Sommarkonferensen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommarkonferensen 2010"

Transkript

1 Nr Sommarkonferensen 2010 Ledaren Den ansiktslösa väckelsen Jesusmanifestationen, Pngströrelsen, EFK och Adventistdsamfundet ökade under 2009! Resurskyrkor Så byggs Guds rike. Resurskyrkor förr och nu som kännetecknas av budskapet om Guds rike och andens liv och kraft! Kolumnen Behövs New Wine? Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan - Vad är egentligen viktigt i livet?

2 Ledaren: Den ansiktslösa väckelsen. Utan att dra alltför stora växlar av det, så kan man ändå få nämna, att under 2009 så ökade åtminstone tre frikyrkosamfund - Pingströrelsen, EFK och Adventistsamfundet. Därtill: Jesusmanifestationen samlade mer folk än året innan. Därtill: flera lokala församlingar rapporterar om ökat antal gudstjänstbesökare, i några fall så att kyrkolokaler har fått stängas, eftersom man inte kunnat ge plats för alla som velat delta i gudstjänsten. Stora nationella ungdomskonferenser har varit mötesplatser för hängiven, radikal ungdom. Det är kanske för stort att tala om väckelse - rapporter finns ju också om vikande medlemssiffror, framför allt på landsbygd och mindre orter. På inte så få håll inom svenska kyrkan är det svårt att skapa en gudstjänstfirande församling på söndagarna. Biskop Hans-Erik Nordin i Strängnäs stift slog larm om det för några månader sedan och Kyrkans Tidning har börjat tala om att nedmontera söndagens gudstjänst och lägga tonvikten på kyrkans vardagsarbete. Någon biskop har varit inne på liknande tankegångar. Men åter till väckelsespåret - de växande samfunden och de expanderande lokalförsamlingarna. I detta nummer presenteras t.ex. pingströrelsen år 2009 och där kunde man glädja sig åt för första gången på flera år en liten men dock medlemsmässig ökning men framför allt åt högre dopsifror än på länge. Om man följer väckelsespåret, vad beror det då på? Tidigare har vi försökt ge vissa förklaringar - socialt utåtriktad verksamhet, Alpha, lovsång, väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet men också lyft fram pastorns/prästens roll. Studien Växande församlingar i Sverige från Naturlig Församlingsutveckling för några år sen, kom ju bl.a. fram till den slutsatsen att dessa växande församlingar inte leddes av några superstjärnor utan att rätt vanliga, habila församlingsföreståndare, som verkat länge på platsen, skaffat sig förtroende och som hade en evangeliserande inriktning, även om de heller inte kunde kallas superevangelister. Studien aktualiserade tankar/ profetior om den kommande väckelsen som den ansiktslösa väckelsen. Det var inte de stora namnen och de mest lysande ansiktena som präglade expansionsförsamlingarna. Kanske kunde man utifrån 2009 års statistiska iakttagelser gå ett steg längre och säga, att 2009 års expansion i vissa sammanhang också kan hänföras till kategorin den ansiktslösa väckelsen i den meningen att det är de vanliga, enskilda medlemmarna i församlingarna som mer än tidigare fått vinna människor för Gud. Kanske är det kristna på arbetsplatser som inbjudit en arbetskamrat till Alpha. Kanske är det en lärare i skolan som försökt hjälpa en kollega i kris. Kanske är det en kristen socialarbetare som i sitt arbete mött mycket av tidens och välfärdssamhällets nöd och som på ett visligt sätt inom sin yrkesroll kunnat lotsa personerna ifråga vidare till kyrkor och kapell. Kanske, ja förmodligen, är det de ansiktslösa kristna som finns med och bakom 2009 års plussiffror på en del håll. Om det är så, så känns det nästan urkyrkligt. Urkyrkan mötte en samtid som uttryckte stark andlig längtan - så även Kristna kunde ifrågasättas och hånas - så också Diakonin fungerande evangeliserande - så också Ett klart kristet budskap attraherade - så också Men också: var och en var ett vittne i urkyrkan. En missionshistoriegigant som tyske Adolf von Harnack menade, att det var den främsta anledningen till den unga kyrkans växt. Varje kristen var en potentiell missionär - i fängelser och vid kejsarens hov. Det var kanske också så och är kanske så också Och då kan ansiktslösa vanliga pastorer och präster av hjärtat glädja sig. Carl-Erik Sahlberg Direktor 2

3 John Coles har ordet. Kära vänner. När New Wine nu är inne på sitt tredje årtionde den första sommarkonferensen hölls 1989 kan man med rätta fråga sig, Hur kan vi undvika att New Wine blir Old Wine? Jag tror att svaret är: genom att vi noga hör på vad den helige Ande säger och är tillräckligt modiga att lyda honom. Under de senaste månaderna har New Wines ledarskapsteam aktivt sökt Guds ledning för vad han kallar oss att vara och göra. För många är New Wine en stor sommarkonferens, medan New Wine för andra är en organisation som hjälper människor att leva eller leda mer effektivt. Människor som inte är engagerade i New Wine kommenterar allt mer hur mycket organisationen har växt och vilket inflytande den kan ha i att forma den nationella kyrkan och även nationen. Nyligen fick jag boken Movements that change the world av Steve Addison. Jag påstår inte att New Wine står i begrepp att göra det, men ber jag till Gud att han ska förändra världen, och att han ska använda New Wine, och andra, för att göra det. En viktig faktor i sådana rörelser är ett engagemang för en gemensam, viktig och tydlig sak. Jag tror att vår vision att se landet förändras är en sådan sak. Det är bara Gud som har makt att förändra ett hjärta. Men de endas om kan göra honom känd är de som redan känner honom människor som du och jag i lokala församlingar över hela landet. För att vi ska fortsätta hålla fokus på den här visionen har vi nyligen lanserat en ny slogan. Local churches changing nations är både ett påstående och en inbjudan att vara en del av Guds stora uppdrag att förändra nationerna. När vi använder nationer i stället för nation speglar det också att New Wine Internationals växande nätverk i 12 länder över världen. Vi har också uppdaterat vår vision och våra värderingar. Vi hoppas att de ska bli värderingar som vi lever ut i våra liv, i våra lokala församlingar, där vi bor och i samhället i övrigt. Vi vill försäkra oss om att vi effektivt engagerar inte bara människor i New Winefamiljen, utan också de som ännu inte är en del av den. Därför har vi påbörjat en process där vi uppdaterar och förbät- trar alla de sätt som vi kommunicerar på. Förändringen av den här tidningen var början på det hela, och vi är tacksamma för all den positiva respons som vi har fått. Även om det kan innebära risker, utvecklas vi bara om vi förändras. Vi vill inte stagnera, utan vi vill hålla jämna steg med den helige Ande när han leder oss framåt. Vi hoppas att ni accepterar och njuter av förändringen när den sker. Någon har sagt att om en vision inte är större än att vi kan uppnå den av vår egen kraft, är det inte en vision från Gud. En vision kommer bara från Guds hjärta om vi behöver hans övernaturliga kraft för att nå den. Jag tror att vår vision är just en sådan vision, och när Gud fortsätter att tala till oss, utrusta oss och handla genom oss, då kommer New Wine att förbli New Wine! With very best wishes, John Coles Director of New Wine 3

4 Resurskyrkor: Så byggs Guds rike. Vi kan läsa i 18 och 19 kapitlet av Apostlagärningarna om hur Paulus vistas i storstaden Efesus under tre års tid. Dessa år blev också höjdpunkten i hans tjänst som apostel. Till en början var de kristna bara en liten underjordisk grupp, som kommunicerade med varandra genom dolda hemliga tecken. Under dessa tre år skakades Efesos av Paulus undervisning och det blev en väckelse i staden. Antagligen kom tiotusentals människor till tro på Kristus, dessutom kom en stor mängd människor till tro i hela regionen. Det startades åtminstone elva församlingar i städerna i regionen: Smyrna, Pergamon, Sardes, Filadelfia, Kolosse, Laodikea, Thyatyra, Herapolis och i tre andra städer i Lykusdalen; alla inom tjugo mil från storstaden Efesos. Vi vet inte hur denna väckelse kom till, men man kan misstänka att lärjungaskolan som Paulus drev i Tyrannus lärosal utgjorde en avgörande faktor för församlingsplanteringen och missionen i regionen. Kyrkan i Efesos blev ett missionscentra eller med ett annat namn; en resurskyrka och förblev en av världens viktigaste kyrkor i över 400 år. Kyrkan i Antiochia var en annan nytestamentlig kyrka som fungerade på samma sätt. Klostren på öarna Lindisfarne och Iona var under 600-talet den keltiska kyrkans viktigaste missionscentra på de Brittiska öarna. Dessa båda kloster blev också den keltiska fromhetens viktigaste väckelsehärdar. Klostret på Iona blev som ett väckelse- och förnyelsecenter, men också en bas utifrån vilket man sedan kunde plantera en mängd nya kloster på nya platser. Genom Columbanus och andra keltiska ledares klosterbyggande på kontinenten, upprättades många andra lokala missionscentra. Vad Iona blev för Skottland och Lindisfarne blev för Nordengland, blev Luxeuil för Nordfrankrike, Péronne för Belgien, Honau för Rhenlandet, Sankt Gallen för Schweiz och Bobbio för Norditalien. Samma fenomen har vi kunnat se gång på gång i historien; vissa lokala gemenskaper blir speciella förnyelse- och förrådshus för Guds rike. Dessa gemenskaper utgör ett nav för missionen i en hel region, ett helt land eller till och med internationellt. År 1722 öppnade greve Zinzendorf sitt gods Herrnhut, för förföljda kristna från olika trosriktningar. Herrnhut är beläget söder om staden Dresden i sydöstra Tyskland. På detta gods formades en kristen gemenskap som fick namnet herrnhutarna, eller brödraförsamlingen. Dessa människor bad tillsammans och delade sitt liv med varandra och levde i en djup gemenskap. Under över hundra år hade man bönevakt dygnets alla timmar. Dessa Herrnhutare var aldrig fler än personer, men under trettio år sände denna gemenskap ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världens kristna gjort på etthundra år. Det var herrnhutarna som på nytt satte fart på missionsivern i den kristna kyrkan. Likt kelterna startade man missionsstationer på plats efter plats, stationer som också blev centra för mission och förnyelse i kyrkan. Det finns missionshistoriker som menar att alla väckelser som tänts sedan dess i den protestantiska kyrkan, har i någon mån kunnat spåras tillbaka till dessa bröder. Under slutet av sjuttonhundratalet och i början av artonhundratalet, innan den stora folkväckelsen bröt igenom i Sverige, vallfärdade många människor till de kyrkor där det fanns en präst som predikade Guds ord och förmedlade något av Guds närvaro till kyrkfolket. Lars Linderoth i Enslöv, Per Nyman i Växjö, Peter Sällergen i Hälleberga och andra lokala präster skapade med sin förkunnelse förnyelsehärdar i det andligt mörka Sverige. Och vad var det som gjorde att folkväckelsen kom igång på 1840-talet? Jo, det fanns en andlig ledare: George Scott. Och det fanns en resurskyrka: En kyrka som härbärgerade väckelsen - Engelska kyrkan/betlehemskyrkan. Här fanns elden som spred sig runt om i Sverige. Här började missionen, bibelspridningen, förnyelsemötena i Sverige Här tränades väckelsens män upp för att bli Sveriges andliga ledarskap. Såväl FO Nilsson och Anders Wiberg som blev baptismens ledare och CO Rosenius som blev EFS ledare formades i denna gemenskap. En resurskyrka i vår tid är Holy Trinity Brompton church i centra- 4

5 la London, oftast förkortad till HTB. Denna kyrka, som ligger granne med det jättelika varuhuset Harrods, har under många år varit en förnyelseinriktad kyrka. Kyrkan var dels ett slags brittiskt centrum för den så kallade Torontoförnyelsen, men man har också planterat ett tiotal nya kyrkor i centrala London, vilka i sin tur planterat ytterligare nya kyrkor. Just nu driver man ett nationellt projekt för församlingsplantering i hela England. Men mest känd har HTB blivit på grund av de Alphakurser, som kyrkoherden Nicky Gumbel mångfaldigade över världen. Idag har över 13 miljoner människor gått en Alphakurs. Det verkar som om Gud använt förrådskyrkor i historien för att utbreda sitt rike i ett land, i en provins. Gud vill använda samma strategi också idag. I Kairos New Wine vill vi se ett antal förrådskyrkor växa fram i Sverige. Med det menar vi kyrkor som kan fungera som nav och kraftcentrum för KNWs vision, värderingar och praktik. Dessa kyrkor tror vi är av en storleksordning så att de har resurser att ordna konferenser, ledardagar, bibelskolor etc som kan ge styrka åt arbetet i en region, men också nationellt. Dessa förrådskyrkor kännetecknas av budskapet om Guds rike och Andens liv och kraft. Ledarskapet i dessa församlingar står helt och fullt bakom KNW och är redo att ge resurser in i vårt arbete. Herre vi ber att många förrådskyrkor växer fram i Sverige! Per-Eive Berndtsson Johanneskyrkan Kornhill Halmstad Vindarna från väster - Lärdomar från den Keltiska kyrkan En ny bok av Per-Eive Berndtsson. För mer info och beställning: 5

6 Fler böcker med anknytning till New Wine: Profetera av Bruce Collins När himmelriket bryter fram av Bill Johnson Att utveckla en helandetjänst av John Coles samtliga finns på 6

7 7

8 Aktuell Religionssociologi EFS 2009 EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) minskade under 2009 sitt medlemsantal med 118 medlemmar och hade vid årets slut medlemmar. Den största minskningen har att göra med migrationen och flera EFS-föreningar i landsbygd minskar. Av distrikten så minskade t.ex. EFS Västerbotten med 118 medlemmar och EFS Mittnorrland med 52 medlemmar, medan däremot EFS Mittsverige (där mälarregionen ingår) ökade med 46 medlemmar. De största EFS-föreningarna var vid årets slut följande: Umeå 444 BK, Sthlm 407 Löten, Uppsala 370 Skellefteå 342 S:ta Clara 324 Piteå 283 Örnsköldsvik 244 Borås 231 Göteborg 199 Luleå 195 Kommentar: Några av de största EFS-föreningarna står i en tydlig evangelikal eller karismatisk strömning. Detta gäller t.ex. S:ta Clara, Piteå och Örnsköldsvik. Av EFS-föreningar strax under tiobästa -listan finns t.ex. också Kalmar, Halmstad, Ängelholm och Östersund. Några av EFS-föreningarna har utmärkt sig för ett starkt socialt engagemang. Det gäller Löten (Pannkakskyrkan) och S:ta Clara. Under listan fins också Sundsvall, som under ett antal år nu bedrivit ett engagerat socialt arbete bland tilltufsade människor. Alpha och hemgruper har hög prioritet i S:ta Clara och Piteå. Umeå, Löten, BK, S:ta Clara och Göteborg drar till sig studerande. PINGSTRÖRELSEN 2009 Pingströrelsen ökade under år 2009 något sitt medlemsantal efter flera år av medlemsmässig tillbakagång. Antalet döpta var också mycket högre än på länge. Följande pingstförsamlingar ökade mest: United Öresundskyrkan, Malmö + 82 Citykyrkan, Sthlm + 56 Filadelfia, Uppsala + 37 Aspnäskyrkan, Järfälla + 35 Göingekyekan, Hässleholm + 34 Life Center, Västerås + 33 Filadelfia, Östersund + 32 Alingsås + 23 Elim, Örebro + 19 Sävsjö + 19 Arjeplog + 18 Kungälv + 18 Ulriksbergskyrkan, Växjö + 18 Kommentar: Inom dagens pingströrelse finns lite olika tendenser en mer sakramental med Bjärka-Säby som förebild, en mer själavårdande, där Tomas Sjödin m.fl. finns engagerade, en mer trosrörelseinspirerad riktning och en mer klassiskt, traditionellt frikyrklig utan att vara uttalat karismatisk. Ser man på siffrorna över de mest växande pingstförsamlingarna under 2009 så kan rätt många hänföras till gruppen trosrörelseinspirerade. Dit hör t.ex. United i Malmö, Citykyrkan i Stockholm, Göingekyrkan i Hässleholm, Life Center i Västerås och möjligen även allians- och pingstförsamlingen i Sävsjö. Dessa församlingar karakteriseras av stark betoning på lovsång och rejäl bibelundervisning. Uppsala, Alingsås, Örebro, Kungälv och Växjö representerar goda pingstförsamlingar av mer traditionell frikyrklig modell men med stor öppenhet för den helige Andes verk. Järfälla har döpt 42 personer, varav 36 som en frukt av deras invandrararbete. 8

9 Kommande New Wine arrangemang januari 2011 Ledarretreat, Mark Aldridge, Neill Archer m fl januari 2011 Weekendkonferens i Malmö, Immanuelskyrkan. Mark Aldridge, Neill Archer m fl. 5-7 april 2011 New Wine Ledarkonferens i Stockholm med David Carr 29 juni 2 juli 2011 New Wine Sommarkonferens augusti 2011 Healing School i Malmö med Bill Johnson och Randy Clark Förrådsåret ny bibelskola i Lysekil Förrådsåret hösten 2010/våren 2011 Lysekils församling är en förrådsförsamling inom Kairos New Wine och fr.o.m. hösten 2010 blir den helgbibelskola som funnits i snart tio år basen för förrådsåret. Med lärjungaträning genom undervisning, församlingspraktik, kommunitetsliv och mentorskap vill vi ge dig möjlighet att pröva din kallelse, utveckla dina gåvor och utrustas för tjänst. I samarbete med Hjälmareds folkhögskola kan vi nu inbjuda till heltidsstudier som en del i folkhögskolans Pilgrimsår. Se mer på Johanneskyrkan Kornhills Bibelskola Med särskilt fokus på: - Mission - Evangelisation - Nyplantering - Förnyelse - Ledarskap Terminsstart: 30 Augusti 2010 se mer på S:ta Clara - svenska kyrkan i hjärtat av Stockholm! Diakoni, bön och öppenhet för den helige Ande hemgrupper, Alpha, lokal-tv, mission, swahili och persiska församlingar, second hand, konferenser m m. Högmässa med lovsång varje söndag För info kontakta eller 9

10 New Wine i andra media. Två artiklar som varit publicerade i tidningen Dagen. John och Anne Coles planterade en församlingsgrupp utifrån ett hem för snart ett år sedan. Gruppen har växt från sju personer till cirka Det dagens människor saknar är gemenskap, möten ansikte mot ansikte, säger Annes Coles under deras seminarium om församlingsplaneringen. När det nyligen gjordes en stor undersökning kring ensamhet i Storbritannien, visade det sig att 60 procent i åldern arton till trettio kände sig ensamma. Det, menar Ann, är orsakat av internet. -Unga människor ägnar stor del av sin fritid åt sociala nätverk, men de möts inte. Det finns en djup längtan efter ett hem och en gemenskap. Det behovet ville paret Coles möta efter att under flera år varit kyrkoledare och ledare för nätverket New Wine. Nu möts de i opretentiösa former en ett par vänners stora vardagsrum mellan 11 och 15 varje söndag och gör sådant som människor gör för gemenskap: äter tillsammans. Men också annat. Lovsång och bön för varandra brukar det bli innan kaffepaus och innan några börja inta lunchbuffén. Sedan fortsätter undervisningen. Allt under avslappade, hemtrevliga former och medan barnen tas om hand av den som bäst lämpar sig för uppdraget. Oftast en tonårstjej som älskar att göra det. -Det funkade inte med ett organiserat program för dem, förmodligen för att det känns som om vi är på besök i ett hem. John menar att kristendomen ofta görs till något byggnadsrelaterat. Man ska engagera sig i ett program i en speciell byggnad och har dåligt samvete om man inte hinner tillräckligt mycket. Men i denna deras nya gemenskap byggs lärljungar. Som fungerar i vardagen, utanför kyrkväggarna. Kerstin Doyle Det är nyheten som massmedia alltid missar, säger Carl-Erik Sahlberg på nätverket New Wines sommarkonferens utanför Vänersborg. Nyheten är att Guds rike växer. Dock mest utanför västvärlden. Sahlberg från St Clara i Stockholm samt Anne och John Coles från Anglikanska kyrkan i Storbritannien är några av huvudtalarna på tredagarskonferensen som arrangeras tillsammans med Salemkyrkan på Vargön. På torsdagsförmiddagen tar Sahlberg med deltagarna på en kyrkohistorisk vandring från prästen Montanus misskrediterade rörelse på 200-talet, via Ignatius of Loyola och John Wesley på 1700-talet till pingströrelsen i början av 1900-talet.lär ut kyrkohistoria. De här var bärare av en karismatisk erfarenhet som kyrkan under lång tid förnekade, menar Sahlberg. - Förmodligen i oro över rörelsen kring Montanus hävdade kyrkan att Anden talar genom biskopar, och det får vi verkligen hoppas, men att säga att det enbart sker så begränsar Andens tjänst. Begränsar gör även västvärldens kristna som gärna överlåter den kristna tjänsten till kyrkans yrkesfolk. Samma tråd höll John Coles som inledde konferensen på onsdagskvällen. Han betonade vikten av att alla är engagerade och fick deltagarna att ta del på en gång. Gång på gång skulle man säga något till sig själv eller en bänkgranne. Och kyrkfolket lydde, det blev ett stillsamt sorl i bänkarna. Över huvud taget är det ovanligt stort engagemang bland de femhundra konferensdeltagarna på New Wine. Få tvekar när de uppmanas att höra vem Anden vill att de ska be för, för att sedan gå fram och göra det. Det blir kramar och bön och skratt och en och annan faller. När det öppnas för förbön går halva samlingen fram och resten är förebedjare. Åtminstone känns det så. Inte många sitter kvar. Kerstin Doyle 10

11 Behövs New Wine? KOLUMNEN Det är alltid nyttigt att stanna upp och ställa sig frågan vad som egentligen är viktigt i livet. Och när man väl har hyfsad koll på det så är det bra att fortsätta med frågan om det överensstämmer med det jag lägger min tid, mina pengar och mitt engagemang på.jag har precis kommit tillbaka efter en månads semester och ska gå igång med en ny termin på jobbet. Jag försöker ställa dessa frågor till mig själv och i min tjänst. Vad är egentligen viktigt för Guds rike i Malmö? Överensstämmer det med vad jag som pastor och vi som kyrka lägger våra resurser på? Det är med en stor glädje och viss bävan som jag under årets New Wine Sommarkonferens blev ordförande för New Wine Sverige. Dels för att jag efterträder Kjell-Axel Johanson som har betytt så mycket för svensk kristenhet under en lång tid, dels för att jag inser att det är ett stort uppdrag! Local Churches Changing Nations, är den nya slogan som vi i New Wine nyligen har börjat använda oss av. I vår vision utrycker vi det så här: Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. Är New Wine viktigt? Är vi viktiga? När John Coles, ledare för New Wine England, bad för mig i samband med att jag blev ordförande så bad han följande ord: Herre låt Daniel bli mindre och Jesus bli större, Herre låt New Wine bli mindre och Guds rike växa sig större i Sverige! Daniel är egentligen inte viktig, men Jesus är det! New Wine är egentligen inte alls viktigt, men Guds rike är viktigt! Vad vi sätter för etiketter på olika kristna sammanhang är inte viktigt, men att det finns lokala kyrkor över hela vårt land som är fyllda av den helige Ande och som gör Guds rikes gärningar det är viktigt! Var ska annars svensken finna en Gud som är på riktigt? Jag har varit en del av Kyrkan i Sverige sedan barnsben. Jag har tjänat som pastor i 16 år. Om det är något jag är säker på, så är det att vi inte har nått fram till den fullhet och potential som Gud har kallat Kyrkan i Sverige till! Hur många kyrkor i Sverige vibrerar av evangeliets och Andens kraft till frälsning, helande och befrielse? Hur många kyrkor skulle Paulus idag kunna skriva dessa ord till: Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor. (1 Kor 1:6-7) Jag skriver detta i efterdyningarna av debatten kring Benny Hinns besök i Sverige. Så många längtar efter att det fulla evangeliet i Andens kraft ska skaka om Sverige, så många är tveksamma till den ensamme gudsmannens estradshow, liv och teologi. New Wine behövs i Sverige! Vi vill se Andens fullhet och kraft över vårt land och i varje kyrka. Vi vill att Andens smörjelse och gåvor ska vara varje kristens kännetecken. Vi vill att det ska ske i samklang med en genomarbetad och sund teologi. Vi vill att det ska vara vardag, naturligt, avslappnat och äkta! Vill du vara med och förverkliga detta? Vi kommer erbjuda ledarkonferenser, sommarkonferenser, bibelskolor, retreater, weekendkonferenser, utrustningsdagar och helandeskolor för att ge många en möjlighet att bli utrustade för detta. Men du behöver bestämma dig för att det ska bli en del av din vardag och en del av din lokala församling! Har du bestämt dig? Vad ska det i så fall få för konsekvenser? Foto: Kerstin Doyle, Dagen Daniel Norburg, pastor och föreståndare Immanuelskyrkan Malmö samt ordförande för New Wine Sverige. Fotnot: Kairos New Wine heter från och med 1 juli 2010 New Wine Sverige för att förenkla och förtydliga vår samhörighet med New Wine som en internationell rörelse. 11

12 Vår vision Landet ska förändras genom kyrkor och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar. OUR CORE VALUES Våra värderingar. Lokalt församlingsliv som är välkomnande, relationsbaserat, tillgängligt för alla generationer och som stöder familj och samhälle. Inspirerande gudstjänster som uttrycker passion, närhet, kulturell relevans och som underlättar mötet med Gud. Församlingsarbete som har sin kraft från Anden, som är evangeliserande, holistisk, gudsrikesorienterad, tar ansvar för rättvisa, bryr sig om de fattiga och uppmuntrar församlingsplantering. Klassisk kristen tro grundad på Jesu lära och liv som den uppenbaras i Bibeln. Bibliskt grundad undervisning som är genomtänkt, relevant och utrustar för dagligt liv och tjänst. Personligt lärjungaskap som vill lära av Jesus, uttrycker kärlek, bön, helighet, ärlighet, öppenhet, ödmjukhet och generositet. Alla medlemmar tjänar utifrån sin kallelse och uttrycker Guds kärlek genom Andens gåvor och kraft. Odramatiskt, fantastiskt, verkligt! Du som har en skada i axeln efter en olyckshändelse räck upp din hand. Platsen var Storkyrkan, Gamla stan, Stockholm, april 2008, New Wine konferens och Bill Johnson med team, som bjöd in till förbön för helande. En inbjudan lågmäld, rakt på sak och utan religiösa övertoner. Som kristen i mer än 50 år har jag varit med i många samlingar med inbjudan till förbön som denna. Jag har lyssnat, levt med och närmast omedvetet tänkt att visst gör Gud under, men det gäller inte mig. Min hustru stötte mig i sidan, där vi stod långt bak i den magnifika kyrkan, och viskade: Hörde du, det gäller dig. Omedvetenheten byttes till medvetenhet. Skadan jag fått i axeln efter ett ha halkat på isen ett par år tidigare hade opererats. men resultatet blev ungefär som klockan tre. Min friska vänsterarm kunde jag höja till 12 men den skadade högerarmen bara till 3. Som svar på inbjudan till förbön räckte jag upp min friska arm. Bill Johnson fortsatte Du som står intill någon som räckt upp sin hand, lägg din hand nu på den personen och bed om ett Guds ingripande. Min fru Ulla, och en för oss okänd norrman, bad tillsammans en enkel bön och i ett nu skedde undret. Med båda armarna sträckta mot kyrkvalven och himmelen kunde jag tacka och prisa Gud. Vilken upplevd nåd och vilken känsla! Insikten om nåden har vuxit efter den här aprilkvällen och känslan av att något fantastiskt skett finns fortfarande kvar. En frikyrkogudstjänst i Storkyrkan hör inte till vanligheterna, så sluttiden var fastställd. Det hindrade inte förbönen från att fortsätta, nu ute på Stortorget där hundratals människor samlades i smågrupper för att be och tacka. Jag tillsammans med några vänner från Korskyrkan, alla med alla armarna sträckta mot himmelen, med många glädjetårar över att Jesus är densamme. Människorna i uteserveringarna runt Stortorget denna sena varma vårkväll förundrades säkert över vad som pågick. Mitt vittnesbörd om vad Gud gjort i mitt liv har fortsatt att väcka förundran. När jag idag passerar på Centralbron och ser tornet på Storkyrkan resa sig över slottet och hustaken i Gamla stan, har insikten om nåden i frälsningen vuxit än starkare och känslan från den här aprilkvällen gör sig härligt påmind. Fortfarande fantastiskt och verkligt! Magnus Eriksson Medlem i Korskyrkan Stockholm. e-post: hemsida: Tel: (Sandra Åkersten, admin) Vill du stöja New Wine ekonomiskt kan du ge en gåva till plusgiro: Besök oss på nätet:.

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

PLATS: KORSKYRKAN, STOCKHOLM TALARE: BISKOP DAVID CARR, BIRMINGHAM. Ledaren. David Carr. Kolumnen

PLATS: KORSKYRKAN, STOCKHOLM TALARE: BISKOP DAVID CARR, BIRMINGHAM. Ledaren. David Carr. Kolumnen Nr 1-2011 Konferensen riktar sig till alla som TID: 5-7 APRIL 2011 är involverade i ledarskap inom kyrkan PLATS: KORSKYRKAN, STOCKHOLM TALARE: BISKOP DAVID CARR, BIRMINGHAM För anmälan och mer information:

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf

Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Längtan efter Guds närvaro! Av: Johannes Djerf Vad längtar du efter? Jag menar innerst inne, när du skalat bort all längtan efter framgångar, god hälsa och lyckliga relationer! Vad längtar du då efter?

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986)

Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Upptäck Guds gåvor! Ett gåvoupptäckarmaterial baserat på kapitlet Gifts i boken Building the House Church av Lois Barret (Herald Press, 1986) Materialet är översatt och bearbetat av Folkungakyrkans vardagskyrkoteam

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

En del har bagage. Där väckelsen gått fram Medärvd Förutfattade meningar (präglad av t ex av media)

En del har bagage. Där väckelsen gått fram Medärvd Förutfattade meningar (präglad av t ex av media) Tron är en process Ökat ansvarstagande för andra Upptäcker sina gåvor och börjar använda dem Tillväxt och mognad Insikt om att övergången har skett Omvändelse och tro Kallelse och beslut att handla Funderar

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek.

När Kristus är Herre i en människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. 1 Tunadalskyrkan 13 04 28 Joh 15:10-17. 5 Sönd i påsktiden Att påverkas av Jesus handlingar av honom, hans sinnelag och kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt.

Följ mig! lärjungaskap! Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt. Det kristna livet är ingen kick, utan ett liv i efterföljelse till Jesus. Du är kallad till ett radikalt lärjungaskap! Följ mig! 1 www.lp-ung.se Lärljungaskap Matt 4:19-20 Följ mig, så ska jag göra er

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Leda men vart? Micael Nilsson

Leda men vart? Micael Nilsson Ur Bibeln: Leda men vart? Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under fyrtio år. (Apg 7:36) När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus:

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 1 Av: Johannes Djerf Under de senaste söndagarna i vinter så har jag pratat om Anden. Vi har talat om längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga på vår kristna

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Mina gåvor. Självskattning

Mina gåvor. Självskattning Självskattning Mina gåvor 1. Jag tycker om att fundera och analysera. 2. Jag tycker om att organisera och planera saker. 3. Jag tycker om att ta ansvar för grupper och uppgifter. 4. Jag tar på mig ansvaret

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Kliva från Outvecklad till mogen

Kliva från Outvecklad till mogen Kliva från Outvecklad till mogen LEDAR VERSIONEN TANKEN BAKOM Alla kristna behöver vara del i eller befinna sig i en miljö som karakteriseras av bra relationer med Gud och andra kristna så väl som okristna,

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Predikan, Korskyrkan, Borås, söndagen den 9 nov, 2004, Micael Nilsson. Tema: Att växa tillsammans Text: 1 Tess 2:17-3:13 Sid. 1(5)

Predikan, Korskyrkan, Borås, söndagen den 9 nov, 2004, Micael Nilsson. Tema: Att växa tillsammans Text: 1 Tess 2:17-3:13 Sid. 1(5) Text: 1 Tess 2:17-3:13 Sid. 1(5) INLEDNING Så här har vår församlingsledning en gång formulerat sig i en slags beskrivning av sina värderingar: Levande smågrupper. Den lilla gruppen är en församling i

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE 24-26 MARS 2017 ÖREBRO Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 13 06 09 2 e tref. Joh. 1:35-46 Kallelsen till Guds rike Under 1880-talet kom väckelsen till Köping med omnejd. Det bildads församlingar på flera platser med en livaktig verksamhet. Så

Läs mer

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4

Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Bibeltext: Fil 4 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft Bibeltext: Fil 4 1.Dagens predikan hämtar vi från Fil 4 och något textens huvudpoäng är, som jag uppfattar det, framställd i den 13:e versen: Allt förmår jag

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE 24-26 MARS 2017 ÖREBRO Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer