Finnwatch Swedwatch December 2012 FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnwatch Swedwatch December 2012 FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo"

Transkript

1 Finnwatch Swedwatch December 2012 BLOD FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo

2 TITLE: Blod(fritt) från Kongo: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo FÖRFATTARE: Kristina Areskog Bjurling, Jonathan Ewing, Divine Munje, Henri Purje PUBLISHERS: Finnwatch Swedwatch (kapitel 4) LAYOUT: Petri Clusius/Amfibi Ky, Finland OMSLAGSBILD: Ett läger som inrättats av den kongolesiska armén (FARDC) i provinsen Norra Kivu. Fotodatum 7 november UN Photo/Sylvain Liechti. Bilden är licensierad under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 FINANSIERING: Detta dokument har tagits fram med ekonomiskt stöd av EU. Finnwatch och Swedwatch är ensamma ansvariga för innehållet, som under inga omständigheter kan betraktas som ett uttryck för EU:s hållning. KONTAKTUPPGIFTER: Finnwatch Tel: +358 (0) Swedwatch Tel: +46 (0) GRANSKNINGSPARTNERS TILL MAKEITFAIR Finnwatch är en finsk icke-statlig granskningsorganisation som studerar företagaransvar ur ett globalt perspektiv. Swedwatch är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som rapporterar om svenska affärsrelationer i utvecklingsländer. Denna rapport publiceras som en del av makeitfair, ett europeiskt projekt om hemelektronik. MakeITfairs målsättning är att informera konsumenter om sociala och miljömässiga problem längs leverantörskedjan. Rapporten tar också upp hemelektronikföretag och beslutsfattare med makt att bidra till förändring. För mer information, besök Detta dokument är licensierat under Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING INTRODUKTION: VÄGEN BORT FRÅN KONFLIKTMINERALER POLITIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I DR KONGO Due Diligence i DR Kongo ÖVERSIKT AV REFORMINITIATIV FRÅN GRUVSEKTORN MED KOPPLING TILL ÖSTRA DR KONGO Regeringsinitiativ Åtgärder vidtagna av regeringen i DR Kongo USA:s Dodd-Frank Act Tyska regeringens certifieringsprogram Åtgärder vidtagna av mellanstatliga organisationer OECD:s riktlinjer avseende due diligence EU ökar öppenheten men saknar regelverk för konfliktmineraler FN:s expertgrupp för DR Kongo Internationella konferensen om området kring de stora sjöarna (ICGLR) Initiativ från industrin och andelsägare International Tin Research Institute (ITRI) / ITRI Tin Supply-chain Initiative (itsci) Konfliktfritt tenn från Södra Kivu Global e-sustainability Initiative (GeSI) / Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) FÖRETAGENS ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT LÖSA PROBLEMEN MED KONFLIKTMINERALER VÄGEN FRAMÅT: SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER...25 Rekommendationer till företag...25 Rekommendationer till beslutsfattare...25 Rekommendationer till konsumenter BILAGA 1. Enkät till elektronikföretag...27 BILAGA 2. Lista över företag som ingår i undersökningen REFERENSLISTA

4 Sammanfattning I Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) utvinns ett flertal mineraler som används i elektronik. Särskilt tenn, tantal och volfram (tungsten), de så kallade 3TG-mineralerna, finns i rikliga mängder. Men istället för att främja samhällsutvecklingen i östra DR Kongo så underblåser mineralhandeln den väpnade konflikt som ligger bakom mycket av fattigdomen i landet och kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av olika väpnade grupper och medlemmar av den kongolesiska militären. Efter en period av tämligen positiv utveckling började situationen i DR Kongo att förvärras i april Detta till följd av framryckningen av M23, en rebellgrupp som till en början bestod av ett par hundra avhoppare från den kongolesiska armén. I slutet av november 2012 hade rebellgruppen rekryterat tusentals nya medlemmar och tagit över Goma som är huvudstad i den mineralrika Kivuprovinsen i norr. Syftet med den här rapporten är att ge en överblick över den senaste utvecklingen, som på olika nivåer är kopplad till mineralproblematiken i DR Kongo. Fokus ligger på initiativ som syftar till att förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter och metoderna för due diligence. De negativa effekter mineralhandeln har i DR Kongo har fått aktörer som FN, OECD,EU, industrin och civila samhället att agera. Civilsamhället kräver att företag som utvinner mineraler från landet ska vidta åtgärder för att säkerställa att mineralinköpen inte främjar konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra brott antog USA den så kallade Dodd Frank-lagen och i augusti 2012 utfärdade den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC), kompletterande föreskrifter som kräver att företag som använder mineraler och är börsnoterade i USA ska vidta en rimlig utredning om ursprungsland. Detta för att avgöra om mineraler i leverantörskedjan kommer från DR Kongo eller angränsande land, och om de gör det genomföra en due diligence för att undersöka om mineralerna direkt eller indirekt bidragit till konflikter. Dodd Frank-lagen kräver också att gruv- och oljebolag som är börsnoterade i USA ska rapportera om sin verksamhet på landför-land- och projekt-för-projekt-basis, vilket gör det svårare för bolag att genom falsk bokföring överföra vinster illegalt. EU:s redovisningsdirektiv, som väntas i början av 2013, innehåller liknande bestämmelser. Riktlinjer från OECD och FN, som erhållit brett stöd, kräver också att företag ska respektera mänskliga rättigheter och göra en due diligence av leverantörskedjan. För att ta reda på vilka initiativ som tagits i elektronikbranschen har en frågeenkät skickats till 31 elektronikföretag vars produkter innehåller 3TG-mineraler. 13 av företagen har svarat. Det kan, baserat på dessa svar, konstateras att ett antal företag vidtagit aktiva åtgärder för att främja utvinning av konfliktfria mineraler från DR Kongo. Även om detta, tillsammans med ny lagstiftning, ger positiva signaler så kvarstår betydande hinder. Det faktum att 18 företag, trots påminnelser och förfrågningar, beslutat att inte bidra till rapporten har inte sänt ut en speciellt uppmuntrande signal beträffande deras engagemang för att säkerställa ansvarfulla leverantörskedjor. 4

5 1. Introduktion: vägen bort från konfliktmineraler Många av de metaller som används i produktionen av denna typ av produkter, till exempel tenn och tantal, utvinns i de östra delarna av DR Kongo. Men istället för att främja samhällsutvecklingen i östra DR Kongo så underblåser mineralhandeln den väpnade konflikt som ligger bakom mycket av fattigdomen i landet. Konflikten i landet har lett till grova kränkningar av mänskliga rättigheter medmord, massvåldtäkter, stympningar och tvångsrekrytering av barnsoldater utförda av olika väpnade grupper och medlemmar av den kongolesiska militären. 1 Av de 187 länder som ingår i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) Human Development Index 2011 listades DR Kongo sist. 2 Majoriteten av vinsterna från mineralverksamheten i landet gynnar inte den lokala befolkningen eller den offentliga sektorn. Internationella valutafonden (IMF) har 2009 uppskattat värdet av DR Kongos mineral- och oljeexport till 4,2 billioner USD. 3 De skatter som inkasserades av den kongolesiska regeringen samma år uppskattades till 155 miljoner USD mindre än fyra procent Cameroon Central African Republic South Sudan Gabon Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo North Kivu Goma Bukavu Uganda Rwanda Burundi Kinshasa south Kivu Tanzania Angola Zambia 1 Reuters UNDP IMF Democratic Republic of the Congo. Second Review of the Three-Year Arrangement Under the Extended Credit Facility and Financing Assurances Review. Publicerad den 22 november

6 av mineralernas värde. 4 Multinationella företag, korrupta tjänstemän och ledare för väpnade grupper använder skatteparadis, falsk redovisning och finansiell sekretess för att föra ut intäkterna. Rebellgrupper använder också pengar från gruvor de har tagit i beslag för att köpa vapen. Det är främst fyra mineraler som utvinns i DR Kongo: kassiterit (malm för tenn), coltan (malm för tantal), volfram (tungsten), och guld. Denna rapport från kampanjen makeitfair fokuserar på de tre förstnämnde mineralerna; tenn, tantal och volfram (tungsten), de så kallade 3TG-mineralerna. På grund av de negativa effekterna mineralhandeln har för statsuppbyggnaden och försörjningen i DR Kongo så har olika aktörer under de senaste åren krävt att bolag som utvinner mineraler från landet ska vidta åtgärder för att säkerställa att deras inköp inte främjar konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra brott. Bakom kraven står FN, OECD, EU, enskilda länder, initiativ från industrin och det civila samhället. Bland annat handlar det om att elektronikföretag ska göra en due diligence där de spårar mineralernas ursprung för att säkerställer att de inte främjar konflikter eller andra former av mänskligt lidande. Human rights due diligence är den riskanalysprocess som företag bör införliva i sin verksamhet i syfte att minimera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter antog USA DoddFrank-lagen som ska hindra amerikanska företag att använda konfliktmineraler från DR Kongo i sin tillverkning. I Augusti 2012 utfärdade den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC), kompletterande föreskrifter som kräver att bolag som använder mineraler och är börsnoterade i USA ska vidta en rimlig utredning om ursprungsland för att avgöra om mineraler i leverantörskedjan kommer från DR Kongo eller angränsande land, och om de gör det utreda om mineralerna direkt eller indirekt har bidragit till konflikter. Denna regel, som ska implementeras successivt under de kommande fyra åren, är känd som avsnitt 1502 i Dodd Frank-lagen. Avsnitt 1504 i samma lag kräver att USA-noterade gruv- och oljebolag ska rapportera sin verksamhet på land-för-land- och projekt-för-projekt-basis, vilket gör det svårare att via falsk bokföring överföra vinster illegalt. EU:s redovisningsdirektiv, som väntas i början av 2013, innehåller liknande bestämmelser. Denna publikation är en uppföljning av makeitfairs rapport Voices from the inside som publicerades i oktober Syftet med den här rapporten är att ge en överblick av vad som hänt med problemen kopplade till mineralutvinning i DR Kongo sedan dess. Fokus ligger på den upptrappade konflikten i landet samt på de initiativ och lagar som antagits för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i DR Kongo. Innehållet i rapporten bygger på tidigare studier, officiella källor, nyhetsartiklar och enkätsvar från företag (se bilaga 1). En enkät skickades våren 2012till 31 elektronikföretag vars produkter innehåller 3TG-mineraler. Trots flera förfrågningar och påminnelser var det endast 13 av de 31 elektronikföretagen som slutligen svarade. Det kan, baserat på dessa svar, konstateras att ett antal företag vidtagit aktiva åtgärder för att främja utvinningen av konfliktfria mineraler från DR Kongo. Även om detta, tillsammans med nyligen beslutade lagstiftningsreformer, sänder ut uppmuntrande signaler så kvarstår betydande hinder. Åtgärder som vidtas av företag beskrivs i kapitel fyra. 4 Uppskattningen av skatteintäkterna baseras på ett opublicerat dokument från Världsbanken, World Bank PROMINES project appraisal document, från

7 2. Politik och mänskliga rättigheter i DR Kongo Konflikterna i DR Kongo upphörde inte när inbördeskriget slutade Under de senaste åren har kontinuerliga strider pågått, där den kongolesiska militären och olika rebellgrupper är inblandade. I resolution 2021, som antogs av FN enhälligt i november 2011, upprepade FN:s säkerhetsråd sin oro för närvaron av väpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo liksom det stöd dessa väpnade grupper erhåller från regionala och internationella nätverk. FN:s säkerhetsråd uttryckte också sin oro för dödande och tvångsförflyttning av ett betydande antal civila, användning av barnsoldater, omfattande våldtäkter och annat sexuellt våld. Den kongolesiska militären, eller FARDC (Forces Armees de la République Démocratique du Congo), har också fortsatt kränka civila. De tidigare befälhavarna för Nationella kongressen för folkets försvar(congrès nationella pour La Défense du Peuple, CNDP) som integrerades i den nationella armén har haft en negativ påverkan på den kongolesiska armén.. 5 Rebellgruppen M23, som nyligen tagit över viktiga områden i östra DR Kongo, drivs till stor del av före detta CNDP-medlemmar. President Joseph Kabila, som haft makten sedan hans far mördades 2001, omvaldes i december 2011 trots anklagelser om valfusk. Under valet dödades minst 33 människor, 86 sårades och 285 greps av regeringens säkerhetsstyrkor i enbart huvudstaden Kinshasa. 6 Kabilas nya regering initierade några viktiga reformer, bland annat att företag inom mineralsektorn ska utföra due diligence-analyser av sina leverantörskedjor. Människorättssituationen har sedan våren 2012 tagit en negativ vändning. I maj översteg antalet internflyktingar för första gången på nästan tre år två miljoner, främst på grund av ökat våld i Norra och Södra Kivu, Orientale och Katanga. 7 Under hösten 2012 har våldet fortsatt öka. Mellan april och slutet av november 2012 flydde enligt BBC över människor sina hem. 8 FN har uppskattat att antalet fördrivna personer enbart i november ökat med i provinsen Norra Kivu och i provinsen Södra Kivu, till följd av M23:s upptrappning av våldet. 9 Rebellgruppen M23 bildades av ett hundratal soldater som hoppade av den kongolesiska armén i mars 2012,som ett svar på president Kabilas plan att överlämna M23-ledaren Bosco Ntaganda till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). 10 I oktober till november 2012 påstås M23 ha rekryterat tusentals nya soldater. 5 UN Security Council 2011; Global Witness 2011c. 6 Security Council Report 2012a. 7 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) BBC 2012c. 9 UNHCR 2012a; Al Jazeera 2012a. 10 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012; Global Witness 2012c; The Guardian 2012a och 2012b. 7

8 Kopplingen mellan de rwandiska och ugandiska regeringarna och rebellerna inne i DR Kongo har orsakat internationell oro. I efterdyningarna av FN:s expertgrupps delårsrapport från juni 2012 beslöt Storbritannien, USA, Nederländerna och Tyskland för att stoppa eller fördröja sina stödutbetalningar till Rwanda. I synnerhet har den rwandiska regeringen anklagats för att stödja rebellgruppen M23 och dess ledare Bosco Ntaganda. 11 I en konfidentiell rapport som läckte ut till medier i oktober 2012 uppgav FN-experter att Rwandas försvarsminister James Kabarebe var befälhavare över det kongolesiska upproret. 12 Den 12 november lade FN och USA till M23-befälhavaren Sultani Makenga till listan över krigsherrar som anklagas för allvarliga brott mot internationell rätt, som inkluderar dödande och lemlästande av kvinnor och barn, sexuellt våld, bortförande, tvångsförflyttning och rekrytering av barnsoldater. 13 Den 20 november 2012 tog M23 kontroll över staden Goma som är huvudstad i provinsen Norra Kivu och hem till en miljon människor. Goma ligger nära den rwandiska och ugandiska gränsen och M23 hotade att marschera till huvudstaden Kinshasa för att störta Kabila-regeringen. Det fanns FN-soldater i landet men de kunde inte förhindra upptrappningen av våldet. 14 Efter påtryckningar från FN och regeringarna i DR Kongo, Uganda och Rwanda gick M23 den 26 november med på att dra sig ur Goma, förutsatt att deras villkor uppfylldes. Många trodde att kraven, som inkluderade frigivning av politiska fångar och avväpning av DR Kongos regeringstrupper i det M23-kontrollerade området, skulle vara omöjliga för Kabilas regering att ge efter för DUE DILIGENCE I DR KONGO Intäkter från, och konkurrens om andelar av, den illegala mineralhandeln har underblåst konflikten i landet och bidragit ekonomiskt till väpnade grupper och oseriösa enheter inom FARDC. Det är också troligt att den senaste tidens uppror i östra DR Kongo har gynnats av den illegala mineralhandeln. Genom noggranna kontroller av leverantörskedjorna kan företag avsevärt minska risken för att pengar går till sådana grupper. 16 Vad beträffar östra DR Kongo så omfattar en due diligence att ta reda på mineralernas ursprung, fastställa produktions- och transportmetoder samt villkor för produkterna, och utreda om väpnade grupper eller korrupta armégrupper har gynnats i processen. 17 I en rapport från 2011 konstaterade FN:s expertgrupp för DR Kongo att effekterna av due diligence avseende tenn, tantalum och volfram (tungsten) varierade beroende på område. 11 Se exempelvis the Guardian 2012a och 2012b: Enough Project USA har gått så långt som att hota det rwandiska ledarskapet med utredning och lagföring av Internationella brottmålsdomstolen (ICC). 12 BBC 2012a. Rwanda defence chief leads DR Congo rebels, UN report says. Publicerad den 17 oktober 2012 på (22 november 2012). 13 Se UN Security Council 2012b. Sanctions Committee Concerning Democratic Republic Of Congo Adds One Individual to Assets Freeze, Travel Ban List. UNSC do-cumentsc/ Publicerad den 12 november 2012, på (22 november 2012); Enough Project 2012c. US and UN Target M23 Commander with Sanctions. Publicerad den 15 november 2012, på commander-sanctions (20 november 2012). 14 BBC 2012b. DR Congo s M23 rebels threaten to march to Kinshasa. Publicerad den 21 november 2012, på (22 november 2012). 15 BBC 2012d. 16 Global Witness 2012c. 17 Ibid. 8

9 I norra Katanga där ITRI Tin Supply Chain Initiatives spårbarhetssystem, itsci (se avsnitt 3.3.1), fanns på plats ökade mineralproduktionen och exporten. Produktionen fortsatte tack vare att exportörer arbetade med smältverk som deltog i granskningsprogrammet för konfliktfria smältverk (Conflict-Free Smelter audit programme) 18. I Kivu- och Maniema-regionerna där sådana spårbarhetssystem inte införts, och en stor del av mineralhandeln kriminaliserats, minskade däremot den officiella exporten I Kivu- och Maniemaregionerna hade dessutom inblandningen av militära och andra väpnade grupper ökat.. 19 FN kopplade minst tre exportörer, TTT Mining 20, Huaying Trading och Donson International, till gruvor i Norra Kivu som indirekt har finansierat väpnade grupper och kriminella nätverk inom FARDC. 21 Den efterföljande rapporten 2012 från FN:s expertgrupp för DR Kongo visade att produktionen och exporten ökat i Kivu och nådde cirka en tredjedel av nivåerna före gruvförbudet 22 som deklarerades av president Kabila2010.Antalet aktiva exportörer fördubblades också från tre till sex. 23 I maj 2012 upphävde kongolesiska gruvministeriet emellertid Huaying och CMM 24 tillstånd i Norra Kivu eftersom de inte uppfyllde de due diligence-krav som sedan februari 2012 ställs på gruvaktörer som är verksamma i DR Kongo. 25 Mer positivt är att den kongolesiska regeringens kräver att gruvföretag genomför due diligence i sina leverantörskedjor i enlighet med OECD:s riktlinjer som infördes 201. Vissa företag som är verksamma i DR Kongo redan har börjat genomföra sådana kontroller samt köper mineraler från konfliktfria källor (mer om OECD:s riktlinjer, se 3.2.1). Lokal kunskap om och stödet för due diligence har också ökat kraftigt i Norra och Södra Kivu. 26 En viktig katalysator för bolagens agerande har varit den amerikanska Dodd Frank-lagen, även om lagen på kort sikt haft vissa negativa effekter(se avsnitt för mer om detta). Det återstår att se hur upptrappningen av våldet under hösten 2012 kommer påverka företagens förmåga att vidta due diligence eller säkerställa mineraler med konfliktfritt ursprung i de områden som berörts av M23:s frammarsch. 18 Granskningsprogrammet för konfliktfria smältverk har upprättats av två elektronikorga nisationer, Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och Global e-sustainability Initiative (GeSI) för att hjälpa företag att uppfylla rapporteringskraven i enlighet med Dodd-Frank-regelverket. För mer information, besök ictfrees melter.org/. 19 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Enligt kongolesiska officerare har TTT ändrat sitt namn till Congo Minerals and Metals (CMM). CMM hävdar emellertid att det är ett nytt företag som verkar i samma lokaler som TTT. 21 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012, s Se avsnitt nedan. 23 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Se fotnot 5 ovan. 25 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012, ss Se exempelvis Demokratiska republiken Kongos regering Note circulaire 002/CAB.MIN/MINES/01/2011; Global Witness 2011b, 2011c och

10 UTLÄNDSKA OCH KONGOLESISKA VÄPNADE GRUPPER I DR KONGO Medan rebellupproren av M23 i stort dominerat nyhetsbevakningen under de senaste månaderna finns det i själva verket över två dussin andra utländska och kongolesiska väpnade grupper som är aktiva i DR Kongo. De viktigaste utländska väpnade grupperna som är inblandade i handeln med konfliktmineraler är de allierade demokratiska styrkorna (Allied Democratic Forces, ADF), demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse (Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR) och nationella befrielsearmén (Forces nationales de libération, FNL). Allied Democratic Forces (ADF). Enligt FN finns rebellgruppen ADF främst kring Rwenzori Mountains i Norra Kivu och leds av ugandier. Under första halvåret 2012 har ADF genomfört flera attacker mot FARDC och även mot MONUSCO (FN:s fredsbevarande styrka i Kongo), samt förföljt civila som gruppen misstänker inte respekterar affärsuppgörelser eller misstänks för att tillhandahålla information till den kongolesiska regeringen. FORCES NATIONALES DE LIBÉRATION (FNL). De burundiska rebellerna i FNL är främst verksamma i Södra Kivu. FNL fortsätter att rekrytera inom den burundiska säkerhetstjänsten och påstås ta emot vapen från Tanzania. FN har också fått information som tyder på att FNL delvis har gått samman med FRONABU, en annan Burundi-ledd grupp. 27 Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). FDLR är den mest framträdande rwandiska hutu-gruppen med verksamhet i östra DR Kongo. I slutet av 2011 och under 2012 försämrades gruppens förbindelser med lokala väpnade grupper eftersom de senare dödade flera viktiga nyckelpersoner inom FDLR. Som svar på MONUSCO-FARDC-operationer mot FDLR under första halvåret 2012, hämnades gruppen genom att attackera lokala civila. Efter det före detta-cndpmyteriet inom FARDC, som ledde till bildandet av rebellgruppen M23, har FDLR också lyckats ta många gruvor och strategiska positioner från FARDC. 28 Några av de övriga kongolesiska väpnade grupperna är Front de défense du Congo (FDC), Mai Mai Raïa Mutomboki, Forces de résistance patriotiques en Ituri (FRPI), Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), Mai Mai Yakutumba (Forces armées alléluia), Nduma Defence of Congo (NDC) och ovan nämnda rebellgruppen M23, som utmanade DR Kongos regeringstrupper under hösten Front de défense du Congo (FDC). Ursprungligen bildat som det lokala försvaret mot FDLR och anhängare av FARDC.. FDC uppstod som en maktfaktor längs gränsen i västra Masisi och östra Walikale i början av FDC-ledaren Butu Luanda, en självutnämnd före detta CNDP-officer, sägs ha ett nära samarbete med general Bosco Ntaganda, en känd krigsförbrytare och ledare för M23. mai Mai Raïa Mutomboki. Raïa Mutomboki etablerades som en självförsvarsgrupp med säte i Shabunda. Under gruppen lyder halvautonoma grupper i territorierna Kabaré, Kalehe, Mwenga, Walungu och Walikale, av vilka några inkluderar FARDC-desertörer. Enligt FN-källor har Raïa Mutomboki-grupper genomfört våldsamma attacker mot FDLR-soldater och deras kvinnor och barn, och utfört plundring, godtyckliga arresteringar, olaglig beskattning och sexuellt våld. Grupperna ökade sin verksamhet i Södra Kivu och attacker mot FDLR och FARDC har bidragit till ökad instabilitet. Grupperna har också koppling till olaglig brytning av guld, tenn, tantal och volfram (tungsten). 29 I november 2012 anklagade FN:s expertgrupp Raïa Mutomboki och FDLR för att ha dödat över 260 civila i Norra Kivu. 30 Det finns fortfarande andra kriminella enheter inom den kongolesiska militären FARDC som vill utnyttja landets mineraltillgångar för egen vinning. Det senaste exemplet är avskedandet av general Gabriel Amisi, en befälhavare av markstyrkorna, som i slutet av november anklagades av FN för att styra ett nätverk som tillhandahåller vapen och ammunition till flera kriminella grupper UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Al Jazeera 2012b. 31 Al Jazeera 2012b. 10

11 3. Översikt av reforminitiativ i gruvsektorn med koppling till östra DR Kongo Mer än ett decennium har gått sedan FN:s säkerhetsråd första gången uttryckte sin oro för mineralhandelns negativa effekter i DR Kongo. Under de senaste åren har betoningen på att säkra mänskliga rättigheter vid mineralbrytning ökat, liksom betoningen på ansvarsskyldighet för företag som köper mineraler från DR Kongo och de stora sjöarna i allmänhet. Avsnittet nedan ger en översikt över några av de viktigaste initiativen från regeringar, internationella organisationer och industrin. 3.1 REGERINGSINITIATIV Åtgärder vidtagna av regeringen i DR Kongo Den kongolesiska regeringen har försökt lindra problemen med gruvsektorn genom ett antal initiativ som inkluderar ny lagstiftning, ett tidsbegränsat förbud mot mineralutvinningett stabiliseringsprogram efter konflikter liksom försök till upprättande av säkra handelscentrum för mineraler. Den kongolesiska regeringen har försökt lindra problemen med gruvsektorn genom ett antal initiativ som inkluderar ny lagstiftning, ett tidsbegränsat förbud mot mineralutvinningett stabiliseringsprogram efter konflikter liksom försök till upprättande av säkra handelscentrum för mineraler. Ny lagstiftning I februari 2012 antog den kongolesiska regeringen en ny lag som kräver att alla gruv- och mineralhandelsföretag som är verksamma i DR Kongo ska uppfylla OECD:s riktlinjer avseende due diligence och säkerställa att de inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter eller konflikter i Demokratiska republiken Kongo. Lagen definierar också hur det regionala certifieringssystemet, framtaget av den Internationella konferensen om området kring de stora sjöarna (ICGLR, se avsnitt nedan), ska införas. Krav på att aktörerna inom mineralsektorn ska tillämpa due diligence har funnits i ett ministerdirektiv sedan september Att det nu införts i den nya lagen visar på ett ökat engagemang från den kongolesiska regeringen. Det faktum att DR Kongo i maj 2012 upphävde tillstånden för två kinesiska exporthus, på grund av underlåtenhet att vidta due diligencekan ses som ett bevis på detta Global Witness 2012c. 11

12 Förbud mot mineralutvinning Den 11 september 2010 meddelade det kongolesiska gruvministeriet president Kabilas beslut att tills vidare avbryta all exploatering och export av mineraler från DR Kongos provinser Norra Kivu, Södra Kivu och Maniema. Förbudet påstods införas för att stoppa den illegala exploateringen av naturresurser och militariseringen av mineralhandeln i landet. DR Kongos regering hade dock inte kapacitet att övervaka embargot och upprätthålla förbudet. Det finns indikationer på att kriminella enheter inom FARDC snarare stärkte sitt grepp om gruvsektorn (oftast för egen vinning) under förbudet och att regeringen misslyckades med att kontrollera den fortsatta närvaron och dominansen av icke-statliga väpnade grupper i andra gruvor. 33 Småskaliga gruvarbetare och mineralinköpare ställdes inför betydande ekonomiska förluster, och bönder som levererar livsmedel till gruvområdena såg sina intäkter krympa till följd av den minskade efterfrågan. Gruvförbudet ledde dessutom indirekt till en nedgång i tillgången på hårdvaluta. Mineralexporten hade fram till förbudet utgjort den absolut viktigaste inkomstkällan för utländsk valuta i den här delen av DR Kongo. Även provinsregeringarnas inkomster minskade. Den allmänna ekonomiska nedgången ledde även till att färre barn skrevs in i skolan eftersom deras föräldrar inte kunde sörja för skolavgifterna. 34 När gruvförbudet hävdes den 10 mars 2011 var den allmänna uppfattningen bland aktörer inom den småskaliga gruvsektorn att förbudet inte hindrat mineralsmuggling eller militär inblandning i mineralverksamheten, samt att en hel del värdefull tid gått förlorad. Småskaliga gruvarbetare menade att förbudet hade hindrat organisationer som ITRI (tennindustrins sammanslutning, se avsnitt nedan) från att vidta åtgärder för att göra gruvnäringen mer öppen och transparent och mindre korruptionsdriven. 35 Stabilitets- och rekonstruktionsplan (STAREC) I ett försök att komma tillrätta med de humanitära problemen och få igång en socioekonomisk återhämtning införde den kongolesiska regeringen under 2009 en stabilitets- och rekonstruktionsplan för krigsdrabbade områden (Stabilization and Reconstruction Plan for War- Affected Areas, STAREC). Programmet har implementerats i ett flertal områden i östra DR Kongo, inklusive Norra och Södra Kivu, Maniema, Haut-Uele, Bas-Uele och Ituri. STAREC-programmet består av en säkerhetsdel, en humanitär del, en social del samt en ekonomisk del. Syftet är att de officiella kongolesiska säkerhetsstyrkorna ska utöva permanent tillsyn över gruvor som utnyttjas av väpnade grupper, att ett antal statliga myndigheter ska utvecklas på regional nivå och att vägspärrar ska upprättas i närheten av landningsbanor och vägar som leder till gruvområden. Det är svårt att säga hur stora framsteg programmet har åstadkommit. Några mindre STARECinitiativ aviserades under 2010 och I december 2010 rapporterade till exempel den kongolesiska tidningen La Prosperité att medlemmar av den kongolesiska armén måste börja följa en ny uppförandekod och att kopior av uppförandekoden hade delats ut som en del 33 Sematumba 2011, s.13; UNGoE 2010, s Sematumba Sematumba 2011; Vircoulon

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER. Röster från Östra Kongo

Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER. Röster från Östra Kongo Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER Röster från Östra Kongo Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag

Läs mer

Konfliktmineral - Dags för en Europeisk stopplag?

Konfliktmineral - Dags för en Europeisk stopplag? Dokumentation Seminarium om Konfliktmineral Nalen, Stockholm, 23 januari 2012 S&D group Swedish Delegation, Marita Ulvskog MEP Konfliktmineral - Dags för en Europeisk stopplag? Anteckningar av Kristoffer

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0204 Unionssystem för självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 20/65

Europeiska unionens officiella tidning L 20/65 SV 23.1.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 20/65 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/46/GUSP av den 22 januari 2013 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

En skatteparadisfri framtid

En skatteparadisfri framtid En skatteparadisfri framtid Eva Nilsson Attac och FBF, Åbo 25/10/2014 Frågor Vad innebär skatteparadisekonomin? Vem är egentligen boven? Hurdana problem möter länder i globala syd? Varför är det så svårt

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP)) P7_TA-PROV(2012)0511 Situationen i Demokratiska republiken Kongo Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 21.6.2016 B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 Ändringsförslag 1 João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen PPE,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( )

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport ( ) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.12.2014 COM(2014) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2012-2013) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer