GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi"

Transkript

1 GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi

2 Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har använts till att ta investeringsbeslut, skriva fördelaktiga avtal, starta samverkansarbeten inom vind och bioenergi men också till att faktiskt avstå från satsningar som vid närmare analys inte visat sig vara lönsamma. Det har visat sig intressantare att tjäna en krona än att spara en. Oavsett vägval har ny kunskap varit värdefull för att fatta rätt beslut i företaget, som vid all företagsutveckling. Med skillnaden att sol, vind, vatten, bioenergi och energieffektivisering inte har lika lång tradition hos landsbygdsföretagare. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har varit en del av projektet, både du som har arbetat med att genomföra, du som har tagit del av rådgivning och studiebesök och du som har öppnat din gård och delat med dig av erfarenheter. Stort tack till er alla! LRF planerar för fortsatt erfarenhetsutbyte under 2015 på de framtidsföretag som har engagerat sig under projekttiden. Kanske ses vi där. På återseende och energirika hälsningar, Christina Bondesson, LRF Projektledare Goda affärer på förnybar energi Foto: Andreas Sjölund Om projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har haft som mål att öka företagares kunskap om sol- vind-, vatten- och bioenergi, samt energieffektivisering. På sikt är det kunskap som kan främja företagsutveckling och nya affärsmöjligheter. Projektet har framför allt omfattat tre erbjudanden till landsbygdsföretagare: subventionerad rådgivning, studiebesök och studiematerialet Energiföretagaren. Rådgivning Landsbygdsföretagare har kunnat välja bland rådgivning inom affärsutveckling, processledning, juridik eller teknik. Det har funnits 200 professionella rådgivare inom sol-, vind-, vatten- och bioenergi att välja bland. Projektet har subventionerat % av kostnaderna. Studiematerialet Energiföretagaren har funnits tillgängligt för egen- eller gruppstudier. Besöka gårdar Landsbygdsföretagare har kunnat delta på studiebesök och inspirationsresor, främst på företag och gårdar som knutits till projektet framtidsföretag men även till andra intressanta energiföretag. Projektet har tagit den största delen av kostnaden. Framtidens företag Ett nätverk av 26 framtidsföretag har byggts upp inom sol-, vind-, vatten- eller bioenergi, och energieffektivisering. Alla har tänkt energismart, lyckats med sina energiaffärer och är duktiga företagare. Företagen har fått skyltmaterial, utbildning i värdskap, energikartläggning och energifaktablad samt ersättning för studiebesök och föreläsningar. Utveckling och innovation Projektet har genomfört nio forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med landsbygdsföretagare och JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Det har varit studier om energieffektivisering eller energiproduktion med fokus på nytta för gården. Många aktörer Projektets aktiviteter har framför allt genomförts av LRFs regionala medarbetare, framtidsföretagare och de upphandlade rådgivarna. Erbjudandena har kunnat användas av alla Sveriges landsbygdsföretagare. Tid och pengar Projektet har pågått från januari 2013 till och med februari Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har lett detta riksomfattande projekt med en total budget på 38 miljoner kronor, merparten från Landsbygdsprogrammet och EU. Rapportering har gjorts till Jordbruksverket. 2 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

3 Vad har uppnåtts? Företagare på Sveriges landsbygd har vunnit ny kunskap om energi och effektivisering genom projektet. I gengäld har projektet fått värdefulla erfarenheter om företagarnas möjligheter och de behov som finns om förnybar energi ska bli ett kraftfullt alternativ som affärsidé. I stora drag har projektet: Ökat kunskapen hos 9000 landsbygdsföretagare Etablerat ett nät av 26 framtidsföretag över hela Sverige Genomfört lantbruksnära forskning till ett värde av 5,2 mkr Identifierat duktiga rådgivare inom energi Gett fördjupad kunskap om rådgivningsmarknaden Identifierat innovativa affärsmodeller Identifierat nya affärsmöjligheter Skapat ett verktyg för affärsutveckling Skapat samverkan mellan olika yrkesgrupper, verksamheter och myndigheter 2 år. 9 FoU-studier. 24 rådgivningsföretag. 26 framtidsföretag. 28 miljoner kronor. 40 tematräffar. 50 inspirationsresor. 75 föreläsningar. 80 studie- besök. 200 rådgivare. 390 rådgivningstillfällen landsbygdsföretagare. Deltagare Studiebesök Tematräffar 700 Föreläsningar Totalt antal deltagare: st Mål rådgivning och inspirationsresor 73 procent av projektmålet har uppnåtts Inspirationsresor Rådgivning aktiviteter genomförda Mål studiebesök och föreläsningar 155 aktiviteter genomförda 34 procent av projektmålet har uppnåtts Budget 28 mkr 73 procent av den tillgängliga budgeten har använts GAFE SLUTRAPPORT LRF

4 MEDARBETARE PÅ LRF Proffsiga framtidsföretagare Christian Blanck, LRF Dalarna och Gävleborg Christian är nöjd med att ha ordnat studie besök och inspirationsresor till framtidsföretagen. För att lära mer om solel har han tagit med grupper till Bleka Gård i Jämtland och till Sörgården i Västmanland. Han säger att inspirationen är viktig. Det har varit blandade grupper, med både mer och mindre aktiva företagare. Solel har intresserat många men också spannmålstorkning. För att lära mer om energieffektiva lösningar för att torka spannmål med förnybar energi gick en resa till Energifabriken i Östergötland. Just nu är oljepriserna låga men hur länge till vet vi inte, så det är en bra idé att minska sin förbrukning. Det kan man göra med sparsam körning, energieffektiv spannmålstorkning och genom att energieffektivisera företaget, säger Christian. Han berättar att de framtidsföretagare som han har träffat alla har varit riktigt proffsiga: När vi har besökt företagen har jag verkligen tänkt Det här var snyggt, det här var bra!. När GAFE drog igång arbetade Christian redan i ett annat energiprojekt inom LRF. Han säger att GAFE blev som en slags bonus till det arbete som redan var igång. Vi fick tillgång till rådgivning, bra nätverk och framtidsföretagen. Det blev en bra förstärkning till den verksamhet som redan fanns och vi kunde till exempel hänvisa företagare till pris - värd subventionerad rådgivning. Christian nämner också projektets finansiering och omfattning och att det verkligen är en bra användning av EU-medel. Om han fick önska skulle projektet fortsätta i två år till, nu när intresset väl är etablerat hos företagarna. Inspiration, solceller och biogas Andreas Hägglund, LRF Jämtland Andreas arbetar med energiprojekt i Västernorrland och Jämtland sedan flera år, det senast året med GAFE. Han säger att sol har ökat medan vind, flis och nybyggnation av biogas minskat. Han poängterar hur viktigt det är att vanliga människor får veta att bönder engagerar sig i energifrågor. Många av de företagare han träffar vill främst ha hjälp med upplysning och information. Framför allt solceller intresserar många, även om biogas fortfarande är stort, bortsett från nybyggnation. Förändringen har skett det senaste året och han tror att det kan bero på att det saknas investeringsstöd för mer omfattande anläggningar: Intresset för mer komplicerade energiaffärer, som flis, närvärme och biogas har minskat. Troligtvis för att det saknas investeringsstöd. Även intresset för vindkraft har minskat, det kan bero på dagens låga elpriser. Med andra ord har besök på gårdar med inspiration och information passat många företagare bra. Andreas har ordnat studiebesök till en gård i Dalarna, till gårdar i det egna länet och han har själv varit ute och pratat för energiintresserade grupper. Han märker att kunskapen har ökat: Det är helt enkelt en högre nivå på frågorna nu än tidigare. Andreas har också informerat på Bleka Solenergimässa, Jamtli Vårmarknad och Åre Höstmarknad och säger att han får många frågor kring bönder och energi. En viktig uppgift är att visa upp en nyanserad bild av vad landsbygdsföretagare gör: Det är jätteviktigt att vi når lokalpolitiker och vanliga människor. Vi behöver berätta vad bönder gör, att de tar ett stort ansvar och engagerar sig i energifrågor, säger Andreas. 4 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

5 MEDARBETARE PÅ LRF Värdefullt kunna hänvisa företagare till rådgivning Anna Hansson och Eva-Marie Rellman, LRF Skåne Anna och Eva-Marie berättar om engagerade framtidsföretagare, ett stort intresse för solceller och utmaningen att ordna rätt typ av aktiviteter och nå ut till företagare. Anna Hansson Eva-Marie Rellman Det har varit många samarbeten med framtidsföretagare, bland annat invigningar och öppet hus. På Lyngby Gårds öppet hus var det fokus på vind och effektivisering. På Eslöv Farmarenergis närvärmeanläggning visade man närvärme med flispanna, och hos Torsten Winther på Hasslesjö Gård lärde man sig om solenergi. Anna ger Torsten en extra eloge han har gjort stora insatser och spridit kunskap om solenergi i många sammanhang. Erfarenheter och kunskaper om sol har verkligen intresserat många. Det har kommit mycket folk när vi har bjudit in. Vid ett tillfälle fick vi sätta stop vid 180 personer, säger Anna. Anna tycker att det har varit bra och inspirerande med gårdsbesök inom både sol, närvärme, biogas och energieffektivisering. Bland annat åkte LRF Ungdomen i Skåne på en lyckad studieresa till Halland våren Det har också varit värdefullt att genom projektet kunna hänvisa företagare till rådgivning. LRF Skåne valde att identifiera ett fokusområde. Andra aktörer i regionen var dessutom redan aktiva inom andra förnybara energislag, som Biogas Syd inom biogasområdet. Då var det onödigt att konkurrera inom det området, säger Anna. Eva-Marie tillägger att det är en framgångsfaktor att hantera och kommunicera energislagen var för sig, istället för att övergripande prata om förnybar energi: Förutsättningarna är så olika. Sol funkar för alla som har ett tak, biogas kräver djur och energieffektivisering hänger ihop med dagspriset på el. Informationen blir mer greppbar för den enskilda företagaren om man delar upp den och är spetsig i kommunikationen. Anna konstaterar att det kan vara svårt att känna av behov, vilken typ av arrangemang som företagarna behöver, och att nå ut. Bäst är när det kommer en förfrågan, som när LRFs kommungrupp lyfte önskemål om en miljökväll i Eslöv. Mycket lyckat! Det blev ett arrangemang med både politiker, rådgivare, LRF, framtidsföretagare och andra företagare inom miljö och energi. Ett brett program med allt från information om solceller till provkörning av elbil, med en bred och intresserad skara besökare. GAFE SLUTRAPPORT LRF

6 Vi är framtidsföretagare! 6 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

7 FRAMTIDSFÖRETAGARE SOLENERGI Monica och Per-Anders Didriksson, Framtidsföretagare på Äskekärrs Gård i Västra Götaland Väldigt många har velat lära sig mer om solceller, som vi har erfarenhet av På Äskekärrs Gård är taken fulla med solceller, det har intresserat många företagare. Men solenergi och klimatarbete är en sak, lönsamhet en annan. Monica och Per-Anders betonar att vi måste prata mer ekonomi och lönsamhet om förnybar energi verkligen ska bli en god affär. De kom in som framtidsföretagare i april 2014 och satte fart direkt. Monica har uppskattat att vara en del av projektet, visa upp goda exempel och få kontakt med andra företagare. Arbetet har varit konkret och nära. Lite tur och draghjälp tror hon sig ha fått eftersom just solenergi har intresserat så många: Väldigt många har velat lära sig mer om solceller, som vi har erfarenhet av. Det kanske inte hade varit lika lätt som framtidsföretagare om vi hade arbetat med vind. De har varit flitiga föredragshållare på seminarier, haft invigning, öppet hus och tagit emot studiebesök. Kommunpolitiker, riksdagsmän, naturbruksgymnasiet, lantbrukare och andra företagare har fått möjlighet att träffas, prata, fråga och debattera energi och klimat. Monica berättar om det fina med att bli framtidsföretag: Man bli sedd och bekräftad. Och känner sig lite utvald som ett av de 26 företagen. Paret har ett helhetstänk kring gårdens klimatpåverkan och solceller är bara ett steg i utvecklingen. Ett annat är att få bort de fossila bränslena. De ägnar sig åt logisk produktion det som annars ofta kallas för konventionell. Monica väljer ordet logisk för att sätta den konventionella produktionen i nytt ljus, jämte den eko-logiska. Hon säger att alla kan bidra med något. Olika delar på gården kan väga upp varandra så att helheten blir klimatmässigt bra. Vi har en lönsam logisk produktion och väger upp den med ett aktivt arbete på energisidan. Per-Anders är förvånad över att det inte pratas mer ekonomi när det kommer till stora kapitalbindningar i biogasanläggningar och vindkraftverk. Inga andra företagare gör väl stora investeringar utan lönsamhet? Många affärer är dessutom storskaliga. Varför inte skruva ned storleken lite till gårdsnivå, så att inte kapitalbindningen blir så stor för oss företagare. Vad har de själva fått ut av att vara framtidsföretagare? Monica svarar att de har fått massor av energi av arbetet, det har blivit som en katalysator: Man får ögonen på sig och det har i sin tur gett kraft att gå vidare med nya projekt på gården. Vi har också fått en del kontakter och hört hur andra har löst till exempel uppvärmningen. GAFE SLUTRAPPORT LRF

8 FRAMTIDSFÖRETAGARE BIOGAS Hans-Peter och Monica Eriksson, Lägda Gård i Jämtland Det är roligt att visa vad som går bra, och så kan andra få idéer Hans-Peter Eriksson är en energiföretagare i framkant. Han har kor, producerar biogas och vill gärna vara det goda exemplet som inspirerar andra. Tillsammans med sin fru Monica driver han Lägda gård i Jämtland. Gården är ett av de 26 företag som valdes ut, och tackade ja, till att vara framtidsföretag. Hans-Peter hade redan innan samarbetet med GAFE, tagit emot studiebesök och varit skolkontakt för LRF. Han är alltså van vid att stå värd och på frågan varför han fortsätter att ta sig tid att välkomna besökare svarar han: Det är roligt att visa vad som går bra, och så kan andra få idéer. Studiebesök är alltid bra! Han tillägger att han själv är en aktiv studiebesökare. Minst några gånger om året tar han sig iväg på olika aktiviteter för att lära mer. Han upplever att förnybar energi är i ropet idag på ett helt annat sätt än tidigare. Numera står det nästan varje dag om biogas i lantbrukstidningar. Länets stora elproducent, Jämtkraft, som för några år sedan inte alls var intresserad, är det nu när Hans-Peter tar kontakt. Kanske har deras kunskap om alla fördelarna med biogasproduktion på gården ökat. Bioenergiproduktionen gör att vi på gården släpper ut mindre metan samtidigt som vi producerar el. Det blir en vinst för alla. Till gården har det kommit många besökare, bland annat från Norges Bondelag, motsvarigheten till svenska LRF, och från lantbruksskolan i Rättvik. Sen har Hans-Peter själv varit iväg och pratat på kommunen. Monica är också aktiv med att sprida kunskap om energiföretagande och har deltagit på Jamtli Vårmarknad genom GAFE-projektet. 8 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

9 FRAMTIDSFÖRETAGARE Stolta framtidsföretag De 26 framtidsföretagen ligger över hela Sverige. De har öppnat sina gårdar för inspirationsresor och studiebesök samt hållit föreläsningar i samband med mässor och tematräffar. Framtidsföretagen har spelat en mycket viktig roll och bidragit med verkliga exempel och företagsutmaningar. Energiföretagande är en relativt ny produktionsgren och det finns därför ett stort behov av kunskap. NORRBOTTEN Arctic Heat Erfarenheten från projekttiden pekar på en stor potential för framtidsföretagen som en plats för kunskapsöverföring och företagsutveckling, och som en arena för beslutsfattare och påverkansarbete. AGAR Energi VÄSTERBOTTEN Frigiva gård Kulbäckslidens lantbruk Kåréns lantgård JÄMTLAND VÄSTER- NORRLAND Lägda gård Bleka gård GÄVLEBORG Sollerö timmer DALARNA Bäckens gård Äskekärrs gård Qvinnovindar Adelövs gård VÄRMLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖREBRO UPPSALA VÄSTMANLAND SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND STOCKHOLM Energifabriken Götala Gård Sörgården Löt gård & Sycklinge lantbruk Prästgårdens Trädgård Hidinge/Lekebergs Bioenergi Söderlinds Ekologiska Grönsaker och Långhult Biogas AB HALLAND JÖNKÖPING KALMAR GOTLAND Skradarve gård Kullagårds Kraftverk KRONOBERG Dalby Ekologiska Farmarenergi i Eslöv AB SKÅNE BLEKINGE Lyngby gård Nöbble gård Södergård GAFE SLUTRAPPORT LRF

10 10 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

11 STUDIEBESÖK OCH INSPIRATIONSRESOR Studiebesök och inspirationsresor Ungefär 200 studiebesök, inspirationsresor och föreläsningar har genomförts. Studiebesök till framtidsföretag ingick i projektets ursprungliga mål. Inspirationsresor tillkom under projektets gång eftersom det fanns ett behov av mer omfattande resor. Det har funnits ett dominerande intresse för solenergi. Deltagarna har uppskattat att utbyta praktiska erfarenheter med varandra, se och lära innan man kanske investerar. Gruppdynamiken har varit viktig. Det är en ung marknad där kunskapen om förnybar energi ännu inte är så utbredd. Besöken har bidragit med verkliga exempel och inspiration till nya affärsidéer. De har fungerat både för nyfikna nybörjare och mer erfarna energiföretagare. Tematräffar och mässor För att möta en bredare publik och informera har projektet varit utställare på lantbruks- och skogsmässor samt arrangerat ett 40-tal temakvällar och andra kunskapsevent. Projektet har också kommunicerat via den egna webbplatsen ett digitalt nyhetsbrev, annonskampanjer och LRFs kanaler. Biogas i byggsats Claes Åkerberg, Växa Sverige/Hushållningssällskapet Tänk dig en biogasanläggning, men istället för gödsel från uppåt 400 kor så räcker det med 60. Nu går en inspirationsresa till Belgien för att lära mer om anläggningen som kommer som byggsats, monteras på tre dagar och kostar hälften så mycket som en vanlig anläggning. Idag finns det ett hundratal kompakta biogasanläggningar i Belgien. Där har mindre kött- och mjölkgårdar valt att förädla sitt avfall med hjälp av den här typen av anläggning. Det här är något som intresserar även svenska rådgivare och lantbrukare. Claes Åkerberg konstaterar att vanliga anläggningar är dyra men att de kompakta öppnar helt nya möjligheter: På det här viset kan även mindre gårdar producera biogas till el eller värme. Till och med en gård med 60 kor kan ha en egen anläggning och plocka ut energi ur gödseln. I vanliga fall krävs kor för att anläggningen ska bli lönsam. Nu åker en grupp på 17 rådgivare och lantbrukare på inspirationsresa till Belgien för att lära sig mer. Det blir en intensiv tvådagarsresa med besök på tre gårdar med biogasanläggningar och möten med företagare, ingenjörer och en svensk generalagent. Målet är att importera systemet till Sverige och Claes hoppas att det ska få fäste även här. Att förädla avfallet på gården kan vara en god affär. Det ger el och värme, och i slutänden en gödsel med förbättrade egenskaper, som lättillgängligt kväve och mindre lukt. Claes lyfter ytterligare en möjlighet med biogas: Det absolut mest effektiva är att omvandla biogasen i ytterligare ett steg till fordonsbränsle, men det kräver volym. På sikt kan man tänka sig att ju fler som bygger anläggningar desto större möjlighet att gå samman för att producera bränsle. GAFE SLUTRAPPORT LRF

12 RÅDGIVNING Gott samarbete med lokala aktörer Anna Elofsson, rådgivare Consat Med vana från energirådgivning inom bil- och tillverkningsindustrin var lantbrukare en helt ny målgrupp för Anna Elofsson. Goda samarbeten med lokala aktörer ledde till lyckade kunskapsevent inom solenergi. Anna varvade föreläsningar med diskussionsgrupper i sina kunskapsevent. Några av deltagarna var pålästa om solenergi medan andra nosade på ämnet för första gången. Gemensamt var att intresset och nyfikenheten inte fick generera några kostnader. Många står och väger om de ska börja investera eller inte. Hon nämner det faktum att hon endast är rådgivare, inte försäljare: När jag har föreläst har det uppfattats som positivt att jag inte samtidigt säljer solceller eller vindkraftverk. Det gör att rådgivningen blir neutral kunskapsöverföring. Från början hade Anna ambitionen att arbeta med den subventionerade rådgivningen, men insåg ganska snart att den inte stöddes av en efterfrågan och vilja att betala. Genom kontakt med lokala aktörer, kommun och energistrateger fick Anna tillgång till nätverk av landsbygdsföretagare, kännedom om lokala behov och hjälp med föreläsningslokal. Uppdraget blev nu mer av information och marknadsföring än renodlad rådgivning alltså mitt i prick för vad just hennes målgrupp behövde. Anna tror på flera samarbeten med lokala aktörer: Vi gör nytta genom att koppla samman kunskap och erfarenhet från vår bransch med de lokala utmaningarna. Den grund som vi lagt inom GAFE vill vi gärna bygga vidare på för att nå en faktisk energiomställning. Rådgivning Rådgivningen tog fart ordentlig ett år in i projektet. De 24 rådgivningsföretagen var då upphandlade - stora och små, från norr till söder. Även organisationer utanför lantbruksbranschen inkluderades för att skapa bredd. Lantbrukssverige har haft en ojämn tillgång till rådgivning inom affärsutveckling och energi och den landsomfattande upphandlingen har därför blivit ett användbart verktyg. Marknadsläget under projektperioden innebar mycket låga energipriser och är en viktig anledning till att rådgivningen inte fick den efterfrågan som man hade räknat med. Ungefär 35 procent av de upphandlade rådgivarna var aktiva i projektet. De har tillsammans genomfört närmare 400 rådgivningar. Det har varit störst intresse för affärsutveckling och processledning. Bland viktiga erfarenheter syns beställarkunskap och att sortera i det egna kunskapsbehovet. Det har funnits ett värdefullt fokus på att stödja grupprocesser för att skapa samarbetsprojekt. Det har varit störst antal deltagare inom bioenergi, följt av vindkraft. Antal rådgivningstillfällen fördelat på energislag Vatten 1% Bio 25% Vind 31% Sol 43% Antal deltagare fördelat på energislag Bio 57% Sol 15% Vind 28% 12 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

13 RÅDGIVNING Från trafiksäkerhet till solel Håkan Nilsson, företagare Blue Systems Håkan har köpt affärsrådgivning genom LRF Konsult och GAFE-projektet. I sin hand har han en affärsplan om hur en solpark ska försörja ett nybyggt bankkontor med el. Håkans egentliga verksamhet är trafiksäkerhet och vajerräcken. Med mindre mängd stål blir vajerkonstruktionen billigare än vanliga, solida, vägräcken. Den konstruktionsidén tog Håkan vidare till en helt annan bransch, nämligen den för solpaneler. De bärverk som solpaneler monteras på i vanliga fall är en klumpig och dyr historia. Tillverkade av vajrar blir de både smidigare och billigare, säger Håkan. Med affärsplanen i sin hand ska Håkan nu bygga solpark på en gård i Kungsbacka tillsammans med en bonde. Det blir ett samarbete där ett nybyggt bankkontor i Göteborg får hela sin elförsörjning från solparken. Fortum är nätägare och därmed ett mellanled som han just nu för dialog med. Genom GAFE-projektet och affärsrådgivningen fick han hjälp med att få struktur på sina planer och att knyta ihop alla samarbeten. Det var värdefull hjälp men han säger samtidigt att han nog inte hade köpt rådgivning om den inte hade varit subventionerad: Det tror jag inte. Då lägger man hellre pengarna på något annat, kanske verktyg till produktionen, en kostnad som man inte kommer ifrån. Men nu fick jag hjälp av proffs och det känns bra för att affären ska landa på bästa sätt. Som hand i handske Nils-Johan Ingvar Nilsson, rådgivare LRF Konsult Nils-Johans vindrådgivning har tillsammans med GAFE varit en lyckad kombination. Sedan hösten 2013 har i princip all rådgivning som Nils-Johan sålt gått genom projektet. I varje kontakt med en kund har han berättade om projektet och subventionerna: GAFE har passat mig som en vältrimmad handske på handen. Det har gynnat både kunderna och mig. Nils-Johan arbetar så gott som bara med vindkraft. Under sina 15 år i branschen har han gjort sig ett namn inom vind och arbetar därför över hela Sverige. Han är markägarens oberoende part i vinkraftsfrågor. En stor del av arbetet handlar om att ge objektiva råd och lösa diskussioner eller konflikter mellan markägare och projektör. Jag jobbar inte så mycket med investeringar idag. Snarare handlar det om att förhandla om kontrakt, till exempel i samband med att projektören vill pressa ned markägarens förmåner, säger Nils-Johan. På frågan om något i GAFE kunde ha gjorts bättre är Nils-Johans enda önskan att projektet haft en rappare och tydligare start, men tillägger att det är svårt att veta hur hjulet ser ut innan det rullar. Han kommenterar också marknadsläget: Projektet har ju påverkats av det förändrade marknadsläget för förnybar energi de senaste åren. I och med de låga elpriserna har det allmänna intresset minskat. Man kan fundera över om fler tvärtom borde passa på att satsa just då, men det är en annan diskussion. GAFE SLUTRAPPORT LRF

14 Forskning och utveckling LRFs fortsatta energiarbete LRF vill koppla affärspotential med samhällsnytta, få företagare att ta del av ny kunskap och utveckla nya lösningar, säger Ulf Jobacker, marknadsutvecklare förnybar energi på LRF. Ett axplock av energiarbetet framöver: Fortsätta samarbetet med framtidsföretagen Bidra med analys och kunskap om energimarknaderna Arbeta näringspolitiskt på energiområdet för att ge företagarna långsiktiga spelregler och villkor Främja insatser som rör resurseffektivisering Verka opinionsbildande för en biobaserad samhällsekonomi Ge forskning och innovation en mer framträdande roll, med tyngdpunkt på innovation. Resultat forskning och utveckling Innovation ger lönsammare företag Projektet har genomfört nio stycken utvecklingsstudier. Projektets forskningsbudget på 1 miljon kronor har växlats upp med andra aktörers 4,2 miljoner, till totalt 5,2 miljoner kronor. De genomförda studierna är exempel på teknisk och affärsmässig forskning och innovation som kan bidra till ökad lönsamhet inom de gröna näringarna och på gården: Förutsättningar för produktion av konstgödsel från förnybar energi Småskalig lagring av biomassa Produktion av el och värme från biogas erfarenheter och råd Förstudie eldriven inomgårdstraktor Nätkopplad traktor Innovativ värmeväxlarteknik för lantbruk Förmedling av budskap från framtidsföretag till politiken Nyttogörande av fossilenergieffektiv odling Demonstrationsprojekt on-linemätning av dieselförbrukning 14 GAFE SLUTRAPPORT LRF 2015

15 Det är vi som levererar råvaran Kikki Ahlstedt Karlsson, skogsföretagare, förtroendevalt i regionstyrelsen LRF Värmland Kikki vill se fler samarbeten mellan de gröna näringarna och industrin, som pappersmassaindustrin, men även inom innovation och teknik. Hon ser skogen som en stor energitillgång och manar till engagemang. Det är jätteviktigt att vi som levererar råvaran ser vår bit i helheten och är med, säger Kikki. Det fanns tidigare inte någon energiansvarig i regionstyrelsen. I samband med att Kikki fick nya kontakter i skogslänet kläcktes nya idéer och hon, liksom styrelsen, såg behovet av fler samarbeten och ett utvecklat energiarbete. Som ny energiansvarig i styrelsen hamnade hon i LRFs nationella grupp för energiarbete, kom i kontakt med GAFE och följde med på en studieresa till Danmark. Efter det tog hon själv initiativet till en inspirationsresa med 28 företagare. Vi tittade på sol- och bioenergi i Västra Götaland på en gård och en lantbruksskola. Många företagare är intresserade och vill jobba vidare med förnybara källor. Redan innan de åkte deltog några från gruppen i en studiecirkel om solenergi, även den finansierad inom GAFE. Resan blev en praktisk fortsättning på lärandet. Som förtroendevald kommer hon fortsätta arbeta för fler studiecirklar, fast med ny typ av finansiering, och hoppas själv kunna delta. TEXT OCH PRODUKTION: LRF. Producerad 2015 FOTO: Diakrit, Mari Nälsén, Energifabriken, Karin Hedström, Ester Sorri, Patrick Degerman, Johan Blomborg och Ulf Palm grafisk FORM & LAYOUT: Karozz Form AB

16 De förnybara energikällorna Som företagare är det en god idé att betrakta energi som en strategisk fråga. Det finns två huvudsakliga spår: vara effektiv i sin användning av energi och att leverera energi. Det går att leverera energi på olika sätt, som värme, el eller drivmedel. Generellt kan man säga att ju närmre konsument man kommer desto större lönsamhet. Solenergi Möjlighet Främst elproduktion men även solfångare för varmvatten. Möjlighet till egen elproduktion. Passar många och lantbrukare har ofta stora ytor att placera anläggningar på. Kommentar God ekonomi på givet bra avtal med köpare av den producerade elen, men ganska stor investering och lång avskrivningstid. Stor miljönytta och lite underhåll av utrusningen. Välj utrustning och fästanordningar noggrant. Flera enkla energisparåtgärder kan vara mer lönsamma. Vindkraft Möjlighet Äga andelar i stort vindkraftverk eller eget småskaligt nära gården. Upplåtelse av mark via markarrende, investering i andel i verk eller egen etablering av verk. Kommentar Bäst ekonomi och nytta i stora kraftverk. Vid småskalig snurra är det bättre ju större och högre den är. Viktigt att vara överens med grannar och myndig heter, samt kolla upp referenser på leverantörer. Småskalig vindkraft sällan lönsam i jämförelse med storskalig vindkraft, men bra på ställen där fast anslutning till elnät saknas. Läs LRFs vindpolicy. Bioenergi Möjlighet Valfrihet mellan flis, brännved, salix med mera. Med egen skog eller salix kan man värma egna fastigheter kostnadseffektivt och miljömässigt. Möjlighet att sälja värme till grannar med värmebehov. Kommentar Svårt att komma in på marknaden för stora värmeverk då efterfrågan minskat. Hård prispress då många värmeverk eldar returträ och sopor till lägre kostnad än flis. Stora lokala och regionala variationer på marknad. Biogas Möjlighet Djurgårdar kan bygga egen eller gemensam anläggning. Energi till egna gården i form av värme och elektricitet. Stöd från samhället för biogassatsningar. Kommentar Mycket stora investeringar och svårt att få lönsamhet nu på grund av låga elpriser och relativt låga priser på bensin och diesel. Stigande priser på olja kan ge ett lyft för biogasen. Störst chans till lönsamhet finns i större skala där gasen förädlas till fordonsgas. Vattenkraft Möjlighet Äldre kvarnar och dammar kan rustas med modern småskalig vattenkraft. Kommentar Risk för svåra, dyra och utdragna tillståndsprocesser. Hög investering och lång avskrivningstid men god lönsamhet på lång sikt. Osäkert politiskt och juridiskt i nuläget kring miljölagstiftning. LRF 2015 Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med fokus kompetensutveckling Anna Hagerberg Rådgivningsenheten söder Alnarp Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Marcus Söderlind och Dan Waldemarsson Biogas och spillvärme,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011

LRFs energistrategi Riksförbundsstämman 2011 Riksförbundsstämman 2011 1(8) Utgångspunkter Bland LRF:s medlemmar finns redan minst 7 000 energiföretagare, ytterligare 7 000 utvecklingsbara verksamheter och en därutöver idag okänd potential. LRF ser

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks LRF:s vision Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Gröna Piloter. i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013

Gröna Piloter. i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013 Gröna Piloter i Norrbotten och Västerbotten 2009-2012/2013 Energi Entreprenad Turism Håkan Stenmark, projektkoordinator Linus Pettersson, energiprojektledare Mål med projektet Övergripande mål för Projekt

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Klimatinvesteringar och energieffektivisering. 3 dec 2015

Klimatinvesteringar och energieffektivisering. 3 dec 2015 Klimatinvesteringar och energieffektivisering 3 dec 2015 Klimatinvesteringar och energieffektivisering Investeringsstöd Mats Bäck, Jim Bruylandt Länsstyrelsen Västernorrland Stöd för energikartläggning,

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde

S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde Slutrapport - kortversion: S j u s v a r p å f r ågor om bioenergi s o m a f f ä r s o m råde Under 2006 skapades ett projekt i samarbete Närmare 400 deltagare arbetade i grupper mellan LRF och Jordbruksverket.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta?

Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Klimatarbetet Kommuner, Landsting & Regioner Hur blir vi klimatsmarta? Andreas Hagnell www.skl.se/klimat 1 Roller i klimatarbetet Politisk arena Samhällsplanering Egen verksamhet Utbildning Rådgivning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Utmaningar och möjligheter för energiproduktion på landsbygden Magnus Nilsson

Utmaningar och möjligheter för energiproduktion på landsbygden Magnus Nilsson Solar power Bio gas Developing Renewable Energy Concepts Energy Systems Hydro power Utmaningar och möjligheter för energiproduktion på landsbygden Magnus Nilsson 2012-10-25 Wind power Bio heat 1 Solar

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer