Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete. Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete. Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen."

Transkript

1 Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas-negawattimmen.

2 Negawatt, ett systematisk utvecklingsarbete Negawatt projektet

3 Negawatt Den renaste och billigaste kilowattimmen är den som aldrig behöver användas- Negawattimmen. Energi och mediaanvändningen i landstingets byggnader varierar på ett sätt som inte kan förklaras av skillnader i storlek och verksamhet som bedrivs. Syftet med Negawatt - projektet är att skapa ett system för att komma till rätta med dessa brister. Negawatt projektet

4 Negawatt projektet omfattade samtliga 340 strategiska byggnader inom SLL, eller 2.2 milj. m2 BTA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Lagerlista

15 Vad blev Locums begravda guldklimp? Ca 700 st. energibesparande förslag med en energibesparings potential enl. följande: Dragskåpsventilation 38 GWh kkr VVS-tekniska system 40 GWh kkr Ställverk 1 GWh 500 kkr Abonnemang mätarfel 18 GWh 7100 kkr

16 Energi och Miljöpass Astrid Lindgrens barnsjukhus Index - utsläpp till luft, mark och vatten Uttag av ej förnybar energiråvara kwh/m 2,år Energianvändning kwh/m 2,år Fastighetsbeteckning Haga 4:18, B O723 Byggnadsår 1998 BTA m Verksamhetskategori Universitetssjukhus , Högsta värdet inom verksamhetskategorin EÅ2,0 EÅ 161 Potential 86 EÅ Lägsta värdet inom verksamhetskategorin Potential 1 Potential 120 Aktuellt år Värde efter planerade åtgärder Långsiktig förbättringspotential Inomhus miljö: Samtliga luftbehandlingssystem är besiktigade i enlighet med OVK-förordningen och funnits godkända.

17

18 Tryckluftssystem

19 Rumsbildande byggdelar

20 Ånganläggningar

21 Kylanläggningar

22 Pannor

23 Värmeundercentral

24 Luftbehandlingssystem

25 Luftbehandlingssystem

26 Provbesiktning Astrid Lindgrens Barnsjukhus OVK och Energibesiktning

27 Utdata från databas - Blankett 57: Luftbehandlingssystem Aktiv eleffekt i % av märkeffekt Aktiv eleffek i % av märkeffekt Märkeffekt, kw OVK och Energibesiktning

28

29

30

31

32 Vad har vi lärt oss av arbetet med OVK i energikartläggningsprojektet Negawatt? Tag fram all relevant information för projektet i förväg. Energikartläggningen liksom OVK skall dokumenteras i ett standardiserad blankettsystem och hela innehållet ska levereras och förvaras i en databas hos kunden. Detta för att arbetet ska göras så mycket som möjligt konsultneutral. Instrumenten och mätmetoderna som ska användas i kartläggningen ska vara bestämda i förväg. Granska involverade konsulternas kompetens. Energikartläggningen bör innehålla två delar. Kartläggning av maskinparkens prestanda och kontroll av de tillämpade lösningarna. Engagera hela företaget i detta arbete så att åtgärdsförslagen kan genomföras effektivt.

33 Trots detta idoga arbete, kvarstod märkliga avvikelser, så vi forskade vidare Locum har genom Negawatt-projektet tagit fram ett kursprogram för att kvalitetssäkra kompetensen hos injusterare och OVK besiktningsmän, i att mäta luftflöden. Vi kontrollerar noggrant mätinstrumenten, men märkliga avvikelser på mätning av luftflöden i donen kvarstod. Väsentliga avvikelser konstaterades ligga kvar, trots detta idoga arbete. Duktiga externa konsulter med långerfarenhet av luftflödesmätningar kopplades in för att granska donens prestanda. Ett examensarbete kopplades till projektet.

34 Locum forskar vidare Ett examensarbete kopplades till Negawatt-projektet. I nära samarbete med KTH (byggnadsfysik och NADA (numerisk analys och data) institutionen) en matematisk modell tas fram som ska verifiera och bekräfta de förhållanden som gäller vid luftflödesmätningar av don och irisspjäll. Projektet går ut på att kontrollera de olika donens prestanda. Vi tar in stickprovsviss flera typer och dimensioner av sk. irisspjäll, till-och frånluftsdon. För att få urvalet så opartiskt som möjligt handlas donen från en märkesoberoende grossist. Donen kontrolleras sedan i Negawattlabbet vad gäller k-faktorer, samt huruvida montageanvisningarna stämmer. En första officiell redovisning av de mätningar som är klara pressenteras

35 Goda rutiner för injustering av ventilationssystem genom kontroll av instrument.

36 Goda rutiner för injustering av ventilationssystem genom kontroll av instrument.

37 Goda rutiner för injustering av ventilationssystem genom kontroll av instrument.

38 Goda rutiner för injustering av ventilationssystem genom kontroll av takdonens prestanda. Takdonens avvikelse från det kalibrerade mätriggens luftflöde Donens avvikelse från mätriggens luftflöde 30% 25% 20% 15% 10% -5% 0% 5% -10% -15% -20% A B C D E F G H. Takdon från olika fabrikat

39 Goda rutiner för injustering av ventilationssystem genom kontroll av irisspjällens prestanda. Irisspjällens avvikelse från det kalibrerade mätflänsens luftflöde Donens avvikelse från mätflänsens luftflöde 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Typ A Typ B Typ C Irisspällen är kontrollerade enl. fabrikantens angivna k-faktorer och montageanvisningar

40 Irisspjäll, olika monteringsfall Donens avvikelse från mätriggens luftflöde 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Halton F.W. Systemair Rätt monterat Mätnippel vid ytterradie Mätnippel vid innerradie

41 Takdon vid olika provfall Donets avvikelse från mätriggens luftflöde 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Halton Sw:CDYb F.W:ATTA F.W:CYLP F.W:ATTB. Sw:ALSc Lindab Systemair Klimatbyrån

42 Donets avvikelse från mätriggens luftflöde Kontrollventiler, samtliga mätningar. 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Fläkt Woods: BYBA (100 mm) Swegon: EXCa Systemair: EFF Klimatbyrån: KVD Halton: URH Fläkt Woods: GPDF Fläkt Woods:KGF Systemair: Balance

43

44 Värmebäraren i detta system är vatten/etanol blandning. Inblandningen av etanol i värmebäraren är enligt laboratorieundersökningen 25,6 % (volym liter)

45 Kommentar Mätperiod 1,67 dagar Återvunnen energi under perioden 7 MWh Tillgänglig energi under perioden 51 MWh Återvinningsgrad 14% Återvunnen effekt per uppvärmningsgrad 7,1 kw/grad C Tillgänglig effekt per uppvärmningsgrad 51,6 kw/grad C Gradtimmar Kh/år Återvunnet per uppvärmningssäsong 762 MWh Tillgängligt per uppvärmningssäsong 5521 MWh Energipris 500 kr/mwh Återvunnet enligt mätning kr /år Tillgänglig återvinning kr /år Börvärde återvinningsgrad 50% Återvunnet vid börvärde kr/år Differens mellan aktuell besparing och besparing vid börvärde kr/år

46 Vätske -bilder

47 Vätske -bilder

48 HS Vätskeanalys-Fryspunkt Beräknad fryspunkt grad C för system 0 KH-908-C V21 KH-902-C V21 KH-910-M V22 KH-908-C V22 KH-910-M V24 KH-908-C V22 KH-907-K V23 KH-903-B V21 KH-907-K V22 KH-909-M V21 KH-907-K V21 KH-901-R V22 KH-901-R V23 KH-901-R V24 KH-901-R V y = -0,0778x 2-2,042x + 4,7102 R 2 = 0,

49 St Göran. Vätskeanalys, fryspkt Fryspunkt, jämförelse mellan laboratorievärden och praktikvärden Fyra starkt avvikande värden har tagits bort Koncentration av etylenglykol mg/l Fyra starkt avvikande värden borttagna, skulle snedvrida polynomet och försämra R2-värdet från ca 0,8 till ca 0,4 Fryspunkt Uppmätta värden Teoretiska värden Poly. (Uppmätta värden)

50 St Göran. Vätskeanalys-Syrehalt Syrgsshalt mg/l St Göran. Syrgaskoncentration mg/liter Riktvärde <0,8 mg/l Maxvärde 1,5 mg/l Systemnummer

51 SÖS-vätskeanalys aug Syrehalt 12 SÖS-Värmeåtervinning-Vätskeanalys aug Syrehalt mg/liter Riktvärde <0,8 mg/l Maxvärde 1,5 mg/l Syrehalt mg/liter Systemnummer

52 Placering av avgasare Källa: Köldbärarlaget

53 Av största vikt, fungerande utrustning för kontinuerlig avgasning TTM NoXygen är en helautomatisk utrustning för behandling av gashaltiga vätskor i kyl- och värmesystem. Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskesystem förorsakas framförallt av för hög gashalt (syre och kväve) i systemvätskan

54 Sammanställning Värmeåtervinningsprojektet Liter Liter Liter Klart/datum System Tappmängd Fyllnadsmängd Saknad volym KH-901-R V KH-901-R V Energianvändning procent KH-901-R V KH-901-R V KH-90x-S&G-xxx-V21 KH-90x-S&G-xxx-V22-10 KH-902-C V KH-902-C V KH-903-B V KH-903-B V KH-90xx-B4-xxxxV21 KH-90xx-B4-xxxxV22-15 KH-907-K V KH-907-K V KH-907-K V KH-908-C V KH-908-C V KH-909-M V KH-909-M V KH-910-M V KH-910-M V KH-910-M V KH-910-M V Summa

55 Varaktighetskurva h/år för utetemperatur i Stockholm h 8300 h 1320 h 460 h Utetemperatur, övre intervallgräns 'C

56 Total värde genom optimering av VÅ i12 st byggnader med aggregat á 20 m3/s vintertid 23% Etylenglykolblandning Rent vatten med korrosionsskydd Återvinningsvinst Värde vid fjärrvärmedrift Värde per byggnad Värde HS (10 byggnader) ca 1000 h/år 7660 h/år 350 MWh/år 210 kkr/år 420 kkr/år 4,2 Mkr/år

57 Mikael Nutsos HVAC strategist/ Developer Locum AB Box 17201, Stockholm Visit address: Östgötagatan 12 Telephone: Fax: SMS: E-post: Webb:

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Expert i Nymanska utredningen tom 2004 Projektledare för metodutredning - bostäder 2005 www.aton.se under fliken rapporter Delprojekt Flerbostadshus : Eje Sandberg Referensgrupp:

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix

Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av Jobb och Utvecklingscenter i Kalix Mars 2007 Michael Andersson Leif Aasa Erik Svedjehed Handledare:

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Oxhagen 4:4, Göteborg Backeredsvägen 7 2015-03-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Svartnö 10:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Svartnö 10:1 Utgåva 1:1 2014-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Svartnö 10:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01

RAPPORT. Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01 RAPPORT Uppdatering av Fastigheten Nils Holgersson Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset 2011-09-01 Upprättad av: Ola Larsson Granskad av: Agneta Persson Godkänd av: Agneta Persson

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Bjärred 49:11, Lomma Tredje Parkvägen 7, Bjärred Reza Tehrani Täby 2013-06-26 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Förstudie Energieffektivisering av serverrum

Förstudie Energieffektivisering av serverrum Förstudie Energieffektivisering av serverrum Margot Bratt & Hans Isaksson, K-Konsult Energi AB Stockholm, december 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer