Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP))"

Transkript

1 P7_TA-PROV(2012)0511 Situationen i Demokratiska republiken Kongo Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2012/2907(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av partnerskapsavtalet som undertecknades i Cotonou i juni 2000, med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, med beaktande av artikel 3 i Genèvekonventionen från 1949 och protokoll II till denna, vilka förbjuder summariska avrättningar, våldtäkter, tvångsrekrytering och andra grymheter, med beaktande av konventionen om barnets rättigheter från den 20 november 1989, som särskilt förbjuder barns inblandning i väpnade konflikter, med beaktande av det frivilliga protokollet till konventionen om barnets rättigheter avseende barns inblandning i väpnade konflikter, vilket har ratificerats av länderna i området kring de stora sjöarna, med beaktande av de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 2076 (2012), 2053 (2012), 1925 (2010) och 1856 (2008) om situationen i Demokratiska republiken Kongo, vilka fastställer mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco), säkerhetsrådets förklaring av den 2 augusti 2012 och de månatliga rapporterna från FN:s generalsekreterare om denna fråga, med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) och 1960 (2010) om kvinnor, fred och säkerhet, med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/1 av den 24 oktober 2005 om resultaten från 2005 års världstoppmöte, särskilt punkterna om skyldigheten att skydda befolkningar, med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, som Demokratiska republiken Kongo ratificerade 1982, med beaktande av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråds beslut av den 19 september 2012 om säkerhetsläget i östra Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) möten av den 25 juni och 19 november 2012 om situationen i östra Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2012 från ordföranden i FN:s säkerhetsråd,

2 med beaktande av uttalandet av den 23 juni 2011 från Margot Wallström, före detta särskild representant för FN:s generalsekreterare för frågor om sexuellt våld i konflikter, med beaktande av uttalandet av den 27 september 2012 från Europeiska rådets ordförande, Herman van Rompuy, med beaktande av uttalandena av den 7 juni, 12 juni, 10 juli och 23 november 2012 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2012 om situationen i östra Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av uttalandet av den 22 februari 2011 från Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsbistånd, med titeln DRC: A Step towards Ending Impunity, med beaktande av uttalandet av den 26 juni 2012 från Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, om det försämrade människorättsläget i Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av uttalandena från stats- och regeringscheferna i medlemsstaterna i den internationella konferensen för området kring de stora sjöarna avseende säkerhetsläget i östra Demokratiska republiken Kongo, särskilt uttalandet av den 24 november 2012, med beaktande av resolutionen från Internationella organisationen för frankofoni, antagen vid det fjortonde toppmötet för fransktalande länder i Kinshasa den 13 och 14 oktober 2012, om situationen i Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av skrivelsen av den 21 juni 2012 från ordföranden för den säkerhetsrådskommitté i FN som inrättats genom resolution 1533 (2004) om Demokratiska republiken Kongo till ordföranden i säkerhetsrådet, genom vilken interimsrapporten från expertgruppen om Demokratiska republiken Kongo och bilagorna till den överlämnades och vilken innehöll en begäran om att dessa skulle offentliggöras i form av ett rådsdokument (S/2012/348), med beaktande av rapporterna från människorättsorganisationer om de allvarliga människorättskränkningarna i östra Demokratiska republiken Kongo, med beaktande av avtalet om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) mellan EU och Demokratiska republiken Kongo som trädde i kraft i september 2010, med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionen av den 13 juni 2012 om valövervakning i Demokratiska republiken Kongo 1, med beaktande av artiklarna och i arbetsordningen, och av följande skäl: A. Sedan april 2012 har delar av Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor (FARDC) begått myteri i landets östra delar, närmare bestämt i Nordkivuprovinsen. Detta 1 Antagna texter, P7_TA(2012)0252.

3 myteri utmynnade snabbt i ett väpnat uppror med namnet 23-marsrörelsen (M23), som krävde att det fredsavtal som undertecknades i Goma den 23 mars 2009 av Demokratiska republiken Kongos regering och den väpnade grupp som är känd under namnet Nationella kongressen för folkets försvar (CNDP) ska tillämpas. B. M23-rebellerna är en av de många väpnade grupper såsom Mai-Mai-gruppen, Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse (FDLR) och rwandiska hutu-rebeller, å ena sidan, och FARDC, å andra sidan, som strider i denna resursrika region. C. M23-rebellerna har i nästa sju månaders tid ockuperat en stor del av Nordkivuprovinsen, där de har etablerat sin egen förvaltning. Demokratiska republiken Kongos regering har ingen som helst kontroll över denna del av provinsen, vilket orsakar konstant instabilitet och osäkerhet. D. Elva dagar efter att ha tagit kontrollen över Goma från regeringsstyrkor som understöddes av fredsbevarande FN-soldater drog sig M23-rebellerna tillbaka från denna viktiga stad enligt ett avtal som nåddes med hjälp av regionala medlingsinsatser. E. Den 6 december 2012 inleddes förhandlingar och en dialog mellan rebellgrupperna och den kongolesiska regeringen i Kampala, Uganda. F. Väpnade gruppers attacker nyligen mot Mugunga III-lägret belyser att säkerhetsbehovet på platser där internflyktingar befinner sig måste prioriteras, liksom frågan om förbättrat tillträde för humanitär personal och förnödenheter. G. FN:s expertgrupp har lagt fram uppgifter som bevisar att Rwanda militärt stöder M23-rebellerna, inbegripet med vapen, ammunition, utbildning och soldater. H. Ugandas och Rwandas regeringar förnekar FN-gruppens anklagelser om att de har stött M23-rebellerna och intagandet av staden Goma i östra Kongo. I. Förenta staterna, Förenade kungariket, Tyskland, Nederländerna, Sverige och EU har alla ställt in en del av sitt bistånd till Rwanda, som en följd av FN:s rapport. J. Medlemsstaterna i den internationella konferensen för området kring de stora sjöarna, Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och EU har arbetat för att nå en konstruktiv politisk lösning på konflikten i östra Demokratiska republiken Kongo. K. Den internationella konferensens medlemsstater har inrättat en gemensam kontrollmekanism för att övervaka trupprörelser i östra Demokratiska republiken Kongo och har beslutat att ta en neutral internationell styrka i anspråk. L. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2053 (2012) har Monuscos mandat förlängts till den 30 juni M. Östra Demokratiska republiken Kongo har drabbats av upprepade grymheter i form av människorättskränkningar och krigsbrott, såsom massvåldtäkter, däribland våldtäkter av kvinnor och flickor, tortyr och massakrer på civila samt utbredd värvning av barnsoldater. N. Sexuellt våld och den mer utbredda användningen av våldtäkter får enorma konsekvenser, såsom fysisk och psykisk nedbrytning av offren, och måste betraktas som krigsbrott.

4 O. Den kongolesiska armén (FARDC) har också begått många övergrepp i krigsområdena. P. Befrielse från lagföring för personer som kränker de mänskliga rättigheterna och begår krigsbrott främjar ett klimat av straffrihet och uppmuntrar till nya brott. Q. Fler än 2,4 miljoner kongoleser från de områden som drabbats av stridigheterna har flytt internt och har flytt till grannländerna, och dessa människor lever under inhumana förhållanden. R. Demokratiska republiken Kongo, och särskilt de östra delarna av landet som för närvarande kontrolleras av väpnade paramilitära grupper, är mycket rikt på naturresurser som guld, tenn och coltan som via olaglig utvinningsverksamhet bidrar till att finansiera och förlänga konflikten. S. Virunga nationalpark fick 1979 världsarvsstatus av Unesco tack vare sin unika biologiska mångfald. T. Det är oacceptabelt att oljekoncessioner har beviljats i Virunga nationalpark i strid med Pariskonventionen av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv. U. De oljekoncessioner som har beviljats i Virunga nationalpark strider mot denna konvention som knyter samman Demokratiska republiken Kongo och Unesco och mot Kongos författning och andra lagar. Dessa koncessioner bör därför dras tillbaka. V. En del av problemet med regionens instabilitet kan också skyllas på den ökande arbetslösheten, den sociala krisen, livsmedelskrisen, bristen på bastjänster, den alltmer utbredda fattigdomen bland befolkningen och miljöförstörelse. Dessa problem kräver en omfattande utvecklingsplan och utvecklingsstrategi. W. Man måste hantera konfliktens följder, särskilt med hjälp av demilitarisering, demobilisering och återanpassning av före detta soldater, repatriering av flyktingar, återflyttning av internflyktingar och genomförande av livskraftiga utvecklingsprogram. X. Ursprungsbefolkningen Batwa i östra Demokratiska republiken Kongo, som utgörs av människor, utsätts för systematisk rasism, social och politisk utestängning och människorättskränkningar i Demokratiska republiken Kongo och i andra länder i området kring de stora sjöarna. Y. Övergreppen mot människorättsaktivister och journalister i Demokratiska republiken Kongo har ökat och människorättsaktivister och journalister grips på godtyckliga grunder och hotas. Inget har gjorts för att ställa gärningsmännen inför rätta. 1. Europaparlamentet är mycket oroat över den allmänna försämringen av situationen i östra Demokratiska republiken Kongo, vilket får allvarliga politiska, ekonomiska, sociala, humanitära och säkerhetsrelaterade följder både i Kongo och i hela regionen. 2. Europaparlamentet fördömer M23:s attacker och alla andra negativa rörelser som under de senaste månaderna har rapporterats i östra Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet är emot alla former av extern inblandning i konflikten och betonar att utländska väpnade gruppers verksamhet i östra Demokratiska republiken Kongo måste stoppas.

5 3. Europaparlamentet uppmanar specifikt både Rwandas och Ugandas regeringar att avhålla sig från att stödja rebellgruppen M23 eftersom detta destabiliserar området kring de stora sjöarna. 4. Europaparlamentet bekräftar på nytt Demokratiska republiken Kongos oavhändliga och oförytterliga rätt till respekt för sin suveränitet och territoriella integritet. 5. Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter i området att i ärligt uppsåt bidra till en fredlig lösning. Parlamentet efterlyser dessutom ett omedelbart genomförande av den krislösningsplan som antogs i Kampala den 24 november Europaparlamentet välkomnar de insatser som har gjorts och de initiativ som har tagits av medlemsstaterna i den internationella konferensen för området kring de stora sjöarna, Afrikanska unionen och FN för att få till stånd en varaktig och fredlig politisk lösning på krisen. Parlamentet vidhåller att ett militärt alternativ inte kommer att lösa krisen. Därför efterlyser parlamentet en politisk fredsprocess som hanterar frågan om avväpning av rebellstyrkorna och de underliggande orsakerna till konflikten. 7. Europaparlamentet betonar betydelsen av att den gemensamma kontrollmekanismen fungerar tillfredsställande och av att den planerade neutrala internationella styrkan upprättas och tas i anspråk. 8. Europaparlamentet uppmanar EU att anta en ståndpunkt gentemot alla enskilda personer som har brutit mot FN:s vapenembargo mot Kongo. 9. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Demokratiska republiken Kongo och dess grannländer att vidta åtgärder för att nå en strukturell lösning som leder till varaktig fred, säkerhet, stabilitet, ekonomisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter i området genom samarbete, fortlöpande dialog, upprättande av förtroende och försoning. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att i detta syfte samarbeta med Demokratiska republiken Kongo och länderna i området kring de stora sjöarna. 10. Europaparlamentet fördömer alla våldshandlingar och människorättskränkningar i östra Demokratiska republiken Kongo och i området kring de stora sjöarna, och uttrycker sin solidaritet med de människor i Demokratiska republiken Kongo som drabbats av kriget. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikterna i östra Demokratiska republiken Kongo att respektera internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt, att avbryta alla attacker mot civila, särskilt kvinnor och barn, och att ge tillträde och skydd åt humanitära organisationer som kommer för att avhjälpa civilbefolkningens lidande. 11. Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag det sexuella våld som i stor skala har utövats i Demokratiska republiken Kongo, särskilt våldtäkterna av kvinnor och flickor, och rekryteringen av barn. Parlamentet uppmanar med kraft Demokratiska republiken Kongos regering och det internationella samfundet att se till att alla personer i landets östra delar som så behöver får tillgång till lämplig läkarvård, inbegripet posttraumatiskt och psykologiskt stöd. 12. Europaparlamentet fördömer mordförsöket på läkaren Denis Mukwege och förespråkar att en oberoende rättslig utredning ska bringa klarhet i detaljerna kring mordförsöket som kostade Mukweges livvakt livet.

6 13. Europaparlamentet anser att det måste ske en opartisk och noggrann utredning av alla tidigare och aktuella fall av människorättskränkningar, och uppmanar alla länder i området kring de stora sjöarna att i samband med arbetet för att förbättra rättsstatsprincipen prioritera insatser för att sätta stopp för den rådande straffriheten. 14. Europaparlamentet efterlyser i synnerhet att de som har begått människorättskränkningar, krigsbrott, brott mot mänskligheten, sexuella våldshandlingar mot kvinnor samt har värvat barnsoldater ska anmälas, identifieras, åtalas och straffas i enlighet med nationell och internationell straffrätt. Parlamentet betonar att straffrihet inte kan tolereras oavsett vilka förövarna är. 15. Europaparlamentet uppmanar den kongolesiska regeringen att ta sitt fulla ansvar och sätta stopp för straffriheten, inbegripet de övergrepp som begåtts av den kongolesiska armén (FARDC). 16. Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongo att genomföra en effektiv reform av den nationella säkerhetssektorn, med starka oberoende institutioner som är skyldiga att rapportera till staten och dess medborgare och som kan bekämpa och lagföra brott och korruption. 17. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, särskilt EU, Afrikanska unionen och FN, att fortsätta att vidta alla åtgärder som står i deras makt för att se till att hjälpen till befolkningen i östra Demokratiska republiken Kongo samordnas bättre och får större verkan samt för att bidra till insatserna för att avhjälpa den humanitära katastrofen. 18. Europaparlamentet uppmanar med kraft Demokratiska republiken Kongos regering och det internationella samfundet att se till att alla personer i landets östra delar som så behöver får tillgång till lämplig läkarvård, inbegripet posttraumatiskt och psykologiskt stöd. 19. Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen och länderna i området kring de stora sjöarna att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig exploatering av och handel med naturresurser en av orsakerna till spridningen av och den olagliga handeln med vapen vilket i sin tur är en de främsta faktorer som underblåser och förvärrar konflikterna i området kring de stora sjöarna. 20. Europaparlamentet anser att transparent tillgång till och kontroll över Demokratiska republiken Kongos naturresurser är ett måste för en hållbar utveckling i landet. 21. Europaparlamentet efterlyser mer kraftfulla åtgärder för att se till att det blir lättare att spåra mineraler som utvunnits illegalt, med hjälp av ett internationellt marknadskontrollinstrument för naturresurser som inspirerats av Dodd-Frank-lagen, antagen av den amerikanska kongressen. 22. Europaparlamentet uppmanar med kraft den kongolesiska regeringen att snabbt och med fast hand handla för att förhindra irreparabla skador i Virunga nationalpark, som en följd av prospekteringen och utvinningen av olja eller annan illegal verksamhet. 23. Europaparlamentet uppmanar den kongolesiska regeringen att inte ge tillstånd för

7 oljeutvinning, i enlighet med Unescos uttryckliga begäran. 24. Europaparlamentet efterlyser insatser på både nationell och internationell nivå för att höja statens inflytande och stärka rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo, särskilt i frågor som rör styrning och säkerhet, bl.a. i nära samarbete med Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec) och Europeiska unionens polisuppdrag (Eupol). Dessa uppdrag bör fortsätta för att konsolidera freden och säkerheten både i Demokratiska republiken Kongo och i området kring de stora sjöarna. 25. Europaparlamentet uppmanar stats- och regeringscheferna i området kring de stora sjöarna att verka för ett faktiskt genomförande av befintliga regionala freds- och utvecklingsinstrument, och uppmanar alla stater som skrivit under säkerhets-, stabilitetsoch utvecklingspakten för området kring de stora sjöarna att genomföra den i sin helhet i syfte att skapa och konsolidera den nödvändiga basen för fred och säkerhet i området. Parlamentet uppmanar FN, EU, Afrikanska unionen och vänner till länderna i området kring de stora sjöarna att kraftfullt och aktivt stödja arbetet för att genomföra pakten. 26. Europaparlamentet uppmanar samtliga länder i området och alla internationella organ att aktivt samarbeta med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo för att avveckla och demobilisera alla väpnade grupper och skapa varaktig fred i östra Demokratiska republiken Kongo. 27. Europaparlamentet uppmanar med kraft FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo, Monusco, att effektivare genomföra sitt uppdrag så att den kongolesiska civilbefolkningen garanteras säkerhet och trygghet. Parlamentet rekommenderar att man ska främja och förenkla för Monusco och Demokratiska republiken Kongos regering att skapa lokala fredsinitiativ, särskilt i områden där det råder kraftiga etniska spänningar, för att permanent stabilisera situationen. 28. Europaparlamentet uppmuntrar Demokratiska republiken Kongos ledare att ta alla nödvändiga initiativ för att konsolidera demokratin och säkerställa att alla aktiva krafter bland den kongolesiska befolkningen deltar i landets styrning på grundval av konstitutionella och lagliga bestämmelser. 29. Europaparlamentet välkomnar att Demokratiska republiken Kongos parlament, i enlighet med konstitutionen, den 6 december 2012 inrättade en nationell människorättskommission som ett första steg mot antagandet av en lag om skydd av offer för och ögonvittnen till människorättsbrott, människorättsaktivister, hjälparbetare och journalister. 30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, regeringarna i länderna i området kring de stora sjöarna, presidenten, premiärministern och parlamentet i Demokratiska republiken Kongo, FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda representant för sexuellt våld i väpnade konflikter, FN:s säkerhetsråd och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 10.12.2012 B7-0571/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 21.6.2016 B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 Ändringsförslag 1 João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen PPE,

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien

P7_TA-PROV(2013)0414 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien P7_TA-PROV(203)044 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 203 om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 19.2.2014 B7-0188/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

För en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust

För en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust P7_TA(2009)0099 För en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust Europaparlamentets resolution av den 26 november 2009 om en politisk lösning på problemet med sjöröveri utanför

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 25.9.2006 B6-0514/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Pasqualina

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

P7_TA-PROV(2013)0101 Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen

P7_TA-PROV(2013)0101 Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen P7_TA-PROV(2013)0101 Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om Irak: den svåra situationen för minoritetsgrupper,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 10.6.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 20/65

Europeiska unionens officiella tidning L 20/65 SV 23.1.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 20/65 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/46/GUSP av den 22 januari 2013 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 11.02.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om hot mot demokratin och den politiska stabiliteten i AVS-länderna till följd av militärkupper

Läs mer

BARNSOLDATER I VÄRLDEN

BARNSOLDATER I VÄRLDEN BARNSOLDATER I VÄRLDEN Definitionen och förekomsten av barnsoldater Till kategorin barnsoldater räknas minderåriga barn som avsiktligt rekryteras, tränas och används i militära styrkor. Det kan även handla

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2014)0026 EU:s reaktion på utbrottet av Ebola Europaparlamentets resolution av den 18 september 2014 om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0062/2016 14.1.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen Europeiska rådet Bryssel den 15 december 2016 SN 97/16 Europeiska rådets slutsatser om migration, Cypern och Ukraina (15 december 2016) I. MIGRATION Den yttre dimensionen 1. Europeiska rådet erinrar om

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1249/2016 21.11.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av uttalandena av rådet och kommissionen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 4.7.2007 B6-0275/2007 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalandena av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Francis

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0401 Diskriminering av flickor i Pakistan, särskilt fallet med Malala Yousafzai

P7_TA-PROV(2012)0401 Diskriminering av flickor i Pakistan, särskilt fallet med Malala Yousafzai P7_TA-PROV(2012)0401 Diskriminering av flickor i Pakistan, särskilt fallet med Malala Yousafzai Europaparlamentets resolution av den 26 oktober 2012 om diskrimineringen av flickor i Pakistan, särskilt

Läs mer

P7_TA-PROV(2011)0471 Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna

P7_TA-PROV(2011)0471 Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna P7_TA-PROV(2011)0471 Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden Europaparlamentet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL RAPPORT

FÖRSLAG TILL RAPPORT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Utskottet för politiska frågor 24.9.2015 FÖRSLAG TILL RAPPORT om utvärdering av den fredsbevarande resursen för Afrika

Läs mer

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor 12.3.2015 2015/2001(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland (2015/2001(INI)) Utskottet för utrikesfrågor

Läs mer

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2003 (5.12) (OR. en) 15634/03 COHOM 47 PESC 762 CIVCOM 201 COSDP 731 NOT från: till: Ärende: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, P7_TA(2010)0245 Nepal Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om Nepal Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från

Läs mer

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1

B8-0295/2014 } B8-0297/2014 } B8-0299/2014 } B8-0301/2014 } B8-0303/2014 } B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 B8-0308/2014 } RC1/Am. 1 1 Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Georgios Katrougkalos, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari Skäl Aa (nytt) Aa. Irakiska kvinnor utsätts för

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0248 Rysslands invasion av Ukraina Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2014 om Rysslands invasion av Ukraina (2014/2627(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT I. BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT 1. Enbart under det senaste decenniet uppskattar man att väpnade konflikter har krävt mer än två miljoner barns liv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER

EUROPAPARLAMENTET ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2014)0066 Irak: bortförande och misshandel av kvinnor Europaparlamentets resolution av den 27 november 2014 om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina P7_TA(2010)0035 Situationen i Ukraina Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2014)0027 Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter Europaparlamentets resolution av den

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 10.6.2013 B7-0282/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism (2004/2214(INI))

Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism (2004/2214(INI)) P6_TA(2005)0219 EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism (2004/2214(INI)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0168(NLE) 18.7.2016 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-0854/2016 29.6.2016 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om den senaste

Läs mer

DET EXTRA EUROPEISKA RÅDETS SLUTSATSER OCH HANDLINGSPLAN AV DEN 21 SEPTEMBER 2001

DET EXTRA EUROPEISKA RÅDETS SLUTSATSER OCH HANDLINGSPLAN AV DEN 21 SEPTEMBER 2001 DET EXTRA EUROPEISKA RÅDETS SLUTSATSER OCH HANDLINGSPLAN AV DEN 21 SEPTEMBER 2001 Europeiska rådet samlades den 21 september 2001 till ett extra möte för att analysera den internationella situationen efter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter

ANTAGNA TEXTER. Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER P8_TA(2015)0230 Paraguay: de rättsliga aspekterna av barngraviditeter Europaparlamentets resolution av den 11 juni 2015 om Paraguay: de rättsliga aspekterna av

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 4.3.2015 B8-0217/2015/rev FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om bekämpning av

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0097/2009 } B6-0099/2009 } GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0097/2009 } B6-0099/2009 } GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 16.2.2009 B6-0097/2009 } B6-0098/2009 } B6-0099/2009 } B6-0101/2009 } RC1 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen, från

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom.

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom. Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) P8_TA(2014)0011 Situationen i Irak Europaparlamentets resolution av den 17 juli 2014 om situationen i Irak (2014/2716(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING

EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING EUROPEISKA UNIONENS PRIORITERINGAR INFÖR 60:e SESSIONEN I FN:S GENERALFÖRSAMLING Inledning 1. Europeiska unionen har ett djupt engagemang för Förenta nationerna, för att upprätthålla och utveckla folkrätten

Läs mer