Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg."

Transkript

1 Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t o Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg. 29 Ritlärare: Se Lärare i teckning. '. Ritningar utföras af: A_-B» Kliche, Norrlandsg. 13 Cronquist K F, Birgel'jarlsg. 109 B (Byggnadsrrtn.), 'a. t, Vasa 9888 Härden P, Fredsg. 10 Karlström J A, Sofieberll'r Längholmen (möbel ritningar) Kolmodin C H, Vasag. 15 & 17 Liljevall Georg (tecknare), Kamrnakareg, 23 ' Lindholms.J Klichefabrik 81; Grafiska Anst., Drottningg. 10 o. Jakobsg. 18 Looström l, Drot ingg. IL 'Lundins Ritbyrä, Drottningg. 102 Matthiesen Gunnar WaY,Djursholm Rinmans Teckningsbyrä, St. Vattug. 7 Svenska Ritbyrän för Bruks- o. Landtmannabyggnader, Stureg. 17 Tesch T Au, Arsenalsg. 4; se an.. nons sid. 4:1 Thoren T, Eriksbergsg. 1 A Vllstermalms Ritbyrå, Kungsholmsg. 52 Rullgardinsfabriker : Se Tapetfabrikörer. Rullmarkiset: Se Markiser, Persienner etc. Ryska produkter: Se under Grosshandlare: Norrländska, norska etc.., Ringledningar-Sand. Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Kessler R, Grefg. 33, a. t. Österm Österlund C, Hornsg. 80 Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. 11 o. Regeringsg. 72, se annons sid. (h) ) 1799 Stockholms Nya Bleck- & Plåtslageribol., Lästmakareg, 28, se annons, sid. 32, Röntgenanläggningar utföras af: Bergm,an& Beving, Linneg. 14 Järnhs Elektr.Aktiebolag, 'Klarabergsg. 56; r. t. 108, a. t Fabrik Vasag. 7, Sundbyberg Rör och Bördelare Se under, Grosshandl. : Jllrnrör samt Rör o. Rördelar RÖdedningar anläggas af: Se llfven Gas- o. Vattenledningar samt Vä1'1lUJledn. anl. af Babeock & Wilcoxverken, A.-B, Nordiska, St. Vattug.,10; r. t. namnanrop. ~EkströmB») a.t.9364 Värme- & Sanitetskompaniet, inneh. P H Andersson, verkstad Jungfrug. 23; a. t. Österm utför nyanläggningar o. reparerar alla slags rörledljingar Sadelmakare: Bröderna Hallbergs Ettr., S:tPaulsg. 18 ' Carlsson Josef, Luntmakareg 32; se annons sid. 49 Ekmans Ettr. E W, Sibylleg. 8 Ericssons G E Eftr., Surbrunnsg Fredfors Fabriks A.-H.,' Malmskillnadsg. 25 B Fundell J A, Dalag. 32 Gottfridson J A, Tegnersg. 37 Lagergren J, Gotlandsg. 44 Lindström C O, Bondeg. 38 Lundgren J O, Hornsg, 34; Malmqvist C P, Tegn<\rsg. \37 - T, Tuleg. 7 Malm.tröm K O, Krukmakareg. 4 MllItär-Ekiperlngs\A,.-B. (M. E. A.), Norrlandeg. 6, se annons sid ' Rånförsäkringskori.tor: M~:hier & Svensson, Handtverkare g. Q3 A.- Se FÖI'säkringsbolag o. Namnreg.j Nllson Anton, Regeringsg. 67 RäkllllSkapsförare: Norman A R, ~orrbackag: 17 Olausson J A, Davidbagaresg. Se Bokföring. Paban E, Danviksg. 7 R "k ki Palmgren J,Slbylleg. 17 a nemas ner: Rydebeck 'C 0-, Handtverkareg. 48' Se Skrifrn,askirlBr o. under Grossh. Sandström :J,' GötII 34 Skrif-, räkne- etc. Skoglund E. A.-B., Linneg. 51 & 5B ~ WOODSTOCK, SKRIVMASKUl från l(ontor$tet<nik, en!<.tastekonstruktion, s~lid, tystgående, oöve~träffad. Se sid Regeringsgatan Stockholms Hofslageri A.-B., \Luntmakareg.32 Svensson O, Kocksg R, Hagag. 15 Wallman G, Högalidsg. 42 Åberg V, Prästg. 31 SadelmakerVoch Vagnmakeriartiklar ' säljas af:.se under Grosshandlar6. /, Saftfabriker : \ A.-B. Förenade Chokladfabrikerna, Kontor o. fabrik Fridhemsg. 18 & 20. R. t. o. a. t. namnanrop:,chokladfabrlkerna' Erikson E K, Prästgårdag. 14 Klingberg N, Holländareg. 7 (SMto. Syltfabrik) _ Lutteman S, Döbelusg. 19 Orlon, Saft- o. Vinfabr., Drottningg. 112 Sakförare: Se Advokater. Salt: Se under Grosshandlare. Salt!\yrefabriker: Se äfven under (lrossharullare : Svafvelsyra och Saltsyra. Stockholms Saltsyrefabrik, Kem. ren saltsyra, Kungsteul\lg. 29; a. t. Vasa 5239 Saltvaror: Se under Grosshandlare: Sill och SaltvarOr. Salubrin: Se under Grosshandlare. Sammet: Se under Grosshandla't6: Siden och,sajllmet. Sand försllljes a~: Se äfven ur/der Grosshandlare: Sand och Grus. Stoekhulms Sand A.-B., Slussplan 63 B. Levererar i hela pråmlaster grus, sand o. singel

2 1644 Sanitetsartiklar-Sjukgymnastik o. massage. Sanitetsartiklar : Diabolo Separ",tor Bolaget P. Nor- Borin Anna S M, Sergelg. 2, berg & Co, Igeldamsg. 6 Boström Jenny, Folkungag. 8 E A.-B. Bönnelyche & Loven, Skepps- Gäfie,Separator A.-H., Handtver- - J F, Bangårdag. 10 bron 8, se annons sid. 102 kareg. 36 Boyesen E F, Styrmansg Nordiska Kompaniet Separator A.-B. Vesta, Handtverka- Bredenberg Elin, Brageväg. 91< 11 - Stille-Werner, Kontor, utställn. reg. 36 f Brehmer W J, Kammakareg. 39 o. lager: Fiskareg. 6. Butiker: Broman Greta, Sot Eriksg. 13 Fredsg. 5, Iiltureg. 4, Handtverka- Septic Tanks Buren D, Greftureg. 9 I reg, 4, Regeringsg. 19 o. Horns- anläggas af: ro Carleström Sofia, Drottningg. 88B g, 4 \ Se Vattenklosetter. Carlquist Maja, Folll;ungag. 4;2A Lundbolm J M A.-B., Horn.g. 74.l Carlsson Anna, Rörstrandsg. 10 Filial Sibylleg. 41 (E. E. Berg-, Sidenfabriker : - Lisa, Grertursg. 23. grens,eftr. A.-B.) - Svea, Tunnelg. 20'B. Nordiska Röraktieb. BrödreneDahl, Almgren K A, Repslagareg.15. Kon- Carlsten Nanny A, Volmaryxkullsg. Norrlandsg. 15 B. Sanitetspors- tor L:a Nyg B; a. t. Söder 292, lin, badkar m. m.; a. t o. Cederschiöld G, Greftureg , r. t o Sidenkramhandlare : Creutz C G, Ltnneg. 6. Sjögren P A A.-B.,Mästersamuelsg. SA Dahl Jane, Dalag. 36 ' 16 o Manufakturhandl. och under Dahlgren Signe,lL!nneg: 48 B Grosshandlare: ' Sedeltry'ckerier: Siden och Sammet. d'aubigne A, Kll'raberg"S:ö Järla; a. t. Au gustendal 9 A,-R Jacob Bagges Sedeltryckeri, Siktduk De Geer Greta, Braheg. 54 Bryggareg. 18 Detthow F G, Drottningg. 102 Nymans P A Eftertr. A.-B., Ny- (af mässing o. järn): De Woul Amalia, Lästmakareg.15 torgsg. 13. Tillbeck J H, Sot Paulsg. 32; 'r. t, - Bertha, Greftureg. 23 Riksbankens Sedeltryckeri, Helge- 5523, a. t, 3238 Edelsvärd A A, Villag. 23 andsholmen Egnell E M, Styrmansg. 53 Se Segelduk] Presenmimqa», Segel- o. kompassmakare : Bröderna Gordon A.:.:!o1 Brunnsgränd 7, a. t. 6017, r. t ; se annons sid. 64 Gustafsson T, Skeppsbro 44 Johanson Birger, Österlängg. 37 Krickner E H E, Brännll;yrkag. 20 LÖf KG, Prästgärdsg. 21 Nordmann M, Österlängg. 18 Rylander C G, Hökensg. 2 Wetterlind & Co C C, A.-B., Österlängg.37. Widmark S, Skeppsbron 44 Österberg Rud. (Segelmakeri och tågvirkeshandel), Skeppsbron 10 tlenapsfabriker: A.-B. Cibus, St. Vattug. 7 (Buljongextrakter, såser-, senap m. m.) j r. t , a. t Th. Winborg & Co, Timmermansg. 32 Separatorer och andra Mejerimaskiner: Se äfven Mejeriredskap och under Grosshandlare: Landtbruksredskap. A. B. Baltic, Norrmalmstorg 2. Separatorer, kärnor ID. m,; r. t. o. a. t. namn anrop :»Baltdc» - Maskinfabriken Göta, Bmedsudden. Separatorer märke F AMA,!'lOV A. R. t Pump-Separator, Igeldamsg. 6 - Rotator, Sveaväg I'lalenius' Werkstäder, Sundbyberg - Separator,hnfvudkontoro. verkstäder Flemingg. 8; sven~k 1'örsäljn.-afd.: Sveavägen 33 FINSPONGS Siktduk Ekberg H A, Norrlandsg. 16 (Siden): Ekenberg Signe, Tuleg. 10' Se under Grosshandlare, Ekestubbe Hilma, Sveaväg. 108 Ekstrand Brita, Hornsg. 106 SilfverbrodUser: Se Guldbrodöser. Silfversmed: Se äfven Konst- o. Ornamentssmeder. Atelje Smideskonst, Olga Lanner, Mästersamuelsg. 56 B Silke: Se under Grosshandlare. Sill och Saltvaror : Se under Grosshandlare. Sjukgymnastik o. massage meddelas af: De med (km.) betecknadeäro kvinnliga siukgymn., då delta ej framgår af namnet. Abrahmsen Fred., Sveaväg. 66 / Adler Anna 'I'engman- Hornsg.34 Ahner Lisa, Uplandsg. 28 Alen;,ps J A, Skeppareg. 51 Alsterlund Anna, Östermalmsg. Alvin Anna, Regeringsg. 93 B Apelgärdh H, Döbelnsg. 77 B Asplund Greta C:son, Bergsg. 40 von Bahr E A L, Humlegårdag. 13 Beckman Selma, Volmaryxkullsg. 7 Bergfeldt-Johansson Anna, Regeringsg. 70 Berglind Agda, Katarinaväg. 11 Berglund Ally, Styrmansg. 49 Berglöf Elin, Tyskbaga:reg. 7 Bergman Elisabet, Kungsklippan 7B Bergner-Anderson 58 '. Signe, Sveaväg. Bergström K A, Sibylleg M, Rådmansg. 10 Blomberg Anna, Linneg. 63 Bohman B R V, Markvardsg. 5 Ekström J 'G S, Östermalmsg. 22 Elektr. Ljus- o. Massagebadet, Södermalmstorg 4, - Ljus- o. Massageinstitutet, Ynglingag. 11 Englund 'Herta, Brunnsg. 21 A - Lova, Rädmansg Sigrid, Artillerig. 39 Engström O, Dannemoråg. 20 Enquist Maria, Bibfioteksg. 6 & 8. R. t ; a. t Ericson C G H, Bergsg Frida, Braheg. 29 Erikson K13, Sibylleg. 32.' Estelle Ingeborg, Nybrog. 15 B Falck Vendela A:son, Karlaväg. 25 Falk Elin, Narvaväg. 30 Filen Elsa M, Nybrog. 58 Flodberg E L, Repslagareg. 16 Forssberg Hj., Brännkyrkag. 29 Forssell M V, Kungstensg. 51 Friberg Kjerstin, Garfvareg. 3 Frösen S, Lilljansplan 3 Gawell ouni, Sot Eriksg. 15 Geijer Raguhild, Norrtullsg. 10 A Gemzell I, Östermalmsg Gewert Lina, Västeräsg. 3 Gezelius Signe, Banårg. 5 Grabe Anna, Stureg. 31 Grahm A E, Malmsklllnadsg. 41 A Granfelt E, Döbelnsg. 62 Granqvist Ester, Alviksväg. 180 Äppelviken Gren-Bro berg Emmy, Norrtullsg.57, Gymnastiska Oentraltnstitutet, Hamng. 19 Gymnastisk-ortopediska institutet, Mästersamuelsg. 10 Haglunds Gymnastisk-Ortopediskkirurgiska prtvatklfnfk, Stureg. 62 /' Hallström M, Stureg. 48 Hammar L Elin A,.Kungstensg. 61 Hammarstrand Axeltna, Linneg. 20 Hammarström Ellen, Artillerig. 18 METALLVERKS', A.~i BERIDARfiBANSGATAN :..;.-----

3 t H2~~rtJW~ltZin Hilda, Linneg. Sjukgymnastik v. Heideman,Lilly, Riddareg. 8 Heijl 'I'herese, Braheg. 41 Heimberger MaFY, Nytorgsg. 19 A Hennig Ingeborg, Bergsg, 3 Herzing W G, Klevegr. 7 ' Hirsch Annie, Brageväg, 21 Hjelmströih H,,Kungstensg. 46 Holmberg Elin, Grefg. 10 ' - -Märta, Karl bergsv, 20 - Th, Birgerjarlsg. 39, HolmlJergh Rj, Regeringsg. 75 B, institut Btureg, 4 '. Holmer Gertrud, Holländareg. 27 Holmin Elisabeth, SotEriksplan 10 Hultgren Anna, Birgerjarlsg G, Nybrog. 50 Humbia.Aina, Styrmans/(. 12 Härd Liwen, Stureg. 44 B Häckner Alma, Braheg.. 36, Hässler Alma, Hagag. 16 Högström Sally, Gymn. Centralinstitutet Jacobsson Ester, Flemingg W, Hornsg. 29 D Jakobsson W, Birge:rjarlsg. 62 Jonassohn E, Holländareg. 27(kv.) Kallln Thora, Villag. 12 Kjerrulf Astrid, Valhallaväg. 43 Kling Otteli, Nybrog. 71 Koorth Emma, Greftureg, 40 Lagerwall G, Frimurarehemmet, ) Lidingö villast. Lancen Sigrid, Greftureg. 72 Landberg Effie, Björkväg. 28, Enskede L~~dgren Karin, Mal~sklllnadsg. Larka Beda, Liuneg. 39 B Larsen Maria, Hornsg. 29 B Lehman K A H, Sibylleg. 59 Lennartson C G A, Odeng. 53 Leufstedt S R, Grefmagnig. 8 Liedholm Thyra, Birge:rjarlsg. 60 Lindblom Emma, Norrtullsg. 17 Lindborg A G, Ynglingag. 11 Linden Ester, Karibergsv. 89 Lindforss T M, Blasieholmst. 11 Lindgren Sally, Jungfrug. 37 Lindquist Hanny.Engelbrektsg. 16 Lindström D, Vägtmannag. 12 Ling Karin, Karla'\'ägen 43 Ljungdahl Alice, Grefg. 38 Lundborg Marie Louise, Hjorfhagsväg. 3 Lundin Agnes, Greftureg Karin, Greftureg. 63 I Lundqvist Hilda, Sibylleg. 63 Lybeck Lisa, ~keppareg. 29 Lönnqvist K A, Skeppareg. 21 Magnusson R, Kungstsnsg. 60 Marcus Teres, Vaihallav. 45 B Massage;Institutet, Sibylleg. 14 Munck E J, Kaptensg. 7 Möller Gertrud, Fridhemsg. 24 Nicher Augusta, Norrbackag. 5 Nilson S J, Sibylleg. 39 Nilsson HUda, Odeng. 46 Norberg Margit, Hornsg. 70 Nordström E, Döbelnsg. 89 Noren Karin, Garnisonssjukhuset Nyqvist Siri, Grefg. 50 Näsström Emma Olson" Uplandsg. 22 Nöbbelin Jenny, Greftureg. 72 o. massage-s-sjuksköterskor. Odeen G A, Luntmakareg. 42 Odhner Ebba, Braheg. 3 - P, Regeringsg. 93 Olson C E, Flemingg. 51 A - G A, Stureg. 26 Olsson Anna, Roslagsg HUdur, Sot Paulsg, 24 Ouchterlony Elsa, Hagag. 18 Palmquist Maria, Holländareg. 21 A Peterson HUda, Holländareg. 21 B Pettersspn C M, Sot Paulsg. 28 A Plass Dagmar, Vanadisväg. 22 A Regnell Signe, Erstag. 26 Rempler K G, Valllng. 10 (kv.) Rojahn A L, Sot Eriksg.,11 Romell Alma, Karlavägen 90 Booswall Maria, S. Blasieholmsh. 2 Rosell E G, Grefg. 26 Rudebeck A, Stureg. 46 (kv.) Rundgren Anna, Tegnersg. 10 Rydbeck Carin, Karlavägen 840 Rydberg Anna, Sibylleg. 19 Ryrberg Rora, Riddareg. 54 Rönngren Anna M, Liltzeng. 5 Samuelsson Anna, Pipersg. 14 Sandberg-Stylander IA H, Norrlandsg. 23 Schannong Mia, Mörby, Stocksund Segerdalrl C O, Biblioteksg. 28 Selen A, Vegag. 4 Silleh A I A, Östermalmsg. 11 (kv.) Sparre A Arson, Vasag. 6 Starbäck O M, Kommendörsg. 15 Strengell Edit, Engelbrektsg. 5 Stälhammar T, Artillerig. 37 Sundholm Augusta, Kammakareg. 6 Svalllng Ester o. Signe, Kar-,l~äg. 25 Swanström Anna, Inedalsg. 15 Svensson Elsa, sot Eriksg. 25 B - Judit, Götg N, Valhallaväg. 59 Söderberg Tekla, Lillabältg. 8 Söderlind O F, Hornsg. 34 Söderquist Anna, Dalag, 36 Söderström P A, Sot Eriksg. 28 Tegelin A, Strandvägen 7B Tegner Hanna, Väatmannag. 15 Tengelln A, Östermalmsg. 11 (kv.) Thanders Margareta, TorstensOllSg.8 Thorssell Anna-Lisa, Majväg. Äppelviken Thudin F,I Karlbergsv. 86 A Thunberg C, Döbelnsg. 23 Tjernberg O L, Drottningholmsvägen 10 Tjäder Elisabeth, Greftureg. 58 Torsslow Dagmar, Vanadisväg. 43 af Trolle Frida, Greftureg. 24 A Wrern Elsa, Rörstrandsg. 18 Wahlberg Karin, Johannesg. 22 Wahlquist R, Frejg. 38 Waldner A E, Kungsg. 66 (kv.) Valentin E, Birgerjarlsg. 4-2 Wallln A W, Rädmansg: 37 (kv.) Wallroth Jenny, Engelbrektsg. 5 Welander A S, Timmermansg. 42 Wendtland Maria, Kammakareg. 29 Wennerström G, Tyskbagareg. 14 Westerberg Hnlda T:son, Teknologg. 3 (ex. Sjukgymn. o. Röda Kors-syster) Westman-BUdsten Alice, Odeng. 29 Westman Ida, Skeppareg. 60 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1645 Widebeck Dagny, Rädmansg. 3 Wigert A, Norrlandsg. 20 Wiksell Ingrid, Greftureg. '53 Wikström Hulda,Malmskillnadsg 11 - Louise, Sibylleg. 3 A Winblad Emma, Sibylleg, 77. Wiren Dora, Djursholmsväg. 26, Stocksund Virgin Ebba, Karlaplan 5 Wählin J, Västerlängg. 64 Zanderska Gymnastiklnstltutet,. Birge:rjarlsg. 23 Zethrreus Amelie, Östermalmsg. 59 Zetterberg Elin, Valllng. 37 Åkerbladh Maria, Jungfrug. 17!kerholm K A, Greftureg. 13A Sj,nksköterskor: Allm. Svenska Sj uksköterskefören., Katarinaväg. 9B Andersson M M, Barnhusg. 4 Berg A, Bondeg. 23 Betani as tift elsen, Birgerjazlsg. 112, Blidberg E M N, Luntmakareg, 71 Blomqvist Erica,!sög V C, Braheg. 56 ' Bredberg HUda, Surbrunnsg. 28 Diakonissanstalten, Erstag.l Duner M, JIornsg. 79 E'dgren E, \Klarabergsg S E, Kammakareg. 12 Engelbrekts Förmedl-. o. Sjuksköterskebyrä, Valhallaväg. 115 Fernlund H, Rörs'trandsg. 6 Fingal G T, Styrmansg. 21 Fogelberg L, Valllng. 32 Fredlund Selma, Surbrnnnsg. 15 Sjuk- F'redrfka-Bremer-B'ör'bundet, sköterskebyrä, Barnhusg. 6 Fährrens H, Kommendörsg. 2.6 Gillström S, Riddareg. 28 Hane H, Luntmakareg. 97 Hansen D R T, G:la Brog. 51 A Harg Augusta, Bondeg. 65 Jensen M, Norrtullsg. 8 B Kahn H, Folkungag. 20 A Kjellin,E, Helsingeg. 3 (Sjuk- o. barnsköterskor anskaffas); a. t , r. t. H260 18" Landgren S,. Malmskiflnadsg. 35 Larsson Sarah, ~arvaväg. 33 Leopold H, Storg. 16 Lind E M, Kungstensg. 20 Lindberg A, Dalai(. 32 Lundqvist T, Hagag. 14 Meyerson A, Braheg, 56 Modee Stina, Norrtullsg. 26 Milller G, Handtverkareg, 41 Nilsson Hil.da, Torstensonsg. 8 - N M G, Tuleg M, Jungfrug. 2 Nygren Emelle O, Västmannag. 28 NylOn N A, Sveaväg. 54 Olson E, Observatorteg. 22 Paues Gertrud, Nybrog. 42 Pieschal E, Högbergsg. 41 I Qviberg Alma, Kungstensg. 44 Rohdin A E, -s.e Paulsg, 35A Rääd A K H, Birge:rjarlsg. 69 Röda Korsets s j u k s k ö e r- 's k e h e m, Kammakareg, 66_, Sabbatsbergs sjukhus,frök. Barbro Svinhufvud. 20 VASAGATAN 20. Se apnons å kartong si~.1344b-.

4 1646 S:t Elisabeths sjukvårds-.ystrarna, N. Smedjeg. 21 Schadin Iv, Uplandsg. 11 Sjögren B, Sveavltg. 112 Sjöström A, Östermalmsg. 11 Skoog B E, Uplandsg. 52 Sophiahemmet vid Valliallaväg. Söderberg H, Dalag, 28 Sllrbom E, Norrtullsg. 23 Sörensen T, Handtverkareg. 76 Tegelin A, Strandv. 7 B Ternström Anna, Vltstmannag. 42 Wrehrenqvist Hilda, Västmannsg. 52 Wellin B, Dalag. 35 D Westerlund Joh:a, Stureg. 2 Wetterberg Widegren G, Odeng. 21 Öhlund T, Skäneg. 72 M, Reymersholm Sjuktransporter: Se Nannnregistret: Sjuktransport vagnar. Sjukvårdsartiklar: Se llfven under G1"osshand!a.re. Adamsson N A.-B., Centralpalatset A.-R. Bäckdal1l &, Co, Blrgerjarlsg. 32, r. t. ~083 o. 9017, a. t o A.-B. Hygyrea, Karlavägen 34. För bandsartiklar m. m. - M Hansen, 'Arsenalsg. 3, L:a Nyg. 13 o. Hornsg, 33 - Stille-Werner, Kontor, utställn., o. lager Fiskareg. 6. Butiker: Fredsg. 5, Stureg. 4, Handtverkareg. 4, Regerdngsg. 19 o. Hornsg.4 - Treugolnik, St. Vattug. 1 - Wilh. Becker, Löfholmen pr Liljeholmen, ~lalmtorgsg. 5, Odeng. 63, Humlegärdsg.17, Btorg. 14, S:t Eriksg. 89, Flemingg. 48, Scheeleg. 5, St. Nyg. 24, Hornsg. 53, Götg. 27 o. 73 Excelsior, Klarabergsg. 29 Forssman Th, Flemingg. 25 Hygieniska Magasinet, Drottnlngg. 89 I Hälso- o. Sjukvårdeaffären, A.-B. C M Andersson, Jakobsbergsg Kirurgiska Instrumentfabriks A.-B. Kont. o. utställn. Drottningg. 50. R:t A.t.286. Fabrik Kungsholmsg. 48. R. t A. t Kistner Axel, Drottningg. 34 (en gros) I IKuntz~ & ce, Kautschuks. & Guttaperkavaru Å B., Drottningg. 52 Lund & Co A.-B., Kungsg. 56 Nya Hälsovännens affär, Uplandsg. 20 Sjuksköterskor-Skeppsmäkl are. Persson Maria (firma), inneh.lvar Anderberg, Luntmakareg. 73 S:t Eriks Färghandel, Flemingg. 63. Telegraladr.: >Färgerik> Stoeker A, Grönborg. Liljeholmen Svenska Bandagefabriken A.-B., Handtverkareg. 15; a. t Gummifabriken, Mästersamuelsg. 12 Södermalms Sjukvårdsaffär,Hornsg. 32 Vulkan Gummivaru A.-B., Gust. Bergman, Jakobsbergsg. 34 Åkerberg. A, Kungsg. 80 o. Nybrog, 43 Öhrlen W A A.-B., G:la Brog. 25; se annons sid. 27 Sjöförsäkringskontor : Se Försäkringsbolag o. Nannn~eg, Skadeståndsförsäkrings I ( kontor: Se Försäkringsbolag o. Namnreg. Skeppsfurnerare: A.-B. Herman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8, r. t. 5589, a. t Chronberg C, Drakensgränd 2 Ericsson E B, Katarinaväg. 11 Ertman & Co E, Skeppareg, 8 Fredrikson &, Romeis, Mälartorg. 15 (hörnet,af Tyska Bl'inken), a. t. 5380, r. t Peterson F, S:t Paulsg. 36 Sjödin Johan, Värtan, -s J, Eftr., Fiskarhamnen Svenska Bindgarnsfabrikens A.-B., Stadsgården 12; r. t. 9521, a. t Werner & Co E J, Skeppsbron 20 Skeppsinventarier säljas af: A.-B. Berman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8; r. t. 5589, a. t Borgenstierna & Co Bertil, Brunkebergstorg 15 Lagerstedt O N, Österlängg. 5 Norrköpings Warfs- o. Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Skeppsklarerare: Se [1824]. Skeppslanternor tillverkas o. försäljas fl: Se äfven Lamp- o. lykt{alyriker. A.m. Herman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8; r. t. 5589, a. t Larsen & 'Co J C, Österlängg. 43, a. t. 2734, r. t. 2475, se annons sid. 51 Skepps,mäklare: A.-B. Ernst'Norrthon, Arsenalsg. 4 A..B. Lindegren. & Rae, BredgJl.,2 Asplund, Sauvalson & Co A.-B. Eftr., Herman Asptund, Drottningg.3 '. Borin J T, Äppelviksvägen 35, Äppelviken., Bengtsson-Dahlborg 0, Greftureg. 22 C Carlbom J, Birgerjarlsg: '62 Dolk & Lundh, V.' Trädgärd;sg. 4 Fogelström F, Stadsgärden 18 Fraktfart A:-B., V. Trädgärdsg. 4 Ger~andt &, Cedervall,- (inneh. C H Cedervall), \ Arsenalsg. 2, Skeppsmäklare o. B~fraktningsagenter. För interurbana samtal r. t. 1097, 3071 o. 3371, för lokalsamtal r. t , a. t Telegr!'madr.:»Gerriceder). Klareringar efter kontorstid: Sten Grusell s bost. r. t , C H Cedervalls bost. r,.}t Grahn E, Nybrog. 62 Hedin & Co Carl, Österlängg. 34 & 36 Hultgren & Co, Stadsgärden 12, r. t , a. t Höijer & gvensson, L:a Nyg. 14 Interchange Ltd, N. Blasieholms- 'hamnvii C Intertransport Limited A.-B.. Norrmalmstorg ra, r. t o , a. t T~legrafadr.:»)!ntertransport»). Johansson Anton, Drottnlngg. 7 & 9. Ombud i Sverige för P. Bornholdt & Co, Riga, Petrograd, Reval, Libau 0, Windau. Ro t. 5623, o , till chefen r. t Jörgensen Hagen A.-B., Bkeppsbron 44 (äfven fartyg försäljas) Kleberg Edwin, Rel(eringkg. I}O, r. t o. 302'82. Telegrafadr.:»Klewin» Kommanditbol. Hjalm. Bäckström & Co, Stadsgården 10 Lindberg D A A.-B., Södermahnstorg 6; r. t , 22534:, o. ~38 65, a. t Lindberg & CDO, Eriksbergsg. 1 A Lindegren G, Bragevll'g. 2 Lindholm Aug. Eftr. (Inneh. A. E. Appelberg), Skeppsbron 20 Lindquist S A, Drottningg. 34 Ljungberg &: Co Hj, Grefg. 20 Löfstrand &: Brown, Kornhamnstorg 53 Löwing J 0, Kvarng. 3 A Maritima Rundels A.-R., Vasag. '15 & 17 F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN r

5 -, Skeppsmäklare-s-Bkofahriker. Modin H Rederi A,-B" Kungsg. n A.-B. Stockholms Rederi och Slite Cement- o. Kalk A.-B" Stu- & 11; r. t , 31291, 312~~ -skejip.;m. Aktiekapital min. reg, 6 o , a. t Tel.-adr.. "' Stockholms Rederi o. Skeppsvad,Helmod' l,ooo,ouo, max. 3,000,000. Verkst. A.-B., Slussplan 63 A Määrd & Niisson A.-B., Bredgr. 2 dir. Leopold Olschanski, kontor,- Transport- o. Bogserings A.,B., Möller & Persson Kornhamnstorg Slussplan 63 A; r. t , a.t, Stadsgärden 14 & 16 (Ekensberg, 51 ' 51'OS.Varf vid Kummelnäs, r. t. Sätra, Hustega, Furusund) ; se Nilsson M, Storkyrkobr. 10 Hass;,ludden 58; a. t, Kummel annons å knrtong sid. 98 Il Nordisk Express,, Regeringsg. 10 Böd näs 16 Bergsunds mek. verkst.,. d - Ångslups Bergann ten 24 A.,B., Djurgårdsslät- Norrman & Co R W A.-B., o er- Enhörna Varvs- & Transport A.-B., Stä!- & Skeppsbetong A.-R., Torsg. malmstorg 4.!Skeppsmäklare, be- Stallg. 6; r. t~ Norr 226, 24221, 3. Skeppsvarf: Stora Essingen ; fraktningsagenter, speditörer o. a, t Utstäfln, i Strömpar- a. t. St. Ess. 13 försäkringsagenter; r. t. 243'10, terren; r. t , a. t Sundbybergs Båtbyggeri, Lindmark o , a. t ; te- Telegrailradress:,Enhörnavarv'. & Huss, Sundbyberg legrafadr.:»norrco» Vad med uppdragnings slipar o. Väste,rviks Nya Vads A.-B, lifd.- Nyman & llchultz A.-B., Skepps- bäddar,' mek. verkstad och säg. kont. Grefg. 110 bron 22, filial: Biddarholmsb, 17 Sjötransporter med eget tonnage, OJows & Borin, Kornhamnstorg 53 Enhörn~; a. t. Enhörna 33 ' Skidfabrj.ker: Persson & Oo Hugo A.-B., Stads-,Finnboda V;arf A.-R., Stadsgärden Se Sporta, rtiklar. gärden':8 14 & 16 Schusaler Harald A.-B., Drottningg. Furnsnnds Slip & Varfs - A.-B., Skinn: 10; r. t ,14966 o , Stadsgärden 14 & 16' 'Se under Grosshandlare: Läder etc. a. t Filial: Standard Inedals Varf. Ägare A.-B. Skänska Shipping Company Inc., 50 Broad Cementgjuteriet, Kungsg. 55. Skjortfabriker: Street, NewYork Upphalningsslip för pråmar o. Se äfven HeN'ekiperingsaffärer. Skand~navisk~, Speditio,{skompa-,. 'mindre fartyg. Verkställer nybyggnader o. reparationer af'prä- A.-B. Nordiska Kompaniet, met A.-~ Skeppsbron 24, r. t. mar o. fartyg Berandt J:or &Co S, Drottningg o, 22811, a, t. 442 Berg A, Drottningg. 60 Stockholms Befraktnings Brunnsgränd 6 A.-B., Bergström C, Gnst. Ad. torg 18 Bergströms Paul II A.-B, Drott- Svensson &; Co Victor A.-B., Freds- ningg ; se annons sid.76 g. 10 Hallberg O, Fridhemsg. 40 Tham Percy, Drottningg. 2. Filia-' Johanson A, Sot Paulsg, 5 I ler: Oxelösund o. Hull Lager.trömA&W, Klarabergsg.25 Wahlroos & Co A.-B., Skeppsbrou Larsson Anna, Jakobsg. 3 24; r. t , a. t. 632 Militär-Ekiperings A.-B. (M.E.A.), Widmark L, S:t Eriksg. 17 Hamng. 3A, se annons sid. -lo 0.41 I Skeppsmätare: Isakson C J A, Bredgr', 2 Skeppsrederier: Se Namnrcg.: Rederibolag. Skeppsstufvate: A.-B. Skeppselevator, Slussplan 63A Sandberg T, Bredgr, 2 Stockh. Skeppsstnfveri -A.-B.,Stadsgården 18 B Söderström AF, Kontor Packhusgränd 6 Wiklund Oscar, Packhusgr. 6 Skeppsvarf: Se äfven Pråmvar{. A.-B. Marinbetong, hufvudkontor Sveaväg. 31~ Vari i Nyköping. Aktiekap. 2,000,000: -. Specialtillverkning: Pråmar, flytdockor, pontoner, bojar o. lilm. af armerad betong A.-B. Stockholms Motorbätsvarv,.Drottningg. 11, varf Hesselby, a. t. 251m, r. t Tel.-adr.:»Motorvarv». Motorbåtar, 'Segelyachter Jungfrnsunds vad,krukmakareg.13 Ländmark & Huss, Sundbybergs Båtbyggert. Sundbyberg I,justerö Varvs- & Rederi A.-B., Mosebacketorg- 4. R. t , a. t Fullständiglvarfsrörelse med slip Löfholmsvadvet, Katrineberg, Liljeholmen. Kontor Kungsbroplan 2 (Erik Ohlssons Trävaru A.-R.), flytdocka o. slip Norrköpings Warfs- o. Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Oscarshamns Mek. verkstad och skeppsdockas A.-B., kont. Hamng. la, II A.-B.lHästholmsvarfvet, GäSha-1 gs, Brevik. Tillv. o. rep. segel- I o. motoryachter; r. t. o. a. t. Räd Nya'Varfs A.-B., Näckströmsg.4 Brevik -l4 Sit Eriksvadvet, S:t Eriksg, 2. Prå'mbyggn.«och reparationsvad. A. t Sknlmsunds Varv, Upphalniugsslip, mek. verkstad, säg o. brädgård. Nybyggu.. o. reparationer af större o. mindre träfartyg, Skalmsund, postadr.: Furusund, r. t. Yxlö 28. Stockholmskontoret r. t Nilsson John, Begeringsg. 31; a. t , r. t. Norr 1.92 Sohlfeldts J Skjortsömmeri, S:t Paulsg. 5 ' Väster- Stähl & Hökenbergs Eftr., längg. 68 Wennersten N A, Götg. 16 B Skodo,-, 1647 fysiologiska: Se äfven under Gro8~handlare. A. B. Salamanderskodon. (Svan Skodon A.-B.), konto' o. lager Kl! V. Kyrkog. 12 A.-B. Svan!Skodon, (f. d. A,-B. Balamanderskodon), kontor o. lager Kl. V. Kyrkog. 12 Fossnm N, Mäster~amueI8g. 1() Skofabriker: A.-B. A. F. Oarlssons Skofabrik (Vänersborg), Tegnersg. 4 - John \Beijel's Skofabrik, Flsmingg.59 - Levin~ SIiofabrik, Katrineberg 24, Liljeholmen - Skofabr. Star, Norrtullsg. 41&43 - Stockholms Skofabrfk, Hornsg. ~60 o. Brännkyrkag. 167 Kembel. Skofabr. A.-B. S:t Paulsg. 6B; se annons sid. 76 Skofabriken Royal, Flemingg. 67 o. Handtverkareg. no - Wendia, Odeng. 86 Stockholms Norra Skofabrik, Bryggareg, 32, WOODSTOCK SKRIVMASKIN trån KONT0RST~KNlK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, 'oövet1räffad. Se sid Regeringsgatal!l.._

6 1648 Skolor: Se Namnrog.: Skolor eie. (Lärarepersonalen vid skolor och undervtsningsverk, se Kalenderafdelningen [22qJ.]-[2463].) Skolästfabriker : Davidsohn Albert, Malmskillnadsgatan 7 & 9 Skomakare och skehandare: Se äfv. Skodon, fysiologiska, samt under Gro ssh.: Skodon o. Skomakeriartiklar. Ahldins Eftr. A, Regeringsg. 25 Ahlgren K, Österlängg. 45 Ahlin C J, Greftureg E, Västmannag. 17 Ahlstedt P E, Nybrog. 58 (ingång fr. Tyskbagarego.) Ahlström K, Karlsviksg. 11 A.-B. De -B'ören, Skohandlarnas Reparationsfabrik, Bergsg. 29 & 31, Nordiska Kompaniet Å.-B, Salamanderskudun ~Svan Skodon A.-B.), kontor Kl. V. Kyrkog. 12, butiker Biblioteksg. 6 o. Drottningg StröJ;Ils Herrekipering, Regeringsg. 19 & 21; <r.t. 1014S, a. t A.-B. Svan Skodon (f. d. A.-B. Salamanderskodon), kontor Kl. V. Kyrkog. n, butiker Biblioteksg. 6 o. Drottningg. 11 Allmänna Skoreparationen, Skeppareg, 29 ' Amerikanska Hastighetssulningen, K J Nord, Klara N. Kyrkog. 2 - Hastighetssulningen, A. Axelson- Nord, Malmskillnadsg. 48 A Anderson C P, Svartensg. 5 - E, Oxtorgsg.3 o. Mästersamuelsg F A, Döbelnsg. 25 & 27 - F A, Jungfrug. 3 - G H, Odeng G V, Kungstensg K, Upsalag.)6 Arboren P A, TiJ;Ilmermansg. AspeliuJ, Saltmätareg. 313 Aspling P A, Frejg. 54 Aurell F W, Prästgårdsg. 12 Axen E, Västmannag. 54 Bandelin Alfrida, J akobsg, 26 Behrn C, Uplandsg. 2 Bengtsberg C, Birkag. 1.0 Bengtson F 0, Döbelnsg. 58 Berggren K J, Flemingg K, Slussplan 63 B o. Götg. 46 Bergkvilft P E, Vikingag. 5 Berglund C J, Regeringsg. 55 K P, Sveaväg. 86 & ~8 - H, Jungfrug. 22 Bergqvdst F 0, Kl. N. Kyrkog J, Odeng. 15 Bergström 0, Sot Eriksg. «Bergströms Paul U A.-B., Drottningg. 72"':"78;se annons sid. 76 Bjelkström & Co A.-B., Kungsg. 44 och G:la Brog. 36 Skolor-Skomakare o. skohandlare. I,/ Björkegren C F, Karlbergsväg. 68 Holmberg E H, Österlängg. 34 o. 36 Björklund A, Hornsg. 96 & 98 Holmgren P J, St. Vattug. 10 Blid E M, Roslagsg. 40 Holmström C J, Mästersamuelsg. Blåberg A G, Uplandsg Boklund V, Luntmakareg. 26 Husberg A'V, 'Västmannag. 64 Bändarevsky S, Odeng. 104 \ Högblom A E, Lindhagensg. 25 Carlberg C, Sot Paulsg.: 28 B" Höglander& Co CP,Malmskillnads- Oarlån Evaid, Mosebacketorg 8 g. 32 Carlson C F, Mästersamuelsg. 24 Höglund C B, Södertörnsväg. 79, Carlsson C A, Uplandsg. 49 Enskede - C Th, Hornsg. 170, 16 o. 47, - K, Luntmakareg.- 98 Götg. 14 o. Regeringsg. 3~ Jakobsson J, Ynglingag J P, Hornsg. 69 Jansson J 0, Uplandsg. 22-0, Apelbergsg. 48 '000 Jern Carl, Dro.ttningg. 35 Ceder K, Brärmkyrkag. 171 Jernberg L, Kungsholmsg. 24 City-Skomagasinet, Kornhamnstorg Johannisson J, Skeppareg I Johanson P, Koloniväg. 66, En- Dahlberg G, Tavastg. 42 skede Dahlgren D J, Engelbrektsg. 35 Johansson Erik, S:t Paulsg. 1 - F J, Norrbackag. 6 - J G, Tomtebog F T, Drottningholmsväg. 8 B Jonson J A, Idung. 3 - Frans, Norrbackag. 4 Jonsson Karl, Styrmansg. 2 - W, Vaasalund, Hagalund Kanter M, Erstag. 19 A Dahlman E, Frejg. l.1 Karlson K 0, Torstensonsg. 5 Danielson I W, Surbrunnsg. 31 Karlsson K L, Surbrunnsg. 47, ~ I _ P, Mästersamuelsg. 22 Katarina Skomagasin, Götg.. 71 Ek otto G. Grefg. 24 Kembels Handrnetod, Dro.ttningg. Ekblad J F, Sibylleg o.st. Nyg,. 3, se annons sid. Ekblom A, Högalidsg. 34 B o. 76 Längholmsg. 11 Kihlmark F H J, Drottningg. 102 Ekdahl M, Greftureg. 72 Kilmark J W, Bergag. 26 Ekengren F V, S:t Eriksg. 25A Kindman J P, Hornsg. 152 Ekholm E K, Frejg. 8 Kjell A, Ad. Fr. Kyrkog. 13 Eklund A, Döbelnsg. 48 Kjellman H, Braheg. 17 Ekström A J, Oxtorgsg, 8 Klara Skolagningsfabrik, Mäster- - N 0, Handtverkareg. 11 samuelsg.' S, Skeppareg. 30 Kopelowitz L M, Åsög. 57 Elektr. Skoreparationen, Västnlan- Kristolfersson E, Linneg.. 6 nag, 53 Kungsholms Skomagasin, Kungs. Eliasson E, Östermalmsg. 29 holmsg. 12 I I J Engblom Elof, S.tOl'g.18 Källman L 0, Observatorieg. 9 Engdahl C 0, Jakobsbergsg. 25 B Lagerson P G, Drotf;ningg. 10 (ing. Engman C F, Lundag. 25 I frän Jakobsg. 18), o. Drottningg. 9 Engström H, Brunnsg. 23 Landau M, Begerlngsg S, Svesväg. 100 Lelf M, Flemingg. 67 Eriksson C A, Holländareg. 12 Leijon C A, Kommendörsg J. 0, Roslagsg. 21 Liljendahl A, Genväg. 26, Enskede - P, Sibylleg. 43 & 45, Liljeqvist S A, Linneg. 39 Fagerkrantz C J, G:la Brog. 15 & 17 Lillja P S, Bellman~g.15 Fahlstedt J A, 'Drottningg. 114 I Lind C A, Svedenborgsg. 48 Faxen G H, Tegnersg. 21 Lindberg J V, Biddareg, 3 Foberg A, Östgötag. 40 Lindblad C 0, Skärgärdsg. 5 Fossum N, Mästersamuelsg. 15 (fy- - G A, Majorsg. 10 siol, skodon) - ]i< A, Eriksbergsg Franklin K A, Brännkyrkag. 9 Lindblom A, Upsalag, 18 Fnnska Skomagasinet (A. ~ozart), Lindeborg ~ A, Humlegårdag. 16 Humlegårdag. 15 o.. Uplandsg. 26 Friberg A, Nybrog. 30 Lindegren A G, Frejg D G, Stureg. 46 Lindell A, Högbergag. 74 Fridlund J A, Krokväg. 49, Enskede Lindholm P A, Vegag. 5 Gertsson J F, Grefmagnig. 21 Lindkvist J G, Karlsvägen 58 Gezelius J A, Kungstensg. 53 Lindmark ;., Regeringeg. 13 Granberg P E, Skärgärdsg. 8 B Lindquist P, Luntmakareg. 77 Grönstedt F K, Hötorget 14 och Ljungberg A, Östermalmsg. 25 &27 Oxtorgsg. 18 Ljungblom Aug., Götg. 97" - J, Kungsg. 64 Ljungdahl T L, Sergelg. 8 Grönvall H, Odeng, 74 Ljungström A M, L:a Nyg. 23 Guselius P E, Vanadisvägen 13 LundelI C J, Storg. 6 Gustafson Johan, Tunnelg. 1. Lundgren Carl, Regeringsg. 70 Halldin R, Hornsg T, Regezlngsg. 49 Hallenborg M G, Drottningholms- Lundholm GT, Valhallav. 29 väg. 8 B. Lundin F A, Västmannag. 68 Hasselgren K R, Tavaslog. 10 Lundlöf C J, Stureg. 56 Hedman A J, Hornsg. 174 Lyberg H G, Greftureg. 69. Hellström J F, Riddareg. 19 Löfgren A, Narvaväg. 32 Hogman H' C A, Renstjernasg. 13 Magasin Martini, Birgerjarlsg. 2 FINSPONGS META,LLVERKS A.-B BERIDAR5BANSGlATAN

7 Skomakare o. skohandlare-skrifmaskiner Mattsson P, s:t Paulsg. 1<l Sandin F, Hagag. 56 Wernqvist L G, Kungstensg. 29 Melin J A, Kungsholmsg G A, PräBtgårdsg. 26 Westergren A L, Oxtorgsg. 8 Mercedes Skovarufirma, Drottning- - O, Regertnasg K, Jakobsbergsg. 32 A. g. 71 C o. Västerlångg. 41 Schedvin A, Östermalmst. 2 Victors Skomagasin, Hornsg. 29 A Militär Ekiperings A..B.(M. E. A.), Schölin C, Hox!nsg Skovarumagasin, Klarabergsg. Hamng. 3 A. Se DnnOns sid.40 Sillen Elias, Linneg , Flemingg. 46 o. 4l Silvanders' Herrekipering (A.-.B. Wienerskomagasinet, Jakobsg. 18, Mbon, G, Sveaväg. 74 Silvanders), Drvttntugg. 29, kon- Drottntngg, 9. Mothander A, Döbelnsg. 81 tor o. lager St. Vattug. 5 Wik d E, Nytorgsg, 23.B, Möllerstedt A, Sveaväg. 76 Sjöberg E K, Tunnelg J, Mlistersamuelsg. 67 I.K A, Bkåneg. S A Wiström K A, Uplandeg. 62 NatiOna.t Skodon, Väster.långg. - K G. Urvädersgr-, 2 Zotterman K E, Roslagag , inneh. Wald. Linden. -.0, Drottningg. 23 Österberg G,.Blasieholmst. 9 A. t r. t 2920 Sjöblom J,.Biblioteksg. 5 Östermalms Skoreparationsfabr., Sjökvist K, Lästmakareg. 8 Kommendörsg. 23 Navin D, Handtverkareg.,lO Sjölander S K, Hornsg. 29 D Nilsson A, Åsög. 64 Skandinaviska Skovarumagasi:r~et, - A F A, L:a Badstug. 3 & 5B Hötorget 12, Kungsg A M, Banerg. 27 Skoaffären Standard, Västerlångg. - A V, Kungsg C, Klara N. Kyrkog. 32 Skobolaget K Söderberg, R;ungsg. 7 - G E, Hornsg. 61 Skocentralen, Kungsg G H, Kornhamnstorg 61 o. Vä Skoglund A, Östermalmsg. 16 sterlångg. 79 'Skohandelskompaniet, Storg. 7 & 9 Nilsson M. Karlaväg. 82. Skokompaniet.Pira & Co (Uno An- Nordberg R, Nornlandåg, 26, derson), Kungsg. 59 Nordfors A, Regertngsg, 33 Skomagasinet City, Kornhamnst.55 Nordin C, Kapellgränd 6 - Olympia, Horneg. 45 Nordlund A, Handtverkareg Oscaria, F'olkungag. 20A NoreU R. Högbergsg. 18.B Special, Odeng. 104 Noren A, Roslagsg Stadion, Drottningg. 53 Norrmalms Nya Skomagasin, Dö. - Svea, Flemingg. 59 A; a. t belnsg. 25 & 27 SkoreparationsfabrikenAtlasA._B., - Skomakeri, Mästersamuelsg.'21 Hornsg 41 ' Nya Skomagasinet, HUllilegårdsg.17 - Tomten, Högbergsg. 28 Nygren G V, Jungfrug. 21. Skoreparationsverkstaden, Upsala- Nyman P, Vegag. 2 g. 15 Nyqvist E A, Döbelnsg Hörnan"SibyUeg P L, Agneg. 2 Skosalongen, BilJ!ioteksg. 12 Nyselius I G, Roslagsg. 11 Skosulningsfabr. Maria, Torkel- Nyström C G, Nybrog. 18 Knutssonsg. 31 Nlilsen P A, Svartmang, 25 Spångbergs Skoaffär, Regeringsg.47 Oden, Skornagasinet, Odeng. 100 o. Stjernström C,.Gretg, 23 Västerlångg. 24 Strandberg 'F A, Drottningg. 87 Olausson A O, Engelbrektsg.5 - J, Teguer-ag. 5 Olsson J, NorrtuUsg. 8 Bo. Odeng. Stråhle J A, Jarl.g. 39, Aspudden 35 I Ström C J, Vidarg. 2 - N M, Drottningg. 90 ~ & Co P A, Humlr'gårdsg, 17 - S, Linneg. 55 Strömberg D, Handtverkareg.: 23 B Palmblad O 0, Flemingg. 63 Sunda.hl & Co, Folkungag. 12 Palms Ettr., G T, Hamng. 9 Sundberg C A, Birgerjarlsg. 124 Paulson K J, Regeringsg. 61 liundelin G, Katarina Bang. 11 Pavont U, Villa MonticeUo, Lång- Svahn S, Västmannag. 27 brodal. Svanström C F, N. Smedjeg. 22 Person E, Humlegårdsg. 20 Swartz A, Södermalmstorg 7 och Petterson K, Söderwannag. 28 Västra Slussg. 1 Pl"ttersson B E, Olofsg. 5 Sv 2 e 6 ciaskomagasine!, ~egeringsg. - C O, Ringväg, G E, Kungsg. 66 o. 68 Svenska Skomagasinet, Uplandsg. - J R, Döbelnsg K, Nybrog. 41 (spec. sportskor) 'Svensson CP, Birgerjarlsg. 102 Pettinelli S, Jungfrug. 22 ~vidler D, Odeng. 7U Ring O, Åsög. It5 Synnerholm C A, Rålambshof Risenius E W, KardeUg. 3 Sällström A E, Riddareg. 3 Rockström E G, Saltmätareg. 12 A Södermalms Skomagasin, Götg. 20 Rosell A, Hökensg, 8 B söderströn;> V, Götg. 9 Rosenberg C G, Luntmakareg. 53 Tengbtad A J, Åsög'. 113 Boxström K J, Kowmendörsg. 11 Theres Skomagasin, Drottningg.. Rudin A, Vegag Rylandel' D H, Drottningg. 73 A ThuD' N P, Styrmansg. 9.,...J M" Norrlafidsg. 2 & 4 TÖl'llqvist K J, Linneg. 96 Sabelström E V, 2:a gatan 22, Valden E, S:t Eriksg. 41 Hjortha~en Waller J.F; S:t Eriksg. 44 SablinD E, Florag. 12,Wallin S A, Helatnaeg. 10 Samuelsson A R, Döbelnsg. 50/ Weinstein J, Sveavlig. 7U. SandeIl P A, GreftIJreg 711}l Werner W. Hilgberg-sg. 27 C A. B.SVENSKA~ETAlLVERKEN 104.Adresskalendern 192U. - Skomakerimaskiner: A:-B. Aquila, Olofsg. 10; r. t o , a. t. 6431, dir. privat r. t _. B A Hjorth & Co, Kl. N. Kyrkog.31 Skonåtlingsaff'årer: Forsman E S M, Prästgårdsg. 18 Skonåtlingsfabriker: A. B.Stockholms Skofabr., Hornsg. 160 o. Brännkyrkag; 167 Skorstensbyggnader : Skandin.Skorstensbyggnads A H., Henrik...da1. Skandinaviens äldsta firma för byggnad af radialskorstenar. Utför nybyggnad o. reparationer af alla slags skorstenar' Skurstensfejare: Se Namnr!Jf!istret Skrillärare : Se Lärare i skri{ning Skrifmaskiner: repareras af: A.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergs_.torg 1ö; r. t , a. t. 7 :t6, 82ö!iujevälj.; se annons å kar tong si.l. 18H 8' Kontorsteknik A.-B.,RegeringsgAt; r. t. 20,;54, 20055, a. t. 5247; se 8n:.oUS old. 39 Lennholm R v. Markvardsg.' 4 20 VASAGI'ATAN 20. Se annons if kartong sid. 1344b,,

8 I " 1650 Skrifmaskiner säljas af: Se äfven under (hosshandlar. : Skrif-, etc. Agli.-Duplikatorn, Brunkebergstorg 13 A.-R, Affärssystem, Drottningg. 44 A.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergstorg Hl; r. t , a, t. 726, 826 linjevälj.; se annons å kartene sid a - Halda Fabriker, Drottningg. 47 "'.-B. S. Gumrelius' ~[askinatl'är, Karduansmakareg. 9 Carlsson Aug., Kl. N. Kyrkog. 32 Hjorth Walter, Jakobsbergsg.' 18; a. t , r. t. Norr 5 ti9. Telegrafadr.»Jortwalter» J Kontorsteknik A.-B., Regeringsg. 41; r. t. 2U654, 20655, a. t: 5247; se annons sid. 39 Kontorsvaror, Firma, Sveaväg. 64, se annons sid. 31 Maskinaffären Carl Lamm, Generalagent för Sveri ge för: Burroughs själfskrifvande additions- o. bokföringsma~kiner, L O Smith & Bros skrifmaskiner, Marchant räknemaskiner, Hamng. 26. Tele- e gr..adr.:,carllamm'. R. t , Royal Standard A. B., Malmtorgag. 1 Nolseless Skrivmusklnsaffiir A.-B.,', :;~~rinllsg. 65; a. t , r. t Remington Typmvrlter Coinpany.4..-B., Hamng. 32; se annons sid. 33 Sohalfer otto, Malmskillnadsg. 32 Schantz Victor A.-B., Brunkebergstorg 2 Smith Premier Skrifmaskinsaffär, A E Hennerberg, Drottningg. 51 Wibel Axel,Karduansmakareg.120. Drottningg. 2 Skrifmaskinsutensilier säljas af: Se äfven under Grosshandiare. A.-B, Affär.system, Drottningg Grumme & Son, Östgötag. 52. Ensamförsäljare engros för -Durit», svenskt färgband, Carbono. stencilpapper, hektografrullar m. m., tillverkas af V Rosendahl, Filipstad ; r, t. 582, , a. t. 30aO o 3070 "'.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergstorg Hl; r. t , a.. t. 726, 826 linjevälj. ; se annons å kartong sid U - Halda Fabriker, Drottningg. 47 Alsterberg J N,' Industripalatset, N. Bantorget 29 Ellams Duplicator Co A.-B., M. lartorg. 15. Filialer Götebo rgli Malmö. Kontorsteknik A.'B, RegeringsgAl; r. t , 20655, a. t. 5247; se annono sid. 3" Kontorsvaror, Fil'I:q.a, Sveavägen64~ le annons sid. 31 Skrifmaskiner- Skräddare. Maskinatl'ären Royal Standard A.-B., Malmtorgsg. 1 Schantz Victor A.-B., Brunkebergstorg 2 Smith Premier' Skrifmaskinsaffär, A E Hennerberg, Drottningg. 51 Skrutfabriker: A.-B. Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Västerås.,Afdelningskontor för Stockholm vasag, 20. 'I'elegramadr, 'Met Ilverken>; r. t. Namnanrop, a. t. 1011, 74lJO, o Filialer: Göteborg o. Malmö; se AnBons å kartong sid. 1344b Bultfabriks A.-B., Vasag. 38; se annons sid 17 Galco A.-B., f. d. A. B.lngenjörsflrman G A Llndstedt & Co, N. Bantorget 18. Maskiner för tillverkning af bultar o. muttrar, s. k.»galco-maskiner:t. R. t. namnanrop: s Galco», a. t Stockbolm. Skruffabrik, Sveaväg. 74. Tillverkning af Maskingängare, Skrufvar af järn o. metall med alla gängstigningar o. hufvadformer i storlekar upp till '/.-tums diam. A. t. Vasa 12207; tel. -adr.:»8kruffabrik. Testors F, Fabriks A.-B., Norrtullsg. 41 & 43 Wideströms A'Aktiebul., Agneg. 16. Specialfabrik, grundlagd 1885,för alla slags helsvarfvade, järngän" gade blanka skrufvar, muttrar; pinnbultar, brickor, fasondelar etc. etc. Taflins Byrå för maskinskritning Skräddare: och öfversättningar (f. d. Kraspe- D~ med * utmärkta äro ledamöter lins byrå), Klara V. Kyrkog. 3 B; af Stockholms Skrädderise annens sid. 36' Wibel Axel, Karduansmakareg. 12' idkareförening, o. Drottningg. 2 Ahlborg Aug., Uplandsg. 49 Ahlgren J A, Luntmakareg. 15 Skrifpennor: Ahlström Aug., Uplandsg. 5 Se under Grosshamdlarc. A.-B. Enoc Ahner, Malmskillnadsg. B6, l"kräddtij'iaffär o. herrkonfek- Skrot af J'ärn och metall:. tion; r t. Norr 55, a. t "A.-B. Nordiska Kompaniet, Dam- Se Lumphandlare samt under o. Herrskräddare Grosehamdlare. "- Ströms Herrekipering, Regeringsg. 19 & 21, r. t. 4183, a. ~ ~ Al'bion, Regeringsg. 49 Alden Joh. A, Roseng. 3 Alfven C V, Slussplan 63A Amerikanska Skrädderiaffären (Alfr. Ericsson), Regeringsg. 61 Anderson Gust.; Grefg. 40 Andersson Adolf, Klara V. Kyrkog. 18 A - E J, Kungstensg Gust. E, Riddareg. 9 B' - J F. Köpmant. 2 - J Th., Boslagsg. 35 *- K J, Regeringsg P, Regeringsg. 55 *AndrensSkrädderi, Biblioteksg. 9 "Anker M L, Birgerjarlsg. 'Z7 Arrhenius A V, Jakobsbergsg. 33 A.kling P A, Apelbergsg, 46 -Axelius K, Stureg.20 Backman J, Prästgårdsg. 6 -Bauer & Co A W, Hamng. 8 Bengtasen Axel, Flemingg J A, Volmaryxkullsg.3 Bennström & Son A"Smålandsg. 42 Berezin M, Uplandsg. 8 Berggren A, Surbrunnsg. 40 Berglund C A Th, Sibylleg. 26 Bergquist H, Dalag, 66 Bergstrand p J, surbrunnsg. 4 Bergström A, Hanrltverkareg J A, Karl bergsväg Th., Malmskillnadsg. 3 B 'Bergströms Paul U A.-B., Drottningg. 74.~ annons sid. 76 Björk E F, Flemingg. 12 Björklund Ph., Karlbergsväg.29B - E A, Döbelnsg. 13 Björkman P J, Helsingeg S M, Högbergsg. lu -Blom S V F, MalU\skillnadsg. 9 Blomberg A, Greftureg. 50 B - A J, Sveaväg.-78 J, Sveaväg. 82 Blomgren C A R, Götg, 35 Blomkvist B A, ~rännkyrkag.' 23 - Hj., Brunnsg. 5 Boberg C E, Klarabergsg. 52 B Boije C J, Prästgärdsg.,25 Brandberg Hj, Drlfttningg. 83 -Brander & Co A.-B., Greftureg.1; r. t. 4174, a. t Brandt J E, Örby 24, Älfsjö Bratt K J, Hökensg. 9 Brunnberg J E, Roslags!!. 21 FINSPONGS METALLVERkS A.-B., '.,,'.BER#C!'AREBAN8.A~T~N,/7!.--' '_o _: _ \

9 Skräddare Burman A G', Västmannag. 51 Gillgren J, Backväg. 20, Enskede IKnutsson A A, Drottningg. 87 Burvall L, Västmannag M Goldberg M, Prästgärdsg. 38 Kollberg J E, Västerlängg. 52 Bylund A A, Döbelnsa. 29 Green E S, Odeng. 48 _ Bäckander C R, Margaretaväg. 30, Greif A H, Hamng : Enskede Grönberg A, S:t Eriksg. 96. Kontekttons A...B. Carrlell P G, Bergsg. 27. Grönborg K A, Apelbergsg. 42 Elis Malmstrom, Gotg. 1. Carlbolm C G, Jakobsbergsg. 6 Gustafson G W, Upplandsg. 36 Herrkonfektion, skrädderi, '- G A A. B., Drottningg. 41 Gustafsson C J, Regeringsg. 46 herrekipertng, gosskläder, - S, Skärgårdsg. 15 Gylang A G, Kindatug. 18 klädeshandel. Carlson E, Götg. 20 Gärtblad G,.Privatg. 6 R. t. 7743, a. t Ernst, Greftureg. 36 A Haak J A, Järntorgsg. 61 Oarlsson C 0, Kungstensg. 53 Hahn A K, Birgerjarlsg : - E, Luntmakareg. 10 Hakkarainen O W, Roseng. 4 KonfektionsA.-B!Germania,Malm4 - J A, Döbelnsg. 6 Haifvarsson T, Länga g. 9 slrillnadsg. 25 B Cedell E, Jakobsbergsg. 33 Hammar K G, Leipzig 4, Örby, - Salen, Götg. 16 A Cederberg C, Hornsg. 62 Älfsjö - Sjöberg, Tunnelg. 9 Cederqvist A, Timmermansg. 13 Hamiuarström F, Hornsg. öa - Union, Hamng. 5 o. Slusspl. 63 Dahl A V, Svartensg. 8 Heden A, Sigtunag. 3 - Älgen, Klarabergsg. 58 Dahlbeck P, Renstjernasg. 22 Hedenberg E, Brännkyrkog. 3 Korsell A, Markvardsg. 1 Dahlborg P D, Hagag. 1ö Hedfors E G, Stnreplan 2 Kruse O, Odeng. 47 Dahlgren C J, Oxtorget 4 Hedin N G, Kungstensg. 63 *KvarnbergKHj., Malmskillnadsg. Dahlquist A, Skomakareg. 13 '- & Co P, Norra Smedjeg Dahlström & Ringström. Skorna- Hedmark R, Roslagstorg 22 Kvart A, Västmamråg. 37 kareg. 34 Heliden J A, Mästersamuelsg. 43 Källander J, Lästmakareg. 30 Danielson A, Sveaväg. 38 Hellstrand J, Hamng. 11 Källen 0, Norrtullsg. 23 Danielsson F A, Norrtullsg. 37 Hellström C, Mosebaeketorg 8 Lager J A, Grefg. 18 Duner A M, Kammakareg. 7 'Hlmriksons J H Eftr:, Malmskill- - Oskar.SödertörnsvägdB,Enskede 'Edhlund & Co E, Brunkebergs- nadsg. t8 A Lagergren CA, Vegag. 15 torg 22, Hermanson A F, Scheeleg. 11 Lammi A, Valling. 21 Edström Nils, Braheg. 22 Hertzberg F, Hornsg. 58 Landen Nils, Folkungag. 12 Ekdahl C. Hornsg. 184 'Heurlin G U&:Co A.-B., Stureg. 7 Landgren A, Mästersamuelsg. 23 Ekedahl J O, Observatorieg. 16 r jelte A E, lfagag. 54 Lang J E, Lmneg. 39 A Ekholm A, St. Nyg. 45 Holm C 0, Artillerig. 22 barsen Olof, Vasag. 36 Eklund G E, Skärgärdsg. 1 Holmberg E, Kockog 11 'Lal'sson & Co N, Norrlandsg. 5 Eklöf J, Prästg, 31 Holmström J H.Sibylleg Ola, Regeringsg. 95 B - & Hahn, Kommendörsg. 17 Horneman C J, Helsingeg Olof, Regeringsg. 72 C Ekstrand C A, Flemingg E. Sturepark. 5 Lehnberg N O. Lignag. 4 Ekström A. Smälandsg. 23 Hulten J A, Blecktornsgränd 7. Lehto E, Handtverkareg. 23 A 'Ekwall N J A, Regeringsg. 43 'Hultman G, Malmskilinadsg. 44 Leijon J A. Högbergsg. 18 Elmer C A, Prästgårdag. 6 Hultqvist C G, Regeringsg. 69 'Lidvalls skrädderi, Regeringsg. 25 "Enbergh & Gauffin, Kungsg. 64 'HäggströmJF, Malmskillnadsg.38 Liedbeck C A, Prästg. 27 Enekvist C P, Köpmanbr. 2 Höglund J E, Hjärne&. 7 Liljeberg J A, Malmskillnadsg. 13 'Engblom Eric, Regeriugsg. 5 Isaksson h Skeppareg. 44 Liljedahl E Greftureg. 42 'Engelska Skrädderietablissemen- Iskull J, Uplandsg. 8 Liljeqvist A, Vasterlängg. 54 tet, Hamng. l A Ja,'obson R, Norrlandsg. 23 Lind N, Mästerl!amuelsg. 24 Englund L, Hagag. 14 Jakobsson J, Inedalsg. 7 A Lindahl A. Apelbergsg. 34 'Engström C J. Hjärneg 4 - J A, Krukmakareg. 5" "- & Niklasson, Drottningg J F. Regermgsg. 93 A.Jansson A H, Nybrog. 18 Lindberg J B, Artillerig W, Valhallaväg. 59 "-s Eftr. E, Storkyrkobr. 13 Lindell A, Kungsg. 58 Enroth P J, 7:e g. 3, Hjorthagen '- & Wallgren J M, Hamng P 0, Nybrog. 18 Erikson J S, Norrlandsg. 13 Jeftkin J, Karlavägen 72 Lindelöf J A, Surbrunnsg. 36 Eriksson A M, Valling. 29 Johansson Axel, Väst~rlängg. 20 'Lindequist J, Beridarebansg E J, Tjärhofsg Bröderna, Regeringsg. 26 Linderholm K E. Granväg. 5, Tel. $- G, Käkbrinken 4 - E V, Koloniväg. 72, Enskade lusborg. Midsommarkransen Ernhjelm N A, Lirmåg. 51 & 53 - Fritz, Brunkebergsg, 9 Linderoth A. Gr--fg. 30 Fagerberg J F, Karlbergsvägen 28 - Georg, Storg. 30 Lindfeldt A, Brunnsg. 28 Fahlen J V, Alströmerg J Alfr, S:t Paulsg. 30. Lindholm E 0, Volmaryxkullsg.12 Fineld C G, Eugelb' ektsg John, Köpmantorget 12 Lindman G J, Flemingg. 59 A Flood A, Stadshagen 8 A - Joh. A, Södertörnsvllg. 62, En- - & Larsson. Österlängg. 34 & 36 - G, Scheeleg. 6 skede LindvalJ A, Mälareg. 1 Flygare I, Timmermansg K, Oxtorgsg. 9 B Liwendahl C, Majorsg. 10 Fornell Emil, Mästersamuelsg, 24 - K E. S:t Paulsg. 2 C Ljnngkvist J M, S:t Eriksg. 49 Forshellska ISkrädderiet, Väster- "- Bickard, Svedenborgsg. 2 Londoner Herr- o. Damskräddert, längg. 36 \.läderberg G E, Nybergsg. 8 1St.Nyg. 28 Frankzon A H, Drottningg. 81 A "Kaedings Eftr. Fr, A.-B, Fredsg.2 "Lund & Ekholm, Drottningg. 16 Franzen A, Luntmakareg. 15 Kanström C 0, Drottningg. 77 'Lundberg A, Linn.g. 5 - J F, Drottmugg. 49 Karlberg C, Rådmansg 73 Lundell M, Uplandsg. 67 Fredricsson J, Hornsg. 108 Karlen G R, Mariag. 11 A & Bergström, Götg. 13 Friberg A, Mästersamuelsg T, Sibylleg. 15 Lundgren D G, Nytorgsg. 24 Fridstrand C J, Arti llertg, 60 Karlson & OoC J, Norrlandsg. 8-&10 "- l~, Västerlängg. 7l Frohlnnd Aug., Hagag. 1 - C L, Hornsg. 29 C - J ~I.',Ad. Fr. torg 7 Frykholm N, Brunnsg. 13 '- F, Regeringsg. 42 Lundholm L, Barnhnsg. 2 Gelbort D, Luntmakareg, 97 'Karlström E, Folkungag. 95 Lundin A, Ad, Fr. Kyrkog. 15 Germania Konfektionen, Malm. Kjellström V A, Uplandsg C E J, Torkel Knutssonsg.16B skillnadsg. 25 B Klang K, Kaptensg. 7 - Knut, Kornhamnstorg 59 Gille E. ":t Pltlll.g 13 Klädesmagaainet ä Söder, Götg. 30 *- P A, Braheg. 2 WOODSTOCK SKRIVMASKIU rån KONTORSTEKNIK, enklasie konstr.uktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regerin,gsgatan.

10 1:652 Skräddare-Skulptörer., Lundqvist A E, Högalidsg. 52 A Rosen S, Malmskillnadsg. 27 *- G A, Kommendörag. 10 Rosen G, Döbelnsg. 77 *LyckmanREftr.,Malmskillnadsg.38 Roth C, Pipersg. 3 LyMn N, Timmermansg. 24, Rundall W, Vikingag. 16 Löfgren C W, JakobRbergsg. 33 'Rydel! & Co J M, Drottningg. 10 *Löfstedt C, Uplandsg. 23 'Rydholm A, Tyska Brinken 28 Lönndahl A o. <J, Hamng. 17 Sahlberg G V, Sibylleg. 14, Malmborg C, Sibylleg. 79 -s Eftr. I G, Triewaldsgränd 2 Malmqvist F A, Jakobsbergsg. 28 Salomonsson L, Hornsg. 61 *Militär Ekiperinqs A. B.(M. E. A.l. salaman S R, Inedalsg. 21 Hamng.3A;sel\llnonssid.40o.4I Sandberg A G, l:ltorg. 16 Mobäck A; Jakobsbergsg. 25 A - Alfr., Holländareg. 8 B Molander K ~;,Malm-kilmadsg. 19A - J E, Brunkebergstorg 2 Molin C A, DplandRg J M, Hagag P D, Pilväg. 22, Gröndal, Lilje - Oskar, Tegnersg. 23 holmen Sandin G, Flemtngg. 10 *- & Möcklin, Birgerjarfsg. H - J, Västmannag'. 45 Molvidz,'n S, FlemiTJgg. 53 B Sandström J, Karlbergsväg. 82 "'Mossberg & Co, Stureplan 13 Scheding J E G A, Kaptensg. 3.Moureau P A, Beridarebansg. 17 Sch-dman B, Timmermansg. 36 Mäkinen 0, Kl. N. Kyrkog. 14 B Schelin C.E, Dalag. 68.Nedahl M, Stortorget 14 'Scl;liller & Holmström, Birger- "Niemi L, Ad. Fredr. torg 4, jarlsg. 12 '*Nilssop & Dahlbecks Eftertr., Be- Schultz S M, Saridsborg, Långbrogeringsg. 9 dal, Älfsjö _ E K, Malmskillnadsg. 7 Schyttse J E. Luntmakareg. 26 _ Gustaf, Norrtullsg 51 Schöldström R, Kungstensg. 4,6 _ J F, Skeppareg. 25 A Sehlin J, NytorO!sg. 25 "'_ l< Lindman A. B., Biblioteksg, >'leifert L. Västerlångg (vid "turepiall) *Silfverling & Co Knnt, St. Nyg. 8 _ 0, Styrmausg. 4,7 'Sjöblom J, Norrlandsg. 13,_ & Co P, Humlegårdsg. 11 Sjödahi C J A, Surbrunnsg 6 Niord S, Majorsg. 9 B Sjöfolkets Skrädderi- o Herreki- Nordberg C E, Norrmalmst. 4, permg S Miller, Österlångg. 19 Nordblom C ~I, Döbelnsg, 43 Sjömark C L, Olovsg. 7 B _ E V, Drottningg.84 SjBström J, Hu rnlegårdag. 8 Norden A, Skeppareg. 22 ~jiivall 0, Regeringsg. 44 Nordenfeldt C, Olofsg. 2 Skog E, Köpmang. 6 *Nordenson l< Lejdström A. B., 'Skogströms Eftr. A, Tegnersg. 4. Holländareg. Il Senesons WI Herr- o. Damskräd- _ K E, Tunnelg. 17, deri, Regeringsg. ~9 _ O. Sigtnnag. 5 Spongin S, Tlplaudsg, 28 Nordmark J, Brunnsg. 5 Stenberg C W, Mariag. 16A Noren F J, Horrisg,' 34 Strand C J, Döbdnsg. 42 *Norrmalms Skr.dderiaffär, Hötor ' Stråle A, Linneg. 57 get 10 Strömqvist J A, Rpgerlngsg. 61 Norsell K, Luntmakareg. 93 Slålcrantz 0, Flemingg. lo Nyberg C 0, R"gerinKsg, 61 Sundberg A, kv. Klippan, Stockby, Nyblom J M, Folkungag. 12 Lidingö villast. Nyholm J A, Berg-g. 11 Sundgren 0, Bellmansg. 5 NykvistO, Köpmang. 10 Sundin J W, Mästersamuelsg. 73 Näslund P, Olefeg 3 'Sunesson & Ström. Birgerjarlsg. 31 Ohlaen Th, Flemingg. 12 Svedberg A F, Fjällg, 22 OUiwier A, Västmannag, 18 'Svenska Ekiperings A. B., Öster- *Olsson A, Regeringsg. 22 malmstorg 4, _ P M, VaUing. 12 Svensson.J, Sveaväg. 28 _ V, Drottningg. 61 *Söderlunds Eric, Militärskrädderi, *Palm A F, Dr<>ttningg. 11 Birgeriarlsg. 2~.Palme J, Drottningg. 32 Söderqvist G, Nybrog. 22 & 24, *PalmgrenJ G,Malmskillndsg 4,8B - K V, Braheg. 15 Palmqvist K G, Grefg. 62 Söders!I:öm R, Odeng. 98 Patzengel D, vegag. 14 SödraKonfekt:onsA-B.. Hornsg.5H Paulason P, Greltureg. 20 C Theander K, Dalag, 62 (gosskläder) Persson J A, Kungsholmsg. 62 Thorell K, Skeppareg. 25 B Pettersen ~','G:la Brog. 23 Thuo G A, Holländareg. ao *Pettersson C A, J?,ungsg. 52 o. Thysell N A, Banerg. 6 Götg. 15; se annons sid. 639 TIdstrand K A, Dalag. 62 _ Ed;v,, Storg. 41) *Tingström P AK, Högbergsg. 27C *_ H J, Uplandsg Observa-.Togman C T, Engelbrektsg. aa torteg. 3 *Tor,ell & Gustafson, Dplandsg. 34 _ J P, Upsalag. 16 Törnblom Hj., Brnnnsg. 7 _ R, Riddareg. 9 B 'Unger J, Bryggareg. Ii Pey Angelo, Frejg. 61 Wahlqvist F, Vikingag. 8 *Rafatedt S A" Bellmansg. 24, WahlRtröm J N, Grefmagnig. 16 Ringström J E, Skomakareg. 34, o_s L Eftertr., Brunkebergstorg 11 Rilllldahl e, Torsg. '!!l - M. Hol1ä.nda.re~. 29 Walerian E, Malmskillnadsg. 7 Wallberg F, Svartensg. 8 B Wal1en K E, Kammakareg. 35 Wallin J, Kommeridörsg. 6 - K A, BirgerjarJsg P V, Skåneg. 57 Wallner'J, Kommendörsg. 40 'Varenius C L, Svartmang. 10 Weber A, Birkag. 9 Wedberg E, Svartmang. 19 Weissenberg H, Malmskillnadsg. 25B Wennerström A G, Järntorget 38 Vepsäläinen F A, Surbrunnsg. 26 'Wermelin D, TegI:\ersg. 4, 'Westeroerg & Joh:lmson, Begertngsg. 17 Wiberg P J, Drottningg. 24 wtden sven, Dalag. 62 Wihlner J G T, Regeringsg. 70 Wik J!l E, Sot Pan lsg, 30 Wileen J V, Drottningholmsväg. 7 wnten Hj, Te~nersg. 14, Willman ]j] O. Linneg.: 60 'Wirgin Gustaf, N. Smedjeg. 16 Zelander H, Frejg. 4,2 Zell J A, Valhaliav. 27 Ågr~n J W, Lästmakareg. 27 B,thlin A, Frejg. 29 Åkerman Aug., Vegag. 14; 'Åkerström A, Hornsg. 100 Åkesson P, Rermersholmsg. 5 Åsberg & Co G, Karlaväg. 14 *;tslander K F. Hötorget 10 'Öhrmans Skrädderi A.-B. Jakobsbergsg. 9 Österberg G V, Kommendörog. 21,A - J A, Västerl,ångg. 9 - Karl, Brännkyrkag. 3 - Karl, Nytorgsg, 15 östling A, Västmannag Knut, Biblioteksg. 7 Östman C V, Handtverkareg. 47 Skrädderiartiklar : Se under Grosfhandlare. Skulptörer: Se äfven Bildhuggare. Ahlberg O, Luntmakareg 79 Almgren G E, Karlhergsväg. 44, Boberg S, Barnuusg 4" Bruce Axel, Prästgårdsg. 26 Eidh C J, Bellev)leparken, Roslagstull Elmgren 0, Sveaväg. 50 Fagerberg C, Prästgårdsg. 3 Gellerstedt R, Karlaväg. 43 Gibson S, östermalmsg. 57 Hallen A. Rådmansg, 55 Hnltström K, Kornhamnstorg 4" Jahnsson Jean J:or, Linneg. 5 Knöppel A, Hiigalidsg, 32 B Larsson G, Klippg. 13 Lindhorg V, Vä.tmannag" 21 Lundqvist J, Bergsg. 2,; Malmqvist G, Linneg. 60 Neijd H, Karlbergsväg. 56 Petrus A, Tennispaviljongen Sture vägen 1, Sprinchorn G, Mästersamuelsg. 56 B Strandman 0, G:la Brog. 27 l:ltrindberg T, Linneg. 41; atelje Nybrog. 51 FINSPONGS METALLVERKS A.-B. _ SERIDARESANSCiiATAN '

11 \Vissler A H, Sigtunag. 4 Örnell e, Löfvingsborg,St.Essingen Skyltar, emaljerade: ~e Emaljerade skyltar. Skyltfabrikanter:. A.-B. Beskow & Co, Högbergsg. 30 A (gjutna metallskyltar) Bändarevsky D, Mästersamuelsg.lO Jonssona Josef Skyltfabrtk, Drottningg. 47, se nunous sid. 66 Lithografiska A. B:s i Norrköping afd.-kontor,. Kl. V. Kyrkog. 9 Passarelli G B., Lästmakareg, 30 ietorpettersons okmdus/n'akhcl>olall JO l:/oljdnddf(:~ijldn 10 Allin 809l.609HIk> Påhlmans J E Skyltfabriks- & Må Iertaffär-, Linneg. 19 Skyltfabriken Star, Riddareg. 23 SkyltRtälls A.-B., Drottningg. 53 Skånska Lithogr. A.-B. Afdeln.- kontor, Stnre Hitdestrand, Vasago 44. Sternhagen J A, Luntmakareg. G'7 STOCKHOLMS KARTO.~G- '& LlTHOGRAFlSKA AKTIEBO- LAG. JACOB BAGGES SÖNER Knrtongfabrik, LltJlOgran.kt Tryckeri samt Bok- &.6.cddellstryckeri. Specialite : Massfabrikation. Kontor St, Vnttug. 18. Fabriker: Torkel-Knutssonsg, SS o. Yolmuryxkullsg; 20 Riks- o. allm. tel. namnanrop :»Eselte» Svenska Reklam- & Skyltfabr. A.-B., Kl. V. Kyrkog. 21 ( Skyltmålare: Bssckmark A, Biblioteksg. 30 Ekman & Darth, Observatorteg. 14 Elgstrand C L, Flemingg. ~3 A Eriander J, Mäst sraarnuelag.. 40 ))'riefeldt & Son,' Sveaväg. 64 Fäldt G, Tjärhofsg. 5 Holmkvist G H, Luntmakareg.,77 Holmqvist Alfr., flemingg. 10 Jonssons Josef Sliyltfabrik, Drottntnggv d?, se annuns sid. 66 Linden A, Kungsholms Kyrkopl. 3 Lindh & Ca, Leon., Sveaväg. 84; r. t. Vasa 264, a. t o. Vasa Sandberg R, Södermannaa. 47 Sylvanders Sl<yltmä1eri, Högbergsg.2ö I i 'I'elenius Frith., Greftureg. 29 l Skulptörer-s-Slöjdrnagasin. o ' F'Ilfaler r- Göteborg o. Malmö, se annons å kartong sid. IS«b Armatur- & Verktygs A.-B., Kungsbroplan 2 ' Autogena A.-B., Vasag. 6, verkstad FridlJemsg. 32 Nordiska Syrgasverken, A.-n., N. Smedjeg. 28 Filial i Göteborg; se annons sid. (blm 1797, Skärpfabriker : Stockholms Skärpfabr., Linneg. 7S Slaktare: Bornholm K J, Sveaväg. 94 Bröderna Persson, S:t Paulsg. 25 Hylten E, Hötargshallen 115 Höglund O, Mälartorget 8 Johansson E, Aspudden. Landen J G, Götg. 81 Larssons Carl, Slakteri A.-B., Braheg. 24, Regeringsg. 40, Bryggareg. 10 o. Djursholm Slakteri-A.-B. i sthlm, Äsög. 10, bodar se namnregistret - Norrmalm, Karlbergsvägen 77-81, bodar se namnregistret och annons sid. S4 Stockholms Kötthandlares Inköps,A.-B., Ape1bergsg. 56; r. t a. t. 1952" Sundel1 G, Fredriksdal, Skanstull Svenska Slakteri A.-B., Holländareg. 3. Engrosafl'är i kött o. lefvande djur. Emottager ät"ven alla slag af djur O. kött i kommission; r. t. 3538, 4569) läa 21) o , a. t. 4513, 8859 o Zetterman e ol Fredriksdal, Skanstull Slakteriförnödenheter : Djurskyddets Expedition, F'Iemmgg. 20 B - With. Harmsen, Vasag. 15 & 17 Fredricsson E, Mariagr. 4 Borgenstierna. & 00 Bertil, Brunke-, bergstorg 15 Slakteriprodukter : Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr- Se under Grosshandlare, I~ndsg. 19 Slangar: Be under Grosshandlare. Sliperier: A.-R. Konst"llts, Banerg Sti l'le-weruer, Kontor, utställn. o. lager Fiskareg. 6. Butiker: Fredag. Ö, Stureg. 4,' Handtverkareg. 4, Regeringsg. 19 o. Hornsg.4. Baners sliperi, Linneg. 19 Ellioth E F, Svartmäng 25, Tyska Skolgr. l. Skärntnesapparater I II K. F I N T L I N G för syrgas-acetylen, syrgas-iysgas LUN'l'MAKAREG och syrgas-vätgas: R. t. 1077S.. A. t. 112 S9. A.-B. Svenska Metallverken. Huf- Slipning såväl finare som gröfre; vndkontor i Västerås. Afdelnings- se annoas sid. HOO kontor för Stockhohn, Vasag _ Telegramadress:»l\{etallverken»; Froms Per Mek. Verkat. A.-B., Mäs r. t. Namnanrop. a. t. 100, tersamuelsg. 34 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN, Kirurgiska Insbrumentrabrtks A.-B. Kopt. O. utstälin. Drottningg.50. R. t A. t. ass. Fabrik Kungsholmsg. 4S. R. t A. t Lundblad Per, Linneg. 19 Nyströms A. G Eflr., Jungfrug. 6 Sundström K, Odeng. 36 Slipmateriel : Se under Grosshandtore. Slipskifvor tillverkas o. törsäpas af: A.-B. A Bonthron, N. Bantorget ls - Axel Christiernsson, Garfvareg. Ö, 5 & 7. Filialer: Göte borg; Malmö, Norrköping - de Hon, MarielJall, Sundbyberg Bruhn & Co Edw. A.-B., Skeppareg. 13 Carlsson Gunnar, Storg. 10 Galco A.-B., LId. A.-B. Ingenjörs- firman G A Lindstedt & Cp, N. Bantorget 18; r.,t. narnnanrop :,,Galco., a. t Herstad Chr A, Klarabergsg. 56 Schuehardt & Schiittes l!'i1ial, W Svea, Norr- Böker, Vasag. 241 SvenskaSlipskifveA.-B. landsg. ~ & 10 Slipstenar:. A.-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 - John Wall, Drottningg. 68, Hötorget 9; se annons std, Julius Slöör, Järntorget 80 - Järn- & Skogsprodukter, Ny" brog. 8 Slöjdlärare :, Se Lärare i slöjd. Slöjdmagasin: Se äfven Träkärl säljas af: Almer P E, Odeng. 29; 'se annons sid 56 Anderson P, Norrlandsg. 22 Arvidsson A, Södermannag. 6 Dahlin Otto, Hötorget 14 Ericsson J A, Sergelg. 2 Eriksson E, Mästersamuelsg. \47.' E V O Slöjdafdeln., Norrlandsg. 18 LiLltorpsslöjden, Stureg. 16 Magnusso~ A ~, Köttorget 8 Sjöberg Anna, Mälart01'get 19 Skand. Konstslöjdförsäljn., Drottningg. 77 Svensk Hemslöjds Försäljn.-fören. u. p. a., Biblioteksg. 12 Södra Slöjdmagasinet, V. Slussg VASAGATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

12 1654 Smeder- Snickare..Smeder: SmärgelskifltfrUndare: Erlandsson A, Torstensonsg. 13 Se äfven Konst-: o. ornamentssmeder A.-B. 'A Bonthron, N. Bantorget 18 - C J, Storg. 34 samt Låssmeder. Falk C J, Långa g. 12 Andersson C G, Surbrunnsg Max Sievert, Smålandsa, 30 Fehrm O, Banerg, 21 _ E, Norrbackag. 17 Schuchardt & Schlittes FIlial, W Ferm A V, Västmannag. 96 Angantyr A J, Långholmsg. l A,Böker, Vasag. 24 Fl 0 dq VistK J, Malmskillnadsg. 4 8 c Bergströ~ J, Vä.tmannag. 105 Smärgelskifvor: Blomqvis V E, Henriksdal Se under Grosshandlare. Fogelström & Jansson, Markvards- BlondelI C E K, Polhemsg. 20 g. 2. Bolmer A, Svedenborgsg. 3 Smör: Forsman J G, Frejg. 23 BO~~:;::~~~~5& C~ Bertil,.Brunke Se Jlejeri- o. Landtmannaprodukter ~~[;~:~~ ~', ~~~~~v~;. 10 Brokvist W, Hornsg. 92 samt under Grosshandlare: Landt Frölich H F F, Timmermansg. 31 A "d A mannaprodukter. G f Id L B r 0 erna ndersson, Kammakareg. ran e t,davidbagaresg. 26 A 5 2 Smörgåsaffärer: Grönlöf A, Västmannag. 72 Burlander A F, Odeng. 56 Se äfven Namnreg.: Automater Gustafson J A, Baggensg. 17 o.' Ekström Olof, Bondeg. 28 Ellioth E F, Svartmang. 25, Tyska Prinsess, Mustkkafe o. Konditori, ö.ter*ngg. IS. Gustafsson J G, Uplandsg. 62 Skolgr. 1 Norrmalmstorg 3, spec.: \' arma Hagberg A, Söderrnannag. 7 Engström P, Scheeleg. 6 o. delikata smörgåsar; a. t Haglund &- Lindblad, Sibylleg. 47 Eriksson J A, Surbrunnsg. 48 \ St~~~~~~::,; l~mörgåsaffär, N. Mä- Hagström L, Birgerjarlsg & Co Mek.Verkst. A.-B., Lunt- Westbecks Smörgåsaffär, Jakobs. ~ellström P, Uplandsg. 46 makareg. IS torg 3 Herlin V D F, Sibylleg. 20 _ & Starks Mek. Verkst., Ulfsunda Snickare.' Hofström A, Jakobsbergsg. 25 Fogelström V A, Folkungag. 20 D Holm A 'r, Krukmakareg. '46 Forsell & Carlson, Polhemsg. 34 Se äfven Mön.lsnickar.. Holmberg A G, Blecktornsgr. 4 Grönberg B G, L:a Badstug. 10 B Abrahamsson G R. Flemingg. 6t A Håkansons N H, Snickerifabrik Gustafsson A, Fridhemsg. 3 o. AdamsoIi E A, Engelbrektsg. 12 Frejg. SI ' Döbelnsg. n Ahlgren N O, Stor«. 29 Höglund J O, Drottningg. 91 Hallgren A, Tjärhofsg. 20 Ahlstrand K L, Götg. 38 Isaksson E, Gö.tg. 83 Hansson A, Dalag. 52 Ahlzen R A, Riddareg. 14 Jakobson & Ranzen, Jakobsg. 28 Helmfrid J A, Apelbergsg. 48 Aijmer Th, Flemingg. 16 B (par- Janson P A, Anneberg, St. Essingen Holmström O, David1;>agaresg.14 kettgolfl Jespersson S, Tunnelg. 12 Johansson J, S t Eriksg. 2J Almqvist J A, Banårgv Ifi Johanson J A, Braheg, 3 Lagerholm N M, Solnaväg. 11 Anderson A, Kronobergsg. 22 Johansson C J, Kolonivägen 38, En- Lindberg V, Reimersholmsg. 9 Andersson A, Dalag. H A skede,. Lindqvist J, Brunnsg Albert E, Observatorieg J A A, Handtverkareg. 44 Månsson & Almgren, Grefg, 50 - C, Brunnsg O F, Regeringsg. 94A Märtenson O, Högbergsg. 32 A - Leon., T.gnersg. 43 Jonson J A, Drottningg. 73 A Nilsson O, Torstensonsg. 9 Bengtsson A U, Tegnersg. 3 Jonsson C Et A. B., Hornsg, 32 Peterson A, S:t Paulsg. 17 Berglund L J, Kungsg. 84; se an- (midt emot Maria kyrka). Kon- Pettersson C G, Flemingg. 60 nons å kartan tor, utställn., verkstäder o. rit- -s Eftr. C, Bollhusgränd 6 - Th, Kammakareg, 7 atelje samma adress; a. t. 3209, -s E J Smides- o. Mek. Verkst. Bergström C E M, Vanadisväg. 17 r. t. 52 u6 A,-B., L:a Badstug. 11 o. 13. B;rlin K D, Surbrunnsg. 43 A Josephson J A, Rörningsberg, Filial: Petersborg, Sundbyberg; Btberg G A, Styrmansg. 37 Kungsh. villast. se annons å kartong sid. 1488a Björkman G A A, Dalag. 34 lönsson p, Kammakareg, 19 _ J K B, Krukmakareg. 4 Blomgren Ernst J, Norrlandsg.11 Kampf A F, Uplandsg. 97 -;-s Otto Smides- o. Reparations Blomkvist K J, Vikingag. 12 Karlson E A, Repslagareg. 22 verkst., Mästersamuelsg. 57 Bodin J A, Sven Vintapparegr. 4 Karlsson Wilh.,.Iungtrug. 10 Byden C, Rensg. 3U Boström F G, Dalag. 2~ - & Kihlström, mek, snickerifa- Samuelsson Hj., Birgerjarlsg. ll Brodin F G, Esplanaden 17, Tellus- brik, Sot Paulsg. 26 Sannad als Mekaniska Smtdesverk- borg, Midsommarkransen Karlström K B, Holnaväg. 117 stad, Sauna::lal, Liljeholmen; r. t. Brolin K E, Krukmakareg. 8 Kiesow E R, Hofländareg. ö Liljeh. löd, a. t. Gröndal 83 Bäfman J, Kungsholmsg. 13 Kleiner K J N, Döbelnsg. 33 Schenström A J, Erstag. 2ö Carlsson A, Frejg. 36 Källblom A H, Frejg. 13 Smides A.-B. Bröderna Lundberg - J F, Lästmakareg. 20 Lannerstedt C G, Odeng. 48 & Co, Volmaryxkullsg. 13' Cederqvist G E, Döbelnsg. 71 Larsson A, Högbergsg. 50 Stockholms Hofslageri A..B., Lunt- Dahl E, Mästersamuelsg A D, Tuleg. 47 makareg.32 - J E, Johannesg. 6 -"E, Villa Ludvigsberg, ÖrDy, s'midesfabrik Sundbyberg A -B., Karlsboda, - L, Observatorteg. 10 de Flon -T, Stbyl leg, 14 Alfsjö (allmogemöbl.) Letzler ej, Lindvägen 12, Grön- Svensson Martin, S. Mälarstr. 17 Edberg K Th., Mästersamuelsg. 46 dal, Liljeholmen Widerberg H A, Västf(ötag. 4 Eklind J, Rådmansg. 43 Lidner V T, Grefg. 30 Åberg E J, Gåsgränd 3. Spec.: lås- Eklund A F, Storg. 16 Liljeberg C A, Surbrunnsg. 31 A reparationer; r. t. 2560, a. t. - C A, Tavastg. 16 Liljedahl Hj., Hagag. 56 Brunkeb. 3~9(1 - E, Jungfrug. 32 Liljestrand K, Södermannag. 35 Åkerströms Ettr. G E, Torkel- Eklund S, Karlbergsväg. 26 Lindahl C G, Engelbrektsg. 12 Knutssonsg. 23 Ekström C G, Upsalag. 20 Lindberg H, Lindväg 14, Gröndal, Östermalms Hofslageri o. Smides- Enberg A G, Kvarng 12 Liljeholmen verkst., Linneg. 73 & 75 Engqvist S, Södertörns Villastad Lindblad A E, Riddareg. 9 A _ Konstsmides- & Reparations- 27" Lindgren R A, Kullen, Kungsh. verkstad, Stureg. 3l Erfksson E G, Angsliljan 1, Grön- villast. Smärgel o. Smärgelduk e dal, Liljeholmen Ljungqvist H A, Handtverkareg J V, Linneg. 33 &; 35 - O A, Helsingeg. 8 Se under G' osshandlm,..- &; Hultbom, Jakobsbergsg. 22 Loven P J, Skärgårdsg. 8 B & C \ FINSPONGS METALLVERKS A.-B. S.E.R_'D_A.R_E.S.A.N_S.G.A_T.A.N_'.7,;.!,J

13 Lundborg A L, Västmannag. Lundeborg T",M, Roseng. 4 Lundman K H, Tunnelg. 12 Lundqvist L 0, Burbrunnsg. 12.Löfberg L, Bryggareg 30 Lötmark L 0, Hol.ländareg. 7 'Löfiftröm A, Bergsg. 1 Lönnqvist J P, Västmannag. 30 (Väfstolar) Löwenhamn G, Regeringsg. 74 B "Magnu~son M, 8:t Eriksg. 17 :Martell A, Örby Villastad 134, Älfsjö r Mattson J V, Flemingg. 59 A Mattsson A E, Luntmakareg. 37 Molitor P -O; Kammakareg. 7 "Möblerings A.,B. Thour & Co, Hornsg. 10 Nilsson Lars (etärbh.), Jakobsbergsg. 3S - O, Braheg, 23.Nordlander C G M, Narvavägen 29.Nordlund APNilssou-, Vanadisv.19.Nordström J, Regeringsg. 23 A :Norgren 0, Hagag. 6 :Nyholm G, Götg. 96 :Nylund E, Birgerjarlsg Ohlssou C G, Kocksg J O, Skaraborgsg. 12 -Olander H, Skomakareg. 13 Snickare~Soliditetsupply::1ningar Åberg Erik, Lignag. 2 - Au Corset Gracieux, Drottningg.66 Åkerblom K V, Karlav. 5S Dahlstedt M, Apelbergsg. 5S A Ålander A, Kungstensg.24 Franska Snörlifssömmeriet, Birger- Österberg C, Heimdatsg. 5 jarlsg. 13 Östergren J R, Hornsg. 38 Snickeri maskiner: Se under Grosshandlare. Olsen J, Artillerig. 4S Olsson S J, Uplandsg. 35 Persson V, Brunnsg. 28 Pettersson J G, Pipersg. 12,Pröfke F L, Hornsg. 16 Pålson C, Luntmakareg. 44 )Rosen N A N, G:la Brog. 49 Rosenberg C V, Bergsv. 12, Enskede ;Rosenström A, Uplandsg. 26 Lagerqvists J A,Mek. Snickerifabr., - B A, Brännkyrkag. 49 Roslagsg. 29 Bydahl V, Rådrnaneg. 90 Bäman C A, Karlaväg. SS 'Sahlholm G L, Davidbagaresg. 25. Schelin J V, Kungsbensg. 2SB :Schärlund A, Stockholmsväg. 49, Ens~de 'Schöl~tröm 0, Bryggareg. 16 :Sjöberg G, Klara N. Kyrkog_ 20.Btenhärd J P, Kl. N. Kyrkog. 17 Lavens Kolimport A.-B.. Mälar- :Storck O V, Grefmagnig. 17 B 'Strömberg A, Braheg. 42 torget 17; r. t. o. a. t.namnanrop:.-sundehn C W, Bengt-Ekehjelms-»Lavens Koltmport». 8nickerig. 13,fabrik Bromma pr Sundbyberg ilvanström Alfr., 'I'egnersg, 23 Lundberg & Co, R B, Vasag. 42 csvensson E A, Döbelnsg. 4l Myrstedt & Sterns A.-B., Kungsg. _ G A, Storg o, Norrlandsg. 25, Fransk-SvenskaSnörlifssömmeriet, Biblioteksg. 9 Lidholm H, S:t Eriksg. 55 Lundgren M, Sergelg. 2 Snickeri- och träföräd- Snörmakare: lingsfabriker: Hartzell B, Västerlångg. 40 Adamson E A, Engelbrektsg. 16 Hähnel C A, Brunneg. 25 A.-B. Sjöberg & Co Snickerifabrik, Mattsson Ernst, Klarabergsg. 21 o. Drottningg. 47. Specialite : Kon- Regeringsg. 47 torsmöbler Odhner H M, Regeringsg. 93 _ Sparrehol ms Snickerifabrik, Stauss Eftr. A A, Hornsg. 24 Brunkebergstorg 14 Stenström J A, Hamng. 17 Bergman Olof, Hornsg. 156, Söderlund F, Regeringsg. 59 Bromstens Svarveri- & Snickeri- Åstenius C J G, Regeringsg. 90 fabrik (f. d. J Wannqvist), Brom- Sockerbagare: sten; "'e anuons Rid. 49 Bröderna Nyberg, 1'unnelg. 12 Se äfven Konditorier. Ekstrands E G Snickerifabriks Almgren E D, Biblioteksg. 26 A. B., Tellnsborg, postadr. Sthlm1 Asp A P, Birgerjarlsg. 106 Fagerström J. Hagag. 54 Billström l<:0, Norrtnllsg. 23 _ Carlson C A, 'I'egnersg, 13 I C L Holmströms Snickeri- & IJulin D, Grefg. 20 Laggkärlsfabrik, Karlaplan 4; Lnck & Co, Percy F, Handels A.-B. ~ t IRe~~;J~~~~a~:~ingbageri. o. Kon. Håkansons N H Snickerifabrik. ditori A B., Sveavägen 56 o. Frejg. SI Birkag. 12 -, Hägerstens SnIckerifabrik, Häger- Reisenhoff P IVI, Götg. 2S sten, Liljeholmen Schumacher O W, Norrlandsg Johanson Oarl, Sveaväg. 36 Steiness J, Rörstrandsg. 12 Johanssons Alfred Snickerifabrik, Stockholms Bageri A.-B., S:t Pauls- Hagag 20 g. 22 Karlsson G A J, Tomtebog. 11 1;eichgräber P, Holländareg. 13 Sockerbruk: Svenska Sockerfabriks A.-B., Näckströmsg, 2 - Raffinaderietil kontor, Näckströmsg. 2, sockerbruk Sköldg. 15 Soliditets-upplysningar lämna-: :Sverdrnp N H, Tomtebog. 25 Norrköpings Warfs- & Werkstads Exportfören:s Soliditetsnpplysn.- -Söderberg S l, Birgerjarlsg. 122 A.-B., Btdgbergsg. 35 afd., Y,asag. 12 'Söderman Joel, Heleneborgsg. 4 Olsson &Bosenluuds A.-B., Dalag. Frågobyrån (J ERosendahl), Sig- '~reglund P P:son, Snackväg. IS, 1 B tunag. 4. Äppelviken Petterson &; Alms Eftr., Enge1- Jönköpings Jurid. Byrå, Hamng. 15 Thelin J A, Grefg. 47 brektsg. 16 Kreditreformfören. för Sverige, Ar- 'Thor S E, Lästmakarea. 20 Rell & Co, Lästmakareg. 27A senalag. 4 Wallberg C F, Sot Paulsg. 21 A Rosenblad V, Blekingeg. 51 Me.r.k~nntniloansB. ~1.råk';,'.rtSatnorkyrkobr. 5, 'Wallen K 0, Folkungag. 24 Walls C J Sågeri- o. 'l'rivaru A."B.,. Wallin N, Södertörns villastad 11. (Norrtulls Sågeri), Norrtulls- Soliditet, Aktieb., Klarabergsg. Watz Reinhold, Jakobsbergsg. 36 väg. 1 23; se a.nnons sid. 36 Wickman & Nyberg, Nybrog. 51&53 Snödifsfabriker : Solventia A.-R, Drottningg. 2, se Widen C O F, Beridarebansg. 18 annons, sid. 2 b Widst.-öm K A,Holländareg. 6 A.-B. Nordiska Kompeuiet Stockholma Minuthandlares.lJpp- (renov, ant. saker) - Svenska Korsettfabr. Jansson lysnings- o" Inkassobyrå, Tomte- VHlman K G. Luntmakareg. 53 & Co, Mästersamuelsg. 39, bo- bog. 36, Wisen J G, Regeringsg. 41 dar: Drottningg. 48 o. 84, Handt- Svenska Upplysningsbyrån, Lid- Wollrath 0, Styrmansg. 23 v.erkareg. 15, Regeringsg. 41 o. holm & Ponten, Vasag. 5; r. t. Wängberg J, Dalag. 76 Västerlängg a. t WOODSTOCK SKRIVMASKn~ trån KONTORSTEKNi'l<, enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid Regeringsgatan. Auswnrtei W. Schlmmelpfeag, Fredsg. 2; a. t.do85, r. t. 39S9. Endast merkantila upplysningal'. Anskaffar adresser, agenter I

14 165'16 Soliditetsupplysningar-Speceri- o. kryddkramhandlare. Sveriges Allm. Köpmannaförening J Storkyrkobr. 5,se annons a kartan Spannmåls- och mjölhandlare: Se äfven Kvarnverk o. under Grosshandlare: Spannmål etc. A.-B. A Björkman & CoEftr., Mälar torget 13 - Columbus, Högbergsg. 37 B ' Andersson Axel, Prästgärdsg.21 - G & Olsson I, Dalag. 40 Appelberg A T, Stortorget 18 & 20 Bachman, Åberg & Co, Köttorget 6 Carlsson C G, Birgerjarlsg. 68 Dahlin John A.-B., Beridarebansg. 17 Eriksson Agnes, Östermalmstorg 3 Handelsbolaget A Pettersson&Co, Jakobsbergsg. 34 Lindqvists Eftertr., Kornhamnstorg 47. Norbergs Eftr. P H, Storg. 15 B Ryding Georg, Mälartorget 15 Stockholms Hästägares Foder A.-B., Davidbagaresg, 1; se annons sid. 51 \ Werngrens Eltr. Carl, Kimgsh. hamnplan 5 Wihlen Sam., Munkbrog. 4 Åhlenius Gösta, Smålandsg. 38 Specert- och kryddkramhandlare:, Se lifven under Grosshandlare: Specerier. Abrahamsson B, Karlbergsväg. 51 Adner E, Regeringsg. 61 Adrianson Julius, Surbrunnsg. 28 Ahl H, Götg. 99 A.-B. Nordiska KQIDpaniet Anderson Alfred, Klarabergag Axel, Flemingg Erik G, Kammakareg Ernst G, Parmmätareg Gustaf, Drottningholmsväg. 15 _.& Sandrew, Kommendörsg. 37 Andersson P G, Robertsberg, Älfsjö Andre Paul, Engelbrektsg. 39 Andren C, Hornsg.. 74 B - E, Mosebacketorg ö Ask H, S:t Erikog. 25 Axen A E, Värmdög. 4 Bachman. Åberg & Co, Köttorget 6 Beckman K, Krukmakareg. 5 Bengtsson S, lilagag. 14 Bergfalk Aug, Bondeg. 33 Berghind N, Svartenag, 28 & 30 Bergqvist G, N. Blasieholmsh. 17 Bergström Eric, Regeringsg. 28 B Bissmark & Co, Götg. 107 Bjurholm M, Malmskillnadsg. 37 Bodin E, S:t Paulsg, 31 - R, Flemingg. 23 Bohlin G, Uplandsg. 28 Boström E, Tomtebog. 51-0, Götg. 61 Broms & Son J F, NOITlandsg. 6 Brunanders- A, H A.-B., Humlegärdsg. 2, Nybrog. 9 Brunnberg N, Kommendörsg. 24 Brynielsson G, Östermalmsg. 64 Bröderna Dahl, Karlaväg; 52 o. Birgerjarlsg Hedström. Hornsg Linden, Hornsg. 68 o. Timmer mansg Lindström, Åsög. 89 Bäckman & Larson, Flemingg. 52; a. t. 9312, r. t Börjeson Gustaf, Karlavägen ö8 Carlson G W, Sveaväg. 80 Carlsson E H, Högbergsg. 68 B - J E. Hornsg, öl.,..s Eftr. J E, Uplandsg. 4 Dahl V, Karibergsv. S3 Dahiberg & Lindblad, Lovisag. 2 &,4 Dahlgren Carl, Nybrog. 40 Degling C, Kungsholmsg. 60 Ebersköld G, Handtverkareg. 43 Edholm H, Uplandsg. 81 Edlund Arvid, Sibylleg. 69 Edström E 0, Uplandsg. 32 Egnell A E, Torstensonsg. 4 o. Li dingö-brevik Ek. G, Klara S. Kyrkog. 11 Ekblom C E, Surbrunnsg.r d Ekenberg E, Kornhamnst V, Erstag. 22 Eklund 0, Prästg. 17 Elmberg C, Östermalmstorg 6 - Oscar, Ldnneg. 44 & 46 Enberg H, Åsög. 00 Eneqvist A, Roslagsg. 29 Engström & Co K W, Flemingg. 38 Eriksson A, Valling C Th, Heleneborgsg G A, Norrtullsg O T, Nynäs 7 o. Grönbrink 4, Liljeholmen Ertman & Co E, Skeppareg. 8 Flodin G, Drottningg. 85 Franck C (inneh. firman A Lindström), Roslagsg. 21 Franzen J A, Västmann~. 45 Fredricsson C, Folkungag. 89 Fredrikson G Th, Rädmansg & Romeis, Mälart'orgp.t 15 Friström E A S, St. Nyg. 45 ' Greiff A, Prästgärdsg. 15-0, Saltsjö-Storängen o. Saltsjö- Järla Grönqvist K M, Torkel-Knutssqnsg. 16B Gustafsson Emil, Odeng Eric B, Kungstensg G, Timmermansg Linus, Götg. 7l - R, Linneg. 33& 35 Haag K J, Odeng. 92 Hahne & Co, Grefg.. 27 Handels-A.-B. Ljus, Danviksg. 5, 7 & 9 Hansson A, Götg S, Brännkyrkag. 187 Hedelius A, Strandväg. 7 C Hedman T, Linneg. 51 & 53 Hedqvist A, G:la Brog. 34 Hellman Arvid, Bergsg. 9 Hellsten A, Mästersamuelsg. 10 Henriksson J F, Svedenborgsg. 35 Hjelm Alfr., Banärg. 12 Holmberg B, Svartmang. 17 Höglund C, Kungsg. 57 A Högström C, Karlavägen 71 Ingmansons J F Affär, Järntorget 83 Isaksson O, Sthlmsväg. 129, Enskede Jacobsson G E, Rörstrandsg. 3(} Jansson V, St. Nyg. 8 Johanson Anna, Odeng. 53 Johansson F, Storg Hllmer, Västmannag John E, Hötorget 13 K A, Linneg. 63 K J, Uplandsg L, Uplandsg. 7 - Walfrid, Lilla Nyg. 20 Johnsson Björn, Hötorget 10 - John, Drottningg. 100 o. Odeng. 23 ' ' Jonner J G, Norrbackag. 10 Jonsson Hjalmar, Flemingg. - P, Nytorget Josephson G M, 'I'egnerag. 2 Julius Aug., Drottningg. 38 Jäderblom K, Drottningg, 69 Kahn F JJ Kornhamnstorg 61 Karlberg M, Storg. 26 Karlson Edv., Folkungag Edward, Grerg, 12 Karlsson Harald, Birgerjarlsg. H - J A, Regeringsg. 99 Kilander L G, Oxtorgsg. 3 Kjellman J, Götg. 3 Klasen Kl E, Tomtebog. 19 Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd, bodar: se Namnreg. Kristoffersson Kl Hornsg. 77 Källen 0, Uplandsg. 13 Lagström R F, Svedimborgsg. 42 Landström E L N, Riddareg. 21 ; r. t. 3819, a. t Larsson Arvid, Regeringsg. 77\ Lemke H F A.-B., Fredsg. 12. I,idell F, Kungsg. 53 Lidwall Bröderna, Luntmakareg, 70 Lind H, Scheeleg. 3 Lindell L, Rörstrandag. 22; r. t. Vasa 602, a.' t Lindmans Eftr. John,N orrlandsg.lf).. Lindqvist Georg, Greftureg O S, Hornsg. 14 o & Co, Kommendörsg. 7 Lindström A (firma), Roslagsg E, Björågärdsg. 8 - K V, Braheg. 14 Linne A E, Skåneg. 57 o. Renstjernasg. 32 Ljungberg H, Västmannag. 31 Luck & Co Percy F, H. A.-B., Drottnin~g. 12, Stureg. 8, Nybrog. 15, Styrmanog. 11, Uplandsg. 17, Kungsg, 88, Tegnersg. 20 B, Kornhamnstorg 53, Karlaväg. 42 o. Hornsg.58 Lundgren Gust., Västmannag Isak, Kommendörsg Selim, Döbelnsg, 17 Lundkvist A E,' Birkag. 5 Lundmark E, Lilljansplan 5 Löfgren E, Holländareg. 6 Löfqvist A, Karibergsv. 55 Magnusson J, Tjärhofsg. 4(1 Mattsson R, Dalag. 29 Melander A, Bibltoteksg. 5 - K J, Västgötag. 9B \ Moberg & Co H, Kornhamnstorg 59 Möller A S, Arbetareg. 22 Nilsson A, Birgerjarlsg. 28 & 30 - J D, Heleneborgsg. 20 Norberg C F, Folkungag. 87 FINSPONGS METALLVERKS A.-S IERIDAR ANSeAT:AN J, i

15 , Landqvist Rud., Skeppabr, 20 Larka W A.-B., Skeppsbron 10 Lir.dberg D A A.-B.,' Södermalmstorg H; r. t , 22534,227 Il> o. 238 H5, a. t ' Lindholm Aug., Eftr. (tnneh. A E Appelberg), Skeppsbron 20 Lundin & Co J W, Skeppsbron 28 Lundsten S E A. R., Brunnsgr, H. r. t o , a. t o Matthiessen & Son A.-B., 'Bredgränd 2 - Moberg & Wenngren, Slussplan 63A Nachman K B, Braheg; 23 Nordin J E, Skeppsbron 24 Nordisk Express, Regertngag. 10 Nordisk Spedition A. B., Slussplan H3A; a. t , r. t o Nordström & Thulin, Skeppsbron 34 Norrman & Co R W A.-R.. Södermalmstorg 4. Bkeppsmäklare, berraktntngsagentsr, speurtörero. försäkringsagenter; r. t , o , a. t '1'e- Iegratadr.:»Norrco» Nyman & Schultz A. n.. Skeppsbron 22, filial: Riddarholmsh. 17 Palmgren & Co A.-B., Bredgränd 2; r. t , 23935, 2393H, a. t. 47 fio ' A.-B. SVENSKA.' METALLVERKEN, l'

16 1658 Speditionsaffärer-Stadsbudskontor o. -stationer. Skan(lin. Speditionskompaniet Äkta spets- o. siden4ep6t, Linneg. Billmans Fabriks- o. HandelsA.-B., A.-H., Skeppsbron 2T;"7"t."'2iU'ii 38 Regeringsg. 88 ~11, a.t. 442 S~i~fv~~~~~~r ROl~:JtrÖmJW,N.Längg.9,Haga- -Speditionskompaniet, Brunke- Zander &; Ingeström, A.-B., Genebergsg. 9 A-.B. Svenska Spiralfabriken, Frid- ralagenter för A.-B. de Lavals Sto.ckhulms Befraktnings A.-R., hemsg, 17. Ångturbin, Fredag 4, Brunnsgr. G Amaturfabriken Carl Holmbergs :Stockholms Transport. o. Bogse- Stockholmsfilial, ägare A.-B. rtnes Å B., Stadsgärden 14 &; 16; Nord. Armaturfabrikerna Vasag. se annons II kartong sid. 98 b 7; r. t. 6111,7117, a. t Se :Svensk Express No-B., Slussplan annons II kartong sid. 640 b 63 A Fjäderfabriken Spiros, Bröderna "Tham Percy, Drottningg. 2. Filia- Eklund, Handtverkareg. 31 D ler: Oxelösund och Hull Stockholms Fjäderfab~ik, Birger- "I'horel l CarL A, Norrlandsg. 1 jarlsg. 100; se annons sid. (blå} "Träfraktbyrån A.-B., Lästmakareg Spirituosa, 18 ' Wah1roos & Co C A,-B" Skeppsbron 24; r. t , a, t. G:J2 "'Valdin Å, Skeppsbr-on 8; r. t, o 21566, a. t Aström Per, Kungsg. 50 (Hötorgsbasaren '1.4); a. t , r. t /' Österblom A, Repslagareg. 16 Spegelfabrikörer : -Se F'Ö'rgyllM" o. under Grosshandlare: Spegel- o. Fönsterglas. Spelkort: Se äfven Kortfabriker Bagges Söner Jacob. kontor St. Vattug.1S, rabrlker I'orkel-Rnutasonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. 20 -Göthe I MA -B., Bok- o. Pappersh., Drottningg, 46; filialer: Drottningg. 88 o. i Dalarö.:Hellström Kristian, Generalagent för Uoodall's enaelaka spelkort o. spelkortschatull etc., Varfsg. LA; r, t. 2U608 Lithogr. A.-B:s i Norrköping afd;' kontor, Kl. V. Kyrkog. 9 'Schantz Victor A.B., Brunkebergstorg 2.Skåneka Lithogr. A.-B. Afdelningskontor, Sture Hildestrand, Vasag. 44.Svanström & Ca Frans, Pappersh. A.-B" Myntg. l, Drottningg. 6. Södermalmstorg 8. Norrmalmstorg 1 o, Operahuset (v. Jakobstorg), Handtverkareg. 8; se annons å kartons sid. 98 a -Öbergs Bror, Bokhandel, Götg. 26 o, Sot Paulsg. 24 ' Spetsar renoveras af: Ortenholm H, Stureg. 42 Spetsar säljas af: De Förenade Spetsfabrikerna, Gref tureg. 13 Engström & Engest.röm, Dalag. 34 :Förklädes- o. Bpetafabrfken, Hildeg. Andersson, Humlegårdsg. 22 Rellqvist E E, Hamng, 5 A Järpe E, Birgerjarlsg. 6 Teneriffa.magasinet, Biblioteksg. 5 Vadstenaboden, Regeringsg. 22 se under Grossluondlare : Vin och.spirttuosa samt i Namnreg.: Vin- & Spirituosaaffärer, A.-B. Sthlmssystemets. Spis- o. Knäckebrödsfabriker: Se Baqare. Spiselfabrikörel' : och under Gross- Kokspislar. Se Kaminrabriker handlare: Sportartiklar: Se äfven under Grosshandlare. A.-B. A Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik, Fabrik o. kontor S:t Eriksg. 46, utställn. Birgerjarlsg Nordiska Kompaniet Bastman Georg A A.-B,. Nybrog. 1 Berghman Emil, Östgötag. 41 Bergströms Paul U A.-B., Drottningg ; 'se annons sid. 46 Björk & Co, Kl. N. Kyrkog. 5 Bröderna Sandström, Birgerjarlsg. 23; skidfabrfk Götg, IUO Carlson Carl (A Lanthens Eftr.), Arsenalsg. 3 Gelbord R A.-B., SibylJeg. 11 Idrottsmagasinet Per Langborg. Birgerjarlsg. 5. H. K. H. Kronprinsens Hofleverantör. R. t. 8075; a, t, 781 Lind & Cos Eftr. M U, Götg. 11 Militär-Ekiperiugs A.-B. (M.E A.), Hamng. 3 A. Se annons sid. 40 Kungstensg Pettersson Eli, Velociped- & Motorcykelaffär, Birgerjarlsg. 9 Sörman John, Regeringsg. 4 werme & Co, Kar'laväg, 40; a, t, Widforss' Mauritz H A B, Klar!\.- bergag. 31; filialer Drottningg. 88 o. Götg. 11; se annons std, 29 Spritfabriker: Se Destillerinqsoerk: Sprutfabriker : A. B. S. Henrikssons Sprut.fabrik &; Mek. Verk~t.., Henriksberg vid Hägersten, postadr. Sthlm 4; a. t, 3475, r. t Språklärare: Se Lärar. i språk. Sprängämnesfabriker : Nitroglycerin-A.-B., Arsenalsg. 9 Stockholms Superfosfat Fabriks Å.-B., K-ornhamnstorg 4 \ Stadsbudskontor och -statloner, J(, J. Eekerström«kår: Hufvudkontor Smålandsg. 30, A. T R. T. 4141; hvard. 7 f. m.~9 e. m.; sön- o. helgd. 1/.8 f. m.-9 e, m, Filialkontor Greftureg. 50 B, A. T R. T Filialkontor Station, Sibylleg. 29, A. T. 9993, R. T Filialkontor Strandvägen 19, A..T. 6177, R. T Filialkontor Humlegårdsg. 23, A. T. 6024, R. T Filialkontor Odeng. 36, A. T. 8976, R. T Station Regeringsg. lo, A. T. 6004, 'R. T C. C. Oarlssone kår: Hufvudkontor Klara Västra Kyrkog. 13, A. T. 4440, R. T. 4413; 8 r. m.-9 e, m.. Filialkontor Brunkebergstorg 14, A. T. 163, R. T. Norr 191 Filialkontor Handtverkareg. 40, A. T , R. T Filialkontor Västmannag. ö, A. T. 6477, R. T Fili~lkontor Torsg.19, A. T. 4412, R. T. Vasa 417, Jakobsg. 9, A. t, 6004, R. t, 7489 Västmannag,vidOdeng.,A. T. 6733; R. T ' 46, A. t. 8706, R. 't. 817~ Kammakoreg. vid Sveavägen, A. T. 9472, R. T. Norr 43 Kungsg. 56, A. T , R. T. Norr 833 Mästersamuelsg. vid Drottningg. A. T Tekn. skolan vid Beridarebansg., A. T. 5083/ Vasag. 1 W. H. SödBrbergs kår: Hufvudkorrtor Brunnsgränd5, A. T. 2713, R. T. 1599; hvard. 10kt.-, 1 april 8 f. m.-8 e. m., l april -l okt. 7 f. m.-9 e. m., sönd. 9-6 Filialkontor Mariag. 9, A. T. 3727, R. T FINSPONGS METALLVERKS A.~B. BERIDAREBANS(3ATAN \

17 Stadsbudskontor o. -stationer-stenkols-, koks- o. vedhandlare. P. A. NitsstYns kår: Hufvudkontor St. Grämunkegr. 8, A. T. 1245, Ro T. 4563; hvard, 1 okt.-1 april 8 f. m.-9 e. m.; 1 april-l okt. 6 f. m.-9 e. m. Filialkontor: Riddarholmen, A. T. 2790; öppet 8 f. m.~7 e. m. Stads- o. fondmäklare: Se [1822] o. Fondsndldare. Stanniol: Blencke & Wapler, Regerlngsg. 59 I Sjöland~r Oscar, Bergag. 3 Stansar: Se Press- o. sta1tsverktyg Stearinfabrike. Se Ljus I abriker Stenhuggerier: Se' älven Grafmonwmeni, A.-B. Gotländska Kalkstenskompaniet, Stigbergsg. 35 Hilleviken, Svartmang. 16 Konststen, Kungsg. 55 A -B, Skånska Cementgjnteriet, Kungsg. 55, se annons sid, 59 Stockholms Marmorindustri, Västm~nag. 69 Bröderna Gustafsson, stenhuggerifirma, Hornsg. 89 \ Carl berg A, Lundag. 6 B Ericsson & Kjellströms ~~tenhuggeri A.-B., Värtan, kontor Sibylleg. 11 Flodquist & C:o, Elngelbrektsg. 15. Arbeten i Karlshälls graniter, IgnabergakalkBten, Närkekalksten, Ktnuekutteaten, Grythytteskiffer m. m.; se annons sid. 26 Gelinder V, Smedsudden. Specialite: Marmor o. Kalksten; a. t o Gilljam & Palms Stenhuggeri, Värtan Granit- o. BetonA.-B., Birgerjarlsg. 29. Ro 'l'. 7081, a. t Gu{'ta Stenförädlingoverk, A. B. Afdeln.-chef Birger Lundqvist. Försäljn.-kontor Styrmansg. 17 Riks 1716ö. Allm. tel Hebbel E, Engelbrektsg. 3. Levererar alla arbeten i granit, kalksten, marmor, sandsten, speciellt byggnadsgranit, grafvärdar, gatubyggnadssten; r. t , 12ö ~5 Lindström J A, Norrtullsg. 30, o. Ö. Wester & Norgrens Mek. Stenhuggeri, A.-B., Torkel Knutssonsg.31 o. Krukmakareg. 13 Västkustgranit A.-B., Sthlmskont. Samuelsson & Lundqvist, Styrmansg. 17 Österholms Ernst, Stenhuggeri, Götg. 52 Stenkitt o. fogeements Se under Grosshandlare. Stenkols-, koks- och Tedhandlare: Se älven under Grosshandlare. Stenkol. Ex;:::~1 A -B. Kol & Koks, Skeppsbron 18 Allmänna E Wallberg, Skäneg. 47 A. t. 156ö Anderson O W, Holländareg. 20 Andersson A F & Gustafsson C Ar inneh. Filip Löwe, Surbrunnsg. 48 Anderssons, Carl, Kollmport, Gref- /e. 10 Andersson Frans, Albano Anderssons, J., Kollmport, Nya A.-B., se A.-B. Kol och Koks Andersson Werner, 'S:t Eriksg. 44 -, Viktor, Längbrodal, Älfsjö Arbetshemmet, Kungsholmsg. 54 & 56 \lergman Lars, Klara N. Kyrkog. 2ö - Olof, Hornsg. 1ö6 (stenkolo. koks) _ Borshults Bränntorts A.~B., Vasag. 1ö & 17 ' Ekblom P E, Heimdalsg. 8 Ekström & Larsson A.:B., Oxtorgsg. 4, Birgerjarlsg. 70; se annons sid. 24 Enequist..John A.-B., Birgerjarlsg. 125 ~. Erikson K J, Parmmätareg. 6 Eriksson Adolf, A. B., Norrtull - Arvid, Grefg A G, S:t Paulsg. 14 Felldin, Fahlström & Co A.-R., Smälandsg. 20; r. t , , 240 n9, a. t Ferngren J E. Sibylleg. 31 Forsgren E N, Brunnsg. 5 Frälsningsarm. vedgärdar. Östra station, Åsög. 51 o. Rälambshof Gjemre & Co A.-R., Skeppsbron 18; r. t. o. a. t Hemmets Vedsågeri & Kolaffär, Krukmakareg. 34 & 36 Hjorthagens Vedaffär, 3:je g. 3, Hjo rthagen, Värtan Tullpaviljongen, Norrtul1 Lund S J, Västmannag. 91 Lundblad Aug., Norrtullsg. 36 N S Höglunds Kolbolag, Nya Marmorbrnks A.-B, Kolmården. Ombud. Sthlms Cement- Helsmgeg Etabl gjuteri, Västmannag. 17 A Ordertcl. : Riks 2021, Allm Rell & Co, Lästmakareg. 27 A o. Vasa 2ö7 Ström & C:o Ludv., Mek. Stenhuggeri, Birgerjarlsg. midt för Telegrafadr. :»Bunkers>. Rensg.. J~cob"son E, Valhallaväg. 94 Sveusson J H, Odeng. 76 Jansson A ]" Grefg. 51 Werner J, Norrtullsg. 38 Johanson J V, Hornsg. 141 :1659 Johnåon John A, Mälartorget 15, Ved i parti m. m.; r. t , a. t Karlsson D, Karlbergsväg. 86 o. Birkag. 8 - I Kol-Kompaniet, "Begeringsg. 54 Kungsholms Nya Maskinvedsägeri, Handtverkareg. 27 Köhler Sixten, Blasieholmstorg 12, (ved i hela laster) Larsson E, Helsingeg. 43 Lavens Kolimport A.-B.,' Mälartorget 17. r. t. o. a -r-;amnallrop:»lavens Kolturport- Liden A C, Pilvägen 16, Gröndal, Liljeholmen Linden F A, Grefg. 22 Lindgren C G V, Veaag. 2 ~ F V. Luntmakareg. 82 & 84 Lindkvlsf AJ, Karlbergsväg. 32 A (Expresabyrå) Lindström & Söderman A.-B' J Drottningg. 71 A; r. t , a. t. 6ö 42. Vedgärdar i Mörbyo. Stocksund; r. t. Stocks. 298, a. t. Stocks. 198 Linn C G, Kapellgränd 13 Ljunggrens Veagärdar V, Värmdög. 49 o. Folkungag. 7l "- Lundgren P J, Örby Villastad 70, Älfsjö Lnndström & Co Joh. A.-B., sc A.-R. Kol och Koks Nilsson A V, Idung. 10 Norberg & Larssons Vedgärd, Valhallaväg. 94 Norrtulls sågeri, hyfleri, ved-, koloch brädgårdar, Norrtullsväg. 1 Ohlssons Erik, Tr)ivaru Å.-B., Flemingg. 4. Kontor: Kungsbroplan 2. Filial: Norrtälje Olssons A S Expre,ssbyrä, 'Davidbagaresg. 14, se annons sld, (blå) 1802 Olssons Oians Kollmport A.-R. (Stenkolo. Koks), Skeppareg. 26 och Värtan Olsson P E, Klara N. Kyrkog. 25 Punkt C A, Rörstrandsg. 20 Ring C G F, Volmaryxkullsg. 15 C Rohtlieb & Co, Nybrog. 26 Rydqvist G F, Högalidsg. 36 R Skoglund & Söner A A.-B., Hornsg. 37; Söder Mälarstrand o. Södra Bangärden Sohlberg C G, Dalag, 31 Stiftelsen Hem för de elända, Krukmakareg. ij4\&;36 Stinnes Hngo, Sveavägen 21 (hörnet af Kungsg.); r. t , o , Stockholms Kolimport, J O Pallin, Skepps bron 28 WOODSTOCK SKRIVMASKin rrån KONTORS1EKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regering~gatan.

18 1660 Stenko~s-, koks- o. vedhandlare-stålplomber. Stockholms Vedaktiebolag. Indu- Stensättnlngsentreprestripalatset (ing. fr. N. Bantorget) nörer: Strand O F, Vingeborg 2, Årsta, Liljeholmen Danielsson t" Heimdalsg. 6 Sund P A, Greftureg, 30 B o. Skep- Enström E G, Sot Paulsg. 26 par- g. 61 Hebbel E, Engelbrektsg. 3 Sundin & CD, Joh, Västmannag. 46 IJohan Sundtus Vedgärdar A. B., Odeng. 78. Ved, kol o. koks i parti o. minut. f' t. 1?:J 73. r t. RII!) 17 Sundström E F, Regeriugsg. 95 A Svensson & Karlsson, Alströmerg.3 Söderbergs H G Iml,ort Aktlebol., se A.-B. Kol och Koks Sö.lerberg V, Rensg. 19 Södermau E R, Jakobsbergsg. 38 Södra Ved- & Kolgärden;- A.-B., Södra Bantorget, se, Ved & Kol- A. B.. Wahl man, Rähnel &; Co,!.-B., Slussplan 63 A II Vakö Torvpulverfabrik A.-B., Re~eringsg. 8. TiUv. o. för.".ä1j.n. af bränntorf, torfpnlver o. torrbriketter; J;. t , a. t Fabriks- o. försäljningskontor Hökö". r. t. Älmhult 6R Wnlls C J Sågeri o. Trävaru A B., (Norrtu lls sägert), Norrtullsväg. l Ved & Kol-A. B., Södra Bantorget (ing. Folkungag. 2), filia.l Erstag. 20 Westeriund E, Tomtebog. 4(; Wikman K H, Bingerjar-lag. 105 Västermalms Vedaffä-r, Flemingg. 70 Åhs C D, Idung. 10 Ä)fsjö Ved- & 'I'räva.ruaffät-, Älfsjö Öqvist O J, Folkungag. 10 Sten- och lerkärl säljas af: }J.öganäs Billesholms A.-B., Norra Blaaieho.lmshamnen 7 Wahlin & 00, N. Blasteholmshamnen 7 Stenografer: A.-B. Stenografbyrän, Nybrog.111 A ArendskaStenografinstitutet, Odeng. 16 Arnoldsson I. Riksdagsstenograf, Helsingeg. 18; a. t, 12083, r. t. Vasa 1516 Aronson Liaa, Inedalsg. 15 Claesson 0, Folkungag. 46 Daug Inga, Grefg. 50 Frank M, Hornsg. 58 Lagerkrans Erik, Hornsg. 64.A; a. t Skrifbyrån Diskret, E Lidholm, Vasa~. 5 - Ferm, Regeringsg. 47 Smith Premier Institut, A E~Hen" nerberg, Drottningg. 51 Södra Stenograf-' o. Maskinskrif ntngsbyrån, Hornag. 10 Tafiins Byrä för maskinskrifning och öfversättningar (f. d. Kroopelins byrä)\ Klara V. )l:yrkog. 3 B, se annons sid. 35 Stentryckare: \ Se äfven Litografiska Anstalter etc. Bagges Söner Jacob, kontor St. Vattug.18, fabrikertorkel-knutssonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. 20 Centraltryckeriet, V.sag. 16 & 18 Lithogr. A.-B:s i Norrköping sid. kontor, Kl. V. Kyrkqg, 9 Stereotyp- och Stilgjuterier: A.-B. Klich", Norrlandsg P A Norstedt & Söner, Tryekerig. 2 Cenlraltryckerlet" Vasag. 16. & ls Grönlund A F, Västmannag. 3 LIndholms J Kllchef.brlk &; Grafiska Anst., Drottningg. 10 o. Jakobsg. 18, Pettersson E, G:la Brog. 35 Rydbergs M KlicMfabrik, Vasag. 15 & 17 Stickmaskiner: Se under Grosshandlare.. vse-, stick- o. symaskiner. Strumptabrtker e Se Trikäfabriker. Strumpstickn,-maskiner Se Sy- och stickmaskiner. Strykinrättningar : Se 'l'vättinrättningar. Stråhattfabriker : Aktiebolaget J LEVIN 'Strå '& FiltbattfabriK - Lager af"illodevllj'or. - Kontor, lager och faö'fik; - Handtverkaregntnn Carlson & 00 Wilh~lm A.-B., Humlegärdsg. 17 Rising E E, Kindstug. 4 RUgheimer & Beckers A.-B., fabrik Soheeleg. 18 o. Pipersg. 27. Helge Westerlnnd A B~, Drottningg. 38; kontoret: r. t. 67 9;, lagret: r. t. R0862. a. t Westrells Gunnar A.-B., G:la Brog, 36. Strålkastare: A.-B. A Wiklunds Maskin- & velecipedfabr., Fabrik och kontor Sot Eriksg. 46. Utställn. Birgerjarls'g. 7 - Lux, L:a Essingen Stubinfabriker : Se Sprllngdmnesfalniker. Stuckatörer: Ahlkvist K G, Västerlängg. 65 A. B. Konststen, -Kungsg, 55 Blom S, Helsingeg. Hl Oonte Augusto, Solnaväg. 119 Liva Pietro, Döbelnsg. 11 Ljungberg J E, Jungfrug. 10 Moretti G A, Börstrandsg. 56 A Seger & Johanson, Birgerjarlsg. 121 ' Rossi Angelo, Drottningg. 67 Stå~utgOds försä~jes af: - Se äfven und~r Grosshandlare. A.-B. Scania-Vabi s, hufvudkontor Sturep lan 4; r. t. namnanrop. Scanta-Vabts, telegr. -adr-.»scaniavabts». Fabriker i Södertälje o. Malmö; filialer i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö o. Norrköping Borgenstierna & 00 Bertil) Brunkebergstorg 15 Bultfabriks A.-B., Vasag. ils; se annons.id. 11 I Stållinor tillverkas af: Se äfven under Grosshandlare. A:-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 Allm. Handels Ac-B., Hamng. 5 B Ställinefabriken, Soiekareg. 7 Stålpennor: 8e under Grosshandlare.. Skrifpennor Stålplomber: A.-B. Plätmanufaktur, Drottningg. so, suck- och Iadpfomber-; r. t o. 9240, a. t > FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGAT-AN

19 Ståltryckare : Bagges Söner Jacob. kontor St. Vattug 18,fabriker Torkel-Knutssonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. '20 Centraltrvekeriet, Vasag. 16 & 18 Erason A, Ringväg. 2 Lithogr. A. B:s i Norrköping afd.- kontor, Kl. V. Kyrkog. 9 'Tull berg Hasse W, A.-B., Kungsbroplan 3 Stå1varor: ~r~berg.ifabrikat»abil». Svetsnlngsapparater -Se Järn- o. Ståtva"or samt under R. t o. 2u7 os för sywas, acetylen och syrgas- Grosshandlare: Järn- o. Stålvaror., vätgas. Svarfning af jiirn o. metall.stämnlngsmän : A.~B. Axel Christiernsson, Garfvareg. ;l, 5 & i. Filialer: Göteborg, utföres af: ~e Namnreg.: Utmätningsmän o. 1 Malmö, Norrköping [1704] Kirurgiska Instrumcntfabr.- - El, Ynglmgag. 17 Stämpelfabriker: A.-B. Kontor o. utställn. - Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Väaterås. Afdelningskontor för Stockholm Vasag. 20. Se Namnstämpetfabriker o. Stål- Drottningg. 50. stämplar. R. t. 122'7. A. t. 286 'l'elegrallladre:o<s:»metallverken -: Stiirkelsefabriker: Fabrik Kungsholmsg. 48 r. t. Namnam-cp, a. t. 100, Svenska Stärkelseintressenter A.B. R. t A. t. 2~735 J o Filialer: Göteborg o. Malmö, SB annons å kartong Nybrog. 3 Norrköpiugs Warfs- o. Werkstads sid b Sulfat A..-B., Stigbergsg. 35 Arrnatur- & Verktygs A.-B., Kungsbroplan 2 säljes af: Svarfvare: Autogeua A.-B. Vasag. 6, verkst. Baltiska Gruflndustri A.-n., Odeng. 11 Fridhem'g. 32 Berglund L J, Kungsg. 84, se annon", a kartan. Elektr. A.-ll. A. E. G., Sveaväg. Sulfit- och Sulfatfabriksmaskiner: Bergström J A, Lästmakareg. 28 -Branows Eftr. J F, Bådrnansg, 3gB. A.-B. A Bonthron, N: Bantorget 18 - A. Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10,rIR~P\ \-R E.GULATO RE R "I A.-B. Area Regulatorer, St. Vattug. 10. Med Area masaaregulator upp nä, konstant fuktighetshalt., i cerlul osamassan; r. t. ö024:8, a. t. 2034~; telegrafadr.: ' Area». - Axel Chrtsuernsson, Garfvareg. 3, 5 &.,.,Filialer: Göteborg, Malmö, Nurrköping, - Böksholms Sulfitfabrik, Malm torgsg. 6 (C G Cervins kontor) - Ofvergärd & Co, Handtverkareg. 34 \ Apparat. Aktit bolaget, Btrgerjartsg. 62, Sultitspritapparater. 1ng. Gunnar Sundblad: r: t , 1ng. Bild. Bergström: r. t Ståltryck are-svärdfejare. Svafvelsyra o. Saltsyra:, Se Saltsyrefabriker samt under Grosshandlare: Svatvelayra o. Saltsyra, SVamp: Se under Grosshandlare. Svarfchuckar: A.-B. Fnrnos, Vasag. 44, verkstä- Bromstens Svarveri- & :Snickerifabrik (f. d. J Wannq vist) Bromsten; se annons Nid. 4n Ekbergs N C ~Iektr. Svarfveri, ~Hamng. 38; se annons sid. 70 Elmblad C A, Mästersamuelsg. 57 B'agerkrantz J A, Värmdög. 51 Forsberg & Co, Beridarebansg. 18 Forslund L E, Köpmäng. 14 Holmberg C, Nybrog. 19 Hylen C E, Tegnersg 34 Håkansons N H Snickerifabrik, Frejg. 81 Lindqvist T, Jakobsbergsg. 20 Nordström N, Västgötag. 8 stocknorms Svarfveri o. ledatångsfabrik,.luntmakareg. 51'\ Städe J P, Oxtorget 29 svedberg E G. Västgötag. 7 Thurell E. Frejg. 6 Törnkvist C, Folkungag. 20 D ITörnquists C E Elek~r. Svarfveri, Artillerig. 30 Waringsky J' L, S., gelg. 8 Villard (J. A, Rensg. W (meta,ll) Åkerberg E, Kungaholrnsg. ;lu Osterlund W, Regeringsg, 74 B SvenskFörhydningsmassa: Se under Grosshandlare. Cellulosabyrän,. Bröderna Hanson, Svetsning, Regertugsg. 4\ Hanson N K F, Regertngsg. 43 utföres af: Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr- A.-B. Byrgassvetsntng, Fredsg. 3 landsg Åkerblom & Larsson, Uplandsg. :Nordiska Armaturfabrikerna A.-B., 86 N.'rrlaudsg. 15A &.H; se annons.autogena A.-B., Vasag. 6, verkat. å kartor!\, sid. 640 b Fridbernsg. 32 Zander & Ingeström A. B., Fredsg. Elektriska Svetsnings A.-B i Stock- 4 hulm, Sot Paulsg. 2 B A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1661 Högquist F. Pipersg. 26 Metall'fabriks A.-B. Mundus, Högbergsg. 37 A Nordiska Syrgasverken :AI n., N. Srnedjeg. 28; 00 annons old. (blå) 1797 '. Norrköpings Warts- & Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Nya Autogena Svetsningsverkstaden, Agneg Fjlialer: Malmö, Göte borgj, Norrköping, Sundsvall Och Hälsingborg Nordiska Syrgasverken A.-n., N. Smedjeg, 2,;. Filial i Göteborg; se annons.id. (blm li97 Göt- Svenska Manometerfabriken, g. 7 Svärdfejare: Gumrelius E, Valhallav. 103 Jonsson K Af Artillerig. 15 Militär-Ekiperings-A.-B. (M. E. A.), Grettureg. 20; se annons sid. 40 o. n Nyströms A G Eftr., Jungfrug. 6 \ E. Kn~t N,yströms Metallfabrik& Svärdfl'jeri. 6 Jakobsbergsgatan 6 (f. d. Mästeraamuetsg. 6) STOCKHULM.. Utför finare och gröfre METf/LLARBETEIY, förnickling, försilfring, brännfö,gyllning, oxidering.. Rerwve-ing och tagning af alla slags ME TALLARBETEN, belysningsarziklar sawt ent.k«saker. Se annons sid VASAGATAN 20. Se annons" kartong sid. 1344b.

20 1662 SyateJjeer: Se äfven Damskräddare o. Kappsömmerskor. Ahling H, Tllleg. 31 A.-B. Blusen, Drottningg Nordiska Kompaniet Alden Ida, Roseng". 3 Almkrantz Sofia, Oxtorgsg. 5 Anderson Ellen, Drottningg Emilie, Birgerjarlsg. 9 - Lotten, Mariag Maria, Bertdarebansg, 23 fl - Mathilda, Davidbagaresg. 25 Andersson J, Kungstensg. 5il - J K, Vegag. 16. AnnelI F, Jarlag. 2, Aspudden A.k Anna, Grefg. 62 Bengtson G, Rådmansg. 52 Berg E, Braheg. 4 Berglund M, Kungsg. 84 Bergströms Paul U A.-B., Drottningg se annona sid. 76 Björklund A, Styrmansg A, S:t Eriksg. 11 I Björkman Elisabeth, Döbelnsg.69 Björkstrand T, Upsalag. 10 Björnberg A, St. Nyg. 23 Björnqvist J, Horr.sg. 29 B Blom Ch, Frejg. 3. Blomberg A, Birgerjarlsg. 31 Blomlrvist l, ~orrlandsg M, Bellmansg. 34 Boström E, Jakobsberg.g Linda, G:la Brog. 15 & 17 Brink-Carlson A M, Kommendörsg. 3HB Brolin Jjl, HUVllegårdsg. 14 & 16 Broman Idar, 'Nybrog. 11 A Börresen Gerda, Götg. 3u. Carlberg E, Sibyl,eg. 23 Carlsson Anna, Badstug B, Maria Bvarng. 12 B Carlstedter H. Norrbaekag. 2 Continental Syatelje, Malmskil!- nadsg. 27 Dahl S, Mosebacketorg 4 Dahlberg B, Badstug. 15 Degen A, Markvardsg. 5 Dermenstott E, Bergsg. 11 Didon M, Nurrlandsg. 18 Eektel! E, Grefg. 2U Edberg Maria, Nybrog. 14 B Edb Ida, Björkebo, Danderyd Ekblad H, Krukmakareg. 1 Eklöf E, Tyskbagareg. 7 Ekroth E C, Grefmagnig. 12 Ekskpg H, Drottmugg. 86 Elfving M, Fr, jg. 48 Eliassun G, Brunnsg. 14 Enblom H, Grefg. 21 Engzell M, Helsiugeg. 14 & 16 Eriksun Elm, Storg 6 Flagstad G, Klarabergsg. 56 Florin M; Jungfrug. 22 Forsberg A, Artillerig. 50 Forss Elvira, Döbetusg. 91 Fredrikson H, Kommendörsg. 24 Funek A, Vegag. 7 Gelm E, Klarabergsg. 35 Gelinder H, Kartaväg. 88 Gerdl M, Udeng. 3ö Gi1lström A, Greftureg. 42 Gjerdman & ArrhOn, Folkungag. 65 Glans A, Bondeg. 55 GrandelI A, Sot Eriksg. 40 Syateljåer -Sybeh örs handlare. Grimm T, Karlbergsväg. 59/. Grundtman A, Hagag. 16 / Gnstafsson Anna, Uplandsg. 39 Hesren M, Davidbagaresg. 9 Hagelin Emma, Hornsg. 45 Hallander Karin, Skeppareg. 26 Hal!berg A, N'Irrtullsg. 31 Hammarström la, Greftureg. 30 B Hassila H, Västmannag. 52 Hedberg Mina, Humlegårdsg. 10 Hedman E, Frejg. 13 HelIgren H, Bondeg. 17 Hel!ström & Helmfrid, Uplandsg. 23. (barnkläder) Hultman Emelie, Roslagsg. 7 Håkansson A, Nybrog. 46 & 48 Jreger N, Brunnsg. 10 Jarl Anna, Oxtorgsg. 10 Johanson E, Kaptensg S, Skeppareg. 46 Johansson Axeltna, Linneg. 17 Julin M, Malmskillnadsg. 31 Kling A, Upsalag. 12 Knaus E & H, Sturag. 15 Knittweis A, Teknologg. 9 Kramer & Jahnke, Brunkebergstorg 2 Kritz T, Nybrog. 55 Landegren E, Dalag. 44 Larsen Sofia, Kartavägen 43 Lenning E, Upsalag. 4 Lindman M, Riddareg. 28 Lundevålr M, Handtverkareg. 42 B Lundin AugustI', Brunkebergst.20 - Emmy, Grefg. 36 Lundqvist A K,. Birkag. 10 Lunow H, Riddareg. 26 LÖfdahl l, Radmansg. 39 A Magnusson Aug., Västerlångg. 46 &48 - A, Valling. 33 Malmberg L, Braheg. 24 Mal ltström E, Norrmalmstorg 1 Meeths Herm. A. B., Drottningg. 63 o. 73 A, Regeringsg. 11, St. Nyg. 36, Götg. 26 o. Storg. 11 MOdesalongen; G. Söderberg, Drottningg. 8 Murquist L, Vegag. 1 Nilsson T, Bergsg. 22 Nurdström B, Västeråsg. 2 - S, Västgötag. 8 Norgren N, Hagag. 6 Norling B, Luntmakareg. 6 Nyberg H, Västmannag. 54! Nyström H. Braheg. 5! Palm Lotten, Skeppareg. 31 Pihlblad S, Davidbagaresg. 23 Pilan O. Kardell>!. 4 Plomberg J G. Prästgårdag. 48 D Prrce L, Blekingeg 14 Pyk T C. Wolmaryxkullsg. l5a Risberg A, :;vartensg. 28 & 3U Rosenholm E, Sturg. 16 Rosenström E, 'I'eguårag, 7 Buvkman M, Lilljanspl. 1 Ruthberg U, Jungfrug. 16 Rådberg Jenny, Kammakareg. 24 samuereon A, Grefg. 52 Sandberg A, Styrmansg. 14 Sanderskog l, Kamm kareg. 68 Seheuström G, Döbelnsg. 67 A Sehölin A, Braheg. 6 Begersten J. Prästgårdsg. 20 Sel(ulin A. Odeug.!o Sjögren G, Karlaväg. 90 Sjölund A, Frejg. 7 Strömner E & H, Regeringsg. 47 Sundberg A. Birgerjarlsg Jenuy, Valhallav Sundin E. Greftureg. 38 Sundqvist l, Norrtullsg G, Högalldsg. 48 A Sundström Mia, Stureg. 17 Svala Hilda, Greftureg. 20 C Svenning T, Luntmakareg. 66 Svens on l H A. Barnhusg. 10 Syateljen Stoff o. Stil, Norrlandsg Sömnad, Liljeholmsvägen 4,. Liljeholmen Sylvander A, Garfvareg. 5 Söderström E. Drottningg. 84 (goss. kläder) Thunqvist P Ch', S:t Paulsg; 4 Thång H, Erstag. 30 Tnnborg & CO,.l. B. Fr V, Hamng. 38 Unreus Elln, Hagag. 2 Wadelius ~, Vanadisväg. 39 Walther A, Kungsg. 86 Wenngren M, Frejg. 1 Veron A, Braheg. 1 Westman -G. Grefg. 21 Wiekberg H, Munkbrog. 9 Widen Maria, Grertu-eg. 7 - Olga, Döbelnsg. 16 B Wiktor A, Kungshölmsg. 15 B Vinberg D, Handtverkareg. 38' Wiriherg E, Regeringsg. 59 Åmark J, Biblioteksg. 32 Orberg M, Svl>rtensg. 8 B I Sybehörshandlare: Se äfven under Grosshandlare: Sy behörsartiklar. Aartlot A. Tomt~bog. 16 A.-B. Frej a-magasinet. Drottningg. 29, Humlegårdsg. 9, Odeng. 21 o. Hornsg John Lorentz, Klarabergsg Nordiska Kompantet Appelbefg L, Odeng. 45 Bergquist E, B'olkungåg. 36 Bergström A F, Köttorget 4 Boberg C K, Fulkungag. 16 Bolling G (Sybehörsmagasinet), Linneg. 23 Boström M. Odeng. 34 Burströms l Eftr. Nybrog. 50 Carlson Mathilda, Bornsg. 29 B Carlsson A, Flemingg. 52 o. Handtverkareg. 47 Claesson V. Sot Paulsg. 3 o. Alfredsberg. Kungsh. vil!astad Dunström S. Kungsg, 51 Elofsson E & E. Folkungag. 83 Enblad C A, Slöjdg. 7 Engström & Kroon, Greftureg. 3 Envall l, Hornsg. 96 & 9d Ericsson Alma, Ostgötag. 28 Eriksson E; Ängsliljan 2. Gröndal, Lilj ehulmen Esk K G, Odeng. 32, Birgerjarlsg. 112 o. Rörstraudsg. 18 Fransson H, Odeng. 72 Fredriksson M. L:a Vattug. 19 B Hellberg Augusta, Drottningg. 100 Hellström H, Malmskillnadsg. 48 B Holtz J F, Brunkebergstorg 5. se, Nyg:~tureg,-._8 _ FINSPONGS METALLVERKS A.,-B. SERIOARBBANSGJATAN'17 l

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

!:l ~ "el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18

!:l ~ el t::l Skrif-, räkne- etc. A.-B.FörenadeOhokoladfabrikerna, 0-'1' ~ ~ ~ Rättegångar Kontor- o. fabrik Fridhemsg. 18 1066 Wik!an-d Karl, Revisions- & Bokföringsbyrå, Boslagsg, 21 (f. d. 39).... Vikmnd Oscar, Alfkullen, Allsjö Österman Viktor, Döbelnsg. 5 Rlnglednlngar tillverkas af: Se äfven Elektriska telefoner o. apparater

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg.

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. 972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. n Hjortsberg A M L, Regermgsg. 36 45, Hornsg. 33 o. Gotg. 9. Se äfven Bildhuggare.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Skandinaviens. Största Lifförsäkringsbolag: THULE

Skandinaviens. Största Lifförsäkringsbolag: THULE e:tf~kter,.: ryggsäckar, v- pr!tsenn\b~ar (se mpregneringstabziker) Li:ep~rth Gideon A.-B., Vasag. 42 Pettersons Axel, Reseffektfabrik, '-'A.-a., fabrik, kontor o. partiförsliljnitlg Handtverkareg, 4,

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

34 Osterberg Rud. (Segelmakeri och. Stockholms Hofslageri A.-B., Lunt makareg. 26. makeriartiklar

34 Osterberg Rud. (Segelmakeri och. Stockholms Hofslageri A.-B., Lunt makareg. 26. makeriartiklar I Ritningar-Sill och Saltvaror. 106 Ritningar Fredriksson O Pipersg. 6 Lundholm J M A.-B., Homsg. 74 n. Fundell J A, balag. 32 utföras af: Gottfridson J A Tegndrsg. 37 Filial Sibylleg. 41 (E. E. Berggrens

Läs mer

Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare.

Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare. Oljefabriker- Paraplyfabrikörer o. paraplyhandlare. Collanotjefabriken, Varfsg. 2; kon- Packlådsfabrik :, Liljecrantz Pappersaff., Vasag. 26 tor Kungsg. 34 o. Klarabergag. 39 Islinge Kolförädlingsverk,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2 Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart 1 MAGNUSSON Klara 2000 Östersund-Frösö SLK 0 0 100 80 100 2 LAURSEN Nikoline 2000 Åre SLK 0 0 46 100 100 3 AHLSTRAND Vilda 2000 Åre SLK 0 0 80 60 80 4 BROMÉE Ella

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

FINSPONGS' METALl.:.VERKS A.-S. ----------- BERIOAREBANSGATAN 17----------- ",

FINSPONGS' METALl.:.VERKS A.-S. ----------- BERIOAREBANSGATAN 17----------- , 1120 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Liljedahl F, Storg. 11 Rydholm K G G, Hammarbyg. 13B Lindberg H, Klarabergsg. 50 Sahlström E S, Ad. Fr. Kyrkog. 9 B Lindbom E, Svedenborgsg. 10 Samuelsson Nanny,

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Kahl G A, Kungsg. 38 Karlander K, Fre'jg. 36. Kihlström A, Köpmantorget 2 Kruse A V, L:a Vattug. 16, Glasögonaffär.

Kahl G A, Kungsg. 38 Karlander K, Fre'jg. 36. Kihlström A, Köpmantorget 2 Kruse A V, L:a Vattug. 16, Glasögonaffär. 738, Lönnh;ist J, St. Vattug. 12 M:~k::~~s Blr:~~t::ålandsg.20, Möller G E B, Majorsg.. 6 NilssOli & Rockström, Brunkebergstorg 12 Njurlings K, Jurid. byrå, Valling. 14 & 16 Rosenrus B E, Sibylleg. 3 B

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Belysningsglas- Bildhuggare. Bergskemiska. analyser: Se Kemiska analyser. Besiktningar och vllrderingar

Belysningsglas- Bildhuggare. Bergskemiska. analyser: Se Kemiska analyser. Besiktningar och vllrderingar 1514 A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg. :&4. R. t. 143 A. t. 5277 Benmjöl: Se under Grosshandlare. Bensin: Se under Grosshandlare. Bensinstationer: A. B. 'Sven Du Rietz & Cc, Skeppsbron 10; r. t.

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser I personer, myndigheter

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

holmskontoret Kornhamnstorg 4; tlf 3586 Tenhult-Åkerbydal A.-B., Kungsbroplan Ulfsnnda Sågverks A.-B., Ulfsnnda Sågverksmaskiner :

holmskontoret Kornhamnstorg 4; tlf 3586 Tenhult-Åkerbydal A.-B., Kungsbroplan Ulfsnnda Sågverks A.-B., Ulfsnnda Sågverksmaskiner : 1960 Andersson Hildegard, Humlegårdsg. 22 Carlsson A E, Sandborgsväg. 32, Enskede (tillv. af säckar) Halldåns Otto F. & H. A.-B., Bornsg. 36 Koop. SyfabrikenLinnea, St. Vattug. 5, filial Götg. 61 Lundborg

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Wiklund Nanny, Uplandsg. 28 Åström V, Västerlångg. 73 Öberg G, Drottningg. 16. Pappersnederfag : Se under Grosshand 'are: Papper. upperspus a rl er.

Wiklund Nanny, Uplandsg. 28 Åström V, Västerlångg. 73 Öberg G, Drottningg. 16. Pappersnederfag : Se under Grosshand 'are: Papper. upperspus a rl er. Orgel- och Pianofabriker-Parfymhandlare. Orgel- o. Pianofabriker : Grnbbens & Oe, Ferkens gr. 1 & 3 Bennström & Jansson, Regeringsg. Göthe I M, Drottningg. 46. Kontor 45 o. Götg.' 9 '. Se. Instrumentlumdl:

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

------------------------------------~. ~

------------------------------------~. ~ N Lagerqvist A,D,.Riddareg. 17. " Larssons Oscar '!-~Snickerifabrik, '-Brännky''rkag. 46; tlfsöder 7167 -s P O MöbelverkstliMr, kontor,1 NYbrog. 1l0; tlf 78024,,". Möller N A, Bii gerjarisg. 116 Norlander

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00 KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: 2015-01-25, 09:00 1 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna KK 2 Sandra Dyplin Eskilstuna IK 3 Agnes Ljungdahl Uppsala Allmänna KK 4 Erica Jacobsson Uppsala Allmänna KK 5 Lovis Kleen

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Resultat NORDEA-spelen

Resultat NORDEA-spelen Resultat NORDEA-spelen 19.3 2016 P13 60 M 1 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK 8,30 2 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK 8,30 3 Pontus Nilsson -03 Timrå AIF 8,84 4 Teodor Waltersson -03 Bollnäs FIK 8,95 5

Läs mer

UNT-cupen/Storvretaloppet OFFICIELLA RESULTAT

UNT-cupen/Storvretaloppet OFFICIELLA RESULTAT D 9-10 Masstart fri stil 1,9 km 1 3 SÖDERQVIST Josefine Bälinge IF 8:57 0 2 14 CARLING Elsa Falu IK 9:25 28 3 4 JÖNSSON Fanny Falu IK 9:41 44 4 7 WALLENBORG Moa IK Rex 10:01 1:04 5 18 SÖDERQVIST Moa Storvreta

Läs mer

UNT-cupen/Storvretaloppet OFFICIELLA RESULTAT

UNT-cupen/Storvretaloppet OFFICIELLA RESULTAT 2012-01-28 UNT-cupen/Storvretaloppet D 9-10 Masstart fri stil 1 3 ÅKERLÖF Lisa Öregrunds IK 4:23 0 2 7 LÖFSTRÖM Julia Månkarbo IF 4:38 15 3 8 INGARD Sara IK Rex 4:39 16 4 15 MODIN Alice Vassunda IF 4:39

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Namn KM / Höstplasket. Startar Lisa Eriksson : Ellinor Larsson :24.

Namn KM / Höstplasket. Startar Lisa Eriksson : Ellinor Larsson :24. Sida 1 av 13 Pass 1 -, 09:00 Gren Distans Bassäng Kön Ålder 1 100m Medley 25m Bassäng Damer 0-99 Lisa Eriksson 1998-01-10 22010570 01:06.37 Helena Westerlund 1999-05-02 22010650 0 Ellinor Larsson 1999-09-28

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Köttkvarnar tillverkas och försllljas ar': Bolinders J & C Il Mek. Verkst.

Köttkvarnar tillverkas och försllljas ar': Bolinders J & C Il Mek. Verkst. Körsnärer-s-Laddningsstationer. / KlIllbloms P)Usvaruatelje, Uplands- Almström & Helander, Kommeng. 42 dörsg. 4.6 Dagerson & Johanson, inneh. Andersons Eftr. G, Handtv.,erkareg. Georg Blomstedt, VlIsterlångg.

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Svenska Petroleumaktiebol.

Svenska Petroleumaktiebol. 654 Parfymhandlare-Qvarnstenar säljas af. Wiren A G, L:a Vattug. 21 Reifurt G T A, Mäster-Sa- Brahegatan 16, se anuous muelsg. 17 sid. 26 Sundin S G, Götg. 14, Parkettgolf. fillverkas af: Svahn P A, Regeringsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer