Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95"

Transkript

1 SESAM Sverige seminarium No. 9 Gemensamt språk mellan IT och automation ISA-95 Datum: 14 januari 2015 Plats: Perstorp Specialty Chemicals AB Persgården, Räddningsvägen, Perstorp Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete med:

2 Gemensamt språk mellan IT och automation - ISA januari 2015 ISA-95 är en internationell standard och metod för att skapa ett gemensamt språk/interface mellan IT och automation. ISA-95 sätter ramverket för hur du kopplar ihop ditt IT-system, till exempel planering och ekonomi, med ditt automationsstyrningssystem. Målet för seminariet är att skapa en öppen dialog om användningsområden, fördelar och värdet med ett standardiserat interface mellan IT och automationsstyrningen. Seminariet börjar med en kort övergripande presentation om ISA-95 och det aktuella standardiserings-arbete som just nu pågår inom ISA-95-gruppen. Det berör de viktigaste ämnena som behandlas just nu och vilka större framtida initiativ de ser komma de närmsta åren. Mötet kommer också att fokusera på vad vi som svenska och danska företag kan göra som grupp för att få ett effektivare resultat i integration- och automatiseringsprojekt, med stöd från standardisering. Föreläsare från olika företag kommer med avseende på denna fråga att delge sin tolkning och sina erfarenheter kring ISA-95 standarden och betona de delar i standarderna som varit viktiga för deras framgång. Dessutom kommer föreläsarna att försöka ge en bild av hur deras erfarenheter och lärdomar kan överföras till andra svenska företag. Vi räknar med att få till en bra dialog och diskussion om hur vi i Sverige kan dra nytta av detta standardiseringsarbete och vilket värde det kan ge din verksamhet. Varför har ni valt att implementera ISA-95? Hur har ni tolkat och använt ISA-95 standarden? Varför använda ISA-95? Vad kan standarden ge, fördelar och nackdelar? Verktyg för att fastställa krav Vad bör undvikas och varför? Vilka är möjligheterna? Hur har genomförandet av affärssystemet påverkat följande? Vilket affärssystem? Ska det stå införande av standarden? Teknik och systeminstallation Affärsprocesser Organisation och kultur Vad är det viktigaste att tänka på i användningen av ISA-95 och vad är värdet för ditt företag? Hur kan ditt företag dra nytta av andra företags lärdomar gällande ISA-95? Hur kan ni implementera ISA-95 i ert företag? Kom och träffa kollegor i branschen och ta del av en dialog om framtidens användargränssnitt i industrin. Mer information finns på

3 Gemensamt språk mellan IT och automation - ISA januari Välkommen Carsten Nøkleby, SESAM-World Kort presentation av SESAM-Sverige och kommande verksamheter Introduktion to Perstorp Jörgen Annell, Perstorp AB Design and implement according to ISA-95 Leif Poulsen, NNE Pharmaplan Introduction to the standard ISA-95 and relation to ISA-88. Establish a basic understanding of ISA-95 business process modelling and supporting data model. Interface definitions according to ISA-95. ISA-95 for use in Manufacturing Operation. How to use ISA-95 as part of the Control strategy and target architecture. What could be the contents of a target architecture. How to make a data analysis based on ISA-95 for the use in data warehouse and business intelligence solutions Paus och nätverkande Möjlighet till samtal och nätverkande Lean Warehouse Management project Peter Johansson, Perstorp & Martin Persson, Perstorp De senaste årens arbete kring Lean Warehouse Management på site Perstorp presenteras. Det blir en kort genomgång av hur projektet genomförs och vilken teknik som används för att koppla samman SAP med produktion, lager och distribution av palleterade produkter. Hör om de utmaningar man haft med att implementera ny teknik i befintliga fabriker och system. Tankar kring framtida utbyggnad och utmaningar avslutar presentationen. Presentationen följs senare av en rundvandring på siten för att bland annat kunna se hur tekniken används i praktiken SAP, MES och automations integration Fredrik Hultman, Arla Foods Arla Foods will present how the integration is done between the systems SAP, MES and automation. Get an idea of how Arla Foods have used the ISA-95 standard to simplify the manufacturing system architectures by practically addressing the common language requirement across operations systems and between business systems. Arla Foods has followed the ISA-95 and ISA-88 to obtain mature object models, terminology, and the B2MML XML application for inter and intra manufacturing enterprise integration. ISA-95 methods enable production systems to become an integral part of the overall collaborative business process.

4 Gemensamt språk mellan IT och automation - ISA januari Lunch och nätverkande Möjlighet till samtal med leverantörer Systemdesign based on ISA-95 Marcus Larsson, Tetra Pak To meet the challenges of the Supply Chain, manufacturing companies may have to reconsider their processes and ways of working. Information & Communication Technology solutions can be tools for realizing the required changes. Get a picture of how ISA-95 can be used as a common language between different organizations, such as IT, technical and business. The standards ISA-88 and ISA-95 is able to form a Common Structure of document and software functionalities. Get a picture of how ISA-95 Standards are the basis for how functionalities are implement it in the IT and automation platform. The presentation will give an overview of how to interpreted the standard ISA-95 and how to present and use the standards to build an application Manufacturing Operation applications according to ISA-95 Lisbeth Grubov, Chr. Hansen Get a picture of how Chr. Hansen has made an attempt to structure the development, integration and implementation. The presentation will cover the architecture and integration to Factory Floor applications and ERP system. Furthermore, an idea of how the Manufacturing Operation Management (MOM) has been divided into small applications, with the possibility to be implemented stepwise and more or less independently of each another. You will hear the story of the process Chr. Hansen has followed to design and implement Production execution, Production Data collection and Production Performance applications as stand alone or combined. Get a picture of the standard architecture, infrastructure and the definition of functionalities and interfaces to ERP and Automation Paus och nätverkande Möjlighet till samtal med leverantörer MES modulized according to ISA-95 Rune Wissing, NOV Flexibles & Jens Olsson, ÅF Get a picture of the process NOV Flexibles has followed to implement a Manufacturing Execution System, covering the project phase s analysis, design, implementation and operation. Get a picture of the technical setup, and the definition of functionalities and interfaces to ERP and Automation. Learn about the role of the standard ISA-95 in such an integration project, where different organizational parts are involved. How has NOV Flexibles used the standard ISA-95, and what are the opportunities by using ISA-95.

5 Gemensamt språk mellan IT och automation - ISA januari Promenera från Persgården till Vakten Perstorp Rundtur i produktionen på Perstorp Specialty Chemicals Perstorp Specialty Chemicals Kort presentation av Perstorp Specialty Chemicals Genomgång av vad vi kommer att se på rundvandringen Rundvanding i produktionen och kontrollrum vägbeskriving Plats: Persgården, Räddningsvägen, Perstorp Rundtur: Perstorp Specialty Chemicals AB, IndustriParken, Perstorp Anmälan eller telefon Pris Pris för deltagande 1 800,- SEK för medlem. Pris för deltagande 4 100,- SEK för icke-medlem

6 Stadgar SESAM-SVERIGE SESAM Sverige bildades den 15 juni 2011 och följande stadgar antogs av styrelsen: 1 Namn Nätverkets namn är SESAM SVERIGE och är en kommitté tillhörande föreningen SESAM i Danmark. 2 Syfte SESAM Sverige skall verka för SESAMs svenska medlemmar. SESAM Sveriges aktiviteter skall ske i Sverige. SESAM Sverige skall vara ett branschoberoende nätverk. SESAM Sverige skall ordna sammankomster och vara ett kunskapscenter och nätverk för erfarenhetsutbyte med primärt fokus på industriell automation. SESAM Sverige skall söka och belysa trender, problemställningar och teknik som används inom industriell automation Syftet uppnås genom: Kontakter inom nätverket Medlemsmöten Svensk websida, Seminarier Arbetsgruppsmöten Internationellt samarbete (länk till SESAM i Danmark) 3 Medlemmar SESAM i Danmark har olika typer av medlemskap, ett sådant är medlemskap i SESAM Sverige. Detta betyder att medlemskap i SESAM Sverige betalas genom SESAM i Danmark. Medlemskap i SESAM Sverige berättigar att ta del av aktiviteter som ordnas av SESAM och SESAM Sverige. Potentiella medlemmar i SESAM Sverige är alla med intresse för industriell automation, exempelvis systemintegration av industriell utrustning till kompletta system. Typiska profiler för medlemmar är: slutanvändare, leverantörer, rådgivare, konsulter, branschorganisationer, institut och högskolor. Regler kring medlemskap enligt SESAM i Danmark. 4 Ekonomi SESAM Sveriges räkenskaper skall redovisas separat från SESAM i Danmark. 5 Styrelse Föreningen SESAM Sverige leds av en styrelse med sju (7) ledamöter och två eller fler suppleanter. Styrelsen väljs vid årsstämman. SESAM Sverige skall sträva efter att ha en styrelse med jämn fördelning mellan slutanvändare, leverantörer, samt oberoende aktörer De sju (7) ledamöterna väljs för en period på två år och ersätts med tre eller fyra personer varje år. Under första mandat tiden så sker detta genom lottning mellan valda personer för att komma i fas. Tidigast två år efter SESAM Sveriges bildande kan omval ske. Endast ledamöterna har rösträtt i styrelsen. Styrelsen kan använda sig av adjungerande styrelsemedlemmar för att få in kompletterande kompetens.

7 Stadgar SESAM-SVERIGE Styrelsen väljer ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen kan dessutom utse sekreterare samt övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess medlemmar är närvarande. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 6 Årsmöte Årsmöte ska hållas en gång per år. Årsmötet är SESAM Sveriges högsta instans och hålls efter räkenskapsåret. Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar innan. Medlemmar har rätt att framlägga motioner till årstämman, dessa ska inkomma skriftligen minst 7 dagar innan årsmötet. Dagordningen ska innehålla följande: Val av ordförande Ordföranden rapportera om SESAM Sveriges verksamhet under det gångna året Kassör presenterar styrelsens föreslagna bokslut, vilka skall ha granskats av två revisorer. Val av styrelseledamöter Val av suppleanter Behandling av inkomna motioner Övrigt 7 Nätverkets upphörande Nätverket upplöses om mer än tre fjärdedelar (3/4) av SESAM Sveriges medlemmar röstat för att så skall ske. För att SESAM Sverige skall kunna upphöra så måste detta beslutas på ett möte. Varje medlem skall informeras skriftligen om detta minst 14 dagar i förväg. Vid möte med ett otillräckligt antal medlemmar om SESAM Sveriges upplösning så kan frågan avgöras med enkel majoritet (oavsett antalet närvarande medlemmar). Vid upplösning av SESAM Sverige så skall innestående medel användas i enlighet med SESAM Sveriges syfte. Ledermöter Namn Rune Persson Nico Dima Ingvar Hedberg Klas Nilsson Charlotta Johnsson Søren -Kr. Kirkegaard Fredrik Hultman Jörgen Annell Peter Karlsson Marcus Titland Björn Magnusson Carsten Nøkleby Magnus Wendt Företag ABB AB ÅF Industry AB FPA Konsult AB Lunds Universitet Lunds Universitet NNE Pharmaplan Arla Foods AB Perstorp Specialty Chemicals AB Wonderware by Schneider Rockwell Automation AB Prevas AB SESAM-World ApS (Sekretariat) Tetra Pak AB

8 Medlemsföretag Aktuella medlemsföretag i nätverket; Alla företag med intresse i industriell automation är välkomna att bli medlemmar i SESAM Sverige. Medlemskap berättigar till att skicka anställda på seminarier till en låg kostnad. Medlemskap kostar SEK/kalenderår. Seminarium för anställd hos medlemsföretag kostar SEK. Seminarium för anställd hos icke medlemsföretag kostar SEK. Uppdaterad information om vilka företag som är medlemmar i nätverket SESAM Sverige finns på hemsidan Praktiska upplysningar Seminariet hålls hos Persgården Räddningsvägen Perstorp Avbokning Avbokningar som sker senare än 1 vecka innan seminariedagen återbetalas ej. Anmälan eller bli medlem Vill du bli medlem eller anmäla er till något av våra seminarier så gör ni det på vår hemsida: eller på telefon: Sista anmälningsdag för registrering för seminariet: Pris Pris för deltagande 1 800,- SEK för medlem. Pris för deltagande 4 100,- SEK för icke-medlem Information och frågor Vill ni ha ytterligare information eller har ni andra frågor så går det bra att kontakta oss på: SESAM-WORLD ApS Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel Anmälan eller telefon Pris Pris för deltagande 1 800,- SEK för medlem. Pris för deltagande 4 100,- SEK för icke-medlem

Informationssäkerhet i produktionen

Informationssäkerhet i produktionen SESAM Sverige seminarium No. 10 23 April Informationssäkerhet i produktionen Datum: 23 April 2015 Plats: MOBILE HEIGHTS CENTER MOBILVÄGEN 10, 223 62 LUND Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt?

Seminarie nr. 6. Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Hur når man framgång i ett automationsprojekt? Seminarie nr. 6 Projektledning av automationsprojekt Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014

SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014 SAP Svenska Användarförening PROGRAM 2014 Anmäl dig på www.sapsa.se Gå gratis! Du vet väl att alla SAPSAmedlemmar som är från användarföretag går gratis på VårImpuls 2014? Välkommen till VårImpuls! Den

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet

AKTUELLT NUMMER MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15. Nyheter från standardiseringen inom elområdet AKTUELLT NUMMER Nyheter från standardiseringen inom elområdet X MÅNAD 2008 ÅRGÅNG 15 DOKUMENTERA RÄTT! ett måste för proffset tation av Dokumenningar elanlägg entation och um der ng, dok i byggna Struktureri

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer