Rent vatten utan bekymmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rent vatten utan bekymmer"

Transkript

1 Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet

2 Innehållsförteckning 2 KLARO återförsäljare 3 Rent avloppsvatten Varför behövs KLARO? 4 Hur fungerar KLARO? 4 Behållaren - dimensioner 5 Teknik SBR-teknik och driftteknik 6-7 KLARO utrustning standard och tillval 7 Därför ska du välja KLARO 8 Ekonomi & energiförbrukning 8 Användningsområden 9 Naturvårdsverkets krav Vanliga frågor Nu kan vi erbjuda ett driftsäkert, energisnålt reningsverk som lätt kan anpassas efter våra kunders behov Viacon och Trevco är väletablerade VA-leverantörer med många kunder på meritlistan, allt ifrån privatpersoner till de riktigt stora entreprenörerna. Du hittar våra VA-depåer från Eslöv i Skåne hela vägen upp till Luleå i norr alltid bemannade med kunnig och serviceinriktad personal. Rätt kvalitet till vettiga priser är vad vi vill erbjuda våra kunder. Vår personal hjälper dig att välja rätt kvalitetsnivå för ditt projekt och kan vid behov föreslå alternativa lösningar. Dessutom är vi ständigt på jakt efter nya leverantörer som håller samma kvalitet som de vanliga men till bättre priser! Med KLARO minireningsverk kan vi nu erbjuda ytterligare ett alternativ för rening av avloppsvatten. KLARO är utvecklat för nordiska förhållanden och systemet är flexibelt, lättservat och väl beprövat. Vår auktoriserade personal kan ge råd om vilken typ av reningsanläggning som passar ditt behov. Oavsett om projektet är litet eller stort, om du har erfarenhet eller inte, så är vi alltid lika intresserade. Vi vet också att snabba svar och korrekta leveranser är A och O ute på arbetsplatsen. Med egna bilar och över lagerhållna produkter kan vi ge snabb service. Våra depåer är lättarbetade och det betyder snabbare service för dig! 2

3 Rent avloppsvatten nu är det enkelt att bidra till en ren miljö Femhundratusen hushåll i Sverige har enskilt avlopp. En människa använder ca 130 liter vatten varje dag, vatten som sedan måste renas innan det släpps tillbaka ut i naturen. Dessvärre klarar många avloppsanläggningar inte de krav på reningsgrad som Naturvårdsverket ställer. Allteftersom vi lär oss mer om hur vår konsumtion påverkar miljön justeras kraven ofta skärps de ytterligare. KLARO minireningsverk renar effektivt och återför det renade avloppsvattnet som en del i det naturliga kretsloppet. Överallt där det inte är ekonomiskt lönsamt eller möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet kommer KLARO in i bilden. KLARO har byggt reningsverk sedan 2001 och har idag en gedigen erfarenhet och kompetens för olika typer av anläggningar: villor, fritidshus, samfällighetsföreningar eller campingplatser KLARO har rätt minireningsverk för allt från 1 upp till ca användare. Mer än människor i över 20 länder renar sitt avloppsvatten med hjälp av tekniken från KLARO. För att välja rätt reningsverk är det viktigt att veta vilka normer och krav som gäller. Ligger anläggningen nära en sjö eller kusten ställs andra krav än i t.ex. ett villaområde. Oavsett om din KLARO-anläggning är stor eller liten utförs all projektering och montering av utbildad personal. Med regelbunden service, som också den utförs av auktoriserad personal, kommer ditt KLARO minireningsverk att fungera utan störningar och enligt de föreskrifter som gäller för dina omständigheter. 3

4 Hur fungerar KLARO? smart konstruktion med miljö och säker drift i fokus KLARO reningsverket är uppbyggt av moduler. Det gör systemet flexibelt och enkelt att bygga ut vid behov. Hjärtat i systemet är behållaren med sina två kamrar slamavskiljaren och SBR-behållaren. Anläggningen drivs med tryckluft och är mycket driftsäker. Driftcykelns intervall ställs in med hjälp av olika program. Reningsgraden regleras med olika tillval som kompletterar standardutrustningen efter de krav som gäller i ditt fall. Behållare inlopp h3 utlopp h1 h2 D L Behållare i glasfiber Prisvärd behållare av hög kvalitet 25 års garanti på behållaren Lång livslängd även vid hög belastning Låg vikt jämfört med andra typer av behållare Kan installeras utan byggkran Extra stabil med rätt betäckning kan en lastbil köra över behållaren Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totallängd L (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Halshöjd h3 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,2 3,8 5,7 Vikt (kg) Behållare i betong En behållare kan rena avloppsvatten från 5 PE till 2000 PE. Kostnadseffektiv Enkel installation även där grundvattennivån är hög, ingen förankring behövs Finns i olika storlekar och utföranden för drift med olika belastning inlopp utlopp H h 1 h 2 D Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totalhöjd H (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,3 3,3 5,2 Vikt (kg)

5 Rening med SBR-teknik satsvis biologisk rening 4. Klarvattenutsläpp Det renade vattnet släpps ut i ett när - ligg ande vattendrag eller i en markbädd*. Det aktiva slam som samlats i SBRbehållaren återförs till den första kammaren och processen startar auto matiskt om igen Sedimenteringsfasen Avloppsvattnet leds först in i den första kammaren (slammagasinet) där fasta beståndsdelar skiljs ut och samlas upp. Därefter pumpas vattnet i omgångar in i den andra kammaren (SBR-behållaren). 4 2 VATTEN FÖR VÅR MILJÖS RENAR SKULL VI 3. Vilofasen Under vilofasen sjunker det aktiva slammet till botten och lämnar ett klart vattenskikt i den övre delen av SBRbehållaren Syresättningsfasen I SBR-behållaren sker den egentliga biologiska reningen. Under denna fas alternerar perioder då innehållet syresätts med viloperioder i en reglerad cykel. Under processen bildas så kallat aktivt slam som med sina miljontals mikroorganismer renar vattnet grundligt. *) KLARO reningsanläggning kräver i sig själv ingen efterföljande markbädd. Kraven varierar mellan olika kommuner - kontrollera därför vad som gäller i ditt fall innan installation påbörjas. Driftteknik hög driftsäkerhet Ingen pump i avloppet Allt flöde sker med hjälp av tryckluft. Inga mekaniska delar i avloppet En effektiv luftkompressor i styrskåpet det är allt. Ingen teknik som kräver ström inne i avloppet 5

6 Flexibelt, enkelt, billigt och driftsäkert ett reningsverk byggt exakt efter dina behov Standardutrustning Rörsystem För plast- eller betongbehållare För nyanläggning eller komplettering av befintliga anläggningar Ingen pump som kan gå sönder All pumpning sker med hjälp av tryckluft Inget mekaniskt slitage = hög tillförlitlighet Inbyggt provuttag Inga strömförande delar i tanken Alla delar av plast som tål avloppsvatten eller rostfritt stål Styrskåp för inomhusbruk Tillverkat i stål Dammsäkert hölje Luftanslutningar på sidan Finns för samtliga anläggningar Kompressor - efter anläggningens storlek Skåpen finns i olika storlekar: från 50 x 50 x 30 cm (bredd x höjd x djup) och uppåt Fosfatutfällare En kompletterande doseringspump frigör ett flockningsmedel som reglerar fosfathalten i avloppsvattnet. Pumpen är testad och godkänd också för känsliga naturområden. Pumpen installeras i så gott som alla anläggningar men kan om så önskas väljas bort. Lätt att bygga in Lång livslängd tack vare den enkla tekniken Servicevänlig 6 6

7 Därför ska du välja KLARO minireningsverk Moduler ger flexibilitet kan enkelt anpassas efter antal personer eller krav på avloppsvattnets renhet. Enkel att komplettera tillvalsmodulerna gör det enkelt att komplettera anläggningen efter dina behov. På Västkusten t.ex. kompletterar 90 % av användarna med fosfatutfällare. Låg anskaffningskostnad Billig i drift kostar mindre än 300 kr/år (2012) i elförbrukning Utvecklad för nordiska förhållanden Enkel att serva nästan alla servicearbeten kan utföras i styrskåpet. Störningsfri drift den integrerade automatiska provkörningskontrollen garanterar en störningsfri drift. Lång erfarenhet mer än människor i 20 länder renar idag sitt avloppsvatten med minireningsverk från KLARO Hög reningsgrad reningsverket klarar Naturvårdsverkets gränsvärden för normal skyddsklass med god marginal. Anläggningen kan lätt anpassas för gränsvärden för hög skyddsnivå för speciellt känsliga naturskyddsområden. Rikstäckande servicenät Tillval Styrskåp för utomhusbruk Finns i plast eller betong Anpassad för svensk vinter Indikator vid strömavbrott Tystgående kompressor hörs mindre än ett vanligt kylskåp Extra tillbehör som ljud- och ljusindikatorer, eluttag m.m. Storlek 37 x 80 x 38 cm (bredd x höjd x djup) UV-desinfektion UV-desinfektion används i första hand när kommunen ställer extra höga krav på renhetsgraden t.ex. i närheten av en dricksvattentäkt eller en badstrand. Klarvattensatsen exponeras för intensiv UV-bestrålning som dödar mikroorganismer helt utan kemiska tillsatser. Det desinficerade avloppsvattnet kan i princip användas som bruksvatten igen. Lätt att bygga in Enkelt att sköta Miljövänlig Låg driftkostnad Fjärrstyrning Fjärrstyrning används när maximal driftsäkerhet krävs. Fjärrstyrningen gör det möjligt för en servicefirma att övervaka och styra anläggningen. Eventuella störningar kan snabbt åtgärdas utan att servicepersonal behöver finnas på plats. Högre driftsäkerhet Ökad trygghet för kunden Effektivare och mer ekonomisk service De flesta driftstörningarna kan åtgärdas utan att personal är på plats vid anläggningen 7

8 Ekonomi och energiförbrukning KLAROs minireningsverk förbrukar mindre energi än en lågenergilampa! Det gör KLARO minireningsverk till ett av de energisnålaste som finns att få på marknaden. Vattnet i behållaren förflyttas med hjälp av tryckluft en liten, effektiv kompressor pressar in luft in i anläggningens rörsystem. Med modern styrningsteknik justeras anläggningens driftcykel efter den aktuella belastningen. Programläget ZK Plus styr anläggningen automatisk när belastningen är låg, t.ex. när husägaren är bortrest. Du får en optimal energibesparing samtidigt som den biologiska reningsprocessen hålls igång. Jämfört med andra reningsverk sparar du upp emot 75% i energiförbrukning. Energiförbrukning per år 52 kwh Lågenerglampa 9 W 78 kwh Användningsområden Villor och fritidshus De flesta av KLARO minireningsverk byggs för enskilda hus. Många ersätter tidigare anläggningar som inte längre klarar Naturvårdsverkets krav. KLARO reningsverk är uppbyggda av moduler. Samfällighetsföreningar och campingplatser Eftersom reningsverken är uppbyggda av moduler kan större anläggningar för fler brukare byggas vid behov. Anläggningens storlek, avloppsvattnets renhetsgrad och driften anpassas efter de aktuella omständigheterna och kraven. Ett större projekt Stord i Norge I Stord har KLARO för ett varvs räkning byggt en anläggning för brukare. KLAROs teknik fungerar felfritt även när dimensionerna på anläggningen växer. 8

9 Testad enligt de senaste normerna den europeiska normen för avloppsanläggningar EN EN Godkänd Numera finns en europeisk standard för utprovning av avloppsanläggningar. Sverige har anslutit sig till den eftersom reningsverk som klarar de nya kraven har en högre och jämnare kvalitet. KLAROreningsverken är godkända enligt den europeiska standarden. Med andra ord kan du vara säker på att du investerar i en kvalitetsprodukt som renar ditt avloppsvatten enligt de senast gällande normerna. Naturvårdsverkets skyddsklasser KLARO reningsverkets prestanda Hög skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 90 % (1 mg/l) Tot-N: Reducerar Kväve med 50 % (40 mg/l) Normal skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 70 % (3 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) 67,4 % (20,0 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) Tabellen visar testresultat för EN-certifiering för KLARO reningsverk i laboratoriemiljö. Vattentemperatur 12 C. 9

10 Vanliga frågor därför ska du välja KLARO reningsverk 1. Hur ofta måste anläggningen tömmas på slam? Vid behov. Anläggningen måste tömmas om slamnivåvärdet överstiger 70 % vid servicekontrollen. Observera att halten flytslam också måste beaktas. (Dessa regler gäller sedan DIN ändrades.) 2. Hur länge klarar anläggningen störningsfri, kontinuerlig drift med högsta belastning? Alla minireningsverk från KLARO klarar minst 12 månaders kontinuerlig drift med högsta belastning. Vid drift med lägre belastning förlängs tidsintervallet i motsvarande grad. Alternativt kan man välja en slambehållare med större kapacitet och på det sättet förlänga intervallet mellan de nödvändiga tömningarna. 3. Måste man pumpa upp slam ur SBR-behållaren för att anläggningen ska fungera problemfritt? Nej. Den kontinuerliga, automatiska slamfällningen till botten av behållaren förhindrar att en för stor mängd slam i SBR-behållaren. Finjusteringar av tidsintervallerna för återförande av slam kan göras av servicepersonal i samband med normal service. (Se detaljer i reningsverkets kretslopp sidan 2.) 4. Hur kan KLARO minireningsverk arbeta i intervaller utan flöde i anläggningen? Den maximala vattenmängden per cykel bestäms av vilken drifttid som ställs in för kompressorns pumpning. Rörsystemets konstruktion reglerar vattennivån i slammagasinet så att den inte kan sjunka under en lägsta angiven nivå. Eftersom luftningsuttaget sitter under lägsta vattennivå kan inget flytslam sugas med in. Det hela fungerar utan vare sig ventiler, mekaniska delar, elpump eller flottör. Frånvaron av elektriska och mekaniska delar i avloppet ger hög driftssäkerhet. Vi kallar det KLARO-principen. 5. Vad måste jag tänka på om anläggningen ska drivas länge med låg belastning? Under sådana omständigheter rekommenderar vi inställningen ZK Plus med automatisk indikation för underfunktion. Anläggningen fungerar bara optimalt om avloppstillflödet är tillräckligt. Vid särskilt lågt tillflöde eller om brukaren är bortrest cirkulerar vattnet runt för att hålla de för reningsprocessen nödvändiga bakterierna aktiva och vid liv. 10

11 6. Vad är fördelen med att jag kan reglera driften när jag inte är hemma? Med byte till energisparläge kan du sänka dina kostnader när du inte är hemma. Med inställningen ZK sköts driften manuellt och vid inställningen ZK Plus sker allt automatiskt. 7. Hur ofta måste KLARO minireningsverk genomgå service och vad görs då? Ett minireningsverk från KLARO med en vanlig indikator för strömavbrott behöver bara service en till två gånger om året. Då handlar det i princip om en funktionskontroll av anläggningen. Vid behov justeras driftcykelns tidsintervall och ett vattenprov tas för att kontrollera kvaliteten på avloppsvattnet. Eftersom reningsverken drivs enbart med tryckluft och inga mekaniska eller elektriska delar finns inne i reningsbehållare är de lätta att serva. Det i sin tur innebär låga servicekostnader. 8. Hur mycket energi förbrukar ett minireningsverk från KLARO? Tack vare intelligent styrning och indikator för underfunktion kan KLARO minireningsverk minska energiförbrukningen med upp till 75 % jämfört med andra minireningsverk som också bygger på SBR-teknik. Med en elförbrukningskostnad på runt 25 kr/år och person är KLARO minireningsverk ett av de mest ekonomiska som finns på marknaden. 9. Hur tidskrävande kan en eventuell komplettering av anläggningen bli? En komplettering av en anläggning som är i drift kan bara utföras av fackkunnig person från någon av KLAROs återförsäljare. Hela anläggningen måste undersökas och tätheten mellan kamrarna och tätheten mellan kamrarna och omgivningen måste säkerställas så att föreskrivna gränsvärden inte överskrids i framtiden. När KLARO installeras fackmannamässigt är säkerheten garanterad. 10. Om någonting skulle gå sönder, vilka kostnader och åtgärder kan jag då räkna med? Minsta tänkbara! Eftersom tekniken är helt skild från avloppet är det oftast bara en komponent i styrskåpet som måste bytas. Ingen behöver gå ner i avloppstanken, inga kablar måste dras om eftersom alla elanslutningar utgörs av vanliga stickkontakter 1-fas. Med KLARO får du ett gediget och stabilt reningsverk

12 Mer information hittar du på Luleå Industrivägen Luleå Tel Fax LYCKSELE Box 200 Barkvägen Lycksele Tel Fax KUNGÄLV (Trevco) Bultgatan 9C Kungälv Tel Fax LIDKÖPING (HK) Box 2064 Vallgatan Lidköping Tel Fax GÄVLE Atlasgatan Gävle Tel Fax STOCKHOLM Edsvägen Upplands Väsby Tel Fax GÖTEBORG Skårs Led Göteborg Tel Fax MALMÖ Bellevue kontorshotell, Stadiongatan MALMÖ Tel Fax ESLÖV (Skånska Gas & VA-lagret) Åkerivägen ESLÖV Tel Fax Importör: KLARO Sverige AB Sundshagsgatan 30, Göteborg Tel: Mobil:

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår

Läs mer

Minireningsverket med den smarta tekniken

Minireningsverket med den smarta tekniken KAPETIA officiellt partnerskap med klaro gmbh tyskland Minireningsverket med den smarta tekniken Vi sörjer för rent vatten. Inga mekaniska delar i avlopp. Ingen pump i avloppet. Ingen teknik som kräver

Läs mer

Avloppslösningar för samlad bebyggelse

Avloppslösningar för samlad bebyggelse Avloppslösningar för samlad bebyggelse Innehåll Skräddarsydda lösningar för varje behov... 4 Kvalitet i utförande och detaljer... 6 Biovac SBR-process... 8 Användningsområden... 10 Service och underhåll...

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Tranåsbrunnen Easy. Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik

Tranåsbrunnen Easy. Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik Tranåsbrunnen Easy Minireningsverk för avloppsvatten med BAGA teknik Driftsäkert Funktionsövervakning med sms-meddelanden Låga driftskostnader Endast en slamtömning / år Behöver inte förankras Utg: 0901

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1 BAGA Easy Reningsverk för avloppsvatten Testat och godkänt för nordiska förhållanden Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning

Läs mer

Stigebrandt Oxygenator

Stigebrandt Oxygenator R Stigebrandt Oxygenator för syresättning och omblandning av bassänger Stigebrandt oxygenator installerad för biologisk vattenrening vid oljeindustri. Stora bilden visar pumpsystem med två parallella linjer,

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning

TOP den självrensande sumpen. Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning TOP den självrensande sumpen Lägre underhållskostnader tillförlitligare pumpning Sänk underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten Vissa pumpstationer kan gå en på nerverna. De kräver ständig rengöring.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat 2 Nytt avlopp - en investering för framtiden I slutet på 70-talet tog norrmannen Lars Rönsen fram en prototyp på ett minireningsverk utifrån idéer han fått

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT WWW.BIOVAC.SE

HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT WWW.BIOVAC.SE HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT Investera för framtiden Ett reningsverk från Biovac löser inte bara ditt avloppsproblem här och nu, det är en investering inför framtiden som höjer värdet

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Bra miljöval! Lättare att montera! Lägre vikt! Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong. Trekammarbrunn för ett hushåll

Bra miljöval! Lättare att montera! Lägre vikt! Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong. Trekammarbrunn för ett hushåll AVLOPPSANLÄGGNINGAR Nya Generationen Trekammarbrunnar i Stålfiberbetong Trekammarbrunn för ett hushåll Inloppet kan även erhållas i konan och höjden från utvändig botten till inloppet blir då 1320 mm,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1

BAGA Easy. Reningsverk för avloppsvatten. Testat och godkänt för nordiska förhållanden. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1 BAGA Easy Reningsverk för avloppsvatten Testat och godkänt för nordiska förhållanden Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning

Läs mer

markbädd på burk Avloppsva enrening på burk

markbädd på burk Avloppsva enrening på burk markbädd på burk Avloppsva enrening på burk Hur fungerar? Det första som sker är a avloppsva net avskiljs i en slamavskiljare/trekammarbrunn som är placerad framför BIOROCK. De a reningssteg separerar

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION med fosforfällningsenhet inomhus I HÖG SKYDDSNIVÅ MÖJLIG NYHET! INFILTRATION Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Vakuumtoalett med villakomfort

Vakuumtoalett med villakomfort Vakuumtoalett med villakomfort Porslin Gedigen vattentoalett helt i porslin, som används som en vanlig toalett. Spolar 0,6 liter Sparar 90% vatten mot en vanlig vattentoalett. Ekonomisk Låg vattenförbrukning!

Läs mer

Små avloppsanläggningar med definierat utlopp

Små avloppsanläggningar med definierat utlopp Rapport 2012:1 2012-02-20 201 Små avloppsanläggningar med definierat utlopp Checklistor för funktionskontroll och skötsel VARFÖR BEHÖVS FUNKTIONSKONTROLL OCH SKÖTSEL AV DIN ANLÄGGNING? En välskött avloppsanläggning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer