Försäkringsbolag-Galoscher.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolag-Galoscher."

Transkript

1 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge, Återförs.-A.-B., Norrlandsg 15 A Sveriges Allm. Kristna Lifförsåkr.- fören., Mästersamuelsg Bleck- o. plåtslag.-måst. ömsesid. olycksfallsförs.-bolag, Tegnersg. 1 - Bokindustris o- Grafiska Yrkens 'Dmsesidiga Olycksfallsförsåkr.- bolag, G:la Brog. 15 & 17 - Praktiska Lifförsåkr.-anst. Folket - ömsesidig -, Vasa~. 6 Ångfartygs assuransförenings afdelningskontor, Skeppsbron 20 'TellusFörsil"krlugsaktlob., Birgerjarlsg. 27 j a. t. o. r. t.»svenska Verttas», telegrafadr. :,.Tellus~ se annons f. kartans konvolut' Thule, lifförs.-aktiebolag, Kungstrådgärdsg. 14 Tor, brandförsäkr.-bolag, Drott mngg. 28 rrekroner, Försäkr.-A.-B., Generatagem E Uydbeck, Sturcplan 15 Corins Pörsäkr'i1tgsbyrå,Döbelnsg. 5 Dahlberg..4, Försäkringsbyrå, Svedenborgsa. 4 B Trondhjems Förs.-bolag A.-B., Aug. Saloman, Biddareg, 12 B Ekber.q 0, östermalmsg. 38 'Trygg, se Svenska litförsäkr:an.. Gullberg db Ca H, Linneg. 7 stalten Trygg Heimamson«Eugen., Försäkringsbyrå A.-B., Generalagentur och 'Tyska Lifförsåkrings' A.-B i Liibeck, Generalagent: Chr. Steffens, Jakobsg. 25 ombud för förstklassiga svenska försäkringsbolag, Jakobsg. 24; r. t. o. a. t. 71, 171 o Union Assurance Society (Union Holmquist Axel, Skandinavisk Försäkringsbyrå, Storg. 56 Life Branch), London, Drott. ningg. 108 l'union, brand.försäkringsbolag Johansson Arvid, återförsäkr.agenturer o, upplysningsbyrå öfver i Paris. Direktion för Sverige, försäkr.affärer, St. Vattug. 7 Alfred Lindberg & Co (Filip Karlander db Johansson, Luntmakareg, 74, Generalagentur för o. Hnbert Thomson samt E Palm), Vasag. 48, "Univers. Genforsikr. AlS, Aug. Sa- Nord-Deutsohe Versich. Ges. (Brandförsäkring för Sverige); omart, Riddareg. 12 B r. t , a. t. Vasa 979 Urania A/S, Aug. Saloman, Riddareg. l2b Matthwssen Max A.-B., Försäkringsbyrå, Regeringsg. 39; a. t , Yalarid, Ömsesidigt lifförs.aktieb., r. t. 94 2{)o ;Kungsg. 51 Valkyrian, Försäkr.-aktieb., Hamngat. 2 Martin Pleijel, Dalag. 46. För Vasa, Lif- och sjukförsäkr. bolag, medlar all~ slags försä~i~gar; N. Bantorg. 20' r. t. 127 D8, a. t. 127 D~ o. "Vega, Sjöförslikr.aktieb., Skepps- Vasa 6874 bron 28 Verttas, se Svenska Veritas, Försäkr. A.-B. Victoria, Brandförsäkr.aktiebolag. Gust. Ad. Torg 16; se annons a bokmärket o. sid. 62. Försäkringsbolag-Galoscher. Victoria, lifförsäkringsaktieboag, Brunkebergstorg 2 - zu Berlin, Alm. Försäkrings- A. B., generalagenturen för Sverige, Drottningg. 5 - zu Berlin, filialkontor St. Vattug. 10 Wilhelma i Magdeburg, Allm. Försåkr.aktieb., Subdir. för Skandinavien, Drottningg. 5 Volga Försäkr.-bol., Drottningg.5 Yorkshire Fire and Life nsurance Company, Götg. 14,Ziirich" Allm. Olycksfall o. An-. svarsförsäkr. A.-B., Jakobsg. 25 Ägir, Sjöförsäkr:a.b., Regeringsg. 5 Ömsesidiga brandförsäkr. fören. Samarbete, Stadsgärden 8 - Försäkr.-fören. Garanti, Stadsgården 8 Algot Albinssons }'örsiikringsbyrå, Regeringsg. 38. Alla slag' af försäkringar. R t. o. a. t Allvins Försäkringsbyrå, Drottningg. 69 A1'f1vidsons ]i'ö1'säk1'ingsbytit) Herserud Bröderna Frithioff) Assuransfirma. Skeppsbron 24, r. t Bäckström tf; Oo :, Assuransmäkt~~en~' haveriagenter, Skepp", ~~~~~~"~~~~~';.~~:~Zr;~ ~ Kuntze & Ca, Kaut. ~ R,ydbeck E, Försäkringsfirma, Stu- is! schuks- & Guttaperka- ~ replan 15 ~ varu A.=B., ~ Springer Gust., direktör och om- },. }, bud för utländska försäkr.1jolag; ~ Drottningg. 52 ~ reassuransbyrå Drottningg. 108 t~~~~~'::~~'::~/~;~~~::~~~:~ FNSPONGSMETAL:LVERKS Steffens Ohr., inneh. G. Oarr, Assuransärma, förmedlar brand-, ansvars-, inbrotts-, siö-, glas-,. olycksfall-, vattenskade-, i!- o.,: andra förekommande försäkrin-} gar, Jakobsg. 25; r. t. 223, 4221' och 4763, a. t Telegrafadress ;»Steffens» Stwbel Semmy, afslutar alla slags i. -försäkringar för svenska bolag, ) Stureg. 5 f Sturen P, Kat. V. Kyrkog. 4 Sunden-Cullberg Alrik, A.-B., Drott BERDAREBANSGATAN 17 ' A.-B. ningg. 5, Svenordus K) Kammakareg. 18 WikZ,md E, Nåckströmsg. 4 ' l Dahlstedt Förtenning verkställes af; C W & Svensson, Davidbagaresg. 11 o. Regeringsg. 72; se annons sid. (blå) 1799 Ericsson & CoJ, Malmskillnadsg. 44, Förtennings- o. Reparationsverkst.,.:1 Roslagsg.19 Nyströms Eftr. A G, Jungfrug. 6 i N~~t~~~ 7~,~~~:~:.o~s::~g"!"a~,: i J nons sid. 53. Stockholms Nya Bleck- och Plätsla- r geribol., Låstmakareg. 28, se anuons sid. 32, Se äfven Bleckslagare och Kopparslagare ~) Galanterihandlare : [ Se äfven Grosshandlare: Galan- l terivaror. ~ A.-B. Nordiska Kompaniet. Bijouterihuset, Drottningg. 15 ( Björkman A, -B'emtngg. 61 o. S:t Eriksg. 57. Gottschalk A W, Strandvägen 5 A. ~, Hornsg. 50 o. Drottningg. 83 Redblom C A, A_-B., K: Teaterns ( hus, Uegeringsg. U o. Drott-..1 ningg. 53 Stockholms Porslins- & Lamphan-, del, Regeringsg. 55 ) Thorsson Rudolf, Hamng. 34 o. HUmleg:~:~::her ~ repareras af; Amerikanska Gummi-A.-B., kontor Regeringsg. 58; butik, utställn., verkstad o. lager Kungsg.1R& 21. Filialer: Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Östersund

2 Galvaniseringsverk : Bultfabriks A.-B., Vasag. 38; se annons sid. 17 Clara Galvaniseringsfabrik, Hag", lund Norrköpings warfe- o. Werkstads A.-B., Stdgbergsg. 35 Stockholms Galvantsertngafabrtk, LiljellOlmen; r. t. 1382, 1397, 14605, a. t. LHjeh. 58 Svenska Galva~iseringsverken A.-B., Ulfsunda Galvaniser.- och nysilf.verfabrikörer: Galvaniseringsverk -Garuhandlare. Rydbergs M. KlicMfabrik, Vasag, Engström H, Flemingg & 17 Eriksson E}V, Sveaväg. 60 Garage uthyres af: Automobilgaraget, Ringv. 106 Björklund Harald A.-B., Olofsg. 10 Carlsson C J A, Roslagsg. 6 Handelsfirman C O af Sandeberg, Bryggareg. 6 A; r. t o , a. t o Gardinhandlare : Se äfven under Grosshandlare: Gardiner..l. B. Gardtn-Magasinet," Stureplan 2 - Nordiska Kompaniet. - P Ericsson & Co, KlaraV.Kyrkog. 10 ' - Sturemagasinet, Sturepl. 15 Anderson Otto, Norrlandsg. 6 Boström 81; Boström, Drottningg. 18 Bröderne Ljunggren H & F A.-B., Ad. Fredr. Kyrkog. 7 o. Kungsg. 23 Dahlandel' & Co J, T F A. B., Afd.-.kontor Regeringsg. 48 Johanson Carl, Drottningg. 45 Jonsson C E A.-B., Hornsg. 32 (midt emot Maria kyrka). Kontor, utstäfln., verkstäder o. r-ibatelje samma adress; a. t. 3209, r. t Rahm,Edv., Humlegårdsg. 1 Österlund & Andersons A..B., St. Nyg. 4 o. Hötorget'U Fablgren & Larsen, Hötorget 13 Fogelström & Bådeström. Sibylleg., 61 German' T, Surbrunnsg. 25 Hasselqvist E, Hornsg. 72 Hedberg & Holmgren, Kungsg. 56 Hellbom R, ''egnersg. 18 Hertzman A, Storg. 22 Hindersons Eftr. A, Hötorget 13 Hjelmar H, Flen/ingg, 21>,'Folkungag. 89, Uplandsg. 23 Hässler' s TrikäfabrikA.-B.,Hamng. 17 J akobssons Eftr. Alfr., Storg. 21 Jansson F H, Södermannag Otto, Hornsg. 51 Johnsson A, Mälartorget 17 Jonsson Sigismund, Surbrunnsg. 16, Västmannag. 72, Kar1bergsvägen 45, Kommendörsg. 27 o. Riddareg. 34 Karlsson F O B, Sibylleg. 39 Kjellström G, Stureg. 7 Lagerström & Co H, Flemingg. 23 Larson A G, Flemingg. 13 o. 48, Södermannag. 19, Boslagsg. 28 o. Folkungag K, DrotWlngg. 73 C Lavass M, Hornsg. 174 Lindberg Knut, Odeng. 42 Lindblom S, Skeppareg. 32 Linnander & Co A T, Kornhamnstorg 2 Löfberg H, Kungsg. 66, filial Kungsg. 64,.Oentralsaluhallen Kungsg. o, Nybrog. 31 Magnusson Aug., Väster1ängg. 46 &48 A.-B. Plätmanufaktur, Drottningg. Garfämnen: - Johan, Kungsg : r. t o. 9240, a. t Nachmanson & Ericsons Eftr., BrmsesANysilfverfabr.-A.-B., Folk- Se under Grosstuundlare, Sveaväg. 70 o, Tegnersg. 2J ungag. 36 A, kontor Borgmas- Nilsson C Drottningg 108 tareg. 1 Garn-, väfnads- och trikå- - Ester, 'Beridareban sg. 25 Carlströms C R Nysilfverfabrik, handlare: - Oskar, Drottningg. 80 B ~~~~~'18 L:a V;<ttug.24, Drott- Se äfven under Grosshamdlare: - o?~~ar F, Hornsg. 54, Götg, 18 Carlström da, Götg. 46 Garn o. väfnader, Ullgarner samt Nordling E, Katarina Bang. 9 Dufva A G, Drottningg. 10 o. 59, Trikävaror. Nordström K, Birgerjarlsg. 9 (skäll Bryggareg. 6 B och Stureplan 4 A. B. Ernst Jacobsson, St. Nyg. 45 ska väfnader) Geist Herm., Bryggareg. 9 _ Nordiska Kompaniet (Väfn. o. Nya Trikäaffären, Mästersamuelsg. :Krogh C, Kornhamnstorg 57 trikå) 23 :Hatsilfver A.-B., Kyrkog. 11, Sund- _ Norrköpings Väfnadsaffär, Norr' Peterson & Co, Kristian, St. Nyg. 20 byberg landsg. 5 o. Götg. 3 Petterson L, Regeringsg. 30 Nord. Nysilfverfabr. A.-B., Birger- Andersson J A, Munkbrog. 3 Rahm E, Humlegårdsg. l jarlsg. 118 Arwidström E, Drottningg. 70 Rylen K W, Norrlandsg. 20 ( Räström C G, Brunnsg. 25 Aurell Bengt, Hornsg. 24 Bahlin H, Hornsg. 72, Svenska Nysilfverfabriken A.-B., Axen H, Klara N. Kyrkog. 14 B Schulten A & O, Humlegärdsg. 5 ( Sundbyberg Bmckman Oskar, Drottningg. 56 Schön J, Krukmakareg. 18! l Widegrens E Nysilfver & Försilf- Berg H, Odeng. 72. Sjöholm P G, Kungsholmstorg ringsfabrik, Valling. 16; a. t. _ & Co, Uplandsg. 66 o. Odeng. 56 Stahres Eftr. A, Brunkebergstorg ~ Bergström A F, Köttorget 4 Svanström C, Uplandsg. 31 l/, Östberg & Lenhardtsons Nya A.-ll., - J, S:t Eriksg. 51 Svenson Levin, f. d. K M Lund- Liljeholmen Bergströms Paul U A.-B., Drott- bergs Garnbod, St. Nyg. 1 Galvanoplastik: ningg ; se annons sid. 76 Söderberg H K, Hornsg. 94 Blanch H, Götg. 34 -s John Fabriksmagasin, Storkyr ; A.-B. Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bredenberg & Oo, Drottningg. 26 o. kobr. 11 Bryggareg. 18 Hamng. 30 Sörman G, St. Nyg. 21 (;" - Kliche, Norrlandsg. 13 Bröderna Karlsohn, Mälartorget 15 Thorell Carl A, Norrlandsg. 1 <:entraltryckerlet, Vasag. 16 & 18 Burenlus S, Odeng C A, Odeng. 68 Fintling K, Luntmakareg. 62; se Bylander J, Triewaldsgränd 3 Transqvist E, Drottningg. 88 annons sid Camttz K, Sveaväg. 62 Trikåmagasinet,Malmsk11lnlldsg.38 l Lindholms J Kllchefsbrik 81; Grs- Carlholm E & E, Malmskillnadsg. Westerberg E, Hornsg. 39.! lsks Ånst., Drottningg- 10 o. 38 Winbergh Aug., Götg. 1 o. 3~ A Jakobsg. 18 Claesson H, Malmskillnadsg. 32 -s Eftr. E, Järntorget 78 1 WOODSTOCK' SKRVM'ASKltt trån KONTORSTEKN'J<, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oövertriiffad, ' Se sid. 39. '41 Regeringsgalan: 1547

3 1548 Witzen HJ, Brännkyrkag. 140 o. Hornsg. 102 Åkesson G, Hornsg. 59, Österlund & Andersous A. R, St. Nyg. 4 o. -HötorgerL, Östring Levin, Kor'nhamnatorg 57 Garnhandlare-i-Gj utgods. A.-B. Clausens Gas- och Vattenledningsall'är, Tunnelg. 16 (strax invid Drottninggatan) Å.-B. Fahnebjelm & oe, Klara-. hergsg, 42 A.-B. lias, Vatten & Värme, ostorgsg *A.-B. Jurel & Nordstedt, Gasanalyseringsapparater A.-B. nstallatör (Anton Hedin), (automatiska): Norrlandsg.9 _' Svensk a A.-B. ~ono, N. Bantorget 20~ r. t. 42, 4231 o. 425<1, a. t. Ad. Fredr. Kyrkog. 2 33<1. Telegrafadr.:,Mono» _ Gasapparater säljls af:. Å. B. Gas, Vatten &, Värme, Oxtorgsg, 7 - Svenska Auerkompaniet, Tlplandsg. 7; se annons sd. 08 Bolinders J & C G, Mek. Verkst. A. B., Kaplansbacken 10. Gjuteri vid Kallhäll, varf vid Bastholmen, Fiskeb~ekskil Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Gasglödljuslampor försäljas af: A. B. Clausens Ga8' o. Vattenledning~a:f!är, Tunnelg Fahnehjelm & Co, Klarabergsg. 42 A.-H. Gas, Vatten & Värme, Oxtorgsg. 7 - Svenska Auerkompaniet, Uplandsg. 7 Elektr. Svagströmsbyrån, F A Sandahl, Kungsg. '71; se annons <, sid. 18.'11 Keros A.-B., Södertälje, försäljn.- kontor Norrlandsg. 15 B Lundholm J M, A. B., Hornsg. 74A. Filial Sibylleg. 4Y (E E Berggrens Eftr. A.-pJ.) SjögrenP A A. B.,Mästersamuelsg. 16 Gas- och vattenledningar utföras af: A.-R. M. Fre.rden. Kungstensg. 10 "A.-H. P Naumburg & Co, Norrlandsg. 24 *Berggrens Eftr. E E, A.-B., srbyljeg. 41 Beskow & Co A.~R, Högbergsg.30A Billmans Fabr. o. Handels A. B., Regeringsg. 88 Bröderna Oarlasons Gjuteri A. H., Löfholmen, Liljeholmen.. *Hammarsten W A, Karlshof, Orby, Alfsjö HanssoDs Carl A. B., Rådmanag. 73 Johansson & Co, J L,"Birgerjarlsg R. t. o. a. t Filial Södertälje Rörledningsaffär, Södertälje; r. t. Södert. 5317, a. t. Södert. 317 Jonsson A T. Valhallav. 103 *Lindqvists C B, R6rledningBsfiär, Kammakareg. 29 "Ljungberg & Co, J A, Skärgårdsg.1l "Lundholm J M, A.-B., Hornsg. 74A. Filial Sibylleg. 41 (E E Berggrens EftJo. A. B.) *Peterson C F, Annehill, Pilväg. 4, Gröndal, Liljeholmen *Rundquist & Co A A. B., Jakobsbergsg. 23.Rörlednings A. B. Montör, Lästmakareg. 12 "Sjögren & Co, Axel, A. B., Mästersamuelsg. 34 SjörrenP AA.-B.,Mästersamuelsg. 16! Sylvan H, Dalag. 2 *Söders Rörledningsaffär J Skäneg. 86 "Widebergs Sven Ettr., KElmen, Bryggareg, 12; r. t. 5046, a. t *Värmeledn. A.-B. Calor,Arbetareg Celsius, Tunuelg. 19 "Värmeledningsfirman Harald Ahxner, ltiddareg. 17 De med stjärna utmärkta äro af Drätselnlmnden antagna entreprenörer, jämför [173OJo. [1861J säljas af: Gasverk Ahlsien & Co, Kungsholmsstrand Se äfven Acetylengasve rk 131 ''esch T AD, Arsenalsg. 4; se anllons Sid. "A. B. A Conilton, Kungsg '1.. Gelatinfabrik : Stoekholms, Gelatinfabrik, Bege- ringsg. 47 Geologer, praktiserande: Se Kon'suUerandtJ ingenjörer. Gevärs- och pistolsmeder : Ahlstedts J o Eftr.",Grefg. 23 Hanson N A, Barnhusg. 6 Streijlfert A, Nybrog. 22 & 24 Widforss' Ma.uritz, HanA.els A.~B., Klarabergsg. 31; filiiller Drottningg. 88 o. Götg. 11; se annons sid. 29 Gipsaft"årer: A.-R Skånska Cementgjuteriet, Kungsg. 55; se annons sid. 09. Byggmustarnes Materialalfär A.-B., L:a Vattug. 25 Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 Ljungberg Rubeu, Gips- o Cement A.-B., Regeringsg. ö; r. t. 9880, a. t Wahlin & Co, N. Blasieholmshamn. 7 Gipsarbeten utföras af: A.-B. Konststen, Kungsg Skånska Cementgjuteriet, Kungsg. 55, se annons sid. 69 Notini Ferdinand, Torsg. 2'7 A.-B. Axel Ohrtetdernason, Garf- Gasmotorer: vareg. 3, 5 & 7. Filialer Göte-,. Seäfven Explosions.motore., borg, Malmö, Norrköping ) A.-H. ngenlörsfirma Fritz Eli:- Heby Aduceringsverk A.-B., Norr- l) nell, N. Bantorget 20; se si". 492 landsg. 2 & 4 Gasreningsapparater : KaJilson A Metall- & MaskinA.-B., J.Mästersamuel8g. 6 J Appn,mt-Aktiebolllget, Birgerjarlsg.62. ng. Gunnar Sundblad: r. t. <11119,ng. Hild. tes Filial, W. ne- Sehuehardt & Sehiit- Bergström: r. t ker, Vasag Gjutgods af järn, aluminium och metall ~ A.-R >. Ekströms Maskinalfär, st. Vattug. io FNSPONGS METALLVERKS A.-B BERDAREBANSGATAN ) i, l

4 .A.-B. Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Vlisterås. Afdelningskontor för Stockholm, Vasag. 20. telegramadress:.me tallverken»; r. t. Namnan'rop, 3. t. 100, Filialer: Gö- ' teborg o. Malmö; se annons å r kartong sid b Armaturfabriken Carl Holmbergs! Stockholmsfilial, ägare A.-B. Nord. Armaturfabrikerna, Vasag. 7; r. t. 6111, 7117, a. t ) Atlas Diesel A.-B., Brunkebergstorg l 13 Borgenstierna & Co Bertil, Brun-, kebergstorg 15 (Jarlsson Konst. Aug., Kungsg. 84 Heby Aduceringsverk A.-B., Norri landsg. 2 & 4 (aduceringsgjut- gods) i :Nordiska Armaturfabrikerna A.-B., Norrlandsg.15A & B; se annons å kartong sid. 640 b Nä.fveqvarns Bruks Nederlag (W Malling), Vasag, 5 Tenngjuteriet Mars, Fabriksgränd 2 Te:~o~ r3fabriksa..'p" Norrtullsg Glasmästare: Regsringsg. 24. Adolf Fredr. Glasmästeri, Sigtunag. 11 R. t A. t A. B. Fritiof Jonsson, Birgerfarla- A.-R. Julius Slöör, Järntorget 80 g Nordiska Kompaniet. Almen E, Narvaväg. 22 Anderson Anna, Greftureg. 20 C Anderson A, Birgerjarlsg. 94 Bodin A, Beridarebanag. 19 Andersson Carl A, Norrbackag. 9 CederHjf A, Holländareg. 5 o. Karlbergsv. 32 A DeSvenskaKristallglasbrukensFör- - C G, Tjärhofsg. 14 säljningsmagasin, innehafvare - C W,. Yxsmedsgränd 2 A.-B. Nordiska Kompaniet, Bu- - J L, Hornsg. 26. tiker Birgerjarlsg. 20 o. Rege- Bengtsson G, Vidarg. 2 i ringsg. 5 & 7 -s Karl Eftr., Hornsg. 92 J ' Dimander Carl, Bondeg. 80, Ren- Bergin & Co, Aug., Klara S. Kyrstjernasg, 26. kog. 8 'l Elfgren H. Birgerjarlsg. 31 Bröderna Lindgren, Västmannag. Elmgren Th, Östermalmstorg 4 o. 44 o. S:t Eriksg. 38 Kungsg. 92 Bäcklin E, Ad. Fredr. torg 1 Gahm C O, Mälartorget 17, Munk Carlson C E, Tyska Stallplan 1 bron 5, Humlegårdsg. 4 o. Götg. Carlsson John, Uplandsg A Chreisti W, Kungsholmsg. 14 "(! l Yggdrasil A.-B. Sveavägen 31; r. t. ~5U7, ~5~9, Fabriker o. Gjuterier i Sundbyberg o. Växiö Glasförsäkringskontor : Se Försäkringsbolag o. Namnreg. Glas- och pnrslfnshandlare: Se äfven under Grosshandlare: Glasvaror. A.-B. Brising & (Fagerström, Gjutgods-Glöd- o. Båglamplabriker. OlSSOn & Co, G, Handtverkareg.28 Palmblad & Was.berg, Mästersamuelsg. 14 Restaurantartiklar t.;.b., Barnhusg. 24; r. t. 1322U,a. t Roman da, Mästersamuelsg. 63 RörstrandsArbetares HandelsA. B., S:t Eriksplan 2 Sandberg P J, Braheg. 13 SchönfeldtAM, L:a Nyg. 15 Svea Glasinagasin, Regeringsg. 30 Svenska Glas- o. Porslinsmagasinet,«Östermalmst. 4 ' - Kristallalfären,1 Kungsg. 7 Södra Lamp- & Husgerädsmagasinet, Götg. 39 Sörman John, Regeringsg 4 Unmans W Eftr., Drottningg. 20 1,Vidmark A, Hornsg. 38 Ahrberg Axel, Ö. Munkbron 3; r.. t. 5016, a. t Åkorholmska Bosättningsmagasi nets Eftr., Luntinakareg. 26, 28 & 30 Österberg A, Storg. 46 Glasmålare: A.-R. Konstglas, Banärg. 29 Ekman & Darth, Observatorieg. 14 J'acobsons Glastäleri o. Blyglasmästeri, Greft reg. 27 Jonssons Josef kyltfabr., Drottningg. 47, se annons sid. 66 Lindh & Co Leon, Svea väg. 84; r. t. Vasa 2 64, a. t o. Vasa Neumann & Vogel, Barnhusg. 16 Ringberg E G, Observatorieg. 21 Ringström N P, Östgötag. 9 Grönqvist J O, Renstjernasg. 14 Danielson V Y, Pilg. 11 Gustafs)Jergs Porslinsfabriks prof- Ekbom V E, S:t Paulsg. 20 lager, utställning o. försäljning Ekeblad Elof, Uplandsg. 62 Regeringsg. 5 & 7 Ekström G K A. B:, Nytorgsg. 25 B Göransson ''h,; Hornsg. 92 Engström G, Flemingg. 54 B Lindström l, Birgerjarlsg. 3l Fahlen H, se Schönow & Co, C L - K G, Kungsg. 57B Friberg & Co Eftr., Stortorg. 7 Ljung C E, Storg. 11 Hansson E, Lindväg. 10, Gröndal,. Lundberg H G, Regertngsg. 44 Liljeholmen Lundqvist J O, Biblioteksg. 10 Hedjerson N A, Luntmakareg, 80 NormansBosättningsalfär,Tegners. Jansson S G, L':a.Hornsberg g_._2_3_0_._0_d_e_n_g_._4_1 J_il_b_ornC V, Kammakar~g.,27 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Johanson Jean, Bondeg, 1; r. t. Söder 596, a. t. 304 M J,ohansson :K A, Kungstensg. g5 Kihlbom O F A, Greftureg. 15 Kjellen & Son J V, Kl. V. Kyrkog. 21 Lemon L, 'Vanadisväg: 15' Lindgren-O H,. Fridhemsg. 6 -s glasmästeri, Döbelnsg, 21 Lundbeck A F, Pipersg. 9 Moren H, ''tmnelg. 13 Nilsson & Son G E, Skomakareg. 5 Nordgren J A, Artillerig. 36 Ohlsson K, Odeng. 33' ) Psterson G, Mästersamuelsg. 50 Pettersson K G H, Valling O, Sibylleg. 25 Rihgström N P, Östgötag. 9 Runer K, Mästersamuelsg. 29 Sandberg O V, Surbrunnsg. 32 Schönow & oo, C L, Kl. N. Kyrkog. 15 o. Drottningg. 53 Ströberg J A, L:a Nyg. 4 Svensson Gust. Fr:, Greftureg. 49 Wallin S J, G:la Brog. 30 Weidemans J J Eftr., Styrmansg. 32 Westin B, Norrlandsg. 11 B; se annons å kartan Åslund C G A, Harung. 17 Österberg G F, Stockholm.täg. 37, Enskede Glasskyltal' och ljusreklamer: Jonssons Josef, Skyltfabr., Drottningg. 47, se annons sid. 66 Nordiska X Ray Reflektor A.-B., Kungsg. 19, se annons å kartan GlasslipAre och etsare: A. B. Konstglail, Banärg. 29 Anderson Edvard, Bredgränd 2 C1eves R F, A.-R. Etabl Re geringsg. 53 Helander J, Tomtebog. 12 Flögberg & Co E A, Apelbergsg. 50 Jansson Klaes: G:la Brog. 29 Ringström N r, Östgötag. 9 Vogel Aug, Hamng. 17 'Glöd-o. Båglampfabriker: Se äfven Elektriska fi,rmm. A. B. Elektraverken,Ringvägen 98 App'elberg A, Surbrunnsg. 49 Aspman E.B, Nybrog. 56A Beckmans E, Elektr. Byrå, Handtverkareg. 91A; a. t. Kungsh. 3141, 'r. t ,. Birkalampan, Surbrunnsg. 49 BUm Gösta A. B., Kungsg VA.SAGATAN 20. Se annons åkartoilgsld.1344b.

5 1550 Glöd- o. Båglampfabriker-9rosshandlllre och Handelsagenter. Elektr. A.-B..A. E. G..», Svea-.vägen 21. Filialer: MalJ:l).ö,Göteborg, Norrköping, Sundsvall, och Hälsingborg -. Ljus- & Kraft A.-B., Kl. S. Kyrkog. 11; se annons sid Eriksson &; Co, Rörstrandeg. 4, se annons sid. 55 Numa Nya A.-B., Götg. 21 Sinumbra A. B., Västmannag. 69 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Gre ftureg. 9 c Golfbeläggningar utföras af: A.-B. Arcus, Tegnersg. 12; r. t o. 6746, a. t o Byggnadsvaror, kont. o. utställn. Norrmalmstorg 18 - Konststen, Kungsg. 55 Andersson & Co G S, Sveaväg. 65 Fogfria golf Certus Gollmassefabrik, Drottningg. 69 Flooring-Parkett A.-B., Greftureg. 13. Utställning o. försäljn.-afd. Birgerjarlsg. 37 Höök & Co Erik, ''egnårsg. 36 Rydholm A.dolf Å. n.,!tegeringsg. 12; se annons sid. 26 Scheja J, Odeng. 90 Stockholms Cementgjuteri (Etabl. 1892), Västmannag. 17 A; r. t. 8905, a. t Svecia-golv-fabrik, Vasag. 42 Winter &; Sjögren, Odeng. 71 Åtvidabergs Parkettgolfnederlag (S. Bengtsson), Vanadisväg. 15 Golfboningsmaskinel' : Se Eleklr. golfboni.ngsmaskiner. Golffabriker : Svecia-golv-fabrik, Vasag. 42 Golfimpl'egneringsmedel säljas'af: A.-B. Byggnadsvaror, kont. o. ut-.tälln. Norrmalmstorg 18 Dustessfabriken. Sven Wirström, Mästersamuelsg. 56 B Perolins Nederlag, Mälartorget 15 (dammbindn.-medel) Golfträ säljes af: Byggmästarnes Materialaffär A.-B., L:a Vattug. 25 Ekmans Brädgårdar, ::B Nya Å. B., Mästersamuelsg. 74. Filial Norrtulls järnvägsstation FABRKS- MÄRKE Walls C J, Sågeri- o. Trävaru A.-B. (Norrtulls Sågeri), Norrtullsväg.l Graftl;!kanstalt: Ss K!1mig-rafiska anstalter., Grafmonument Sol- Amerikanska produkter se Norrtändsko; Norska, Finska, Amerikanska och Ryska Jl'odukter. tillverkas af: Se äf:<en Stenhuggerier. A.-B. Grafmonument-ndustri, nadal, Sthlm 6' _ - Konststen, Kungsg. 55 Grammofoner: Se Fonografer och Grammofoner, Gravörer: Se äfven Heraldiska gravörer o. Medaljgravörer. A.-B. Jacob Bagges Sedeltryckeri, Bryggareg. 18 Andersson 4.9 J V, Mästersamuelsg. Andretzky J, Östgötag. 75 Asplund A G, Kungl. Hofleverantör, N. Smedjeg. 1!3. Bagges Söner Jacob, kontor St. Vattug. 18, fabriker Torkel-Knutsonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. 20 Bergman Hugo, Fredsg. 3 Bergström H, Roseng. 6 Blom P, Sergelg. 8 Cederquists Grafiska A.-B., Kornmendörsg. 15 EngströmJohn, Mästersamuelsg Per, Observatorteg. 17 (specialitet: Vapen- o. medalj gravyrer) Fredriksson A G, Riddareg. 3 Frodin O, Mästersamuelsg 36 Gelotte H W, Observatorteg. 17 Gylang C A, Kåkbrink. 8 Hellsten A F, Västerlångg. 31: Henning C N, Herku1esg. 8 Hildebrandt H, Luntmakareg. 30 Husborg J, F1emingg. 9 Hårdstedt J G, Tomtebog. 45 Höge1 Aug., N. Smedjeg. 34. Karlen C O, Karlbergsväg. ~5 Lithografiska A.-B:s i Norrköping afd.-kont., Kl. V. Kyrkog. 9 Matiern R, Sbylleg. 10 Otting N F, G:la Brog. 49 (Stålgravyr) Skantz L, Beridarebansg. 23 Stockholms firavyranstalt o. Mak,l Verkstad R. M3ttern 00. A. t. SiBYLLEG R. t. 94 Svensson Axel, Södermannag. 43 Söderström G, Drottningg. 55 Tärnström C J, Roslagsg. 35 Wahn M, Handtverkareg. 52 Wilcke P, Parkg. 6 Christiernin Carl, Odeng. 92 Hjertman & Co R, Regermgsg. 67 Wernersson & Svensson Å B., Regeringsg. 67; r. t , a. t.8354 Ammunition, Hagel o.sprängämnen. A.-B. Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Västerås. Afdelningskontor för Stockholm, Vasag. 20. Telegramadress:»Metallverken»; r. t. Namnanrop, a. t. 1,00, o Filialer: Göteborg o. Malmö, se annons å kartong sid b Bäckströms C GAgenturaffär, 1'[. 8medjeg. 13; a. t , r. t o Däumichen Max, Riddareg: 4.3 Husqvarna Generaldepöt, Hamng;. 3 B " Petersons Eftr. Per K, Kulaborg. Midsommarkransen Stockholms Superfosfat Fabriks A.-B., Kornhamnstorg 4 Svenska Hagelaffären, Fredsg. 2 Svensson Gust., Fredsg. 2 (blyhagel o. blykulor) Widforss' Mauritz, Handels A..B., Klarabergsg. 31; se annons sid. 29 Asbest, Scheja J,- Odeng. 90 Asfalt och Cement. Å. B. Byggnadsvaror, kont. o. utställn. Norrmalmstorg 18 - Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8; se annons sid Joh. Olssons Tekn..Fabrik, Mästersamuelsg Skånska Cementgjuteriet, Kungsg. 55, se annons sid Visby Cementfabrik, Drottningg. 3 Cervin & Co A.-B., Stureplan 13. Deutgen F & Co, 'L:a Vattug. 28 John Ekelund Sveavägen 69 Hufvudkontor i Göteborg. Ensam partiförsäljare för Sverige af kraftcement. Lager af asfalt o. aaraltsprodukter. Riks Allm Forsberg & Mark, Kungsg. 74 (Ce- G h dl ment) 1'088 an are Handels A.-B. Ocean, V. Trädgårdsoch' g. 4. Handelsagenter Hector & Co, Skeppsbron 28 (flyti: tar under 1920till Malmtorgsg. 3) AlumfniUlD.varor. K~~~aliecentralen, Kronobergsg. A.-B. Plåtmanufaktur, Drottningg. MelensJärnvaruaffär A.-B.,Vasag. 9 20; r. t , a. t. 197H6 Notini Ferdinand, Torsg. 27; a. t. - Tripplo, Ölandsg. 42. _2. _1291, r. t FJNSPONGS METALLVERKS A.-B BERDARliBAN8SATAN

6 Grosshandlare oell Handelsagenter Rumstedts Hahd. A.-B., Skeppsbr.4 städer Luntmakareg Söder o. allt slags repgods af egen spe- Rystedt C Gottfrid A.-B., Vasag.38; Mälarstrand. Chef: Disp. G. Fa- ciatillverkning. Riks- o.,,!lm_ se annons sid. 17 gerström; r. t. 7920, 7969 o. tel. ' "Skandin. Råprodukt A.-B., Malm ''hulens H, Pappers- & mport- skillnadsg. 41 A / A.-B. Wilh. Becker, Löfholmen pr affär, Klarabergag. 29 /resch & Co Wilhelm, Skeppsbron Liljebolmen, Malmtorgsg. 5 Tysell K, Kl. N. Kyrkog, 5 " 4, Bensin-Depöten, Bengårdag. 8 wallen & C:o E, Observatorieg. 23 jwahlin & Co (Cement), N. Blasie- Droskägarnes nköpsfören. u. p. a., Westermark GnnRar, Kungstensl(' l' holmshamnen 7 Birgerjarlsg ; r. t. 135 Jl, a. t '~Valden Wald., Stadsgärden 14 &16; Gustafsson Harald, Humlegårdeg. Papperspåsar, papper m r. t o. 3624, a. t & 16 Åsetius Erik, Banerg, 49 Ölands Cement A. B., Kaptensg. 11 Stockholms Hästägares FoderA.-B., Bndgarn. A.-B. Herman Gotthardta i Malmö afdeln.-kontor, Stadsgården 8; r. t. 5589, a. t Nordia, Kungsg. 55; r. t , a. t Waldemar Lindberg, Väster., långg. 31 Bergqvists A M K. B., Bibtioteksg. 4 B O Geijers,»Geijersbolageb, Pappersaffär, Drakenagr. 1 Engwa!l & Stråhle A-B., Harung. 32 Hallman Linus,. L:a Vattug. 30 Hampaktleb. Oscar Jansson, Brunkebergstorgfå, Hampa, lin, hampgarner D: m.; a. t. 6362, r. t Hector & Co, Skeppsbron 28 (flyttar under 1920till Malmtorgsg. 3) Hedren & Ca, Regeringsg. 5 Hildestrand Sture, Vasag. 44 " Jacobson & Co, Svartmang. 16 Hontoravaror. Firma, Sveaväg. 64; se annons sid. 31 Lindmans Eftr. John,N orrlandsg.15 Nissalowitz H, Jakobsg 20 Nordiska Jute- & Linne-A. B., Ö. Munkbron 1 Rosens Kontorsvaror, Östet-låugg. 29 Sandel! Robert, Tunnelg. 25. Par-! Benmjöl. tilager af alla sorters vanliga o. kulörta bindgarn, packsnören, Stål- & Järnvaror, )A.-B. Kväfvegödning, Drottningg. sygarn, säckband, klädstreck, 80 A tinne- o. jutemattvarp, kulörta Hanelels A.-B. Nicolai Johannsen, bastband. Telegrafadr.:»Rob- Borstbinderimateriel. St~:-::ii~:~on ii~nmjösfabr..a..b., ~~n6~e~~;r. t , a. t A'6B.Borstbinderimat~riel, Hornsg. } Sandvik, Stockholm 1 Schantz Victor A.-B., Brunke- Continental, Export-Farubuset, '/'lvenska Superfosfat- Försäljnings bergst. 2 Drottningg. 940 ) A. B.:s Filial, Regeringsg. 45 Schweiziska Handelsaktiebolaget, Faxe & Co A.-B., Mästersamuelsg. Wahlin & Co, N. Blasieholmsh. 7 Rädmansg , Svenska Bindgarnsbolaget (Linus Grafford J, Katarinaväg. 9 A; r. t., J Bensin. Hallman), Engroslager af alla 694, a. t ' 'i,a.-b. A Wiklunds Maskin- & Velo- slags bindgarn och repvaror m. Köpmännens Handels- & mport cipedfabr. Fabrik o. kontor S:t m. Biks- och Allm. tel.; kontor A.-B., Katarina.väg. 2; r. t. 2036;l, Eriksg. 46. utstäln. Birger- L:a. Va.ttug. 30. o ,a.. t o. 3537! Jarlsg. 7 Svenska Bndgarnsfabrikens A..- Lehman & Co Hans, Drottningg. tt.-b. Scania.Vabis' Filial, kontor B., Stadsgärden 12. 'Kontor o. 940;r. t. o. a. t J ' Ad Fr. Kyrkog. 1, förräd o. verk-,engroslager af bindgarn, tägvirke Norman Jus~us, Högbergsg. 46 A (WOODSTOCK SKRVMAS'Klrt irå;;-kqntor~te;knt<. j enl<laste konstruktion, solid. tystgående, oöverträffä<!. Se sid Regertn~sgatan. ' Assuranssprutor. Se Brand- och Assuranssprutor. Bageriutensilier.. A. B. Wilh.Ha!F'sen, Vasag. 15&17 Oartsson & Fosterud Eftr., Hugo Holmgren, Regeringsg. 33 Gyllensten C W, Strandväg. 13 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Liden N, ndustrtpalateet Lilieblad & Co Ove, Götg. H; a. t. i 32796, r. t Tel.-adr.: :' -Oveblad. Fabrik Nynäs 6-13" j Liljeholmen l' Lundgren C Gust. A.-B., Bredgr. 2 Barnkläder. /A._B. Elis Fischer, Brännkyrkag. 19 (äfv. ing. Hornsg. 36); a. t. /.1886, r. t L & P Wldengren, Tunnelg.19./ Basarartiklar. A.-B. ''rippto, Ölandsg. 42 jsvenska Basarernas Partiaffär, ( Drottningg. 80 A.-.ndustri- & Kortvarubolaget, ) Osterlångg. 6 'Triumf A.-B., Regeringsg. 59 '1We,sslings Kortvaru A.-B., Kornhamnstorg 49 ~ Beck. ) A.-B. Järn- o. Skogsproduktar, Nyf brog. 8 Carlsson Gunnar, Storg. 10 f Belysningsglas., A,-B. Brising & Fagerström, Regeringsg R. t A. t Davidbagaresg. 1; se annons sid. ii, Betongblandningsmaskiner. Ståhl & Co A J, A.-B., Karduansmakareg. 11 Tesch '].1 An, Arsenalsg. 4; se annons sid. 43 Tornborg&LundberghsEftr. A.-E., N. Bantorget 22. Moderna maskiner för betongindustrien Bleckemballage. Cornetz Gustaf, Värmdög. 6, uppg_ C. Burkar, patentburkar, helpressade askar, skruftock, cisterner D. D.; r. t , a. t. Söder 9607 Handels A.-B. Nicolai Johaunseu,. - Skeppsbron 18 Hildestrand Sture, Vasag. 44 Tysel Harald, Drottningg. 20 Bleck- och galvaniserade - kärl. Se Galvaniserade varm' Bokbinderiartiklar. Se Tryckeri- ochbokbinderiartiklar Bomull. A.-B. Wilh. Becker, Lö.!f10lmenpr Liljeholmen, Ma1mtorgsg. 5 Gustafsson Wilhelm A.-B., Södermalmstorg 4; r. t o Telegrafadr. :»wtgu» Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron S Holgers Axel A.-B., Kornhamnstorg 53; r. t , 21630,21631, a. t. 169 Jacobi F A W, Värtaväg. 6 Sköld Efraim J, Storkyrkobr. 11; se annons sid Stiebel Semmy, Stureg. 5 Sundström & Lindquist, Stortorget, 18 & 20 Borrchuckar A.-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 Galco A.-B., f. d., A.-B. ngenjörsfirman G A Lindstedt & Co, N. Bantorget 18; r. t. namnanrop.»galco., a. t Schuchardt & SchUttes Filial, W Böker, Vasag. 24 Strömstedt & Arrhcnius Metalt A..B., Brunkebergstorg 2. N. Mälarstrana 12; se annons sid. (blå,) 1796.'

7 t 1552,, ' Sv~nsk" Kolonialvaru A.-B., Borgmästareg. 16. R. t A. t Tel.-adr.:»Varuhandel» l Bosättntngsartiklar. A.-B. Brising & Fagerstl'öm, Regeringsg. 24. R. t A. t A.-B. Herman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgårderi S; r. t. 5589, a. t Julius Slöör, Järntorget 80 -{)ederlöf Eric, Å. B., Eskilotuna boden, Homlegärdsg. 12, kontor o. lagerexpedition s. h. :Edström & Nilsson, Mästersamu-' elsg. 41.Eln!l'en Fredrik, Jakobsbergsg. -;Stockholms Porslins- o & Lamphandel, Regeringsg Åkerholmska Bosättningsmagasi. nets Eftr., Luntmakareg. 26, 28 & 30 Brand- och Assuranssprutor. Bultfabriks A.-B., vasag. 38; S8 annons sid. 17 Oervin & 00 A.-B., Stmeplan 13 Forsberg & Mark,Kungsg. 74 Ek;mans Brädgårdar, Nya Å.B., Förenade Brukens Försäljn. A.-B., Mästersamuelsg. 74. FilialNorrtulls järnvägsstation..a.-b. Axel Ohristiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göte- Drottningg. 6; r. t , 245il, ffi borg, Malmö, Norrköping 24572, Galeo Å. B., f. d. Å. B, ngen] iirs - Julius Slöör, Järntorget 80 flrmau G Å Lindstcdt &, oo, N..A.-B S. Henrlkssous Sprutfabrlk FABRKS-' MÄRK~. Bantorget 18. Maskiner för tillverkn. af bultar Q. muttrar, s. k. &, Mak. Verk8t., Henriksberg vid Hägersten, postadr. Sthlm 4; a. t. JlGalcomaskinerl>. R. t. namnanrop:»galco", a. t Ericssons E Trävarua:ffär, Birger- 3475, r. t _Allmänna Brandredskapsall'ären, Karlson A, Metall-'& Maskin A.-B., jarlsg. 6 Scheeleg. 22; a. t. 496, r. t Mästersamuelsg. 6 Felldin. Fahlström & 00 A.-B., Ridderbielke & 00 Fred., Vasag. 5 Smålandsg.. 20; r. t. 2948, 24038, Kunbe &. CO, Kaut, Sköld Efraim J, Storkyrkobrink.11; 24039, a. t schuks, &. Gutta. se annons sid Flodqnlst & C:o, Engelbrektsg. 15. Stockholms Skruffabrik. Sveaväg. Fönster och fjäderesp.gnoletter perkavaru A.- B., 74. Tillverkn. af Maskingängare, enl. Patent Flodquist. Arbeten Skrufvar af järn o. metall med i.,granit, kalksten, sandsten, o Drotlningg. 52 alla gängstigningar o. nutvud- skiffer o. marmor. Fasad-, tak- MelensJärnvaruatl'ärA.-B., Vasag.9 former i storlekar upp till 1/ 4 - o. golf tegel m. m. R. t. 600,.a. t. Tornborg & Lundberghs Eftertr. tums diam. A. t. Vasa 12207; 6566; se annons sid. 25 A.-B., N. Bantorget 22 tel.-adr.:,skrutl'abrik> Flooring-Parkett A.-B., Greftmeg. -Zander & ngestsöm, A.-B., Gene. 13. Golfbeläggningar. R. t , rl.lagenter för A.-B. de Lavals a. t. Österm Utställn. o.. Ångturbin, Fredsg. 4' Buteljer o. :Flaskor. försäljn.-afd. Birgerjarlsg. 3i Buteljglaebr-ukens Försäljn. A.-B., Forsberg & Mark, Kungsg. 74 :BryggeriartikJaro. -materiel. Drottningg. 66; 1'. t , 3l54tl Grus o. Sand A.oB., Handtverka- Å B. 'Bröderne Herrmann, Sur- o , a. t reg.. 9 (sand o. grus) brunnsg. 50 Hebbel E, Engelbrektsg. 3. Sten-,_ Svenska Metallverken.' lhuf- Byggnadsmaterialier. huggeriarbeten i granit, kalkvudkontor v Grosshandlare och Handelsagenter. Garfva- Malmö; se annons å kartong Göteborg, sid b Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B A.-B. Axel Ohristiernsson, reg. 3, 5 & 7. Filialer: Malmö, Norrköping - John Wall, Drottningg. 68, Bartholf K, Hornsg. 59 B Hötorget 9'; se annons sid. 101 Beskow A, Arsenalsg.3 - Julius Slöör, Jiirntorget 80 _ Svenska. Metallverken. Huf. vudkontor i Västeräs. Afdelningskontorför Stockholm Vasag. 20. Telegramadress: >Metallverkens ; r. t. Namnanrop, a. t. 100, o Filialer: Göteborg o. Malmö, se annonsdi, kartong sid b Bröderna Hedman, Htureplan 13 " Buren Sven, Jakobsbergsg. 9 l Byggrnästarnes Materialatl'är A.-B.,,; Lra Vattug. 25 '! Cederlöf Eric, A. B., Eskilstuna.,' boden, Humlegårdsg. 12, kontor o. lagere.xpedition s. h. Oervin & 00 A. B., Stureplan 13 Dahl & 00 Wilh. A.-B., Kaptensg. 6 John Ekelund Sveavägen 69 Hufvudkontor i Göteborg. Ensam partiförsltljare för Sverige af kraftcement Lager af asfalt o. asraltsprodukter Riks Allm, 5588 Västerås. Afdel- Å.-R. Byggnadsvaror, kont. o. ut- sten, marmor, sandsten, speciningskontorförstockholm Vasag. ställn: Norrmalmstorg 18 ellt Västkustgranit, gatsten och ~O. Telegramadress:.Metall..-er- _ Bönnelycbe & Loven, Skepps- kantsteu; 1'. t ; ken-: r. t. Namnanrop, a. t. 100, bron 8; se annons sid. 102 Hector & 00; Skeppsbr. 28 (flyttar Filialer Göteborg _ Henning Barkman, Frejg. 57 under 1920 till Malmtorgsg. 3) o. Malmö; se annons'" kartong _ Järn- och Skogsprodukter, Ny- Hedren & 00. Regeringsg. 5 std, 1344 b brog. 8 Hölik &, Co Erik, ''egnårsg, 36 { ~~erner Christian, Katarinaväg. 9B _ Konststen, Kungsg. 55 Larson Ragnar E, Vasag, 42 Lithograflska A.-B:s -i Norrköping _ Skänska Cementgjuteriet, Leverans A. B. Svea, Barnhusg. 4 afdeln.-kontor, xi. V. Kyrkog. Kungsg. 55, se annons sid. 1>9 Ljungberg Nils, Hornsg. 89! 9 (öletiketter) - Stenolit, Tavastg. 6, Kontor Ljusterö Varvs- & Rederi A.-B., ( 'Miranda, Karlsberg & Co, Rege- Väpnareg. 4 Mosebacketorg 4; r. t , il rmgsg. 4 _ Svenska Metallverken. Jufvud- a. t Tillverka och försälja i ~jölander Oscar, Bergsg. 3, kontor i Västerås. Afdelnings- cementstenen»terma». l Woltl'elt Fritz, Hornsg. 66B kontor för Stockholm Vasag. 20. M~i~~ma'Handels A B., Vasag Bultar och Muttrar. Telegramadress: >Metallverken>;. r. t. Namnanrop, a. t. 100,7400 Olsson & Rosenlunds A.-B., Dalag.].A.-B. A Bontbron, N. Bantorget 18 o Filialer: Göteborg o. l'b' FNSPONGS METALLVERKS A.-B. _... BERDAREBAilSGATAN l

8 ,Chokoladnederlaget, Gro~shandlare och Handelsagenter. l Nils Hansson, Franska Choklad- o. Konfektfabr. Gust. Que~erstedts E~r., Norrlandag. 16 A. "'h, SJoberg, V. Trad- Ellstrand 0, Sot Eriksg. 15 gårdag. 11 B. Foreign Trading Company, Hamng. A. t R. t , R~~~etts Hand. A. B., Bkepps- nederlag, Volmaryxkullsg. 1- Rystedt C Gottfrid A.-B., Vasall' Fuchs M, Drottningg. 79 Hallberg Axel, Odeng ;, se annons si~. 17 Hellberg G, Vä~tgötag. 11 mport A. B. Wallstedt & Co, Kungsg. 9,& 11, mport af kolonialvaroro. råvaror för industrien. Export af svenska industrialster. R. t o Tel.-adr.:»Hasao. Ljungs A E Chokladfabr. nederlag, Bellmansg. 32 Luck& Co, Percy F, HandelsA..B., Saltmätareg. 8 ' Marmeladkompaniet Brandstedt & Noresson, Norrbackag. 19 Sandberg Hugo, Sot Eriksg. 19 Mazettls Försäljningskontor, Kar- Special-Material A.-B., Drottningg. duanamekareg '. Nilsson & Co John A.-B., Rege- Stegeholms Trävaru A.-B. afd. - ringsg. 37 kontor, Grefg. 10; hufvudkont. Olän Hjalmar, Nytorgsg. 11 Västervik pa lmquist &CoM, M'!lmskillnadsg. Stockman & Co G, Dalag Svedlund G, Brännkyrkag. 147A Reissmllller H G, Barnhusg. 12. n- Svenska Murbruks A.-B., Kungsg, o. utländska konfektyrer. Telegrafadr.:»Beissmulter» 2. Murbruk, putsbruk, sand, Schweiziska Handels A.-B., Rädgrus, singel, makadam, cement, mansg. 59!mellanväggsplattor m. m. R. il Sockerbageriaktiebolaget, Märke: namnanrop:»svenska Murbruks- :terni1.-, Mästersamuelsg. 35. Teach T A,n, Arsenalsg. 4; se an.. nons sid. 43, bolaget>, a. t. 7271, 7274 o Stockholms Konfekt- o. Karamell- Wahlin & CD, N. Blasieh:hamnen7 Tesch &Co Wilhelm, Skeppabr, 24 fabrik, Erstag. 7; a. t. Söder 17S8 Walden wae., Stadsgärden H&16; Tham Percy, Drottningg. 2. Fili Tempelplan Georg, Österlängg. 34 r. t O. 3624, a. t aler: Oxelösund och Hull Topp &: Dabelstein A.-B., Johannes- Wahlin & Co, N. Blasieh.hamnen 7 gr. 3 Elektricitetsmätare. Walden Wall., Stadsgärden 14&16. Elektr. A. B. A.E.G.», Sveaväg. 21. Asfalt, cement, cementrör, eld- Cigarrer och Cgarretter. fast tegel, gips, isoleringsämnen, papp, tjära o. andra bestrykningsämnen m. m.; r. t o. 3624, a. t Carbonpapper. Se Färgband o. Oarbonpapper., ~ellulosa., A. B. Cellulosa, Regeringsg. 41 Kjellberg & Hedberg, Regeringsg. 4 Cementrör. Walden Wald., Stadsgården 14 & 16; ' r. t o. 3624, a. t ), Choklad och Marmelad., Abramsson J, Västerlängg. 20 (, A.-B. Chokladfabriken Marabou, '. Sundbyberg j - 3~10etta's Nederlag, Birgerjarlsl'. Se TobaksvarOf'. Damkonfektionsartiklar. Asperen J, Regeringsg. 75 B Bengtson H Konfektions A.-B., Smäandsg. 2! Emond & Co Carl, Tunnelg. 19 B Hellqvist E E, Hamng. 5 A H~rriD& Larsson A.-B., Drottningg. Konfektions-Kompaniet (Lindström & Co), Begeringsg, 56 Landau & Co G, tegeringsg, 35; r. t. o. a. t Larsson Viktor, Drottningg. 26, M~ths Berm., A.-B., Drottningg. Person A, Begerfngsg. 53 Udden & Co N, Brunkebergstorg 12 Wesslings Kortvaru A. B., Kornhamnstorg 49 - DeUka esser. 1' Förenade Chokladfabrikerna. Kontor o. fabrik Fridhemsg. 18 S. Konseroer, F'rukur & 20. R. t. o. a. t. namnanrop: t888m'. ooh D81ika- 'j Choklad-fabrikerna. /'1- Nissens Ma.nufacturing, Kungs Eldfast tegel. S holmsg., 2 B; a. t. 5621, r. t. 191 A. B. Axel Christiernsson, Gm. J - Sötvaruindustri, Kungsholmsg. vareg. 3, 5 & 7. Filialer: Götej 2B; r. t. 191, a. t 'borg, Malmö,Norrköping Alexander H, Malmskillnadsg: 3 B - Bönnelyche & Loven, Skepps- Burman &Co Nils, Fredsl'. 9 (Sveas bron 8; se annons sid. 102 l d A B f A~~B~~SkVENSKA i1! 98 Adresskalendern itä ll VERKEN j 155,3 Gerber Grosshandels- o. Fabl'iksfirma, Birgerjarlsg. 13 Göransson Gustaf, Drottntngg, 19; r. t o , a. t Hector & Oo, Skeppsbron 2~ (flyt tar under 1920till Malmtorgsg. 3) Höganäs-Billesholms A.-B., Vasall'. 38, se annons sid. 17 ndustrialster A. B., ~Västerlångg. 52; r. t. 9914, a. t Kemikaliecentralen, Kronobergsg. 15 A Rumstedts Hand. A. B., Skeppsbr. 4 Rystedt q Gottfrid A. B., Vasag. 38, se annons sid. 17 Skandin. BåproduktAi-B,, Malm- skillnadsg. 41 A Svenska Silikategelfabr., Rosenbad 2 Filialer: Malmö, Göteborg. Norrköping, Sundsvall o. Hälsingborg' Bergmap & Beving, Linneg. 14 Galco A.,R., Cd. A. B. ngenjörsfirman G A.Liudstedt & Co, N. Bantorget 18; r. t. namnanrop :»Galco», a. t saria Mätare, ngenjör C. Th. Öhrström, Brätinkyrkag, 11 Lundström & Co Carl, Jakobsbergsg.17, lager Handtverkareg. 23 A, nstallationsmateriel; r. t O. q0791, a. t Telegrafadr.:»Elektroträd» Schweisiska Handels A. B., Rädmansg. 59 Zander &ngeström A.-B., Fredsg. 4 Elektriska maskiner och materiel. A.-B. 'Arvid Böhlmarks Lamptabrik, Högbergsg. 31; se annons sid. 30 ' 20 VASAGA,AN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.,

9 / 1554 A.-B. B A Hjorth & Co, Kyrllog. 3l - Elektraverken, Ringvägen 98 - Helgot Berg, Jakobsg. 24 (vid Rödbodtorget) Å B. Hj. Bokelnnd, Brunkebergsg. 4 - Julius Slöör, Järntorget 80 - Membra, Riddareg. 4; s.e annons sid Molthieja, Upl.andsg. 7 - Mortimer Peterson, Smålandsg Tran.baltic, Ny1:lrog. 73; r. t , a. t. Östarm Uddo, Stureparken 11 Arbing R, BirgerjaJ'lsg. 22 Bergman & Beving, Linneg. 14 Blomberg & Edman A.-B., Rådmansg. h; r. t o , a. t. ö3 43 o Blöm Gösta A.-B., Kungsg, 77 C G Brown & Co, Sibylleg , a. t. Österm Dahl & Co K A.-B., Kl. V. Kyrkog. 1,2 Dahlgren & Lundins Elektr. Byrå, Hornsg. 55 Elektr. A.-B. >Å.E. G.", Sveavägen 21. Filialer: Malmö, Göteborg, Norrköping, Sundsvall o. Häl-, singborg ~. Elektriska ndustri ~ A.-B., Vanadisväg. 23, Elektr. Ljus- & Kraft A.-B., Kl. S. Kyrkog. 11; se annons sid. 183) Galco A.-B., f. d. A.-B. ngenjörsfirman G A Lindstedt & Co, N. Bantorget 18; r. t. namnanrop :»Galco», a. t Graham Brothers A..-B., N. Mälarstrand 34 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 (Motorer) ngenjörsfirma Ture N Bteen, A. B., V. Trädgård sg. 4 B saria-mätare, ng. C Th. Ohrström, Brännkyrkag. 11 6rosshandlare och Handelsagenter. Klara N. Järnhs Elektr. Aktiebolag ledningar, ringledningbtrjld o. ilynaniotråd; r'. t o ~ ThöM>bladh & Cos F' Elektr'All'är, ~ ~ Greftureg. 9.. l!i! : Tillqui.t Hugo, Birgerjarlsg !l ::;: Zander &,nge.tröm A-.B., Fredag.4' ~...:l 0~ l<lt" 'art! ;~ 1),0 l>lto:!. E-o ~~ ::sfl.1.t~ 0-3e:. to:! ~~ ~!l d 56 Klarabergsgatan 56 STOCKHOLM. R. T A. T Fabrik Va.ag. 7, Sundbyberg Lalander &Friberg, A.-R., Kungsg. 56, 'se. Elektr. A.-B. Chr. Bergh & Co G> Lund~tröm & Co Carl, Jakobsbergsg. 17, lager Hand tverkareg. 23A, nstallationsmateriel; r. t o , a. t Telegrafadr. :,Elektrotråd. Teat A.-B., Mästersamuelsg. 38, Merkur Export A..B., Arbetareg. Amerikanska, engelska, irländska 33; r. t.1ii932 o , a. t. 29iiOO o. franska varor; r. t Q,'. Robsahm & Co Gust.; Klarabergsg Filial i New York, Rosentover & Co Michel A.-B., Broadway Udden & Co N, Brunkebergstorg 12 Kungsg. iiii (elektr. materiel) ~,, Roslagens Elektr. ~ A.-B., Vasag. 8 Schweiziska Randels A.-B., Rädmansg. 59 gtenkv ist & Co S A.-B., Drottningg. 83. Spec.: Elektr. motorer o. transformatorer. R. t , a. t Strandman B W Tycho, Handtversaeeg. 23 D Svensk Kabelindustri A.-B., Sot Eriksg. 31. Fabrikation af."lektr. Elektriskt porsli.n. A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg. 24; r. t. '413, a. t Engelska, Franska och Bel -. giska varor. A.-B. Papperskompaniet Ludv'! Rahm, V. Trädgårdsg. 19 Fransk-Skandinaviska mport Huset, Drottningg. 25 (Franska) Hellström Kristian, Generalagentur för engelska J;lappersvaror och l skrifutensilier etc., Varfsg. 1 A~ R. t mport A.-B. Wallstcdt & Co, Kungsg. 9 & 11. mport af kolonialvaror o. råvaror för industrien. Export af svenska industrialster. R. t o Tel.-adr.: l'>hasao-". Jonsson Gustaf W(f. d. Alb. Anstrin & Co), L:a Vattug. 21; r. t. 6190, a. t. :/749 Johnson & Co Arvid,-'Norrlandsg. 19 ' Nordiska mport-a.-b., Skeppareg. 6 Rosentover & Co Michel A.-B., Kungsg.5ii Etuier och Kartonger. A.-B. Olof Johnsson, Scheeleg. 13_ Spec.: Pressade pappbarkar;, r. t. 2171, a. t Christiernin Carl, Odeng. 92 Faner. Forsberg & Co Dawid, Helsingeg. 43 (hörnet af Solnavägen) Kavliea, Faner- & mport A.-B., Valhallaväg. 103 Löfträbolaget, 'Norrtullsg. 20 Malmlöfs Knut Agenturall'är, Linneg. 6ii, Maniette Th, Upiandsg. 70 Samuelsson & Co John A.-B. Kl. S. Kyrkog. 18; r. t. 6889, a. t Films. A.-B. Filmagenturen, Kungsholmstorg JO - Films, Klarabergsg Fribergs Filmsbyrå, Drottningg. 71D ' - Nord. Filmsfabriken, Kungsg. 19 -& 21., - Svenska Biograf teaterns Filmsbyrå, Kungsg. 19 & 21 F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. BERDAREBANSGATAN 17 ' -'

10 ,,"..:. 'k Bergqvist s.a M, A.-B., Biblioteksåmerfkanska Film ompaniet g 4 ' A.-B., Kungsg.65, r. t 'Dahlander & Co J,,TF A. B., Afd.- o , a. t kontor Regeringsg: 48. Strindberg A G, Karlavägen 69 Baltie Film Company, sveaväg'l (Lager a~ allt slags flaggods) 52; a. t , r.~ Flyttbara Järnvägar. Telegramadr.:,BaltlCfilm' _ Se un?er Järnvägstnat61'iel. Bökman O, J?rottningg. 81 A FpderäJnnen. Dahl & Co Wllh. A.-B., Kaptensg. 6.. Film A.-B. Express Karlbergsväg. A.-B. Ahmoma, Stad~gården ' - Jordkultur, Tegnersg. 40 Filmindustri A.-B. Skandia, Kungs- -- OSS Balle & Co, Regeringsg. 45 gat. 7 Annersted~ o A'-,B.~...~ru~~~e.be:gs- Globe Film Comp A -B Kungsg torg 12, r. t. 224,0, o , nternationella Filmrn,onopolet, Björk & Mörtsell, Kungsg. 56; r. t. G:la Brog ~a. t : Pierrot Films A.-B., Lästmakareg. Bäckstr?DS??" Agen~~raffar, ~. 25 Smedjeg. 13, a. t. 190ö" r. t o , a.t Skand. Filmcentral, Kungsg. 65 o ' _ - Kinematograffabr., Brunnsg. 25 Carlson ~9,o Y, Rådm,a~s!:. 69; Dahl & Co Wilh. A.-B., Kaptensg. Special Film Comp. A.-B.. V. Träd- r. t. 140 O" o. 80, 00 6 gårdsg. 4 Egnell G, Skeppsbron 28 Ekelund & Co E, Holländareg. 3 Svea Fihnbyrå, Vasag. 15 & 17 Evert & Molm A.-B., K~mmakareg. Furaners A.-B., Klarabergsg. 44. Svenska Filmskompaniet A -B 43; r t o Fotografiska A.-B., Klara V. Kyrko- St. Vattug. 7.., Forsström JuliusA.-B., Drottningg. g Union Films A.-B., ~~ Gr~h Fridolf, Adolf Fredr, torg 31 Nordisk Fotocentral A.-B.; J L Zetterwall, Folkungag. 8 D. Gustafsson Wilhelm A.-B., Söder- Drottningg. 38,. dealv-nlrus. A. t malmstorg 4; r. t Engrosatl'är i fotografiska ar, Tel.-adr.:»Merkur'zäta» Telegramadr.:»Wigu. tikar. R.t Ha.ndels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbr-. 18 Numa Nya A.-B., Götg. 21. Filtar och schalar. Elmgrens Otto A.-B., L:a Nyg. Hägg Gust&!, Bryggareg. 4 Tysell K, lp. N. Kyrkog. 5 Filtrerpapper. Bohmans John Eftr., S~. Nyg. 19 Grubbens & Co, Ferkensgr. 1 O. 3 ; Schantz Victor A. B., Brunkebergs- torg 2 6rosshandlare, och Handelsagenter. Hector & Co, Skeppsbr-, 28 (flyttar 29 under 1920 till Malmtorgsg. 3) mport A.-B. Wallstedt & Co, Kungsg. 9 & 11. mport af kolonialvaror o. råvaror för industrien. Export af svenska industrialster. R. t o TeL-adr.:»Haaao» Johanson Hugo M, Mälartorget 19; Se r. t , UD,a. t Landtmännens Affärsförmedlings- Frö. Finska produkter. byrå, Drottningg. 65 A.-B. A Björkman & Cos Eftr., Mä- Se NO''rländska etc. Lanners & Co M, Slussplan 63 Alartorg. 13 Fiskredskap. Lantmännens Foderaffär, Daniel Gustafsson Wilhelm A.-B., Söder 1 Se Jakt- och fiskredskap. Olss'!.n & Co, Valhallavägen U4; malmstorg4; r. t r. t. "009, a. t Telegrafadr.:,Wigu. Fjäder och Möbelstoppnings- - nköps- o. Försäljningsbyrå, mport A.-B. Wallstedt & Co,. Jnaterialier. Kungsholmsg. 15; r. t.23055, a. t. Kungsg. 9 & 11. mport af ko- Bergqvists AM, A. B., Biblioteks Lapidoth & Lindqvist A.-B., Katalonialvaror o. råvaror för in- dustrien. Export af svenska. ing.4- rinaväg. 2 dustrialster. R. t l Elliot O, Klarabergsg. 52 A Lindell Harry A:-B., Vasag. 5; r.f. Tel.-adr.:»Hasao» v Köhler A E, Agen~r O. Engros, o , a. t Johanson Hugo M, Mälartorg. 19;, Östermalmsg, 28; r. t. Österm. Mandahl Knut, Skeppsbron 32 r. t , o , a. t Nyström & Holmstedt A.-B., Drott : Norman Justus (Agent), Högbergs- ningg. 11 Kraftfoderfosfatfabriken Grex,. g. 46 A Ruben Otto, V. Trädgårdsg. 7 Tjärhofsg. :3 Samuelsson & Co John A.-B., Kl. 'Bumstedts Hand.A.-B., Bkeppsbr, 4 Lindahls Fröhandel (inneh. C O, S. Kyrkog. 18; r. t. 6889, a. t. Sahlberg & Co Th A..B., Rege. Östlund), L:a Nyg ringsg. 9 Miranda, Karlsberg & Co A.-R":, Skandin. Export A.-B., Jakobs- Seymer &.Co M A, Slussplan 63 A Regeringsg. 4,Ty~:';rSjt ~l.i N. Kyrkog. 5 Si:' 6sson & Hallberg, Öst~rlång- N~~~:, ~lholmstedta.-b., Drott- '' Sköld Efraim J, Storkyrkobr. 11 Sköld Efraim J, Storkyrkobr. 11 Flaggor. (bomullsfrökakor); se annons (bomullsfrö, linfrö); se annons A.-B. Herman Gotthardts i Malmö sid sid afd. kontor, Stadsgården 8; r. t. Stenströms P W, Afdeluingskontor-, Spannmåls- & Kolonialvaru A.-B., 5589, a. t Skeppareg. 13; r. t och St. Vattug. 5.:...,.. P. Ericsson & Oo, Klara V. Kyr~ 30574, a. t. Österm Tele- Svenska Landtmännens Utsädes " kog, 1_0 grafadr.: ~Aterg_,, ~ A.-B., Drottningg. 19 (utsäde) WOODSTOCK SKRVM'ASKln t'rån KONTORSTE~ enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid Regeringsgatan-._ 1555 Stockholms Benmjölslabr. A.-B., Sandvik, Stockholm 1 Stockholms Hästägare~ Eoder A. B., Davidbagaresg. 1; r. t , a. t, 6551; se annons sid. Ol Sörensen S, Karlbergsvä!. 69 Wahlin & Co, N. Blaafehelmsham nen 7. walden Wald., Stadsgården14 & 16; r., t o. 3624, a. t Westerling &Hedström, Slussplan 63B Fotogrl'fiartiklar. A.:B. Gustaf Joop & Co, Drottningg. 52 Amerikanska Filmkompaniet A.-B., Kungsg. 65; r. t Fri~örartiklar. A.-B. G. Lindell & Co, Smålandsg. 42; r. t , a. t Frisörernas Verktygsaffär, Drottningg. 67. Hennies F, Regeringsg. 61 Frukter. Konserver, frukter och tklika- r tesser. -,---._ """"~-----==--<'-~-=...,~~~=======---========== /

11 1556 Färgband Fältspat o. Kvarts. Se Mineralier. och Carbonpapper. Kontorsteknik A.-B., Regeringsg. 41; r. t. 2065i o , a. t. 5247, se annons sid. 39 Kontorsvaror Firma, Sveavägen 64, se annons sid. 31 Priceless, Västerlångg. 68 Robloff O J, Braheg. 38 Rosens Kentorsvaror, Österlångg.. 29 Schantz Victor A.-B.., Brunkebergstorg 2 Grosshandlare och Handelsagenter. l:lontelius Handelskompani, Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 A.~B., Katarinaväg. 2; r. t Handels A.-B. Nicolai Johannsen Ooloria A.-B., Döbelnsg. 19; r. t. o. 224 (;7, a. t o Skeppsbron 18 ' 80375, a. t Rosentover & 00 Michel A.-B_, Dahl & 00 Wilh. A.-B., Kaptensg. 6 Kungsg. 55 Dorch, Bäcksin & Ca, A..lL, Bryg- Strauss J, Jungfrug. 6 Garn och Väfnader. gareg. 2A Svenska Bijouteri- & Nysilfver- A.-B. Zep, Handtverkareg.12 (bom- Erdmann & Co Johann, Brunke- lagret, S:t Paulsg. 11 ullsgar-n): r. t , a. t bergsg. 9 Udden & 00 N, Brunkebergstorg Asp E, Drottningg. 47 Ferniss-A.-B., Roslagsg. 64 (Al- 12 Bergs A.-Jl. Afd.-kontor Hj. Neubano); se annons sid. 60 Wesslings Kortvaru A.-B., Korn- man, L:a Nyg. 4 Floden O, Drottningholmsväg. 9; hamnstorg 49 Gamlestadens Fabrikers Stocka. t , r. t Färg- ZÅeinowHenr., Btrgeriarlsg. 9 h 0lmskontorA.-B., Drottningg. & Ferniss Fabr. A. B. Standards, berg & Öhrbom, Mälartorget 15; 26 TräUeborg, Nederlag för Stock- r. t Jo~:nson Eduard, Brunkebergstorg holm o. Norge. Galoscher. Forsberg &: Mark, Kungsg. 74, Se Kautschuks- och Gummivarot'. Gustafsson G H, Folkungag. 42 J0 h nson& 00 Arvid, 1 9 Norrlandsg. Hammarberg O J, Nybrog. 14B; Galvaniserade varor. Jute ndustri A.-B., G:la Brog.44 r. t , a. t, Lu n". dbbeck J W, Mästersamuelsg. Handels A.~B. Nicolai Johannsen, A.-B. Plåtmalluf~. Drottningg. 5 Skeppsbron Bensindunkar, hinkar, bal- Mark & Co, Aug. Johansson, A.~B., Heurlin Tom A_cB., Kornhamns- jor, latrinkärl m. m.: r. t Afdelningskontor St. Nyg. 21 B torg 51 o. 9240, a. t Mathiessen Brothers, Birgerjarlsg. Hofl'man Max, Karduansrnakareg. 7 Bultfabriks A.-B., Vasag. 38; se 39; r. t. o. a. t Hultin V K, Smålandsg. 24 annons sid. 17 Nordiska Jnte- & Linne A.-B., sberg 10 Oscar, A.-B., Stadsgärden Ö. Munkbron 1 Schweiziska Handels A.-B., Räd- Johnson 19 &; Ca Arvid, Norrlandsg. mansg. ö9 Sucksdorff K (Gefle Manufaktur Karlsson &: 00 Knut A.-B., Rege- A.-B.), St. Nyg. 21 A ringsg. 52 TyseU K, Kl. N. Kyrkog. 5 Kemiska Fabr. Tre Kronor, A.-B., Udden & 00 N, Brunkebergstorg 12 Tellusborg, liidsommarkransen Werner & Co John A,-B., Barn- (tuscher) ängstvärg. 1 Klint, Bernhardt &: 00, Saltmätare- Wetterlind & 00 OO, A.-B. (Jonseg. 19. reds Fabr. A.-B.), österlängg. 37 Lemons Adolph A.-B., Mästersamuelsg. 49 l Gardiner. Garneringsartlklar. Le Ripolin, Smålandsg. 2~., A.-B. Gardin-Magasinet, Stureplan2 Moren & 00 Ernst, Tunnelg. 20B Lmdahls J S.~L:B.,.Sto~~..J~; r. t. - P ErlCsson & 00, Klara V. Kyr- Petersens Holger, Handels- o. Fa o a. t kog. 10 briks A.-B., L: Nyg. 19 Gref- ~:!4 B; r. t , a. t Roseritover & Co Michel A.-B., Kungsg. 55 Sot Erfks Färghandel, Plerrringg, 63. Telegrafadr.:»Färgerfk- Sjöbergs jcrtr. E, Pipersg. 29 Svenska. Färg- & Fernissimporten, Saluhallen, X. Munkbron TheUmod & 00 A.-B., Hornsg. 89. Hernfärgningsfärger m. m.: '. t wedevåg-koppom A.-B., Katarinaväg. 9 A; r. t. 2~1 78, a. t. 3184:2 Asperen J, Regeringsg. 75 B Dahlander & 00 J, T F A.-B., Afd.-kontor Regeringsg. 48 Ditzinger Robert, Västerlångg. 72 o. Norrmalmstorg 18 Ekelund & 00 E, HoUändareg. 3 Ernstberger D, Norrlandsg. 8 & 10 (schweizergardiner) Florenius & Co, Hornsg. 148; a. t , r. t. 2~094 Gardin A.-B., HoUändareg. 10 Myrstedt & Sterns A.-B., Kungsg. 5 o. Norrlandsg. 25 Färger och Fernissor. Färgstofter. Se under Kemikalier. A.-B. Acacia, Slöjdg. 7 - Alfort & Oronholm, Saltmätareg. 7 Se Spegel- och fönsterglas. Fönsterglas. - B Dawiski, 8torg. 12 ~ Gentele ~y,ca, Vasag. 5; se annons sid. '12 Se Svensk förhydningsmassa. J)Tstc<lt & ''rowull A R., Malmtorgsg. 3. Direktörerna r, t. Förhydningsmassa. - Herman Gotthardts i Malmö 24588, lagret l'. t , kontoret r. t afd.-kont., Stadsgärden8(skepps- Galanterivaror. botten); r. t. 5589, a. t Skandinav. Trädgardinsfabr. A.-B., _ M Hansen, Arsenalsg. 3, L:a Edström & Nilsson, Mästersamu- Tangen; afd.vkont, Kungsg. 56 Nyg. 13 o. Hornsg. 33 'elsg. 41 _ Wilh. Becker, Löfholmen pr Eklöw & 00 A.-B., Torsg. 2 Gai-rämneu. Ltljehol men, Malmtorgsg. 5 Hagelin & Ca, Hornsg. 148, <t. t. AUm. Handels A.-B., Hamng. 5 B 32150, r. t. 240 V4 Frosts HUdafl'ä7"'::';:--1 Arnheim J, Stureg. 10 H~~delsfirman Kontinent, ''uleg. Solnaväg. 2. Brf3hn & 00 Edv A.-B., Skeppareg. Köpmännens Handels- k mport R. t , 2684, FNSPONGS METALLVERKS A.-B. BERDAREBANSGATAN

12 Gas- och Vattenledningsartiklar. Bergström EJ, box 22, Sthlm 1 A.-B. Ahlsel & Ahrens, Mästersa Bodin A, Beridarebansg. Cleyes R F A.oB., Etabl , Regeringsg. muelsg Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8; se annons sid. 102 A.-B. Gas, Vatten & Värme, Ox; torgsg. 7 - M Frerden, Kungstensg Bylander & Asplund, Kungsg. 64 o. Mästersamuelsg Sanitet, Mästersamuelsg. 34 Allmänna Brandredskapsaffären, Scheeleg. 22; a. t. 496, r. t Gillqvist & Bergström, Artillerig. 18; se annons sid, 1489 Lagerqvist Albin, Engelbrektsg. 31; r. t o De Svenska Kristallglasbrukens Nordiska Armaturfabrikerna A.-B., Norrlandsg. 15 A & B; se annons å kartong sid. 640 b Ohrloff & Stange Eftr., Tunnelg. 25 Plankran A.-B., kontor Drottningg. 69; r. t Fabrik Hagalund, r. t. Hagal. 22 SjögrenPA A.-B.,Mästersamuelsg. 16 Svenska Bindgarnsfabrikens A.~B., Stadsgården 12; a. t. 3492, r. t. 9:521. Packningsgarn af hampa o. lin Gips. A.-B. Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8; se annons sid Skånska Cementgjuteriet, Kungsg, 55, se annons sid. 19 Cederlöf Eric, A.-B., Eskilstuna. boden. Humlegårdsg. 12, kontor o. lagerexpedition s. h. Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Johnson &Co Arvid, NOl;rlandsg.19 Hector & Ca, Skepps bl'. 28 (flyttar under 1920 till Malmtorgsg. 3) Rumstedts Handels A.-B., Skepp s-: bron 4 Skand. Export A.-B.,.akob sbergag. 16 Walden Wald., Stadsgården14& 16; r. t o. 3624, a. t Glastegel och Ljusgallerglas. A,-B. Byggnadsvaror. kont. o. utställn. Norrmalmstorg 18 Glasvaror. Ahlström & Ericson, G:la Brog..1.1 A,-B. Arvid Böhlmarks Lampfabrik, Högborgsg. 21: se Hllnons sid. 30 A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg. 24-; R. t. 413, a. t A.-H. GustafLandin,KarlbergSV'1 42. Kristaller, hushåusglas, tekn. glas, medic. glas o. buteljer af ; aua slag. R. t ,a. t. 9295, A.-B. Julius Blöör, Jäl'utol'get 80 r - PapperskompanietLudv. Rahm, V. 'l'rädgårdsg. 19 / Andel'son Edyard, Bredgränd 2 Grosshandlare och Handelsagenter, 1557 Guldsruedskompantet H Karelfelt & Oo, Sva.rtmang. 24. Fabrikation o. engrosförsäljning af juveler, guld- o. silfvervaror; a. t lagelen & Co, Hornsg. 148; a. t , r. t. 240 G4 Hallbergs C G Guldsmeds A.-B., fabrik o. kontor Sot Er-lksg. 48 Wilhelm Harbeck, Drottningg. 50. Lager o. fabrik för juvels- o. guldvaror, pärlor, ädel- o. halfädelstenar. R. t. o. a. t Försäljningsmagasin, innehafva- L. re A.-B. Nordiska Kompaniet. Hildinger A, Malmtorgsg. 3. Lager Butiker: Birgerjarlsg. 20 o. Re. af juvelsvaror föl' Hugo Grun, geringsg. 5 & 7 Köpenhamn Eklöw & Ca A.-B., Torsg. 2 Holst Nieis, Skeppsbron 4 Färe Glasbruks Proflager, Rege- Juvelerare A.-B. John Pettersons ringsg. 24. Eftr., Mästersamuelsg. 32 Glafva Glasbruks afd.-kontor, H Meyer K, Klarabergsg. 33 Ekström, V. Trädgårdsg. 15 B Nordiska Juvel A.-B., Kl. S. Kyrkog. 1H Rison A.-B., Harung. 38; r. t Handels A.-B. E Åberg & 00, kontor Arsenalsg. SO,r. t , a. t. 146 HO. Kristallvaror samt a.lla slags hushållsglas. Kristallkronor. Utställning och lager Kungsg. 3; r. t , Re annons sid. 2 c. Hjslm & CAGustaf, Observatorieg. 16 Kjellen P V, Holländareg. 20 Lindohf & Ca, Fjällg. 5 Puke bergs Glasbruk, Högbergsg. 21 Svea Glasmagasin, Regeringsg. 30 Wennerström John, Drakensgr. 2 Widlund & Ca E (Lampor), Repslagareg. 8 lkerholmska Bosättnlngsmagasinets Eftr., Luntmakareg. 26, 2S O. 0(1 Grufmateriel. A.-B. Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8; se annons sd. 102 Tekniska Byrån, Karlbergsväg. 44 Tcsch T An, Araenulsg. 4; se anuous sid. 48 Zander & ngeström, A.-B., Fredsg. 4 Gryn. Se Spannmål, mjöl och gryn. Guld- och Silfvervaror. A.-B. Bernb. Hertz, Klarabergag James Hichens, Hegeringsg. 58 A.-B. Seh weize r Urlmport., L:a Vattllg Westberg &. Gewers, Drottningg. 47 Albertini R, Norrmalmstorg 3 Dahlgren & Co G, Klarabergsg.56 Ekelund &. Co E, Holländareg. 3 Engelbcrt H, Klarabergsg. 56 Gottschalk Axel A.-B., Klara Norra Kyrkog. 26 Guldsmeds A.-B., Svedenborgsg. 50 Schjörling K, Grefg. (jj; a. t. Österm. 519o, r. t. Öaterm Gurrrmfka.pp or-. A.-B. Tus, Regertngsg. 9. Repr. för King Rubber 00, New York :Maier A, Drottningg. 48 Gummivaror. Se Kautschuks- och gummivaror. GÖdniug"sämnen. A.-B. AHmonia, Stadsgården 18 - Kväfvegödning, Drottningg. 80A - wtlh. Ulmgren & Oo,Drottningg. 85 Ga'K' & Koksverkens Ekonomiska Fören. u. p. a" tegertngsg. 38; r. t mport A.-B.walbstedt SsCo,Kungsg. a &, 11. mport af kolonialvaror o. råvaror föl' industrien. Export af svenska tnduxtrtalater. R. t o Tel--adr.: "Hasao» Landtmätmens Affärsförmedlingsbyrå, Drottnlngg. 65 Nyström & Holmstedt A.-B., Drottningg. 11 Patentak tieb. -ungnera Kali-cement, E'lemingg. 17. Kaliframställning vid cementfabrikation; r. t o , a. t. Kungsh. 135 Rumstedts Hand. A.-B., Skeppsbr. 4 Stockholms Benmjölsfabriks-A..-B., Sandvik, Stockholm 1 Stor-kho lms Superfosfat Fabr-iks A.~B., Kornhamnstorg 4 Svenska Superfosfat. Försäljnings- A.-B:s Filial, Regeringsg. 45 Wahlin & Co, N. Blasieh.hamnen 7 Walden Wald., Stadsgården 14 & 16; r. t o. 36)!4, a. t Hagel. Se Ammunition.

13 1558 Hampa. Se Tågvirke, hampa och lin. Handskar. Jihde K, Kungstensg! 14 Kullander E, Kl. N. Kyrkog. 27 Pehrsson J, Fredsg. 6 BRGER PLO Birgerjarlsg. 11 A. t R. t Hatt af filt och strå. Adler A & H, Karlstads Strähattsfabriks nederlag, Vasag. 15 &; 17 Aktiebolaget. Grosshandlare och Handelsagenter. LEVN Strå ~ Filthatt~abrill - Lager af 1l0devaror. - Kontor, lager och falyrik: - Handtverkaregatan Swensbn S A,' Drottningg.. 79 Birger Pilo Udden & Co N, Brunkebergstorg 12 Birgerjarlsg. 11. A. t , R. t H;ästregntäcken. A.-B. P. Ericsson & Co, Klara V. Silvanders Herrekipering (A.-B. Kyrkog. 1U Silvanders), St. Vattug. 5.- Rob. Nilsson, Handt:verkareg..~l Svenska ndustri- & Kortvarubolaget, Fredfors Fabriks A:-B., Maniskill- Österlängg. 6 nadsg. 25B Kullander E, Kl. N. Kyrkog..27 Södermalms Herrekipezing, sländska varor. kontor o. lager Högbergsg. 29, 1tr.; a. t , r. t. Söder 1067 Svensk-aländaka Handelskompaniet, Malmtorgsg. 3; r.t Jsoleringsämnen. A.-B. A. Bonthron, N. Bantorget 18 - Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping - Byggnadsvaror, kontor o. utställn. Norrmalmstorg 18 ' - Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8, se annons sid Järn- o. Skogsprodukter,. Nybrog. 8 "Landskrona Gummifabrik, Surbrunnsg. 50; r. t , a. t. Vasa Wahen & Block, St. Nyg. 7. Filial: Malmö - Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Vlisterås. Afdelnings- A.-B. Norrköpings Strä- & Filthatt fabriks nederlag, Drottningg. 51 kontor för Stockholm Vasag. 20. Bruun Hakon A, Alströmerg. 12 Telegramadress:» Metallverken»; Å.-.B. Wahen '" Block Oarlson & 00 Wilhelm A.-B., Drottningg. 21 A o Filialer: Göteborg och r. t. Namnanrop, a. t A.-B. Wilh. Ulmgren &; Co, Drottningg.85 Oonrad &Lindström, Drottningg. 14 Malmö, se annons sid b Flygare A, Jungfrug. 38 Christiernin Oarl, Odeng. 92 Armatur- & Verktygs A.-B., Kungs, Grass C A F, Kungsg. 54 (herr- Eklöw & Co A.-B., Torsg. l broplan 2. hattar) Köpmännens Handels- & mport- Bergh & Co Arvid, st. Vattug. 7 Hasselblad & Co F W A.-B. Göteborg, Proflager, Bemb. Lilje- A.-B., Katarinaväg. 2; r. t Berner Christian, Kataritaväg. 9B.i o , a. t o Bli'im Gösta A.-B., Kungsg, 77 ström, Vasag. 15 & 17 Wernersson &; Srenssonåv-B,; Regeringsg. 67. Hufvudförsäljare af Cervin & Co A. B., Stureplan,13 Holts August, Pä1s- o. Mössfabriks Dahl Eric, Storkyrkobr. 10, A.-B. (filt), Mästersamuelsg. 60 Alu-kokkärl; r. t , a. t. Fredfors Fabriks A.-B., Malmskfflnadsg, 25 B Hägg Gustaf, Bryggareg Karlskrona Hattfabr. A.B., Gustaf Wesslings Kortvaru A.-B., Kornhamnstorg 49 Holmberg Gottfr., Dalag. 65 Bägg, Bryggareg. 4 Höök &; Co Erik, ''egnårsg. 36 Kullander E, Kl. N. Kyl>kog. 27 Zohn & Co A.-B., Drottningg. 47 Johnsons Eftr. G, Drottningg. 85 Maier A, Drottningg. 48 Kemikaliecentralen, Kronobergsg. Rl1gheimer &Beckers A.-B., Scheeleg. 18 Abrahamsson :il:e, ''egnersg. öl Hvita varor. 15 A' Ryd E, Lästmakareg. 30. Asperen J, Regeringsg. 75 B Kuntze &; Co, Kautschuks- &; ;rraugott 0, Regeringsg. 19 & 21 Gnttaperkavaru Helge Westerund Å.-B., Drottningg. 38. Kontoret: r. t. 6797, lagret: r.t , a.t Herrekiperingsartiklar Christensen Amanda A. B., Kungsbroplan 3. Kravattfabrik Emond &; Oo Carl, Tunnelg. 19 B Goldstein B, Bornsg. 47 Grass C A F, Kungsg. 54 Kullander Ej Kl. N. Kyrkog. 27 Maier A, Drottningg. 48 Meyerson.& Westrell A.-B., Regeringsg. 44. Wesslings Kortvaru A.-B., Kornhamnstorg 49 Hudar. Se Läder, hudar och skinn. Husgerådsartiklar. A.-B. Brfsing & Fagerström, RegeJ.'l.ngsg. 24, r. t. 413, a. t A.-B. Julius siee-, Järntorget 80 Å~-B. Nilsson &; Johansson, Ma- 'iiag. 15. Engroslager af Bleckslageriarbeten, Eskilstuna Stålpressningsbolags emaljkärl, Kockums emaljkärl, Kopparkärl, Järnva~or m. m. A.-B. Plätmanufaktur, Drottningg. 20, r. t U,a. t Bergsten & Ernst, Malmtorgsg. 6 Bäckmans Arvid Handels A.-B., Drottningg. 58 Georgius A.-B., Smälandsg. 20, Linne en gros; r. t , a. t Levin J, St. Nyg. 41 &: 43; r. t. 4186, a. t. 2ö261 Lundborg C A, Alströmerg. 12 Meyerson &Westrell A.-B., Regeringsg. 44 Nygren & Larson, Beger.lrrgsg. 99 Person Axel, Regeringsg. 53 Peterson & Co K, St. Nyg. 20 Rl1gheimer& Beckers A.-B., Schee leg. 18 Strauss J Jungfrug. 6 A.-B., Drottningg. 52 Lindbeck & Gedda, Tegnersg. 36; r. t. 3676, a. t. Vasa 7563 Rystedt C Gottfrid A.-B., Vasag. 38, se annons sid. 17 Settervralls Åugust, Tekn. Fabrik, Karlbergsväg. 47 A. A. t och r. t (nneh. ngenjör C J Lundström). solator, isolertngsmaaaa, permanentklister, utför värme- och köldisoleringar. Skandin. Räprodukt A.-B., Malmskillnadsg. 41 A Tornborg &: Lundberghs Eftertr. A.-B.,N. Bantorget 22 FNSPONGS MS'TALLVERKS A.-S BERDA.REBANSGATAN

14 (]rosshandlar~ och Handelsagenter. :Wahlin & /JQ,. N. Blasieholmsh. 7. A.-B.Laborenms, Export-mport o: Waldon Wlld., Stadsgärden 14 &, 16; Byggnadskonstruktioner Karlr. t o. 3624, a. t ' bergsväg. 18; r. t a. t ' Jakt- och Fiskredskap. Ba,stman Georg A, A.-B., Nybrog. 1 Hus'lYa'i"a Generaldep6t (jakt), Hamng. 3 B Svenska Fskredsk. A.-B.,S:t Paulsg. 13 Widforss' Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31; se annons sid. 29 Jordbruksmaskiner. Se Lomdibruks- o. M~ieriredskap. Juveler. Å B. Sehwelzer Urimport, L:a Vattug. 2i>, Gnidsmedskompaniet H Karelfelt & Co, Svartmang, 24. Hildinger A, Malmtorgsg. 3. Lao ger af Juvelsvaror för Hugo. Gr-än, Köpenhamn Järnbalkar. A.-B. Julius Slöör, Järntorget 80 Allm. Handels A.-B., Hamng. 5B Cervin & Co A.-B., Sturepl. 13 Dahl & Co Wilh A.-B., Kaptensg.6 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Hald & Co D, A.-B., Vasag. <, Nordiska Juvel A.-B., Kl. S. Kyl'- kog. 18 Persson Gnstaf A.-B., Götg. 14. Pärlor o. juveler en gros Melens Järnvaruaffär A.-B.,Vasag.9 Stockman & Co G, Dalag. 63 Tesch & Co Wilhelm, Bkeppsbr. 24 Tham Percy, Drott.ningg. 2. Filialer: Oxelösund och Hnll af verktyg från firman Carl Blombach, Ronsdorf. Utställning o. lager Kungsg.S.. A.-B. Nordla, Kungsg. 55, r. t , R. t ; se annons sid. 2 c a. t Stockholms Sveaväg. 21 Järumanufaktur ' Heiding & r Co K E, Jakobsg. 6 _ ~venskt Exporttackjärn, Drott- Heijkenskjöld & Co A.-B., Styckmugg. 11 [unkareg. 5 ' _ Uddo, Stureparken 11 Hjelm & Co, Katarinaväg. 11 _ V Löwener, Drott.ningg. 90 Hjorth Nils, Jä'$.Materiel & Agen- _ Zep, Handtverkareg. 12; r. t. turaffär, Handtverkareg. 12; r. t , a. t _ 5666, a. t '. ' Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B Holm A V A.-B., Blasieholmstorg 9 Berg & Co Gunnar A.-B. Greftu- Hå/hd Nils G ngenjörsfirma reg. 22 Drottningg. 19 ' Bergman & Kahn, kontor o. upp- Höglunds Söner & Co N M, Wahrenlag Norrtull dorffsg, 4. Billing & Son, Joh. Sam.; Strand- Johnsons Arvid Maskinaffär, Norrväg. 1 ' andag. 19 Björneborgs Järnverks A.-B., Råd- Johnson G, Flemiigg. 21 f7~~sg. 8*; se and.onl sid. (blå) Jonsson & Fridman ~B., Drottningg. 67; r. t , a. t Blombacka A.-B. upplag, Klara Karlson A Metall- & Maskin A.-B. Vattugränd 2 Mästersamuelsg. 6 ' Bonnevier & Co W G, Vasag. 5 Karlstrand.A, G:la Brog, 32' Borgenstierna & Co Bertil, Brunke- Kinberg & Co A.-B., Milstersabergstorg 15 muelsg. 3 ' Bring J L E. Götg. 28B K. Järnbruksförnödenheter. Cervin & C"J'A.-B., Stureplan 13 jellberg '" Söner J A A B., Drott- A.-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 Dahl & Co Wilh. A.-B., Kaptensg. 6 ningg. 6, Sthlm 16 - A.-B. Järnbruksförnödenheter,. Dietrichson D, Vasag. 6 Kockums Jernverks A. B:s För- Hamng. 1 A; r. t o, Egner Robert, ngenjörsfirman, säljningskontor, Drottulngg ,. Aa. t. B 592G ft 24 Kungsg. 55. Maskiner, -J'ärn, stål.,agerste dt C A'.,. Tyska B' rinken 36', Ferorna '-" re ureg. B; r. t Telegr.-adr.:»Fero- o. rörpostanläggningar, Repr. för r. t. Hl1M, a: t mabolaget» ForsbackaJärnverks A.-B.o.Rohr- Larsson C F, Uplandsg. 38 Heiding & Co K E, Jakobsg. 6 und Seilpostanlagen, Berlin. R. t. Laven O D, Västerlångg. 52. K 'k l' t K b 2812, 6591, a. t Liberg L L; Rosenbad 2 elmo. 'Aa iecen ra en, rono ergsg. L' db Ekelund Hugo, Drottningg. 67 D erg'd A A.-B., Södermalms- Skandinav.RåproduktA.-B., Malm- Elektrostål. Verken A B., Skepps- torg 6, r. t , 22534, skillnadsg. 41 A bl'. 8; r. t o , a. t. o , a. t ' Tel.-adr.:,Elektrostål' - Gustaf A.-B., Brännkyrkag. 11 Järn och stll. Felldin, Fahlström & Co A.-B., LindesbergsManufakturverkA.-B., A.-B. Alban Börjesson, Kungsg. Smålandsg. 20; r. t. 2943,2*038, Agenter Bertil 'Borgenstierna & 9-& , a. t Oo, Brunkebergstorg 15 _ Bonthron & Wretlind, Blasie- Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Maring Bern],ar:!.:, Sibyleg. 11;r. t. holmsg. 3' Fr:i~~Zi;:'~h~~n;ar A.-B., N. Ba o. 70S9ö, a. t o. --lgeijer &Bergström, Drottningg. Fuhr Ernst, Smålandsg F" d B Merkur Export A.-B., Arbetareg. John Wall, Drottningg. 68, Hö- orena e rukens Försäljn. A.-B., 33; r: t o , a. t.. torget 9; se annons sid. 101 Drottningg. 6, St~~ _ Julius Slöör, Järntorget 80 slags vinkeljärn, spantjär,{, järn- Nilsson Hermod, Drottningg. 55 _ Jus, Regeringsg. 9, Repr. för plåt, tackjärn, kiseljärn, ferro- - & Söderström, Luntmakareg.29 King Rubber Co, New York legeringar m. m. R. t , Nordiska Montan A.-B.,. Nybrog. A.-B. Järn. & Skogsprodukter, Ny- 2*571, o B; r. t , , b - Galco A.-B., f. d. A.-B. ngenjörs- a. t o rog. S; r. t o , firman G A Lindstedt & Co, N. Olssons Olaus Handels...S.. a. t Bantorget 18; r. t. namnanrop.' '" : -;- Korona, Östermalmsg. 69 'Galco', a. t farts A B., 'N. BlasiehoJmsh. ö B WOODSTOCK SKRVMASKin trä;-kof:-ltorstekn'k, ~!oristruktion,solid, t~stgående. oöverträffad. Se sid Re~eringsgatan. 15ii9 Gerber Grosshandels- o. Fabrikstlrma Btrgerjarlsg. 13 Gillberg & Co Nils, Hamng.. 5 B; r. t Göransson Gnstaf; Drottningg. 19; a. t. 8615, r. t o Hllger A Agnar, Drottningg, 21 A Hammar & Co A.-B., V. Trädgårdsg. 4 Handels A.-B.. E Åberg & co, kontor Arsenalsg. l:lc; r. t ,.a. t Alla slag

15 1560 Reexport A.-B., Humlegårdsg.24; r. t Reuter K R A.-B., Stocksund. Järn o. stål, aduceradt gjutgods, båt. smiden, rördelar m. m.; r. t. Stocks. 53 Ridderbielke & Co Fred., Vasag is Bosentover & Co Michel A.-B., Kungsg 55 RusD A W, Birgcrjarlsg. 37; a. t ,1'. t Rönström & CD.~ästcrsamuelsg. 3 - Senior & Co Wm, Mästorsamuclsg. 3; 1'. t. 2061l, 7166 o Santesson & 0:08 A.-B.) Götg. 14 Schr<eder, Albert A.-B., Handtverkareg. 18 & 20 Setterwall & Co Carl A.-B., Regeringsg. 1 Spartan Pr-oducts Company A.-B., Skeppsbron 16; r. t , 1(710) o. 2d317, 11. t Sperling G, Rosenbad 2 Stinnes Hugo, Sveavägen 21 (hörnet af Kungsg.) ; r. t , o. 23ö 11 8tähl & Co A J A.-B., Karduansmakareg. 11 Stålindustri A.-B., Drottningg. 47 Stål- &;.räruvaror, N. Mälarstrand 12; se annons sid. (blå) 179(; Svecia A.-B. Exportkompaniet, Stadsgården 10, r. t. 9819, 9829 o Svedberg C & J A.-B., Skeppsbron 44 Svenska Järn- o. Maskinkompaniet A.-B.,Stenboeksg. 3 Svensson Gust., Fredsg. 2 Söderberg & Haak A.-B., Brännkyrkag. 7 Sörensen S, Karlbergsväg. 69 Tabeko A..-B., Drottningg. 47 Teach & Co Wilhelm, Skeppa bl'. 24 Tham Percy, Drottningg. 2. Filialer: Oxelösund och Hull Grosshandlare och Handelsagenter. 'Valter &, Co A.-B., Sveaväg. 23; r. t , 30G84 o , a. t ' Wijk & Mark A.-B., Kornhamusto rg 53 Wiselqvist Hi, Jalnlskillnadsg. 36 Yttcr stfors-muukeund 'rrttvac-n A.-B., Vasag. 10; r. t. l3109 o , a. t Järn- och Stålvaror. A.-B. Albert Berggren, Döbelnsg. 9 - Axel Cbristiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg. Malmö, Norrköping - Bönnelyche & Loven. Skeppsbron 8, se annons sid Eskilstuna ''r-ådver'k, Regeringsg. 9 - Geijer & Bergström, Drottningg John Wall, Drottningg. 68, Hötorget 9, se annons sid Plåtmanufaktur, Drottningg. 20; r. t o. 9240, a. t Stockholms Järnmanufaktur, Sveaväg. 2l A.-H. Svenska UåvnJl'ukompu,niet, 8tallg. 4. ndustriprodukter, 01 jor, kemikalier o. kolonialvaror. A. t. 195, r. t o. 169 ö4 Allm. Handels A:-B., Hamng. 5 B Asklund & Co Sven, Majorsg. 9 Beckman John, Karlbergsväg. 4-1 Berg & Co Gunnar A.-B., Grettureg. 22 Bernström & Co A.-B., Vasag. 52 Bexelius Henrik, G:la Brog. 27 Björklund Eric, Drottningg. 69 Björkman C W, Hörstrandsg. 12 Blomberg & Ertman A.-B., Rådmansg. 72; r. t o , a. t The (hcrsca };''1lOrt o. lmllol't,borgenstierna & Co Bertil, Brunket:y A.-B., Arsenalsg. ö B & C; bergstorg 15 ~t. Namnanrop. "Over- Brante & Co Edv., N. Bantorget 20 Bultfabrika A.-B., Vasag. 38, se sea- annons sld, 17 The Swedish ron & Wooclpulp Co Ltd A.-B., Kocksg. 9 Thunell A, Regeringsg. 83; r. t , a. t , till chefen r. t Trade A.-B., Export-mport, num legårdsz. :!;~ United Cederlöf Eric, A. R_, };sklhtnbaboden, Humlegärdsg. 12, kontor o. lagerexpedition s. h. A.-R. Eric Cederlöf, Eskilstunaboden Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 Dennemark &, Co H A.~B., Sveaväg. 23 (hörnet af Kungsg.) Denninghoff V A.-B., Götg. 16 C Elektrostål-Verken A.-B., Skeppsbl'. 8 Eliasson Emil A.-B., G:la Brog. 32 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Färnström K J, Bondeg. 2 Förenade Brukens Försäljn. A.-B' 7 Drottningg. 6; r. t. 2~570, o Galco A.-B., f. d. A.-B. ngenjörsfirman" A Lindstcdt & C:o, N. Bantarget 18; r. t. namnallrop -Gadco» a. t. 2677ö Gunnebo Bruks Nya A.-B., St. Vattug. 10 (trådspik, järntråd, kätting o. stålträdsstängsel) Hasger A Agnar, Drottningg. 21 A Handelsb. Ferando, Stadsgården20 Hedren & CO l Beaertugsg. ö Heinrich l P Odeng, 11 Malmer, Högman & Stark, Rosenbad 2 mportaktieb. Orienten, Stadsgårdcn 10 - Wa.lsted.t & Ca, Kungsg. 9& 1L. mport af kolonialvaror o. råvaror för industrien. Export af svenska industrialster. R. t o. ;)2367. Tel.-adr.: "Hasao», Jonsson & Fridman A.-B" Drottningg. 67; r. t , a. t Järnagenturen H Romdahl, Engelbrektsg. 15 & 17 Karlson A Metall- & Maskin A. B., Mästersamuelsg. 6 Liliebladh Magnus A. B., St. Vattug. 20 Lindberg D A A.-B., Södermalmstorg 6; r. t ) 22(34) 2271& o , a. t rlindbloms }(' O Järnaffär, Kungsg.49 Lindström Petrus, 'l.'avastg. 80. Eski lstunasrruden en gros; a. t. Söder 5277 Ljunggren F, Rådmansg. 59 laskinkontoret H Galin, Sibylleg. 13; a. t. Österm Melens Järnvaruartär A.-B., Vasag.9 1lellin & Liljeqvist, Hand tvet-ka.reg, 23A Merkur Export A.-B., Arbetareg. mj; r. t o. 30HO, a. t. 29.'iOO FNSPONGS METALLVERKS A.-B SERDARiBANStilATAN 17

16 Molitor G, Jakobsbergsg. 31 Nordgren C, ''egnersg. 59 Nyström & Sandeberg, Barnhusg, 4 Odelberg & Olson A. B., Slusspi 63B Peterson E, Rådmansg. 61 Pihl Harald, Malmskillnaclsg. 15 Rinman N, se. Vattug. 7 Rundqnist & Schultz, Agent för Boxholms A.-B., Smedjebackens Valsv. A.-B., Fagersta Bruks A. B., Hätla hästskor m. m., Slussplan 63 B; tel.vadr.: "Rundschultz» Ruso A W, Birgerjarlsg. 37; a. t. H547, r. t o Rystedt C Gottfrid A.-B., Vasag 38, se annons sid. 17 Samuelsson & Co John A.-B., Kl. S. Kyrkog. 18; r. t. 6889, a. t Snabbstål A.-B., Jakobsg. 2,1 Stockholms Fjäderfabrik, Birgerjarlsg. 100; se annons sid. (blå) 1803 Svenska Järn- o. Maskinkompaniet A.-B., Stenbocksg. 3 - Stålpressnings A.-B. Olofström, Vasag. 52 Svenson W, Tegnåralund. 8 Söderberg & Baak A.-B., Brännkyr kag. 7 Tham Percy, Drottningg. 2. Filialer: Oxelösund och Hull lvernersson o.') Svensson A..R., Re. geringsg. 67; r. t , a. t Wickman & Co Th, Döbclnsg. 64; r. t , a. t Zetterberg & Johanson, Kåkbrink. 11 Åkerblom & wtberg, Karlbergsväg. 41 Järnrör.. A.-B. Axel Ohrtstiernsson, Garfvareg. 3, D & '7. Filialer: Göte. borg, Malmö, Norrköping - Rylander & Asplund, Kungsg. 64 o. Mästersamuelsg. 68 Dahl & Co Wilh. A.-B., Kaptcnsg. 6 Forsberg & Mark, Knngsg. 74 Gillqvist & Bergström, Artillerig. 18; se annons sid. U8!l Grosshandlare och Handelsagenter. Järnvägsmateriel och Flyttbara järnvägar. A.-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 - Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping - Julius Slöör, Järntorget 80 - Järn- & Skogsprodukter, Nybrog. 8 - Järnvägsmateriel, Dalag. 1 C - Laboremus, Räls- o. Spårväx- ar, nya o. begagnade, af alla dimensioner, Karlbergsväg. 18; r. t. BOH 88. a. t Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B Berg Victor, Malmtorgsg. 5 Bultfabriks A.-B., Vasag. 38, se annons sid. 17 Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Göransson Gustaf, Drottningg. 19; r. t o. 2153,1, a. t ngenjörsfirma Ture N Steen A.-B., V. Trädgårdsg. 4 B Köppen &; Söner A.-B., Stadsgården 16 Norrköpings Warfs- & Werkstads A.-B., Stigbergsg. 3;) Rystedt C Gottfrid A.-B., Vasag. 38, se annons sid. 17 Setterwall & Co Carl, A.-B., Regeringsg. 1 Skandin. Export A.-B., Jakobsbergsg. 16 Ström Carl, Vasag. 4 Surahammars Bruks A.-B. Afdeln.' kontor, Malmtorgsg. 5 Tesch T An, Arsenalsg. 4; se aunous sid. 43 Zacco &; Co Eftr., Valling. 37 Kaffe. A.-B. Fernqvist &. Lundberg, Skeppsbron 8 A.-B. Förenade Köpmän, Brännkyrkag. 11 AKTE80LAGET f.'örfnade KÖPMÄN ngenjörsärrua Ture N Steen A. B.) V. Trädgärdsg.,1B Rnndqnist & Co A, A.-B., Jakobsbergsg. 23 Storfors Bruks A. B:s försäljn.- kontor, Drottningg. 80 Tesch T An, Arsenalsg. 4: se annons sid. 43 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1561 Branä-Fabrfken, Nybrog. 15 B. (kaffesurrogat) Carlsen & Co Y, Rådmansg. 69; r. t , 145OS o Coffea A.-B.. Brännkyrkag. 11 Foreign Trading Company, Hamng. 22 Forsström JuliuSA.-B., Drottningg, 47 Fries Rud., CarlO Levertins Eftr., Bredgränd 2 Gustafsson Wilhelm A.-B., Södermalmstorg4; r. t o. 24<193; telegrafadr.:»wigu» Handels A.-B. G. Strömberg & Co, Drottningg. 6 - Nicolai Jobannsen, Skeppsbron 18 Hedborg J W, Tegnersg. 2R Hedström & Svensson Handelsfirman, dung. 5; a. t , r. t Heurlin C H A.-B, Mälartorget 15 Holgers Axel A B., Kornhamnstorg 53; r. t ,21630,21631, a. t. 169 mport A.-B. Wallstedt &; Co, Kungsg. 9 & 11. mport af kolonialvaror o. råvaror för industrien. Export af svenska industrialster. R. t o Tel.-adr.: -Hasao. nternationell Handelo. Sjöfart A.- B., Stadsgården 12 Jacobowsky Ch, Birgerjarlsg. 79 Lapidoth & Lindqvist A.-B., Katarinavägen 2 Lennmalm & Co R Handels il-b., Kornhamnstorg 53; a. t. :Jti l:34, r. t. 1721, o Levin L, St. Nyg. 24 Linder & Janson J Kornhamnstorg 53 Mandahl Knut, Skeppsbron 32 Milton J E, Hamng. 22 Miranda, Karlsberg & Co A.-B., Regeringsg. 4 Nya Kaffe mport A B., St. Gråmunkegränd 3; a. t. o. r. t ; kont.-tid 9-5; telegrafadr. : JKaffeimport>; Ostindiska Kaffe- &; ThedepOten (inneh. E CUggla), Kungsholmsg. 10 Ruben Otto, V. Trädgårdsg. 7 Stockholms Kaffe A.-B., Pilg Kaffeindustri, St. Nyg Pulveriserings- & Fabriksbolag, Götg. 14 Topp & Dabelstein A.-B., Johannesgr. 3 Kakao. A.-B. Chokladfabriken Marabou, Sundbyberg - Förenade Chokladfabrikerna, Kontor o. fabrik Fridhemsg. 18 & 20. R. t. o. a. t. namnanrop:»chokl adfabrfkerna» Burman & Co Nils, Fredsg. 9 (Sveas Chokladfabrik) Deutgen F & Co, L:a Vattug. 28 (kakaobönor) 20 VASAGATAN 20. Se annons å kartong.id.1344 b.

17 1562 'Eriksson A 'F, Kungsholmsstrand Skand. "Råprodukt A.-B., 'Malmskillnadsg. 41 A 121 Foreign Trading Company, Hamng. The Swedish ron & Woodpulp Oo 22 Ltd A.-B., Kocksg. 9 Forsström Julius A.-B., Drottningg. 47, Karbid. Fredrikson Emil, Vasag. 17 (van Routens Oacao), A~-B. Scania-Vabis Filial, kontor :Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Ad; Fr. Kyrkog. 1, förråd o. verk Skeppsbron 18 städer Luntmakareg. 31 o. Söder _ G Strömberg & Co, Drottningg.6 Mälarstrand. Chef: Disp. G. Fa import A.-B. 'Wallstedt & CO, gerström; r. t. 7920, Kungsg. 9 &,11. mport af ko' Fuhr Ernst, Smålandsg. 18 onlalvaror o. rävaror för n- Haminar& Co A.-B., V. Trädgårdsg. dustrien. 'Export af svenska in. 4 (för export) duatrialater. R. t o Stockbolms Superfosfat Fabr. Tel.-adr.:»Hasao» A.B., Kornhamnstorg 4 Lennmalm '& Co R Handels A.-B., Wahlin & Co, N. Blasieholmsh. 7, Kornhamnstorg 53; a. t. 2684," Kartonger. r.t.1721, , Se Etuier 'o.. Kartonger. Luok & Co PeroyF, HandelsA. B., Saltmätareg. 8 Kassas,käp. 'Mandah1 Knut, Skeppsbron 32 Nilsson & Co John A.-B., Bege- A.-B. Kassaskåp, Braheg. 6 ringsg. 37 Andersson & Lrbergs Kassaskåps, :Ruben otto, V. Trädgårdsg. 7 fabrik, Rörstraudsg. 58; r. t. TempelmanGeorg,Generalagentför i~7, a. t. 6623; se annons sid. de Jong, österlängg. 34 Carlsson Gunnar, Storg. 10 :Topp & Dabelstein A. B., Johan- saksson & Co J, Rälambstorg nesgr. 3 Lagerqvist &Lundmark, Sibylleg. 9 Kalisalter. Se Gödningsmedel. Kalksten. A.-B. Cellulosakalksten, Kungsträde gårdsg. 10 Gotländska Kalkstenskompani - et, Stigbergsig. 35 _ Kalk, Regerngsg. 50 Armanbo Kalkbruk, Regeriugsg. 50 -Gotlands Fårö Kalk A.-B., Strandväg, 17 Kaminer.och Värm.eugnar..~ EleftriSka ndustri ~A._B."vahadiSVäg. 23 Elektrovärme, Hornsg. 29 A; r. t , a. t Husqvarna Generaldep6t, Hamng. 3B Rystedt C Gottfrid A. B., Vasag. 38, se annons sid. U 'Ström Carl, Vasag. 4, Vikingkaminer 'Termorator Handels- '&Fabr. A.-B., Drottningg. 69 Kaolin. A.-B. Öfvergärd & Co, Handtverkareg. 34 Bruhn & Co Edw A.-B., Skeppa- reg. 13.Johnson & Co Arvid, Norrlandsg. 19 Johnsons Arvid.;Maskinaffär, Norrlandsg. 19 Kemikaliecentralen, Kronobergsg..15 A Miranda, Karlsberg & Co A.-B., Regeringsg. 4 Grosshan.dlare.oeh,Handels~gep~er. Lundholm Age, Storkyrkobrinkeu' 10 Rosens Kontorsvaror, österlångg. 29 Rosengren E A, Kassaskåpsfabr. A.-B., Göteborg, Afdeln.kontor. Fredsg. 5 Sohantl: Victor A.-B:, Brunkebergstorg 2 Wahlen K, Stadsgården 12; r. t. Söder 390, a. t Wibel Axel, Karduansmakareg. 12 o. Drottningg. 2. Winander C John, Birgerjarlsg. 32;,. t , a. t Åberg Gunnar A. B., Brunkebergstorg 13; r. t , a. t. 726, 826 linjevälj.; se annons å kartong sid. 13H a' Kautschuks- och gummivaror. A. B. A Bonthron, N. Bantorget 18 - Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping, A.-B., StillerWerner, kontor F'iskareg. ~ " ''" - The North British Rubber & Co, Uplandsg. 20 ' _ Treugolnik; St. Våttug. l'}' - Wah,len& Block, St. Nyg.7. Filial: Malmö A.-B. Wahlen" Block Allmänna Brandredskapsaff'aren, Scheeleg. 22; a. t. 496, r. t Amerikanska Gumml-A.-B., kontor Regeringsg. 58, butik, utställn., verkstad o. lager Kungsg. 19 &21. :Jj'ilialer: G~eborg, Malmö, Jönköping, Vmeå, östersund Bli1m Gösta A.-B., Kungsg. 77 Bährne Aron, Centralpalatset Dahl Erio, Storkyrkobr., 10 Fredfors Fabriks A.-B., Malmskillnadsg, 2i;B Gullberg. & Co H, Linneg. 7 Gummivarulagret, Kungsg. 56 Hector.&Co, Skeppsbron 28 (flyttar under 1920till Malmtorgsg. 3) Hjelm & Co Gustaf, Observatorieg. 16 Holm A V A.-B., Blasieholmstorg 9 Höök & Co G, Uplandsg. 13'B; r. t Kuntze & Oo, Kautschuks & Guttaperkavaru'Å B., Drottningg. 52 Langborg Gunnar, Amerikansk Gummiimport, Nybrog. 8 Lublin & Co A.-B., St. Vattug. 9 Lund & Co A.-B., Kungsg. 56 Orion Gummiimport A. R., Artillerig. 16, r. t o , a. t Philipsons Automobil A.-B., Smålandag. 4 o. Sibylleg. 9 A. R. Räckdal,l & Co, Generalagenter för United Skandinaviska Gummi A.-B., Viska- Sjölander Oscar, Bergsg. 3 States Rubber Export fors. Afd.-Kont., St. Nyg. 44 Ca, Birgerjarlsg. 32, Ga Stangenberg AxelS, Regeringsg.9 oscher, gummiringar, Steinmetz &Knetsch A.-B., Jakobsbergsg. 26 gummiskor, gummjkläder, slangar, sjukvårdsartiklar, tekn. gummivaror. R. t , a. t. Jakobsbergsg. 3! ' Stockholms Gummi mport A. B., o ' Svenska Gummifabriken, Mästersam uelsg. 12 A.-B. FReddaway & Co, Drottnmgg, 31 ' Tiedemann Adolf, Slussplan 63 A - J R Broman & Co, L:a Nyg. 17 'J'ornborg & Lundberghs Eftertr. - Landskrona Gummifabrik, Sur- A.-B., N. Bantorget 22 _'Orunnsg. 50; r. t o , Östberg Ernst, Klarabergsg. 29 a. t. Vasa 5158 Kaviar. - Scania-Vabis' Gummiafdelning, kontor Ad. Fr. Kyrkog. 1, förråd A B. Hugo Hallgren, Kaviar, Nils Luntmakareg.22. Chef Carl Junge; r. t Andren Hj, Hornsg. 150 Burman, Fredsg. 9 B FNSPONGS METALLVERKS A.-B. BERDAREBANSGATAN '---,

18 Grosshandlare' och Haildelsagenter BacklundBimon, Drottriingg: 73 o Faxe i; Co A. B., 'Mästersamuelsg. Lindahls J S A..-B., Storg. 38~r, t. Enander G, Brunkebergstorg ' '.r o , a. t Lambert E, Grefg. 10 ' Fogelberg S O, Lästmakareg. 6 Lindberg D A A.-B.,.Södermalms- Kemika!er och fitrgstofter Foreign Trading Company, Hamn- torg 6; r. t ,22534, ~ g. 22. o , a. t Abramsson J, Västerlångg. 20 Forsberg & Mark Kungsg. 74 A.-B. Acacia, Slöjdg. 7 Gentele H W, Va~ag. 5 Lindegren Carl, Artillerig. 14; r. t. _ Alfort & Oronholm, Saltmäta- Gillberg & Co Nils, Hamng. 5 B; 21486, a: t. Österm.: 19 98; telereg. 7. r. t gr.-adr.:»apoltnde».- B Dawiski, Storg. 12 Gratenau H & A A.-B., Sniålandsg. Lusida A.-B., Drottningg. 57, Rå- - Carl Olsson & Co, Sibylleg (fr. o. m. 1 okt Näck- varor för kem..-tekn. behof; r. t. - Ernst Karlson & CO,.S:t Paulsg. strömag. 1). Glaubersalt, svarvet Filialkontor i Novorosisk 35 A, o. andra råvaror för cellulosa- Malmberg C 'Fr, Begeringsg,' 9 - Gentele & Co;Vasag: 5; se an. industriens behof: r. t Mandahl Knut, Skeppsbron 32 nona sid. 72 _ ngenjörsfirmanghj k b. " Gross & Co WlCtor, Uplandsg, 37 Maritima. Handels & 17 A. R., Vasag. 15 Kungsg 19 a osson, Gruder H, Svartmang. 24 Merkur ExportA.-B., Arbetareg.. _ Malmi;'dustri Tegnersg 1 Hreger A Agnar, Drottningg. 21 A 33' r t t _ Meteor Nort,tils' 49' Handehsaktteb. Nicolai Johannsen, 29500", o.,a.., g.. Skeppsbron 18 - Metall- o. Bergpredukter. Tor- _ Ocean V T"d å d 4 Nordiska Handelskompaniet, Döstensonsg 10 '. ra g r sg. helnsg. 91:,;K.olonialvarol', ke- _ Miranda. Karlsberg & Co Rege Handelsbolaget Ferando, Stadsgår- mikalier, oljor. A. t.' n~' gsg.4' '.- den 20 - Montan A.-B., Nybrog. 15 B; - Ordila, _ Kungsg. 5- O; r. t , - tureg. Klas 7Andersson &; Co, Gref- r. t , "0433. o ,a.' t. a. t o ; A.-B. Svenska Stallg. 4 R.åvarukompantet, ' R. P. Heinrich Nyström & Holmstedt A.-B., Drottningg. 11'. - Wilh. Becker, Löfholmen pr Odeng. 11. (Grafit). Palmen AM, Biddareg. 42 Ldljeholmen, Malmtorgsg.5 "R. t.17353, A. t.116m. Peterson Albin, Mästersamuelsg. Allm. Handels A.-B., Hamng.5B" 45; r. t. 23U46,a_ t Annerstedt O A.-B., Brunkebergs- Heurlin Tom A.-B., Kornhamns- Pihl Harald, Malmskillnadsg to1r1g8812; r. t.' ~ o. torg 51 Ridderbielke & Co Fred., Vasag. 5. Holl'man Max, Karduansmakareg. 7 Ringström Oskar, Valling. 35 t Baltiska Grufindustri A B., Oden- Holgers Axel A.-B., Kornhamns- Rosentover,& Co Michel A.-B., g. 11 torg 53; r. t , 21630, 21631, Kungsg. 55 _ Handels A.-B., Östermalmsg. 69. a. t. 169 Ruben Otto, V.Trädgårdsg. 7 Export o. mpo,rtaf droger,kemi- Holm V A A.-B., Blasieholmstorg 9 Ryding Georg, Mälartorget 15 kalier, industriartiklar m. m.; Holmberg Ragnar A B 'Fredsg Rönström & Co, Mästersamnelsg."3 r. t , a. t. Vasa ,. Sahlberg E, l1ästersamuelsg. 28 _ lndustrikompaniet, Sot Eriks- Holmgren Albert A.-B., Vasag l';; Co Th'.;..-B., Begeringsg. 9 g. 28 lndustriförnödeiheter A.-B., Svea- Sot Eriks, Färghandel, Flemingg. Berg & Co Gunnar A.-B., Gref- väg. 21; r. t o , 63. Telegrafadr. : 'Färgerik. tureg. 22 a. t Schatto & Vocke A.-B., Kungsg:8; _ Richard A.-B., Smålandsg. 18. nternationell Handelo. Sjöfart r. t , a. t Repr.. "Engelska, Amerikanska A.-B., Stadsgården 12 Schröder O A.-B., Tomtebog. 22 Schweiziska o. Holländska fabri: Sb ergoscar, A. B., Stadsgården ker o. firmor. R. t , till 10 Skandin. Råprodukt A.-B., dir. r. t Jacobi :F A W, Värtavägen 6 Malmskillnadsg.41 A. Specialite: Br:ttström Joh, Karduansmakareg' l ;Jansson & Co Engrosbolaget, Lin- Ma~esit, J~rnoQker, q-raftt Bruhn & Co Edw. A.-B., Skep- neg. 15, r. t. lö953 pareg. 13 Johansson Hugo M, Mälartorget19; Buckau & Co, Skeppsbron 46 r 8t' , , a. t. Carlbergs Gustaf A. B., Slöjdg Carlsen & Co Y, Bådmansg, 69' J0 h nson& Co Arvid, Norrlandsg. r. t , o. b0705 ' 1 9 Cervin & Co A.-B., Stureplan 18 Jonsson l';;fridinan A.-B., Drott- Coloria A.-B., Döbelnsg. 19; r. t. ningg. 67; r. t , a. t , a. t & Holmqvist, Mästersamuelsg. 3 Cornetz Gustaf, Värmdög. 6, uppg. Kant & Co, Drottningg. 14. C; r. t , a. t. Söder 9ö 07 Karlsson & Co Knut A.-B., Bege- (Jovo & Co A':nold A. B., Norr- ringsg. 52 landsg. l:s & 10; r. t. o. a. t Ke1~~aliecentralen, Kronobergsg. Dahl & Co Wilh A. B., Kaptensg. 6 Kemiska Fabriken lon A B., L:a Di~lin John A.-B., Beridarebansg. Vattug. 21 Kinberg & CA A.-B., Mästersamu- Sköld Efraim J, Handelsfirma, Storkyrkobr. l1;'se annons sid Sokolowsky '';; ce Ltd M, Drottningg. SO.. - ' Dennemark & Co HA.-B., Sveaväg. elsg.8 28 (hörnet af Kungsg.) Klint, Bernhardt & Co, Saltmätare-, Dreijer C E, Norrlandsg. 16 g. 19 Spartan Products Company A.-B., Erdmann & Co Johann, Brunke- Lomons Adolph.l.-B., Mästersa- Skeppsbron 16; r. t.17709, 17710, bergsg. 9 muelsg o , a. t Estonia Handels A.-B., Kungsträd- Lennmalm & Co R Handels A.-B. Stenströms P W Afdelningskontor, gårdsg. 18; r. t~, a. t , Skeppareg. 18; r.t o. Kornhamnstorg 51.1;a. t. 21;1:;4, 30574, a. t. Österm Te- Telegrafadr.: "EstoDia. r. t. 1721, 5433 o legrafadr.: >Aterg' WOODSTOCK SKRVMASKN från KONTOR~TEKNK. enklaste konstruktion, solid, tystgå'!nde. oöverträffad. Se sid. 39.' 41 Regeringsgatan..

19 1564 Stockholms Saltsyrefabrik, Kung- Nilsson &. Lindström, Harring. 28 stensg. 29, Kem. ren "altsyra; Nordström &. Co R C, Norra Blastea. t. Vasa 523t holmshamnen 3 Stockholms Supersfosfat Fabr, Norrköpings Klädeslager, Jakobsg. A..-B., Kornhamnstorg 4 28 Strähle &. Co, Johannesg. 22. Palm F A.-B., Mästersamuelsg. 67 Svanström Olof, Vasag, 6, Kemi Sjöström' &. Kopparberg, Vasag. kali er o. salter, Gen.vrepr. för 15 &. 17 Consolidierte Alkaliwerke Wes- Sundström & Son C G A.-B., Kl. teregeln Biz., Magdeburg, r. t N. KYrkog. 26 F; a. t. 0832, r. t. 1501, 2982 o , a. t , Svenska Farmaceutiska Laborato-, Tengman &. Melin, Fo'lkungag. 18B riet, Stadsgården 8 Tjulanders F Söner, L;a Nyg. 2~ '- Kemikaliehandelsbol., Linneg. Udden &. Co N, Brunkebergstorg Wahlström L, J, Karfbergsväg. 54 Söderström Hjalmar, Grefmagnig. Wahren J:or G, Götg, lo 10. Victorin & Andersson A.-B., Vasag. Sörensen S, Karlbergsväg Tecktonius S, Näckströmsg ,----_ Thorwall &. Oo, Braheg. 6 Carl Östergren, Repr.: The Hol- Troilius Ettr. Hj, Arsenalsg. 8 B lins Mill. Co Ltd, Manchester, Ulin &. Co Nils, Braheg. 5 Temperance Mill. AW Hains- Walden Wald., Stadsgården 14 &. 16; worth &. Sons, Stanningley r. t o. 3624, a. t Nr Leeds, Belwarp Limited Walter &. Co A.-B.,. Sveaväg. 23; Cleckheaton, Drottningg r. t , o , a. t. R t Wennerberl'( Wilh. A.-B., Birger., jarlsg. 110; r. t ,":. t Vretman &. Co G, Rörstrandsg. 52, Zetterberg &. Johanson, Käkbrink.11 Kiseljärn. A.-B. Porjus Smältverk, POljUS, försäljn.-kontor i Sthb,n, Mästersamuelsg. 6 Forsberg &. Mark, Kungsg. 74 Förenade Brukens Försäljn. A.-B., Drottningg. 6; r. t. 24ö70, 24571) , Karlson A Metall- &. Maskin A.-B:s Elektr. Smältverk, Trollhättan, försäljn.-kontor i Sthlm 'Mäster- i samuelsg. 6 Ridderbielke &. Co Fred., Vasag. 5 Stockholms Superfosfat Fabr. A.-B., Kornhamnstorg 4 Klädesvaror. A.-B. 'Ekström & Sundholm, St. Vattug. 7 - Klädesvaror, Norrlandsg. 20; r. t , dir. privat a. t. Brunkeb, Collijn P A, Drottningg. 5 Drags A.-B:s Afd.-kontor, Malm-. torgsg. 5 Ekström &. Sundholm A.-B., St. Vattug. 7. Ellby &. Co P, Regeringsg. 13; r. t , a. t Genehel j<,östcrlångg. 14; r. t. Staden 55, a. t. '14123 Johnsson &. Co C A, St. Vattug.7 Klintberg C Alb., A.-B., Begermgsg. 40. Levin A, St. Vattug. 10. CLAES LNDSKO G Rörstrandsg. 16 A, t R. t. Vasa Mich.lsen J, Fredsg. 2; a. t. 6768, r. t Månsson G, St. Nyg. 28 G'osshandlare o. Handelsagenter. Koks. Se ' Stenkol. Kokspislar. A. B. Julius Slöör, Järntorget 80 Bolinders J & C G Mek. Verkst. A.-B., Kaplansbacken 10. Gjuteri vid Kallhäll, varf vid Bastholmen, Fiskebäckskil Husqvarna Gerieraldepöt, Hamng. 3B Kol. Se Stenkol. Kolonialvaror. Se Specerier oeh Kolonialvaror. Kondensvattenatledare. A.-B. A Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10 A.-B. Area Regulatorer, St. Vattug. 10; r. t , a. t ; telegraradr,»arca» ~R::.p,-REGULATORER " A.-B. Åxel Christiernsso~. Garfva reg. 3, 5 &. 7. Filialer: Göteborg, Malmö} Norrköping - Öfvergärd & Co, Handtverkareg. 34 Armaturfabriken Cårl Holmbergs Stockholmsälial, ägare: A.-B. Nord. Armaturfakrikerna, Vasag. 7; r. t. 6111, 7117, a. t. 6706; se annons å kartong sid. 640 b Gillqvist &. Bergström, Artillerig. 18; se annons sid Nordiska Armaturfabrikerna A.-B., Norrlandsg r 15 A &. B; se annons sid. 640b. Stangenberg Axel S, Regeringsg.9 Konditoriutensilier. Carlsson &. Fosterud Eftr., Hugo Holmgren, Regeringsg. 38 Franke & Co, Bernh., 'lyska Brinken 28 Hildestrand Sture, Vasag. 44 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Liden N, Centralpalatset Lilieblad & Co Ove, kontor Götg. 14; a. t r. t Tel. adr,»oveblad» Fabrik Nynäs 6-13, Liljeholmen Lundgren C Gust. A.-B., Bredgr. 3 Konfektyter. Se Choklad och Marmelad. Konserver. Sydfrukter och Delikatesser. A.-B. Fernqvist &. Lundberg, Skeppsbron 8 A.-B. Förenade Köpmän, Brännkyrkag, 11 AKTEBOLAGET förenade KÖPMÄN A.-B. Miranda, Karlsberg &. Co, Re- "geringsg" 4 - Molinderska Konservfabriken, Blekingeg. 63 Albion K F, Birgerjarlsg: 110 Burman &. Co Nils, Fredsg. 9 Ekström &. Hofiund, Drakensgränd 1 Elfström &. Co Adolf, S:t Eriksg. 14 (frukt) Enander G,. Brunkebergstorg 14 Foreign Trading Company, Hamng. 22 Ga'."la Stadens Viktualiemaga- sm, Köpmang. 10; r. t. Bta-. den 1 64, a. t. "26364 Gedde Chr., Brunnagr. 5 - C Wiel, mportbyrå,köpmang.12 Gustafsson Wilhelm A. B., Södermalmstorg 4; r. t , telegrafadr. : > Wigu" "Handels.l.-B. G. Strömberg & Oo, Drottningg. 6 - Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 Hedborg J W, ''egnårsg. 28 Holgers Axel A. B., Kornhamnstorg 53; r. t , 21630,21631; a. t. 16~ FNSPON.GS MET~LLVERKS A.-B," SERDAREBANS8ATAN i.,

20 f Holmström John, Malmskillnadsg. KontorsteknikA.-B., Regeringsg.U; Kopiem.askine'r. 38 r. t , 20655, a, t. 5;!47; Se Skrif -, RäknB- och Duplice- mport A.-B. Wallstedt & Co, se annons. sid..39! ringsmaskiner -. Kungsg. 9 & 11. mport af kolonialvaror o. råvaror för indu- se annons sid. 3l Korkmattor och Vaxduk. Kontorsvaror Firma, Sveaväg.' 64; strien. Export af svenska 'industrialster. R. t o Lundberg Axel H A.-B., Bergsg. 1 Ditzinger Robert, Västerlångg. 81 Lagerqvist & Lundmark, Sibylleg. 9 Björling l, Götg. 34 Tel.-adr.:»Hasaö s l O. Dlaring Bernhard, Sibylleg. 11; Norrmalmstorg S Janson Eric (J W Normans Eftr.), Ekelund & Co E, Holländareg. 3 Bredgränd 2', ~'. ~9l~i68 O , a. t Elliot O, Klarabergsg. 52 A Julius aug., Drottningg. 38 Josephson Semmy, Brännkyrkag, 66 Kant & Co, Drottningg. 14 Maskinaffären Carl Lamm, Generalagent för Sverige för: Burson,.Ad-. Fr. Kyrkog. 13; r. t. Linoleum A. B. August E Petter- Kindahi H G, M1j.lartorget 21' Kolonialkompaniet A.-B., Carl roughs själfskrifvand'e additions ,a. t Lindmark & Son, kontor Riddarholmen 15, expo Ö. Munkbron 5 & Bros skrifmaskiner, Marchant O. bokföringsmaskiner, L C Smith Myrstedt & Sterns A.-B., Kungsg. 5 o. Norrlandsg. 25 Köpmännens Handels- & mport A.-B., Katarinaväg. : (fruktkonserver); r. t O , a. t O Lindqvist Harald, Katarinaväg. 2. Generalagent för Austin, Nichos & Ca, rne., New-York Lindvall A, Tunnelg. 17 Luck & Co Percy F, Handels A.-B., Saltmätareg. 8 Neolinkompaniet Cederberg & Jahnke, Ströms borg ; r. t. 21p8. Tel. adr.:»neolin»..: Nylund A, Heleneborgsg. 20 Olofsson Hj, Luntmakareg. 74 Olson R A, Storiorget 7 Persson & Co'R. L:a Nyg. 2; r. t o , a. t o Petersson J W, Vilsterlångg. 60 Romare & Co P B, HiJgbergsg. 40 Runström & Co, Kungsg. 73 Sjöqljist & Co L A.-B., Hornsg. 66A. Lingon. R. t , a. t Sterner G, Karlbergsväg. 18 Svenska Kononialvaru A.-B. Borgmästareg. 16. R. t , a. t Tel.-adr.:»Varuhandel». Sörenson & Co E, Döbelnsg. 40 Topp & Dabelstein A. B., Johannesgr. 3 Ulin & Co Nils, Braheg: 5 Wigart"", Kungsholms Kyrkoplan 5; a. t. 50!38, r. t Zi:im Edward A.-B., Birgerjarlsg. 106 (konserver); r. t , a: t. Vasa 8470 Konststen. A. B. Konststen, Kungsg. 55 Kontorsmaskiner. AgA-Duplikatorn, Brunkebergstorg 13 A.-B. A1l'ärssystem, Drottningg. 4 - Halda Fabriker, Drottningg. 47 -' Kontorsmaskiner, Klara V. Kyrkog. 6 - Papperskompaniet Ludv. Rahm, V. Trädgårdsg. 19 CornetzGustaf, Värmdög.6, uppg.c. Spec. : Schapirograph-Duplikatorer m. tillbehör etc., r. t , a. t. Söder 9607 Kjellin' & Co, Drottningg. 26; r. t ~ro!lshandlal'eoch Handelsagenter. räknemaskiner, Hamng. 26. Tele- / grafadr.:»oarflamm». R. t , 22:l41 Maskinaträren Royal Standard A.-B., Malmtorgsg. 1 Maskinfirman Ludvig Widestrand, Greftureg. 7; r. t , , a.t Modernt Kontorssystem, Sigge A E Samuelson, kontor o. utställn. Birgerj ar lag. 58 Rebufltbolaget, Uegeringsg.16; r. t , a. t Sandberg Emil, Bellmansg, 22 B Schantz Victor A.-B., Brunkebergstorg 2 Sundqvist & Co G, Drottningg. 11 Svenska Mimeograph Kompaniet A.-B., Birgeriarlsg. 62. Generalagentur för Edison-Dick Mimeograph. Absolut världens förnämsta duplikator. U. t Wibel Axel, Karduansmakareg. 12 o. Drottningg. 2. Åberg Gunnar A.-B., Brunkebergstorg 13 (Ag;l,-Duplikatorn); r. t , a. t. 726, 826 linjevälj.; se annons å kartong sid. 13# a Kontrollapparater. A.-B. Gustav A Ring, Sveaväg. 3]. Kassakontrollapp. O. Automobilkontrollapparater; r. t O , a, t Kassakontroll Kompaniet A.-B., Drottningg. ~O (kassakontrollapparater) Kontorsteknik A.-B., Regeringsg- 41; r. t.20ö54, 20ö55, a. t. 5247; se annons sid. 39 Svenska A. B. Mono, N. Bantorget 20; r. t. 42, 4231 O. 4253, a. t Telegrafadr.:.Mono. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1565 MyrstCllt & Trowall A.-R Malmtorgsg. 3. Direktöreroa r. t , lagret r. t , kontoret r. t Vaxduks- & Linoleum-Magasinet Val.d'. A. ~wist, Kungsg. 54 Korta varor. Ahl~tröm & Ericson, G:la Brog. 11 A.-R. Freja Magasinet, St. Vattug. 7 - G Abramson & Oo, Munkbro 'torget 2 i - G Lindell & Co, Smålandsg. 42; r. t , a. t Jus, Regeringsg. 9 - Oscar Ahrrn, St. Nyg Papperskompaniet Ludv. Rahm, V. 'l'rädgårdsg. 19 -l~ann~r & Block, Handtverkareg. Andrens E Pariilager, Mästersamuelsg. 45B Asklund & Co Sven, Majorsg. 9 Axen G, Västerlångg. 79 Baltiska Expori. & mportbolaget, 'Magnuson &. Co, Bredgränd '2 Bendtx, Josephson &; Oo, Regeringsg. l, Sybehör, Man)lfaktur o. Korta varor. Bohmans John Eftr., St. Nyg. 1~ Butler Brothers, Ad. Fr. Kyrkog. 9 B; r. t. 3U620, a. t Bäckmans Arvid Handels A.-B., Drottningg. 5.8 Forsberg Thure, Smålandsg. 31 A Genche1 M, öster1ångg. 14; r. t. Stadenfiö, a. t Georgius A.-B., Smålandsg. 20; r. t , a. t Hagman Jean, Östgötag. 40 Handels A.' B. Hermes, Kammakareg Norra Sverige, Uplandsg, 16; r. t , a. t Handelsfirman Kontinent, Tuleg. 28 Hasselblad & Co F W A.-B., Göteborg, Proflager, Bernh. Liljaström, Vasag. 15 & 17 Hedberg S, Valling. 8 Heidenblad H, L:a Nyg. 4 Höök'C F, Tegnersg. 34 lsselhorst H, Svartmanl( VASAGA'fAN 20. Se annons åkartongsid.1344b. h

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C

Larson Axel, Drottningholmsväg. 4C 1568 Läderagenturer A. B., Kungsg. 56; tlf 171 08 The Untversal, Trading CO, Vasago 42 Urwitz G, Götg. 14 1I'Iajs. Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 l\ialmer. Se Mineralier. Manufakturvaror.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Stockholms Uthyrningsbyrå,

Stockholms Uthyrningsbyrå, Urmakare o. urhandlareevagntabnker. Appelgren ]j', Birgerjarlsg. 11S Rosenberg A, Hornsg. 178 Beckman J A, Hornsg. 26 \ Rydmark G, Birkag, 13 Benediktson CGD, Handtverkare 'Sandfeldt C 0, Horneg. 4S g.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare :

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare : Vaddfabriker : A.-B. Stockholms Vsddfabrik, Jakobsbergsg. 14 o. Liljeholmen Jöuson M, Jungfrug. 7 A Vagnfabriker : Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35 Nordberg G, 'I'egnerag. 37 Stockholms Hofslageri A.-B.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer