Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter"

Transkript

1 Bilaga 1 Kravspecifikation Tunna klienter

2 Utvärdering Inledning Endast de anbud som uppfyller samtliga skall krav utvärderas vidare enligt utvärderingsmodellen som beskrivs nedan. Utvärderingsmodell Utvärdering kommer att ske enligt den absoluta mervärdesmodellen. Utvärdering kommer att ske med hänsyn till utvärderingskriterierna pris viktat mot kvalitet. Den anbudsgivare som efter det justerade priset har det lägsta justerade anbudspriset kommer att antas. Endast de anbud som uppfyller samtliga skall krav kommer att utvärderas. Utvärderingen sker på följande sätt: Tilldelningskriteriet totalpris avser sammanlagda priser och beräknas genom att förväntad volym för produkten multipliceras med styckpriset. Formel: Pris per enhet i euro (anges av leverantören)* Angiven Volym (angiven av den upphandlande enheten) = Totalpris Tilldelningskriteriet kvalitet har två underkriterier, teknisk funktion och miljö. Från det uträknande totalpriset kommer sedan ett prisavdrag göras beroende på hur väl kvalitetskraven (bör kraven) är uppfyllda för att komma fram till det justerade anbudspriset. Formel: Totalpris i euro (enligt formel ovan) uppfyllda bör krav (uppfyllda tekniska funktionskrav + uppfyllda miljökrav) = Justerade anbudspris Observera att prisavdrag endast görs för anbudsutvärderingen och inte påverkar Leverantörens framtida ersättning. Specifikation av skall- krav Inledning För att anbudet ska ha möjlighet att gå vidare till utvärdering måste samtliga skall krav vara uppfyllda. Kravspecifikation Som bevis skall tekniska specifikationer bifogas anbudet. 2

3 Specifika krav Flash-minne 16 GB Flash/SSD SATA är ett minimum och skall uppfyllas. Primärminne Skall vara utrustad med minst 2 Gb primärminne. Operativsystem Skall vara certifierad för klientoperativsystem Windows 7 embedded, WES7E eller senare. Kompatibilitet med OS på server Förinstallerat operativsystem skall vara kompatibelt med följande OS: MS Windows 2003/2008/2012 Server familjen, Citrix Xenapp 5.0 eller senare. Mjukvara Skall vara MicroSoft RDP klient version 8 eller senare Processor Skall vara minst dubbelkärnig processor med 4 trådar Ljud Skall vara utrustad med ljudstandard enligt minst AC97. Anslutning av hörlur eller högtalare Skall finnas möjlighet att ansluta högtalare eller hörlur via 3.5 mm kontakt. Fjärrledes uppgradering av BIOS alternativt Firmware BIOS alternativt Firmware skall vara uppgraderingsbart via nätverk. Pekdon Skall vara utrustad med trådbundet pekdon med optisk avläsning och scrollfunktion. Anslutning av pekdon Pekdon skall anslutas via USB. Tangentbord, Windows Skall vara utrustad med svenskt tangentbord med Windows tangent. 3

4 Anslutning av tangentbord Tangentbord skall anslutas via USB. USB Skall vara utrustad med minst 4st inbyggda USB portar. USB skall vara version 2.0 eller högre. Secmaker NetID, Windows Skall vara fullt kompatibel med programkomponent NetID (för smartkort autentisering) för Windows baserade tunna klienter. Grafik, Upplösning Skall ha stöd för grafik i upplösning från 1024*768 upp till minst 1920*1080 punkters upplösning, i minst 32 bitars färgdjup, vid minst 60 Hz svepfrekvens. Grafikport VGA Skall vara utrustad med VGA port, inbyggd eller via konverter. Grafikport DVI/Displayport Skall vara utrustad med DVI port och/eller Displayport. Stöd för flera bildskärmar Skall finnas stöd för dubbla bildskärmar. Nätadapter 240V Skall ingå en Nätadapter240V inkl. kablage. Nätadapter 240V Lös standardadapter skall erbjudas. Ange pris för denna. Fysiskt stöldskydd Skall vara förberedd för Kensingtonlås eller motsvarande. Krav på samma hårdvarufabrikat Erbjudna typkonfigurationer skall vara av samma hårdvarufabrikat och detta fabrikat ska gälla under avtalets hela längd. Nätverk Skall vara utrustad med inbyggt nätverkskort Ethernet 100/1000 med WOL och PXE stöd. 4

5 Bootning via nätverk Skall vara bootbar via nätverk. Bootning via USB Skall vara bootbar via USB port. Management programvara Kompatibilitet med managementprogramvara för Tunna klienter Erbjuden konfiguration skall kunna styras med ett och samma centrala manageringsverktyg. Deployment och central hantering Det skall gå att distribuera en image, enskilda filer, inställningar, policies, patchar och firmware till en eller flera (grupp) klienter. Kostnad för management programvara Skall ingå i priset. Konfiguration av klient Det skall gå att konfigurera de tunna klienterna med managementprogramvaran utan att en hel image behöver distribueras samt att det skall gå att göra vanligt förekommande inställningar via grafiskt gränssnitt och script. Fjärrstyrning Skall gå att från distans kunna koppla upp sig mot en tunn klient och kunna "skugga" vad som sker på den tunna klienten i felsökningssyfte eller i support syfte. Protokoll Fjärrstyrning skall ske över ett säkert protokoll (krypterat). Godkännande av fjärrstyrning Användaren vid den tunna klienten skall godkänna att sessionen fjärrstyrs innan en administratör kan se sessionen. Tillhörande tjänster Inventarie och/eller stöldskyddsmärkning Utrustningen skall vid behov vara beställningsbar med inventarie/stöldskyddsmärkning. Ange pris. 5

6 Förtida avisering av leverans Anbudsgivaren skall vid behov meddela utrustningens MAC adress, serienummer och eventuellt inventarie och/eller stöldskyddsnummer till beställaren, minst tre (3) arbetsdagar före leverans. Kundstöd/support och felanmälan Organisation för support och felanmälan Leverantören skall ha en supportorganisation avsedd för ärenden från beställarens ITorganisation. Supportens tillgänglighet, normal servicenivå Support skall nås via lokalsamtal, e post eller webb och vara tillgänglig måndag till fredag inklusive dag före röd dag mellan kl Svenskspråkig support, problemlösning och initiering av serviceåtgärd, normal servicenivå Via support skall svenskspråkig hjälp och instruktioner till problemlösning fås och/eller serviceåtgärd initieras. Garanti Garantin skall gälla i 3 år. Generella miljökrav Allmänt om utformning av produkter och förpackningar Åda Ab eftersträvar en resurssnål materialanvändning. Ett steg i detta är att driva utvecklingen mot materialsnåla produkter och förpackningslösningar. För Åda Ab är det således av stor vikt att du som leverantör aktivt jobbar med att utveckla materialsnåla produkter i så miljöanpassade/förnyelsebara material som möjligt samt att förpackningarnas antal och storlek står i rimlig proportion till produktens form, funktion och volym. RoHS-direktivet Tunna klienter skall uppfylla RoHS direktivet 2011/65/EU, dvs. homogent material i produkten är fri från bly (Pb), Kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), Sexvärt krom (Cr 6+ ), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE), dvs. innehåller mindre än 0,1 vikts% av Pb, Hg, Cr 6+, PBB och PBDE och innehåller mindre än 0,01 vikts% kadmium. Dokumentation som styrker detta skall finnas tillgänglig hos leverantören. Sådan dokumentation kan vara CE märkning eller leverantörsförsäkran. Energy star Tunna klienter skall uppfylla Energy Star Program Requirements för Thin clients Version 5.0, december 2009 eller senare. Dokumentation som styrker detta skall finnas tillgänglig hos leverantören. Exempel på verifikat: EU Energy Stars hemsida, självdeklaration enligt IT Eco Declaration, produktblad eller leverantörsförsäkran som tydligt anger att leverantören har mätt och deklarerat produkten enligt Energy Stars mätmetod och kriterier. 6

7 Kvicksilverfria Produkterna skall vara kvicksilverfria. Observera att undantagen i RoHS direktivet inte gäller. Dokumentation som styrker detta skall finnas tillgänglig hos leverantören. Sådan dokumentation kan vara varudeklaration eller leverantörsförsäkran. Förpackningskrav, plast Plast i förpackningsmaterial skall inte innehålla PVC. Dokumentation som styrker detta skall finnas tillgänglig hos leverantören. Sådan dokumentation kan vara intyg från förpackningsleverantör. Förteckning av bör-krav Nedan anges samtliga bör krav gällande teknisk funktion och miljö i upphandlingen. Teknisk funktion Tunn klient bärbar (batteridriven), Windows Leverantören bör kunna erbjuda en bärbar Tunn klient som är certifierad för Windows 7 embedded eller senare och utrustad med: Uppfylls bör kravet? Prisavdrag om kravet uppfylls flash minne på minst 4 Gb. primärminne på minst 2 Gb. en bildskärm vars storlek är mellan 12 och 15 i Widescreenformat 16:9 eller 16:10. inbyggt WLAN kort med stöd för standard a/b/g/n och ha stöd för både 2,4 och 5 GHz frekvenserna. Fjärrledes parametersättning av BIOS BIOS bör vara konfigurerbart via nätverk. 7

8 USB, dolt utrymme Bör vara utrustade med 2 USB uttag i dolt utrymme EUR Grafik Bör vara DirectX 11 kompatibel Monteringsmöjligheter Bör kunna monteras fast t.ex. under bord, på väggar och/eller bakom bildskärmar med för ändamålet avsedda fästpunkter på klienten eller med tillbehör Inventering av klienter Det bör gå att inventera klientnamn, IPadress, MAC adress, serienummer, imageversion, firmware och mjukvara EUR EUR EUR Märkning av utrustning och emballage MAC adress och serienummer bör stå på utrustning och emballage Supportens kunskapsnivå Support bör ges av leverantörens högsta supportnivå. Beskriv hur leverantören kommer ge support mot Ådas ITtekniker vid felanmälan så att felet kan identifieras så fort som möjligt. Bör krav Miljö Halogenfritt Produkterna bör vara halogenfria. Kravet tillämpas på plast detaljer > 25 gram. Uppfylls Bör kravet? Prisavdrag om kravet uppfylls 8

9 Tetrabrombisfenol A Kretskort bör inte innehålla tetrabrombisfenol A (TBBP A). PVC fritt intern kablage Internt kablage bör inte innehålla PVC. Återvunnen plast Plastdetaljer i produkterna bör innehålla minst 2 % återvunnen plast. Energiprestanda Produkternas energiförbrukning baserad på Idle mode värdet bör för respektive typkonfiguration understiga 10 W. PVC fritt externt kablage Externt kablage bör inte innehålla PVC. Produkterna bör levereras utan emballage EUR Leverantören bör ta hand om emballage. 9

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga Kravspecifikation 1-1

Bilaga Kravspecifikation 1-1 Bilaga Kravspecifikation 1-1 2012-11-23 2 (30) Innehåll 1 Krav på utbildningsinsatser & pedagogiskt stöd... 3 1.1 Övergripande krav... 3 1.2 Utbildningskoncept... 4 1.2.1 Utbildning för politiker och förvaltningsledning...

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Lösningsförslag och leverans

Lösningsförslag och leverans Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 7.2 23 oktober 2013-31 mars 2017 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Bilaga Pris och specifikation

Bilaga Pris och specifikation Bilaga Pris och specifikation Dokumenthantering 2012 skrivare, MFP, programvaror och tjänster Xerox Sverige AB Ramavtal nr 96-16-2012-006 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Innehåll Bilaga Pris och specifikation...

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

emachines D620-serien Snabbguide

emachines D620-serien Snabbguide emachines D620-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D620-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 09/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller garantier,

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide

Aspire 5730Z/5730/5330- serien. Snabbguide Aspire 5730Z/5730/5330- serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Aspire 5730Z/5730/5330-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 07/2008 Informationen i den här publikationen

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY

PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY Thin & Zero Client Software & Hardware MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV TUNNA KLIENTER OCH MER ÄN 1.5 MILJON SÅLDA ENHETER IGEL Technology är en av världens snabbast växande

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer