Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. ~nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl"

Transkript

1

2 2 Konmk.;(]nanne.n6 6undeJLingall. Nu åjt det inte R-ilYIg.t kvall.till Jul. oeh NtjåJl.,.bå mät ntjäjthlö6.te om a.tt k.lubben.bkuue korrona upp i 300 medlenujla/t kan jag inte håtta, men nåjta v jag. Vi nu. 293 medlenlnajt i Gu.zzik.lubben. Vet hajt valti.t ett jobb,ig.t åjl. men o;tjwug.t givande. nga.tilevuga kontak.tejl hajl.blu.tw och mänga ntja vlinnejr.. hajl - jag 6ått. M<.n 6/tu. Mtvl,i.ana och jag vill.ti..uöka EIL e,t.t Gott Ntjtt Gu.zzi-åJl. och.taeka 6ÖlL det gångna cl1r.e.t. Ki.u.bbe ekonomi.oka ba.f.an6 lledovi.aa.6 på anna.t.b.ta.ete. Vet htvr. hänt en del vik;t,{ga.bakea-6edan 6öJVI.a Jll.Um'tet. GJUJ.hnJ MO.toIL hall köp.t6 av Gu.nM/l CaJL.l..6-6on, öllebjto oc.h 'I kommejl a.tt dlliva.6-6om 6ölLu..t, men då jczg vm i Mo:tfJ.R..a. oeh.j blev in6ojrmeaad om ägajt-6ki6:tu 6ann jag en hel del njjtt i GW1.MM.tankM. P,'te6enta.t.i.on på anna.t.b.ta.ete. GW1.naJt VM.tae/u;am 6ÖlL a.tt VM klubb 6an oc;h korrmrell. at,t -6.tii.e:.l.a upp.6å mtjeke.t han kan 6ÖlL o. Han lovade a.tt iitta 6aJ[,t på 6öMäljningen av ntja Guzzi oeh.han hajl be6.tii.u-t hem 26 njja Guzzi i olika modettell bl. a. 350 ee 1mola. V-i.dMe fuku.teaade vi om W.lbehÖIL om packvä.6koll,.töjt.tbcigm, kåpoil, k.eädejl /mi. och han lovade a.tt undemöka och.ta h em :tillb ek ö Il. På ;t)rii66en i Mo.t.r.tfA kommell GunnaJl att VaJ[a. med oc.h plte6en-.telr.a.-6,ig och nya -83-0ILtUl. På vmt11.ä66en kommell GJtaft a.tt.tiifilt upp med m.in6.t.tile Guzzin 6öJt PJtOVkÖILMng. På Me-må.6an i Ätvjö 1w1mleJr.. GJuthrt6 a.tt.6:tii.ua u-t ett 6l Guzzin oeh GW1.naJt lovade att Gu.zzi-klu.bben.bkatt 6å VaJ[a. med oeh plle.6en.tena Lg med en källm. Ett.tIJlL.t ön6kemål..6om inte d-'ttj6.tade.6 då jczg v i Mo.ta men.bom ko upp e6.tejl ligajlby.tet liit a.tt GJtaftn6 kuflde ha 6öMäljning ÖVelL di.6k,.6å a.tt Gu.zzi-iigalle kunde.t.uta. in oc.h köpa :tillbehöll oeh deialz. i Mo.ta,ia. FölL.6fl.liJlmen i Äivjö kuue jag vilja att om Vu -6om hall...j en bjut b..t.ld 6Jtån någon av våjta. ;t)rii66m i M, k..<.ckajr. en bitd :till mig å. att vi k.a.n plte6ente1ut O.å med det bii6.ta. v.i k.an 6å 6/tam. Fo.ton 6Jtå.n.tJui66a.1r.na. behöv liven i vdjlt 6o.toatbum. Sk,(c.k;a ett kojt.t om Vu kan avvajta de..t, annajt4 vi.u jq9 låna. nega- "-.uven å. a.tt jag kan göjt.a kop,(cjr.. Jag hall..inge..t 6JuIn l-ta.ue.m.e.6an oeh ddua.t Jr.å.n Flr.-iUuå.06.

3 Efwnom k Ju:lppoJr..t. I ka6a den 1/10-81 (vid övand) 11:80 På po.tg.{)r.o 3264:44 SWPrnä IvwnoJt: 3282 :24 I W.6a. den 31/ :30 På po.6;tg..ijto 63:25 SunmIa. kaonojt: 36g: 5S Mältken.i. lo.ge/l 300.t a 5:- Veka..t.e/L.i. lage/l 600.t a2:- Sunma.tLUgångall. 31/10-82 &Le.a.m undvl. <tilex:utgi6.tejr.:f, 9812:- lnk.oml:>.tejr.: 9694:- UndeJL6kott med '118: :- 1200:- SunmIa. f(.lr.onojt: 2100:- fvwnojt: 3068: 55 Vå ka.6.6an i klubben u.mejt dd gångna å./ld hajt hamna.t på, e jag mig nöd6akad att höja meätavgi6en.till 3 O : - W1deJt kommande åjt. Jag hoppa.6 att den höjningen inte katl 6ö4oaka att vi m-l.6tejt medlemmal!.. Vd må.6te 6inna.6 någon fvwna i 4UeJtv 6ö o6ö4at6edda u,tgi6tejt. V.i1>Vttigen 6inrr..6 dd miilc.ken och de.ka.tejt om.ti.li.gångail men de fjimna.6 ut.till ntja med- R..emnM oc.h 6öJz..6äl.jning av miijr.ke.n. hm vait-u U.te.n.. Vd ätz. min 6ö!thoppnlng att Ni o/lkajl med en höjning WldeIL 1983 och jag bi6ogm e,tt.i.ylbe.ta.tning.6kojlt u.u denna.tidning och hop att Vu.6kic.kaIL in 30: - 6ö4e den 1/2-83. Fö4uR..agna.tJtä6a)[. Wld_eIL '1983: 12-13f2VZii66 i Mo;taiji,.6e inbjudan. An-.o'vl:VU:.g 408. Vå.Jt.tll1i66 unde4 maj-juni på. ö.ta.nd. An6va.4g 524. Hö.6.ttJr.ä.66 WldeJt aug. -.6 ept. i TfUlnM An6vaJL{.g 126. VidaJLe kommejt vi in6o/rmejl.m om.tjtii66ajl i Varuno./tk. Fö kotttak.tejt med u.tt.andd konmle.jt 6Jr.å.n oc.h med 1/12-82 medf.em 313 C hil.i..6 lina. Schac.ht6 c.hab er.. att 6 W19 vr.a.. V d iijt med lä.ttnad jag.6l1ippeil du.6a kottltak.tejt 6Ö4 jag känne.jt att jag inte hi.nnejl. me.d dem. ChJt.{.6lina. iijr. 6uU. av altbet6- lu6t oc.h komme.jt au.ta i.tu med de;-t.ta. omgående. Jag Ön6kM henne lyc.ka.t-iil.. Med Guzz-i.ga ntjåjl6hå1.6ningm. 8Iw4

4 4 E-."=:ur-;:-Grhn w.ofor.":;-';;'; r w, ;,S":;Z., ;-.z:3.:.e BÄSTE ATERFtJRSÄLJARE! Information Fr.o.m. dagens datum har jag förvärvat sam!'iga aktier i AB Kurt Grahn Motor, allmänt kallat GRAHN'S.. I.j Företaget kommer att a kvar i samma lokaler och utan några ändringar anställd persona Min målsättning är att även i fortsättningen driva företaget som det gjorts tidigare, dvs. lagerföra. sälja och leverera produkter för cykel, moped och motorcykelbranschen på ett snabbt och korrekt.sätt till lägsta möjliga priser. Det är min förhoppning att de! goda fqrhe som va!!j--.!-d GRAHN'S och Dig ska" bestå och vi_ker att satsa hårt på nya, bra och säljande produkte Då Kurt Grahn kommer att fortsätta inom företaget, tror vi att marknadsföringen av våra produkter kommer att göras på ett attraktivt och säljande sätt. Om jag skall presentera mig själv så blir det så här: heter Gunnar Carlsson, är 35 årgmmal och har tidigare ägt ett större maskin försäljningsbolag i Örebro. Jag är gift och har tre döttrar. är sedan många år tillbka motorin!resera. Då jag sålde mitt törra företag har jag haft god tid att leta upp ett företag med intressanta produkter och bra organisation. Jag tror nu att jag funnit detta oc!!tsarnu all energi tör att driva GRAHN'S idareoch jag s..fram et ett garbete med Dig. =ig2z,- NNAR CARLSSON

5 5 I nb j udan.t{ft Guzz.t.. -.t'lii66.i. Mc-tD..fA. _C::;:-, (ij1jvm 1 '-" Lödag den 12/2 aeh Söndagen den 13/ Hej! Nu det dag en 6ö en nyguzzi-66 Motala. FöJVUJ.. å/lw 66 VaJ[. en jätte-.6uc.ee.. Tnä66en g av.6tapeln den 12 oc.h 13 6eb Vi! konlne/t v a.tt ;t'ui66m ko.6 GJr1lhn6 kl 12;00 på löttdagen. VäJt b.l..i.jt det vi.,6n.[ng av tok.ate/t oc.h nya 83-ona. av Mo.to- Guzzi. E6.te/t det ktut v köpa deijvl.till vålla egna. Guzzn o c.h.6 Meka ko j M. GJtahn6 b j Uh.6 aj[. på 6-iJul. We l>enalte på. kvä.uen bl.ijl det.6upe. med.tillbeköjt, da/'t6 oeh någm a.ndjut hemtiga awvi.tete/t. NiiJI. oken tagi.t.6tut oc.h John BtWtd v-<'ll hat6a på åkejt v ilu nkvm.tejt.(.ngen!;jom b.l..i.jt hm.6.ta.n. v hajt be.ötuta.t att de.t heta komme/t att ko6ta en U-Un peng e:a ono. Rena..6jätvko6.tnadhet. V.6 e/t gå/tna a.tt N anmal.ejl. ejl..till Blto 6öe den amtidlg.6om N.6k.iekaJ[. n 25:-lpeft.6on 6ö det m&.6te köpm hem oeh be.ötiip f.a6 vajtojr..till ma.ten. v.6e.ö oc.h höm M 408 Ul.6 KaJl1..6hon Ad!r.U.6e.n: Blwl{. EILik.6.6on v. La.duba.c.k.6ga.tan AXboga Tel: 0589/ Vu k.a.n.6 ä.tt.lt.in.6 UnIMn på ktub b e.n6 pg o ch ange. dd. "IItJ.tala.-.tIui6åenn

6 6 Säije-6: Seuine 1-ig idvagn -80, e:a 2000 mit, 6500:- Kamaxel. med R1ipoJt oeh.tö.t6.tiingelt Wi. Le-man6 heft YUj.tt pw e6.tejt övelten6kommwe. M 204 FJtedie Mooehna, 0418/ Moto Guzzi 1000 SP -80, 2400 mit, välvåjtdad oeh 6ultt towl.i.ngu-tltu6.tad med KJtau..6e1t-vä6IwJt (35 l),toppbox (40 l) am,t tankvä6m. LaveJtda-o.tyJte, motollbågajt m m Ntjbuif<..ta.d. M 414 Inge PeJt6on. 08/ Moto-piMt kajw-6-6 StaJLtmotoJt 0,4 hp, 6öJtgMaJte 2.t VelloJtto 30 mm, Vevaxel. 10 lrbn lagliingd, paekvm koll 30 l med pake-thillajle S.tatama. Alla dei.ajc. till V-l pojtt. M 159 Gu.n.naJt SödeJt6.tJtöm, 08/l825808dag,0160/33910 kvm Köpe.6: StfjM p-i.ndel oc.h -i.n.6.tjtumenthao (egentli.gen glm o 6aJl.g) oc.h -i.n.6.t1luk-t.l.on.6bok.t<"ft Le -man M 526 CaJr.t-Axel HjofLt, 0480/ Helkåpa. :ti.u Cal-i6oJtn.i.a-mode..Um köpe.6. M 440 B4uno PeJtnec.t 0155/ (tank, dyna oeh kiitun) komple.tt Jtöd-v..t.t pal>ajt Le-man!;,. (övjtiga?) pw:. 1100:- M 526 CaJtl-Axel. HjoJtt, 048t1Y Sidvagn, hembtjgge liknajf. GET 500,.1--6wig -16. Pw: e:a 5000:- M 491 JhnYUj WeJtneJt-6-6on, 0250/ V-50 Monza -81, 1300 m<.l, ev. btjte Le-Jrktn6. M 484 PeteJt Ekedaht, 019/ Hjä.tp m-i.g h-i.tta en ganlput Mo.to Guzu GTV 500.6eda.n 40- talet eu:ejt en Ga.l1.e.tto. (6CO.teJLn) M 409 BJtoJt EJtik.66on 0589/

7 Köp: Ve..l.o.tto 40 1m! nöa6ajte euejt. tek,t!lon. Vevaxe..l. med vevtakajt titt 850 eltejt SP. M 524 Sven Andon, 0485/ s.ta.!t-tmotojt MoJtell.i. gåjulla de6ekt, bajl.a. dttevd oc.h njtajn- t1jc.ku äjt heta. 509 Tommy KåttbeJt.g, 0224/ Avga6ytem o4iginal pahoande titt V-l po4t, 280 W geni;!m.tojt med R.a.ddn{.ngoJtelii. 159 _::_8/ dag, 0160/33910 kvätt. Guzz e.llejt. -6töMe de6ekt 4i-61..g klloc.kad het euejt. 1.. detajt ej övejt. 5000:- M 159 GunnaJt Södöm, 08/ dag, 0160/33910 kvätt AnnorL6e)[.:. Re.6e)[.vdelM och W.lbehöJt Wi illa Gu.zzi... k.a.n be.6tma.6 ho.6: (po.6tojtde)[.) Uppge medtem6 nummf-jt oc.h Vu. hajt 10 %. GJtahn6, Vi...nteJtga.ta.n 12, Motala, 0141/ oav-6 ett'..8cki..c.k, JtenoveJLing-6ob j ekt. Se)[.vi...c.e, Jte-6e)[.vdelM rmt ;till Guzzi... k.a.n ejthmi.a..6 ho.6 Combi... MotoJt, VillhaUa.vägen 22, -36, Stoc.k.hotm. 08/ ettejt 08/ Vi... hajt 10 % även dåjt BJWm6 band.6umn.i.ng.6a.mt 6öMäJ:.j n.i.ng av bel.ägg och ki.ouajt Jlpönk.öping. CLt6öJte.6 ho.6: 036/ HeJt.ma.rL6.6on6 ejtv,i.c.e, Kämpega.tan. 34, TJli..mmni...ng och andlla. motojtjobb u-t6öjte.6 av Ing 6,{juna. Åk.e Jon6.6on, Gii6tgIvaJtev. 12, MOtala. 0141/ ,l.t i... MotoMe)[.vi..c.e u-t6öjte-6.till illa Gu.zzi... Ja.nne.6 MotoJt, Box Mo.ta.la /

8 8 Me-elyeka med dödlig utgång. Vå då korlrnä ;t)ll min kännedom om att en av Mo.to-Guzz1. klubben6 medtemm omkomrni.t v1.d en i.ngelolyeka på E-4 vd av6ajlten :ti..i.l Väta meii.a.n Håt6i.ngbo/tg oc.h M.toJtp, vill jag :ti..i.lkiinnage de-tta. QJnt,[di.g.t om jag. vill beklaga då in.tnä66ade. Ven omkomne iijt L Iva.Jthon och va.jt hemmahöjta.nde 1. MöJUVl.p. L va.jt medf.em eda.n den 3 jwz). åjt., u, och hade en 850 T 3 Ca.li.6cJtnia madett -18. Ve.t kånn6 myekå led6amt a.tt nm av ådana hält meddelanden och ma.n bö/tjajt,tänka e6.te/t hull. latt em Uv kan liiekm ut. anhölt..iga minnm L,men.<.nte fj1j.ta mc.-åkande.t - 6Jt.de.tta..t/lag-iA ka om k...' V.<..<. Guzz.<.-klubben de.ua/l.c-'6am.i1.jem.tajta. ajtg Vd jag vajr.i.t i. fwntakt med pollieni. Hal.6i.ngboJt.g oc.h 6c:ttt en ftopi...a på hei.a utjtedningen vill j"ag 6axa de-t vi.wgm.te. ull denna utlte.dning.. Olyckan hände den 2/ ftt 18,50. Ett vittne ägejt. d häjt.: I hö j d med av6ajt.ten titt Väta/ (fdåklut ejt. A en mo.to/tetjftd 61La.m6öJt. i.g oom 6äJt. i. oanmla JLi.k-tni.ng. Av.tånde-t";till ma:to/tetjkeln äjt. c.:a 'l00 m. A uppgejl- att mo.tojt.c.tjfte.ln II log 61La.m oc.h :tin.baka" oc.h he..u pi.öuug:t vi.jt.vlade 6ö1l.a/Len i. lu6:ten. A UPP6k.a:tt1Vl ha6:ti.ghe-ten titt 110 ftm/:tim. Även e.tt andlt.a viftne uppgejt. 6aJt.ten".till 110 km/:tijn. odt att mo:tojtc.tjke.ln bajt.a våue. Enli.g:t vittnena hade nöroa/ten hjälmen p&tagen men e6:t otjc.kan låg hjälmen på vägbanan. ". -. Vid :tde6onkon:takt med utjtedande poli.6man Häl6ngboJt.g omtalade denne att han gjajr.t en noggju:tj1i't undvl6ökni.ng på hjälmen oc.h att 6abJLikanten 61ttt hjälmen 6öJt. att u.t.-c.öna om 6öJlbgaJt. kan gö/tm. KlaILt äjt. att LaM hade hjälmen på. vid 6ÖM:ta :tö:ten mo:t avbiijuv!jtiieke-t. Sedan hall. hakban-"wji de-t bjt.u6:ti.:t. Hjä1'.men Valt. av :ttjp"tolmllj 2000 av g.f.m6ibejloc.h Vall. av 6.k. öppen tjp. (je-t) Vad fvlev då :ti.dffå.rtgajr.na? "SkJtiinmnnde bjc..il.:t i. riic.-iikejlhe.t. Re.nmen l.onad, hjälmen 6öU av. Kåpan pcl :n p.ti.t.tlr.adea i.ljlv(t6a b,(,t{jjr.." "Olyc.kan V.tAaIt at.t d.e kåpajt. om 6.inn6 ndnga JJrJtoJt.c.ykla/l äjr. JteJUt död.!> håttojt. Ve gåjr. önde.ji:. i. -6tjlv(t6a b.i.:tall.."

9 Vad vm då då.6om ollåakade oi..ljckan??????? Av vittnuppg6ta v då.6om me böjat vobbi..a 6ö att.6 edan.6r..uta..t a.tt ek-<.paget g..i.c.k ).n avbiillajljliieket. VobbtVng upp.6 av mnnga oak bi... a. av a.tt: a) La.6ten pack6ic.ko äjl o jämt 6öJl.dei..ade på of..,{.ka 6i.do. b) Lu.6.ttJr.ljcket i däcken äjl 6ei.alligt.,.l!.jiime.t ). vägbanan,.6om m:itade j, kalr.vm ). väg- gn.utge.n O..6.V. dj Toppboxen d& man kö e.n6a.m på mc.:n och det bi..i.jc..tu!lbule.n6 6n. kåpan om i..an på toppboxen och denna ki..u.mp böjm JlijJta. ).g. Venna. öei.6 e 6öM.tiiJl1l.6 och kan d&.<j1vka med i" iäi..p av t'tågot av ovan.6.tå.ende. -.e-t 6).nn6 mnga 6i.. o!v:iak att v.i-6a på men detta VM vad om 6aJtmkolmlft v.<.d amtai.. med andjta. om JUika.t ut 6ö vobb- Ung. Vad g d& a.tt göjta.???????? 1. KöJta. VaMamt. 2. La.6U Jr.ii.t:t, illa tungt ). vajtje pack6ic.ka. 3. Koli..a ycket ). däcken o 6ta., öka med 2-3 hg v).d d köning. 4. Jag v JUida. till.. att montejta. av toppboxen d& Vu. äke e.n6 am på me: n o ch ha v).nd6 k-<. va. 5. Ha to pek.t 6öJr. rrdfude Unjvr., au.m hei.6t då det egrtajt. 6. MonteJr.a. t'tågot lag av uttöning på v).nd6kivan å a.tt om Vu. ev. kuli..e i..iimna. me: n undejr. 6äJ1.d inte behövvr. käjr.a dig på k-<.van utan att denna. 6a.Uvr. 6/taJr1i:t..- Eentu.e.i..U by ;ti}1-11klkjta.i..on, om inte g öndvr. utan 'w 6a.6tena. gvr. -<.g 6o!V:It. Jag hoppa..6 att vi inte ka.u behöva behandla Ukna.nde a.k något m utan a.tt v). ki..ajuvl O.6 hei.6k-<.nnade. Kö nöm).w.gt oc:.h.tiink. e6t, 6öe., Nå6.ta. Ylwmnell. av Guzz..t - Bladet utko11m1ejl omfvliltg den 15 mam 1983, och jag vm ha..in ma..tem.al. ;ti.il. denna :Udni..ng 6öJLe.den_20/2:;!3. AU. anno n4 eju..ng all gltafu.

10 Ti.p! UndeJz. dejlljlta 1WbJU:.k. hade jag pia.nejr.a.t a.t,t medte.nma.llna., a..u.hå Vu, k.ulle k.omma. med tip om attt om ö me. Vet an v 6i.na. c.ampi.ngpf..a.:t6ejl, 6i.na. vägaj!., 6öJLbng av attt om hö t.ill Guzzi.-åkandet. Men det ii1l 6å om Wve.tr..6å ge eft ntjåjl6lö6.te på a.t,t dei.a. med d).g av de.t Vu haj!. om i.ng.:.,.,.l annan hajr.. SWv å det tjk.ejl T m ali.a Guzzi. -åkajr.e. om pa.6 eir.aj!. KalmaJt,.t);t;tLI. i.n på en 6i.ka. Ev. k.an ävejz.ng ojtdnm. Hjåltiliga ni.ngaj!.. M 526 CaJr..f:.-Axel HjoJt.t, F"1Re.tr.g vägen 1, Smedbtj, KCttmaJ! / ' HuJ[. göji. rm.n med veii.te? Ve ko..u: eniå-g.t ha.ndboen VaJul " men de-t 6inn6.tyd- Ugen. ingen pec.ie..u ä.tu 6/tii6 nöji. denna.. ndgo.t peuella vinkel. Kan6e anaji. jag någon gji.undtäggande innoon. M 526 CaJI.l-Axel HjoJl.t, 0480/ K!!! g. Medtavg6 nb på pg F Ö Jtha.nd6 anmä.ta.n :till Mo ta-ta -;t)f:d. 6 ej! ButäU.n.tng av,tjtö jajt och mö.6.6ojt sända.in kallt 6Jtån :tjtii66ajl.j 30:- 6öJte 1/ :- 6öJte 1/2-83 6öJte 1/2-i3 najra.6.t. Sända in kallt på din Guzzi 6öJt våjlt a.tbum.6 MJI.a.6.t, Fötag på en deat titt biten:, T illäll.å.g.t billuile.n, men Alo.to Guzzi 6öIl. nö j u.tuilen ff "Next.to Sex i. tove my Mo;t{) Guzzi. Be6 Vad.tI.IåeJt Vu v..i. hkau ha en dekal?

11 Kl..ubb.tJtöjoJt Vå. du halt vajlä en vi.l:jh enteji.6juigan.00 klubbtjlö j ojr. i 6oJtm av T -hhijr.-t oc.h CoUege hall jag ouka a.uejtll1{;l,tiv att ejz.b j udd. Ä v en m Ö h h o Jr. m ed h to Jr. h käjrm o ek j u6 t eii. b allt. nackband. T/lÖjoJr.na. bu.täuu genom att Vu hkic.ka/t in penga.jr. i 6öJr.-..6R.ott oek på inbe-talninghr.oiltu uppgejl- Vu vad Vu vill \. ha.6a.mt fltojtie.r. oek nältg. Va.Jr.6öJr. Vu måhte buala i 6öJr.- hr.ott bejl-ojr. p<1 a..tt bben inte k.an Ugga ute med penga.jr. TJr.ö j ojr.na äjr. av myc.ku blu1. kva..u.tu oek även tjlyc.ken på dem. En nfjhu äit flkiijumlöha om vi ;tjujc.fz.eji. e.tt miilrke med ubbenh.nam 6Jr..t,(il... T -.6hiJr.-t, majunbtå., Jr.od, gut, hvallt., Jr.oyaibtå. o v-it, med gfjc.k i två. 6ä1tgell.. 35:- CoUege, vit, ma.jl.i.nblå o vin/töd med 1 6ä1tgh.tllyc.k pci vänhtejl- ida. av bjr.öhtu 50% dcjr.fj!, 50 % bomull.. 15:- P!fjjoJr. a.lta. 6äJr.geJI. tjlyek om c.ottege tjlöjan 165:- -"- 80 % bomutt 20 % nfj!on med tjlyc.k 96:- TltiiMng.6oveJr.a.U DUka. oältgejl- och kan kombinejut6 med DUka. 6ä1tgeJr. byxa - ja.c.a. med vyc. på bjr.öt e.ueii. flygg. Egna. in.i.t<.aleji..ti.ukofmneji. 10: -Ibokht 215:- MÖ.6ha, ame.jr.ika.n6 mode.u med fltojr. hkiilwl och inhtäuba.1lt nac.kba.nd, vit, Jr.öd o gjr.ön-vit med fjc. 20:- StoJti.ekaJtna. äit: 2, 4, 6, 8, 10, 12 åjr., S, M,. L, XL, XXL. Ktubbenö PO4tgO n:: Slliv på talongen: V-ut medl.emojwmnejl. N F'. am n e.t på " Va.JtM air.g --" S.toJtlek" " Räkna;.6edan.ihop o.6kjliv i.6lu.t6umman och.6k.i.c.ka. det 6öfte dejt 1/ Ring giillna. om Vu vill ha upply.6n,{ngajr / Vet åit 4 vec.ko/t teve/r.0.n6.tid p4.titiin,{ng.6ovelloauejt. Vet öv1t..iga JUikna.It jag med att fl.unna.6kic.ka. ut 6öJI.. 1/3-83. dejt

12 "O O.Q >- c: Q - <:: "T1 P.. 3 ;:s 3 c::> I c: P.. c::> c. c::> P.. o.. ;S (/) ;s-. \s::, ;:S ;:s... n r--. P...;s ; r--. g lon (:z o.. :s I.HIon.. r--. P.. lon 1.H"\:5 P..<", -o.0 "'O I 1on:S <:: <:I';. I';. \s::, r-o ;S Q, r f P.. G) o.. 3 'I';.;s-. O" N. <'". o.. P.. N -cs""" n ro. (:) 'Ig: n r--. """;:s.. e ;s-. O" '-"'; ;:so o.. N i G) -o r--. N (n 0... N e <: o r--. (:z 1on:S tn P.. Q.. <: c ;:s n;-i c '-"'. N"" """ ( ;:s N"" tn >- N"" tc r--. o o ;:s 3 t'"') g-.e e.. P o... c::- ;:s?-.": :s 3 f. tn lon. -i <'"?;.. o <'" o lon c::> o. G) - lon m r--. -o r--' P.. n N N"" r--. -o. I lon a.. o.. I';. c::> -o P.. ;:s r- t)'-. ft 0'" &. (:z I.H. <:.. / Q lon I V1V11.J't1.J't1.J't1.J't1.J't1.J't WWw r-:)---c-co..l.j't... cnr-g)c..t:i<: o; O"".t:I""".t:I ;or """ 1'-0 I ;or 1'-0 E ;;s- o Q. I> o o o I>;or.. 2:: to. o;:s ;:s A ".. I : >-::I:cn =- o--o IWl.J'tto "" ;e ""0 $: w -.. :.t:i. <:to<:a. &; &:(.t) I ;i A: e '=. (.t). tbi;:s,.. o: ---;:s (.t) 1.J't" --- A. -c -c -;:or c -w--c \n (.».. IC- 09 Oj =.. r-:)c -.. I C- w Wl.J'to..-C - r-:) C c l.j't C c C cnl>ci o I.n <'01.1> == -1 O"":J:I(.t)O-:::.t:I I> A: tt) O""$:o-.t:I ;or&.t:i ;or<'oi. o 6. o A. <:><:>f<:><:><:>..o :: V1 f':) f':)i()q- "'"' "'"'..ö,"'-- - V _I=..o ";)- CoNI";)CoN 1";) c:. u...o I.--I ) '..J I-..J

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte 1 l \ / öyteknlk 1-f--- hamnarbe varförbundet Karl Hallgren Göteborg Hej Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte låta

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Nacka gymnasium läsår 2015/2016

Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Elevkalendarium V 33 tis 11-aug ons 12-aug tor 13-aug fre 14-aug V34 Indval startar mån 17-aug Upprop år 1 NT kl 9.00 S kl.9:30 i Aulan och IM kl 9:30 i E003 tis 18-aug

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GOLVREGELSATS MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012

MONTERINGSANVISNING GOLVREGELSATS MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012 MONTERNGSANVSNNG GOLVREGELSATS 717160311 MODELL 86 MODELL 106 MODELL 108 MODELL 1010 MODELL 1012 NNAN N BORJAR J. Las forst och frarnst bruksanvisningen noga. Satt cr in i konstruktionen och monteringen.

Läs mer

Andersso ns Ent reprenad Jo elstået 45 66810 KIMO. Beco nri Pertti Lähteenmäki Backvägen 4 66830 ORAVAIS FABRIK

Andersso ns Ent reprenad Jo elstået 45 66810 KIMO. Beco nri Pertti Lähteenmäki Backvägen 4 66830 ORAVAIS FABRIK A-Bygg Ulf Ahlbäck Ko vik byväg 25 Andersso ns Ent reprenad Jo elstået 45 Ande rsso ns Plane ringst jänst Ab To bias Andersso n Kärrvändan 10 Audas Snicke ri Bertby-Lålaxvägen 193 Beco nri Pertti Lähteenmäki

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer