, men största delen av kostnaderna fick man stå för själv. Under dagarna har oftast hållits bra föreläsningar. Nya orter har besökts och fram för allt har man träffat kollegor från andra orter och kunnat diskutera guidens uppgifter samt för- och nackdelarna med yrket. Vi har rest t.o.m. utomlands i FGF:s regi. Bl. a. var vi till Leningrad, dagens St. Petersburg. NORDISKT SAMARBETE Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f. anslöt sig i ett tidigt skede till IGC Inter Nordic Guide Club. Under årtiondenas gång har vi varit på kongress i alla nordiska länder och blivit bekanta med kollegorna och lärt känna deras arbetsförhållanden. Förut- sättningarna är mycket olika fastän överallt är det viktigaste att ta väl hand om besökarna. Vi var under långa tider så få guider i vår förening att vi inte har haft möjligheter att ordna internordiska eller riksomfattande kongresser. Särskilt minnesvärda är kongresserna på Island samt kongressen år 2005, som hölls på Färöarna. Färingarna anslöt sig så sent som år 2002 till IGC. Genom Finlands guideförbund är vi också medlemmar i WFTGA Word Federation of Tourist Guide Associations (Guidernas världsförbund) VI UTBILDAR NYA GUIDER Medlemsantalet hade gått ner en lång tid. Därför blev det allt mera aktuellt att ordna en guidekurs. Vi tog upp saken med rektor för Kyrkslätts Mbi, Marja Töyrylä. Hon gav oss sitt fulla stöd och kursen kunde börja på hösten 15

16 1998 och slutföras våren Guideförbundets kursfordringarna hade under årens lopp blivit allt mera omfattande. Deltagarantalet var inte så stort, men 8 nya guider utexaminerades våren Det var inte så många av de nya som fortsatte med guidningen. Så det blev snart aktuellt igen att ordna en grundkurs för turistguider. Den började hösten Också nu var vi lyckligt lottade, rektor för Mbi i Kyrkslätt, Anna Lyytikäinen, hjälpte oss med organisationen av kursen. Denna gång var intresset verkligen stort, över 30 personer anmälde sig och de flesta av dem fullföljde kursen. 23 nya guider blev klara med sina studier våren Nu såsom tidigare ingick skriftlig mellantent, kursarbete samt det praktiska bussprovet med utvärdering genast efter guidningen i utbildningen. Koordinator för båda kurserna var Ilse Jakobsson-Hack, som har genomgått Finlands guideförbunds utbildning för kursledare. Rita Lundell, kanslisten vid Mbi i Kyrkslätt, har varit vårt stöd under alla tre guidekurser som hållits i vår kommun. Vi håller våra medlemmars kompetens och intresse på en hög nivå genom att ordna fortlöpande studiebesök, föreläsningar och genom att delta i kurser som ordnas av andra organisationer. EKONOMI Under 1970 och 1980-talen och fram till mitten av 1990-talet betalde våra medlemmar endast den årsavgift, som föreningen måste betala till Finlands guideförbund. På detta sätt förblev inga pengar i vår kassa och vi fick vara mycket påhittiga för att klara oss ekonomiskt. Det årliga bidraget från Kyrkslätts kommun var i minsta laget. Det fanns inget större intresse för turismen i vår kommun. Under senare år har vi uppburit medlemsavgift som tillfaller föreningen är den totala medlemsavgiften 35, av denna summa går 30 till FGF. Vi betalar föreningsavgiften till IGC (SEK 300/år) och varje guide som är medlem i IGC betalar SEK 70/år. Vi har försökt skaffa pengar till föreningen genom försäljning på den redan omnämnda julmarknaden på Hvitträsk. Dessutom har vi sålt gurk-löksallad på Kyrkslättsdagarna samt Sjundeådagen och andra lämpliga ställen. 16

17 Bidrag från Kyrkslätts kommun, samt specialbidrag har vi sökt för 30 årsjubileet från Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt samt Sjundeå och från Svenska Kulturfonden. De frågas ibland vad har jag för nytta av att vara med i föreningen? Med guidekortet varje auktoriserad guide har får man gratis inträde i muséer, rabatt på hotell och mycket annat. Föreningen betalar premien för olycksfallsförsäkringen för sina medlemmar (den gäller på väg till och från guideuppdrag) ETT NYTT MILLENIUM Nya vindar nytt namn? Med så många nya medlemmar kommer fräscha och tänkvärda förslag fram. Efter det att Kyrkslätts guider Kirkkonummen oppaat r.f. blev medlemmar i Porkala parentes föreningen r.f. utvidgades vårt arbetsfält till våra båda västliga grannkommuner. Detta borde väl med tiden också återspegla sig i vårt namn. Samtidigt blir det aktuellt att använda den officiella yrkes-beteckningen auktoriserad turistguide också i namnet. Så det blir att besluta vad vi kommer att kalla oss i framtiden. En sak som är mera än högaktuell är vår miljö, den omgivning vi lever i. Som turistguider är vi ansvariga för det sätt på vilket vi rör oss med våra grupper, speciellt då vi rör oss i känslig naturmiljö. Vår nordiska natur är otrolig vacker, men mycket sårbar genom det hårda klimatet under våra långa och kalla vintrar. Under senaste guidekurs fanns bland rubrikerna för kursarbeten också Ekologisk hållbar turismen som tema. En av deltagarna skrev en verkligt välmotiverad uppsats i detta ämne. Det finns en massa slogan nu för tiden, en finna jag värd att leva upp till Ett skräp om dagen med andra ord plock upp något som skräpar och världen blir ganska mycket snyggare! 17

18 Roliga kommentarer och annat Guidekurs på gång. En representant för arbetsgivarna (resebyråer mm.) frågar: När skall guiden vara på plats? Jag markerar vilt: I tid. Helt fel: I förtid! Sommar, i Helsingfors är det ovanligt hett för finländska förhållanden. Stönande resenär: Finns det ingen luftkonditionering i den här gamla bussen jag vill ha mina pengar tillbaka! De övriga resenärerna skakar på huvudet. Två dagar senare, vi närmar oss Nordkap. Samma resenär: Finns det ingen värme i detta busskrälle? Allmän munterhet alltid samma typ som gnällar, skall vi lyfta ut honom? Rundtur i Kyrkslätt med skogsvandring. När alla skall vara tillbaka i bussen märker guiderna att två äldre damer saknas. Stort pådrag med skallgång i skogen. Sist och slutligen hittas damerna sittande totalt utmattade på en sten. De båda och guiderna faller gråtande i armarna på varandra och vandrar tillbaka till bussen. Detta hände före mobbarnas = GSM telefonernas tidevarv. Till slut: Tack för 30 år och god fortsättning åtminstone 30 år till! 18

19 Foto från guidekursen Foto från guidekursen

20 Foto från företagsguidning på Arabia porslinsfabrik 1970-talet, guide Ilse Jakobsson-Hack. Resemässan

21 ???? 21

22 ORDFÖRANDE Kyllikki Kjerin 1975 Anita Ehrnrooth Eeva-Liisa Pihlaja Sirkku Harjasto 2004 Ilse Jakobsson-Hack 2005 VICEORDFÖRANDE Harriet Blomster Anita Hagman Berndt Gottberg 2005 SEKRETERARE & KASSÖR Ilse Jakobsson-Hack SEKRETERARE Margareta Hägg 2004 KASSÖR Jukka Soisalon-Soininen 2005 Att samma person skötte både sekreterar- samt kassörsuppgifterna berodde på att föreningen under långa tider hade så få medlemar. 22

23 INNEHÅLL Förord år för turismen... 4 Hur har det börjat?... 4 Att starta föreningen... 7 Kopia ur gästbok (Ilse J-H.)... 8 Att börja guida... 9 Tidningsurklipp V. Nyland Guidningsuppdrag för olika företag Verksamhet Teaterresor Julmarknaden på Hvitträsk Utbildningsdagar Nordiskt samarbete Vi utbildar nya guider Guidekursen Guidekursen Ekonomi Medlemsavgifter Medelanskaffning Bidrag Försäkring för våra medlemmar Guidekortet ger förmåner Ett nytt millenium Nya vindar nytt namn? Miljömedvetenhet också inom guidningen Några ord om framtiden för vår förening... 23

24 Hit bilder av kyrkorna som inte ännu kommit

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

värd i biblioteksvärlden rappor t f rån ett integrationsprojekt framsteget 18

värd i biblioteksvärlden rappor t f rån ett integrationsprojekt framsteget 18 värd i biblioteksvärlden rappor t f rån ett integrationsprojekt framsteget 18 Innehåll 2 värd i biblioteksvärlden 4 ett projekt som väcker tankar 8 hon skapar förståelse 10 från konst till bibliotek 13

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 4 December 2009 Årgång 17 Ungdomar vid Stenborstranden i Roslep en vinter på 1930-talet. Foto: SOV:s arkiv Rickul/Nuckö Hembygdsförening Adress Rickul/Nuckö

Läs mer

Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson

Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson Del 11 Slutet av 80-talet in i början av 90-talet av Bo Simonsson Min kompis Tomas kom ned till Göteborg ibland och det hände att jag besökte honom i Stockholm. Visserligen hade kronofogden tagit 120 000

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Höjdpunkter från 25 år med SKNT.

Höjdpunkter från 25 år med SKNT. 1984 JÖNKÖPING 1985 PITEÅ 1986 KALMAR 1987 MARSTRAND 1988 ÖSTERSUND 1989 LINKÖPING 1990 HAPARANDA 1991 VÄSTERÅS 1992 HELSINGBORG 1993 STOCKHOLM 1994 JÖNKÖPING 1995 SUNDSVALL 1996 BORLÄNGE 1997 H ALMSTAD

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ

Tidningen DET EGNA FÖRETAGET FICK EMMA ATT MOGNA SOM MÄNNISKA MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ Utgivare: Nätet Regionalt Resurscentrum för kvinnor, Jönköpings Län www.resurscentrum.net 1 Tidningen MÖTEN TILL SJÖSS OCH RALLY PÅ LAND SE SIDAN 5 DRÖMMEN OM ATT BYGGA EN ATELJÉ SE SIDAN 8 DET EGNA FÖRETAGET

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer