Informationssäkerhet i produktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssäkerhet i produktionen"

Transkript

1 SESAM Sverige seminarium No April Informationssäkerhet i produktionen Datum: 23 April 2015 Plats: MOBILE HEIGHTS CENTER MOBILVÄGEN 10, LUND Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete med:

2 Informationssäkerhet i produktionen 23 april Registrering Welcome and Introduction Carsten Nøkleby, SESAM-World Introduction to Mobile Heights Anna Stenkil, Mobile Heights Center Short introduction to Mobile Heights, which is a non-profit organization. Relevant companies, industry associations, academic institutions and public organizations are invited to join the mission in strengthening the region as a hotspot for mobile innovation. Among the prerequisites for membership is a high level of competence, an active contribution to the achievement of our objectives and also an established operation in the region The Cyber Threat Landscape for 2015 Johan Peder Møller, Coresec Systems A/S The presentation will give a picture of the current cyber threat landscape in the form of threat actors, popular attack vectors, developments in attack methodology in The talk will include case stories, and discuss how to mitigate treats. Johan Møller has been in It Security for 19 years. In those years he has been involved in several worldwide network security designs, penetration testing, Incident Response, Computer Forensic and IT Security Operations. He is currently employed as Technical Consultant in Coresec Systems that specializes in cyber security for enterprises Break IT security and infrastructure that covers old and new equipment Rockwell Automation Hear about the opportunities that are associated with security of IT systems based on older an new operating systems. Hear about how the systems should be built in order to increase IT security in production environments. Windows updates, remote access to systems and password policy. Get information on how infrastructure can be built for production IT and automation solutions to ensure optimal operation and ensuring a robust and safe production and automation system. Get a picture of how a process can be implemented to ensure a level infrastructure security: analysis, design, implementation and testing. Learn about various IT security opportunities for existing and new installations IT security in a production environment - What are the challenges? Ludwig Seitz, Ph.D., SICS Swedish ICT AB The presentation will cover issues related to IT security in a production environment What are the security risks in production? What production assets can be the target of an attack? What are the attack methods? Review of cases Security Measures What's special about production systems? Ludwig Seitz is currently working as a Senior Researcher for the Security Lab at the Swedish Institute of Computer Science (SICS). His mission is to conduct research projects in close collaboration with industry partners (e.g. Ericsson, ABB, Sony Mobile) in order to help them to address security issues. Ludwig Seitz specialist areas are identity and access management, and communication security. Ludwig Seitz is working on standardization of Internet of Things security at the IETF. In the course of that work Ludwig Seitz have gathered experience with production security e.g. in SCADA systems.

3 Informationssäkerhet i produktionen 23 april Frokost WORKSHOP 1 How create an overview of IT systems in production? Are there any methods and templates? How can IT systems be ensured - upgrade or isolation? What are the challenges? WORKSHOP 2 How is risk assessed? Who will be involved in assessing the consequences and risk? What are the methods and tools for this risk assessemnt? How to identify critical equipment? Security rules for industrial IT and automation in production Jørgen Jepsen, Ringkøbing Skjern Forsyning The presentation will give a picture of the security rules that are used for industrial IT and automation in a production environment. What are the differences compaired to the rules within the administrativ IT environment. Jørgen Jepsen is co-author of Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen in conjunction with DANVA. How to describe the IT security risk in production Selection of tools to monitor the IT risks Change behaviour Implementation and update of production IT systems Kaffepause Hur säkert är ditt styrsystem mot attacker? Industriell it-säkerhet från Siemens Leif Jonsson, IT Security Engineer, Siemens Traditionellt sett har industriella styrsystem varit isolerade öar i verksamheten men idag blir dessa system allt mer integrerade med andra it-system. Integrationen har många fördelar och ger oss en smidigare vardag men kan samtidigt blotta oss för nya hot och risker. Siemens presenterar sin syn på industriell it-säkerhet hur vi anser att du kan höja säkerheten i din anläggning och hur du håller önskad säkerhetsnivå över tid Today s IT security challenges and business risks Sri Carlyle, Country Manager, Logpoint A/S Identify IT security vulnerabilities and behavioral deviations in your network and get a clear idea of what potential hackers can gain by attacking the companies most valuable assets. Pattern recognition is a key element in controlling the network. Collection of digital logs of network activity can prevent erratic behavior on the network, and enable proactive action - both internally and externally. In this presentation you can hear: How the company can achieve an effective management of the company's IT safety as well as keep track of how well the company meets the IT audit requirements and compliance? How can the collection of all the company logs and digital fingerprints, be used actively to identify potential criminal behavior or operational instability? Several examples of implementation of this solution and review of how the solution has ensured various enterprise IT security The presentation is based on real customer solutions Afslutning Carsten Nøkleby, SESAM-World

4 Informationssäkerhet i produktionen 23 april 2015 Informationssa kerhet i produktionen Informationssäkerhet Hur bedömer man risker och vilka lösningar finns att tillgå för att förhindra fel i datasystem och motverka datastöld? Seminariet syftar till att ge kunskap om och förståelse för de frågor som rör PLC, SCADA, Produktions IT-utrustning och nätverk i en produktion. Målsättningen är att ge en bild av de externa och interna hot som föreligger i förhållande till driften av produktion- och informationssystem. Dagen kommer att fokusera på praktiska lösningar och möjligheter, det kommer att finnas möjlighet att lyssna till erfarenheter från vad olika svenska företag har gjort i samband med säkerhet och underhåll av Automation och Produktions IT-system i produktionsmiljö. Vi kommer att lyfta frågan om insyn för de anställda och tillgång till information och ställa detta i relation till att förhindra åtkomst av utomstående för de system som behandlas. Det blir också fokus på leverantörernas behov av fjärråtkomst till informationen i de olika systemen. Automations- och Produktions IT-systemens livscykel är en utmaning i förhållande till informationssäkerhet och tillhörande konfigurationer/ versioner av operativsystem, gränssnitt och automationsplattformar från exempelvis Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, Beckhoff, B & R, Emerson, etc. Ständiga utmaningar att hålla koll på uppgraderingar av operativsystem och nya service packs/patchar till olika automationsplattformar. Branschanalyser visar att 8 av 10 system i industriföretagen fortfarande är i drift även om systemen är föråldrade och leverantörens support upphört. Vi ger även en bild av hur öppna PLC, SCADA och Produktions IT-system är för attacker från cyberrymden. Är du helt säker på att du inte påverkas av attackerna? Var ligger svagheterna? Få verktyg och rekommendationer att bedöma din informationssäkerhet! Riskbedömning? Säkerhet? Test av säkerhet? Ärendehantering? Vad finns det för utmaningar med äldre automations- och informationssystem? Hur kan man garantera säkerheten i äldre Produktions IT-system? Vilka är de största riskerna med information i en produktionsmiljö? I samband med användning och distribution av information på nätet kan det för att upprätthålla en tillräcklig informationssäkerhet vara nödvändigt att få djupare insikt i olika förfaranden. T.ex. användning av IP-adresser för att ladda ner till produktions utrustning. På seminariet presenteras olika metoder för att genomföra korrekta säkerhetsanalyser som berör era system, rutiner och organisation. Kom och lyssna till erfarenheter och prata med specialister och kollegor från olika branscher. Följande teman och frågeställningar kommer att beröras under seminariet: Hur beräknar man livstiden av informationssäkerhet i samband med hårdvara och mjukvara i produktionen? Hur hanteras äldre informationsanordningar- och system i produktion i förhållande till dagens IT-säkerhet?

5 Vägbeskriving Plats: Mobile Heights Center, Mobilvägen Lund Praktiska upplysningar Seminariet hålls hos Mobile Heights Center, Mobilvägen 10, Lund Anmälan eller bli medlem Vill du bli medlem eller anmäla er till något av våra seminarier så gör ni det på vår hemsida: eller på telefon: Sista anmälningsdag för registrering för seminariet: Pris Pris för deltagande 1 800,- SEK för medlem. Pris för deltagande 4 100,- SEK för icke-medlem Avbokning Avbokningar som sker senare än 1 vecka innan seminariedagen återbetalas ej. Information och frågor Vill ni ha ytterligare information eller har ni andra frågor så går det bra att kontakta oss på: SESAM-WORLD ApS Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel Anmälan eller telefon Pris Pris för deltagande 1 800,- SEK för medlem. Pris för deltagande 4 100,- SEK för icke-medlem

6 Stadgar SESAM-SVERIGE SESAM Sverige bildades den 15 juni 2011 och följande stadgar antogs av styrelsen: 1 Namn Nätverkets namn är SESAM SVERIGE och är en kommitté tillhörande föreningen SESAM i Danmark. 2 Syfte SESAM Sverige skall verka för SESAMs svenska medlemmar. SESAM Sveriges aktiviteter skall ske i Sverige. SESAM Sverige skall vara ett branschoberoende nätverk. SESAM Sverige skall ordna sammankomster och vara ett kunskapscenter och nätverk för erfarenhetsutbyte med primärt fokus på industriell automation. SESAM Sverige skall söka och belysa trender, problemställningar och teknik som används inom industriell automation Syftet uppnås genom: Kontakter inom nätverket Medlemsmöten Svensk websida, Seminarier Arbetsgruppsmöten Internationellt samarbete (länk till SESAM i Danmark) 3 Medlemmar SESAM i Danmark har olika typer av medlemskap, ett sådant är medlemskap i SESAM Sverige. Detta betyder att medlemskap i SESAM Sverige betalas genom SESAM i Danmark. Medlemskap i SESAM Sverige berättigar att ta del av aktiviteter som ordnas av SESAM och SESAM Sverige. Potentiella medlemmar i SESAM Sverige är alla med intresse för industriell automation, exempelvis systemintegration av industriell utrustning till kompletta system. Typiska profiler för medlemmar är: slutanvändare, leverantörer, rådgivare, konsulter, branschorganisationer, institut och högskolor. Regler kring medlemskap enligt SESAM i Danmark. 4 Ekonomi SESAM Sveriges räkenskaper skall redovisas separat från SESAM i Danmark. 5 Styrelse Föreningen SESAM Sverige leds av en styrelse med sju (7) ledamöter och två eller fler suppleanter. Styrelsen väljs vid årsstämman. SESAM Sverige skall sträva efter att ha en styrelse med jämn fördelning mellan slutanvändare, leverantörer, samt oberoende aktörer De sju (7) ledamöterna väljs för en period på två år och ersätts med tre eller fyra personer varje år. Under första mandat tiden så sker detta genom lottning mellan valda personer för att komma i fas. Tidigast två år efter SESAM Sveriges bildande kan omval ske. Endast ledamöterna har rösträtt i styrelsen. Styrelsen kan använda sig av adjungerande styrelsemedlemmar för att få in kompletterande kompetens.

7 Stadgar SESAM-SVERIGE Styrelsen väljer ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen kan dessutom utse sekreterare samt övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av dess medlemmar är närvarande. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 6 Årsmöte Årsmöte ska hållas en gång per år. Årsmötet är SESAM Sveriges högsta instans och hålls efter räkenskapsåret. Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar innan. Medlemmar har rätt att framlägga motioner till årstämman, dessa ska inkomma skriftligen minst 7 dagar innan årsmötet. Dagordningen ska innehålla följande: Val av ordförande Ordföranden rapportera om SESAM Sveriges verksamhet under det gångna året Kassör presenterar styrelsens föreslagna bokslut, vilka skall ha granskats av två revisorer. Val av styrelseledamöter Val av suppleanter Behandling av inkomna motioner Övrigt 7 Nätverkets upphörande Nätverket upplöses om mer än tre fjärdedelar (3/4) av SESAM Sveriges medlemmar röstat för att så skall ske. För att SESAM Sverige skall kunna upphöra så måste detta beslutas på ett möte. Varje medlem skall informeras skriftligen om detta minst 14 dagar i förväg. Vid möte med ett otillräckligt antal medlemmar om SESAM Sveriges upplösning så kan frågan avgöras med enkel majoritet (oavsett antalet närvarande medlemmar). Vid upplösning av SESAM Sverige så skall innestående medel användas i enlighet med SESAM Sveriges syfte. Ledermöter Namn Rune Persson Nico Dima Ingvar Hedberg Klas Nilsson Charlotta Johnsson Søren -Kr. Kirkegaard Fredrik Hultman Jörgen Annell Peter Karlsson Marcus Titland Björn Magnusson Magnus Wendt Carsten Nøkleby Företag ABB AB ÅF Industry AB FPA Konsult AB Lunds Universitet Lunds Universitet NNE Pharmaplan A/S Arla Foods AB Perstorp Specialty Chemicals AB Wonderware by Schneider Rockwell Automation AB Prevas AB Tetra Pak AB SESAM-World ApS (Sekretariat)

8

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

PROGRAM INNEHÅLL 19 november

PROGRAM INNEHÅLL 19 november PROGRAM INNEHÅLL 19 november Keynote I Dag 1: 9.15 Anders Quist, Axfood: Hur leder man hjärt- och lungbyte för en hel organisation? 1 Dag 1: 11.00 Axfood och Närlivs tjänsteportal för butiker Thomas Borgström

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 Ordförande har ordet VI HAR VÄNT BLAD, åtminstone i Göteborg, för våren är här och vi har lagt vintern bakom

Läs mer

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet

Common US Disneyland, Anaheim. Medlemsbladet Common US Disneyland, Anaheim Medlemsbladet #207 MARS 2012 The home of IBM mid-range support specialists Hardware Maintenance iseries i5, i6 & pseries p5, p6, p7 Disaster Recovery iseries i5, i6 & pseries

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER

sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER KON F E R E N S G U I D E sast 15 - årsjubileum 14-15 OKTOBER 2 010 SASTs styrelse Pablo Garcia Muños Internationella kontakter Gerson de Almeida Ledamot Lisbeth Beijner Ordförande Jörgen Damberg Webbansvarig

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50

Föredrag IMPULS 2012. föredragshållare 1: Tid och Datum Dag 1 kl: 12.00-12.50 Föredrag IMPULS 2012 Tid och Datum kl: 12.00-12.50 Nr Spår/Tema Föredragsrubrik: (75 tecken) Abstract (ca 400 tecken texten kommer att användas i programmet och schemat: 2 ehandel ebusiness platform at

Läs mer

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem

Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem Lennart Rolfsman, Kristin Larsson Juni 2014 Förord SP Energiteknik har inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer