."''''''''''''''''''''.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "."''''''''''''''''''''."

Transkript

1 Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg Thor, Linneg. 19 Freys Express: ö. Greftureg. 11; filial: s. Götg. 28 Möbeltransport under garanti; förbindelse med världene förnäm. sta expressaffärer. Magasinering af möbler. Madrasserade möbelvagnar. Goss-Expressen, L:a Vattug. 19 B Il-expressen, Mästersamuelsg. 12; a. t. 6503, r. t Klara expressbyrå, St. Vattug. 11 se annons sid. 29 Kungsholms Nya Expressbyrå, Bergsg. 21 Norra Expressbyrån, 'I'egnersg, 19 Norrmalms Expressbyrå, Jakobsbergsg. 10 Odens Expressbyrå, Odeng. 70 Stockholms Expressbyrå A.-B., Karduansmakareg. 10, se annons sid. 801 l Södra Expressbyrån, Brännkyrkag. 44, se annons sid. 808 Vasa Expressbyrå, Observatorieg. 2 Västermalms Expressbyrå, Bergsg. 21 Östermalms Expressbyrå, Linneg. 26 Östermalms Il Express, Tyskbagareg. 5 Fanerhandlare : Bolms Emil, St. Badstug. 16 Lundell & Zetterberg, Ragvaldsg. 130_ Mästersamuelsg. 19 B Löfträbolaget, Regeringsg. 99 Skand. Träimport A.-B, Timmer- nya hus vid Boslags- mansardens torg Wallin J H, Träskängen 21 Fernissfabrikörer: Se Färg{abrikörer. Finbagerier: Se äfven Bagare och Sockerbagare. Björkman Anna, Nybrog. 60 Carlsson Edla SJ 'I'imrnerrnauag. 24 Ericsson Anna, Skomakareg. 7 Feith J L Eftr., Storg. 21 Grahn &. Johnson, Narvavägen 23 Hallberg e, Uplandsg. 77 Lindström A E, Regeringsg. 29 Pepparkaksbageriet, Malmskiltnadsg. 60 Pettersson K M, Karibergsv. 58 Schumacher C "T, Norrlandsg. 17, se annons å kartan Skånska Finbageriet, Rådmansg. 37 Filfabriker : Svennberg I, Stureparken 3 Carlssons C A söner, Hornsg. 35 Söderberg E e, Regeringsg. 48 o. se annons sid. 831 Hamng. 36 r norrköping! filfubrik Norrköp. Filfabr. Ombud Th. Gotthell, Stureparken 13. R. t Tel. Österm Expressbyråer- Foderämnen..""""""~~, Stockholms,, Nya Filfabrik ~ ~ Etablerad 1882 " 35 Bergsgatan 35, Allm. Telef ,."''''''''''''''''''''. Filhuggare : Carlssons C A söner, Hornsg. 35, se annons sid. 831 Eklunds W Filhuggeri, Regeringsg. 90 Norrköpings Filfabr., Ombud Th. Gottheil, Stureparken 13; r. t ,tel. Österm ~j Linne K E, Regeringsg. 90 Stockholms Nya Filfabrik, Bergsg. 35 Filtrerapparater : Asplund & Co, Hugo, Klara N. Kyrkog. 27. Baumbach Olaf, Barnhusg. 12 Kuntze & Co, Drottningg. 52 Petersons Numa Handels- Q. Fabriks-A-B., Hamng. 32 Filtrerpapper: Se Grosshandlare. Filtsko- o. Filttoffelfa briker: Stockholms tyg- o. filt-toffelfabrik, Jakobsbergsg. 20 Svenska Filtskofabriken, Brunkebergsg. 4,IWiktor I C, Humlegårdsg. 29 Österlund A, Grefg. 17 Finska produkter: Se under Grossli.: Norrländska Norska, Finska etc. Fi skredskapsfabrikanter och handlare: Se äfven under Grosshandlare : J akt- o. fiskredskap. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 713 A.-B. Leidesdorffska fiskredskapsfabr., Storkyrkobr. 6, se annons sid. 47 Bastman Georg A,Kungsträdgårdsg. 12 Bergqvist A M, Biblioteksg. 4 Fabriksmagasinet, St. Nyg. 21 B Forsblom A, Artillerig. 3 Lind & Cos Eftr. M U, Stadsgård. 2 LundgrensFiskredskapsfabr., Storkyrkobrinken 12, se annons sid. 28 Svenska Fiskredskaps-A.-B, Sot Paulsg. 13 Widforss' Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31; filialer Drottningg. 88 o. Stadsgården 2, se annons sid. 33 Fjäder och möbelstoppningsmaterialier: Se under Grosshandlare Flaggor till verkas och försäljas af: Se äfven Segelmakare och under Grosshandlare. Andersson E, Tyska Stallplan 2 Bastman Georg A, Kungsträdgårdsg. 12 Bergqvist A M, Biblioteksg. 4 BergströmsPaul UA.-B., Drottningg , Hötorget 14 o. Scheeleg. 9, se annons sid. 63 Cresar Hulda, St. Hoparegr. 2 Idrottamagasinet Per Langborg, Birgerjarlsg. 5 Jonsson F, Stadsgården 10 Liedbergius Gustaf (f. d. O Bergholm & Co), Observatorieg. 13 Nornans flaggfabr., Västmannag. 18 Stockholms flaggfabrik, Karlavagen 39 Österberg Rosa, Tyska Stallplan 2 - Rud., Österlångg. 26 Flyttbara järnvägar: Järnvägs- Se under Orosshasuilare: materiel. Fläskhandlare : Se Kött- o. fläskhandlare. Foderämnen försäljas af: Se äfven under Grosshamdlare, Bjurström & Wallenberg, Karlbergsvägen 13 Groth Fridolf, Järntorget 57 Hector & Co, Skeppsbron 28 l\ielassfoder-a.-b. Generaldepå.»Molaaiu s, Robert.Stetn. Oxtorgsg. 5; r. t , a. t Stockholms Foderaffär, Odeng. 21 Stockholms Anghackelsefabrik, Södra ban torget Öhmans Söner & Co E, Slussplan 63 B

2 714 Fondmäklare: Anton & Co, Drottningg. 23 Atelier Florman, f. d., Gösta Flor- Se [1041]' o. Bankirer etc, man, Regeringsg. 28 A,Af Stockhofms Handels- och Sjö- Barthelson H,' MästersallJ-uelsg. 41 fartsnämnd antagna fondmäklare: Berglund J A Th, Malmskillnadsg. Blixen 'John, Dtottningg Brandelius T, Norrlandsg. 1 Berzelius A T, Birgerjarlsg. 25 Lllning G, Th, Börshuset Björklund G, Begertngsg. 59 Schultz H, L':a Vattug. 14 Björsells N ss. d. atelier, Hamng. Werner,Erik, Bruukebergstorg 14, 5 A Blom A C, Brunkebergstorg 15 Albertini John, Regeringsg. 9 Ankariou P, Dröttningg., 28 ArnelI & Lilja, Fredsg. 26 'Asp' Nils, Arsenalag. 3 B Aurell Georg, Arsenalsg. 3 B Berg Alfr., Fredsg., 18 & 20 Bergin John, Fredsg. 22 Carlson Philip, Fredag, 18 & 20 Carlsten E, Klarabergag. 25 Ekelö;f' & Forsberg, Fredsg.28&30 Hofgren C, V. 'I'rädgårdsg, 9 KyhlbergerG A, Brunkebergstorg 12 Malmberg Denis, Fredsg. 28 & 30 Mattson Arthur, Drottningg. 5 Persson Nils, Arsenalsg. 3 B Sachs Ernst, ~redsg. 22 Segerström Hj, Fredsg. 13 o Steen & co, Kungsträdgårdsg. 2 C Strandberg Georg, Kungsträdgårdsg.4 Westergren A, Brunkebergstorg 12 Victorin C M, L:a Vattug, 14 Wretholm C, Fredsg. 18 & 20,Zethrreus' A H, Skeppsbron S BlombergAA, Stureg. 28 Blomdahl R G, Brännkyrkag. 3 Borelt Otto, Östermalmst. 2 Brandt P A, Hamng. 38 Bruzelius B, Stortorget 9 Bröderna Anderson, Brunnsgr, 5 - HarIing, Bellmansg. 20 Camphenborgh S, Upsalag. 1 t::ederqulsts Justus Kem1fl'rafiska anstalt fotograferar ex- och interiörer o. för öb;igt alla slags föremål afsedda för klichering, Mästersamuelsg. 32 Dahllöf A, Drottningg. 47, Edlund A, Drottningg N M, Hornsg. 3 Edström Alb. Fredsg. 13 Ehrnström & Rosenberg, Brunkebergstorg 15 Ellqvist O, Hamng, 18 A Erikson C F, Birgerjarlsg. 25 Flodin Ferd., Biblioteksg. 6 o. 8 Florin A, Hornsg. 102 Florman, se Atelier Florman Forsell J G, Brunnagr. 5 Forssim Elin, Uplandsg. 63 Fonografer och GraminO-Franke J, Scheeleg. 2. foner ' Fridman E, Uplandsg. 68 Grape L J, Begeringsg. 61 säljas af: Gustafsson Alfr., Dalag, 78B Dacker G, Regeringsg M, Götg. 3 EQisons Fonografers Partidepot, Hamnqvist Herm, Biblioteksg. 11 Kungsg. 34 Hedblom M, Götg. 25 ' Lantz Nils R. Jakobsg. 28 o. Bir- Hedren Hj., Hamng. 15 gerjarlsg. 19 Hertzberg John, Hamng. 5 A,Nordiska Fonograf A. B., Kungs- Insulander Edit o. Ester, Stureg. 58 g. 34 Jeanson L, Dj. Alberget 7 Skand. Grammofon A.-B, Rege Joelson E, Götg.,71. Göta fotoringsg. 56 o. Operahuset grafiatelier Johansson Amanda, Hornsg. 54 Fotogen: Se Lysolja. Fotogen- och gasmotorer Se Explosionsmotorer. Fotogenkök o tillverkas af: A.oB.BA Hjorth &Co, Kl. N. Kyrkoo g. 5 - Petroleumglöd, Mästersamuelsg. 21 ' - Prim1\s, Kungsg. 44 Fotogenköket Svea (A WUlander), Vasag. 42 Stockholms Nya Bleck- o. plåtslageribol., Lästmakareg. 28, se annons sid. 32, Fotografer: 'A.-B. Johannes 33 Jreger, Drottningg. Fondmäklare-Frimärken Engel- Nord. Förstoringsanstalten, brektsg. 12 Nyberg A V, Jakobsbergsg. 45 ' - H, Grefg. 38 Orlings fotografiafl'är, Stureg. 6 Brand- och LifFörsäkrings-Aktiebolaget för samlare. Jonsson A M; L:a Vattug. 22 Julin E, Pipersg. 3 Kinell V, Götg. 3 Klemming Fr. G, Drottningg. 88 Krook Asta, Scheeleg. 2 Kruse Anna, Järntorget 80 Larson L, Humlegårdsg. 21 Lefren L, Storg. 20 Leverin & Co, Drottningg. 61 Liljeström John, f. d. C Rosens Atelier, Drottningg. 10 Lindahls Afotografiafl'är,Nybrog.51 Lindström J, Hamng. 17 Ljungqvist J, Ad. Fredr. Kyrkog. 6 Lundmark A E, Dalag. 72 Lundquist l A, Mästersamuelsg. 30 Malmberg B S, Barnhusg. 6 - Gunnar, Riddareg. 30 (reproduktionsfotograf) Nilsson N, Vasag. 9 Ovesen B, Näckströmsg. 1 Rosendahl H, Drottningg. 51 o.. Malmskillnadsg. 48 C Runstedt C, Vailing. 13 Sandels C, Biblioteksg. 4 - J:or Drottningg. 27 Sjöman Joh, Klarabergsg 52 A Skand. Förstorings'!,nstalten, Kadbergsv. 25 Stenberg J A, Uplandsg.: 83 '" Svensson' Bertha, Drottningg. 23 Södermalms Fotografiatelier, Götg.34 Tholin E A, Sibylleg. 32 Thornclifl' C K, Hamng. 26 Tideström E & V, Stureg. 44 B Tåhlin H, Drottningg. 55 Vasa Fotografiatelier, 'Uplandsg. 17 Wiklund A, Arsenalsg. 8 Wretman T V,' Drottningg. 68 Wulf S, Nybrog. 8 Zielfeldt A T G, Klarabergag. 33' Åsberg Sven, Odeng. 47 o Fotografiartiklar sälj'as 'If: 8e äfven under Grosshandlare. A.-B. Edv. Nerlien, Regeringsg.HI - Hasselblad-Scholanders Fotografiska Magasin, Hamng. 20A (Regeringsg. 36) - Stockholms Fotogr. Magasin, N. Smedjeg. 32 o. Malmskilluadsg.,26 " Floden & Rydebeck, Kungsg. 52 Q. Flemingg. 63 :i'orsners ' Fotografiska magasin, Klarabergsg. 44, Fotografiska Importmagasinet, Biblioteksg. 9 Huldberg Fr.,.Regerfngsg, 66 Krahe, Frans, St. Vattug. 5 " Nyman A S, Klara S. Kyrkog. 8 (Fotografiblankettfabr.) -, Petersons, Numa Handels- o. Fa- 'briks A.-B., Hamng. 32 Westberg A, Mäst~rsamuelsg. 22, Reparationsverkstad Östermalms Fotogr. Magasin, Nybrog. 42 Fotografihandlare: Huldberg Fr., Regeringsg. 66 Fotografiska åmatörarbeten utföras af: Se Kopieringsatelierer etc. Fotokemigrafiska anstalter: Se Kemigrafiska anstalter. Frimärken för samlare säljas af: Brässman J,. Kimgsg. 17 Hagman A" Mästersamuelsg. 62 Huldberg Fredr., Regeringsg. 6& Lichtenstein H, Drottningg. 88", Sundberg A, Riddareg. 20 Sund bäck l, Klarabergag. 52 C SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Svensson A'M, Karlavägen 31 Wennberg H, Mästersamuelsg. 58 Östberg E, Klarabergag. 56 Frukt- o. grönsaks handlare: Ahlström Karl, Birgerjarlsg. 11 Björkner Ch., Hötorgshallen 6 Charlier P J, Malmskillnadsg. 41 Deijenberg H, Stureplan 6, Braheg. 2 Goldman J F; Slöjdg. 3 Hellström A, Flemingg. 7 Höijer C J, Norrlandsg. 33 Jacobsson H, Munkbron 102 Jarl O F, Roslagsg. 26 Jippson A, Östermalms saluhall 60 Johanson S, Tuleg. 37 Kastengren E C, Myntg. Lindgren E, L:a Nyg. 17 B Luck & Co Percy F, Drottningg. 12 Lundberg P B, Sihylleg. 44 Nilsson E M, Vasahallen 8 o. 9 Norrman J, L:a Nyg. 10 Olsson E M, Hornsg Hilda, Östermalms Saluhall 89 o. 90 Otting H V, Trångsund 8 Palmer K, Grefg, 11 Petersson J W, Västerlångg. 60 Philipson L, Västerlångg. 36 o. Hamng. 2 Pälsson L, Drottningg. 71 Rosenberg L D, Mästersamuelsg. 38 Schuback J B, Malmskillnadsg. Strassun B R, Skeppsbron 22 Strömberg G, L:a Nyg. 10 Ståhlberg Albin, Norrtullsg A Söderström F O, Malmskillnadsg. 41 Wesselhöft J, Trångsund 8 Zetterström G F, Norrtullsg. 21 Åkerblad E, Vasag. 22 C (ingång fr. Klara bergsg.) Östermalms Frukthandel, Strand vägen 11 Fruntimmerskläder förfärdigas af: Almkrantz Sofie, Oxtorgsg. 5 Anderson Emilie, Birgerjarlsg. 9 - Lotten, Mariag. 17 Berglind Emelia, Götg. 52 Berglund Maria, Flemingg. 27 Blomberg A, Brunnsg. 16 'Bratt B, Greftureg, 42 Broman & CoCarl, Birgerjarlsg. 13 Börresen Gerda, Handtverkareg. 11 Carlsson Catharina, Barnhusg. 6 - Fredrique, Kaptensg. 2 Dahlbäck L, 'I'egnersg. 11 Dahlström, Lotten, Storkyrkobr.6 Danielsson A, Bergsg. 11 Didon M, Greftureg. 3 Dräktreformfören:gens utställning, se Aktiebol. Nordiska Kompaniet Edberg Maria, Smålandsg. 31 A Edh Ida, Braheg. 29 Ekman Vivan, Drottningholmsv. 12 B Ekskog H, Skärgårdsg. 15 Ekvall A S, Östermalmsg. Engblom M, Helsingeg. 13 Engstedt A. Scheeleg B Frimärken för samlare-fältskärer. Erikson C A. Nybrog. 5 -" E, Rådmansg. 37 Flycht A G, Agneg. 25 Fondahn Marta, Riddareg. 60 Fredenberg Ida, Krukmakareg. 18 Gillström A, Braheg. 12 Gjerdman & Arrhen, Folkungag. 65 Granbom H, St. Badstug. 64 Gårdman C M, Vasag, 40 Hseren M, Davidbagaresg. 9 Hagelin Emma, Hornsg. 62 Hallander Karin, Sibylleg. 32 Hamnberg L, :l\ialmskillnadsg. Hansson I A, Riddareg. 12 Hedberg Mina, Nybrog. 18 Hultgren Agnes, Nybergsg. 8 Hultin A, Tuleg. 34 Hultman Emelie, Nybrog. 8 Högström F, Brunnsg. 7 Häggkvist Amanda, Vanadisväg. 15 Jarl Anna, Oxtorgsg. 10 J",ger N, Brunnsg. 16 Jensen A, Tyskbagareg. 9 Johanson A, Braheg S,Grefg. 23 Josefsson S, Olofsg. 11 Larson Sofia, Karlavägen 15 A Lennartsson Elin, Kungstensg. 46 Liljedahl M C, Braheg. 9 Lindman M, Drottningg. M Lindström Lovisa, Brunnsg. 14 Lundin Augusta, Brunkebergst. 2 - Ch., Odeng. 104 Lundqvist A K, Odeng. 56 Löfgren G C, Humlegårdsg. 10 Magnusson Aug., Västerlängg. 46 &48 Moselrus D, Östermalmsg. 28 Noren A, Birgerjarlsg. 27 Nyman A, Narvaväg. 16 Nyström H J, Braheg. 54 Nöbbelin Olga, Greftureg. 72 Olofsson Alma, S:t Eriksg. 13 Ohlsson Josephine (Kombinerade underkläder), Strandvägen 25 Ramstedt Z, Roslagsg. 37 Roos S, Karlbergsväg. 9 Rosberg Anna, Västmannag. 39 Schwang Emma, Åsög. 107 Skoglund Anna, Birgerjarlsg. 107 Skogsberg B K, Tyskbagareg. 5 Skulander S, Brännkyrkag. 101 Sundelius H, Nybrog. 3 Svenson I H A, Barnhusg. 10 Svärd H Ch, Döbelnsg. l C Söderlund :1\1, Svedenborgsg. 2 Thunqvist P Ch, Sot Paulsg. 6 B Tullberg K, Klara N. Kyrkog. 29 Tunborg & C:o F V, Hamng. 38 Unssus Elin, Östermalmsg. 39 Wester K, Kungsholmsg. 34 Westergren C W, Drottningg. 38 Westheimer M, Surbrunnsg. 27 Wiberg C L, Saltmäbaree. 13 Widen Olga, Döbelnsg. 16 B Widman Z C, Greftureg. 50 A Vinberg D, Handtverkareg. 23 C - E, Mästersamuelsg. 19 B Fröhandlare : Se älven under Grosstumdlare. A.-B. A Björkman & Co, Munkbrog. 11 Blomgrens Fröhandel, Oxtorgsg. 14 Landberg & Valley, Grefg. 39 Brand- oeh Lifrörsäkrings-Aktiebolaget 715 Lindahls Fröhandel, Mälartorg.19 Lundins Fröhandel, Miilartorg. 15 Sellberg & Co, Öfre Munkbron 1 Stockholms fröhandel, Stortorget 2~ Svenska fröhandeln, Ö. Munkbron 1 Svensons fröhandel, L:a Nyg.17 Tjäders fröhandel, St. Nyg. 1, Oxtorgsg. 7 B Frökontroll : Se Nanmreg.: Frökontrollanstalt. Fyrverkare : Törner Jean, Lidingö Fyrverkeripjäser säljas af: < Bastman Georg A, Kungsträdgårdsg.12 Idrottsmagasinet Per Langborg, Birgerj arlsg. 5 Lind & Co Eftr. M U, Stadsgården 2 Widforss' Mauritz Handels A.-B. Klarabergsg. 31; filialer Drottningg. 88, Stadsgården 2,.e annon. Id. 33 Fågel. och ostronhandlare: Se Vildthandlare. Fältskärer: Ahlstedt K, Stortorget 7 Alsterlind O, Klara Ö. Kyrkog. Brunsena K, Bergsg. 37 Dahlström C, Dalag. 38 Ehn B OA, Holländareg. 4 Ekengren J AL, Storg S F, Drottningg. 98 Eriksson E L, Hornsg. 114 Gustafsson C E, Hornsg. 52 Holme J A, Surbruunsg. 26 Holmgren K F F, Hornsg. 9 Johanson Anton, Flemingg. 53 A Johnsson Fr., Kammakareg. 7 Lagerström E, Birgerjarlsg. 29 Levander H, Sibylleg. 6 Lindqvist E, Hornsg. 186 B Magnusson H, Saltmätareg. 3 B Möller Olga, Södermannag. 7 Nilsson E, Flemingg. 11 Olsson C P E, Tegnersg. 3 Olson Amalta, Västerlängg. 55 Sassenberg L, Norrlandsg. 8, 10 o. Götg. 28 B Steberg Ch., Barnhusg. 4 Svanberg A, Agneg. 4 Svensson K P, Tjärhofsg Alfred o. Wilhelmina, Liljehol men, Gröndal - C, Gröndal - Peter, Sundbyberg Wahlberg C A, Malmskillnadsg C E, Roslagsg. 41

4 716 Wassberg H, G:la Kungsbolmsbrog. 11.' Weiss C, Nybrog: 43 Wernberg A, Västerlängg. 55 Åman E, Storg. 25 Fältskärsstugor : Se NaJYl'llnreg. Färgare: A.-B. Inedals Tvättinrättningo. Färgeri. Inedal, Hagalund o. Haning. 15, Kungsg. 9, Kungsbropl. 1, Hornsg. 1 o. 54, Biblioteksg. 5, 'Torstensonsg.8 o. Karlavägen 10 A: B. Nya Blä Hand, Holländareg. 13, Birgerjarlsl(. 7, Brännkyrkag. 2 o. Hornsg. 11, Fabr. Katrineberg, Löfholmen', se aimons sid. 68, CohnsM Fabriks- o.handels-a.-b., Handtverkareg, 23 C, Fredsg. 32, Humlegärdsg. 1 & 3 EIgerus D,J Fabr. & Handels A.-B., Örebro, filial Klarabergsg. 58 Elmgren J G, L:a Nyg: 29' ' Folcker Gust. G, Adolfsberg, Regeringsg. 11, Nybrog, 28 B, Drottningg. 98, Flemingg.9 o. Hornsg. 45 Granlund A H, Sveavägen 88 Liljeholmens Färg"A.-B.,. Liljeholmen, kontor Karduansmak:g. 8 B Lundby Skönfärgerioch Kem. Tvättanstalt, Kungsg. 22 Löwbeer Isak, Kornhaninst,.61 o. Drottningg. 69 Risacks.färgeri, f: d., Greftureg. 30 A, Drottningg. 69, Kornhamnstorg 61, se,annons sid. SI Sjöblom Alfr., Hamng. 38. Fältskärer- Försäkringsbolag. Lemons Adolph A. B., Mästersamuelsg. 49 Linden V, Generalagenturen i Sverige o. Finland för van Wijk & Co i Rotterdam, Styrmansg. 2 'Nilsson G, Hornsg. 76, 'Stockholms Glasyr- & Fernissim, port, Skeppareg. 28; r. t: 5315, a. t Tillman A, Klarabergsg. 60 österberg E, Storg. 20 Östermalms Färg- o. Kemikaliea1fär, Karlavägen 2, Fönster- och Spegelglasnederlag: Se under Grosshandlare: Spegel- o. Fönsterglas. Fönsterputsning: Sthlms Stora Fönsterputsningsaffär Vasa, Valling. 30 se ätten Namnreg.: Brandförsäkringskontor, Glasförs. kontor, Inbrotts- o. Stöld förs. kontor, Litförsäkringskontor, Olycksfallsförs. kontor, Sjöförsäkringskont., Transportförs. kontor, Vattenledningsskadeförsäkr. kontor, Återförs. kontor ' Aktieb. SjöasBurans-kompaniet,. Storkyrkobr. 13. Aktieselskabet Det Kongl. Octr. Almindelige Brandassurance- Compagni, Kjöbenhavn, generalagenturen för Sverige: Semmy Stiebel, Hamng. 5 B,neralagentHHildebrand, " bron 40 Alliance, Assurance Company Limited, lif o; brandförs:aktieb. i London, generalag. o. sysslomän: Oscar Ferlin & Co, Vasag. I> Allm. Brand Försäkringsbol., Ge- Skepps- Förgyllare och Spegel ls-' Allm. brandförsäkr:verk. för byggbrikörer: ' nader ä landet, St. Nyg. 26. A.-B. L G Laseen, Birgerjarlsg. 13 Anderson Aug., Klarabergsg. 48 Berg Edvin, Nybrog. 45 Bergin & Co Aug., L:a Vattug. 26 Berglund Carl, Polhemsg. 26 Bergström C G, Beridarebansg. 21 Blomqvist C W, Östermalmsg. 20 Boustedt H; Linneg. 81 Brinck GHj, Braheg. 8 Chemnitz H, Mästersam:g. 67 Dahlstedt Aug., Sergelg. 2, Du Puy K V, Katarina Bang. 1 Ekström L, Kardellg. 6 ElfwingF, Mästersamuelsg. 22, Fahlan H, se Sc!iönow & Co C L Friberg C L, Drottningg. 84 Gustafsson J, Hamng. 36 Färg- och fernissfabrikö- Hebel G A, Norrlandsg. 5 rer samt handlare: Hultberg C D F, Birgerjarlsg. 16 Se älven under Grosshandlare. Johansson F O, Rensg Joseph, Grefg. 12 A.-B. Alfort & Cronholm, Norr- Nibelius J, Slöjdg. 1 landsg. 14.Petterson C E, MästersamueIsg Wilh. Becker, Malmtorgsg. 5, Schönow & CO'C L, Kl. N. Kyrkog. St. Nyg. 24, Hornsg. 53, Odeng, 15, Drottningg , Hunilegärdsg. 17 o'. Götg. 23 Svanberg CJ, Jakobsbergsg. 18 Berg Carl J, Drottningg. 93 Svensson G,.Greftureg. 49 och Berglund Svante; Hofländareg. 6 o. Ldnneg. 29. St. Badstug. 56 W&hlberg A V, se, Nyg. 25 Djurling W:m, Fjällg; 16 o. Horns- Weideman J J, Styrmansg. 32 gatan 31 Widman' K 'E, Högbergsg. 23 Dorch, Bäcksin Ii;; Co A.-B., Teg- Wingqvist Gust., Agneg. 29 nersg, 23' Ferniss-A.-B., Roslagsg. 50, kontor Regeringsg. 43 Floden & Rydebeck, Kungsg. 52 hörn. af. Pipersg., Flemingg. 63 Färgfabriken Fåborg,N orrasmedjeg.30 Gustafsson H, Humlegårdag. 14 & 16 Hansen M, Arsenalsg. 1, Varfsg. 2, Heleneborg Håkanson Herman', Greftureg. 9 Jahns90n John,.Hornsg. 51 KarlsonKA, N. Bantorget 22 Klint, Bernhardt & Co, Slussplan 63, Regeringsg. 26,'Hol1ändareg.5;. fabr. Saltmätareg. 19 ' Kopal A.-B., Döbelnsg. 81. Förhydningsmassa:, Se under Grosshandlare" Svensk Förhydningsm&ssa. Förnicklingsfabriker : FintlingK, Luntmakareg. 42 Froms Per Mek. Verkst. A.-B.. Mästersamuelsg. 34; a't. 5978, r. t ST. Nickel- o. Nysilfver-Depoten, Regeringsg. 13 Svensson J oh., Mästersamuelsg. 18 Försäkringsbolag: AIlm. Hagelskade försäkrings bol.; Brnnkebergsg. 9 Allm. li1försäkr:bolaget, Vasag.10,' se annons sid. S86. Allm. li1försäkr:fören: 'Röda Ban- 'det, Central palatset Balder, Li1försäkringsbol. ömsesidigt, 'Stureg. 8 Basels Försäkrings bolag mot brand' skada (Schweiz); Max Matthiessen, Generalagent för Sverige,.' Orre Mnnkbron 7 Bayrische Versich. Bank. AkkGes., Döbelnsg. 15 Bayerska Lloyd, transportförs:aktieb. i Mllnchen, Oscar F Norström, Skeppsbron 30 'Berlinische Feuer Versich. Anst., " Döbelnsg. 15 Bore, ömsesidig olycksfallsförs:-. förening, Vasag. 5 'Brage, Försäkr:anstalten, Arsenalag. 3 B Commercial Union Assurance Company, Limited, Percy Tottie, Kungsträdgärdsg. 22 Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft in LIlbeck, GeneraIagent: Chr. Ste1fens, Regeringsg: 21, Deutsche 'pransport-versioherunge-. Gesellschaft in Berlin, Sjöförs:sbolag, Heinr. 8chipmann,Skeppsbron 30, Deutscher Lloyd Transport Versicherungs A. G. in Berlin, Sjö-, försäkringar. Generalagent P., Gltrnstedt, Regeringsg. 37,English -and Scottish Law, li1förs:sbolag i Londou, l. q-ärdlund,, Drottntngg. 53, Equitable, Fötimta staternas lif 'föl'säkr:liolag i ~ew York, Regeringsg. 30 "' ',' Fenix, brandförs:bola,g;' Jakobstorg 3.,, Ostberg & Lenhardtsona A.'B. Fennia, brandförsä'kr:aktiebolag, (Stockholms Förnicklingsfabrik) Isidor Valentin, Drottningg. 9 Handtverkareg, 39, 'Drottningg. Fylgia, olycksfallförsäkr:aktieb., 20 Jakobstorg,3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. f3' Drottninggatan'.'

5 Försäkrings A.-B. Hansa, Blasieholmsg. 4 B, se annons å kar- a.-b. Birgerjarlsg. 11 Nordisk Yachtassurans, Försäkr:s tans omslag Nordpolen, lifförsäkringsaktieb., Försäkrings A.-B. National, Begeringsg. 43 Nordstjernan, lifförsäkringsaktieb., Drottningg. 3 Försäkringsbo!. Allmänna Brand, Drottningg. 7 Skeppsbron 40 Norrland brandförsäkringsaktieb., Gauthiod, sjöförsäkr:aktiebolag i Göteborg. Fritz Syberg, Hamng. 2 o. Ivan Mattsson, L:a Nyg. 23 Germania, lifförsäkr:aktieb. i Stet- se Allm. Brand SUD.Insurance Office i London, Viktor af Sandeberg, Kungsträdgårdeg. 2 B Drottningg. 23 Svea, brand- och lifförsäkr:aktieb.;: - Brandförs. A.-B. Hufvudagentur, Drottningg.13,seannonså främrepärmens innersida. Blasieholmst. 14 North British & Mercantile Ins, Co Svecia, lifförsäkr:bolag, Regeringsg. 40 tin, generalagent för Sverige: Edvin Högström Regeringsg. 17 ranser), Alb. B. Öhman, Drott- Svenska glasförs:aktieb., Skepps- i London o. Edin burg (brandassu- Glasförsäkrings- A.~B., Svenska, ningg. 12 bron 18; se annons aid, H Skeppsbron 18, Beannons sid 2 Nye Danske Brandforsikringselskab Svenska lifförsäkr:bolaget, Norrmalmstorg 16 Gothia, olycksfallförsäkr:anstalt, af 1864, generalagenturen för Regeringsg. 40. Sverige, H Hamrin, Fredsg Lifförsäkringsanstalten :otrygg»,. Gresham, lifförsäkr:aktieb. i London, Bkeppsbr. 28 borg, Fredr. Schram, SlusspI. 63B Sveriges Frostförsäkr:bol., Brun- Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göte- Birgerjarlsg. 14 Oden, lifförsäkringsanstalt, Birgerjarlsg. 5 - Praktiska Lifföraäkrtng'sfören., kebergsg. 9 Hafnia, Det förenade danska Lifförs. A. B., Fredsg. 13 Phoenix, Assurance-Company L:d Klara V. Kyrkog. 10 Heimdall, olycksfallförsäkringsbolag, Hamng. 12 of London, J. A. Ullen, Skeppsbron 36 afdelningskontor, Skeppsbron 20, - ångfartygs aasuransförentngs- Holmia, äterförs:aktieb., Skeppsbr. Preussische National-Verstcherungs-Gesellschaft i Stettin, Ed- Ins. Co, Sthlmsagenturen: Ax. 28. The Liverpool & London & Globe Internationella olycksfaltrörsäkr.saktieb. i Wien, generalagent Schlesiska försäkr: bolaget i Bres- The Palatine, Insurance C:y L:d vin Högström, Regeringsg. 17 Frisk, Regeringsg. 43 Arvid Dahlberg, Malmtorgsg. 8 lau (glasförsäkr.), Ivan Mattsson, of London, generalagentur Gösta. Iter, Försäkringsbolaget, meddelar L:a Nyg. 23 Lindberg & Oo, Drottningg. Hi stöld-, inbrotts-, glas- och resgodsförsäkringar, Blasieholmsg. A,-B. i Winterthur, Drottningg. 53 ringsanstalt, Köpenhamn, Kungs: Schweiziska Olycksfallförsäkrings Thor, Sjuk- och Olyekfallsförsäk- 4 B Securitas, stöld-, glas- och resgodsförsäkringar, Birgerjartsg. 11 Thule,. lifförs:aktiebolag, Kungs- 1(. 26 Kong!. Octr. Kompaniet, Brandförsäkrings bolag, Hamng. 5 B Securitas i Berlin Versicherungs- trädgärdsg. 2 C Kronan Lifförsäkr. bol., Karlavägen Actien-Gesellsehaft (vattenledningsförsäkring), Generalagentubergsg. 23. Tor, brandförsäkr:bolag, Klara- 41 & 43 Kronan, Olycksfallsförsäkr. A.-B., ren för Sverige Regeringsg. 61, Transatlantische Feuer-Versicherungs-Actten-Ges., Regeringsg. 61 Regeringsg. 43 r. t. 4976, a. t Kölnerbolaget (Kölns olycksfallförsäkr:aktieb.), Chr. Steffens, Re- generalagent Max Matthiessen, Lloyd, Osc, F. Norström, Skepps- Sjöförs:aktieb. Öresund i Malmö, Transportförsäkr.A.-B. Bayerska geringsg. 30. Öfre Munkbron 7 bl'. 30 Lifförs. A.-B.De Förenade, Storkyrkobr. 13 försäkr:bolag, Mynttorget 1. holmsg. 4: B. Bedoviarringsga- Skandia, lif-, lifränte- och brand- Tre kronor, försäkr:aktieb., Blasie- Lloyds Agent Georg Lindberg, Skandinavien, otyckstalt-, Inbrottso. stöldförsäkr.aktieb., Drottranti Stadsgärden 8 Tryg, Lifförsäkringsanstalt, Köpenhamn, Kungsg. 26 London Lloyds Underwriters, sjö-, ningg. 27. brand- och annan försäkring, Bkandinavteke kreatursförsäkr:bo- Tyska Lifförsäkrings A.-B i Ltlbeck, Generalagent: Chr. Stef- Vasag. 6 L'Union i Paris, Hj. Palm, Börshusefens, Regeringsg. 21 )lagdeburger Brandrörsäkringsbo- Union Assurance Society, Drottningg. 90. lag, Chr. Steffens, Regeringsg. 21 :Maskinförsälrringsbol. Hansa, Blasieholmsg. 4 B L Töroberg, Drottningg. 50 :\Ilitnal Life lnsurance Company of Star, lifförsäkringsbolag i London, New-York, L. Enequist, Drottningg. 55 Stella, glasförsäkr:aktieb.., Bege- L:a Vattug. 15 3Iutual Reserve Life Insurance ringsg. 43 Company, New-York. Generalagent föl' Sverige: C. M. Tottie, sidigt, N. Blasieholmsh. 13 Stockholm, Lifförsäkr.bol. Ömse- Drottningg. 28 Sthlms Byggmästares Ömsesidiga Nederländerna, af 1845 brandförsäkr:a.-b.,syssloman för Sverige: torgsg. 9 B Olycksfallsförsäkriugskassa, Ox Sven Sjöberg, Greftureg. 2~ New-York, lifförsäkr:bolag. Hufvudkontor för Sverige: Bthlm, Stallg.4. Dir. O. A:son Hagarider Ncrd-Deutsche Versl cher-ungs-gesellschaft in Hamburg (sjöassuranser), C. H. Becker, St. Nyg. 27 Norden, olyckstaltförsäkringaaktieb., Drottningg. 9 Nordisk Brandforsikring Aktieselskabet i Köpenhamn, generalagent för Sverige: Skeppsbron 28. Försäkringsbolag. laget i Sthlm, Kungsg. 9 Skåne, brand- och lifförsäkr:ak tieb., Harring. 2 Soumi, Ömsesidigt Lifförsäkrings, A.-B., Norrmalmst. 16 Standard, lifförsäkrings A.-B., A F Sthlms läns brandstods bolag, Arsenalsg. 4. Sthlms läns hästförsäkr:bolag, Arsenalsg. 4. Sthlms Sjöförsäkr:aktieb., Skeppebron 36. Sthlms stads brandstodsbolag till försäkr. af lösegendom, Skeppsbron 32. Sthlms stads brandtörsäkrtngskontor (för fast egendom), Mynttorget 4. Brand- och tifförsäkrings-aktiebolaget SVEA, 13 Drottninggatan: 711 Städernas allm. brandstodsbolag'; Skeppsbron 20 - Lösöreförsäkr:bolag, Jönköping; l 'Union, brandförsäkr:aktieb. i Paris, Generalagentur för Sverige; Hj. Palm, Börshuset Valand, Ömsesidigt lifförs:sakti~b.). Kungsg. 9 Vasa, Lif- och sjukförsäkr:bolag, Central palatset. Vaterländische Feuer-Veraiche-. rungs-actien-gesellchaft i Elberfeld (Brandförsäkring). Generalagenturen för Sverige, Regeringsg. 61, r. t. 4976," a. t Vega, sjöförsäkr:aktieb., Skeppsbron 28. Victoria, brandtörsäkr.aktiebolag ; Gustaf Ad. torg 8;' se annons å.. ' bokmärket Victoria, lifl'örs:aktiebolag, Dro tt-' ningg Victoria zu Berlin, 'Allgemeine Vcr-' sicherungs Actien-Geseltschaft, generalagenturen för Sverige" ~egeringsg. _61

6 718 Pörsäkringsbolag-c-Gam- välriads- och trikåhandlare. Wilhelma i Magdeburg, Allm. För- Galvaniser. ' och nysilfver. Grönvall Gu taf,. Tegnersg. 8 säkr:aktieb., Subdir. för Skandi- Hammar Helny, Drottningg. 71 C- navienbegeringsg fabrikörer.: Hamner & Co E, st. Nyg. 35 Yorkshire Fire and Life Insurance Hellbom R,- Tegnhsg. 18 Company: Näckströmsg. 4 Bresses A Nysilfve,r F. A.-B., Folk- HindersonA,'Hi;itorget 13 Ägir. s;öförsäkr:a:b., Skeppsbr. 2 'ungag. 36 A, Drottningg. 38 O. Hjelmar.H,.Flemingg. 31, Folk- Johanssrm, Aroid; äterförsäkr:agenturer o. upplysningsbyrä Öfver försäkr:affärer, Drottningg.: 10. MatthUssen,.Max, afslutar alla slags assuranser. Öfre Munkbron 7 Mölkr Ca~l, Agentur för Brand-, Olycksfall- O. Sjöförsäkringar, Brännkyrkag. 2 A -Springer, Gust., direktör och ombud för utländske, försäkr:bolag: reassuransbyrå förskandinavien, Drottningg. '90 -Steffen- Onr., inneh. G. Carr, Assurausmäklare, meddelar brand-, sjö- J lif-, olycksfalls-, glas-vfnbrotts-, vattenskade- och andra förekommande' försäkringar, Regeringsg. 21; r. t. 4763, a. t Telegrafam:ess: Steffens Förtenning,Götg. 9; kontor o. fabrik Borg-. urigag. 89, Skäneg. 61, Högbergs~ mästareg. 1 g. 30 o.. Uplansdg.. 23 Carlström C R, L:a Vattug. 24, HolmE, Norrlandsg. 9, Drottningg.18, se annons sid. 803 Holmström C F, iregeringsg. 57' Dufva A G, Drottningg. 10, Bryg- Hyven H;'Uplimdsg. 53; 0.den'g::59 gareg. 6 och Stureplan 4 Jacobsson E, St. Nyg. 45 o. Storg. 22 Geist F 0, Bryggareg. 9 Jakobsson Alfr., Btorg., 21, Odeng. - Herm., Mästersamuelsg o. Kungsg.9.. Kvarnström & Eriksson, Lästma- Jansson ~ H, Foll'1mgag. 103 o. Ka:.kareg, 29 tarina Bang. 9. Nysilfverbolaget Sjöstrand & Co, - Otto, Kungsholmsg. 15, Götg.'22 'Skaneg. 51 o., J;lornsg.' 51. Rydberg M, Karduansmakareg. 11 Johnsson A, Mälartorget 17 ' Stockholms Galvaniseringsfabrik, Jonsson Sigismund, Surbrunnsg. Liljeholmen 17 o. 22; Västmannag. 72, Karl' Sv. Nickel- o. Nysilfver-Depoten, bergsvägen 45, Norrtullsg. 10 O. Regeringsg. 13 Biddareg, 34 Sörman John, Regeringsg. 4, Karlsson F O B, Sibylleg. 39 Widegren S, Luntmakareg. 83 Kjellström G, Stureg. 7 Larsson A G, Flemingg. 1 - K, Drottningg. 73 C o. Malmskillnadsg. 13 verkställes af: Centraltryckeriet, Vasag. 16 & IS Lejon L, Linneg. 41 Dahlstedt C W & Svensson, Norrlandsg. 25 Gardinhandlare : & Co Otto, Observatorieg. 13 Liedbergius Gustaf, f. d. Bergholm i!tockholms nya Bleck- och Plåtalageri-bol., Lästmakareg. 28, se Se äfven under Grosshandlare: Linnander & Co A T, Kornhamns- Lindberg Knut; Regeringsg. 50 anllons sid. 32 Gardiner. torg 2 (lstermalms Kem. Förtenn.-fabrik, A.-B. Gardin-Magasinet, Sture- Lundbergs K M f. d. Garnbod, St. Lästmakareg. 8 plan 2 Nyg.2 Johanson Carl, Drottningg. 45 Löfberg H, Kungsg, 24 & 26 GalanterihandIa:re: Liedbergius Gustaf Ef.d. Otto Bergholm & Co), Observatorieg. 13 Nachmanson & Ericsons Eftr., St. Magnusson C O, Allmänna gränd 6 Se äfven Grosshandlare: Galanterivaror. Rahm Edv, Humlegärdag. 1 Badstug. 50 o. Tegnersg. 27 A.-B. Nordiska Kompaniet, Regeringsg. 5 & 7 Garfvare: - Oskar, Drottningg. 80 B Nilsson C, Drottningg. 104.Andersson Hulda, Drottningg. 39 ~ Gustaf, Sibylleg. 25 :Björkman A, Flemingg. 61 A.-B. Stockholms Fören. Läder o. ~ Oskar F, Hornsg. 54 Bedblom Carl A, K: Teaterns hus, Remfabr., Saltsjö-Järla Nyman Karl H (Trikä), Drottningg. Regeringsg.ll0. Drottningg. 63B - Vänersborgs I:.äderfabrik, St. 43 o. Hamng. 17 Hesses Fritz Ettr., Regeringsg. 27 Vattug. 9 Pehrsson Harriet, Handtverkareg. 'Leth C G, Drottningg. 44 Lundin A W, Garfvareg B 'Ström G A, Drottningg. 47 Waldin N, St. Badstug. 33 Petterson L, Regeringsg. 80. 'Thorsson Rudolf, Hamng. M Up- Prien J, Hornsg. 52 o. 74 1andsg. 5 o. Humlegärdsg. 20 Ramiemagasinet, Birgerjarlsg. 15 "Wahlström A; Västerlängg. 21 Sahlin H, Hornsg. 72 Schulten\A & O, Humlegärdsg. 5 Galoscher repareras af:..amerikanska Gummi A.-B., Birgerjarlsg. 12 :Stenström E, Frejg. 46 A Galvaniseringsverk : Haga- 'Clara Galvaniseringsfabrik, lund ~~ ~{:: '. P~~j {/l4nisering~9' Galvanoplastik: Garn., vlifnads och trikå handlare: Se äfven under Grosshandlare: Garn O. väfnader. Ahlberg Otto, Mästersamuelsg. 63, Kungsholmsg. 36 o. Uplandsg- 14 (f ) A.-B. Nordiska Kompaniet, plan (Väfn. o. trikä) Andersson A Levin, Nybrog. Hl - Adolf, Flemingg. 55 o J A, Munkbrog. 3 - & Andren, 'I'egnersg. 7 Arvidst.öm E, Drottningg. 70 Aurell Bengt, Hornsg. 21 Besekman Oskar, Västerlängg. 13. Bergquist E, Drottningg. 88; se annons sid. 21 Bredenberg & Co, Drottningg. 26 Bylander J" Triewaldsgränd 1 o..stockholms galvaniseringsfabrik, Nybrog. 10 Liljeholmen; -r. t.,1382, a. t. ErikssonEW, St.. Badstug. 40 Liljeh. 58. Grönberg A, Nybrog. 12 Brand-- oeh 'Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Sjöholm P G, Kungsholmstorg Sjöström John, Nybrog. 31, Stahre A, Drottningg. 44, Brunkebergstorg 12. Svanström C, Uplandsg. 31 Svenson Levin, f. d. K M Lund- Sture- bergs Garnbod. St. Nyg. 2 o. 5 Söderberg H K, Hornsg. 94, Thorell Carl A, Norrlandsg. 1 Westerberg E, Handtverkareg. '40 Vidinghoff G, Drottningg. 19 WinberghAug., Götg. 10: 32 - E, Järntorget 78 Wltzen Hj., Brännkyrkag. 171 o. Hornsg Zimmerman J, Scheeleg. 5; Handt, verkareg. 42 o. Västmannag. 29 Åkerholm Arv., Hornsg. 10 Åkerlind.M, Timmermansg. 38 A Öfverberg Z, St. Nyg. 37 österlund & Anderson, A.-B.'- St..Nyg. 4 o. Hötorget 11.Östring L, Kornhamnstorg 57

7 Gasglödljuslampor för!3å1j as af: AUTOMATISKT A.-n. Automatiskt Gasglö<lljus A.-B. Keros, Polhemsg. 2U, filial Bryggareg. 14, se annons å kurtnn BrödernaHa.glind, Teknolog-g.7 uppsatta automatiskt gasglödljus Fahnehjelm &: 00, Klarabergsg. 42, Humlegårdag. 19, se nnnons std, S16 Glödljus A. B. Candor, Klara N. Kyrkog. 1. Högberg & Lindqvist, Oxtorgsg. 7 Glödljusfirman Vogel &: Hagen, Regeringsg. 47. Peterson Numa, Handels- o. Fabr.- A. B., Hamng. 32 Sjögren &: Co Axel,Mästersam:lsg.34 Svenska Glödstrumpfabriken, Bryg gareg. 14 lititan», Kungsg. 11 Gas- och vattenledningar utföras af: De med stjärna utmärkta äro af Drätselnämnden antagna entreprenörer, jämför [1179] o. [1143] *A.-B. Clausene gas- och vattenledningsaffär, Tunnelg. 1ö (strax invid Drottninggatan) *- Installatör (Anton Hedin), Norrlandsg 9 '-- Karstorps Gas- o. Vattenled. ningsaff., G:laKungsholms brog.29 *Bennet & Ca, Handtverkareg. 14 (endast vatten- o. afloppsledn.) 'Berggren EE, Sibylleg. 20 *Beskow & CD, Högbergsg. 30 A 'Billmans Fabr. o. Handels-A.-B., Nybrog. 1ö B "Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35, se annons å kartong sld, [S 31J 'Sten Ericsons Gas- o. Yatterilednlngsaffär Strandvägen 9 Specialitet. Sanitära anlägg. ningar, W OJ etc. a. t. ö99 - r. t VVVIVVVVI~I~ Gasglödljuslampor c-glas- och porslinshandlare. 719 r;:;n;:;:;:;n;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;n;, SundqvistCJO, St. Badstug. 48 Säfström G, Krukmakareg. 10 tklarabergsg. 42 o. Hum-:: " t legårdsg. 19. ~ ~Alltagne entreprenörer i::-:-: - "!*fnhnehjelm & [0, i I annon.s sid. 81G. ~ I '4;}!g;:' ; J..."'Je r:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;n;:;:;:;:;:;:;ll Faxen &; Co, Brunnsg. 6 &: 8 *Högberg & Lindqvist Oxtorgsg. 7 'Ljungberg &; Co J A, Skärgårdsg. 9 *Lundholm J M, Torkel Knutsonsg. 16 A *Naumburg & Ca P, Norrlandsg. 24- *Norens KM, Elektriska aff.tr-, Klarabergsg. 52 AJ Privattelefoner, Ringledningar och Åskledare *Rundquist &: Co A, Regeringsg. 39 *Sjögren &, CA Axel, Mästersamuel sg. 34 *Sjögren P A., Mästersamuelsg. 16 *Stockholms Rörlednings-A.-B., Bellmansg. 8 Svensons Rörlägg-uingsaffäT Kocksg. ss A Sylvan H, Vasag. 36 *Sällström Erik, G:la Kungsbolrusbrog. ö4 *Undin & Gustafson, ~Iästersamu elsg. 27 *Vattenlednings- afdelningskon tor, Torsg. 30 *WidebergS, Bryggareg.12 Wiklund Henrik, G:la Kungsholmsbrog. Hö Gasverk försäljas af: AhlselI C R, liiålareg. 6 A.-B. Lux (Fotogengasverk), Pabriksgränd 3 se annons sid. H Nordiska A.-B. för Selas belysning, Fredsg. 19 Petersons Numa Handels- o. Eabriks A. B., Hamng. 32 Stockholms ringsg. 47 Gelatinfabrik : gelatinfabrik, Rege- Gelbgjutare: '- Almqvist C A, Kungsholmsg. Andersson C E, Jakobsbergsg. 43 Bengtsson C M, Mästersarnuelsg, 18 Florins H, Metallgjuteri, Luntmakareg. 34 C Hegardt W., Sibylleg. 19 Jansson N F, Mästersamuelsg. 15 Johnson J E, Adolf F.', Kyrkog. 1 Lundeqvist Th, Döhelnsg. 89 Lundin K, Jakobsbergsg. 32 Hudbäck A, Mästersamuelsg. 18 Schreuder & Olsson, Agneg. 10 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Adressltalendersi 190~. Geologer, praktiserande: se Konsulterande ingeny"örer. Gevärs- och pistolsmeder: Ahlstedt JO, Grefg. 23 Andersson E T, T'orsvik, Lidingö Hanson N Gustaf, Barnhusg. 6 Gi})saffär: Asfalt- & Gips-Agenturen, Birger jarlsg. 26 Lundberg & C:o K. B, Gips af bästa kvalitet) BirgerjarIsg. 26 Suudeltus Gösta, Drottningg. 88: se' annons sid 66 Svensk IL Byggna<lsmaterial A. n. Gips af bästa kvalitet, Birgerjarlsg. 26 Gipsarbeten utföras af: A.-B. Skånska Cementgjuteriet, St. Badstug , se annons sid. ö9. Larsson J A, Surbrunnsg. 4 Nerpin T, G:la Kungsholmsbrog. Notini Axel, Davidbagaresg. 10 SundelI R, Tavastg. 16 'Vahlin & Co, N. Blasieholmshamn. 7 Se Gi})sgjutare: OrnarnentsbildhuggaT8. Gipshan<Uare: Se Byggnadsmaterialie". Gjuterier: 8e Mek, Verket, etc. Glasförsäkringskontor : Se Försäkringsbolag o. Namnreg. Glas- och porslinshandlare : 4ö Se äfven under Grosshandlare: Glasvaror. Ahl Aron F, Södermalmst. 4 A. B. Brising &: Fagerström (f d. G Johanson, Kosta glasmagasin), Regeringsg De Svenska Krtsta'llglasbrukens Försäljningsmagasin, Birgerjarls g. 2\J o. Gustaf Adolfs torg 10 - Gustafbergs Fabr. Intressenter, Kungsträdgårdsg. 2 A - NordiskaKompaniet,Regeringsg. ö&:7 Dimander O, Bondeg. 31, , Renstjernasg. 26, o. Dufnäsg. 16 Ekstrand A S, Hornsg. 2 EImgren Fredrik, G:la Rungsholmsbrog. 24 o. Drottningg. 81 C Engström A, Hornsg. 74 A Forslund H, Observatorieg. 10 Gahm C 0, Mälartorget br-on ö o. Götg. 16 A - Hugo, Humlegårdsg. 4 17, Munk 48

8 720 Gr,1\nq"l'ist,J 0, Benstjernasg, 14 o. Folkungag ",39 Gustafsbergs Porslinsfabriks prof- Iagen, utställntug' o. föl'säljning, Kungsträdgårdsg. 2 A Göranson rn., Hornsg. 96& Johnsson Jenny, Regeringsg. 61 Jonsson' & Co J G, Mariagränd 8, bod Järntorget 80 KO,bbs Söner M S, Biblioteksg. 6 & 8 Leja Joseph, se Aktieb. Nordiska kompaniet Lindström & Elfgren, Birgerjarlsg.31 Ljung C E, Östermalm s saluhall Lundberg H G, Regeringsg. 44 Lundgren & Krtstianson, Österlångg. 24 Roman Ida, Mästersamuelsg. 63 Runeborg N, Kungsholmstorg ii Rörstrands Porslinsfabriks utställ ning, Biblioteksg. 10, Drottningg Arbetares Handels A. B, Odeng. 100 Sandberg Joh., Storg. 3, Humlegårdsg. 2 Schulze A, Sergelg. 4 Schö.nfeldf A M, L:a Nyg. 16 Svea' Glasmagasin, Regeringsg. 30 Svenska Glas- Q. Porslinsmagasi-.net,, Brännkyrkag. 6 o. Östermalmst. 4 Svenska -Husgerådsmagasinet, Tegnersg, 17 Södra Glas- och porslinsaffären, Hornsg, 46 Sörman John, Regeringsg. 4 Unmans Eftr. W, Kungsg. 12 Warodell & Co!LJ, Birgerjarlsg. 15 Åkerholmska Bosättningsmagasinet, Biblioteksg. 1 Glasmålare: Brander L, (Svenska Glasmåleriet), Drottningholmsv. 1 Jonsaoiis Josef Skyltfabr., G:la Kungsholmsbrog. 27 Kjellen & Brarider, Sv. Glasmåleriet, Kronobergsg. 9 Jansson Klaes, Kungsg. 26 Larsson M, Biblioteksg. 5 Jonssons Josef Skyltfabrik, Lindh & Co Leon, Kungstensg. 42 Kungsholmsbrog. 27 Neumann & Vogel, Barnhusg.j 16 Strinholm P, Apelbergsg. 50 Nordberg -E Q. Pettersson A, Jakobsbergsg. 5 Vogel Aug, Regeringsg. 19 Stockholms Glasmåleri, Barnhusg. 16 Glödlampsfabriker: Telenius F, Strandvägen 7 A Se Båg- och Glödlampsfabriker. Glasmästare: Andersson C G, Tjärhofsg.,! A -" J L~ 'Hornsg. 15 \ Bergin.& Co Aug., L:a Vattug. 26 Brinck & Co C, Hornsg GRj., Braheg. 8 Bröderna Lindgren, Västmannag. 44 Carlsson C E, Tyska Stallplan l Carlson John, Observatorleg. 5 Fahlen H, se' Schönow & Co C L Friberg & Co, Stortorget 3 Hellqvist A F, Nor,backag. io Holmqvist L 0, Beridareban~g. 21 Glas- och porslinshandlare-gravörer. Johansson Joseph, Grefg Leon., Mästersamuelsg. 29 Jonsson Frithiof, Bi,rgerjarlsg. 27 Kjellen & Son J V, Kl. V. Kyrkog.21 Kihlbom F A, Greftureg. 9 A Lindgren C J W, Döbelnsg. 6 - H, Västmannag. 44 LundbeckAF, Pipersg. 9 Lundqvist A H, Hornsg. 64 Nilsson G E, Skomakareg. 5 o. Hornsg. 19 Pettersson A.J, Lutternsg J A, Norrlandsg. 11 B - 0, Sibylleg. 37 Ringström N P, Östgötag. 9 Samuelsson K V, Mästersamuelsg. 41 Schönow & Co C L, Kl. N. Kyrkog. 15 o. Drottningg. 66 Stockholms Glasmåleri, Barnhusg. 16 Sundgren A P, Götg. 11 & 13 Svensson G, Greftureg. 49 o. Linneg. 29 Wallin S J, G:la Kungsholmsbrog. 30 Wenner C 0, Holländareg. 18 Åslund C G A, Regeringsg. 19 Glasslipare och etsare: A. B. Stockholms Glassliperi, Spegelroltermg o. Eonatglaernäeterf, Lästmakareg. 6 Carlsson P A, Jakobsbergsg T A, Flemingg. 16 B CIeves R F Å.-B. Etabl Regeringsg. 53 G:la Golfträ 'säljes af: Bjurström A G, Karlbergsvägen 13 Blomberg Wilh., Södra bangården Ekmans Nya Snickerifabr A B., Strand vid Ulfsundasjön d. Mästersamuelsg. 72 & 74, Kontor Ö:a Järnvägsg. 8, 1 tr., se annons, sid. 36, 37 ' Andersson Fredrik, Karduansmakareg. 3 Andersson J V. Herkulesg. 5 Asplund G, Drottningg. 44 Bergman Hugo, Fredag. 13 Bergström E, Mästersamuelsg. 33 Engström John, Norra Smedjeg P M, Observatorieg. 17 Fredriksson A G, Follmngag. 8 C Froms Per Mek. Verkst. A. B., Mästersamuelsg. 34 (stålstämplar) Gylang C A, Hamng. 17 Henning C N, Brunkebergstorg 11 Hildebrandt H, Kungsholmag. 66 Holmberg Emil, Dalag. 62 HusborgJ, Flemingg. 7', Lagercrantz Gösta, Västmannag. 4ö Lithografiska A.-B:s i Norrköping afd:kont., Drottningg. 21 Mattern R, Harung. ffimärke. F ABRIKS-, Lundberg & Oo, K B, Birgerjarlsg. 26 Ohlsson E, Flemingg. 4 Svenska Byggnadsmaterial Å. B., Birgerjarlsg. 26 Walls C J, Sågeri- o. Trävaru A.-B. (Norrtulls Sågeri), Norrtullsg Grafisk anstalt: Se Kemigrafisk an~talt Grafmonument tillverkas af: Se Stenhuggerier. Gravörer: Se äfven Heraldisk graviyr o. Medaljgravörer. 2UA Golfbeläggningar Mirowsky J F M, Östgötag. 16 Otting N F, Gl: Kungsholmsbrog. 49 utföras af; Rosenberg E,,Myntg. l A Rydholm A, Sot Paulsg. 19 Salmson A, Trängsund 2 A Svenska Linotoi A.-B" drifver sin Seidenschnur W D, Hornsg verksamhet genom Nya A.-B.' Sjöblom Olof, Jakobsbergsg. 31 Betong. Disponent lng. S. An- Stockholms Gravyranstalt, Hamng, dersson, Odeng. 19 ;1'. t. 5349, 20 A 9466, 2711, a. t. 5349, 9466, Svens;on Axel, SaltjDätareg. 19 B Se annons sid 69. Söderlund T Ch, Hamng. 17 Svecia Golvfabrfken, inneh. Sven- Vogel Aug., Regeringsg, 19 ska Byggnadsmateriel A.-Bol., Wiberg J A, Odeng. 3i Birgerjarlsg. 2~, Wilck~ P, Parkg. 6 Brand-.ech,;Lifförsäkrings-~ktiebolaget SVEA. 1~Drottninggatan.

9 Grosshandlare och Handelsagenter. Grosshandlare Benmjöl. Harmsen Wilh., Torsg. 10 (vid Norra Stationen) lfriestedts A W Fabr. A. B., Löf- Hedberg Rolf, Högbergsg. 33 holmen, Litjeholrneu Schubert H G, Mariahissen Nya A.-B. Ossator, Rosenbad 2 Wolffelt Fritz, Brännkyrkag. 7 och Handelsagenter Amerikanska produkter se Norrländska, Norska, Finska, Amerikanska och Ryska produkter. Ammunition, Hagelo. Sprängämnen. Husqvarna Generaldepot, Hamng. 3B Lind & Cos Eftr. M U, Stadsgården 2 Nordiska Metall-A.-B., Koppar- & Mässingverk samt Ammunitionsfabrik, Västerås. Försäljning genom Svenska l\'ietallverkens Försäljningsaktiebolag, Klara Västra Kyrkog. 17, se annons il kartong sid. 38(; Petersons Eftr P K, Klara S. Kyrkog. 11 Asfalt och Cement. A. B. S H Ödmann, Brunnsgränd 6 A.-B. Skånska Cementgjuteriet St. Badstug , se annons sid. (;9 - Visby Cementfabrik, Vasag. 24 Asfalt- & Gipsagenturen, Birgerjarlsg. 26 Forsberg & Mark, G:laKungsholmsbrog. 27 (Cement) Hector & Co, Skeppsbron 28 Islinge Kolförädlingsverk, Lidingö Ln2~dberg 8<Co K 11, Birgerjarlsg. Rumstedt & Co, Österlångg. 1 Rystedt CGottfrid, Vasag. 38; se annons sid. 17 Svenska Byggnadsmaterial Ä. B., Birgerj ar lsg. 26 Svenska Cementförsäljnings-A. -B. i Malmö, Brunnsgränd 4 Wahlin & Co (Cement), N. Blasieholmshamnen 7 Ödmann & Oo, Brunnsgränd 4 Automatapparater. A.-B. Sören Wistoft & Co, Bryggareg. 14 Barnkläder: Bendtx M, Regeringsg. 16 In rest strerad t Skånska Superfosfatfabrikernas Försäljn. A. B:s Filial, Regeringsg. 36 Skånska Superfosfat- o. Svafvelsyrefabr. A.-B:s Afdelningskontor, Regeringsg. 36 Stockholms Benmjöls Fabr.-A.-B, vusag Wahlin & Co, N. Blasieholmsh. 7 Bokbinderiartiklar. Se Tryckeri- och Bokbinderiartiklar. Borstbinderiartiklar. Norman Justus, Högbergsg. 46 A Bosättningsartiklar. A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg. 24 Däumichen Max, Kungsholmsg. 14 Elmgren Fredrik, G:laKungsholmsbrog. 24 Misdorf Johannes, Fjällg. 5 Åkerholmska Bosättningsmagasinet, Sibylleg. 9 Ölands Nya Cement A.-B., Malmtorgsg. 4- Br-a.nd- och Assuranssprutor. Assuranssprutor. A.-B. Julius Slöörs Järn- o. Redskapshandel, Vasag. 8 Se Brand- och Assuranssprutor. - Maskfnaffären Stieltjes,Vasag.50 Allmänna Brandredskapsaffären, Scheeleg. 22; a. t , r. t Billmans Fabriks- o. HandelsA.-B., Nybrog. 15 B Ohrtetternsson Axel, Garfvareg. 5 Tornborg & Lundberglis Eftertr., Skeppsbron 10 Zander & Inge ström, Generalagenter för A.-B. de Lavals Ångturbin, Fredsg. 19 Bryggeriartiklar o. -materiel. A.-B. S H Ödmann, Brunnsgr. 6 Baumbach Olaf, Barnhusg. 12 Bergmark Alb, S:t Eriksg. 29.Carlsson Josef, Högbergsg. 44 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 721 Bygguadsmaterialiel'. A.-B. Bönnelyche & Loven, Kaptensg. 2 - Dan, Storg. 16 A.:B. S H Ö'hnalln, Brunnsgr. 6 - Skånska Cementgjuteriet, St. Badstug , se annons sid. (;9 Brunkebergs Affärsbyrå (C A Pett-rsson) Regeringsg. 6 Bröderna Edstrand, St. Vattug. 5 Ekmans Nya Snickerifabr. Ä. B. Strand vid Ulfsundasjön, se annons sid. 36' o. 37 F ABRIKS- ffimärke. Bindgarn. A.-B. B O Geijers Pappersaffär, Btasteholmsg. 3 Bergqvist A M, Biblioteksg. 4 Hallman Linus, L:a Vattug. 30 Hector & Ca, Skeppsbron 28 Jacobson & Co, Västerlångg. 9. Nederlag och ensamförsäljning i Sverige af ett välkändt fabrikat bindgarn, sygarn, snören och rep varor ; a. t. och r. t. Lindberg Waldemar, Kornhamnstorg 53 Sandel! Robert, L:a Vattug. 30 Schantz Victor, St. Nyg. 10 Svenska Bindgarnsbolaget (Linus Hallman & Robert Sandell), En- Forsberg & Mark, G:la Kungsholmsbrog. 27 Larsen Ragnar E, Norrlandsg. 23 Ljungberg Nils, Hornsg. 89 Lnndberg 8<Co K B, Birgerjarlsg. 26 Matern & Göransson, Torsg. 8 gros-lager af alla slags bindgarn Monteagne O, Götg. 16B och repvaror m. ID. Riks- och Allm. tel.; kontor L:a Vattug. 30 Svenska Bindgarnfabrikernas Centralkontor, Hamng. 5 B Olsson & Bosenlund, Dalag. 1 B Rumstedt & Co, Österlångg. 1 Rystedt C Gottfrid, Vasag. 38; se annons sid. 17 Stockman G, Handtverkareg. 9 Sundelius Gösta, Drottningg. 88 se annons sid 66 Svensks, Byggnadsmaterial A B., Rirgerjarlsg. 26 Söderberg & Haak A.-B., Brännkyrkag. 7 Te.ch & Co Wilhelm, Skeppsbron 24 Wahlin & Co, N. Blasieh:hamnen 7 Choklad och Marmelad. A.-B. Nissens Manufacturing, Majorsg. 11; a. t. 5621, r. t. 191 Andersson O, Brödrene ' Cloetta's Afd.kontor, Birgerjarlsg. 13; 1'. t. 4722, a. t. 679 Chokladfabr. A.-B. Motalas Filial, C. Ödberg, Klara N. Kyrkog. 30 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Luck & Co Percy F Handels-A.-B., Saltmätareg. 8 Stockholms Sockerbageri A.- B., Märke:»Emfle», Mästersamuelsg. 35 Sveas Choklad o. Marmelad, Nils Burman, Fredsg. 19 Tempelman Georg, österlångg. 34 & 36 Åhlander J, Blasieholmsg. 3 Örebro Chokolad- & Konfektfabriks A.-B., Kungsg. 24 Cigarrer och Cigarretter. Se Tobaksvaror. Damartiklar.. Meeths Herm., St. Nyg. 36

10 722 Grosshandlare och Handelsagenter. Delikatesser. Filtrerpapper. Se Konserver, Frukter och Delika- Grubbens & Co, Ferkensgr tesser, Finska produkter. Dyk;'riapparater. Se Norrländska, norska, finska Tornborg & -Lundberghs Eftertr., ryska produkter: Skepps bron 10 ocll Eldfast tegel. A.-B. Bönnelyche & Loven, Kaptensg. 2, Bröderna Edstrand, St. Vattug. 5; se annons å kartans framsida Hector & Co, Skeppsbron 28 Höganäs-Billesholms A.-B., Vasag. 38, se annons sid. 17 Johnson & Co A, Vasag. 12 Lundberg & CoK B, Birgerjarlsg. 26 Rystedt C Gottfrid, Vasag. 38, se aunons.id. 17 Svenska Byggiladsmaterial A.-B., Birgerjarlsg. 26 WahIin &,00, N. Blasieh:hamnen 7 Elektriska masjetner- och material. Abrahamsson Runo, Fredsg. 18 & 20 JOHN ANDERSSONS ELEKTRO-TEKN. BYRÅ Eftr. == ~ I:" 1:I:I1Il "'s:: ~:r ",s:: ~~ o 'el Il! 'el. Il!.. 1:1:I'" I:"oq 1:1:I'" ::=~ 1:1:I Z ~ 58 Klarabergsgatan 58 STOCKHOLM. R. T A. T Elektr. A.-B»A.E. G.", St. Vattug. 9 Pehrson G, Vanadisvägen 21 Harmsen JVilh, Torsg. 10 (vid Norra Peterson NumaHandels- O. Fabriks- stationen) A.-B., Hamng. 32 Hedberg Victor, Malmskillnadsg. Photo-Magasinet, Karlbergsvägen 8 26 Lalander & Friberg, Västmannag. Frukter. 4,; r. t. 10ö36, a. t. 224,~8 Se Konserver, frukter och delikatesser. Löfquist Hjalmar, Birgerjarlsg. 21 Nickels & Todsen, Blasieho1mst. 9 Sanden Electr. Oomp, Generalag. Victor Hedberg, Malmskilln:g. 26, Stiebel Semmy, Hamng. 5 B Frö: A.-B. A Björkman & Oo, Mnnkbrog. 11 Tillquist Hugo, Malmski~lnadsg. 26 Zander & Ingeström, Fredsg. 19 Fältspat o. Kvarts. Engelska och Franska varor. Se Mineralier. Forsberg &. Co K, Blasieholmstorg 11 Nordiska Import-A.-B., Strandvägen 4,7 Sörman John, Regeringsg. 4 Filtar och schalar. Hägg Gustaf, Smålandsg. 22 Fis,k se Ostron, Fiskredskap Se Jakt- och fiskredskap. Fjäder och Möbelstoppningsmaterialier. Bergqvist A M, Biblioteksg. 4, Kahn Victor, Stortorget 3 Norman Justus (Agent);Högbergsg. 46 A Steinbeck & Co L, Sergelg. 2 Flaggor. Bergqvist A M, Biblioteksg. 4 Strindberg A G, Karlavägen 39. (Lager af allt slags fiaggods) Flyttbara Se under Järnvägar. Järnvägsmateriel. Foderämnen. A.-B. S H Ödmann, Brunnagr. 6 A.-B. Sommelii fabriker (tode r- kakor), Skeppsbron 44 Balle & Co OS S, Regeringsg. 36 Bjnrström & Wallenberg, Karlbergsvägen 13 Groth Fridolf, Järntorget 57 Johannsen Nicolai, Slussplan 63 A Rumstedt & Co, Österlängg. 1 ~{ Simonsson & Hållberg. Österlängg. 6 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Öhmans Söner & Co E, Slussplan 63 B FotografIartiklar. Forsners,Fotografiska Magasin, Klarabergsg. 44 Fotografiska A.-B., N. Smedjeg. 19 J oop Gustaf, Drottningg. 52 Färger och Fernissor. Abrahmsen Henry, Bryggareg. 3 Ahlsten Gustaf, Folkungag. 9ö A.-B. S H Ödmann, Brunnsgr. 6 - WUhBecker, Malmtorgsg. 5 Djurling W:m, Fjällg. 16 Dorch, Bäcksin & Oo, A.-B., Tegnersg. as : Brand- och Litrdrsäkrings-Aktiebolaget Erdmann Joh., Pipersg. 31 Ferniss A.-B., Begeringsg. 43; se annons sid. 60 Forsberg & Mark, G:la Kungsholmsbrog. 27 Färghandels A.-B. Herm. Håkansons Konkursmassa, Humlegärdsg. 17 Hansen M, Arsenalsg. 1 Hultin V K, Smålandag. 24 Karlson ElDSt, Skeppareg K A, N. Bantorget 22 Klint, Bernhardt & Co, Saltmätareg. 19 Linden y, Styrmansg. 2, Generalagenturen i Sverige o. Fin,land för van Wijk & Co i Rotterdam Pihlström F, Jakobsg. 3 Wiesel B, Tunnelg. 14 Färgstofter. Se under Kemikalie,. Fönsterglas; Se -Spegel- och fönsterglas. Förhydningsmassa. Se Svensk fö'rhydningsmassa. Galanterivaror. Edström & Nll sson, Mästersamn elsg. 41 Gottschalk A & B, Regeringsg. 13 Sörman John, Begeringsg. 4 Wessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47, Galoscher. Se Kautschuks- och Gusnmioaror. Gardiner. A.-B. Gardin Magasinet, Stureplan 2 Janssons Karl Möbelaffär, Birgerjarlsg. 6; se annons å kartan Myrstedt & Sterns A.-B., Drottningg. 11 Garn och Väfnader. A.-B. Aug. Johansson Mark &. Co., Afdelningskontor St. Nyg. 21 B Elmgren J G; L:a Nyg. 29 Johanson Eduard, N. Smedjeg. 30 & 32 Jute Industri A.-B., G;la Kungsholrnsbrog,' 44 Petterson Sam, St. Nyg. 37 Rubenson & Co, St. Nyg. 45 Werner John & Co, Karduansmakareg. 8 B Wetterlind & Co C C (Jonsereds Fabro A.-B.), Österlängg. 37, Gas- och Vattenledningsartiklar. Ahrens Hetun., Mälartorget 19 Asplnnd & Co Hugo, Klara N. Kyrkog. 27 Gips. A.-B. Bönnelyche & Loven, Kaptensg. 2 Asfalt- & Gipsagenturen, Birgerjarlsg. 26 Lundberg & CDK B, Birgerjarlsg. 26. Gips af bästa kvalitet Svenska Byggnadsmaterial A.-B., Birgerjarlsg. 26. Gips af bästa kvalitet SVEA. 13 Drottninggatliln.

11 Glasvaror. A.-B. Brising & Fagerström, Regeringsg Vesterviks Glasbruk, S. l\fälarestrand 3 Ekström Hugo, Försäljn. för A.-B. De svenska kristallglasbruken, stortorget 3 Elmgren Fredrik, Gamla Kungsholmsbrog. 24 Jonsson & Oo J G, Mariagränd 8 Peters Paul, Holländareg. 5 Svea Glasmagastn, Regeringsg. 30 Wennerström, John, Drakenagr. 2 Werngren I O, Kornhamnst. 53, Limmareds glasbruks agentur: Me.dicinglas, Parfym glas samt Hushällsglas. Spegelglas Franskt Stockholms (Fönsterglas Belgique) Widlund & Co E (Lampor), Repslagareg. 8 lkerhohnska Bosättniugsmagasinet, Sibylleg. fl Gratulations- o. Vy-kort. Boback Knut, Mästersamuelsg. 68 Bröderna A & 'V Petersson, Västerlångg. 36 (vy- o. fantastkort): Eliasson Axel, Kungsg. 14 Granbergs Konstind. A.~B., Drottningg. 66 Holmström K, L:a Vattug. 24 Lublin Bertil, J'akobsbergeg. 25 B Svenson S J Kungsholmsg. ÖS Wahl berg Herm. A, Surbrunnsg. 10 Grufmateriel. A.-B. Maskinaffären Stieltjes, Vasag, so - V Löwener, Vasag. 14. CasselIi & Granström, "l'orsg. 10 A Lagerlöfs Sam Maskinbyrä, Centralpalatset Zander & Ingeström, Fredsg. 19 Gryn. Se Spannmål, mjöl och gryn. Guld och Silfver. A.-B Bernh. Hertz, Harring. 28 Gottsehalk A & B, Regeringsg. 13 )Ialmstedt Otto (Dahlgren &; Co G Guldvaru A..B.), Regeringsg. 20 Aström Gustaf, Mästersamuelsg.32 Gu.rrrmlvaa-or-. Se Kondschuke- ocli gumrnivaror. Gödningsämnen..-L-B.A Björkman & Oo, l\lunkbrog Nitrammolls Generalagent, Gunnar Öström, St. Nyg S H Ödmann, Brunnsgr. 6 Ball. & Co O S S, Regerdngsg. 36 Johannseu Nicolai, Slussplan.63 A Rumstedt & Co, Österlångg. 1 Grosshandlare och Handelsagenter. Skånska Superfosfat. & Srafvelsyrefatrr, A.,B. Benmföls-Fabrtks.Ac- B., Vasag. lö & 17 wahltn & Oo, N. Blasieh.hamnen 7 Öström Gunnar, Generalagent för A.-B. Nitrammon. St. Nyg. 31 Hagel. Se Ammuwition. Hampa. Se Tågvirke, hampa och lin. Handskar. Aspelin Chr., Frejg. 69 Cedergren A H, Munkbrog. 8 Holmberg N G, Scheeleg. 6 Hattar af filt och strå. Bruun Hakon A, N. Smedjeg. 28 Carlson & Co Wilh., Drottningg. 21A Holm Axel, (mans) Drottningg. 14 Holts, August, Pels- o. Möastabrtk (filt),!viästersamuelsg. 60 Hägg Gustaf, Smålandsg. 22 Karlskrona Hatttabr. A.B., Gustaf Hägg, Smålandsg. 22 Meyerson & w estrell, Regeringsg. 44 Rligheimer & Beckers A.-B., Scheeleg. 18 Buber Emil, N. Smedjeg. 26 Sörman John, Iteger-lugag. 4 Traugott Ludvig, Rosenbad 2 Herrekiperingsartiklar. Berendt J:or & Co S, Drottningg- 24 Londorier Herrekipering, Kungsträdgårdsg. 22 Meyerson &westrell,regeringsg. 44 Börman John, Regeringsg. 4 Gum.mi arabicum. Werngren, I O (försäljn. direkt från Triest), Kornhamnstorg 53 Wessl lng & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Honung. Hiese Uno A, Lästmaka.reg. 29 Hudar. Se Liider, hudar och skinn. Husgerådsartildar. A..-B. Brrsing & Fagerström, Rege ringsg. 24 Gottsehalk A &; B, Regertngsg. 13 Nilsson & Johansson, Mariag Berendt J:or & Co S, Drottningg.24 Bergsten & Ernst, Malmtorgag. 6 Johanson Daniel) Mästersamuelsg. 61 Lundborg C A, Kungaholmsg. 48 Majkan Ch., Trångsund 6 Meyereon &Westrell, Regeringsg.44 Rligheimer & Beckers A. B.) Scheeleg. 18 Schaffer fr, Drottningg. 27 Stavenow Ernst C, Klarabergsg. 21 Starek,Ernst, St. Nyg. 24 Stuebeeke J, Drottningg. 33 Sundberg Carl Oscar, Riddareg. 17 Hö, B.iurström & Wallenberg, Karlbergsväg., 13 Jsoleringsämnen. A.-B. Wahl.n & Block, St. Nyg., A. B. Wahl"" & Block Christiernsson Axel) Garfvareg. is Holmherg Gottfr, Oxtorgsg. 7 Larson Ragnar E, Norrlandsg. 23 Nauckholf Henrik, Tyska Asbest Bolagets Isoleringsmassa».DA G» Asbestmadrasser för lokomotivpannor etc., Bryggareg. 17; a. t. 7091, r. t ; se annons il kurtoug sid, [5000 bj Rystedt C Gottfrid, Vasag. 38, se annons sid. 17 Setterwalls August Tekn. Fabrik, Kronobergsg. '2.7 (Inneb. Ingenjör C J Lundström). Isolator) isq- Iertngxrnaasa, utför värme- och köldisoleringar. A. t och r. t Tornborg & Lundber-glis Eftertr., Skeppshron 10 Jald- och Fiskredskap. Husqvarna Generaldepot (jakt), Harung. 3 B Svenska Fiskredsk. A.-B.,S:t Pauls. g. 13. Järn och stål A.-B. Sehisshyttan, Skeppsbron 30 A.~B. St. Kopparbergs Bergslag, Kungsträdgårdsg. 2 A - V Löwener, Vasag. 14 Alrutz Andrew, Slussplan 63 B Anderson & Lindberg, Greftureg. ii BUling & Son, Joh. Sam., Kornhamnstorg 4 Bröderna Edstrand, St. Vattug. 5; se annons på kartans framsida Dietrichson D, Skeppsbron 30 Eliasson Emil, Drottningg. 52 Hald & Co D, Vasag. 6 Hoffstedt Herman, Karlbergsvägen 8, se 3nJ1Ons sill. 23 xkånska Superfosfatfabrikernas \Vessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Försäljn. A.-B:s Filial, Regeringsg. 36 Skånska Superfosfat- & Svafvelsyre Hvita v.ar-or, fabriks. A.-B. Afdelningskontor, A.-B. Söderström &; CosEftr., Mälartorget 17 bron Höglunds Söner & Co N!VI,Skepps- Regeringsg. 36 (Svafvelsyra etc.) 20 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

12 724 Högman & Stark, 'I'egners'lunden 4 (verktyg) Kempe W.H, Hamng. 4 Komm. bol. Starck & Co, Vasag. 6 Lagerlöts Sam. Maskinbyrå, Centralpalatset". Liberg L L, Rosenbad 2 Matern & Göranson, 'I'orsg. 8 Nickels &.Todsen, Blasieholmst. 9 Svedberg C & J, Skeppsbron 34 Svensson Gust., Fredsg. 18 & 29 Odelberg & Olson, Brunnsgränd 4 Pallin C A, Barnhusg. S Rundquist & Schultz (Agentur för Söderberg & Haak A.-B., Brännkyrkag. 7 tmgfabrik, Engelska ankare, Stål- Boxholms A.-B., Furudals kät- Järnbalkar. gjutgods af martin m. m.), Brännkyrkag. 2 A Anderson & Lindberg, Greftureg. 5 Rystedt C Gottfrid, Vasag. 38. se Forsberg &Mapk, G:laKungsholmsbrog. 27 annons sid. 17 SchoH J L, Brunkebergst. 2 Hald & Co D, Vasag. 6 Melens Järnvaruaffär, Vasag. 9 Tesch & Co Wilhelm, Skepps bl'. 24 Järn- och Stålvaror. A.-B. Cederlöf &; Grunden, Eskilstnnaboden. Hufvudaffär Regeringsg. lo, r. t. 3214, a. t Kontor o. lagerexpedition Regerlngsg. 9, r. t. 4714, a. t ; filialer: Humlegårdsg. 12, r. t. 141, a. t. 6262; Kommendörsg.7, r. t. 6099, a. ~ A.-B. Cederlöf &; Grondeo A.-B. Järnmanufaktur, Mästersamnelsg John WaH, Hötorget 9, Drottningg. 68; se annons sid. 86 Alfort Michael, Pipersg, 28. Asplund & Co Hugo, Klara N. Kyrkog. 27 Berg Victor, Malmtorgsg. 5 Bernström & Co John, Vasag. 10 Bexelius Henrik, Klara N. Kyrkog. 12 Björneborgs Bruks Agentur, Vasag.G Bröderna Edstrand, St. Vattug. 5; se annons på kartans framsida Christiernsson ~xel, Garfvareg. 5 Eliasson Emil, Drottningg. 52 Feychting G R, Drottningg. 46; r. t. 483, a. t Forsberg & Mark, G:la Kungsholmsbrog. 27 Handels A.-B. Vigor, Karduansrnakareg. 3 Ho:ffstedt Herman, Karlbergsvägen 8, se annons sid. 28 Grosshandlare och Handelsagenter, Lang Axel, Odeng. 92 Lesjöfors A.-B.s upplag, Kl. S. Kyrkog. 5 Liliebladh Magnus, St. Vattug. 20 Matern & Göransson, Torsg. 8 Melens Järnvaruaffär, Vasag. 9 Molitor G, Jakobsbergsg. 31 Nilsson & Johansson, Mariag. 15 &; Scbiittes. Filtal, W Böker, Vasa-.J t( g Central Berlin, i\)scbocbardt dessutom :filialer i Wi- -- en, Köpenhamn, S:t Petersburg, London, New-York o. Shanghai Signeul A F V, Kammakareg. 33 Svenska Stål'pressrringa A.-B. Olöfström, Vasag. 10 Svensson Gust:, Fredsg. 18 & 20 - & Haak A.-B., Brännkyrkag. 7 Söderfors Bruks A.-B., Klara N. 'Kyrkog. 12 Thorstenson John, Drottningg. 8; r. t. 1, a. t. 1; St. Badstug. 21; r. t. 1424, a. t Tidbeck J H, S:t Paulsg. 32, se annons sid. [8219] Järnvägsmateriel och Flyttbara järnvägar. A.-B. Julius Slöörs Järn- o. Redskapshandel, Vasag, 8 - Magnusson & Huss, Vasag,,15 & 17 - V Löwener, Vasag. 14- Asplund & Co Hugo, Klara N. Kyrkog. 27 Berg Victor, Malmtorgsg. 5 Bultfabriks A.-B. (C Gottfrid Rystedt), Vasag. <}8,se annons sid. 17 Bröderna Edstrand, St. Vattng. 5; se annons på kurtans franlsida Ohristternason Axel, Garfvareg. 5 Forsberg & Mark, G:laKungsholmsbrog. 27 Liander Mårten E, Olofsg. 2 A RothJeanL, Klara N. Kyrkog. 31 Sahlbom C A, Kungsg. 13 Settervall & Co C, Skeppsbron 18 Brand-' och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Stockholms Sockerbageri A. -B., Märke': ((Emlle((, Mästersamuelsg. 35 Sveas.Kakao, Generalagentur Nils Burman, Fredsg. 19 Tempelman Georg,Generalagent för de Jong, Österlängg. 34 & 36 Kaminer Kalisalter. Se Qödningsä'1nnen. Kalksten. Se Mineralim'. och Värmeugnar. A.-B. Julius Slöörs Järn- o; Redskapshandel. 'vaeag. 8 Asplund & Co Hugo, Klara N. Kyrkog. 27 Husqvarna Generaldepot, Hamng. 3B Landgren Ivan, Regeringsg. 99, se annons sid. 65, Rystedt C Gottfrid, Vasag. 38, se annons sid. 17 Ström Carl, Vasag. 4, Vikingkaminer Söderberg &.HaakA.-B. (Norrahammars Spislar o. Kaminer) Bränn. kyrkag. 7 Wiman & Co, (C Gottfr. Rystedt) Vasag.. 38., se annons sid. 17 Kassakontrollapparater. A.-B. N E F'rykholrn, Centralpalatset Wiklund Anton, Amerikanska järnvaror, Slussplan 63 B; r. t Centraltryckeriets afdejn. Paragon, Klara V. Kyrkog. 11, 3 tro Kassaskåp. Isaksson & Co, Kronobergsg. 17 Lundholm Age, Storkyrko brinken 10 Matern & Göransson, 'I'orag, 8 Åtvidabergs Snickerifabriks utst. af kontorsmöbler, Malmtorgsg. 3 Kautschuks- och gummivaror. A. B. Continental Caoutchouc Compagnie, Artillerig. 10 B - F Reddaway & Co, Tattersall, Greftureg. 24 A - föl' Import af Gummigaloscher, Västerlångg. 38(Galoscher.ryska) A.-B. Wahl.n & Block, St Nyg. 7, Stockman G (Räls), Handtverkareg. 9 Ström Carl, Vasag. 4- Surahammars Bruks A.-K Afdeln.. Kontor, Vasag. 4 A.-B. Wabllin &; Block Kakao. Amer. Gummi A.-B., Kaptensg. 6 Andersson 0, Brödrene Cloetta's Broman & Co J R, kontor St. Nyg. Afd.kontor, Birgerjarlsg. 13, r. t. 23, lager L:a Nyg , a. t. 697 Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Eriksson Selma L, Brunkebergsg. Ekbergh Hugo, Fredsg. 18 & 20 3 B Forssman Herman, Biblioteksg. 3 Meerburg ~1P J:or, Skeppsbron 6.Hector & Co, Skeppsbron 28 SVEA. ~3 Drottninggatan.

13 Hirsch G, Mälaretorgot 15 Kautschuks- & Guttaperkavani-A_- B. Kuntze & Co, Drottningg. 52 Levin & Co, John, Västerlångg. 38 Lindblad I A, Regeringsg. 111 Lublin & Co, St. Vattug. 9 von Nolting R, Mästersamuelsg. 1 Spalckhaver H, Surbrunnsg. 18 Söderström E, Jakobsbergsg. 32. En gros o. Detalj försälj are af franska gummi artiklar Tiedemann Adolf, Skeppsbron 46 Tornborg & Lundberghs Eftertr., Skeppsbron 10 Östrand & Co Herman, Jakobsg. 25 Kaviar. Backlund Simon, ensamförsälj are af Gust. Kullbergs & Co kaviar en gros. Skåneg. 51 >Fyrtornets» & J J Hallgren & Söners med guldmedalj prisbelönta kaviar, generalagentur Nils Burman, Fredsg. 19 Holmström Hj, S:t Paulsg. 24 Lambert E, Greftureg. 34 A Kemikalier och rärgstofter. A.-B. Wilh Becker, Malmtorgsg. 5 Färghandels A.-B., Herm. Håkansons Konkursmassa, Humlegårdsg. 17 Grewell & Co, Fredrikshofsg. 4 Hartzell K J, Greftureg. 89 Herlitz & Co, Slussplan 63 A Johannsen Nicolai, Slussplan 63 A Klint, Bernhardt & 00, Saltmätareg. 19 Heij1 Alb. C:son, Högbergsg. 44 Skånska Superfosfat- o. Svafvelsyrefabr. A. B.:s Afdelningskon- Holmström J'ohn, Malmskillnadsg. 38 tor, Regeringsg. 36 Josephson F, St. Nyg. 32 Söderström Hjalmar, Skeppareg. 6 Julius Aug., Drottningg. 38 Ternström & Roos, Skeppsbron 30 Kemiska glas instrument. Forssman Herman, Biblioteksg. 3 Peterson Nurna H. o. F. A.-B., Hamng.32 Klä<lesvaror. A.-B. Öhlin, Nilsson & Co, Järntorget 83 Bech Orla (Engelska, Franska o. Tyska) Regeringsg. 23, r. t 8607, a. t Blom J:r Eric, Järntorget 83 Collijn P A, Drottningg. 5 Hammarstrand & Co, St. Nyg. 33 -Iohausson Joh. Aug., L:a Nyg. 13 Johnsson Edv., St. Nyg. 11 Karlstads Yllefabr. A. B., J Lindqvist, Jakobsbergsg. 17 Klintberg C Alb., Fredsg. 18 & 20 Nordström & 00 R O, Norra Blasieholmshamnen 3 Palm F, Mästersamuelsg. 67 Peterson Otto E, Oentralpalatset Ramstedtj:orReinh. V, Malmtorgsg. 5 Rudeberg & Vo A, N. Smedjeg. 26 Svenska Klädesfabr. A.-B., Birgerjarlsg. 25 Tju1anders J F Söner, L:a Nyg. 29 Victorin & Andersson A.-B., Drottningg. 33 Öhlin Ivan, St. Nyg. 30 Grosshandlare och Handelsagenter. Koks. Se Stenkol. Kokspislar. A.-B. Julius Slöörs Järn o. Redskapshandel, Vasag. 8 Hol.inder-s J & C G Mek. Verkst. A -B., Kaplansbacken 10 Husqvarna Generaldepot, Hamng. 3B Kol. Se Stenkol. Kolonialvaror. Se Specerier och Kolonialuaror, Kolsyra. Baumbach Olar, Barnllusg.12; a. t Svenska Kolsyretabr., Liljeholmen Konserver, F'rukter och Delikatesser. Ahlström Karl, Birgerjarlsg. 11 A. B. Konserva. Vasag Messen, S. Blasieholmsh Molinderska Konservfabriken, Folkungag. 38 Burman Nils, Fredsg. Hl Ehrnst Rndolf, Munkbrog. 3 Ekström & Hotlund, Drakensgränd 1 Feychting Jolm, Uplandsg. 2-0, Drottningg. 75, Barnhusg. 12 Gedde Ohr., Brunnsgr. 5 Glenne & Co Olof, Hamng. 24 Luck & C:is Percy F Handels A.' B., Saltmätareg. 8 Lundberg P B, Sibylleg. 44 (sydfrukter) Norman S J, Svartmang. 16 Peterson & Malm, Österlångg. 49; r. t. 3274, a. t.1187 Romare & Co P B, Svartensg. 5 Ulin Nils, Nybrog. 27 \Vahlberg Gunnar, Drottningg. :~O Åberg Frans, Barnhu sg. 8 - John, Smålandsg. 23 KontrollalJparater. Se Kassakontrotlapparaier, Kopiernaskiner. Se Skrif -, Räkne- och Kopiemaskiner. Koraller. Se Sruickor och Koraller. Korkmattor och 'Vaxduk. Fabr. A.-B. Linoleum, Hamng. 5 B Josephson Sernrny,Brännkyrkag. 66 Myrstedt & Sterns A. B., Drottningg. 11 von Nolting R J Mästersamuelsg. I Korta varor. Abramson & Co G, Munkbrotorget2 Brand- och Li"tförsäkrings-Aktiebolaget 725 A.-B. Frejarnaga ainet, Humlegårdsg Söderström & Co Eftr., MIllartorget 17 Anstrin & Co Alb., Västerlångg.70 Beck Heinr., Jakobsg. 28 Bendix, Josephson & Co. Regeringsg. 11, Sybehör, Manufakturo. Korta varor. f!.<",wfw\,ke. Bendix, Josephson " Oo, Eggers E, Västerlångg. 40 Forsberg Thure, Regeringsg. 47 Hedberg Rolf, Högbergsg. 33 Höök & Co C F, 'I'egnersg. 34 Johanson & Co Ludvig, Drottningg. 53 Meeths Herm., St. Nyg. 36 Moren &, C:o Ernst, Karduansmakareg. 6 Ny!!ren & Larsson, Regeringsg. 36 Petersens Holger Handels- o. Fabr.- A.-B., St. Nyg. 20 Rosendal & Co G, Vasag. 9 v. Sivers & Co G A, St. Nyg. 39 Stockhans & Co, L:a Nyg. 25 Kornhamns- Wessling&Lindholm, torg 47 Kvarnförnödellheter. (Maskiner o. redskap.) Ohristiernsson Axel, Garfvareg. 3 Harmsen Wilh., Torsg. 10 (vid Norra stationen) Rahrn C, (Kvarn- o. slipstenar), Flemingg.7 Kylmaskiner. A. B. Maskinaffären Stieltjes, Vasag. 50 Ludwigsbergs Verkstads A. B., seder l\iälarstrand Käx. A.-R. Göteborgs Käxfabr. Afdeln. kontor, Greftureg. 24 A. - Stockholms Käxfabr., Flemingg.40 El.or-yLudv., Vasag. 40 Landtbruks- o.m<\ieriredskap. A.-B. Andrew Hollingworth & Co, Vasag Julius Slöörs Järn- och Redskapshandel, Vasag. 8 - Maskinkompanret, Vasag. 12 Centrifugkärnan, Klara S. Ryrkog. 11 Danielsen Joh:s, Hamng. 26 Ericssons Eftr. Sten, Vasag. 3 Fischer Anders, Vasag. 38 Harmsen Wilh., Torsg. 10 (För kvarnar o. bryggerier) Matern & Göransou, Torsg. 8

14 72fi Söderberg.& Haak A.-R (Slätter- & Skördemaskiner, Norrahammars f[ästräfsor, Harfvar, Plogar etc.), Brännkyrkag. 7 Manufakturvaror. LandJ;J;l1annaprodukter (Ost, SmÖr, Rotfrukter och Potatis): A.-B. Söderströms & CoEftr.,Mä Ahlgren S F, Bredgränd. 2 B Boivie Axel (ost), Jakobsg. 12 Carlson &; lveslfen, Österlångg: 29.' Ekström & Hoflund. (ost), Drakensgr. 1 Erikson C, Munkbrog. 11 Forsbergh A, L:a Nyg Hamnqvist A L, Götg, 22 Jacobeon P A, Skeppareg. 44 Johanson Alb G, Grefg. 11 Lilja & Co A J, Hötorget 13 Norreus P C, G:a Kungsbolrnsbrog. 25.Norn;taus Eftr. J 'W, -Bredgränd 2 A :(ost) Bingström P J., 'I'egnersg 37. Tonden Axel, Kungsträdgårdsg.12 o. Hamng. 26 (smör o. ost) Lim. Christiernsson Axel,' Garfvareg. 5 Stockholms Benmjölsfabr. A. B., Vasag Lin. Se "l'a'gvirke, hampa och lin. Linne- och Utstyrselartiklar. Levy G, Bryggareg. 6 A. IJus. Liljeholmens.Stearinfabr. A. B., St. Nyg.. 21 B Lnck & C:is Percy']' Handels-åc-B.., Saltmätareg, 8 Monton Lars, St. Nyg. 19 Lutpulver. A.-B. Wilh. Becker, Malmtorgsg. 5 Lädei', Hudar o. Skinn. A.-B. Carl Schnell & Oo, L:. 'vat-.tug VänersbOl'gs Läderfabr., St. Vat. tug. 9 BeckiusP A, Brännkyrkag.l Brodin C F, Begeringsg. 97 Carlströms Läder- o. Hudimport, Blasteholmsg. 3 Danielsson C A, Östermalmsg. 66 Davidsohn Albert, Hamng M, L:a Nyg. 17 Davidson S, Grefg. 24 Frosts Sam, Filial, Bryggareg. 6 A Gottfriedsen E, Regeringsg. 99 Komm.-boL Isselhorst, waster & Co, Svartmang. 24 Labatt Oscar, Brunkebergstorg 14 Lubl'in & Co, St. Vattug. 9 Läderimport A.-B., Klar.bergsg.21 Monrad S Chr. J, Kungsg. 10 Stein beck & Co L, Sergelg. 2 Tengroth Knut, Klarabergag. 48 'I'hunqutat E, Skeppsbron 30 Traugott L, Rosenbad 2 Wideqvist J'F, Götg. 25 Aqvist E, Rosenbad 2 Grosshandlare och Handelsagenter. l\lalmer. Se Mineralier. tartorget 17 Althofi's Eftr. P C, L:a Vattug. 19 A Bech arla (franska, tyska, engelska), Regeringsg. 23, r. t. 8607, a. t Bendix, Joseph-son & Ca, Regeringsg.l1.. Berghofi' Josef, Rosenbad 2 Bergs A.-B., St. Nyg. 28 Björlin & Co, Drottningg. 26 Bäcker Ernst Carl, Regeringsg. 12 Collijn P A, Drottningg. 5 Didring Wilh., Drottningg. 12 Elliot Herman, St. Vattug. 1 Gullberg Herman, Hamng. 36 Hammarstrand & Co, St. Nyg. 33 Hedberg Rolf, Högbergsg. 33 Hefltger Julius, Hamng. 5 B Heyman & Schönthal, Mästersamuelsg. 54 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Johanson & Oarlander (Garnlestadens Väfn.), Vasag. 14 Josephson H S, Drottningg. 35 Josephsson Edw., Manufaktur A.- B., Centralpalatset Lamm & Son S L, N. Smedjeg. 21 Levy Alb., Klara S. Kyrkog. 7 Klein Ludv., L:a N.yg. 10 Magnusson Aug., Västerlångg. 48 Malkan Ch., Trångsund 6 Michelsen J, Fredsg. 18 & 2) 46 & Moren & 0:0 Ernst, Karduansrna-. kareg. 6 Nachmanson H, Mälartorget 13 von Nolting R, Mästersamuelsg. 1 Nylen Alfr., Kungsbropl. l - Aron, Malmtorgsg. 3 Oskarson Otto, Kl. N. Kyrkog. 20 Peterson J:or John, Linneg. 5 Rubenson & Co, St. Nyg. 45 Schucks Änka & Oo H, Storkyrkobrinken 9 Suber Emil, N. Smedjeg. 26 Sucksdorfi' C,' St. Nyg. 21 A Sörensen Axel & Gjerdrum, Smålandsg. 22 Wallberg A & Sons Fabr. A.-B., Holländareg. 5 Wessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Vetterlein W, Västerlångg. 54 Wetterlind Josef, Vasag. 20 Margarin. Ekström & Hofiund, Drakensgr. 1 Krook N P (Pellerins), Skeppsbron 3>1 Lindh O Hj, Centralpalatset (Margarin A. -B. Svea) Margartn-Av-B. ZenithsAfdeln. kontor (Ekström & Hoflund) Dra. kensgr. 1 Terserns Edv., Österlängg. 41 Marmelad. Se Ohoklad och 1Jfarmelad. 8,rand- och Lifförsäkrillgs-Aktiebolaget Maskin -, A.-B. AEkströmsMaskillaffär, Norrlandsg. 15 B IAktieb. B A IJjorth &; Co, Klara N. Kyrkog. 5 - Bnrmeister & Wains filial: Vasa- 'g. 1 - G Hartmanns Maskinaffär, Vasag. 5 - Gust. E Rylander, Vasag Gust. Carlsson & Co, Vasag. 5 -'- H Gillgren & Oo, KL Vattugr. 1 - JOlm Wall, Drottningg. 68, Hötorget 9, se annons sid. 8i) Aktleb. MaskinaJfären' Stleiljes, Vasag. 50 Aktleb. Schäft'er &; Budenberg, Klara S. ':Kyrkog. 14, se annons sid. 19. A. B. Max Sievert, Smålandsg V Löwener, Vasag. 14 Ambrosius C A, RosenbadB Asplund & Co Hugo, Klara N. Kyrkog. 27 Baumbach Olat, Barnhusg, 12 Beckman J V A, Helsingeg. 11 Berg Victor, Malmtörgsg. 5 Berglind Sev., Götg. 52 Blomquist WIlliam, Kungsholmsg. 42 B Calvert & Co, Vasag. 42 Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Forsbergs Agentur & Maskinaffär, Kungsg. 26, Forsman Eug., Volmaryxkullsg. 3 Fredricsson E (Redskap för Char. kuterifabriker), Stadsgården 6 Graham Brothers, N. Mälarstrand 34 Gunneltus & Co, Drottningg. 2 Hald & Co D, 'yasag. 6 Harmsen Wilh., Torsg. 10 (vid N:a stationen). Heyman Henr. I, Central palatset Hiraoh Frank, Klara S. Kyrkog. 13 A Karlson A, Vasag. 7 Köpings Mek. Verkst. Försäljn., Centralpalatset Köppen Edvard, Stadsgården 18 Lagerlörs Sam. Ma.klnbyrå, Centralpalatset Luterkort I W, Davidbagaresg. 9 Maskinbolaget Standard, Gruen & CD, Näckströmsg. 4 Muren D, Tavastg. 17 Nickels & Todsen, Blasieholmst. 9 Nyberg Einar, Västmannag. 8 Ohrlofi' & Stange, Narvavägen 21, SVEA. 13 Dr0Jtninggatan.

15 Perssons Maakinaffät-, Kungsbroplan 2 Petterssons Adolf ma.skinaftltr, Västmannag. I Ityden Axel, Bryggareg. 6 A Schuchardt & Schöt- ~_'._ tes l'illal, W Böker, utställning Vasag. 24. Central Berlin. dessutom filialer i wie», S:t Petersburg, Köpenhamn, London, New-York' o. Shanghai ~_ Slöör O W, Kungsg. H The Browning Engineering 00, Per Igglund, Malmskillnadsgatan 36. Amerikanska lokomotivkranar, själfgripare, lastnings- och Iossningsapparater Tornborg & Lundberghs Eftertr., Skeppsbron 10 Wagner Fredr., Vasag. 42 Westberg Nils, Linneg. 41 Wibel Axel, L:a Vattug. ID B o. Malmtorgsg. 3 Widen H, G;la Kungsholmsbrog Willandel' A, Vasag. 42 Zander & Ingeström, Fredsg. 19 Maskinförnö<lenheter. A.-B. Armaturtabr. Carl Holmbergs Filial, Vasag. 7 - B A Hjorth &; Oo, Klara N. Kyrkog. 5 - Bönnelyche & Loven, Kaptensg.2 - F Reddaway & Co, Tattersall, Greftureg. 24 A _ - Gösta Bl åm & Oo, Kungsträdgårdsg John Frö'leen, Vasag. 5 - Max Sievert, Smålandsg. 30 A.-n. S. H. Ödmann. Brunnsgr. 6 A.-B. Wahlen &; Block, St. Nyg. 7 A. B. Wahlen & Block A.-B. Wilh. wrllumsen, Luutrnakareg. 7 - V Löwener, Vasag John Wall, Drottningg. 68 o. Hötorget 9; se annons sid. 86 Berg Victor, Malmtorgsg. 5 Bergh Arvid, Brunnagr. 6 Broman & Co J R, St. Nyg. 23, lager L:a Nyg. 17 Bultfabriks-A.-B. (C Gottfrid Rystedt), Vasag. 38; se annons sid. 17 Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Dillner & Co Carl, Bränukyrkag. 7 Hector & Co, Skeppsbron 28 Holmström John, MalmskiHnadsg. 38 Kautschuks- & Guttaperkavaru A.- B. Kuntze & Co, Drottningg. 52 Lagerlöfs Sam. Maskinbyrå, Centralpalatset Grosshandlare och Handelsagenter. Liander Mårten E, Olofsg. 2 A Luterkort I W, Davidbagare-g. D Nylåu & Wennerström, Hötorget H Rumstedt & Co, Österlångg. 1 Ityetedt C. Gottfrid, Vasag. 38; se annons sid. 17 Schnchardt & Schiit tes Filial, W Böker, Vasag. 2~. Central Berlin, dexsutom filt- BIer i Wien, S:t Petersburg, Köpenhamn, London, New-York o. Shanghai Steenholl' & Cederschiöld, Österlångg. 1 Svenska Armatur-A.-B., Norrtandsg. 13. Efter 1 juli ID07 s. g. 15 A o. B göderström HjalJnar, Skeppareg. 6 Tornborg & Lundberghs Eftertr., Skepps bron 10 wahlst.röm Alexis. Regeringsg. 95 A 1strand E, Brunnsgr. 6 Maskinremmar. A.-B. F Reddaway &; Co, Tattersal!, GreHureg. 24 A - S H Ödmann, Brunnsgr. 6 - V Löwener, Vasag wahlen & Block, St. Nyg.7 &~ ~ A. R Wahlen & Block Amer. Gummi A.-B.) Kaptensg. 6 Broman & Co J R, St. Nyg. 23, lager L:a Nyg. 17 Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Dillner & Co Carl, Brännkyrkag.7 Harmsen Wilh., Torsg. 10 (vid N:a stationen) Hector & Co, Skeppsbron 28 Kautschuks- & Guttaperkavaru-A.- B. Kuntze & Co, Drottningg. 52 Lagerlöfs Sam Maskinbyrå. Centralpalatset Lutarkor-t I 'V, Davidbagaresg. 9 Tornborg &; Lunc1bcrghs Eftertr. Skeppsbron 10 'Vahlin & ce, N. Blasteholm sh. 7 Wahlström Alexis, Regeringsg. 95 A l\lattor och Möbeltyger. A.-B. Gardin-~agasinet,Stureplan2 - Heyman & Oleseu, Malmtorgsg.5 Bredenberg G A (innehafvare A F Cavalli-Hohngren), Stortorget U Eisner I, Jakobsbergsg. 40 Fabr. A.-B. Linoleum, Hamng. öb Jansson Karl Möbleringsaffär, Birgerjarlsg. 6, se annons å kartan Johansson Oarl, Drottningg. 45. Se annons,id sid. [1000] J osephson Semmy, Brärinkyrkag. 66 Kjellancler F. 'I'egnersg, 4. Agent för John Crossley &; Sons, Ltd. Halifax; lhittchells, Ashworth Stansneld & Co, Ltd, Manchester (Engelsk mattfilt) Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 727 Myrstedt & Sterns A.-B., Drottningg. 11 von Nolting R, Mästersamuelsg. 1 Pegamoid (möbeltyger), Strandvägen 47 Petter;soll Aug. E,Adolf Fl'_ Kyrkog. L, Steinbeck & Co L, Sergelg. 2 Uhner & Co F, Birgerjarlsg. 5 MtUeriartiklar. Balle &; Co O S S, Reger-ingsg. 36 wehlströrn Alexis, Regeringsg. 95A M<1.ieriredskap. Se Lamdtbruks- och meieriredska». Metallvaror. A.-B. B A Hjorth & Co, Kla,..a N. Kyrkog. 5 - Lucas Levin, Polhemsg. 14 Berg Victor, Malmtorgsg. 5 Davidson E & L, St. Vattug. D Däumichen Max, Kungsholmsg. 14 Forsberg & Mark, G:la Kungsholm-brog. 27 Holst Nieis, Skeppsbron 4 Matern & Göranson, Torsg. 8 Mosel' Eugen, Birgerjarlsg. 102 Nordiska Metall-A.-B., Koppar- & Mässingsverk samt Ammunitionsfabrik, Västerås. Försäljning genom Svenska Metallverkens Försäljningsaktiebolag, Klara V. Kyrkog. 17; se annons å kartong sid. 385 Svenska Metallverkens ]'örsälj. ningsaktiebolag, Klara V. Kyrkog. 17; 'l'elegramadr.»metallvel'p ken»: r. t. 5400, 5500 o. 6122, a. t. 100, 7~00 o. 7499; se annons il kartong sid. 380 Söderberg & Haak A.-B., (Tenn»Kl.ockan>,»Extra å» o.»extra»), Brännkyrkag. 7 Tidbeck J H. S:t Paulsg. 32, se annons å karton~ sid. [8,219J \Virsing Wilh., G:la Kungsholmebrog. 47 Akerberg J E &; Hellströms Metall-A.-B., Mäster-samuelsg. 22, seannons sid. 20 Mineralier. A.-B. Gellivare Malmfält, Rosenbad 2 - Grängsbo Koppargrufvor, Parkg Hohult-Spexeryds J\Iangangrufvor, Fredsg Ofotens Malmfält, Malmsktf.lnadsg Svappavaaral\falmfält,Fredsg.22 Gruf-A.-B. Dalarne, Skeppsbron 30 Grängesbergs Gruf A.-R., Rosenba,l2 Herrängs Gruf-A.~B., Oentralpalatset

16 ,728 Hoffstedt Herman, Karlbergsväg. 8, se annons sid. 23 \ Luossavaara Kiirunavaara A.-B., Rosenbad 2 Mertainens Gruf-A.-B., Rosenbad 2 liljöl. Se -Spanrl/mål, mjöl och gryn. Modevaror. A.-B., Freja Magasinet, Humlegårdsg. 18 A.-B., Ludv. l\felchior, Regeringsg. 23 Beck Heinr., Jakobsg. 28 Carlson & Co Wilhelm, Drottningg. 21 A Flohr & Co John, VästeI'1ångg.30 Halldens Otto F. o. H. A.-B., Högbergsg. 37 A Hansen Edv A, Urväderagr. 11 (staden) Lampell J M, Urvädersgr. 9 Landberg Ludv, Kammakareg. 29 Levin Martin, Drottningg. 8 l\leetbs Herm, St. Nyg. 36 Meyerson & Westrell, Regeringsg. 44 Morfin & Co Ernst, Karduansmakareg. 6 Olsson Hjalmar, St. Nyg. 21 Bughetmer & Beckers A.-R, Scheeleg. 18 Steenberg O, Biblioteksg. 6 Tengborg Richard, Västerlångg. 62 Törsleff W S, Rosenbad 2 We-strell Gunnar, Drottningg. 28 Motorbensin. Gustafsson Harald, Humlegårdsg. 14 & 16 Musikinstrument o. tillbehör. Abel Isidor, Västerlängg. 41 Ekelund Emil, SIbylleg. 59 Johnson Gustaf, Drottningg. 30 Säckmanna H A.-B., Drottnlngg.86 I Norrländska, Am.erikanska" ;Sorska, Finska och Ryska produkt er. Bolin E (Ryska), Tuleg. 23 Oarlson &'Wesllen, Österlångg.29, Smör, ost, lax, tjära, beck, pärrna Dahlberg & Co C Fr., Kornhamnst. 51 Forsberg Oscar (Norrländska, Fin. ska och Ryska), Brunnsgränd 2 Frisk &; Luudberg, Torstensonsg. 3 Holmström Hj., Sot Pau lsg. 24 Lam bert E (Ryska), Greftureg. 34 A Larson Adler (Finska), Skeppsbron 26 Norrlsnilsboden, Axel Peterson & Oo, Kontor Sibylleg. 6; r-,t. 1083, a. t, 570i> Strauss Carl G (Norska, Finska), Riddareg. 15 Wesslau Th., Skeppareg. 27 Grosshandlare och Handelsagenter. Norska produkter. Se orvan, Norrländska etc: Nysilfv erartiklar, Carlström C R, Drottningg. 18, L:a Vattug. 24; ile annons std, 803 Däumichen Max, Kungsholmsg. 14 Gottschalk A &: B, Regeringsg. 13 Oljor. A.-B. Bönnelyche & Loven, Kaptensg. 2 A. B. S H Ödmann, Brunnagr. 6 - Sv. Oljedepoten, Slussp!. 63 A - Wahlen & Block, St. Nyg.7 ~ ~,,) A.-B. Wahlån & Block A_-B. Wilh. Becker, Malmtorgsg. 5 torg 53 Blanck Erik, Handtverkareg. BB Lnndberg Blancks Oljeimport-Bolag, Skeppsbron 32 Broman &: Co J R, St. Nyg. 23, lager L:a Nyg. 17 Ohrtstternssou. Axel, Garfvareg. 5 DilIner & Co Carl, Brännkyrkag. 7 Forsberg &: Mark, G:la Kungsholmsbrog. 27 Gustafsson Harald, Humlegårdsg Hector & Oo, Skeppsbron 28 Hellman &: Co, Österlängg. 6 Islinge Kolförädlingsverk, Lidingö J oha.nnsen Nicolai, Slussplan 63 A Karlson & Co, Ernst, Scheeleg. 4 Klint, Bernhardt & Co, Saltmätareg. 19 Krooks Petroleum & Olje-A.-B., Skeppsbron 34 Uöbeltyger. Liander Märten E, Olofsg. 2 A Luterkort I W, Davidbagaresg. 9 Se Mattor och möbeltyg.". Mandahl Knut, Skeppsbron 32 Nicke]varor. Modin I, Roseng. G Schmidt Fritz, Skeppsbron 8 Däumichen Max, Kungsholmsg. 14 Rumstedt &: Co, Österlängg. 1 Gottschalk A & B, Regeringsg. 13 Svenska Mlneralolje A.-R., Skeppsbro 8 ' - Petreoleum-Ac-B. Standard, Österlerlångg. 43 Söderström Hjalmar, Skeppareg.6 Tornborg & Lnndbergbs Eftertr., Skeppsbron 10. Wahlin &: Co, N. Blaaieholmshamnen 7 Wahlman, Hähnel &: Oo.Blussplan 63 B Wahlström Alexis, Regeringsg. 95A Ödman &: Huldtgren, Brunnsgr. 6 Optiska instrum e nt och artiklar. Berg Fr. J, Kammakareg. 19 Brandt J P, Öfre Munkbron 1 Lundberg W, Brunkebergstorg 11' Sv. Optiska Engrosaffären, Drottnlngg. 66 Ost. Se Lamdtmomnaprodukter. Papp. A.-B. B. O. Geijers Pappersaffär, Blasieholmsg. 3 - Bönnelyche & Loven, Kaptensg. 2 - S H Ödmann, Brunnsgr. 6 - Sveas Takpapp, Norrmalmstorg 4 Blomberg Wilh., Södra Bangården Boman A, Holländareg; 10 (Trlir massepapp) Eliasson Ernst, Kungsg, 18 Gjestvangs E C Handels & Fabr. A.-B., St. Vattug. '10 Grubbens &: Co, Ferkensgränd 1 &:,3 (Byggnadspapp) Hector & Oo, Skeppsbron 28 Jacobson &: CD, Västerlängg_ 9, Byggnadspapp, klisterpapper, golfpapp, kartong- O. bokbindarepapp. A. t. och r. t. Lindberg Waldemar, Xomhamns- _'0 & C:o K B, Birgerjarlsg. 26 Munksjö pappersbruks kommrssionslager, St. Nyg. 35 Rystedt C Gottfrid, Vasl'g_ 38; se annons sid. 17 Schneldler Edvard, (papp för bokbindare), St. Nyg. 16' Sundelius Gösta, Drottningg. 38; se annons sid Svenska Byggnadsmaterial A.-B. Birgerjarlsg. 26 Söderberg & Haak A.-R (ThimsforB Papp), Brännkyrkag. 7 ' Thorstenson John, Drottningg. 8, r. t. 1, a. t. 1; St. Badstug. 21, r. t. 1424, a. t Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Wykman R, St. Nyg. 35 Örebro Pappersbruks A.-B, Kommissonslager Mästersamuelsg. 38 Papper. betecknar Pappersnederlag *A.-B.-B O Geijers Pappersaffär,' Blasieholmsg. 3 *A.-B Nykvarn, St. Vattug. 10 "Blomberg &:Co John. Regeringsg. 28 B. Crass Ferdinand (Herm. Facklarn), Drottningg. 108 "Ekelund &: Larsson, Drottningg. 41 EkendahlEJ, Vegag. 8 Faclrlam Herm, f. d. Ferd. Orass, Drottningg. 108 *Fiskeby bruk (John Blomberg & Co), Regeringsg. 28 B. Franke & Co Bernh.', Tyska Brinken 28 (papper för bokband!. O. konditorier). *Gillberg Gustaf, Brunkebergstorg 12; se annons sid. (blå) 810. *Gjestvangs E C Handels & Fabr. ' A.-B., St. Vattug. 10 *Gransholms bruk (R.. W Stare), Kungsg. 26 *Grubbens Carl E, Barnhusg. 18

17 , Grubbens & Ca, Ferkensgränd 1 [svanström & CA Frans Pappers- & 3 handels A.-B., Myntg. 1. Agentur 'Grycksbo bruk (Gustaf Gillberg), för A.-B. Papyrus o. Holmens Brunkebergstorg 12; se sid. 810 Bruks Fabr. A.-B. 'Gumrelltls & Komp. (Sofia Gumse- Svensson SO, Bergsg. 5 lius), Drottningg.2 'Sörstaforsnederlag(CEmilHreger), 'Göthe 11\1, Drottningg. 46. Kon- G:a Kungsholmsbrog. 29 tor och partilager för återförs. *Wagner Fredr., Vasag. 42 "Hreger C Emil, G:la Kungsholms- Vasa Kommanditbolag Ohlson & brog. 29 Vennman, Odeng. 69 Hautl'er Karl, Malmskillnadsg. 34 Wykman R, St. Nyg. 35 Hofgren F E, Fredsg. 18 & 20 'Ähiström C 0, Skeppsbron 10 se annons sid. 802 Öhman & JohnssonJ. d. Winberg Holmström K, L:a Vattug. 24, Gra- And.), Brunnagr. 4 tulatdonskort en gros, reklamkort Örebro Pappersbruks A. B.-, Komreklamartiklar. o. kreppapper missionslager, l\'lästersamuelsg. Hällefors Pappersbr. Agentur, 38 Ekendalll E J, Vegag. 8 'Inlands pappfabriks A.-B:s nederlag (Grubbens & Ca), Ferkensgränd 1 & 3 Jacobson & Ca, Västerlångg. 9. Nederlag af de förnämsta bruks tillverkningar af omslagspapper alla slag i ark o. rullar; papp, bindgarn, snören o. repvaror af bästa fabrikat. A. t. och r. t. 'Johnson & Ca Adolf, G:a Kungsholmsbrog. 21 'Katrinefors pappersbruks A.-B:s nederlag (Grubbens & Ca), Ferkensgränd 1 & 3 'Klippans bruk (J Lind), Rosenbad 2, so annons sid. 39 'Lessebo Afd.-kontor, Klara S. Kyrkog.5 'Lilla Edets pappersbruks nederlag (CEmil Hreger) G:a Kungsholmsbrog. 29 'Lind J, Rosenbad 2, ge sid. 39 *Lindberg Waldemar, Kornhamnstorg 53 *Lundholm Age, Storkyrkobrink10. 'Munkedals pappersbruk (B Geijer)" Blasieholmsg. 3 *Munksjö pappersbruks komrnia. sionslager, St. Nyg. 35 'Munktells J H pappersfabr. A.-B. (Gustaf Gillberg), Brunkebergstorg 12 se annons sid. (blå) 810 'Nykvarns pappersbruk (Gjestvangs E C H.- & F.-A.-B.), St. Vattug. 10 Nylund A V, Valling. 15 Rahm Ludv, Riddareg. 21 RoMhn F, Skeppsbr. 10 Roempke 0, Mästersamuelsg. 38 Rohloff CJ, Torstensonsg. 12 'Sandell Robert, L:a Vattug. 30. Partilager af omslagspapper i ark o. rullar, pergament o. silkespapper, kuvert alla slag, biljett-, posto, skrif- o. läskpapper. Specialaffär för rullpapper och pappersbesparare *Schantz Victor, St. Nyg. 10 Schneidler Edvard (papper för bokbindare) St. Nyg. 15 Skrlfmasklnsatfären Remiogton, Hamng. 10 Stare R V, Kungsg. 26 Strömbäck C F, Rödbotarget 2; a. t , r. t 'Ställdaiens pappersbruks nederlag (Grubbens & Co), Ferkensgränd 1 & 3 Grosshandlare och Handelsagenter. Papperspåsar. A.-B. B Geijers Pappersatl'är, Blasieholmsg. 3 Grubberis &; Co, Ferkensg. 1 & 8 Parfymer. A.-B. Barnängens Tekn. Fatr., Bondeg. 61 & 63 Boström Emil, Generalagent i Sverige för Parfymerie 4711, Köln am Rh., Sundbyberg Forssman Herman, Blblioteksg. 3 Holmström John, Malmskillnadsg. 38 Hylin & Cos F.-A.-B, Östgötag. 31 Luck & Cos Percy F Handels- A.-B., Saltmätareg. 8 Sörman John, Regeringsg. 4 Zadigs M, Malmö, Stockholmsafd., Bryggareg. 6 A Porslinsvaror. A. B. Brising & Fagerström, Regeringsg. 24 Gustafsbergs Fabr. Intressenter, Kungsträdgårdsg. 2 A Rörstrands A.-B., Rörstrand Svea Glasmagasin, Regeringsg. 30 Wessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Presenningar och Segelduk. A.-B. Impregneringsfabriken Svea, Stenbrottet, Solna, Stöekholm 6 S H Ödmann, Brunnsgr. 6 Wabl"n & Block, St. Nyg. 7 A.-R. Wahlen & Block Berg Halbarth, Strand väg. 13 Braman & Ca J R, St. Nyg. 23, lager L:a Nyg. 17 Christiernsson Axel, Garfvareg. ö Hector & Ca, Skeppsbron 28 Tornborg & Lundberglls Eftertr., Skeppsbron 10 (Presenningar) Wetterlind & Ca C C, Österlångg. 37 Pumpar. A.-B. B A Hjorth & Ca, Klara N. Kyrkog. 5 Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 729 A.-R. Maskinatfären Stieltjes. vs. sag. 50 A.-B. V Löwener, Vasag, 14: A.-R. Zacco & Co, Valling. 33 Asplund & Ca Hugo, Klara N. Kyrkog. 27, Generalagentur för Bruzaholms Bruks A.-B. Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Lagerlöfs Sam Maskinbyrå, Oentralpalatset Matern & Göranson, 'l'orsg. 8 Tornborg & Lundberghs Eftr., Skeppsbron 10 Worthington Pump Oomp. Liruited, Vasag. 50 Zander & Ingeström, Fredsg. id Påsar. Se Papperspåsar Pälsvaror. Bruun Hakan A, N. Smedjeg. 28 Didring Wilh., Drottningg. 12 Gofdstetn & Son I, Brunnsbacken 4 Holts A Päls- och Mössfabrik, Mästersamuelsg. 60 Suber Emil, N. Smedteg. 26 Wessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Redskap. Se Landtbruks- o. mejeri, edskazj. Ryska produkter. Se Norrländska, norska, {instea och "yska produkter. Räknemaskiner. Se Skrif>, räkne- och kopiemastdner. Sadelmakeri- o. Vagnfabriksutensilier. Björklund Mauritz, St. Nyg. 41 (Vagnshjul från ÅtvidabergsHjulfabrik) Oederberg E, Mästersamuelsg. 15 Eisner l, Jakobsbergsg. 40 Pegamoid, Strandvägen 47 Steinbeck & CA L, Sergelg. 2 Warodell & Co J, J, Birjerjarlsg. 15 Salt. Burmeister Julius, Odeng. 68 Tempehnan Georg, Liineburger &, Schönebecke, Osterlängg. 34 & 36 Saltvaror. Se Sill och saltvaror. Salubrin. Geijer & Co, Kommissionslager i parti, Akademigr. 1; r. t. 175, a. t. 47 H; se annons sid Sammet. Se Siden och samnwt. Segelduk. Se Presenminqar och segeld"". Siden och Sa.mm.et; Aktieb. Sidenhuset, Regerlngsg. Almgren K A, L:a Nyg. 22 Caspar Julius, Birgerjarlsg. 18 Casparsson & Schmidt, L:a Nyg. 16

18 7~O Grosshandlare och Handelsagenter. Meyerson&Westl'ell, Regeringsg.M Harmsen Wilh., Totsg. 10 A. B. Carlsson & Stenberg, Johan; v. Nolting R, Mästersamuelsg. 1 Lagerlöfs Sam 1fasklnb,rå, Oen- nesgränd 2 tralpalatset. - Karl,," Malmberg & Co, Skeppsbron 46, Sill och Saltvaror. Bröderna Ameln, N. Blasieholmshamnen 5 A Scbucltardt & Sehät- _ Otto Dahlström & Co, Bredgränd g" tes Filial, W Böker-, 2 Jahn & Bohlin, Stadsgården 18 A, Vasag. 24 (hörnh. af _ Nord. Kaffekompaniet, Hornsg. ~ 'Janse Gustaf, Brännkyrkag. 6 Klarabergsg.) Central 153 Johanssons Eftr. K J L, Kungsg. 26 A. Kaurin Einar, Nybrog. 14 B Ohlsson J, Skeppsbron 6 Wedin & Ramstedt Komrn.vbo l., Ö. Järnovägsg. 16 Wesslau Th., Skeppareg Berlin, dessutom fi- _ Rob. Thegerström si Co, Sluss. lialer i Wien, S:t Petersburg, Kö plan 63 A penhamn, London, New-York o. _ Th:s Södring, Högbergsg. 27 C Shanghai Berg Rudolph, Österlängg. 43 Tornborg & Lundberghs Eftr., Berggren Ax., Ad. Fredriks torg 1 A, Skeppsbron 10 Blanck Carl, Skeppsbron 32 Smör. ~ukvårdsartiklar: Se Lamdtmamnaprodukter, Amer. Gummi A. B., Kaptensg. 6...A. B. Vilh. Becker, Malmtorgsg. 5 Smckerlmaskmer. Porssmaa Herman, Bib'lioteksg, 3 'A..B. B A Hjorth & Co, Klara N. Kautschuks- & Guttaperkavaru-A. Kyrkog. 5 B. Kuntze & Co, Drottningg.52 A. B. V Löwener, Vasag. n Kistrier Axel, Drottningg. 34 A.-B.!lasklnaffären Stleltj'es. Va. Nya Röda Korset, Drottningg. 89 sago 50 Petersons Numa Handels och Fabr- Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 A.-B., Hamng. 32 Lagerlöfs Sam Maskinbyrä, Cen- Stille Alb., Kaplansbacken 3 tralpalatset Werner Ch. 0, Instrument- o. För- Tornborg & Lundberghs bandsfabr.a.-b.,handtverkareg.4 Skeppsbron 10 Skinn. Snäckor och koraller. Se Ldder, huda,' oeh skinn. Zeinow H, Birgerjarlsg. 9 (lager af snäckor, koraller o. pärlemorvaror) Skodon o. Skomakeriartiklar. A. B. A F Oarlssons Skofabrik i Vänersbot-g, kontor Regeringsg. Spannmål, Mjöl och Gryn. 49 Ahlgren S F, Bredgränd 2 B Cohn Carl, Greftureg. 57 A. B. A Björkman & Co, Munkbrog. 11 (Spannmål) Komm. 'bol. Isselhoret, WUster & Co, Svartmang R Grafström &Co, Herkulesg. 4 Landberg Axel, Odeng. 55 A. B. Saltsjökvarn, Skeppsbron 22 Landerholm A, 'I'egnörsg. 35 Axelsson Julius (Spaunmäl), L:a Lublin & Co, St. Vattug. 9 Nyg. 23 Malmberg Wilhelm, Regeringsg. 49 Burman Nils, Generalagent för Steinbeck & Co L, Sergelg. 2 Vårgårda Hafregryn, Fredsg. 19 Warodell & Co J, J, Birgerjarlsg. 15 (skomak..verktyg) Skrit'-, 'Räkne- och Kopiema-. skiner. A.-B. Hammond, Drottningg. 12 Gumaqius & Co, Drottningg. 2 Hansen Fritz, Vikingag. 9 A Matern. & Göranson, Torsg. 8.Skrifmasklnsatf'åren Remlngton, Hamng. 10 Smith Premier Skrifmaskinsa:ffär, Hamng.24 Wibel Axel, Malmtorgsg. 3 o. L:a Vattug. 19 B Skrifpennor: Berggrens A N Eftertr., Drottningg. 20. Skrädderiartiklar../ Johansson Joh. Aug, L:a Nyg. 13 Nilsson & Lindström, Halling. 28 Stock P W, St. Nyg. 35 Smärgelskifvor. Du Rietz G A, Skeppsbron 10 Bngeström C A, Eriksberg Engström & Co Aug., Slussplanen 63 B Groth Fr, Järntorget 57 Grönbergs Gustaf Spanmålsaffär, Rensg. 28 Kvarn-A.-B. Tre Kronor, Slussplan 6;3 B.. Landberg & Valley, Grefg. 39 Lindh O Hj., Centralpalatset. Ombud för Hafregrynskvarnen Svea Lithman J E, Näckströmsg. 4 Moll Fritz, Skeppsbron 28 Seymer M A, Slussplan 63 A Simonsson & Hallberg, Österlångg. 6 Upsala Ångkvarns A. B., St. Gråmunkegränd il Wahlgren C Rob., Götg. 39 Wenn berg &Ramstedts Ångkvarns A. B., Regeringsg. 52 Werngren I 0, Kornhamnstorg 53;. Malt från Em. FUrst K Sohn,, Ung.Hradisch. Öhmans Söner & Co E, Slussplan 63 B A. B. B A Hjorth & Co, Klara N. Kyrkog. 5 Specerier och Kolonialvaror. Christiernsaon Axel, Gar'vare~. 5 A. B. C Lindmark, Ferkensgr. 1 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Bodens Axel H. A. B., Stortorget 18 o. 20 Burman Nils, Agenturaffär, Fredsg. 19 Bäckström C G, Slussplan 63 A Clase Gust., Regeringsg. 22 Collin Ferdinand, St. Gråmunkegränden 3 Dahl Carl Emil, Skeppsbron 24 - Hugo, Mästersamuelsg. 59 Engellau John J, Drakens gr. 1 Feychting John, Uplandsg. 2 - O, Drottningg. 75, Barnhusg. 12 Eftr., Fries Rud., Skeppsbron 44 Frykbergs J E Handels A. B., Slussplanen 63 A.' Graf & Son William, L:a Nyg. 12 Grafström & Co, Ingemarsg. 3 Gruder Heinr., Svartmang. 24 Heurlin C H, Mälartorget Il}(kaff") Holmström John, Malmskillnadsg. 3S Hultqvtst Josef, Grefg. 6 Jacobson C, Grefg. 26 Java-Kaffe A. B., Sturepl. 6 Johannsen Nicolai, Slussplan 63 A Johansson Herman, Dalag. 1 C, Kaffe Import A. B., Skeppsbron 22 Kjellgren & Co Alexander, Västerlängg. 52 Livijn & CD, E e, Johannesgr. 2 Loven & Co, N. Blasieholmsh. 3 Luck & Oos Handels-Ar-B. Percy F, Saltmätareg. 8 Lundberg Gustaf, Vidarg. 2 Mandahl Knut, Skeppsbron 32. Nilsson & Anderson,. Skeppareg. 2~ Norman S J, Svartmang. 16 Peterson & Malm, Österlängg. 49, r. t. 3274, 0:. t Rapp David, Skeppsbron 28 Sack Th., Svartmang. 16 Schram & Co Emil, Karduansmakareg. 14 Stockholms Import A.-B., Skeppsbron 30 ' - Kaffe k B., Central palatset Sundström Aug., Börshuset Söderberg Carl, Skeppsbron 24 Topp & Dabelstein, N. Blasteholmshamnen 5 C Tystberg Hugo, Valling. 29 Ursells Eftr. B, Österlängg. 49 Wahlgren & Cedergren,Drakensgr. 1 Wahlund & Grönblad, Kornhamnstorg 61 Wollin Birger, Skomakareg. 32 Spegel- och Fönsterglas.. Anderson Edvard, Bredgränd 2.

19 Dahlberg Severin, Österlångg. 14; r. t. 1280, a. t Förenade Fönsterglasbruk. A.-B., Regeringsg. 22 Glafva glasbruk, Stortorget 3 Spirituosa. Se dels Vin- och Spirituosa-handtamde, dels nedan under Vinhandlare; Stenkitt Spislar. Se Kokspislar. och }l... ogeerneu.t, Rydholm A, S:t Paulsg. HI Stenkol och koks. A.-R. Stockholms Kolimport, Skeppsbron 28 Andersson J, Centralpalatset - & Lindberg, Greftureg. ö Beijer G & L, Skeppsbron 22 Blomberg Wilh., Södra Bangården Bröderna Edstrand, St. Vattug. 5; se annons å. kartans framsida Forsberg &Mark, G:la Kungsholmsbrog. 27 Islinge Kolförädlingsverk, Lidingö Johnson & Co A, Vasag. ]2 Kommanditbolaget Kock & Ca, Skeppsbron 20 Lavens Kolimport A.-B., Mälaretorget 1ö Loundberg &Co K B, Birgerjarlsg. 26 Lundin & Co J W, Skeppsbron 28 Lundström Joh. &CoA.-B., Skeppsbron 22, se annons sid. (blå) S06 lart. 17 Nyström Knut, Biblioteksg. 9 Bendix, Josephson 'Olssons OIaus Kolimport.A.-B., N. Blasieholmshamnen 5 B Rohtlieb & Co, Nybrog. 26 Schwieler & Co, Stenkol och Koks i hela skeppslaster, Mästersamuelsg, 14 Skän. Kolbrytnings A. R., Malmtnrgsg. 4 Sthlms Kolimport A.-B., Skeppsbron 28 Svenska Stenkols A.-B. Schlyter Carl, Skeppsbron ~4 Söderberg H G lmport-a.-b., Slussplan 63 A, se annons sid. 61 Wahlman, Hähnel & Co, Slussplan 63 B Stickmaskiner. Se Vä{-, stick- och symaskiner. Grosshandlare och Handelsagenter. Cl"'es Il ~' A -B. Etabl. 1870, Regertngsg. 53 (äfven råglas för tak- Stållinor: täckning), största lager i Sverige Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 Eliasson Emil, Drottningg. 52 Söderberg &, Haak A.-B. (Fagersta linor), Brännkyrkag. 7 Tornborg & Lundberghs Eftertr., Skeppsbron 10 (special Stållinor) Österberg Rudo lf, österlåugg. 26 Se Stå.lp errnor, Skritpennor, St.å.lvaa-or, Se Jiirn- och stäioaror, Se Sup ec-t'ost'at., GÖdningsiim1un. Svamp. Amer. Gummi A.~B" Kapteusg. 6 Bröderna Tsappos, Oxtorgsg. 16 Buck L, Drott.ningg. 65 Luck & CosHandels-A.-B. Percy F, Saltmätareg. 8 'I'heodortdts & Oo, Norrlandsg. 15 Svensk }!"'örhyilningsmassa för golfbeläggning m. m. Bobeja Jacob, Odeng. 90. Prisbelönt vid Helsingborgs Iud ustrf utstäl l- ning 19l13, se annons sid. 3S Sybehörsartiklar. A.-B. Freja Magastnet., Humlegårdsg. 18 A.-B. Söderström & Cos Eftr., Mä &00, Regerings, g. 11, Sybehör, Manufaktur o. korta varor Bendix, Josephson & Co Holtz J F, Brunkebergst. 5 Meeths Herm., St. Nyg. 36 Mez, Vatcr & Söhne, L:a Nyg. 12 Moren & Co E, Karduansmakareg. 6 Nilsson & Lindström, Hamng. 28 Petersens Holger trand. o. Fabr. A.-B., St. Nyg. 20 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Symaskinel'. Se Vä{-, stick- och symaskin.". 731 Sågblad. A.-B. B A Hjorth &; oc, Klara N. Kyrkog. 5 A.-B. Wahl en '" Block, St. Nyg. 7 A.-B. Wahlen & Block Ohrtstiernesou Axel, Garfvareg. 5 Hector & Co, Skeppsbron 28 Stridsberg & Biöreks Lager, Vasag. 7 Söderberg & Haak A.-B. (Fagersta Sågar), Brännkyrkag. 7 Tornborg & Lundberghs Eftertl., Skeppsbron 10 Såpa och Tvål. A.-B. Barnängens 'Tekniska Fabrik (Tvål), Borrdeg. 61 & 63 Boström Emil (Tvål) Generalagent i Sverige för Partumet-te 4711 Köln am Rh., Sundbyberg Forssman Herman, Biblioteksg. 3 Fredrikson Emil (Tvål), Karduansmakareg. 10 Grumme & Son, Östgötag. 42 Hylin &Co Fabr. A.-R., Östgötag. 31 Jeansson Rudolph, Kungstensg. 46 Luok &Oos Handela-Av-Bv.Percy F, Saltmätareg. S Monten Lars, St. Nyg. 19 Törner A, Mästersamuelsg. 40 Wisla 'I'vål- och Parfymfabrik, Riddareg. 19 Tandläkareutensilier. Amer. Gummi A.-B., Kaptensg. G Sörensen Carl, Malmskillnadsg. 9 Tapeter: Linden V, agent för Heeder & Oo, Styrmansg. 2 Meinhardt, Eggers & Oo, Jakohsbergsg. 17 Tal)etserareartiklar. Eisner l, Jakobsbergsg. 40 Tapisserier. Jacobson Jr & Co, Hamng. 2 Stockholms Ritkontor, Drottningg. 30 o. S:t Paulsg. 1 Te. A.-B. G Maren & Co, Nybrog. 15 A OeylonPlantage Tedepoten, Pipersg. 3 Eriksson Selma L, Brunkeb:g. 3 B Gröndahl Wilh., Hamng. 20 B Hedengran & Ca, Jungfrug. 45 Oxehufvud R, Stureg. IS United Kingdom Tea Oomp., Kl. V. Kyrkog /,

20 732 Strömmers c A Handels A. B., Jungfrug. 30. Sörman John, Regeringsg. 4 Tempelman Georg, Generalagent för Lipton, Österlängg. 34 & 36 Åberg Frans, Barnhusg. 8 Tegel. A..B Bönnely~he & Loven, Kaptensg. 2 - Frazzi-Tegel, Strandv. ö Brunkebergs Affärsbyrä (C A Pettersson) Regeringsg. 6 Gustafson 'Ludvig, Kungsbroplan 2, r.t. 2361, a. t. 206 Kungshatts Tegel- o. Transp. A.-B., Central palatset Kungsholmens Tegelbruk (A åndree), Kungsholms tull Lundberg & Co K B, BirgerjarJsg. 26' Lundqvist & Hudden. Dalag. 1 C Olsson & Roseniund, Dalag. 1 B Svenska Byggnadsmatertal A.-n., Birgerfarlsg. 26 Sundelius Gösta, Drottningg. 88, se annons sld, 66 Grosshandlare och Handelsagenter. Bohm J, Uplandsg. 38 Bohman John, L:a Nyg. 23 Born & Co, A N, Brunnsg. 12 Cigarrettfabriken Qrient Nya A.,B., Åsög. 44 Cigarrimport-A.-B., Malmtorgsg. 4 Ekholm Thure, Nybrog. 28 B Egnell Gustaf, Norrmalms,torg l Ewerlöf Arthur, (säsom representant o. innehafvare af lager från Cigarrfabriken Phrenix, Göteborg, Fledler & Lundgren, Göteborg, Petter Swartz, Norrköping, Paul Olsen, Arvlka) Kornhamnstorg 55 & 57; a. t Gille H H, Hornsg. 116 Hallberg Helge, Karlbergsväg. 43 B Torfstl ö och Torfmull. A.-B. Bönnelyche & Loven.Kaptensg. 2,. - Värbulta Torffabrik, Hamng. 5A Blomberg Wilh., Södra Bangärden Brunkebergs Affärsbyrii(CA Pettersson), Regeringsg. 6 Claesson & Son L A, Uplandsg.32; r. t. 2'715, a. t Hector & Co, Skeppsbron 28 Nya A.-B. Turba, Slussplan 63 A Thorstenson John, Drottningg. 8: r. t. 1, a. t. 1; St. Badstug. 21; r. t , a. t Wahlin & Co, N. Blasieholmsh. 7 Tekniska artiklar. Havannamagasinet, A.-B., Drottningg. 21 A.-B. Barnängens Tekniska Fabrik, Hedberg Victor, Malmskillnadsg.26 Bondeg. 61 o. 63 (Parfymer, Tväl, Hedman R, Bryggareg. 4 Bläck o. Blanksvärta m. m.) HelIgren & Co W:m, Götg Wahlen & Block, St. Nyg. 7 Holmstedt Werner (Rökrekvisita), Bryggareg. 4 Holts Aug. Tobaksimport, Mästersamuelsg. 60 Hoving John V, Adolf Fredriks Ryrkog. 7. Kommissionslager af cigarretter frän A. G. Ruthen- ~berg, Riga Kjellander F, Tegnersg. 4. Agent för B. van der Tak & Co, Bot- A.-R. Wahl en &; Block terdam. holländska cigarrer; Jose Amer. Gummi A.-B., Kaptensg. 6 Tinchant y, Gonzales y C:a, Ant- Forssman, Herman, Biblioteksg. 3 werpen, belgiska cigarrer; Lang- Fredrikson Emil, Henr. Gahns hans & Jurgenaen, Altona, tyska Amykos, Gahnelit, Tväl m. m., cigarrer; J. D. Muller & Co, Bre- Karduansmakareg. 10 men, Havannacigarrer, Uppmarin Henrikssons Tekn. Fabr. Kommis- m. fl. De Hawen Freres, Alger, sionslager, Bellmansg. 22 B algeriska cigarretter. Nederlag Sundström & Lindström, Apel- i Stockholm. bergsg. 8 Ljunglöfs Jac. Fr. Tobaksfabriks- Wessling & Lindholm, Kornbamns- A.-B., St. Badstug. 24 torg 47 Mattsson Allan H, Skeppsbron 44 1,Jära. Nordin J W, Nybrog. 26 A.-B. Bönnelyche & Loven, Kap- Norman Justlls(Agentur),Högbergstensg. 2 g. 46 A.' Christiernsson Axel, Garfvsreg. 5 Peterson & Malm, Österlängg. 49, Frisk & Lundberg, Torstensonsg. 3 r. t. 3274, a. t Tobak. Pihl C, Vasag.. 5 Schmidt & Co, Herkulesg. 5 Molin Torsten (Rätobak), Sot Pauls- Sjögren Gösta, Mästersamuelsg. 71 g. 2 C Sommarins A, Cigarrh. A.-B., Rege- Schmelzkopf W (Rätobak), Sfby'lle- ringsg. 42 g. 3 B ThorselI B, 'I'egnårsg, 14 Stiebel E (Rätobak), Grefg. 20 Tidemanns I A, Tobaksfabr. kom. Tobaksvaror. missionslager,karlbergsväg.43b A.-R, Förenade Tobaksimportörer- Tjäder & Son E G, Malmtorgsg. 6 na, St. NYg. 45 Tobaksfabriks-A.-B. Brinck, Haf- Alexander Herm., Engelbrektsg. 12 ström & Co,. Götg. 48 B Bank of England The Tobaco Ma- Tornblad H,j., Klara "at~ugr. 1 nufact., Drottningg. 21.~ ahlberg Gunnar, Drottningg. 30 Begat I V; Wahrendorffsg. 2.westerdahl B, Döbelnsg. 40 Bergman & Gö~ling, Brännkyrkag- Willandel' Frans, Uplandsg ;r'llt. ll~:r Rii-._ Ålander K A., Earduänsmakareg, 4 Transmissioner. ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :1 A.-B. V Löwener, Vasag. 14 :~ Hansen, Ragnar, ~ A.-B. liiaskinatråren Stieltjes, Va- : Skeppsbron 44, :. sago 50 ~ Generalagent'i Sverige O. Norge ~ A.-B. Zacco &; eo, Valling. 33 ~för Chapchal F'reres, Sot Peter- ~ Asplund &. Co, Hugo, Klara N. : bourg. Nederlag för Cigarr- &. Kyrkog. 27 ~ Tobaksfabr.»Unionens, Malmö.: Christiernsson Axel, Garfvareg. 5 t:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~. Jlagerlöfs 'Sam Maskinbyrå, Centralpalatset ~ ~ Schnchardt' &; Scbiittes FilIal, W Böker, Vasag. 24 (hörnh. af ~.. Klarabergsg.) Central - Berlin, dessutom filialer i Wien, S:t Petersburg, Köpenhamn, London, New-York O. Shanghai. Tornborg & Lundberghs Eftr.. Skeppsbron 10 Trikåvaror. A.-B. Söderström & Cos Eftr., Mälartorget 17 Berendt J:or & oe S, Drottningg. 24 Borglund Waldemar, Storkyrkobr. 11 Wessling & Lindholm, Kornhamnstorg 47 Tryckeri- och BokbinderiartikIar. A -B. Gust. Carlsson &; ee, Vasag. 5. Cederström G, Linneg. 25 Gjestvangs E C Handels o. Fat'- bt-:s-a.-b., St. Vattug. 10. Grubbens & Co, Ferkensgr. 1 & 3 Grönberg K M, Vasag. 40 Gnmrolins &; Oo, Drottningg...2 Johnsen Vilhelm, Luntmakareg. 7 Pegamoid, Strandvägen 47 Pehrsson Joh., Riddareg. 54 Pichler J, Norrtullsg. 27 Schneidler Edvard, St. Nyg. 15 Strömbäck C F, Rödbodtorget a; r. t. 8847, a. t Wagner Fredr.j Vasag. 42 Brand- och Lifförsäkrings-,Aktiebo.laget SVEjL13 Drottning1)atan.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Senast uppdaterat. Verksamhetsperiod. Bransch. dammsugare etc. Företag Kontorsapparat er. Företag Vitvaror, dammsugare etc

Senast uppdaterat. Verksamhetsperiod. Bransch. dammsugare etc. Företag Kontorsapparat er. Företag Vitvaror, dammsugare etc Sida 1 av 336 AB Archimedes AB Electrolux Företag Motorer AB Arctic Företag Motala AB Carex Företag AB Electrolux AB Elektrolux (1919-1956) Företag Vitvaror, 1919 (HK) 1919 dammsugare etc AB Elektroservice

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter

Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti för välsittning. Alltid nyheter ~ 63- PAUL ubergström ", 74 'o 76 Drottninggatan, 74 O 76 I _ Hörnet al Kungsgatan, n. b., 1. O. 2..tr. I.. Afdelningar för STOC KH o LM. Finare ~err S~rädderi Elegant snitt. Välgj.ordt arbete., Garanti

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare

Amalia Olson. År 1935 R Eiserman. Gustavsbergsstiftelsens skapare Adresser i Uddevalla sorterade på gatuadresser 2013-12-17 Upprättad av Åke Hansson 1 Agneberget Troligen från agn med betydelsen spetsigt, då berget intill är brant och spetsigt Klocktornet Uppförd 1751,

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

Fastigheter inom Stockholms kommun

Fastigheter inom Stockholms kommun Fastigheter inom s kommun Fastighetsbeteckning Typ av ägande Namn Adress =Berörs =Inom Ararat 1 s Kommun/ Bo 8189, 104 20 Ararat 1 Södergrisen AB Bo 4001, 102 61 Ararat 1 Unipars AB C/O Sjövall Food AB

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer