GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi"

Transkript

1 GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi

2 Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har använts till att ta investeringsbeslut, skriva fördelaktiga avtal, starta samverkansarbeten inom vind och bioenergi men också till att faktiskt avstå från satsningar som vid närmare analys inte visat sig vara lönsamma. Det har visat sig intressantare att tjäna en krona än att spara en. Oavsett vägval har ny kunskap varit värdefull för att fatta rätt beslut i företaget, som vid all företagsutveckling. Med skillnaden att sol, vind, vatten, bioenergi och energieffektivisering inte har lika lång tradition hos landsbygdsföretagare. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit en del av projektet, både du som har arbetat med att genomföra, du som har tagit del av rådgivning och studiebesök och du som har öppnat din gård och delat med dig av erfarenheter. Stort tack till er alla! LRF planerar för fortsatt erfarenhetsutbyte under 2015 på de framtidsföretag som har engagerat sig under projekttiden. Kanske ses vi där. På återseende och energirika hälsningar, Christina Bondesson, LRF Projektledare Goda affärer på förnybar energi Foto: Andreas Sjölund Om projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har haft som mål att öka företagares kunskap om sol- vind-, vatten- och bioenergi, samt energieffektivisering. På sikt är det kunskap som kan främja företagsutveckling och nya affärsmöjligheter. Projektet har framför allt omfattat tre erbjudanden till landsbygdsföretagare: subventionerad rådgivning, studiebesök och studiematerialet Energiföretagaren. Rådgivning Landsbygdsföretagare har kunnat välja bland rådgivning inom affärsutveckling, processledning, juridik eller teknik. Det har funnits 200 professionella rådgivare inom sol-, vind-, vatten- och bioenergi att välja bland. Projektet har subventionerat % av kostnaderna. Studiematerialet Energiföretagaren har funnits tillgängligt för egen- eller gruppstudier. Besöka gårdar Landsbygdsföretagare har kunnat delta på studiebesök och inspirationsresor, främst på företag och gårdar som knutits till projektet framtidsföretag men även till andra intressanta energiföretag. Projektet har tagit den största delen av kostnaden. Framtidens företag Ett nätverk av 26 framtidsföretag har byggts upp inom sol-, vind-, vatten- eller bioenergi, och energieffektivisering. Alla har tänkt energismart, lyckats med sina energiaffärer och är duktiga företagare. Företagen har fått skyltmaterial, utbildning i värdskap, energikartläggning och energifaktablad samt ersättning för studiebesök och föreläsningar. Utveckling och innovation Projektet har genomfört nio forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med landsbygdsföretagare och JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Det har varit studier om energieffektivisering eller energiproduktion med fokus på nytta för gården. Många aktörer Projektets aktiviteter har framför allt genomförts av LRFs regionala medarbetare, framtidsföretagare och de upphandlade rådgivarna. Erbjudandena har kunnat användas av alla Sveriges landsbygdsföretagare. Tid och pengar Projektet har pågått från januari 2013 till och med februari Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har lett detta riksomfattande projekt med en total budget på 38 miljoner kronor, merparten från Landsbygdsprogrammet och EU. Rapportering har gjorts till Jordbruksverket. 2 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

3 Vad har uppnåtts? Företagare på Sveriges landsbygd har vunnit ny kunskap om energi och effektivisering genom projektet. I gengäld har projektet fått värdefulla erfarenheter om företagarnas möjligheter och de behov som finns om förnybar energi ska bli ett kraftfullt alternativ som affärsidé. I stora drag har projektet: Ökat kunskapen hos 9000 landsbygdsföretagare Etablerat ett nät av 26 framtidsföretag över hela Sverige Genomfört lantbruksnära forskning till ett värde av 5,2 mkr Identifierat duktiga rådgivare inom energi Gett fördjupad kunskap om rådgivningsmarknaden Identifierat innovativa affärsmodeller Identifierat nya affärsmöjligheter Skapat ett verktyg för affärsutveckling Skapat samverkan mellan olika yrkesgrupper, verksamheter och myndigheter 2 år. 9 FoU-studier. 24 rådgivningsföretag. 26 framtidsföretag. 28 miljoner kronor. 40 tematräffar. 50 inspirationsresor. 75 föreläsningar. 80 studie- besök. 200 rådgivare. 390 rådgivningstillfällen landsbygdsföretagare. Deltagare Studiebesök Tematräffar 700 Föreläsningar Totalt antal deltagare: st Mål rådgivning och inspirationsresor 73 procent av projektmålet har uppnåtts Inspirationsresor Rådgivning aktiviteter genomförda Mål studiebesök och föreläsningar 155 aktiviteter genomförda 34 procent av projektmålet har uppnåtts Budget 28 mkr 73 procent av den tillgängliga budgeten har använts GAFE SLUTRAPPORT LRF

4 MEDARBETARE PÅ LRF Proffsiga framtidsföretagare Christian Blanck, LRF Dalarna och Gävleborg Christian är nöjd med att ha ordnat studie besök och inspirationsresor till framtidsföretagen. För att lära mer om solel har han tagit med grupper till Bleka Gård i Jämtland och till Sörgården i Västmanland. Han säger att inspirationen är viktig. Det har varit blandade grupper, med både mer och mindre aktiva företagare. Solel har intresserat många men också spannmålstorkning. För att lära mer om energieffektiva lösningar för att torka spannmål med förnybar energi gick en resa till Energifabriken i Östergötland. Just nu är oljepriserna låga men hur länge till vet vi inte, så det är en bra idé att minska sin förbrukning. Det kan man göra med sparsam körning, energieffektiv spannmålstorkning och genom att energieffektivisera företaget, säger Christian. Han berättar att de framtidsföretagare som han har träffat alla har varit riktigt proffsiga: När vi har besökt företagen har jag verkligen tänkt Det här var snyggt, det här var bra!. När GAFE drog igång arbetade Christian redan i ett annat energiprojekt inom LRF. Han säger att GAFE blev som en slags bonus till det arbete som redan var igång. Vi fick tillgång till rådgivning, bra nätverk och framtidsföretagen. Det blev en bra förstärkning till den verksamhet som redan fanns och vi kunde till exempel hänvisa företagare till pris - värd subventionerad rådgivning. Christian nämner också projektets finansiering och omfattning och att det verkligen är en bra användning av EU-medel. Om han fick önska skulle projektet fortsätta i två år till, nu när intresset väl är etablerat hos företagarna. Inspiration, solceller och biogas Andreas Hägglund, LRF Jämtland Andreas arbetar med energiprojekt i Västernorrland och Jämtland sedan flera år, det senast året med GAFE. Han säger att sol har ökat medan vind, flis och nybyggnation av biogas minskat. Han poängterar hur viktigt det är att vanliga människor får veta att bönder engagerar sig i energifrågor. Många av de företagare han träffar vill främst ha hjälp med upplysning och information. Framför allt solceller intresserar många, även om biogas fortfarande är stort, bortsett från nybyggnation. Förändringen har skett det senaste året och han tror att det kan bero på att det saknas investeringsstöd för mer omfattande anläggningar: Intresset för mer komplicerade energiaffärer, som flis, närvärme och biogas har minskat. Troligtvis för att det saknas investeringsstöd. Även intresset för vindkraft har minskat, det kan bero på dagens låga elpriser. Med andra ord har besök på gårdar med inspiration och information passat många företagare bra. Andreas har ordnat studiebesök till en gård i Dalarna, till gårdar i det egna länet och han har själv varit ute och pratat för energiintresserade grupper. Han märker att kunskapen har ökat: Det är helt enkelt en högre nivå på frågorna nu än tidigare. Andreas har också informerat på Bleka Solenergimässa, Jamtli Vårmarknad och Åre Höstmarknad och säger att han får många frågor kring bönder och energi. En viktig uppgift är att visa upp en nyanserad bild av vad landsbygdsföretagare gör: Det är jätteviktigt att vi når lokalpolitiker och vanliga människor. Vi behöver berätta vad bönder gör, att de tar ett stort ansvar och engagerar sig i energifrågor, säger Andreas. 4 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

5 MEDARBETARE PÅ LRF Värdefullt kunna hänvisa företagare till rådgivning Anna Hansson och Eva-Marie Rellman, LRF Skåne Anna och Eva-Marie berättar om engagerade framtidsföretagare, ett stort intresse för solceller och utmaningen att ordna rätt typ av aktiviteter och nå ut till företagare. Anna Hansson Eva-Marie Rellman Det har varit många samarbeten med framtidsföretagare, bland annat invigningar och öppet hus. På Lyngby Gårds öppet hus var det fokus på vind och effektivisering. På Eslöv Farmarenergis närvärmeanläggning visade man närvärme med flispanna, och hos Torsten Winther på Hasslesjö Gård lärde man sig om solenergi. Anna ger Torsten en extra eloge han har gjort stora insatser och spridit kunskap om solenergi i många sammanhang. Erfarenheter och kunskaper om sol har verkligen intresserat många. Det har kommit mycket folk när vi har bjudit in. Vid ett tillfälle fick vi sätta stop vid 180 personer, säger Anna. Anna tycker att det har varit bra och inspirerande med gårdsbesök inom både sol, närvärme, biogas och energieffektivisering. Bland annat åkte LRF Ungdomen i Skåne på en lyckad studieresa till Halland våren Det har också varit värdefullt att genom projektet kunna hänvisa företagare till rådgivning. LRF Skåne valde att identifiera ett fokusområde. Andra aktörer i regionen var dessutom redan aktiva inom andra förnybara energislag, som Biogas Syd inom biogasområdet. Då var det onödigt att konkurrera inom det området, säger Anna. Eva-Marie tillägger att det är en framgångsfaktor att hantera och kommunicera energislagen var för sig, istället för att övergripande prata om förnybar energi: Förutsättningarna är så olika. Sol funkar för alla som har ett tak, biogas kräver djur och energieffektivisering hänger ihop med dagspriset på el. Informationen blir mer greppbar för den enskilda företagaren om man delar upp den och är spetsig i kommunikationen. Anna konstaterar att det kan vara svårt att känna av behov, vilken typ av arrangemang som företagarna behöver, och att nå ut. Bäst är när det kommer en förfrågan, som när LRFs kommungrupp lyfte önskemål om en miljökväll i Eslöv. Mycket lyckat! Det blev ett arrangemang med både politiker, rådgivare, LRF, framtidsföretagare och andra företagare inom miljö och energi. Ett brett program med allt från information om solceller till provkörning av elbil, med en bred och intresserad skara besökare. GAFE SLUTRAPPORT LRF

6 Vi är framtidsföretagare! 6 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

7 FRAMTIDSFÖRETAGARE SOLENERGI Monica och Per-Anders Didriksson, Framtidsföretagare på Äskekärrs Gård i Västra Götaland Väldigt många har velat lära sig mer om solceller, som vi har erfarenhet av På Äskekärrs Gård är taken fulla med solceller, det har intresserat många företagare. Men solenergi och klimatarbete är en sak, lönsamhet en annan. Monica och Per-Anders betonar att vi måste prata mer ekonomi och lönsamhet om förnybar energi verkligen ska bli en god affär. De kom in som framtidsföretagare i april 2014 och satte fart direkt. Monica har uppskattat att vara en del av projektet, visa upp goda exempel och få kontakt med andra företagare. Arbetet har varit konkret och nära. Lite tur och draghjälp tror hon sig ha fått eftersom just solenergi har intresserat så många: Väldigt många har velat lära sig mer om solceller, som vi har erfarenhet av. Det kanske inte hade varit lika lätt som framtidsföretagare om vi hade arbetat med vind. De har varit flitiga föredragshållare på seminarier, haft invigning, öppet hus och tagit emot studiebesök. Kommunpolitiker, riksdagsmän, naturbruksgymnasiet, lantbrukare och andra företagare har fått möjlighet att träffas, prata, fråga och debattera energi och klimat. Monica berättar om det fina med att bli framtidsföretag: Man bli sedd och bekräftad. Och känner sig lite utvald som ett av de 26 företagen. Paret har ett helhetstänk kring gårdens klimatpåverkan och solceller är bara ett steg i utvecklingen. Ett annat är att få bort de fossila bränslena. De ägnar sig åt logisk produktion det som annars ofta kallas för konventionell. Monica väljer ordet logisk för att sätta den konventionella produktionen i nytt ljus, jämte den eko-logiska. Hon säger att alla kan bidra med något. Olika delar på gården kan väga upp varandra så att helheten blir klimatmässigt bra. Vi har en lönsam logisk produktion och väger upp den med ett aktivt arbete på energisidan. Per-Anders är förvånad över att det inte pratas mer ekonomi när det kommer till stora kapitalbindningar i biogasanläggningar och vindkraftverk. Inga andra företagare gör väl stora investeringar utan lönsamhet? Många affärer är dessutom storskaliga. Varför inte skruva ned storleken lite till gårdsnivå, så att inte kapitalbindningen blir så stor för oss företagare. Vad har de själva fått ut av att vara framtidsföretagare? Monica svarar att de har fått massor av energi av arbetet, det har blivit som en katalysator: Man får ögonen på sig och det har i sin tur gett kraft att gå vidare med nya projekt på gården. Vi har också fått en del kontakter och hört hur andra har löst till exempel uppvärmningen. GAFE SLUTRAPPORT LRF

8 FRAMTIDSFÖRETAGARE BIOGAS Hans-Peter och Monica Eriksson, Lägda Gård i Jämtland Det är roligt att visa vad som går bra, och så kan andra få idéer Hans-Peter Eriksson är en energiföretagare i framkant. Han har kor, producerar biogas och vill gärna vara det goda exemplet som inspirerar andra. Tillsammans med sin fru Monica driver han Lägda gård i Jämtland. Gården är ett av de 26 företag som valdes ut, och tackade ja, till att vara framtidsföretag. Hans-Peter hade redan innan samarbetet med GAFE, tagit emot studiebesök och varit skolkontakt för LRF. Han är alltså van vid att stå värd och på frågan varför han fortsätter att ta sig tid att välkomna besökare svarar han: Det är roligt att visa vad som går bra, och så kan andra få idéer. Studiebesök är alltid bra! Han tillägger att han själv är en aktiv studiebesökare. Minst några gånger om året tar han sig iväg på olika aktiviteter för att lära mer. Han upplever att förnybar energi är i ropet idag på ett helt annat sätt än tidigare. Numera står det nästan varje dag om biogas i lantbrukstidningar. Länets stora elproducent, Jämtkraft, som för några år sedan inte alls var intresserad, är det nu när Hans-Peter tar kontakt. Kanske har deras kunskap om alla fördelarna med biogasproduktion på gården ökat. Bioenergiproduktionen gör att vi på gården släpper ut mindre metan samtidigt som vi producerar el. Det blir en vinst för alla. Till gården har det kommit många besökare, bland annat från Norges Bondelag, motsvarigheten till svenska LRF, och från lantbruksskolan i Rättvik. Sen har Hans-Peter själv varit iväg och pratat på kommunen. Monica är också aktiv med att sprida kunskap om energiföretagande och har deltagit på Jamtli Vårmarknad genom GAFE-projektet. 8 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

9 FRAMTIDSFÖRETAGARE Stolta framtidsföretag De 26 framtidsföretagen ligger över hela Sverige. De har öppnat sina gårdar för inspirationsresor och studiebesök samt hållit föreläsningar i samband med mässor och tematräffar. Framtidsföretagen har spelat en mycket viktig roll och bidragit med verkliga exempel och företagsutmaningar. Energiföretagande är en relativt ny produktionsgren och det finns därför ett stort behov av kunskap. NORRBOTTEN Arctic Heat Erfarenheten från projekttiden pekar på en stor potential för framtidsföretagen som en plats för kunskapsöverföring och företagsutveckling, och som en arena för beslutsfattare och påverkansarbete. AGAR Energi VÄSTERBOTTEN Frigiva gård Kulbäckslidens lantbruk Kåréns lantgård JÄMTLAND VÄSTER- NORRLAND Lägda gård Bleka gård GÄVLEBORG Sollerö timmer DALARNA Bäckens gård Äskekärrs gård Qvinnovindar Adelövs gård VÄRMLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO UPPSALA VÄSTMANLAND SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND STOCKHOLM Energifabriken Götala Gård Sörgården Löt gård & Sycklinge lantbruk Prästgårdens Trädgård Hidinge/Lekebergs Bioenergi Söderlinds Ekologiska Grönsaker och Långhult Biogas AB HALLAND JÖNKÖPING KALMAR GOTLAND Skradarve gård Kullagårds Kraftverk KRONOBERG Dalby Ekologiska Farmarenergi i Eslöv AB SKÅNE BLEKINGE Lyngby gård Nöbble gård Södergård GAFE SLUTRAPPORT LRF

10 10 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

11 STUDIEBESÖK OCH INSPIRATIONSRESOR Studiebesök och inspirationsresor Ungefär 200 studiebesök, inspirationsresor och föreläsningar har genomförts. Studiebesök till framtidsföretag ingick i projektets ursprungliga mål. Inspirationsresor tillkom under projektets gång eftersom det fanns ett behov av mer omfattande resor. Det har funnits ett dominerande intresse för solenergi. Deltagarna har uppskattat att utbyta praktiska erfarenheter med varandra, se och lära innan man kanske investerar. Gruppdynamiken har varit viktig. Det är en ung marknad där kunskapen om förnybar energi ännu inte är så utbredd. Besöken har bidragit med verkliga exempel och inspiration till nya affärsidéer. De har fungerat både för nyfikna nybörjare och mer erfarna energiföretagare. Tematräffar och mässor För att möta en bredare publik och informera har projektet varit utställare på lantbruks- och skogsmässor samt arrangerat ett 40-tal temakvällar och andra kunskapsevent. Projektet har också kommunicerat via den egna webbplatsen ett digitalt nyhetsbrev, annonskampanjer och LRFs kanaler. Biogas i byggsats Claes Åkerberg, Växa Sverige/Hushållningssällskapet Tänk dig en biogasanläggning, men istället för gödsel från uppåt 400 kor så räcker det med 60. Nu går en inspirationsresa till Belgien för att lära mer om anläggningen som kommer som byggsats, monteras på tre dagar och kostar hälften så mycket som en vanlig anläggning. Idag finns det ett hundratal kompakta biogasanläggningar i Belgien. Där har mindre kött- och mjölkgårdar valt att förädla sitt avfall med hjälp av den här typen av anläggning. Det här är något som intresserar även svenska rådgivare och lantbrukare. Claes Åkerberg konstaterar att vanliga anläggningar är dyra men att de kompakta öppnar helt nya möjligheter: På det här viset kan även mindre gårdar producera biogas till el eller värme. Till och med en gård med 60 kor kan ha en egen anläggning och plocka ut energi ur gödseln. I vanliga fall krävs kor för att anläggningen ska bli lönsam. Nu åker en grupp på 17 rådgivare och lantbrukare på inspirationsresa till Belgien för att lära sig mer. Det blir en intensiv tvådagarsresa med besök på tre gårdar med biogasanläggningar och möten med företagare, ingenjörer och en svensk generalagent. Målet är att importera systemet till Sverige och Claes hoppas att det ska få fäste även här. Att förädla avfallet på gården kan vara en god affär. Det ger el och värme, och i slutänden en gödsel med förbättrade egenskaper, som lättillgängligt kväve och mindre lukt. Claes lyfter ytterligare en möjlighet med biogas: Det absolut mest effektiva är att omvandla biogasen i ytterligare ett steg till fordonsbränsle, men det kräver volym. På sikt kan man tänka sig att ju fler som bygger anläggningar desto större möjlighet att gå samman för att producera bränsle. GAFE SLUTRAPPORT LRF

12 RÅDGIVNING Gott samarbete med lokala aktörer Anna Elofsson, rådgivare Consat Med vana från energirådgivning inom bil- och tillverkningsindustrin var lantbrukare en helt ny målgrupp för Anna Elofsson. Goda samarbeten med lokala aktörer ledde till lyckade kunskapsevent inom solenergi. Anna varvade föreläsningar med diskussionsgrupper i sina kunskapsevent. Några av deltagarna var pålästa om solenergi medan andra nosade på ämnet för första gången. Gemensamt var att intresset och nyfikenheten inte fick generera några kostnader. Många står och väger om de ska börja investera eller inte. Hon nämner det faktum att hon endast är rådgivare, inte försäljare: När jag har föreläst har det uppfattats som positivt att jag inte samtidigt säljer solceller eller vindkraftverk. Det gör att rådgivningen blir neutral kunskapsöverföring. Från början hade Anna ambitionen att arbeta med den subventionerade rådgivningen, men insåg ganska snart att den inte stöddes av en efterfrågan och vilja att betala. Genom kontakt med lokala aktörer, kommun och energistrateger fick Anna tillgång till nätverk av landsbygdsföretagare, kännedom om lokala behov och hjälp med föreläsningslokal. Uppdraget blev nu mer av information och marknadsföring än renodlad rådgivning alltså mitt i prick för vad just hennes målgrupp behövde. Anna tror på flera samarbeten med lokala aktörer: Vi gör nytta genom att koppla samman kunskap och erfarenhet från vår bransch med de lokala utmaningarna. Den grund som vi lagt inom GAFE vill vi gärna bygga vidare på för att nå en faktisk energiomställning. Rådgivning Rådgivningen tog fart ordentlig ett år in i projektet. De 24 rådgivningsföretagen var då upphandlade - stora och små, från norr till söder. Även organisationer utanför lantbruksbranschen inkluderades för att skapa bredd. Lantbrukssverige har haft en ojämn tillgång till rådgivning inom affärsutveckling och energi och den landsomfattande upphandlingen har därför blivit ett användbart verktyg. Marknadsläget under projektperioden innebar mycket låga energipriser och är en viktig anledning till att rådgivningen inte fick den efterfrågan som man hade räknat med. Ungefär 35 procent av de upphandlade rådgivarna var aktiva i projektet. De har tillsammans genomfört närmare 400 rådgivningar. Det har varit störst intresse för affärsutveckling och processledning. Bland viktiga erfarenheter syns beställarkunskap och att sortera i det egna kunskapsbehovet. Det har funnits ett värdefullt fokus på att stödja grupprocesser för att skapa samarbetsprojekt. Det har varit störst antal deltagare inom bioenergi, följt av vindkraft. Antal rådgivningstillfällen fördelat på energislag Vatten 1% Bio 25% Vind 31% Sol 43% Antal deltagare fördelat på energislag Bio 57% Sol 15% Vind 28% 12 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

13 RÅDGIVNING Från trafiksäkerhet till solel Håkan Nilsson, företagare Blue Systems Håkan har köpt affärsrådgivning genom LRF Konsult och GAFE-projektet. I sin hand har han en affärsplan om hur en solpark ska försörja ett nybyggt bankkontor med el. Håkans egentliga verksamhet är trafiksäkerhet och vajerräcken. Med mindre mängd stål blir vajerkonstruktionen billigare än vanliga, solida, vägräcken. Den konstruktionsidén tog Håkan vidare till en helt annan bransch, nämligen den för solpaneler. De bärverk som solpaneler monteras på i vanliga fall är en klumpig och dyr historia. Tillverkade av vajrar blir de både smidigare och billigare, säger Håkan. Med affärsplanen i sin hand ska Håkan nu bygga solpark på en gård i Kungsbacka tillsammans med en bonde. Det blir ett samarbete där ett nybyggt bankkontor i Göteborg får hela sin elförsörjning från solparken. Fortum är nätägare och därmed ett mellanled som han just nu för dialog med. Genom GAFE-projektet och affärsrådgivningen fick han hjälp med att få struktur på sina planer och att knyta ihop alla samarbeten. Det var värdefull hjälp men han säger samtidigt att han nog inte hade köpt rådgivning om den inte hade varit subventionerad: Det tror jag inte. Då lägger man hellre pengarna på något annat, kanske verktyg till produktionen, en kostnad som man inte kommer ifrån. Men nu fick jag hjälp av proffs och det känns bra för att affären ska landa på bästa sätt. Som hand i handske Nils-Johan Ingvar Nilsson, rådgivare LRF Konsult Nils-Johans vindrådgivning har tillsammans med GAFE varit en lyckad kombination. Sedan hösten 2013 har i princip all rådgivning som Nils-Johan sålt gått genom projektet. I varje kontakt med en kund har han berättade om projektet och subventionerna: GAFE har passat mig som en vältrimmad handske på handen. Det har gynnat både kunderna och mig. Nils-Johan arbetar så gott som bara med vindkraft. Under sina 15 år i branschen har han gjort sig ett namn inom vind och arbetar därför över hela Sverige. Han är markägarens oberoende part i vinkraftsfrågor. En stor del av arbetet handlar om att ge objektiva råd och lösa diskussioner eller konflikter mellan markägare och projektör. Jag jobbar inte så mycket med investeringar idag. Snarare handlar det om att förhandla om kontrakt, till exempel i samband med att projektören vill pressa ned markägarens förmåner, säger Nils-Johan. På frågan om något i GAFE kunde ha gjorts bättre är Nils-Johans enda önskan att projektet haft en rappare och tydligare start, men tillägger att det är svårt att veta hur hjulet ser ut innan det rullar. Han kommenterar också marknadsläget: Projektet har ju påverkats av det förändrade marknadsläget för förnybar energi de senaste åren. I och med de låga elpriserna har det allmänna intresset minskat. Man kan fundera över om fler tvärtom borde passa på att satsa just då, men det är en annan diskussion. GAFE SLUTRAPPORT LRF

14 Forskning och utveckling LRFs fortsatta energiarbete LRF vill koppla affärspotential med samhällsnytta, få företagare att ta del av ny kunskap och utveckla nya lösningar, säger Ulf Jobacker, marknadsutvecklare förnybar energi på LRF. Ett axplock av energiarbetet framöver: Fortsätta samarbetet med framtidsföretagen Bidra med analys och kunskap om energimarknaderna Arbeta näringspolitiskt på energiområdet för att ge företagarna långsiktiga spelregler och villkor Främja insatser som rör resurseffektivisering Verka opinionsbildande för en biobaserad samhällsekonomi Ge forskning och innovation en mer framträdande roll, med tyngdpunkt på innovation. Resultat forskning och utveckling Innovation ger lönsammare företag Projektet har genomfört nio stycken utvecklingsstudier. Projektets forskningsbudget på 1 miljon kronor har växlats upp med andra aktörers 4,2 miljoner, till totalt 5,2 miljoner kronor. De genomförda studierna är exempel på teknisk och affärsmässig forskning och innovation som kan bidra till ökad lönsamhet inom de gröna näringarna och på gården: Förutsättningar för produktion av konstgödsel från förnybar energi Småskalig lagring av biomassa Produktion av el och värme från biogas erfarenheter och råd Förstudie eldriven inomgårdstraktor Nätkopplad traktor Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk Förmedling av budskap från framtidsföretag till politiken Nyttogörande av fossilenergieffektiv odling Demonstrationsprojekt on-linemätning av dieselförbrukning 14 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

15 Det är vi som levererar råvaran Kikki Ahlstedt Karlsson, skogsföretagare, förtroendevalt i regionstyrelsen LRF Värmland Kikki vill se fler samarbeten mellan de gröna näringarna och industrin, som pappersmassaindustrin, men även inom innovation och teknik. Hon ser skogen som en stor energitillgång och manar till engagemang. Det är jätteviktigt att vi som levererar råvaran ser vår bit i helheten och är med, säger Kikki. Det fanns tidigare inte någon energiansvarig i regionstyrelsen. I samband med att Kikki fick nya kontakter i skogslänet kläcktes nya idéer och hon, liksom styrelsen, såg behovet av fler samarbeten och ett utvecklat energiarbete. Som ny energiansvarig i styrelsen hamnade hon i LRFs nationella grupp för energiarbete, kom i kontakt med GAFE och följde med på en studieresa till Danmark. Efter det tog hon själv initiativet till en inspirationsresa med 28 företagare. Vi tittade på sol- och bioenergi i Västra Götaland på en gård och en lantbruksskola. Många företagare är intresserade och vill jobba vidare med förnybara källor. Redan innan de åkte deltog några från gruppen i en studiecirkel om solenergi, även den finansierad inom GAFE. Resan blev en praktisk fortsättning på lärandet. Som förtroendevald kommer hon fortsätta arbeta för fler studiecirklar, fast med ny typ av finansiering, och hoppas själv kunna delta. TEXT OCH PRODUKTION: LRF. Producerad 2015 FOTO: Diakrit, Mari Nälsén, Energifabriken, Karin Hedström, Ester Sorri, Patrick Degerman, Johan Blomborg och Ulf Palm grafisk FORM & LAYOUT: Karozz Form AB

16 De förnybara energikällorna Som företagare är det en god idé att betrakta energi som en strategisk fråga. Det finns två huvudsakliga spår: vara effektiv i sin användning av energi och att leverera energi. Det går att leverera energi på olika sätt, som värme, el eller drivmedel. Generellt kan man säga att ju närmre konsument man kommer desto större lönsamhet. Solenergi Möjlighet Främst elproduktion men även solfångare för varmvatten. Möjlighet till egen elproduktion. Passar många och lantbrukare har ofta stora ytor att placera anläggningar på. Kommentar God ekonomi på givet bra avtal med köpare av den producerade elen, men ganska stor investering och lång avskrivningstid. Stor miljönytta och lite underhåll av utrusningen. Välj utrustning och fästanordningar noggrant. Flera enkla energisparåtgärder kan vara mer lönsamma. Vindkraft Möjlighet Äga andelar i stort vindkraftverk eller eget småskaligt nära gården. Upplåtelse av mark via markarrende, investering i andel i verk eller egen etablering av verk. Kommentar Bäst ekonomi och nytta i stora kraftverk. Vid småskalig snurra är det bättre ju större och högre den är. Viktigt att vara överens med grannar och myndig heter, samt kolla upp referenser på leverantörer. Småskalig vindkraft sällan lönsam i jämförelse med storskalig vindkraft, men bra på ställen där fast anslutning till elnät saknas. Läs LRFs vindpolicy. Bioenergi Möjlighet Valfrihet mellan flis, brännved, salix med mera. Med egen skog eller salix kan man värma egna fastigheter kostnadseffektivt och miljömässigt. Möjlighet att sälja värme till grannar med värmebehov. Kommentar Svårt att komma in på marknaden för stora värmeverk då efterfrågan minskat. Hård prispress då många värmeverk eldar returträ och sopor till lägre kostnad än flis. Stora lokala och regionala variationer på marknad. Biogas Möjlighet Djurgårdar kan bygga egen eller gemensam anläggning. Energi till egna gården i form av värme och elektricitet. Stöd från samhället för biogassatsningar. Kommentar Mycket stora investeringar och svårt att få lönsamhet nu på grund av låga elpriser och relativt låga priser på bensin och diesel. Stigande priser på olja kan ge ett lyft för biogasen. Störst chans till lönsamhet finns i större skala där gasen förädlas till fordonsgas. Vattenkraft Möjlighet Äldre kvarnar och dammar kan rustas med modern småskalig vattenkraft. Kommentar Risk för svåra, dyra och utdragna tillståndsprocesser. Hög investering och lång avskrivningstid men god lönsamhet på lång sikt. Osäkert politiskt och juridiskt i nuläget kring miljölagstiftning. LRF 2015 Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Energiföretagaren. Arbetshäfte

Energiföretagaren. Arbetshäfte Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi,

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar Goda exempel en guide till småskaliga energilösningar i norra Sverige Innehåll Goda exempel - för en förnybar framtid i glesbygden 3 SMALLEST och RASLRES - förnybara energiprojekt i Norsjö kommun 4 Kretsloppsanpassad

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer