Riggning och upptagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riggning och upptagning"

Transkript

1 Version 1.1 dec -07 Sidan 1 av 5 Riggning och upptagning Riggning Följ anvisningarna i Seldens lilla häfte Råd och Tips. Nedan följer en kortfattad beskrivning över lämpligt tillvägagångssätt. Det känns ofta som ett litet extra äventyr att sätta på masten på vårkanten. Regn, för mycket vind och en mindre bra mastkran gör det inte enklare. Nedan följer några praktiska tips. Instruktionerna förutsätter att båten riggats tidigare. Man bör vara 3 personer när man riggar. Läge och riktning. Lägg masten med framsidan nedåt och masttoppen så att den pekar i samma riktning som båten när det är dags att lyfta. Spridare och vant. Sätt på spridarna och sedan vanten genom att haka in dem i profilen och skjuta på spridarändarna. (Dessa skall inte lossas från stagen när riggen tas ner utan bara demonteras från spridarna.) Furlex och akterstag. Sätt på Furlexen och akterstaget och kontrollera sedan att inga fall eller upphal kommit på fel sida om spridarna. Slå en lina om alla stagändar så att dessa inte släpar i marken eller hakar tag i något när masten rullas fram över båten. Kablar. Vik upp alla kablar som sticker ur mastfoten i det hack i maständan där dom skall ligga och håll den fast uppåt genom att tejpa fast dem mot masten. Ta gärna och kontrollera med en volt/ohmmeter att lamporna är hela och att där inte är kortslutning i antennkabeln. Windex och antenn. Montera dessa känsliga grejor precis före det är dags att lyfta. Lyftögla. Lägg lyftöglan mitt emellan topplanternan och övre spridarna och säkra linan från att glida upp genom att säkra den i bommens infästningsbeslag. Lägg öglan utanför alla fallen vilka sedan kan användas för att få öglan förbi lanterna och däcksbelysning. Båtens position. Se till att mastfoten på båten är cirka en halv meter för om mastkranens topp. Detta är till för att förhindra att masttoppens inte skall slå i kranen. Första lyftet. Hissa upp masten. En person håller i maständan och en i Furlexen. När masten kommit så högt upp att den nästan går att ställa på foten är det dags att sätta fast Furlexen i fören. Sätt därefter fast det yttre toppvantet. Andra lyftet. Hissa lite till och kontrollera att masten inte stöter i upptill och sätt masten på plats och få snabbt i det inre toppvantet.

2 Version 1.1 dec -07 Sidan 2 av 5 Släpp på mastkranen lite och dra fram båten ytterligare en halvmeter för att utvika att skada masten. Montera undervanten och koppla sedan bort mastkranen. För att få ner lyftöglan kan det vara praktiskt att använda en stege istället för att bli hissad upp i masten. Grundtrimmning av rigggen. Dra åt toppvantets vantskruvarna för hand så mycket det går. Mät mellan röstjärnet, där vantskruvarna är infästa i däcket, och upp till där wiren syns, på både styr- och babords sida, och se till att måtten är lika. Toppvantentens åtdragning. Tejpa fast en tumstock i ena toppvantet i dess övre ända när den vilar lätt på ändstycket, där wiren är fastpressad. Dra sedan lika på båda sidorna till dess att avståndet mellan tumstock och ändstycke är cirka 3-4 mm. Undervanten. Dra nu åt undervanten så att masten står rakt upp till övre spridarna i både längs och tvärriktningen. Detta innebär att undervanten nästan är lika hårt spända som toppvanten. Övre undervant. Om dessa nu hänger lösa eller att masttoppen pekar fel, dvs inte står rakt i sidled måste de övre undervanten justeras. Dra nu också åt i akterstaget så att masten inte kröker framåt. De övre undervanten skall inte spännas lika hårt som de nedre men vara fast åtdragna. Sätt an akterstaget hårt och mät på samma sätt som med toppvanten. Observera att du har en hanfot vilket innebär en förlängning om ca 2 mm istället för 4. Kontrollera att toppvanten nu håller en förlängning om ca 4 mm. När du släpper på akterstaget får spänningen i toppvanten inte överstiga 5 mm. Har man en rullstor är det extra viktigt att man trimmar masten så att den står rakt både längs och tvärskepps. Detta underlättar ut och inrullning. En normal bindrevsmast kan ges en viss krökning över de undre spridarna. Ha alltid kontroll på stagens spänning genom att känna på dem. Ett tecken på att riggen är för löst dragen är när undervanten på läsidan hänger lösa på kryss. En rigg kräver normalt en åtdragning i samband med riggning och en efterdragning efter ett par segelturer. LÄR DIG ATT KÄNNA MED HANDEN OM RIGGEN ÄR RÄTT SPÄND SÅ ATT DU SLIPPER ATT SLÄPPA PÅ HELA RIGGEN OCH ANVÄNDA TUMSTOCKEN PÅ NYTT.

3 Version 1.1 dec -07 Sidan 3 av 5 Ta av masten Några små råd i samband med avmastningen. Ta av storsegel och genua. Koppla loss elkablarna under däck. (D29 samt tidiga D33: Börja med att skruva ner träklossen som sitter runt maststöttan, 2 skruvar. För sedan in en skruvmejsel mellan röret och den främre taksektionen där springan är som minst. Bänd sedan lite lätt i sidled så kommer taksektionen loss och kan plockas mer). Dra kablarna ur röret och upp på däck. Ta av bommen och rodkick Ta loss akterstaget Dra ut alla linor från sittbrunnen. Har du rullmast och en ändlös splitsad lina så lossa denna från winchen genom att lägga linan i det hack som finns på winchen och vrid winchen ett varv så att linan kommer loss. Placera lyftöglan under övre spridarparet (OBS ej under mellanvanten, lyftöglan måste utanför mellanvanten så att lyftkraften hamnar under övre spridarnas infästning i masten. Lossa undervanten och sträck lite på mastkranen. Lossa det inre toppvantet och hissa så mycket att masten lättar från mastfoten. Sväng masten så att mastfoten kommer upp på kajen och sänk lite. Koppla loss det yttre toppvantet och förstag med Furlex. Dra förstaget tillbaka till mastfoten och sänk sedan masten. Väl på ett par bockar så lossa spridarändarna från spridarna. Ta inte loss vanten från spridarändarna. Vid mastningen behöver dessa då normalt inte justeras. Haka loss alla stagen och rulla ihop dem. Håll dem samman med några buntband. De förvaras sedan lämpligen i akterboxen. Ta av spridarna och stoppa ner dem på samma ställe. Ta av Vindex, vindinstrument och antennkabel. Ha en tunn lina och bind upp alla fall till masten. Om masten ligger inomhus så plasta inte in kabeländarna. Låt dem vara fria och torra. Ligger masten ute bör ändarna skyddas, men se bara till att de förblir torra. Nu kan du vila lugnt tills det är dags att göra samma sak igen men i omvänd ordning.

4 Version 1.1 dec -07 Sidan 4 av 5 Vinterupptagning Nedan följer lite generella anvisningar om vad man bör tänka på vid upptagning av båten inför vintern. Skrov och däck Tvätta däcket Skölj blocken på däck Rengör fönster och ventiler, samt deras packningar. Torka ventilernas packningar efteråt. Motorn Fyll dieseltanken före upptagningen. Det minskar risken för kondens i tanken. Varmkör motorn och pumpa ur oljan. Byt oljefilter Häll på ny olja i motorn, se instruktionsboken Kontrollera att motorns kylvätska innehåller tillräckligt med glykol. Blanda ca 3-5 liter outspädd glykol med vatten (50-50). Ta av locket på sjövattenfiltret och stäng vattenintaget. Avstängningskranen sitter nertill på S-drevets vänstra sida. På båtar med fast axel sitter normalt kranen framför motorn. Starta motorn och häll glykolblandningen i vattenfiltret framför sjövattenpumpen och stoppa den i glykolblandningen och starta motorn. Stanna motorn när blandningen är slut. Öppna kranen för vattenintaget på drevet. Rör sedan inte motorn förrän det är dags att sjösätta. Byt impellern i sjövattenpumpen i samband med sjösättningen. Starta motorn när båten ligger i sjön och låt den gå lite. Byt sedan bränslefilter, dels det som sitter på motorn och det som sitter bakom motorn med en vattenavskiljare undertill. Kolla vattenkoppen på bränslefiltret med jämna mellanrum. Då kan du se i ett tidigt skede om du har vatten i tanken respektive en grumlig goja som betyder bakterier och rengöring av tanken. Toaletten Fyll septiktanken med vatten, Töm septiktanken, Häll ett par liter glykolblandning (50-50) i toaletten och pumpa ut, Rengör duschpumpens filter och låt locket vara av. Det återmonteras i samband med sjösättningen. Färskvattensystemet Töm vattentanken och varmvattenberedaren genom att låta kranarna stå öppna. Töm först med kranarna i kalvattenläge och till sist i varmvattenläge. Glöm inte duschen på akterspegeln. Töm sedan varmvattenberedaren genom att stänga alla kranar inklusive duschen på akterspegeln. Öppna säkerhetsventilen på varmvattenberedaren genom att fälla den lilla svarta spaken uppåt så att den stannar i uppfällt läger. Slå sedan till vattenpumpen och låt

5 Version 1.1 dec -07 Sidan 5 av 5 den gå tills att inget mer vatten spottas ut bak i aktern. Det kan ta 3-5 minuter eller mer. Pumpen tar ingen skada av tomkörningen. När detta är klart tar du loss slangen på säkerhetsventilen och låter ventilen vara öppen under vinter. Öppna sedan alla kranar inklusive duschen på akterspegeln. Tag av filtret på pumpen och låt locket vara av under vintern. Länspumpen Gör ren filtret på pumpen och låt locket vara av. Torka upp allt vatten som kan finnas under durken och motorn. Rigga av Se separat instruktion Tvätta av masten och Furlexen Passa på och smörj lagren till Furlexen och motsvarande lager i rullmasten och skydda lagren mot sand och smuts under vintern. Lyfta ur sjön Dra alltid upp loggen före lyftet och sätt i den separata proppen. På så vis slipper du att riskera att loggen förstörs. På land Se till att båten står stadigt och att stödbenen vilar med jämnt tryck mot skrovet. Stöttorna skall komma lite under skrovet så att de bär lite och inte enbart fungerar som sidostöd. Knacka gärna på skrovet vid stöttorna. Det hörs direkt där det är extra stumt, dvs ett skott bakom. Där har du den bästa platsen att sätta an stöttorna mot skrovet. Låt alla kranar i skrovet och till färskvattnet ombord stå öppna, då är risken minst att något fryser sönder. Glöm inte och stäng kranen på gasolflaskan. Koppla in batteriladdaren cirka en gång per månad och se till att batterierna ständigt är fulladdade. Batterierna är av geltyp och behöver aldrig få tillskott av batterivattten. Drevet Demontera propellern, gör ren den och förvara den på ett säkert ställe. Demontera skyddsanoden, kontrollera om en ny behövs. Byt oljan i drevet. Sätt på och surra fast plastpåse på drevets underdel för att förhindra smuts- och sandintrång Vänta till våren Bränslefiltren skall bytas på våren, då det finns risk att det blivit lite kondensvatten i tanken under vintern. Kör motorn ett par timmar på våren innan filtren byts.

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast RÅ OCH TIP för riggning och intrimning av din eldénmast Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. 2 Introduktion 4 Riggtyper ångskeppsriggning 8 Tvärskeppsriggning 0 öpande rigg 2 Förberedelse av

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Vinterförvaring. Allmänt

Vinterförvaring. Allmänt ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 11 Vinterförvaring Båten kvar i sjön eller båten på land vitt skilda situationer. I detta kapitel får du en grundlig redogörelse om hur du hanterar din båt. Läs noga igenom och

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII

Trimguide 2.4m R. Inledning. Norlin MKIII Trimguide 2.4m R Norlin MKIII version Sv 1.5-030121 Inledning Trimguiden är skriven för att du ska få bästa prestanda från Dina North segel. Måtten och inställningarna är de vi funnit ge bäst höjd och

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

RIGG- och SEGELFUNKTION

RIGG- och SEGELFUNKTION ANVÄNDBARA RÅD OCH TIPS FÖR NYA DN- / ISJAKTSSEGLARE RIGG- och SEGELFUNKTION Principen efter vilken en isjaktsrigg skall fungera är i grunden följande: Kraften som får jakten att gå framåt genereras av

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 1 TOP LIGHT 2 NAVIGATION LIGHT 3 ANCHORLIGHT 4 WINDEX 5 FLOOD LIGHT 6 AERIAL 7 WINDINSTRUMENT 1 595-557-S 2008-08-13 Instruktion för kabelmontering 1 2 1 2 Eftermontering av kablar Bestäm med hjälp av

Läs mer

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden.

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden. Koll på trimmet Den senast publicerade artikeln i ämnet i denna tidning var skriven av Sören Snäckerström 1993. Därför känns det som om det är dags för en ny. Denna artikel vänder sig liksom Sörens i första

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Vackra drakar vill gärna flyga

Vackra drakar vill gärna flyga Det här kompendiet vill få dig att upptäcka hur lätt och roligt det är att bygga drakar som flyger. Kompendiet är uppdelat i två delar: första delen består av några blad med steg-för-steg-anvisning hur

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Så överlever du en tromb

Så överlever du en tromb Så överlever du en tromb En tromb, som också kan kallas virvelstorm eller tornado, är en stormvind som bildar en lodrät luftvirvel (alltså en luftvirvel på höjden) som kan förstöra allt som kommer i dess

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer