Finnwatch Swedwatch December 2012 FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnwatch Swedwatch December 2012 FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo"

Transkript

1 Finnwatch Swedwatch December 2012 BLOD FRÅN KONGO: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo

2 TITLE: Blod(fritt) från Kongo: En översyn av utvinning av konfliktfria mineraler från Demokratiska republiken Kongo FÖRFATTARE: Kristina Areskog Bjurling, Jonathan Ewing, Divine Munje, Henri Purje PUBLISHERS: Finnwatch Swedwatch (kapitel 4) LAYOUT: Petri Clusius/Amfibi Ky, Finland OMSLAGSBILD: Ett läger som inrättats av den kongolesiska armén (FARDC) i provinsen Norra Kivu. Fotodatum 7 november UN Photo/Sylvain Liechti. Bilden är licensierad under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 FINANSIERING: Detta dokument har tagits fram med ekonomiskt stöd av EU. Finnwatch och Swedwatch är ensamma ansvariga för innehållet, som under inga omständigheter kan betraktas som ett uttryck för EU:s hållning. KONTAKTUPPGIFTER: Finnwatch Tel: +358 (0) Swedwatch Tel: +46 (0) GRANSKNINGSPARTNERS TILL MAKEITFAIR Finnwatch är en finsk icke-statlig granskningsorganisation som studerar företagaransvar ur ett globalt perspektiv. Swedwatch är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som rapporterar om svenska affärsrelationer i utvecklingsländer. Denna rapport publiceras som en del av makeitfair, ett europeiskt projekt om hemelektronik. MakeITfairs målsättning är att informera konsumenter om sociala och miljömässiga problem längs leverantörskedjan. Rapporten tar också upp hemelektronikföretag och beslutsfattare med makt att bidra till förändring. För mer information, besök Detta dokument är licensierat under Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share 2

3 Innehåll SAMMANFATTNING INTRODUKTION: VÄGEN BORT FRÅN KONFLIKTMINERALER POLITIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I DR KONGO Due Diligence i DR Kongo ÖVERSIKT AV REFORMINITIATIV FRÅN GRUVSEKTORN MED KOPPLING TILL ÖSTRA DR KONGO Regeringsinitiativ Åtgärder vidtagna av regeringen i DR Kongo USA:s Dodd-Frank Act Tyska regeringens certifieringsprogram Åtgärder vidtagna av mellanstatliga organisationer OECD:s riktlinjer avseende due diligence EU ökar öppenheten men saknar regelverk för konfliktmineraler FN:s expertgrupp för DR Kongo Internationella konferensen om området kring de stora sjöarna (ICGLR) Initiativ från industrin och andelsägare International Tin Research Institute (ITRI) / ITRI Tin Supply-chain Initiative (itsci) Konfliktfritt tenn från Södra Kivu Global e-sustainability Initiative (GeSI) / Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) FÖRETAGENS ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT LÖSA PROBLEMEN MED KONFLIKTMINERALER VÄGEN FRAMÅT: SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER...25 Rekommendationer till företag...25 Rekommendationer till beslutsfattare...25 Rekommendationer till konsumenter BILAGA 1. Enkät till elektronikföretag...27 BILAGA 2. Lista över företag som ingår i undersökningen REFERENSLISTA

4 Sammanfattning I Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) utvinns ett flertal mineraler som används i elektronik. Särskilt tenn, tantal och volfram (tungsten), de så kallade 3TG-mineralerna, finns i rikliga mängder. Men istället för att främja samhällsutvecklingen i östra DR Kongo så underblåser mineralhandeln den väpnade konflikt som ligger bakom mycket av fattigdomen i landet och kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av olika väpnade grupper och medlemmar av den kongolesiska militären. Efter en period av tämligen positiv utveckling började situationen i DR Kongo att förvärras i april Detta till följd av framryckningen av M23, en rebellgrupp som till en början bestod av ett par hundra avhoppare från den kongolesiska armén. I slutet av november 2012 hade rebellgruppen rekryterat tusentals nya medlemmar och tagit över Goma som är huvudstad i den mineralrika Kivuprovinsen i norr. Syftet med den här rapporten är att ge en överblick över den senaste utvecklingen, som på olika nivåer är kopplad till mineralproblematiken i DR Kongo. Fokus ligger på initiativ som syftar till att förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter och metoderna för due diligence. De negativa effekter mineralhandeln har i DR Kongo har fått aktörer som FN, OECD,EU, industrin och civila samhället att agera. Civilsamhället kräver att företag som utvinner mineraler från landet ska vidta åtgärder för att säkerställa att mineralinköpen inte främjar konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra brott antog USA den så kallade Dodd Frank-lagen och i augusti 2012 utfärdade den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC), kompletterande föreskrifter som kräver att företag som använder mineraler och är börsnoterade i USA ska vidta en rimlig utredning om ursprungsland. Detta för att avgöra om mineraler i leverantörskedjan kommer från DR Kongo eller angränsande land, och om de gör det genomföra en due diligence för att undersöka om mineralerna direkt eller indirekt bidragit till konflikter. Dodd Frank-lagen kräver också att gruv- och oljebolag som är börsnoterade i USA ska rapportera om sin verksamhet på landför-land- och projekt-för-projekt-basis, vilket gör det svårare för bolag att genom falsk bokföring överföra vinster illegalt. EU:s redovisningsdirektiv, som väntas i början av 2013, innehåller liknande bestämmelser. Riktlinjer från OECD och FN, som erhållit brett stöd, kräver också att företag ska respektera mänskliga rättigheter och göra en due diligence av leverantörskedjan. För att ta reda på vilka initiativ som tagits i elektronikbranschen har en frågeenkät skickats till 31 elektronikföretag vars produkter innehåller 3TG-mineraler. 13 av företagen har svarat. Det kan, baserat på dessa svar, konstateras att ett antal företag vidtagit aktiva åtgärder för att främja utvinning av konfliktfria mineraler från DR Kongo. Även om detta, tillsammans med ny lagstiftning, ger positiva signaler så kvarstår betydande hinder. Det faktum att 18 företag, trots påminnelser och förfrågningar, beslutat att inte bidra till rapporten har inte sänt ut en speciellt uppmuntrande signal beträffande deras engagemang för att säkerställa ansvarfulla leverantörskedjor. 4

5 1. Introduktion: vägen bort från konfliktmineraler Många av de metaller som används i produktionen av denna typ av produkter, till exempel tenn och tantal, utvinns i de östra delarna av DR Kongo. Men istället för att främja samhällsutvecklingen i östra DR Kongo så underblåser mineralhandeln den väpnade konflikt som ligger bakom mycket av fattigdomen i landet. Konflikten i landet har lett till grova kränkningar av mänskliga rättigheter medmord, massvåldtäkter, stympningar och tvångsrekrytering av barnsoldater utförda av olika väpnade grupper och medlemmar av den kongolesiska militären. 1 Av de 187 länder som ingår i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) Human Development Index 2011 listades DR Kongo sist. 2 Majoriteten av vinsterna från mineralverksamheten i landet gynnar inte den lokala befolkningen eller den offentliga sektorn. Internationella valutafonden (IMF) har 2009 uppskattat värdet av DR Kongos mineral- och oljeexport till 4,2 billioner USD. 3 De skatter som inkasserades av den kongolesiska regeringen samma år uppskattades till 155 miljoner USD mindre än fyra procent Cameroon Central African Republic South Sudan Gabon Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo North Kivu Goma Bukavu Uganda Rwanda Burundi Kinshasa south Kivu Tanzania Angola Zambia 1 Reuters UNDP IMF Democratic Republic of the Congo. Second Review of the Three-Year Arrangement Under the Extended Credit Facility and Financing Assurances Review. Publicerad den 22 november

6 av mineralernas värde. 4 Multinationella företag, korrupta tjänstemän och ledare för väpnade grupper använder skatteparadis, falsk redovisning och finansiell sekretess för att föra ut intäkterna. Rebellgrupper använder också pengar från gruvor de har tagit i beslag för att köpa vapen. Det är främst fyra mineraler som utvinns i DR Kongo: kassiterit (malm för tenn), coltan (malm för tantal), volfram (tungsten), och guld. Denna rapport från kampanjen makeitfair fokuserar på de tre förstnämnde mineralerna; tenn, tantal och volfram (tungsten), de så kallade 3TG-mineralerna. På grund av de negativa effekterna mineralhandeln har för statsuppbyggnaden och försörjningen i DR Kongo så har olika aktörer under de senaste åren krävt att bolag som utvinner mineraler från landet ska vidta åtgärder för att säkerställa att deras inköp inte främjar konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och andra brott. Bakom kraven står FN, OECD, EU, enskilda länder, initiativ från industrin och det civila samhället. Bland annat handlar det om att elektronikföretag ska göra en due diligence där de spårar mineralernas ursprung för att säkerställer att de inte främjar konflikter eller andra former av mänskligt lidande. Human rights due diligence är den riskanalysprocess som företag bör införliva i sin verksamhet i syfte att minimera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter antog USA DoddFrank-lagen som ska hindra amerikanska företag att använda konfliktmineraler från DR Kongo i sin tillverkning. I Augusti 2012 utfärdade den amerikanska finansinspektionen, US Securities and Exchange Commission (SEC), kompletterande föreskrifter som kräver att bolag som använder mineraler och är börsnoterade i USA ska vidta en rimlig utredning om ursprungsland för att avgöra om mineraler i leverantörskedjan kommer från DR Kongo eller angränsande land, och om de gör det utreda om mineralerna direkt eller indirekt har bidragit till konflikter. Denna regel, som ska implementeras successivt under de kommande fyra åren, är känd som avsnitt 1502 i Dodd Frank-lagen. Avsnitt 1504 i samma lag kräver att USA-noterade gruv- och oljebolag ska rapportera sin verksamhet på land-för-land- och projekt-för-projekt-basis, vilket gör det svårare att via falsk bokföring överföra vinster illegalt. EU:s redovisningsdirektiv, som väntas i början av 2013, innehåller liknande bestämmelser. Denna publikation är en uppföljning av makeitfairs rapport Voices from the inside som publicerades i oktober Syftet med den här rapporten är att ge en överblick av vad som hänt med problemen kopplade till mineralutvinning i DR Kongo sedan dess. Fokus ligger på den upptrappade konflikten i landet samt på de initiativ och lagar som antagits för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i DR Kongo. Innehållet i rapporten bygger på tidigare studier, officiella källor, nyhetsartiklar och enkätsvar från företag (se bilaga 1). En enkät skickades våren 2012till 31 elektronikföretag vars produkter innehåller 3TG-mineraler. Trots flera förfrågningar och påminnelser var det endast 13 av de 31 elektronikföretagen som slutligen svarade. Det kan, baserat på dessa svar, konstateras att ett antal företag vidtagit aktiva åtgärder för att främja utvinningen av konfliktfria mineraler från DR Kongo. Även om detta, tillsammans med nyligen beslutade lagstiftningsreformer, sänder ut uppmuntrande signaler så kvarstår betydande hinder. Åtgärder som vidtas av företag beskrivs i kapitel fyra. 4 Uppskattningen av skatteintäkterna baseras på ett opublicerat dokument från Världsbanken, World Bank PROMINES project appraisal document, från

7 2. Politik och mänskliga rättigheter i DR Kongo Konflikterna i DR Kongo upphörde inte när inbördeskriget slutade Under de senaste åren har kontinuerliga strider pågått, där den kongolesiska militären och olika rebellgrupper är inblandade. I resolution 2021, som antogs av FN enhälligt i november 2011, upprepade FN:s säkerhetsråd sin oro för närvaron av väpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo liksom det stöd dessa väpnade grupper erhåller från regionala och internationella nätverk. FN:s säkerhetsråd uttryckte också sin oro för dödande och tvångsförflyttning av ett betydande antal civila, användning av barnsoldater, omfattande våldtäkter och annat sexuellt våld. Den kongolesiska militären, eller FARDC (Forces Armees de la République Démocratique du Congo), har också fortsatt kränka civila. De tidigare befälhavarna för Nationella kongressen för folkets försvar(congrès nationella pour La Défense du Peuple, CNDP) som integrerades i den nationella armén har haft en negativ påverkan på den kongolesiska armén.. 5 Rebellgruppen M23, som nyligen tagit över viktiga områden i östra DR Kongo, drivs till stor del av före detta CNDP-medlemmar. President Joseph Kabila, som haft makten sedan hans far mördades 2001, omvaldes i december 2011 trots anklagelser om valfusk. Under valet dödades minst 33 människor, 86 sårades och 285 greps av regeringens säkerhetsstyrkor i enbart huvudstaden Kinshasa. 6 Kabilas nya regering initierade några viktiga reformer, bland annat att företag inom mineralsektorn ska utföra due diligence-analyser av sina leverantörskedjor. Människorättssituationen har sedan våren 2012 tagit en negativ vändning. I maj översteg antalet internflyktingar för första gången på nästan tre år två miljoner, främst på grund av ökat våld i Norra och Södra Kivu, Orientale och Katanga. 7 Under hösten 2012 har våldet fortsatt öka. Mellan april och slutet av november 2012 flydde enligt BBC över människor sina hem. 8 FN har uppskattat att antalet fördrivna personer enbart i november ökat med i provinsen Norra Kivu och i provinsen Södra Kivu, till följd av M23:s upptrappning av våldet. 9 Rebellgruppen M23 bildades av ett hundratal soldater som hoppade av den kongolesiska armén i mars 2012,som ett svar på president Kabilas plan att överlämna M23-ledaren Bosco Ntaganda till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). 10 I oktober till november 2012 påstås M23 ha rekryterat tusentals nya soldater. 5 UN Security Council 2011; Global Witness 2011c. 6 Security Council Report 2012a. 7 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) BBC 2012c. 9 UNHCR 2012a; Al Jazeera 2012a. 10 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012; Global Witness 2012c; The Guardian 2012a och 2012b. 7

8 Kopplingen mellan de rwandiska och ugandiska regeringarna och rebellerna inne i DR Kongo har orsakat internationell oro. I efterdyningarna av FN:s expertgrupps delårsrapport från juni 2012 beslöt Storbritannien, USA, Nederländerna och Tyskland för att stoppa eller fördröja sina stödutbetalningar till Rwanda. I synnerhet har den rwandiska regeringen anklagats för att stödja rebellgruppen M23 och dess ledare Bosco Ntaganda. 11 I en konfidentiell rapport som läckte ut till medier i oktober 2012 uppgav FN-experter att Rwandas försvarsminister James Kabarebe var befälhavare över det kongolesiska upproret. 12 Den 12 november lade FN och USA till M23-befälhavaren Sultani Makenga till listan över krigsherrar som anklagas för allvarliga brott mot internationell rätt, som inkluderar dödande och lemlästande av kvinnor och barn, sexuellt våld, bortförande, tvångsförflyttning och rekrytering av barnsoldater. 13 Den 20 november 2012 tog M23 kontroll över staden Goma som är huvudstad i provinsen Norra Kivu och hem till en miljon människor. Goma ligger nära den rwandiska och ugandiska gränsen och M23 hotade att marschera till huvudstaden Kinshasa för att störta Kabila-regeringen. Det fanns FN-soldater i landet men de kunde inte förhindra upptrappningen av våldet. 14 Efter påtryckningar från FN och regeringarna i DR Kongo, Uganda och Rwanda gick M23 den 26 november med på att dra sig ur Goma, förutsatt att deras villkor uppfylldes. Många trodde att kraven, som inkluderade frigivning av politiska fångar och avväpning av DR Kongos regeringstrupper i det M23-kontrollerade området, skulle vara omöjliga för Kabilas regering att ge efter för DUE DILIGENCE I DR KONGO Intäkter från, och konkurrens om andelar av, den illegala mineralhandeln har underblåst konflikten i landet och bidragit ekonomiskt till väpnade grupper och oseriösa enheter inom FARDC. Det är också troligt att den senaste tidens uppror i östra DR Kongo har gynnats av den illegala mineralhandeln. Genom noggranna kontroller av leverantörskedjorna kan företag avsevärt minska risken för att pengar går till sådana grupper. 16 Vad beträffar östra DR Kongo så omfattar en due diligence att ta reda på mineralernas ursprung, fastställa produktions- och transportmetoder samt villkor för produkterna, och utreda om väpnade grupper eller korrupta armégrupper har gynnats i processen. 17 I en rapport från 2011 konstaterade FN:s expertgrupp för DR Kongo att effekterna av due diligence avseende tenn, tantalum och volfram (tungsten) varierade beroende på område. 11 Se exempelvis the Guardian 2012a och 2012b: Enough Project USA har gått så långt som att hota det rwandiska ledarskapet med utredning och lagföring av Internationella brottmålsdomstolen (ICC). 12 BBC 2012a. Rwanda defence chief leads DR Congo rebels, UN report says. Publicerad den 17 oktober 2012 på (22 november 2012). 13 Se UN Security Council 2012b. Sanctions Committee Concerning Democratic Republic Of Congo Adds One Individual to Assets Freeze, Travel Ban List. UNSC do-cumentsc/ Publicerad den 12 november 2012, på (22 november 2012); Enough Project 2012c. US and UN Target M23 Commander with Sanctions. Publicerad den 15 november 2012, på commander-sanctions (20 november 2012). 14 BBC 2012b. DR Congo s M23 rebels threaten to march to Kinshasa. Publicerad den 21 november 2012, på (22 november 2012). 15 BBC 2012d. 16 Global Witness 2012c. 17 Ibid. 8

9 I norra Katanga där ITRI Tin Supply Chain Initiatives spårbarhetssystem, itsci (se avsnitt 3.3.1), fanns på plats ökade mineralproduktionen och exporten. Produktionen fortsatte tack vare att exportörer arbetade med smältverk som deltog i granskningsprogrammet för konfliktfria smältverk (Conflict-Free Smelter audit programme) 18. I Kivu- och Maniema-regionerna där sådana spårbarhetssystem inte införts, och en stor del av mineralhandeln kriminaliserats, minskade däremot den officiella exporten I Kivu- och Maniemaregionerna hade dessutom inblandningen av militära och andra väpnade grupper ökat.. 19 FN kopplade minst tre exportörer, TTT Mining 20, Huaying Trading och Donson International, till gruvor i Norra Kivu som indirekt har finansierat väpnade grupper och kriminella nätverk inom FARDC. 21 Den efterföljande rapporten 2012 från FN:s expertgrupp för DR Kongo visade att produktionen och exporten ökat i Kivu och nådde cirka en tredjedel av nivåerna före gruvförbudet 22 som deklarerades av president Kabila2010.Antalet aktiva exportörer fördubblades också från tre till sex. 23 I maj 2012 upphävde kongolesiska gruvministeriet emellertid Huaying och CMM 24 tillstånd i Norra Kivu eftersom de inte uppfyllde de due diligence-krav som sedan februari 2012 ställs på gruvaktörer som är verksamma i DR Kongo. 25 Mer positivt är att den kongolesiska regeringens kräver att gruvföretag genomför due diligence i sina leverantörskedjor i enlighet med OECD:s riktlinjer som infördes 201. Vissa företag som är verksamma i DR Kongo redan har börjat genomföra sådana kontroller samt köper mineraler från konfliktfria källor (mer om OECD:s riktlinjer, se 3.2.1). Lokal kunskap om och stödet för due diligence har också ökat kraftigt i Norra och Södra Kivu. 26 En viktig katalysator för bolagens agerande har varit den amerikanska Dodd Frank-lagen, även om lagen på kort sikt haft vissa negativa effekter(se avsnitt för mer om detta). Det återstår att se hur upptrappningen av våldet under hösten 2012 kommer påverka företagens förmåga att vidta due diligence eller säkerställa mineraler med konfliktfritt ursprung i de områden som berörts av M23:s frammarsch. 18 Granskningsprogrammet för konfliktfria smältverk har upprättats av två elektronikorga nisationer, Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och Global e-sustainability Initiative (GeSI) för att hjälpa företag att uppfylla rapporteringskraven i enlighet med Dodd-Frank-regelverket. För mer information, besök ictfrees melter.org/. 19 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Enligt kongolesiska officerare har TTT ändrat sitt namn till Congo Minerals and Metals (CMM). CMM hävdar emellertid att det är ett nytt företag som verkar i samma lokaler som TTT. 21 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012, s Se avsnitt nedan. 23 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Se fotnot 5 ovan. 25 UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) 2012, ss Se exempelvis Demokratiska republiken Kongos regering Note circulaire 002/CAB.MIN/MINES/01/2011; Global Witness 2011b, 2011c och

10 UTLÄNDSKA OCH KONGOLESISKA VÄPNADE GRUPPER I DR KONGO Medan rebellupproren av M23 i stort dominerat nyhetsbevakningen under de senaste månaderna finns det i själva verket över två dussin andra utländska och kongolesiska väpnade grupper som är aktiva i DR Kongo. De viktigaste utländska väpnade grupperna som är inblandade i handeln med konfliktmineraler är de allierade demokratiska styrkorna (Allied Democratic Forces, ADF), demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse (Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR) och nationella befrielsearmén (Forces nationales de libération, FNL). Allied Democratic Forces (ADF). Enligt FN finns rebellgruppen ADF främst kring Rwenzori Mountains i Norra Kivu och leds av ugandier. Under första halvåret 2012 har ADF genomfört flera attacker mot FARDC och även mot MONUSCO (FN:s fredsbevarande styrka i Kongo), samt förföljt civila som gruppen misstänker inte respekterar affärsuppgörelser eller misstänks för att tillhandahålla information till den kongolesiska regeringen. FORCES NATIONALES DE LIBÉRATION (FNL). De burundiska rebellerna i FNL är främst verksamma i Södra Kivu. FNL fortsätter att rekrytera inom den burundiska säkerhetstjänsten och påstås ta emot vapen från Tanzania. FN har också fått information som tyder på att FNL delvis har gått samman med FRONABU, en annan Burundi-ledd grupp. 27 Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). FDLR är den mest framträdande rwandiska hutu-gruppen med verksamhet i östra DR Kongo. I slutet av 2011 och under 2012 försämrades gruppens förbindelser med lokala väpnade grupper eftersom de senare dödade flera viktiga nyckelpersoner inom FDLR. Som svar på MONUSCO-FARDC-operationer mot FDLR under första halvåret 2012, hämnades gruppen genom att attackera lokala civila. Efter det före detta-cndpmyteriet inom FARDC, som ledde till bildandet av rebellgruppen M23, har FDLR också lyckats ta många gruvor och strategiska positioner från FARDC. 28 Några av de övriga kongolesiska väpnade grupperna är Front de défense du Congo (FDC), Mai Mai Raïa Mutomboki, Forces de résistance patriotiques en Ituri (FRPI), Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS), Mai Mai Yakutumba (Forces armées alléluia), Nduma Defence of Congo (NDC) och ovan nämnda rebellgruppen M23, som utmanade DR Kongos regeringstrupper under hösten Front de défense du Congo (FDC). Ursprungligen bildat som det lokala försvaret mot FDLR och anhängare av FARDC.. FDC uppstod som en maktfaktor längs gränsen i västra Masisi och östra Walikale i början av FDC-ledaren Butu Luanda, en självutnämnd före detta CNDP-officer, sägs ha ett nära samarbete med general Bosco Ntaganda, en känd krigsförbrytare och ledare för M23. mai Mai Raïa Mutomboki. Raïa Mutomboki etablerades som en självförsvarsgrupp med säte i Shabunda. Under gruppen lyder halvautonoma grupper i territorierna Kabaré, Kalehe, Mwenga, Walungu och Walikale, av vilka några inkluderar FARDC-desertörer. Enligt FN-källor har Raïa Mutomboki-grupper genomfört våldsamma attacker mot FDLR-soldater och deras kvinnor och barn, och utfört plundring, godtyckliga arresteringar, olaglig beskattning och sexuellt våld. Grupperna ökade sin verksamhet i Södra Kivu och attacker mot FDLR och FARDC har bidragit till ökad instabilitet. Grupperna har också koppling till olaglig brytning av guld, tenn, tantal och volfram (tungsten). 29 I november 2012 anklagade FN:s expertgrupp Raïa Mutomboki och FDLR för att ha dödat över 260 civila i Norra Kivu. 30 Det finns fortfarande andra kriminella enheter inom den kongolesiska militären FARDC som vill utnyttja landets mineraltillgångar för egen vinning. Det senaste exemplet är avskedandet av general Gabriel Amisi, en befälhavare av markstyrkorna, som i slutet av november anklagades av FN för att styra ett nätverk som tillhandahåller vapen och ammunition till flera kriminella grupper UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) UN Group of Experts on DR Congo (UNGoE) Al Jazeera 2012b. 31 Al Jazeera 2012b. 10

11 3. Översikt av reforminitiativ i gruvsektorn med koppling till östra DR Kongo Mer än ett decennium har gått sedan FN:s säkerhetsråd första gången uttryckte sin oro för mineralhandelns negativa effekter i DR Kongo. Under de senaste åren har betoningen på att säkra mänskliga rättigheter vid mineralbrytning ökat, liksom betoningen på ansvarsskyldighet för företag som köper mineraler från DR Kongo och de stora sjöarna i allmänhet. Avsnittet nedan ger en översikt över några av de viktigaste initiativen från regeringar, internationella organisationer och industrin. 3.1 REGERINGSINITIATIV Åtgärder vidtagna av regeringen i DR Kongo Den kongolesiska regeringen har försökt lindra problemen med gruvsektorn genom ett antal initiativ som inkluderar ny lagstiftning, ett tidsbegränsat förbud mot mineralutvinningett stabiliseringsprogram efter konflikter liksom försök till upprättande av säkra handelscentrum för mineraler. Den kongolesiska regeringen har försökt lindra problemen med gruvsektorn genom ett antal initiativ som inkluderar ny lagstiftning, ett tidsbegränsat förbud mot mineralutvinningett stabiliseringsprogram efter konflikter liksom försök till upprättande av säkra handelscentrum för mineraler. Ny lagstiftning I februari 2012 antog den kongolesiska regeringen en ny lag som kräver att alla gruv- och mineralhandelsföretag som är verksamma i DR Kongo ska uppfylla OECD:s riktlinjer avseende due diligence och säkerställa att de inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter eller konflikter i Demokratiska republiken Kongo. Lagen definierar också hur det regionala certifieringssystemet, framtaget av den Internationella konferensen om området kring de stora sjöarna (ICGLR, se avsnitt nedan), ska införas. Krav på att aktörerna inom mineralsektorn ska tillämpa due diligence har funnits i ett ministerdirektiv sedan september Att det nu införts i den nya lagen visar på ett ökat engagemang från den kongolesiska regeringen. Det faktum att DR Kongo i maj 2012 upphävde tillstånden för två kinesiska exporthus, på grund av underlåtenhet att vidta due diligencekan ses som ett bevis på detta Global Witness 2012c. 11

12 Förbud mot mineralutvinning Den 11 september 2010 meddelade det kongolesiska gruvministeriet president Kabilas beslut att tills vidare avbryta all exploatering och export av mineraler från DR Kongos provinser Norra Kivu, Södra Kivu och Maniema. Förbudet påstods införas för att stoppa den illegala exploateringen av naturresurser och militariseringen av mineralhandeln i landet. DR Kongos regering hade dock inte kapacitet att övervaka embargot och upprätthålla förbudet. Det finns indikationer på att kriminella enheter inom FARDC snarare stärkte sitt grepp om gruvsektorn (oftast för egen vinning) under förbudet och att regeringen misslyckades med att kontrollera den fortsatta närvaron och dominansen av icke-statliga väpnade grupper i andra gruvor. 33 Småskaliga gruvarbetare och mineralinköpare ställdes inför betydande ekonomiska förluster, och bönder som levererar livsmedel till gruvområdena såg sina intäkter krympa till följd av den minskade efterfrågan. Gruvförbudet ledde dessutom indirekt till en nedgång i tillgången på hårdvaluta. Mineralexporten hade fram till förbudet utgjort den absolut viktigaste inkomstkällan för utländsk valuta i den här delen av DR Kongo. Även provinsregeringarnas inkomster minskade. Den allmänna ekonomiska nedgången ledde även till att färre barn skrevs in i skolan eftersom deras föräldrar inte kunde sörja för skolavgifterna. 34 När gruvförbudet hävdes den 10 mars 2011 var den allmänna uppfattningen bland aktörer inom den småskaliga gruvsektorn att förbudet inte hindrat mineralsmuggling eller militär inblandning i mineralverksamheten, samt att en hel del värdefull tid gått förlorad. Småskaliga gruvarbetare menade att förbudet hade hindrat organisationer som ITRI (tennindustrins sammanslutning, se avsnitt nedan) från att vidta åtgärder för att göra gruvnäringen mer öppen och transparent och mindre korruptionsdriven. 35 Stabilitets- och rekonstruktionsplan (STAREC) I ett försök att komma tillrätta med de humanitära problemen och få igång en socioekonomisk återhämtning införde den kongolesiska regeringen under 2009 en stabilitets- och rekonstruktionsplan för krigsdrabbade områden (Stabilization and Reconstruction Plan for War- Affected Areas, STAREC). Programmet har implementerats i ett flertal områden i östra DR Kongo, inklusive Norra och Södra Kivu, Maniema, Haut-Uele, Bas-Uele och Ituri. STAREC-programmet består av en säkerhetsdel, en humanitär del, en social del samt en ekonomisk del. Syftet är att de officiella kongolesiska säkerhetsstyrkorna ska utöva permanent tillsyn över gruvor som utnyttjas av väpnade grupper, att ett antal statliga myndigheter ska utvecklas på regional nivå och att vägspärrar ska upprättas i närheten av landningsbanor och vägar som leder till gruvområden. Det är svårt att säga hur stora framsteg programmet har åstadkommit. Några mindre STARECinitiativ aviserades under 2010 och I december 2010 rapporterade till exempel den kongolesiska tidningen La Prosperité att medlemmar av den kongolesiska armén måste börja följa en ny uppförandekod och att kopior av uppförandekoden hade delats ut som en del 33 Sematumba 2011, s.13; UNGoE 2010, s Sematumba Sematumba 2011; Vircoulon

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER. Röster från Östra Kongo

Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER. Röster från Östra Kongo Kortversion av makeitfair-rapporten Voices from the inside KONFLIKTMINERALER I VÅRA MOBILER Röster från Östra Kongo Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Ta bort blinkers: Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015 Sammanfattning En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Sammanfattning och kommentarer Denna rapport syftar till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE MOBILER EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 2 Rapport om konserverad tonfisk En rapport om mobiler - de största företagens etikarbete Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Marknadsandelar och tillverkning

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad Globala veckans tipspromenad 2009 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas t ex vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander.

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2003 (5.12) (OR. en) 15634/03 COHOM 47 PESC 762 CIVCOM 201 COSDP 731 NOT från: till: Ärende: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer