Rent vatten utan bekymmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rent vatten utan bekymmer"

Transkript

1 Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet

2 Innehållsförteckning 2 KLARO återförsäljare 3 Rent avloppsvatten Varför behövs KLARO? 4 Hur fungerar KLARO? 4 Behållaren - dimensioner 5 Teknik SBR-teknik och driftteknik 6-7 KLARO utrustning standard och tillval 7 Därför ska du välja KLARO 8 Ekonomi & energiförbrukning 8 Användningsområden 9 Naturvårdsverkets krav Vanliga frågor Nu kan vi erbjuda ett driftsäkert, energisnålt reningsverk som lätt kan anpassas efter våra kunders behov Viacon och Trevco är väletablerade VA-leverantörer med många kunder på meritlistan, allt ifrån privatpersoner till de riktigt stora entreprenörerna. Du hittar våra VA-depåer från Eslöv i Skåne hela vägen upp till Luleå i norr alltid bemannade med kunnig och serviceinriktad personal. Rätt kvalitet till vettiga priser är vad vi vill erbjuda våra kunder. Vår personal hjälper dig att välja rätt kvalitetsnivå för ditt projekt och kan vid behov föreslå alternativa lösningar. Dessutom är vi ständigt på jakt efter nya leverantörer som håller samma kvalitet som de vanliga men till bättre priser! Med KLARO minireningsverk kan vi nu erbjuda ytterligare ett alternativ för rening av avloppsvatten. KLARO är utvecklat för nordiska förhållanden och systemet är flexibelt, lättservat och väl beprövat. Vår auktoriserade personal kan ge råd om vilken typ av reningsanläggning som passar ditt behov. Oavsett om projektet är litet eller stort, om du har erfarenhet eller inte, så är vi alltid lika intresserade. Vi vet också att snabba svar och korrekta leveranser är A och O ute på arbetsplatsen. Med egna bilar och över lagerhållna produkter kan vi ge snabb service. Våra depåer är lättarbetade och det betyder snabbare service för dig! 2

3 Rent avloppsvatten nu är det enkelt att bidra till en ren miljö Femhundratusen hushåll i Sverige har enskilt avlopp. En människa använder ca 130 liter vatten varje dag, vatten som sedan måste renas innan det släpps tillbaka ut i naturen. Dessvärre klarar många avloppsanläggningar inte de krav på reningsgrad som Naturvårdsverket ställer. Allteftersom vi lär oss mer om hur vår konsumtion påverkar miljön justeras kraven ofta skärps de ytterligare. KLARO minireningsverk renar effektivt och återför det renade avloppsvattnet som en del i det naturliga kretsloppet. Överallt där det inte är ekonomiskt lönsamt eller möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet kommer KLARO in i bilden. KLARO har byggt reningsverk sedan 2001 och har idag en gedigen erfarenhet och kompetens för olika typer av anläggningar: villor, fritidshus, samfällighetsföreningar eller campingplatser KLARO har rätt minireningsverk för allt från 1 upp till ca användare. Mer än människor i över 20 länder renar sitt avloppsvatten med hjälp av tekniken från KLARO. För att välja rätt reningsverk är det viktigt att veta vilka normer och krav som gäller. Ligger anläggningen nära en sjö eller kusten ställs andra krav än i t.ex. ett villaområde. Oavsett om din KLARO-anläggning är stor eller liten utförs all projektering och montering av utbildad personal. Med regelbunden service, som också den utförs av auktoriserad personal, kommer ditt KLARO minireningsverk att fungera utan störningar och enligt de föreskrifter som gäller för dina omständigheter. 3

4 Hur fungerar KLARO? smart konstruktion med miljö och säker drift i fokus KLARO reningsverket är uppbyggt av moduler. Det gör systemet flexibelt och enkelt att bygga ut vid behov. Hjärtat i systemet är behållaren med sina två kamrar slamavskiljaren och SBR-behållaren. Anläggningen drivs med tryckluft och är mycket driftsäker. Driftcykelns intervall ställs in med hjälp av olika program. Reningsgraden regleras med olika tillval som kompletterar standardutrustningen efter de krav som gäller i ditt fall. Behållare inlopp h3 utlopp h1 h2 D L Behållare i glasfiber Prisvärd behållare av hög kvalitet 25 års garanti på behållaren Lång livslängd även vid hög belastning Låg vikt jämfört med andra typer av behållare Kan installeras utan byggkran Extra stabil med rätt betäckning kan en lastbil köra över behållaren Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totallängd L (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Halshöjd h3 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,2 3,8 5,7 Vikt (kg) Behållare i betong En behållare kan rena avloppsvatten från 5 PE till 2000 PE. Kostnadseffektiv Enkel installation även där grundvattennivån är hög, ingen förankring behövs Finns i olika storlekar och utföranden för drift med olika belastning inlopp utlopp H h 1 h 2 D Behållare 5PE (1 hushåll) 10PE (2 hushåll) 15PE (3 hushåll) Totalhöjd H (mm) Diameter D (mm) Höjd inlopp h1 (mm) Höjd utlopp h2 (mm) Anslutning (DN) Totalvolym (m 3 ) 4,5 6,5 9,5 Slamvolym (m 3 ) 2,3 3,3 5,2 Vikt (kg)

5 Rening med SBR-teknik satsvis biologisk rening 4. Klarvattenutsläpp Det renade vattnet släpps ut i ett när - ligg ande vattendrag eller i en markbädd*. Det aktiva slam som samlats i SBRbehållaren återförs till den första kammaren och processen startar auto matiskt om igen Sedimenteringsfasen Avloppsvattnet leds först in i den första kammaren (slammagasinet) där fasta beståndsdelar skiljs ut och samlas upp. Därefter pumpas vattnet i omgångar in i den andra kammaren (SBR-behållaren). 4 2 VATTEN FÖR VÅR MILJÖS RENAR SKULL VI 3. Vilofasen Under vilofasen sjunker det aktiva slammet till botten och lämnar ett klart vattenskikt i den övre delen av SBRbehållaren Syresättningsfasen I SBR-behållaren sker den egentliga biologiska reningen. Under denna fas alternerar perioder då innehållet syresätts med viloperioder i en reglerad cykel. Under processen bildas så kallat aktivt slam som med sina miljontals mikroorganismer renar vattnet grundligt. *) KLARO reningsanläggning kräver i sig själv ingen efterföljande markbädd. Kraven varierar mellan olika kommuner - kontrollera därför vad som gäller i ditt fall innan installation påbörjas. Driftteknik hög driftsäkerhet Ingen pump i avloppet Allt flöde sker med hjälp av tryckluft. Inga mekaniska delar i avloppet En effektiv luftkompressor i styrskåpet det är allt. Ingen teknik som kräver ström inne i avloppet 5

6 Flexibelt, enkelt, billigt och driftsäkert ett reningsverk byggt exakt efter dina behov Standardutrustning Rörsystem För plast- eller betongbehållare För nyanläggning eller komplettering av befintliga anläggningar Ingen pump som kan gå sönder All pumpning sker med hjälp av tryckluft Inget mekaniskt slitage = hög tillförlitlighet Inbyggt provuttag Inga strömförande delar i tanken Alla delar av plast som tål avloppsvatten eller rostfritt stål Styrskåp för inomhusbruk Tillverkat i stål Dammsäkert hölje Luftanslutningar på sidan Finns för samtliga anläggningar Kompressor - efter anläggningens storlek Skåpen finns i olika storlekar: från 50 x 50 x 30 cm (bredd x höjd x djup) och uppåt Fosfatutfällare En kompletterande doseringspump frigör ett flockningsmedel som reglerar fosfathalten i avloppsvattnet. Pumpen är testad och godkänd också för känsliga naturområden. Pumpen installeras i så gott som alla anläggningar men kan om så önskas väljas bort. Lätt att bygga in Lång livslängd tack vare den enkla tekniken Servicevänlig 6 6

7 Därför ska du välja KLARO minireningsverk Moduler ger flexibilitet kan enkelt anpassas efter antal personer eller krav på avloppsvattnets renhet. Enkel att komplettera tillvalsmodulerna gör det enkelt att komplettera anläggningen efter dina behov. På Västkusten t.ex. kompletterar 90 % av användarna med fosfatutfällare. Låg anskaffningskostnad Billig i drift kostar mindre än 300 kr/år (2012) i elförbrukning Utvecklad för nordiska förhållanden Enkel att serva nästan alla servicearbeten kan utföras i styrskåpet. Störningsfri drift den integrerade automatiska provkörningskontrollen garanterar en störningsfri drift. Lång erfarenhet mer än människor i 20 länder renar idag sitt avloppsvatten med minireningsverk från KLARO Hög reningsgrad reningsverket klarar Naturvårdsverkets gränsvärden för normal skyddsklass med god marginal. Anläggningen kan lätt anpassas för gränsvärden för hög skyddsnivå för speciellt känsliga naturskyddsområden. Rikstäckande servicenät Tillval Styrskåp för utomhusbruk Finns i plast eller betong Anpassad för svensk vinter Indikator vid strömavbrott Tystgående kompressor hörs mindre än ett vanligt kylskåp Extra tillbehör som ljud- och ljusindikatorer, eluttag m.m. Storlek 37 x 80 x 38 cm (bredd x höjd x djup) UV-desinfektion UV-desinfektion används i första hand när kommunen ställer extra höga krav på renhetsgraden t.ex. i närheten av en dricksvattentäkt eller en badstrand. Klarvattensatsen exponeras för intensiv UV-bestrålning som dödar mikroorganismer helt utan kemiska tillsatser. Det desinficerade avloppsvattnet kan i princip användas som bruksvatten igen. Lätt att bygga in Enkelt att sköta Miljövänlig Låg driftkostnad Fjärrstyrning Fjärrstyrning används när maximal driftsäkerhet krävs. Fjärrstyrningen gör det möjligt för en servicefirma att övervaka och styra anläggningen. Eventuella störningar kan snabbt åtgärdas utan att servicepersonal behöver finnas på plats. Högre driftsäkerhet Ökad trygghet för kunden Effektivare och mer ekonomisk service De flesta driftstörningarna kan åtgärdas utan att personal är på plats vid anläggningen 7

8 Ekonomi och energiförbrukning KLAROs minireningsverk förbrukar mindre energi än en lågenergilampa! Det gör KLARO minireningsverk till ett av de energisnålaste som finns att få på marknaden. Vattnet i behållaren förflyttas med hjälp av tryckluft en liten, effektiv kompressor pressar in luft in i anläggningens rörsystem. Med modern styrningsteknik justeras anläggningens driftcykel efter den aktuella belastningen. Programläget ZK Plus styr anläggningen automatisk när belastningen är låg, t.ex. när husägaren är bortrest. Du får en optimal energibesparing samtidigt som den biologiska reningsprocessen hålls igång. Jämfört med andra reningsverk sparar du upp emot 75% i energiförbrukning. Energiförbrukning per år 52 kwh Lågenerglampa 9 W 78 kwh Användningsområden Villor och fritidshus De flesta av KLARO minireningsverk byggs för enskilda hus. Många ersätter tidigare anläggningar som inte längre klarar Naturvårdsverkets krav. KLARO reningsverk är uppbyggda av moduler. Samfällighetsföreningar och campingplatser Eftersom reningsverken är uppbyggda av moduler kan större anläggningar för fler brukare byggas vid behov. Anläggningens storlek, avloppsvattnets renhetsgrad och driften anpassas efter de aktuella omständigheterna och kraven. Ett större projekt Stord i Norge I Stord har KLARO för ett varvs räkning byggt en anläggning för brukare. KLAROs teknik fungerar felfritt även när dimensionerna på anläggningen växer. 8

9 Testad enligt de senaste normerna den europeiska normen för avloppsanläggningar EN EN Godkänd Numera finns en europeisk standard för utprovning av avloppsanläggningar. Sverige har anslutit sig till den eftersom reningsverk som klarar de nya kraven har en högre och jämnare kvalitet. KLAROreningsverken är godkända enligt den europeiska standarden. Med andra ord kan du vara säker på att du investerar i en kvalitetsprodukt som renar ditt avloppsvatten enligt de senast gällande normerna. Naturvårdsverkets skyddsklasser KLARO reningsverkets prestanda Hög skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 90 % (1 mg/l) Tot-N: Reducerar Kväve med 50 % (40 mg/l) Normal skyddsklass BOD 5: Reducerar fasta partiklar med 90 % (25 mg/l) Tot-F: Reducerar Fosfor med 70 % (3 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) 67,4 % (20,0 mg/l) 97,3 % (9,0 mg/l) 95 % (0,4 mg/l) Tabellen visar testresultat för EN-certifiering för KLARO reningsverk i laboratoriemiljö. Vattentemperatur 12 C. 9

10 Vanliga frågor därför ska du välja KLARO reningsverk 1. Hur ofta måste anläggningen tömmas på slam? Vid behov. Anläggningen måste tömmas om slamnivåvärdet överstiger 70 % vid servicekontrollen. Observera att halten flytslam också måste beaktas. (Dessa regler gäller sedan DIN ändrades.) 2. Hur länge klarar anläggningen störningsfri, kontinuerlig drift med högsta belastning? Alla minireningsverk från KLARO klarar minst 12 månaders kontinuerlig drift med högsta belastning. Vid drift med lägre belastning förlängs tidsintervallet i motsvarande grad. Alternativt kan man välja en slambehållare med större kapacitet och på det sättet förlänga intervallet mellan de nödvändiga tömningarna. 3. Måste man pumpa upp slam ur SBR-behållaren för att anläggningen ska fungera problemfritt? Nej. Den kontinuerliga, automatiska slamfällningen till botten av behållaren förhindrar att en för stor mängd slam i SBR-behållaren. Finjusteringar av tidsintervallerna för återförande av slam kan göras av servicepersonal i samband med normal service. (Se detaljer i reningsverkets kretslopp sidan 2.) 4. Hur kan KLARO minireningsverk arbeta i intervaller utan flöde i anläggningen? Den maximala vattenmängden per cykel bestäms av vilken drifttid som ställs in för kompressorns pumpning. Rörsystemets konstruktion reglerar vattennivån i slammagasinet så att den inte kan sjunka under en lägsta angiven nivå. Eftersom luftningsuttaget sitter under lägsta vattennivå kan inget flytslam sugas med in. Det hela fungerar utan vare sig ventiler, mekaniska delar, elpump eller flottör. Frånvaron av elektriska och mekaniska delar i avloppet ger hög driftssäkerhet. Vi kallar det KLARO-principen. 5. Vad måste jag tänka på om anläggningen ska drivas länge med låg belastning? Under sådana omständigheter rekommenderar vi inställningen ZK Plus med automatisk indikation för underfunktion. Anläggningen fungerar bara optimalt om avloppstillflödet är tillräckligt. Vid särskilt lågt tillflöde eller om brukaren är bortrest cirkulerar vattnet runt för att hålla de för reningsprocessen nödvändiga bakterierna aktiva och vid liv. 10

11 6. Vad är fördelen med att jag kan reglera driften när jag inte är hemma? Med byte till energisparläge kan du sänka dina kostnader när du inte är hemma. Med inställningen ZK sköts driften manuellt och vid inställningen ZK Plus sker allt automatiskt. 7. Hur ofta måste KLARO minireningsverk genomgå service och vad görs då? Ett minireningsverk från KLARO med en vanlig indikator för strömavbrott behöver bara service en till två gånger om året. Då handlar det i princip om en funktionskontroll av anläggningen. Vid behov justeras driftcykelns tidsintervall och ett vattenprov tas för att kontrollera kvaliteten på avloppsvattnet. Eftersom reningsverken drivs enbart med tryckluft och inga mekaniska eller elektriska delar finns inne i reningsbehållare är de lätta att serva. Det i sin tur innebär låga servicekostnader. 8. Hur mycket energi förbrukar ett minireningsverk från KLARO? Tack vare intelligent styrning och indikator för underfunktion kan KLARO minireningsverk minska energiförbrukningen med upp till 75 % jämfört med andra minireningsverk som också bygger på SBR-teknik. Med en elförbrukningskostnad på runt 25 kr/år och person är KLARO minireningsverk ett av de mest ekonomiska som finns på marknaden. 9. Hur tidskrävande kan en eventuell komplettering av anläggningen bli? En komplettering av en anläggning som är i drift kan bara utföras av fackkunnig person från någon av KLAROs återförsäljare. Hela anläggningen måste undersökas och tätheten mellan kamrarna och tätheten mellan kamrarna och omgivningen måste säkerställas så att föreskrivna gränsvärden inte överskrids i framtiden. När KLARO installeras fackmannamässigt är säkerheten garanterad. 10. Om någonting skulle gå sönder, vilka kostnader och åtgärder kan jag då räkna med? Minsta tänkbara! Eftersom tekniken är helt skild från avloppet är det oftast bara en komponent i styrskåpet som måste bytas. Ingen behöver gå ner i avloppstanken, inga kablar måste dras om eftersom alla elanslutningar utgörs av vanliga stickkontakter 1-fas. Med KLARO får du ett gediget och stabilt reningsverk

12 Mer information hittar du på Luleå Industrivägen Luleå Tel Fax LYCKSELE Box 200 Barkvägen Lycksele Tel Fax KUNGÄLV (Trevco) Bultgatan 9C Kungälv Tel Fax LIDKÖPING (HK) Box 2064 Vallgatan Lidköping Tel Fax GÄVLE Atlasgatan Gävle Tel Fax STOCKHOLM Edsvägen Upplands Väsby Tel Fax GÖTEBORG Skårs Led Göteborg Tel Fax MALMÖ Bellevue kontorshotell, Stadiongatan MALMÖ Tel Fax ESLÖV (Skånska Gas & VA-lagret) Åkerivägen ESLÖV Tel Fax Importör: KLARO Sverige AB Sundshagsgatan 30, Göteborg Tel: Mobil:

Skiss fastighet Ekered 3:13

Skiss fastighet Ekered 3:13 Skiss fastighet Ekered 3:13 Reningsverk, Klaro 5, betong Utsläppspunkt, Stenkista Plats för slamtömningsfordon Hästhage Stängsel Grusvägl Grind Avloppsledning 1 Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Minireningsverket med den smarta tekniken

Minireningsverket med den smarta tekniken Minireningsverket med den smarta tekniken Inga rörliga delar Ingen pump Inga delar som kräver ström i avloppsvattnet Över 200 000 nöjda användare renar sitt avloppsvatten med KLARO Gör det du med och utnyttja

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN

VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN STARKA MINIRENINGSVERK VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår miljö och våra

Läs mer

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N

STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N STARKA MINIRENINGSVERK V I VÄ R N A R O M VÅ R T VAT T E N 02 VI VÄRNAR OM VÅRT VATTEN Lösningar för enskilda avlopp med kompletta reningssteg är en förutsättning idag för att minimera påverkan på vår

Läs mer

Uponor Minireningsverk 5-10pe

Uponor Minireningsverk 5-10pe Uponor Minireningsverk 5-10pe Allmänt-minireningsverk Uponors minireningsverk är tillverkade för att uppfylla myndigheternas krav. Reningsverken är biologiskkemiskt fungerande satsreningsverk, för behandling

Läs mer

Minireningsverket med den smarta tekniken

Minireningsverket med den smarta tekniken Minireningsverket med den smarta tekniken Inga rörliga delar Ingen pump Inga delar som kräver ström i avloppsvattnet Över 200 000 nöjda användare renar sitt avloppsvatten med KLARO Gör det du med och utnyttja

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

Avloppslösningar för samlad bebyggelse

Avloppslösningar för samlad bebyggelse Avloppslösningar för samlad bebyggelse Innehåll Skräddarsydda lösningar för varje behov... 4 Kvalitet i utförande och detaljer... 6 Biovac SBR-process... 8 Användningsområden... 10 Service och underhåll...

Läs mer

CE-Certifierade Minireningsverk

CE-Certifierade Minireningsverk CE-Certifierade Minireningsverk Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Inga mekaniska delar i tanken. Enkelt underhåll, låg driftkostnad. Löpande support via vårt serviceavtal. Ett driftsäkert och naturvänligt

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Minireningsverket med den smarta tekniken

Minireningsverket med den smarta tekniken KAPETIA officiellt partnerskap med klaro gmbh tyskland Minireningsverket med den smarta tekniken Vi sörjer för rent vatten. Inga mekaniska delar i avlopp. Ingen pump i avloppet. Ingen teknik som kräver

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat

BAGA Easy. Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. Kretsloppsanpassat BAGA Easy Avloppsanläggningar för hög skyddsnivå Kretsloppsanpassat Enkelt och driftsäkert Bästa miljö och hälsoskydd 10 års process- och funktionsgaranti CE-certifierad i Sverige under svenska klimatförhållanden

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

BIOFICIENT+ Wastewater Solutions MINIRENINGSVERK FÖR HUSHÅLLSBRUK MED HÖGA PRESTANDA OCH EFFEKTIV TEKNOLOGI FRÅN MARKNADSLEDARNA PÅ AVLOPPSRENING

BIOFICIENT+ Wastewater Solutions MINIRENINGSVERK FÖR HUSHÅLLSBRUK MED HÖGA PRESTANDA OCH EFFEKTIV TEKNOLOGI FRÅN MARKNADSLEDARNA PÅ AVLOPPSRENING BIOFICIENT+ MINIRENINGSVERK FÖR HUSHÅLLSBRUK MED HÖGA PRESTANDA OCH EFFEKTIV TEKNOLOGI FRÅN MARKNADSLEDARNA PÅ AVLOPPSRENING KINGSPAN KLARGESTER GRUNDAT PÅ LEDARSKAP Utloppsalternativ för integrerad pump

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Driftordning och skötselanvisning

Driftordning och skötselanvisning Driftordning och skötselanvisning INNEHÅLL: 1. Användning.....3 2. Teknisk beskrivning.....3 3. Typer, storlekar och dimensioner....3 3.a) De olika typernas konstruktionsdimensioner....4 4. Reningsverkets

Läs mer

Argo KOMPAKT MARKBÄDD för biologisk rening av ditt avloppsvatten

Argo KOMPAKT MARKBÄDD för biologisk rening av ditt avloppsvatten Argo KOMPAKT MARKBÄDD för biologisk rening av ditt avloppsvatten ARGO ett perfekt val för både permanent och fritidsboende Argos kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden

BAGA Easy. reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå. CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden BAGA Easy reningsverk och avloppsanläggningar för hög skyddsnivå CE-testad och godkänd under nordiska förhållanden Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionskontroll med sms-meddelanden 10 års

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

WehoPuts Minireningsverk

WehoPuts Minireningsverk 20 1200 pe Minireningsverk Reningsverken baseras på en biologisk-kemisk reningsprocess vilken hanterar allt avloppsvatten från fastigheter. Bland våra modeller finns allt ifrån reningsverk för enskilda

Läs mer

CE-certifierade minireningsverk

CE-certifierade minireningsverk CE-certifierade minireningsverk Produktbeskrivning PP-modell Typ 2 50 pers. Oberoende utvärderat enligt EN12566-3. Smidig Smidig lösning lösning Våra produkter Våra produkter är biologiskt är biologiskt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN

ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN JETS VACUUM SANITARY SYSTEMS VILLA OCH FRITIDSHUS ECOMOTIVE A02 BIOLOGISK RENING FÖR BDT-VATTEN KÄLLSEPARERING FRÅN JETS VARFÖR BÖR VI KÄLLSEPARERA AVLOPPSVATTNET? KOMPAKT, ENKEL, TRYGG OCH FRAMTIDSINRIKTAD

Läs mer

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v.

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. BioCleaner Rent va en helt enkelt Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. Minireningsverk för avloppsva enrening Rent va en helt enkelt BioCleaner är e av marknadens mest beprövade minireningsverk

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Minireningsverk för rening av avloppsvatten

Minireningsverk för rening av avloppsvatten Tekniska uppgifter WehoPuts 5 och 10 WehoPuts 5 WehoPuts 10 Kapacitet l/dygn 7 10 Satsstorlek l 2 0 Vikt kg 325 400 WehoPuts Mått mm - längd (A) 2200 - bredd (B) 1200 1400 - höjd (C) 22 795/1025 940/1180

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! 06 2010 75003 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

Rent, renare, Ecoboxrent!

Rent, renare, Ecoboxrent! Rent, renare, Ecoboxrent! Ett komplett minireningsverk som renar avloppet år ut och år in - helt utan kemikalier Robust byggd för vårt nordiska klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig att rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

För en renare morgondag

För en renare morgondag För en renare morgondag ECOLATOR MINIRENINGSVERK AVALON NORDIC AB ÄR ETT FINLÄNDSKT EXPERTFÖRETAG SPECIALISERAT PÅ RENINGSSYSTEM FÖR AVLOPPSVATTEN. Avalon Nordic Ab utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v.

BioCleaner. Rent va en helt enkelt. Minireningsverk för avloppsva enrening. Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. BioCleaner Rent va en helt enkelt Anpassat för svenska krav. Cer fierat enligt EU-direk v. Minireningsverk för avloppsva enrening Anteckningar: Rent va en helt enkelt BioCleaner är e av marknadens mest

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll

total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN

Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN Hållbara avloppslösningar för nordiskt klimat RENING AV BDT-VATTEN www.bramiljo.se Flexibla lösningar för rening av BDT-vatten. Haco BDT är en flexibel och platsbesparande lösning för rening av bad-, dusch-

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Enskilt avlopp Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Har ni en underkänd avloppsanläggning? Har ni en underkänd avloppsanläggning? BioKube löser problemet enkelt och funktionssäkert och har ett av marknadens bästa reningsvärden. BioKube Pluto Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3 Klarar

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma om de verkar vara OK eller

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB. www.baga.se. Mycket hög reningsgrad Lågbyggd

Slamavskiljare. Marknadens mest effektiva! Baga Water Technology AB. www.baga.se. Mycket hög reningsgrad Lågbyggd Slamavskiljare Marknadens mest effektiva! Ombyggbar till Easy reningsverk Integrerad pumpbrunn 100% Partikelavskiljning Mycket hög reningsgrad Lågbyggd Patenterad Sv. pat. nr: 512069 Sv. pat. nr: 530104

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Så här sker reningen:

Så här sker reningen: Biovac Biovac reningsverk har funnits i över 30 år. Vi har ca 11 000 anläggningar i Sverige och Norge men också på platser som Sydpolen, Saudiarabien, Österrike och t.o.m. ute på Atlanten. I Sverige har

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Naturligtvis är du mer än välkommen att kontakta oss om du har andra frågor eller om du saknar en giltig läggningsanvisning.

Naturligtvis är du mer än välkommen att kontakta oss om du har andra frågor eller om du saknar en giltig läggningsanvisning. Läs mer om våra produkter på www.fann.se Till installatören Informationsblad till grannar Här hittar du ett antal flyers som kan ge dig mer jobb. Det är mycket vanligt att om en fastighet behöver en ny

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ÅRS GARANTI ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR

EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ÅRS GARANTI ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP 15 GARANTI ÅRS VÄLJ RÄTT ENSKILT AVLOPP ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA BEHOV OCH STORLEKAR VÄLJ DITT ENSKILDA AVLOPP MED OMSORG När man ser hur många enskilda avloppssystem

Läs mer

Har ni en underkänd avloppsanläggning?

Har ni en underkänd avloppsanläggning? Har ni en underkänd avloppsanläggning? BioKube Venus löser problemet enkelt och funktionssäkert och har ett av marknadens bästa reningsvärden. BioKube Venus Typgodkänd och CE Märkt enligt CEN 12566-3 2011-05-19

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern

Läs mer

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING

PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING clean water Minireningsverk Clewer 8S PROBLEMFRI OCH SÄKER AVLOPPS- VATTENLÖSNING Hushåll och fritidshus 1 7 1 www.clewer.com Clewer Technology Clewer 8S tar hand om ditt avloppsvatten Clewer 8S är ett

Läs mer

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden

BAGA Easy. Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll. Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden BAGA Easy Rening av avloppsvatten 1-40 hushåll Klarar och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav Enkelt och driftsäkert Låga driftskostnader Funktionsövervakning med sms-meddelanden Patenterad

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer