Grosshandlare och Handelsagenter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grosshandlare och Handelsagenter."

Transkript

1 / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg; '45 kontor för Stockholm, Vasag. A.-B., L:a Vattug. 34. r. t. ~o~ Smålandsg. 28. Orien- 20. Telegramadress:.Metall ,33291, a. t Teletalil:lka mattor till salu, Orten- verken.; r. t. Namnanrop, a. t. gratade, :»Umcataliska mattor o. gobelänger agas 100, 7400 o Fillaler: Göte' ~. Köhler A E, Agentur o. Engros, borg o. Malmö, se annons å Wijk & Mark N.-B., Kornhamnstorg postadr. Sthlm 5 sid Lindqwister& Widman, Drottningg. A.-n. Vidfamne, Observatorieg. 13; 102; r. t r. t o , a. t. Vasa Linoleum A.-n., August J<lPetter son, Ad. Fr. Kyrkog. 13; r;. t. Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B. 4033, a. t Aspengren O V, Stockholmsv. 9, Åkerberg J E Löfving A, Drottningholmsväg. Mattor & Gardiner, Firma, inneh. David' Persson, Biblioteksg. 11, Specialhus för Mattor, gardiner, linoleum, möbeltyger, innevaror, ottomaner m. m.; r. t. 6636, a. t , o. Sveaväg. 45, r. t , a. t ARäsunda Cervin & Co A.-B., Stureplan 13 Dieden & 00 B A.-B., Smålandsg. 40; r. t. 4212, 4214 Felldin, Fahlström & Co A.-B., Smålandsg. 20; r. t. 2943, 2403B o , a. t Finspongs Metallverks A,-B., Be-, ridarebansg. 17 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Fuhr Ernst, Norrmalmstorg 18 Holm A 'V A.-B., Bldsieholmstorg 9 Holmgren Albert A.-n., Vasag. 43 Hulten &,Ekström, Drottningg. 47, lieneralrepr. ~ör Hackethal-Werken, Hannover: Haffabrikat af metall, o. för F Butzke, Berlin: Skrufvar o, muttrar af järn o. metall; r. t o Johnsons Arvid Maskinaffär, Norrlandsg. 19 Jonsson &Fridman A.-B., N. Smedjeg. 26; r. t , a. t Järn,&. Metall A.-n., Kaptensg. 14!lrstedt & Trowall A.-n., Malmtorgsg. 1l. Engroslager af mattor, möbeltyger, gardiner, inoleum m. m. Telefoner: verkst. direktörerna: r. t , kontoret o. kassan: r. t. 3459U, lagret. o. exp : r. t , a. t. 15UUl, Telegrafadr.:,Myrwall> Karlson A M!etall- & Maskin A.-n., Birgerj arlsg.31(engelbrektsplan) Kindgren J-cF, kv. Ängsliljan 1, Liljeholmen Lagerwalls A Metallaffär A.-B., Btåhle Gustaf, Regeringsg. 39 Svensson Bror Edw., Hamng. 9. Repr. för Mich",l Nairn- & Co, Ltd, Linoleum & Floorcloth, Rirkcaldy', T F Frith & Sons, Ltd, Mattor, Axminster-, Wil ton-, Bryssel- m. m., Brighouse j r. t Söderström & Co E, Handelshuset, Holländareg. 29. Tysel Knut, Kammak reg. 51B; a. t , r. t; 3089 M:f\leriariikJ.ar. A. B. O S S Balle & Co, Regeringsg. 45 Wahlström Alexis, ring~g. 95 A Mf\lerired8kap. Se Landtbruks- och mejeriretlskap. Melassfoder Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 Bumstedts Hand. A.-B., N. Mälarstrand 14 Stockholms Hästägares Foder A" B., ~lbano, postadr. St411~ 19 Metaller. A,-B. Eugen Moser, Värtan (tomt n:o 17)., - Metall o. Bergprodukter. Torstensonsg. 15. Kungtensg. 37. Hvita antifriktion lagermetaller, Svea metallerna m.fl. Malmsteins Metall- & Mas.kinaffär, Sveaväg.""lii; r. t. 32U55 Meta,Ultandelsbolaget. Carlso.n & Stenberg, Malmskillnadsg. 9; r. t o , a. t. 797 Monel Metall, Brunkebergstorg 14 Nyqvist J Eric, Metaller aua 'slag o. metallaffall, kontor o. utställn. Stureplan 4, r. t ; A.-B., Rege- lager Högbergsg. 27 B, r. t Pihl Harald, MalmskiUnad.g. 15 Rasch & Co A, Drottningg, 21 A Sahlin & Co Gustaf A.-B., Karduansmakareg. 11; r. t. 6712, Telegrafadr. : >Gisal> Servus A.-B., Arsenalag. 8 B; r. t. 4140, tel.-adr.:.sel"vus, Skandin. Malm- o. MetaU A.-B., Eriksbergsg. 1 Ström Karl H, Frejg. 53; r..t, 80557, a. t Svedberg C &'J A.-n., Skeppsbron 44; r. t. 149, 1333, 4740 o. '5303, a. t. Norr Svensson Gust., Fredsg. J.l Söderberg & Haak A.-B., Bränn- A.-B. BonthronSs Wre.tlind, Blasie. kyrkag. 7 holmsg. 3. Thomasson & Co, Birgerjarlsg. 31; - försvafvelkisförädllng, V. Trädr. t o gärdsg. 4 ' A.-B. SVENSKA M&TALLVERKEN Metalliskt & Hellström s Metall-A.-B., Mästersamuelsg.22, se annons sid. 20. natrium. Stockholms Snpm'fosfat Fabriks A. n., Kornhamnstorg 4; r. t. o. a. t. namnanrop : 'Fosfatbolaget> Metallvaror. A. B. Svenska Metallverken. Hufvudkontor i Västerås. Afdel ningskontor för Stockholm, Vasag.: 20. Telegramadr,:.Metall verken»; r. t. Namnanrop, 8. t. 100, 7400 o ; Filialer: Göteborg o. Malmö, se annons' å sid. 27 Däumichen Max, Riddareg. 43 A.-n. A. E. G., Sveavlig~ Elektr. 31. Filialer: Malmö, Göteborg, Norrköping, SundsvaU och Hlil singborg Esser Gustaf, Birgerjarlsg. 13 Finspongs Metallverks A,-B., Beridarebansg. 17 Holst Niels A.-B., Skeppsbron 4;.r, t. 9915, a, t. Norr 2216 Lundin E, Karlhergsv. 55 Löfving A, Drottningholmsväg. 8A Metallmanufaktur A.-B:, Lidköping; afd.-kontor Sigtunag. 12 Pihl Harald, Malmskillnadsg Wernersson & Svensson A.-n., Drottningg. 58; r. t , 31846, a. t Wirsing Wilh., G:la Brog, 51 A. Åkerherg J E & Hellströms Metall-A. B.,. Mästersamu elsg. 22, se annons sid. 20., Mnerallero 20 S~ ~:':;'~:;:;. 20

2 Grosshandlare och Handelsagenter ''\ / A.-B. Gellivare Malmflllt,'. losen- - lllotorcyklar. - " bad 2 "Aktiebolaget LEVN A. B. AutomQbilcentrale~, Brunke- - Metall o. Bergprodukter, 'rors- b t "\ tsnsonsg. 15, " Strå ~ FilthattfabriK. _1r~i~~~nds Masdn- & V~loci- - Pershyttan, Stureplan 3 _ Lager af Jlodevaror. - pedfabrik.»rrdian e motorcyk- A.-B. Sprllkla Grufvor, Stureplan 3 lar, ensamtörsäljare Wr Sve~ ige. Baldersnllsverken A.-B., Drott- ~ i? ~f_.~ Fabrik o. kontor S:tEriksg. 46, ningg.ll ~,,..- _ - r. t. namnanr6p:.wlklunds',. Bergverks A'.-B. Freja, Drottningg. S- ~~ ai5 ~.;;:. a. t. 'Norr o.' ut, 17 / g'~;:.~~ ställt}, o. minutförsäljnv.birger- ~=.~ ~!.:S, Ferrom alm A..-B., Bragevllg. 9 & 11 =- ~ - jarlsg. 7 ' Gratenau H & A A B Arsenalsg o,g ~ :' S:;;; ~~ Aktleb. Fredr. Wagner, Vasag. 4S; /loa \,.-., -. :::-,1',,,. ee = se annons sid. 46. Griberg A, Götg. 99 öl i: roi g? ~ ~ - Sven Du Rietz & Co, Skepps- Grllf-A..B. Dalarne, Vasag. 6 ~_.' : ~S S ' bron 10; r. t. 261, a. t. 1027; Grufbolaget Vlrmlands Malmflllt, - - ee - Baltiska Maskinaffren, Malmskill- Box 40, Sthlm 2 -?' '" is;:; nadsg. 48 A; r: t S; a: t. Gruflndustri '.-B., L'.a' Vattug. 2' TT t l 'b 'k Telegrafadr.:»Wordmark» '". ",on or, agar DC' Ja r? : Enterprise A.-B., 'Riddareg. 12 B- Gr:~8e2bergsGruf-A.-B.,.Rosen-...:;: Handtverkareg. 29'. - 1?;~~~~~1io~alCoT~;~~;'gH~~nL~~.. Berrängs. Grilf-A.-B., N:a Blasie- Kungsg 3 (motorafdeln ) holmshamnen 5 B A.-B. Ludv. Melchior, Begeringsg. K l '& C K. 19 & 21 a~ sson o nu~ A.-V..,!!e::re-' Luossavaara Kiirunavaara A.-B., N kö St'å F'lth tt-' rmgsg. 52; r. t o..0930,. Bosenbad 2 ~ o~ opings -O.,_, a-a. t , Margretelunds Gruf A.-B., Vallin- fabriks ~ederlag, Vasag. o Mercator Bil A.-B.. utstlllin. Kungsg. l2. C W S Tors~~, Regertugsg. 5 g. 26; r. t Norrlllndska Fältspats A.-B., Drott- ar~son & Co ilhelm A.-B., Drott- Pettersson Eli, Velociped- & Motorningg. 71 A,;,mgg. 21 A cykelaffär, Birgerjarlsg. 9' Nya Noragrufvorna A.-B., Brage- F~r~ksou & Co Jean O, Klarabergs- Stach & Co, Sveavägen 94. väg. 9 & 11'. ~Je~~', r. t , telegrafadr.: , Nybergs Gruf-A,.-B., Stureplan 3 Halldens Otto,F.o.H.A.-B., Götg.14 Pihl Harald, Malmskillny.dsg. 15 Hansen Edv,A, Tunnelg. 17 Pyritgruvor A:-B., Strandvllg. 17, Hasselblad: & Oo F W A.-B., Göte- Zin,k-, Koppar- o. blygrufv,or; borg, Proflager, Bernli. Liljer. t. 7077*., Telegrafadr. :>Py- ström, VaSag. 15 & 17 ritgruvor». Hörlin ' G, Stureg. 4, Hattar, ply- Runmarö Bergverk, H~ndtyerkareg. mer, funt3sier n. m. en gro~; 15. Zinkmalm o. Grafit; 1'. t. r. t , a. t. Österm Sällstl'öm &, ce, Markvardsg. 16, Grufvor vid Runmarö, Filial Helsingfors. Hufvudkon- Motorcyklar, -dräkter o. -tillbe- -' r. t. Runmarö 4 tor. Paris. hör. m. m.; r. t _, Setterberg & 00, Vasag, 6 -' - & Hoffsten, Regeringsg. 42;, ' Slfalldin Malm- o. Metall A. B., r. t , a. t. Norr 4516 Eriksbergsg.. 1 sse1horst H, Svartmang. 24 United Mercantile Company Skedev! Nickelgrufvors ntressen- Lindblom & Co Joel, Humlegårds-]. A.-B., Lt a Vattug. 24; r. t. 22~9Q,, ter, Ad. Fredr. torg 4 g. 14 & 16; r. t ' 22291, a. t Telegraf- Skiöld & Lundberg, Regeringsg. Malmö Stråhattfabriks Afd.-kon-. adr..: >Umea.. 10; r. t, tor, Kungsg. 53, Hattar o. Mode- - Svenska Stenkolsaktiebolaget, ( Spetsbergen '. ' Drottningg. 10 Ombud i Narvik: Larka & Co Ltd. Dir. Bror 'Granholm privat: r. t Kamrer o. inköpsafd.: r. t , tekn.'.afd.: ankn, ; kassan: r. t , a. t Mjöi,l Se Spannrndl, mjöl och gryn. \.. luodevaror. A.-B. Freja-Magasinet, st. Vattug. 7 A.'B.Hrigo Brammer,Drottningg. 53; a. t.' Norr, Telegrafadr.: JlModebp-ammer» A:'B.John y Lötgren & Co, Fredsg. 3; r. t. 429'-a. t STOCKHOLMS-TDNNGEN, " varor; r. t. 1548, a, t. Norr Velocilledaktlebolaget Äug. Hnd. Meeths Herm. A.-B., Kungsg. 49 bl d 20 ~ode- & Pllsvaruagenturen S La- a "Tunnelg. ' A & B; r. t. Bert Upsalag. 13; B. t. Vasa namnanrop :»Velocipedbolaget})-,-' Moren & Co Ernst, Tunnelg. 20 B a. t, 919 o ' Palm S, Vlsterlångg. 14 Rahm R, Klarabergsg. 56 Motorer. Rllghehner & Beckers A.-B., Scheeleg. 18 Streckenbach W, Drottningg.90 Stuebecke J, Beridarebansg. 17 Svenssons S mportfirma, Kungstensg. 59. Modevaror, broderier, plymer m. m. A. t. Norr Sörensen Axel, & Gjerdrum, Lästmakareg. 27 A Tengborg Richard, Vlsterlångg. 69 Westerlnnd Helge A.-B., Drottnmgg. 38. Kontoret: '1'. t. 6797, a. t , lagret: r. t , a. t Westrells Gunnar A.-B., G:la Brog. 36 A.-B. Automobilcentralen, Brunkebergstorg 11 (åutomobil-, bät-) - A Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik. 'Fabrik o.. kontor S:t Eriksg. 46; r. t, namnanrop't»wikl unda», a. t. Nö,rr'76&7 o ; Utstlllln. o.minutförsllljn. Birgerjarlsg. 7 _ A B. Fredr. Wa;rner"Vasag. 48" se annons sid. 46', Julius Slöör, Jlrntorget SO';r. t. o. a. t. namnanrop :,:tjulius,slöör». A B. S Hen'rlkssons Sprntfabrlk &, Mek. Verkst., koutor o.' utstä.llu. Kungsg:26, fabrik Henriksberg vid Hi\gersten; r. t. 6053; a. t. Norr Motorbensin. - Qfvergård & Co, N. Bla,~ie- Se Bensin. holmsh. 5 C '. har den störst;;~la;a av alla dagliga' ti~ni.:;?a; i SAaftdinavie~.,.... r '"

3 1580 Bolinders J & C G Mek. Verkst. A. B., Kaplansbacken 10; r. t. 'O, a.t.namnanrop:.bohnders>. Gju. teri vid Kallhäll. varf vid Bastholmen, Fiskebäckskil Damelson, Forssberg & Co, Drottningg. 48 Enterprise A.-B., Riddareg. 12B Hmger A Agnar, Drottnlngg. 21 A Hammar & Co A.-B., V. Trädgårdsg. 4 (Farlygsmotorel') Hulten & Ekström, Drottningg. 47; r. t o Johnsons Arvid Maskinaffår, N01'1'- landsg. 19 Kau:ffmann & Co, Snickareg. 6 j r. t o. 3206ö, a. t Lind Arvid, Fridhemsg. 21 lichael & Nordemall, Kungsg.3. R. t o Penn mport- & Export Co A.-B., Drottningg. 66; r: t. 343, a. t. Norr 4888 ' Möbelresårer. Pentaverken A. B., N. Bantorget 20 Stahlcompany A.-B., Karduansrna. Elliot' 0, Sergelg. 8 kareg. 11A; r. t. löo 37 o. löo 38 Eisner & Son, Jakobsbergsg. 40, Stangenberg Axel S, Regeringsg. 9 Möbelresårfabrik, Specialaffär Svenska Maskin- & Brandredskapsagenturen; Birgerjarlsg. 15; r. t , tel.-adr. '~irgerdale, Velocipedaktiebolaget Äug. Lind. blad, T;.mnelg.20 A:'& B; r. t. namnanrop : J) Velocipedbolaget» l a. t. 919 o Winck Gösta, G:la Brog. 32; r. t. 801ö Motorpumpar. A -B. Rylander & Asplund, Kungsg. 61 Hreger A Agnar, Drottningg. 21 A Grossliandlareocli Handelsagenter. 'Uässingsskyltar. Brandt & Co Fr A.-B., Grefg. 7 Jonssons Josef Skyltfabrik, Drottningg.47 Lithografiska A.-B:s i Norrköping afdeln,-kontor, Kl. V. lcyrkog.9 Tysell Harald, Drottningg. 20 M6belbeslag. Nyqvist J Eric, kontor o. utställn. Sture plan 4; 1'. t ; lager Högbergsg. 27 B; r. t Sjöberg F, Brunnsg. 21 B Möbelläder. Davidsohn Albert, Malmskillnadsg. 7 & 9 Elliot 0, Sergelg. 8 Helling J, Vallini!. 5; r. t.32318, telegramadr.. >Julhellinl'(» v. Köhler A E, postadr. Sthlm 5 Löfving A, Drottningholmsväg. 8 A för möbeftyger, mattor, gardiner Nckevaror. o. möbelstoppningsartiklar. R. t. 3262, a. t. Norr: 582 o , Eklöw & CO A.-B., Torsg. 2.cnererne r. t ", ' Malmborg J, Prästgårdag. 23 Norrländska. Amerika:a.ska. Norska, Finska och Ryska 1\16beltyger. Se Mattor och möbeltyger. 1\Öb1er. Cronstedt, Kastengren & Co, Bi\" gerjarlsg. 6; r. t o Ekskogens, Träförädlingsfabrik, Stahlcompany A. B.,.Karduansmakareg. Odeng A; r. t. löo 37 o. löo38 Elliot 0, Sergelg. 8 Svenska Maskln- & Brandredskapsagenturen, Blrgerjarlsg. lö; r. t. 'C. Köhler A E, Agentur o. Engros, Gillberg l' F, Rufvudsta 14613, tel.-adr.»birgerdala» Uggla Chr, Teknisk Agentur-Byrå, Bergsg. 16B postadr. Sthlm 5 ' Lindblom & Reicke, Oxtorgsg. 'i A, Möbler en gros. R. t. 8156, a. t \16ssor. Aktiebolaget LEVN Strå ~ Filthattfabrill. - Lager af lodevaror. ~ Kontor, lager och fabrik: - Handtverkareg. ' Bruun Hakon A, Alströmerg. 12 Rägg Gustaf, Bryggareg. 4 Traugott 0, Regeringsg. 19 & 21 ( lsickelanoder. Pihl Harald, Malmskillnad~g. 15, produkter. Carlson och Wesien, Osterlångg. 29, smör, ost, lax, tjära, beck, perma Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 J Holm A V A.-B., B1asieholmstorg 9 Jakobson A E, Bredgränd 3 Johnsson & Co Arv.id, Norrlandsg. 19 Lambert E, Grefg. 10 (Ryska) Norrlandsboden r. t , a. t We'sslau Th, Sibylleg. 9 Norska Se orvan, A.'B., Almlöfsg.l; produkter. Norrländska etc. JONKOPNGS' JU:RDSKA HAM.NOATAN ~

4 .,,Grosshandlare och Handelsagenter Östberg & Lenhardtsoil~ Nya A.-B., Gustafsson 'Harald, Humlegårdag. Stam'sö' K K,. Jungfrug. 20, Fett - Liljeholmen, Förnicklings- o. 14 & 16 o. Oljor för margarin- d. tvål-,~:~j.lf;;~~ab;ik;,f. t. GföJldal37, Hagströms C,J, Oljeimport A.-B., tlllverkn.; r. t o ,, Kungag. 78 a. t. Osterm. 6198'. '..Handel för Norden A.-B., Malm- Stockholms Benmjölsfabr, 1A.-B., Oljer!'lnlpgsapparater. torgsg. 3; r. t o ; Sandvik, postadr. Sthlm 1, A.-B. A Ekströms' Maskinaffär, St. telegrafadr.:»hafornor» - Hästägares Foder A.-B., Albano, ' Vattug. 10' '. HandelsAc-B. Nicolai Johannsen, postadr, Sthlm 19', ~ Axel Christiernsson, Garfvareg; Skeppsbron 18 - Superfosfat Fabriks K B.,Korn 3, 5 ~ 7. Flll'<ler: Göteborg, Hector & co, Malmtorgsg. 3 hamnstorg 4.'. Malmö, Norrköping o. Sundsvall Hellman & Co A.-B., Beflmanag, 30 Stråhle Bo, Valling. 10. Kemika- _ Öfvergärd &'00, N: Blasieholms- Henriksborgs Fabriker A.-B."Hen;, ier; färger, syror m,' m.; Dr. t. hamnen-ö C..' riksdal. Sthlm 2. Fabrik för 24783, r. t.' 29 33,,13511 o Bläm Gösta: A~'B., Kungsg. 77 tillv. af härdade oljor; r. t Svensk-Amezikanska.Pstroleum Bchuchardt & Sehuttes Filial, W Heurlin Tom A.-B., Kornhamns- A.-B. Standard, se Krooks Petro- Bökel', Vasag. 24 torg 51 leum & Olje A.-B. Holmberg Ragnar A.-B., Sibylleg. 30 Svensk-Engelska MineraloljeA.-B., Johnson &Co Arvid, Norrlandsg.19 Kungsg. 9 &.H., Oljor. -Kaclsson & Co Knut A.-B., Rege- T.at A.-B., Skeppareg. 26;.r. t. A.,B. Alfort & Cronholm, Baltmäta- ringsg. 52; r. t o. 5930, 71\1ö5 o , a. t. Österm.: 2 reg, 7,,l a. t Tornhorg & Lundbergh8 Eftettr\. -. Axel. C1)ristlernsson, Garfvar.eg. Kemtkalte-Kompantet A.-B., Norr-.1 B., N. Bantorget 22.3,,5,& 7. Flllaler:. Göteborg, landsg. 8 & 10; r. t. 6. a. t Trolllus Eftr. Hj, Arsenaleg. 8B: MalmÖ, Norrköping o. Sundsvall Klint, Bernhardt & Co, Saltmätare- - Ernst Karlson & Co, S:t.Panlsg. g. 19' United Mercantile Company 35A, Knape & Co, Katarinaväg.9 B,(-B., L:a Vattug. 24; r. t. - J R Broman & Co, L:a Nyg ,22291, a. t Tele - O S ~ Balle & Co,. Regerings- Krooks Petroleum & Olje- grafadr.:»umca». g. 45 _ Svenska, OljedepOt.eu, Malm- Aktiebolag, VacuuUl OU'Company AktiebOlag,.' torgsg. ~, Skeppsbron 34. Drottningg. 3 Rikstel. namnanrop :»Krooks Wahlin & Ca, Arsenalsg. 2; sts nn- A. B. Wahlen & Rloek; St. Nyg. 7. Bolag', allm. tel. 1001,1161, nons å sista pärmens nnerslda Filial: Malmö Wahlman, ~lithnel &.' Co. A;~B.,.,~., ",' -".; ". ' _", ' _Repr. å ~~1~9~t~~.~~P~tser i w~~~~~~~msl~~~i;2'a"b., Re"g~. norra och mellersta Sverige rlngsg. 95 A Wahlunds Mineralolje, A.-B.,. Bir- Se annons sm. 60 gerjar1sg. 16; r. t , 78145, 78146'00'8152, a. t. Oste~m Lapidoth & Lindqvist A. B., Kata- Walden Wald., Stadsgården,a &.1.-B. Wah1l\n' ii Bloek rinaväg. 2 16; r. t. 169ö o. 3624, a, t " -... Li;':d.ahl J S, Skeppareg. 26; r. t. Waldenström & Co R A.-B., Små- A.-R. Wilh. Becker, L'öfholmen pr,3064,. landsg. 40; r. t o. 4214, Liljeholmen, Malmtorgsg. 5. Luterkort W, Drottnmgg. 88 B telegrafadr.:.waldencomp. A b & C A "lil!"~~":~~~~~~~~~~ Westholm GunnaJr A. B., Oxtorgsrne erg o.'b., Dalag. 4; Dlalmö Oljeslageri & Happachs 10 a. t. 180 U1, r. t " Såpfabriks A B:s Filial, ald,- w:~tman P, Linneg. 4 Bierregaard ~.,CO E A.-B. Flh~l, kontor Hofslagareg. 3; l'. t. 9610, Kl. V: o Kyrkog. ~3 A; r. t a. t. Nor'r Tel.-adr.:.,Såp- Optiska instrument och o. 400'-'1. a. t. 1 to, Blum Gösta A.-B., Kungsg.'77 L. fabriken» ~~;;:,;;...!! artiklar. Bäckstadi Carl (Carl Bäckstadi Mandahl Knut, Skeppsbron 32.. A.-B. James Hichens, Kungsg,,19 J:or), Katarinaväg. 9 B; r. t. Milden Victor, Skeppsbron 8 (ve- (kontoret), Begermgsg. 5S(lagret) 694, telegratädr.:»bäckstadi» getabiliska oljor); r. t o. Bergman & Co Oscar, D.rottningg, Carlbergs Gusiat, A.-B., Slöjdg~ , a. t A ;}. ~. 2561, a.. Brun1}~b. ' Dahl Erik, Storkyrkobr. 10. Onlcen & Nilsson A.-B., Kungsg Droskägarnes nköpsförening Parm & Co G H, Jakohsg. 24; r. t. Brandt J P, Klara N.Kyrkog. 34 u. p...a., Birgerjarlsg. ö8; r. t , telegrafadr.:»parco» 'Ekelund & Co E, Holländareg', 3, , a. t. Norr: 10<33o Rosellström Carl, Nybrog. 8, Ben- Kartow J, Btorkyrkobr. 1ö.;: -", 'Ehni~hS R~ndels A;-B,; Wahren- sin, fptogen, brännoljor, smörj. Sahlin ~ Son Victor, U.pland~g. 9 ~! dorffsg, 6, r. t. ' " oljor alla slag maskintörnöden- Sv. Optiska Engrosaffären, tnneh, Eliasson J Douglas, Västmaunag. hete~; r. t o Tele- Max Huttner, Mästersa!l1~Je~sg ; a. t. Vasa graradr. :»Oljero senström» Everain A.-B., kontor Rådrnansg, Ruben Otto, V. Trädgårdsg. 7 90, Golfoljor, bonvaxm. m.; 1'. t. Rumstedts Hand. A.-B., N. Millar-. 22S73; fabrik Artillerig. 5 strand Felldin & Holmberg A.-B., Mälar- Sahlberg E, ~ästersamuelsg. 23. torget 15; r. t o Sandström & Co Bengt, Karduans- Forsberg:& Mark,.Kungsg: 74. makareg. 9, Gen.-repr. för Svea- Gul1viks fabriks A..-B., Karduans-. land o. Norrland af Gul1viks \ makareg. 9, Oljor, presenntngar, Fabriks A.~B:s oljor, presenntnvagnsfett m. m. ; Gen:.-repr. för gar,; vagnsfett m. m.; f. t , Svealand o. Norrland: Bengt telagrafadr.:,strömsand» Sandström & CO; r. t , Skogsborg B, Västerlångg. 12 tele gl:af~dr.:»stj;l?m~and» Solo Handelsfirman, St. Vattug. 7 S'(.OCKHOLMS. TDNNGENS.,,,. Ost. ~ A. B. Ost, ''egnersg. 59. Angell' & Söner Chr, L:a Nyg. S" r. t o ' Aspequist C M A, Tavastg. 11 Björk A, Handtverkareg.rl. L;':Prifua. svensk o. utländsk ost illl alla prislägen; r. t. 31ltS6, a. t. Kungsh Blanck Nils, 'Volmaryxkullsg. 3; ~mo, a. t. Bödel' 311 2~ annense och prenumer'ationspris äro bill,igast av Stockholms större dagliga tidningar. -

5 1582 'Grosshandlare' och Handelsagenter., Bäckströms C _ GAgenturaffär, "Blomberg & C:o John A.-B., Re- Papper. Fredsg, 10,. geringsg. 9. betecknar Papp' ersnederlag Ekström & Hofund A B., Dra- Borgenstierna & Co Bertil, Regekensgr. l; r. t , a. t. ringsg A.-B. Axel "Ohrtstiernsson, Garf o Byggmästarnes Materialafi'är A.-B., vareg. 3,.5 & 7 (Rydö Bruks o, Fredlund Aug, Repslagareg. 22 A Lästmakareg. 3 Hylte Bruks försäljningskontor, Glenne & Co Olof A.-!}., Jakobs- Carlin & Co, Bmålandsg. 20 'Munkedals papp o. papper). bergsg. 6; r. t , telegraf- Cederlöf Eric, A. B., Eskllstuua. Filialer: Göteborg, Malmö, Norradr.:»Glenne» boden, Humlegårdsg. 12; kontor köping o. Sundsvall Janson Eric (J W Normans Eftr.), o. lagerexpedition s. h. _ Carl Olsson & Co, V. Träd- Bredgränd 2 Dahlberg Severin, Brunnsgränd 2 gårdsg. 7 \ J Krook & Co A B., Pipersg. 14; Dablström Fredrik, Saltsjö-Dufnäs; _ Hugo Hartig, Nybrog. 3 r. t. 82-5, a. t ; telv-adr.: tel. S:ö Dufn. 143._ Olof Johnsson, Scheeleg Krookcomp.» Fernström & Co A.-B., Nybrog. Omslagspapper, toilettpapper o. Lindholm & Härdstedt, V. Träd-.8; r. t wellpapp; r. t. 2171, a. t gårdag. 19; r. t , a. t. Norr Flskeby. PappersbrukS nederlag _ O S S Balle & Co, Regeringsg (Joh';i Blomberg & Co A.-B.),,45 (Pergamentsmörpapper] Lindvall A, Tunnelg. 19 A Regeringsg. 9 'A. B. S Gnmrelln8' Maskinaft'är, Olander & Paulson A.-B., Skepps- Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Karduansmakareg. 9; se annons bron 26 B. O. Geijers,.Geijersbolaget>,Pap- å kartong std, 640 b Sandberg V, Tegnersg. 35 persaffär, Drakensgr. 1.._ W"ldemar Lindberg, Väster- Setneus &Co, Götg; 32B; r. t , Grnbbens & CoA B.,Ferkeq,sgränd långg. 31 a. t & 3 (Byggnadspapp) Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B Smör- & Ostkompaniet, Vasag. 5 Hanssons Axel Agentur- & Farti- Asplund & Alf, Trångsund 4, Om- Svenska Äggnederlaget, Uplandsg. affär, Skeppareg. 39 slagspapper, papperspåsar m. m.; 54; r. t. 455, a. t. 6323, ftlial Hector & Co, Malmtorgsg. 3 r. t. 2635, a, t. Norr 5274 sö~~::!~it ~'i;~li;:111 H j10~\ri:il~lel:~"9~~~afe~::~;ia~r~; Automatic A.-n., Bryggareg. 6, Ori- Thegerström E, Pålsundsg. 5j a. t.»r.agnar»; ginal koptepapper för alla kopie- Söder Höök & Co Erik, Tegnorsg) 36 ringsmaskiner ;. r. t. 2900, tele- Troilius Eftr. 'Hj, Arsenalsg. 8 B nlands Nya Pappfabr. A.-B. Re gramadr.: -Betterway» \ Vlkt.ualtekomp antet, Riddareg. 21, derlag (Grubbens &C:o A.-B.), Backman John, Sveaväg. 102 "- Viktualier en gros, spec.: Ost o. Ferkensgr.l & 3 Bennet C Fr., ärma, Bulow,.Ben\ lax; a. t. Österm J'l.cob8on & Co, Svartmang. 16 net & Co, Paris, Valling. 35 Äggcentralen A.-B., 'fomtebog.48; Lmdbloms F O Järnaffär, Kungs- Bergman & Andersson, Apelbergsr. t , a. t. Vasa g. 51 g. 58 B (Finpapper); r. t , Telegrafadr. :»Cerrtralägg» Malmö Takpappfabr:s Upplag, a. t A.-B., Klara Vattugränd 2 Berndt Ragnar A.-B., Wahren- Papp- och Pappersmaskiner. ]etallhandelsbolaget Carlson & dorffsg. 1, ~ B. A. Ekströms Ma$klnl\.ft"år, Stenherg, Malmskillnadsg. 9, 'Björcandel' & Co A.-B., Vasag. 48, St. Vattug. 10 försäljj;l. f Wellpapp Bruksagenter i papp o. papper, - Otvergård & Co, N. Blasieholms- Munkedals Bruks Försiil,jnings. Ensamförsälj.!ör Vargöns A.-B., hamnen 5 C kontor, Garfvare,g. 7; r. t. namn- Fengerfos Bruk m. fl.; r. t. Bliim Gösta A.-B., Kungsg. 77 anrop: sohrtatiernasous» 14441, telografadr.r.claudius> Hreger A Agnar, Drottningg. 21 A MunksjöPappersbruksiJönköpJng 'Blomberg & Co Jolm A. B., Bege- Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr-.kommtssionslager, Kornhamnst. ringsg. 9 andsg _ Boman & Leje A.-B., Drottningg. 6, Uggla Chr, Teknisk Agentur-Byrå, Munktell E O, Kungsholms hamn- Carlin & Co, Smålandsg. 20 Bergsg. 16 B plan 3 Carlsson Gunnar, Storg, 10. Oblat-, Papp. Rohloff C J, Braheg. 38.stanniol- o. tårtpapper m. m.; Bumstedts Hand. A.-B. j N. Mälar- r. t o , A.-B. Axel Christiernsson, Garfva- strand 14 Dahlström Fredrik, Saltsjö.D.ufreg.3,5&7. Filialer: Göteborg, RystedtC GottfridA.-B., Vasag.38; näs; tel. S:Ö Dnfnäs 143 Malmö, Norrköping o. Sundsvall se annons sid. 17 Dieden & Co B A.-B., Smålandsg. 40;..., Byggnadsvaror, kont. o. ut- Hälså Såg- & Pappfabrik. hufvud- r.' t o stäln. Norrmalmstorg 18 kontor Folkungag. 38; r. t , E1i:dahl Emil, Brunnsgr. 4 --' Bönnelyche & "Loven, - Skepps- a. t Fabrik Rälså; r. t. Ekendahl E J, Västmannag. 28 bron 8; se annons s!.d. 102 Kopparberg'120 A o'. 121 B Ekman G, Frejg. 77; a. t. Vasa "1 Julius Blöör, Järntorget 80; r. t. Schantz Vietor A.-B., Brunkebergs o. a. t. namnanrop:»julius Slöör' torg 2 f - & Co Knut, G:la Brog. 56 B; - Järn- o. Skogsprodukter, Ny- Schneldler Edvard (papp för bok- r. t ', brog. 8. bindare), Malmskillnadsg. 54; se Ekström & Fries, Mästersamuelsg. A, B. Svenska Pappnel1erlaget, annons sid. (blå) Engroslager af finare pap- Kocksg. 62. Underhåli;fri Stockholms Wellpappfabrik, Schee- persvaror, kristallglasvaror o.»ohacos-takpapp ' m. m.; r. t. leg. 13 (Wellpapp), galanteriartiklar för bok- o. pap Söderberg & Haak A.-B., Bränn- pershandlare. R. t, , Wilh. Becker, Löfholmen pr kyrkag. 7 Ellams Duplloator Co A.-B., Rid- Liljeholmen, Malmtorgsg. 5 Wahlin & Co, Arsenalsg. 2; se dareg. 12 (carbonpapper). Fili- AstermoBruks A.-B.:sHufvudkon- annons å sista pärmens inner- aler i Göteborg o. Malmö..to!" (Grubbens & Co A. B.), Fel" sida Engwall & Stråhle A.-B., St..kensgr, 1 & 3 walden Wald., Stadsgårdell14 &16; Vattug. 7 Björcander & Co A.-B., vasag. 4.8, r. t o. 3624" a. t *E t A B St d å d 20 Bruksagenter i papp o. papper, Wellpappfabriken, Gamla. Malm- p rop os ~' ta sg r en. Ensamförsälj. för Vargöns A. B., _~~;':;';;,;;,;;~_~~~~ Finpapper o. Kontorantenet- Fen gerforsbruk m. fl.: r. t , skillnadsg. 9; r. t. 59 ~4, a, t. 797 lier, Nederlag för A.-B. Sture tele;gr'!'f.dr.:,c1audius» Wykman Bud., Kornhamnst. 53 Ljungdahl & Co, NYbro~t- A.-B:SVENSKA METALLVERKEN 20 ~~;~;:;:~. 20 -~---y--~-~...,.-~-_.-l ~ ~ ~.r

6 ;', Grosshandlare och Handelsagenter. '1583 fabr.ik, o A,,:lRönning &Gjerlöf, Hjortl. Wil.elm, Smålandag. 2; Hälsingborg,. Bläck-: &, Pasta- r.. t. 'Hi4 20, a. t: 9159, telegraffabrfk ; r. 't , adr.:»ragnar«eri)!:sspn O B, vkarfberg svllg', 65 Holm AV A.-B., Blasieholmstorg 9 Facklam.Herm., Kungsg, 55 Holmgren Albert A.-B., Vasag. 42 Fallenius' Einar Å.-B'., kontor & Holmström R, L:a Vattug. 21, fitll;l.ger 'u-rottningg. Gö, P~peteriol', nare pappersvaror m. m..galapterier, leksaker m. m.; r. t. Hulek & 00 A.-B., Drottningg: 47; o: 4126;a( t. 282~4 r. t , a. t. 21'1310 Farmans Eftr., Kornpa,mnstorg 49 Bylte Bruks FÖl.iiljnlngskontor Fernström & Co Å.-n., Nybrog. Garfvareg. 7; r. t. namnanrop : ( 8;' r. t. 98'7ö,.»Christiernssons»' 'Finpappersbrukens Försäljnings- nfeld Ludwig A.-B. Smålandsg. A. B.',' Fredsg. 2; se., annons å 18 (Pappersvaror, kontorsutcn-.kartoug' sld, 1488 h. silier)". 'ForsströnisPappersi:ildustriA.-B.; *Ja;cobson &; Ca, Svartmang. 16. Strandväg. 5 A. \,Pappersföräd- *Jacobson var, Arsenälsg. 3, Fi- Hngsfabrfk, 'boktryckeri m. m.; nare pappersvaror. karnevals- o. r. t , a. t; , kotiljongsartiklar. attrapper, kar- Nykvarns Pappersbruks A.-B:,, Kungsträdgård.g. 16; se annons.d. (liå') 18UO :--, Olsson &. 00 Bernh., Grefg. 44;,l r. t. 7939<:> _. Ernst, Tomtebog. 14. Palmgren v Oarl O A.B:~ Kungsholmsg. 12. Tillverkn. af Papperspäsar o. Omslagapapper "- 'Pappersatf"åren Svenskt Papper; Drottningg. 40 Petsen W N, Riddareg. 19 ietorpeuersons okmdusm 'aklldlola~ 10 lo/jandar~qdjdn 10 Mim609l.8092 bus09hllo Franke &.00 Bernh. (Bertha Franke. -tonger, julgransprydnader m. m. Rehuiltbolaget, Regeringsg.,16;, o. Ounth.Franke); 1875, Tyska R. t , a. t. Norr r. t. 228'67, a. t Brinken 28., Engroslager af fi- 'Johnson & 00 Adolf A. B.; G:la Robloff O J,' Braheg. 38,, ' nare pappersvaror o. gala~teri- 'Brog. 21 Rosens Kontorsvaror, J)sterlångg. artiklar för bok- och pappers- Johnsson A, Tjärhofsg ' handlare,,konditorier o. restau- \.- oior A.-B., Scheeleg. 13. SahHn & 00 GU~~ Kardu-.. ranter'; a. t: 2980, r. t.' Karlsson Emil, Vasag, 15 & 17 ansmakareg, 11; r: t. 6712, rredrik~son G:, Storg.18, Kartong Å.-R., Odeng. n. Telegrafadr. :.Gisa1o BO GelJ?rS,»GelJ.ersbolag.et.,Pa~- KJell & 00 Thorsten, Btrg01:Jarlsg. 'Sa;lmson O y, Norrlandsg. 16, persaffär, Drakensgr. 1. Partt- 11, Omslags- o. tidningspapper' 'Sandell Bobert, Tunnelg. 25, Spe' lager af, papp och omslagspap- m. m.; r. t. 2355, t<llegrafadr.: ciaaffär för omslagspapper' i' per i ark och rullar, pergament,jtekos» ark o. rullar ~. och si:~k.espapper" kuve:t alla Kjellberg & Hedberg, Regeringsg. 4 *Schantz. Victor A.-B., Brunkes.lag, bfljett-, po~t-",skrif-. och -Klippans Finpappersbruk A.-B bergst. 2 laskpapper. l;ask,npåsfabn!> (OG Oervins kontor), Malmtorgs. v, Schedvlri R, Valling. 10 'Gillhe~g,Gj1staf, Fre~sg-. 2 g. 6. Schneidler Edvard (papper för bok- Graubergs A.-B.,D~?tt~l1ngg.66, Pap- Larsson Alex., Drottningg. 6' bindare), Malmskillnadsg. 54 ;se persvaror. amatöröralbum, plan Lessebo,kontoret, Vasag. 48 annons sid. (hlå) i798. scher, vyk.ort, rarnar m. m. Liedstrand Oscar, Greftul'cg. 22';.Sjöholm G, Frejg. 2 A ~Gransholms bruk (R. W. Btare), a. t Skandinavleu Handels- & Jndust.rb Kungsg. 59; se -annuns-sht, 1489 'Lilla Edets pappersbruks nederlag A B.,Bir~erjarlsg.11; r.t , Gratenau H :.A A..B.,Arspual,sg. _(O Gunnar Hreger), G:la Brog. 29 telegrafadr.:»maweberco> 10 A,,...' Linds J Eftr., Drottningg. 57; se Solo Haltdelslirmal'; St. Va,ttu g. 7 Gnll'0ns 4-.;B." Om~lagspapper o., annons å sid. [1500] Stare R W, Kungsg. 59; se anuous Papperspäsur.: Krukmakareg. 4; Lindh E Luntmakarea: 70 sid r 1'. t : t: r- Linder F' G, Drottningg. 57 Stoc'kholms Tekn. Pappersfabrik,.'Grubbens Carl E A:-B., Vasag. Lindquist.Erik, Tre Liljors plan Odeng, 22 ' *Gr~bbens &; Co A',:B.,,Ferkens- 1.. Agent för Fiskeby Fabriks Strömbäck q.f A>B." Kl. N.:Kyrgrand l & 3 A.-B. (alla slag af omslagspap- kog. 5,;.. Gllstafsso~ Birger, Oskarshamns papper); r. t Telegraf- 'Strömsnäs BruksA.-B:sNe!lJlrlag,, Trycken A.-B, Afde,ln.-kontor, adr.:»pepperel lnd» [Gru'bbans & 00), Ferkensgr.l '&3 ~;:a Vattug. WB.. Ljunggrens Konstförlag, Nybrog. 3 Sundblom & OnR A. B., Näck- Gothe.M.A;..B., DrO~~ll1ngg., 46. (hö:t;lletaf Smålandsg.). Pappers- strömsg. '4." ',- Kontor' o. partilager'f~r äter.fnrs.. vardr, 'vykortsförlag, etsningar, Svanström ];~rust G A.-B., Drott- Hreger,A Agnar, Drottntngg, 21 A gravyrer m. m.: r. t , a. t. ningg. 86; a.t.,8715, r. t '. '. - O Gunnar,.G:la Brog. 29' Norr 4615 ~,& 00 Frans Pappershandels Hallman Linus, L:a Vattug. 30 Ljungstedt Elof, Storängen ' A.-R., Myntg." 1.. Agentur för " Hamree- L,. Stureg. 12 '.. Lundgren E, Stureg.13. Lager af A. B. Papyrus o. Holmens Bruksl /Ha~des! A.. B. S ~ruhn & Co, Drott- finare pappersvaror,kuvert,korta Fabr. A.-B.,; se annods å kar.. mngg. 80 A; r. t varor m. m.; r. t , a. t. ton~ sid; la44a.',. Hansson & 00 Sven, Oxtorgsg. 5,. Österm '. Omslagspapper; r. t.' q,undholm Age, Storkyrkobrink'.10 Svenska; rås- och Pappers Å B;. Hanssons, Axel, Agentur- & Parti- 'Lundmark A, Firma, Karlbergs- Torsg,! 48; a. t. Ntlrr 299, r: ti.. affär, Skeppareg.39 vägen 20;. a.,t. Vasa ,Telegr.-adr.:>Påsbolagef;... Hauffer Karl, Malms)<illnadsg. 34 A Lyxpapper, Luntmakareg. 70.Hedberg & Oo.J A, Hagag. 54, Om- Mercur Handelsfir1ll1'n, Valling. 10,. Svenska Tidnijgspappersbrukens :slagspapper, bindgarn, pappers-, Gröfre o. finare omslagspapper Förening, G,la Brog. 32,'i,,' påsar m. m.: "r. t , a. t. samt finare pappersvaror m. m.; Svenskt Papper. F. Englund, Drott- 'Vasa 2! 05" r. t. 7504, a. t. Brunkeb ningg. 40', Hellström Kristian; Generalagen ll;""kedals lll'uks Försäljnings- ''hu'en H, Klarabergsg. 23 tur för engelska' finpapper o. kontor, Garfvareg. 7; r. t. namn- Thunell A A.-B., KYligsg. 26 pappersvaror et'c:,. Drottningg. anrop: JChristiernssons:t,65; 'r, t ' " llnnksjö Pappersbrnks i Jönköping United' Mercantile.00mpaliY 'H1fdestranl 'Sture, Vasag. 44' kommiss.ager, Rornhamnst. 53 A. B., L',a Vattug.: '24; ;r. 't: Hjerpens Pappersbruk, Alex. Lars. *MunktellEO, Kungsholms hamn ,22291, a. t.'5123. Tele-. s?~,_d~o~tning~.. ~ -, plan 3 ~ _gr_a_f~~:_»u_m_c.:'_' ~_ STOCKHOLMS-TDNNGEN är Sveriges främsta arinonso.~gan,spridd,f alla samhällslager., " \ 1\

7 1584 Grosshandlare och Handelsagenter. Waldenström & Co R A.~B., Små- Asklund & Co Sven, Majorsg. 9 andsg, 40; r. t o. 4214, Bal'niingen. Tekniska Fabrikers telegrafadr, : Waldencomp. Westermark Gunnar, Kungstensg. A.-B., Bondeg. 61 & 63; r. t. 42, ~) 24950,, 24951, 24952, Westllngs Gottfrid, Tryckeri o. Han , samt direkt till dels A.-n., Uplandsg. 17 jourhafv. direktörer 24955, a. t. *lvykman Blid., Kornhamnst. 53 namnanrop :.Barnäpgen» Zethrams Claude J A.-B., Rege- Diehelt Carl A.-B., Tunnelg. 19 B, ringsg. 5; r. t toiletteartiklar, parfymerier; r. t. Öhman N A, Brunnagr Dralle Georg, Firma, Torsg, 31; Pappersmassa. a, t. Vasa 9092 Se Trämassa. Engelberg H, Upsalag. 17 Papperspåsar. Asphind i: Alf, Trån~sund 4, Om. slagspapper, papperspåsar m. m., r. t. 2635, a. t. Norr 5274 Rlomber&, &; Co John A B., Regeringsg. 9. Forsströms Pappersindustri A.-B. Strandväg A; r. t , a. t: B O Geijers,.Geijersbolaget., Pappersaffär, Drakensgr, 1. Gri1fons A.-B., Krukmakareg. 4 Grubbens &; Co A B., Ferkensgr. J & 3, Gustafsson' Birger, Öskarshamns Tryckeri A.-B. Afd. kont<lr, L:a Vattug. 19B H~~"t".0~4~O Co Sven, Oxtorg~g. 5; Hedberg & Co J A. Hagag. 54; r. t , a. t. Vasa Hldestrand Sture, Vasag. 4J, Papperspåsar och förpackningar af alla slag såväl finare som gröfre. Johnsson A, Tjärhofsg. 3 Katrinefors A. B:s Nederlag (Grub- ~~~,& Co A.-B.), Ferkensgr. Lithograllska A.-B:s i Norrköping afdeln.-kontor, Kl. V. Kyrkog. 9 Palmgren Carl O A.-B., 'Kungsholmsg-12. ic1orpehersons okmdustn'akltebol44 10 l1ojjdndltr~d/l.n-o AJm 809U092 bkl Sahlin & Co Gustaf A.-B., Karduansmakareg. 11 ; r. t. ti7l2, Telegrafadr. :.Gisal' Schantz Victo.r A.-B., Brunkebergstorg 2 Stockholms Pilsfabriks A. B., Ferkensgr. 1; r. t. 31/y' a. t Svenska pås och Pappers A. R.,. Torsg. 48; a. t. Norr 299, r. t Telegr.-adr.:.Påsbolaget. Tysel Harald, Drottningg. 20 Parfymer. A.-B, G Undel & oo, Mllstersa-...muelsg. 49; r. t. 2144ö, a. t Parfymeri e R Barlach, Klara N. Kyrkog. 26..: Wilh. Becker, Löfholmen pr Liljeholmen, Malmt<lrgsg. 5 Franska Parfymmagasinet A.-B., Drottniugg. 21; r. t. 3309, a. t.. 311; filial Hamng. 5 A; r. t. o. a. t Fredrikson Emil, Vas ag. 17 Hammarlöw & sv.=~ Riddaregat.. 2tS, Parfymerier, toilettear; tiklar m, m.; r. t Juliusson E, Birgerjarlsg. 62; a. t Lehmann & Co Hans, Drottningg. 92; r. t.' 68 66, a. t. Norr 6866 Lindholm John, Regeringsg. 13 Ml1lhens Ferd., Eau de Cologne & Parfymerifabrik,Glockengasse 'N:r 4711., Köln. Filial i Sundbyberg inyid Stockholm ' Nordisk Export & mport, Fredsgat. 10. Generalagenter för d'orsay, Parts, A Seguin, Bordeaux Parfumerie Le Coq A.-B., Bepslagareg. 5 B Pauli F Parfymeri A.-H., fabrik, kontor o. lager Flemingg. 39; kontoret: r. t , a. t. NOl'r 7040, privat: r. t Petterson Elof, Drottningg, 60; r. t , a. t. Norr Portefaix J Gaston, Hornsg. 33 B Porus Handelsfirman, Uplandsg. 16; r. t , telegrafadr, :.Porus. ScMels Fabriker A B., afd.-kontor Katarinaväg. 7. R. t , a. t Fabriker i Götebprg Schweiziska Handels A.-B., Begerfugsg. 42; a. t. Norr Streijffert & 'Johansson' Handelsbolag, Bergsg. 36; r. t , a.' t. Kungsh Wadström Jean, Handtverkareg. 76, Nederlag fö.r A.-B- Tvål- o; Såpfabriken Viola, Göteborg; a. t Pendel vågar. ee Vågar.. Persienner. A.-B. P. Ericsson & CD, Klara V. Kyrkog. 10 A.-B. Järnbrog. 8 A. B. l JURDS~A Plåt. & Skogsprodukter, Porslinsvaror. \ Regeringsg. 24. R. t Ny- A:-B. Julius Slöör. Järntorget RO; r. t. o. a. t. namnanrop :»Julius Slö ör" Annäll Adolf G Johansson- A.,B., HoJländareg. 11 Eklöw Aug., Barnhusg. 24; r. t & Co A.-B., Torsg. 2 Gustafsbergs Fabr. ntressenter, A.-B., Regeriugsg. 5 & 7 Lautmann & Co A.-B., G:la Brog. 32; r. t , telegraradr. :»Lautmann s Lindohf & Co, Fjllllg. 5 Rörstrands Porslinsfabriker A..B., Rörstrand Svea Glasmagastn, Regeringsg. 30 A.kerholmska Bosättningsmagasinets Eftr., Luntmal<areg.26, 28 & 30 Presenningar och Segelduk. A.,B. Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping o. Sundsvall A.-B. Herman Gotthardt i Malmö atd.vkontor, Stadsgården 8 (presenningar); r. t. 5589, a. t. Söder A.-B. mpregneringsfabriken Svea, Stenbrottet, Solna, Stockholm 21 - J R Broman & Co, L:'; Nyg P Ericsson & Oo, Klara V. Kyrkog. 10 A.-B. Wahen & Block,.st. Nyg. 7 (presenningar). Filial: Malmö A. B. Wah16n.t Block Dahlandar & Co J, T F A.-B., Afd.- A.-B. Öfvergård & Co, N. Blåsiekontor ;Rgeringsg. 48' holmsh. 5 C 15 HAMNGATAN BYJ;lÅ

8 Grosshandlare och Handelsagenter. Allmänna: BrandredskapsaJl'ären, ''cr-nbdrg & Lnndberghs Eftr. Scheeleg. 22; a. t. 496, r, t, 225S A.-B." N. Bantarget 22 lllum Gösta A,-B., Kungsg. 77 Uggla Chr. Teknisk Agentur-Byrå,, Cassel H & F, Triewaldsgr. 3; r. t. Bergag. 16 B 2,1680 Zacco & Ca Ettr, Valling. 37 Dahl Erik" Storkyrko bl', 10 Zander & ngeström A" B., Fredsg, 4 Dahlandel' & Co J, T F A.-R, Afd.- )wntol: Regeringsg.,48 Eklunds F Tågvirkesaffär A.-B., österlångg. 37; r, t. 1745, a. t. Fredfors 2629 FabHks A.-B., Regeringsg. Pälsvaror. 72 C., Brunn Hakan A, Alströmerg. 12 Gultvika Fabriks A.-B., Karduans- Christensen K, Regeringsg. ~6 -makareg. 9, Oljor; presenningar, Fougstedt C & 11'1A,-B., St. Vattug. -vagnsfett m. m., Gen.-repr. för 10 ',Svealaud o, Norrland: Bengt Sandström & Co; r. t , tele- A.-B'. Fur, St, Nyg. 36. grafadi-, :»Btrömsand» R. t A, t , Kuntze,' Hector & Ca, Co"Kautschuks- Malmtorgsg. & 3 Gut- ',Tele,gramadr.: 'Furgis». taperkavaru A.-B., Drottntngg. Holts' Aug. Päls- o. Mössfabriks,52 A.-B., Mästersamuelsg. 60 Landby Åke; Norrlandsg..16 Jonsson, Hallsjö & Ca, Drottningg. Ohlcen & Nilsson, A.-B., Kungsg Sandström & Ca Bengt, Karduans- Lagerson & Johanson Västerlångmakareg. 9, Gen.vrepr. för.svea- g 8 J land o. Norrla,:d af Gullvi~s Fa- MOde- & ~älsvaruagenturen S, Labnks A.-B:s 01)01', presenmng~r, ser,,up,salag, 13; a. t. Vasa 7444 vagnsfett.m. 'm.; r. t, , Nilsson P O, St. Vattug. 10; r. t., telegrafadr. : ~8trömsand» 1718,.a. t Skogsborg. B, Vasterlångg. 12 Peterson E M, Regeringsg. 5 Tornborg & Lundberghs Eftertr, Pälsageuturen, Paul Krueger, G:la A,-B:, N, Bantarget 22 (Presen- Brog. 32; r. t, 2034, a. t. M55 ningar), Rusenranchs Sd r,j, PälsvarnA.-B., Widmark S, Skeppabron 44 Drottnipgg. 58; r, t , a. t, H533 Pumpar. Salm S A. Nybergsg 6 B; r. t. A.-B. A. Ekströms Maskinatrår, (Vildskinn) St. Vattng 10 (Kompressorec x, Skandinaviska Pälsvarnfabriken ( Yaeuumpumpnr) Levy), Karduansmakareg. 8 B - Axel Ohrtstternsson, Garfvareg. Skinn- & Ull-mp~~Regerll1gs. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, ; k Malmö, Norrköping o. Sundsvall gat. lö,päls.yaro~ o. lösa s ~inn _ Rylander & Asplund, Kungsg. en gros o. en detatl : r. r. 2953, 64 a. t. Brunke b _ Vapor, Regeringsg. 63, Skinnkompaniet Henning Anders- _ V Löwener, Drottningg. 90 Bon & 00, lvlästersamuelsg. 54; -,' öfvergård & Co, N. Blasfeholrns- sö~r~ ~\rl~~arnlagret, Högbergag. 'hamnen 5C '..., Allmäm~a Brandredskapsattären, 33; a. t, Scheeleg. 22; a. t. 496, r, t Urnerkajeff E, Humlegårdag. 2 Armaturfabriken Carl Holmbergs Pärlelllo1'varor.. Stockholmsfilial, ägare A..,B., 9 Nord. Armaturfabrikerna, Vasag. Zeinow Henr., Birgerjarlsg. 7; r.t , 7117, a,t.6706; se Redskap.,nuuons il knrtong sid. 640 a" S Maskiner samt Landtbr~ks- o. Gjuteri' o. Pumpfabriks A.-B., e Landskrona, Försäljningskontor rrwjerireilskap..btrgerjarlsg.b'l (Engelbrektsplan) Reseft'ekter. Hanson N K F, RegeTn~~ Helling J, Valling. 5 (Damväskor): C & G Henrtkssons Brandpump- r. t, , telegrafadr:»julfabrll<. Liljeholmen (Motor- Khlelllrndg,E R N K kog 27 J t) R t t Lifjeh 76 u an er,.. yr, spru or,',.. o. a.. l. Maier Alfr., Drottningg. 48 (engel- ==Arvid Maskinaffär, Norr- &ka) JEl::B_ andsg. Hl ' Axel Svensson &; Ca, Karlson Å Metall & Maskin A.-'B., l!:målalldsg. 40. Finare lädervaror'l Birgerjarlsg.31(Engelbrektsplall), damväskor m, m, R. t Lokrants Gösta A, 'Bkeppsbron 32 _, _ 0.34 Byden A, Bryggareg-. 6 A Svenska Maskin- & Brandredskapsagenturen, Birgerjarlsg. 15; r. t. 146'1-3,tel.-a?r,:»Birgerdal e» 'Påsar. Se Papperspåsar. STOCKHOLMS TDNNGENS Reservoirpennor. Hellström Kristian) Generalagent för engelska»swan e-reservotrpennan, Drottningg. 65; r. t Ryska,produkter. S" Norrländska etc Räknemaskiner. Se Skrif>, räkne- och duphcerings, maskiner Räls. Fel1din, Fahlström & Ca' A,-B" Smålandsg. 20; r. t. 2943,,24038 o , a" t tökta varor. Nilssons Aride'~s Köttaffär ;å. B., Kungsg, 67 A Rör och' Rördear. ' A.-B, Ax~l Ohristiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7.' Filialer: Göteborg, Malmö, 'Norrköping Q. Sundsvall. - Rylandar & Asplund, Rungsg Uddeholm s Röragentur, Regeringsg. 19 & 21 - Öfvergård &Co, N.Blasieholmsh.5C Blomberg & Son Ernst. Smålandsg. 40; telegrafadr. :»Rpr») j Maskinbolaget Standard, Gruen &, Ca Arsenalsg. 10 B; r. t, 1139 o. 8237, a. t. Norr 796 Pihl Harald, Malmskillnadsg. '15. Bydån A, Bryggareg. 6 A Schraeder Albert A,-B., Handtverkareg. 18 & 20 Servus A..-B.) Arsenalsg. 8 B; r. t. 4140, telegrafadr. :,::;ervus) Sadelmakerl- o. Vagnfabrksutensilier Björklund & Son Mauritlo, St. Nyg.41 (Vagnshjul från Åtvid)' bergshjulfabrik) Bromsanordningen Effektiv, Tegnersg. 1 Eigenbrodt H Agenturfirman, Tors- \ g" 8; r, t. 167/30, a. t. Norrl673o- Lagerqvist O~l3ian, Jakobsb.ergsg. 17 Moren & Axelson, Ftemtngg.. 27, Lädervaror o. Sadelmakertarttklar ; r. t ;, telegratadr.:»schinrud» Åhrberg Axel" Ö. Munkbron 3: r, t, 5070, 5072, 5073 o, 5075,. a. t. Norr 736. / Salpetersyra. A,-B. Wilh. Becker, Löfholmen pr Liljeholmen, Malmtorgsg. 5 sberg Oscar A,-B., Stadsgärden 10 Johnson & et) Arvid, Norrtandsg. 19,Salt. A, R Fuktfritt Bordsalt. Sundbyberg - O S S Balle & Co; Regertngsg. 45 (Mejerisalt) - Wedin & Ramstedt, Allm. gränd 6 Björkegren Helmer, Firma, G~neralagent för Egestorffs salt, Odeug. 42; r. t" 4920 Fel'ldin & Holmberg A..-B., Mälartarget 15; r. t, o. 2264'7 annons«och prenumerationspris äro billigast av Stockholms större dagliga tldnlnga~.

9 1586 ) Grosshandlare och Handelsagenter. GratenauH& AA..B.,ArsenalsglOA Å.-R.With. Harmsen, Vasag. 15 & 'SvenSka Gummifabriken, Mäster- Knape & 00, Katarinaväg. 9 B 17; a.t. 504, r.t Tele samuelsg.12 Olson & Wright A.-B., Skeppsbron 18 Handels A.-B. Nicolai Johannsen, etabl. A.-B.,.J:lrunkebergstorg 13, grafadr. :»Harmsen» Söderlunds Skosalong o. Fotvårds- Rumstedts Hand. A.-B., N. Mälarstrand 14 (af mässin.g o.'jäm) gjorda skodon o.fotvårdsartiklar; Skeppsbron 18 tillverkn. o. försäljn. af hand- Stockholms Si'lfkonrpani A.-B., Vinterväg. 7 & 9 (Klara gamla gas- 5523, a. t. Söder 332il8 The Scholl Manufacturing 00 A.-B., Tidbeck J H, Sot Paulsg. 32; r. t. r. t. 494 verk), Groft o. fint salt; r. t. Biblioteksg o , a. t Silke. Tempelman Georg, Llineburger & Skinn. Schönebeoke, Österlångg. 34 Bruun Otto Kr. A.-B., Drottningg. Se Läder, hudar och skinn. 26. Lager af tråd o. sysilke; Saltvaror. r. t , a.' t Kontor Skodon o. Skomakeriartiklar Se Sill och saltvaror. Kristiania Å R. Stockhohns Skofabrtk; sin och Saltvaror. Hornsg. 160-J68, Bränkyrkag_ Salubrin. 165 & 167; r. t. 575, _ A.-B.Bröderne Ame1n, hufvudkönt , a. t. Söder o. Söder Geijer & Co, Kommissionslager i Värtahamnen, kontor för inbet parti, St. Nyg. 5 ' Johannesgrä.nd 2 Aronsson H V A.-B., Enskede. Bko- Sammet. Å. R. Wedin & Ramstedt, Allm. utensilier en gros; tel. Ensk. 84& Se Siden och sammet. gränd 6 Bardin M, Klarabergsg,,40 Fisk-Oentral, Stjllms Husmödrars Brofeldt Anna, Firma, St. Nyg. 8- Sand och Grus. Kooperativa. u. p. a., Ltnneg. Barnskor, tofflor, alla slags sko- Grus- o. Sand A.-R:, Handtverka- ilu l; r. t. 7il798, dir. privat tillbehör en gros; r. t reg. 9 r. t. 5662, a. t o Bährne Aron, Oentralpalatset Sand & Grus A.-B. Jehander, Mä- Fredlund Aug., Repslagareg. 22A Carlströms Läder- & ludimport lartorget 15; r. t o , Kaurin Einar, Tegnersg. 45 Jikv. Å.-R., Stadsgården lo. a. t Ohlsson &;00 J A.-B.. Kåkbrinken Skodon, galoscher, lädervaror, Segelduk. H; r. t. 4~ 68,-::t:' 1197 r. t. 5284, 6696, 'a. t Stenbergs Axel Agenturafl'är, He- Eslöfs Skofabriks A.-B:gNederag, Se Presenningar och segelduk. leneborgsg. 4 G:la Brog. 32 Separatorer. Stockholms Sillkompani A. B., Genehel M, St. Nyg. 29; r. t.16055, Vinterväg. 7 &;9(Klara gamla gas- a. t. Norr Se Lamdtbruke- o. meieriredskop, verk), Sill, kabeljo, torrfisk o. Hammarström & 00, Karlaplan 2; Siden och Sammet. anjovis ; r., t o , ~dl~": 7?~~~te~kt~ 5094, telegraf-, a. t A.-B. John V Löfgren &; 00, Strömdahl J, Hornsg. 60 Helling J, Valling. 5 (skodon); r. t. Fredsg. 3: r. t. 429, a. t Wesslau Th, Sibylleg , telegrafadr.: 'Julhelling. Almgrens A.-B., L:a Nyg. 22; r. t., Oberg & C:o Joh:s A R Borg- Holtz Knut E A.-B., Karlaplan , a. t Orderemottagu. mästareg. 6; r. t , a. t. lsselhorst H, Svartmang. 24 o. lager: r. t. 221, a. t. 13 ~2; 13435; telegrafadr.:.johs" Johnson &;00 1\1Varubolaget, Höverkst. dir.: a. t kensg. 8; 1'. t Minut- Blomdahl Fredr., -Stureg. 56 Sjukvårdsartiklar. försä1jn. Västerlitngg 40, 1'. t, Brunkebergs J\anufakturmagasin A.-B. Wilh. Becker, Löfholmen pr 3915, a. t A.-B., Brunkebergstorg 34 Liljeholmen, Malmtorgsg. ö Ridd D Erskine, Hjortha~sväg. 5,. Oaspars Eftr. Julius, Nils Kahn, ApotekensLäkemedelscentraA.-B., r. t (Herrsko don) Drottningg. 31 hufvudkontor o. fabriker i Söder- Landberg Axel, Kungsg. 53 Oasparsson & Schmidt, L:a Nyg. 16 tälje, filialkontor L:a Vattug. 21 Lindqvist & 00 Sven, Hornsg. 81; Enberg Victor. Scheeleg. 15 Oity Sjukvårds- & Gummiafl'är, a. t , r. t Franco-Scandinave, Societe de J k b b 26 t t Commerce, Regeringsg. 5; r. t. N~r~ f172~sg. ; r.., a.. Ljung Per, HusmödrarD~:; , a. t. Norr 2410 _ förmedling, Storkyrkobrinken 1; Helling J, Valling. 5; r. t , Gummi: & Sjukvårdsmagasinet r. t. llu1'i';' tel-adr.:,cofananteiegr.-adr.:.julheuing. p E R F E K T goc- Helm & Largon A.-B., Drottningg. Sveavägen 96. _R~~ Lublin & 00 A.-R., se. Vattug D Läderagenturen A.-B., Katarinaväg. Kidd D Erskine, Hjorthagsvag. 5; Hjelm & 00 Gustaf, Norrtullsg. 8A 9 A; r. t o r. t Johnson & Co O, Regeringsg. 67; Löfving A, Drottningholmsväg. 8 A Meeths Herm. A. B., Kungsg~ 49 r. t. 300, telegrafadr.:»ojohns s Löwenborg S, Observatorieg. 15; Schmidt Breda, Malmskillnadsg. 9; Kisiner Axel, Drottningg. 34 a. t. Vas\, 9'768 a. t Kuntz.e &, Co, Kautschuks & Gutta- Nordiska Bkovarubol., Odeng. 25 Ståhle Gustaf; Regeringsg. 39,perkayaru Å. n., Drottningg. 52 Wenuerström Knut Å K A R., Magasin Special A.-B., Västerlängg. Pincoffs G, Valling. 34 Drottningg. 0; a. t. 6 4~, r. t. 66; r. t. 5685, a. t , o. Sk;gd. Skovarumagaslnet, Kungsg. 3267, sidenlagret a. t. 5592, Birger Jarls passage kontoret r. t. 8734, a. t OlofströmsKommissionslager,Oon- Skobehör, Firman,. Reger,illgsg" ' Weyermann Söhne A, Norrlandsg. rad Jacobsson, Greftureg. 9 A, 70. Tofflor; damasker, sko- 16 Emaljerade sköljkannor, stick- utensilier m. m. en gros. R. t. Siktduk. bäcken m. m.; r. t. 7ö386, a. t , a. t. Norr 2911 ' Norr (ar siden) Odou Gummiimport A R., Artil- Stockholms Skomaaertidkares n. A.-B. Axel Ohristiernsson, Garf- lerig. 16; r. t o , köpsförening u. p. a., Slöjdg. 1. vai-eg. 3, 5 & 7., Fflialer, Göte- a. t Läder, skomakeriartiklar m. D,; ; borg; Malmö, Norrköping o. Steinmetz &;Knetach A-:B., Jako~s- r. t , a.t. Norr 5185 Sundsvall. bergsg. 86 Strömberg G, Sigtuuag VASAGATAN 20 'Se annons å sid. 27. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

10 Gros'sh,andlareoch Handelsagenter Söderlunds Sll;osalong o. Fotvårds- Rosens Kontorsvaror,,österlå,lg-/" " Skrot af järn och lnftltl. etabl. A.-B., Brunkebergstorg 13, g. 29. Andersen & Pohl A.-B." ndustrig, Tillverkn. o. försäljn. af hand- Schantz Vctor A.-B., Brunke- 6; se annons sid. 61 gjorda skodon d.-fotvårdsartiklar; ber?st. 2 Färnström C J, Bendeg. 2," r. t. 49i Schmidt Hadar A.-R., Vasag. 40 Wideman & Co A.-B., Smålandsg. ''raugott L, Regeringsg. 19 & 21 SkrifmaskinerA.-B., Tyskbagareg.5 40 Wadströmers. Maskin A.-B., St. sundqvist & Co G, Drottningg.11 Öberg P W, Albano Vattug. 7; r. t o Wega Handelskompaniet A.-B Skrädderiartiklar. K/mgsg. 72 ;1'. t. '3046 Wetterström V E, ~l. N. Kyrkog. 1 Althoffs Eftr. P C, L:a Vattug. 19A Skol:mat"riel. \ Svenska Blocknotesfabriken, Odeng. 47, Blocknotes o. Skolmateriel; r. t. '80977 Skrif-, Räkne- och Duplice rdngsmaaktner-, Adrema. Adressertngsmaskinen, Hamng.,26. Generalagenten f. Sverige: Maskinaffären Carl Svenska Mimeograph Kompaniet Lamm; r. t. 232,40 o ; A.-B., Birgerjarlsg. 62. Generalagentur för Edison~r)jck Mimeo- telegrafadr :»Oarl lamm» A.-B. Affärssystem, Drottningg. 4i graph. Absolut världens rörnämsta duplikator. R. t Automatic A.-B., kontor, lager o. utstäln. Bryggareg. 6; r. t Carlsson Aug., Kl. N. Kyrkog. 32 Wibel Axel, Kaeduanemakareg, 12 Enarns Duplicator 00 A.-;B.,Riddareg. 12. Filialer. Göteborg o. o. Drottningg, 2 Åberg Gunnar A.-B., Fredsg. 3 Malmö (Agå-duplikatorn) Grafström Hilding,Västmannag. 45. Adlers.Skritmaskiner, Tahles räk- 'nemaskiner samt egen tillverkning at duplicatorer. Reparationsverkstad för kontorsmaskiner, alla slag. R. t. B1391 Kontorsvaror, Firma, Sveaväg. 64 Leydner A., Rensg. 21, Skhf- o. räknemaskiner samt tillbehör, rep...o. justeringar utföres; l'. t , a: t. Vasa Maskinaffären Carl Lamm, Generalagent ~ör Sverige för: Burroughs själfskrifvande additions o. bokföringsmaskiner, L C Smith & Bros skrifma.skiner, Marchant räknemaskiner, Hamng. 26. Telegr.-adr.:»Oarl.lamm. R. t.22240, Maskinaffären Royal Stan- dard A.-B., Malmtorgsg'. 1. A. t o R. t o Telegramadr.: '.»Royalagenturen'),, Rebuiltbolaget, Regeringsg. Hi; r. t , a. t Rohloff C J, Braheg. 38 RO SkrifmaskillSU teusilier. Adrema Adresseringsmaskinen, Hamng. 26. Generalagentur f. Slangar. Sverige: Maskinaffären Carl A.-B. A Ekströms Maskinaffär, St. Lamm; r. t o ; te- Vattug. 10 legrafadr.:»caa-lamm» - Automobilcentralen, Brunke- Bergman & Andersson, Apelbergsg. bergstorg 11 öl:;b;. r. t , a. t Axel Christiernsson, Garfvareg. Kontorsvaror, Firma, Sveaväg. 64 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Leydner A, Rensg. 21, Skrif- o. räk- Malmö, Norrköping o. Sundsvall nemaskiner samt tillbehör, rep. - Öfvergård & Co, N. Blasie-, o. justeringar utföres; r. t , holmsh. 5 C a. t. Vasa 7613 Bierregaard & Co E, A.-B. Filial Maskinaffären Carl Lamm, Gene- Kl. V. Kyrkog. 3 A; r. t o. ralagent för Sverige för: Bur- 40!i3, a. t roughs själfskrifvande additions- Blam Gösta A.-B., Kungsg. 77 o. bokföringsmaskiner, LCSmith' Börjeson F E, Grubbsg. ~1; r; t.. & Bros skrifmaskiner,l\'archant räknemaskiner, Hamng. 26. Tele- Dahl Erik, Storkyrkobr. 10 gr.vadr..,carllamm'. R. t , Fredfors Fabriks A.-B.~ Regerings- 222 <U g. 72 C - Royal Standard A.-B., Malm- Johnson & Co O, Regeringsg.. 67; torgsg. 1 r. t. 300, telegrafadr.:»ojolrns» Practica, Arbetareg. 33,' General- Kuntze & Co, Kautschuks- & agentur för»munson'a Rubber,Guttaperkavaru A. R., Drott- Key's»; r. t B. Lange ningg. 52 bost.: r. t Metallslangsfabriken,Kungsholms- Rebuiltbolaget. Regeringsg. 16; r. t. g. 64; a. t. Kungsh ' ~o 22867, a. t Sjölander Oscar, Bergsg, 3,N ' Rohioff C J, Braheg. 38 Skogaborg B, Västerlångg~ 12.. Rosens Kontorsvaror, Österlångg. 'Stangenberg Axel S, Regeringsg. 9 UOllCO.Å.-B., Ensamförsäljare för 29. _, Unander E, Mästersamuelsg. 34. Sverige af Roneo koptertngsma- Schantz Victor A.-B., Brurikebergaskiner utan vatten, roterande torg 2 Slip:materiel. duplikatorer, typ maskiner; atålskäp och stålkortfack samt alla Skri:fpennor. g. 3, 5 &'7. Filialer: Göteborg.. A.~B..åxel Chrtstternesou, Garfvare- -6tensilier och reservdelar för Alling & 00 J, V. Trädgårdsg. 11 B Malmö, Norrköping o. Sundsvall Roneomaskiner, Utställnings- o. Berggren. A N Eftertr., Drottningg. 18 SlipskifvOJ:- försäljningslokaler samt kontor, lager o.. verkstad Drottningg. 23; r. t. 6640, 6641, a. t Telegraradr.:»Boneostyle» Schantz Victor A.-B., Brunlee- 6i Roh1ofl' C J, Braheg. 38 A.~B.-RylaJider & Asplund, Kungsg. - bergst. :;/ Dahl Erik, Storkyrkobr. 10.STOCKHOLMS.TDNNGEN Bolling G," (Syhehörsmagasinet), Lirmåg. 23 Himmelmann & Boos A.-B., Drottningg. BOA' Johansson H, Götg. 3 Klintberg C Alb. A.-B., Regeringsg. 40 Lundins John A.-B., G:la Brog, 29 Luhnenschloss & Barker A:-B., Halling. 8 Nilsson & Lindström, Hamng. 2S Svenska ndustri- & Kcrtvarubolaget, Österlångg.. 6 Valentin & Bråland, Mästersamuelsg. 62; r. t. S780 o. 314i5, a. t. 87 SO Slakteriprodukter. Bäckströms C G Agenturaffär, Fredag. 10 Larsson L H, Apelbergsg. 37; kött o. fläsk i 'parti; r. t. 7366, a. t. 10.'368 är Sveriges främsta ann.onsorogan. spridd i alla samhällslager.

11 1588 Grosshandlare och Handelsagenter. Smärgel. -A.-B. Axel Ohristiernsson.Gerfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping o. Sundsvall Felldin &; Holmberg A..B., l\fälar-' Angell &: Söner Chr., Lra Nyg. 8; j torget 15; 1'. t o r. t Fors H, Norrtullsg. 20 Ardell Gotthard, Vasag. 42. Repr. Franzen & Co G, Stadsgården 10 för Kaffe A.-B. Pyramiden, Väs- Fredlund Aug., Repalagateg. 22 Aterås, Partiförsäljning af Örebro Smärgelduk. Jfrendin G, Engelbrektsg. 12 Kex m. m.: r. t. 797, 4494 o. A.-B.AxeChristiel nsson,garfvareg. Handel för Norden A.-B., M.lm , a. t. Norr : , 5 & 7. Filialer: Göteborg, torgsg. 3; r. t , 12152; te- 1\.xdorpb Wald.. Birgerjarlsg. 33,- Malmö, Norrköping o. Sundsvall egraradr.: shafornor-, Kolonialvaror, kaffe, strup, kryd- Kuntze & Co, Kautschuks. & Handelsaktieb. Nicolai Johannsen, dor, svenskt o. amerikanskt fläsk Gllttaperkayaru A B., Drott- Skeppsbr. 18 m. m.; r. t o ningg. 52 Handelsbolaget A Pettersson & Co, Bagge Hjalmar A. B., St. Vattug. 10 Schuchardt & SchUttes Filial, W Birgerjarsg. 118 (kolonialvaror) Böker, Vasag. 24 Jansson E, Brageväg.12(höo. halm) Berg von Linde B, New York, Läst. Smärgelskifvor. JKÖhlansonÅHUkvgo M, Storkyrkobr. 6 a mar ng arns A.-B., 'Mälar:- makareg. 30; r. t. 1l345; telegraf- adr.:»orsjoström> A.-B. AxelChristiernsson,Garfvare- torget 15. Björk A, Handtverkareg, 11; r. t. g. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Landtmännens Affärsförmedlings , a. t. Kungsh. 5183' Malmö, Norrköping o. Sundsvalt byrå, Slussplan (isa Blanck Nils. Volmaryx;kullsg. 3; - John Wall, Drottningg. 68, Hö Lennrilalm & Co ROffandels A.-B., (kooniao;;;:ror);r. t , a. t. torget 9; se annons sid. 101 Kornhamnstorg 51l; a. t. Norr Söder Jultus Slöör; Järntorget 80 (äkta carborundum); r. t. o. a. t. namn- 2684, r. t, 1721, 5433 o Bodens Axel Handels-A.-B., Lundgren C Gust. A.-B., Bredgr. 2 ningg. 15 ' Drott- - anrop: -Jultus Slöör» Nilsson & CD,Charles, Skeppsbron Broström & Ca, Skeppsbron 28 Y Löwener, Drottningg Bäckströms C G Agenturatfär, - Öfvergård & Co, N. Blasieholms- Nyström & Holmstedt A.-B., Drott- Fredsg. 10 h. 5 C. Bl.åm Gösta A.-B., Kungsg. 77 ntngg.ll. Spannmål, fodervaror, Carlsson J Arvid, Kartbergsväg. utsädesvaror, gödningsämnen, hö 45; r. t. 2672, a. t. Vasa Herstad C AA.-B., Klarabergag. 56 o. halm, torfsträ; r. t. 17ö59 o. Ohlcen & Nilsson A.-B., Kungsg , a. t ' lsehnehardt.t Schiittes Filial, W Person Hans, Karlbergsväg. 72 Böker, Vasag. 24 Qvarn-A.-B. l're Kronor, srussptau Tornborg & Lundberghs Eftr. 63 B ' A.-B., N. Bantorget 22 Ruben 'Otto, V. Trädgårdsg. 7 Smör. Sandgren & Co Birger, ''egnersg. Se Landtmannaprodukter. 28; r. t. :)4119 Snickerima.kin~r. Seymer & Go M A, Slussplan 63 A' Simonsson & Hallberg,Österlångg.6 A.-B.Axel Ohristiernsson, Garfvare- (spannmål) g. 3, 5 & 7. Filialer: Göt1lborg. Stockholms Hästägares Foder Malmö, Norrköping o. Sundsvall A.-B., Albano, postadr. Sthlm 19 - Bylander & Asplund, Kungsg. 64 Sven.kl' (,rynkvamarnes FiirsiiJ.j. Centram Berornus E V, Mek. Verkst. A.-B., llings A.-ll., ~abergsg. bel, Stockholmskontoret, Regeringsg. _ A.-B., ngernarsg. 6; l'. t. 9 - Verkst. dtr.: r. t Exp.- BolindersJ&C G Mek.Verkst.A.-B., Kaplansbacken 10; r. t. o. a. f. föreståndaren: o. bokföring: r.t Kassa r. t , a. t. Clase Gust. Handels bergag. 1 B A.-B., Eriksnamnanrop.»Boltnders». Gjuteri.Norr ''elegraradr.:»gryn- Coffea A.-B., Brännkyrkag. 11 vid Kallhäll, varfvidbastholmen, Fiskebäckskil bolaget» _. Landtmännens Utsädes A.-B., Collin Ferdinand, gränd 3 St. Gråmunke- Lagerlöfs Sam Maskinbyrå, Olofsg. Drottningg. 19 (spannmål) Dahl Hugo, Mästers.muelsg Dickson Oscar A.-B., Hornsg. 35, Schuchardt & Schuttes Filia.l, W Specerier och Kolonialvaror.»Dicksonte», kolonialvaror m.m.; To~~~ig va~agi;~dbergh8 Eftr. Abramsson J, Roslagsg. 17 r. t , a. t. -Söder A.-B., N. Bantorget 22 Ahlberg & Brermer A.-B., L:aMaria- 6218; telegrafadr.: vdicksoute» gr. 4 Dieden &oco B A.-B., Smålandsg. Spannmål, Mjöl och Gryn, AhlströmK, Bredgränd 2 40; r. t. 4212, Agenturbolaget Skandinav. Produk- A B Carl Jacobson Siöo Helsmgeg 'i2',, O' Direkta nköp, firma, Hamng. 22 Dufva P L, Handtverkareg. 14 ter, Centralsaluhallen C 101 & C V T "l "d Ebn & CD Karl, Katarinaväg. 7 ~-~~rf6fs~~~a& ~~~'t'~4~~~~å~~sg. -7 ar sson ss o,. r",gar sg'l (Amerik;tn;kt"'"fläsk); r.. t (spannmål) - FörenadeKöpmän, Brännkyrka- o , a. t Saltsjöqvarn, Skeppsbron 22 g. 11 Elfstrand O, Sot Eriksg. 15 Andersson G o. Olsson, Dalag, 40 - Otto Dahlström & Co, St. Grå- Engellau John J, Styrmansg. 1 Astor & Co CA..B., ndustripalatset munkegr. 3 Engström, Gullberg & Co A.-B., Bang Harald E, Katarinaväg. 9 B - S J Norman, Drottningg. 60 ''avastg. 29 A Broström & Co, Skeppsbron 28 - Wahlund & Grönblad, Järntorgs Evert & Molin A.-B., Wahrendorffs- Bäckströms C. G Agentvrail'är, g. 42; r. t. 356, 451, 568, g. 1;1'. t Fredsg.l0. o. 9722, a. t. Nor'r Maga- Felldin & Holmberg A.-B., 11l11ar- Dahlin John A.-B., Kungsg. 54 siner Stadsgården 4; r. t. G266, torget 15; r. t o Dieden & Co B A.-B., Smälandsg. '. t. Söder Fernqvist &'Co Carl J: A.-B., Räd- 40; r. t. 4212, 4214 Albion K F, Birgerjarsg. 110 t mansg. 5»; r. t Q Du Rietz G A A.-ll., Skeppsbron 10 Allmänna mport A.-B.. Smålandsg. B'eychting Oscar A.-B., Regcringsg.4 Ehn & Co Karl, Katarinavägen.7; Bo; r. t. 1~914)telegrafadr.: B'ensbur'g Fritz A.-B., Drottningg. r. t o , a. t. 3175_»Mocca' 66 ' JöNKÖPNG.S JURDSKA 15 HAMNGATAN t s BYRÅ

12 .'. Grosslandiare och Handelsagenter. Foreign Tra~ing Company, Hamng. Moberg Frans A.-B., Kungsg ~ (kött, fläsk och kolonialvaror) Forsberg k Hjerner, 11älartorget 15 Bloltlin & Enquist, Drakensgränd 1 lfl'anzen & Co G, Stadsgårclen 10 11öller & Co A.-B., Skeppxhron 16 Fredlund Aug., ltepslagal'eg. 22 A Nilsson & Co Charles, Skeppsbron Fries Rud., Carl O Leverttus Eftr., 18 \ Bredgr. 2 '- & Co John A. B., Västerlångg. 31 Frukt- &. Kolonialvarti A.-B., 'rjär-...,..-8 N Jfabriksnederlag, Götg, 14 hotsz. ö! - <Nordiska Kaffebolaget, Sibylleg Nordqvist Arvid, Handels A.-B., Förenade Fruktimportörer A.LB., Stureg. 38 KUlgSg. 78 Nya Kaffe mport A.-B., St. Grå- Gedde C wtel, mportbyrå, Barn- munkegränd 3 husg. 6 Nygren & Ca Bengt A.-B., Maria- Glenne & Oo Olof A.-B., Jakobs- 'hissen; r. t. 2U14U, a. 'i bergsg. 6;.r.t , telegraf- Olander & Paulson A.-B., Skeppsadr.:»Glenue» bron 26 Gruder Heinr., Svartmang. 2., Olson R A, Stortorget 7 Hahne & Co, Storg 16 (kolonial- Person Hans. ll:arlberasväa. 72 b. varor) ' b Handel för Norden A. B., 11alm. Persson & Co R,, torgsg. B; p. t. 1:2019 o ; '"L:a Nyg. 2; r. t , telegrafadr.:»hafornor» 'a. t. Norr o. Norr 6301 Handelsaktieb. Nicolai Johannsen,.. Skeppsbron 18,Pulverlsenngsbolaget K1'~ Handelsbol. Union, Hor-neg. 68 (pulveriserade o. hela kryddor), Hansen H A.-B.., Uplandsg. 15 kontor o. lager Hornsg. 35; r. t. -Hauptman W, Alströmerg. 6 22',14, 22315, a. t. Söder 6218 Holgers Axel A.-B., Kornhamus- Raam E, Katarinaväg. 9 A torg 53; r. t Rapp David A.-E., Skeppsbron 18 Holmberg & 00 Gustaf, Blaste- Riese Bröderna A.-B., Kungsg. 71 holmag. 1; r. t. 4690', a. t. Brun- Ruben Otto, V. Trädgärdsg. 7.. keb. ~ 65 Rudin & Co, Karlbergsväg. 11 Höglund 111,ngemarsg. 6 tylander & Co, Kl. V. KyrRog. mportaktteb. Orienten, Stadsgår- 3 B; r. t. 201 ö5, a. t. Non' 2073 den 10, Sack Th, Svartmang. 16 nternntioual Ttndiug Cp,,Arse- Sandin &; Hreggström, Bredgränd nalsg. SC; r. t ; r. t , a. t. Norr 9001 Johansson G E, ''eknologg, 4; r. t. Scandinavian-American TradingCo, 21576, a. t. Norr Beridarebansg. 17; r. t , Jäger W A.-B., Kungsg o a. t. Norr Kant & Co, Odeng. 29; r. t , Schram & Co Emil,Karduansmakaa. t reg. 14. Kjellberg CarlO, G:la Brog. 32; SchUllerqvist & Carlsson A.-B., r. t. 71'25, a: t Skeppsbron 8 Knape & Oo, Katarinaväg. 9 B Seymer & Co M A, Slussplan 63A Kolouial.agentu.ren, Birgerjarlsg. f) Sjöstedt A, Roslagsg. 31, Specerier, Kolonialkompaniet A.-B.,' Carl kaffe. konserver m. m.: r. t. Lindmark & Son, kontor Rid- n0410, a. t darholmen 15, expo Ö" Munk- Sothe & Co E, Drottningg. 55 bron 5,} Sternberg &; Co Benno A.-B., Kar- Kommanditbol. Rob- Thegerström laväg. 5; r. t , a. t. Brun- &;.Oo, Katarinaväg. 9 A keb Lennmalm & Co R Handels A -B Stockholms Kaffe A. R, Pilg. 24. o,. ~.'., SveusknlmportörersA.-B.,Skepp.s- Kornhamnstorg Dn, a.t. Norr.084, bron 16 Telefonväxel' Riks 4891 r. t. 1721, 5433 o , 7~J40, 7244, 24452" 24453: Lindahl Emil, Kaptensg. 6 Telegramadresser, Utländska Af- Linder & Janson,.Kornhamnstorg delningen:»t'heimporters» O. 53 (kolonialvaror) sooeantmport». Svenska Afdel- Lindqvist O B A.-B., Hornsg. 28; ningen:»bvenskavaror» r. t. 3172, a. t o S.öderberg A, Sibylleg. 41 (kolonial- Livijn & Oo: E C, JohaJ;lnesgr. 2 varor) Loven A.-B. & Erhard Carlsson, -' Carl A.-B., Brännkyrkag. 11- Skeppsbron 2!. Tell Axel, S,t' Eriksg. 8"8,Kaffe, Lundgren C Gust. A.-B., B,redgr.2 te, kakao, konserver m. m., T. t. Malmgren &. Co, Pipersg. 23, Ko lonialvaror, konserver, kaffe 'j'hegerströnr E, Pålsunc1sg. 5, gmör-, m, m., Nederlag för.kobbs Söner, ost, ägg, specerier m. m.; a. t. Göteborg; r. t , a. t. Kungsh. Söder Theodoridis &; Co,.Oxtorgsg. 16, Mandah1 Knut, Skeppabron 32 Repr. i Sverige för Liebig 00, '\ Maren &""CoG.Nya A.-B. Nybrog, Antwerpen; r. t. 2426, a. t. Norr 15 A,»Elefantens» kryddor: r. t :. rl'cl.-adr.:»theodorf.dts> Tbomasson &. Co, Birgerjarlsg. 31; lleerb"rg J,!>r M P, Skeppsbron 6! r. t o Annonsera i ST"CKU"LMS Thorwall & Co,. Braheg. 6 ''hyden E A A. B., Drottningg. 16 Troili us Eftr. Hj., Araenalsg. 8 B Ursells Eftr. B, Triewaldsgr. 3." Wahl Bröderna, Drottningg. 9BD Vnb & Ca, Ernst, St. Vattug; 20 - var, Observatorieg. 16 ~ Waldenström & Co R A.-B., Små- andsg, 40; r. t o. 4214, telegrafadr.:»waldencomp» *,. Vnldo\, A.-B., Grefg. 10. mport af kolonialvaror, konserver, kakao m. m.; r. t Wengelin J A, Karlbergsväg Wengelin k, Kältman A.-B.,Bred. gränd a; r. t.- :!J 79 o. :dths9' Wingård ls Aug. A.-B., Bepr. S Gustafsson, Sibylleg. 30,. Koloutalva.ror, "ko:qserver, sydfrukter m. m.; r. t Wollin Birger, Skomakareg. 3;J 'Ödmark & Co mport A.-B., Arsenalsg. 2; r. t Österbcrg Hugo A.-B" Frejg Spegeigl:'s_ Se Fonoter- o. Spegelglas, Spirituosa. Se Vin o. Spirituosa samt i Nosnm-.. reg.: Vin- O. Bptrttuosaattärer, A,-B. Stockholmssystemets Spislar_ Se Kokspislar, Sportartiklar, A.-B. A Wiklunds 11askin- & Velot cipedfabrik. Fabrik o. kontor S,t Eriksg. 46; r. t. namnanr0l' : }}Wiklunds», a. t. Norr: 7687 o Utstäln. o. minutförsäljn. Birgerjarlsg. 7. -, Bastman Georg A A. B., Nybrog. 1 Widforss' Mauritz Handels A.-B., Klarabergag. 31; se annons sd.j!9 Sprängämnen. Se Ammunition, ~ Stenkitt och F.ogcelfiextt_ A.-B. Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8, se annons sid. 102 Rydholm Adolf A.-B., Regeringsg. l~; r. t. ö:dzu, a. t. Norr' 2777; se annons std, 26 Stenkol och koks. A.-B. Kol och Koks, Skeppsbron 18; r. t. O. a. t.1 namnanrop.;»rol och Koks)} Anderssons Cnrl Kolimport A.-B., Grefg. 10 Anderssons J Koflmpörf Nya , se k. B. Kol och Koks Ragnar Appelqvist A.-B., Bruulcebergstorg 12. R. t o '"_. TDNNGEN,Sveriges.me~t spridda ' V V 'ddghga tidmng.

13 1590 Grosshandlare och Handelsagenter. Beijer G & L, V. Trädgårdsg. 4 Skoglund & Söner A A.-B., HOrnSg.) Wolfl' otto A.-B., Hufvudkontor Björk & Mörtsel A.-B., Kungsg. 37 o. Söder Mälarstrand Göteborg. Gen.-agent för Firma 56; r. t , a. t. Norr Stinne,s Hugo, Sveavägen 21 (hör-) Otto Wolff, Köln, Karduansrna- Bäckströms C GAgenturaffär, net af Kungsg.); r. t , 175'54 kareg. 11. A; r. t. 645, telegraf- Fredsg. 10 0_ adr.:»ottowoltf». Afd.-chef Os- Felldin, Fahlström & C:o A.-B., Stockholms Kolimport, J O Pallin, / ear Axell Smålandsg. 20; r. t. 2943, 24038, Karlbergsväg. 2! a t 9776 Svenska Stenkols A.-B. Carl Schly- Forsberg &, Mark, Kungsg. 74 ter, Florag. 6 Ståivaror. Gjemre & Co A.-B., Skeppsbron Syl.ven & Co G E A.-B., Norr- Se Järn- ~chstålvaror. 18; r. t , a. t. Norr malmstorg 12 Hammar & Co A.-B., V. Träd- Söderbergs H G, mport A.-B., Sulfit och sulfat. gårdsg, 4 se A.-B. Kol och Koks Höglunds Kolbolag N S, Helainge- Ternström & Roos, Jakobsg. 26 g. 18; r. t. 2021, a. t. Norr Tham Percy, Drottningg. :J. Filt o. Vasa 237 aler: Oxelösund och Hull Jeansaon L A.-B., Fredsg. 10; r. t. Wablman, läbnel &; Co, A. B., o Norrmalmstorg 12 Waldenström & Co R A.-B., Smålandsg. 40; r. t o. 4214, CA F.ToJmnssollsVed&;KoA.-B. telegrafadr.:.waldencomp. Kontor Hornsg. 6, 2 tro Kol, koks o. ved i parti o. minut. R. t A. t. Söder Upplag vid Norrtull O. Värtan Kol & Bctong A.-B., Mästersamu. elsg. s Kolprodukter A.-B., V. Trädgårdsg. 4 Lanners & Co M A.-B., Slussplan 63A Lavens Kolimport A.-B.. Mälartorget 17; r. t. o. a. t. namnanrop:»lavens Koltmport» Lundholm Carl H, V. Trädgårdsg. 4; r. t ':'"31851 O Lundström &; Co Joh. A B., se A::B. Kol och Koks Olson & Wright A.-B" Skeppsbron 18 Olssons A 8 Expressbyrå, Davidbagaresg. 14; se annons sid. (bll) 180'2 Olssons maus Nya Kolimport- A.' B., N. Blasieholmshamnen öb Pettersson &; Co Carl, Valhallaväg. 94 "Rönströrn Senior & Co W:m, Mästersamuelsg. 3; r. t , 7166 o SChWielers Kolagcntur A.-B., Engelska Stenkol och Koks i hela skeppslaster, Mästersamuelsg. 10; r. t. 6026, a. t. 91 Skiöld & Lundberg, Regeringsg. 10; r. t A.-B. SVENSKA Örtendahl E, Drottningg,. 57;r. t. 527 Stickmaskiner. Se Vät-, siick- och symaskiner. StAlgjutgods. Bultfabriks A.-B., Hallstahammar, Svamp. Afd..kontor~ vasag. 38; se an-: Buck L, G'la Brog, 11 non S sid. 1, Coulianos Th, Smälandsg. 23 ' Svenska Svamp- o. Skinn mpor- Stållinor. ten, Heleneborgsg.7; a. t A.-B. A Ekströms Maskinaffär, St. Theodoridis & Oo, Oxtorgsg. 16 Vattug 10 Tsappos M, G:la Brog. 23, - Axel Ohrtstdernsaon, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping Q. Sundsvall - Bönnelyche & Loven, :lkeppsbron 8; se annons sid Herman Gotthardt i Malmö afd.-kontor, Stadsgärden 8; r. t. 5589, a. t. Söder John Wall, Drottningg. 68, Hötorget 9; se annons sid Julius Slöör,Järntorget 80(kommissionslager för Lesjöfors); T. t. o. a. t. namnallrop :»Juliu8 Slöör» ' - Öfvergård & Oo, N. Bl.asieholmsh. 1>C Allm. Handels A.-B., Hamng. 5 B Borgenstierna & Co Bertil, Regeringsg. 9 Cassel H & 'F, ''rtewaldsgr. 3; r. t. 2J680 Forsberg & Mark, Kungsg.. 74 Lokrantz Gösta A, Skeppsbron 32 O. 34 Tornborg & Lundberghs Eftertr A.-B., N. Bantorget 22 (special. Stållinor) 'iferner &; Co }j J A.-B., Skeppsbron.20; r. t. 1571, a. t. Norr 2709 METALLVERKEN A.-B. Axel Onrtatternsaori, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping o. Sundsvall - Böksholms Sulfitfabr., Malmtorgsg. 6 - Ethyl, Birgerjarlsg Hugo Hartig, Nybrog. 3 Blum Gösta A..-B., Kungsg. 77 Holm A V A.-B.;B1asieholmstorg9 Kramfors A.-H., Kungsträdgårdsg. 16 Sulfit A..-B.Mo o. Domsjö, Strandvägen 1 Svafvelsyra o. Saltsyra. A.-B. Wilh. Becker, Löfholmen pr Ldljeholmen, Malmtorgsg. 5 Gratenau H & A A.-B., Arsenalsg. 10 A ohnson & Co Arvid, Norrlandsg. Hl Lemons Adolph A.-B., Mästersamuelsg. 49' Stockholms Superfosfat Fabriks A.-B., Kornhamnstorg 4 (svafvelsyra) Svensk Förhydningsmassa för golfbeläggning m. m. RiKS 3522 J. Scheja ALLM.: Norr VASAGATAN at) Se -snnons " sid. 27.

14 Svensk...Talkulll. Anderssons Joh. F~briks A.-B., Lidmgö-Brevtk Schejn J, Odeng. 90; se annons sid. 26 Sybehörsartiklar. A.-B. Freja Magasinet, St. Vattug. 7 - John"Lorentz, Klarabergsg. 58 -Linnetråd, Stadsgärden 10 Bendix, Josephson &: Co, Regei'ingsg.' 11, Sybehör, Manufaktur o. Korta varor. Solling G (Sybehörsmagasinet), Linneg. 23 Holtz J F. Brunkebergstorg 5; r. t. 2,1Hl, a. t. 376, 5246, 9940 o Meeths Herm. A.B.,.Kungsg. 49 Mez, Vater & Söhne, Tunnelg. 21 Moren & Co Ernst, Tunnelg0'20 B Nilsson & Lindström, Hamng. 28 Petersens Holger Handels- o. Fabr.- A.-B., L:a Nyg. 19 Strauss J, Jungfrug. 6 Svenska. ndustri- & Kortvarubol.,.. Österlångg.'6 Öberg R' &J K, inneh. K. Öberg, Karlbergsväg. ~ (vid Odenplan) Se Symaskiner. Se Vdf>, stick- och symaskiner. Sydfrukter. Konseruer, sydfrukter och delikatesser. Sågblad. A.-B. Axel Ohrtstternsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg Malmö, Norrkö'ping o. SundsvaU - Juliu.s Slöör, Järntorget 80; r. t. o. a. t. namnanrop:»julius Slöör> l A.-B. Wahlen & Block, st, Nyg. 7. Filial: Malmö Grosshandlare och Handelsagenter borg, Malmö, Norrköping o. Sundsval l A.-B. Grumme & Son, Östgötag. 2 - Wilh. Becker, Löfholmen pr Liljeholmen, Malmtorgsg, 5 M B., Apotekens'l.äkemedelscentralå.. hufvudkontor o. fabriker i Södertälje, filialkontor L:a Vattug. 21 Tackjärn.. Barnängens 'Teknisk, Fa,bl ikers A.-R. Metal!- o. Bergprodukter. A. H., Bondeg':"irr""&"'il3:"7."t. TorstensoDsg. 15 \ ~)21950,24951, 24952, , Cervin & Co A.-B., Stureplan samt direkt tilljourhafv. Fel!din, Fahlström & Co A.-B., direktörer 24955, a. t. namnanrop: Smålandsg. 20; r. t , 240 ~ö )Barnängen» o , a. t Bodin A F, Barnhusg. 6 Forsberg & Mark, Kungsg. 74 Charleville F Bernh., Karlbergsvägen 57 Förennde Brokens Försäljn. A. B., Fuhr Ernst, Norrmalmstorg 18 Dralle Georg Firma, Torsg. 31; Drottningg. 6; r. t , 24571, a. t. Vasa , ' Floras Tekn. A.-B:s Nederlag, Röb. Hammar & CoA.-B., V.Trädgårdsg.,! Sandel!, inneh. E. Sandel!, Tun- Handel för Norden A.-B., Malm-' nelg. 25 Fredrikson Emil (Tvål), Vasag. 17 Hammarlöw & Svanströrn, Riddareg. 28. Toilettetvålar in. m.; r. t Johnson & Co Arvid, Norrlandsg. 19 Juliusson E, Birgerjarlsg. 62; a. t Lavator A.-B' l kontor Birgerjarlsg. ~7; r. t , a. f. 14l47,fabrik Surbrunnsg. 4G; a, t Lindholm John, Regeringsg. 1~ Malmö Gamla Tvålfabriks Nederlag, Barnhusg. 6; r. t. 3655, a. t. Norr Dlalmö Oljesla~eri & HappaChsl Sapfnbrik. A. B:s ~ ilial,afd.- kontor Hofslagareg. B; r. t. 9610, a. t. Norr 2~22. Telegrafadr. : b8åpfabrikenc 48, Evert&MolinA.-B., "'ahrendorffsg. 1; r. t Monopol Såp- o. TVålfabr: kontor o. fabrik Sveavägen lu6; a. t. Frosts Hudaffär A.-B., Solnaväg.. 2., Monten Lars, S:t Paulsg. 29; r. t. R. t , 2684, o. a. t. Nort-bo P, N. Smedjeg. 13, Nederlag för "tvålfabriken Colga, Skeppsbron 18 Handels A.-B. Nicolai Johannsen Malmö; r. t , a. t. Norr Silvanus A. n., Regeringsg ' Talkum. PauH F Parfymeri A.-B., fabrik, A. B. Wahlen '.t Block kontor o. lag~fledi~gg~ 39; kontoret: r. t , a. t. Norr A.-B. Öfvergård & Co, N. Blasie- 704D, privat: r. t holmsh. 5 C Sandel! Robert, Tekn. A.-B. Flo- Almgren & Larsson, Kungsbroplan ras Nederlag, inneh. E. Sandell, 2, A.'B. Lidköpings Sågblads- Tunnelg. 25 fabr. Sthlmsnederlag Scheels Fabriker A. H., afd'- Elektrostål-Verken A.-B., Skepps-. kontor Katarinaväg. 7; r. t. bl' , a. t Fabriker Hector l. Co, Malmtorgag. 3. Göt b Landby Åke, Norrlandsg. 16 l o e org _ Schuchardt & SchUttes Filial, W Setreus & Co, Götg. 32 B; r. t. Böker, Vasag , a. t : Stridsberg,& Biörcks Lager, Vasag, 7 Streijfl'ert & Johansson Handels- Tornborg & Lundberghs Eft8<'tr. bolag, Bergsg. 36; r. t , A.-B., N. Bantorget 22 a. t. Kungsh Svensk Tvättmedelsindustri A.-B., Såpa och Tvål. fabrik O. kontor Östgötag. 32; A.-B. Axel Chrisbternsson, Garfva- r. t. 812G, 24928, 24929, a. t. reg. 3, 5 &,7. Filialer: Göte- Söder Svenson & Co Handels- & Fabriksbol., Kl. :S. Kyrkog, 6. Wadström Jean;Bandtverkare:g. 76, Nederlag för, A.-B. Tvål' O. Såp-' fabriken Viola, Göte bo rg;" a. t. 2~523 Viola Tvål- och Parfymfabr'ik, Riddareg. 19 torgsg. 3; r. t o ; telegrafadr. :.Haforna!'» Karlson A Metal!- & Maskin A.-B.,. Birgerjarlsg.31 (Engelbrektsplan) Ridderbielke & Ca Fred., Vasag. ö Sandsta Elektr. Smältverk, Gnst. Ad. torg 18; r. t. 2245G, 283'73, a. t. 1~900;telegråtadr. : "Sandsta» Ytterstfors-Munksund TrävaruA.- B. Vasag. 10; r. t o. 131~6, a. t Talg. A.-B. Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping o. Sundsval! Danielsson &, Ca C A A.-B., Vasag. Se Svensk Talkum. TandläkareutensiU.,r. A.-B. S A Forssbergs Dentaldepot, Olofsg. 10 Sörensen Carl, Malmskillnadsg. 4,1 Tapeter. Anderson Charles E K, Västerlångg. 40 Kåbergs Nya Tapetfabriks A.-B., fabr-ik O. kontor Sikla; r. t. 4 ~7, a. t. Söder ' Tapisseri. Alberg E, Drottningg. 53; r. t. 8611, a. t. Norr 2G398 Nord. ndustri A.-B., Kungsg. 56 Söderquist Astrid (stärbh.), Repr. för Hugo Scharfenberg & Co, Göteborg, Västerlångg Eäs ; Rnnonser>a. i STOCKHOLMS-TDNNGEN. STOCKHOLMS-TDNNGEN.

15 159:2 Te. A.-B. Wahlund & Grönblad. Järntorgsg. 42; r. t. 356, 451, 568, 5J 91 o. 9722, a. t. Norr Magasiner Stadsgården 4; r. t , a. t. Söder Billmanson H, Regeringsg. 38 lljörk A, Handtverkareg. 11; r. t , a. t. Kung.h Centram A.-B.., ngemarsg. 6; r. t Ceylon-China.Tea Co, Kungsg. 77 Ceylon Plantage Tedepdten, Handtverkareg, 44 Dickson Oscar A.~B., Hornsg. 3o,»Dick8onte., kolonialvarorm.m.; T. t ,22315, a. t. Söder.6218 r.l'elegrafadr. j»dicksonte» Handels A.-B. Ntcolat Johannsen, Skeppsbron 18 Harling H, Ringväg. 12 Hedengran & Oo, Västerlängg. 68 lalmgren & Co, Pipersg. 25, Ne derlag för Kobbs söner, Göteborg; r. t , a. t. Kungsh lar6n & Co G Nya A.-B., Nybrog. läa, Generalagent för»cetons» te; r. t }ietz Tenederlag, S:t Eriksg -,30 Ostindiska Kaffe- ~ Thedepdten (inneh. E C Uggla), Kungsholmsg. 14 Oxehufvud R, Stureg. 18 Pulveriseringsbolaget Kryddan, kontor o. lager, Hornsg. 35 Skoglund & Ca, Braheg. 43; a. t. Österm Strömmers C A, Handels A.en., Sibyl1eg. 41 Svenska Kaffe mporten, Odeng.l0; a. t. Norr Tel! Axel, S:t Eriksg. 88; r. t Tempelman. Georg, Generalagent för Lipton, Österlängg. 34 United Kingdom '.rea C:y, Ltd (C Arndtz & Co), Västerlångg. 31; r. t , a. t. 1828U Tegel. _\.-B. A Ekströms Maskinaffär, St. Vattug. 10 (syrefast o. eldfast) A. R. Bygguadsvaror, kont. o. utställn.. Norrmalmstorg 18 - Bönnelycne & Loven, Skeppsbron 8, se annons sid Kalk, Regeringsg. 60 (kalks andtegel) - Öfvergård & Co, N. Blasieholmsh.5C Byggmästarnes 1\iaterialaffär A.-B., Lästmakareg. 3 Ekolsunds Tegelbruk (O & A Jo- Hofmanicurist, tillverkn. af cremer o. tinkturer för kvissltg, finhansson), Dalag. 56 B Flodquist & C:o, Engelbrektsg. 15, Teknieia, Karlbergsväg. 71 B nig o. kyld hud, eksem o. dylikt. Slottsmöllans fasad-, tak- o. golf-. Tekn. Fabriken Komet, E Sandell, Salvor för liktornar, vårtor m.m, tegel; se annons sid. 25 Tunnelg.25 R. t. 145B8, a., t. Norr Gustafson Ludvig, Kungsbroplan 2; - Fabriken Sture, Greftureg. 49; Breitholtz' Tekn. Fa.br. A.-J3., Brunkebcrgsg. 9 r. t. 2361, a. t Husby o. a. t. Non' Näsby tegelbruk, Stallarholmen - Firman ndustri, Vasag. 15 & 17 Epitropos A.-B., Stadsgården 22, Hasger A Agnar Drottningg. 21 A - Nederlaget, Sit Paulsg. Ul Nederlag för.d...-b.rönning & Hulten k Ekström, Drottningg. 4'; ''he Xorthe'u & Asiatic C01Ul)3ny Gjerlöff, Hälsingborg, Bläck- o. Generalrepr. tör Emil ZUrbig, Pastafabrik ; r. t LM'~l\falmtorgsg. 3; r. t. Köu.igswfnter air., eldfasta produkter såsom grafitdeglar o. si- Sandell, inneh. E. Sandell, Tun- 'Wahlström Alexis A.-B., Regertngs- Floras Tekn. A. B:s Nederlag, Rob o. 246!J8, a, t likategel ; 1'. t o nelg. 25 g.95a JONKOPNGS G OSllhandlare uth Handelsagenter. Lean A.-B., Vasag. 4, l.fredrikson Emil, Henr. Gahns Lundqvist & Huddens Tegel- o. Amykos, Galmelit, Tvål m. m., 'l'rävaru A R., Kungsg. 56 Vasag & Johansson (Vaksala Nya Te- Friestedt A 'W, Firma, Drottningg.. gelbruk), Dalag. 56 B 57; r: t Nya A.-B. John l.'jäder & Co, Hol- Handels 3..-B.' E Åberg & Co ländareg. 5' r. t.' 30436, a. t. Skeppsbron 6, Flytande putsme: del, Geolin o. Putzin, Malutrot- Olsson & Rosenlunds A.-B., Da- ningsmedlet Globol m. ~.; r. t. laz. 1 B 31244, a. t ~ Handelsbol. Union, Hornsg. 68 Gust. QuennerstedtsEftr.,A. Th. Herstad C A.-B., Klarabergsg. 56- Sjöberg, V. Trädgård.g. 11B; Jansson&Co Engrosbolaget, Bergag. a. t. 6520, r. t Kihlmark & Co, Odeng. 100 Tegelcentralen, Drottningg. 10;1".t. Knntze &; Co, Kautsclml<s- &; Gut- 1024, , a. t taperkavaru A.-B., Drottningg. Wahlin & Co, Arsenalsg. 2; se all- 52 nous f. sista pärmens innersida Langborg Gunnar, Amerikansk Wald6n Wald., Stadsgården 14 &16; Gummiimport, Nybrog. 8 r. t o. 36?4, a. t Mercur Handelsfirman, Valling. 10; Tekniska artiklar. r. t , a. t. Brunkeb Omnium ''ekn, Fabriken. Kom- Å.-B. Alfort & Cronholm, Saltmä- mendörsg. 12. Spec.:»Omnmm» tareg. 7 medicinska härmedel; r. t Axel Christiernsson, Garfvareg, Pauli F Parfymeri A.-B., fabrik, 3, ö & 7. Fili,aler: Göteborg, kontor o. lager Jfle;ngg: 39; Malmö, Norrköping o. SUJ~ kontoret r. t , a. t. Norr- A.-B. Wahl6n & Block, St. ~yg , privat: r. t Filial: Malmö Person Hilding, kontor Karlaväg. 7ö A; Tekn. art. en gros För... säljer: Goldwyn 'l'andcream,. A.-B. Wablen.t Rlock A.-B. Wilh. Becker, Löfholmen pr Ltljeholmen, Malmtorgsg. 5 Albinzons Fabriker, Högbergsg. 51 A.merikanska Gummi-A.-B., kontor Regeringsg. 58, butik, utställn., verkstad o. lager Kungsg. 19 & 2l Filialer: Göteborg, Malmö, Jönköping, Umeå, Östersund Barnångeus Teknislut!'abriliel's A. R., Bondeg. öl & 6il; r.' t. ~) , , , , samt direkt till jourhafv. direktörer , a. t. namnanrop :»Barnängen» Rerg&Söner Helgnt, A-B., Luntmakareg. 94; r. t. 81U99 o , a. t Blanck Nils, Volmaryxkullsg. 3; r. t , a. t. Söder Boman Jeanua, Norrmalmstorg 1, JURDSKA HAMNGATAN 15 Håpe Torrsprit,»H. P.» kryddor m. m.; r. t Persson & Co R, L:a Nyg. 2 Axel Samson & Co Hand. A-.B., Styrmansg. 8. R. t ,l a. t. Österm Lager Vi- kingag. 26, a. t. Vasa 4199 Sanatogen A.-B., Kungsg. 59 Sandel! Robert, Tekn. A.-B. Floras Nederlag, inneh. E. Sandell, rl'unnelg. 25 Scheels Fabriker A.-B., afd.- kontor Katarinaväg. 7. Såpa, tvål, parfymer, hårvatten, kosmetiska preparat m. D.; r. t, 24347, a. t Fabriker i Göteborg Streijffert & Johansson Handels- ~, Bergsg. 36, SP::~ parfymer m. m.; r. t ,. a. t. Kungsh Sunshine Fabriken, Karduansrnakareg. 14; T. t. 4227, a. t Svenska Emu latona- o. Degrastabrikerna, Bergsg. 2'9 ~ BYRÅ,

16 W~sSling & Äke'rblomA.:B., hamnstorg 49 Westilloberg Carl, Pipersg,14; , a. t , \. / Tenntuber. ~e Tuber, \1, ~l'ossllandlal'e och Handelsagenter, 1593 Korn- Löfving A, DrottningshOlmsvä~. 8A Bl>ckstadi Carl (Carl~l>Ckst~diJ:ol),, Nauckholf T, Stureplan 13 Katarinaväg. 9 B; r. t. 694, teler. t. Palm F A. B., Mästersamuelsg. 67 gratadr.:»bäckstadi» Parm & Co G H, Jakob.g, 21; r. t. Carlson & Weslienj Östel'längg ; telegrafadr, ' Parco» Gas. & 'Koksverkens Ekonomiska. Pröpst Bermann, Kammakareg. 41, Fören. uv.p. a" Regeringsg.. 38; a. t , telegrafadr.:»propst- r. t '. Roger & Co A A. B.. Drottningg. 65 Lemons Adolph A.-B., Ml>stersa- Terpentin. Roisenberg & Co L A.-B" Grefg, muelsg. 49 Apotekens LäkemedelscentralA.-B.,, 21; r. t , a. t, Norr Lundin, Krlllmer & Co A B., hutvudkontor o. fabriker r-se-: Roos Victor, N. Blasieholmsh, 3; Skeppsbron 16; r. t. 3137, a. t. dertl>lje, filialkontpr ]j:a Vattng. r. t. 7833, telegratadr.:»viro» _\ ',Siegfrids Sigfrid A A.-B:, Bingväg. Luterkort W, Drottningg. 88B ' Gratenau H, &: A A.oB" Arsenaleg. 14; r. t Ohlcen &Nilsson A."B" Kungsg. 66 ',loa.-,, Sjögren :m, Malmskillnadsg. l Rumstedts Handels A.-B., N. Mä- Handel för Norden A.oB., Malm- "StockholmsRalfelbodar,Apelbergso larstrand 14 ' torgsg.,r; r. t. 120,19 o ; -,,g. 48. Rävaror för textdlmdu- Stockholms Superfosfat, Fabriks telegrafadt:»hafornor» strien; a. t, Norr A.,B., Kornhamnstorg 4 Handels A.oB. Nicolai Johannsen, Strandberg Johan, Drottningg, 80A; Wahlin &: Co, Arsenalsg, 2; se Skeppsbron 18 r. t. o. a. t annons ä sista pärmens nner- Lundin, Krlllllier, & Co A.-B" Söderberg &: Lencker A. B., V. sida' ", ' Skeppsbron 16, r. t, 3137, a, t. Tt;ädgärdsg. 19; r. t WaldenWald., Btadsgärden dd &:16; :... The Nortbe.rn & Aslatie Company r. t , a. t w:~~~~r~m AleXS'Å.-B" Regermgs-,td A. B., Malmto~gsg.ll, mport W~~tholm Gunnar A.oB., Oxtorgsg..,.,'! af r!lylle; r. t o , Tabak. Textilvaror. a. t Agenturfirman Otto Kineh, Kungs- Truedson & Co C E Handels A. B., Gebroeders Phlflps A R., Gunnar', g. 67 A (Oentralsahrhallen) St. Vattug. 7. 'Vahlberg, Bruukebesgstorg 2. Alberg E, Drottningg. 53; r. t. Warholm & Co.~aVl~ A. B., Stu- Cigarrer, cigarretter o. tobak en \8611, a, t. Norr reg. 4; r, t. :1064 o , gros; r.t.16630; tel.-adr.:,gun Amico mport A.B N Sm'edjeg a. t. Österm. 920 o. Österm. 927; narwanlberg- 36; a.' t. Norr ,telegrafadr, :»Dawa». Ohlson Ernst' A,-B., Kungsg. 3; Anderson H,Linlleg.38;r.t~B1632 Wattenström &.Co, Helsmgeg.20; r.. t , a. t. Norr Barker &: Co Sthlm 7 a. t. Vasa 87,, Berggren Ru'd., Export o. mport Tidkontrollapparater. Sehmelzkopf W Grefg. 49 (RAtobak) af textilvaror, Stadsgärden 14 &.. Tobakscenkalen A:.,B., S:t Erlks- 16; r. t "A.-B., Nybergs Uppfinmngar, Up- plan 10; r. t , a. t. 'Norr Björkman V Vålling 44' andsg, 78, r. t. ZU 20; verkstad 12379,- Bröderna Be~kman A:B St Vattu- Bangärdsg. 12, r. t Tobaksvaror. g. 2.,..,. Brisman ~ :G, ~enerala,genturell Ahlström E, Drottniilgg. 26 Central Commers Kompaniet, ~ternat~~ladl TtmeRteeOrtdinfgbC?k'A..B. A. Björkman & Co Eftr., Kungstensg. 28 A; r, t , världens a s a o. s ors a a 1'1 Mälartorget 13 Eb';e~' ;C~a l;~~lmskiilna(lsg. 9; ~:~fp~r~~~t~~~i.pt~~2~~r6rntor --;~~reiner'lagret, ~almskil,lnadsg., r, t Telegrafadr.: >Ehren Nordfska Armat~ufabrker,:,-a A.-B., Bohmans Jobn Eftr:, L:a Nyg. 17 company» No~rlandsg. lo A ":! B; filtal Vasa.Gellrooders Philips A B., Gunnar Engelsk Manufaktur A,-B., Lodg.. g. ; se annons a kartong sid. Wallberg, Brunkeberastorg 2., 1; r. t ; a. t, Vasa 12877, 640 a. Cigarrer, cigarretter o. tobak en Erikson&Co Jean OKlarabergsg,' Schuchardt & Schilttes Filial, W gros;r.t. 166tlO;tel.-adr.:»Gun- 23j r. t.12698, te1eg;,afadr:»jean, Böker, Vasag. 24 narwahlberg> Grass C A F, Kungsg. 54 o' 'J;jära. Hailberg Helge, St. Vattng. 7,Gnidstrand C, Bräunkyrkag 'mportbolåget för Kliådivecigar- Heyman & Holmberg A.-B. Brun- A.-B. AleXS Wahlstrom, Rege- retter, Drottningg, kebergstorg.14 r. t a. t.' zingsg. 95.A.(tjärpreparater).. K 9492 ', - Axel Chrsternsson, Garfvareg. Kahn & Kahn A.oB.,Kl. O. yrkog. Hjertmajl & tjo R, Sköldungag. 7 3, 5.f:' 7. F.ili.aler: 'Gö~eb9rg, 5; r. t. ö~ "5, ::.t , Holter G, Drottningg.,95,C Malmo, No.rrköping.o. Sundsvall Lundkvist w., Klarabergag. 35 Hötlin & Rolfsten Regeringsg.42 - Byggnadsvaror, kontor o. ut- Mattsson Allan, Regeringsg. S' r. '~ , a.. t: Norr 4516 ' stä.~ln" Norrmalmsto:g 18 Ohlson Ernst A.-B" Knngsg. 3; D.feld Ludwig å.-b. Sm:äla!i'dsg. - Bonnelyche & Loven, Bkepps- r. t o , a. t. Norr 18 \ "', bron 8; se annons sid Jolmsson & Co Arvid, Norrlandsg. - Olander & Paulson A.-B., Skepps-. 19! " bron 26.,., Kidd D Erskine, 'Hjorthagsväg. 5; Rubensons Ag~,:,turalfär, Sibylle g. -' r. t , v: Köhler A E, Agentur o. Engros, 77 Schmidt ' & Co, Herkulesg.' 5 poatadr-. : Sthlm 5, - Settergrens Hande'ls-: o. Fabriks- L ' dbl & C J 1 H l ds A.-B., Klarabergsg. 21. om.o ee, um eg r g, Söderström A, Tunnelg. 17; a. t., 14 & 16; r. t. ',5~60 '. ' t 7662, Lokrantz F W H, Artilierig. 36 o. r.. Lundgren Folke, l:lpänga;'textiler A.-B. Joh. Ohlssons Tekn. Fabrik, Teat A. B., Sk~ppareg. 26, Gene-.~.o.r oamjrontektton,,a. t, Spånga Mästersamuelsg. 80 ralagent för Abdulla Cig:arretter; r. t o , a.t, Österm. 2 Lilhnenschloss &: Barker A.-B" Borgenstierna ~ o Bertil, Rege- Tjäder &: Son E.G, A,.-B., M!,fpr- Hamng. 8 ' ringsg. 9 torgsg. 6 _ST,O~KH0LMS-TDNNGENS ~,, Silftdagsftu ~e..~~nderhåilande, UPP" lysande och rikt på litterära bidrag., 50* Adres.kaiendern 1922.

17 \ 1594 Tobakscentralen A.-B., S:t Eriksplan 10; r. t , a. t. Norr Tobakshandl. Riksförhunds En gros A.-B., Mästersamuelsg. 4513; r. t. 16V14, a. t. NOr!< 16014, lagret a. t. Norr 8414 Tobaksmagasinet Abasto, Tunnelg. 17 VOGELS TOBA.KSHANDEL (inneh. Gunnar Vog.l) Dr.ottnlnggatan 46 R. t. o. a. t Ålander K Å Å. R., Drottningg.13 Tojletteartiklar. Petterson Elof, Drottningg. 60; r. t , a. t. Norr Stocklassa Gunnar, Jakobsberg.g. 6, Borstar.. penslar, toiletteartiklar'm. m.: r. t, 322M -r:0ilettepapper. A.-B. Papperskompaniet Ludv. Rahm, V. Trädgårdsg. 19 Rohlo:ll' C J, Braheg. 38 Torfströ och Torfmull. A.-B. Bönnelyche & Loven, Skeppsbron 8; se annons sid. 102 Claesson L A, 'Döbelnsg. 25 & 27 Hector & CD, Malmtorgsg. 3 Landtmännens Affärsförmedlingsbyrå, Sl.ussp'lan 63 A Nya A.-B. John Tjäder & Co, Hol- ändareg, 5; r. t ,.a. 't Nyström & HolmstedtA.-B., Drottningg. 11 Revision A.-B., Kungsg. 53j r. t , telegrafa.dr.:»revision» R~::~~~~d ~:'1dels A.-B., N. Mä Sandgren & Co Birger, Tegnarsg. 28; r. t Stockholms Hästägares Foder A.B., Albano, postadr. Sthlm 19 Tenhult-Åkerbydal A.-B., Kungsbroplan l Wahlin & CD, Arsenalsg. 2; se an.. nons il sista pärmens innersida Transtt;lissioner. A.-R. Å. Ekströms Maskinatrår,, St. Vattug Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg,. Malmö, Norrköping o. Sundsvall - John Wall, Drottningg. 68; Hötorget 9, se annons sid ~Ylander & Asplund, Kungsg. - Wilh; Harmsen, Vasag. 15 & 17 - V. Löwener, Drottningg Öfvergård &Co, N. Blasieholmsh. 5 C Beronius E VMek. Verkstads A.-B., 13tockholmskontoret, Regeringsg. 9 Hlflger A Agnar, Drottningg. 21 A Grosshandlare och Handelsagenter. Johnsons Arvid Maskinaffär; Norrlandsg. 19 Schucbardt & Schiittes Filial, W Böker, Vasag. 24. Tornborg & Lundberghs Ettr. A.-B., N. Bantorget 22 Zaeeo--& Co Ettr., Valling. 37 Transmissionslinor. A,-B. A Ekströms Maskina:ll'är, St. Vattug Axel Christiernsson, Garfvareg. 3, 6 & 7. Filialer: Göteborg, Malm,!, Norrköping o. Sundsvall - F Reddaway & Oo, Drottningg., 31 Öfvergård &Co, N. Blasieholmsh.5C Hroger A Agnar, Drottningg. 21 A Svenska BindgJ.r:hsfabrikens A.-B., Stadsgården 8 (specialtillverkning) Tryckerl- och ljokbinderiartikar. Ahlberg Rob., Kl. S. Kyrkog. 6 A.. R. Fredr. "agner, Vasag. 48; sej annons sid. 46 Å. R. Gnst. Carl.son &; Co, Vasag. 5. Arrhenius & Beijer A.-B., Brunkebergstorg 2 Cederström G, Lästmakareg. 15 Dahlberg Erik, Klarabergsg. 52; r. t Flodin & Hellström, Mästersamu-. Trikåvaror. ' elsgl 24; r. t Gleltsmann E T A.-B., St. Nyg. Abrahamsson E, Agenturfirma, 44; r. t. 2143, a. t ''egnersg. 51; a. t Grönberg K M, Valling. 12, Am icomport A2-0B '92N. Smedjeg. Johnsen Vilhelm, Tegn arsg. 12; se 36 ; a. t. Norr 4, annons sid. 38 Asperen J, Begertngsg. 75 B ~ -Schnerdler Edvard, Malmskillnads- Dessen van, Vasag. o; r. t g. 54; se annons sid. (blå) 179jl Hansa Handelsbolaget,. Hornsg. 'Strömbäck C F A.-B., Kl. N. Kyr- 148; r. t , a. t kog. 5 nf~ld Ludwig A. B., Smålandsg. Tysel Harald, Drottningg. 20 Jonsson Gustaf W (f. d. Anstrin Trådspik. & Co), L:a Vattug. 25; r. t. 6190, l Ch T kn' t å a. t. Norr 2749 Ugg.a r., e tak Agen nr-byr, Konfektionslagret Skandia, S:t Bergsg. 16B (trådspiksmaekiner) Paulsg. 1ö, Stickade yllekläder, koftor, strumpor m. m.; r. t Lange & Co Kurt, Smålandsg. 40; r. t Lindblom & Co Joel, Humlegårdsg. 14 & 16; r. t Lindholm John, Regeringsg. 13 Ljung Per, Husmödrarnas Varuförmedling, :storkyrkobrinken 1; r. t , tel. adr.:»coranangoc» Luhnenschloss & Barker A.-B., Hamng.8 Löfving A, Drottuingholmsväg. 8 A. Martin & Oo A.-B., Ad. Fr. Kyrkog. 15; r. t , a. t Mathiessen Brothers, Birgerjarlsg. 39; r. t Meinhardt, Eggers & Ca, Ö. Munkbron 1; r. t Mårtenson Albert, Riddareg. 18 Petterson Sam, Regeringsg. 4 Roos Victor, N. Blasieholmsh. 3; -- Smålandsg. 40. R. t. }öl 53 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Tjulanders J F Söner, L:a Nyg. 29 Truedson & Co C E Handels Å B., St. Vattug. 7; r. t (linjevälj.) Ulricehamns Yllefabriks Nederlag A.-H., Malmskillnadsg. < B; a. t. ~6650, r. t Wessling & Åkerblom A.-B., Kornhamnstorg; 49 Träbearbetnlngsmaskner. A. B. A Ekströms Maskina:ll'äl'. se. Vattug Axel Ohristiernsson, Garfvareg, 3, 6 &7. Filialer: Göteborg, Malmö, Norrköping o. Su,ndsvall - John Wall, Drottningg. 68, Hötorget ~, se annons sid. 101 Rylander'& Asplund, Kungsg V Löwener, Drottningg. 90 Beronius E V Mek. Verkst. A.-R., Stoekholmskont., Regeringsg. 9 Bolinders J & C G Mek. Verkst. A.-B., Kaplansbacken 10; r. t. o. 3. t. namnanrop :»Boltnders a, Gjuteri vid Kallhäll, varf vid Bastholmen, Fiskebäckskil Johnsons Arvid Ma8kinaffär, Norr-, landsg. 19. Lagerlöfs Sam Maskinbyrå, Olotsg, 10 Malmsteins Metall- & Maskinaffär, Sveaväg. 31; r. t Schuclardt o. Schiittes Filial, W r.' t. 78H3, telegrafadr.:»viro» Sehön J, Krukmakareg.. 18, spec.: Böker, Vasag. 24 Strumpor; a. t. Söder Stinnes Hugo, Sveaväg. 21 (hörnet Sigler & Co H, Hand. A.-B" Kl. N. af Kungsg.). Kyrkog. 26, Tornborg & Lundberghs Eftr. Svenska ndustri- & Kortvarubol., A. B., N. Bantorget 22 Österlångg. 6 Trädestilatlonsprodnkter. Evert & Molin A.-A., Wahren- Axel Svensson & CD, dorffsg. l; r. t' Stockholrns Superfosfat Fabriks A.-B., Kornhamnatorg 4 20 VASAGATAN"20 Se annons å sid. 27:

18 ringsg..\. \ G:osslllDdlare och. Handelsagenter. \ ' 1595,.Träkol. af hvit o. brun trämassa samt Bodens. Ångsåg A.-B., Arsenalsg.. ), A.-B. Dalarne-Bergalagen, Riddare- papp; r. t.' b5 53, a. t ; r. t. 8~67 o , a. t. '21 ;Z g. 7 \.. Scandinavian-American TradingCo, Bolms Emil,Sveaväg. 3i ' Carlgren V, Birgerjarls(. 42; r. t. Beridarebansg. 17; r. t , Byggmästarnes Mdterialaffär A.-B., o , -teleg,rafadr.: 14505, 32241, a. t. Norr Lästmakareg. 3 'Ca,rlgren;. "Sundblom & Co R A.-B., Näck- Bäcklin & Lindström A.-B., kon.. Dahlman S,. Fredsg. 2., strömsg.' 4 ', tor o. brädgård Odeng. tl2;.r.,t. ForSsberg 'Carl O, Regeringsg. 56 Svanö A.-B., Guat; Ad. torg , a. i. 4U78 :/', Hector & Co, Malmtorgsg. il 'Svedberg C'& J A R., Skepps- Carlberg Guataf, Birgerjarlsg. 6 'Hlllm A VA.-B., Bläsieholmstorg9 bron 44; r. t. 149, 1333, 4740 Carlgren V, Birgerjarlsg. 42; i'. t.. Landtenännens Affärsförmedlings- o. 5202, a. t. Norr o ; telegrafadr.: byrä, Slussplan 63 A. Svenska A,1liance&: Co :1., Svea-»Oanlgren>, -, Nasiell D, Fredsg.lO; r. t , väg. 21 _ Cubic Nya A.-B., Drottningg. 61' 15150" ' Thuresson & Mörch, Villag. 18 & 20 Dahlman S, Fredsg. 2 / Skogfund & Söner A A.-B., Hornsg. 1 Dap.lström Fredrik, Baltsjö-Dur- 37 o. Söder Mälarstrand United MercantiJe Company näs; tel S:Ö Dufn. 143 Stockholma" Superfosfat' Fabriks A.-B., L:a,Vattug. 24; r. t. ~2290, Ekelund' J, Folkungag. 85 A A.-B., Kornhamnstorg-d, , a. t. 51 ~3. Telegraf- Ekesiöö Karl, S:t Eriksg. 94 B Svensson & Co Victor A.-B., Rege- adr.: :tumca- --' rfugsg. 5 '. Versteegh Jacob, Arsenalsg. 2 Waldenström & Co R A.-B.,. Smä- ~ikström Arv., Lästmakareg. 6 landsg. 40; r. t o. 4214, " -Ohrn Gustaf, Fredsgo.lO; r. t. 6908, telegrafadr.: Wal.dencornps 6919, 6959_o , a. t Versteegh Jacob, Arsenalag. 2 Afd.-kontor Sundsvall ytterstfors-munksund Trävaru- A.-B., Vasag, 10; r. t o. TräJnassa.,13136, a. t Agencia- de la Papelera 'Espanola, Zethrams Claude J A.-B., Rege- F~MA" 33'~ÄRK~ Ekmans Brädg~rdar, Nya A.B., kontor Drottningg. L Brädgårdar: Norrtulls station o. Hjorthagen, Värt an Arsenalsg ; r. t A..B. Axel Christiernsson, Garf- Obrn Gustaf, Fredsg. 10; r. t. 6908, vareg. 3, 5 &; 7. Rydö Bruk & 6919, 6959 o , a. t Ekolsunds Tegelbruk o. Sågverk, Fabriks'A.-B. Försäljningskon- Afd.-kontor Sundsvall Ekolsund, kontor Dalag, 56 B tor. Filialer: Göteborg, Malmö, Eliasson Emil A.-B.,.'Kungsbro-. ". plan 2. Norrköping, o. Sundsvall Träull.. Ericssons E Trävarua'fiär, Birger-,"-- Hugo HaJ.:1;ig,Nybrog. 3 Nya A.-B. John Tjäder & Co, Hol- jarlsg. 6 ' Bartfielson & Ekberg, Haning. 13; ländarego 5; r. t , a. t. Forsberg & Co Dawid, Helsingeg,'43 r. to ' " (hörnet afsolnavägen) Barker' & Co, Sthlm 7 Svenska Möbelfabrikerna A.-B., Forssberg Carl O, 'Begeringsg. 56 Beckers Svenska A.-B., Regeringsg. Biblioteksg. 29; r. t , a. t. Forstfirman Skogsf<irvaltning, KL 1; r. t o. '11 11, a. t Ö. Kyrkog. 12. Fullständig skogs- Bennet C Fr, firma Bulow, Bennet.Tenhult-Åkerbydal A.-B., Kungs- byrå o. trävaruaftär: r. t. 2iQ~4. " & Oo, Paris, Hamng 2' bropl 1 TeL-adr.:.Skogsvård. \, Carlgren V, Birgerjarlsg. 42 ;,r. t. Träullfabriker)asFörsäljn..kontor, Francke J E A.-B., Harung ' o. 246,08; tefegrv-adr.. Narvaväg. 2,1;r. t o Fredel Fabian, Ö. station,carlgren.' Tysel Knut, Kammakareg. 51 B; Gisholt & C'l. Math., Johannesl '" Oarltn & Co, S",ålandsg: 20. t 211"2 r t , Trävaruagentur; r. t Dahlström Fredrik,' Saltsfö-Duf-" a.. ",.. o , näs; tel. S:Ö Dufn. 143 Dieden & Co B A.-.B.,'Smålandsg. Trävaror. Gratenau H & A A.-B., Arsenalag. 40; r. t. 4212, Ahlbom C G, Birgerjarlsg A Ekman, &. CoKriut, G:la Brog. Ao-B. Medelhafskompaniet, Minck Hals Hans, Arsenalsg B; r. t & Eriksson, Drottrringgx 13 Handels A.-B. S Bruhn & Co, Drott- ' Gratenau H.&,A A.-B., Arsenalsg. _ Rundvirke, Blasieuolmstorg 12 ningg. 80 A; F. t ' 10'11.. ',_ Trävaror. Vasag. 4l:l Hedberg John P A.-B., Fredsg. 4 Hroger ta Agnar, Drottningg,,21A Arvidson.Ernst Y E, Birgerjarlsg. Holm A Y A.-B., Blasleholmstorg 9 HandelsA.. B.. S Bruhn &Co, 39; r.t ,a.t.lö473; Holmberg CW, ''egueralunden 4 Drottningg ;r. t o. telegramadr.:.pinetimber> Holmens Trävarukomp.,. Strand-O, Barkens Sägverks A.-B., Birger- väg. 35 Hanssons Axel Agentur- & Parti-, jarlsg. 27 Jensen, Greftureg. 27 affär, Skeppareg. 39 Barker & 00,.Sth.lm 7 Kavlies E, Trävaru A.-B, Frejg. 33 Heijkenskjöld &Co A.-B., Brunnsg, Barthelson & Ekberg, Hamng. 13; - Faner-& mport A.-B., Yathalla, 8 väg 103,/. 4,; r. t , 3123, a.. t. Norr r. t. 3239~ Kempe Frans, Strandv. l Beckman &,Casparsson, Kl. Y. Holm AY A.-B., Blasiehoims~org 9 Kyrkog. 3.B. - S M, Kungsträdgårdsg. 20 Holmgren Albert A.-B., Yasag.42 Bennet C Fr, firma Bulow, Bennet Kjell & Co Thorsten, Birgerjarlsg, Kihlgren B, Brunkepergstorg ~4 & Co, Paris, Hamng. 2, 11; r. t. 2355, telegrafadr.:,te- Munktell E O, Kungsholms hamn- Bergs Eftr. Halbarth, Birgerjarlsg. kos> plan 3 " 95 Kjellberg & Hedberg, Regeringsg. 1 l' Nilsen & Co Ltd A.-B., Drottningg. Bergman & Kahn, kontor o. upp- Kramfors A.-B., Kungaträdgärdsg, lag, Yegag Nätterqvist T, Stureg. 12 Björk & Mörtsel A. B., Kungsg. Kungsgärden-Mariebergs. A.-B., Rydö Bruks -EÖrSäljningSkontor 56; r. t , a. t. Norr K:,~:.ngSi;;en. (grufvirke pap Garfvareg. 7; r" t. namnanrop: Björklund & Son Mauritz, St. Nyg. Ohrietternssons» " 41 (utländska. trävaror) persved), Blaaieholmstorg 12 Rälsä Säg- & Pappfabrik, hufvud- Blomberg J G, Drottningholmsv. 7 La.ntegendomar A.-B., Kungsg.78; kontor Folkungag. 38, tillverkn. - Wilh., Södra Bangå_r_.d...e_lJ-.. r. t STOCKHOLMS-TDNNGEN har den största upplaga. av alla dagliga tidnings i. Sfiandinavlen..

19 1596 Grosshandlare och Handelsagenter. Larsson &!Söner, P Å B., Kvarn-, Thuresson & Mörch, Villag. 18 & 20 Rhodin Herm., Skeppsbron 6 säg-, hylleri- o. trllvaruafl'är, Trllfraktbyrån A.-B., Lästmaka- Sandel Robert, TUllllelg. 25 Hufvudkontor Älfsjö, r. t. Älf- reg. 18 Svenska Bindgarnsbolaget (Lin us sjö 3; lllial Håga, Västerhan- Trämaterial A.-B., Dannemorag. 12 HallmaD) Engroslager af allaslags ninge; r. t. Västerh. 23, a. t. Trävara A. B. Ltdbäck & Co, Val- bindgarn o. repvaror m. m. Biks- Väs1erh. 108 hallavllg. 53 O. Allm. tel. Kontor L:a Vattug. Lavens Snickeri- & Möbelfabrik Trävaru A.-B. Norrland, Kommen- 30 ' (Lavens Koliwport A.-B.), fakrik;1 dörsg. 9. Svenska BiDdgarnsfabrikens Å B., o. kontor Sundbyberg; tel. Sund Tändsticksvirke A.-R, V. Trädbybo 144 gärdsg. 17 groslager af bindgarn, tågvirke Stadsgården 8.' Kontor o. en- Lenna Bruks A. B., Birgerjarlsg. mrich W H, Mästersamuelsg. 2! o. allt slags repgods af egen specialtillverkning. R. t O. 27 Waldenström & Co R Å.-B., Små- Lidbäck Alfr., Valhallavägen 5a anjisg, 41'; r. t O. 4214, 9522, a. t. Söder Llneoln, Boman & Co, Drottningg. telegrafadr.:.waldencomp. Tempelman Georg (Hampa och 6; r. t. 7749,7750,17751,17753 Versteegh Jacob, Arsenalsg. 2 Lin), Osteriångg. 34 & 36 L.indroth & Co J A, V. Trädgårdsg. Wikander R, Norrlandsg. 8 & 10 Wahlbecks Fabrikers Afd..kontor, _ 15B Wiklander E D, N. Bantorget 29 Klarabergsg. 58 Lundell & Zetterberg, Ragvaldsg. (Auditorium, rum 461); r. t Werner & Co E J Å. B., Skeppsbron 20; r. t. 1571, a. t. Norr 13 o. l'ästersamuelsg. 19 B, Ut Wikström Arvid, Lästmakareg: 6 ländska träslag. Se annons sid. - J:or P, Stallg: ytterstfors Munksund Träv.-A. B., Lundquist K A, Stortorget 18 & 20; Vasag. 10; r. t O , Tält och tältverandor. r. t.li029, a. t Norr a.t Lundqvist & Huddåas Tegel- o. Ohrn Gustaf, Fredsg. 10; r. t. Trävarn Å B., Kungsg , 6919, 6959 O , a. t. Löfträbolaget, Norrtullsg Afd.-kontor Sundsvall Magnusson Karl, Birgerjarisg. 54; Tnber. r. t O Malmsten P, Liljebolmen A.-B, Uddeholms Böragentur, Be- Maniette.Th, Uplandsg. 70 geringsg. 19 & 21 Mueller A, V. Trädgårdsg. 15 B ngenjörsfirman C H Ährbsrg, r.n- A. B. P Ericsson & Co, Klara V. Nasiell D, Fredsg. 10; r. t , labältg. 6. Telegrafadr.: >Stan Kyrkog O dardmaskin» 1 Johnson & Co O,' Regeringsg. 67; Dahländer &1 Co J, T F A.-B. Afd.- Nordström & Co,.. r. t. 300, telegrafadr.:»oj ohnas kontor Regeringsg. 48 kontor O. brädgård-liljeholmen; TvaU., r. t 1345, a. t Se Såpa och tvål. Tändstickor. Tligvirke. Hampa oeh Lin. Fö.enade Svenska Tändsticksfabri- Ohlssons Erik Sågverk A B., kel' A.-B., V. Trädgårdsg. 17 Kungsbroplan 2 A. B. Axel Christiernsson, Garfva- Hedren & Co, Bryggareg. 12 OhlssoDs Erik Trävara A.-B., reg, 3, 5 & 7. Filialer: Göteborg, Lemons Adolph A. B., Mästersamu- Kungsbroplan 2 Malmö, Norrköping O. Sundsvall elsg. 49 Olrog Th., Stallg. 4 - Bönnelyche & Loven, Skepps- Svenska Tändsticksbolagets För- Olsson & Rosenlunds A.-B. (äfven bron S; se annons sld, 10~ säljnings A.-B., V. Trädgårdsg. goifträ), Dalag. 1 B ; r. t. 'O. a. t. namnsnrop : Revision A.-B., Kungsg. 53; r. t. 'Tändsticksbolaget» 12&l~'t telegrafa.dr.:»revision_ Westerberg Carl, Pipersg. 14;1r. t. Ridderbielke & Co Fred., Vasag els, a. t Råberg v, Biblioteksg. 29; r. t. Ugnar , a. t.norr Se Kaminer. Sandel & Co J F, Karl bergsväg. 13 Schelin A, Saltsjöbaden; r. t. O. a. t. Saltsjöb. 11 St Sjögren G, Sot Eriksg. 22 SkandlDaviska Träimport Å B. (Löfvirke), Norrtultsg. 69 Smitländska 'l'rävaru A. B. Norrmalmstorg 2 (Trävaror ed gros); r. t. 232t7, a. t. Norr 22 S Stockholms 'l'rävarukompani, Brö.l' d12eo~n5a8 Wager, Bredgränd 2; r. t. BergqvistsAM, A. B., Biblioteksg.4.Cassel H & F, Triewaldsgr. 3; r. t. Sundblom & Co R A.-B., Näck strömsg.! Dahl Erik, Storkyrko br. 10 Svanö A.-B., Gust. Ad. torg 16 Hallman Linus, L:a Vattug. 30 Svenska Träkontoret A.-B.; Bir- Hampaktlebolaget Oscar Janssoll', gerjarlsg. il7; r. t , tele- Skeppsbron 38. Hampa, lin, grafadr.:.träkontoret> bindgarner m. m.; a. t. 6362, Svensson J, Rutger Fuchsg. 6A r. t & oo Victor A.-B., Regeringsg. 5 Helins Repvaruhandel,. Agneg. 16 Säfveån~ A. B., B1asieholwstorg 11 ~t2,ågvirkeo. bindgarn); a. t. Norr (skeppningsplats : Göte borg). G4 Söderqvist J, Kommendörsg. 44 Hjertman & Co R, Sköldungag. 7 Tham Percy, Drottningg. 2, Filia Lokranta" Gösta 'A, Skeppsbron 32 ler: Oxelösund O. Hull o. 34 JÖNKÖPNGS ~t A.-B. Herman Gotthardt i Malmö Afd.-kontor, Stadsgärden 8 (tågvirke); r. t. 5589, a. t. Söder JURDSKA {S HAMNGATAN S rm. Dieden & Co B A. B., Bmälandsg. 40; r. t. 4212, 4214 \ Elmimbs Handels Å.,B., Wahrenddr:tl'sg. 6; r. t \ Handels A.-B. Nicolai Johannsen, Skeppsbron 18 Jacobi F A W, Värtaviig. 6 8kinn- & Ufl-mporten, Regeringsg. 16; r. t. 2953, a: t. Brunkeb Ullgarner. Elmgrens Otto A.cB., L:a Nyg. 29 Ur och Urtillbehö. ' A. B. James Hichens, Ur. guld- O. silfvervaror, optiska tnstrument en gros, Kungsg. 19 (kontoret); r. t. 9821, a. t. 9821; Regeringsg. 58 (lagret); a. t Svensk Normal Tid, Klara S. Kyrkog. 18, Filialer: Malmö, osteborg o. HälsiDgborg. o DYRA

20 .r.., Grosshandlare och Hande'lsage~lter ernstein- B, Västerllngg. 57,,.' \ A.-B' B A' ~orth & Co, Kl.. N: A.-B. John Wall. Drottuingg, 68, Hörandt J P, Jqara N.,;Kyrkog. 34 Kyrkog. 31 torget 9 i se anuous sid. 101 kelund & Co E, Holländareg. 3 - Julius Slöör, Järntorget 80; r. t. - Julius Slöör,.Järntorget 80; r. t., yllelj,berg,& Bosengren, St. Nyg.. o.'a. t. namnanrop:.juliusslöör. o. a. t. namnanrop: '.Julius Blöör» 25,.,.'- - Maskinfabriken Göta, Smeds- - Rylandel' &' ASPlund, Kungsg. otzen & Co Albert, Klarabergsg. 66 udden 64 '. uttner H, Mästersamuelsg. 67' - Uddo, Stureparken 11 - Y Löwener, Drottningg. 90 ulius Herm., Brunnsgr.. 6,...,.V Löwener, Drottningg Ofvergård&Co,N.Blasieholmsh. artow. J, Storkyrkobr. 13 '. - Öfvergård & Co, N. Blasieholms- 6 C aurin,theodor, Oxtorgsg.9 B' -h, 6 C Blum Gösta A.-B., Kungsg. 77 undgård & Co C, Milst.ersamu- Bläm Gösta A.-B., Kungsg. 77' Brunkener var, Elektroteknisk elsg.. 7l -r, Carlson & Hedhorg, Vasag. 8, Hyls; ngenjörsbyrå, Vasag. 6; Elektr. Saeknianns H A. B.; Drottningg. 86 niekelsatsen Nutlok, Borrehue- specialmaskiner. för slipning, Svenska Optiska. Engrosall'ärim, ken Turnlok o. Läsmuttern Vfs- borrning m. m.; r. -t , a. t. Mlistersamuelsg.67, lok; '1'. t ' Sveriges Urnfakare- A,.B., Klara ' Durgo Verkstads A. B" Centralg. Fahlgren'& Co A.-B., Vasag. 6; bergsg. 40"1 1, Hagalund, verktyg m. m.; r. t. r. t. 6229, telegrafadr.: Order- Thulins Eft~. C H, D~ott~ingg. 67 Hagal Postadr, Box 21, bolag.',, Sthlm 1 Falu Mek, Verkst. A. B., Bil ger-. Utstyrselartiklar. Elektrostål-Verken A.-B., Skepps- jarlsg. 31 (Engelbrektsplan) '. Se Linne- och utstyrselartiklar. bron 8 Hammar & Co A.-B., V. Träd Utsäde8frö-; ; Fahlgren &' Co A.-B., Vasag, 6' gärdsg. 4:o',. Se Frö. r. t. 5229, telegrafadr.: Order- Berstad C A A.,!;, Klarab'ergsg: E6 Ya-nfabrik&utensl'lier. bolag. Håärd Nils G ngenjörsfirilla', Drott- Handels A.-B. E lberg & Co,. 19. \ Se Sadelmakeri- och vagnfabriks~ Skeppsbron 6, Järn och.stäl- mngg. " J l, '",tensitur.. ngenjörsfirma Bernt Rhodin A. B., verktyg; r. t , a. t Karabergsg. 2.3; r. t.4041 Tattentlltrerapparater.. Bedren & C;o, Bryggareg. 12 Johnsons Arvid Maskinaffär, Norr- Numa Nya A.-B., Götg. 21 Hellman G, Handtverkareg. 34' landsg. 19. '. mportaktleb. Orienten, Stadsgår- Karfson A Metall- & Maskin A.,B.; Vaxduk., den 10. Birgerjarlsg. 31 (Engelbrekts- Se :f[orkmattlyl',och, vaxduk.' ngenjörsfirma Bernt Rhodin A.-B., plan)' ',0 '.,' Klarabergsg. 23; r. t Lagerlöfs Sam Maskinbyrä, Olofsg.,:'Velocipeder. Malmsteins Metall- & Maskinall'är, 10 A.rE'. A. Wiklunds Maskin. &.Ve- Sveaväg. 31; r. t Munktells Mek. Verkst. A. B.,Stoek- Linder & Co John, St. Nyg. 32 Malmsteins Metall & Maskinaff;ll', '.oeipedfabrik, Fabrik o, kontor holmskontoret, Regeringsg. 9, Sveaväg. 31; r. t ' S:t Eriksg. 46; r. t. namn anrop : Borr-, gäng- o. fräsverktyg; r. t. Namak Nordl ska.automobll &Ma-',..Wiklunds., 3. t. Norr; 768:;' o. '7~ 80. utställd.. o..minutförsäijn , a. t l skinkom,panieta.-b., RegeJ;ingsg. Bi:rgerja~Jsg. 7, Precisionsmått 'A.-B.'1t...ko~tor b i 5, Verktygsmaskiner, kvarnar, -B. O "-;"'p"ll'en, kontoro.. lager bfabrik TEslPl'lankadenfo, ~~d y. vägar m. m.; r.. t ". A. <U'~, ergo ver n. a preerarons- Pels & Co Henry A.B., Vaaag, 48 Katarinaväg. n. R. t. 6140,. mätverktyg; tel. Sundbyb. 2;2 Sehuehardt & Sehilttes Filial, W 6141 O 'Sebuehardt & Sehilttes Filial, W Böker, _Vasag. 24, Br~d::l~~~rdströ~,. Oxtorgsg: '3; se~::ra.:::.alj:r;;nalsg. 8 B; r. t. serm; ~~f.:~d~~:s~s~~;-.'ts~b;o~',t. Enterprise'A.-B., Riddareg. 12B 4140, tel.-adr.:»servue>. Stinnes Hugo, Sveavägen 21 (Hör- Löwendahls l\iaskinall'är, L:a Vat- Sjöberg F, Brunnsg. 21 B (möbel- net af Kungsg.) / tug. 14; r. t. 32"a. t. Brunkeb. smiden) Svenska yerktygsmaskipfabrikers l 4667 ', Stinnes Hugo, Sveaväg. 21 (hörnet Export A.-B., vasag. 36. " MaMng Bernhard, Drottningg. 24; af Kungsg.) Tornborg & Lundberghs Eftertr. _ 'Tekn. Firman ndustri, Vasag, 15 A.-B., N. Bantorget 22., ~. t , a. t,'norr: O. & 17' Uggla Chr, Teknisk Agentur-Byrå; 4080 Wahlström K, Holländareg.29 (guld- Bergsgo. 16 B ; Staeh &' Co, Sveavägen 94 slll,edsförnödenheter) Yggdrasll A:-B., kontor O. fabrik, Velociped aktiebolaget Ang.'Lind- Sundbyberg; r. t. Sundbyb blad, Tunnelg. 20 A & B;, r t. Verktygsm.askiner. Zacco& Go Eftr., Valling. 37 namnaurop :»Velocipedbolaget», a. t. 919 o Vi.ktualier. Velocipedaktieb. Drott, ''unrrelg. A. B. Å Bontbron, Maskinfirma, Berglund Christian, Oentralsalu- 2QB ',kontor, utställning samt lager hallen af.jerktyg o. maskinförnöuen- Elfström & CoAdolf, S:tErlksg.'14'.' Verktyg. L heter, N. Bantorget 18 ; a. t. Johanson O, Oxtorgsg. 9B,. " '.1 2 A B.A:8onthron,Maskinfirma, 2292,2294, 20291,20292, , r. t. 0290, E Mb G k t.. 4 O s fjor.,. Näe s romsg. kqntor, utstäilning samt lager 'Maskinlager Solnavägen; r. t. Lindvall A,&Tunnel g. 19.A. t r" Teleeramadr. :»Arbor»\ Margal'in-.',.Ansjovismaga$lne, af verktyg o. maskinförnöden- j1ä1llrtorget 17 "",1 heter, N. Bantorget 18: a. t. Ohlsson'& Co JA.-B.~Kåkbrinken , ' 9 2 1, 22, '3' 5 2 ot , 99~. '. A V-B. ta :jilk 1 s trömsmaskinall'är, St. 14; r. t. '4268, 'a, t ' * at ug. 0 Uhlån & N'ord, Lia Nyg.1.7, Maskinlager Solnavägen; :r. t. - Axel Christiernsson, q-arfvareg. Viktualiekompaniet, Riddareg. 21, Telegramadr. :.'A.rbor. 3, 6 & 7. Filialer:. Göteborg, Viktualier eu gros, spec.: Ost o. "'\=tl. Axel Cliristi~~sson, Garfva- _ M;~~j~~~~Ö~~~g~~:au~~~~~ lax; a. t. Osterm. 42?0 " \.,.". regi S, 5 & 7.,.Filialer: Göteborg, kog, 31. Vindm.otorer. Halmö, Norrköping 'o: Suudsvall' - Hj. Bokeund, Erunkebergsg. 4 Zaeeo &. Co Ett", Vallln g. 3', S, TOCKBOLM-S- TDNNGENS annons, och' prennme~atiouspris äroitiilligast av Stockh\>lms störr.e dagliga. tidningar;'

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

Senast uppdaterat. Verksamhetsperiod. Bransch. dammsugare etc. Företag Kontorsapparat er. Företag Vitvaror, dammsugare etc

Senast uppdaterat. Verksamhetsperiod. Bransch. dammsugare etc. Företag Kontorsapparat er. Företag Vitvaror, dammsugare etc Sida 1 av 336 AB Archimedes AB Electrolux Företag Motorer AB Arctic Företag Motala AB Carex Företag AB Electrolux AB Elektrolux (1919-1956) Företag Vitvaror, 1919 (HK) 1919 dammsugare etc AB Elektroservice

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare Adresser i Uddevalla sorterade på gatuadresser 2013-12-17 Upprättad av Åke Hansson 1 Agneberget Troligen från agn med betydelsen spetsigt, då berget intill är brant och spetsigt Klocktornet Uppförd 1751,

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

Fastigheter inom Stockholms kommun

Fastigheter inom Stockholms kommun Fastigheter inom s kommun Fastighetsbeteckning Typ av ägande Namn Adress =Berörs =Inom Ararat 1 s Kommun/ Bo 8189, 104 20 Ararat 1 Södergrisen AB Bo 4001, 102 61 Ararat 1 Unipars AB C/O Sjövall Food AB

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

K A L I> Ö F J O R I)

K A L I> Ö F J O R I) örewtsjs \ö'föbäd&qo,!i 2t /if..4, «r '^!>,Tlöfi7uaLt '; 0 SÖ stj Tp^lö dkltril m f / / 11 y t a * JLjLgglostP ;«% > w, 30 3j&anmels7tai'sb. \ )U Shiihq>p.slc, / U S ä t -it/ /\ saksb.ql* S tatu /p-patmes

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer