Rent vatten utan bekymmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rent vatten utan bekymmer"

Transkript

1 Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet

2 Innehållsförteckning 2 KLARO återförsäljare 3 Rent avloppsvatten Varför behövs KLARO? 4 Hur fungerar KLARO? 4 Behållaren - dimensioner 5 Teknik SBR-teknik och driftteknik 6-7 KLARO utrustning standard och tillval 7 Därför ska du välja KLARO 8 Ekonomi & energiförbrukning 8 Användningsområden 9 Naturvårdsverkets krav Vanliga frågor Nu kan vi erbjuda ett driftsäkert, energisnålt reningsverk som lätt kan anpassas efter våra kunders behov Viacon och Trevco är väletablerade VA-leverantörer med många kunder på meritlistan, allt ifrån privatpersoner till de riktigt stora entreprenörerna. Du hittar våra VA-depåer från Eslöv i Skåne hela vägen upp till Luleå i norr alltid bemannade med kunnig och serviceinriktad personal. Rätt kvalitet till vettiga priser är vad vi vill erbjuda våra kunder. Vår personal hjälper dig att välja rätt kvalitetsnivå för ditt projekt och kan vid behov föreslå alternativa lösningar. Dessutom är vi ständigt på jakt efter nya leverantörer som håller samma kvalitet som de vanliga men till bättre priser! Med KLARO minireningsverk kan vi nu erbjuda ytterligare ett alternativ för rening av avloppsvatten. KLARO är utvecklat för nordiska förhållanden och systemet är flexibelt, lättservat och väl beprövat. Vår auktoriserade personal kan ge råd om vilken typ av reningsanläggning som passar ditt behov. Oavsett om projektet är litet eller stort, om du har erfarenhet eller inte, så är vi alltid lika intresserade. Vi vet också att snabba svar och korrekta leveranser är A och O ute på arbetsplatsen. Med egna bilar och över lagerhållna produkter kan vi ge snabb service. Våra depåer är lättarbetade och det betyder snabbare service för dig! 2

3 Rent avloppsvatten nu är det enkelt att bidra till en ren miljö Femhundratusen hushåll i Sverige har enskilt avlopp. En människa använder ca 130 liter vatten varje dag, vatten som sedan måste renas innan det släpps tillbaka ut i naturen. Dessvärre klarar många avloppsanläggningar inte de krav på reningsgrad som Naturvårdsverket ställer. Allteftersom vi lär oss mer om hur vår konsumtion påverkar miljön justeras kraven ofta skärps de ytterligare. KLARO minireningsverk renar effektivt och återför det renade avloppsvattnet som en del i det naturliga kretsloppet. Överallt där det inte är ekonomiskt lönsamt eller möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet kommer KLARO in i bilden. KLARO har byggt reningsverk sedan 2001 och har idag en gedigen erfarenhet och kompetens för olika typer av anläggningar: villor, fritidshus, samfällighetsföreningar eller campingplatser KLARO har rätt minireningsverk för allt från 1 upp till ca användare. Mer än människor i över 20 länder renar sitt avloppsvatten med hjälp av tekniken från KLARO. För att välja rätt reningsverk är det viktigt att veta vilka normer och krav som gäller. Ligger anläggningen nära en sjö eller kusten ställs andra krav än i t.ex. ett villaområde. Oavsett om din KLARO-anläggning är stor eller liten utförs all projektering och montering av utbildad personal. Med regelbunden service, som också den utförs av auktoriserad personal, kommer ditt KLARO minireningsverk att fungera utan störningar och enligt de föreskrifter som gäller för dina omständigheter. 3

4 Hur fungerar KLARO? smart konstruktion med miljö och säker drift i fokus KLARO reningsverket är uppbyggt av moduler. Det gör systemet flexibelt och enkelt att bygga ut vid behov. Hjärtat i systemet är behållaren med sina två kamrar slamavskiljaren och SBR-behållaren. Anläggningen drivs med tryckluft och är mycket driftsäker. Driftcykelns intervall ställs in med hjälp av olika program. Reningsgraden regleras med olika tillval som kompletterar standardutrustningen efter de krav som gäller i ditt fall. Behållare inlopp h3 utlopp h1 h2 D L Behållare i glasfiber Prisvärd behållare av hög kvalitet 25 års garanti på behållaren Lång livslängd även vid hög belastning Låg vikt jämfört med andra typer av behållare Kan installeras utan byggkran Extra stabil med rätt betäckning kan en lastbil köra över behållaren Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totallängd L (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Halshöjd h3 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,2 3,8 5,7 Vikt (kg) Behållare i betong En behållare kan rena avloppsvatten från 5 PE till 2000 PE. Kostnadseffektiv Enkel installation även där grundvattennivån är hög, ingen förankring behövs Finns i olika storlekar och utföranden för drift med olika belastning inlopp utlopp H h 1 h 2 D Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totalhöjd H (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,3 3,3 5,2 Vikt (kg)

5 Rening med SBR-teknik satsvis biologisk rening 4. Klarvattenutsläpp Det renade vattnet släpps ut i ett när - ligg ande vattendrag eller i en markbädd*. Det aktiva slam som samlats i SBRbehållaren återförs till den första kammaren och processen startar auto matiskt om igen Sedimenteringsfasen Avloppsvattnet leds först in i den första kammaren (slammagasinet) där fasta beståndsdelar skiljs ut och samlas upp. Därefter pumpas vattnet i omgångar in i den andra kammaren (SBR-behållaren). 4 2 VATTEN FÖR VÅR MILJÖS RENAR SKULL VI 3. Vilofasen Under vilofasen sjunker det aktiva slammet till botten och lämnar ett klart vattenskikt i den övre delen av SBRbehållaren Syresättningsfasen I SBR-behållaren sker den egentliga biologiska reningen. Under denna fas alternerar perioder då innehållet syresätts med viloperioder i en reglerad cykel. Under processen bildas så kallat aktivt slam som med sina miljontals mikroorganismer renar vattnet grundligt. *) KLARO reningsanläggning kräver i sig själv ingen efterföljande markbädd. Kraven varierar mellan olika kommuner - kontrollera därför vad som gäller i ditt fall innan installation påbörjas. Driftteknik hög driftsäkerhet Ingen pump i avloppet Allt flöde sker med hjälp av tryckluft. Inga mekaniska delar i avloppet En effektiv luftkompressor i styrskåpet det är allt. Ingen teknik som kräver ström inne i avloppet 5

6 Flexibelt, enkelt, billigt och driftsäkert ett reningsverk byggt exakt efter dina behov Standardutrustning Rörsystem För plast- eller betongbehållare För nyanläggning eller komplettering av befintliga anläggningar Ingen pump som kan gå sönder All pumpning sker med hjälp av tryckluft Inget mekaniskt slitage = hög tillförlitlighet Inbyggt provuttag Inga strömförande delar i tanken Alla delar av plast som tål avloppsvatten eller rostfritt stål Styrskåp för inomhusbruk Tillverkat i stål Dammsäkert hölje Luftanslutningar på sidan Finns för samtliga anläggningar Kompressor - efter anläggningens storlek Skåpen finns i olika storlekar: från 50 x 50 x 30 cm (bredd x höjd x djup) och uppåt Fosfatutfällare En kompletterande doseringspump frigör ett flockningsmedel som reglerar fosfathalten i avloppsvattnet. Pumpen är testad och godkänd också för känsliga naturområden. Pumpen installeras i så gott som alla anläggningar men kan om så önskas väljas bort. Lätt att bygga in Lång livslängd tack vare den enkla tekniken Servicevänlig 6 6

7 Därför ska du välja KLARO minireningsverk Moduler ger flexibilitet kan enkelt anpassas efter antal personer eller krav på avloppsvattnets renhet. Enkel att komplettera tillvalsmodulerna gör det enkelt att komplettera anläggningen efter dina behov. På Västkusten t.ex. kompletterar 90 % av användarna med fosfatutfällare. Låg anskaffningskostnad Billig i drift kostar mindre än 300 kr/år (2012) i elförbrukning Utvecklad för nordiska förhållanden Enkel att serva nästan alla servicearbeten kan utföras i styrskåpet. Störningsfri drift den integrerade automatiska provkörningskontrollen garanterar en störningsfri drift. Lång erfarenhet mer än människor i 20 länder renar idag sitt avloppsvatten med minireningsverk från KLARO Hög reningsgrad reningsverket klarar Naturvårdsverkets gränsvärden för normal skyddsklass med god marginal. Anläggningen kan lätt anpassas för gränsvärden för hög skyddsnivå för speciellt känsliga naturskyddsområden. Rikstäckande servicenät Tillval Styrskåp för utomhusbruk Finns i plast eller betong Anpassad för svensk vinter Indikator vid strömavbrott Tystgående kompressor hörs mindre än ett vanligt kylskåp Extra tillbehör som ljud- och ljusindikatorer, eluttag m.m. Storlek 37 x 80 x 38 cm (bredd x höjd x djup) UV-desinfektion UV-desinfektion används i första hand när kommunen ställer extra höga krav på renhetsgraden t.ex. i närheten av en dricksvattentäkt eller en badstrand. Klarvattensatsen exponeras för intensiv UV-bestrålning som dödar mikroorganismer helt utan kemiska tillsatser. Det desinficerade avloppsvattnet kan i princip användas som bruksvatten igen. Lätt att bygga in Enkelt att sköta Miljövänlig Låg driftkostnad Fjärrstyrning Fjärrstyrning används när maximal driftsäkerhet krävs. Fjärrstyrningen gör det möjligt för en servicefirma att övervaka och styra anläggningen. Eventuella störningar kan snabbt åtgärdas utan att servicepersonal behöver finnas på plats. Högre driftsäkerhet Ökad trygghet för kunden Effektivare och mer ekonomisk service De flesta driftstörningarna kan åtgärdas utan att personal är på plats vid anläggningen 7

8 Ekonomi och energiförbrukning KLAROs minireningsverk förbrukar mindre energi än en lågenergilampa! Det gör KLARO minireningsverk till ett av de energisnålaste som finns att få på marknaden. Vattnet i behållaren förflyttas med hjälp av tryckluft en liten, effektiv kompressor pressar in luft in i anläggningens rörsystem. Med modern styrningsteknik justeras anläggningens driftcykel efter den aktuella belastningen. Programläget ZK Plus styr anläggningen automatisk när belastningen är låg, t.ex. när husägaren är bortrest. Du får en optimal energibesparing samtidigt som den biologiska reningsprocessen hålls igång. Jämfört med andra reningsverk sparar du upp emot 75% i energiförbrukning. Energiförbrukning per år 52 kwh Lågenerglampa 9 W 78 kwh Användningsområden Villor och fritidshus De flesta av KLARO minireningsverk byggs för enskilda hus. Många ersätter tidigare anläggningar som inte längre klarar Naturvårdsverkets krav. KLARO reningsverk är uppbyggda av moduler. Samfällighetsföreningar och campingplatser Eftersom reningsverken är uppbyggda av moduler kan större anläggningar för fler brukare byggas vid behov. Anläggningens storlek, avloppsvattnets renhetsgrad och driften anpassas efter de aktuella omständigheterna och kraven. Ett större projekt Stord i Norge I Stord har KLARO för ett varvs räkning byggt en anläggning för brukare. KLAROs teknik fungerar felfritt även när dimensionerna på anläggningen växer. 8

9 Testad enligt de senaste normerna den europeiska normen för avloppsanläggningar EN EN Godkänd Numera finns en europeisk standard för utprovning av avloppsanläggningar. Sverige har anslutit sig till den eftersom reningsverk som klarar de nya kraven har en högre och jämnare kvalitet. KLAROreningsverken är godkända enligt den europeiska standarden. Med andra ord kan du vara säker på att du investerar i en kvalitetsprodukt som renar ditt avloppsvatten enligt de senast gällande normerna. Naturvårdsverkets skyddsklasser KLARO reningsverkets prestanda Hög skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 90 % (1 mg/l) Tot-N: Reducerar Kväve med 50 % (40 mg/l) Normal skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 70 % (3 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) 67,4 % (20,0 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) Tabellen visar testresultat för EN-certifiering för KLARO reningsverk i laboratoriemiljö. Vattentemperatur 12 C. 9

10 Vanliga frågor därför ska du välja KLARO reningsverk 1. Hur ofta måste anläggningen tömmas på slam? Vid behov. Anläggningen måste tömmas om slamnivåvärdet överstiger 70 % vid servicekontrollen. Observera att halten flytslam också måste beaktas. (Dessa regler gäller sedan DIN ändrades.) 2. Hur länge klarar anläggningen störningsfri, kontinuerlig drift med högsta belastning? Alla minireningsverk från KLARO klarar minst 12 månaders kontinuerlig drift med högsta belastning. Vid drift med lägre belastning förlängs tidsintervallet i motsvarande grad. Alternativt kan man välja en slambehållare med större kapacitet och på det sättet förlänga intervallet mellan de nödvändiga tömningarna. 3. Måste man pumpa upp slam ur SBR-behållaren för att anläggningen ska fungera problemfritt? Nej. Den kontinuerliga, automatiska slamfällningen till botten av behållaren förhindrar att en för stor mängd slam i SBR-behållaren. Finjusteringar av tidsintervallerna för återförande av slam kan göras av servicepersonal i samband med normal service. (Se detaljer i reningsverkets kretslopp sidan 2.) 4. Hur kan KLARO minireningsverk arbeta i intervaller utan flöde i anläggningen? Den maximala vattenmängden per cykel bestäms av vilken drifttid som ställs in för kompressorns pumpning. Rörsystemets konstruktion reglerar vattennivån i slammagasinet så att den inte kan sjunka under en lägsta angiven nivå. Eftersom luftningsuttaget sitter under lägsta vattennivå kan inget flytslam sugas med in. Det hela fungerar utan vare sig ventiler, mekaniska delar, elpump eller flottör. Frånvaron av elektriska och mekaniska delar i avloppet ger hög driftssäkerhet. Vi kallar det KLARO-principen. 5. Vad måste jag tänka på om anläggningen ska drivas länge med låg belastning? Under sådana omständigheter rekommenderar vi inställningen ZK Plus med automatisk indikation för underfunktion. Anläggningen fungerar bara optimalt om avloppstillflödet är tillräckligt. Vid särskilt lågt tillflöde eller om brukaren är bortrest cirkulerar vattnet runt för att hålla de för reningsprocessen nödvändiga bakterierna aktiva och vid liv. 10

11 6. Vad är fördelen med att jag kan reglera driften när jag inte är hemma? Med byte till energisparläge kan du sänka dina kostnader när du inte är hemma. Med inställningen ZK sköts driften manuellt och vid inställningen ZK Plus sker allt automatiskt. 7. Hur ofta måste KLARO minireningsverk genomgå service och vad görs då? Ett minireningsverk från KLARO med en vanlig indikator för strömavbrott behöver bara service en till två gånger om året. Då handlar det i princip om en funktionskontroll av anläggningen. Vid behov justeras driftcykelns tidsintervall och ett vattenprov tas för att kontrollera kvaliteten på avloppsvattnet. Eftersom reningsverken drivs enbart med tryckluft och inga mekaniska eller elektriska delar finns inne i reningsbehållare är de lätta att serva. Det i sin tur innebär låga servicekostnader. 8. Hur mycket energi förbrukar ett minireningsverk från KLARO? Tack vare intelligent styrning och indikator för underfunktion kan KLARO minireningsverk minska energiförbrukningen med upp till 75 % jämfört med andra minireningsverk som också bygger på SBR-teknik. Med en elförbrukningskostnad på runt 25 kr/år och person är KLARO minireningsverk ett av de mest ekonomiska som finns på marknaden. 9. Hur tidskrävande kan en eventuell komplettering av anläggningen bli? En komplettering av en anläggning som är i drift kan bara utföras av fackkunnig person från någon av KLAROs återförsäljare. Hela anläggningen måste undersökas och tätheten mellan kamrarna och tätheten mellan kamrarna och omgivningen måste säkerställas så att föreskrivna gränsvärden inte överskrids i framtiden. När KLARO installeras fackmannamässigt är säkerheten garanterad. 10. Om någonting skulle gå sönder, vilka kostnader och åtgärder kan jag då räkna med? Minsta tänkbara! Eftersom tekniken är helt skild från avloppet är det oftast bara en komponent i styrskåpet som måste bytas. Ingen behöver gå ner i avloppstanken, inga kablar måste dras om eftersom alla elanslutningar utgörs av vanliga stickkontakter 1-fas. Med KLARO får du ett gediget och stabilt reningsverk

12 Mer information hittar du på Luleå Industrivägen Luleå Tel Fax LYCKSELE Box 200 Barkvägen Lycksele Tel Fax KUNGÄLV (Trevco) Bultgatan 9C Kungälv Tel Fax LIDKÖPING (HK) Box 2064 Vallgatan Lidköping Tel Fax GÄVLE Atlasgatan Gävle Tel Fax STOCKHOLM Edsvägen Upplands Väsby Tel Fax GÖTEBORG Skårs Led Göteborg Tel Fax MALMÖ Bellevue kontorshotell, Stadiongatan MALMÖ Tel Fax ESLÖV (Skånska Gas & VA-lagret) Åkerivägen ESLÖV Tel Fax Importör: KLARO Sverige AB Sundshagsgatan 30, Göteborg Tel: Mobil:

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

- reningsverk för avloppsvatten

- reningsverk för avloppsvatten - reningsverk för avloppsvatten - Avloppsvattenhantering välj rätt metod För en renare framtid Det finns många alternativa metoder för rening av avloppsvatten i glesbygder. Det är inte oviktigt vilket

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan

Bra Små Avlopp Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 2007 2:a reviderade upplagan Bra Små Avlopp Uppföljning av enskilda avloppsanläggningar 2-27 Daniel Hellström, AP Lena Jonsson, AP R nr 18, november 27 2:a reviderade upplagan FÖRORD Syftet med projektet var att fortsätta utvärderingen

Läs mer

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP Bra Små Avlopp Slutrapport Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP R nr 13, juni 23 FÖRORD Syftet med projektet Bra Små Avlopp är att utvärdera

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt

Val av truckbatteri och laddare. Truckbatterier allmänt Val av truckbatteri och laddare Truckbatterier allmänt Batterival Livslängdsfaktorer Laddare allmänt Laddningsförlopp allmänt Knallgas syre och väte Vattenpåfyllning Vattenkvalitet Underhåll Anteckningar

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER

HALLSTRÖMS FÖRSTA 100 ÅR. Special: VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER byggplåt ventilation isolering Nyheter och information från Bevego Nr 3 2014 VERKSAMHETEN VÄXTE MED SOLEL Intresset blev ett nytt erbjudande. Sid 8 HANDDRIVNA OCH PORTABLA MASKINER BevegoLine erbjuder

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer