Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult"

Transkript

1 Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Expert i Nymanska utredningen tom 2004 Projektledare för metodutredning - bostäder under fliken rapporter Delprojekt Flerbostadshus : Eje Sandberg Referensgrupp: Lennart Berndtsson, HSB Hans Fischer, Funktionskontrollanterna i Sv. (FunkiS) Jan Lemming, Uppsala kommun Bengt Wånggren, Sveriges Fastighetsägarförbund Gunnar Wiberg, SABO

2 Arbetsgrupper teknikområden: Per Wickman, ATON Teknikkkonsult, ventilation Farhad Basiri, Meta, fastighetsautomation Jens Lars, Elspargruppen, värmeproduktion Nikolaj Tolstoy, WSP, klimatskärm Per Forsling, Meta, värmedistribution och varmvatten Per Levin, Carl Bro, klimatskärm Per-Olof Carlsson, ACC, klimatskärm Ronny Axelsson, Vega Energi AB Johan Lindberg, Vega Energi AB Byggnadens energiprestanda 2005 Värme och varmvatten Om föreslagna åtgärder genomförs 119 kwh/m Medelvärde, samt medelvärde i 1:a och 4:e kvartil El för fastighetens drift Om föreslagna åtgärder genomförs 34 kwh/m Liknande byggnader i Sverige

3 Tillförd energi inkluderar: Uppvärmning Komfortkyla Varmvatten Fastighetsel Verksamhetsel /hushållsel Undantag: inte hushållsel i flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Lokaler Beräknad Uppmätt Uppmätt Tips. Reglera redan i avtal med hyresgästen om tillgång till leverantörsuppgifter för energi (om separata mätare)! Fördelning av värme i eget distr.nät Flera byggnader på samma fastighet - ej separata mätare UC Energin fördelas utifrån uppvärmd area om: samma verksamhet (t.ex. bostäder) samtliga byggnader deklareras samtidigt samma byggnadsperiod: ca 10 årsperiod

4 Kulvertförlust - kalkyl i teknikrapporten UC Beräkningsmetoden Schablonmetoden Besiktningsmetodik vid normalt förfarande - strategi Vem kan: styr- och regler brister i klimatskal belysning och belysningsmiljö ventilation inneklimat optimering panna och VP möjlig konvertering

5 Oavsett vem,.. Verktyg: Gemensamma besiktningsmallar ( standardiserade indatamallar) Gemensam beräkningsmetodik Schablonkalkyler för åtgärdsförslag (Schablonkostnader och prestandavärden) Schablonvärden för drifttider och beteendedata. Besiktnings - data Ågärdens möjlighet E-priser Modell Åtgärdens data Åtgärdens E-ekvation Åtgärdens kostnad Förslag lönsamhet

6 Underlagsrapport för bostäder De viktigaste åtgärdsförslagen per delområde Exempel på besiktningsmall Beräkningsmetodik för samtliga områden (ett 40 tal ekvationer) Schablonvärden på typdata, typbeteende, etc (60-tal tabeller som visar metodik och data) Förslag till åtgärdskostnader för flera delområden. Ex. avsnitt värmesystem

7 Forts. värmesystem Åtgärdsförslag - lönsamhet Gemensamma kalkylförutsättningar (kalkylräntor). Bostäder: Årlig besparing x antal år > 1,33 Investeringskostnad Lokaler: Livscykelbesparing (LCS) Nettobesparing under åtgärdens tekniska livslängd, med hänsyn tagen till reala kalkylräntor och energiprisutv. Kompletterande kundkalkyler möjliga. Alla data finns.

8 Energibesiktning flerbostadshus Omfattning Fältinventering av 7 byggnader Energianalys 4 byggnader Åtgärdsanalys 3 byggnader Objekt fältstudie Kolvhalsen 1 Räven 3 Nejonögat 1 Nebulosan / / / Svetsaren 1 Gottsunda 30:1 Kvarngärdet 36:

9 Besiktningsstrategi Fastighetsägare Basdata Status Energistatistik Besiktningsman Besiktning på plats Åtgärdsförslag Energi- Deklaratio n Underlag till besiktning Kompletterande indata Utetemperatur Energistatistik från energileverantör

10 Energistatistik År medel SMHI kwh Köpt fjärrvärme Korr jan 25307,5 106 feb mar apr maj jun jul aug sep okt 11937,5 128 nov dec Kompletterande indata Area uppgifter från Stadsbyggnadskontor/lantmäteri

11 OVK- komplement Grundflöde system o Uppmätt över aggregat, eller o Summa delflöden indata till energiberäkning OVK komplement Driftel till fläktar Typ av fläkt Tryckfall Ger specifik fläkteffekt - SFP

12 OVK komplement lägenheter! Läckage fönster! Temperatur tilluft! Andel stängda don Bedömning läckage, drag, övertemperatur Väggar och fönster Takhöjd inne Omkrets yttervägg Antal plan Fönstertyp, antal och orientering Typ Solskydd fönster Skick Orientering Förval Förval Förval Förval Karmyttermått Höjd 1,9 Bredd 1,2 Karmfaktor Area Längd fönstersmyg U-värde inkl köldbrygga Solfaktor Auto Auto Auto Auto Auto

13 Besiktning- Värme Indata: Temperaturer Typ av reglersystem Kulvertlösning Ger: Underlag till åtgärder Systemförluster Varmvatten Kontroll: Utgående temperatur VCC- lösning Ger: Underlag till åtgärd VVC förluster

14 Besiktning- pumpar Kontroll Typ Tryck Effekt Drift Ger indata till fastighetsel underlag åtgärder Besiktning- Tvättstuga Kontroll Tvättmaskiner Torkutrustning Antal lägenheter Ger indata till fastighetsel underlag åtgärder

15 Besiktning- Fastighetsel Kontroll Belysning Motorvärme Avfrostning mm Möjliga åtgärder Kv Nebulosan

16 Tilläggsisolering del av fasad Komplettering Fönster Åtgärder Kv Nebulosan Injustering värme Effektreglering värme

17 Möjliga åtgärder Nejonögat Möjliga åtgärder Nejonögat Optimering luftbehandling Effektreglering värmesystem Effektiva blandare

18 Möjliga åtgärder Nejonögat Effektivare avfrostning Närvarostyrning trappbelysning Möjliga åtgärder Kv Kolvhalsen Ny värmecentral (med effektreglering) Temperaturkompensering

19 Beräkningsanalys med CONSOLENERGY+ betaversion av programvara enligt EN Excel-version forskningsprogram. Helt anpassningsbart för vårt behov. kwh/månad Värme + varmvatten. Beräknat exl. reglerförluster Uppmätt Beräknat jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Flerbostadshus FTX

20 Köpt el kwh/år El till fläktar* Tvättstuga* Belysning* Takrännor/avfrostning* Övrig fastighetsel* Övrigt/ej förklarat *Beräknat efter besiktningsresultat/schablon Före åtgärder Golvyta (Areatemp) 3024 Innetemperatur 21 Antal lgh 39 1:or 4 2:0r 22 3:or 12 4:or 1 5:or eller större 0 Antal pers. 64 Typ av armatur/blandare m3/pers 18 Varmvatten 97,2 MWh/år Luftflöde (l/s) 1300 Läckflöde (oms/h) 0,1 Läckflöde: 193 l/s Vädringsfaktor 1 1 för FTX, 0,5 för S,F Fastighetsel kwh Summa luftflöde: 1670 l/s Spillvärmeeffekt fastighetsel (W/m2) 0,7 Hushållsel: 82,9 MWh/år FTX: x % Markyta, yttermått 399 Omkrets grund 90 Syd Väst Norr Öst Fönsterarea brutto (m2) Längd fönstersmyg (m) 1546 U-värde 1,5 Glasandel 0,6 med beaktande av dörrar Skuggfaktor (yttre) 0,9 Glasrutans G-värde 0,57 Inre solavskärmn. 0,86 Yttervägg (m2) 1652 U-värde 0,18 Tak (m2) 369 0,18 Golv mot mark (m2) 369 0,3 Längd balkonginfästningar (m) 274 Rumshöjd (m) 2,3 Reglersystemets status 0,83 tab 3.3

21 Beräkningsresultat Värmeenergi kwh/år Varmvatten kwh/år Värme + varmvatten kwh/år Förlustfaktor- vent + läckflöde 1356 W/K Förlustfaktor- transmission 1632 W/K - varav yttervägg 297 W/K - tak 66 W/K - mark 111 W/K - fönster och dörrar 872 W/K - köldbryggor 268 W/K Åtgärd Minskad energi Kostnad Livslängd "Lönsamhets kwh/år Skr år -faktor" Resurseffektiva vattenarmaturer ,4 Byte vent.aggregat till 80% verkningsgrad ,6 Närvarostyrning belysning i trapphus ,7 Installation av reglerutrustning Elvärmare i takrännor (59 000) ,2 Sänkt tilluftstemperatur Utbyte av tvättstugans utrustning Montera bort VVC värmarna

22 Bruttolista energiåtgärder Energistatistik Klimatskal - Abonnerad effekt, fjärrvärme - Säkringsstorlek, el Förbättrat U-värde Gräns för åtgärd Om inga åtgärder efter 1975 eller - vind om renovering av andra skäl - tak som ovan - fasad som ovan Om fönster från 1990 eller tidigare eller om fönsterbyte ska göras av - fönster andra skäl Värme pumpstopp Provas på alla som inte är frekvensreglerade pumpbyte Om äldre pump utan reglering Injustering Om delta T (primär) < 40 eller injustering är äldre än 25 år ny värmecentral Om delta T < 40 OCH värmecantral äldre än 20 år Om inga termostatventiler eller befintliga äldre än 20 år. Endast i installation av termostatventiler samband med injustering förbättrade reglerprinciper Om endast utetemperaturgivare, ej på S-hus?? Individuell mätning/debitering Provas på alla Varmvatten Byte av armaturer Om inte resurseffektiv ettgreppsblandare Sänkt tappvarmvattentemperatur Om utgående temperatur vv under 55 eller över 60 grc Behovsstyrning VVC-handdukstorkar Om kontinuerlig drift och/eller annan värmekälla finns i badrum Bortkoppling av vv-ledningar och tappställen Förekomst av tappställen som inte används Isolering oisolerade vv-ledningar Förekomst av oisolerade ledningar Individuell mätning/debitering Prova på alla Ventilation Behovsanpassning av flöden Behovsanpassning av flöden till biutrymmen Utetemperaturkompensering av flöden Värmeåtervinning Optimering av VÅ i FTX-aggregat Skötselanvisningar Datoriserad övervakning Sänkt tilluftstemperatur Flödesbalansering Tätning + installation av flödesreglerad/styrd F- vent Komplettering/utbyte av uteluftdon Fastighetsel Belysning ute Utbyte av glödlampor Ljus/närvaroreglering Belysning trapphus och entréer Reducering av tryckfall Om f-hjul eller överdimensionerad motor (märkeffekt överstiger beräknad Byte av fläkt med > 50%) Ljus/närvaroreglering Ommålning Övriga utrymmen med långa drifttider Närvaroreglering Ommålning Tvättstuga Utbyte av maskiner Elvärmeinstallationer Installation av reglerutrustning Beroende på systemlösning Om generellt 0,35l/s,m2 oavsett verksamhet Provas på alla F-system Provas på alla FT Om verkningsgrad < xx% (beroende på system) Provas på alla FTX Provas på alla FTX Provas på alla S Provas på alla F och S och om > 30% stängda Alla armaturer som används mer än tillfälligt Alla med konstant drift eller övriga med långa drifttider Närvaroreglering prövas om ej trappautomat, ljusstyrning i alla ljusa trapphus som ej har trapputomat eller om glödljus Alla trapphus med mörka färger Provas alltid Alla trapphus med mörka färger Provas på alla Provas på alla med installerad effekt över 1,3 kw.

23 Byggnadens energiprestanda 2005 Värme och varmvatten Om föreslagna åtgärder genomförs 119 kwh/m Medelvärde, samt medelvärde i 1:a och 4:e kvartil El för fastighetens drift Om föreslagna åtgärder genomförs 34 kwh/m Liknande byggnader i Sverige Slutsatser - fältest Med rationella hjälpmedel bör (återstår att visa) fältarbetet gå snabbt (även kunna inkludera miljöbesiktning) beräkningsarbetet för typåtgärder kunna rationaliseras skapa underlag för kompletterande analyser och börvärden för driftorganisationen hjälpmedlen: - handdator för insamling - länkat kalkylprogram för beräkning, analys och rapportgenerering Tidsramen < 8 timmar bör kunna klaras!

24 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader förslag till svensk metodik Per-Erik Nilsson CIT Energy Management Nordbygg 26 januari 2006 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Sammanfattning 1. Inledning 2. En byggnads energiprestanda 3. Energideklarering av nya byggnader 4. Energideklarering av befintliga byggnader 5. Intern energideklareringsordning för förvaltningsorganisationer 6. Förenklat förfarande offentliga byggnader 7. Kvalitetssäkring i samband med energideklarering 8. Deklarationsstöd 9. Luftkonditioneringsanläggningar 10. Kompetenskrav hos energiexperter 11. Beräkningshjälpmedel 12. Lönsamhetsberäkningar 13. Behov av fortsatta studier

25 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Energideklarering av nya byggnader Energideklarering under projekteringsfasen Biläggs bygganmälan Energiprestanda beräknas Byggherren ansvarig 2-5 år efter slutbesiktning, senast vid garantitidens slut, genomförs nästa energideklarering Baseras på uppmätta värden Fastighetsägaren bestämmer tidpunkten inom givet intervall Avvikelser skall påtalas och avvikelseutredning kunna rekommenderas Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Befintliga byggnader Varför? För att säkerställa rätt nivå på deklarationsbesiktning Klassningen skall kunna göras av fastighetsägaren (enkel och transparent) Andra aspekter kan tas hänsyn till än rena energiaspekter Stimulerar till att förbättra byggnader innan offerter tas in Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod

26 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Befintliga byggnader Hur? Parameter F Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod Klass 1 Klass 2 Energianvändning Tidigare energiminskningar Energiledningssystem Jämför med byggnader i samma kategori X% reduktion under Y år Existerar och används Innemiljö Dokumenterat arbete med frågorna, t ex enkäter Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Befintliga byggnader Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod Omfattar: Statistik för värme och el Golvarea och fördelning (kontor, butik, etc) Installationstäthet OVK-protokoll, tidigare e- besiktningar, etc Driftkort, flödesscheman, allmänna uppgifter mm Klass 1 Klass 2 Data om byggnad och tekniska system Nivå 1 Nivå 2 Byggnaden energibesiktigas

27 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Befintliga byggnader Nivå 1: Moment Kontroll av klassning Uppgifter till centralt register Besök på plats (okulärbesiktning, tala med driften, etc) Utfärda energideklaration Redovisa och kommentera ev. förslag Tidsåtgång 1-2 dagar Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod Klass 1 Klass 2 Data om byggnad och tekniska system Nivå 1 Nivå 2 Byggnaden energibesiktigas Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Nivå 2: Moment Uppgifter till centralt register Besök på plats (tala med driften, komplettering av data, besiktning enl checklistor, mätningar, etc) Beräkning av energiprestanda om mätvärden saknas Identifiera energieffektiviserande åtgärder Utfärda energideklaration Redovisa och kommentera ev. förslag Tidsåtgång Väldigt beroende av tillgång till uppgifter och vilka moment som måste genomföras timmar och uppåt med externa energiexperter, mindre med interna Befintliga byggnader Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod Klass 1 Klass 2 Data om byggnad och tekniska system Nivå 1 Nivå 2 Byggnaden energibesiktigas

28 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Befintliga byggnader Byggnader klassas utifrån en förutbestämd metod Klass 1 Klass 2 Data om byggnad och tekniska system Energideklaration Nivå 1 Nivå 2 Byggnaden energibesiktigas Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Luftkonditioneringssystem DEL 2 Värmeåtervinning Kylbatteri Byggnad DEL 2: Ingår i deklareringen Begränsningar Inte alla byggnader med kylmaskiner kommer att deklareras vart 10e år Värmebatteri DEL 1 Kylmaskin DEL 1: Köldmediekungörelsen Begränsningar 1. Omfattar endast besiktning av CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC eller blandningar av dessa, 2. Endast maskiner med >3 kg fyllning 3. Efterlevnad tveksam

29 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Luftkonditioneringssystem Grov uppskattning ger att byggnader berörs, med totalt ca kylmaskiner Lokalbyggnader med offentlig verksamhet: DEL 1: Täcks till ca 95% in genom köldmediekungörelsen. Täcks till nära 100% in genom ordinarie energideklarering. DEL2: Täcks till ca 80% in genom OVK. Täcks till nära 100% in genom ordinarie energideklarering. Övriga lokalbyggnader: DEL 1: Täcks till ca 95% in genom köldmediekungörelsen. Täcks till nära 100% in genom ordinarie energideklarering. DEL2: Täcks till ca 80% in genom OVK. Täcks till ca 95% in genom ordinarie energideklarering. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Kompetenskrav hos energiexperter Två nivåer - En för byggnader med bostäder - En för större byggnader med lokaler eller byggnader med komplexa system Kunskap behövs inom följande områden: Generell kompetens i att läsa ritningar samt förstå energimässiga samband mellan olika delsystem Klimatskal Ventilation Varmvatten Värmedistributionssystem Värmeproduktion i småhus Värmeproduktion i flerbostadshus/ byggnader med lokaler/värmecentraler Fastighetsautomation Fastighetsel inklusive belysning Hushållsel inklusive belysning Övrig el- och energianvändning Kulturhistoriska byggnader

30 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Kompetenskrav hos energiexperter Forts. Komfortkyla Förståelse för faktorer som påverkar inomhusklimatet Relevanta lagar och förordningar Beräkningsprogram Lönsamhetsberäkningar Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Kompetenskrav hos energiexperter Energideklarering av lokalbyggnader Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet Allmän teknisk kunskap (grundutbildning) - civilingenjörsutbildning vid teknisk högskola - ingenjörsutbildning, 120 poäng - ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium - yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH - driftingenjörsutbildning - annan likvärdig utbildning Yrkeserfarenhet - person med civilingenjörsutbildning; yrkesverksam minst 2-4 år, varav minst ett bör avse energieffektivisering - person med högskolans ingenjörsutbildning, 120 poäng; yrkesverksam minst 2-5 år, varav minst två bör avse energieffektivisering - person med ingenjörsutbildning 3/4-årigt gymnasium; yrkesverksam minst 3-7 år, varav minst två bör avse energieffektivisering - person med annan likvärdig utbildning; yrkesverksamhet minst 7 år, varav minst två bör avse energieffektivisering

31 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Kompetenskrav hos energiexperter Energideklarering av lokalbyggnader Yrkesverksamheten bör vara förvärvad inom verksamhet av följande slag: - energieffektivisering eller annan verksamhet med direkt anknytning till energieffektivisering - projektering av energirelaterade installationssystem - besiktning av byggnader eller installationssystem - besiktning och entreprenadkontroll enligt AB eller motsvarande - teknisk fastighetsförvaltning Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Hämta hela underlagsrapporten för lokalbyggnader Energideklarering av lokalbyggnader5 Förslag till svensk metodik Gör så här 1. Gå in på 2. Under rullgardinen Dotterbolag, välj CIT Energy Management 3. Välj rullgardinen Webtjänst, öppna Energideklarering av lokalbyggnader och ladda ner.

32 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Några intressanta resultat från en enkät som genomförts i samband med ett pågående EU-projekt (STABLE). 90 fastighetsägare i Sverige har svarat - 80% bostäder - 20% lokalbyggnader Fråga. Vilken position har du i organisationen? 15% högsta ledningen 53% chefer på mellannivå 32% personer i driften/operativ personal Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Fråga. Har ert företag en uttalad strategi/policy vad gäller energieffektivisering? 85% Ja 15% Nej Fråga. Vilken prioritet tilldelas energieffektiviseringsfrågor i ert företag? 32% Mycket hög 62% Hög 6% Låg

33 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Fråga. I hur hög grad anser ni att god energiprestanda bidrar till byggnadens totala kvalitet? 26% Mycket 60% Avsevärt 13% Lite 1% Inget Fråga. Vilka instrument kan komma att påverka beslutsprocessen vad gäller investeringar i energieffektiviseringar? Ja Nej -Bidrag och subventioner 99% 1% -Tillgång till rek. av hög kvalitet och teknisk ass. 82% 18% -Tillgång till ESCOs 58% 42% -Bechmarking 48% 52% Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Fråga. Vilka är de viktigaste faktorerna för att uppnå hög kvalitet i energideklareringen? - Kompetensen hos energiexperter 70% -Tillförlitliga beräkningsverktyg 60% - Hög kvalitet på föreslagna åtgärder 42% -Oberoende energiexperter 33% -Förståbar energideklaration 28% -Deklarationens innehåll exkl. åtgärdsförslag 26% -Standardiserat genomförande av deklarering 23% -Deklarationens omfattning 19% -Auktorisering/certifiering av energiexperter 17% -Kvalitetskontroll genom myndigheter 16% -Auktorisering/certifiering av företag 15%

34 Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Fråga. På vad bör byggnadens energiprestanda baseras? 5% Beräknad energianvändning 56% Uppmätt energianvändning 36% Båda 3% Ingen åsikt Fråga. Hur bör rekommendationer till åtgärder anges? -Generella typiska åtgärder för byggnadstypen 29% -Anpassade åtgärder för den enskilda byggnaden 63% -Ingen åsikt 8% Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Energideklarering av lokalbyggnader Slut

35 Negawatt Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen. Energi och mediaanvändningen i landstingets byggnader varierar på ett sätt som inte kan förklaras av skillnader i storlek och verksamhet som bedrivs. Syftet med Negawatt - projektet är att skapa ett system för att komma till rätta med dessa brister. Negawatt projektet Negawatt projektet omfattar samtliga 340 strategiska byggnader inom SLL, eller 2.2 milj. m2 BTA 1

36 2

37 3

38 4

39 5

40 6

41 24 st. digitaliserade mallar.pdf 7

42 8

43 Lagerlista 9

44 10

45 Energi och Miljöpass Astrid Lindgrens barnsjukhus Index - utsläpp till luft, mark och vatten Uttag av ej förnybar energiråvara kwh/m 2,år Energianvändning kwh/m 2,år Fastighetsbeteckning Haga 4:18, B O723 Byggnadsår 1998 BTA m Verksamhetskategori Universitetssjukhus , Högsta värdet inom verksamhetskategorin Lägsta värdet inom verksamhetskategorin Aktuellt år EÅ2,0 Potential 1 EÅ 161 Potential 86 EÅ Potential 120 Värde efter planerade åtgärder Långsiktig förbättringspotential Inomhus miljö: Samtliga luftbehandlingssystem är besiktigade i enlighet med OVK-förordningen och funnits godkända. Energi och Miljöpass Astrid Lindgrens barnsjukhus Index - utsläpp till luft, mark och vatten Uttag av ej förnybar energiråvara kwh/m 2,år Energianvändning kwh/m 2,år Fastighetsbeteckning Haga 4:18, B O723 Byggnadsår 1998 BTA m Verksamhetskategori Universitetssjukhus , Högsta värdet inom verksamhetskategorin Lägsta värdet inom verksamhetskategorin Aktuellt år EÅ2,0 Potential 1 EÅ 161 Potential 86 EÅ Potential 120 Värde efter planerade åtgärder Långsiktig förbättringspotential Redovisningen av "Index för utsläpp till luft, mar och vatten" baseras på miljöpåverkandekategorierna: växthuseffekt (g CO2 ekv), marknära ozonproduktion (C2H2 ekv), försurning (mol H+ ekv), övergödning (g O2 ekv), farligt avfall (g) och radioaktivt avfall (cm3). "Uttag av ej förnybar energiråvara" anger uttag av ej fönybara energiresurser, t ex fossila bränslen. Värdena inkluderar föutom byggnadens behov av energi även förluster i produktions- och dristibutionsleden. Skalan är logaritmisk. 11

46 Energibesiktning Energibesiktning

47 Energibesparings potential med pay-off tid kortare än 3år Dragskåpsventilation 38 GWh kkr VVS-tekniska system 40 GWh kkr Ställverk 1 GWh 400 kkr Abonnemang mätarfel 14 GWh 6000 kkr Provbesiktning Astrid Lindgrens Barnsjukhus OVK och Energibesiktning 13

48 Utdata från databas - Blankett 57: Luftbehandlingssystem Aktiv eleffekt i % av märkeffekt Aktiv eleffek i % av märkeffekt Märkeffekt, kw OVK och Energibesiktning Vilka större brister har vi hittat i samband med energikartläggningen Värmeåtervinnings anläggningar är satta i felaktig vol. % Frysskydd. Överdimensionerade motordrifter i ventilationssystem men även i kylanläggningar. Höga och låga ventilations flöden. Korrektions konstanterna i T22 för att mäta luft i kanaler dim. <160 är fel med 7% (samma slutsats visar även Norsk rapport). Höga övertonshalter i transformator stationer. Radiatorkretsarnas flöden, styrning och reglering ifrågasatt. Entréer saknar slussar. Felaktigt utformade tappvattenkretsar. Ej utnyttjad möjlighet till frikyla. Få procent verkningsgradsförsämring per delkomponent ger stora energi förluster. 14

49 Några få procents verkningsgrads försämring per delkomponent ger stora energi förluster Verkningsgrads försämring per delkomponent % Fläkt Remväxel Motor Frekvens omriktare eller flödes reglersystem Total verkningsgrad Ökning av energi användning % optimerad 0% 80% 95% 85% 96% 62 % 0 % 2% 78 % 93 % 83 % 94 % 57 % 8 % 5% 76 % 90 % 81 % 91 % 51 % 22 % 10 % 73 % 86 % 77 % 87 % 42 % 46 % Utdata från databas - Blankett 57: Luftbehandlingssystem Totalverkningsgrad fläktar Verkningsgrad 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Flöde, m3/s OVK och Energibesiktning 15

50 Rumsbildande byggdelar - Specifik belysningseffekt, W/m2 C Astrid Lindgren - Rumsbildande byggdelar. Rumstemperaturer Vid utetemp över +11 C Vid utetemp under +11 C , , , , ,5 21, Q1:00040 Kontor Q1:01008 Bibliotek Q1:00038 Kontor Q1:03020 Kopiering Q1:02035 Undersökn Q3:01008 Konferens Q1:03006 Kontor Q1:02005 Kontor Q1:02009 Kontor Q3:01009 Konferens OVK och Energibesiktning Temperaturverkningsgrad, frånluft - per byggnad % Astrid Lindgren Q1-Q7 Sabbatsberg Sabbatsberg Sabbatsberg S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran S:t Göran OVK och Energibesiktning S:t Göran S:t Göran

51 17

52 18

53 19

54 Rumsbildande byggdelar 20

55 Rumsbildande byggdelar Kylanläggningar 21

56 Kylanläggningar Värmeundercentral 22

57 Luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystem 23

58 Referensgruppen Mikael Mikael Nutsos Nutsos Locum Locum Tomas Tomas Berggren Berggren Energimyndigheten Professor Professor emeritus emeritus Enno Enno Abel Abel Chalmers Chalmers Lars-Olof Lars-Olof Matsson Matsson SWECO SWECO Theorells Theorells Anders Anders Nilson Nilson Bengt Bengt Dahlgrens Dahlgrens Christer Christer Backström Backström Föreningen Föreningen V Martin Martin Storm Storm Boverket Boverket Tom Tom Hedlund Hedlund Boverket Boverket Jan Jan Gustén Gustén Boverket Boverket Saija Saija Thacker Thacker Locum Locum Krister Krister Lundmark Lundmark KL KL ingenjörsbyrå Karl Karl Tjernberg Tjernberg 24

59 Att lyckas med energikartläggningen Engagera hela ledningen i projektet Bilda en extern referensgrupp Ta fram ett energiledningssystem Innan du upphandlar energikartläggning Tag fram dokumentationen i förväg om de olika tekniska anläggningar och för samman dem i en pärm. Kostnader för detta har man igen mångdubbelt. Kvalitetssäkra projektet genom att bestämma innan om de nyckeltal, mätmetoder och mätinstrument som får användas av konsulterna. Detta för att göra kartläggningen konsultneutral (viktigt för uppföljningen). 25

60 Vid upphandlig Kontrollera kompetensen hos konsulterna vad gäller mätteknik för tex. att mäta luftflöden, SFP, cos φ. Tag fram en tentamen och låt alla konsulter, tenta av innan de aktiveras i projektet. Under projektets genomförande Kontrollera luftflödesinstrumenten som påstås vara kalibrerade i en testrigg. Kontrollen behöver göras vinterperioden en gång per månad. 26

Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete. Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen.

Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete. Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen. Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen. Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete Negawatt projektet Negawatt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Energideklarering av byggnader

Energideklarering av byggnader Energideklarering av byggnader direktivet 2002/91/EG För effektivare energianvändning i byggsektorn Minska utsläpp av växthusgaser. Minska EG:s importberoende av energi Sammanfattning I Europa används

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LINDRUM 1:28 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-11-19 Byggnadens adress: EKHAGA 51462 ÖLSREMMA Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543423 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Växjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snöfallet 12 Husnummer 1 Adress Snickaregränd 4 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORMESTORP 78:16 Besiktningsuppgifter Datum: 2010-10-07 Byggnadens adress: ÅKERVÄGEN 2 28146 TORMESTORP Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3 Byggnadens adress: 2017-04-26 Utetemperatur: VÄSTERHOXLAVÄGEN 22 14870 SORUNDA 5 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1. Utetemperatur: 22 C ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ARPHUS 1:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-09-06 Byggnadens adress: ARPHUS 1 63504 ESKILSTUNA Utetemperatur: 22 C Expert: Mikael

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ANNESTAD 1:12 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-28 Byggnadens adress: Utetemperatur: FRÄMMESTAD JON-HENRIKSGÅRDEN 205 10 C 46597

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ESKELHEM TJULS 1:44 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-14 Byggnadens adress: ESKELHEM TJULS 909 62270 GOTLANDS TOFTA Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NYTORP 3:55 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-30 Byggnadens adress: NORRA VÄGEN 12 14263 TRÅNGSUND Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Kåbo 10:14 Byggnadens adress Krukmakaregatan 2 75238 UPPSALA Datum 2015-04-17 Utetemperatur 2 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Byggkonsult

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KRUKAN 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-19 Byggnadens adress: KAHNSGATAN 119 78436 BORLÄNGE Utetemperatur: -1 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: POMERANSEN 8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-10-06 Byggnadens adress: SNÖHÖJDSBACKEN 9 43139 MÖLNDAL Utetemperatur: 14 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 424259 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hummern 9 Husnummer 1 Adress Västra Ansgarigatan 26 Prefix

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Astern 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-01-13 Byggnadens adress: Sunnanvägen 3 30237 Halmstad Utetemperatur: 4 C Expert: Kristoffer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500954 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nynäshamn Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sunnerby 1:49 Husnummer 1 Adress Violvägen 6 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 49:19 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-28 Byggnadens adress: ÖRGRYTE STOMGATA 12A 41267 GÖTEBORG Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499584 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hägern 11 Husnummer 1 Adress Meijerfeldts Väg 8 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer