NR ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER"

Transkript

1 S G A NR ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET Välkomna till en guidad tur på GöteborgsOperan måndagen den 21 april klockan MÅNADS MÖTE MÅNDAG 14 APRIL GSA 19:30 I FRÄNTORPS FOLKETS HUS

2 FÖRENINGSINFORMATION QRO-bladet är Göteborgs Sändareamatörers organ för meddelanden och information. Uttalanden och åsikter som framförs i signerade artiklar är ej GSA:s eller tidningens egna. Osignerade artiklar tas enbart in med godkännande av QRO redaktören som då också tar ansvar för den osignerade artikeln.. Redaktör och ansvarig utgivare är SM6UQP, Robert Roos, Fjällviolen 2, Angered tel: Redaktionen innehar utgivningsbevis - Nr Ställföreträdande redaktör : SM6NEF - Marieanne Eftertryck mm får enbart ske med villkoret att källan : Göteborgs Sändareamatörer QRO NR och årgång anges. Artiklar till tidningen får vara skrivna precis hur som helst. Bilder kan få vara i valfri digitalt format. JPG, GIF, TIF, EMF, WMF etc. går utmärkt. Vid vanliga foton vänligen bifoga frankerat svarskuvert för retur. Bidrag kan skickas till Manusstopp är fredagen i samma vecka som månadsmötet. För ej beställt material ansvaras ej. Föreningen Göteborgs Sändareamatörer har adressen c/o Karlsson, Januarigatan 18 5v, Göteborg Adressen till GSA:s hemsida: Kontaktman är SM6ETR Lars Westerlund, tel Medlemsavgiften för år 2008 är 330 kr inkl QRO och rösträtt. Familjemedlem 150 kr exkl. QRO och inkl rösträtt. Stödmedlem 50 kr exkl. rösträtt och exkl. QRO. Pengarna insättes på föreningens PostGironr: Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap i föreningen varpå inbetald belopp återsändes. Bidrag till repeatern SK6SA/R och andra frivilliga bidrag insättes på samma postgironummer. Frivilliga bidrag mottages med stor tacksamhet. Månadsmöten hålls i Fräntorps Folkets hus, Fräntorpsgatan 10, andra måndagen i månaden klockan GSA-nätet GSA-nätet och kvällsbulletinen sänds över repeatern SK6SA/R (RV52/R2, frekvens 145,650 MHz) varje söndag kl utom vid sommar- och helguppehåll. Repeaterfrekvens för GSA s 10 met.repeater 29,580 / 29,680 MHz GSA s 70 cm repeater RU 368 (RU0), 432,600 / 434,600 MHz Sedan 1923 SK6AG / SK6GSA Klubbstugans adress är Gamla Boråsvägen 2. Valberedning 2008 SM6CUF Ragnar SM6EHL Martin SM6YOF Jan-Inge Revisorer 2008 SM6YAT Erik SM6YVF Fredrik SM6CAL Sture, rev. suppl STYRELSEN 2008 Ordförande SM6NEF Marieanne Sandin v. ordförande SM6YML Sven-Olof Molén Sekreterare SM6ETR Lars Westerlund Kassör SM6UTB Thomas Karlsson Ledamot SM6XYY Jan Persson Ledamot SM6HQR Johnnie Nilsson Ledamot SM6UQP Robert Roos Suppleant SM6CUF Ragnar Sjödal Suppleant vakant Tänkvärd tanke: Erfarenhet är inget annat än gott minne. 2

3 ORDFÖRANDEORD GSA:s årsmöte genomfördes utan någon större dramatik. Vi gick igenom alla punkterna och alla var nöjda med resultatet. Efter årsmötet hade vi ett kort månadsmöte med endast några få punkter. Vi smakade på Lasses goda kaffe och sedan var det dags för kvällens underhållare: SM6DGR/Erik. Han berättade bl a om sin tid vid Sveriges Radio och om en del profiler han mött där. Han var ju också med när Televisionen startade och hade mycket intressant att berätta därifrån. Men den som inte hört historien om professorskan har missat något här i livet! Den blir bättre och bättre för varje gång man hör den!! Vi tackar Erik för en mycket trevlig kväll och önskar honom välkommen tillbaka!!. Nästa månadsmöte blir den 14 april klockan i Fräntorps Folkets hus. Vi får besök av SM6BLT/Bengt, som kommer att prata om Hur elektricitet påverkar människokroppen. Det blir också tid till allmänna frågor kring medicinsk apparatur. Bengt har ju besökt oss tidigare så det blir delvis upprepning av lite gammalt men också sådant som vi inte hört förut. Bengt hoppas också att under kvällen kunna informera om rävjägarnas program för i år. Välkomna! Vi har bokat in en guidad tur på GöteborgsOperan måndagen den 21 april klockan Besöket kostar 40:-/person. Jag kan varmt rekommendera detta besök. Det är fantastiska utrymmen i huset, som man inte tänker på när man sitter i salongen. Anmäl dig till SM6NEF/Marieanne på tel senast onsdagen den 16 april. Första lördagen i april (5/4): blir det Huggsexa vid klubbstugan: kom och hämta eller köp av det som finns kvar. Vi ordnar också med grillning vid stugan, som en liten avskedsfest. Boka in månadsmötena under 2008! 12 maj Loppmarknad och grillning 8 september 13 oktober 10 november lilla årsmötet val till styrelsen 8 december Luciamöte Trevliga sidor på internet: o 88 de SM6NEF Marieanne 3

4 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Protokoll fört vid föreningen Göteborgs Sändareamatörers årsmöte Mötet öppnas. 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. Valdes SM6U och SM6VHZ 3 Val av ordförande för mötet. Valdes sittande, d.v.s SM6NEF 4 Val av sekreterare för mötet. Valdes sittande d.v.s. SM6ETR 5 Fastställande av röstlängd. Röstlängden fanns på papper på podiet och godkändes av mötet. 6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. Årsmötet fann att så var fallet. 7 Frågan om dagordningens godkännande. Även denna punkt godkändes av årsmötet. 8 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret. Då styrelseberättelsen fanns i QRO behövde den inte läsas upp utan kunde läggas till handlingarna. Kassören presenterade kassaberättelsen och årsmötet hade inte heller här några synpunkter och kassaberättelsen kunde läggas till handlingarna. KÖPE S 9 Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret. Revisorn SM6YAT:s revisionsberättelse lästes upp och befanns vara god. Den kunde därmed läggas till handlingarna. 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. Årsmötet kunde konstatera att styrelsen hade gjort ett bra jobb under det gångna kalenderåret och därför beviljades ansvarsfrihet för den tiden. 11 Behandling av eventuella styrelseförslag. Inga förslag hade influtit. 12 Behandling av inkomna motioner. Inte heller några motioner hade influtit. 13 Mötets avslutande. Efter avslutat möte berättade Erik SM6DGR några anekdoter ur sitt liv. Tack för en mycket underhållande stund Erik Vid tangenterna SM6ETR sekr. 4

5 MARS MÅNADSMÖTE Månadsmöte i föreningen Göteborgs Sändareamatörer Detta månadsmöte avhölls direkt efter årsmötet i mars månad. 1 Mötet öppnas 2 Kassören förevisar den senaste månadens finanser. 3 Information om huggsexan i klubbstugan som kommer att gå av stapeln lördagen den 5 april. Då kan medlemmarna komma dit och ta nästan vad de vill ha. 4 Information om den guidade turen som vi ska ha på operan den 21 april. 5 Mötet avslutas. Vid tangenterna SM6ETR sekr. RESULTATSRAPPORT 2007 Ingående balans Kassan :00 LOPPIS Plusgirot :82 Utgående balans :82 Kassan :00 Plusgirot : : : : :82 Thomas Karlsson 5 Radiotidningen QRO Nr utgiven av Göteborgs Sändareamatörer SK6AG

6 RESULTATSRAPPORT 2007 Intäkter Årsavgift :00 Gåvor :00 Bingo :00 Kursmaterial :00 Repit :00 Kurs Leif XNO :00 Auktion :00 Idrott & Förening :00 Diplompengar :00 GBG-Energi :00 Månadsmötet (Lotteriet) :00 Klubbmärken :00 Månadsmötet (Kaffekassan) :00 Föreningens Kaffekassa : :00 Utgifter Hyran Stugan :00 QRO-Tryck :00 QRO-Utskick :00 Kursmaterial :00 Plusgirot :00 El :00 Tank & Vatten :00 SSA :00 Pengar till Leif :00 Bingo :00 AntennPl :00 AntennPl :00 Hyran Fräntorp :00 Webbhotell :00 Köp av 2 st Pajstationer :00 Pengar till QSL (Rickard) :00 Pengar till Kaffekassan :00 Övrigt : : : : :00 Thomas Karlsson 6 Radiotidningen QRO Nr utgiven av Göteborgs Sändareamatörer SK6AG

7 BOKA IN Huggsexa i klubbstugan första lördagen i april (den 5:e). Kom och köp eller hämta utav prylarna som finns kvar. Vi planerar också att grilla en sista gång vid Klubbstugan. Bohus fästning fyller 700 år. SK6NL ger ut ett diplom. Se vidare info på deras hemsida: Inget distriktsmöte i vår. Av SM6U den 18 Feb :41 Vårens distriktsmöte är inställt. Dels på grund av DL-Valet som var i januari, samt att SSA årsmöte äger rum i Vårgårda under våren. Vi återkommer med info om höstmötet senare. Fieldday Väst augusti Radioträff på Tånga Hed utanför Vårgårda. Direktkontakt med SK6HQ! Kansliet i Karlsborg kan nås på 3705 khz säkrast mellan varje vardag. Bästa kanalen för snabba svar på enklare frågor! Varsågod att prova! Skulle jag vara frånvarande (posten, arkivet, resor osv) så försök lite senare. 73 Eric SM6JSM 7

8 QSL MOTTAGARE QSL Mottagare SK6GSA (Storgöteborg) sökes! Jag har jobbat som QSL-Mottagare för byrån i knappt tre år, men börjar inse att vissa faktorer sätter käppar i hjulen för att jag skall kunna lämna fullgod service. Dels så har jag bytt tjänst och är numera drabbad av betydligt fler tjänsteresor som tidvis förhindrar mig från att dela ut kort under GSA:s månadsmöten. Tillsammans med andra faktorer gör detta att jag känner att jag inte riktigt uppfyller den servicenivå jag önskar. Vad innebär detta nu då? Jo, jobbet innebär att man tar emot ungefär ett paket i månaden från QSL-DC i SM6 (SM6DHU/Matts-Olof), med inkommande QSL till SSA-Medlemmar i göteborgsområdet. Dessa sorteras och delas i dagsläget ut i huvudsak under GSA:s månadsmöten, via förfrankerade brev tillsända QSL-mottagaren, eller enligt överenskommelse på annat sätt. Jag kommer att kontrollera med SSA om jag även i framtiden kan ta hand om den största strömmen av kort, till de jag träffar på regelbunden basis, för att avlasta för min efterträdare. Göteborgsområdet är i dagsläget ett ganska stort område räknat i antal amatörer att handha, även om de flesta är ganska inaktiva. Frågor? Kontakta: SM6U/Rickard Avgående QSL-Mottagare Göteborg SM6DUH/Matts QSL-DC SM6 SM6JSM/Eric Inkommande QSL-sorterare SSA kansli SM6NEF/Marianne Ordförande GSA. 73 de SM6U/Rickard 8

9 BYGGE Ur QRO VSWR och EFFEKTMETER Den här beskrivningen har jag fått från Grimetons radiostation. Den är helt frekvensoberoende d v s den ger samma utslag för 100 watt på 3,5 och 20 MHz. Jag slarvbyggde instrumentet på en enda kväll och det fungerade bums. Sedan byggde jag in mätaren i en lämplig Elfabox, som i sin tur sitter i mitt stora slutsteg för att bevaka och underlätta rätt anpassning till ingångskretsarna för det katoddrivna röret. SWR-mätare är händiga instrument, som kan vara inkopplade permanent i koaxialkabeln transceiver och antenn, eller transceiver slutsteg. Hemmagjorda mätare är sällan precisionsinstrument men indikerar när någon förändring skett med antennen eller matarledningen. Verkningssätt: T1(ström) och T2(spänning) ger samma utspänning vid anpassning på antennen(50 ohm). D1 likriktar denna och indikerar forward uteffekt. Över D2 uppkommer ingen spänning i detta läge och reflekterad effekt = 0. Om sändaren anslutes som figuren till vänstra chassiekontakten och lindningarna på T1 och T2 är fasade så att sekundärerna ger positiva spänningar kommer D1 att indikera forward och D2 reflected. Om en av lindningarna, T1 eller T2, kastas om erhåller man forward över D2 och reflected över D1. Konstruktion och tips: VSWR-metern är inbyggd i en standard Elfabox. Som framgår av såväl schema som ritning skall koaxens skärm inuti T1 och T2 endast jordas i en ända till mellanväggen. T1 och T2 lindas på ferritkärnor(philips 4C 65) med ungefär 45 varv (exakt samma varvtal på bägge kärnorna!) med cirka 0,3 mm emaljerad cu-tråd. Mellan de färdiglindade kärnorna och skärmen lindas lämpligen ett lager eltejp för att inte skava lacktråden och för att fixera ferritkärnorna. På lay-outritningen har jag lagt in två trim.potientiometrar för att kunna mäta och uppskatta ungefärlig effekt. Om man vet att sändaren ger ut cirka 100 watt kan man justera den potentiometer, som avslutar FORWARD så att ett 100 µa instrument ger fullt utslag. Därefter växlas sändare/antenn kontakterna så att FORWARD 9

10 BYGGE erhålles vid den andra dioden och potentiometern, som ånyo justeras för fullt utslag. Det är lämpligt att med skärmad kabel mata ett eller helst två microamperinstrument. Billiga och permanenta genomföringar för de skärmade kablarna får man genom att borra lämåliga hål i två M6-skruvar. Det är lättast att centrera borret om skruvarna är stjärn eller insex. Vinyljackan på den skärmade kabeln skall vara borttagen så att skärmen jordas i genomföringen. Man kan antingen bora eller gänga för M6 i lådans vägg eller bara borra och sätta muttrar på insidan. Lycka till med bygget! SM6APQ/Bengt QSL-KORT TILL SALU 10

11 BYGGE 11

12 INTERNET Internet Digital synlighet Hur kommer det sig att just vissa hemsidor kommer överst i sökmotorerna? Är det så att ägarna till hemsidorna alltid är multinationella företag i miljardklassen som har råd att köpa sig placeringar eller är det så att de sidor som ligger överst verkligen är de med bäst innehåll? Tidigare kunde man genom att dölja en massa s k keywords (nyckelord) i sina sidor få in ett stort antal besökare på sina sidor. Man kunde helt enkelt skriva samma ord tusen gånger med vit text på vit bakgrund och på så sätt tyckte de tidiga sök-motorerna att den här hemsidan skriver ju en massa om ämnet i fråga. Vanligt var att man använde sig av ord som man visste att många sökte efter, naturligt blev dessa lätt vuxenorienterade. Man kunde också skapa länkar till sin egen huvudsida inom hemsidan och på så sätt visa upp att en massa sidor faktiskt länkade till hemsidan och därmed torde den ju vara högintressant! Nu för tiden är det helt enkelt så att de sidor som är mest intressanta inom ett visst område, och lyckas visa upp detta på ett bra sätt, hamnar överst i sökmotorerna. På senare tid har det införts något som vi kan kalla straffpoäng. Vit text på vit bak-grund, oavsett vad det står, ger straffpoäng. Oseriöst många länkar in till sin sida, och då från samma ställer ger även detta minus. Det finns en lista på sådant man ska undvika, men vi kan försöka koncentrera oss på det man ska göra rätt. 1. Innehållet. Om du har en hemsida som handlar om gamla bilar, så ska du se till att folk som är intresserade av gamla bilar hittar dit. Ingen idé att få in de som letar efter dragspel på din hemsida. 2. Länkar. Försök hitta andra hemsidor som behandlar ämnet och länka dit, tipsa dom om att de gärna får länka till din hemsida. 3. Bilder. Om du har bilder på gamla bilar på hemsidan, så namnge dom därefter. T ex gammalvolvo-142.jpg eller liknande. Inga mellanslag, och framför allt inga _ i bildnamnen, sökmotorerna avslutar sin läsning så fort de dyker på ett _. Ge även bilderna en s k Alt-tag (det som visas när du för muspekaren över bilden) som även den beskriver vad som visas. 4. Menyer. Skippa alla flashiga Flash-menyer. Ser jättekul ut tycker en del, men om du inte får in några besök så hjälper det inte hur kul din hemsida är. 5. Ramar. Att använda sig av ramuppbyggda hemsidor är även detta ett no-no. Sökmotorerna fixar inte detta (eller ja, de klarar av ramar i viss mån, men gillar det inte) utan bygg hela sidor. För att slippa ändringar på varje sida så t ex en meny ändras kan du istället använda dig av inkluderat innehåll för att uppnå samma mål. Hemsidor rankas dessutom enligt s k page rank där 0 är lägst och 7-8 väldigt högt. Om din sida t ex har page rank 4 så gäller det att försöka få in sidor med högre page rank än din, för att hamna högt i sökmotorerna. Inom kort kommer bl a Google lansera en bildigenkänning i sin sökmotor, där oavsett vilket namn man ger en bild så ser sökmotorn vad som är avbildat och då inte bara att det är en gammal bil, utan även färg på lacken, modell och år. Surfa lugnt! 73 de SM6USB 12

13 SEAGULL Syster S och jag packade ner våra gymgrejer, pennor och papper samt min IBM 360-dator som vi använde för att plussa några hemska 2-siffriga heltal med. Min professor har sagt att hjärnan drar förfärligt med effekt när man tänker. Han sade att den kan dra uppåt 60 Watt. Det är väl hans professorshjärna, tänkte jag. Fast jag är också professor, om än icke professor 1 här i Sverige, så jag får väl vara varsam också. Jag tänkte försiktigt, för man skall ju spara energi, att det ju var bra att jag startade upp min IBM, för annars hade ju en massa fin energi gått åt i hjärnan för att plussa talen, istället för att bygga en massa vackra muskler för mig nu efter gympasset. Ock så vickade jag lite på brösten så John blev alldeles till sig i trosorna... Syster S och jag gick ut från gymmet med kursen inställd på vår avdelning på Mölndal. Tämligen lättklädd gick jag ut i verkligheten, som för en gångs skull icke serverade vatten från ovan. Det var säkert runt 8 grader varmt, och jag tänkte i mitt stilla sinne, vilken vår, vilken underbar vår, denna vår den svage kalla vinter.... Syster S, John och Marieanne kollade mig misstänksamt och undrade vad för slags värmepanna jag har i mig. Syster S och jag kollade våra avdelningar och det var tämligen lugnt. John hade inga patienter för tillfället heller, så Marieanne sade att vi kan lika gärna gå upp på Station och fixa fika och snacka teknik. När vi var på väg upp till Station kom en spänstig figur mot oss med lille Janne i släptåg. Jag kollade honom, en ca cm över havet hög man strax under femtio, rätt bredaxlad, skarpskuret ansikte med en liten vertikal skäggstrimma mitt på hakan. Han hade en axelväska med en tysk flagga samt Universität Göttingens logga på. Det var ju lille Kent-hunken, den tyske vulkanologen från Göttingen som jobbade på Hawai i! Jasså, Janne och gängets vän har kommit till Sverige! Jag hälsade glatt på honom, och de vanligen lite sorgsna men vänliga ögonen blänkte glatt. Jag gav honom en stor kram och frågade honom om han skulle mäta i vulkanerna i Stockholm eller vad annars gör han här. Han log lite och sade att det får vi reda på senare. John log lite förläget och frågade Marieanne om hon kunde förklara hur en trefasmotor fungerar, grovt räknat. Marieanne sade naturligtvis ja, och samtidigt frågade hon Kent om han ville komma med. Gärna, sade han med ett varmt leende Vi gick upp på Station och jag satte på kaffebryggaren (inga snuskiga associationer nu!) medan Marieanne förberedde sin lilla lektion. John sade att han har en tvåpolig kortsluten trefas asynkronmotor liggande och vill använda den till en fin högvarvig centrifugalfläkt han fann på Blocket för automatisk mus- och silverfisktutblåsning ur källaren. Fläkten ligger på 15,000 rpm och kräver en ca 20 hästkraftes motor. Johns maskin är på 40 hästar men han säger att den bara gör ca 2870 rpm och undrar om man kan öka det till 15,000 rpm. Marieanne satte kaffet i halsen och förklarade att även om det gått elektriskt, skulle motorn mekaniskt flyga till månen direkt och tänkte: hur dum får du vara, min käre John. Gu haaaar ju så höga tankar om dig själv... Nu går det icke av elektriska skäl (utan frekvensomriktare) och det skall jag nu förklara. Se först principskissen för trefasström. Den visar att vi har tre st. sinusspänningar som ligger 120 grader från varandra. De är en direkt produkt av den roterande magneten i generatorn. Alltså, vi får ett roterande magnetfält i statorn på en motor när vi matar in de tre faserna i den. 13

14 SEAGULL Motorns stator ser i princip ut som den gör i generatorn. Se nu den förenklade skissen nedan på statorn (den fasta delen i motorn). Nu sätter vi in en s.k. bur-rotor i det roterande magnetfältet. Se bilden. 14

15 SEAGULL TIPS När det roterande fältet skär stavarna induceras en ström i dessa. Den strömmen har en riktning som ger en kraft sådan att den får rotorn att vilja följa med det roterande fältet. Man kan tänka sig att det blir en väldigt stor ström i rotorlindningarna, som egentligen bara är stavar, kortslutna i ändarna med ringarna, när man slår på strömmen (Därav namnet kortsluten asynkronmotor). När rotorn står still, skärs rotorstavarna av många fältlinjer per sekund, alltså stor inducerad ström. När rotorn börjar rotera, följer den med det roterande fältet från statorn och den relativa fälthastigheten i rotorn minskar, och strömmen sjunker. Om, säger om, rotorn skulle rotera med samma hastighet som fältet, så blir induktionan noll. Alltså, ingen ström, därmed ingen kraft som vill dra runt den! När maskinen går, så släpar rotorhastigheten lite efter, för annars blir det ingen induktion, osv... Därav namnet Asynkronmotor, den går icke synkront med nätfrekvensen, dvs. statorfältets rotationshastighet som är 50 varv per sekund i statorn (50Hz). Det blir teoretiskt 3,000 rpm. Detta är ett tal som ingen direktnätansluten asynkronmaskin kan komma upp till, avslutar Marieanne. John säger att om det är kortslutning i maskinen så går ju propparna direkt, och det där med roterande magnetfält tror han inte på, för statorn står ju still. Stackars intelligenta John... 15

16 VEM GÖR VAD 2008 Funktionärer/aktiviteter Antenngrupp SM6XYY Janne Bibliotekarie SM6YML Sven-Olof Diplommanager SM6NEF Marieanne GSA-nät SM6ETR Lars Ansvarig hemsidan SM6USB Janne Lotteri SM6YML Sven-Olof Materialförvaltare SM6VHZ Dick Medlemsregister SM6NEF Marieanne Nycklar radiorum/stugan SM6NEF Marieanne QRO-redaktör SM6UQP Robert SM6NEF Marieanne QSL ansvarig SM6VHZ Dick Radiosamband, ansvarig SM6UQP Robert Repeateransvarig - SK6SA SM6ETR Lars Stationsföreståndare - SK6AG SM6VHZ Dick Vice Stationsföreståndare - SK6AG SM6ETR Lasse Stugvärd SM6UTB Thomas Tekniklärare SM6XYY Janne SSA funktionärer & kontaktpersoner SSA Ordförande SM0IJM Hans QSL-manager SM6YOU Rickard QSL-manager, Angered SM6VHZ Dick DL6 SM6VYP Valle Vice DL6 SM6YOU Rickard Samtliga SSA funktionärer har som e-post adress där signal ersätts av respektive signalinnehavare. Tillika har samtliga GSA funktionärer som e-post adress. 16

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNADS MÖTE MÅNDAG 11 FEBRUARI GSA 19:30 I FRÄNTORPS FOLKETS HUS FÖRENINGSINFORMATION

Läs mer

NR 01 2006 ÅRGÅNG 55 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 01 2006 ÅRGÅNG 55 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 01 2006 ÅRGÅNG 55 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER PAPPA!!! KONDSEN HAR BÖRJAT PÅ 80M!!! VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET Casper Stolt överton till Pappa Janne

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Planera inför sommarens campingturer! Portabelantenn ATAS-25. 7-50 MHz samt 144 & 430 MHz. Kan justeras i längd och

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Mastarbete hos en amatör söder om Göteborg en varm sommardag Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari!

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari! SVARK-nytt årgång 15 nr 1-2001 SVARKs Årsmöte den 20 februari! Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 1-2001 Amatörradioklubb 1 SVARK 2001 Södra Vätterbygdens

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

SVARK-n. nr 3/4-2012. God Jul & Gott Nytt År! årgång 26. Vinter/Julnummer. Nu flyttar vi! Detta nummer: adioklubb 2012-12-17

SVARK-n. nr 3/4-2012. God Jul & Gott Nytt År! årgång 26. Vinter/Julnummer. Nu flyttar vi! Detta nummer: adioklubb 2012-12-17 SVARK-n ARK-nytt årgång 26 nr 3/4-2012 2012-12-17 Vinter/Julnummer God Jul & Gott Nytt År! Detta nummer: SVARK mot nya mål! Avveckling och utveckling Dayton special Nu flyttar vi! Södra SVARK-nytt Vätterbygdens

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept.

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept. SVARK-n ARK-nytt årgång 24 nr 3-2010 2010-08-31 Hösten På gång: Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010 Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 3-2010 Amatör törradioklub

Läs mer

Samlarnytt från SK Rullen

Samlarnytt från SK Rullen Samlarnytt från SK Rullen Nr 2-2012 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, 0045 401 50 503 E-post: jonas.record@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges:

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges: Södertörns Radioamatörer Nyhetsblad 2-2012 2012-08-14 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØTAE Robert STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 29 september kl 10.00 ca kl

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer

Vi Nattvandrare. Kom till viktigt medlemsmöte! Se sidan 12. Protokoll från årsmötet Ny webadress Tips från läsarna

Vi Nattvandrare. Kom till viktigt medlemsmöte! Se sidan 12. Protokoll från årsmötet Ny webadress Tips från läsarna Vi Nattvandrare Kom till viktigt medlemsmöte! Se sidan 12. Protokoll från årsmötet Ny webadress Tips från läsarna En medlemstidning från Restless Legs (RLS) Förbundet 2 2010 Sid 1 INNEHÅLL Sida Årsmötesprotokoll

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ

ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ ANTENNOMKOPPLARE QROLLE, DEL 3 XXL-BYGGE I VÄSTERÅS MINI-HÄST ANTENN 500 KHZ HM-189GPS Mikrofon ICOM E80D D-star färdig 144 & 432MHz heltäckande mottagare FINESSER D-STAR DV trafiksätt (digital röst och

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer