Special. Allt fler säljer innan de köper. Mäklarna om vad som styr flytten. Unga vuxna dominerar marknaden för ettor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Special. Allt fler säljer innan de köper. Mäklarna om vad som styr flytten. Unga vuxna dominerar marknaden för ettor"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Allt fler säljer innan de köper Mäklarna om vad som styr flytten Unga vuxna dominerar marknaden för ettor

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden SOFIA LINDER ANALYSANSVARIG I Mäklarinsikt ställer vi frågor till fastighetsmäklarna som kan variera mellan årets fyra undersökningar. Detta för att ge en bredare kunskap om bostadsmarknaden. I denna redovisar vi svaren på de frågor som mäklarna fått om hur säljaren agerat i det senaste försäljningsuppdraget, köper man ny bostad först eller börjar man med att sälja den befintliga bostaden? Vi har även ställt frågor om de vanligaste orsakerna till ett köp eller en försäljning och säljares och köpares ålder. Undersökningen skickades ut den 20 februari till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 17 mars. Den har besvarats av fastighetsmäklare över hela Sverige. Mer information om undersökningen finns i huvudrapporten Mäklarinsikt 2013:1 som du hittar på vår hemsida Detta är min första Mäklarinsikt sedan jag började på Mäklarsamfundet i januari. Det har därför varit extra roligt att ta del av och analysera fastighetsmäklarnas svar. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er fastighetsmäklare som bidragit med era kunskaper och lagt tid på att besvara vår enkät. Tack! Sofia Linder, Analysansvarig Mäklarsamfundet Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner på länsnivå. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2013:1 mäklarinsikt 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Allt fler säljer sin bostad innan de köper ny Sedan Mäklarinsikts start 2009 har vi löpande följt utvecklingen hur bostadssäljarna agerar i sina bostadsaffärer köper eller säljer man först? 2009 och 2010 var det en tydlig majoritet av säljarna som köpte ny bostad först och därefter sålde den befintliga. Sedan dess har det blivit allt vanligare att man säljer först. Detta är nära sammankopplat med både högre krav från bankerna och en ökad osäkerhet på marknaden. Bland de medverkande fastighetsmäklarna uppger lika många, 50 procent vardera, att det nu är lika vanligt att småhussäljaren köper som säljer först. I vår undersökning hösten 2011 uppgick andelen småhussäljare som först köpte ny bostad till 60 procent medan 40 procent sålde den befintliga bostaden först. Bland bostadsrättssäljarna är det något vanligare att man köper ny bostad först och därefter säljer den befintliga. 58 procent av mäklarna uppgav att så var gången i deras senaste försäljningsuppdrag. Det kan jämföras med 64 procent som köpte först hösten Skilsmässa och hög ålder styr flytten från småhus...och tillökning i familjen och flytta ihop hos bostadsrättsägarna Sammantaget är den vanligaste anledningen till en bostadsförsäljning förändrade familjeförhållanden. Bland småhusägarna är den allra vanligaste orsaken till försäljning skilsmässa och hög ålder. Tillökning och att man ska flytta ihop är vanligaste skälen till att man köper. För bostadsrätter är det tvärtom, där är tillökning och att man ska flytta ihop de vanligaste orsakerna till att man säljer och skilsmässa det vanligaste skälet till att man köper en bostadsrätt. 3. Unga vuxna dominerar marknaden för bostadsrättsettor Äldre säljer till yngre på småhusmarknaden Det är framför allt unga vuxna, under 25 år, som köper och säljer ettor på bostadsrättsmarknaden. Den vanligaste småhussäljaren är i åldern 56 till 65 år och den vanligaste köparen är 26 till 35 år. 2013:1 mäklarinsikt 3

4 Allt fler säljer innan de köper ny bostad Under lång tid har gången vid bostadsaffärer varit att bostadskonsumenten köper ny bostad först och säljer den befintliga sedan. Under de senaste två åren har det blivit allt vanligare att man säljer innan man köper ny bostad. Det förklaras av flera faktorer som till exempel nya villkor på marknaden vad gäller rekommendationer från bankerna, bolånetak och hårdare amorteringskrav. Detta tillsammans med en svagare svensk konjunktur och finansiell oro i vår omvärld har bidragit till att banken i många fall ställt som krav att hushållet ska sälja den befintliga bostaden först. Men det osäkra konjunkturläget har också bidragit till ett förändrat beteende hos hushållen. De har blivit mer försiktiga och vill också veta sina ekonomiska förutsättningar och ramar innan en ny bostad köps. Man vill ta det säkra före det osäkra. Andra faktorer som också spelar in är utvecklingen på de lokala marknaderna, demografiska aspekter, nyproduktion av bostäder, det ekonomiska klimatet och arbetsmarknaden. Utvecklingen på arbetsmarknaden har blivit en allt mer tydlig påverkansfaktor på de lokala marknaderna enligt våra senaste undersökningar bland Sveriges fastighetsmäklare. Vi har låtit fastighetsmäklarna svara på frågan om hur säljaren agerat i deras senaste försäljning. Valde säljaren att sälja eller köpa först? Vi hade även med två svarsalternativ om det rörde sig om enbart försäljning eller om mäklaren helt enkelt inte visste turordningen. Dessa två svarsalternativ fick tillsammans 24 procent för småhusmarknaden (16 procent enbart försäljning och 8 procent vet ej) och 27 procent för bostadsrätterna (20 procent respektive 7 procent). För att göra bilden tydlig av förloppet i köp- och säljprocessen och ställa de två alternativen mot varandra har vi exkluderat dessa svar. Då framträder bilden nedan. Diagram 1. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? 70% 60% 50% 40% 30% Bostadsrätt Småhus 20% 10% 0% Köpte först/sålde sedan Sålde först/köpte sedan Bland hushållen som sålde ett småhus var det lika vanligt att köpa ny bostad som att sälja först, vardera 50 procent av mäklarnas svar. Bland säljarna av bostadsrätt var det vanligare att köpa ny bostad först och sedan sälja den befintliga, 58 procent av mäklarna och 42 procent som sålde först. 2013:1 mäklarinsikt 4

5 Allt fler säljer först jämfört med tidigare I jämförelse med tidigare undersökningar finns det tydliga skillnader i svaren. Jämfört med hösten 2011 (Mäklarinsikt 2011:3) minskar andelen småhussäljare som köpte ny bostad innan de sålde sin befintliga bostad, från 60 procent till 50 procent. Och bland bostadsrättssäljarna minskar Tabell 1. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? andelen som köper först, från 64 procent till 58 procent. Bankernas skärpta krav på försäljning av befintlig bostad för att ge lån till nästa bidrar till att allt fler jämfört med tidigare säljer först innan de köper nytt. Tabell 1. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? Köpte först/ sålde sedan Sålde först/ köpte sedan Bostadsrätt 58 % (64 %) 42 % (36 %) Småhus 50 % (60 %) 50 % (40 %) I parentesen redovisas svaren från Mäklarinsikt 2011:3. Det finns stora skillnader i svaren på länsnivå. I tabell 2 kan vi se hur de medverkande fastighetsmäklarna runt om i landet har svarat. Bredvid finns en tabell över antalet svarande mäklare i respektive län. Av svaren framgår att det finns stora skillnader mellan såväl Tabell 2. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? länen som mellan småhus- och bostadsrättsmarknaden i enskilda län. På bostadsrättsmarknaden är det mer vanligt att sälja först på Gotland, i Gävleborg och i Skåne, jämfört med i övriga landet. På småhusmarknaden är det en betydande majoritet som säljer först i Norrbotten, Värmland, Skåne och Gotland. Tabell 2. Hur agerade säljaren i din senaste försäljning? Köpte först / sålde sedan Bostadsrätt Sålde först / köpte sedan Köpte först / sålde sedan Småhus Sålde först / köpte sedan Stockholm 52 % 48 % 56 % 44 % Uppsala 73 % 27 % 64 % 36 % Södermanland 63 % 37 % 52 % 48 % Östergötland 66 % 34 % 53 % 47 % Jönköping 70 % 30 % 39 % 61 % Kronoberg 70 % 30 % 43 % 57 % Kalmar 78 % 22 % 44 % 56 % Gotland 27 % 73 % 30 % 70 % Blekinge 70 % 30 % 70 % 30 % Skåne 34 % 66 % 30 % 70 % Halland 65 % 35 % 63 % 37 % Västra Götaland 74 % 26 % 55 % 45 % Värmland 67 % 33 % 26 % 74 % Örebro 46 % 54 % 69 % 31 % Västmanland 56 % 44 % 50 % 50 % Dalarnas 55 % 45 % 58 % 42 % Gävleborg 33 % 67 % 36 % 64 % Västernorrland 58 % 42 % 38 % 62 % Jämtland 83 % 17 % 33 % 67 % Västerbotten 81 % 19 % 59 % 41 % Norrbotten 64 % 36 % 21 % 79 % Riket 58 % 42 % 50 % 50 % Tabell om hur många mäklare som medverkat i u län, numreras inte Antal svarande fastighetsmäklare i respektive län Vilket län är du verksam i? Stockholm 442 Uppsala 70 Södermanland 40 Östergötland 60 Jönköping 38 Kronoberg 27 Kalmar 41 Gotland 17 Blekinge 23 Skåne 194 Halland 56 Västra Götaland 267 Värmland 32 Örebro 24 Västmanland 25 Dalarnas 22 Gävleborg 34 Västernorrland 34 Jämtland 15 Västerbotten 28 Norrbotten 18 Riket :1 mäklarinsikt 5

6 Skilsmässa och hög ålder styr flytten från småhus Vi har även bett fastighetsmäklarna som medverkat i vår undersökning att ange de främsta orsakerna till att hushåll säljer sitt småhus. Den allra vanligaste orsaken uppges vara skilsmässa, enligt 73 procent av fastighetsmäklarna. Näst efter det följer åldersskäl, det vill säga hög ålder, enligt 63 procent av mäklarna samt 48 procent som anger att barnen lämnat föräldrahemmet. Diagram 2. De vanligaste skälen till att man säljer sitt småhus just nu (ange upp till tre alternativ): Skilsmässa Åldersskäl, hög ålder Nyligen utflugna barn/vill ha mindre boende Tillökning i familjen/behov av större boende Blivit änka/änkeman Ska flytta ihop med en ny partner Arbete på annan Försämrad ekonomi/sänka boendekostnaderna Förbättrad ekonomi, vill byta upp sig Annat, öppet Studier på annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tabell 3. De vanligaste skälen till att man säljer sitt småhus just nu (upp till tre alternativ) Tabell 3. De vanligaste skälen till att man säljer sitt småhus just nu (upp till tre alternativ): Tillökning i familjen Skilsmässa Blivit änka/ änkeman Nyligen utflugna barn Åldersskäl, hög ålder Ska flytta ihop Arbete på annan Studier på annan Försämrad ekonomi Förbättrad ekonomi Stockholm 33 % 82 % 21 % 56 % 55 % 11 % 4 % 0 % 6 % 6 % 4 % Uppsala 34 % 64 % 27 % 58 % 68 % 8 % 10 % 0 % 2 % 5 % 0 % Södermanland 38 % 70 % 43 % 38 % 68 % 14 % 5 % 0 % 5 % 0 % 3 % Östergötland 40 % 81 % 25 % 49 % 70 % 8 % 9 % 0 % 6 % 2 % 4 % Jönköping 31 % 63 % 29 % 57 % 83 % 6 % 9 % 0 % 0 % 0 % 3 % Kronoberg 17 % 58 % 29 % 38 % 83 % 13 % 21 % 0 % 13 % 4 % 0 % Kalmar 30 % 65 % 38 % 32 % 59 % 3 % 8 % 0 % 14 % 5 % 14 % Gotland 13 % 75 % 25 % 69 % 63 % 13 % 13 % 0 % 13 % 0 % 0 % Blekinge 30 % 78 % 35 % 52 % 52 % 0 % 13 % 0 % 9 % 4 % 9 % Skåne 36 % 68 % 29 % 37 % 60 % 15 % 10 % 1 % 15 % 3 % 2 % Halland 26 % 76 % 37 % 37 % 65 % 20 % 4 % 0 % 2 % 7 % 2 % Västra Götaland 28 % 70 % 31 % 51 % 65 % 14 % 7 % 0 % 3 % 2 % 2 % Värmland 29 % 58 % 32 % 42 % 68 % 6 % 23 % 0 % 3 % 6 % 6 % Örebro 21 % 89 % 37 % 21 % 63 % 21 % 0 % 0 % 11 % 0 % 0 % Västmanland 33 % 79 % 42 % 46 % 75 % 17 % 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % Dalarnas 14 % 57 % 29 % 43 % 76 % 14 % 33 % 0 % 0 % 5 % 14 % Gävleborg 34 % 59 % 25 % 53 % 50 % 13 % 9 % 0 % 13 % 0 % 3 % Västernorrland 32 % 81 % 32 % 48 % 58 % 3 % 13 % 0 % 3 % 3 % 0 % Jämtland 31 % 77 % 15 % 31 % 85 % 8 % 23 % 0 % 8 % 0 % 0 % Västerbotten 16 % 68 % 44 % 68 % 40 % 4 % 12 % 0 % 0 % 0 % 8 % Norrbotten 6 % 59 % 29 % 47 % 88 % 29 % 6 % 0 % 0 % 0 % 6 % Riket 31 % 73 % 29 % 48 % 63 % 12 % 8 % 0% 6 % 4 % 3 % Annat 2013:1 mäklarinsikt 6

7 Tillökning i familjen och flytta ihop styr flytten till småhuset De vanligaste skälen till ett husköp är att hushållet är i behov av ett större boende, ofta på grund av tillökning i familjen. Det uppger hela 91 procent av de medverkande mäklarna. Därefter handlar det ofta om att par ska flytta i hop, 72 procent av svaren. På tredje plats med 34 procent av mäklarnas svar kommer förbättrad ekonomi som innebär att hushållet vill byta upp sig till ett större eller bättre boende. Diagram 3. De vanligaste skälen till att man köper ett småhus just nu (ange upp till tre alternativ): Tillökning i familjen/behov av större boende Ska flytta ihop med en ny partner Förbättrad ekonomi, vill byta upp sig Nyligen utflugna barn/vill ha mindre boende Skilsmässa Arbete på annan Annat, öppet Ska flytta hemifrån Svårt att få tag på en hyresrätt Åldersskäl, hög ålder Försämrad ekonomi/sänka boendekostnaderna Blivit änka/änkeman Studier på annan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabell 4. De vanligaste skälen till att man köper ett småhus just nu (upp till tre alternativ) Tabell. 4 De vanligaste skälen till att man köper ett småhus just nu (ange upp till tre alternativ): Tillökning i familjen Blivit änka /änkeman Nyligen utflugna barn Skilsmässa Åldersskäl, hög ålder Ska flytta ihop Ska flytta hemifrån Svårt att få en hyresrätt Arbete på annan Studier på annan Försämrad ekonomi Förbättrad ekonomi Stockholm 95 % 14 % 1 % 15 % 3 % 75 % 2 % 3 % 6 % 0 % 2 % 47 % 6 % Uppsala 97 % 10 % 0 % 14 % 0 % 71 % 7 % 3 % 14 % 0 % 0 % 44 % 3 % Södermanland 97 % 8 % 3 % 32 % 5 % 81 % 3 % 0 % 3 % 0 % 0 % 30 % 8 % Östergötland 92 % 9 % 2 % 34 % 4 % 81 % 6 % 4 % 13 % 0 % 2 % 28 % 4 % Jönköping 94 % 9 % 0 % 31 % 0 % 83 % 11 % 3 % 9 % 0 % 0 % 31 % 3 % Kronoberg 75 % 13 % 0 % 25 % 4 % 46 % 8 % 8 % 38 % 0 % 0 % 33 % 17 % Kalmar 86 % 14 % 0 % 27 % 3 % 68 % 11 % 5 % 3 % 0 % 3 % 24 % 11 % Gotland 88 % 19 % 6 % 25 % 6 % 81 % 6 % 19 % 0 % 0 % 0 % 19 % 6 % Blekinge 100% 13 % 0 % 30 % 4 % 70 % 0 % 0 % 22 % 0 % 0 % 26 % 9 % Skåne 89 % 19 % 2 % 27 % 6 % 64 % 8 % 3 % 11 % 0 % 6 % 28 % 6 % Halland 81 % 22 % 4 % 28 % 6 % 80 % 2 % 2 % 17 % 0 % 0 % 26 % 4 % Västra Götaland 91 % 16 % 3 % 23 % 3 % 70 % 5 % 4 % 11 % 0 % 1 % 27 % 7 % Värmland 94 % 10 % 3 % 10 % 3 % 74 % 19 % 0 % 13 % 0 % 0 % 35 % 10 % Örebro 89 % 26 % 0 % 5 % 11 % 63 % 11 % 16 % 0 % 0 % 0 % 21 % 0 % Västmanland 96 % 13 % 0 % 29 % 0 % 79 % 4 % 13 % 4 % 0 % 0 % 46 % 4 % Dalarnas 71 % 10 % 0 % 29 % 10 % 67 % 5 % 5 % 14 % 0 % 5 % 43 % 14 % Gävleborg 94 % 16 % 0 % 25 % 0 % 78 % 3 % 0 % 16 % 0 % 0 % 22 % 3 % Västernorrland 97 % 16 % 0 % 23 % 6 % 74 % 0 % 0 % 10 % 0 % 0 % 39 % 3 % Jämtland 92 % 31 % 0 % 8 % 8 % 69 % 0 % 8 % 31 % 0 % 0 % 8 % 15 % Västerbotten 84 % 4 % 8 % 20 % 0 % 72 % 4 % 8 % 16 % 0 % 4 % 32 % 8 % Norrbotten 94 % 12 % 0 % 12 % 0 % 82 % 12 % 0 % 6 % 0 % 0 % 41 % 6 % Riket 91 % 15 % 2 % 22 % 4 % 72 % 5 % 4 % 10 % 0 % 2 % 34 % 6 % Annat 2013:1 mäklarinsikt 7

8 Äldre säljer småhus som de yngre köper Fastighetsmäklarna har fått ange de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina småhus. 58 procent av de medverkande fastighetsmäklarna uppger att flest småhussäljare återfinns i åldersgruppen 56 till 65 år följt av 52 procent av mäklarna som anger att de finns i gruppen 66 till. Tätt efter kommer 51 procent som uppger åldersgruppen 36 till 55 år. Diagram 4. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina småhus? Över 66 till 56 till 65 år 36 till 55 år 26 till 35 år Under 25 år Tabell 3 och 4 i annat dokument pga liggande sidor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tabell 5. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina småhus? Tabell 5. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina småhus? Under 25 år år år år 66 Över Stockholm 0 % 5 % 62 % 54 % 43 % 8 % Uppsala 0 % 5 % 51 % 61 % 66 % 8 % Södermanland 0 % 3 % 57 % 59 % 43 % 8 % Östergötland 2 % 8 % 45 % 64 % 45 % 21 % Jönköping 3 % 6 % 23 % 71 % 69 % 9 % Kronoberg 0 % 4 % 29 % 63 % 75 % 8 % Kalmar 0 % 16 % 43 % 46 % 62 % 5 % Gotland 0 % 0 % 69 % 56 % 44 % 0 % Blekinge 0 % 4 % 70 % 39 % 35 % 26 % Skåne 0 % 11 % 54 % 54 % 55 % 7 % Halland 0 % 2 % 48 % 56 % 59 % 17 % Västra Götaland 0 % 7 % 50 % 57 % 52 % 7 % Värmland 3 % 6 % 32 % 52 % 68 % 10 % Örebro 0 % 0 % 53 % 63 % 53 % 0 % Västmanland 0 % 8 % 58 % 63 % 46 % 17 % Dalarnas 0 % 0 % 52 % 67 % 48 % 14 % Gävleborg 0 % 6 % 38 % 63 % 59 % 13 % Västernorrland 0 % 3 % 35 % 65 % 68 % 10 % Jämtland 0 % 8 % 69 % 54 % 46 % 8 % Västerbotten 0 % 4 % 36 % 84 % 40 % 8 % Norrbotten 0 % 0 % 24 % 71 % 59 % 18 % Riket 0 % 6 % 51 % 58 % 52 % 9 % 2013:1 mäklarinsikt 8

9 Yngre köper småhus Bland dem som köper småhus, villor och radhus, är åldersgruppen 26 till 35 år vanligast enligt 84 procent av fastighetsmäklarna. Därefter följer åldersgruppen 36 till 55 år, 81 procent av mäklarnas svar. Diagram 5. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper småhus? Över 66 till 56 till 65 år 36 till 55 år 26 till 35 år Under 25 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell 6. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper småhus? Tabell 6. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper småhus? Under 25 år år år år 66 Över Stockholm 0 % 81 % 85 % 6 % 0 % 0 % Uppsala 5 % 90 % 81 % 10 % 2 % 0 % Södermanland 3 % 76 % 84 % 11 % 0 % 0 % Östergötland 4 % 92 % 79 % 6 % 0 % 0 % Jönköping 3 % 89 % 74 % 6 % 0 % 0 % Kronoberg 8 % 88 % 75 % 0 % 4 % 0 % Kalmar 11 % 86 % 51 % 22 % 0 % 0 % Gotland 6 % 75 % 75 % 6 % 6 % 0 % Blekinge 13 % 91 % 65 % 4 % 0 % 0 % Skåne 3 % 83 % 81 % 10 % 0 % 0 % Halland 2 % 83 % 89 % 4 % 0 % 0 % Västra Götaland 3 % 79 % 84 % 8 % 0 % 0 % Värmland 6 % 81 % 84 % 0 % 0 % 0 % Örebro 5 % 89 % 74 % 5 % 0 % 0 % Västmanland 4 % 92 % 92 % 0 % 0 % 0 % Dalarnas 5 % 81 % 86 % 5 % 0 % 0 % Gävleborg 6 % 91 % 72 % 6 % 0 % 0 % Västernorrland 6 % 94 % 87 % 0 % 0 % 0 % Jämtland 0 % 85 % 77 % 23 % 0 % 0 % Västerbotten 4 % 96 % 64 % 4 % 8 % 0 % Norrbotten 12 % 88 % 76 % 0 % 0 % 0 % Riket 3 % 84 % 81 % 7 % 0 % 0 % 2013:1 mäklarinsikt 9

10 Tillökning i familjen och att flytta ihop styr flytten hos bostadsrättsägarna Den största anledningen till att sälja bostadsrätten skiljer sig betydligt från orsakerna till försäljningen av småhuset. Bland bostadsrättsägarna är den vanligaste orsaken till försäljning att hushållet är i behov av ett större boende, ofta till följd av en växande familj. Det svarar 81 procent av de medverkande fastighetsmäklarna. 70 procent anger vidare att säljaren säljer på grund av att denne ska flytta ihop med en ny partner och 33 procent av mäklarna svarar att skilsmässa är en vanlig orsak. Var fjärde fastighetsmäklare, 25 procent, ser en förbättrad ekonomi som en vanlig orsak till flytt och 21 procent arbete på annan ort. Diagram 6. De vanligaste skälen till att man säljer sin bostadsrätt just nu (ange upp till tre alternativ): Tillökning i familjen/behov av större boende Ska flytta ihop med en ny partner Skilsmässa Förbättrad ekonomi, vill byta upp sig Arbete på annan Åldersskäl, hög ålder Nyligen utflugna barn/vill ha mindre boende Studier på annan Blivit änka/änkeman Försämrad ekonomi / sänka boendekostnaderna Annat, öppet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell 7. De vanligaste skälen till att man säljer sin bostadsrätt just nu (upp till tre alternativ) Tabell 7. De vanligaste skälen till att man säljer sin bostadsrätt just nu (upp till tre alternativ): Tillökning i familjen Skilsmässa Blivit änka /änkeman Nyligen utflugna barn Åldersskäl, hög ålder Ska flytta ihop Arbete på annan Studier på annan Försämrad ekonomi Förbättrad ekonomi Stockholm 84 % 38 % 4 % 13 % 9 % 75 % 12 % 3 % 4 % 30 % 2 % Uppsala 84 % 33 % 6 % 8 % 16 % 70 % 35 % 5 % 0 % 33 % 0 % Södermanland 76 % 27 % 5 % 5 % 24 % 73 % 24 % 8 % 3 % 24 % 0 % Östergötland 70 % 30 % 9 % 7 % 30 % 58 % 33 % 19 % 2 % 12 % 7 % Jönköping 73 % 19 % 8 % 8 % 19 % 62 % 38 % 8 % 4 % 23 % 4 % Kronoberg 62 % 23 % 0 % 15 % 0 % 69 % 62 % 15 % 8 % 15 % 0 % Kalmar 60 % 30 % 5 % 0 % 35 % 60 % 45 % 20 % 0 % 15 % 10 % Gotland 88 % 50 % 13 % 6 % 6 % 75 % 6 % 6 % 0 % 25 % 0 % Blekinge 73 % 27 % 7 % 0 % 20 % 80 % 33 % 33 % 0 % 13 % 13 % Skåne 79 % 36 % 8 % 8 % 16 % 64 % 25 % 9 % 6 % 22 % 5 % Halland 87 % 33 % 8 % 3 % 15 % 77 % 23 % 5 % 3 % 21 % 5 % Västra Götaland 80 % 29 % 9 % 14 % 18 % 69 % 19 % 7 % 5 % 21 % 2 % Värmland 83 % 33 % 17 % 0 % 22 % 61 % 28 % 17 % 0 % 17 % 0 % Örebro 86 % 21 % 14 % 29 % 14 % 71 % 7 % 7 % 0 % 21 % 0 % Västmanland 83 % 39 % 17 % 13 % 13 % 83 % 4 % 4 % 0 % 35 % 0 % Dalarnas 70 % 20 % 15 % 0 % 35 % 45 % 45 % 15 % 5 % 10 % 10 % Gävleborg 85 % 25 % 0 % 15 % 15 % 65 % 30 % 5 % 5 % 20 % 0 % Västernorrland 81 % 31 % 3 % 3 % 28 % 81 % 22 % 9 % 0 % 25 % 0 % Jämtland 90 % 10 % 0 % 0 % 10 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 0 % Västerbotten 87 % 30 % 9 % 4 % 13 % 74 % 35 % 4 % 4 % 17 % 0 % Norrbotten 100 % 15 % 8 % 0 % 31 % 69 % 8 % 0 % 0 % 31 % 0 % Riket 81 % 33 % 7 % 10 % 15 % 70 % 21 % 7 % 3 % 25 % 3 % Annat 2013:1 mäklarinsikt 10

11 Skilsmässa vanligast orsak till bostadsrättsköp Vanligaste orsak till ett bostadsrättsköp toppas av skilsmässa, flytta ihop och tillökning i familjen. De tre svaren samlar i stort sett lika många mäklare, svarsandelarna ligger i intervallet procent. På fjärde plats kommer flytta hemifrån som 36 procent av fastighetsmäklarna ser som en vanlig anledning till att köpa en bostadsrätt. Diagram 7. De vanligaste skälen till att man köper en bostadsrätt just nu (ange upp till tre alternativ): Skilsmässa Ska flytta ihop med en ny partner Tillökning i familjen/behov av större boende Ska flytta hemifrån Nyligen utflugna barn/vill ha mindre boende Åldersskäl, hög ålder Svårt att få tag på en hyresrätt Blivit änka/änkeman Förbättrad ekonomi, vill byta upp sig Arbete på annan Studier på annan Annat, öppet Försämrad ekonomi / sänka boendekostnaderna 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Tabell 8. De De vanligaste skälen till skälen att man till köper att en man bostadsrätt köper just en nu bostadsrätt (upp till tre alternativ) just nu (upp till tre alternativ): Tillökning Skilsmässa Blivit Nyligen Åldersskäl, Ska Ska Svårt att Arbete Studier Försämrad Förbättrad Annat i familjen änka /änkeman utflugna barn hög ålder flytta ihop flytta hemifrån få en hyresrätt på annan på annan ekonomi ekonomi Stockholm 58 % 50 % 8 % 27 % 15 % 51 % 32 % 14 % 4 % 2 % 2 % 16 % 2 % Uppsala 51 % 40 % 16 % 25 % 21 % 46 % 44 % 24 % 5 % 10 % 2 % 8 % 0 % Södermanland 30 % 43 % 19 % 43 % 22 % 38 % 35 % 22 % 5 % 8 % 0 % 3 % 3 % Östergötland 37 % 33 % 23 % 30 % 23 % 44 % 37 % 26 % 5 % 7 % 2 % 9 % 2 % Jönköping 23 % 35 % 15 % 46 % 23 % 27 % 58 % 27 % 0 % 4 % 4 % 15 % 0 % Kronoberg 31 % 31 % 15 % 54 % 31 % 46 % 31 % 15 % 23 % 8 % 0 % 0 % 0 % Kalmar 20 % 60 % 25 % 25 % 65 % 25 % 30 % 20 % 10 % 10 % 0 % 10 % 0 % Gotland 50 % 50 % 25 % 25 % 31 % 25 % 25 % 38 % 0 % 0 % 0 % 13 % 0 % Blekinge 13 % 47 % 33 % 53 % 60 % 20 % 33 % 7 % 13 % 0 % 0 % 13 % 0 % Skåne 36 % 44 % 19 % 31 % 28 % 44 % 38 % 18 % 4 % 5 % 4 % 9 % 4 % Halland 28 % 44 % 31 % 44 % 31 % 36 % 38 % 26 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % Västra Götaland 43 % 43 % 15 % 27 % 25 % 39 % 36 % 26 % 6 % 4 % 1 % 7 % 4 % Värmland 22 % 50% 22 % 28 % 39 % 33 % 28 % 17 % 6 % 17 % 0 % 6 % 6 % Örebro 29 % 29 % 14% 50 % 36 % 29 % 64 % 29 % 0 % 14 % 7 % 0 % 0 % Västmanland 35 % 39 % 17 % 26 % 30 % 43 % 52 % 22 % 4 % 4 % 4 % 9 % 4 % Dalarnas 10 % 30 % 25 % 35 % 45 % 40 % 35 % 25 % 5 % 0 % 0 % 15 % 5 % Gävleborg 35 % 60 % 25 % 20 % 35 % 35 % 55 % 5 % 5 % 5 % 0 % 5 % 0 % Västernorrland 53 % 44 % 16 % 38 % 47 % 47 % 31 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jämtland 60 % 40 % 10 % 40 % 0 % 40 % 30 % 0 % 10 % 10 % 0 % 10 % 10 % Västerbotten 39 % 43 % 13 % 30 % 13 % 57 % 26 % 35 % 4 % 13 % 0 % 9 % 0 % Norrbotten 0 % 54 % 31 % 38 % 38 % 31 % 31 % 23 % 8 % 0 % 0 % 23 % 0 % Riket 44 % 45 % 15 % 30 % 24 % 44 % 36 % 19 % 5 % 4 % 2 % 11 % 2 % 2013:1 mäklarinsikt 11

12 Yngre köper och säljer bostadsrättsettor i hög grad Fastighetsmäklarna har också fått ange de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina bostadsrättsettor. Att vi väljer att ha fokus på ettorna beror på flera orsaker. Dels för att de haft den snabbaste prisutvecklingen under 2012 med en genomsnittlig prisökning på 14 procent. Men också på grund av att ettorna utgör viktiga instegsbostäder på bostadsmarknaden och att det är många grupper som konkurrerar om dessa. Särskilt efter införandet av bolånetaket hösten Därtill har det byggts rekordfå ettor i Sverige under 2011, totalt stycken vilket är den lägsta nivån på 23 år. Enligt en rapport från Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende i Sverige 2011, har andelen unga vuxna (20 till 27 år) som bor i egen bostad minskat sedan Då bodde 62 procent i egen bostad jämfört med 52 procent Bostadsbrist i många tillväxtregioner, där problemet är ännu större, och låg betalningsförmåga hos många unga tvingar allt fler att bo kvar hemma hos föräldrarna allt högre upp i åldrarna. Hösten 2012 (Mäklarinsikt 2012:3) fick Sveriges fastighetsmäklare svara på frågan om vid vilken ålder som är vanligast att man köper sin första bostadsrätt på deras lokala marknad. Svaren visade att förstagångsköparen är ung. Av de som då köpte en bostadsrätt var det 93 procent som köpte sin första bostadsrätt innan man fyllt 30 år och majoriteten, 69 procent, hade gjort det innan de fyllde 26 år. En av tre fastighetsmäklare såg en stigande ålder hos dem som köpte sin första bostadsrätt. Vilka är de vanligaste åldersgrupperna som säljer och köper bostadsrättsettorna? Det är framför allt unga vuxna, under 25 år, som säljer sina bostadsrättsettor enligt 91 procent av de medverkande fastighetsmäklarna. Näst vanligast är åldersgruppen 26 till 35 år med 63 procent av mäklarnas svar. Diagram 8. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sin bostadsrättsetta: Över 66 till 56 till 65 år 36 till 55 år 26 till 35 år Under 25 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013:1 mäklarinsikt 12

13 Tabell 10. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper en bostadsrättsetta? Tabell 9. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina sin bostadsrättsetta? Under 25 år år år år 66 Över Stockholm 86 % 68 % 5 % 3 % 4 % 2 % Uppsala 97 % 65 % 5 % 5 % 3 % 0 % Södermanland 89 % 62 % 8 % 8 % 11 % 0 % Östergötland 98 % 63 % 0 % 0 % 12 % 2 % Jönköping 100 % 65 % 0 % 4 % 4 % 0 % Kronoberg 92 % 62 % 8 % 8 % 0 % 0 % Kalmar 89 % 53 % 5 % 5 % 11 % 0 % Gotland 88 % 50 % 19 % 6 % 13 % 0 % Blekinge 100 % 53 % 7 % 0 % 0 % 7 % Skåne 91 % 60 % 7 % 8 % 8 % 1 % Halland 95 % 59 % 3 % 0 % 3 % 5 % Västra Götaland 92 % 57 % 4 % 4 % 6 % 2 % Värmland 94 % 50 % 6 % 6 % 17 % 0 % Örebro 100 % 50 % 7 % 0 % 14 % 0 % Västmanland 96 % 70 % 9 % 4 % 4 % 0 % Dalarnas 70 % 70 % 20 % 10 % 10 % 0 % Gävleborg 100 % 55 % 0 % 10 % 10 % 5 % Västernorrland 97 % 58 % 0 % 0 % 6 % 13 % Jämtland 90 % 60 % 30 % 0 % 0 % 0 % Västerbotten 96 % 52 % 4 % 9 % 0 % 4 % Norrbotten 92 % 77 % 15 % 8 % 0 % 0 % Riket 91 % 63 % 5 % 4 % 6 % 2 % 2013:1 mäklarinsikt 13

14 Främst yngre köper ettor Köparna av bostadsrättsettorna finns främst i åldersgruppen 26 till 35 år enligt 82 procent av fastighetsmäklarna. Sedan följer de under 25 år enligt 66 procent av svaren. På tredje plats kommer åldersgruppen 36 till 55 år med 11 procent av mäklarnas svar. Diagram 9. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper en bostadsrättsetta? Över 66 till 56 till 65 år 36 till 55 år 26 till 35 år Under 25 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell 9. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som säljer sina sin bostadsrättsetta? Tabell 10. Vilka är de två vanligaste åldersgrupperna bland dem som köper en bostadsrättsetta? Under 25 år år år år 66 Över Stockholm 58 % 88 % 15 % 2 % 2 % 3 % Uppsala 67 % 90 % 10 % 5 % 0 % 2 % Södermanland 76 % 81 % 5 % 0 % 5 % 5 % Östergötland 86 % 70 % 7 % 5 % 5 % 5 % Jönköping 81 % 88 % 4 % 0 % 0 % 0 % Kronoberg 62 % 85 % 8 % 8 % 0 % 0 % Kalmar 74 % 53 % 16 % 0 % 16 % 5 % Gotland 44 % 94 % 25 % 0 % 13 % 0 % Blekinge 80 % 67 % 13 % 0 % 0 % 7 % Skåne 69 % 81 % 9 % 8 % 6 % 3 % Halland 72 % 82 % 5 % 0 % 3 % 5 % Västra Götaland 65 % 79 % 11 % 2 % 6 % 4 % Värmland 72 % 72 % 11 % 6 % 0 % 17 % Örebro 93 % 57 % 7 % 0 % 7 % 14 % Västmanland 65 % 91 % 17 % 0 % 0 % 4 % Dalarnas 50 % 70 % 25 % 20 % 5 % 10 % Gävleborg 85 % 75 % 15 % 10 % 0 % 0 % Västernorrland 81 % 78 % 3 % 6 % 0 % 6 % Jämtland 70 % 60 % 30 % 0 % 10 % 10 % Västerbotten 65 % 83 % 4 % 9 % 0 % 0 % Norrbotten 85 % 92 % 0 % 0 % 8 % 8 % Riket 66 % 82 % 11 % 3 % 3 % 4 % 2013:1 mäklarinsikt 14

15 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är en delrapport till Mäklarinsikt som redovisar fastighetsmäklarnas svar på frågor som kan variera mellan årets fyra undersökningar. Detta för att ge en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet presenterar Mäklarinsikt fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 20 februari till 17 mars mäklare har svarat. Information om metod m.m. hittar du i vår huvudrapport Mäklarinsikt 2013:1 som finns på vår hemsida Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2013:1. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 82 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på :1 mäklarinsikt 15

Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2014:4 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2015 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige

De ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige De ekonomiska effekterna av kvinnors i Sverige Statistik från SCB:S RAMS-databas (2006 och 2008) och Tillväxtverkets rapport Det bortglömda andet. 1 Sverige 2006 120 938 262 244 549 317 534 56 584 686

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2009 Innehåll Sökande höstterminen 2009 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning, invandrade

Läs mer

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 1 Sammanfattning 35 procent av de som är sambor har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 2014-03-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 Under februari månad fortsatte arbetslösheten i Stockolms län att minska. Nyinskrivna och varsel minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar:

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 2 Visby, 23 november 2011 Drömbarometern 2011 Svenska folkets drömmar län för län Drömbarometern kartlägger inte bara svenska folkets livsdrömmar nationellt. Undersökningen bygger

Läs mer

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv Konjunkturen i Östra i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra Mellersta

Läs mer

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv Privata näringslivet, fjärde kvartalet 212-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16-18 -2 Stockholm Östra Småland med öarna Hela landet Sydsverige Västsverige Norra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län augusti 2016: 9 511 (6,2%) 5 194 män (6,6%) 4 317 kvinnor (5,8%) 1 678 unga 18-24 år (9,3%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013 Blekinge, april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Det går fortsatt trögt för svensk ekonomi.

Läs mer

Fyra år med kapitalflytt

Fyra år med kapitalflytt Fyra år med kapitalflytt En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av fyra år med kapitalflytt till upphandlade försäkringsbolag inom tjänstepensionen ITP. Rapporten avser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Arbetsmarknadsläget januari 2014 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget januari 2014 47 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen påbörjade 47 000 personer någon form av arbete under januari. Det är drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013 Under augusti månad fortsatte antalet inskrivna arbetslösa i Stockholms län att öka något, både som antal och

Läs mer

Special Fritidshus Närhet till vatten fortsatt högst på önskelistan hos fritidshusköpare. Rekordlågt ränteläge påverkar allt mer

Special Fritidshus Närhet till vatten fortsatt högst på önskelistan hos fritidshusköpare. Rekordlågt ränteläge påverkar allt mer Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2015 Rekordlågt ränteläge påverkar allt mer Stabilisering på bomarknaden väntas kommande kvartal Special Fritidshus Närhet till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 Fått arbete I maj fick 1 580 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I maj för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 Fler övergångar till arbete i juli 2016 jämfört med juli 2015 Under juli påbörjade 498

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Solna 2010-01-26 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter Uppdrag Valmyndigheten skall årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) 6 120 kvinnor (7,6%) 7 470 män (8,1%) 3 900 unga 18-24 år

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-04-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

Riv 65-årsgränsen och rädda liv

Riv 65-årsgränsen och rädda liv och rädda liv Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB Ni har hört det förut! Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett eftersatt område När jag trodde att vi tagit ett sjumilasteg så. Jag

Läs mer

Företagsamheten 2014 Örebro län

Företagsamheten 2014 Örebro län Företagsamheten 2014 Örebro län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län januari 2014 13 042 (10,0 %) 5 586 kvinnor (8,9 %) 7 456 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 Fått arbete I september påbörjade 1 391 arbetssökande någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2012 8 896 (9,4 %) 3 854 kvinnor (8,8 %) 5 042 män (10,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012 2012-04-16 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av mars 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser är fortsatt högt i Stockholms län. Totalt anmäldes under mars månad

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) 5 940 kvinnor (7,4 %) 6 620 män (7,4 %) 3 710 unga 18-24 år

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västerbottens län

Företagsamheten 2014 Västerbottens län Företagsamheten 2014 Västerbottens län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västerbottens län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västerbottens län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 oktober 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 937 (10,3 %) 6 305 kvinnor (10,6 %) 6 632 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18.

Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18. Samtliga svaranden 76 st 1. Hur länge har du varit medlem i Föreningen för Kommunal statistik och planering, ksp? Mindre än ett år 18.4% (14) 1-5 år 17.1% (13) 6-10 år 9.2% (7) Mer än 10 år 38.2% (29)

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kronobergs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa!

Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa! Därför måste storstadsregionerna fortsätta att växa! Befolkningsutvecklingen i Stockholms län och riket år 1800 2010, index: 1800=100 1400 Stockholms andel av rikets befolkning: 1880: 7 % 2010: 22 % 1200

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som

Läs mer

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 september 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, augusti 2013 12 624 (7,3 %) 5 948 kvinnor (7,4

Läs mer

Rapport 2013. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-02-06

Rapport 2013. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-02-06 Rapport 213 Undersökning -chefer för ambulansstationer Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 213-2-6 Bakgrund och syfte Hjärt- och Lungsjukas riksförbund vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 Allt fler personer går till arbete Antalet personer som gått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 Färre övergångar till arbete I mars 2016 påbörjade 1 062 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

MSB 18-årsundersökning 120815

MSB 18-årsundersökning 120815 MSB 18-årsundersökning 120815 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län Syfte och mål

Läs mer

Kvartalsstatistik från Strama. kvartal 3, 2008

Kvartalsstatistik från Strama. kvartal 3, 2008 Kvartalsstatistik från Strama Antibiotika som förskrivs på recept: kvartal 3, 2008 Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, inkl. glidande medelvärde för 12 månader. Antibiotika

Läs mer

Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer

Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer Mångfald och utveckling av uthålliga innovationsmiljöer En uthållig innovationsmiljö: En region eller plats där företagen visar god konkurrenskraft och gör upprepade FoU-satsningar, vilket bidrar till

Läs mer

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9)

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9) PM 2015-12-03 1 (9) Gymnasial lärlingsutbildning leder till anställning Skolverkets Lärlingscentrum genomförde hösten 2015 en undersökning för att studera i vilken utsträckning elever som gått en gymnasial

Läs mer

Förutsättningar och utmaningar för tillväxt. Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt

Förutsättningar och utmaningar för tillväxt. Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt Förutsättningar och utmaningar för tillväxt Arbetsmarknaden Skåne efter krisen Företagande Ekonomisk tillväxt jan-10 jan-11 Finanskrisen Varsel januari 1992 till mars 2011 för Skåne och riket. Säsongsjusterade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan 2008-2009

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan 2008-2009 Studieomdöme, behörighet och avbrott i folkhögskolan 2008-2009 Folkhögskolorna utfärdar grundläggande behörighet för högskolestudier efter bedömning av dels antalet studieår, dels kunskaper i kärnämnen.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregister ECT Kvalitetsregisterkonferens Skånsk kvalitetskraft Kristianstad 2016-05-11 Martin Hultén Chefläkare Psykiatri Skåne Elektrokonvulsiv behandling (ECT) Används vid svåra psykiska sjukdomar,

Läs mer

Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 2004. 119 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 -

Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 2004. 119 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - Drunkningsolyckor Årsredovisningen exkluderar de personer som omkom under katastrofen i Sydostasien i december 1 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik har 1 personer omkommit

Läs mer

Drunkningsolyckor. 117 människor omkom 2000

Drunkningsolyckor. 117 människor omkom 2000 Drunkningsolyckor 117 människor omkom Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik har 117 svenska medborgare omkommit i vatten- och isolyckor under. Det är fem färre än under då 121 personer omkom

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 1. Grundfakta Halland En rapport från Regionkontoret 2015 Inledning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014 Regeringsbeslut III:6 2015-03-05 S2013/8788/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2014 1 bilaga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Blekinge, 8 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna. Rapporter insända januari 2002 och januari 2003. gällande barn födda 1999 och år 2000

Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna. Rapporter insända januari 2002 och januari 2003. gällande barn födda 1999 och år 2000 Vaccinationsstatistik från barnavårdscentralerna Rapporter insända januari 2002 och januari 2003 gällande barn födda 1999 och år 2000 Sammanställning i juni 2003 Marianne Bergström och Victoria Romanus

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2010

Nystartade företag första kvartalet 2010 Nystartade företag första kvartalet 2010 Innehållsförteckning Ökning i antal nystartade företag första kvartalet 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2009 kvartal 1 2010 efter branschgrupp

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar sommar 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Om undersökningen...4 Sparbelopp...5 Sparkapital...6 Sparformer...7 Räkneexempel...8 2 Sammanfattning De föräldrar

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010

Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010 Kvartalsstatistik från SMI kvartal 4, 2010 Bilder 2-10 redovisar statistik för antibiotika förskrivet på recept: 2. Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 Antalet arbetslösa ökar för första gången på 20 månader om än

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län februari 2012 10 455 (7,0%) 5 213 kvinnor (7,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Drunkningsolyckor. 134 människor drunknade

Drunkningsolyckor. 134 människor drunknade Drunkningsolyckor 4 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik har 4 svenska medborgare omkommit i vatten- och isolyckor under. Det är åtta fler än under 2001 då 12 personer omkom.

Läs mer

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 Stark återhämtning på arbetsmarknaden gynnade kvinnor Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor under

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2015 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2015 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 215 Öppenvård och sjukhus 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 213 215 Källa: Concise, e Hälsomyndigheten Linjen indikerar det

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 Antalet inskrivna arbetslösa minskade under månaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, om än i ett svagare tempo än tidigare.

Läs mer

Arbetskraftsinvandring. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

Arbetskraftsinvandring. Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Arbetskraftsinvandring Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Rekryteringsförsök senaste 6 månaderna. F1. Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna?

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl!

Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Varför är det så viktigt hur vi bedömer?! Christian Lundahl! Fyra olika aspekter! Rättvisa! Reflektion och utvärdering av vår egen undervisning! Motivation för lärande! Metalärande (kunskapssyn)! 1. Rättvisa!

Läs mer

Lägesbild EU, asylsökande 2008-2013

Lägesbild EU, asylsökande 2008-2013 Kv 1-2008 Kv 2-2008 Kv 3-2008 Kv 4-2008 Kv 1-2009 Kv 2-2009 Kv 3-2009 Kv 4-2009 Kv 1-2010 Kv 2-2010 Kv 3-2010 Kv 4-2010 Kv 1-2011 Kv 2-2011 Kv 3-2011 Kv 4-2011 Kv 1-2012 Kv 2-2012 Kv 3-2012 Kv 4-2012 Kv

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2016. Rapport 2016:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2016. Rapport 2016:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2016 Rapport 2016:7 Halvårsrapport januari - juni 2016 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Småföretagsrapport 2016

Småföretagsrapport 2016 EKN:S Småföretagsrapport 2016 Positiv trend för små och medelstora företags export till tillväxtmarknader Asien - hetaste tillväxtregionen för företagen. Positiv trend för småföretagens export till tillväxtmarknader

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

INTERNATIONELLA VÄSTMANLAND EXPORT & IMPORT 2015

INTERNATIONELLA VÄSTMANLAND EXPORT & IMPORT 2015 INTERNATIONELLA VÄSTMANLAND EXPORT & IMPORT 2015 MARIE GIDLUND Rådgivare internationella affärer, Västmanland Mars 2016 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE Materialet är baserat på Statistiska

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

-2-4 0 år 1-10 år 21-30 år 41-50 år 61-70 år 81-90 år

-2-4 0 år 1-10 år 21-30 år 41-50 år 61-70 år 81-90 år 10000000 Folkmängd i Sverige 1749-2003 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1749 1769 1789 1809 1829 1849 1869 1889 1909 1929 1949 1969 1989 1759 1779 1799 1819 1839

Läs mer

Nyinvandrade elever i grundskolan

Nyinvandrade elever i grundskolan Enheten för förskole- och grundskolestatistik 1 (15) Nyinvandrade elever i grundskolan I den här promemorian beskrivs den statistik som finns tillgänglig rörande de nyinvandrade eleverna i grundskolan,

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2014 4 april 2014

Inlåning & Sparande Nummer 4 2014 4 april 2014 Inlåning & Sparande Nummer 4 2014 4 april 2014 - Smålänningarna är sparsamma - Storstadsborna är sämre på att spara - Minsta sparandet när föräldrahemmet och arbetslivet lämnas - När inkomsten ökar hänger

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Östergötlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Östergötlands län... 4 Småföretagsbarometern Östergötlands län... 6 1. Sysselsättning...

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015. Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015. Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2015 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR

Läs mer

Prognos för hushållens ekonomi i januari 2009 - Både löntagare och pensionärer bättre ut på ett år

Prognos för hushållens ekonomi i januari 2009 - Både löntagare och pensionärer bättre ut på ett år Pressmeddelande Stockholm 24 november 2008 Prognos för hushållens ekonomi i januari 2009 - Både löntagare och pensionärer bättre ut på ett år Pensionärshushåll förväntas komma bättre ut än på länge. Det

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002

Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Kapitel 4: Brottsförebyggande åtgärder och försäkringsskydd 1 Offer för vålds- och egendomsbrott 1978-2002 Utdrag från rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden (SCB, 2004) Tabellunderlag till kapitel

Läs mer

Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund.

Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund. Så når vi miljömålen i Jämtlands län! 9-10 februari 2016, Östersund. Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Jämtlands län, jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se Miljömålen 1 generationsmål 16 nationella

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Blekinge, 15 maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Den globala ekonomiska utvecklingen går fortsatt trögt och det är framför allt Europa som utgör sänket

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Karlskrona kommun... 5 Sölvesborg kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Strama Västmanland. Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/100 vårddagar Källa: Xplain Apoteket AB. www.ltv.se 1

Strama Västmanland. Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/100 vårddagar Källa: Xplain Apoteket AB. www.ltv.se 1 Antibiotikagrupper Slutenvård Västmanland DDD/ vårddagar 50,0 45,0 40,0 DDD per vårddagar 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 sulfa & trim makrolider, linkosamider övriga antibiotika kinolonderivat tetracykliner

Läs mer

Jönköpings län Rapport från Företagarna oktober 2013

Jönköpings län Rapport från Företagarna oktober 2013 Jönköpings län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år

150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år PRESSMEDDELANDE 150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år 2012-11-14 Över 150 000 personer som är arbetslösa saknar ersättning från trygghetssystemen på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer