Tomas Danielsson. Bengt Andersson. Tomas Danielsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Danielsson. Bengt Andersson. Tomas Danielsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1 ida Plats och tid ocialtjänsten, kl Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (), vice ordförande iw Malmsten, (FP) Barbro Lund (KD) Inger trand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson () Bengt Ferm () Roger Magnusson () Ej tjänstgörande ersättare: Agneta Leffler Larsson (FP), Birgitta Pettersson (C), Maria undqvist (), Anders Hallgren () Företräde: Jan-Erik Lund och Kalle Rönngård från LP-kontakten, O98 Övriga deltagande Yvonne Edman, sekreterare Eva Ulfenborg, socialchef, O96-O108 och 6-7 Ulrika Bood, 1:e soc sekr, O96-O102 och 6-7 Fuyuko Kyhlberg, ekonom, O99 Björn Claesson, restauranginspektör, O96-O97 Gunnel Hallberg, utredning- och personalsekr, O102 Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Danielsson ocialtjänstens kansli Underskrifter ekreterare Paragrafer O96-O108 och 6-7 Ordförande Justerande Beslutande organ Yvonne Edman Bengt Andersson Tomas Danielsson ANLAG/BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ocialnämnden Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift ocialtjänstens kansli Yvonne Edman

2 Innehållsförteckning O96 JO-Bowling permanent serveringstillstånd sid 3 O97 Restaurang Kina tillsyn av alkoholtillstånd sid 4 O98 LP-kontakten sid 5 O99 Budgetuppföljning 2012 sid 6 O100 Verksamhetsuppföljning 2012 sid 7 O101 Verksamhetsplan socialnämnd sid 8 O102 Arbetsmiljöinformation 3:e kvartalet 2012 sid 9 O103 Ytterligare värdighetsgarantier inom socialtjänsten sid 10 O104 Utväg avtal 2013 sid 11 O105 Övriga ärenden sid 12 O106 Cirkulär från veriges Kommuner och Landsting sid 13 O107 Arbetsutskottets protokoll sid 14 O108 ammanträdesdagar 2013 sid 15 6 Nedläggning av faderskapsärende sid 16 7 Ansöka om vårdnadsöverflyttning sid 17

3 N O96 Dnr: 2012/85/765 JO Bowling AB permanent serveringstillstånd ocialnämndens beslut Bevilja JO Bowling AB, org nr , torgatan 36, Tibro, permanent serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) på Bowlinghallen, torgatan 36, Tibro. erveringens omfattning: starköl och vin erveringstid: kl erveringstid vid pubkväll: kl JO Bowling AB, org nr , Juhani Ojala, torgatan 36, Tibro, ansöker om permanent serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 alkohollagen. erveringställe: Bowlinghallen, torgatan 36, Tibro Bilaga: Alkoholhandläggarens utredning, daterad JO Bowling AB Polisen Länsstyrelsen Folkhälsoinstitutet akten

4 N O97 Dnr: 2011/99/765 Restaurang Kina - tillsyn av alkoholtillstånd ocialnämndens beslut Att ge Keith & Jenny HB, org nr , erinran enligt 9 kap 17 alkohollagen ( ) på grund av brister i bokföringen alkohollagen 8 kap 12, 9 kap 14 och berusad person på restaurangen alkohollagen 3 kap 5. katteverket och kommun har genomfört tillsyn på företaget Keith & Jenny HB, org nr som driver restaurang Kina, Fredsgatan 12, Tibro katteverket konstaterar att man inte fullgör sina skyldigheter att använda kassaregistret, vilket gör att bokföringen ej kan följas. Kommunen har vid tillsyn påpekat att man inte bör servera berusade personer. Bilaga: Restauranginspektörens tjänsteskrivelse, daterad Restaurang Kina akten

5 N O98 LP-kontakten ocialnämndens beslut Notera informationen om verksamheten LP-kontakten Jan-Erik Lund och Kalle Rönngårde informerar om verksamheten LP-kontaken, en verksamhet riktat till missbrukare.

6 N O99 Dnr: 2012/15/704 Budgetuppföljning 2012 ocialnämndens beslut Godkänna budgetuppföljning januari-oktober Prognosen visar ett överskott på ca 1,3 miljoner för 2012 Redovisning av budgetuppföljning januari-oktober 2012 för socialnämndens verksamheter. Bilaga: - Budgetuppföljning 2012

7 N O100 Dnr: 2012/15/704 Verksamhetsuppföljning ocialnämndens beslut Notera verksamhetsuppföljningen till och med oktober Redovisas verksamhetsuppföljning avseende försörjningsstöd och nyckeltal för socialtjänsten oktober Bilaga: - Försörjningsstöd Nyckeltalsuppföljning 2012

8 N O101 Dnr: 2012/44/704 Verksamhetsplan socialnämnd ocialnämndens beslut Notera verksamhetsplan 2013 för socialnämnd Redovisas socialnämndens verksamhetsplan för år 2013 Bilaga: - Verksamhetsplan 2013 nämnd

9 N O102 Dnr: 2012/30/705 Arbetsmiljöinformation 3:e kvartalet 2012 ocialnämndens beslut Notera resultatet från genomförd arbetsmiljöundersökning under oktober månad inom socialtjänstens alla verksamheter, frisk- och sjukstatistik till och med 3:e kvartalet samt hälso- och friskvårdsarbetet under 2012 Redovisas resultat från genomförd arbetsmiljöundersökning under oktober månad inom socialtjänstens alla verksamheter, frisk- och sjukstatistik samt hälso- och friskvårdsarbetet under Bilaga: Arbetsmiljöinformation 3:e kvartalet 2012 Arbetsmiljö-socialtjänsten 2012

10 N O103 Dnr: 2012/68/705 Ytterligare värdighetsgarantier inom socialtjänsten ocialnämndens beslut Anta framarbetade värdighetsgarantier. Ytterligare värdighetsgarantier har arbetats fram och dessa knyter an till socialnämndens fastställda värdegrund. om grund till garantierna ligger verksamheternas ledstjärnor och matrial från genomförda fokusgrupper hösten N O68/ , NAU O29/ Bilaga: Värdighetsgarantier inom socialtjänsten ocialchefen för spridning

11 N O104 Dnr: 2012/90/759 Utväg avtal/överenskommelse från och med 2013 ocialnämndens beslut Godkänna Utvägs avtal och överenskommelse från och med till och med Uppsägning av avtalet/överenskommeslen skall ske minst 12 månader före avtalets utgång i annat fall förlängs det med två år i taget Verksamheten Utväg är en samverkan mellan karaborgs 15 kommuner, hälsooch sjukvårdsnämnderna i västra och östra karaborg, polisen, åklagarkammaren och kriminalvården. Från och med år 2013 är Beställd primärvård utsedd av hälso- och sjukvårdsnämnderna som värd för Utvägs verksamhet. Bilaga: - Avtal Utväg - Överenskommelse om Utvägs myndighetssamverkan karaborgs kommunalförbund

12 N O105 Övriga ärenden ocialnämndens beslut - Notera Folkhälsorådets verksamhetsplan 2013, dnr 2012/93/740 - Notera Tomas Danielsson och Birgitta Pettersson information från anhörigträffen på Fredsgatans äldreboende

13 N O106 Cirkulär från veriges Kommuner och Landsting ocialnämndens beslut Notera: - Cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller för summelser i samhällsvården - Cirkulär 12:51 Utvidgad parbogaranti

14 N O107 Arbetsutskottets protokoll ocialnämndens beslut Notera arbetsutskottets protokoll från den 5 november 2012.

15 N O108 ammanträdesdagar 2013 ocialnämndens beslut Att anta föreslagna sammanträdesdagar för socialnämnd och arbetsutskott år Föreligger förslag på sammanträdesdagar för socialnämnd och arbetsutskott år Bilaga: ocialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdagar 2013 Inredan

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij.

Socialnämndens. Cathrin Hurtig-Andersson. Gunvor Frisell. Socialförvaltningens kontor. Birgitta Stenemar. Jens Söder Höij. 2009-01-13 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl. 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Gun-Britt Alenljung (s) ledamot Eivor Hallén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer