Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg."

Transkript

1 Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t o Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg. 29 Ritlärare: Se Lärare i teckning. '. Ritningar utföras af: A_-B» Kliche, Norrlandsg. 13 Cronquist K F, Birgel'jarlsg. 109 B (Byggnadsrrtn.), 'a. t, Vasa 9888 Härden P, Fredsg. 10 Karlström J A, Sofieberll'r Längholmen (möbel ritningar) Kolmodin C H, Vasag. 15 & 17 Liljevall Georg (tecknare), Kamrnakareg, 23 ' Lindholms.J Klichefabrik 81; Grafiska Anst., Drottningg. 10 o. Jakobsg. 18 Looström l, Drot ingg. IL 'Lundins Ritbyrä, Drottningg. 102 Matthiesen Gunnar WaY,Djursholm Rinmans Teckningsbyrä, St. Vattug. 7 Svenska Ritbyrän för Bruks- o. Landtmannabyggnader, Stureg. 17 Tesch T Au, Arsenalsg. 4; se an.. nons sid. 4:1 Thoren T, Eriksbergsg. 1 A Vllstermalms Ritbyrå, Kungsholmsg. 52 Rullgardinsfabriker : Se Tapetfabrikörer. Rullmarkiset: Se Markiser, Persienner etc. Ryska produkter: Se under Grosshandlare: Norrländska, norska etc.., Ringledningar-Sand. Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Kessler R, Grefg. 33, a. t. Österm Österlund C, Hornsg. 80 Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. 11 o. Regeringsg. 72, se annons sid. (h) ) 1799 Stockholms Nya Bleck- & Plåtslageribol., Lästmakareg, 28, se annons, sid. 32, Röntgenanläggningar utföras af: Bergm,an& Beving, Linneg. 14 Järnhs Elektr.Aktiebolag, 'Klarabergsg. 56; r. t. 108, a. t Fabrik Vasag. 7, Sundbyberg Rör och Bördelare Se under, Grosshandl. : Jllrnrör samt Rör o. Rördelar RÖdedningar anläggas af: Se llfven Gas- o. Vattenledningar samt Vä1'1lUJledn. anl. af Babeock & Wilcoxverken, A.-B, Nordiska, St. Vattug.,10; r. t. namnanrop. ~EkströmB») a.t.9364 Värme- & Sanitetskompaniet, inneh. P H Andersson, verkstad Jungfrug. 23; a. t. Österm utför nyanläggningar o. reparerar alla slags rörledljingar Sadelmakare: Bröderna Hallbergs Ettr., S:tPaulsg. 18 ' Carlsson Josef, Luntmakareg 32; se annons sid. 49 Ekmans Ettr. E W, Sibylleg. 8 Ericssons G E Eftr., Surbrunnsg Fredfors Fabriks A.-H.,' Malmskillnadsg. 25 B Fundell J A, Dalag. 32 Gottfridson J A, Tegnersg. 37 Lagergren J, Gotlandsg. 44 Lindström C O, Bondeg. 38 Lundgren J O, Hornsg, 34; Malmqvist C P, Tegn<\rsg. \37 - T, Tuleg. 7 Malm.tröm K O, Krukmakareg. 4 MllItär-Ekiperlngs\A,.-B. (M. E. A.), Norrlandeg. 6, se annons sid ' Rånförsäkringskori.tor: M~:hier & Svensson, Handtverkare g. Q3 A.- Se FÖI'säkringsbolag o. Namnreg.j Nllson Anton, Regeringsg. 67 RäkllllSkapsförare: Norman A R, ~orrbackag: 17 Olausson J A, Davidbagaresg. Se Bokföring. Paban E, Danviksg. 7 R "k ki Palmgren J,Slbylleg. 17 a nemas ner: Rydebeck 'C 0-, Handtverkareg. 48' Se Skrifrn,askirlBr o. under Grossh. Sandström :J,' GötII 34 Skrif-, räkne- etc. Skoglund E. A.-B., Linneg. 51 & 5B ~ WOODSTOCK, SKRIVMASKUl från l(ontor$tet<nik, en!<.tastekonstruktion, s~lid, tystgående, oöve~träffad. Se sid Regeringsgatan Stockholms Hofslageri A.-B., \Luntmakareg.32 Svensson O, Kocksg R, Hagag. 15 Wallman G, Högalidsg. 42 Åberg V, Prästg. 31 SadelmakerVoch Vagnmakeriartiklar ' säljas af:.se under Grosshandlar6. /, Saftfabriker : \ A.-B. Förenade Chokladfabrikerna, Kontor o. fabrik Fridhemsg. 18 & 20. R. t. o. a. t. namnanrop:,chokladfabrlkerna' Erikson E K, Prästgårdag. 14 Klingberg N, Holländareg. 7 (SMto. Syltfabrik) _ Lutteman S, Döbelusg. 19 Orlon, Saft- o. Vinfabr., Drottningg. 112 Sakförare: Se Advokater. Salt: Se under Grosshandlare. Salt!\yrefabriker: Se äfven under (lrossharullare : Svafvelsyra och Saltsyra. Stockholms Saltsyrefabrik, Kem. ren saltsyra, Kungsteul\lg. 29; a. t. Vasa 5239 Saltvaror: Se under Grosshandlare: Sill och SaltvarOr. Salubrin: Se under Grosshandlare. Sammet: Se under Grosshandla't6: Siden och,sajllmet. Sand försllljes a~: Se äfven ur/der Grosshandlare: Sand och Grus. Stoekhulms Sand A.-B., Slussplan 63 B. Levererar i hela pråmlaster grus, sand o. singel

2 1644 Sanitetsartiklar-Sjukgymnastik o. massage. Sanitetsartiklar : Diabolo Separ",tor Bolaget P. Nor- Borin Anna S M, Sergelg. 2, berg & Co, Igeldamsg. 6 Boström Jenny, Folkungag. 8 E A.-B. Bönnelyche & Loven, Skepps- Gäfie,Separator A.-H., Handtver- - J F, Bangårdag. 10 bron 8, se annons sid. 102 kareg. 36 Boyesen E F, Styrmansg Nordiska Kompaniet Separator A.-B. Vesta, Handtverka- Bredenberg Elin, Brageväg. 91< 11 - Stille-Werner, Kontor, utställn. reg. 36 f Brehmer W J, Kammakareg. 39 o. lager: Fiskareg. 6. Butiker: Broman Greta, Sot Eriksg. 13 Fredsg. 5, Iiltureg. 4, Handtverka- Septic Tanks Buren D, Greftureg. 9 I reg, 4, Regeringsg. 19 o. Horns- anläggas af: ro Carleström Sofia, Drottningg. 88B g, 4 \ Se Vattenklosetter. Carlquist Maja, Folll;ungag. 4;2A Lundbolm J M A.-B., Horn.g. 74.l Carlsson Anna, Rörstrandsg. 10 Filial Sibylleg. 41 (E. E. Berg-, Sidenfabriker : - Lisa, Grertursg. 23. grens,eftr. A.-B.) - Svea, Tunnelg. 20'B. Nordiska Röraktieb. BrödreneDahl, Almgren K A, Repslagareg.15. Kon- Carlsten Nanny A, Volmaryxkullsg. Norrlandsg. 15 B. Sanitetspors- tor L:a Nyg B; a. t. Söder 292, lin, badkar m. m.; a. t o. Cederschiöld G, Greftureg , r. t o Sidenkramhandlare : Creutz C G, Ltnneg. 6. Sjögren P A A.-B.,Mästersamuelsg. SA Dahl Jane, Dalag. 36 ' 16 o Manufakturhandl. och under Dahlgren Signe,lL!nneg: 48 B Grosshandlare: ' Sedeltry'ckerier: Siden och Sammet. d'aubigne A, Kll'raberg"S:ö Järla; a. t. Au gustendal 9 A,-R Jacob Bagges Sedeltryckeri, Siktduk De Geer Greta, Braheg. 54 Bryggareg. 18 Detthow F G, Drottningg. 102 Nymans P A Eftertr. A.-B., Ny- (af mässing o. järn): De Woul Amalia, Lästmakareg.15 torgsg. 13. Tillbeck J H, Sot Paulsg. 32; 'r. t, - Bertha, Greftureg. 23 Riksbankens Sedeltryckeri, Helge- 5523, a. t, 3238 Edelsvärd A A, Villag. 23 andsholmen Egnell E M, Styrmansg. 53 Se Segelduk] Presenmimqa», Segel- o. kompassmakare : Bröderna Gordon A.:.:!o1 Brunnsgränd 7, a. t. 6017, r. t ; se annons sid. 64 Gustafsson T, Skeppsbro 44 Johanson Birger, Österlängg. 37 Krickner E H E, Brännll;yrkag. 20 LÖf KG, Prästgärdsg. 21 Nordmann M, Österlängg. 18 Rylander C G, Hökensg. 2 Wetterlind & Co C C, A.-B., Österlängg.37. Widmark S, Skeppsbron 44 Österberg Rud. (Segelmakeri och tågvirkeshandel), Skeppsbron 10 tlenapsfabriker: A.-B. Cibus, St. Vattug. 7 (Buljongextrakter, såser-, senap m. m.) j r. t , a. t Th. Winborg & Co, Timmermansg. 32 Separatorer och andra Mejerimaskiner: Se äfven Mejeriredskap och under Grosshandlare: Landtbruksredskap. A. B. Baltic, Norrmalmstorg 2. Separatorer, kärnor ID. m,; r. t. o. a. t. namn anrop :»Baltdc» - Maskinfabriken Göta, Bmedsudden. Separatorer märke F AMA,!'lOV A. R. t Pump-Separator, Igeldamsg. 6 - Rotator, Sveaväg I'lalenius' Werkstäder, Sundbyberg - Separator,hnfvudkontoro. verkstäder Flemingg. 8; sven~k 1'örsäljn.-afd.: Sveavägen 33 FINSPONGS Siktduk Ekberg H A, Norrlandsg. 16 (Siden): Ekenberg Signe, Tuleg. 10' Se under Grosshandlare, Ekestubbe Hilma, Sveaväg. 108 Ekstrand Brita, Hornsg. 106 SilfverbrodUser: Se Guldbrodöser. Silfversmed: Se äfven Konst- o. Ornamentssmeder. Atelje Smideskonst, Olga Lanner, Mästersamuelsg. 56 B Silke: Se under Grosshandlare. Sill och Saltvaror : Se under Grosshandlare. Sjukgymnastik o. massage meddelas af: De med (km.) betecknadeäro kvinnliga siukgymn., då delta ej framgår af namnet. Abrahmsen Fred., Sveaväg. 66 / Adler Anna 'I'engman- Hornsg.34 Ahner Lisa, Uplandsg. 28 Alen;,ps J A, Skeppareg. 51 Alsterlund Anna, Östermalmsg. Alvin Anna, Regeringsg. 93 B Apelgärdh H, Döbelnsg. 77 B Asplund Greta C:son, Bergsg. 40 von Bahr E A L, Humlegårdag. 13 Beckman Selma, Volmaryxkullsg. 7 Bergfeldt-Johansson Anna, Regeringsg. 70 Berglind Agda, Katarinaväg. 11 Berglund Ally, Styrmansg. 49 Berglöf Elin, Tyskbaga:reg. 7 Bergman Elisabet, Kungsklippan 7B Bergner-Anderson 58 '. Signe, Sveaväg. Bergström K A, Sibylleg M, Rådmansg. 10 Blomberg Anna, Linneg. 63 Bohman B R V, Markvardsg. 5 Ekström J 'G S, Östermalmsg. 22 Elektr. Ljus- o. Massagebadet, Södermalmstorg 4, - Ljus- o. Massageinstitutet, Ynglingag. 11 Englund 'Herta, Brunnsg. 21 A - Lova, Rädmansg Sigrid, Artillerig. 39 Engström O, Dannemoråg. 20 Enquist Maria, Bibfioteksg. 6 & 8. R. t ; a. t Ericson C G H, Bergsg Frida, Braheg. 29 Erikson K13, Sibylleg. 32.' Estelle Ingeborg, Nybrog. 15 B Falck Vendela A:son, Karlaväg. 25 Falk Elin, Narvaväg. 30 Filen Elsa M, Nybrog. 58 Flodberg E L, Repslagareg. 16 Forssberg Hj., Brännkyrkag. 29 Forssell M V, Kungstensg. 51 Friberg Kjerstin, Garfvareg. 3 Frösen S, Lilljansplan 3 Gawell ouni, Sot Eriksg. 15 Geijer Raguhild, Norrtullsg. 10 A Gemzell I, Östermalmsg Gewert Lina, Västeräsg. 3 Gezelius Signe, Banårg. 5 Grabe Anna, Stureg. 31 Grahm A E, Malmsklllnadsg. 41 A Granfelt E, Döbelnsg. 62 Granqvist Ester, Alviksväg. 180 Äppelviken Gren-Bro berg Emmy, Norrtullsg.57, Gymnastiska Oentraltnstitutet, Hamng. 19 Gymnastisk-ortopediska institutet, Mästersamuelsg. 10 Haglunds Gymnastisk-Ortopediskkirurgiska prtvatklfnfk, Stureg. 62 /' Hallström M, Stureg. 48 Hammar L Elin A,.Kungstensg. 61 Hammarstrand Axeltna, Linneg. 20 Hammarström Ellen, Artillerig. 18 METALLVERKS', A.~i BERIDARfiBANSGATAN :..;.-----

3 t H2~~rtJW~ltZin Hilda, Linneg. Sjukgymnastik v. Heideman,Lilly, Riddareg. 8 Heijl 'I'herese, Braheg. 41 Heimberger MaFY, Nytorgsg. 19 A Hennig Ingeborg, Bergsg, 3 Herzing W G, Klevegr. 7 ' Hirsch Annie, Brageväg, 21 Hjelmströih H,,Kungstensg. 46 Holmberg Elin, Grefg. 10 ' - -Märta, Karl bergsv, 20 - Th, Birgerjarlsg. 39, HolmlJergh Rj, Regeringsg. 75 B, institut Btureg, 4 '. Holmer Gertrud, Holländareg. 27 Holmin Elisabeth, SotEriksplan 10 Hultgren Anna, Birgerjarlsg G, Nybrog. 50 Humbia.Aina, Styrmans/(. 12 Härd Liwen, Stureg. 44 B Häckner Alma, Braheg.. 36, Hässler Alma, Hagag. 16 Högström Sally, Gymn. Centralinstitutet Jacobsson Ester, Flemingg W, Hornsg. 29 D Jakobsson W, Birge:rjarlsg. 62 Jonassohn E, Holländareg. 27(kv.) Kallln Thora, Villag. 12 Kjerrulf Astrid, Valhallaväg. 43 Kling Otteli, Nybrog. 71 Koorth Emma, Greftureg, 40 Lagerwall G, Frimurarehemmet, ) Lidingö villast. Lancen Sigrid, Greftureg. 72 Landberg Effie, Björkväg. 28, Enskede L~~dgren Karin, Mal~sklllnadsg. Larka Beda, Liuneg. 39 B Larsen Maria, Hornsg. 29 B Lehman K A H, Sibylleg. 59 Lennartson C G A, Odeng. 53 Leufstedt S R, Grefmagnig. 8 Liedholm Thyra, Birge:rjarlsg. 60 Lindblom Emma, Norrtullsg. 17 Lindborg A G, Ynglingag. 11 Linden Ester, Karibergsv. 89 Lindforss T M, Blasieholmst. 11 Lindgren Sally, Jungfrug. 37 Lindquist Hanny.Engelbrektsg. 16 Lindström D, Vägtmannag. 12 Ling Karin, Karla'\'ägen 43 Ljungdahl Alice, Grefg. 38 Lundborg Marie Louise, Hjorfhagsväg. 3 Lundin Agnes, Greftureg Karin, Greftureg. 63 I Lundqvist Hilda, Sibylleg. 63 Lybeck Lisa, ~keppareg. 29 Lönnqvist K A, Skeppareg. 21 Magnusson R, Kungstsnsg. 60 Marcus Teres, Vaihallav. 45 B Massage;Institutet, Sibylleg. 14 Munck E J, Kaptensg. 7 Möller Gertrud, Fridhemsg. 24 Nicher Augusta, Norrbackag. 5 Nilson S J, Sibylleg. 39 Nilsson HUda, Odeng. 46 Norberg Margit, Hornsg. 70 Nordström E, Döbelnsg. 89 Noren Karin, Garnisonssjukhuset Nyqvist Siri, Grefg. 50 Näsström Emma Olson" Uplandsg. 22 Nöbbelin Jenny, Greftureg. 72 o. massage-s-sjuksköterskor. Odeen G A, Luntmakareg. 42 Odhner Ebba, Braheg. 3 - P, Regeringsg. 93 Olson C E, Flemingg. 51 A - G A, Stureg. 26 Olsson Anna, Roslagsg HUdur, Sot Paulsg, 24 Ouchterlony Elsa, Hagag. 18 Palmquist Maria, Holländareg. 21 A Peterson HUda, Holländareg. 21 B Pettersspn C M, Sot Paulsg. 28 A Plass Dagmar, Vanadisväg. 22 A Regnell Signe, Erstag. 26 Rempler K G, Valllng. 10 (kv.) Rojahn A L, Sot Eriksg.,11 Romell Alma, Karlavägen 90 Booswall Maria, S. Blasieholmsh. 2 Rosell E G, Grefg. 26 Rudebeck A, Stureg. 46 (kv.) Rundgren Anna, Tegnersg. 10 Rydbeck Carin, Karlavägen 840 Rydberg Anna, Sibylleg. 19 Ryrberg Rora, Riddareg. 54 Rönngren Anna M, Liltzeng. 5 Samuelsson Anna, Pipersg. 14 Sandberg-Stylander IA H, Norrlandsg. 23 Schannong Mia, Mörby, Stocksund Segerdalrl C O, Biblioteksg. 28 Selen A, Vegag. 4 Silleh A I A, Östermalmsg. 11 (kv.) Sparre A Arson, Vasag. 6 Starbäck O M, Kommendörsg. 15 Strengell Edit, Engelbrektsg. 5 Stälhammar T, Artillerig. 37 Sundholm Augusta, Kammakareg. 6 Svalllng Ester o. Signe, Kar-,l~äg. 25 Swanström Anna, Inedalsg. 15 Svensson Elsa, sot Eriksg. 25 B - Judit, Götg N, Valhallaväg. 59 Söderberg Tekla, Lillabältg. 8 Söderlind O F, Hornsg. 34 Söderquist Anna, Dalag, 36 Söderström P A, Sot Eriksg. 28 Tegelin A, Strandvägen 7B Tegner Hanna, Väatmannag. 15 Tengelln A, Östermalmsg. 11 (kv.) Thanders Margareta, TorstensOllSg.8 Thorssell Anna-Lisa, Majväg. Äppelviken Thudin F,I Karlbergsv. 86 A Thunberg C, Döbelnsg. 23 Tjernberg O L, Drottningholmsvägen 10 Tjäder Elisabeth, Greftureg. 58 Torsslow Dagmar, Vanadisväg. 43 af Trolle Frida, Greftureg. 24 A Wrern Elsa, Rörstrandsg. 18 Wahlberg Karin, Johannesg. 22 Wahlquist R, Frejg. 38 Waldner A E, Kungsg. 66 (kv.) Valentin E, Birgerjarlsg. 4-2 Wallln A W, Rädmansg: 37 (kv.) Wallroth Jenny, Engelbrektsg. 5 Welander A S, Timmermansg. 42 Wendtland Maria, Kammakareg. 29 Wennerström G, Tyskbagareg. 14 Westerberg Hnlda T:son, Teknologg. 3 (ex. Sjukgymn. o. Röda Kors-syster) Westman-BUdsten Alice, Odeng. 29 Westman Ida, Skeppareg. 60 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1645 Widebeck Dagny, Rädmansg. 3 Wigert A, Norrlandsg. 20 Wiksell Ingrid, Greftureg. '53 Wikström Hulda,Malmskillnadsg 11 - Louise, Sibylleg. 3 A Winblad Emma, Sibylleg, 77. Wiren Dora, Djursholmsväg. 26, Stocksund Virgin Ebba, Karlaplan 5 Wählin J, Västerlängg. 64 Zanderska Gymnastiklnstltutet,. Birge:rjarlsg. 23 Zethrreus Amelie, Östermalmsg. 59 Zetterberg Elin, Valllng. 37 Åkerbladh Maria, Jungfrug. 17!kerholm K A, Greftureg. 13A Sj,nksköterskor: Allm. Svenska Sj uksköterskefören., Katarinaväg. 9B Andersson M M, Barnhusg. 4 Berg A, Bondeg. 23 Betani as tift elsen, Birgerjazlsg. 112, Blidberg E M N, Luntmakareg, 71 Blomqvist Erica,!sög V C, Braheg. 56 ' Bredberg HUda, Surbrunnsg. 28 Diakonissanstalten, Erstag.l Duner M, JIornsg. 79 E'dgren E, \Klarabergsg S E, Kammakareg. 12 Engelbrekts Förmedl-. o. Sjuksköterskebyrä, Valhallaväg. 115 Fernlund H, Rörs'trandsg. 6 Fingal G T, Styrmansg. 21 Fogelberg L, Valllng. 32 Fredlund Selma, Surbrnnnsg. 15 Sjuk- F'redrfka-Bremer-B'ör'bundet, sköterskebyrä, Barnhusg. 6 Fährrens H, Kommendörsg. 2.6 Gillström S, Riddareg. 28 Hane H, Luntmakareg. 97 Hansen D R T, G:la Brog. 51 A Harg Augusta, Bondeg. 65 Jensen M, Norrtullsg. 8 B Kahn H, Folkungag. 20 A Kjellin,E, Helsingeg. 3 (Sjuk- o. barnsköterskor anskaffas); a. t , r. t. H260 18" Landgren S,. Malmskiflnadsg. 35 Larsson Sarah, ~arvaväg. 33 Leopold H, Storg. 16 Lind E M, Kungstensg. 20 Lindberg A, Dalai(. 32 Lundqvist T, Hagag. 14 Meyerson A, Braheg, 56 Modee Stina, Norrtullsg. 26 Milller G, Handtverkareg, 41 Nilsson Hil.da, Torstensonsg. 8 - N M G, Tuleg M, Jungfrug. 2 Nygren Emelle O, Västmannag. 28 NylOn N A, Sveaväg. 54 Olson E, Observatorteg. 22 Paues Gertrud, Nybrog. 42 Pieschal E, Högbergsg. 41 I Qviberg Alma, Kungstensg. 44 Rohdin A E, -s.e Paulsg, 35A Rääd A K H, Birge:rjarlsg. 69 Röda Korsets s j u k s k ö e r- 's k e h e m, Kammakareg, 66_, Sabbatsbergs sjukhus,frök. Barbro Svinhufvud. 20 VASAGATAN 20. Se apnons å kartong si~.1344b-.

4 1646 S:t Elisabeths sjukvårds-.ystrarna, N. Smedjeg. 21 Schadin Iv, Uplandsg. 11 Sjögren B, Sveavltg. 112 Sjöström A, Östermalmsg. 11 Skoog B E, Uplandsg. 52 Sophiahemmet vid Valliallaväg. Söderberg H, Dalag, 28 Sllrbom E, Norrtullsg. 23 Sörensen T, Handtverkareg. 76 Tegelin A, Strandv. 7 B Ternström Anna, Vltstmannag. 42 Wrehrenqvist Hilda, Västmannsg. 52 Wellin B, Dalag. 35 D Westerlund Joh:a, Stureg. 2 Wetterberg Widegren G, Odeng. 21 Öhlund T, Skäneg. 72 M, Reymersholm Sjuktransporter: Se Nannnregistret: Sjuktransport vagnar. Sjukvårdsartiklar: Se llfven under G1"osshand!a.re. Adamsson N A.-B., Centralpalatset A.-R. Bäckdal1l &, Co, Blrgerjarlsg. 32, r. t. ~083 o. 9017, a. t o A.-B. Hygyrea, Karlavägen 34. För bandsartiklar m. m. - M Hansen, 'Arsenalsg. 3, L:a Nyg. 13 o. Hornsg, 33 - Stille-Werner, Kontor, utställn., o. lager Fiskareg. 6. Butiker: Fredsg. 5, Stureg. 4, Handtverkareg. 4, Regerdngsg. 19 o. Hornsg.4 - Treugolnik, St. Vattug. 1 - Wilh. Becker, Löfholmen pr Liljeholmen, ~lalmtorgsg. 5, Odeng. 63, Humlegärdsg.17, Btorg. 14, S:t Eriksg. 89, Flemingg. 48, Scheeleg. 5, St. Nyg. 24, Hornsg. 53, Götg. 27 o. 73 Excelsior, Klarabergsg. 29 Forssman Th, Flemingg. 25 Hygieniska Magasinet, Drottnlngg. 89 I Hälso- o. Sjukvårdeaffären, A.-B. C M Andersson, Jakobsbergsg Kirurgiska Instrumentfabriks A.-B. Kont. o. utställn. Drottningg. 50. R:t A.t.286. Fabrik Kungsholmsg. 48. R. t A. t Kistner Axel, Drottningg. 34 (en gros) I IKuntz~ & ce, Kautschuks. & Guttaperkavaru Å B., Drottningg. 52 Lund & Co A.-B., Kungsg. 56 Nya Hälsovännens affär, Uplandsg. 20 Sjuksköterskor-Skeppsmäkl are. Persson Maria (firma), inneh.lvar Anderberg, Luntmakareg. 73 S:t Eriks Färghandel, Flemingg. 63. Telegraladr.: >Färgerik> Stoeker A, Grönborg. Liljeholmen Svenska Bandagefabriken A.-B., Handtverkareg. 15; a. t Gummifabriken, Mästersamuelsg. 12 Södermalms Sjukvårdsaffär,Hornsg. 32 Vulkan Gummivaru A.-B., Gust. Bergman, Jakobsbergsg. 34 Åkerberg. A, Kungsg. 80 o. Nybrog, 43 Öhrlen W A A.-B., G:la Brog. 25; se annons sid. 27 Sjöförsäkringskontor : Se Försäkringsbolag o. Nannn~eg, Skadeståndsförsäkrings I ( kontor: Se Försäkringsbolag o. Namnreg. Skeppsfurnerare: A.-B. Herman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8, r. t. 5589, a. t Chronberg C, Drakensgränd 2 Ericsson E B, Katarinaväg. 11 Ertman & Co E, Skeppareg, 8 Fredrikson &, Romeis, Mälartorg. 15 (hörnet,af Tyska Bl'inken), a. t. 5380, r. t Peterson F, S:t Paulsg. 36 Sjödin Johan, Värtan, -s J, Eftr., Fiskarhamnen Svenska Bindgarnsfabrikens A.-B., Stadsgården 12; r. t. 9521, a. t Werner & Co E J, Skeppsbron 20 Skeppsinventarier säljas af: A.-B. Berman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8; r. t. 5589, a. t Borgenstierna & Co Bertil, Brunkebergstorg 15 Lagerstedt O N, Österlängg. 5 Norrköpings Warfs- o. Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Skeppsklarerare: Se [1824]. Skeppslanternor tillverkas o. försäljas fl: Se äfven Lamp- o. lykt{alyriker. A.m. Herman Gotthardts i Malmö afd.-kontor, Stadsgården 8; r. t. 5589, a. t Larsen & 'Co J C, Österlängg. 43, a. t. 2734, r. t. 2475, se annons sid. 51 Skepps,mäklare: A.-B. Ernst'Norrthon, Arsenalsg. 4 A..B. Lindegren. & Rae, BredgJl.,2 Asplund, Sauvalson & Co A.-B. Eftr., Herman Asptund, Drottningg.3 '. Borin J T, Äppelviksvägen 35, Äppelviken., Bengtsson-Dahlborg 0, Greftureg. 22 C Carlbom J, Birgerjarlsg: '62 Dolk & Lundh, V.' Trädgärd;sg. 4 Fogelström F, Stadsgärden 18 Fraktfart A:-B., V. Trädgärdsg. 4 Ger~andt &, Cedervall,- (inneh. C H Cedervall), \ Arsenalsg. 2, Skeppsmäklare o. B~fraktningsagenter. För interurbana samtal r. t. 1097, 3071 o. 3371, för lokalsamtal r. t , a. t Telegr!'madr.:»Gerriceder). Klareringar efter kontorstid: Sten Grusell s bost. r. t , C H Cedervalls bost. r,.}t Grahn E, Nybrog. 62 Hedin & Co Carl, Österlängg. 34 & 36 Hultgren & Co, Stadsgärden 12, r. t , a. t Höijer & gvensson, L:a Nyg. 14 Interchange Ltd, N. Blasieholms- 'hamnvii C Intertransport Limited A.-B.. Norrmalmstorg ra, r. t o , a. t T~legrafadr.:»)!ntertransport»). Johansson Anton, Drottnlngg. 7 & 9. Ombud i Sverige för P. Bornholdt & Co, Riga, Petrograd, Reval, Libau 0, Windau. Ro t. 5623, o , till chefen r. t Jörgensen Hagen A.-B., Bkeppsbron 44 (äfven fartyg försäljas) Kleberg Edwin, Rel(eringkg. I}O, r. t o. 302'82. Telegrafadr.:»Klewin» Kommanditbol. Hjalm. Bäckström & Co, Stadsgården 10 Lindberg D A A.-B., Södermahnstorg 6; r. t , 22534:, o. ~38 65, a. t Lindberg & CDO, Eriksbergsg. 1 A Lindegren G, Bragevll'g. 2 Lindholm Aug. Eftr. (Inneh. A. E. Appelberg), Skeppsbron 20 Lindquist S A, Drottningg. 34 Ljungberg &: Co Hj, Grefg. 20 Löfstrand &: Brown, Kornhamnstorg 53 Löwing J 0, Kvarng. 3 A Maritima Rundels A.-R., Vasag. '15 & 17 F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN r

5 -, Skeppsmäklare-s-Bkofahriker. Modin H Rederi A,-B" Kungsg. n A.-B. Stockholms Rederi och Slite Cement- o. Kalk A.-B" Stu- & 11; r. t , 31291, 312~~ -skejip.;m. Aktiekapital min. reg, 6 o , a. t Tel.-adr.. "' Stockholms Rederi o. Skeppsvad,Helmod' l,ooo,ouo, max. 3,000,000. Verkst. A.-B., Slussplan 63 A Määrd & Niisson A.-B., Bredgr. 2 dir. Leopold Olschanski, kontor,- Transport- o. Bogserings A.,B., Möller & Persson Kornhamnstorg Slussplan 63 A; r. t , a.t, Stadsgärden 14 & 16 (Ekensberg, 51 ' 51'OS.Varf vid Kummelnäs, r. t. Sätra, Hustega, Furusund) ; se Nilsson M, Storkyrkobr. 10 Hass;,ludden 58; a. t, Kummel annons å knrtong sid. 98 Il Nordisk Express,, Regeringsg. 10 Böd näs 16 Bergsunds mek. verkst.,. d - Ångslups Bergann ten 24 A.,B., Djurgårdsslät- Norrman & Co R W A.-B., o er- Enhörna Varvs- & Transport A.-B., Stä!- & Skeppsbetong A.-R., Torsg. malmstorg 4.!Skeppsmäklare, be- Stallg. 6; r. t~ Norr 226, 24221, 3. Skeppsvarf: Stora Essingen ; fraktningsagenter, speditörer o. a, t Utstäfln, i Strömpar- a. t. St. Ess. 13 försäkringsagenter; r. t. 243'10, terren; r. t , a. t Sundbybergs Båtbyggeri, Lindmark o , a. t ; te- Telegrailradress:,Enhörnavarv'. & Huss, Sundbyberg legrafadr.:»norrco» Vad med uppdragnings slipar o. Väste,rviks Nya Vads A.-B, lifd.- Nyman & llchultz A.-B., Skepps- bäddar,' mek. verkstad och säg. kont. Grefg. 110 bron 22, filial: Biddarholmsb, 17 Sjötransporter med eget tonnage, OJows & Borin, Kornhamnstorg 53 Enhörn~; a. t. Enhörna 33 ' Skidfabrj.ker: Persson & Oo Hugo A.-B., Stads-,Finnboda V;arf A.-R., Stadsgärden Se Sporta, rtiklar. gärden':8 14 & 16 Schusaler Harald A.-B., Drottningg. Furnsnnds Slip & Varfs - A.-B., Skinn: 10; r. t ,14966 o , Stadsgärden 14 & 16' 'Se under Grosshandlare: Läder etc. a. t Filial: Standard Inedals Varf. Ägare A.-B. Skänska Shipping Company Inc., 50 Broad Cementgjuteriet, Kungsg. 55. Skjortfabriker: Street, NewYork Upphalningsslip för pråmar o. Se äfven HeN'ekiperingsaffärer. Skand~navisk~, Speditio,{skompa-,. 'mindre fartyg. Verkställer nybyggnader o. reparationer af'prä- A.-B. Nordiska Kompaniet, met A.-~ Skeppsbron 24, r. t. mar o. fartyg Berandt J:or &Co S, Drottningg o, 22811, a, t. 442 Berg A, Drottningg. 60 Stockholms Befraktnings Brunnsgränd 6 A.-B., Bergström C, Gnst. Ad. torg 18 Bergströms Paul II A.-B, Drott- Svensson &; Co Victor A.-B., Freds- ningg ; se annons sid.76 g. 10 Hallberg O, Fridhemsg. 40 Tham Percy, Drottningg. 2. Filia-' Johanson A, Sot Paulsg, 5 I ler: Oxelösund o. Hull Lager.trömA&W, Klarabergsg.25 Wahlroos & Co A.-B., Skeppsbrou Larsson Anna, Jakobsg. 3 24; r. t , a. t. 632 Militär-Ekiperings A.-B. (M.E.A.), Widmark L, S:t Eriksg. 17 Hamng. 3A, se annons sid. -lo 0.41 I Skeppsmätare: Isakson C J A, Bredgr', 2 Skeppsrederier: Se Namnrcg.: Rederibolag. Skeppsstufvate: A.-B. Skeppselevator, Slussplan 63A Sandberg T, Bredgr, 2 Stockh. Skeppsstnfveri -A.-B.,Stadsgården 18 B Söderström AF, Kontor Packhusgränd 6 Wiklund Oscar, Packhusgr. 6 Skeppsvarf: Se äfven Pråmvar{. A.-B. Marinbetong, hufvudkontor Sveaväg. 31~ Vari i Nyköping. Aktiekap. 2,000,000: -. Specialtillverkning: Pråmar, flytdockor, pontoner, bojar o. lilm. af armerad betong A.-B. Stockholms Motorbätsvarv,.Drottningg. 11, varf Hesselby, a. t. 251m, r. t Tel.-adr.:»Motorvarv». Motorbåtar, 'Segelyachter Jungfrnsunds vad,krukmakareg.13 Ländmark & Huss, Sundbybergs Båtbyggert. Sundbyberg I,justerö Varvs- & Rederi A.-B., Mosebacketorg- 4. R. t , a. t Fullständiglvarfsrörelse med slip Löfholmsvadvet, Katrineberg, Liljeholmen. Kontor Kungsbroplan 2 (Erik Ohlssons Trävaru A.-R.), flytdocka o. slip Norrköpings Warfs- o. Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Oscarshamns Mek. verkstad och skeppsdockas A.-B., kont. Hamng. la, II A.-B.lHästholmsvarfvet, GäSha-1 gs, Brevik. Tillv. o. rep. segel- I o. motoryachter; r. t. o. a. t. Räd Nya'Varfs A.-B., Näckströmsg.4 Brevik -l4 Sit Eriksvadvet, S:t Eriksg, 2. Prå'mbyggn.«och reparationsvad. A. t Sknlmsunds Varv, Upphalniugsslip, mek. verkstad, säg o. brädgård. Nybyggu.. o. reparationer af större o. mindre träfartyg, Skalmsund, postadr.: Furusund, r. t. Yxlö 28. Stockholmskontoret r. t Nilsson John, Begeringsg. 31; a. t , r. t. Norr 1.92 Sohlfeldts J Skjortsömmeri, S:t Paulsg. 5 ' Väster- Stähl & Hökenbergs Eftr., längg. 68 Wennersten N A, Götg. 16 B Skodo,-, 1647 fysiologiska: Se äfven under Gro8~handlare. A. B. Salamanderskodon. (Svan Skodon A.-B.), konto' o. lager Kl! V. Kyrkog. 12 A.-B. Svan!Skodon, (f. d. A,-B. Balamanderskodon), kontor o. lager Kl. V. Kyrkog. 12 Fossnm N, Mäster~amueI8g. 1() Skofabriker: A.-B. A. F. Oarlssons Skofabrik (Vänersborg), Tegnersg. 4 - John \Beijel's Skofabrik, Flsmingg.59 - Levin~ SIiofabrik, Katrineberg 24, Liljeholmen - Skofabr. Star, Norrtullsg. 41&43 - Stockholms Skofabrfk, Hornsg. ~60 o. Brännkyrkag. 167 Kembel. Skofabr. A.-B. S:t Paulsg. 6B; se annons sid. 76 Skofabriken Royal, Flemingg. 67 o. Handtverkareg. no - Wendia, Odeng. 86 Stockholms Norra Skofabrik, Bryggareg, 32, WOODSTOCK SKRIVMASKIN trån KONT0RST~KNlK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, 'oövet1räffad. Se sid Regeringsgatal!l.._

6 1648 Skolor: Se Namnrog.: Skolor eie. (Lärarepersonalen vid skolor och undervtsningsverk, se Kalenderafdelningen [22qJ.]-[2463].) Skolästfabriker : Davidsohn Albert, Malmskillnadsgatan 7 & 9 Skomakare och skehandare: Se äfv. Skodon, fysiologiska, samt under Gro ssh.: Skodon o. Skomakeriartiklar. Ahldins Eftr. A, Regeringsg. 25 Ahlgren K, Österlängg. 45 Ahlin C J, Greftureg E, Västmannag. 17 Ahlstedt P E, Nybrog. 58 (ingång fr. Tyskbagarego.) Ahlström K, Karlsviksg. 11 A.-B. De -B'ören, Skohandlarnas Reparationsfabrik, Bergsg. 29 & 31, Nordiska Kompaniet Å.-B, Salamanderskudun ~Svan Skodon A.-B.), kontor Kl. V. Kyrkog. 12, butiker Biblioteksg. 6 o. Drottningg StröJ;Ils Herrekipering, Regeringsg. 19 & 21; <r.t. 1014S, a. t A.-B. Svan Skodon (f. d. A.-B. Salamanderskodon), kontor Kl. V. Kyrkog. n, butiker Biblioteksg. 6 o. Drottningg. 11 Allmänna Skoreparationen, Skeppareg, 29 ' Amerikanska Hastighetssulningen, K J Nord, Klara N. Kyrkog. 2 - Hastighetssulningen, A. Axelson- Nord, Malmskillnadsg. 48 A Anderson C P, Svartensg. 5 - E, Oxtorgsg.3 o. Mästersamuelsg F A, Döbelnsg. 25 & 27 - F A, Jungfrug. 3 - G H, Odeng G V, Kungstensg K, Upsalag.)6 Arboren P A, TiJ;Ilmermansg. AspeliuJ, Saltmätareg. 313 Aspling P A, Frejg. 54 Aurell F W, Prästgårdsg. 12 Axen E, Västmannag. 54 Bandelin Alfrida, J akobsg, 26 Behrn C, Uplandsg. 2 Bengtsberg C, Birkag. 1.0 Bengtson F 0, Döbelnsg. 58 Berggren K J, Flemingg K, Slussplan 63 B o. Götg. 46 Bergkvilft P E, Vikingag. 5 Berglund C J, Regeringsg. 55 K P, Sveaväg. 86 & ~8 - H, Jungfrug. 22 Bergqvdst F 0, Kl. N. Kyrkog J, Odeng. 15 Bergström 0, Sot Eriksg. «Bergströms Paul U A.-B., Drottningg. 72"':"78;se annons sid. 76 Bjelkström & Co A.-B., Kungsg. 44 och G:la Brog. 36 Skolor-Skomakare o. skohandlare. I,/ Björkegren C F, Karlbergsväg. 68 Holmberg E H, Österlängg. 34 o. 36 Björklund A, Hornsg. 96 & 98 Holmgren P J, St. Vattug. 10 Blid E M, Roslagsg. 40 Holmström C J, Mästersamuelsg. Blåberg A G, Uplandsg Boklund V, Luntmakareg. 26 Husberg A'V, 'Västmannag. 64 Bändarevsky S, Odeng. 104 \ Högblom A E, Lindhagensg. 25 Carlberg C, Sot Paulsg.: 28 B" Höglander& Co CP,Malmskillnads- Oarlån Evaid, Mosebacketorg 8 g. 32 Carlson C F, Mästersamuelsg. 24 Höglund C B, Södertörnsväg. 79, Carlsson C A, Uplandsg. 49 Enskede - C Th, Hornsg. 170, 16 o. 47, - K, Luntmakareg.- 98 Götg. 14 o. Regeringsg. 3~ Jakobsson J, Ynglingag J P, Hornsg. 69 Jansson J 0, Uplandsg. 22-0, Apelbergsg. 48 '000 Jern Carl, Dro.ttningg. 35 Ceder K, Brärmkyrkag. 171 Jernberg L, Kungsholmsg. 24 City-Skomagasinet, Kornhamnstorg Johannisson J, Skeppareg I Johanson P, Koloniväg. 66, En- Dahlberg G, Tavastg. 42 skede Dahlgren D J, Engelbrektsg. 35 Johansson Erik, S:t Paulsg. 1 - F J, Norrbackag. 6 - J G, Tomtebog F T, Drottningholmsväg. 8 B Jonson J A, Idung. 3 - Frans, Norrbackag. 4 Jonsson Karl, Styrmansg. 2 - W, Vaasalund, Hagalund Kanter M, Erstag. 19 A Dahlman E, Frejg. l.1 Karlson K 0, Torstensonsg. 5 Danielson I W, Surbrunnsg. 31 Karlsson K L, Surbrunnsg. 47, ~ I _ P, Mästersamuelsg. 22 Katarina Skomagasin, Götg.. 71 Ek otto G. Grefg. 24 Kembels Handrnetod, Dro.ttningg. Ekblad J F, Sibylleg o.st. Nyg,. 3, se annons sid. Ekblom A, Högalidsg. 34 B o. 76 Längholmsg. 11 Kihlmark F H J, Drottningg. 102 Ekdahl M, Greftureg. 72 Kilmark J W, Bergag. 26 Ekengren F V, S:t Eriksg. 25A Kindman J P, Hornsg. 152 Ekholm E K, Frejg. 8 Kjell A, Ad. Fr. Kyrkog. 13 Eklund A, Döbelnsg. 48 Kjellman H, Braheg. 17 Ekström A J, Oxtorgsg, 8 Klara Skolagningsfabrik, Mäster- - N 0, Handtverkareg. 11 samuelsg.' S, Skeppareg. 30 Kopelowitz L M, Åsög. 57 Elektr. Skoreparationen, Västnlan- Kristolfersson E, Linneg.. 6 nag, 53 Kungsholms Skomagasin, Kungs. Eliasson E, Östermalmsg. 29 holmsg. 12 I I J Engblom Elof, S.tOl'g.18 Källman L 0, Observatorieg. 9 Engdahl C 0, Jakobsbergsg. 25 B Lagerson P G, Drotf;ningg. 10 (ing. Engman C F, Lundag. 25 I frän Jakobsg. 18), o. Drottningg. 9 Engström H, Brunnsg. 23 Landau M, Begerlngsg S, Svesväg. 100 Lelf M, Flemingg. 67 Eriksson C A, Holländareg. 12 Leijon C A, Kommendörsg J. 0, Roslagsg. 21 Liljendahl A, Genväg. 26, Enskede - P, Sibylleg. 43 & 45, Liljeqvist S A, Linneg. 39 Fagerkrantz C J, G:la Brog. 15 & 17 Lillja P S, Bellman~g.15 Fahlstedt J A, 'Drottningg. 114 I Lind C A, Svedenborgsg. 48 Faxen G H, Tegnersg. 21 Lindberg J V, Biddareg, 3 Foberg A, Östgötag. 40 Lindblad C 0, Skärgärdsg. 5 Fossum N, Mästersamuelsg. 15 (fy- - G A, Majorsg. 10 siol, skodon) - ]i< A, Eriksbergsg Franklin K A, Brännkyrkag. 9 Lindblom A, Upsalag, 18 Fnnska Skomagasinet (A. ~ozart), Lindeborg ~ A, Humlegårdag. 16 Humlegårdag. 15 o.. Uplandsg. 26 Friberg A, Nybrog. 30 Lindegren A G, Frejg D G, Stureg. 46 Lindell A, Högbergag. 74 Fridlund J A, Krokväg. 49, Enskede Lindholm P A, Vegag. 5 Gertsson J F, Grefmagnig. 21 Lindkvist J G, Karlsvägen 58 Gezelius J A, Kungstensg. 53 Lindmark ;., Regeringeg. 13 Granberg P E, Skärgärdsg. 8 B Lindquist P, Luntmakareg. 77 Grönstedt F K, Hötorget 14 och Ljungberg A, Östermalmsg. 25 &27 Oxtorgsg. 18 Ljungblom Aug., Götg. 97" - J, Kungsg. 64 Ljungdahl T L, Sergelg. 8 Grönvall H, Odeng, 74 Ljungström A M, L:a Nyg. 23 Guselius P E, Vanadisvägen 13 LundelI C J, Storg. 6 Gustafson Johan, Tunnelg. 1. Lundgren Carl, Regeringsg. 70 Halldin R, Hornsg T, Regezlngsg. 49 Hallenborg M G, Drottningholms- Lundholm GT, Valhallav. 29 väg. 8 B. Lundin F A, Västmannag. 68 Hasselgren K R, Tavaslog. 10 Lundlöf C J, Stureg. 56 Hedman A J, Hornsg. 174 Lyberg H G, Greftureg. 69. Hellström J F, Riddareg. 19 Löfgren A, Narvaväg. 32 Hogman H' C A, Renstjernasg. 13 Magasin Martini, Birgerjarlsg. 2 FINSPONGS META,LLVERKS A.-B BERIDAR5BANSGlATAN

7 Skomakare o. skohandlare-skrifmaskiner Mattsson P, s:t Paulsg. 1<l Sandin F, Hagag. 56 Wernqvist L G, Kungstensg. 29 Melin J A, Kungsholmsg G A, PräBtgårdsg. 26 Westergren A L, Oxtorgsg. 8 Mercedes Skovarufirma, Drottning- - O, Regertnasg K, Jakobsbergsg. 32 A. g. 71 C o. Västerlångg. 41 Schedvin A, Östermalmst. 2 Victors Skomagasin, Hornsg. 29 A Militär Ekiperings A..B.(M. E. A.), Schölin C, Hox!nsg Skovarumagasin, Klarabergsg. Hamng. 3 A. Se DnnOns sid.40 Sillen Elias, Linneg , Flemingg. 46 o. 4l Silvanders' Herrekipering (A.-.B. Wienerskomagasinet, Jakobsg. 18, Mbon, G, Sveaväg. 74 Silvanders), Drvttntugg. 29, kon- Drottntngg, 9. Mothander A, Döbelnsg. 81 tor o. lager St. Vattug. 5 Wik d E, Nytorgsg, 23.B, Möllerstedt A, Sveaväg. 76 Sjöberg E K, Tunnelg J, Mlistersamuelsg. 67 I.K A, Bkåneg. S A Wiström K A, Uplandeg. 62 NatiOna.t Skodon, Väster.långg. - K G. Urvädersgr-, 2 Zotterman K E, Roslagag , inneh. Wald. Linden. -.0, Drottningg. 23 Österberg G,.Blasieholmst. 9 A. t r. t 2920 Sjöblom J,.Biblioteksg. 5 Östermalms Skoreparationsfabr., Sjökvist K, Lästmakareg. 8 Kommendörsg. 23 Navin D, Handtverkareg.,lO Sjölander S K, Hornsg. 29 D Nilsson A, Åsög. 64 Skandinaviska Skovarumagasi:r~et, - A F A, L:a Badstug. 3 & 5B Hötorget 12, Kungsg A M, Banerg. 27 Skoaffären Standard, Västerlångg. - A V, Kungsg C, Klara N. Kyrkog. 32 Skobolaget K Söderberg, R;ungsg. 7 - G E, Hornsg. 61 Skocentralen, Kungsg G H, Kornhamnstorg 61 o. Vä Skoglund A, Östermalmsg. 16 sterlångg. 79 'Skohandelskompaniet, Storg. 7 & 9 Nilsson M. Karlaväg. 82. Skokompaniet.Pira & Co (Uno An- Nordberg R, Nornlandåg, 26, derson), Kungsg. 59 Nordfors A, Regertngsg, 33 Skomagasinet City, Kornhamnst.55 Nordin C, Kapellgränd 6 - Olympia, Horneg. 45 Nordlund A, Handtverkareg Oscaria, F'olkungag. 20A NoreU R. Högbergsg. 18.B Special, Odeng. 104 Noren A, Roslagsg Stadion, Drottningg. 53 Norrmalms Nya Skomagasin, Dö. - Svea, Flemingg. 59 A; a. t belnsg. 25 & 27 SkoreparationsfabrikenAtlasA._B., - Skomakeri, Mästersamuelsg.'21 Hornsg 41 ' Nya Skomagasinet, HUllilegårdsg.17 - Tomten, Högbergsg. 28 Nygren G V, Jungfrug. 21. Skoreparationsverkstaden, Upsala- Nyman P, Vegag. 2 g. 15 Nyqvist E A, Döbelnsg Hörnan"SibyUeg P L, Agneg. 2 Skosalongen, BilJ!ioteksg. 12 Nyselius I G, Roslagsg. 11 Skosulningsfabr. Maria, Torkel- Nyström C G, Nybrog. 18 Knutssonsg. 31 Nlilsen P A, Svartmang, 25 Spångbergs Skoaffär, Regeringsg.47 Oden, Skornagasinet, Odeng. 100 o. Stjernström C,.Gretg, 23 Västerlångg. 24 Strandberg 'F A, Drottningg. 87 Olausson A O, Engelbrektsg.5 - J, Teguer-ag. 5 Olsson J, NorrtuUsg. 8 Bo. Odeng. Stråhle J A, Jarl.g. 39, Aspudden 35 I Ström C J, Vidarg. 2 - N M, Drottningg. 90 ~ & Co P A, Humlr'gårdsg, 17 - S, Linneg. 55 Strömberg D, Handtverkareg.: 23 B Palmblad O 0, Flemingg. 63 Sunda.hl & Co, Folkungag. 12 Palms Ettr., G T, Hamng. 9 Sundberg C A, Birgerjarlsg. 124 Paulson K J, Regeringsg. 61 liundelin G, Katarina Bang. 11 Pavont U, Villa MonticeUo, Lång- Svahn S, Västmannag. 27 brodal. Svanström C F, N. Smedjeg. 22 Person E, Humlegårdsg. 20 Swartz A, Södermalmstorg 7 och Petterson K, Söderwannag. 28 Västra Slussg. 1 Pl"ttersson B E, Olofsg. 5 Sv 2 e 6 ciaskomagasine!, ~egeringsg. - C O, Ringväg, G E, Kungsg. 66 o. 68 Svenska Skomagasinet, Uplandsg. - J R, Döbelnsg K, Nybrog. 41 (spec. sportskor) 'Svensson CP, Birgerjarlsg. 102 Pettinelli S, Jungfrug. 22 ~vidler D, Odeng. 7U Ring O, Åsög. It5 Synnerholm C A, Rålambshof Risenius E W, KardeUg. 3 Sällström A E, Riddareg. 3 Rockström E G, Saltmätareg. 12 A Södermalms Skomagasin, Götg. 20 Rosell A, Hökensg, 8 B söderströn;> V, Götg. 9 Rosenberg C G, Luntmakareg. 53 Tengbtad A J, Åsög'. 113 Boxström K J, Kowmendörsg. 11 Theres Skomagasin, Drottningg.. Rudin A, Vegag Rylandel' D H, Drottningg. 73 A ThuD' N P, Styrmansg. 9.,...J M" Norrlafidsg. 2 & 4 TÖl'llqvist K J, Linneg. 96 Sabelström E V, 2:a gatan 22, Valden E, S:t Eriksg. 41 Hjortha~en Waller J.F; S:t Eriksg. 44 SablinD E, Florag. 12,Wallin S A, Helatnaeg. 10 Samuelsson A R, Döbelnsg. 50/ Weinstein J, Sveavlig. 7U. SandeIl P A, GreftIJreg 711}l Werner W. Hilgberg-sg. 27 C A. B.SVENSKA~ETAlLVERKEN 104.Adresskalendern 192U. - Skomakerimaskiner: A:-B. Aquila, Olofsg. 10; r. t o , a. t. 6431, dir. privat r. t _. B A Hjorth & Co, Kl. N. Kyrkog.31 Skonåtlingsaff'årer: Forsman E S M, Prästgårdsg. 18 Skonåtlingsfabriker: A. B.Stockholms Skofabr., Hornsg. 160 o. Brännkyrkag; 167 Skorstensbyggnader : Skandin.Skorstensbyggnads A H., Henrik...da1. Skandinaviens äldsta firma för byggnad af radialskorstenar. Utför nybyggnad o. reparationer af alla slags skorstenar' Skurstensfejare: Se Namnr!Jf!istret Skrillärare : Se Lärare i skri{ning Skrifmaskiner: repareras af: A.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergs_.torg 1ö; r. t , a. t. 7 :t6, 82ö!iujevälj.; se annons å kar tong si.l. 18H 8' Kontorsteknik A.-B.,RegeringsgAt; r. t. 20,;54, 20055, a. t. 5247; se 8n:.oUS old. 39 Lennholm R v. Markvardsg.' 4 20 VASAGI'ATAN 20. Se annons if kartong sid. 1344b,,

8 I " 1650 Skrifmaskiner säljas af: Se äfven under (hosshandlar. : Skrif-, etc. Agli.-Duplikatorn, Brunkebergstorg 13 A.-R, Affärssystem, Drottningg. 44 A.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergstorg Hl; r. t , a, t. 726, 826 linjevälj.; se annons å kartene sid a - Halda Fabriker, Drottningg. 47 "'.-B. S. Gumrelius' ~[askinatl'är, Karduansmakareg. 9 Carlsson Aug., Kl. N. Kyrkog. 32 Hjorth Walter, Jakobsbergsg.' 18; a. t , r. t. Norr 5 ti9. Telegrafadr.»Jortwalter» J Kontorsteknik A.-B., Regeringsg. 41; r. t. 2U654, 20655, a. t: 5247; se annons sid. 39 Kontorsvaror, Firma, Sveaväg. 64, se annons sid. 31 Maskinaffären Carl Lamm, Generalagent för Sveri ge för: Burroughs själfskrifvande additions- o. bokföringsma~kiner, L O Smith & Bros skrifmaskiner, Marchant räknemaskiner, Hamng. 26. Tele- e gr..adr.:,carllamm'. R. t , Royal Standard A. B., Malmtorgag. 1 Nolseless Skrivmusklnsaffiir A.-B.,', :;~~rinllsg. 65; a. t , r. t Remington Typmvrlter Coinpany.4..-B., Hamng. 32; se annons sid. 33 Sohalfer otto, Malmskillnadsg. 32 Schantz Victor A.-B., Brunkebergstorg 2 Smith Premier Skrifmaskinsaffär, A E Hennerberg, Drottningg. 51 Wibel Axel,Karduansmakareg.120. Drottningg. 2 Skrifmaskinsutensilier säljas af: Se äfven under Grosshandiare. A.-B, Affär.system, Drottningg Grumme & Son, Östgötag. 52. Ensamförsäljare engros för -Durit», svenskt färgband, Carbono. stencilpapper, hektografrullar m. m., tillverkas af V Rosendahl, Filipstad ; r, t. 582, , a. t. 30aO o 3070 "'.-B. Gunnar Åberg, Brunkebergstorg Hl; r. t , a.. t. 726, 826 linjevälj. ; se annons å kartong sid U - Halda Fabriker, Drottningg. 47 Alsterberg J N,' Industripalatset, N. Bantorget 29 Ellams Duplicator Co A.-B., M. lartorg. 15. Filialer Götebo rgli Malmö. Kontorsteknik A.'B, RegeringsgAl; r. t , 20655, a. t. 5247; se annono sid. 3" Kontorsvaror, Fil'I:q.a, Sveavägen64~ le annons sid. 31 Skrifmaskiner- Skräddare. Maskinatl'ären Royal Standard A.-B., Malmtorgsg. 1 Schantz Victor A.-B., Brunkebergstorg 2 Smith Premier' Skrifmaskinsaffär, A E Hennerberg, Drottningg. 51 Skrutfabriker: A.-B. Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Västerås.,Afdelningskontor för Stockholm vasag, 20. 'I'elegramadr, 'Met Ilverken>; r. t. Namnanrop, a. t. 1011, 74lJO, o Filialer: Göteborg o. Malmö; se AnBons å kartong sid. 1344b Bultfabriks A.-B., Vasag. 38; se annons sid 17 Galco A.-B., f. d. A. B.lngenjörsflrman G A Llndstedt & Co, N. Bantorget 18. Maskiner för tillverkning af bultar o. muttrar, s. k.»galco-maskiner:t. R. t. namnanrop: s Galco», a. t Stockbolm. Skruffabrik, Sveaväg. 74. Tillverkning af Maskingängare, Skrufvar af järn o. metall med alla gängstigningar o. hufvadformer i storlekar upp till '/.-tums diam. A. t. Vasa 12207; tel. -adr.:»8kruffabrik. Testors F, Fabriks A.-B., Norrtullsg. 41 & 43 Wideströms A'Aktiebul., Agneg. 16. Specialfabrik, grundlagd 1885,för alla slags helsvarfvade, järngän" gade blanka skrufvar, muttrar; pinnbultar, brickor, fasondelar etc. etc. Taflins Byrå för maskinskritning Skräddare: och öfversättningar (f. d. Kraspe- D~ med * utmärkta äro ledamöter lins byrå), Klara V. Kyrkog. 3 B; af Stockholms Skrädderise annens sid. 36' Wibel Axel, Karduansmakareg. 12' idkareförening, o. Drottningg. 2 Ahlborg Aug., Uplandsg. 49 Ahlgren J A, Luntmakareg. 15 Skrifpennor: Ahlström Aug., Uplandsg. 5 Se under Grosshamdlarc. A.-B. Enoc Ahner, Malmskillnadsg. B6, l"kräddtij'iaffär o. herrkonfek- Skrot af J'ärn och metall:. tion; r t. Norr 55, a. t "A.-B. Nordiska Kompaniet, Dam- Se Lumphandlare samt under o. Herrskräddare Grosehamdlare. "- Ströms Herrekipering, Regeringsg. 19 & 21, r. t. 4183, a. ~ ~ Al'bion, Regeringsg. 49 Alden Joh. A, Roseng. 3 Alfven C V, Slussplan 63A Amerikanska Skrädderiaffären (Alfr. Ericsson), Regeringsg. 61 Anderson Gust.; Grefg. 40 Andersson Adolf, Klara V. Kyrkog. 18 A - E J, Kungstensg Gust. E, Riddareg. 9 B' - J F. Köpmant. 2 - J Th., Boslagsg. 35 *- K J, Regeringsg P, Regeringsg. 55 *AndrensSkrädderi, Biblioteksg. 9 "Anker M L, Birgerjarlsg. 'Z7 Arrhenius A V, Jakobsbergsg. 33 A.kling P A, Apelbergsg, 46 -Axelius K, Stureg.20 Backman J, Prästgårdsg. 6 -Bauer & Co A W, Hamng. 8 Bengtasen Axel, Flemingg J A, Volmaryxkullsg.3 Bennström & Son A"Smålandsg. 42 Berezin M, Uplandsg. 8 Berggren A, Surbrunnsg. 40 Berglund C A Th, Sibylleg. 26 Bergquist H, Dalag, 66 Bergstrand p J, surbrunnsg. 4 Bergström A, Hanrltverkareg J A, Karl bergsväg Th., Malmskillnadsg. 3 B 'Bergströms Paul U A.-B., Drottningg. 74.~ annons sid. 76 Björk E F, Flemingg. 12 Björklund Ph., Karlbergsväg.29B - E A, Döbelnsg. 13 Björkman P J, Helsingeg S M, Högbergsg. lu -Blom S V F, MalU\skillnadsg. 9 Blomberg A, Greftureg. 50 B - A J, Sveaväg.-78 J, Sveaväg. 82 Blomgren C A R, Götg, 35 Blomkvist B A, ~rännkyrkag.' 23 - Hj., Brunnsg. 5 Boberg C E, Klarabergsg. 52 B Boije C J, Prästgärdsg.,25 Brandberg Hj, Drlfttningg. 83 -Brander & Co A.-B., Greftureg.1; r. t. 4174, a. t Brandt J E, Örby 24, Älfsjö Bratt K J, Hökensg. 9 Brunnberg J E, Roslags!!. 21 FINSPONGS METALLVERkS A.-B., '.,,'.BER#C!'AREBAN8.A~T~N,/7!.--' '_o _: _ \

9 Skräddare Burman A G', Västmannag. 51 Gillgren J, Backväg. 20, Enskede IKnutsson A A, Drottningg. 87 Burvall L, Västmannag M Goldberg M, Prästgärdsg. 38 Kollberg J E, Västerlängg. 52 Bylund A A, Döbelnsa. 29 Green E S, Odeng. 48 _ Bäckander C R, Margaretaväg. 30, Greif A H, Hamng : Enskede Grönberg A, S:t Eriksg. 96. Kontekttons A...B. Carrlell P G, Bergsg. 27. Grönborg K A, Apelbergsg. 42 Elis Malmstrom, Gotg. 1. Carlbolm C G, Jakobsbergsg. 6 Gustafson G W, Upplandsg. 36 Herrkonfektion, skrädderi, '- G A A. B., Drottningg. 41 Gustafsson C J, Regeringsg. 46 herrekipertng, gosskläder, - S, Skärgårdsg. 15 Gylang A G, Kindatug. 18 klädeshandel. Carlson E, Götg. 20 Gärtblad G,.Privatg. 6 R. t. 7743, a. t Ernst, Greftureg. 36 A Haak J A, Järntorgsg. 61 Oarlsson C 0, Kungstensg. 53 Hahn A K, Birgerjarlsg : - E, Luntmakareg. 10 Hakkarainen O W, Roseng. 4 KonfektionsA.-B!Germania,Malm4 - J A, Döbelnsg. 6 Haifvarsson T, Länga g. 9 slrillnadsg. 25 B Cedell E, Jakobsbergsg. 33 Hammar K G, Leipzig 4, Örby, - Salen, Götg. 16 A Cederberg C, Hornsg. 62 Älfsjö - Sjöberg, Tunnelg. 9 Cederqvist A, Timmermansg. 13 Hamiuarström F, Hornsg. öa - Union, Hamng. 5 o. Slusspl. 63 Dahl A V, Svartensg. 8 Heden A, Sigtunag. 3 - Älgen, Klarabergsg. 58 Dahlbeck P, Renstjernasg. 22 Hedenberg E, Brännkyrkog. 3 Korsell A, Markvardsg. 1 Dahlborg P D, Hagag. 1ö Hedfors E G, Stnreplan 2 Kruse O, Odeng. 47 Dahlgren C J, Oxtorget 4 Hedin N G, Kungstensg. 63 *KvarnbergKHj., Malmskillnadsg. Dahlquist A, Skomakareg. 13 '- & Co P, Norra Smedjeg Dahlström & Ringström. Skorna- Hedmark R, Roslagstorg 22 Kvart A, Västmamråg. 37 kareg. 34 Heliden J A, Mästersamuelsg. 43 Källander J, Lästmakareg. 30 Danielson A, Sveaväg. 38 Hellstrand J, Hamng. 11 Källen 0, Norrtullsg. 23 Danielsson F A, Norrtullsg. 37 Hellström C, Mosebaeketorg 8 Lager J A, Grefg. 18 Duner A M, Kammakareg. 7 'Hlmriksons J H Eftr:, Malmskill- - Oskar.SödertörnsvägdB,Enskede 'Edhlund & Co E, Brunkebergs- nadsg. t8 A Lagergren CA, Vegag. 15 torg 22, Hermanson A F, Scheeleg. 11 Lammi A, Valling. 21 Edström Nils, Braheg. 22 Hertzberg F, Hornsg. 58 Landen Nils, Folkungag. 12 Ekdahl C. Hornsg. 184 'Heurlin G U&:Co A.-B., Stureg. 7 Landgren A, Mästersamuelsg. 23 Ekedahl J O, Observatorieg. 16 r jelte A E, lfagag. 54 Lang J E, Lmneg. 39 A Ekholm A, St. Nyg. 45 Holm C 0, Artillerig. 22 barsen Olof, Vasag. 36 Eklund G E, Skärgärdsg. 1 Holmberg E, Kockog 11 'Lal'sson & Co N, Norrlandsg. 5 Eklöf J, Prästg, 31 Holmström J H.Sibylleg Ola, Regeringsg. 95 B - & Hahn, Kommendörsg. 17 Horneman C J, Helsingeg Olof, Regeringsg. 72 C Ekstrand C A, Flemingg E. Sturepark. 5 Lehnberg N O. Lignag. 4 Ekström A. Smälandsg. 23 Hulten J A, Blecktornsgränd 7. Lehto E, Handtverkareg. 23 A 'Ekwall N J A, Regeringsg. 43 'Hultman G, Malmskilinadsg. 44 Leijon J A. Högbergsg. 18 Elmer C A, Prästgårdag. 6 Hultqvist C G, Regeringsg. 69 'Lidvalls skrädderi, Regeringsg. 25 "Enbergh & Gauffin, Kungsg. 64 'HäggströmJF, Malmskillnadsg.38 Liedbeck C A, Prästg. 27 Enekvist C P, Köpmanbr. 2 Höglund J E, Hjärne&. 7 Liljeberg J A, Malmskillnadsg. 13 'Engblom Eric, Regeriugsg. 5 Isaksson h Skeppareg. 44 Liljedahl E Greftureg. 42 'Engelska Skrädderietablissemen- Iskull J, Uplandsg. 8 Liljeqvist A, Vasterlängg. 54 tet, Hamng. l A Ja,'obson R, Norrlandsg. 23 Lind N, Mästerl!amuelsg. 24 Englund L, Hagag. 14 Jakobsson J, Inedalsg. 7 A Lindahl A. Apelbergsg. 34 'Engström C J. Hjärneg 4 - J A, Krukmakareg. 5" "- & Niklasson, Drottningg J F. Regermgsg. 93 A.Jansson A H, Nybrog. 18 Lindberg J B, Artillerig W, Valhallaväg. 59 "-s Eftr. E, Storkyrkobr. 13 Lindell A, Kungsg. 58 Enroth P J, 7:e g. 3, Hjorthagen '- & Wallgren J M, Hamng P 0, Nybrog. 18 Erikson J S, Norrlandsg. 13 Jeftkin J, Karlavägen 72 Lindelöf J A, Surbrunnsg. 36 Eriksson A M, Valling. 29 Johansson Axel, Väst~rlängg. 20 'Lindequist J, Beridarebansg E J, Tjärhofsg Bröderna, Regeringsg. 26 Linderholm K E. Granväg. 5, Tel. $- G, Käkbrinken 4 - E V, Koloniväg. 72, Enskade lusborg. Midsommarkransen Ernhjelm N A, Lirmåg. 51 & 53 - Fritz, Brunkebergsg, 9 Linderoth A. Gr--fg. 30 Fagerberg J F, Karlbergsvägen 28 - Georg, Storg. 30 Lindfeldt A, Brunnsg. 28 Fahlen J V, Alströmerg J Alfr, S:t Paulsg. 30. Lindholm E 0, Volmaryxkullsg.12 Fineld C G, Eugelb' ektsg John, Köpmantorget 12 Lindman G J, Flemingg. 59 A Flood A, Stadshagen 8 A - Joh. A, Södertörnsvllg. 62, En- - & Larsson. Österlängg. 34 & 36 - G, Scheeleg. 6 skede LindvalJ A, Mälareg. 1 Flygare I, Timmermansg K, Oxtorgsg. 9 B Liwendahl C, Majorsg. 10 Fornell Emil, Mästersamuelsg, 24 - K E. S:t Paulsg. 2 C Ljnngkvist J M, S:t Eriksg. 49 Forshellska ISkrädderiet, Väster- "- Bickard, Svedenborgsg. 2 Londoner Herr- o. Damskräddert, längg. 36 \.läderberg G E, Nybergsg. 8 1St.Nyg. 28 Frankzon A H, Drottningg. 81 A "Kaedings Eftr. Fr, A.-B, Fredsg.2 "Lund & Ekholm, Drottningg. 16 Franzen A, Luntmakareg. 15 Kanström C 0, Drottningg. 77 'Lundberg A, Linn.g. 5 - J F, Drottmugg. 49 Karlberg C, Rådmansg 73 Lundell M, Uplandsg. 67 Fredricsson J, Hornsg. 108 Karlen G R, Mariag. 11 A & Bergström, Götg. 13 Friberg A, Mästersamuelsg T, Sibylleg. 15 Lundgren D G, Nytorgsg. 24 Fridstrand C J, Arti llertg, 60 Karlson & OoC J, Norrlandsg. 8-&10 "- l~, Västerlängg. 7l Frohlnnd Aug., Hagag. 1 - C L, Hornsg. 29 C - J ~I.',Ad. Fr. torg 7 Frykholm N, Brunnsg. 13 '- F, Regeringsg. 42 Lundholm L, Barnhnsg. 2 Gelbort D, Luntmakareg, 97 'Karlström E, Folkungag. 95 Lundin A, Ad, Fr. Kyrkog. 15 Germania Konfektionen, Malm. Kjellström V A, Uplandsg C E J, Torkel Knutssonsg.16B skillnadsg. 25 B Klang K, Kaptensg. 7 - Knut, Kornhamnstorg 59 Gille E. ":t Pltlll.g 13 Klädesmagaainet ä Söder, Götg. 30 *- P A, Braheg. 2 WOODSTOCK SKRIVMASKIU rån KONTORSTEKNIK, enklasie konstr.uktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regerin,gsgatan.

10 1:652 Skräddare-Skulptörer., Lundqvist A E, Högalidsg. 52 A Rosen S, Malmskillnadsg. 27 *- G A, Kommendörag. 10 Rosen G, Döbelnsg. 77 *LyckmanREftr.,Malmskillnadsg.38 Roth C, Pipersg. 3 LyMn N, Timmermansg. 24, Rundall W, Vikingag. 16 Löfgren C W, JakobRbergsg. 33 'Rydel! & Co J M, Drottningg. 10 *Löfstedt C, Uplandsg. 23 'Rydholm A, Tyska Brinken 28 Lönndahl A o. <J, Hamng. 17 Sahlberg G V, Sibylleg. 14, Malmborg C, Sibylleg. 79 -s Eftr. I G, Triewaldsgränd 2 Malmqvist F A, Jakobsbergsg. 28 Salomonsson L, Hornsg. 61 *Militär Ekiperinqs A. B.(M. E. A.l. salaman S R, Inedalsg. 21 Hamng.3A;sel\llnonssid.40o.4I Sandberg A G, l:ltorg. 16 Mobäck A; Jakobsbergsg. 25 A - Alfr., Holländareg. 8 B Molander K ~;,Malm-kilmadsg. 19A - J E, Brunkebergstorg 2 Molin C A, DplandRg J M, Hagag P D, Pilväg. 22, Gröndal, Lilje - Oskar, Tegnersg. 23 holmen Sandin G, Flemtngg. 10 *- & Möcklin, Birgerjarfsg. H - J, Västmannag'. 45 Molvidz,'n S, FlemiTJgg. 53 B Sandström J, Karlbergsväg. 82 "'Mossberg & Co, Stureplan 13 Scheding J E G A, Kaptensg. 3.Moureau P A, Beridarebansg. 17 Sch-dman B, Timmermansg. 36 Mäkinen 0, Kl. N. Kyrkog. 14 B Schelin C.E, Dalag. 68.Nedahl M, Stortorget 14 'Scl;liller & Holmström, Birger- "Niemi L, Ad. Fredr. torg 4, jarlsg. 12 '*Nilssop & Dahlbecks Eftertr., Be- Schultz S M, Saridsborg, Långbrogeringsg. 9 dal, Älfsjö _ E K, Malmskillnadsg. 7 Schyttse J E. Luntmakareg. 26 _ Gustaf, Norrtullsg 51 Schöldström R, Kungstensg. 4,6 _ J F, Skeppareg. 25 A Sehlin J, NytorO!sg. 25 "'_ l< Lindman A. B., Biblioteksg, >'leifert L. Västerlångg (vid "turepiall) *Silfverling & Co Knnt, St. Nyg. 8 _ 0, Styrmausg. 4,7 'Sjöblom J, Norrlandsg. 13,_ & Co P, Humlegårdsg. 11 Sjödahi C J A, Surbrunnsg 6 Niord S, Majorsg. 9 B Sjöfolkets Skrädderi- o Herreki- Nordberg C E, Norrmalmst. 4, permg S Miller, Österlångg. 19 Nordblom C ~I, Döbelnsg, 43 Sjömark C L, Olovsg. 7 B _ E V, Drottningg.84 SjBström J, Hu rnlegårdag. 8 Norden A, Skeppareg. 22 ~jiivall 0, Regeringsg. 44 Nordenfeldt C, Olofsg. 2 Skog E, Köpmang. 6 *Nordenson l< Lejdström A. B., 'Skogströms Eftr. A, Tegnersg. 4. Holländareg. Il Senesons WI Herr- o. Damskräd- _ K E, Tunnelg. 17, deri, Regeringsg. ~9 _ O. Sigtnnag. 5 Spongin S, Tlplaudsg, 28 Nordmark J, Brunnsg. 5 Stenberg C W, Mariag. 16A Noren F J, Horrisg,' 34 Strand C J, Döbdnsg. 42 *Norrmalms Skr.dderiaffär, Hötor ' Stråle A, Linneg. 57 get 10 Strömqvist J A, Rpgerlngsg. 61 Norsell K, Luntmakareg. 93 Slålcrantz 0, Flemingg. lo Nyberg C 0, R"gerinKsg, 61 Sundberg A, kv. Klippan, Stockby, Nyblom J M, Folkungag. 12 Lidingö villast. Nyholm J A, Berg-g. 11 Sundgren 0, Bellmansg. 5 NykvistO, Köpmang. 10 Sundin J W, Mästersamuelsg. 73 Näslund P, Olefeg 3 'Sunesson & Ström. Birgerjarlsg. 31 Ohlaen Th, Flemingg. 12 Svedberg A F, Fjällg, 22 OUiwier A, Västmannag, 18 'Svenska Ekiperings A. B., Öster- *Olsson A, Regeringsg. 22 malmstorg 4, _ P M, VaUing. 12 Svensson.J, Sveaväg. 28 _ V, Drottningg. 61 *Söderlunds Eric, Militärskrädderi, *Palm A F, Dr<>ttningg. 11 Birgeriarlsg. 2~.Palme J, Drottningg. 32 Söderqvist G, Nybrog. 22 & 24, *PalmgrenJ G,Malmskillndsg 4,8B - K V, Braheg. 15 Palmqvist K G, Grefg. 62 Söders!I:öm R, Odeng. 98 Patzengel D, vegag. 14 SödraKonfekt:onsA-B.. Hornsg.5H Paulason P, Greltureg. 20 C Theander K, Dalag, 62 (gosskläder) Persson J A, Kungsholmsg. 62 Thorell K, Skeppareg. 25 B Pettersen ~','G:la Brog. 23 Thuo G A, Holländareg. ao *Pettersson C A, J?,ungsg. 52 o. Thysell N A, Banerg. 6 Götg. 15; se annons sid. 639 TIdstrand K A, Dalag. 62 _ Ed;v,, Storg. 41) *Tingström P AK, Högbergsg. 27C *_ H J, Uplandsg Observa-.Togman C T, Engelbrektsg. aa torteg. 3 *Tor,ell & Gustafson, Dplandsg. 34 _ J P, Upsalag. 16 Törnblom Hj., Brnnnsg. 7 _ R, Riddareg. 9 B 'Unger J, Bryggareg. Ii Pey Angelo, Frejg. 61 Wahlqvist F, Vikingag. 8 *Rafatedt S A" Bellmansg. 24, WahlRtröm J N, Grefmagnig. 16 Ringström J E, Skomakareg. 34, o_s L Eftertr., Brunkebergstorg 11 Rilllldahl e, Torsg. '!!l - M. Hol1ä.nda.re~. 29 Walerian E, Malmskillnadsg. 7 Wallberg F, Svartensg. 8 B Wal1en K E, Kammakareg. 35 Wallin J, Kommeridörsg. 6 - K A, BirgerjarJsg P V, Skåneg. 57 Wallner'J, Kommendörsg. 40 'Varenius C L, Svartmang. 10 Weber A, Birkag. 9 Wedberg E, Svartmang. 19 Weissenberg H, Malmskillnadsg. 25B Wennerström A G, Järntorget 38 Vepsäläinen F A, Surbrunnsg. 26 'Wermelin D, TegI:\ersg. 4, 'Westeroerg & Joh:lmson, Begertngsg. 17 Wiberg P J, Drottningg. 24 wtden sven, Dalag. 62 Wihlner J G T, Regeringsg. 70 Wik J!l E, Sot Pan lsg, 30 Wileen J V, Drottningholmsväg. 7 wnten Hj, Te~nersg. 14, Willman ]j] O. Linneg.: 60 'Wirgin Gustaf, N. Smedjeg. 16 Zelander H, Frejg. 4,2 Zell J A, Valhaliav. 27 Ågr~n J W, Lästmakareg. 27 B,thlin A, Frejg. 29 Åkerman Aug., Vegag. 14; 'Åkerström A, Hornsg. 100 Åkesson P, Rermersholmsg. 5 Åsberg & Co G, Karlaväg. 14 *;tslander K F. Hötorget 10 'Öhrmans Skrädderi A.-B. Jakobsbergsg. 9 Österberg G V, Kommendörog. 21,A - J A, Västerl,ångg. 9 - Karl, Brännkyrkag. 3 - Karl, Nytorgsg, 15 östling A, Västmannag Knut, Biblioteksg. 7 Östman C V, Handtverkareg. 47 Skrädderiartiklar : Se under Grosfhandlare. Skulptörer: Se äfven Bildhuggare. Ahlberg O, Luntmakareg 79 Almgren G E, Karlhergsväg. 44, Boberg S, Barnuusg 4" Bruce Axel, Prästgårdsg. 26 Eidh C J, Bellev)leparken, Roslagstull Elmgren 0, Sveaväg. 50 Fagerberg C, Prästgårdsg. 3 Gellerstedt R, Karlaväg. 43 Gibson S, östermalmsg. 57 Hallen A. Rådmansg, 55 Hnltström K, Kornhamnstorg 4" Jahnsson Jean J:or, Linneg. 5 Knöppel A, Hiigalidsg, 32 B Larsson G, Klippg. 13 Lindhorg V, Vä.tmannag" 21 Lundqvist J, Bergsg. 2,; Malmqvist G, Linneg. 60 Neijd H, Karlbergsväg. 56 Petrus A, Tennispaviljongen Sture vägen 1, Sprinchorn G, Mästersamuelsg. 56 B Strandman 0, G:la Brog. 27 l:ltrindberg T, Linneg. 41; atelje Nybrog. 51 FINSPONGS METALLVERKS A.-B. _ SERIDARESANSCiiATAN '

11 \Vissler A H, Sigtunag. 4 Örnell e, Löfvingsborg,St.Essingen Skyltar, emaljerade: ~e Emaljerade skyltar. Skyltfabrikanter:. A.-B. Beskow & Co, Högbergsg. 30 A (gjutna metallskyltar) Bändarevsky D, Mästersamuelsg.lO Jonssona Josef Skyltfabrtk, Drottningg. 47, se nunous sid. 66 Lithografiska A. B:s i Norrköping afd.-kontor,. Kl. V. Kyrkog. 9 Passarelli G B., Lästmakareg, 30 ietorpettersons okmdus/n'akhcl>olall JO l:/oljdnddf(:~ijldn 10 Allin 809l.609HIk> Påhlmans J E Skyltfabriks- & Må Iertaffär-, Linneg. 19 Skyltfabriken Star, Riddareg. 23 SkyltRtälls A.-B., Drottningg. 53 Skånska Lithogr. A.-B. Afdeln.- kontor, Stnre Hitdestrand, Vasago 44. Sternhagen J A, Luntmakareg. G'7 STOCKHOLMS KARTO.~G- '& LlTHOGRAFlSKA AKTIEBO- LAG. JACOB BAGGES SÖNER Knrtongfabrik, LltJlOgran.kt Tryckeri samt Bok- &.6.cddellstryckeri. Specialite : Massfabrikation. Kontor St, Vnttug. 18. Fabriker: Torkel-Knutssonsg, SS o. Yolmuryxkullsg; 20 Riks- o. allm. tel. namnanrop :»Eselte» Svenska Reklam- & Skyltfabr. A.-B., Kl. V. Kyrkog. 21 ( Skyltmålare: Bssckmark A, Biblioteksg. 30 Ekman & Darth, Observatorteg. 14 Elgstrand C L, Flemingg. ~3 A Eriander J, Mäst sraarnuelag.. 40 ))'riefeldt & Son,' Sveaväg. 64 Fäldt G, Tjärhofsg. 5 Holmkvist G H, Luntmakareg.,77 Holmqvist Alfr., flemingg. 10 Jonssons Josef Sliyltfabrik, Drottntnggv d?, se annuns sid. 66 Linden A, Kungsholms Kyrkopl. 3 Lindh & Ca, Leon., Sveaväg. 84; r. t. Vasa 264, a. t o. Vasa Sandberg R, Södermannaa. 47 Sylvanders Sl<yltmä1eri, Högbergsg.2ö I i 'I'elenius Frith., Greftureg. 29 l Skulptörer-s-Slöjdrnagasin. o ' F'Ilfaler r- Göteborg o. Malmö, se annons å kartong sid. IS«b Armatur- & Verktygs A.-B., Kungsbroplan 2 ' Autogena A.-B., Vasag. 6, verkstad FridlJemsg. 32 Nordiska Syrgasverken, A.-n., N. Smedjeg. 28 Filial i Göteborg; se annons sid. (blm 1797, Skärpfabriker : Stockholms Skärpfabr., Linneg. 7S Slaktare: Bornholm K J, Sveaväg. 94 Bröderna Persson, S:t Paulsg. 25 Hylten E, Hötargshallen 115 Höglund O, Mälartorget 8 Johansson E, Aspudden. Landen J G, Götg. 81 Larssons Carl, Slakteri A.-B., Braheg. 24, Regeringsg. 40, Bryggareg. 10 o. Djursholm Slakteri-A.-B. i sthlm, Äsög. 10, bodar se namnregistret - Norrmalm, Karlbergsvägen 77-81, bodar se namnregistret och annons sid. S4 Stockholms Kötthandlares Inköps,A.-B., Ape1bergsg. 56; r. t a. t. 1952" Sundel1 G, Fredriksdal, Skanstull Svenska Slakteri A.-B., Holländareg. 3. Engrosafl'är i kött o. lefvande djur. Emottager ät"ven alla slag af djur O. kött i kommission; r. t. 3538, 4569) läa 21) o , a. t. 4513, 8859 o Zetterman e ol Fredriksdal, Skanstull Slakteriförnödenheter : Djurskyddets Expedition, F'Iemmgg. 20 B - With. Harmsen, Vasag. 15 & 17 Fredricsson E, Mariagr. 4 Borgenstierna. & 00 Bertil, Brunke-, bergstorg 15 Slakteriprodukter : Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr- Se under Grosshandlare, I~ndsg. 19 Slangar: Be under Grosshandlare. Sliperier: A.-R. Konst"llts, Banerg Sti l'le-weruer, Kontor, utställn. o. lager Fiskareg. 6. Butiker: Fredag. Ö, Stureg. 4,' Handtverkareg. 4, Regeringsg. 19 o. Hornsg.4. Baners sliperi, Linneg. 19 Ellioth E F, Svartmäng 25, Tyska Skolgr. l. Skärntnesapparater I II K. F I N T L I N G för syrgas-acetylen, syrgas-iysgas LUN'l'MAKAREG och syrgas-vätgas: R. t. 1077S.. A. t. 112 S9. A.-B. Svenska Metallverken. Huf- Slipning såväl finare som gröfre; vndkontor i Västerås. Afdelnings- se annoas sid. HOO kontor för Stockhohn, Vasag _ Telegramadress:»l\{etallverken»; Froms Per Mek. Verkat. A.-B., Mäs r. t. Namnanrop. a. t. 100, tersamuelsg. 34 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN, Kirurgiska Insbrumentrabrtks A.-B. Kopt. O. utstälin. Drottningg.50. R. t A. t. ass. Fabrik Kungsholmsg. 4S. R. t A. t Lundblad Per, Linneg. 19 Nyströms A. G Eflr., Jungfrug. 6 Sundström K, Odeng. 36 Slipmateriel : Se under Grosshandtore. Slipskifvor tillverkas o. törsäpas af: A.-B. A Bonthron, N. Bantorget ls - Axel Christiernsson, Garfvareg. Ö, 5 & 7. Filialer: Göte borg; Malmö, Norrköping - de Hon, MarielJall, Sundbyberg Bruhn & Co Edw. A.-B., Skeppareg. 13 Carlsson Gunnar, Storg. 10 Galco A.-B., LId. A.-B. Ingenjörs- firman G A Lindstedt & Cp, N. Bantorget 18; r.,t. narnnanrop :,,Galco., a. t Herstad Chr A, Klarabergsg. 56 Schuehardt & Schiittes l!'i1ial, W Svea, Norr- Böker, Vasag. 241 SvenskaSlipskifveA.-B. landsg. ~ & 10 Slipstenar:. A.-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 - John Wall, Drottningg. 68, Hötorget 9; se annons std, Julius Slöör, Järntorget 80 - Järn- & Skogsprodukter, Ny" brog. 8 Slöjdlärare :, Se Lärare i slöjd. Slöjdmagasin: Se äfven Träkärl säljas af: Almer P E, Odeng. 29; 'se annons sid 56 Anderson P, Norrlandsg. 22 Arvidsson A, Södermannag. 6 Dahlin Otto, Hötorget 14 Ericsson J A, Sergelg. 2 Eriksson E, Mästersamuelsg. \47.' E V O Slöjdafdeln., Norrlandsg. 18 LiLltorpsslöjden, Stureg. 16 Magnusso~ A ~, Köttorget 8 Sjöberg Anna, Mälart01'get 19 Skand. Konstslöjdförsäljn., Drottningg. 77 Svensk Hemslöjds Försäljn.-fören. u. p. a., Biblioteksg. 12 Södra Slöjdmagasinet, V. Slussg VASAGATAN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

12 1654 Smeder- Snickare..Smeder: SmärgelskifltfrUndare: Erlandsson A, Torstensonsg. 13 Se äfven Konst-: o. ornamentssmeder A.-B. 'A Bonthron, N. Bantorget 18 - C J, Storg. 34 samt Låssmeder. Falk C J, Långa g. 12 Andersson C G, Surbrunnsg Max Sievert, Smålandsa, 30 Fehrm O, Banerg, 21 _ E, Norrbackag. 17 Schuchardt & Schlittes FIlial, W Ferm A V, Västmannag. 96 Angantyr A J, Långholmsg. l A,Böker, Vasag. 24 Fl 0 dq VistK J, Malmskillnadsg. 4 8 c Bergströ~ J, Vä.tmannag. 105 Smärgelskifvor: Blomqvis V E, Henriksdal Se under Grosshandlare. Fogelström & Jansson, Markvards- BlondelI C E K, Polhemsg. 20 g. 2. Bolmer A, Svedenborgsg. 3 Smör: Forsman J G, Frejg. 23 BO~~:;::~~~~5& C~ Bertil,.Brunke Se Jlejeri- o. Landtmannaprodukter ~~[;~:~~ ~', ~~~~~v~;. 10 Brokvist W, Hornsg. 92 samt under Grosshandlare: Landt Frölich H F F, Timmermansg. 31 A "d A mannaprodukter. G f Id L B r 0 erna ndersson, Kammakareg. ran e t,davidbagaresg. 26 A 5 2 Smörgåsaffärer: Grönlöf A, Västmannag. 72 Burlander A F, Odeng. 56 Se äfven Namnreg.: Automater Gustafson J A, Baggensg. 17 o.' Ekström Olof, Bondeg. 28 Ellioth E F, Svartmang. 25, Tyska Prinsess, Mustkkafe o. Konditori, ö.ter*ngg. IS. Gustafsson J G, Uplandsg. 62 Skolgr. 1 Norrmalmstorg 3, spec.: \' arma Hagberg A, Söderrnannag. 7 Engström P, Scheeleg. 6 o. delikata smörgåsar; a. t Haglund &- Lindblad, Sibylleg. 47 Eriksson J A, Surbrunnsg. 48 \ St~~~~~~::,; l~mörgåsaffär, N. Mä- Hagström L, Birgerjarlsg & Co Mek.Verkst. A.-B., Lunt- Westbecks Smörgåsaffär, Jakobs. ~ellström P, Uplandsg. 46 makareg. IS torg 3 Herlin V D F, Sibylleg. 20 _ & Starks Mek. Verkst., Ulfsunda Snickare.' Hofström A, Jakobsbergsg. 25 Fogelström V A, Folkungag. 20 D Holm A 'r, Krukmakareg. '46 Forsell & Carlson, Polhemsg. 34 Se äfven Mön.lsnickar.. Holmberg A G, Blecktornsgr. 4 Grönberg B G, L:a Badstug. 10 B Abrahamsson G R. Flemingg. 6t A Håkansons N H, Snickerifabrik Gustafsson A, Fridhemsg. 3 o. AdamsoIi E A, Engelbrektsg. 12 Frejg. SI ' Döbelnsg. n Ahlgren N O, Stor«. 29 Höglund J O, Drottningg. 91 Hallgren A, Tjärhofsg. 20 Ahlstrand K L, Götg. 38 Isaksson E, Gö.tg. 83 Hansson A, Dalag. 52 Ahlzen R A, Riddareg. 14 Jakobson & Ranzen, Jakobsg. 28 Helmfrid J A, Apelbergsg. 48 Aijmer Th, Flemingg. 16 B (par- Janson P A, Anneberg, St. Essingen Holmström O, David1;>agaresg.14 kettgolfl Jespersson S, Tunnelg. 12 Johansson J, S t Eriksg. 2J Almqvist J A, Banårgv Ifi Johanson J A, Braheg, 3 Lagerholm N M, Solnaväg. 11 Anderson A, Kronobergsg. 22 Johansson C J, Kolonivägen 38, En- Lindberg V, Reimersholmsg. 9 Andersson A, Dalag. H A skede,. Lindqvist J, Brunnsg Albert E, Observatorieg J A A, Handtverkareg. 44 Månsson & Almgren, Grefg, 50 - C, Brunnsg O F, Regeringsg. 94A Märtenson O, Högbergsg. 32 A - Leon., T.gnersg. 43 Jonson J A, Drottningg. 73 A Nilsson O, Torstensonsg. 9 Bengtsson A U, Tegnersg. 3 Jonsson C Et A. B., Hornsg, 32 Peterson A, S:t Paulsg. 17 Berglund L J, Kungsg. 84; se an- (midt emot Maria kyrka). Kon- Pettersson C G, Flemingg. 60 nons å kartan tor, utställn., verkstäder o. rit- -s Eftr. C, Bollhusgränd 6 - Th, Kammakareg, 7 atelje samma adress; a. t. 3209, -s E J Smides- o. Mek. Verkst. Bergström C E M, Vanadisväg. 17 r. t. 52 u6 A,-B., L:a Badstug. 11 o. 13. B;rlin K D, Surbrunnsg. 43 A Josephson J A, Rörningsberg, Filial: Petersborg, Sundbyberg; Btberg G A, Styrmansg. 37 Kungsh. villast. se annons å kartong sid. 1488a Björkman G A A, Dalag. 34 lönsson p, Kammakareg, 19 _ J K B, Krukmakareg. 4 Blomgren Ernst J, Norrlandsg.11 Kampf A F, Uplandsg. 97 -;-s Otto Smides- o. Reparations Blomkvist K J, Vikingag. 12 Karlson E A, Repslagareg. 22 verkst., Mästersamuelsg. 57 Bodin J A, Sven Vintapparegr. 4 Karlsson Wilh.,.Iungtrug. 10 Byden C, Rensg. 3U Boström F G, Dalag. 2~ - & Kihlström, mek, snickerifa- Samuelsson Hj., Birgerjarlsg. ll Brodin F G, Esplanaden 17, Tellus- brik, Sot Paulsg. 26 Sannad als Mekaniska Smtdesverk- borg, Midsommarkransen Karlström K B, Holnaväg. 117 stad, Sauna::lal, Liljeholmen; r. t. Brolin K E, Krukmakareg. 8 Kiesow E R, Hofländareg. ö Liljeh. löd, a. t. Gröndal 83 Bäfman J, Kungsholmsg. 13 Kleiner K J N, Döbelnsg. 33 Schenström A J, Erstag. 2ö Carlsson A, Frejg. 36 Källblom A H, Frejg. 13 Smides A.-B. Bröderna Lundberg - J F, Lästmakareg. 20 Lannerstedt C G, Odeng. 48 & Co, Volmaryxkullsg. 13' Cederqvist G E, Döbelnsg. 71 Larsson A, Högbergsg. 50 Stockholms Hofslageri A..B., Lunt- Dahl E, Mästersamuelsg A D, Tuleg. 47 makareg.32 - J E, Johannesg. 6 -"E, Villa Ludvigsberg, ÖrDy, s'midesfabrik Sundbyberg A -B., Karlsboda, - L, Observatorteg. 10 de Flon -T, Stbyl leg, 14 Alfsjö (allmogemöbl.) Letzler ej, Lindvägen 12, Grön- Svensson Martin, S. Mälarstr. 17 Edberg K Th., Mästersamuelsg. 46 dal, Liljeholmen Widerberg H A, Västf(ötag. 4 Eklind J, Rådmansg. 43 Lidner V T, Grefg. 30 Åberg E J, Gåsgränd 3. Spec.: lås- Eklund A F, Storg. 16 Liljeberg C A, Surbrunnsg. 31 A reparationer; r. t. 2560, a. t. - C A, Tavastg. 16 Liljedahl Hj., Hagag. 56 Brunkeb. 3~9(1 - E, Jungfrug. 32 Liljestrand K, Södermannag. 35 Åkerströms Ettr. G E, Torkel- Eklund S, Karlbergsväg. 26 Lindahl C G, Engelbrektsg. 12 Knutssonsg. 23 Ekström C G, Upsalag. 20 Lindberg H, Lindväg 14, Gröndal, Östermalms Hofslageri o. Smides- Enberg A G, Kvarng 12 Liljeholmen verkst., Linneg. 73 & 75 Engqvist S, Södertörns Villastad Lindblad A E, Riddareg. 9 A _ Konstsmides- & Reparations- 27" Lindgren R A, Kullen, Kungsh. verkstad, Stureg. 3l Erfksson E G, Angsliljan 1, Grön- villast. Smärgel o. Smärgelduk e dal, Liljeholmen Ljungqvist H A, Handtverkareg J V, Linneg. 33 &; 35 - O A, Helsingeg. 8 Se under G' osshandlm,..- &; Hultbom, Jakobsbergsg. 22 Loven P J, Skärgårdsg. 8 B & C \ FINSPONGS METALLVERKS A.-B. S.E.R_'D_A.R_E.S.A.N_S.G.A_T.A.N_'.7,;.!,J

13 Lundborg A L, Västmannag. Lundeborg T",M, Roseng. 4 Lundman K H, Tunnelg. 12 Lundqvist L 0, Burbrunnsg. 12.Löfberg L, Bryggareg 30 Lötmark L 0, Hol.ländareg. 7 'Löfiftröm A, Bergsg. 1 Lönnqvist J P, Västmannag. 30 (Väfstolar) Löwenhamn G, Regeringsg. 74 B "Magnu~son M, 8:t Eriksg. 17 :Martell A, Örby Villastad 134, Älfsjö r Mattson J V, Flemingg. 59 A Mattsson A E, Luntmakareg. 37 Molitor P -O; Kammakareg. 7 "Möblerings A.,B. Thour & Co, Hornsg. 10 Nilsson Lars (etärbh.), Jakobsbergsg. 3S - O, Braheg, 23.Nordlander C G M, Narvavägen 29.Nordlund APNilssou-, Vanadisv.19.Nordström J, Regeringsg. 23 A :Norgren 0, Hagag. 6 :Nyholm G, Götg. 96 :Nylund E, Birgerjarlsg Ohlssou C G, Kocksg J O, Skaraborgsg. 12 -Olander H, Skomakareg. 13 Snickare~Soliditetsupply::1ningar Åberg Erik, Lignag. 2 - Au Corset Gracieux, Drottningg.66 Åkerblom K V, Karlav. 5S Dahlstedt M, Apelbergsg. 5S A Ålander A, Kungstensg.24 Franska Snörlifssömmeriet, Birger- Österberg C, Heimdatsg. 5 jarlsg. 13 Östergren J R, Hornsg. 38 Snickeri maskiner: Se under Grosshandlare. Olsen J, Artillerig. 4S Olsson S J, Uplandsg. 35 Persson V, Brunnsg. 28 Pettersson J G, Pipersg. 12,Pröfke F L, Hornsg. 16 Pålson C, Luntmakareg. 44 )Rosen N A N, G:la Brog. 49 Rosenberg C V, Bergsv. 12, Enskede ;Rosenström A, Uplandsg. 26 Lagerqvists J A,Mek. Snickerifabr., - B A, Brännkyrkag. 49 Roslagsg. 29 Bydahl V, Rådrnaneg. 90 Bäman C A, Karlaväg. SS 'Sahlholm G L, Davidbagaresg. 25. Schelin J V, Kungsbensg. 2SB :Schärlund A, Stockholmsväg. 49, Ens~de 'Schöl~tröm 0, Bryggareg. 16 :Sjöberg G, Klara N. Kyrkog_ 20.Btenhärd J P, Kl. N. Kyrkog. 17 Lavens Kolimport A.-B.. Mälar- :Storck O V, Grefmagnig. 17 B 'Strömberg A, Braheg. 42 torget 17; r. t. o. a. t.namnanrop:.-sundehn C W, Bengt-Ekehjelms-»Lavens Koltmport». 8nickerig. 13,fabrik Bromma pr Sundbyberg ilvanström Alfr., 'I'egnersg, 23 Lundberg & Co, R B, Vasag. 42 csvensson E A, Döbelnsg. 4l Myrstedt & Sterns A.-B., Kungsg. _ G A, Storg o, Norrlandsg. 25, Fransk-SvenskaSnörlifssömmeriet, Biblioteksg. 9 Lidholm H, S:t Eriksg. 55 Lundgren M, Sergelg. 2 Snickeri- och träföräd- Snörmakare: lingsfabriker: Hartzell B, Västerlångg. 40 Adamson E A, Engelbrektsg. 16 Hähnel C A, Brunneg. 25 A.-B. Sjöberg & Co Snickerifabrik, Mattsson Ernst, Klarabergsg. 21 o. Drottningg. 47. Specialite : Kon- Regeringsg. 47 torsmöbler Odhner H M, Regeringsg. 93 _ Sparrehol ms Snickerifabrik, Stauss Eftr. A A, Hornsg. 24 Brunkebergstorg 14 Stenström J A, Hamng. 17 Bergman Olof, Hornsg. 156, Söderlund F, Regeringsg. 59 Bromstens Svarveri- & Snickeri- Åstenius C J G, Regeringsg. 90 fabrik (f. d. J Wannqvist), Brom- Sockerbagare: sten; "'e anuons Rid. 49 Bröderna Nyberg, 1'unnelg. 12 Se äfven Konditorier. Ekstrands E G Snickerifabriks Almgren E D, Biblioteksg. 26 A. B., Tellnsborg, postadr. Sthlm1 Asp A P, Birgerjarlsg. 106 Fagerström J. Hagag. 54 Billström l<:0, Norrtnllsg. 23 _ Carlson C A, 'I'egnersg, 13 I C L Holmströms Snickeri- & IJulin D, Grefg. 20 Laggkärlsfabrik, Karlaplan 4; Lnck & Co, Percy F, Handels A.-B. ~ t IRe~~;J~~~~a~:~ingbageri. o. Kon. Håkansons N H Snickerifabrik. ditori A B., Sveavägen 56 o. Frejg. SI Birkag. 12 -, Hägerstens SnIckerifabrik, Häger- Reisenhoff P IVI, Götg. 2S sten, Liljeholmen Schumacher O W, Norrlandsg Johanson Oarl, Sveaväg. 36 Steiness J, Rörstrandsg. 12 Johanssons Alfred Snickerifabrik, Stockholms Bageri A.-B., S:t Pauls- Hagag 20 g. 22 Karlsson G A J, Tomtebog. 11 1;eichgräber P, Holländareg. 13 Sockerbruk: Svenska Sockerfabriks A.-B., Näckströmsg, 2 - Raffinaderietil kontor, Näckströmsg. 2, sockerbruk Sköldg. 15 Soliditets-upplysningar lämna-: :Sverdrnp N H, Tomtebog. 25 Norrköpings Warfs- & Werkstads Exportfören:s Soliditetsnpplysn.- -Söderberg S l, Birgerjarlsg. 122 A.-B., Btdgbergsg. 35 afd., Y,asag. 12 'Söderman Joel, Heleneborgsg. 4 Olsson &Bosenluuds A.-B., Dalag. Frågobyrån (J ERosendahl), Sig- '~reglund P P:son, Snackväg. IS, 1 B tunag. 4. Äppelviken Petterson &; Alms Eftr., Enge1- Jönköpings Jurid. Byrå, Hamng. 15 Thelin J A, Grefg. 47 brektsg. 16 Kreditreformfören. för Sverige, Ar- 'Thor S E, Lästmakarea. 20 Rell & Co, Lästmakareg. 27A senalag. 4 Wallberg C F, Sot Paulsg. 21 A Rosenblad V, Blekingeg. 51 Me.r.k~nntniloansB. ~1.råk';,'.rtSatnorkyrkobr. 5, 'Wallen K 0, Folkungag. 24 Walls C J Sågeri- o. 'l'rivaru A."B.,. Wallin N, Södertörns villastad 11. (Norrtulls Sågeri), Norrtulls- Soliditet, Aktieb., Klarabergsg. Watz Reinhold, Jakobsbergsg. 36 väg. 1 23; se a.nnons sid. 36 Wickman & Nyberg, Nybrog. 51&53 Snödifsfabriker : Solventia A.-R, Drottningg. 2, se Widen C O F, Beridarebansg. 18 annons, sid. 2 b Widst.-öm K A,Holländareg. 6 A.-B. Nordiska Kompeuiet Stockholma Minuthandlares.lJpp- (renov, ant. saker) - Svenska Korsettfabr. Jansson lysnings- o" Inkassobyrå, Tomte- VHlman K G. Luntmakareg. 53 & Co, Mästersamuelsg. 39, bo- bog. 36, Wisen J G, Regeringsg. 41 dar: Drottningg. 48 o. 84, Handt- Svenska Upplysningsbyrån, Lid- Wollrath 0, Styrmansg. 23 v.erkareg. 15, Regeringsg. 41 o. holm & Ponten, Vasag. 5; r. t. Wängberg J, Dalag. 76 Västerlängg a. t WOODSTOCK SKRIVMASKn~ trån KONTORSTEKNi'l<, enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid Regeringsgatan. Auswnrtei W. Schlmmelpfeag, Fredsg. 2; a. t.do85, r. t. 39S9. Endast merkantila upplysningal'. Anskaffar adresser, agenter I

14 165'16 Soliditetsupplysningar-Speceri- o. kryddkramhandlare. Sveriges Allm. Köpmannaförening J Storkyrkobr. 5,se annons a kartan Spannmåls- och mjölhandlare: Se äfven Kvarnverk o. under Grosshandlare: Spannmål etc. A.-B. A Björkman & CoEftr., Mälar torget 13 - Columbus, Högbergsg. 37 B ' Andersson Axel, Prästgärdsg.21 - G & Olsson I, Dalag. 40 Appelberg A T, Stortorget 18 & 20 Bachman, Åberg & Co, Köttorget 6 Carlsson C G, Birgerjarlsg. 68 Dahlin John A.-B., Beridarebansg. 17 Eriksson Agnes, Östermalmstorg 3 Handelsbolaget A Pettersson&Co, Jakobsbergsg. 34 Lindqvists Eftertr., Kornhamnstorg 47. Norbergs Eftr. P H, Storg. 15 B Ryding Georg, Mälartorget 15 Stockholms Hästägares Foder A.-B., Davidbagaresg, 1; se annons sid. 51 \ Werngrens Eltr. Carl, Kimgsh. hamnplan 5 Wihlen Sam., Munkbrog. 4 Åhlenius Gösta, Smålandsg. 38 Specert- och kryddkramhandlare:, Se lifven under Grosshandlare: Specerier. Abrahamsson B, Karlbergsväg. 51 Adner E, Regeringsg. 61 Adrianson Julius, Surbrunnsg. 28 Ahl H, Götg. 99 A.-B. Nordiska KQIDpaniet Anderson Alfred, Klarabergag Axel, Flemingg Erik G, Kammakareg Ernst G, Parmmätareg Gustaf, Drottningholmsväg. 15 _.& Sandrew, Kommendörsg. 37 Andersson P G, Robertsberg, Älfsjö Andre Paul, Engelbrektsg. 39 Andren C, Hornsg.. 74 B - E, Mosebacketorg ö Ask H, S:t Erikog. 25 Axen A E, Värmdög. 4 Bachman. Åberg & Co, Köttorget 6 Beckman K, Krukmakareg. 5 Bengtsson S, lilagag. 14 Bergfalk Aug, Bondeg. 33 Berghind N, Svartenag, 28 & 30 Bergqvist G, N. Blasieholmsh. 17 Bergström Eric, Regeringsg. 28 B Bissmark & Co, Götg. 107 Bjurholm M, Malmskillnadsg. 37 Bodin E, S:t Paulsg, 31 - R, Flemingg. 23 Bohlin G, Uplandsg. 28 Boström E, Tomtebog. 51-0, Götg. 61 Broms & Son J F, NOITlandsg. 6 Brunanders- A, H A.-B., Humlegärdsg. 2, Nybrog. 9 Brunnberg N, Kommendörsg. 24 Brynielsson G, Östermalmsg. 64 Bröderna Dahl, Karlaväg; 52 o. Birgerjarlsg Hedström. Hornsg Linden, Hornsg. 68 o. Timmer mansg Lindström, Åsög. 89 Bäckman & Larson, Flemingg. 52; a. t. 9312, r. t Börjeson Gustaf, Karlavägen ö8 Carlson G W, Sveaväg. 80 Carlsson E H, Högbergsg. 68 B - J E. Hornsg, öl.,..s Eftr. J E, Uplandsg. 4 Dahl V, Karibergsv. S3 Dahiberg & Lindblad, Lovisag. 2 &,4 Dahlgren Carl, Nybrog. 40 Degling C, Kungsholmsg. 60 Ebersköld G, Handtverkareg. 43 Edholm H, Uplandsg. 81 Edlund Arvid, Sibylleg. 69 Edström E 0, Uplandsg. 32 Egnell A E, Torstensonsg. 4 o. Li dingö-brevik Ek. G, Klara S. Kyrkog. 11 Ekblom C E, Surbrunnsg.r d Ekenberg E, Kornhamnst V, Erstag. 22 Eklund 0, Prästg. 17 Elmberg C, Östermalmstorg 6 - Oscar, Ldnneg. 44 & 46 Enberg H, Åsög. 00 Eneqvist A, Roslagsg. 29 Engström & Co K W, Flemingg. 38 Eriksson A, Valling C Th, Heleneborgsg G A, Norrtullsg O T, Nynäs 7 o. Grönbrink 4, Liljeholmen Ertman & Co E, Skeppareg. 8 Flodin G, Drottningg. 85 Franck C (inneh. firman A Lindström), Roslagsg. 21 Franzen J A, Västmann~. 45 Fredricsson C, Folkungag. 89 Fredrikson G Th, Rädmansg & Romeis, Mälart'orgp.t 15 Friström E A S, St. Nyg. 45 ' Greiff A, Prästgärdsg. 15-0, Saltsjö-Storängen o. Saltsjö- Järla Grönqvist K M, Torkel-Knutssqnsg. 16B Gustafsson Emil, Odeng Eric B, Kungstensg G, Timmermansg Linus, Götg. 7l - R, Linneg. 33& 35 Haag K J, Odeng. 92 Hahne & Co, Grefg.. 27 Handels-A.-B. Ljus, Danviksg. 5, 7 & 9 Hansson A, Götg S, Brännkyrkag. 187 Hedelius A, Strandväg. 7 C Hedman T, Linneg. 51 & 53 Hedqvist A, G:la Brog. 34 Hellman Arvid, Bergsg. 9 Hellsten A, Mästersamuelsg. 10 Henriksson J F, Svedenborgsg. 35 Hjelm Alfr., Banärg. 12 Holmberg B, Svartmang. 17 Höglund C, Kungsg. 57 A Högström C, Karlavägen 71 Ingmansons J F Affär, Järntorget 83 Isaksson O, Sthlmsväg. 129, Enskede Jacobsson G E, Rörstrandsg. 3(} Jansson V, St. Nyg. 8 Johanson Anna, Odeng. 53 Johansson F, Storg Hllmer, Västmannag John E, Hötorget 13 K A, Linneg. 63 K J, Uplandsg L, Uplandsg. 7 - Walfrid, Lilla Nyg. 20 Johnsson Björn, Hötorget 10 - John, Drottningg. 100 o. Odeng. 23 ' ' Jonner J G, Norrbackag. 10 Jonsson Hjalmar, Flemingg. - P, Nytorget Josephson G M, 'I'egnerag. 2 Julius Aug., Drottningg. 38 Jäderblom K, Drottningg, 69 Kahn F JJ Kornhamnstorg 61 Karlberg M, Storg. 26 Karlson Edv., Folkungag Edward, Grerg, 12 Karlsson Harald, Birgerjarlsg. H - J A, Regeringsg. 99 Kilander L G, Oxtorgsg. 3 Kjellman J, Götg. 3 Klasen Kl E, Tomtebog. 19 Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd, bodar: se Namnreg. Kristoffersson Kl Hornsg. 77 Källen 0, Uplandsg. 13 Lagström R F, Svedimborgsg. 42 Landström E L N, Riddareg. 21 ; r. t. 3819, a. t Larsson Arvid, Regeringsg. 77\ Lemke H F A.-B., Fredsg. 12. I,idell F, Kungsg. 53 Lidwall Bröderna, Luntmakareg, 70 Lind H, Scheeleg. 3 Lindell L, Rörstrandag. 22; r. t. Vasa 602, a.' t Lindmans Eftr. John,N orrlandsg.lf).. Lindqvist Georg, Greftureg O S, Hornsg. 14 o & Co, Kommendörsg. 7 Lindström A (firma), Roslagsg E, Björågärdsg. 8 - K V, Braheg. 14 Linne A E, Skåneg. 57 o. Renstjernasg. 32 Ljungberg H, Västmannag. 31 Luck & Co Percy F, H. A.-B., Drottnin~g. 12, Stureg. 8, Nybrog. 15, Styrmanog. 11, Uplandsg. 17, Kungsg, 88, Tegnersg. 20 B, Kornhamnstorg 53, Karlaväg. 42 o. Hornsg.58 Lundgren Gust., Västmannag Isak, Kommendörsg Selim, Döbelnsg, 17 Lundkvist A E,' Birkag. 5 Lundmark E, Lilljansplan 5 Löfgren E, Holländareg. 6 Löfqvist A, Karibergsv. 55 Magnusson J, Tjärhofsg. 4(1 Mattsson R, Dalag. 29 Melander A, Bibltoteksg. 5 - K J, Västgötag. 9B \ Moberg & Co H, Kornhamnstorg 59 Möller A S, Arbetareg. 22 Nilsson A, Birgerjarlsg. 28 & 30 - J D, Heleneborgsg. 20 Norberg C F, Folkungag. 87 FINSPONGS METALLVERKS A.-S IERIDAR ANSeAT:AN J, i

15 , Landqvist Rud., Skeppabr, 20 Larka W A.-B., Skeppsbron 10 Lir.dberg D A A.-B.,' Södermalmstorg H; r. t , 22534,227 Il> o. 238 H5, a. t ' Lindholm Aug., Eftr. (tnneh. A E Appelberg), Skeppsbron 20 Lundin & Co J W, Skeppsbron 28 Lundsten S E A. R., Brunnsgr, H. r. t o , a. t o Matthiessen & Son A.-B., 'Bredgränd 2 - Moberg & Wenngren, Slussplan 63A Nachman K B, Braheg; 23 Nordin J E, Skeppsbron 24 Nordisk Express, Regertngag. 10 Nordisk Spedition A. B., Slussplan H3A; a. t , r. t o Nordström & Thulin, Skeppsbron 34 Norrman & Co R W A.-R.. Södermalmstorg 4. Bkeppsmäklare, berraktntngsagentsr, speurtörero. försäkringsagenter; r. t , o , a. t '1'e- Iegratadr.:»Norrco» Nyman & Schultz A. n.. Skeppsbron 22, filial: Riddarholmsh. 17 Palmgren & Co A.-B., Bredgränd 2; r. t , 23935, 2393H, a. t. 47 fio ' A.-B. SVENSKA.' METALLVERKEN, l'

16 1658 Speditionsaffärer-Stadsbudskontor o. -stationer. Skan(lin. Speditionskompaniet Äkta spets- o. siden4ep6t, Linneg. Billmans Fabriks- o. HandelsA.-B., A.-H., Skeppsbron 2T;"7"t."'2iU'ii 38 Regeringsg. 88 ~11, a.t. 442 S~i~fv~~~~~~r ROl~:JtrÖmJW,N.Längg.9,Haga- -Speditionskompaniet, Brunke- Zander &; Ingeström, A.-B., Genebergsg. 9 A-.B. Svenska Spiralfabriken, Frid- ralagenter för A.-B. de Lavals Sto.ckhulms Befraktnings A.-R., hemsg, 17. Ångturbin, Fredag 4, Brunnsgr. G Amaturfabriken Carl Holmbergs :Stockholms Transport. o. Bogse- Stockholmsfilial, ägare A.-B. rtnes Å B., Stadsgärden 14 &; 16; Nord. Armaturfabrikerna Vasag. se annons II kartong sid. 98 b 7; r. t. 6111,7117, a. t Se :Svensk Express No-B., Slussplan annons II kartong sid. 640 b 63 A Fjäderfabriken Spiros, Bröderna "Tham Percy, Drottningg. 2. Filia- Eklund, Handtverkareg. 31 D ler: Oxelösund och Hull Stockholms Fjäderfab~ik, Birger- "I'horel l CarL A, Norrlandsg. 1 jarlsg. 100; se annons sid. (blå} "Träfraktbyrån A.-B., Lästmakareg Spirituosa, 18 ' Wah1roos & Co C A,-B" Skeppsbron 24; r. t , a, t. G:J2 "'Valdin Å, Skeppsbr-on 8; r. t, o 21566, a. t Aström Per, Kungsg. 50 (Hötorgsbasaren '1.4); a. t , r. t /' Österblom A, Repslagareg. 16 Spegelfabrikörer : -Se F'Ö'rgyllM" o. under Grosshandlare: Spegel- o. Fönsterglas. Spelkort: Se äfven Kortfabriker Bagges Söner Jacob. kontor St. Vattug.1S, rabrlker I'orkel-Rnutasonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. 20 -Göthe I MA -B., Bok- o. Pappersh., Drottningg, 46; filialer: Drottningg. 88 o. i Dalarö.:Hellström Kristian, Generalagent för Uoodall's enaelaka spelkort o. spelkortschatull etc., Varfsg. LA; r, t. 2U608 Lithogr. A.-B:s i Norrköping afd;' kontor, Kl. V. Kyrkog. 9 'Schantz Victor A.B., Brunkebergstorg 2.Skåneka Lithogr. A.-B. Afdelningskontor, Sture Hildestrand, Vasag. 44.Svanström & Ca Frans, Pappersh. A.-B" Myntg. l, Drottningg. 6. Södermalmstorg 8. Norrmalmstorg 1 o, Operahuset (v. Jakobstorg), Handtverkareg. 8; se annons å kartons sid. 98 a -Öbergs Bror, Bokhandel, Götg. 26 o, Sot Paulsg. 24 ' Spetsar renoveras af: Ortenholm H, Stureg. 42 Spetsar säljas af: De Förenade Spetsfabrikerna, Gref tureg. 13 Engström & Engest.röm, Dalag. 34 :Förklädes- o. Bpetafabrfken, Hildeg. Andersson, Humlegårdsg. 22 Rellqvist E E, Hamng, 5 A Järpe E, Birgerjarlsg. 6 Teneriffa.magasinet, Biblioteksg. 5 Vadstenaboden, Regeringsg. 22 se under Grossluondlare : Vin och.spirttuosa samt i Namnreg.: Vin- & Spirituosaaffärer, A.-B. Sthlmssystemets. Spis- o. Knäckebrödsfabriker: Se Baqare. Spiselfabrikörel' : och under Gross- Kokspislar. Se Kaminrabriker handlare: Sportartiklar: Se äfven under Grosshandlare. A.-B. A Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik, Fabrik o. kontor S:t Eriksg. 46, utställn. Birgerjarlsg Nordiska Kompaniet Bastman Georg A A.-B,. Nybrog. 1 Berghman Emil, Östgötag. 41 Bergströms Paul U A.-B., Drottningg ; 'se annons sid. 46 Björk & Co, Kl. N. Kyrkog. 5 Bröderna Sandström, Birgerjarlsg. 23; skidfabrfk Götg, IUO Carlson Carl (A Lanthens Eftr.), Arsenalsg. 3 Gelbord R A.-B., SibylJeg. 11 Idrottsmagasinet Per Langborg. Birgerjarlsg. 5. H. K. H. Kronprinsens Hofleverantör. R. t. 8075; a, t, 781 Lind & Cos Eftr. M U, Götg. 11 Militär-Ekiperiugs A.-B. (M.E A.), Hamng. 3 A. Se annons sid. 40 Kungstensg Pettersson Eli, Velociped- & Motorcykelaffär, Birgerjarlsg. 9 Sörman John, Regeringsg. 4 werme & Co, Kar'laväg, 40; a, t, Widforss' Mauritz H A B, Klar!\.- bergag. 31; filialer Drottningg. 88 o. Götg. 11; se annons std, 29 Spritfabriker: Se Destillerinqsoerk: Sprutfabriker : A. B. S. Henrikssons Sprut.fabrik &; Mek. Verk~t.., Henriksberg vid Hägersten, postadr. Sthlm 4; a. t, 3475, r. t Språklärare: Se Lärar. i språk. Sprängämnesfabriker : Nitroglycerin-A.-B., Arsenalsg. 9 Stockholms Superfosfat Fabriks Å.-B., K-ornhamnstorg 4 \ Stadsbudskontor och -statloner, J(, J. Eekerström«kår: Hufvudkontor Smålandsg. 30, A. T R. T. 4141; hvard. 7 f. m.~9 e. m.; sön- o. helgd. 1/.8 f. m.-9 e, m, Filialkontor Greftureg. 50 B, A. T R. T Filialkontor Station, Sibylleg. 29, A. T. 9993, R. T Filialkontor Strandvägen 19, A..T. 6177, R. T Filialkontor Humlegårdsg. 23, A. T. 6024, R. T Filialkontor Odeng. 36, A. T. 8976, R. T Station Regeringsg. lo, A. T. 6004, 'R. T C. C. Oarlssone kår: Hufvudkontor Klara Västra Kyrkog. 13, A. T. 4440, R. T. 4413; 8 r. m.-9 e, m.. Filialkontor Brunkebergstorg 14, A. T. 163, R. T. Norr 191 Filialkontor Handtverkareg. 40, A. T , R. T Filialkontor Västmannag. ö, A. T. 6477, R. T Fili~lkontor Torsg.19, A. T. 4412, R. T. Vasa 417, Jakobsg. 9, A. t, 6004, R. t, 7489 Västmannag,vidOdeng.,A. T. 6733; R. T ' 46, A. t. 8706, R. 't. 817~ Kammakoreg. vid Sveavägen, A. T. 9472, R. T. Norr 43 Kungsg. 56, A. T , R. T. Norr 833 Mästersamuelsg. vid Drottningg. A. T Tekn. skolan vid Beridarebansg., A. T. 5083/ Vasag. 1 W. H. SödBrbergs kår: Hufvudkorrtor Brunnsgränd5, A. T. 2713, R. T. 1599; hvard. 10kt.-, 1 april 8 f. m.-8 e. m., l april -l okt. 7 f. m.-9 e. m., sönd. 9-6 Filialkontor Mariag. 9, A. T. 3727, R. T FINSPONGS METALLVERKS A.~B. BERIDAREBANS(3ATAN \

17 Stadsbudskontor o. -stationer-stenkols-, koks- o. vedhandlare. P. A. NitsstYns kår: Hufvudkontor St. Grämunkegr. 8, A. T. 1245, Ro T. 4563; hvard, 1 okt.-1 april 8 f. m.-9 e. m.; 1 april-l okt. 6 f. m.-9 e. m. Filialkontor: Riddarholmen, A. T. 2790; öppet 8 f. m.~7 e. m. Stads- o. fondmäklare: Se [1822] o. Fondsndldare. Stanniol: Blencke & Wapler, Regerlngsg. 59 I Sjöland~r Oscar, Bergag. 3 Stansar: Se Press- o. sta1tsverktyg Stearinfabrike. Se Ljus I abriker Stenhuggerier: Se' älven Grafmonwmeni, A.-B. Gotländska Kalkstenskompaniet, Stigbergsg. 35 Hilleviken, Svartmang. 16 Konststen, Kungsg. 55 A -B, Skånska Cementgjnteriet, Kungsg. 55, se annons sid, 59 Stockholms Marmorindustri, Västm~nag. 69 Bröderna Gustafsson, stenhuggerifirma, Hornsg. 89 \ Carl berg A, Lundag. 6 B Ericsson & Kjellströms ~~tenhuggeri A.-B., Värtan, kontor Sibylleg. 11 Flodquist & C:o, Elngelbrektsg. 15. Arbeten i Karlshälls graniter, IgnabergakalkBten, Närkekalksten, Ktnuekutteaten, Grythytteskiffer m. m.; se annons sid. 26 Gelinder V, Smedsudden. Specialite: Marmor o. Kalksten; a. t o Gilljam & Palms Stenhuggeri, Värtan Granit- o. BetonA.-B., Birgerjarlsg. 29. Ro 'l'. 7081, a. t Gu{'ta Stenförädlingoverk, A. B. Afdeln.-chef Birger Lundqvist. Försäljn.-kontor Styrmansg. 17 Riks 1716ö. Allm. tel Hebbel E, Engelbrektsg. 3. Levererar alla arbeten i granit, kalksten, marmor, sandsten, speciellt byggnadsgranit, grafvärdar, gatubyggnadssten; r. t , 12ö ~5 Lindström J A, Norrtullsg. 30, o. Ö. Wester & Norgrens Mek. Stenhuggeri, A.-B., Torkel Knutssonsg.31 o. Krukmakareg. 13 Västkustgranit A.-B., Sthlmskont. Samuelsson & Lundqvist, Styrmansg. 17 Österholms Ernst, Stenhuggeri, Götg. 52 Stenkitt o. fogeements Se under Grosshandlare. Stenkols-, koks- och Tedhandlare: Se älven under Grosshandlare. Stenkol. Ex;:::~1 A -B. Kol & Koks, Skeppsbron 18 Allmänna E Wallberg, Skäneg. 47 A. t. 156ö Anderson O W, Holländareg. 20 Andersson A F & Gustafsson C Ar inneh. Filip Löwe, Surbrunnsg. 48 Anderssons, Carl, Kollmport, Gref- /e. 10 Andersson Frans, Albano Anderssons, J., Kollmport, Nya A.-B., se A.-B. Kol och Koks Andersson Werner, 'S:t Eriksg. 44 -, Viktor, Längbrodal, Älfsjö Arbetshemmet, Kungsholmsg. 54 & 56 \lergman Lars, Klara N. Kyrkog. 2ö - Olof, Hornsg. 1ö6 (stenkolo. koks) _ Borshults Bränntorts A.~B., Vasag. 1ö & 17 ' Ekblom P E, Heimdalsg. 8 Ekström & Larsson A.:B., Oxtorgsg. 4, Birgerjarlsg. 70; se annons sid. 24 Enequist..John A.-B., Birgerjarlsg. 125 ~. Erikson K J, Parmmätareg. 6 Eriksson Adolf, A. B., Norrtull - Arvid, Grefg A G, S:t Paulsg. 14 Felldin, Fahlström & Co A.-R., Smälandsg. 20; r. t , , 240 n9, a. t Ferngren J E. Sibylleg. 31 Forsgren E N, Brunnsg. 5 Frälsningsarm. vedgärdar. Östra station, Åsög. 51 o. Rälambshof Gjemre & Co A.-R., Skeppsbron 18; r. t. o. a. t Hemmets Vedsågeri & Kolaffär, Krukmakareg. 34 & 36 Hjorthagens Vedaffär, 3:je g. 3, Hjo rthagen, Värtan Tullpaviljongen, Norrtul1 Lund S J, Västmannag. 91 Lundblad Aug., Norrtullsg. 36 N S Höglunds Kolbolag, Nya Marmorbrnks A.-B, Kolmården. Ombud. Sthlms Cement- Helsmgeg Etabl gjuteri, Västmannag. 17 A Ordertcl. : Riks 2021, Allm Rell & Co, Lästmakareg. 27 A o. Vasa 2ö7 Ström & C:o Ludv., Mek. Stenhuggeri, Birgerjarlsg. midt för Telegrafadr. :»Bunkers>. Rensg.. J~cob"son E, Valhallaväg. 94 Sveusson J H, Odeng. 76 Jansson A ]" Grefg. 51 Werner J, Norrtullsg. 38 Johanson J V, Hornsg. 141 :1659 Johnåon John A, Mälartorget 15, Ved i parti m. m.; r. t , a. t Karlsson D, Karlbergsväg. 86 o. Birkag. 8 - I Kol-Kompaniet, "Begeringsg. 54 Kungsholms Nya Maskinvedsägeri, Handtverkareg. 27 Köhler Sixten, Blasieholmstorg 12, (ved i hela laster) Larsson E, Helsingeg. 43 Lavens Kolimport A.-B.,' Mälartorget 17. r. t. o. a -r-;amnallrop:»lavens Kolturport- Liden A C, Pilvägen 16, Gröndal, Liljeholmen Linden F A, Grefg. 22 Lindgren C G V, Veaag. 2 ~ F V. Luntmakareg. 82 & 84 Lindkvlsf AJ, Karlbergsväg. 32 A (Expresabyrå) Lindström & Söderman A.-B' J Drottningg. 71 A; r. t , a. t. 6ö 42. Vedgärdar i Mörbyo. Stocksund; r. t. Stocks. 298, a. t. Stocks. 198 Linn C G, Kapellgränd 13 Ljunggrens Veagärdar V, Värmdög. 49 o. Folkungag. 7l "- Lundgren P J, Örby Villastad 70, Älfsjö Lnndström & Co Joh. A.-B., sc A.-R. Kol och Koks Nilsson A V, Idung. 10 Norberg & Larssons Vedgärd, Valhallaväg. 94 Norrtulls sågeri, hyfleri, ved-, koloch brädgårdar, Norrtullsväg. 1 Ohlssons Erik, Tr)ivaru Å.-B., Flemingg. 4. Kontor: Kungsbroplan 2. Filial: Norrtälje Olssons A S Expre,ssbyrä, 'Davidbagaresg. 14, se annons sld, (blå) 1802 Olssons Oians Kollmport A.-R. (Stenkolo. Koks), Skeppareg. 26 och Värtan Olsson P E, Klara N. Kyrkog. 25 Punkt C A, Rörstrandsg. 20 Ring C G F, Volmaryxkullsg. 15 C Rohtlieb & Co, Nybrog. 26 Rydqvist G F, Högalidsg. 36 R Skoglund & Söner A A.-B., Hornsg. 37; Söder Mälarstrand o. Södra Bangärden Sohlberg C G, Dalag, 31 Stiftelsen Hem för de elända, Krukmakareg. ij4\&;36 Stinnes Hngo, Sveavägen 21 (hörnet af Kungsg.); r. t , o , Stockholms Kolimport, J O Pallin, Skepps bron 28 WOODSTOCK SKRIVMASKin rrån KONTORS1EKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regering~gatan.

18 1660 Stenko~s-, koks- o. vedhandlare-stålplomber. Stockholms Vedaktiebolag. Indu- Stensättnlngsentreprestripalatset (ing. fr. N. Bantorget) nörer: Strand O F, Vingeborg 2, Årsta, Liljeholmen Danielsson t" Heimdalsg. 6 Sund P A, Greftureg, 30 B o. Skep- Enström E G, Sot Paulsg. 26 par- g. 61 Hebbel E, Engelbrektsg. 3 Sundin & CD, Joh, Västmannag. 46 IJohan Sundtus Vedgärdar A. B., Odeng. 78. Ved, kol o. koks i parti o. minut. f' t. 1?:J 73. r t. RII!) 17 Sundström E F, Regeriugsg. 95 A Svensson & Karlsson, Alströmerg.3 Söderbergs H G Iml,ort Aktlebol., se A.-B. Kol och Koks Sö.lerberg V, Rensg. 19 Södermau E R, Jakobsbergsg. 38 Södra Ved- & Kolgärden;- A.-B., Södra Bantorget, se, Ved & Kol- A. B.. Wahl man, Rähnel &; Co,!.-B., Slussplan 63 A II Vakö Torvpulverfabrik A.-B., Re~eringsg. 8. TiUv. o. för.".ä1j.n. af bränntorf, torfpnlver o. torrbriketter; J;. t , a. t Fabriks- o. försäljningskontor Hökö". r. t. Älmhult 6R Wnlls C J Sågeri o. Trävaru A B., (Norrtu lls sägert), Norrtullsväg. l Ved & Kol-A. B., Södra Bantorget (ing. Folkungag. 2), filia.l Erstag. 20 Westeriund E, Tomtebog. 4(; Wikman K H, Bingerjar-lag. 105 Västermalms Vedaffä-r, Flemingg. 70 Åhs C D, Idung. 10 Ä)fsjö Ved- & 'I'räva.ruaffät-, Älfsjö Öqvist O J, Folkungag. 10 Sten- och lerkärl säljas af: }J.öganäs Billesholms A.-B., Norra Blaaieho.lmshamnen 7 Wahlin & 00, N. Blasteholmshamnen 7 Stenografer: A.-B. Stenografbyrän, Nybrog.111 A ArendskaStenografinstitutet, Odeng. 16 Arnoldsson I. Riksdagsstenograf, Helsingeg. 18; a. t, 12083, r. t. Vasa 1516 Aronson Liaa, Inedalsg. 15 Claesson 0, Folkungag. 46 Daug Inga, Grefg. 50 Frank M, Hornsg. 58 Lagerkrans Erik, Hornsg. 64.A; a. t Skrifbyrån Diskret, E Lidholm, Vasa~. 5 - Ferm, Regeringsg. 47 Smith Premier Institut, A E~Hen" nerberg, Drottningg. 51 Södra Stenograf-' o. Maskinskrif ntngsbyrån, Hornag. 10 Tafiins Byrä för maskinskrifning och öfversättningar (f. d. Kroopelins byrä)\ Klara V. )l:yrkog. 3 B, se annons sid. 35 Stentryckare: \ Se äfven Litografiska Anstalter etc. Bagges Söner Jacob, kontor St. Vattug.18, fabrikertorkel-knutssonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. 20 Centraltryckeriet, V.sag. 16 & 18 Lithogr. A.-B:s i Norrköping sid. kontor, Kl. V. Kyrkqg, 9 Stereotyp- och Stilgjuterier: A.-B. Klich", Norrlandsg P A Norstedt & Söner, Tryekerig. 2 Cenlraltryckerlet" Vasag. 16. & ls Grönlund A F, Västmannag. 3 LIndholms J Kllchef.brlk &; Grafiska Anst., Drottningg. 10 o. Jakobsg. 18, Pettersson E, G:la Brog. 35 Rydbergs M KlicMfabrik, Vasag. 15 & 17 Stickmaskiner: Se under Grosshandlare.. vse-, stick- o. symaskiner. Strumptabrtker e Se Trikäfabriker. Strumpstickn,-maskiner Se Sy- och stickmaskiner. Strykinrättningar : Se 'l'vättinrättningar. Stråhattfabriker : Aktiebolaget J LEVIN 'Strå '& FiltbattfabriK - Lager af"illodevllj'or. - Kontor, lager och faö'fik; - Handtverkaregntnn Carlson & 00 Wilh~lm A.-B., Humlegärdsg. 17 Rising E E, Kindstug. 4 RUgheimer & Beckers A.-B., fabrik Soheeleg. 18 o. Pipersg. 27. Helge Westerlnnd A B~, Drottningg. 38; kontoret: r. t. 67 9;, lagret: r. t. R0862. a. t Westrells Gunnar A.-B., G:la Brog, 36. Strålkastare: A.-B. A Wiklunds Maskin- & velecipedfabr., Fabrik och kontor Sot Eriksg. 46. Utställn. Birgerjarls'g. 7 - Lux, L:a Essingen Stubinfabriker : Se Sprllngdmnesfalniker. Stuckatörer: Ahlkvist K G, Västerlängg. 65 A. B. Konststen, -Kungsg, 55 Blom S, Helsingeg. Hl Oonte Augusto, Solnaväg. 119 Liva Pietro, Döbelnsg. 11 Ljungberg J E, Jungfrug. 10 Moretti G A, Börstrandsg. 56 A Seger & Johanson, Birgerjarlsg. 121 ' Rossi Angelo, Drottningg. 67 Stå~utgOds försä~jes af: - Se äfven und~r Grosshandlare. A.-B. Scania-Vabi s, hufvudkontor Sturep lan 4; r. t. namnanrop. Scanta-Vabts, telegr. -adr-.»scaniavabts». Fabriker i Södertälje o. Malmö; filialer i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö o. Norrköping Borgenstierna & 00 Bertil) Brunkebergstorg 15 Bultfabriks A.-B., Vasag. ils; se annons.id. 11 I Stållinor tillverkas af: Se äfven under Grosshandlare. A:-B. A Bonthron, N. Bantorget 18 Allm. Handels Ac-B., Hamng. 5 B Ställinefabriken, Soiekareg. 7 Stålpennor: 8e under Grosshandlare.. Skrifpennor Stålplomber: A.-B. Plätmanufaktur, Drottningg. so, suck- och Iadpfomber-; r. t o. 9240, a. t > FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGAT-AN

19 Ståltryckare : Bagges Söner Jacob. kontor St. Vattug 18,fabriker Torkel-Knutssonsg. 33 o. Volmaryxkullsg. '20 Centraltrvekeriet, Vasag. 16 & 18 Erason A, Ringväg. 2 Lithogr. A. B:s i Norrköping afd.- kontor, Kl. V. Kyrkog. 9 'Tull berg Hasse W, A.-B., Kungsbroplan 3 Stå1varor: ~r~berg.ifabrikat»abil». Svetsnlngsapparater -Se Järn- o. Ståtva"or samt under R. t o. 2u7 os för sywas, acetylen och syrgas- Grosshandlare: Järn- o. Stålvaror., vätgas. Svarfning af jiirn o. metall.stämnlngsmän : A.~B. Axel Christiernsson, Garfvareg. ;l, 5 & i. Filialer: Göteborg, utföres af: ~e Namnreg.: Utmätningsmän o. 1 Malmö, Norrköping [1704] Kirurgiska Instrumcntfabr.- - El, Ynglmgag. 17 Stämpelfabriker: A.-B. Kontor o. utställn. - Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Väaterås. Afdelningskontor för Stockholm Vasag. 20. Se Namnstämpetfabriker o. Stål- Drottningg. 50. stämplar. R. t. 122'7. A. t. 286 'l'elegrallladre:o<s:»metallverken -: Stiirkelsefabriker: Fabrik Kungsholmsg. 48 r. t. Namnam-cp, a. t. 100, Svenska Stärkelseintressenter A.B. R. t A. t. 2~735 J o Filialer: Göteborg o. Malmö, SB annons å kartong Nybrog. 3 Norrköpiugs Warfs- o. Werkstads sid b Sulfat A..-B., Stigbergsg. 35 Arrnatur- & Verktygs A.-B., Kungsbroplan 2 säljes af: Svarfvare: Autogeua A.-B. Vasag. 6, verkst. Baltiska Gruflndustri A.-n., Odeng. 11 Fridhem'g. 32 Berglund L J, Kungsg. 84, se annon", a kartan. Elektr. A.-ll. A. E. G., Sveaväg. Sulfit- och Sulfatfabriksmaskiner: Bergström J A, Lästmakareg. 28 -Branows Eftr. J F, Bådrnansg, 3gB. A.-B. A Bonthron, N: Bantorget 18 - A. Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10,rIR~P\ \-R E.GULATO RE R "I A.-B. Area Regulatorer, St. Vattug. 10. Med Area masaaregulator upp nä, konstant fuktighetshalt., i cerlul osamassan; r. t. ö024:8, a. t. 2034~; telegrafadr.: ' Area». - Axel Chrtsuernsson, Garfvareg. 3, 5 &.,.,Filialer: Göteborg, Malmö, Nurrköping, - Böksholms Sulfitfabrik, Malm torgsg. 6 (C G Cervins kontor) - Ofvergärd & Co, Handtverkareg. 34 \ Apparat. Aktit bolaget, Btrgerjartsg. 62, Sultitspritapparater. 1ng. Gunnar Sundblad: r: t , 1ng. Bild. Bergström: r. t Ståltryck are-svärdfejare. Svafvelsyra o. Saltsyra:, Se Saltsyrefabriker samt under Grosshandlare: Svatvelayra o. Saltsyra, SVamp: Se under Grosshandlare. Svarfchuckar: A.-B. Fnrnos, Vasag. 44, verkstä- Bromstens Svarveri- & :Snickerifabrik (f. d. J Wannq vist) Bromsten; se annons Nid. 4n Ekbergs N C ~Iektr. Svarfveri, ~Hamng. 38; se annons sid. 70 Elmblad C A, Mästersamuelsg. 57 B'agerkrantz J A, Värmdög. 51 Forsberg & Co, Beridarebansg. 18 Forslund L E, Köpmäng. 14 Holmberg C, Nybrog. 19 Hylen C E, Tegnersg 34 Håkansons N H Snickerifabrik, Frejg. 81 Lindqvist T, Jakobsbergsg. 20 Nordström N, Västgötag. 8 stocknorms Svarfveri o. ledatångsfabrik,.luntmakareg. 51'\ Städe J P, Oxtorget 29 svedberg E G. Västgötag. 7 Thurell E. Frejg. 6 Törnkvist C, Folkungag. 20 D ITörnquists C E Elek~r. Svarfveri, Artillerig. 30 Waringsky J' L, S., gelg. 8 Villard (J. A, Rensg. W (meta,ll) Åkerberg E, Kungaholrnsg. ;lu Osterlund W, Regeringsg, 74 B SvenskFörhydningsmassa: Se under Grosshandlare. Cellulosabyrän,. Bröderna Hanson, Svetsning, Regertugsg. 4\ Hanson N K F, Regertngsg. 43 utföres af: Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr- A.-B. Byrgassvetsntng, Fredsg. 3 landsg Åkerblom & Larsson, Uplandsg. :Nordiska Armaturfabrikerna A.-B., 86 N.'rrlaudsg. 15A &.H; se annons.autogena A.-B., Vasag. 6, verkat. å kartor!\, sid. 640 b Fridbernsg. 32 Zander & Ingeström A. B., Fredsg. Elektriska Svetsnings A.-B i Stock- 4 hulm, Sot Paulsg. 2 B A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 1661 Högquist F. Pipersg. 26 Metall'fabriks A.-B. Mundus, Högbergsg. 37 A Nordiska Syrgasverken :AI n., N. Srnedjeg. 28; 00 annons old. (blå) 1797 '. Norrköpings Warts- & Werkstads A.-B., Stigbergsg. 35 Nya Autogena Svetsningsverkstaden, Agneg Fjlialer: Malmö, Göte borgj, Norrköping, Sundsvall Och Hälsingborg Nordiska Syrgasverken A.-n., N. Smedjeg, 2,;. Filial i Göteborg; se annons.id. (blm li97 Göt- Svenska Manometerfabriken, g. 7 Svärdfejare: Gumrelius E, Valhallav. 103 Jonsson K Af Artillerig. 15 Militär-Ekiperings-A.-B. (M. E. A.), Grettureg. 20; se annons sid. 40 o. n Nyströms A G Eftr., Jungfrug. 6 \ E. Kn~t N,yströms Metallfabrik& Svärdfl'jeri. 6 Jakobsbergsgatan 6 (f. d. Mästeraamuetsg. 6) STOCKHULM.. Utför finare och gröfre METf/LLARBETEIY, förnickling, försilfring, brännfö,gyllning, oxidering.. Rerwve-ing och tagning af alla slags ME TALLARBETEN, belysningsarziklar sawt ent.k«saker. Se annons sid VASAGATAN 20. Se annons" kartong sid. 1344b.

20 1662 SyateJjeer: Se äfven Damskräddare o. Kappsömmerskor. Ahling H, Tllleg. 31 A.-B. Blusen, Drottningg Nordiska Kompaniet Alden Ida, Roseng". 3 Almkrantz Sofia, Oxtorgsg. 5 Anderson Ellen, Drottningg Emilie, Birgerjarlsg. 9 - Lotten, Mariag Maria, Bertdarebansg, 23 fl - Mathilda, Davidbagaresg. 25 Andersson J, Kungstensg. 5il - J K, Vegag. 16. AnnelI F, Jarlag. 2, Aspudden A.k Anna, Grefg. 62 Bengtson G, Rådmansg. 52 Berg E, Braheg. 4 Berglund M, Kungsg. 84 Bergströms Paul U A.-B., Drottningg se annona sid. 76 Björklund A, Styrmansg A, S:t Eriksg. 11 I Björkman Elisabeth, Döbelnsg.69 Björkstrand T, Upsalag. 10 Björnberg A, St. Nyg. 23 Björnqvist J, Horr.sg. 29 B Blom Ch, Frejg. 3. Blomberg A, Birgerjarlsg. 31 Blomlrvist l, ~orrlandsg M, Bellmansg. 34 Boström E, Jakobsberg.g Linda, G:la Brog. 15 & 17 Brink-Carlson A M, Kommendörsg. 3HB Brolin Jjl, HUVllegårdsg. 14 & 16 Broman Idar, 'Nybrog. 11 A Börresen Gerda, Götg. 3u. Carlberg E, Sibyl,eg. 23 Carlsson Anna, Badstug B, Maria Bvarng. 12 B Carlstedter H. Norrbaekag. 2 Continental Syatelje, Malmskil!- nadsg. 27 Dahl S, Mosebacketorg 4 Dahlberg B, Badstug. 15 Degen A, Markvardsg. 5 Dermenstott E, Bergsg. 11 Didon M, Nurrlandsg. 18 Eektel! E, Grefg. 2U Edberg Maria, Nybrog. 14 B Edb Ida, Björkebo, Danderyd Ekblad H, Krukmakareg. 1 Eklöf E, Tyskbagareg. 7 Ekroth E C, Grefmagnig. 12 Ekskpg H, Drottmugg. 86 Elfving M, Fr, jg. 48 Eliassun G, Brunnsg. 14 Enblom H, Grefg. 21 Engzell M, Helsiugeg. 14 & 16 Eriksun Elm, Storg 6 Flagstad G, Klarabergsg. 56 Florin M; Jungfrug. 22 Forsberg A, Artillerig. 50 Forss Elvira, Döbetusg. 91 Fredrikson H, Kommendörsg. 24 Funek A, Vegag. 7 Gelm E, Klarabergsg. 35 Gelinder H, Kartaväg. 88 Gerdl M, Udeng. 3ö Gi1lström A, Greftureg. 42 Gjerdman & ArrhOn, Folkungag. 65 Glans A, Bondeg. 55 GrandelI A, Sot Eriksg. 40 Syateljåer -Sybeh örs handlare. Grimm T, Karlbergsväg. 59/. Grundtman A, Hagag. 16 / Gnstafsson Anna, Uplandsg. 39 Hesren M, Davidbagaresg. 9 Hagelin Emma, Hornsg. 45 Hallander Karin, Skeppareg. 26 Hal!berg A, N'Irrtullsg. 31 Hammarström la, Greftureg. 30 B Hassila H, Västmannag. 52 Hedberg Mina, Humlegårdsg. 10 Hedman E, Frejg. 13 HelIgren H, Bondeg. 17 Hel!ström & Helmfrid, Uplandsg. 23. (barnkläder) Hultman Emelie, Roslagsg. 7 Håkansson A, Nybrog. 46 & 48 Jreger N, Brunnsg. 10 Jarl Anna, Oxtorgsg. 10 Johanson E, Kaptensg S, Skeppareg. 46 Johansson Axeltna, Linneg. 17 Julin M, Malmskillnadsg. 31 Kling A, Upsalag. 12 Knaus E & H, Sturag. 15 Knittweis A, Teknologg. 9 Kramer & Jahnke, Brunkebergstorg 2 Kritz T, Nybrog. 55 Landegren E, Dalag. 44 Larsen Sofia, Kartavägen 43 Lenning E, Upsalag. 4 Lindman M, Riddareg. 28 Lundevålr M, Handtverkareg. 42 B Lundin AugustI', Brunkebergst.20 - Emmy, Grefg. 36 Lundqvist A K,. Birkag. 10 Lunow H, Riddareg. 26 LÖfdahl l, Radmansg. 39 A Magnusson Aug., Västerlångg. 46 &48 - A, Valling. 33 Malmberg L, Braheg. 24 Mal ltström E, Norrmalmstorg 1 Meeths Herm. A. B., Drottningg. 63 o. 73 A, Regeringsg. 11, St. Nyg. 36, Götg. 26 o. Storg. 11 MOdesalongen; G. Söderberg, Drottningg. 8 Murquist L, Vegag. 1 Nilsson T, Bergsg. 22 Nurdström B, Västeråsg. 2 - S, Västgötag. 8 Norgren N, Hagag. 6 Norling B, Luntmakareg. 6 Nyberg H, Västmannag. 54! Nyström H. Braheg. 5! Palm Lotten, Skeppareg. 31 Pihlblad S, Davidbagaresg. 23 Pilan O. Kardell>!. 4 Plomberg J G. Prästgårdag. 48 D Prrce L, Blekingeg 14 Pyk T C. Wolmaryxkullsg. l5a Risberg A, :;vartensg. 28 & 3U Rosenholm E, Sturg. 16 Rosenström E, 'I'eguårag, 7 Buvkman M, Lilljanspl. 1 Ruthberg U, Jungfrug. 16 Rådberg Jenny, Kammakareg. 24 samuereon A, Grefg. 52 Sandberg A, Styrmansg. 14 Sanderskog l, Kamm kareg. 68 Seheuström G, Döbelnsg. 67 A Sehölin A, Braheg. 6 Begersten J. Prästgårdsg. 20 Sel(ulin A. Odeug.!o Sjögren G, Karlaväg. 90 Sjölund A, Frejg. 7 Strömner E & H, Regeringsg. 47 Sundberg A. Birgerjarlsg Jenuy, Valhallav Sundin E. Greftureg. 38 Sundqvist l, Norrtullsg G, Högalldsg. 48 A Sundström Mia, Stureg. 17 Svala Hilda, Greftureg. 20 C Svenning T, Luntmakareg. 66 Svens on l H A. Barnhusg. 10 Syateljen Stoff o. Stil, Norrlandsg Sömnad, Liljeholmsvägen 4,. Liljeholmen Sylvander A, Garfvareg. 5 Söderström E. Drottningg. 84 (goss. kläder) Thunqvist P Ch', S:t Paulsg; 4 Thång H, Erstag. 30 Tnnborg & CO,.l. B. Fr V, Hamng. 38 Unreus Elln, Hagag. 2 Wadelius ~, Vanadisväg. 39 Walther A, Kungsg. 86 Wenngren M, Frejg. 1 Veron A, Braheg. 1 Westman -G. Grefg. 21 Wiekberg H, Munkbrog. 9 Widen Maria, Grertu-eg. 7 - Olga, Döbelnsg. 16 B Wiktor A, Kungshölmsg. 15 B Vinberg D, Handtverkareg. 38' Wiriherg E, Regeringsg. 59 Åmark J, Biblioteksg. 32 Orberg M, Svl>rtensg. 8 B I Sybehörshandlare: Se äfven under Grosshandlare: Sy behörsartiklar. Aartlot A. Tomt~bog. 16 A.-B. Frej a-magasinet. Drottningg. 29, Humlegårdsg. 9, Odeng. 21 o. Hornsg John Lorentz, Klarabergsg Nordiska Kompantet Appelbefg L, Odeng. 45 Bergquist E, B'olkungåg. 36 Bergström A F, Köttorget 4 Boberg C K, Fulkungag. 16 Bolling G (Sybehörsmagasinet), Linneg. 23 Boström M. Odeng. 34 Burströms l Eftr. Nybrog. 50 Carlson Mathilda, Bornsg. 29 B Carlsson A, Flemingg. 52 o. Handtverkareg. 47 Claesson V. Sot Paulsg. 3 o. Alfredsberg. Kungsh. vil!astad Dunström S. Kungsg, 51 Elofsson E & E. Folkungag. 83 Enblad C A, Slöjdg. 7 Engström & Kroon, Greftureg. 3 Envall l, Hornsg. 96 & 9d Ericsson Alma, Ostgötag. 28 Eriksson E; Ängsliljan 2. Gröndal, Lilj ehulmen Esk K G, Odeng. 32, Birgerjarlsg. 112 o. Rörstraudsg. 18 Fransson H, Odeng. 72 Fredriksson M. L:a Vattug. 19 B Hellberg Augusta, Drottningg. 100 Hellström H, Malmskillnadsg. 48 B Holtz J F, Brunkebergstorg 5. se, Nyg:~tureg,-._8 _ FINSPONGS METALLVERKS A.,-B. SERIOARBBANSGJATAN'17 l

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer