Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé."

Transkript

1 Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar biogasteknik och biogaslösningar Ledande forskning inom biogas Etablerad infrastruktur, både fysisk och marknadsmässig, för biogas och fordonsgas Flest biogasanläggningar av Sveriges län, och ledande anläggningar med världsledande teknik/prestanda Ett etablerat samarbete för biogasaktörer via Biogas Syd. Starkt intresse från en rad aktörer i i Triple Helix Foto: Anna Hansson Johannes Elamzon Miljö - och energistrateg Idé Tillstånd Drift Planering Byggande Skåne som pilot för Biogas Vad har hänt? 2008 Skrivelse i Klimat och energistrategi för Skåne Debattartiklar Skrivelser till miljödepartement 2009 Möte med näringsdepartement Myndighetssamverkan Innovation och förnyelse drar igång Debattartiklar Möte med skånska riksdagspolitiker Biogas prioriteras i Region Skånes klimatberedning Efterfrågan 1

2 Hur kan vi öka takten i utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning, få fler och starkare företag på biogasområdet och lyfta Skåne till en internationell ti tätposition? - Feb 2009: Förslag till handlingsplan presenterades - Maj 2009: Startpaket med konkreta projekt - Höst 2009 Projektstart för vissa projekt Vidare behandling av nationella myndigheter Strukturmedelsansökan? Delprojekt Förstudie regionalt biogasnät 900 Teknikstudie 600 Referensanläggningar Samordnad upphandling 200 Kluster och affärsutveckling 600 Exportstudie 600 Marknadsföring och profilering 500 Kompetensutveckling och efterfrågestimulans 200 Forskning Projektsamordning och prioriteringsstudie it i t 450 Totalt 7150 Regionalt biogasnät Förutsättningar för en snabbare växande hemmamarknad Teknikstudie Referensanläggningar Samordnad upphandling Kluster och affärsutveckling Snabbare växande hemmamarkad Exportstudie Marknadsföring och profilering Ökad export, tillväxt och sysselsättning Nästa steg Fortsätta igångsättande av projekt Bättre intern förankring hos nationella myndigheter Bildande av nationell kontaktgrupp Nya relevanta myndigheter in såsom Jordbruksverket, Boverket och Vägverket Långsiktig företagsutveckling Forskning Kompetensutveckling, efterfrågestimulans Projektsamordning 2

3 Förstudie regionalt biogasnät Innebär bl.a. inventering av grödor, gödsel mm som underlag för en geografiskt fördelad biogaspotential. Studien påbörjad av Länsstyrelsen och Biogas Syd Exempel: Odling av sockerbetor Länsstyrelsens arbete med biogas Prioriterat i miljömålsarbete Biogas och energifrågor är viktiga i arbetet med de skånska miljömålen. Biogas är en prioriterat område i Klimat- och energistrategin för Skåne. Finns tydliga synergieffekter. Fysisk planering Optimal lokalisering genom brett samhällsplaneringsperspektiv Tydliggöra den geografiska potentialen Länsstyrelsens arbete med biogas Rapport om biogas Identifiera nyckelinsatser som kan initieras på lokal och regional nivå Behov av att stärka delar i biogaskedjan, ex FoU, finansiering, marknadsaktörer, tillståndsprövning, etc. Var hinder finns, från insamling av restprodukter till konsumtion av biogas Ge lösningar på dessa Nytt regionalt miljömål för Biogas Nationellt mål 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 Fordonsflottan oberoende av fossila bränslen år 2030 Förslag på skånskt delmål Biogasproduktionen i Skåne uppgår år 2020 till minst 2,5 TWh. 3

4 Total potential från 0,3 TWh (2006) till cirka 4 TWh (2020) Biogaspotential i Skåne, potential i GWh per avfallstyp Matavfall; 176 Resttprodukter Industri; 533 Reningsverk; 99 Matavfall Aktuella och kommande stöd för biogas Resttprodukter Industri Reningsverk Växtodlingsrest t er och Gödsel; 3219 Växtodlingsrester och Gödsel Landsbygdsprogrammet prioriterar Investeringsstöd (200 mkr ) 2013) Investeringsstöd kan ges till: enskilda jordbruksföretag, sammanslutningar av flera jordbruksföretag samt företag med <10 anställda. Stöd för upp till 30% av kostnaderna för investeringar kopplade till biogas (max ~1,6 milj) gårdsbaserad biogas Prioriterade kompetens- utvecklingsinsatser i t Aktiviteter som informerar, stimulerar, utbildar och lämnar råd gällande biobränslebaserad energiproduktion. Insatser som fokuserar på marknadskommunikation och hur köpare och producent finner varandra. Nya stöd som kan användas för biogas Landsbygdsprogrammet Jordbruksverket via Länsstyrelserna Kompetensutveckling förnybar energi + 20 milj Greppa näringen: Klimat + 52 milj Modernisering/ Diversifiering : +79 milj förnybar + 13 milj klimat Energimyndigheten Stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av förnybara gaser + 50 milj/ år Utökad produktion, distribution samt användning av förnybara gaser 4

5 Vi prioriterar internt. Prioritering av biogasärende Ökad samverkan mellan stöd och tillstånd Genomgång av handläggningsrutiner för biogasanläggningar Framtagandet av regionalt planeringsunderlag för biogas och fortsätter i samverkan Regionalt (Biogas Syd, SLU, Region Skåne, LTH, EON mfl) & Nationellt (Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Jordbruksverket mfl) Mer info om Klimat, Energi och Biogas på: 5

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta

Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014. 10 informations- och kommunikationsinsatser identifierade och tidsatta Färdplan för Biogas Åtgärdslista Åtgärd Ansvarig aktör Start Stopp Indikatorer Avstämning indikatorer sept 2014 1 Processledning 1.1 Kommunikation Processledning etablerad inom Region Skåne. Viktigt att

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

information till genomförare

information till genomförare Sammanställning av resultat från tankesmedjor om landsbygdsprogrammet 2014-2020 Här kan du läsa en kort sammanfattning från de tankesmedjor per telefon som hölls i månadsskiftet september-oktober 2011.

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 1(6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer Utr 2012/4 Datum 2012-01-09 Redovisning av Trafikanalys medverkan till genomförande av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011

Rapport från Gotlands Energidialog 2011. Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Mars 2011 Rapport från Gotlands Energidialog 2011 Slutsatser från Gotlands Energidialog 2011 Detta är mina egna tankar och slutsatser från 2011 års energidialog.

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Biogas Väst start och utveckling Vad hände och varför?

Biogas Väst start och utveckling Vad hände och varför? Biogas Väst start och utveckling Vad hände och varför? Göran Värmby,, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst EU-projekt Energiprincips Miniseminarium Biogas och Transporter i Västsverige 26 april

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne

Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Uppföljning av LRFs projekt Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Ulrika Forsgren Högman, Artcom Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 2. Syfte med uppföljningen s. 3 3. Metod för

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer