ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Omtanke. Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Planering värdefull hjälp för de anhöriga Advokat Lotta Insulander-Lindh; Skriv testamente, det underlättar för din familj Förutom gudstjänsten; praktiska frågor, regler och bestämmelser kring en begravning ANNONS ANNONS Omtanke Hembesök Jour dygnet runt Kostnadsfri gåvohantering

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vi har i Sverige under ett antal decennier förflyttat döden från en välbekant hemmiljö till en betydligt mer främmande och sjukhusliknande miljö. Något att tänka på! Om det var bättre förr är jag högst osäker på. I vissa hänseenden var det säkert det, på andra områden långt därifrån. Om det var enklare förr? Det kan jag tro - i så motto att alternativen kanske inte var så många och förutsättningarna inte så komplexa. Däremot fanns ofta en berättigad oro för kostnaderna i samband med en begravning. Att inte ha ekonomiska medel för en anständig begravning var en skrämmande hotbild därtill ofta skuldbelagd. Ulf Helsing, VD Fonus Likt slaven på vagnen påminde om sin herres dödlighet borde vi kanske oftare än vad som är fallet inse både vår egen och närståendes sårbarhet och kanske ännu hellre dra vissa slutsatser av detta riskabla faktum. Men sådan är nu knappast tidsandan. Jakten på evig ungdom, tonårsmode högt upp i åldrarna och plastikkirurgins allt större triumfer kan illustrera fenomenet. Samtidigt, samtidigt undrar jag om inte själva det pulserande tempot med snabbmat, börskursernas globalt ryckiga förändringar nära nog dygnet runt och X2000-fart i mångt och mycket kanske är just ett uttryck för vår ursprungliga medvetenhet och rädsla för det oundvikliga Vi har i Sverige under ett antal decennier förflyttat döden från en välbekant hemmiljö till en betydligt mer främmande och sjukhusliknande miljö. Naturligtvis har detta sitt ursprung i ett antal sociala och demografiska förändringar. Det är långt ifrån självklart att anhöriga finns geografiskt nära de vårdbehövande i livets slutskede. Ofta finns givetvis en make/maka med resurser att ta hand om sin levnadspartner. Dessa förändringar tillsammans med allt högre levnadsålder har distanserat oss alla från dödens omedelbara närhet. Därtill har trenden mot förenklade ceremoniel i samband med någons bortgång bidragit till att detta sista farväl alltför ofta präglas av rutin och torftighet. Jag hörde en gång en klok radio- och TVpersonlighet förklara att misstanken alltid finns att de ( dvs begravningsbyråerna ) profiterar på min djupa sorg. Självklart tycker jag det är bra att branschen granskas - det måste den tåla. Fokus på de dyra begravningarna har dock sannolikt fått till följd en kanske alltför enkel inramning av begravningsakten. Måhända är det inte bara av godo att Sverige har bland Europas lägsta kostnader för en begravning. Kanske är det till priset av en upplevelse som lämnar en del i övrigt att önska. Med större medvetenhet om de följder en människas död för med sig av inte bara känslomässig art utan även av mycket konkret, ekonomisk och praktisk natur borde vi redan i livstiden planera för förändringen. Ett bra exempel är exempelvis ifyllande av Vita Arkivet eller motsvarande dokument där den egna viljeyttringen kring exempelvis kremation eller inte, jordgrav eller minneslund, gravplats etc manifesteras. Detta besparar de efterlevande oerhört många svåra val. Dokumentet kan också ge viktiga svar på hur ceremonin ska utformas i sin helhet. Lagen säger oss att den avlidnes vilja så långt som möjligt ska beaktas. Med tillgång till ett Vita Arkiv tillgodoses denna angelägna utgångspunkt. Då kan begravningsakten också utformas som en stämningsfull spegling av den avlidna personen. För det är väl så både Du och jag egentligen skulle vilja ha det? Ulf Helsing, VD Fonus RIKSFÖRENINGEN FÖR ÅLDRANDEFORSKNING National Society Research on Aging Innehållsförteckning: Planering - värdefull hjälp sid 3 Skriv testamente - för din familjs skull sid 4 Gåvoregler kring arv sid 5 Föreningens syfte är att stödja forskning kring åldrandet och åldrandets sjukdomar samt att främja upplysningsverksamhet om detta. Föreningen har bland annat initierat och stöder nu en pågående multicenterstudie om rehabilitering av äldre i kommunala äldreboenden och har ordnat konferenser och seminarier kring osteoporos, stroke, fysisk aktivitet och rehabilitering. I föreningens styrelse ingår professorerna Lena Borell, Åke Seiger och Bengt Winblad, universitetslektorerna Kjerstin Ericsson och Kerstin Frändin, leg sjukgymnast Laila Larsen, fd rektor Sonja Weitner, odont dr Inger Wårdh och ordförande är överläkare, med dr Ingegerd Nydevik. Tel Pg ,Bg Begravningen - ett minne för livet sid 7 Seder och traditioner i olika religioner sid 9 Praktiska arrangemang kring en begravning sid 9 Det viktigaste i livet sid 11 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Inför livets slut en titel från Media Planet Projektledare: LInda Kollberg, MediaPlanet Produktionsledare:Helena Mannerfelt, MediaPlanet Redaktör: Petter Renhuldt, MediaPlanet Grafisk formgivning: Fredrika Pontén, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck:Tidningstryckarna För information om bilagor i dags- och kvällspress: MediaPlanet Distribueras med Svenska Dagbladet i december 2003 Tyck till om våra tidningar Ett liv som räddas ska också levas! Riksföreningen Hjärnkraft arbetar för bättre rehabilitering av människor med förvärvade hjärnskador och med stöd till närstående. Hjärnskadefonden inom Hjärnkraft: Stödjer forskning och utveckling av hjärnskaderehabilitering Sprider kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser Tack för Ditt bidrag! Postgiro Box 47017, Stockholm ,

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3 Planering värdefull hjälp för anhöriga Många av livets viktiga frågor kanske man aldrig funderat över. Vad vill man exempelvis ska ske med ens ägodelar den dagen man inte längre finns kvar? Genom att ta ställning till denna typ av frågor kan man vara till stor hjälp för ens anhöriga. Anhöriga förväntas ta beslut, vid en känslomässigt svår tidpunkt när sorgen är stor. När tiden kommer för att organisera en bouppteckning är tiden ofta knapp och som anhörig förväntas man ta beslut i denna typ av frågor vid en känslomässigt svår tidpunkt när sorgen är stor. För att underlätta för de anhöriga kan det vara klokt att i förväg meddela dem om man har önskningar om hur uppdelningen av dödsboet ska ske. Nedan följer några punkter om regler och bestämmelser kring bouppteckning som kan vara bra att ha kännedom om i fall man vill planera inför sin bortgång. Informera dina anhöriga om dina tillgångar Den avlidnes ekonomiska kvarlåtenskap och jordiska ägodelar bildar efter personens bortgång ett dödsbo. De efterlevande och arvingarna, som är delägare i dödsboet, ska upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet för att avveckla den avlidnes ekonomiska förehavanden. Här kan det vara en bra idé att medan man är i livet informera sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton. Det är en värdefull hjälp när bouppteckningen ska göras. Har den avlidne inte några tillgångar vid sin bortgång gör man istället en dödsboanmälan. Ta hjälp av en jurist Ska en bouppteckning göras tar man normalt hjälp av en jurist. Det är inte tillåtet att någon dödsbodelägare gör bouppteckningen. Bouppteckningen ska innehålla vilka delägarna i och arvingarna till dödsboet är samt uppgifter om äktenskapsförord eller testamente. Det ska också finnas en sammanställning av den avlidnes tillgångar. Bouppteckningen avslutas med ett arvsskifte där kvarvarande tillgångar som pengar och egendom delas mellan dödsbodelägarna. Sambor ärver inte automatiskt Ett vanligt problem med arvsrätten som uppstår vid dessa tillfällen rör sambolagen (se artikel om testamente). Inställningen hos folk är i regel att sambolagen har samma juridiska status som ett äktenskap men det är inte sant. Sambon ärver inte automatiskt. För det krävs att man exakt beskriver hur man vill ha det i ett testamente. Petter Renhuldt En gåva för livet! Att skriva testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar skall fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente, vilka regler som gäller och hur du gör om du vill ge allt eller delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Att stödja till exempel Cancerfonden och därmed svensk cancerforskning är ett sätt att bidra till att rädda liv i kommande generationer. Ja, jag vill ha broschyren Testamente en gåva för livet Frälsningsarmén är beroende av att människor ger gåvor till oss och det är genom dessa gåvor vi har en möjlighet att göra den insats vi gör i dagens samhälle. Vårt arbete omfattar alla åldrar och vi försöker att hjälpa i alla slags situationer. Människor i Sverige skänker gåvor direkt eller genom att skriva ett testamente till oss. I dag är gåvor genom testamenten en betydande del av de medel vi erhåller. Det är tack vare alla dessa gåvor som vi har en möjlighet att sträcka ut en hand till hjälp och vägledning. Att skriva ett testamente kan vara viktigt. Tänker du på Frälsningsarmén i din sista vilja, blir det du lämnar efter dig till glädje och nytta för andra. Mer information hittar du på eller Namn Adress Postnr Postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du sätta på porto. Du kan också beställa broschyren på telefon eller via fax

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Skriv testamente för din familjs skull Hennes erfarenhet är att det finns få saker där släkten kan bli så osams som vid ett dödsfall. Sorgen och frustrationen som många familjemedlemmar känner när någon nära går bort kan skapa stor osämja vid arvsskiftet. Därför är det så viktigt att tänka ett steg längre och skriva ett testamente. Äktenskapsförord och testamente inte är samma sak säger Lotta Insulander-Lindh. Lotta Insulander-Lindh upplever i många fall att ett dödsfall till skillnad från en skilsmässa kan ge upphov till en oerhört intensiv aggressivitet hos de anhöriga.hon menar att det ofta beror på frustration i en svår situation och att man i själva verket av flera skäl är arg på den döde men eftersom det är omöjligt att avreagera sig på denne går i många fall den aggression som uppstår ut över familjen istället. - Att sticka huvudet i sanden och inte tala om hur man vill ha saker och ting efter sin bortgång är oansvarigt! Det räcker inte att bara tala om hur man vill ha det för en advokat eller att sätta lappar på sina ägodelar med familjemedlemmarnas namn på. Det absolut enda sättet är att skriva testamente. Formkrav för testamentet Ett testamente som du skriver ska bevittnas av två samtidigt närvarande personer som känner dig och som skall intyga att det är du som skriver under det.vittnena behöver inte se innehållet i testamentet men de ska intyga att du skriver testamentet vid sunt förstånd och av fri vilja. Annars är det ogiltigt, förklarar Lotta Insulander-Lindh och passar även på att avliva en vanlig missuppfattning kring testamentet: - 90 procent av alla som kommer till mig och ska skriva testamente tror att testamentet ska inregistreras någonstans. Så är det inte och mitt råd vid upprättandet av ett testamente är därför att man för det första förvarar det väl d v s i bankfack och för det andra talar om för någon man litar på att det finns ett testamente skrivet. Rätt att ändra sig Att skriva ett testamente innebär inte att innehållet står skrivet i sten för all framtid. Man har givetvis alltid rätt att ändra sig och om det finns flera testamenten är det det sist skrivna som gäller. - En persons livssituation förändras och utvecklas hela tiden. Man skaffar en partner, kanske gifter sig, skaffar barn med mera. Därför ska man med jämna mellanrum se över sitt testamente så att man håller det uppdaterat med vad som händer i ens tillvaro,anser Lotta. När det gäller att meddela sina anhöriga om att det finns ett testamente finns enligt Lotta en vanföreställning om att man måste tala om för sin sambo, maka/make att man skrivit testamente. - Det måste man inte.givetvis kan det finnas omständigheter där det är berättigat att inte berätta även om det generellt inte är så lämpligt. Ska man berätta för barnen? Enligt Lotta är det vanligtvis i medelåldern som människor börjar fundera på att skriva testamente och hur man vill fördela sina tillgångar efter sin bortgång. Då brukar det gälla barnen och det vanliga scenariot är att man vill undvika att orättvisor uppstår mellan dem. Ofta handlar det om att hitta sätt att kompensera om man bestämmer sig för att ett barn ska få mer och fler tillgångar än de andra barnen. I dessa situationer brukar Lotta få frågan om de ska berätta för barnen hur man vill fördela arvet. - Min erfarenhet är att man bör tala med barnen. Det är bättre att förklara hur man tänkt när man gjort uppdelningen medan man fortfarande är i livet. Det är bättre att kunna reda ut de frågor och upprörda känslor som eventuellt uppstår än att låta familjemedlemmarna ta smällen och reda upp infekterade situationer när man inte finns kvar att fråga. Ändringar i testamentet En annan vanlig fråga som uppkommer kring testamentesskrivning är om man kan skriva testamentet så att det som barnen får när man går bort blir enskild egendom och alltså inte delas Vem ärver? Sambor gör det inte Din yttersta vilja kan hjälpa andra Hjärnfondens uppgift är att finansiera forskning och sprida information om våra hjärnsjukdomar.våra ledande forskare säger att man inom tio år skulle kunna bota, lindra eller hindra Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, stroke och många andra sjukdomar. Men många forskare riskerar att få lägga ner sina forskningsprojekt i brist på pengar. Vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor, arv och donationer som gör det möjligt för oss att kontinuerligt kunna stödja lovande forskare. Vill du hjälpa våra forskare att hitta orsakerna till de hjärnsjukdomar som drabbar mer än en miljon människor i Sverige idag? Det finns flera sätt att stödja hjärnforskningen, att skriva testamente är ett sätt.vill du ha information om vår testamentsmapp eller om Hjärnfonden är du välkommen att ringa oss på telefonnummer Eller klipp ut talongen och skicka till oss så sänder vi över en testamentsmapp till dig.tack för ditt stöd! PG-nummer BG-nummer Tel: Med ett testamente bestämmer du! Det finns många frågor kring testamente och arv, viktiga frågor som berör oss alla. Välkommen till våra familjejurister så berättar vi mer! JA TACK,skicka mig gärna Hjärnfondens testamentsmapp JA TACK, information om Hjärnfonden Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon: Klipp ut och posta till: Hjärnfonden, Klostergatan 2, Uppsala

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 upp om barnet skulle skilja sig från sin partner. - Det måste finnas ett förbehåll i testamentet om detta om det ska betraktas som enskild egendom och står det i testamentet kan barnen inte ändra på detta, säger Lotta. Normalt ärver också gifta föräldrar varandra framför gemensamma barn. Barnen får alltså inte ut sitt arv förrän den andre föräldern går bort. En nackdel med detta förhållande är att arvet till barnen blir föremål för beskattning två gånger om först föräldern, sedan barnen ärver. Skriv testamente! Det är så viktigt att tala om för sina anhöriga hur man vill ha det när man går bort, säger advokat Lotta Insulander- Lindh. Hur man kan distribuera arvet Man kan skriva sitt testamente på precis allt man äger och man kan i princip fördela tillgångarna precis hursom helst. - Barnens laglott innebär dock att de har laglig rätt till 50 procent av allt man äger, vare sig man har ett eller tio barn.det finns scenarier där en förälder trots laglotten inte vill att barnen ska ha några av tillgångarna.då kan denne skriva testamente även avseende laglotten och överlåta till barnet att klandra (överklaga) testamentet, upplyser Lotta. Börja skriva testamente i tid Hon tycker att det är dags att börja skriva testamente redan i unga år, när man skaffar tillgångar ihop. - Skriv testamente om ni vill skydda varandra. Sambos har till exempel inte alls samma starka skydd som gifta. Sambor ärver inte varandra.vill man det måste man skriva testamente. Hon tar ett ungt par som exempel. De kanske äger en bostadsrätt tillsammans och den ena dör utan att testamente finns. Då har svärföräldrarna rätt till hälften av lägenhetens värde och hon säger att det finns många tragiska fall där maken/makan tvingas sälja hus och hem för att täcka svärföräldrarnas lagliga rätt. Lotta vill också göra folk uppmärksamma på att äktenskapsförord och testamente inte är samma sak. - En självklarhet bland oss advokater men för många människor är det inte det. Det är vanligt förekommande att ett par som är gifta och har barn har ett äktenskapsförord där det står att allt som jag äger är mitt och vice versa. Detta papper är juridiskt bindande vid skilsmässor inte vid dödsfall.vid en skilsmässa behåller då var och en sina tillgångar men vid ett dödsfall ärver den andre maken även enskild egendom framför t ex gemensamma barn. Petter Renhuldt Gåvoregler kring arv Du kan under din livstid skänka bort delar av dina tillgångar. Rent juridisk räknas det som förskott på arv. När arvet sedan ska skiftas räknas värdet på gåvan fortfarande som en tillgång som ska delas ut bland arvingarna. EXEMPEL: Du har två barn och skänker en gåva till ett värde av kronor till det ena barnet. Om kvarlåtenskapen vid din bortgång uppgår till kronor adderar du gåvans värde alltså kronor. Arvets värde uppgår då till kronor vilket är den summa som sedan ska delas mellan barnen. - En gåva kan vara mer än att skänka saker. Om du sålt någon av dina tillgångar till ett alltför lågt värde anses mellanskillnaden mellan det pris som betalades och marknadsvärdet vara en gåva. Om man inte vill att en gåva ska betraktas som förskott på arv måste det skrivas i testamentet, förklarar Lotta Insulander-Lindh. Nya tider andra typer av relationer Nya och mera invecklade typer av relationer där människor har flera olika partners under en livstid och barn med flera än en partner blir allt vanligare. En mycket vanlig fråga till följd av detta är om ens före detta partner som har ny familj och barn kan göra sina ursprungliga barn arvslösa genom att skänka bort sina tillgångar till de nya barnen. Många är rädda att den före detta partnern ska favorisera den nya familjen. Om en man har barn med flera olika kvinnor kan denne under sin levnad göra vad han vill med sina tillgångar. Han kan favorisera nya fruar och barn genom att skänka sina tillgångar till dessa. - Rent lagligt kan man skänka bort laglotten men inte planerande i syfte att undandra dina olika barns arv.är det på det viset och de ursprungliga barnen kan bevisa saken kan de föra talan i domstol och i dessa fall blir de som fått tillgångarna betalningsskyldiga. Problemet är bara att det ju inte finns någon laglott förrän man är död, konstaterar Lotta. Petter Renhuldt Ett testamente kan rädda liv Tack vare forskningen blir hälften av alla som får cancer friska. En gåva i ett testamente är en stor hjälp om fler ska bli friska. Radiumhemmets Forskningsfonder stöder patientnära forskning vars mål är tidigare upptäckt av cancer och bättre behandling för cancersjuka. Svensk cancerforskning är till mer än 90% beroende av gåvor från privatpersoner. Beställ gärna vår broschyr Ett testamente kan rädda liv. I den finns information om hur det går till att skriva ett testamente. Ring så skickar vi den kostnadsfritt. Försäkringsbevakning Vi bevakar de försäkringspengar du kan ha rätt till! Försäkringar förblir outbetalda vid dödsfall Anhöriga förlorar miljoner Fonus tar fram 200 miljoner kronor varje år Välkommen till ditt närmaste Fonuskontor! Postgiro eller Radiumhemmet, Karolinska Sjukhuset, Box 25, Solna. Tel:

6 Skild? Skriv ett korrekt bodelningsavtal Hos Fonus Juridik hjälper vi dig bland annat med skriftligt avtal vid skilsmässa. Ett sådant: Klargör ekonomiska förhållanden Skapar trygghet för barn och framtida relationer Välkommen till våra familjejurister så berättar vi mer! Viktigaste organisationen i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar Hjärt- och lungsjukdomar står för sjuttio procent av dödsfallen i Sverige. Landets vanligaste dödsorsak heter hjärtinfarkt. Nästan alla drabbas på något sätt,eller känner någon som gör det.hjärt- och lungfonden är den största och viktigaste organisationen som stöder den fria och obundna forskningen mot dessa sjukdomar.och alla kan vara med i kampen. Hjärt- och lungsjukdomar området är stort och spänner över vitt skilda åkommor, allt ifrån astma till hjärtsvikt. Men många av sjukdomarna har en viktig gemensam nämnare; de grundläggs i vår ungdoms livsstil och går att förebygga med en god balans mellan kost och motion. Därför berör hjärt- och lungfrågor alla, även de som inte närmar sig sjuttio. Och därför är information en del av hjärtoch lungfondens arbete. De flesta vet inte att den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är hjärtinfarkt., eller att förfärande många i årsåldern har hjärtsvikt eller andra hjärtproblem. Alla vet att motion är nyttigt, men få gör något åt sin livsstil förrän de verkligen drabbas, förklarar Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Om informationen är ett av organisationens medel i kampen mot sjukdomarna så är stödet till forskning det allra viktigaste. Hjärt- och lungfonden finansierar 90 procent av den oberoende forskningen inom hjärt- och lungområdet.att forskningen är oberoende och inte styrd av något läkemedelsföretag är viktigt, enligt Roger Höglund: Det gör att vi kan stödja nya, oväntade idéer och låta dem växa. Och de projekt vi stödjer pågår ute på klinikerna, vilket innebär att forskningen sker nära patienterna och att goda resultat snabbt kommer ut till en bred allmänhet. Och pengarna förvaltas väl. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat med 20 procent de senaste tio åren, blodtryckssänkande och kolesterolsänkande mediciner har utvecklats, liksom tekniker för kranskärlskirurgi många små men viktiga pusselbitar faller hela tiden på plats. Minskad dödlighet är ju tecken på forskningens framgång, säger Roger Höglund. Bidragen vi får räddar liv. Det är det allt handlar om i slutändan. Men det skulle kunna gå fortare. Hjärt- och lungfonden kan i dag bara bidra med pengar till en liten del av alla de lovande forskningsprojekt som ansöker om pengar och fortfarande vet forskarna inte tillräckligt om sjukdomarna för att rädda alla som drabbas. Under nästa år kommer fonden att satsa på en bred kampanj om hjärtinfarkt, en sjukdom med en komplex bakgrundsbild som dödar tolvtusen svenskar varje år. Det är en oväntad sjukdom som inte bara drabbar gamla, utan alla. Ett bidrag till oss innebär att du hjälper dina medmänniskor i dag, och inte minst dig själv om du drabbas, säger Roger Höglund. Roger Höglund, insamlings- och informationschef på hjärt- och lungfonden. Insamlingskonto pg www. hjart- lungfonden. se

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Ofta har de anhöriga synpunkter och önskningar om att läsa dikter, placera olika saker på kistan, speciell musik osv Foto: Jim Elfström, Svenska kyrkans bildarkiv. Begravningen ett minne för livet En begravning är för många ett sätt att ta ett sista farväl av en nära och kär person. När det gäller begravningsgudstjänsten och dess utformning är det många detaljer som ska med i planeringsarbetet inte minst väcks ofta frågor hos de anhöriga om och i vilken utsträckning man kan påverka ceremonin med egna önskemål. - De anhörigas önskemål är en viktig ingrediens för att den kyrkliga begravningsakten ska bli det fina avsked man tänkt sig och inte reduceras till en formalitet, säger komminister Gun Eriksson vid Katarina Församling i Stockholm. En kyrklig begravningsakts utformning är inte förutbestämd men utgår från Svenska kyrkans ordning. Utifrån denna ordning kan de anhöriga påverka begravningsgudstjänstens utformning på flera sätt. Gun Foto: Jim Elfström, Svenska kyrkans bildarkiv. Erikssons 20-åriga erfarenhet som präst är dock att de flesta hon kommer i kontakt med i begravningsfrågor ofta har en dålig uppfattning om innehållet i en kyrklig begravningsakt och att de därför förlitar sig mycket till prästens förslag. - De anhöriga lägger ofta arrangemanget i händerna på kyrkoherden även om de anhöriga ofta har synpunkter och önskningar om olika saker. Det kan handla om att läsa dikter, att placera olika saker på kistan, speciell musik och så vidare. Vilka önskemål som går att uppfylla blir en avvägningsfråga från fall till fall men det är ju de anhörigas begravning och därför gäller det, inom ramen för kyrkans ordning, att vara så lyhörd som möjligt för deras önskemål. Det enklaste är att diskutera val av musik, psalmer, text, bön och så vidare med prästen som ska förrätta begravningsakten, förklarar hon. Den avlidnes egen önskan En annan viktig fråga vid utformningen av begravningen är den avlidnes egen önskan, som man ju bör ta hänsyn till, men enligt Gun Eriksson är det inte alls säkert att den döde faktiskt har funderat på hur denne vill ha sin begravning. Hon tycker inte att det är förvånande. - När jag ställer frågan om den avlidnes önskan visar det sig ofta att de anhöriga aldrig har talat med den avlidne om dennes eventuella önskemål. Det är inte så konstigt egentligen, dels är det inget givet samtalsämne ens inom familjen, och dessutom finns det hos de allra flesta ett visst obehag över att tala om döden, menar hon. Kyrklig begravning viktig trots allt Gun Eriksson säger sig tydligt märka av att en kyrklig inramning av en begravning är viktig för de allra flesta även om de under sin levnad saknat en stark religiös förankring.trots att färre människor regelbundet går i kyrkan och att även andelen konfirmander sjunker för varje år som går väljer fortfarande nästan 90 procent av svenskarna en kyrklig begravning. För Gun Eriksson tyder det på att det kyrkliga budskapet, miljön och atmosfären plötsligt spelar en betydelsefull roll i folks liv. - Lite förvånande kan tyckas men uppenbarligen står kyrkan fortfarande för en grundläggande trygghet i dagens samhälle. En kyrklig begravning står för traditioner och skänker därigenom trygghet i en svår stund. Lite skämtsamt kan man säga att vissa som inte har varit religiösa kanske ändå vill ha en kyrklig begravning utifall att det visar sig att det finns ett liv efter detta som en slags gardering.men mest troligt är dock att folk känner att en kyrklig begravning erbjuder en stämningsfull och fin stund som väl representerar det värdiga farväl och det fina slut på en människas liv som man söker, konstaterar hon. Borgerligt begravningsalternativ ökar Om man nu vill ha en begravning men av olika skäl inte vill ha den i kyrkan kan en borgerlig begravning vara ett alternativ. Fortfarande utgör de en liten del av alla begravningar som förrättas i Sverige men antalet ökar stadigt. Den som väljer en borgerlig begravning vänder sig till en begravningsbyrå som kan hjälpa till med arrangemangen kring begravningen. Det har funnits tillfällen där Gun Eriksson ställts inför situationer där anhöriga haft så pass speciella önskemål att de inte gått att tillmötesgå utifrån Svenska kyrkans perspektiv. Hon har då givit dem rådet att istället välja en borgerlig begravning. - Till skillnad från en kyrklig begravning är utformningen av en borgerlig begravning helt fri. Den kan inte hållas i en kyrka men i övrigt nästan varsom helst, förklarar hon. Begravningsakten kan bestå av enbart musik, musik och diktläsning eller också kompletteras med minnestal som framförs av en eller flera personer. Det råder stor valfrihet när det gäller musiken liksom när det gäller övriga inslag.vad det gäller valet av officiant, förrättare av begravningsakten, kan denne vara en släkting, god vän, representant från begravningsbyrån eller person som är utsedd av kommunen. Begravningsgudstjänstens olika moment enligt Svenska kyrkans ordning Ingångsmusik eller inledningsmusik. Extra sång/musik om så önskas. Psalm. Prästen håller griftetal. Ofta vill de anhöriga ha med någonting personligt i talet som berättar om vem den avlidne var ooch så vidare. Bön. Överlåtelse. Alla står upp för att visa vördnad och uppmärksamhet när den avlidne i Guds barmhärtighet och frid överlämnas till gravens vila. Petter Renhuldt Bibelläsning. Prästen läser några bibeltexter, vanligtvis ett par ur gamla och ett par ur nya testamentet Psalm/musik om så önskas. Begravningsbön och Fader vår. Tre varianter finns av begravningsbönen, två lästa och en sjungen. Valfritt vilken man väljer. Psalm. Defilering. Slutbön och välsignelsen. Extra musik/sång om så önskas. Avslutningsmusik. Fotnot: Denna avslutning på begravningsgudstjänsten gäller när avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet. Vid jordbegravning äger defileringen rum på kyrkogården. Källa: Svenska Kyrkan

8 Äldrevård med hög garanterad kvalitet Omvårdnadshuset är ett privat korttidsboende som ligger på Danderyds sjukhusområde. Här erbjuder Medihem AB individuellt anpassad omvårdnad, omsorg, service och viss rehabilitering. Som ett alternativ till sjukhusvård eller vård i hemmet är korttidsvård en bra form, inte bara för de boende, utan ger även anhöriga avlastning. Allt genomförs dessutom med en individuell vårdplanering. Omvårdnadshuset har stora terrasser mot Edsviken. De boende har enkel eller dubbelrum med hög standard. Handikappanpassade toaletter, vårdsängar och trygghetslarm finns naturligtvis. Måltiden är en viktig del i vardagen och ska tilltala såväl gom som öga. Vi serverar näringsrika, varierade och goda måltider med ett glas vin till om så önskas. Hög stämning och trivsel är viktiga ingredienser i vardagen liksom olika aktiviteter. Medarbetarna vid Omvårdnadshuset består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Konsultläkare finns tillgänglig. Alla medarbetare har hög kompetens. Medihem AB har under 20 år utvecklat och drivit olika former av äldreboende på uppdrag av landets kommuner eller i egen regi. Hos oss kan du köpa plats direkt för kortare eller längre vistelse. Medihem AB ingår i Praktikertjänst och har en väl inarbetad kvalitetspolicy. Det innebär att vi står för högsta kvalitet i äldreomsorgen. Du som behöver en plats på Omvårdnadshuset kan antingen kontakta biståndshandläggaren i din kommun eller ring samordnaren för platser vid Omvårdnadshuset Eva Johansson eller verksamhetschef Kerstin Lindholm Läs mer KERSTIN LINDHOLM OCH EVA JOHANSSON Stöd Alzheimerfonden Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är ett av våra största humanitära och medicinska problemområden. Varje år drabbas ca individer av någon form av demens. Många drabbas redan före 60 års ålder. Alzheimers sjukdom, liksom andra demenssjukdomar, är inte en del av det naturliga åldrandet. Orsakerna till Alzheimers sjukdom och många andra demenssjukdomar är inte klarlagda. Forskningen måste intensifieras. Det är många som forskar kring demenssjukdomarna, men de ekonomiska resurserna räcker inte till. Vill du hjälpa läkekonsten att en dag hjälpa dig själv eller någon av dina anhöriga? Rätt diagnos är en förutsättning för optimal behandling och rätt omhändertagande. Enskilda bidragsgivare och organisationer har möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om demenssjukdomar, samt utveckling av läkemedel och andra metoder för behandling. Postgiro: Bankgiro: Telefon: Vita Arkivet Vi erbjuder kostnadsfri förvaring! Genom att fylla i Vita Arkivet: Underlättar du för dina anhöriga Motverkar du tvister Välkommen till ditt närmaste Fonuskontor! Med Hörat Original slipper du höja rösten! Hörat Original motsvarar högt ställda krav vid kommunikation med personer som har hörselnedsättning. Hörat Original är en effektiv, batteridriven förstärkare med riktmikrofon och ett par hörlurar. Den är väldigt enkel att handha med ett enda stort reglage. Ett inbyggt skydd hindrar effektivt plötsliga och starka ljud från att skada öronen. Standardbatterierna (2 st LR6), som är mycket lätta att byta räcker i ung. 220 timmar. Hörat finns med på Hjälpmedelsinstitutets Förteckning över Bra hjälpmedel. Vid ett förtroligt samtal vill man inte gärna höja rösten. Många äldre nästan varannan över 80 år behöver hörhjälpmedel men kan eller vill inte använda hörapparat. Detta medför svårigheter i kommunikationen och missförstånd uppstår lätt. Risken finns för att viktig information inte når fram. Hörat kan erhållas genom hörselvården istället för hörapparat eller köpas direkt från tillverkaren, Comento AB. Skicka information om Hörat Original Skicka information om övriga Hörat-produkter Skicka Hörat Original på öppet köp i 10 dagar. Priset är 1.850:- inkl. moms. Postens avgifter tillkommer. Fyll i dina uppgifter här och posta till adressen längst ned. Namn:... Adress:... Postadress: Telefon:... Posta till Comento AB, Box 3071, BROMMA. Tel , Fax

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Seder och traditioner i olika religioner Mångkulturella samhällen av idag innehåller de flesta av världens stora religioner. I Sverige finns hundratusentals människor med en annan religiös tillhörighet än den protestantiskt kristna, med en annan syn på livet och andra seder och ritualer för olika skeenden i livet liksom döden. Praktiska arrangemang kring en begravning Förutom begravningsgudstjänsten är det många andra praktiska frågor, regler och bestämmelser som man måste ta itu med vid en begravning. Vad exempelvis en begravning kostar, hur man ställer sig till kremering alternativt jordbegravning, val av kista, val av urna eller gravsten är andra saker man måste ta ställning till. Kostnader Vad en begravning kostar är svårt att svara på eftersom varje begravning har sin egen prägel och vad som anses viktigt att inkludera varierar naturligtvis från fall till fall, men under planeringens gång kan det vara klokt att titta på olika kostnadsalternativ. Hur man vill begravas En central fråga i sammanhanget är också hur kvarlevorna ska begravas. Kista måste man ha, så frågan är om man vill jordbegravas eller kremeras. Gravsättning av stoft i en kista ska ske senast två månader efter dödsfallet. Gravsättning av aska kan ske i urna, i minneslund alternativt spridas över vatten eller i naturmark och måste göras inom ett år efter kremeringen. Spridning av en persons aska omgärdas av olika regler och kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Gravplats Använder man sig av en gravplats upplåts den normalt på 25 år men kan förlängas ett obestämt antal gånger. Ansvaret för gravens skötsel vilar på de anhöriga och kyrkogårdsförvaltningen kan mot ersättning överta det ansvaret.vill man flytta en grav går det men endast i mycket speciella fall. Bruket av gravsten är en gammal sed och modet har varierat mellan tidsepokerna. I princip kan en sten se ut hur som helst. Enda riktiga begränsningen är att en minnesvård inte får väcka anstöt. Om man inte är medlem av svenska kyrkan Om den avlidne har trätt ur svenska kyrkan eller har en annan religionstillhörighet beror begravningsakten och andra arrangemang på vad den avlidnes egna önskemål varit. Finns inga speciella invändningar försöker man tillmötesgå den avlidnes vilja. Petter Renhuldt Källor: Svenska Kyrkan, Kyrkogårdsförvaltningen, Länsstyrelsen PRO arbetar för ett bra pensionärsliv! Gemensamt för de flesta religioner är tron på att livet man lever på denna jord fortsätter i någon form i efter ens död. Däremot skiljer sig själva ritualen för hur man tar han om någon som väl nått livets slut. Islam Döden, liksom födelsen är en del av livet och under sin levnad har människan enligt islam ett stort ansvar inför sin död. Livet på jorden en förberedelse för det eviga livet efter döden, när universum en dag förstörs och tar ny form för att åter väcka de döda till liv.därför är det viktigt för en muslim att förbereda för sin bortgång som om det var ens sista dag på jorden genom att utföra goda gärningar och samtidigt undvika dåliga. Men man har också rättigheter när man väl gått bort.när någon avlider ska den dödes kropp respekteras, bland annat får kroppen inte obduceras utan särskilt tillstånd. Kroppen ska tvättas och lindas in i rent tyg och begravas så snart som möjligt efter dödsfallet, liggandes på sidan vänd mot Mecka. Judendomen Inom den judiska tron lever man inte vidare efter döden. Man återgår till det tillstånd man en gång uppstod från. Däremot anser man att vi alla är lika inför döden och alla judar begravs därför i samma, enkla typ av kista efter att ha tvättats och svepts i vitt av medlemmarna i det judiska begravningssällskapet, Chevra kadisha. Dock finns skillnader mellan män och kvinnor där männen begravs med sin bönemantel där fransarna är avklippta som ett tecken på att man inte längre behöver uppfylla kraven för livet på jorden. Gemensamt för både judendomen och islam är att kroppen av den döde begravs i jorden och aldrig kremeras. Däremot bjuder seden kremering av den dödes kropp inom både buddhismen och hinduismen. Buddhism Inom buddhismen ska de anhöriga finnas vid den döendes sida och skapa en kärleksfull atmosfär för att denne ska lämna livet med sinnesfrid.vid svår sjukdom eller dödsfall bör en andlig lärare vara närvarande för vägledning och för ett ceremoniellt utförande. Man anser att dödsprocessen i kroppen kan vara upp till tre dagar även om hjärtat slutat slå och därför flyttar man normalt inte kroppen förrän den tiden förflutit. När kroppen väl kremerats förvaras askan av de anhöriga, oftast i husaltaret. Hinduism En hinduist tror på moksha, den slutgiltiga frigörelsen för den som strävar efter den andliga vägen. När en hinduist dör bränns kroppen och askan strös vid ett rinnande vattendrag. Helst ska det ske vid floden Ganges heliga vatten. Genom den renande kraft som floden anses ha hoppas man få hjälp att förlösas ur själavandringen, alltså den ständiga återfödelsen. Petter Renhuldt Det växande antalet pensionärer samt vårdens och omsorgens allt större omfattning ökar behovet av forskningsverksamhet på äldreområdet. Med ditt bidrag till PROs Äldreforskningsfond hjälper du till att stärka resurserna för den forskning som har med åldrandet och äldrepolitiken att göra. Ditt och andras bidrag/medlemskap är viktigt för PROs påverkansarbete PRO är Sveriges största pensionärsorganisation och omfattar över lokala föreningar med nära medlemmar. I medlemsförmånerna ingår förmånliga försäkringar, en läsvärd medlemstidning, NAMN ADRESS POSTNR TELEFON Jag vill bli medlem i PRO. Jag vill ha mer information. POSTADRESS mängder av aktiviteter och många möjligheter till gemenskap. Dessutom känner du tryggheten i att tillhöra en förening som bevakar pensionärernas rättigheter och som arbetar för bättre villkor för äldre i samhällslivet. Besök gärna vår hemsida Stöd PROs Äldreforskningsfond till förmån för forskningen på äldreorådet. Tack för att du vill vara med och påverka din och kommande generationers villkor som pensionär - Sätt in ditt bidrag på postgiro märk talongen PROs Äldreforskningsfond. Pensionärernas Riksorganisation Porto betalt Svarspost Kundnummer Stockholm

10 Patientnämnden problemlösare i vården De flesta är nöjda med den vård man själv eller en anhörig får. Men ibland upplever man motsatsen, och vad gör man då? I första hand bör man vända sig till chefen på den plats där problemet uppstått. Men om man inte får gehör för sina synpunkter, eller av någon annan anledning vill prata med någon som är neutral i frågan, kan man helt kostnadsfritt vända sig till Patientnämnden. I varje län/region finns en nämnd, en oberoende part som är till för att lösa problem i kontakterna mellan patienter, anhöriga och vårdgivare. Patientnämnden gäller för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt för folktandvården. När det gäller missnöje med äldrevården är det oftast de anhöriga som hör av sig, och vanligen handlar det om synpunkter på brister i omvårdnaden eller problem med vårdkedjan för skröpliga äldre. Patientnämnden utreder klagomålen, diskuterar och föreslår lösningar samt tar initiativ till nödvändiga förändringar för att stärka patientens ställning inom vården. Patientnämnden vill vara obyråkratisk och det ska vara lätt att komma i kontakt med en handläggare. Det går bra att ringa eller skriva till nämnden. Information om Patientnämnden ska finnas i en broschyr på alla sjukvårdsinrättningar, apotek samt äldreboende. För att komma i kontakt med Patientnämnden i Stockholm kan du gå in på landstingets hemsida mejla eller ringa måndag fredag på telefon Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt. Vem ärver? Stefan Liljeskog, Fonus Juridik svarar. När en person avlider uppstår ett dödsbo. Dödsboet består av delägare/arvingar. Närmast till arv är den avlidnes barn/bröstarvingar. Om den avlidne var gift och barnen är gemensamma tar den efterlevande makan arv före bröstarvingarna. Om den avlidne var ogift och barnlös inträder dennes föräldrar som arvingar med hälften vardera. Var den avlidne barnlös men gift ärver dock den efterlevande makan kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Dödsbodelägare efter en avliden änka/änkeman kan således vara båda makarnas arvingar. Arvsordningen, dvs vem som skall ta arv kan förändras genom upprättande av testamente. Stefan Liljeskog, affärsområdeschef på Fonus Juridik FRÅGA 1 Eva ärvde sin make Per som avled Per efterlämnade inga barn utan endast syskon och syskonbarn. Eva och Per har alltid tyckt om Evas syskonbarn Anna och Eva vill att all kvarlåtenskap skall tillfalla henne. Är detta möjligt? FRÅGA 2 Vem avgör hur dödsboets tillgångar skall avvecklas, vem egendomen skall tillfalla och hur fördelas arvet? FRÅGA 3 Anna, 69 år, är ogift men har två barn, Åke och Leif. Anna har genom gåva överlämnat en fastighet till Åke. Leif undrar om han kan vidtaga några åtgärder med anledning härav. FRÅGA 4 Bo avlider och efterlämnar makan Karin och det gemensamma barnet Arvid. Bland tillgångarna finns en fastighet. Inget testamente är upprättat. Kan fastigheten övertas av Arvid? SVAR Eva ärvde sin make med fri förfoganderätt. Eva kan därför genom testamente endast förfoga över sin andel av kvarlåten-skapen, normalt hälften. Den andra hälften, som härrör från den tidigare avlidne maken Per, tillfaller hans efter-arvingar, dvs hans syskon och syskonbarn. Eftersom makarna var överens om att all kvarlåtenskap skulle tillfalla Eva hade detta kunnat åstadkommas genom ett testamente under bägge makarnas livstid. SVAR Ett dödsbo förvaltas tillsammans av delägarna,oavsett hur stor andel var och en har. I princip har varje delägare en ideell andel i all egendom som ingår i boet. Ingen större beslutanderätt än den andre. Samförståndslösningar gäller. Sedan boets tillgångar avvecklats, dvs fastigheter, aktier mm försålts, lösöret avvecklats, skatteberäkningar utförts och medel härför avsatts mm, skall ett arvskifte förrättas mellan arvingarna. Om den avlidne var gift skall, om det finns giftorättsgods, först en bodelning ske. Det är ofta praktisk att delägarna lämnar fullmakt till någon att handha boutredningen. Om delägarna inte kan enas om avvecklingen kan de hos domstol ansöka om förordnande av boutrednings-man/skiftesman. SVAR Anna förfogar i princip hur hon vill över sin egendom under sin livstid. Har hon således genom eget val och vid sunt och fullt förstånd lämnat gåvan kan Leif inte förhindra/återföra gåvan. Emellertid utgör gåvor som bröstarvinge erhållit förskott på arv om ej annat angivits, eller kan ha varit avsett, vid gåvotillfället. Således kan Åke tvingas avräkna gåvan från sig tillkommande arv efter Anna. Gåvan kan även i vissa fall ha givits bort under sådana omständigheter eller sådana villkor att gåvan till syftet är att jämställa med ett testamente. Då kan reglerna om det sk förstärkta laglottsskyddet bli aktuella och en återbäringsskyldighet av gåvan inträda. SVAR Eftersom den avlidne var gift, med Karin, och barnet, Arvid, är gemensamt är Karin enda delägare i dödsboet och all kvar-låtenskap tillfaller henne. Dock är det möjligt att genom avstående från del av sitt arv göra Arvid till delägare i boet. Med anledning härav måste ett arvsskifte förrättas vilken öppnar möjlighet att överföra fastigheten på Arvid.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Det viktigaste i livet Vid livets slut är det inte ägodelar och framgångar som betyder något. Det är relationer. Därför kan sjukdomar i hjärnan vara särskilt grymma. De kan sudda ut minnen och koppla bort relationer. Den schweizisk-amerikanska psykiatern Elisabeth Kuhbler-Ross har arbetat i över fyrtio år med människor som befunnit sig i livets slutskede. Hon säger att när en människa ligger på sitt yttersta är det inte hennes ägodelar eller världsliga framgångar som hon har i sinnet. De har helt förlorat sin betydelse. Det som upptar hennes medvetande är relationer. Minnen av stunder med nära anhöriga. Ett litet barn som kommer springande över en gräsmatta med utsträckta armar. En spontan kyss av den älskade i middagsbestyren. Att sitta i morfars knä när han berättar om sina äventyr till sjöss. Lycklig är den som får dö med minnet i behåll. Tyvärr drabbas många människor av demens, som till exempel Alzheimers sjukdom och andra störningar i hjärnan, som gör att deras minne kopplas bort. Därmed går de miste om en viktig möjlighet till en värdigare sista tid i livet. De anhörigas vånda När en människa drabbas av sjukdom eller skada i hjärnan förändras ofta hennes personlighet. Hon känner inte igen sina närmaste och beter sig kanske på ett sätt som är helt främmande för familjen. Det innebär att även de anhöriga drabbas på ett sätt som ofta kan vara ännu svårare än vid en mer kroppslig sjukdom. Det är illa nog att förlora en älskad anhörig, säger Hillevi Engbrant, vd på Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden. Ännu värre blir det om man har förlorat den mänskliga kontakten långt innan. Var och en som har varit med om det vet hur svårt det kan vara. En bakvänd situation Det är okänt att fler människor drabbas av störningar i hjärnan än av cancer. Omkring en miljon svenskar lider av Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens, stroke, depression, Parkinsons sjukdom eller annan hjärnskada. Trots det får hjärnforskningen mindre resurser än cancerforskningen. Det är en bakvänd situation, fortsätter Hillevi Engbrant. I Sverige har vi ett stort antal skickliga unga forskare som vill ägna sig åt att hitta metoder och mediciner som kan hindra, bota och lindra hjärnans sjukdomar. Men bristen på pengar är skriande och gör att många flyttar utomlands eller övergår till annan verksamhet. Ljuset vid horisonten Trots bristen på pengar menar Hillevi Engbrant att situationen inte är hopplös. Idag är man flera av orsakerna till hjärnsjukdomarna på spåren och bit för bit lär man sig förstå den mänskliga hjärnan. - Även om det går framåt skulle det kunna gå mycket fortare om hjärnforskningen fick större resurser, säger Hillevi Engbrant. År 2004 stödjer vi 23 unga forskare, men vi skulle vilja hjälpa fler. Det är bara pengar som fattas. Fakta om Hjärnfonden: Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som genom sin verksamhet skapar resurser till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar. Verksamheten bygger helt på frivilliga gåvor och har inget statligt stöd. Hjärnfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt. Styrelsen arbetar helt ideellt. Vill du beställa testamentsmapp eller veta mer om Hjärnfonden? Ring kostnadsfritt. Hjälp oss att stödja hjärnforskningen PG BG

12 Ska Einar hitta nya attackvägar mot åderförkalkning? Åderförkalkning och dess komplikationer orsakar nästan alla hjärtinfarkter och slaganfall. De vita blodkropparnas inverkan i sjukdomsprocessen har studerats med hjälp av fixerad vävnad, som utgör ett fryst ögonblick. Men eftersom vissa typer av vita blodkroppar lever bara 0-6 timmar, begränsas möjligheterna att upptäcka dessa celler. Einar Eriksson har utarbetat en teknik för att i realtid observera och filma de kortlivade vita blodkropparnas rörelser och interaktioner med kärlväggens innersta lager. Tekniken gör att han kan fortsätta att klarlägga rollen för dessa vita blodkroppar i arteriell inflammation och åderförkalkning. Resultaten kan öppna möjligheter för ny och effektiv terapi. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. I år är Einar en av dem. Medlen i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor kommer främst från privatpersoner. Stöder du oss kan du själv bestämma forsknings-område. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. NIMBUS För ytterligare information ring eller Einar Eriksson, SSMF-stipendiat, Karolinska Institutet. Stöd unga medicinska forskare Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation idag. Stöd svensk cancerforskning!

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation idag. Stöd svensk cancerforskning! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Leva på döden livet som begravningsentreprenör Ett yrke med mycket medmänsklighet omgivet av gamla fördomar Olika trosuppfattningars

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

du kan förändra världen även I

du kan förändra världen även I du kan förändra världen även I framtiden det är Bättre Att tända ett ljus än Att förbanna mörkret. En gåva för En mänskligare framtid Rätten till liv och rent vatten är mänskliga rättigheter precis som

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Att bli äldre Aktiviteter och förmåner för äldre Pensioner Äldreomsorg När någon avlider Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer